Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE LUCRU

Creati o baza de date cu numele PERSOANE continand:


Tabela Persoane cu urmatoarele atribute:
ID de tip AutoNumber
Nume elev de tip Text
Clasa - de tip Lookup Wizard alegem optiunea de tastare a unor valori si
introducem urmatoarea lista de valori: a 9- a, a 10- a, a 11- a, a 12- a
Abs sem1 de tip Number
Abs sem2 de tip Number
Localitate de tip Text
Cerinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se impun conditii ca toate campurile sa fie completate (Required- YES)


Adaugati 10 inregistrari in tabel
Sortati inregistrarile din tabel in ordine crescatoare dupa campul Clasa
Creati o interogare care pastreaza numele elevilor, clasa, abs sem1 si abs sem2.
Creati o interogare care pastreaza numele elevilor din clasa a 12- a.
Creati o interogare care pastreaza numele elevilor, clasa si localitatea, pentru
valoarea localitatii introdusa de la tastatura.
7. Creati o interogare care pasteaza pe o coloana numele elevilor si pe o alta coloana
calculeaza suma absentelor de pe sem1 si sem2.
Obs: In dreptul campului se introduce numele coloanei (exp. Total:), apoi se introduce
formula de calcul [Abs sem1]+[Abs sem2] numele coloanelor se introduc intre
paranteze patrate.