Sunteți pe pagina 1din 1

(25) EnunŃul principiului al II-lea al termodinamicii: Transferul de căldură

se face întotdeauna de la corpul cu temperatură mai ridicată la corpul cu


temperatură mai coborâtă.

EnunŃuri echivalente legate de maşini termice:


i) Nu se poate realiza o maşină termică care să
funcŃioneze cu căldura primită de la o singură sursă
fără a ceda nimic către exterior. Ceea ce ar însemna
construirea unui perpetuum mobile de speŃa a II-a.
ii) Nu este posibil un proces al cărui unic rezul-
tat să fie absorbŃia de energie de la un rezervor şi
transformarea acestuia completă în lucru mecanic.
Principiul al II-lea apreciază sensul proceselor
spontane (naturale), acestea fiind întotdeauna înso-
Ńite de o disipare de energie spre o formă mai dezor-
donată. Procesele naturale care sunt ireversibile ge-
Fig. 9.7 Principiul de func- nerează întotdeauna entropie, în timp ce procesele
Ńionare a oricărei maşini reversibile nu generează entropie.
termice.

9. 7. Legea a III-a a termodinamicii

EnunŃ: La temperatura de zero absolut (0° K) entropia este zero, S = 0.


ConsecinŃă: Nu se poate atinge temperatura de zero absolut. Se poate arăta
că există o mare asemănare între entropie şi probabilitate, ambele cresc odată cu
evoluŃia spontană a sistemului de particule, iar în starea de echilibru ating
valoarea maximă:
(9.39)