Sunteți pe pagina 1din 4

coala /Liceul

TEST DE EVALUARE INITIAL/ FORMATIVA


Anul scolar 2012-2013 /
Disciplina Limba francez
Clasa a V-a, L1/2
Numele si prenumele elevului:
Data sustinerii testului:
coala /Liceul

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE


Anul scolar 2012-2013 /
Disciplina Limba francez
Clasa a -a, L1/L2
coala /Liceul
Matricea de specificatii
Anul scolar 2012-2013 /
Disciplina Limba francez
Clasa a -a, L1/L2

Se listeaza testele, baremele, matricele la toate clasele.

coala /Liceul
TEST DE EVALUARE INITIAL/ FORMATIVA
Anul scolar 2012-2013 /
Disciplina Limba francez/limba engleza/ limba spaniola
Rezultate statistice

CLASA

NR.TOTAL
ELEVI

NR.ELEVI
TESTAI

NOTE OBINUTE
1

10

OBS.

Media claselor: V A ;

VB ;

VII A ;

VIII A;

coala /Liceul
TEST DE EVALUARE INITIAL/ FORMATIVA
Anul scolar 2012-2013 /
Disciplina Limba francez/limba engleza/ limba spaniola

REZULTATE ABSOLUTE SI PROCENTUALE (PE ITEMI)


Clasa ______
ITEMI

NR.ELEVI
TESTAI
19

Punctaj realizat
Punctaj acordat
(pe item)

Punctaj maxim
(total elevi testai)

Punctaj
realizat

OBS.

Partea I

1.
2.
3.

Partea a II-a

1.

Total

exemplu
Concluzii:
Item 1 Testarea competentei de intelegere globala a unui text.
Elevii fac dovada intelegerii mesajelor scrise in limbaj standard, de nivel mediu.
Item 2: Testarea competentei de intelegere detaliata a unui texe si producerea de mesaje simple cu text suport
sub forma de chestionar.
Majoritatea elevilor si-au insusit algoritmul logic de a raspunde la intrebri suport. Procent:
Item 3Verificarea competentei lingvistice, respectiv, gramatica- pluralul substantivelor si al adjectivelor,
desinente specifice, modificri ortografice.
Lacune in privinta formarii pluralului cu desinena x
Item 4:Verificarea competentei lingvistice- grup verbal, verbele neregulate prezent. Transformarea
infinitivului
Lacune: formele verbelor neregulate.
Partea aIIa
Testarea competentei de producere a unui text scris- redactarea unor propozitii cu cuvinte date..
3

Elevii au lacune in domeniul ortografic si al grupului nominal.


Msuri de remediere:
Se vor repeta la fiecare ora verbele la timpurile prevazute in program. Se va completa caietul de gramatic,
instrument obligatoriu pentru fiecare elev.
Se vor relua concentric, la fiecare ora, coninutiurile eseniale din programele anterioare.
Introducerea momentului orografic si de lectura la fiecare or de curs.
Se vor da sarcini de invare difereniate elevilor care nu au atins nivelul minim de performana i teme cu
grad diferit de complexitate elevilor cu nivel mediu si inalt de performant.

coala /Liceul

EVOLUIA ELEVILOR IN ANUL SCOLAR 2012-2013


LIMBA
FRANCEZA
Media anual

Media sem II

Test final

Nota 3

OBS.

Nota 2

Nota 1

Media sem I

Nota 3

Nota 2

NUMELE I
PRENUMELE
ELEVULUI

Nota 1

NR.
CRT.

Test iniial

NOTE OBINUTE

CLASA a -a A
1.
2.