Sunteți pe pagina 1din 1

cola de oferi SC DRIVER DAY SRL BACU

Str. Costache Negri, Nr. 72

DOMNULE DIRECTOR
Subsemnatul/a
jude
ap.

Pop
, domiciliat/ n
, strada
, nr.
, bloc
, scara
, identificat/ cu actul de identitate seria
numarul
eliberat de
la data de
..
, CNP 1921112123456 , declar pe proprie rspundere,

cunoscnd prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul n declaraii, c nu am fost condamnat/
pentru una din infraciunile regimului circulaiei pe drumurile publice, omor, lovire sau vtmare
corporal cauzatoare de moarte, vtmare corporal grav, tlhrie sau furtul unui autovehicul.
Solicit nscrierea la cursurile colii de oferi SC DRIVER DAY SRL n vederea obinerii permisului de
conducere categoria/catagoriile .
Mi s-au adus la cunotin i neleg s respect prevederile urmtoraleor documente:
- Contractul i condiiile de colarizare
- Regulamentul colii
- Planul de nvmnt, programa colar i orarul de desfurare a cursurilor
Data:
8.11.2014

Numele i prenumele n clar


POP
Semntura: