Sunteți pe pagina 1din 1

Concediul de odihna pe durata preavizului

Intrebare: Un salariat se afla in preaviz concediereindividuala in perioada 20 aprilie 2012 18 mai 2012. In aceasta
perioada nu este nevoie de prezenta lui la serviciu, deci el nu va fi prezent nici macar o ora.
Ref. compensarea in bani a zilelor de concediu odihna neefectuate, in anul 2012 nu a efectuat nici o zi de CO.Perioada
preavizului este echivalenta cu 2 zile de CO. Aceste 2 zile se iau in calcul la plata CO neefectuat? sau se considera zile
de CO neefectuate zilele pana la data de 20 aprilie a inceperii preavizului?
Raspuns: Potrivit art. 75 din Codul muncii persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 din Codul
muncii beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.
Iar conform art. 81 alin. (4) din Codul muncii termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de
munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile
lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa
functii de conducere.
Totodata, art. 81 alin. (5) din Codul muncii prevede ca pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi
produca toate efectele.
Intrucat, in legislatia muncii nu sunt prevazute dispozitii care sa limiteze drepturile salariatilor aflati atat in perioada de
preaviz acordat in cazul concedierii cat si in perioada de preaviz prevazut in cazul demisiei salariatului, in aceasta
perioada salariatii beneficiaza de drepturile prevazute de lege, contractul individual de munca si contractul colectiv de
mcounca aplicabil.
Prin urmare, in perioada de preaviz salariatii pot efectua concediu de odihna si avand in vedere faptul ca, concediul de
odihna nu este o cauza de suspendare a contractului individual de munca, termenul de preaviz nu se suspenda pe durata
concediului de odihna. Astfel, salariatii pot beneficia de concediu de odihna in perioada de preaviz daca salariatul si-a
manifestat dorinta in acest sens prin inregistrarea unei cereri pentru efectuarea concediului de odihna, in caz contrar
zilele de concediu de odihna neefectuate vor fi compensate la incetarea contractului de munca in conformitate cu
dispozitiile art. 146 alin. (4) din Codul muncii republicat, pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa
isi produca toate efectele.

S-ar putea să vă placă și