Sunteți pe pagina 1din 1

Retineri din salariu cu titlu de dauna

Vom vedea cum procedam pentru recuperarea unor sume de bani in situatia in care un angajat a produs o dauna
materiala angajatorului. Mai exact, vom vedea in ce masura se poate poprire pe salariu din intiativa angajatorului fara
titlu executoriu.
Solutia consultantului:
Potrivit dispozitiilor art. 254 alin. (3) din Codul muncii , republicat, in situatia in care angajatorul constata ca salariatul
sau a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare
si evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, intr-un termen care nu va putea fi mai
mic de 30 de zile de la data comunicarii.
Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5
salarii minime brute pe economie, conform art. 254 alin. (4) din acelasi act normativ.
Conform art. 169 alin. (2) din Codul muncii , republicat, retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi
efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Ca natura juridica nota de constatare si evaluare a pagubei are valoarea unei oferte de a contracta. Odata realizat
acordul salariatului, ea devine un contract, avand obligativitatea unui astfel de act juridic incheiat de parti. Insa, nota
de constatare nu constituie titlu executoriu in baza caruia angajatorul poate face retineri din salariu. Astfel, daca
salariatul nu este de acord sa repare de buna voie prejudiciul, chiar si pentru sume ce nu depasesc 5 salarii minime
pe economie, apreciem ca este necesara hotararea judecatoreasca.
Prejudiciul, prejudiciul poate fi acoperit de buna voie de catre salariat, prin achitarea sumei la casieria unitatii, dar nu
poate fi recuperat prin retineri din salariu in absenta unei hotarari judecatoresti. Iar pentru pagubele al carui cuantum
depasesc 5 salarii minime pe economie este necesar a fi constatate printr-o hotarare judecatoreasca.

Data aparitiei: 05 Decembrie 2012

S-ar putea să vă placă și