Sunteți pe pagina 1din 92

LIST DE ABREVIERI

1.

C. pr. pen.- Cod procedur penal;

2.

C. pen. - Cod penal;

3.

P.- pagin;

4.

art. articol;

5.

alin. alineat;

6.

lit. litera;

7.

dec. decizia;

8.

nr. numr

9.

.C.C.J. nalta Curte de Casaie i Justiie;

10.

M. Of. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I;

11.

Trib. Tribunalul

12.

sent. sentina;

13.

s. en. seciune enl

14.

.. Tribunalul Municipiului Bucuresti

15.

R.R.D. Revista romn de drept;

16.

C.A. Secia de contencios administrativ;

17.

rib. Su. ribunalul Surem

18.

C.S.J. Curtea Suprema de Justiie;

Cuprins

ntrducere ................................................................................................................ 4
CAPITOLUL I Asecte enerale ale nfracunlr rvtare la vaa seual . 6
Sectiunea I - Vaa seual, bect al rtece enale .................................... 6
Seciunea a II-a - Evlua relementrlr rvnd rteca enal a
ersane ................................................................................................................... 11
Seciunea a III-a - rvre eneral asura nfracunlr cntra ersane n
leslale enale ale altr state ................................................................................. 20
Seciunea a IV-a - Relementarea vlulu a unr nfracun rvtare la
vaa seual n leslaa enal eurean ............................................................... 21
CAPITOLUL II Relementarea vlulu n leslaa enal dn Rmana....... 31
Seciunea I - Cnnut leal cnd reestente....................................... 31
Seciunea a II-a - bectul nfracun de vl .............................................. 35
Seciunea a III-a - ubicii infraciunii d vil ............................................ 36
1. ubictul activ.............................................................................. 37
2. ubtul av ............................................................................. 39
Seciunea a IV-a - Cninutul cntitutiv al infraciunii d vil .................... 43
1. Latura btva .......................................................................... 44
2. Latura ubtva .......................................................................... 53
CAITLUL III - Frm, mdaliti i anciunil infractiunii d vil ............... 54
Seciunea I - Fazl infraciunii d vil ....................................................... 54
Seciunea a II-a - dalitil nrmativ agravant .................................... 60
Seciunea a III-a - anctiuni ....................................................................... 66

Citlul IV. secte rcesule secifice infrciunii de vil ............................ 73


Seciunea I - lngere relbil n czul vilului ...................................... 73
Seciunea a II-a - Cmeten de urmrire i de judect ............................. 78
Seciunea a III-a - titudini i ciuni le scietii referitre l infrciune
de vil ........................................................................................................................ 80
Seciunea a IV-a - Fctri crimingeni declntri i rezluiei interne
viltrilr................................................................................................................. 81
CONCLUZII I PROPUNERI DE LEGE FERENDA.......................................... 84
IBLIGRAFIE ..................................................................................................... 88

ntrducere
Dnttdeauna, leslale enale au acrdat farte mare atene fne umane
crtr acestea, att n ceea ce rvete estena sa fzc, ct n rvna
dreturlr lbertlr fundamentale. Dverstatea fatelr cu caracter enal
ndretate mtrva mulu sunt numerase, rntre ele ncadrndu-se nclcarea
dretulu la lbertate, ca un dret esenal cu caracter abslut al ersane.
Asurarea dretulu la lbertatea nvlabltatea seual; a ersane ca
cnde ndsensabl a estene fne umane , rn aceasta, a ntre cmunt,
cnsttue recuare cnstant att a nrmelr de dret nternanal, ct a celr
nanale. rblema asura crea ne-am rentat atena cnsttue vlul. Vlul,
fr nc un dubu, este cea ma rav nfracune seual, dearece, arae n tate
stuale tce, cauzeaz vctme un rejudcu fzc, traum shc.
Secalt rmn n dmenu arecaz c: cfrele fcale care semnaleaz
anual crca 1200-1500 de aresun seuale rartate, nu reuesc dect ntr- msur
lmtat s evdeneze acest fenmen, dac nem seama c cea ma mare arte a
vlurlr (cfra near a fenmenulu) rmne nerartat.().
n Rmna, n fecare an sunt ncula entru cmterea de aresun seuale
un numr de 1220 de ersane, numr cmarabl cu cel rartat de vctme
nstrumentat ntr- rm faz de ctre ranele de le. Dntre aceste ersane, este
cndamnat defntv, n funce de crcumstanele rducer aresun de
attudnea vctmelr, rre de numa 77,4 %1.
Statstcle ne nfrmeaz asura fatulu c, entru femee, rscul de a f
vlat este de la 1 la 4 c rcne ate deven vctma unu vl, ndferent c are
vrsta ntre 1 s 90 de an.
Vaa seual - n caltate de valare scal - este arat de dretul enal sub
cele du asecte caracterstce: dretul la lbertatea seual a ersane (ndeendena
ersane de a dsune n md lber de crul su n rartur seuale) dretul la
nvlabltatea seual a ersane (a- f asurat ndvdulu nvlabltatea crulu
su n ceea ce rvete asectul seual, a- rteja ersana de rce acun nftute
Dan Banciu, Sorin M. Radulescu, Vasile Teodorescu, Tendinte actuale ale crimei si criminalitatii in
Romania, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002, p. 361.
4
1

cu vlen sau rftnd de msbltatea vctme de a se ara sau de a- erma


vna).
Declaraa U entru elmnarea tuturr frmelr de vlen asura femelr
adtat de Adunarea eneral a U la 20 decembre 1993 revede c rce act de
vlen resuune (att n vaa scal, ct -n vaa ersnal) svrrea actelr
lcte, care cauzeaz sau t cauza ersanelr daune fzce sau shce. Vlena
seual resuune un cntact fzc cntrar vne vctme se ate manfesta sub
rce frm de ermare (rn frarea de a avea rela seuale, n la vlare r
ncest). Declaraa U une accent neatv e alte acte de vlen cu caracter
shlc sau ntm, cauzate vctmelr (n secal, n cadrul famle, servculu etc.).
radul rejudcabl ce decure dn esena nfracunlr rvnd vaa seual cnst, n
rmul rnd, n suferna rvcat drect vctme, ar n cel de-al dlea rnd, n
cnsecnele destablzatare e care le rvac n lan scal asura desfurr
nrmale a ve.
nclcarea lbert seuale creeaz n scetate stare de nesuran eneral,
un dezechlbru desebt de rmejds de rav, cauzat ransmulu scal.
Alearea tarulu jurdc ncdent actvt nfracnale de lezare a lbert
nvlablt seuale a ersane resuune, e de arte, evaluarea crect a
stuae de fat,10 ar e de alt arte, dentfcarea nrme enale secale alcable
aceste stua fatce. Eamnarea cauzelr enale de vl relev err de ncadrare
jurdc, n rezultatul crra fata vlatrulu este ncadrat n baza varante tce,
de t f dentfcate semne crcumstanle cu caracter aravant, r n enere este
arecat la nvelul une fate ce nu cnsttue nfracune (n baza lse semnelr
cnsttutve ale cmnene de nfracune).
n acest cntet, am cnsderat ca fnd actual rtun demersul dedcat
studer nfracun de vl dn ersectva dretulu enal, n vederea elucdr
reevalur semnelr esenale crcumstanale caracterstce acestea.
Lucrarea de fa este structurat e atru catle, care curnd analz
detalat a nfracun de vl.

CAPITOLUL I Asecte enerale ale nfracunlr rvtare la vaa


seual

Sectiunea I - Vaa seual, bect al rtece enale


Vaa seual rereznt latur desebt de mrtant a ve ersane, n a
cre nrmal desfurare manfestare sunt nteresa att ndvz ct scetatea n
ansamblul su. Desfurarea nrmal a ve seuale a une ersane resuune ca
relale seuale la care aceasta artc s nu- un n ercl vaa, ntertatea
crral, sntatea fzc shc, lbertatea demntatea. entru satsfacerea
acestr nterese, vaa seual a ersane trebue s se desfaare du anumte nrme
a crr resectare asur ararea unr valr mrale s jurdce de mam
mrtan: lbertatea mraltatea ve seuale a ersane.
rblematca nfracunlr rvnd vaa seual cnsttue recuare
cntnu entru teretcen ractcen dretulu enal. Dezvltarea cntnu a
relalr scale necest atene srt n ceea ce rvete nfracunle rvnd vaa
seual, n vederea sr celr ma efcente metde de revenre cmbatere a
fatelr ce atenteaz la lbertatea nvlabltatea seual a ersane.
Vaa seual a ersane rereznt n cnfrmtate cu deczle Cur
Eurene a Dreturlr mulu un asect ntm al ve rvate, recunscnd-se
dretul fecre ersane de a avea va seual la aleerea sa, n cnfrmtate cu
denttatea sa rfund. Seualtatea uman are dn cele ma vech tmur frm
nsttunalzat, letmat cntrlat de relementr jurdce, cnsacrr relase
nsttu cvle, ea utnd rerezenta surs mrtant de cnflcte ce afecteaz
rdnea scal
n Catlul V al r secale dn Cdul enal al Rmane - nfracun
cntra lbert ntert seuale, sunt revzute ase nfracun rvtare la vaa
seual. Astfel, n art. 218 este revzut nfracunea de vl, n art. 219 - Aresunea
seual, n art. 220 - actul seual cu un mnr, n art. 221 - Cruerea seual a
mnrlr, n art. 222 - Raclarea mnrlr n scur seuale, n art. 223 - hrurea
seual.
6

n letur cu acest ru de nfracun, se mune a f fcut reczarea c,


du anul 1990, au ntervent numerase mdfcr cmletr att n ce rvete
cnnutul lr leal, ct cu rvre la sancnarea acestra. De altfel, n dctrna
enal n jursrudena dn Rmna s-au realzat numerase cmentar cu rvre la
aceste nfracun.
Acestea sunt rave manfestr cntra ersane, cu rfunde semnfca
antscale vzeaz n rmul rnd lbertatea nvlabltatea ve seuale ca
asecte ale lbert ndvduale ce sesc eresa n dretul nalenabl al
ersane de a dsune n md lber de crul su n relale seuale, n lmtele
stablte de nrmele dretulu ale mrale. Realzarea acestu dret resuune
estena unr rela scale de resect necndnat fa de atrbutele esenale ale
ersane n rmul rnd fa de lbertatea acestea n dversele e manfestr.
Lbertatea seual este un atrbut mrtant al ersnalt umane
mrtant valare scal. erclul scal e care l enereaz nfracunle rvnd
vaa seual cnst n rmul rnd n rul e care l rvac drect ersane
vctme. Dar n afara rulu rvcat drect ersane, ele t avea cnsecne rfund
duntare e care le antreneaz e lan scal, cntra desfurr nrmale a ve
seuale a amenlr ca baz a estene scet, nclcarea lbert seuale creeaz
stare de nesuran scal, un dezechlbru desebt de rmejds entru estena
scet. De aceea, rermarea nfracunlr mennate este necestate, scetatea
fnd nteresat n crearea cadrulu de desfurare nrmal a rarturlr seuale1.
Actul seual, nefnd scalmente erculs nc mcar mral rn natura lu,
devne erculs numa entru c este eerctat mtrva vne ersane, adc rn
nesctrea lbert acestea de a dsune de sne n relale seuale, nstnctul seual,
fnd nnscut, avnd baz natural, e cnsderat cel ma uternc dntre nstnctele e
care le sed mul, urmnd nstnctulu de a mnca de a bea entru a tr. uma
c cntna, care este rre amenlr, face ca acest nstnct s nu se at
manfesta n frma sa anmalc, ur natural, ntelectul nnblnd acest nstnct
transfrmndu-l n sentment uman.

Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stnoiu, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Victor Roca, Explicaii teoretice ale Codului penal romn, partea special, vol. III,
ediia a II-a, Editura All Beck, Bucureti, 2003, p. 328.
7
1

entru a rduce lcere, relale dntre see trebue s satsfac un mnm de


cerne mrale etce, ar rarturle seuale trebue satsfcute astfel nct s nu
cntrazc demntatea uman smul estetc. Actul seual nu ate f searat de tate
realzrle cultur menet, de cndle de va ale mulu, de nunea de frums.
La anmale, care- satsfac nstnctul seual n md natural, nu est desfru, la m
ns, satsfacerea nstnctulu seual tnde ttdeauna sre desftare cat uner
frme dntre cele ma nejustfcate1.
rn ncrmnarea nfracunlr rvnd vaa seual sesc crtrea alte
valr scale leate de ersan care t f lezate rn svrrea acestra,
nvlabltatea seual fnd nsearabl leat de nvlabltatea fzc, aceste fate
t avea dret cnsecn vtmarea ntert crrale sau a snt char
martea. Se crtete dec sntatea fzlc fr de care vaa seual nu- ate
realza fnaltatea sa freasc.
bectul crtr enale l cnsttue relale scale rn desfurarea nrmal
sntas a rarturlr seuale, asurarea unu mnm de mraltate decen n
ractca acestra2. Leea enal crtete relale scale rvnd vaa seual,
sntatea fzlc mral a ersanelr fr de care vaa seual

nu- ate

realza fnaltatea freasc. Sunt ttdat crtte cnservarea fndulu blc al


scet menet, sntatea naun mraltatea ve seuale3.
bt urd nr al nfraunlr ar rv lbrtata uala l
nttu rlal al rfrtar la vaa ual a ran.
btul urd al t valara al nrt ra adu
atnr rn vrra nfraun. n at az, btul urd al t frmat
dn rlal al ar rfr la lbrtata ual a ran a rr frmar,
dfurar dzvltar unt dndnt d arara drtulu ran, ndfrnt

Sorin M. Rdulescu, Sociologia i istoria comportamentului sexual deviant, Editura Nemira,


Bucureti, 1997, p. 12.
2
Teodor Vasiliu, Doru Pavel, George Antoniu, Dumitru Lucinescu, Vasile Papadopol, Virgil
Rmureanu, Codul penal comentat i adnotat, partea special, vol. I, Editura tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1975, p. 230.
3
Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stnoiu, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Victor Roca, op. cit., p. 375.
8

d ul ata, d a ntrn rla, ltur, rartur ual, du vn,


mtrva rr ntrnr rtat aura a1.
Altur de bectul jurdc, n tate cazurle, nfracunle enunate au un
bect materal care este crul ersane asura crea se eerct actul seual. El este
eresa materal a atner aduse lbert nvlablt seuale a ersane, a
acelr valr etc-scale nsearable de crul ersane2.
rn ub a nfraun nlm ranl mlat n vrra un
nfraun, f rn mtra atulu d utar, f rn urtara nnlr3.
ubtul atv - t rana ar vrt nfrauna -fat numat r
tntatv dbl - la ar art a autr, ntatr au ml, ada r
ran, ndfrnt d , ar ar aatata d a rund nal4.
ubtul av al nfraun t rana vtmat nal, ad a ar
ufr au aura ra rfrn nmlt urmara matral a nfraun. at
f r ran, d r 5 ndfrnt d vrta, tatutul vl au mraltata
ata rndrnt n nfratunl urmaza a l tuda - mnrul, d
mauln au fmnn.
rn latur btv a nfraun nl atvtata ran fz ar
rn urmrl rula vatm au un n rl anumt rla al arat
d nrml d drt nal. Elmntl mnnt al latur btv a rr
nfraun unt: lmntul matral; urmara rula; ltura d auzaltat6.
Elmntul matral t mnnta rnal a latur btv a nfraun
nt n atul matral vrt, atul d ndut uman ntrz d la nal. n
nrma d nrmnar, lmntul matral t dmnat rntr-un uvnt, rntr-
r arat auna ntrz, t aa-numtul vrbum rn.

Horia Diaconescu, Structura juridic i coninutul constitutiv al infraciunii de viol ca urmare a


modificrii prevederilor art. 197 din Codul penal prin Legea nr.197/2000, n Dreptul, nr. 10/2001, p.
104.
2
Constantin Barbu, Ocrotirea persoanei n dreptul penal al Romniei, Editura Scrisul Romnesc,
Craiova, 1981, p. 218.
3
Costica Bulai, Manual de Drept penal. Parte general, Editura All Beck, Bucureti, 1997, p. 75.
4
Horia Diaconescu, op. cit., p. 105.
5
Gheorghe Diaconescu, Drept penal. Parte special, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2003, p. 344.
6
Gheorghe Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept penal. Parte general, Editura All Beck, Bucureti,
2002, p. 102.
9
1

Elmntul matralmul al nfratunlr la vata ual - nta ntr- aun


ub frma d at ual d r natura u rana d dfrt au d ala
u au fara nmamntul ran.
Urmara rula rrznt tar d fat ntrar ala ar ar f rzultat
dn dfurara nrmal a rlalr al rvnd lbrtata nvlabltata
ual a ran.
at tar nttu vtmar ftv a lbrt nvlablt ual a
ran a a rlalr al rvtar la at valr.
n afar d tara d fat ar nttu urmara mdat (t), nfrauna
at ava unr anumt nn matral, d mlu vr atnr adu
btulu matral al nfraun ar t rul vtm: vtmara rav a ntrt
rral au nt1, ltm ravdtat, ntamnar vnr ar marta
au nudra vtm. rdura unu anumt rzultat nu nttu n rn
blatr ntru tna nfraun, a dtrmn, trvt dzlr lal,
frm aravat a nfraun.
Ltura d auzaltat - Etna ltur d auzaltat ntr fata ar
nttu lmntul matral urmara mdat t dvdt rn n tablra
fat. nd n -a rdu un rzultat, ntru rnra atua n arna
ftutrulu t nar tabla, aa um vm arta n ntnuar, tna
ltur d auzaltat ntr fata ar nttu lmntul matral al nfraun
rzultatul rdu2.
Ltura d auzaltat dntr lmntul matral urmara mdat rzult dn
n matraltata fatlr r3.
Latura ubtv a nfraun nt ntr- anumt attudn , altut
dn lmnt ntltv, vltv aftv, ar dtrmn n atul fz d
utar. Latura ubtv a nnutulu un nfraun nt n ttaltata
ndlr rut d l u rvr la attudna a ftutrulu ub rartul
ntn vn al fa d matraltata vrr fat ntru a aa fat
nttu nfraun.
1

Gheorghe Diaconescu, op. cit., p. 345.


Vintila Dongoroz i colab., Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea special, Ed.
Academiei, Bucureti, 1971, p. 335.
3
Gheorghe Diaconescu, op. cit., p. 345.
10
2

ttudna a ftutrulu, n azul nfratunl u rvr la vata uala,


aratrzaz rn tna vnv ub frma ntn drt ratrntn
nunl frml aravat um ar f azul nfraun - rvruna uala.
Seciunea a II-a - Evlua relementrlr rvnd rteca enal a
ersane
crtrea mulu rn nrme jurdce rsunde n rmul rnd unu nteres
manfestat ttdeauna n dret fa de atrbutele ersane ca valr eneral umane.
Ararea mulu este trstur cnstant cmun tuturr sstemelr de dret,
ndferent de rndurea scal, de erclul mtrva crua s-a acnat, ma
ales tratamentul jurdc alcat ftutrlr, nu a fst acela entru tate clasele
scet.
Fr ndal, latura rncal a dretulu cnsttue crtrea ersnalt
aceast latur, reflectnd fenmene scale n cntnu mcare schmbare caltatv,
va trebu s reznte ea, de la eta la alta, anumt mbltate. Crearea
alcarea dretulu mlc entru a f efcente, cunaterea tnfc a realt, a
structurlr caracterstclr care crmuesc dezvltarea relalr scale. entru
aceasta, nsttule dretulu trebue mereu rendte, trebue cnfruntate n
ermanen, sub asectul rlulu, funclr nteresulu lr, cu multlele asecte ale
realt, n scul adtr unr slu jurdce care s cresund eenelr1.
Dac n cadrul relalr scale nunea de ersnaltate erm sbltle
ersane de a da urmare deln asralr sale fret rn dezvltarea unerea n
valare a tuturr caactlr sale, n vaa jurdc ea dbndete caracterul unr
dretur care decur dn caltatea de subect de dret, snura lmt entru eerctarea
lr fnd aceea a le, care mune resectul datrat acelra dretur recunscute
semenlr s. Cele ma mrtante dntre aceste atrbute sunt caactatea de flsn,
de eercu dreturle subectve care, altur de caltatea de subect de dret
cnfureaz cncetul de ersnaltate n dret. Ttaltatea acestr dretur mreun
cu blale cresunztare, e care scetatea le recunate sau le retnde de la
fecare ndvd n arte n cnfrmtate cu leslaa n vare, frmeaz statutul
1

Constantin Barbu, Ocrotirea , p. 15.


11

jurdc sau stuaa jurdc a ceteanulu. Cele ma mrtante dntre aceste dretur
sunt enumerate cnsacrate char dn Cnsttua Rmne n Ttlul (art.22-53),
fnd n acela tm dretur fundamentale: dretul la va la ntertatea fzc
shc, la arare, la lbera crculae, la vaa ntm famlal rvat, lbertatea
cntne, lbertatea de ermare, dretul la nfrmae, la nvtur, la crtrea
snt, dretul de vt, de ascere, dretul la munc rteca scal a munc,
secretul cresndene, alte dretur lbert1.
Sunt fundamentale entru c sunt esenale entru vaa, lbertatea demntatea
mulu, ndsensable entru lbera dezvltare a ersnalt sale.
rn cnsacrarea arantarea dreturlr mulu, Cnsttua r nastre se
ntereaz n crdnatele atene mereu crescnde de care se bucur deea afrmr
ersnalt umane a recunater dreturlr sale fundamentale n cadrul evlue
scale ltce a lum cntemrane2.
n desfurarea e, stra multmlenar a scet a nrestrat luta nencetat
a mulu de a crea entru m cadrul scal-ltc jurdc favrabl une ve ma
bune, ma lbere ma drete. Astfel, n rndurea sclavast, sclav, de amen,
nu erau subecte de dret, nu aveau caactate de flsn a dreturlr c erau
cnsdera anmale de munc sau smle lucrur, becte ale dretulu de rretate al
stnulu de sclav. Sclava a nsemnat nearea ttal a lbert entru ntrea
clas scal, recum dretul de va de marte eerctat de stnul de sclav
asura sclavlr3.
Dreturle lbertle mulu au devent un element al rdn de dret dat
cu aara rmelr cnsttu, cum ar f: ana Carta Lbertatum dn 1215 eta
Dreturlr dn 1627; Declarale de ndeenden Amercane dn an 1774-1776,
tate acestea ca urmare a lute burheze n ascensune mtrva abslutsmulu
mnarhc. Aceste acte ce ddeau erese cncee rerezentanlr dretulu natural
(H.rtus, J.J. Russeau), cnsderau dreturle mulu ca avnd zvrul n raunea
uman, ca fnd nerente fne umane, dretur declarate sacre nvlable, zable
statulu, suerare lelr cnvenlr.
1

Constituia Romniei, cu modificrile aduse prin Legea de revizuire a Constituiei Romniei,


publicat n M. Of. nr. 669/22 septembrie 2003.
2
Constantin. Barbu, Ocrotirea ..., p. 17.
3
Ibidem.
12

Du numerase efrtur ndvduale clectve, la 10 decembre 1948,


Adunarea eneral a ranzae aunlr Unte a adtat rclamat Declaraa
Unversal a Dreturlr mulu", un act de valare nternanal cu caracter
unversal, destnat s asure rteca nternanal a "dreturlr naturale
nalenable de care brba femele se t revala n rce lc".
Vctra revlue rmne dn anul 1989 a scs ara dn cmarul
ttaltarsmulu, a deschs n rzntur, dealul dreturlr mulu devennd
realtate a ve nastre, ar mbrea lu n cnnut ersectv a vtrulu
aceste r1.
Cnsttua Rmne, ublcat n . f. nr. 669 dn 22 setembre 2003,
acrd mare nsemntate crtr dreturlr lbertlr fundamentale ale mulu,
curnznd rnc care au fst cnsacrate n Declaraa Unversal a Dreturlr
mulu dn 1948 dar n cnsttule unr state eurene, cu bat eeren n
acest dmenu.
Resectarea acestr rnc recum arantarea dretulu la va la
ntertatea fzc shc a ersane (art.22), lbertatea ndvdual surana
ersane (art.23), nvlabltatea dmclulu a reedne (art.27) alte dretur
lbert enumerate anterr este asurat de tate ramurle dretulu trvt cu
secfcul lr.
Astfel, cntrbue mrtant n acest dmenu aduce leea enal.
Dretul nstru enal asur rteca ersane umane rn aceea c stablete
un cadru farte lar varat de ncrmnr, e baza crra nsttue rsunderea enal
entru fatele lcte rn care se aduce atnere, drect sau ndrect, dreturlr
ntereselr ersane.
tna dretulu enal leslale enale fac dstnce ntre fatele rn care
sunt atnse sau amennate nemjlct atrbutele nerente ersane, dreturle sale
abslute la estena, ntertatea fzc shc, la lbertatea fatele rn care sunt
ercltate celelalte dretur nterese ale ersane2.
rmele frmeaz catere dstnct de nfracun curnse n Ttlul dn
artea secal a Cdulu enal sub denumrea: nfracun cntra ersane. rn
Irina Moroianu Zltescu, Drepturile omului, Editura Andre, Bucureti, 1993, p. 5.
Oliviu Aug. Stoica, Drept penal, partea special, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1976, p.
17.
13

1
2

acestea este crtt mul n sne, ca valare scal fundamental, mlct mensa
majrtate a relalr scale ce se frmeaz rn m n jurul su.
Desebrea de celelalte cnst n fatul c n acest caz ersnaltatea mulu
este crtt drect, nemjlct, e cnd n cadrul celrlalte rue de nfracun
crtrea este numa ndrect.
n cadrul Ttlulu , rvtr la nfracunle cntra ersane, fecru atrbut al
acestea cresunde un catl dstnct.
rmul este cnsacrat nfracunlr cntra ve, ntert crrale
snt, al dlea nfracunlr cntra lbert ersane, al trelea nfracunlr
rvtare la vaa seual ultmul nfracunlr cntra demnt.
Afrmarea ersnalt umane, a lbert demnt mulu resuune n
md necesar, rntre altele arana arr fne umane, fat ce cnsttue una
dntre ndatrrle fundamentale ce revne att cetenlr ct statulu, rn
relementrle ce vn n ntmnarea aceste cerne, secfce une scet
demcratce.
Cdul enal de la 1865 ncrmna fata de vl n art. 264 (mdfcat rn Leea
dn 17.02.1974) sub denumrea de "atentat cntra udr, cu vlen": "rcne va
cmte un atentat cntra udr, ndelnt sau cercat, cu vlen, n cntra unu
ndvd de se brbtesc sau femeesc, se va edes cu mamum nchsr (5 an,
cnfrm art. 8, ct.1 dn Cdul enal 1865 mdfcat rn Leea dn 17.02.1974).
Dac crma s-a cms n cntra ersane unu cl ma mc de 15 an mln,
culablul se va edes cu mamum recluzun" (10 an cnfrm art.7, ct. 3 dn
Cdul enal 1865). Du cum se ate bserva, subectul actv este necrcumstanat
("rcne va cmte") utnd f dec att brbatul ct femea. Ttdat, subectul
asv al nfracun ate f un "ndvd de se brbtesc sau femeesc". Ct rvete
nelesul nun de "atentat cntra udr, cu vlen" acesta trebue descfrat cu
ajutrul altr artcle dn acela cd: Ultrajul ublc n cntra udr - art. 262;
Atentatul cntra udr fr vlen - art. 263; Crua tnerlr - art. 267; Adulterul
- art. 269 -270 ama - art. 271. Cel ma res ndcu ne este fert ns de
art.265 unde leutrul, referndu-se la atentatul cntra udr, flsete termenul de
slure: "dac culabl sunt ascenden ersane asura crea s-a cms slurea sau
sunt dntre acea care au autrtate asura-". rn atentatul cntra udr, leutrul
14

a neles aadar slure, vtmare a lbert seuale care se rduce fe fr


vlen, ns rftnd de maturtatea une ersane (asura unu cl de se
brbtesc sau femeesc de vrsta ma mc de 14 an) - art. 263, fe rn flsrea
vlene -

art. 264. n ambele cazur, aceast slure resuune un act seual

("ndelnt sau cercat"), n sensul cel ma lar al nun. Sunt ncluse ac att
rarturle seuale fret, ct relale hmseuale erversunle. Rezult aadar
c n sfera nfracun de atentat cntra udr cms cu vlen ntr fata
sancnat n rezent n art.197 Cd enal sub denumrea de vl1.
mdaltate ma rav a nfracun avea n vedere mrejurarea c vctma era
ma mc de 15 an, ca estena unr anumte rartur ntre ftutr vctm.
Dac fata avea ca urmare martea vctme edeasa era munca slnc e va.
ntr- ma bun sstematzare, de ntr-un md ma cmlcat avnd nc
merfecun n defnrea nun de vl, Cdul de la 1936 (Cdul enal Carl al lea) ncrmna fata de vl sub denumrea rre de nfracune de vl, n ttlul
nttulat "nfracun cntra udr bunelr mravur" n catlul 1 dn acest ttlu
sub denumrea de "nfracun cntra udr", rn art. 419 care avea urmtrul
cnnut: "Cmte delctul de vl se edesete cu nchsare crecnal de la 2 la
5 an nterdce crecnal de la 3 la 5 an:
- brbatul care, rn vlen sau amennare, cnstrne ersan de rce
se, s ab cu el rart seual.
- brbatul care, rftnd de starea de ncnten a une ersane de rce se,
sau de neutna acestea de a- erma vna, r de a se ara, are cu ea un rart
seual, n afar de cstre, ndferent dac el sau altcneva a rdus aceast stare.
n ambele cazur, dac vctma este ma mc de 14 an, sau dac a rmas
ravd, r s-a transms bal venerc, edeasa este nchsarea crecnal de
la 5 la 10 an nterdca crecnal de la 3 la 5an."
Se bserv c n aceast relementare, de brbatul fureaz ca subect asv,
este eclus femea dn sfera subectulu actv.
Redactarea acestu tet rvenea, du tate aarenele, dn cmbnarea unr
surse de nsrae dferte, e de arte Cdul enal talan, ar e de alt arte,
Valerian Cioclei, Viaa sexual i politica penal, Editura Holding Reporter, Bucureti, 1994, pp. 39
40.
15
1

Cdurle translvnean bucvnean. n Cdul enal talan ca n Cdul enal


rmn de la 1865, relementarea vlulu nu revedea crcumstanerea subeclr, att
cel actv ct cel asv utnd f rce ersan. Cdurle translvnean bucvnean
(art.232 125) sancnau vlul ca fata cms numa de brbat asura ersane de
se femeesc.
n acest fel tetul hbrd al art. 419 sancna, e ln vlul rru-zs
actele de hmseualtate masculne realzate rn vlen, care ntrau de fat sub
ncdena artclulu urmtr - 420, n care era relementat "Delctul de vlen cntra
udr'" unde erau sancnate actele de nversune seual1. rn dszle dn
art. 422 425 erau revzute mdalt ma rave ale nfracun de vl, avndu-se
n vedere numrul artcanlr la nfracune a rarturlr secale dntre
ftutr vctm2.
rn dszle art. 426 se revedea entru vlul care a avut ca urmare
martea vctme, edeasa munc slnce e va.
Cdul enal de la 1936 ma revedea ca crcumstane aravante mrejurarea c
vctma a rmas ravd sau s-a transms bal venerc e cnd Cdul enal
actual, n vare de la 1 anuare 1969 nu ma revede ca crcumstane aravante
aceste mrejurr. Sub rartul sancun, Cdul de la 1936 revedea entru
nfracunea de vl n mdaltatea sml edeasa nchsr de la 2 la 5 an3. n ceea
ce, rvete lnerea realabl Cdul de la 1936 revedea necestatea une asemenea
lner entru unele mdalt ma rave ale vlulu cum ar f cele leate de
mrejurarea c fata a fst svrt de un tutre, curatr, nvtr, educatr,
suravehetr, medc curant r de ctre ma multe ersane.
Cdul enal de la 1968 (n vare az, evdent, cu mdfcr) a reluat n
mare arte revederle refertare la vl dn Cdul enal Carl al -lea. Astfel, art.
197 nttulat Vlul,dn artea Secal,Ttlul (nfracun cntra ersane),
Catlul (nfracun rvtare la vaa seual) avea urmtrul curns:

Valerian Cioclei, op. cit., p. 41.


Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stnoiu, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,
Constantin Bulai, Victor Roca, Explicaii , p. 343.
3
Ibidem, p. 344.
16
2

Aln. 1: Rartul seual cu ersan de se femnn, rn cnstrnerea


acestea sau rftnd de msbltatea e de a se ara r de a- erma vna se
edesete cu nchsare de la 2 la 7 an.
Aadar, subect asv al nfracun nu utea f dect ersan de se femnn.
n ceea ce rvete subectul actv, cum n dctrn jursruden se ajunsese la
cncluza c nunea de rart seual desemna dar actul de cnjunce a ranelr
seuale femeesc brbtesc, acesta nu utea f dect ersan de se masculn.
Rartat la revederle art.200 Cd en. (astz abrat), ersana de se masculn era
rtejat dar mtrva unu vl cms asura sa de ersan de acela se, ns
nu mtrva celu svrt asur- de ersan de se femnn.
Acest alneat a sufert mdfcr rn leea nr.140/1996, cnd edeasa
revzut s-a majrat: ... se edesete cu nchsarea de la 3 la 10 an.
dfcarea majr a acestu alneat, care a strnt numerase cntrverse n
lteratura jurdc, a survent ns rn leea nr.197/2000. n urma aceste mdfcr,
actualmente vlul este cnceut ca actul seual, de rce natur, cu ersan de se
dfert sau de acela se, rn cnstrnerea sau rftnd de msbltatea acestea
de a se ara r de a- erma vna.
n lus, rn U nr. 89/2001 sancunea vlulu n aceast frm a fst dn
nu mdfcat: ... se edesete cu nchsarea de la 3 la 10 an nterzcerea unr
dretur.
Aln. 2: edeasa e nchsarea de la 3 la 10 an dac:
a). vctma nu mlnse 14 an.
b). vctma se afla n nrjrea, crtrea, educarea, aza sau tratamentul
ftutrulu.
c). S-a cauzat vctme vtmare rav a ntert crrale sau a snt
rn Decretul nr. 365/1976 acestr aravante l s-a ma aduat una: fata a
fst svrt de du sau ma multe ersane mreun.
Leea nr.140/1996 a mdfcat acest alneat, majrnd edeasa revzut
(edeasa este nchsarea de la 5 la 15 an) ecluznd aravanta rvtare la
vrsta fraed a vctme.

17

Leea nr. 197/2000 a ntrdus nu aravant: lt b vctma e membru al


famle, ar rn U nr.89/2001 edeasa a fst dn nu majrat: nchsarea de
5-18 an nterzcerea unr dretur.
Aln. 3 edeasa e nchsarea de la 7 la 15 an dac fata a avut ca urmare
martea sau snucderea vctme.
Leea 140/1996 a mdfcat acest tet, majrnd edeasa nchsr (de la 10
la 20 de an) ncluznd n acest alneat aravanta revzut anterr n aln.2,lt.a:
dac vctma nu a mlnt 14 an. n acest fel leutrul a sancnat ma sever
fat ce reznt un ercl scal srt fa de celelalte varante.
Tetul a sufert mdfcr rn U nr.89/2001. n urma acestr mdfcr
s-a aduat edeasa cmlmentar a nterzcer unr dretur ar a fst crescut cu
un an vrsta e care trebue s ab vctma entru ca fata s se ncadreze n aceast
frm aravat (15 an).
Aln. 4 Acunea enal entru fata revzut n aln.1 se une n mscare la
lnerea realabl a ersane vtmate
Aln. 5 Fatele revzute n aln. 1 2 lt. a), c) d) nu se edesesc dac
nante ca htrrea s f rmas defntv a ntervent cstra dntre autr vctm.
n caz de artcae, n alte cnd dect cele revzute la lt. b), cstra dntre
autr vctm rduce acelea efecte fa de artcan
Leea 140/1996 a erat cu rvre la acest tet dar mdfcr tehnce, entru
a-l une n cncrdan cu restul tetulu artclulu, mdfcat.
S-a elcat aceast cauz de needesre rn letura ntm dntre valrle
etc-scale crtte rn ncrmnarea sancnarea nfracun de vl ersana
uman rn sbltatea real de a se sluna cnflctul rav, dntre autr
vctm, arumentndu-se c este char n nteresul scet s fac dntr-un nfractr
un tat de famle ar n felul acesta ar f rtejate att nteresul ndvdual al vctme
ct cel al clulu ce s-ar nate, eventual, n urma actulu de slure. n lus, aceast
cstre rerezenta cea ma bun arane mtrva une eventuale recdve1.
Dncl de tate elcale e care dctrna a ncercat s le seasc aceste
relementr cel un nave dac nu resnsable, cstra realzat n aceste cnd

Valerian Cioclei, Viaa , p. 61.


18

avea cauz mral rerezenta rt deschs char de lee entru eludarea


dszlr sale.
Ajunnd, ntr-un fnal, la aceea cncluze, leutrul a remedat stuaa rn
leea nr.197/2000, abrnd acest ultm alneat al art.197. Cd en.
Char dac nu rereznt un recedent leslatv, ttu rvrea aruncat asura
evlue n tm a relementrlr enale refertare la vl ar f ncmlet n lsa
mennr a revederlr ulu Cd enal n aceast matere.
Refertr la catlul cnsacrat nfractunlr mtrva lbertat s ntertat
seuale, actualul Cd enal a fst cmlet revzut, avand la baza n cncet n
acrd cu slutle dfertelr cdur eurene, rvnd relatle dntre nfractunle
nscrse n aceasta matere.
n actualul Cd enal1 nfractunea de vl (art. 218), a fst relementata
rnnd de la deea de act de enetrare, astfel ncat n cntnutul sau se va nclude
rartul seual n ntelesul e care aceasta sntama l-a cunscut n md tradtnal
n dretul nstru, acela de cnjuncte a /ranulu seual masculn cu cel femnn ,
actul seual ral s resectve actul seual anal, ndferent daca n aceste ultme cazur
este vrba de un act heterseual sau hmseual.
De asemenea, n termen art. 218 aln. 2 Cd enal, se nclud n cntnutul
nfractun de vl s actele de enetrare vanala sau anala, realzate n alte mdaltat
(rn ntrducere de becte, deete, etc.). Astfel defnt, vlul acera tate actele de
enetrare, ndferent daca au fst cmse de aresr asura vctme sau daca vctma a
fst blata sa faca acest lucru.
n Cd enal actual nu se ma revede sanctnarea cazulu n care fata a
determnat snucderea vctme. Vlul - n actualul Cd enal, creste lmta de varsta
de la 15 la 16 an, ana la care fata va f ncadrata la frmele aravante ale
nfractun.
De asemenea, se ntrduce, ca aravanta, savarsrea fate n scul rducer
de materale rnrafce s nu se ma cere ca vatamarea crrala sa fe rava entru
a cnsttu frma aravanta, c dar vatamare crrala. Cu rvre la relatle de
rudene se restrane ara fatelr ce vr f ncadrate la frma aravanta a nfractun Adoptat prin Legea nr. 286/2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 510 din
24 iulie 2009.
19
1

cdul enal n vare edeseste ca aravanta fata savarsta asura unu membru al
famle, n tm ce nul cd enal se refera la vctma care este ruda n lne drecta ,
frate sau sra.
Dncl de erfecunle sau merfecunle aceste n relementr se remarc
drna de alnere a leslae nastre la leslaa eurean, recuare ludabl n
cndle efrturlr de nterare n Cmuntatea Eurean.
Seciunea a III-a - rvre eneral asura nfracunlr cntra ersane
n leslale enale ale altr state
nfracunle cntra ersane sunt relementate ntr-un catl (ttlu) dstnct n
leslale tuturr statelr. n cadrul acestu catl ersana este crtt rn nrmele
enale rvnd vaa ersane, ntertatea crral sntatea, lbertatea, narea
sau demntatea ersane.
Astfel, n Cdul enal talan nfracunle mtrva ersane sunt revzute n
Ttlul V, Cartea a -a. n cadrul acestu ttlu sunt revzute, n catlul Delctele
cntra ve s ntert sau snt, n catlul , Delctele cntra nare, ar
n catlul sunt revzute Delctele cntra lbert ndvduale". Lbertatea este
crtt enal sub asect fzc, shc, al nvlablt dmclulu al secretulu.
Cdul enal erman relementeaz nfracunle cntra ve n Catlul V,
unde este ncrmnat: ucderea une ersane n cnd aravante (araraful 211),
ucderea une ersane n cnd nearavante (araraful 212), ucderea une
ersane n cnd atenuante (araraful 213), mrul la cererea vctme (araraful
216), runcucderea (araraful 217), ntreruerea sarcn (araraful 218). n
Catlul V sunt ncrmnate fatele cntra ntert crrale (vtmare sml,
erculas, rav, desebt de rav, cauzatare de marte, trvre, vtmare dn
cul). n Catlul sunt ncrmnate fatele cntra lbert ersnale. n
Catlul V sunt ncrmnate fatele de nsult, calmna, atnerea adus memre
une ersane decedate. n Catlul V sunt ncrmnate fatele cntra secretulu
ve rvate a secretulu cresndene.
Cdul enal mdern amercan ncrmneaz mrul n art.201-1-art.210-4 att
n cazul n care ftutrul a acnat cu ntene drect (urder), ct cu ntene
20

ndrect (anslauhter) sau dn neljen (elente). De asemenea, ncrmneaz


ajutrul dat vctme s se snucd (art201-5).
Fatele de vtmare crral sunt ncrmnate n art.211-1, art.211-3, ncend
cu smlele lvr n la vtmr farte rave la amennarea n scul terrzr
vctme (vlena shc)1.
n Cdul enal al Federae Ruse2, secunea cnsacrat nfracunlr cntra
ersane a fst mrt de leutrul rus n 5 catle, rezultnd structura
nteresant, desebt ntructva de Cdul enal rmn n vare. rmul catl al
aceste secun este dedcat nfracunlr cntra ve snt: mrul (art.105),
unde este mennat mrul svrt n scul flsr el sau ranelr vctme.
Catlul urmtr este cnsacrat nfracunlr cntra lbert, cnste
demnt ersane, rrea (art.126), lsrea leal de lbertate (art.127), nternarea
leal a une ersane ntr-un stablment shatrc (art.128), calmna (art.129)
nsulta (art.130).
n Catlul sunt relementate nfracunle cntra munt seuale a
ersane (art.131-135).
Urmeaz un catl curnznd nfracunle cntra dreturlr lbertlr
cnsttunale ale mulu ceteanulu (art.136-149).
n sfrt, ultmul catl cnsacrat rtece enale a ersane vzeaz
nfracunle cntra famle mnrlr (art.151-157).
Seciunea a IV-a - Relementarea vlulu a unr nfracun rvtare
la vaa seual n leslaa enal eurean
Analza cmaratv a leslae enale eurene ndc estena multr
uncte cmune n relementarea nfracunlr cntra ve seuale3. Est,
bneneles, lesla ce cnn unele relementr rnale, sre eemlu art. 422
dn Cdul enal turc, Smlul fat entru un brbat dehzat n femee, de a ntra ntrun lc rezervat femelr, va f edest cu nchsarea de la 3 lun la un an".

Alexandru Boroi, Infraciuni contra vieii, Editura All Beck, Bucureti, 1999, p. 42.
Tudor Avrigeanu, Noul Cod Penal al Federaiei Ruse, partea special, RDR, anul V, nr. 3, p. 160.
3
Valerian. Cioclei, Viaa , pp. 42-43.
21
1
2

n unele lesla subectul actv al nfracun de vl este n md eclusv


brbatul, n alte lesla subectul actv ate f rce ersan. n rmul caz ns,
este ncrmnat aarte, atentatul cntra udr cu vlena, unde subec nu sunt
crcumstana.
n Cdul enal suedez, sre eemlu, vlul este relementat n art.1 dn
Catlul V are urmtrul cnnut: "Dac rn vlen sau rn amennr
mlcnd ercl mnent eerctat mtrva e, un brbat cnstrne femee la un
rart seual, acesta va f cndamnat entru vl la nchsare ntre d zece an.
Este asmlat vlene fatul de a aduce femee ntr- stare de erdere a cuntne
sau n rce alt stare asemntare".
n Danemarca nfracunle cntra ve seuale sunt revzute de art. 216, 218,
219 C.en. al Danemarce, care se afl n Catlul nfracunlr seuale.
Art. 216 C.en. al Danemarce revede c: aln. 1 - rce ersan, care
cnstrne la rart seual, rn vlen fzc sau amennarea cu alcarea vlene,
se face vnvat de svrrea nfracun de vl, se edesete cu nchsarea de n
la 5 an. unerea ersane ntr- astfel de stare n care, ea este n msbltate de a
une rezsten se asmleaz vlen fzce. Aln. 2 - Dac vlul art un caracter
erculs sau este svrt n rezena unr crcumstane aravante, atunc se
edesete cu nchsarea de n la 10 an.
Art. 218 C.en. al Danemarce revede c: aln. 1 - rce ersan care rft
de bal shc sau de lsa de eeren de va a alte ersane determn e
cea dn urm la un rart seual n afara cstre, se edesete cu nchsarea nu
ma mare de 4 an. Aln. 2 - rce ersan care cnstrne entru sne la rart seual
ersan care, se afl ntr- stuae n care nu are sbltatea de a une rezsten
acestu fat, se edesete cu edeasa nchsr ce nu ate de 4 an.
Art. 219 C. en. al Danemarce revede c rce ersan care este funcnar
sau cnduce un entencar, un centru de reabltare, cas de c, un stal entru
tratarea bllr shce sau rce alt nsttue smlar care ntr n rart seual cu
ersan ce se afl ntr- astfel de nsttue, se edesete cu nchsarea de n la
4 an.
Du cum utem bserva, char de la bun nceut, leutrul dn Danemarca,
adtat alt slue de ncrmnare a nfracunlr, ce atenteaz la lbertatea
22

nvlabltatea seual a ersane, anume, dac leutrul nstru a unctat e


deea ncrmnr tuturr mdaltlr de svrre a nfracun de vl ntr-un snur
artcl (art. 218 C.en.), atunc leslatrul danez a ncrmnat fecare mdaltate de
svrre a nfracun de vl n artcle searate dn catlul cnsacrat nfracunlr
seuale.
Relale scale, crtte de ctre leutrul danez rn ntermedul acestr
artcle, rezult char dn ttlul catlulu n care sm ncrmnate aceste fate,
anume, lbertatea nvlabltatea seual a ersane. a utem bserva, c n
cazul acestr nfracun avem un bect secal secundar anume, acesta fnd
rerezentat de acele rela scale a crr nrmal desfurare esten sunt
cndnate de resectarea blalr de servcu de ctre anaja unu entencar,
nsttu de reabltare etc.
n ceea ce rvete cnnutul cnsttutv al nfracun, elementul materal al
latur bectve este rerezentat de rartul seual.
ajrtatea nfracunlr se cnsum dn mmentul cnd ftutrul cnstrne
vctma la un rart seual, dec nfracunle date nu sunt suscetble de tentatv n
rcare frm a acestea. Dec, dac ftutrul a/nu a avut un rart seual nu are nc
relevan entru calfcarea fate, de acest asect se ate ne cnt dar la
ndvdualzarea judcar a edese. n cncluze vm f n rezena nfracun de
vl cnsumat, n mmentul n care ftutrul efectueaz acte de cnstrnere cu
scul de a- satsface fta seual cu vctma.
n ceea ce rvete leslaa enal landez, nfracunea de vl este
ncrmnat n cadrul catlulu nfracun cntra mrale scale. nfracunea de
vl se cnne ncrmnat n urmtarele artcle1:
Art. 242 C. en. al lande revede c ersana care alc vlen r alte
acun, r amennarea cu alcarea une astfel de vlen, sau amennarea cu
alcarea altr acun de acest en, entru ca alt ersan s se suun acunlr care
cnn sau resuun trunderea n ransm e cale seual, ersana ce se face
vnvat de svrrea acestr fate ncrmnate se va alca edeasa nchsr de
n la 12 an sau amenda de catera a cncea.
***Codul penal, al Olandei disponibil la: https://www.scribd.com/doc/82441480/Codul-PenalOlandez-Ro.
23
1

Art. 243 C. en. al lande revede c ersana care desfar acun, care
cnn sau resuun trunderea n ransm e cale seual, cu ersan ce este
fr cuntn r se afl n msbltate fzc de a se ara, r este blnav de
bal shc de aa natur nct este n msbltate ttal sau aral de a-
manfesta vna n letur cu aceste fate sau de a une rezsten, este asbl de
edeasa nchsr de n la 8 an, sau cu amend de cater a cncea.
Art. 244 C. en. al lande revede: ersana care desfar acte ce cnn sau
resuun trunderea n ransm e cale seual, cu ersan ce nu a atns vrsta
de 12 an, este asbl de edeasa nchsr de n la 12 an, sau amenz de
catera a cncea.
Du cum se bserv Cdul enal landez, a dvzat mdaltle de svrre
a nfracun de vl n ma multe artcle, ncluse n Cartea a -a, Catlul V al
Cdulu enal. nfracunea este caracterzat rn vnve n frma ntene drecte,
adc ftutrul revede urmrle fatelr sale urmrete rducerea lr, scul - ca
semn al latur subectve - este acel de a- satsface fta seual. Cu referre la
C.en. landez, facem remarc, c n cazul n care ntervn unele urmr
raeterntennate, fatele urmeaz a f calfcate n cncurs cu nfracunle ce revd
aceste urmr.
C. en. erman revede nfracunea de vl n Ca. al S1. Astfel, Art.177
cu ttlul Cnstrnerea la acun cu caracter seual: vlul revede c
1. ersana care alc: a. fra; b. amennarea cu un ercl real entru
sntatea sau vaa ersane; c. rftnd de msbltatea vctme de a se ara; d.
determn ersana s sufere acun cu caracter seual r de ter ersan fa de
sne, sau s svreasc asemenea acun fa de ersan r ter ersan, se
edesete cu nchsarea nu ma mc de 1 an.
2. n cazur ma rave, edeasa cu nchsarea nu este ma mc de 2 an. rn
cazur rave se nelee: a. vctma lcuete mreun cu ftutrul; b. fata este
svrt de du sau ma multe ersane;
3. Fata se edesete cu nchsarea nu ma mc de tre an atunc cnd: a.
ftutrul are asura sa arm sau alt bect erculs; b. are asura sa becte sau
***Strafgesetzbuch mit neuem Demonstrationsstrufrecht G.M. Beck, Mnchen, 1972, p. 83, art.
177, 178, 179.
24
1

substane entru a nltura rezstena vctme; c. suune ersana erclulu de a-


cauza vtmare rav a ntert crrale.
4. Fata se edesete cu nchsarea nu ma mc de 5 an atunc cnd: a.
alc n tmul svrr fatelr arma sau alte becte n caltate de arm; b. vctme
n tmul svrr fate - se cauzeaz vtmare a ntert crrale; - este us
n ercl vaa vctme.
Art. 178 C. en. Acun cu caracter seual vlul ce a avut dret urmare
decesul vctme revede c dac ersana cauzeaz, n urma acunlr cu caracter
seual sau a vlulu, cel un dn mruden decesul ersane, atunc este asbl de
detenunea e va sau de edeasa nchsr nu ma mc de 10 an.
Art. 179 C. en. Acun cu caracter seual ndretate mtrva ersanelr ce
se afl n msbltate de a une rezsten revede c: Cel ce flsete alt
ersan care nu este n stare s un rezsten datrt une bl shce sau altr
tulburr fzce sau shce uternce r fzc nu este n stare s un rezsten, se
flsete de aceast stare entru eerctarea?asura lu a acunlr cu caracter seual,
se edesete cu nchsarea de la 6 lun la 10 lun; De asemenea, va f tras la
rsundere enal cel care, rftnd de msbltatea vctme de a une rezsten,
determn e aceasta s svreasc anumt acune cu caracter seual, n favarea
une tere ersane r ermte tere ersane s desfare aceste acun. Tentatva
se edesete cu edeasa nchsr nu ate f ma mca de 1 an n cazul n care:
ersana lcuete mreun cu vctma; fatele sunt svrte de du sau ma multe
ersane; vctma este us n ercl de a- f cauzat vtmare rav a ntert
crrale, r un rejudcu rav dezvltr fzce shce a vctme;
n ceea ce rvete, ns, elementul materal rn care se realzeaz nfracunea
revzut de art.177 C. en. al ermane, utem cnstata c el se manfest att rn
rart seual, ct rn acte seual. Art. 177 curnde un sectru mult ma lar de
acun rn care se realzeaz cmnena de nfracune resectv. ns utem
bserva aceea delmtare ca n cazul altr cdur eurene (C. en. elvean), adc
n cadrul unu artcl (art. 177 C. en al ermane) sunt ncrmnate acunle cu
caracter seual rartul seual, svrte rn cnstrnere fzc sau shc, sau
rn rftarea de msbltatea vctme de a se ara, ar rn cnnutul altu artcl

25

se ncrmneaz acunle cu caracter seual svrte rn rftarea de msbltatea


vctme de a se ara datrt bl shce sau altr defcene fzce.
Fata este cnsderrata desebt de erculas dac, n tmul vlulu sau
acunlr cu caracter seual, ftutrul alc arma sau alte becte n caltate de
arm, r dac, n tmul svrr fate se cauzeaz vtmare a ntert
crrale sau este us n ercl vaa vctme. n cazul n care, n urma acestr
acun, se cauzeaz decesul vctme, fata se calfc n baza art.178 C.en. al
ermane, char dac decesul a fst svrt cu ntene.
nteresant este slua adtat de ctre leutrul erman la ncrmnarea
vlulu care a cauzat vtmarea rav sau decesul vctme. n cadrul nrme
ncrmnatare nu este fcut delmtarea dntre mr lsrea de va dn
mruden, leutrul lsnd lc nstanelr de judecat, care la ndvdualzarea
edese au la dsze ama ma mare de edese.
n aceast rdne de de reznt un real nteres slua adtat de leutrul
erman, ma ales nnd cnt de ncnsecvenele ce aar la stablrea edese entru
vlul sldat cu vtmarea rav cms dn mruden vtmarea rav
ntennat (edeasa entru vlul sldat cu vtmarea rav dn mruden fnd
sancnat ma asru dect vlul cms cu vtmarea ntennat rav).
C. en. francez, adtat n 1992 ntrat n vare la 1 marte 1994, revede n
Cartea a a, Ca., nttulat nfracun rvtare la aresunea seual
relementarea nfracun de vl1.
Art. 222 - 23 Vlul determn c actul de trundere seual de rce natur,
svrt mtrva alte ersane cu alcarea vlene, cnstrner, amennare r
nelcune cnsttue nfracunea de vl. Vlul se edesete cu 15 an rvaune de
lbertate.
Art. 222-24 stablete c vlul se edesete cu 20 de an de nchsare dac: a
cauzat vctme bl crnce sau traume; a fst svrt asura une ersane ce nu a
atns vrsta de 15 an; cu bun-tn asura une ersane vulnerable datrt vrste
sale, bl, ncaact fzce sau shce r str de ravdtate; s-a svrt asura
rudelr naturale, leale sau adtate n lne dreat, r de rce alt ersan ce
***Textul codului penal francez disponibil att n limba francez ct i n limba englez on line la
http://www.legifrance.gouv.fr.
26
1

dene cntrlul asura vctme; cu flsrea stuae de servcu; svrt de du sau


multe ersane ce acneaz n caltate de autr sau cartcan; svrt cu
alcarea arme sau amennarea cu alcarea acestea; dac vctma a fcut cuntn
cu ftutrul rn ntermedul reelelr de telecmunca, cu ajutrul mesajelr
adresate ublculu lar.
Art. 222-25 vlul se edesete cu 30 de an de nchsare, dac a fst urmat de
decesul vctme.
Art. 222-26 vlul se edesete cu detenunea e va dac, a fst recedat,
nst sau urmat de acte de trtur.
Elementul materal al nfracun, se ate realza rn actul de trundere
seual de rce natur rn alcarea vlene, cnstrner, amennare r
nelcune. Dec, elementul materal al nfracun de vl, revzut de leslaa
francez, cnne un sectru mult ma lar de acun, rn care se ate realza
nfracunea.
Dac, vlul este svrt rn rftarea de msbltatea vctme de a se
ara sau de a- erma vna, sau rn rftarea de starea de ravdtate a vctme,
fata se va cnsdera svrt n rezena crcumstane aravante revzute de art.
222-24 ct. 3.59.
crcumstan aravant revzut de C. en. francez este vlul s-a svrt
rn alcarea arme sau cu amennarea alcr acestea. Un lucru ztv n ceea ce
rvete ncrmnarea nfracun de vl, care cnsderm c se mune n cazul
nstru, este c vlul se cnsder ma rav dac este svrt de du sau multe
ersane ce acneaz n caltate de autr sau cartcan. Du cum utem
cnstata, leutrul francez revede eres c suntem n rezena aceste aravante
char atunc cnd nfracunea este svrt rn artcae cmle. Un semn
accdental cu efect aravant destul de actual, e care nu l-am ma ntlnt, este
rerezentat de fatul c dac vctma a fcut cuntn cu ftutrul rn ntermedul
reelelr de telecmunca, cu ajutrul mesajelr adresate ublculu lar.
n teza analze efectuate se mune cu necestate studul leslae enale
a unr state care frmeaz sstemul de dret cmmn-lw. rle dn cadrul acestu
sstem de dret nu au un Cd enal, unde s fe ncrmnate tate nfracunle.

27

n leslaa ar rtan, nfracunle rvtare la vaa seual sunt


ncrmnate ntr-un act searat cu rvre la vaa seual (Seual ffences Act 2003),
care dateaz cu anul 2003 n cadrul crua sunt ncrmnate tate fatele ce aduc
atnere lbert nvlablt seuale a ersane.
nfracunea de vl este revzut n Ca. 42, artea . 1:
(1). Vlul 1. ersana (A) cmte nfracune dac: a. ersana ntennat
enetreaz vanul, anusul sau ura alte ersane; b. () nu cnsmte la enetrae; c.
(A) este cntent c () nu cnsmte; 2. Dac ncrederea este ranal (aarne une
ersane resnsable), atunc ea este determnat, lundu-se n cnsderae tate
crcumstanele msurle ntrernse de (A) entru a stabl dac () cnsmte. 3.
ersana vnvat de nfracunea ce cade sub ncdena acestu artcl este
cndamnat la detene e va.
(2) Vlul rn enetrare 1. ersana (A) cmte nfracune dac: a. ersana
ntennat enetreaz vanul sau anusul alte ersane cu arte a crulu su, sau
cu altceva; b. enetrarea reznt un caracter seual; c. () nu cnsmte la enetrare; 2.
Dac ncrederea este ranal (aarne une ersane resnsable), atunc ea este
determnat, lundu-se n cnsderae tate crcumstanele msurle ntrernse de a
stabl dac () cnsmte 3. ersana vnvat de nfracunea ce cade sub ncdena
acestu artcl este cndamnat la detene e va.
(3) Atacul seual (acun cu caracter seual)1 1. ersana (A) cmte
nfracune dac: a. ersana ntennat atne alt ersan; b. atnerea dat are
caracter seual; c. () nu cnsmte la atnere; d. (A) este cntent c () nu
cnsmte; 2. Dac ncrederea este ranal, atunc ea este determnat, lundu-se n
cnsderae tate crcumstanele msurle ntrernse de (A) entru a stabl dac
() cnsmte. 3. ersana vnvat de nfracunea ce cade sub ncdena acestu artcl
este asbl: a. rvaune de lbertate e un termen ce nu deete 6 lun sau la
amend ce nu deete valarea mam stablt sau se alc ambele; b. rvaunea
de lbertate e un termen ce nu deete 10 an;
(4) Determnarea une ersane de a se mlca ntr- actvtate seual fr
cnsmmntul acestea. 1. ersana (A) cmte nfracune dac: a. ersana
ntennat determn alt ersan () de a se mlca ntr- actvtate; b. actvtatea
1

***Encarta Encyclopedia, Article Titled "Rape (law).


28

s fe cu caracter seual; c. () s nu cnsmt la mlcarea n aceast actvtate; d.


(A) este cntent c () nu cnsmte; 2. dac ncrederea este ranal (aarne une
ersane resnsable) atunc ea este determnat lundu-se n cnsderae tate
crcumstanele msurle ntrernse de a stabl dac () cnsmte. 3. ersana este
vnvat de nfracunea ce cade sub ncdena acestu artcl, dac actvtatea cauzat
mlc: a. enetrarea anusulu sau vanulu lu (); b. enetrarea ur lu () cu
ensul ersane (A); c. enetrarea anusulu sau vanulu ersane () de arte a
crulu lu (A) sau de (A) cu alt ceva; 1 n lmba enlez abuz seual d. enetrarea
ur ersane cu ensul lu (); Aceste acun sunt asble de edeasa detene e
va. 4. Ecetnd cazurle revzute de aln.3, ersane vnvate de nfracunea ce
cade sub ncdena acestu artcl se alc: a. edeasa nchsr ce nu deete 6
lun sau edeas ce nu deete valarea mam stablt, sau ambele; b.
rvaune de lbertate e un termen ce nu deete 10 an.
(5) Vlul sau alte nfracun seuale svrte mtrva une ersane care nu
a atns vrsta de 13 an. 1. ersana cmte nfracune dac: a. ersana ntennat
enetreaz vanul sau anusul alte ersane cu arte a crulu su sau cu altceva;
b. enetrarea are caracter seual; c. cealalt ersan nu a atns vrsta de 13 an; 2.
ersana vnvat de nfracunea ce cade sub ncdena acestu artcl este
cndamnat la detene e va.
Reend dn ttlul actulu nrmatv care ncrmneaz aceste fate, bectul de
atentare al nfracunlr este rerezentat de vaa seual a ersane cu cele du
cmnente ale sale, adc lbertatea nvlabltatea seual a ersane. ns,
leutrul ncrmneaz searat fatele ce atenteaz la lbertatea nvlabltatea
seual a ersane ce a atns vrsta de 13 an fatele care atenteaz la
nvlabltatea seual a ersane ce nu a atns vrsta de 13 an. Elementul materal
al nfracun de vl se realzeaz rn enetrarea vanulu, anusulu ur. Dec
leutrul a revzut un sectru mult ma lar de acun rn care se ate realza
nfracunea de vl. Cu referre la acunea adacent cele de enetrare a vanulu,
anusulu sau ur, leutrul enlez revede dar c aceste acun se realzeaz fr
cnsmmntul ersane ().
rezena sau lsa cnsmmntulu se stablete de la caz la caz, leutrul
enlez utlznd urmtarea frmul entru desemnarea aceste stua: Dac
29

ncrederea este ranal (aarne une ersane resnsable), atunc ea este


determnat, lundu-se n cnsderae tate crcumstanele msurle ntrernse de
(A) entru a stabl dac () cnsmte.
cnde esenal cu rvre la latura subectv a nfracun este
rerezentat de fatul c ersana (A) cntentzeaz c () nu cnsmte svrrea
enetrr, dec refuzul ersane () trebue s fe eres nu dar aarent, care ar
utea duce ersana (A) n erare n ceea ce rvete rezena sau lsa
cnsmmntulu.
n cazul n care vlul este svrt asura une ersane ce nu a atns vrsta de
13 an, lsa cnsmmntulu la acun cu caracter seual se rezum, dec nu ma
este necesar de a stabl dac ersana (A) -a dat seama de lsa cnsmmntulu
ersane () la acun cu caracter seual. n cncluze, nterretarea cmaratv a
nrmelr de dret enal determn, n mare msur, deea de ltc enal a statulu
n ceea ce vzeaz cmbaterea nfracnalsmulu rn mjlace de dret enal. n
acest sens, elucdnd esena ltc enale a ma multr state cu referre la
nfracunea de vl, s-au cnturat unele elemente de nutate care ar utea avea rl
uzual n teza unr mnente mdfcr de lee enal cu referre la nfracunle
rvnd vaa seual.

30

CAPITOLUL II Relementarea vlulu n leslaa enal dn Rmana

Seciunea I - Cnnut leal cnd reestente


Scetatea mdern manfest tt ma mult nteresul ca fecare ersan s
at dsune n md lber asura ve sale ntme este nteresat n elabrarea unr
strate nrme rn care s rtejeze membr care cnveuesc n nterrul e.
Vlul este una dntre cele ma rave nfracun cntra ve seuale are
uternc semnfcae antscal. Vlul cnsttue cea ma brutal atnere adus
lbert nvlablt seuale a ersane, ntruct actul seual de rce natur,
svrt rn cnstrnerea ersane sau rftnd de msbltatea e de a se ara
r de a- erma vna, aduce semnfcatve atner nvlablt seuale, fzce,
demnt lbert ersane, avnd uner dret cnsecne vtmarea ntert
crrale, snt sau char martea ersane, unnd n ercl dezvltarea nrmal
shc fzc a vctme.
erclul scal al unr astfel de fate lcte cnst n enerarea unr
cnsecne desebt de rave cntra vctme, dar n lan scal, cntra desfurr
nrmale a ve seuale a amenlr.
trvt artclulu 218 alneat 1 dn Cdul enal, cnsttue nfracune de vl
rartul ual, atul ual ral au anal r alt at d ntrar vanal au
anal u ran, vrt rn ntrnr, unr n mbltat d a ara
r d a- rma vna au rftnd d aat tar.
Actuala relementare se creleaz cu revederle artclulu 8 dn Cnvena
Eurean a Dreturlr mulu refertare la tratamentul nedferenat al relalr
hmseuale al celr heterseuale, astfel ar avea caracter de act seual nu dar
actul svrt ntre ersanele de se us ct cel cms ntre ersane de acela
se.
ntrnra, lt au mlt, a un ran d r la un at
ual d r natur t, aadar, n n, nfrauna d vl, at at
aratrznd nfrauna n du ndfrnt da aata t ralzat n frma

31

ml au n vruna dn varantl aravat (rvzut d aln 3 4 al art. 218 d


n.).
ntrnra lt ruun flra vlnlr d r fl, a utr
fz n nral, au a amnnrlr, nd ntrnra mlt ruun
abuzara d mbltata vtm d a ara r d a- rma vna.
n dctrna enal, n funce de metda de cmtere, nfracunle de vl au
fst mrte n du cater1. Dn rma catere fac arte vlurle n care
ftutr rft de cndle favrable estente la cmterea nfracun. n se,
vlul de reul este svrt rn surrndere, e neatetate, ftutrul benefcnd de
cndle de lc, tm, starea de vulnerabltate a vctme, ncrederea e care vctma
manfest n rvna ftutrulu etc.
Dn cea de a dua catere fac arte vlurle la care ftutr creeaz
snur cnd rce de svrre a fate. n acest sens fata este recedat de
ncercr nereute de a face cntact cu vctma sau de a creare a cndlr de
arere cu aceasta (n teza eur aceast actvtate este urmat de alcarea
acunlr de cnstrnere asura ersane), vctma este nelat sau adement n
anumte lcur ferte (lcun, lc zlat etc.)2.
Avnd dret crteru

mdaltatea de nfluenare a vctme nlturarea

rezstene acestea, vlurle t f clasfcate n tre cater:


a) vlurle n cadrul crra subec rft de msbltatea vctme de a se
ara sau de a- erma vna datrt vrste, une bl, str de ebretate;
b) vlurle care sunt cmse rn aducerea ntennat a vctme n
msbltatea de a se ara sau de a- erma vna (drarea sau trvrea
realabl a vctme);
c) vlurle cmse rn metdele de cnstrnere fzc sau shc.
Andrian Paladii, Violul: studiu de drept penal i investigarea judiciar a infraciunii, Tez de
doctorat, Chiinu, 2010, p. 120.
2
n fond s-a reinut c la 29 mai 1999, aproximativ la orele 23.00 F. I., D. A. i C.S., fiind n stare n
stare de ebrietate ling o parcare auto le-au acostat pe persoanele minore R.I. i T.V., cu copul
satisfacerii poftei sexuale. ncercnd, n mod insistent s fac cunotin cu acestea, le-au propus s se
odihneasc n unul din apartamentele din ora. R.I. i T. V.. categoric au refuzat, la care F.I. i D.A. au
apucat-o pe R.I. de mini, iar C.S. pe T.V. i forndu-le s mearg ntr-un apartament din apropiere.
n timp, T.V. a scpat i a fugit acas. Dup aceasta, fptuitorii, aplicnd fora fizic au adus-o pe R.I.
n apartamentul respectiv. Ajungnd n locuin acetia sau dezbrcat i aplicnd constrngerea fizic
i psihic au i-au cerut victimei, ca i aceasta s se dezbrace. nelegnd ca ei doresc s-o violeze i
pentru a se salva, ea a fugit la balcon i a srit de la etajul 5. n urma cderii victima a suferit vtmri
corporale medii, cu cauzarea unei dereglri a sntii de lung durat.
32
1

Datele desre metda rn care a fst cms nfracunea de vl ne ermt s


stablm unele trstur caracterstce entru ersnaltatea nfractrulu anume
vrsta acestua, dac este sau nu la rma nfracune. Anmalle shce ale
ftutrulu sunt scase n evden rn rezena mucturlr e crul vctme,
sustraerea lenjere ntme a vctme etc.
De reul, vlatr ale ca sau entru svrrea nfracun de vl lcur
retrase, ntunecase. n cazul n care vlatrul cmte fata n zne ulate sau e
tm de z n lcur ntens crculate, ate f us n valare versunea du care acesta
dent anumte rbleme de rdn shc. Vlurle sunt cmse cu recdere n sa
rvate (lcuna vctme sau a ftutrulu, saune etc)1. neneles, nu sunt ecluse
cazurle de derulare a fate n lcur ublce recum ar f: scrle blcurlr de lcut,
subsl, arcur etc.
Vlul nttu a ma brutal atnr adu lbrta ual, at atrbut
mrtant al rnalta uman. tul ual vrt rn ntrnra ran
lvt n nvlabltata ual, n nvlabltata fz, n dmntata lbrtata
ran, at ava nn rav:
nn fz : vtmara ntrt rral (utnd un n rl ar
dzvltara fz nrmal a ran vtmat), a nt (.:bl u tranmtr
ual) r ar marta ran.
nn : vlul at un n rl dzvltara nrmal a
vtm lbrul mral al ata. Vtma ufr rza mnal ar
utrn ntmnt d dradar dzut, fur nutna, vn, run, dar
ma al un ntn ntmnt d fr, nralzat, nndrtat r un bt nrt.
at traum rznt mtm d durat (.: tr d an, nar,
1

S-a reinut c inculpatul C. F., aflndu-se n stare de ebrietate, cunoscnd ca concubinul victimei U.
N., C. E. se afla la nunta ntr-o alt localitate, a ptruns n casa acesteia. Ptrunznd n casa cu scopul
de a-i satisface pofte sexual, s-a culcat lng victim si a nceput sa o dezbrace. n momentul n care
victima a nceput s opun rezisten C.F. a nceput s-i aplice lovituri asupra corpului. nvingnd
rezistenta victimei fptuitorul i-a satisfcut pofta sexual n form pervers. Dup aceasta a dus-o n
alta camer i continund sa-i aplice lovituri a culcat-o jos la podele i-a svrit un raport sexual
forat, dup care a plecat. n urma violenii aplicate victimei i-a fost cauzat vtmarea uoar a
integritii corporale. n aceeai seara el cu intenia de o viola pe H.E., a ptruns ilegal n casa acesteia.
La zgomotul cauzat n momentul ptrunderii s-a trezit soul H. V. Pentru a nu fi recunoscut C. F. a
nceput s-i aplice lovituri cu minele peste corp, apoi la apucat de gt strngndu-l, pn ce acela a
ncetat s opun rezistent i a decedat. Dup aceasta a intrat intr-o alt odaie, unde vznd-o pe H. E.
dormind, s-a apropiat de ea i a nceput s-i aplice lovituri, s-o tranguleze, propunndu-i s-i
satisfac pofta sexual n mod pervers cu ea, dar cnd a vzut c aceasta, nu mai respir a plecat.
33

aat dr; rblm ual; dra nrdr n rra ran; abuz d


all drur, ar nudr).
nnt al : rtrar zlar al; n urma vlulu t ara
arn ndrt rblm d munar n faml, utnd f aadar rav aftat
rlal rvtar la fla faml.
rlul al ar l rznt nfrauna d vl nt, d, n rmul
rnd, n rul ar-l auzaz drt vtm, ndrat ndvdual, ad rn
rma atrbutlr ntrlr . n rlul al al at nfraun ma ar
latur: nnl rav lan al. Dfurara nrmal a rlalr al t
la baza tn t, a uravur al. rmaltata atr rla nu at
f nut n la rtr unr atrbut drtur nalnabl fn uman,
rntr ata numrndu- lbrtata. ar un at mrtant al lbrta
ran l nttu lbrtata ual. nlara lbrta ual raz tar d
nuran al, un dzlbru anlaz nrmaltata dfurr rlalr
al rvtar la vaa ual , rn aata, at rlta n tna
t.
mana rlulu al ar l rznt aat nfraun nu ar f
mlt n la unr at d natur rmnl:
vrra nfraun d vl nttu manftar a un ntn rfund
naat, a un rnalt aratrzat rn rav dfn mral rntr-
arvtat trm d rmda.
Vlul t frma ualzat a rulu utr ntrlulu nu rrznt
n md nar nva d atfar a ftlr trut au, n r az, nu rrznt
numa at luru. Vlul ar rdn adn n ulturl atraral (rn aata
lndu- rndrna fmlr n altat d vtm al unu vl, d ubt
av al nfraun d vl at f att rana d fmnn t una d
mauln.
tfl, dat fnd nnl al dbt d rav, nfratuna d vl
nttu nfrauna a ma rav dn ruul nfraunlr rvtar la vaa
ual, a ma rav frm d nlar a rlalr al valrlr t ar
rv vaa ual, n tmul d drt rmn.

34

Seciunea a II-a - bectul nfracun de vl


Lbrtata nvlabltata v ual unt, n n, at al lbrt
ndvdual ra n drtul nalnabl al ran d a dun n md
lbr d rul u n rlal ual, n lmtl tablt d nrml drtulu al
mral1. Ralzara atu drt ruun tna unr rla al d rt
nndnat fa d at atrbut nal al ran.
bt urd nr al nfraun d vl l nttu rlal al
rfrtar la vaa ual a ran.
btul urd al al nfraun d vl l nttu lbrtata
nvlabltata ( rznt a un rlar al l dnt) ual a ran2.
ta a ra n drtul ablut al ran d a dun lbr d rul
u n rlal ual (n lmtl traat d nrml d drt t).
nfrauna d vl at ava un bt urd undar. tfl,
nvlabltata ual a ran t narabl d nvlabltata fz, at
f rvt a un at al nvlablt fz, ar aa fnd, nlara nvlablt
ual at du la vtmar a ntrt rral, a nt ran, au
ar la marta ata (ma al n azul n ar t vrba d ntrnr fz).
adar, rlal al rvtar la alt valr lat d rana uman
ar ar uta f lzat rn vrra aunlr nttu lmntul matral al
nfraun d vl unt rtat rn nrma d nrmnar a at fat. n mura
n ar atr valr l -a adu vr atnr rn vrra nfraun d vl, l
vr nttu bt urd undar al ata, fnd rtt n arall u rtra
lbrt nvlablt ual a ran.
bt matral al nfraun d vl l nttu rul ran (vtm),
ntrut ata va f n md nvarabl atn rn aunl nttu latura btv
a nfraun d vl, ar atnra, vtmara adu rulu ran nttu
ra matral a atnr adu nvlablt lbrt ual a ata, a
valr al rtt rn nrmnara fat d vl.
1

Vintila Dongoroz i colab., Explicaii , p. 329.


Pn la modificarea art. 197 Cod Pen., prin legea nr. 197/2000, obiect juridic special al infraciunii
de viol l constituia corpul persoanei de sex feminin (n prezent, este ocrotit libertatea i
inviolabilitatea sexual a persoanei, indiferent de sex).
35
2

u at nttu bt matral al at nfraun dt rul ran


n va, numa rartat la aata at vrb d lbrtat ual, d drtul d
a dun lbr d rrul r n rlal ual (numa ran v at f
ttular d drtur)1.
tul ual ralzat aura unu adavru rrznt nfrauna d rfanar
d adavr (rvzut d art. 383 d. n, tza fnal rfanara d mrmnt).
Da vtma a ntat dn va a urmar a tntatv d vl au a numr
vlulu du mmntul dulu ata autrul ralzaz at ual aura
adavrulu, vm ava un nur ral d nfraun: rfanar d adavr (art. 383
d n., tza fnal) vl alfat - a avut a urmar marta vtm (art.218
aln. 4 d n.) au rfanar d mrmnt tntatv d vl (n frma alfat
mnnat ma u), vntual rfanar d mrmnt vl (n frm ml,
numat au tntatv) n nur u nfrauna d mr (art.188, 189 au 190
d n., n fun d mrurrl nrt al fat):
Da atul ual vrt aura vtm, du aata a ddat, fnd
u d nfratrul va aunda nfrauna d vl (au tntatva la aat
nfraun) m antrr aura ala vtm, au ntru a mda
aata dun lnr mtrva lu , d, md drra au
rndra a, vm ava nur ral ntr: nfrauna d rfanar d mrmnt (art.
383 d n.), nfrauna d vl (au tntatv d vl) nfrauna d mr
alfat (art.188 d n.) au, da azul, mr dbt d rav (art.189 d
n.)
Seciunea a III-a - ubicii infraciunii d vil
ubictii infractiunii unt acl ran fizic au uridic imlicat in rartul
uridic nal d cnflict fi in calitat d ubictii activi ai avaririi infractiunii, fi

Rodica Mihaela Stnoiu, Comentariu la dec. nr. 1707/1982 a Trib. Suprem, s. pen., n Practic
Judiciar Penal, vol III, 1992, p. 92. S-a artat c, n cazul n care inculpatul a aruncat victima din
tren i apoi, profitnd de starea de incontien a acesteia, a violat-o, motivarea instanei, n sensul c
inculpatul, prin aruncarea victimei, a urmrit s-o omoare, n scopul de a o viola, e discutabil, cci
violul nu poate fi conceput dect asupra unei victime cu privire la care fptuitorul dorete s fie n
via).
36

in calitat d titulari ai valrilr uridic lzat rin avarira actia. Dctrina d


drt nal fac ditincti intr ubictul activ i ubictul aiv al infractiunii.
1. ubictul activ
In itmul actual al Cdului nal ubictul activ al infractiunii t rana
fizica au uridica c avart in md nmilcit infractiun au articia la
avarira actia in calitat d intigatr au cmlic.
Cnditiil ncar ntru ca rana fizica a dvina ubict activ al
infractiunii au fi un caractr gnral, dfinind cnditia uridica a dlincvntului in
rart cu ricar dintr infractiunil c l-ar uta avari, fi un caractr cial,
rfrindu- la anumit crint articular crut in md xr d difrit nrm
nal ntru dbandira calitatii d ubict activ in cazul unr infractiuni (infractiuni
cu ubict cial).
n atuala rlmntar ubt atv al nfraun d vl at

f r

ran (ndfrnt d ), ar, rn ntrnr r rftnd d mbltata


vtm d a ara r d a- rma vna, uun unu at ual.
n rznt a drut na, nnarat r vrb n
rlmntara antrar, ar n rzulta dn ltra rtul l, nfrm ra
ubt atv al nfraun d vl nu at f dt ran d mauln.
ura atu at att dtrna t rata udar nr, n md
unanm (n la mdfara adu dulu rn la 197/2000): ubt atv alfat
al nfraun d vl ra brbatul, anum brbatul ra, dn unt d vdr
fzl, at ntrn un

rart ual (at ulz, nu ntra n

aatata d rrr - at nu ntraz, d altfl, n atuala


rlmntar). r a ntrar, brbatul naabl ntrn un rart ual nu uta
f autr al unu vl, ndfrnt d frma nfraun (fat numat au tntatv).
tl d vl vrt d atfl d ran n vdra ntrnr la un rart
ual ra, n, mbl d ralzat, utau ntr nnutul un nfraun
ntra ran, n fun d natura lr d urmrl ar l-au auzat.

37

n 1, intana a rinut c inculatul D.F. a u la diziia altr tinri


aartamntul u, la car a ft invitat i arta vtmat. Unul dintr tinri i-a crut
rii vtmat ntrin act xual i la rfuzul actia, rin viln, du c a
ft dzbrcat i, cu autrul inculatului D.F., a ft vilat d unul dintr tinri, iar
altul a ntrinut act xual nfirc. Du cnumara actr rlaii, ntru c ci di
tinri au cntinuat xrcit viln aura rii vtmat, inculatul a c- din
minil actra autnd- ia din aartamnt i a nit- n n taia d
autbuz.
Fata inculatului D.F. ntrunt lmntl cntitutiv al infraciunii d
cmlicitat la vil, chiar dac ultrir cnumrii vilului, inculatul a autat-
lc ntru a nu fi vilat din nu2.
Dicuii cntradictrii t aar n lgtur cu atitudina fizilgic
ncar ralizrii rartului xual aa cum ra rvzut n lgilaia antriar, car
ruuna trundra rganului gnital brbtc n cavitata vaginal a fmii.
Darc niuna d act xual nu ruun dar un rart xual rriu-zi,
nrmal, aar ntrbara dac mai t ncar xitna acti cndiii n tat
cazuril d vil. Dac avm n vdr mtivara fcut d Curta Cntituinal c
rin flira niunii d act xual incriminaz i rvriunil xual n la
vrira rartului xual rriu-zi, fiind vrba dci i d un rart xual,
cndiia atitudinii fizilgic xual imun, cl uin atunci cnd l -a vrit
rintr-un rart xual.
tul rvd du tua n ar t ubt atv alfat: lt. a b al
art. 218, aln. 3, d n ( n rmul az, ftutrul t l ava n nrr,
rtr, duar, az au tratamnt vtm, ar n al dla az vtma t
mmbru al faml ftutrulu).

Alexandru Boroi, Sorin Corleanu, Drept penal, partea general, Culegere de spee pentru uzul
studenilor, Editura All Beck, Bucureti, 2002, p. 44.
2
***Curtea de Apel Bacu, seciunea penal, Decizia nr.175/11.06.1998.
38
1

2. ubtul av
In tria drtului nal, rin ubict aiv al infractiunii au rana vatamata
intlg rana fizica au uridica car a ufrit raul cauzat rin avarira
infractiunii in calitat d titulara a valrii lzat.
In rinciiu, ric rana fizica au uridica at fi vatamata rin
intrmdiul uni infractiuni i at dbandi calitata d ubict aiv al infractiunii.
rbui dbita ina calitata d ubict aiv al infractiunii au d
rana vatamata (calitata rcuala a ubictului aiv) d aca d rana
daunata (agubita) rin infractiun.
In cazul nfraun d vl ubt av at f r ran, att d
fmnn t d mauln.
ub at at, -a rvnt la na dn dul nal arl al -la (1936)
ar, n ttlul X (nfraun ntra udr a bunlr mravur), atlul
(nfraun ntra udr), rvda, la art. 419, vra dltul d vl brbatul
ar, rn vln au amnnar, ntrn ran d r ab u l
rart ual au brbatul ar, rftnd d tara d nntn a un ran
d r au d nutna ata d a- rma vna r d a ara, ar u
a rart ual, n afara d tr, ndfrnt da l au altnva a rdu aat
tar.
D amna, dul nal d la 1864 a mr aa ln d ndr,
nrmnnd, n art.264 (mdfat rn La dn 17 fb.1874) tntatul ntra
udar u vln: rn va mt un atntat ntra udar, ndlnt au
rat, u vln, n ntra unu ndvd d brt au fm...
na rlmntr atual a nfraun d vl brv, atfl, t
aa u a a rlmntr dn 1864: att rana d mauln t a d
fmnn at f ubt av al at nfraun.
a n azul ubtulu atv, avm du tua d ubt av alfat: art.
218 aln. 3, lt.b , d n.
rn ntrdura atu nun, lutrul a tranat dfntv duta tnt
antrr n dtrn, rfrtar la tna vlulu nual (ntrut llaa
antrar nu rvda nm n aat rblm). D mara martat a nlr a
39

nlnat r rnra d d vl nual1, arumntul rnal fnd n


mmntul nmr la tr, fma nmt la rartur ual u ul ,
ar da at nmmnt nu ma t mnnut, a at un at v nual
ala dvrulu, lutrul a mbrat na ntrar. dfara aln. 3 al art.
218 d n. n at n aar ma mult a rzar mnt rtz un urnt
d n ndrat d lutr a rt.
ntr-advr, aa um -a rzat n dtrn, n md rlatv zlat n2,
nfrm rlmntr d atun, ubt av al nfraun d vl ra fma, ttul
nfnd n alt rumtanr3. r, nfrm rnulu ub l nn dtnut
n n dtnur dbmu, dtna fut ntr fma trt (u autrul
vlulu), a ubt av al at nfraun, a ntrt nu ar f trbut f
fut.
u ar rlvan da vtma - ubtul av a avut au nu, antrr,
rla ual u ftutrul au u alt ran (vrntata vtm nu
ntraz, nu at nttu, n n, rumtan aravant, n vlul vrt
aura un vrn at ava nn rav, dn unt d vdr fzl, aura
ata, utndu- aun atfl la nadrara fat n art. 218, aln 3, lt. fata a
avut a urmar vtmara rral).
ar ran ar a ratat au rat rttua, vntual a ft
ndamnat nal ntru aat nfraun, at f ubt av al nfraun d
vl, atun nd fata -ar vr aura , rn nrmnara vlulu la
ar lbrtata ual a ran, ar nu attata au mraltata.
Rfrtr la ubtul av alfat al nfraun, anum mmbrul d faml
(art. 218, aln. 3, lt.b), mun unl rzr d dlmtar ntr nfrauna d vl
n aat varant aravat nfrauna d nt (art. 377 d n.).
n ltratura urd -a rmat na nfrm ra, n tuaa n ar
vtma (ran d mauln au fmnn) t rud arat u ftutrul
drt mrun u l, ata va rund numa ntru vl n frma aravat
Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept Penal Romn, Partea special, ediia a IV-a revzut i
adugit, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 2001, p. 172.
2
Valerian Cioclei, , p. 47-51.
3
Art. 197 Cod Pen., anterior modificrii aduse prin legea 197/2000, avea urmtorul cuprins: raportul
sexual cu o persoan de sex feminin, prin constrngerea acesteia sau profitnd de imposibilitatea ei de
a se apra ori de a-i exprima voina....
40
1

rvzut d art. 218, aln. 3, d n., ar nu ntru nt, aat dn urm


nfraun fnd abrbt n nnutul?llalt1.
rbu ublnat ar n vdr dar tuaa unu rart ual (d un at
ual nrmal trual), altfl nu ar ma uta f u n du
tna ntulu2.
at n a ft mbtut n dtrn, fndu- n, n md
nlabl, rfrr dar la rartul ual nrmal rtat aura un ran d
fmnn (nlabl, dar vtm a unu vl at f ran d
mauln, at nnflunat d vntuala tn a unr rla d rudn ntr
vtm ubtul atv ran d fmnn). at a dua n un
tna nurulu d nfraun n tuaa vrr unu vl aura un rud
arat (n nul ar l-am mnnat). vdnt, t vrba dr un nur
ntr nfrauna d nt nfrauna d vl alfat rvzut d art. 218, aln. 3,
d n3.
rumntl adu unt, n rmul rnd, fatul ntna lutrulu, rn
ntrdura lt.b n art 218, aln. 3, d n. nu a ft aa d a dznrmna atl
ntua m rn vln ar, n al dla rnd, nu t n un arumnt
ntru ar numa n tuaa vtm d fmnn, rud arat u ftutrul, dar
ar nu lut nu drt mrun u ata, t nur d
nfraun (vl n frm ml nt), ub atul rla ntua nutndu ndra fata ma rav n aat tz.
Rfrtr la aat ntrvr, t unta anumt at:
a nt, n rlmntara antrar, autrul unu nt vrt rn
ntrnr au rftnd d mbltata vtm d a ara r d a-
rma vna runda ntru vl n frm ml nt, ndfrnt da vtma
lua dra mruna u l au nu (vntual ar f utut f vrba d vl
alfat da vtma afla n nrra au rtra ftutrulu). ma ntru
, n tuaa n ar vtma lut drt mrun u ftutrul, fata
t ma rav (l un ub at t-mral, avndu- n vdr marara
Radu Gvan, Violul svrit asupra unei rude apropiate i incestul agresiv, n Dreptul, nr. 6/2001.
Ioan Vasile Brisc, Infraciunile privind viaa sexual. Modificrile i completrile aduse acestor
infraciuni prin legea nr. 197/2000 i OUG nr.89/2001, n Dreptul, nr. 11/2002.
3
***n acest sens, n situaia n care victima violului era fiica fptuitorului, Trib. Suprem, col. pen.,
dec. nr. 1461/1964, n Justiia Nou, nr. 7/1965, p. 171.
41
1
2

rfund, lan , a vtm), lutrul a d nrmnz dtnt un


nt vrt n atfl d nd. um nu at f vrba d dznrmnar a
atlr ntua m n amna mrurr (ma al at at, antrr,
nu rau nrmnat dtnt).
n al dla rnd, at brva, avndu- n vdr rtrul vrt
nun, fata nu t ndrat ma rav, aa um afrm a dua n, n
tuaa unu nt arv (ad vrt rn ntrnr au rftnd d
mbltata vtm d a ara r d a- rma vna) m aura un
rud arat nu lut nu drt u ftutrul.
n

ca c rivt artaa nal, datrt mdulu d vrr a

nfraun, acata t bl n tat frml al: autrat, mltat


ntar.
t n n un , n uda mdfr rlmntr nfraun
d vl, aata a rma nfraun u autr un, datrt fulu ar l
rznt un at ual.
n na atr autr, atul ual nu at f ralzat dt n rna
rra, vrra lu d tr ma mult ran fnd lu, n md btv.
Far at ual, ndfrnt d natura lu (trual au mual) t un
nu at f m d ma mult ran ddat, atfl , n azul n ar aura
ala vtm unt ralzat, multan, at ual d tr ma mul ftutr,
far dntr ata ar urma rund, a autr, ntru nfraun d vl1.
artata dtrn n ndr nfrauna d vl, aa um t
nut n nua rlmntar, at f m n autrat. tfl, avnd n
vdr fatul lutrul dfnt vlul a fnd Rartul ual, atul ual
ral au anal..., t vdnt -a rfrt nu numa la atl ual frt
(trual nrmal), la l nfrt, ar ata dn urm t f ralzat
multan d ma mul ftutr2.
n lu, t autrat n tuaa n ar atl d ntrnr (fz au
mral) unt ralzat d ran, ar atul ual t ralzat d alt ran,
Trebuie observat c i din punct de vedere obiectiv ns este posibil ca asupra aceleiai victime s se
svreasc, concomitent, acelai act sexual, de catre mcar dou persoane : un act sexual anal este
posibil s se realizeze n aceste condiii, de exemplu.
2
Pantelimon Cioia, Modificarea coninutului infraciunii de viol prin legea nr. 197/2000, n Dreptul,
nr. 3/2001.
42
1

da at ran -au nl anz mrun, ntrut vlul t


nfraun ml, abarb n nnutul nfrauna d lvr au alt
vln, amnnar, t., ata fnd at d utar al nfraun d vl rn
vna l1.
rbu rzat n da lmntul matral al nfraun t ralzat n
mdaltata unu rart ual (at ual nrmal ntr ran d mauln
ran d fmnn), autratul nu t bl, un rart ual nu at f
m aura ala vtm, multan, d tr ma mul ftutr2.
llalt frm al arta nal, ntara mltata (antrar,
nmtnt au ultrar) unt nttdauna bl. nttu, d mlu, at d
mltat trnra d nfrma dr vtm, unra la dza ftutrulu
a un lun und at mt vlul, uravra mrurmlr ntru a
aura nu vn nmn n autrul vtm, t.
Seciunea a IV-a - Cninutul cntitutiv al infraciunii d vil
Cntinutul

cntitutiv

al

infractiunii dmnaza

ttalitata

cnditiilr

rvazut in nrma d incriminar cu rivir la actul d cnduita intrzi car l


indlint fatuitrul ri dvin rlvant rin avarira actiunii au inactiunii d
catr acta.
Cntinutul cntitutiv ar fra d curindr mai rtrana dcat cntinutul
uridic,

car

at

curind

alt

cnditii

rivitar

la

lmntl

infractiunii.Cntinutul cntitutiv t ina cmnnta a cntinutului uridic.


Laturil cntinutului cntitutiv:
- bictiva (fizica) - c cnta intr- maniftar xtriara;
- ubictiva (ihica) - c cnta in atitudina fatuitrului fata d fata i
rzultatul i.

Gheorghita Mateu, Consecinele abrogrii articolului 200 din Codul Penal privind incriminarea
relaiilor sexuale ntre persoanele de acelai sex asupra noii reglementri a infraciunii de viol, n
Dreptul, nr. 11/2002.
2
Mihail Udroiu, Drept penal. Partea speciala. Noul Cod penal, Editura C. H. Beck, 2014, p. 154.
43

1. Latura btva
lmntul matral al nfraun d vl nt ntr- aun, ub frma unu
at ual, d r natur, u ran d dfrt au d ala , fr a ta
nmmntul la aata al ran rtv.
Va frma a art. 197 d n. lanul lmntulu matral al nfraun
d vl au nrat numra ntrvr n dtrn, ntrvr mnn n
rznt, nu -a aun la lu unanm atat.
rblml au arut n ltur u dntfara at a fr d urndr a
nun d at ual d r natur, fat d mrtan dbt, numa
rnnd d a vr uta tabl dmnl d ndn a ma multr nfraun
rvtar la vaa ual, um ar f aruna ual (art. 219 v. d n.),
rura ual (art. 223 v. d n.), atul ual u un mnr (art. 220 v. d
n.) , mlt, dntfara tualr n ar at f vrba d una au alta dn
at nfraun, au vntual d un nur d nfraun.
lmntul matral al nfraun d vl, n atuala rlmntar, a at
matral al latur btv:
- rartul ual n nlul ar aat ntam la unut n md
tradnal n drtul ntru, ala d nun a ranulu ual mauln u l
fmnn au a numt n lmba mun, nurd, at ual nrmal.
- atul ual ral
- atul ual anal (ndfrnt da n at ultm azur t vrba d un at
trual au mual)
- atl d ntrar vanal au anal, ralzat n alt mdalt (rn
ntrdur d bt, dt t.).
tfl, n atuala rlmntar, lmnt matral al nfraun d vl l at
nttu nu numa rla ual ntr dua ran d dfrt, rla
ual ntr ran d ala 1.

Relaiile de inversiune sexual presupun satisfacerea apetitului sexual pe cale anormal, ca


nlocuitoare ale raportului sexual, care este considerat calea normal, fireasc. Dei este o meniune
oarecum superflu, trebuie totui precizat c, dac o persoan i satisface anormal pe cale anal, de
exemplu dar singur, apetitul sexual, aceasta nu caracterizeaz i nu poate determina, din punct de
vedere al elementului material, existena infraciunii de viol.
44
1

n lia uni dfiniri lgal a actului xual, at cnidra c acat


niun includ rartul xual nrmal ntr un brbat i fmi, dar i actl xual
nfirti, dintr ran d aclai x, rin car urmrt atifacia xual a
rani. Acta din urm, rrzntnd ubtitutiv au nlcuitar al unui rart
xual nrmal,

circumcriu hmxualitii

maculin

au dratrii

hmxual, indifrnt dac atitul xual t atifcut cal anal au bucal,


iar ntr fmi, act rlaii d hmxualitat fminin rzint ub frma
amrului lbian (afimul), a flirii unui rgan xual artificial au ub frma
imitrii actului xual nrmal (tribadimul)1. b#%l!^+a?
tuala rlmntara nfratun d vl, nlbaza n lmntul matral al
nfraun rvrunl ual, n mura n ar au ft bnut rn
ntrnr au rftnd d mbltata vtm d a ara r d a- rma
vna.
ntr- alt n ndr lmntul matral al nfraun d vl nu a
ft mdfat, atfl nt nlul nun d Rartul ual, atul ual ral au
anal u ran nlud rartul ual nrmal (dntr un brbat fm)
atl ual dntr ran d ala , rn ar urmt atfaa ual a
ran (at rau nrmnat n art. 200 d n., atualmnt abrat), n nu
rvrunl ual. ta dn urm nlud tat manftrl ual nu au
a ratara unu at ual, ura ta ual. r ntra n aat
atr nluv rvruna ual vu, ar n d mraltata ranlr
mlat ar nt n nzualtat v, lavtat, dm nual, t.
Ranamntul ru d aat n du n la nluz ru d atat:
un rart ual anal ntr du ran d ala nu nttu rvrun
ual, nd dma nual au maturbara rr (at t at d
nrmal ntr-un rludu) ar atra aat alfar.
ntru a atul ual d r natur at nttu lmntul matral al
nfraun d vl, l trbu ndlna rn nal: ralzz u
ntra vn vtm (rin cntrngr, unr n imibilitat d a ara
ri d a-i xrima vina au rfitnd d acat tar).

Ioan Vasile Brisc, Infraciuni , p. 175.


45

n la ndlnr atr nd nu untm n rzna un nfraun d


vl, ntrut nu -a nlat lbrtata nvlabltata ual a ran,
amna tua utndu- vntual rumr lmntulu matral al nfraun
d at ual u un mnr (art. 220 d n.), au nt (art. 377 d n.), da unt
ndlnt llalt nd rvzut d at tt.
n , inculatul a invitat arta vtmat la dmiciliul u und, rin
cntrngr, a ntrinut cu acata rarturi i act d rvriun xual (x anal
i ral), ntr rl 03.30-07.00 diminaa.
n rim intan inculatul a ft cndamnat ntru vrira infraciunii d
vil (art.197, alin.1 actual art. 218), rvriun xual (art.201, alin.4) i ntru
infraciuna d liir d librtat n md ilgal (art.189, alin.1). n al -a diu
numai mninra art.197, alin.1 i a art.189, alin.1. n urma admitrii rcurului
archtului -a diu ncadrara uridic n infraciuna d vil (art.197, alin.1) i
infraciuna d rvriuni xual (art.201, alin.4), nlturnd alicara art.189,
alin.11.
Avnd

n vdr criticil din litratura d cialitat, rivitr la acat

rblm, cnidr c ar trbui dlimitat xact niunil d act xual d ric


natur d rvriunil xual, ndbi n frma agravat (alin.4), rintr-
intrvni lgilativ.
n frit, ntru xitna vilului nu ar nici imrtan dac rana d
x fminin a ft au nu dflrat, ri dac rana d x maculin a aculat, fiind
uficint intrducra rganului xual maculin n cavitata vaginal a fmii.2
tnra adu lbrt ual a ran, ar ruun nfrauna
d vl, dur tma dn mrurara atul ual vrt mtrva
vn vtm, atul nfnd almnt rul n mar mral rn natura
lu, rn aat ntr a drtulu vtm d a dun d n n rlal
ual la ar art.
bna nmmntulu vtm, a nd n qua nn a vlulu,
trbu matralzz ntr-una dn mdaltl altrnatv rvzut r d
l:
***Decizia penal a Curii de Apel Braov, nr. 258/R/04.04.2002, nepublicat, n Dreptul, anul XIV,
seria a 3-a, nr. 12/2003, p. 151.
2
Grigore Nistoreanu, Alexandru Boroi, Drept , p.151.
46
1

a). rn ntrnr
b). rn unra vtm n mbltat d a ara au d a- rma
vna
). rftnd d mbltata vtm d a ara au d a- rma
vna.
ntrnra, a ml d ralzar a atulu ual, at f fz au
mral. ntrnra fz namn nfrnra mtrvr vtm la ralzara
atulu ual rn flra d tr ftutr a fr fz, f rn at d vln,
f rn r alt at ruun flra fr fz (.: lvra vtm, lara
, t.)
ntru tna nfraun d vl t nar a fra fz rtat aura
vtm, rn ntntata , f ft at d a ralza ntrnra, n, n ala
tm, nu trbu, n md nar, f ft ablut rztbl. D amna, trbu
avut n vdr durata rtr fr fz, auna rlunt a ata t
d natur dmnuz utra d rztn a vtm.
ttudna fr fz d a ntrn la at ual va f arat d la az la
az, n nrt, avndu- n vdr att mrurrl n ar a ft rtat t
bltl ral d rztn al vtm. ntru aata, nu ar mrtan da
mtrvra vtm a ft au nu ur nfrnt, n da, n fat, vtma a u
ftv au nu vr rztn. ntru a rna l nmmntulu la at ual
f ndlnt, t nar tabla dar aratrul atr al rfuzulu
vtm d a ntrn vrun at ual u ftutrul.
tfl, n rmul rnd, va trbu dtn un rfuz atr d un rfuz d
rumtan, ar va manfta, d mlu, rntr- rztn mbl
(rblma at dfrnr t dtul d dfl n azul n ar vtma a avut un
mrtamnt ambuu au nu a u dl rztn)1.
n al dla rnd, trbu ublnat vtma nu t blat un
rztn, da, dn mrurrl nrt, a ralzat r mtrvr ar f
Totusi, n cazurile acestea, examinarea medico-legal poate oferi indicii asupra seriozitii refuzului
victimei: dac s-a mpotrivit, fizic, va prezenta, de exemplu, echimoze n jurul ncheieturilor minilor,
ca urmare a imobilizrii acestora de ctre fptuitor, echimoze, exfoliaii i hematoame la nivelul feei,
ca urmare a loviturilor primite, etc. n cazul n care nu a opus rezisten fizic (de exemplu a ipat,
ns, de fric, nu a ndrznit s fac mai mult), prezena unor leziuni intravaginale, cauzate de actul
sexual forat, ar putea fi un indiciu.
47
1

zadarn, vntual ar -ar nrut tuaa (ata t un lmnt ubtv, ar


n luv d la vtm).
D aa, n dtrn -a arat , n nr, rztna u d vtm nu
rznt mrtan dt a r a rfuzulu ata d a nm la atul
ual1. -a ma artat , n azul n ar vtma a u rztn a fut
mbl vrra atulu ual, aata nu rd fat aratrul nfranal, a
tntatv d vl.
ntrnra mral namn nfrnra mtrvr vtm la atul ual
rn amnnar u rvara unu ru ata r alt ran d ar vtma t
lat, dn unt d vdr aftv, ru nu ar uta f vtat dt rn atara
atulu ual.
a n azul rdnt, attudna amnnr d a ntrn va ara
d la az la az, avndu- n vdr mrurrl nrt rztna a
vtm, n al mmnt. D amna, n n at az vtma nu t blat
un rztn, rnd atfl ralzara rulu u ar t amnnat, da a t
nvn d bltata ftv, ral, d rdur a atua (t vrba d ala
lmnt ubtv a n azul ntrnr fz, nntrnd da, dn unt d
vdr al ralt btv, nvnra vtm t au nu ntmat).
adar, rlul u ar amnn trbu f ndrabl mnnt,
atfl nt f at - nr vtm rdna un (a au alta ran
d ar t lat aftv), da nu at mrtamntul ual ltat d
ftutr. n lu, rlul trbu ma f r2.
n azul ntrnr mral t nar tablra rfuzulu atr al
vtm la at ual u ftutrul.
urirudna francz a cnidrat, d ild, c ar xita viln mral, ca
lmnt al vilului n cazul abuzului d autritat cmi d ctr un liit, car a
binut actl xual ub amninara d ncarcrar a victimi3. tdat, -a tabilit
c unt ralizat lmntl cntitutiv al vilului atunci cnd ftuitrul amnin
Mihail Udroiu, Drept , p. 153.
De exemplu, n jurispruden s-a stabilit c exist constrngere moral dac fptuitorul amenin
victima c o va abandona n frig, noaptea, la mare distan de vreo aezare uman. Pe de alt parte, s-a
decis c nu poate fi luat n seam pentru reinerea violului ameninarea cu exercitarea de farmece i
vrji asupra victimei i a familiei sale.
3
***Chambre Criminelle, 29 aprilie 1960, n Gazette du Palais, 1960, nr. 215.
48
1
2

c va abandna n frig, tim d nat i dart d lcuinl amnilr, n


cul binrii unr act xual1. i d data acata t uficint ca actul xual
fi avut lc mtriva vini victimi.
ntrnra (fz au mral) trbu rtat aura vtm n ul
d a bla la un at ual. n azul n ar ntrnra a avut alt ( atul
ual n-a ft d vrt), atun a nu va nttu tntatv d vl, alt
nfraun ntra ran (vtmar rral, amnnar, t.)2.
n 3, -a rinut c inculatul a ntrinut cu victima rarturi xual, rin
cntrngra victimi, la difrit intrval d tim. Rartul xual iniial -a ralizat
rin act d cntrngr fizic, iar rarturil xual ultriar -au ralizat rin act
d cntrngr mral.
Infraciuna d vil a ft vrit n frm cntinuat. ntru acata t
ncar a tabili c att rimul rart xual, ct i cl ultriar au avut lc rin
cntrngra victimi au rfitndu- d imibilitata actia d a ara ri
d a-i xrima vina. Acat cndii t ralizat i n cazul n car rartul
xual iniial -a ralizat rin cntrngra fizic iar rarturil xual ultriar -au
ralizat rin cntrngr mral4.
Vilna au amninara trbui rcad au fi cncmitnt cu actul
xual5.
rftara d mbltata vtm d a ara r d a- rma vna
mnf flra d tr ftutr a alr tua, tr ttal au aral,
rmannt r tmrar, n ar afl vtma, tr du la ablra blt
ata d a- rma nmmntul r d a mtrv unu abuz. tfl,
ralzaz ntrnr mlt, mlt, a abuza d tar fa
mbl unra namn a rta n md nd ntrnr.

***Chambre Criminelle, 11 februarie 1992, Droit penal, (Editions de juris classeur), 1992, nr. 174.
Nu prezint importan dac fptuitorul nsui exercit constrngerea, ns, cum infraciunea de viol,
infraciune complex, presupune, sub raportul laturii obiective, dou etape succesive (nfrngerea
rezistenei victimei i apoi realizarea actului sexual), cel ce va exercita constrngerea va rspunde,
alturi de cel ce a svrit actul sexual, n calitate de coautor.
3
Tudorel Toader, Drept penal, partea special, Culegere de probleme din practica judiciar pentru uzul
studenilor, Editura All Beck, Bucureti, 2003, p. 36.
4
***Trib. Mun. Bucureti, secia penal, Decizia nr. 495/1989, in Dreptul, nr. 5/1992, p. 93.
5
M. Udroiu, Drept , p. 153.
49
1
2

mbltata vtm d a ara nt n naatata fz a ata d


a un rztn ftutrulu at f urmar a un nfrmt, a un tr d
bal trm, a z nmd n ar aata a ft urrn, t.
n 1, inculatul a ncrcat ntrin rart xual cu victima n vrt d
6 ani. rimi n udcat ntru vrira infraciunii d vil, acta a mtivat n faa
intani d udcat c nu a xrcitat nici mur crcitiv aura cilului, acta
din urm nmaniftnd nici un act d unr.
Atta vrm ct inculatul a ncrcat ntrin rlaii xual cu fti n
vrt d numai 6 ani, cntrngra rin car -a ncrcat ralizara actului xual
t imlicit, inculatul rfitnd d mrurara c la acat vrt victima nu
uta ara i nu-i uta manifta vina, ndndu-i ama d ca c i
ntml2.
mbltata vtm d a- rma vna dmnaz tar fzl rmannt au aar a vtm, n ar aata nu- at trrza,
manfta ardul au dzardul u rvr la atul ual (dar nu- d ama
d auna ftutrulu d urmrl ata).
at tar at f nt d naatat fz d a un rztn (n
azul un nta u all au tufant, al unu ln, al unu mn nt,
t.), dar at ta ndndnt d naatata d autarar ( afl ntr-
atfl d tua ranl ufr d bl rav: dmn, zfrn .a.).
u ntraz da tara d mbltat a vtm d a ara r d a-
rma vna a ft auzat d ftutr, d un alt artant r d auz tran,
btv. nal t a ftutrul f rftat d aat tar n ar afla
vtma, ntru a vr atul ual. Fatul la r a ftutrul rft,
fla d aata ruun n md nar a l - da ama d tuaa
al (ln, nfrmtat, alna mntal, t.) n ar t vtma.
Rfrtr la rblmata mblt vtm d a- rma vna, mrt
mnnat n ar, n alul dlarat mtrva trr rm ntan (ar
d mb nadrara urd a fat dn vl alfat - art.197 (atual 218)
n nfrauna d at ual u un mnr art. 198.1 d n. (atual 220), ntrut
Alexandru Boroi, Norel Neagu, Valentin Radu Sultnescu, Drept penal, partea special, Culegere de
spee pentru uzul studenilor, Editura All Beck, Bucureti, 2002, p. 44.
2
***Curtea de Apel Bucureti, seciunea a 2-a penal, Decizia nr. 196/A/1994.
50
1

vtma, n vrt d 13 an, ddu ardul la ralzara atulu ual), artul a


unut arta vtmat nu uta rma un nmmnt valabl, dat fnd
vrta , a ar vala u mbltat d a- rma vna, n nul aln.1
al 197 (atual 218) d n.
Dur aat rt nu a ft rmt, ntana ublnnd da un
mnr d n n 15 an nu t ufnt dzvltat ntru a ava rrzntara
nnlr atlr
1.1. Urmara mdat
vrra atulu ual n ndl artat (lmntul matral al nfraun
d vl) ar a urmar tar d fat ntrar l ar f dur dn dfurara
nrmal a rlalr al rvnd lbrtata nvlabltata ual a ran,
tar nt ntr- vlar ftv att a atr valr t a rlalr al
rvtar la at valr.
n 1, di arta vtmat a ufrit vtmri crral cu cazia cmitrii
infraciunii d vil, infraciuna rvzut d art.196 C.n. t abrbit n latura
bictiv a infraciunii rvzut d art. 218, alin.3, lit.. C. n2.
n lu, t ta nn matral (d ld vtmara rav a
ntrt rral au a nt vtm, arn ndrt, ntamnara
vnr, nudra vtm, t.). n rdura lr nu t ndnal,
blatr ntru tna nfraun d vl, d t dtrmna, trvt l,
rnra un varant aravat a nfraun. D mnnat n azul n ar
ftutrul a tranm vtm bal vnr ava untn d fatul ufr
d aa bal, n arna a va f rnut nfrauna d vl n nur u nfrauna
d ntamnar vnr ( tranmtr a ndrmulu mundftar dbndt)
rvzut d art. 353 354 d n.
n 3, victima infraciunii ra fmi n vrt d 73 d ani i ufrind d
mai mult bli. Inculatul i-a alicat victimi multil lvituri n zna caului,
aducnd- n tar d incntin, du car a avut cu acata rart xual. n timul
Tudorel Toader, Drept , p. 38.
***Trib. Constana, Decizia penal nr. 63/28.02.1993, in Dreptul, nr. 2/1994, p. 89-90.
3
Adaptare dupa Tudorel Toader, Drept , p. 36.
51
1
2

ralizrii rartului xual, victima a dcdat. Fata cntitui infraciuna d mr


calificat rvzut d art. 189 C. n., n cncur cu infraciuna d vil rvzut d
art. 218, C. n1.
t aadar vrba n rmul rnd d atnr adu btulu matral al
nfraun: rul vtm. u trbu utat n , rn n matraltata a, un
at ual nnmt adu atnr ntrt rral a vtm: lzun ntal,
t., a nu du ttu, n md nar, la nadrara fat ntr- frm aravat a
nfraun.
1.2. Ltura d auzaltat
Dn n matraltata fat rzult ltura d auzaltat ntr lmntul
matral urmara mdat a nfraun. tfl, ntru a dvd, t nar
tablra u rttudn a atlr nttu lmntul matral al nfraun
(aunl ftutrulu).
Da n fata a avut nn matral, ntru a ftutrul f nut a
rund ntru l trbu tablt u rz da ntr fata nttu
lmntul matral al nfraun nna rtv t vrun rart auzal
(drt au ndrt).
D mlu, da ultrr vtma nud, trbu tablt da trra
vtm a ft dtrmnat au nu d tulburara n ar aata afla, a
urmar a mtr vlulu aura a.
1.3. Lul tmul vrr nfraun
n a rvt nfrauna d vl, lutrul nu rvd nd
rfrtar la lul vrr fat, atfl nt ata nu nflunaz tna r
ntna nfraun. mrtana unatr atu l rzd n bltl d
dtrmnar a mrurrlr nrt n ar -a vrt fata al nnutulu
nrt al ata (um anum a anat, at, ftutrul).

***Trib. Suprem, secia penal, Decizia nr. 3059/1975, p. 333.


52

rfrtr la tmul vrr nfraun nu t rvzut vr nd,


atfl nt n at lmnt nu at ava vr nrurr aura tn au
ntn nfraun n nu at dtrmna rnra vrun varant aravat a
ata. n at lmnt ntrt mana nnutulu nrt al fat at
fr nd aura rflulu l rulzt al a ftutrulu.
2. Latura ubtva
ttudna a ftutrulu fa d rrul at d ndut
aratrzaz rn tna vnv ub frma ntn drt, avnd a rm
ndnabl unatra d tr ubtul atv al nfraun a mrurr
mun vtm un at ual, la ar aata nu nmt.
ata namn ftutrul trbu - da ama ralzaz atul
ual mtrva vn vtm, nlndu- atfl lbrata nvlabltata
ual urmra tma at rzultat.
ntna rzult r att n azul flr ntrnr (fz au mral)
ntru a nfrn mtrvra vtm t n azul rftr d mbltata
vtm d a ara au d a- rma vna. u utm vrb d rftar dt
n azul n ar ftutrul a unut, n mmntul vrr fat, aat tar a
vtm (dur, n azul n ar aat tar a vtm datraz ar un
aun a ftutrulu, rblma tablr tn ntn drt t mult ma
ml).
rara ftutrulu u rvr la aat tar, nttund rar d fat n
nul art. 30 d n., du la nlturara ndn l nal, fata nnttund
nfraun.

53

CAITLUL III - Frm, mdaliti i anciunil infractiunii d vil

Seciunea I - Fazl infraciunii d vil


avarira infractiunii imlica din arta actuia activitat c dfaara
in tim i atiu.Acata activitat at cnta din una au mai mult actiuni, ficar
actiun utand cnta, la rindul au, din unul au mai mult act. avarira
infractiunii at arcurg dci mai mult mmnt au faz in drumul i r
rducra rzultatului cialmnt ricul.
Fazl d dfaurar a infractiunii intntinat unt acl ta car l at
arcurg activitata infractinala din mmntul cncrii al ana in mmntul
rducrii urmarilr cialmnt ricula.
tudiul activitatii infractinal atta xitnta, in dfaurara actia, a dua
riad car l arcurg i anum riada intrna au ihica, d cncti i
dcizi i riada xtrna au d xcutia dcizii d a avari infractiuna.
riada intrna au ihica t tarmuita d dua mmnt: al incltirii idii d
a avari infractiun ca mmnt initial i luara htaririi d a avari infractiuna ca mmnt final. Intr cl dua mmnt ituaza dlibrara, adica cmarara,
in vdra luarii dcizii, a altrnativlr avaririi au navaririi infractiunii, a
avantalr au dzavantalr atra d ficar altrnativa.
In riada intrna diting tri mmnt :
- al cncrii idii d a avari infractiun - mtivatia acti idi intraza

criminlg

dtriva

udcatr,

acta

din

urma

avand

individualizat daa ntru infractiuna avarita;


- urmatrul mmnt t cl al dlibrarii in car rana cantart mtivl
r i cntra idii d a avari infractiun;
- al trila mmnt t cl al dcizii, al htararii d a avari infractiun,
mmnt c finalizaza riada intrna, ubictiva, ihica, riada car t intalnita
numai la infractiunil intntinat.
riada intrna rcd inttdauna riada xtrna, fiindca inttdauna
aar mai intai ida d a avari fata i ia htarara d a fi avarita i ai
54

trc la ralizara dcizii. Dcizia d a avari fata at fi urmata d unra i in


xcutar la un intrval d tim mai mic au mai mar, dar riada intrna xita la
tat infractiunil, chiar daca intr luara htararii i xcutara actia intrvalul d
tim t rdu la dimniuna uni cli.
riada xtrna a activitatii infractinal in car ralizaza latura bictiva a
infractiunii t uctibila d anumit faz. Act faz autnmizaza rintr-un
anumit grad d ralizar a htararii infractinal i d riculzitat ciala.
Intrucat i act faz in car at afla activitata infractinala rzinta
ricl cial, in litratura uridica i in lgilati -a u rblma incriminarii i
anctinarii lr, cat i ncitata tabilirii frmlr c l at ava infractiuna in
rart cu gradul d ralizar a laturii bictiv i a riculzitatii cial.
In dctrina nala, rin frm al infractiunii intlg frml car acata
l at ava in functi d fazl d dfaurar a activitatii infractinal.
In ca c rivt dtrminara frmlr infractiunii, in rart cu fazl
dfaurarii activitatii infractinal, t d amna, unanim admi in tria
drtului nal ca , in riada intrna, nu un rblma xitnti uni frm a
infractiunii, darc, di data cu luara dcizii d avarir a fati -a ralizat in
intrgim latura ubictiva a infractiunii, nu xita nimic din latura bictiva a
actia, nici un act d cnduita xtriara car a tinda r ralizara i.
ici in cazul xtririzarii intntii clr car au dci in cmun a avaraca
infractiuna, nici in ituatia fazi ratrii nu ar lc xcutar a rzlutii, ci numai
xtririzar cu cul tcmai al luarii rzlutii, atfl ca nu at vrbi d
frma a infractiunii.
Ina, in cadrul riadi xtrn au d xcutar a rzlutii infractinal t
xita frm al infractiunii in rart cu tat fazl d dfaurar a activitatii
infractinal, atfl incat t xita atata frm al infractiunii cat faz d mdalitati
al actra xita.
Atfl, unt cuncut ca frm al infractiunii:
- frma actlr raratrii au d rgatir, crunzatar fazi d
dfaurar cu acai dnumir;

55

- frma tntativi, crunzatar fazi actlr d xcutar in ituatia in car


xcutara a ft intrruta au, di a ft dua ana la caat, a rama ttui fara
rzultat;
- frma fatului cnumat, crunzatar fazi urmarilr in ituatia in car, in
urma avaririi fati -a rdu rzultatul in cnditiil crut d lg ntru ca acata
a intrgaca latura bictiva a infractiunii - acata frma crund frmi tiic
in car fata t rvazuta in txtul incriminatr;
- frma fatului uizat, crunzatar, d amna, fazi urmarilr ina in
itza in car dua rducra rzultatului, dci dua mmntul cnumarii, datrita
rlungirii in tim a fati inai au agravarii ultriar a rzultatului, acta
amlifica in md dbit, dtrminand alta calificar a fati.
n cazul infraciunii d vil vm ava urmtarl frm infracinal: actl
rgtitar (raratrii), tntativa, cnumara i uizara.
a) Actl rgtitar
n rinciiu, ric infraciun intninat, ntru a fi cmi n cndiii tim,
ruun rgtir ralabil car at cnta n difrit activiti, n funci d
natura i mrurril n car vrt infraciuna.
rin act rgtitar nlgm acl act fctuat n vdra ralizrii laturii
bictiv a infraciunii car ubictul a htrt cmit. l un n ricl
aclai valri cial ca i infraciuna cnumat, n rict d mar ar fi
cntribuia lr n rcul rducrii rzultatului, actl d rgtir nu t rduc
l nl, rin rria lr aciun, acl rzultat, utnd fi dlimitat n tim i aiu
d actl d xcutar.
n cazul vilului, act act t cnta n culgra d infrmaii cu rivir la
lcul au timul n car victima -ar uta afla ingur, rcurara unui aiu d
lcuit (aartamnt, garnir, camr tc.) und urmaz fi vilat victima ,
atragra victimi ntr-un amna lc, rcurara au rarara unr buturi au
ubtan n vdra ncrcrii d a mbta au narctiza victima i d a aduc n
tar d imibilitat d a mtrivi la un act xual cu ftuitrul.
Actl raratrii la infraciuna d vil nu unt incriminat ca atar, dar l
t cntitui act d cmlicitat la acat infraciun atunci cnd unt vrit d

56

alt ran n nlgr cu autrul i cnd acta din urm a trcut la xcutara
fati1.
b) ntativa
nfraun t mv, vlul t matbl u frma mrft a
tntatv. nfrm art. 218, aln. 6, d n., tntatva nfraun d vl
dt.
Frma mrft a tntatv la vl nt n vrra unr at d
ntrnr (fz au mral) aura un ran, n vdra ntrnr unu at
ual u aata, at ar, n, datrt un mrurr ndndnt d vna
ftutrulu, nu ar l2 .
D amna, t tntatv nd ftutrul, urmrnd ralzara atulu
ual, adu vtma n tara d a nu uta ara r d a nu- uta rma
vna, ar, n, nu t atn. n fn, tntatva nfraun d vl ma at
nta n vrra unr at rn ar ftutrul nar rft, ntru
ntrnra atulu ual, d mbltata n ar t vtma d a ara
r d a- rma vna, fr a aun n la mtra atulu ual3 .
adar, ntr n munra lmntulu matral al nfraun d vl rma
n frma mrft a tntatv tat atl vrt n vdra ralzr atulu
ual, rtara ntrnr (fz au ), r d t r aunl
ftutrulu au ft ntrrut nant d ralzara, numara atulu ual.
Frma mrft a tntatv la vl ar lmt nfrar una urar,
trbu amnat dtrmnat n rart u mdaltl d vrr a lmntulu
matral al nfraun:
n azul n ar vtma, rftndu- d mbltata a d a ara r a rma vna, t ntrn mlt la ntrnra atulu ual, lmta
nfrar a tntatv t vdnat d atl rn ar nar, mlt,
ralzara atulu ual.
Da nu ftutrul a adu vtma n aat tar, lmta nfrar a
tntatv d vl va nttu nra atlr au avut at rzultat aura
vtm, anum mbltata d a ara au d a- rma vna.
Vintila Dongoroz i colab., Explicaii , p. 335.
***T.M.B, dec. nr.127/1998, in Dreptul, nr. 2/1999, p. 67.
3
***T.M.B, dec. nr. 485/1989, n Dreptul, nr. 5/1992, p. 93.
57
1
2

Frma mrft a tntatv un nfraun dmnaz tuaa n ar


utara lmntulu matral al ata a ft nut, dar, dn auz ndndnt
d vna ftutrulu, aunl al unt ntrrut nant d numara nfraun.
r, ntrnra fz au mral a vtm, rftara d au unra vtm n
tuaa d a nu uta ara r d a nu- uta rma vna fa art dn
lmntul matral al nfraun d vl, atfl rtara lr u ul d a
ntrn un at ual u vtma, fr ardul ata, rrznt unra n
utar a lmntulu matral al nfraun, ar rra atulu n aat ta d
ralzar a , dn auz ndndnt d vna ftutrulu ( ata mnn
ul d a ralza atul ual u vtma), vdnaz rmnra fat n aat
frm: tntatv mrft.
vdnt, da ntrrura atlr d utar datraz ftutrulu (ar,
d mlu, ntat nu t aabl, dn unt d vdr mral, d amna
fat), untm n rzna un dtr, nttu auz d ndr nu
ma at vrb d tntatv d vl. n, da atl d ntrnr ftuat n
n mmntul dtr nttu rn l nl nfraun ntra ran,
ftutrul va rund, d mlu, ntru lvr au alt vln, vtmar
rral, amnnar, t., du az.
Vr nttu at d tntatv d vl, n azul ntrnr fz, at
rum: lvra, trntra vtm, mblzara ata, rura au nlturara
vtmnta, lara vtm, t.
n azul ntrnr mral, vr nttu at d tntatv: amnnara u
marta au u vtmara ntrt rral r a nt, u dara n vla a unr
fat mrmtar ntru vtm, t., tat ata fnd utbl d a ra
vtm nvnra rlul u ar t amnnat nu va uta f nlturat, fr
rur ntru a, dt rn dara n faa arrulu1 .
Lmta urar a tntatv vlulu nttut d ntrrura atlr d
utar nant d ntrnra atulu ual.
at ntrrur at datra unr auz rum: urrndra
mblzara ftutrulu d tr alt ran, rztna u d vtm, t.

Valerian Cioclei, Drept , 2013, p. 172.


58

Dn unt d vdr ubtv, tntatva d vl vrt u ntn, aata


aratrzndu- rn ul urmrt d ftutr: ralzara atulu ual mtrva
vn vtm.
Da vtma, ntru a mda vrra vlulu, a m fat rvzut
d la nal (lvr, vtmar rral, t.), aa fat va f tt a fnd
vrt n ltm arar 1.
c) Cnumara
nfrauna d vl num n mmntul n ar a ft ralzat atul ual,
mtrva vn vtm (a urmar a ntrnr rtat aura a r a
rftr d mbltata d a ara au d a- rma vna)
n azul n ar, u aa az, atul ual t rtat, fr n a
rta alt at d ntrnr aura vtm, ftutrul va rund ntru frma
ml a nfraun d vl, fnd vrba d untat natural d nfraun.
n , inculatul, flind fra, a du- minra d 12 ani ntr-un lan d
rumb i a ntrinut cu a du rarturi xual, la intrval d ctva minut, fat
c a du la cncluzia c ftuitrul a acinat n baza aclrai act d viln c au
nfrnt iniial vina victimi, dci t vrba d unitat natural d infraciun.
Acat lui imun i atunci cnd actul xual iniial -a ralizat rin
cntrngr fizic, iar actl ubcvnt -au nftuit rin cntrngr mral2.
Da n -au ralzat at rtat d ntrnr, vr f alat dzl
art.42 d n., rvnd nfrauna ntnuat. a va f lua atun nd
atul ual nal ralzaz rn ntrnr fz ar atl ultrar unt
nftut rn ntrnr mral3.
d) uizara
vrra nfraun d vl at ava a rzultat vtmar rral
ftv, dnl d rblmata nlr lbrt nvlablt ual a
vtm (ad fata at ava nn matral).
t rzultat ( vtmar adu ntrt rral au nt ran)
at rdu n mmntul numr nfraun au ar nant,n faza atlr

Ibidem
Octavian Loghin, Avram Filipa, Drept , p. 161.
3
***Trib. Suprem, s. pen., dec nr. 2187 din 27 sept. 1986, n Dreptul, nr. 9/1987.
59
1
2

d utar (n urma vlnlr rtat aura vtm ntru a- nfrn


rztna).
Dar at rzultat at ara ultrr mmntulu numr nfraun
au, d a arut antrr au n at mmnt, aravz ultrr (d mlu
lzun rbral aravaz trtat, dund la vtmar rral rav au ar
la marta vtm).
n lumna lr artat, mmntul uzr rzultatulu nfraun t trm
d mrtant, numa n at mmnt ravtata fat at f unut
arat n tat amlara .
Seciunea a II-a - dalitil nrmativ agravant
n atual frma dul nal nttu rvna frmlr aravant a nfraun
d vl mlfar a rlmntr, rnunndu- la al lmnt d aravar ar
t f valrfat runztr n adrul ndvdualzr udar.
D data aata, a ft mnnut aravanta rfrtar la vrra fat d
du au ma mult ran mrun, mlt utfat n azul nfraun d vl
(tua n ar aravanta mtr fat d tr au ma mult rna mrun
rvzut d art. 77 nu ma t alabl).
Unl dntr varantl aravat au ft rfrmulat, aa um -a ntmlat n
azul mtr fat aura un vtm ar t rud n ln drt, frat au r
u ftutrul, ntru a rzulta u lartat aat fat abarb ntul5, unnd
atfl at nrttudnlr dn rata udar u rvr la at at; d
amna, n azul rdur d vtmr, rfrra la vtmr rav aura nt
a ft nlut u aa d vtmar rral, n nfrmtat u mdfrl adu
nfraun d vtmar rral.
ft ntrdu nu varant alfat a nfraun, atun nd aata a
ft m n ul rdur d matral rnraf. n at az, fata t
m u frma d vnv a ntn drt.
nttu aravant mtra fat aura unu mnr nu a mlnt vrta
d 16 an.

60

ft, d amna, mnnut varanta aravat a nfraun, n tuaa n


ar urmara mdat a nttut- marta vtm.
a n rlmntara antrar, n azul nfraun t auna nal
un n mar la lnra ralabl a ran vtmat.
n a urmaza vm dtala:
a) vtma afl n nrra, rtra, duara, aza au tratamntul
ftutrulu;
Rlmntara at aravant l rn rlul al rt ar l
rznt fata ftaul, datrt rla al ar ar ata u vtma,
altata a frndu- bltata d a rta run aura ata ntru
a dtrmna la un at ual. Ftutrul, vrnd nfrauna, nal
blal - rvnau n ltur u vtma, bla rnau
rnabltat al mral, atfl nt nlara lr adu atnr
mralt uran t, n anamblul u.
at aravant ruun d tua rtnt : rarturl al
t ntr vtm autrul fat, ata dn urm avnd blaa d a nr,
rt, dua, z au trata, bla t dur f dntr-un ntrat d mun, f
dntr-un ntrat d rta au dn rarturl d rudn1. adar, aat tua
rtnt at ralza n 5 mdalt:
Vtma afl n nrra ftutrulu. mna bla t dur dn
rla d rudn, dar dntr-un ntrat d mun (d mlu rnalul dn
anatr, dn al d , t.).
Vtma afl n rtra ftutrulu. t bla t ntma,
l, rlal d rudn, natural au lal (a n azul rnlr adtatrlr,d
mlu), au t dur dn altata ar ar ftutrul, d tutr r uratr
al vtm.
Vtma afl n duara ftutrulu. at varant a aravant ar n
vdr ranl , n tmul blalr d rvu au ntratual ar l au,
dfar mun duatv u vtma. afl n aat tua nu numa
rnalul ddat da dn nttul d nvmnt (ndfrnt da t d
***De ex.: inculpatul a violat pe fiica din alt cstorie a soiei sale, cu care locuia i care era n
ngrijirea sa, C.S.J, s. pen., dec. nr. 261/2001, n Dreptul, nr. 4/2003
61
1

tat au rvat)1, mtr mra au n ndrumar un au ratan,


rum ranl anaat d tr artular ntru ardara d l au
mdta, t.
Vtma afl ub aza ftutrulu. t vrba d rnalul d az
uravr dn ntnar, nttu d rduar, t.
Vtma afl ub tratamntul ftutrulu. t avut n vdr rnalul
mdal (md, rnalul antar urant, t.), ndfrnt da vrba d tratamnt
mdal la dmlu au n nttu md-antar.
n urrudn -a d , n azul n ar nulatul a ntrnut rart
ual, rn ntrnr, u fa a mnr, ndamnara atua ntru mtra
nfraunlr d vl n frm ml nt nu t rt, ntrut vtma afla
n nrra, rtra duara ftutrulu (atfl nt va rn varanta
aravat a nfraun)2.
vdnt, t bl a n tuaa nrt ntat ndna ma multra
dn at mdalt d ralzar a aravant n du, fat d ar va n nt la
ndvdualzara d.
rbu ublnat at rartur dntr autrul fat vtm unt nt
rumtan rnal ar nu rfrn aura lrlal artan, ar
artantul ar afla n atfl d rartur u vtma va rund ntru vl
alfat ndfrnt da a artat la mtra nfraun n altat d autr,
autr, ml au ntatr.
b) vtma t rud n ln drt, frat au r;
laa rlmntr at varant aravat rzd n natura rla
tnt ntr autrul fat vtm, rla at falta vrra nfraun (
d l ma mult r ftutrul t un andnt al vtm, ar autrtat aura ,
fat du la dra utr d unr a ata). d alt art, -a urmrt
annara nlr unr bla lmntar, n d t (dar ar zvr
dn l) ar autrul, n vrtuta alt al, l ar fa d vtm, ntrvnndu n at fl ntru mdara atlr d vln n faml.
) vtma nu a mlnt varta d 16 an;
1
2

ex.: licee, coli profesionale, colegii, etc.


***C.S.J, s. pen, dec. nr. 87/1993, n Dreptul, nr. 3/1994.
62

Rauna aravr nt, dur, n rlul al rt ar-l rznt


fata, , datrt vrt frad, dzvltara fz mral armna, nrmal,
a vtm, ultrr vlulu, t fart rbabl f mrm. n lu, vrra
fat aura unu mnr rlv rulztata rut a ftutrulu1.
n at n, ntr- , nulatul a nrat ntrn rart ual u
vtma n vrt d numa 6 an. rm n udat ntru vrra nfraun d
vl ata a mtvat n faa ntan nu a rtat n mur rtv aura
lulu, ata dn urm nmanftnd n un at d unr. Fa d aat
mtvar n ntana a ublnat atta vrm t vtma ra ft d numa 6
an, ntrnra rn ar -a nrat ralzara rartulu ual t mlt,
nulatul rftnd d mrurara la aat vrt vtma nu uta ara,
ndndu- ama d a ntml. ntana a ndamnat nulat ntru
tntatv la nfrauna d vl. (v. urta d l uurt, .a - a n., d.
r.196//1994).
ntru a f rnut aat aravant, t nar a ftutrul f unut,
- f dat ama au f utut rvda bltata a vtma ab ub 16 an.
ndll ar l-a avut u rvr la vrta vtm nu utf nlturara
aravant, , da a trut la vrra fat, n uda ndllr, namn ,
ub at ubtv, a atat vntualtata a vtma nu f mlnt 16 an, a
namn a anat u ntn ndrt n rvt aat bltat. ar
tna ntn ndrt t ufnt ntru rnra at aravant.
Da n ftutrul a avut nvnra vtma ar ma mult d 16 an,
atun ata -a aflat n rar d fat nu va f nut rund ntru vl alfat
(n aat varant), dar ntru vl n frma ml. Ftutrul va trbu
dvda, n, mrurrl fatl nrt -au dtrmnat nvnra
rnat .
Du um brv, aat varant aravat ruun tua
rtnt: vtma ar, la data mtr vlulu, ub 16 an.
d) fata a ft m n ul rdur d matral rnraf;

n acest caz, dimensiunea de mijloc de exercitare a puterii, pe care o prezint violul, se estompeaz,
dnd prioritate instinctelor sexuale (ce au o oarecare doz de anormalitate: este totusi vorba de
abuzarea sexual de un minor).
63
1

Rauna aravr nt, dur, n rlul al rt ar-l rznt


fata,n at az, m u frma d vnv a ntn drt.
) fata a avut a urmar vtmara rral;
Vtmara rral ndnaz ndna at aravant. ub at
ubtv, aat aravant ruun vrra fat u ratrntn au u
ntn ndrt (d mlu, ftutrul brv vtma t nrnat, ar
arna t dtul d avanat ralzaz atfl un vl ar uta rva vtm
un avrt; ttu, mt fata, atnd vntualtata rdur atu rzultat,
ar n nu l-a urmrt, ul u fnd dar atul ual ar vtma -l rfuz).
Da n vlnl au auzat vtmara rral a vtm au ft m
u ntn, ar nu n ul d a nltura rztna u d aata mtrva atulu
ual drt d ftutr, atun ata va rund ntru nfrauna d vl
nfrauna d vtnar rral rav (art.185 d n.), aflat n nur.
ntru ndna at aravant nu t nar numara nfraun d
vl, a fnd bl n azul un tntatv la aat nfraun (d mlu rn
atl d ntrnr fz rtat aura vtm -a auzat ata vtmar
rral dar, datrt unr auz ndndnt d vna ftutrulu, atul ual nu
ma ar l).
n lu, ntru a tabl da rn au nu aat aravant, t nar
dtrmnara tn ltur d auzaltat ntr fata d vl vtmara adu
ntrt rral au nt vtm.
t, d ld, aat aravant, da vtma, r a alva, du a ft
vlat, a aladat balnul, vnd bar la un ta nfrr, -a dzlbrat a
zut, ufrnd lzun au ntat nrr mdal.
t bl a ma mult dn at tua ndrat d lutr a
rumtan aravant al f ntrunt d un az nrt. l nu vr f rnut
umulatv, nu vr dtrmna luraltat d aravr (atfl ftutrulu nu va
uta ala da dubl fa d rvdrl art.218 aln.2), dar numrul lr va f
avut n vdr la ndvdualzara d (ntru vl alfat).
f) fata a ft vart d du au ma mult ran mrun.
ntru tna at aravant, t nar a l un du ran f
vrt vlul aura ala vtm, n nu ntraz frma arta.
64

Rlmntara at rumtan aravant al l rn radul rt d


rl al ar l rznt fata: rztna vtm t nfrnt ma ur
datrt aunlr umulat al artanlr, avnd mrtana a ntmdara
ar ndu rzna ma multr ran (t bltata nurar rr,
d mlu, a rzultat al at attudn at aun la mutlar dfntv
a vtm au la udra ata, t.)
tfl, n azul n ar aura ala vtm -au vrt (uv au ar
nmtnt) at ual d tr ma mul ftutr, ata vr rund, n
altat d autr, ntru vl n frma aravat rvzut d art. 218, alin. 3, lt. f.,
d n. a t lua n azul n ar numa unul dn ftutr ralzaz
atul ual, dar t artan au ntrbut la nfrnra rztn vtm (vr
rund tt n altat d autr, ar da nu au rtat at ual aura
vtm, vlul t nfraun ml).
rat, rn rlmntara at aravant, artaa nal n frma
autratulu, n azul nfraun d vl, nu ma at f manat n azul varantt a nfraun, autr urmnd rund ntru vl n aat frm aravat.
Da n, ntmltr, aura ala vtm -ar vr at ual d
tr du au ma mult ran, fr n a ntr l t vr nlr au
a l - da vrun rn la mtra nfraun, l nu vr rund ntru vl
n aat frm aravat, ntru vl n frma ml, far n altat d autr al
un fat d vl1. at f ntlnt atfl d tua, d ld, n azul n ar
vtma t abandnat ntr-un l utu d tr rmul ftutr, t ultrr d
alt ran ar d amna vlaz, rftnd d tara d nntn.
t n vl aravat ar da far ftutr -a aflat, n tmul atulu
ual, n nr dfrt, da au anat mrun ntru ntmdara vtm
nfrnra rztn al2 .
n azul n ar mll a autat dar la vrra unr at raratr (d
mlu a atra vtma ntr-un l zlat), um ntru a ta aat aravant

Asta deoarece lipsete consensul dintre fptuitori, iar legiuitorul a urmrit s sancioneze mai sever,
prin acest text, tocmai aceste situaii ce presupun o nelegere existent ntre fptai, aspect evident din
chiar exprimarea legiuitorului: dou sau mai multe persoane mpreun.
2
***Trib. Bucureti, s.a II-a pen., dec. nr. 71/1981, n Repertoriu de practic judiciar n materie
penal pe anii 1981-1985.
65
1

r rar multan la mtra fat, ar aat rn nu t ndlnt,


nu va f rnut varanta aravat a nfraun1.
t dr ntatr ml ar n-au artat la utara vlulu,
vr rund ntru ntar r mltat la vl n varant aravat dar da
au unut au utau rvad fata va f vrt d du au ma mult
ran (nfrm rvdrlr art. 28 d n.).
Dur,aat aravant at ta nu numa n azul unu vl numat,
n azul un tntatv.
Du um -a ublnat n ltratura urd2, da fata a ft m d l
un 3 ran, aat rumtan at vn n nur u aravanta nral
rvzut d art. 75.1 lt.a d n. va da rrtat aravant al (ad art.
197, alin. 2, lt.a).
Seciunea a III-a - anctiuni
vrira infraciunii d vil atrag du in rundra nal car
utm dfini ca un anamblu d drturi i bligaii crlativ al ubicilr
rartului uridic nal, car ralizaz n rincial rin cntrngra xrcitat d
tat fa d infractr, n cndiiil i n frml rvzut d lg, n cul rtabilirii
rdinii d drt i a rcializrii infractrului3.
anciunil nal, ca frm d ralizar a rundrii nal cu un lc
dbit d imrtant darc l rrzint milac nial d ralizar a cului
lgii nal, i anum acla d a ara valril cial fundamntal al citii
mtriva infraciunilr.
n lgilaia nal rmnac xit tri catgrii d anciuni d drt nal
i anum: dl, muril ducativ i muril d iguran. ractica uridica
dfint daa ca fiind mur d cntrngr i un milc d rducar a
cndamnatului. cul di t rvnira vririi d ni infraciuni.

***C.S.J. , s.pen., dec.nr.326/2002, n Dreptul, nr. 9/2003.


Valerian Cioclei, Drept , 2013, p. 174.
3
Ion Mircea, Temeiul rspunderii penale n Romnia, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti,
p. 83.
66
2

daa rincial car alic n cazul infraciunii d vil t nchiara


d la 3 la 10 ani, ntru vilul cmi n frm iml. n cazul n car fata a ft
vrit d du au mai mult ran mrun, victima afl n ngriira,
crtira, ducara, aza au tratamntul ftuitrului au dac victima t rud n
lini dirct, frat au r cu ftuitrul ri victima nu a mlinit vrta d 16 ani
fata a ft cmi n cul rducrii d matrial rngrafic, ri -a cauzat
victimi vtmar grava a intgritii crral, daa t nchiara d la 5 la
12 ani.
Dac fata a avut ca urmar marta au inucidra victimi, daa t
nchiara d la 7 la 18 d ani.
D amna, n cazul vririi infraciunii d vil intana at alica i
unl d cmlmntar, rvzut n art. 55 Cd nal: intrzicra xrcitrii
unr drturi, dgradara militar i ublicara htrrii d cndamnar.
Un xmlu lcvnt at fi intrzicra drtului d a cua funci au d
a xrcita rfi d natura aclia d car -a flit cndamnatul ntru vrira
vilului. Acat da cmlmntar at alica r xmlu: n cazul
mdicului, a rnalului didactic, a rnalului d az i uravghr a
ranlr dinut rcum i n cazul altr ran car avau atribuii d ngriir,
ducar, az au tratamnt al victimi. n cazul n car vilul a ft cmi, r
xmlu, d un rint aura unui cil, intana va uta alica daa
cmlmntar d intrzicr a drturilr rintti au, atunci cnd vilul a ft
cmi d tutr au curatr aura uni ran aflat ub tutla au curatla a,
daa cmlmntar a intrzicrii drtului d a fi tutr au curatr.
uril ducativ car t lua fa d un infractr minr, autr al
infraciunii d vil unt: mutrara, librtata uravghat, intrnara ntr-un cntru
d rducar i intrnara ntr-un intitut mdical-ducativ. imun rcizara c
muril ducativ alic numai minrilr car rund nal, adic clr car au
vrta curin ntr 14 i 16 ani (cu cndiia aib dicrnmnt n mmntul
vririi fati nal, adic ar caacitata d a nlg caractrul anticial al fati

67

al i d a-i manifta n md cntint vina1 i ci du 16 ani car rund


nttdauna din unct d vdr nal.
n cazul n car autrul vilului t blnav mintal au txicman i afla ntr tar car rzint ricl ntru citat, intana udctrac at alica
mura d iguran a intrnrii mdical. nlg rin acata c mura d
iguran t anciun d drt nal car diun n rart cu ranl car
au cmi fat rvzut d lga nal n cul nlturrii unr tri d ricl i al
rntminrii vririi altr fat rvzut d lga nal2.
Dac unt ntrunit cndiiil mai multr circumtan agravant (d xmlu
victima afla n ngriira ftuitrului, iar vilul a avut ca urmar marta au
inucidra actia), ncadrara uridic a fati va fac trivit txtului car
rvd daa ca mai mar, iar d acat mrurar va in ama la
individualizara uridic a di.
Dac vilul a ft cmi n cncur cu alt infraciuni, trivit art. 39 Cd
nal, tabilt daa ntru ficar infraciun n art iar din acta alic
daa du cum urmaz:
- dac -a tabilit da cu dtniun via i una au mai mult
d cu nchiar ri cu amnd, alic daa dtniunii via;
- cnd -au tabilit numai d cu nchiara, alic daa ca mai
gra, la car adaug un r d trim din ttalul clrlalt d tabilit
- cnd -au tabilit numai d cu amnd, alic daa ca mai gra,
la car adaug un r d trim din ttalul clrlalt d tabilit;
- cnd -au tabilit da cu nchiar i da cu amnd, alic
daa nchirii, la car adaug n ntrgim daa amnzii;
- atunci cnd -au tabilit mai mult d cu nchiara, dac rin adugar
la daa ca mai mar a rului d trim din ttalul clrlalt d cu
nchiara tabilit -ar di cu 10 ani au mai mult maximul gnral al di
nchirii, iar ntru cl uin una dintr infraciunil cncurnt daa rvzut
d lg t nchiara d 20 d ani au mai mar, at alica daa
dtniunii via.
George Antoniu, Teodor Vasiliu i colab., Practic judiciar penal, vol. III, Editura Academiei,
Bucureti, 1992, p. 524-525.
2
Valerian Cioclei, Drept , 2013, p. 176.
68
1

Vilul cmi n frma cntinuat ancinaz rin alicara art. 36 Cd


nal, cu daa rvzut ntru acat infraciun, la car at aduga un
r d n la 3 ani.
ntativa la infraciuna d vil ancinaz cu daa rvzut d lg
ntru infraciuna cnumat, al cri limit rduc la umtat. Cnd ntru
infraciuna cnumat lga rvd daa dtniunii via, iar intana -ar
rinta r acata, tntativa ancinaz cu daa nchirii d la 10 la 20 d
ani (art. 33 Cd nal).
Ca xci, aa cum am artat antrir, n ractica udiciar -a rinut fatul
c, n cazul tntativi d vil car a avut ca urmar marta au inucidra victimi,
daa alicabil inculatului t ca rvzut n art. 218, alin. 4 Cd nal, iar nu
ca car rzult din alicara diziiilr art. 33 Cd nal.
D amna, n cazul n car vilul a ft cmi d un minr car nu a imlinit
varta d 14 ani, acta nu raund nal (art. 113 Cd nal). In chimb, ci car ar
varta intr 14 i 16 ani raund nal numai daca dvdt ca au avarit fata cu
dicrnamant, in tim c minrii car au imlinit varta d 16 ani raund nal
trivit lgii. Cnfrm Cdului nal, fata d minrul car, la data avaririi
infractiunii, ava varta curina intr 14 i 18 ani, ia maura ducativa
nrivativa d librtat.
d alta art, daca minrul a mai avarit infractiun, ntru car i -a
alicat maura ducativa c a ft xcutata ri a cari xcutar a incut inaint d
cmitra infractiunii ntru car t udcat, atunci in cazul lui intanta at tabili
maura ducativa rivativa d librtat. tdata, at da maura ducativa
rivativa d librtat i atunci cand daa rvazuta d lg ntru infractiuna
avarita d minr t inchiara d 7 ani au mai mar ri dtntiuna viata.
In ca c rivt mauril ducativ, acta unt tratat difrit d actualul
Cd nal. Cncrt, acum fac ditincti clara intr mauril ducativ nrivativ
d librtat i cl rivativ d librtat, ditincti car inaint nu xita.
Aadar, trivit actuallr dizitii, mauril ducativ nrivativ d librtat
unt:
a) tagiul d frmar civica;
b) uravghra;
69

c) cnmnara la farit d atamana;


d) aitara zilnica.
tdata, unt numit i mauril ducativ rivativ d librtat: intrnara
intr-un cntru ducativ i intrnara intr-un cntru d dtnti.
nutat t liminara mutrarii, atfl ca minrul car avart
infractiun nu mai at fi dar crtat. -au intrdu, in chimb, tagiul d frmar
civica, cnmnara la farit d atamana iaitara zilnica, tat acta fiind
crdnat d rviciul d rbatiun. Acata atributi a rviciului d rbatiun nu
xita in vchil rvdri, car tabilau ca uravghra ralizaza d arinti au
d intitutii abilitat in act n.
trivit rvdrilr, tagiul d frmar civica cnta in bligatia minrului d
a articia la un rgram cu durata d cl mult 4 luni, ntru a-l auta a intlaga
cncintl lgal i cial la car xun in cazul avaririi d infractiuni i
ntru a-l rnabiliza cu rivir la cmrtamntul au viitr. "rganizara,
aigurara articiarii i uravghra minrului, durata curului d frmar
civica, fac ub crdnara rviciului d rbatiun, fara a afcta rgramul clar
au rfinal al minrului", mntinaza in Cd nal.
aura ducativa a intrnarii intr-un cntru ducativ cnta in intrnara
minrului intr- intituti cializata in rcurara minrilr, und va urma un
rgram d rgatir clara i frmar rfinala trivit atitudinilr al, rcum
i rgram d rintgrar ciala. Intrnara diun riada curina intr
unu i 3 ani.
Daca in riada intrnarii minrul avart nua infractiun au t
udcat ntru infractiun cncurnta avarita antrir, intanta at mntin
maura intrnarii intr-un cntru ducativ, rlungind durata actia, fara a dai
maximul rvazut d lg, au at inlcui cu maura intrnarii intr-un cntru d
dtnti.
aura ducativa a intrnarii intr-un cntru d dtnti cnta in intrnara
minrului intr- intituti cializata in rcurara minrilr, cu rgim d aza i
uravghr, und va urma rgram intniv d rintgrar ciala, rcum i
rgram d rgatir clara i frmar rfinala trivit atitudinilr al.

70

Intrnara diun riada curina intr 2 i 5 ani, afara d cazul in


car daa rvazuta d lg ntru infractiuna avarita t inchiara d 20 d
ani au mai mar ri dtntiuna viata, cand intrnara ia riada curina
intr 5 i 15 ani.
Daca, in riada intrnarii, minrul avart nua infractiun au t
udcat ntru infractiun cncurnta avarita antrir, intanta rlungt maura
intrnarii.
trivit rvdrilr, minrului i t imun catva bligatii in lu
durata xcutarii maurilr ducativ nrivativ d librtat, car acta trbui a
l rct. ai xact, intanta at diun ca minrul:
- a urmz un cur d rgatir clara au frmar rfinala;
- a nu daaca, fara acrdul rviciului d rbatiun, limita tritriala
tabilita d intanta;
- a nu afl in anumit lcuri au la anumit maniftari rtiv, cultural
ri la alt adunari ublic, tabilit d intanta;
- a nu ari i a nu cmunic cu victima au cu mmbri d famili ai
actia, cu articiantii la avarira infractiunii ri cu alt ran tabilit d
intanta;
- a rzint la rviciul d rbatiun la datl fixat d acta;
- a uuna maurilr d cntrl, tratamnt au ingriir mdicala.
In lu, bligatiil car l at imun intanta alica acum ntru tat
mauril ducativ nrivativ d librtat, i nu dar in cazul maurii librtatii
uravghat, aa cum tiulau vchil rvdri.
Daca, arcurul uravghrii, au intrvnit mtiv car utifica fi
imunra unr ni bligatii, fi rira au diminuara cnditiilr d xcutar a
clr xitnt, intanta diun mdificara bligatiilr in md crunzatr, ntru
a aigura rani uravghat an mai mari d indrtar. Intanta diun
inctara xcutarii unra dintr bligatiil car l-a imu, cand arciaza ca
mntinra actra nu mai t ncara.
d alta art, daca minrul nu rcta, cu ra-crdinta, cnditiil d
xcutar a maurii ducativ au a bligatiilr imu, intanta diun:

71

rlungira maurii ducativ, fara a uta dai maximul rvazut d lg

ntru acata;
-

inlcuira maurii luat cu alta maura ducativa nrivativa d librtat

mai vra;
-

inlcuira maurii luat cu intrnara intr-un cntru ducativ, in cazul in

car, initial, -a luat maura ducativa nrivativa d librtat ca mai vra,


durata a maxima.
ai mult, daca minrul aflat in xcutara uni mauri ducativ nrivativ d
librtat avart nua infractiun au t udcat ntru infractiun cncurnta
avarita antrir, intanta at diun: rlungira maurii ducativ luat
initial, inlcuira maurii luat initial cu alta maura ducativa nrivativa d
librtat mai vra au chiar inlcuira maurii luat initial cu maura ducativa
rivativa d librtat.

72

Citlul IV. secte rcesule secifice infrciunii de vil

Seciunea I - lngere relbil n czul vilului


In unele situtii revzute de lege declnsre rcusului enl fst lst
de legiuitr l inititiv ersnei vtmte recizndu-se c unere in miscre
ctiunii enle se fce numi l ngere cestei, cee ce rerezint ecetie de
l riciiul ficilittii recesului enl.
lngere relbil te fi definit c fiind mnifestre de vin drest
rgnelr judicire de ctre ersn vtmt rintr- infrciune de fi trs l
rsundere enl cel ce svrit-, ct fr de cre nu te interveni rsundere
enl i, c urmre, fr de cre nu te ncee su cntinu rcesul enl1
lngere relbil re c fiind tt cndiie de edesibilitte, ct i un
de rcedibilitte. rivit din rism dretului enl, lngere relbil re c
cndiie de edesibilitte, lis cestei fiind cnsidert c cuz cre nltur
rsundere enl. De e zii dretului rcesul enl, lngere relbil
re c cndiie de rcedibilitte, lis ei rerezentnd cuz cre miedic
unere n micre su eercitre ciunii enle. n cest cz, lngere relbil
rerezint un md secil de sesizre rgnelr judicire reltiv semntr
lngerii rriu-zise reglementte de rt. 205 C. r. en. c mdlitte de sesizre
rgnelr de urmrire enl2.
lngere relbil te fi intrdus numi de ersn vtmt rin
infrciune de vil. Dc ersn vtmt este lisit de ccitte de eerciiu
su re ccitte de eerciiu restrns, lngere relbil te fi intrdus de
rerezentntul su legl (rinte, tutre, curtr). Cnd cel vtmt este un minr cu
ccitte de eerciiu restrns lngere trebuie intrdus de cest cu
ncuviinre rerezentntului su legl3.

Angelica Chiril, Relevana penal a plngerii prealabile, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2010,
pp. 17-18.
2
Nicolae Volonciu, Drept procesual penal, vol. II, Editura Paideea, Bucureti, p. 111.
3
Petre Cotu, Plngerea prealabil, in RRD nr. 11/1983, pp. 37-44.
73

In Cdul enl de l 1864 lngere relbil se ntlnete dr n czul


du infrciuni: dulterul i rire rin vicleug unei fete mi mici de 16 ni. Nu
eist disziii secile n Cdul de rcedur enl. Ulterir, mcre este
intrdus rin legile judectriilr de cl din 1879 (rt. 60 lin. 2), 1894 (rt. 27),
1896 (rt. 76) i 1907 (rt. 82).
n Cdul enl de l 1936 se reglementez situiile de lis lngerii
relbile n rt. 161-162 din titlul I intitult Cndiiile rivitre l incriminre
infrciunilr suuse lngerii relbile, i de retrgere ei i mcre rilr n
rt. 174 din itlul Stingere ncriminrii, eecutrii edesei i inccitilr ce
decurg din cndmnre. ceste u c efect imsibilitte de rmvre ciunii
enle su stre ei entru tte infrciunile cndiinte de eisten unei stfel
de lngeri, cu numite eceii. Infrciunile din Cdul enl entru cre lege
imune eisten lngerii relbile sunt numi delicte i cntrvenii, nu i crime.
Dc victim este un minr su un incbil, ciune enl se une n micre din
ficiu (n vrint iniil din 1936), i i din ficiu (du mdificrile duse rin
decretul nr. 187 din 1949). ermenul de intrducere l lngerii relbile este de 3
luni de l dt cnd cel ndretit cunscut cine este ftuitrul dc n cest
intervl de tim nu s- mlinit rescrii (rt. 161). Este cnscrt rinciiul
indivizibilitii ctive i sive lngerii relbile (r. 162).
n Cdurile dtte n 1968, lngere relbil este reglementt ntr-un
citl secil n Cdul de rcedur enl, czurile n cre trebuie frmult sunt
rtte n Cdul enl, lngere trebuie intrdus n termen de 2 luni, eist nrme
secile cu rivire l infrciuni flgrnte, indivizibilitte i cneitte, scimbre
ncdrrii juridice, lngere trebuie s ib un numit cninut. dificrile
legisltive duse de- lungul timului u imus mrire n trei eride: 19691991 (cnd entru numite infrciuni mi ninte de deunere lngerii l instn
de judect trebuie urmt rcedur relbil l cmisi de mciuire), 19922004 (cnd se elimin rcedur relbil, se nmulesc infrciunile entru cre se
cere lngere relbil), 2005-2014 (cnd se elimin rcedur lngerii relbile
directe, se reduc numrul de infrciuni entru cre se cere lngere relbil,
re lege medierii).

74

In ctul reglementre cduri strez institui lngerii relbile, e cre


mbuntesc. stfel, este lmurit cine e ersn cre te fce lngere n lcul
minrului sub 14 ni i cine te ncuviin lngere fcut de minrul de 14 ni
su de incbil (n cum se flse sulimentul nlgic); se lmurete ftul c
lngere se te fce i rin mndtr cu rcur secil (n cum se flse
sulimentul nlgic); se lmurete ftul c lngere relbil nu te fi
frmult rin substituii rcesuli (n cum er dr ini dctrinei, cre
ccet flsire sulimentului nlgic din mteri lngerii entru lte secte,
dr nu i entru cest); retrgere lngerii relbile este reglementt n md
distinct i re efect in ersnm i nu in rem c n cum; mcre devine
instituie sert cmlet de lngere relbil, e fiind incident eclusiv entru
infrciuni entru cre ciune enl se une n micre din ficiu; disre citlul
distinct cre reglement rcedur lngerii relbile i lcul cestei este fit n
cdrul seciunii rivind mdurile de sesizre rgnelr judicire; elementele
cninutului su fc trimitere direct l cel l lngerii enle; termenul de deunere
lngerii este mjrt de l du l trei luni i se mdific dt de l cre ncee s
curg svrire infrciunii, i nu cuntere ftuitrului.
entru frm ti infrctiunii (rt.218, lin. 1si 2, Cd enl), ctiune
enl se une in miscre l lngere relbil ersnei vtmte, ir
retrgere ei inltur rsundere enl cnstituind cuze in cre unere in
miscre su eercitre ctiunii enle este imiedict.
revedere cnditiei lngerii relbile entru unere in miscre si
eercitre ctiunii enle nu indic ericlul scil mi redus l infrctiunii (cz in
cre, de regul, infrctiunile se urmresc l lngere relbil celr vtmti un dret l lr), entru c grvitte vilului re desur ricrr discutii; sluti
legiuitrului fst fr indil, de idee rtejrii intereselr ersnle le celr
suuse gresiunii seule singur in msur t intre ltemtiv de -si eune
ublicittii secte le vietii intime ri de se btine de l cerere de edesire
ftuitrului1.

Gheorghe Diaconescu, Infraciunile n codul penal romn, vol. I, Editura Oscar Print, Bucureti,
1997, p. 290.
75
1

In litertur de secilitte s- erimt si ini trivit crei licre


revederii relbile in czul vilului nu-si gseste justificre intruct cest fer
dect rtectie rtil si recum reltiv interesului victimei de evit
ublicitte inerent rcesului enl si in lus, e te duce in rctic l
legitimre unr trnzctii mercntile si mrle1.
Dc victim infrctiunii de vil este ersn lisit de ccitte de
eercitiu ri cu ccitte de eercitiu restrns nu mi este necesr lngere in
relbil, ctiune enl urmnd s fie us in miscre si eercitt fie din ficiu,
fie l cerere rerezentntului legl.
In czul in cre ctiune enl fst us in miscre de ersn din ficiu,
retrgere lngerii enle nu duce l incetre rcesului enl2. De cee, s-
rtt in rctic judicir in md gresit, rcedt instnt cre lund ct de
declrti ersnei vtmte minr de 16 ni, in sensul c isi retrge lngere
rivind infrctiune de vil disus incetre rcesului enl entru cest
infrctiune. Intruct nu se frmulez lngere relbil, instnt fiind sesizt
din ficiu nu se ute une ct rcesului enl rin retrgere lngerii rtii
vtmte si de semene, nici cir in situti cnd r fi eistt stfel de lngere3.
De semene se urmreste din ficiu si ft de vil in frm ti, in czul in
cre utrul, cncmitent su ulterir vilului ucide victim, derece intr-
semene itez ersn vtmt nu r mi ve sibilitte s-si erime
vint rin frmulre unei lngeri relbile.
In czul mdlittilr grvte le infrctiunii, revzute in rt 218, lin. 3 si
4, Cd enl, unere in miscre ctiunii enle se fce inttdeun din ficiu
derece rimez interesul generl l sciettii de se rerim semene
mnifestrii cu un grd srit de ericl scil4.
lngere relbil trebuie intrdus n termen de trei luni din ziu n cre
ersn vtmt tiut cine este ftuitrul, ir n situiile cnd ersn
vtmt este un minr su un incbil, termenul de du luni curge de l dt cnd
ersn ndretit reclm, tiut cine este ftuitrul (rt. 296 C.r.en.).
1

Valerian Cioclei, Drept penal. Partea speciala, Editura C.H. Beck, 2013, p. 57-59.
***Trib. Supr. Dec. nr. 2524/1976.
3
***CSJ Dec. Nr. 2067/1995 in Dreptul, nr. 6/1995.
4
Carmen Silvia Paraschiv, Drept procesual penal, Editura Augusta, Timiloara, 1999, p. 411.
76
2

ermenul de intrducere lngerii re un crcter rcedurl, neresectre lui


trgnd decdere din eerciiul dretului de intrducere lngerii cu ecei
czului n cre ersn vtmt fst miedict de cuz de fr mjr su
de cz frtuit s intrduc lngere n termen.
lngere trebuie s curind descriere ftei, indicre utrului, rtre
mijlcelr de rb, dres rilr i mrtrilr, recizre dc ersn
vtmt se cnstituie rte civil. Evident, stfel de dte vr fi meninte n
cninutul lngerii n msur n cre sunt cunscute de ersn vtmt l dt
intrducerii lngerii.
n czul infrciunii de vil n frm siml lngere relbil se dresez
rgnului de cercetre enl su rcurrului cre, rimind cerere, disune du
cz nceere su nenceere urmririi enle.
Dc urmrire enl ncee, rcesul enl se desfr n md nrml,
eistnd ttui sibilitte ncetrii lui rin retrgere lngerii relbile.
Retrgere lngerii relbile trebuie s se refere l ti rticinii. De semene,
e trebuie s mbrce frm unei mnifestri de vin erese, elicit, rel i s
nu fie determint de dl su vilen; de semene, trebuie s fie ttl i
necndiint, dic s rivesc mbele lturi le rcesului1.
n rctic judicir enl s- decis c, din mment ce ciune enl entru
infrciune de vil revzut n rt.218, lin.1 si 2, Cd enl nu s- rnit din
ficiu, ci n urm lngerii relbile dreste de rte vtmt - cre, fiind n
vrst de 15 ni, fst sistt de ttl su -rgnelr de urmrire enl, ir ceste
u disus rin rezluie nceere urmririi enle, retrgere lngerii relbile n
f instnei de judect, de ctre rte vtmt, sistt de ttl ei, re c efect
nlturre rsunderii enle incultului, stfel c urmez se rnun
ncetre rcesului enl.
Dimtriv, ntr- se2, n bsen unei lngeri relbile victimei,
cest vnd ccitte de eerciiu restrns, ciune enl fst us n
micre din ficiu. Declri rii vtmte, n sensul c i retrge lngere

1
2

Carmen Silvia Paraschiv, op. cit., p. 409.


Alexandru Boroi, Sorin Corleanu, Drept , p. 164.
77

relbil, nu te rduce nici un efect n cuz, ntruct nu fst deus stfel


de cerere1.
Dc ciune enl fst us n micre de ctre rcurr, din ficiu,
retrgere lngerii relbile, dc s- fcut i semene lngere, nu cnduce l
ncetre rcesului enl2.
Seciunea a II-a - Cmeten de urmrire i de judect
n litertur juridic, cmeten fst definit c fiind "sfer tribuiilr e
cre le re de ndelinit, trivit legii, fiecre ctegrie de rgne judicire n cdrul
rcesului enl" su "ccitte unui rgn de se cu de numit cuz
enl".
Cmeten mteril de urmrire n czul infrciunii de vil revine rgnelr
de cercetre enl le liiei, rgnelr de cercetre enl secile i rcurrului.
stfel, trivit C.r.en., cercetre enl se efectuez de ctre rgnele de
cercetre enl le liiei, entru rice infrciune cre nu este dt n md
bligtriu n cmeten ltr rgne de cercetre. Cmeten rgnelr de
cercetre enl secile re n vedere n secil infrciuni svrite de ctre
militri.
trivit C. r. en., rcurrul eercit survegere sur ctelr de
urmrire enl, ir n eercitre cestr tribuii rcurrii cnduc i cntrlez
ctivitte de cercetre enl liiei i ltr rgne. rcurrul te s
efectueze rice ct de urmrire enl n cuzele e cre le survegez. De
semene, n czul vilului urmt de mrte su sinucidere victimei, urmrire
enl se efectuez n md bligtriu de ctre rcurr.
n ce rivete cmeten teritril cestr ctegrii de rgne, trivit
C.r.en., cmeten du teritriu este determint, entru infrciunile de vil
svrite n r de lcul unde fst svrit infrciune, lcul unde fst rins
ftuitrul, lcul unde lcuiete ftuitrul, lcul unde lcuiete ersn vtmt.

***C.S.J., secia penal, Decizia nr. 2067/1995, Dreptul, nr. 6/1996, p. 117.
George Antoniu, Constantin Bulai, Practic judiciar penal. Partea general, vol. I, Editura
Academiei Romne, Bucureti, 1988, p. 91.
78

1
2

Dc u fst sesizte simultn mi multe rgne judicire, riritte se stbilete n


rdine enumerrii din .r.en., ernd -numit referin legl1.
n czul n cre mi multe rgne judicire u fst sesizte n mmente
diferite, cmeten revine rgnului cre fst mi nti sesizt ernd n cest
situie referin crnlgic2. tdt, C.r.en., se revede c tunci cnd nici
unul din lcurile indicte nu este cunscut, v fi cmetent rgnul cre fst mi
nti sesizt.
entru infrciunile de vil svrite n strintte i cre intr sub inciden
legii enle rmne, cmeten se stbilete cnfrm rt. 42 C. r. en. stfel, sunt
cmetente, du cz, instnele civile su militre n crr rz teritril i re
dmiciliul su lcuiete ftuitrul. Dc ftuitrul nu re dmiciliul su nu
lcuiete n r, cmeten de judect revine judectriei sectrului II din
uniciiul ucureti, ir dc ft nu e de cmeten judectriei, cmeten
rine, du mterie i du clitte ersnei, celrllte instne din uniciiul
ucureti. Dc vilul fst cmis n fr teritriului rii, e nv, cmeten
revine instnei n crei rz teritril se fl rimul rt rmn n cre ncrez
nv, ir dc fst svrit e ernv, rimul lc de terizre e teritriul
rmn.
Cmeten de judect infrciunii de vil revine judectriei. Eceie fce
mdlitte revzut de disziiile din lin. 4 l rt. 218 Cd enl (ft vut
c urmre mrte victimei), cre este de cmeten tribunlului.
Disziiile n mterie de cmeten teritril se lic n cursul urmririi
enle ct i n cursul judecii.
Dc utrul vilului deine numit clitte, cum r fi cee de militr,
mgistrt, sentr, deutt, se lic disziiile legte de cmeten ersnl.
stfel, trivit legii, clitte de militr trge cmeten ersnl
rgnelr judicire militre. Vilul cmis de un mgistrt su ntr v fi urmrit i
judect de un rgn judicir de rng suerir celui n cre (su e lng cre)
funcinez cest - sre eemlu, infrciune cmis de un judectr de l
Judectrie v fi judect de Curte de el.
Nicolae Volonciu, Tratat de procedur penal. Partea special, vol. II, Editura Paideia,
Bucureti, 1994, p. 137.
2
Idem, p.138.
79
1

Seciunea a III-a - titudini i ciuni le scietii referitre l


infrciune de vil
n Rmni de du 1989 vut lc devrt elzie criminlitii i nu
ntmltr cest lucru este n strns crelie cu idee de libertte etins n l
libertinj. demcrie le crei tribuii u fst vlrizte greit i unde liberul
rbitru este cntiin i riune de tri unr ersne cre cu sigurn ngr
cifr negr criminlitii ntr- msur mi mic su mi mre.
dificrile din sciette u influent fr ecivc cretere numrului
infrciunilr de vil. Cnsider c ceste czuri sunt urmre nelegerii greite
libertii, infrmiilr gresive i trumtiznte, rliferrii rngrfiei n tte
mediile; desigur cmleul cuzl este mult mi lrg, dr ceti fctri sunt n inie
rrie bz ctliztre.
rngrfi este unul dintre mesjele infrminle lrg rsndite n tte
scietile cntemrne cre descriu n md elicit i cir ervers seulitte
umn, determinnd diferite recii individule i scile. entru rerezentntele
micrii feministe, dr i entru unii seciliti, rngrfi este similr, n multe
rivine, cu vilul, derece n mjritte czurilr ilustrez un fel de gresivitte
dmintre i cir vilen sur femeii, ce creez n md utmt numite
steretiuri, cliee ernte sur unei relii seule nrmle cre clnte e diferite
tiuri cmrtmentle su culturle t duce l devin seul, deci l un s de
vil.
ctulmente, rblem frte grv este rezen mterilelr rngrfice
n rice cl de strd, l rice cic de zire, euse stenttiv i fr lgic, cir
i n rejm grdinielr, clilr, liceelr, fr desebire clr ntre res scris
cre re c infrmie tirile, nutile i ceste ze necenzurte. Se imune urgent
stfel de lege ferend, reglementre n cest sens ct mi clr i mi recis
entru stbili numite lcuri menjte (l fel c se-s-urile) ferite de cii
tuturr ciilr, derece n tte studiile i sttisticile, influen rngrfiei sur
creterii i dezvltrii siice indivizilr este evident rin creli dintre cest
i gresiunile i cir tulburrile serise de cmrtment.
80

ciune scietii i une seris mrent sur erceerii rezulttului


vilului de ctre infrctri. jritte eliciilr scilgice sunt bzte e idee
c nrmlitte su nrmlitte i crcterul devint l unui ct de vil sunt
niuni lbile cre se scimb n tim i siu su difer n funcie de mentlitte i
vlrile menilr n diverse gruuri scile. Vilul este de ft reci E. Gde
ecerbre reliilr trdiinle i cnveninle ntre see. El se dezvlt cir
din structur scietii nstre.
Vilul este cmtibil cu multitudine de steretiuri i mentliti culturle
cre dmin sciette cntemrn i cnfrm crr rlurile seule i nu numi,
nvte de femei i brbi, sunt rivite deseri c un ft nrml. ieii nv, de
ild, c rincilele tribute le brbiei sunt fr fizic, gresivitte, cmeten
i ndemnre seul, ir fetele nv c rintre cele mi recite cliti le
femeii se numr grdul de trcie fizic, vivcitte, bilitte de eercit
cntrlul sur eventulelr rrturi seule.
J. S. yde cnsider c ntreg scilizre femeii creez victimizre ei.
C. unescu, n gresiune i cndii umn rt c vilul este un dintre
infrciunile n cre utrul se simte nevinvt, ir victim rejudicit, ir ntre
ft i recetre ei de ctre ftuitr se interferez numii fctri de ntur
scil.
te ceste susin c vilul nu este un ct izlt de cntetul generl l
scietii, ci un rdus l cestei, eunere unr titudini nvte (l clul
strzii, n bruri, discteci, l V, din mss-medi i din tt cee ce rerezint
ctidin) cre sunt mnifestte tt de viltr ct i de victim.
Seciunea a IV-a - Fctri crimingeni declntri i rezluiei interne
viltrilr
ninte de nliz fctrii crimingeni determinni n lure deciziei
infrcinle, trebuie relevte tiurile i cuzele cre determin rrturile seule
ntre see.
Dei unele studii u stbilit c vilul nu este un cmrtment imulsiv ci unul
lnifict, se menine nc imgine viltrului c fiind un brbt cleit de
81

nevile sle seule e cre nrmele mrle i legle nu i ermit s i le stisfc.


rbtul e victim rriilr sle necesiti seule. Cnvingere c brbii u nevi
seule mi mri i c stisfcere lr e mi urgent dect ce femeilr, determin
l rndul ei cnvingere c vilul este justifict fizilgic, el este un dt cu cre
femei trebuie s se binuisc. De cee ceste cnvingeri generlizte determin
un brbt s cineze cum sciette se tet s cineze i vilurile cmise
de brbt sur femeii sunt cele mi numerse i diversificte sub sectul
mdlitilr ftice. ntr- relie n cre brbtul i femei sunt ui n iminen
unui rrt seul, brbtul se simte ndretit s cineze cir dc femei nu i
d cnsimmntul. Sciette rnete mitul cnfrm crui femeile dresc n secret
s fie vilte. Ftul c ele ncerc s se fc trctive nu te nsemn dect c ele
se declr regtite entru un rrt seul.
ndere imresinnt n cdrul reliilr mseule l cu vilul
sur ciilr biei de diferite vrste, ncend de l cele mi frgede, rezulttul
fiind ftl entru victime, rducnd trume i dereglri cmrtmentle su
erceere ernt rrturilr seule nrmle (instisfcii du ctul seul,
cretere sibilitii de deveni mseul etc.).
De semene, nu este de neglijt ftul c, ruire seul brbilr este
relitte, lecnd de l cnsttre c, n ultimele decenii, s-u rdus mutii n
structur sicmrtmentl femeilr, n sensul creterii tendinelr sre
msculinite1.
Referindu-ne l fctrii crimingeni declntri i rezluiei infrcinle,
identificm crcteristicile individule le ersnlitii viltrului, cum sunt:
rensiune sre vilen, inccitte de cntrl sur imulsurilr brutle,
tendin de dminre sur ltr ersne, sentimentul de disre i stilitte f de
femeie, crcteristici dbndite du educi rimit, sttus mteril, cntctul cu
diferite mdele infrcinle, crcteristici cre t decln invluntr, f de lte
mtivii sitlgice su siitrice, rezlui intern ftuitrului,
determinndu-l s i ct i ziie rin cmitere vilului.

Sorin M. Rdulescu, Sociologia i istoria comportamentului sexual deviant, Editura Nemira,


Bucureti, 1997, p. 62.
82
1

Din unct de vedere siitric, gresivitte este cmnent esenil


nrml ersnlitii. nmd Lrencz susine crcterul nnscut l gresivitii
i firm c l tte seciile cmrtmentul este cmndt de tru imulsuri:
fme, fric, seulitte i gresivitte.
gresivitte i seulitte trebuie rivite c fiind crcteristici nnscute le
individului, cre se fl nediferenite n eride de frmre ersnlitii, urmnd
c e rcursul dezvltrii utgenetice s cete tendin secific, rin refulre
energiilr i imulsurilr seule cumulte n cntinuu. cest ti de viltri sunt
ersne nrmle, tlgice, definite de rfunde erturbri siice, clinice cre u
l bz bli recum debilitte, imbecilitte, scizfrenie, rni i multe ltele1.
ceste dereglri sitlgice sunt cmlette de unele tulburri de
cmrtment su unele sitii nnscute ri dbndite, recum i de cuze
siscile c rezultt l culturii su l subculturii gruurilr de influen, tte
ceste cnstituind rincilii fctri crimingeni cre declnez rezlui
infrcinl i trecere l ct.
Svrire infrciunii de vil cnstituie mnifestre unei cntiine rfund
nite, unei ersnliti crcterizte rin grve deficiene mrle i rintr-
gresivitte etrem de rimejdis. rintre cmnentele cntiinei nite cre
generez semene cnduit ntiscil se ntlnete cel mi dese mentlitte
retrgrd, cncei inumn, rimitiv i jsnic cre cnsider femei c e
fiin inferir, c e un biect l sesiunii de cre brbtul te buz flsind
fr s fizic2.
n cncluzie, infrciune de vil trebuie nlizt nu numi din unct de
vedere l cninutului, dr i din unct de vedere criminlgic, vnd n vedere rlul
desebit l scietii n revenire i cmbtere cestr fte ntiscile, dr i
sectele legte de fctrii cre stu l bz frmrii rezluiei infrcinle, entru
determinre cuzelr i mtivelr cre u cndus l svrire infrciunii de vil.

1
2

Constantin Punescu, Agresiunea i condiia uman, Editura Tehnic, Bucureti, 1994, p. 89.
Vintila Dongoroz i colab., Explicaii , p. 328.
83

CONCLUZII I PROPUNERI DE LEGE FERENDA


lturi de dretul l vi, l integritte crrl i sntte, un dret
fundmentl l ersnei este dretul l libertte. n msur n cre mul este liber, el
se te bucur e delin de tte celellte dreturi ct i sunt inerente. b#%
rin dretul l libertte nelegem dretul de vlrific n rctic tte
nsuirile, tributele, interesele i drinele legitime i rinle le mului, singur
limit fiind cee legii, nrmei cre imune resectul dtrt celuii dret
recunscut semenilr si.
Dretul l libertte, cre este grntt fiecrei ersne, rezint mi multe
secte: dretul l libertte fizic (libertte de micre), dretul l libertte mrl
(libertte siic), dretul l invilbilitte dmiciliului, dretul l invilbilitte
cresndenei, dretul l liber erimre, dretul l libertte gndirii, dretul l
libertte iniilr i credinelr religise etc.
e lng sectele mintite mi sus, libertte individul include i
libertte seul, dic sibilitte ersnei, indiferent de se, de lu trri n
dmeniul vieii seule fr temere c i s-r ute rduce vreun ru.
nclcre nrmelr cre rivesc vi seul rezint ericl scil,
derece ftele rin cre se duce tingere libertii su mrlitii n cest dmeniu
sunt cntrre intereselr ntregii scieti. rim cncluzie cre reinem din nliz
infrciunilr rivind vi seul este c se crcterizez rin grdul mre de
ericl e cre l rezint i rin frecven cestr n rndul rcesului infrcinl
(fiind frte dese cir i cele czuri n cre victim este rud cu gresrul).
Ftele de nclcre libertii seule su de eercitre buziv cestei
sunt incluse ntr- ctegrie distinct de infrciuni, Cdului enl.
ericlul scil cestr infrciuni rezid n ftul c ele duc rejudicii unr
vlri scile imrtnte c libertte i invilbilitte seul ersnei,
sntte victimei, dezvltre mrl i fizic nrml minrilr,cinste i
demnitte ersnei, miedic desfurre nrml vieii seule membrilr
scietii, crez stre de dezicilibru n reliile scile.
n legtur cu cest gru de infrciuni, se imune fi fcut recizre c,
du nul 1990, u intervenit numerse mdificri i cmletri tt n ce rivete
84

cninutul lr legl, ct i cu rivire l sncinre cestr. De ltfel, n dctrin


enl i n jurisruden din r nstr s-u relizt numerse cmentrii cu
rivire l ceste infrciuni.
rin

svrire unr dintre dintre ceste infrciuni, t fi vtmte i

ltereltii scile; stfel, n czul, vilului - de eemlu, dc se flsete vilent


entru

cnstringere

victimei

rrt

seul,

sunt

vtmte

relii

scilereferitre l integritte crrl su sntte ersnei.


Deducem din litertur de secilitte un ft imrtnt, ce stt l bz
incriminrii cestei fte, i nume cce c necesitte seul nu cnstituie cuz
infrciunilr seule, ir lege nu cndmn vinvtul entru cest necesitte, ci
entru stisfcere ei rin metde nti scile (vilelent, erventire minrilr etc.).
Cnstrngere ersnei de se feminin l rrt seul, recum i relizre
rrtului seul rfitnd de neutin cestei de se r su de -i erim
vin, cnstituie frm ce mi brutl de nclcre libertii ei seule i,
ttdt, jignire ce mi rfund ce i se te duce. n fr de cest, ft
te trge i lte cnsecine de mre grvitte (dezecilibru mrl, cu imlicii n
vi de fmilie su n sciette, vtmre crrl, mrte su sinucidere
victimei). De cee, legiuitrul, incriminnd ft sub denumire Vilul i
sncinnd- sever, ezt- l nceutul seciunii cnscrte infrciunilr
rivitre l vi seul entru sublini i rin cest mre s grvitte.
Vilul cu rimul lc rintre infrciunile rivitre l vi seul i
trebuie rivit c infrciune crcteristic entru cest gru de infrciuni, el
cnstituind ce mi grv frm de nclcre reliilr scile i vlrilr
etic

mrle crr crtire cnstituie scul incriminrii i sncinrii

infrciunilr rivitre l vi seul.


n structur ctulului Cd enl infrciune de vil este ezt n
itlul I, Citlul VIII, intitult Infrciuni cntr libertii i integritii seule,
n rt. 218, vnd urmtrul curins:
(1) Rrtul seul, ctul seul rl su nl cu ersn, svrit
rin cnstrngere, unere n imsibilitte de se r ri de i erim
vin, su rfitnd de cest stre, se edesete cu ncisre de l 3 l 10 ni i
interzicere eercitrii unr dreturi.
85

(2) Cu ceei edes se sncinez rice lte cte de enetrre vginl s


u nl cmise n cndiiile lin. (1).
(3) edes este ncisre de l 5 l 12 ni i interzicere
eercitrii unr dreturi tunci cnd:
)

victim

se

fl

ngrijire,

crtire,

educre,

su

trtmentul ftuitrului;
b) victim este rud n linie direct, frte su sr; b#%l!^+a?
c) victim nu mlinit vrst de 16 ni;
d) ft fst cmis n scul rducerii de mterile rngrfice;
e) ft vut c urmre vtmre crrl.
f) ft fst svrit de du su mi multe ersne mreun.
(4) Dc ft vut c urmre mrte victimei, edes este ncisre
de l 7 l 18 de ni i interzicere eercitrii unr dreturi.
(5) ciune enl entru ft revzut n lin. (1) i (2) se une n micre
l lngere relbil ersnei vtmte.
(6) enttiv l infrciunile revzute n lin. (1) (3) se edesete.
n decursul celr re 45 de ni ce s-u scurs de l dt intrrii n vigre
cdului infrciune de vil suferit mdificri i cmletri semnifictive,
disziiile iniile nemifiind n msur s cere evluiile i cerinele ctule le
scietii. S- trecut stfel de l rrtul seul cu ersn de se feminin l ctul
seul cu ersn de se diferit su de celi se. n esen, rin vil se nelege
ctul seul de rice ntur, cu ersn de se diferit su de celi se cmis rin
cnstrngere su rfitnd de imsibilitte victimei de se r su de -i
erim vin.
biectul juridic rincil l infrciunii de vil l cnstituie vlrile scile
rivitre l libertte i invilbilitte seul ersnei, indiferent de seul
cestei, ir biectul mteril l cestei l cnstituie crul ersnei n vi
sur cestui eercitndu-se tt cnstrngere, ct i ctul seul de rice ntur.
Subiect ctiv l infrciunii te fi rice ersn fizic, indiferent de se, cre re
ccitte de rsunde enl.
rticii l vil este sibil sub tte frmele ei cir dc unii utri
susin i n rezent c nu este sibil sub frm cutrtului.
86

titudine siic infrctrului se crcterizez rin eisten vinviei


sub frm inteniei directe. Cnd ft re c urmre vtmre crrl grv,
mrte victimei vinvi ftuitrului este sub frm inteniei deite
(reterinteniei).
enttiv l infrciune vil este edesit de ctre legiuitr cee ce dt
ntere l discuii cu rivire l sibilitte eistenei tenttivei n czul infrciunii
de vil cre re c urmre mrte su victimei, vnd n vedere c cest urmre
se rduce din cul ftuitrului.
Vilul este, indubitbil, ce mi grv infrciune seul, derece re
n tte czurile este legt de cuzre victimei rejudiciului fizic i trumei
siice. Vilul te duce l vtmri vste le rgnelr genitle i le esuturilr
dicente, s se sldeze cu dereglri neursiice grve i durbile n tim.

87

IBLIGRAFIE
I.

Tratate, monografii, cursuri universitare si alte lucrri de specialitate

1. ANTONIU George, BULAI Constantin, Practic judiciar penal. Partea


general, vol. I, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1988;
2. ANTONIU George, VASILIU Teodor i colab., Practic judiciar penal,
vol. III, Editura Academiei, Bucureti, 1992;
3. BANCIU Dan, RADULESCU Sorin M., TEODORESCU Vasile, Tendinte
actuale ale crimei si criminalitatii in Romania, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2002;
4. BARBU Constantin, Ocrotirea persoanei n dreptul penal al Romniei,
Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 1981;
5. BOROI Alexandru, Infraciuni contra vieii, Editura All Beck, Bucureti,
1999;
6. BOROI Alexandru, NEAGU Norel , SULTNESCU Valentin Radu, Drept
penal, partea special, Culegere de spee pentru uzul studenilor, Editura All Beck,
Bucureti, 2002;
7. BULAI Costica, Manual de Drept penal. Parte general, Editura All
Beck, Bucureti, 1997;
8. CHIRIL Angelica, Relevana penal a plngerii prealabile, Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2010;
9. CIOCLEI Valerian, Drept penal. Partea speciala, Editura C.H. Beck,
2013
10. CIOCLEI Valerian, Viaa sexual i politica penal, Editura Holding
Reporter, Bucureti, 1994;
11. DIACONESCU Gheorghe, Drept penal. Parte special, Editura Fundaiei
Romnia de Mine , Bucureti, 2003 ;
12. DONGOROZ Vintila i colab., Explicaii teoretice ale Codului penal
romn. Partea special, Editura Academiei, Bucureti, 1971;
13. DONGOROZ Vintil, KAHANE Siegfried, OANCEA Ion, STNOIU
Rodica, FODOR Iosif, ILIESCU Nicoleta, BULAI Constantin, ROCA Victor,
88

Explicaii teoretice ale Codului penal romn, partea special, vol. III, ediia a II-a,
Editura All Beck, Bucureti, 2003;
14. Gheorghe Diaconescu, Infraciunile n codul penal romn, vol. I, Editura
Oscar Print, Bucureti, 1997;
15. LOGHIN Octavian , TOADER Tudorel , Drept Penal Romn, Partea
special, ediia a IV-a revzut i adugit, Casa de Editur i Pres ansa SRL,
Bucureti, 2001;
16. MIRCEA Ion, Temeiul rspunderii penale n Romnia, Editura tiinific
i Enciclopedic, Bucureti, 2000;
17. NISTOREANU Gheorghe, BOROI Alexandru, Drept penal. Parte
general, Editura All Beck, Bucureti, 2002;
18. PALADII Andrian, Violul: studiu de drept penal i investigarea judiciar a
infraciunii, Tez de doctorat, Chiinu, 2010;
19. PARASCHIV Carmen Silvia, Drept procesual penal, Editura Augusta,
Timisoara, 1999;
20. PUNESCU Constantin, Agresiunea i condiia uman, Editura Tehnic,
Bucureti, 1994;
21. RDULESCU Sorin M., Sociologia i istoria comportamentului sexual
deviant, Editura Nemira, Bucureti, 1997;
22. STOICA Liviu Aug., Drept penal, partea special, Editura Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1976;
23. TOADER Tudorel, Drept penal, partea special, Culegere de probleme din
practica judiciar pentru uzul studenilor, Editura All Beck, Bucureti, 2003;
24. UDROIU Mihail, Drept penal. Partea speciala. Noul Cod penal, Editura
C. H. Beck, 2014;
25. VASILIU Teodor, PAVEL Doru , ANTONIU George , LUCINESCU
Dumitru, PAPADOPOL Vasile , RMUREANU Virgil, Codul penal comentat i
adnotat, partea special, vol. I, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1975;
26. VOLONCIU Nicolae, Drept procesual penal, vol. II, Editura Paideea,
Bucureti, 2002;
27. VOLONCIU Nicolae, Tratat de procedur penal. Partea special, vol. II,
Editura Paideia, Bucureti, 1994;
89

28. ZLTESCU Irina Moroianu, Drepturile omului, Editura Andre,


Bucureti, 1993;
II. Articole si studii de specialitate
1. MATEU Gheorghita, Consecinele abrogrii articolului 200 din Codul
Penal privind incriminarea relaiilor sexuale ntre persoanele de acelai sex asupra
noii reglementri a infraciunii de viol, n Dreptul, nr. 11/2002;
2. DIACONESCU Horia, Structura juridic i coninutul constitutiv al
infraciunii de viol ca urmare a modificrii prevederilor art. 197 din Codul penal prin
Legea nr.197/2000, n Dreptul, nr. 10/200, p. 104;
3. BRISC Ioan Vasile, Infraciunile privind viaa sexual. Modificrile i
completrile aduse acestor infraciuni prin legea nr. 197/2000 i OUG nr.89/2001, n
Dreptul, nr. 11/2002, p. 173;
4. CIOIA Pantelimon, Modificarea coninutului infraciunii de viol prin legea
nr. 197/2000, n Dreptul, nr. 3/2001;
5. GVAN Radu, Violul svrit asupra unei rude apropiate i incestul
agresiv, n Dreptul, nr. 6/2001;
III. Acte normative
1. Cnstitui Rmniei, (ublict n .f. nr. 669/22.09.2003);
2. Lege nr. 286/2009 privind noul cod penal, (ublict n . f., nr.
510/24.07.2009);
IV. Jurisrudent
1. rib. un. ucureti, seci enl, Decizi nr.495/1989, Dretul, nr.
5/1992
2. rib. Surem, cl. en., dec. nr. 1461/1964, n Justii Nu, nr. 7/1965
3. Curte de el ucureti, seciune 2- enl, Decizi nr. 196//1994
4. rib. Surem, seci enl, Decizi nr. 3059/1975, . 333
90

5. C.S.J, s. en., dec. nr. 261/2001, n Dretul, nr. 4/2003


6. rib. ucureti, s. II- en., dec.nr.71/1981, n Reertriu de rctic
judicir n mterie enl e nii 1981-1985
7. R. . Stniu, Cmentriu l dec. nr. 1707/1982 rib. Surem, s. en.,
n rctic Judicir enl, vl III, 1992
8. rib. Surem, s. en., dec nr. 2187 din 27 set. 1986, n Revist Rmn
de Dret, nr. 9/1987
9. .., dec. nr. 485/1989, n Dretul, nr. 5/1992
10. rib. Cnstn, Decizi enl nr. 63/28.02.1993, Dretul, nr. 2/1994
11. C.S.J, s. en, dec. nr. 87/1993, n Dretul, nr. 3/1994
12. Curte de el cu, seciune enl, Decizi nr. 175/11.06.1998
13. .., dec. nr.127/1998, in Dretul, nr. 2/1999
14. Decizi enl Curii de el rv, nr. 258/R/04.04.2002,
neublict, n Dretul, nul IV, seri 3-, nr.12/2003
15. C.S.J. , s. en., dec.nr.326/2002, n Dretul, nr. 9/2003 b#%l!^+a?
16. C.S.J., s. en, Decizi nr.2067/1995, Dretul, nr. 6/1996
17. rib Sur. Dec. Nr. 2524/1976
18. CSJ Dec nr 2067/1995 DR nr 6/1995
V. Dctrin strin:
1. . vrigenu, Nul Cd enl l Federiei Ruse, rte secil, RDR,
nul V, nr. 3
2. Strfgesetzbuc

mit

neuem

Demnstrtinsstrufrect

G..

eck,

ncen, 1972
3. Encrt Encycledi, rticle itled "Re (lw)
4. Cmbre Criminelle, 29 rilie 1960, n Gzette du lis, 1960, nr. 215
5. Cmbre Criminelle, 11 februrie 1992, Drit enl, (Editins de juris
clsseur), 1992, nr. 174

91

VI. Surse Internet


1. tt://www.legifrnce.guv.fr. (Cdul enl frncez);
2. tts://www.scribd.cm/dc/82441480/Cdul-enl-lndez-R
enl, l lndei).

92

(Cdul

S-ar putea să vă placă și