Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA RELAII INTERNAIONALE, TIINE POLITICE SI
ADMINISTRATIVE
CATEDRA RELAII INTERNAIONALE

STATELE LUMII A TREIA N CONDIIILE GLOBALIZRII


REFERAT

Coordonator tiinific:

Maliujco I.
Lector universitar

Autor:

Drgan Alina
Grupa 103, RI

Chiinu 2014

CUPRINS

Introducere....3
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Caracteristici. Debilitatea economic a Lumii a 3-a. Societi n criz..4


Violena i dependena politic......5
Eforturile de organizare a Lumii a Treia. Structurarea pe perioade........5
Srcia-problem actual n rile slab-dezvoltate...9
Intervenionalismul global.11
Foreign aid=Ajutorul extern...11

VII.

Cazul Africa. Ilustrri ale succesului foreign aid......19

Concluzii......21
Bibliografie..22

Introducere
Lumea a treia- este un termen politic care desemneaz cu aproximaie
rile n curs de dezvoltare, spre deosebire de rile lumii occidentale i de lumea a
doua. Termenul a fost folosit pentru prima dat de ctre economistul francez
Alfred Sauvy, la nceputul anilor '50, pentru a distinge rile care nu fceau parte
nici din blocul vestic (Statele Unite i aliaii) i blocul estic (URSS i aliaii si). A
intrat n limbajul comun n 1955, la conferina de la Bandung (Indonezia), cu un
sens deviat de la sensul iniial, referindu-se la statele subdezvoltate sau aflate n
curs de dezvoltare.
Acele tari sunt mai putin dezvoltate decat tarile industrializate cu economie de
piata din Occident (Lumea Intai) si decat fostele tari comuniste industrializate
(Lumea a Doua). Tarile Lumii a Treia sunt cele mai sarace, tinand cont de venitul
mediu pe locuitor, si sunt concentrate in Asia, Africa si America Latina. Inceputul
anilor 1970 a inregistrat primele tentative ale tarilor din Lumea a Treia de-a actiona
impreuna in confruntarea economica cu tarile puternic industrializate in chestiuni
cum ar fi preturile produselor de baza, aceste natiuni considerand ca au fost
exploatate in trecut de catre natiunile dezvoltate si ca ar avea dreptul la anumite
facilitati financiare si comerciale in semn de compensatie.
Lumea a Treia se referea la naiunile care nu erau n nicio sfer de influen, pe
care Statele Unite i Uniunea Sovietic ncercau s le influeneze n mod secret. n
ultima vreme, denumirea de Lumea a Treia se folosete pentru a caracteriza rile
nedezvoltate.
Multe dintre rile din lumea a 3-a au ncercat s profite de conflictul global
dintre capitalism i socialism, trecnd periodic dintr-o tabr n alta, ns obiectivul
lor era de a primi resurse financiare, armament i tehnologii (Ex.Uganda. la nceput
a spus c construiesc capitalismul. Dup o lovitur de stat, au hotrt c trebuie s
construiasc socialismul, ca pe urm iari capitalismul. n acest sens att SUA,
Frana ct i URSS China i Cuba aruncau bani i fore pentru aceasta).
Lumea a treia se caracterizeaz printr-o economie cu un venit mic pe cap de
locuitor, dependent de import pentru satisfacerea nevoilor primare de alimente i
bunuri de consum, prin slaba prezen a capitalului naional, prin mari inegaliti
sociale din punctul de vedere al veniturilor, prin lacune de democraie, prin
omiprezenta clientel politic, prin corupie, prin degradarea instituiilor statului i
lipsa de calitate a serviciilor sociale.

Debilitate economic
Economia din tarile Lumii a Treia se caracterizeaza prin mai multe trasaturi
specifice.:
1.Suprematia sectorului primar (in special agricol), ingustarea sectorului
secundar si hipertrofierea relativa a sectorului tertiar.
2 . D u a l i s m u l i n t r e o e c o n o mi e m o d e r n a , d a r c a r e n u pr i v e s t e d e c a t
c a t e v a t i p u r i d e activitate (plantatii consecrate culturilor de export,
industrii extractive si unele industrii manufacturiere , marele comert) s i
o e c o n o m i e s l a b p r o d u c t i v a s i predominanta (artizanat, micul comert,
agricultura traditionala).
3 . S l a b i c i u n e g e n e r a l a a p r o d u c t i e i . D a c a c r e s t e r e a e c o n o mi c a
e s t e a mp l a i n c e p a n d din anii 60, Lumea a Treia, care concentreaza trei
patrimi din populatia Terrei, nu furnizeaza in 1980 decat o cincime din productia
mondiala. Exista numeroase obstacole in calea dezvoltarii. Tarile Lumii a
Treia dispun de mana de lucru ieftina si uneori de resurse naturale din
abundenta. Ele duc insa lipsa de capital, despecialisti si de cadre si
sufera din pricina ingustimii pietelor lor interne. Exporturile lor depind
inca uneori de una sau doua materii prime al caror pret, foarte diferit de la un an la
altul, creste mai incet decat cel al produselor manufacturate pe care le cumpara din
tarile industrializate (deteriorarea termenilor schimbului). [1]

Societi n criz
Produsul intern brut pe cap de locuitor, care permite aprecierea nivelului de trai
al populatiei, este foarte scazut. Malnutritia si subnutritia, jalnica situatie sanitara
si nivelul ridicat al mortalitatii infantile, analfabetismul si folosirea copiilor la
munci grele sunt tare endemice. Inegalitatile sunt revoltatoare. Mai intai
inegalitatile sociale. Alaturi de categoriile sarace, care alcatuiesc majoritatea
populatiei si care grupeaza populatia din mahalale si taranii (fara pamant,
locatari sau mici proprietari), traieste o minoritate de oameni bogati a caror
bogatie o constituie proprietatea funciara, legaturile cu strainatatea
(import-export mai ales) sau proximitatea puterii politice; clasa mijlocie
se consolideaza, dar ramane redusa numeric. Urmeaza inegalitatile
regionale. Activitatile moderne se polarizeaza la malul marii, adeseori in
cateva mari orase, in timp ce mediul rural intern este neglijat. Sporul demografic
este considerabil. Cresterea populatiei atinge in medie 2,5% pe a n i n a n i i 6 0 s i
7 0 ( f a t a d e 1 % i n t ar i l e d e z v o l t a t e ) . [1] [2]
____________________
1
2

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lumea_a_treia
https://ru.scribd.com/doc/31989459/Lumea-a-Treia
4

L e g a t a d e s c a d e r e a mo r t a l i t a t i i ( favorizata de vaccinare, antibiotice, reguli


de igiena) si de mentinerea unei ridicate rate a natalitatii (comportamentul natalist
fiind favorizat de nivelul de trai scazut, de inoculareareligioasa a populatiilor),
cresterea populatiei agraveaza problema locurilor de munca, a scolarizarii
si a locuintelor si explica in parte importanta exodului rural. [2]

Violena i dependena politic


Statele din Lumea a Treia au mostenit in general frontierele de la
colonizare, iar s t a t e l e i n g l o b e a z a a d e s e o r i n u m e r o a s e
n a t i o n a l i t a t i . R e z u l t a f r e c v e n t e c o n f l i c t e interetnice, mai ales in
Africa. In unele tari din America Latina, tensiunile raman vii intre d e s c e n d e n t i i
c o l o n i l or e u r o p e n i s i i n d i e n i . S a f i e o a r e a c e s t e a
c o n s e c i n t a l i p s e i d e coeziune nationala, a analfabetismului si a
numarului redus de reprezentanti ai clasei mijlocii, sau a slabiciunii
traditiilor democratice? In anii 60 si 70 democratiile continua sa fie putine la
numar. Pana la sfarsitul anilor 70, dictatura este forma politica cea mai
frecvent intalnita. Statele Lumii a Treia, datorita slabiciunilor lor, sunt o prada
usoara pentru marile puteri, in special pentru SUA si URSS. Este adevarat ca ele
reprezinta o miza startegica: teritoriile lor marginesc adeseori marile drumuri
maritime si aeriene; ele reprezinta si o mi z a e c o n o m i c a : a u r e s u r s e
mi n i e r e , a g r i c o l e s i r e pr e z i n t a o p i a t a i mp o r t a n t a p e n t r u produsele
din tarile dezvoltate. [2]

Eforturile de organizare a Lumii a Treia (din anii 50 pn n anii 70)


In anii 50, tarile din Lumea a Treia incep lupta pentru emancipare si dezvoltare.
- De la Bandung la nealiniere
Noile state din Asia si Africa lupta inainte de toate pentru emanciparea lor politica.
In aprilie 1955, la Bandung (in Indonezia) are loc o conferinta la care participa 23
de state din Asia si 6 din Africa. Participantii isi exprima sprijinul in
favoarea revendicarilor v i z a n d i n d e p e n d e n t a t a r i l or d i n
M a g h r e b , a l u p t e i a r a b i l o r i mp o t r i v a I s r a e l u l u i s i condamna
apartheid -ul. Indianul Nehru propune conferintei spre adoptare cinci principii
cunoscute sub numele de Pan Shila: respectarea suveranitatii tuturor
statelor; egalitate intre natiuni; neagresiune; neamestec in problemele interne;
coexistenta pasnica. S a s e a n i ma i t ar z i u , l a B e l g r a d , i n s e p t e m b r i e
1 9 6 1 a r e l o c pr i ma c o n f e r i n t a a t a r i l or nealiniate. In timpul lucrarilor
acesteia care nu este numai afro-asiatica, pentru ca si-au trimis reprezentanti si
Iugoslavia si Cuba statele participante isi manifesta refuzul de a s e a l i n i a l a
unul dintre cele doua blocuri (refuzul de a adera la o alianta
mi l i t a r a colectiva, de a incheia o alianta bilaterala cu una dintre superputeri, de a
accepta instalareaunor baze militare straine pe teritoriul lor). [1]
__________________
Vezi [1]
Vezi [2].

Miscarea de nealiniere ia amploare in anii urmatori prin adeziunea unor


noi state africane si a unor tari latino-americane. Dar intre statele membre apar
grave neintelegeri:unele se apropie de blocul sovietic, altele se alatura
Occidentului; putini sunt de acum ceic are, asemeni iugoslavului Tito, apara
o stricta nealiniere. Tema care unifica tarile Lumii a Treia nu mai este
emanciparea fata de cele doua blocuri, ci revendicarea unei impartiri mai
juste a bogatiilor cu tarile dezvoltate. [2]
-Pentru o nou ordine economic international
Tar i l e d i n L u me a a Tre i a o b t i n a p r o b ar e a O N U p e n t r u
o rga n i z a r e a , i n 1 9 6 4 , a p r i me i C o n f e r i n t e a N a t i u n i l or U n i t e
p e n t r u C o me r t s i D e z v o l t a r e ( C N U C E D ) . D a r negocierile in cadrul
acesteia ajung decat la rezultate minore. In 1973, tarile OPEC decid o crestere
unilaterala a pretului petrolului. Desi aceasta s i t u a t i e a g r a v e a z a gr e u t a t i l e a
n u me r o a s e t a r i d i n L u me a a Tre i a , e a d e t e r mi n a t ar i l e b o g a t e s a
c o n s t i e n t i z e z e r i s c u r i l e l a c a r e s e e x p u n d a c a r e f u z a s a i ni t i e z e o
d i s c u t i e constructiva cu tarile producatoare de materii prime. In 1974,
adunarea extraordinara a Natiunilor Unite, desfasurata la New York, se
incheie cu Declaratia din 1 mai privind noua ordine economica
internationala; in aceasta declaratie se subliniaza dreptul statelor din Lumea a
Treia de a nationaliza resursele naturale si activitatile economice care se
desfasoara pe teritoriul lor, acela de a obtine o reevaluare a preturilor materiilor
prime si datoria tarilor bogate de a oferi un tratament preferential exporturilor din
tarile sarace. Aceste principii contribuie la crearea a doua noi institutii
internationale: Fondu lInternational de Dezvoltare Agricola (FIDA), institutie
specializata a ONU creata in 1978, care finanteaza cu o rata scazuta a
dobanzii dezvoltarea agricola si rurala a tarilor celor m a i s a r a c e s i
F o n d u l c o mu n d e s t a b i l i z a r e a c u r s u l u i p r o d u s e l o r d e b a z a , s t a b i l i t d e CNUCED in 1976, pentru a sustine cursul principalelor produse de baza.
Au fost semnate, incepand din 1975, acorduri de cooperare acordurile de la Lome
intre CEE si tarile ACP (Africa, Caraibe, Pacific) cele mai sarace. [2]
- Strategii de dezvoltare
Lupta impotriva saraciei nu este numai o lupta colectiva. Fiecare tara din Lumea a
Treia incearca sa se dezvolte prin forte proprii.Strategiile de industrializare se pot
reduce la trei tipuri: 1. S u b s t i t u i r e a i mp o r t u r i l o r, c a r e c o n s t a i n
i n l o c u i r e a pr o d u s e l o r i mp o r t a t e c u produse nationale, punand capat
importurilor. 2. Valorificarea exporturilor, al carei obiectiv este crearea unor
industrii exportatoare prin atragere de capital, in general strain, prin costul
scazut al mainii de lucru, avantaje fiscale, diminuarea taxelor la import, sau
prin abundenta de materii prime. [2]
_________________________________
Vezi [2].

3. Crearea unor industrii de baza care sa antreneze o dezvoltare industriala in jos;


dat f i i n d c a r e n t a b i l i t a t e a a c e s t o r a e s t e s c a z u t a , e l e s u n t pr e l u a t e
d e s t a t , c a r e t r e b u i e s a dispuna de un important capital.
Agricultura nu este intotdeauna neglijata: Prin reforma agrara, statul imparte
marile proprietati prost exploatate intre taranii f a r a p a m a n t , a p o i i i a j u t a
pe noii proprietari sa se echipeze (uneori pamantul este
colectivizat). Reforma trebuie sa desfiinteze nedreptatile sociale, sa
mareasca productia agricola si sa dezvolte piata interna. In America Latina si
in Asia, statul imparte noi varietati de cereale cu randament i n a l t
(orez, grau, porumb) favorizand extinderea retelei de
i r i g a t i e , f o l o s i r e a ingrasamintelor, a pesticidelor si a echipamentelor
moderne: aceasta este Revolutia verde. [2]

Lumea a Treia n anii 80 si 90


Tarile Lumii a Treia se democratizeaza si trebuie sa rezolve problema
datoriilor lor. Mai exista oare Lumea a Treia? Unele tari se dezvolta rapid
si nu mai sunt tari din Lumea a Treia, in timp ce altele se scufunda in mizerie.
-Problema datoriilor
Pe parcursul anilor 70, anumite state din Lumea a Treia au imprumutat de la banci
sau de la organisme publice din tarile bogate, care, si unele si altele,
practicau dobanzi scazute; imprumuturile au fost acordate mai ales
statelor care erau aparent solvabile, in special celor care se bucurau de o
buna imagine, ca de pilda marile tari latino-americane sau care dispuneau
de resurse petroliere. In anii 80, statele care s-au imprumutat s-au
confruntat cu criza mondiala si cu d i mi n u a r e a r e s u r s e l o r l or
b u g e t a r e , d e s i t r e b u i a u s a - s i a c h i t e d a t o r i i l e ; a c e s t l u cr u a
provocat un deficit bugetar ce a provocat inflatie (Argentina, in 1989,
aproape 5000%inflatie). Unele dintre ele obtin o reesalonare a datoriilor, uneori
chiar o reducere a acesteia, precum si imprumuturi din partea Fondului Monetar
International. Dar in aceste conditii,ele trebuie sa accepte aplicarea unor
politici de ajustare structurala, care constau in reducerea cheltuielilor
statului si liberalizarea economiei; consecintele pe termen scurt ale acestei politici
sunt grave: cresterea ratei somajului datorita restructurarii intreprinderilor publice
si micsorarea numarului de functionari; cresterea pretului produselor de
prima n e c e s i t a t e d a t o r i t a r e d u c er i i s u b v e n t i i l o r ; r e d u c e r e a c h e l t u i e l i l or s o c i a l e i n t i mp c e populatia traieste deja in mizerie. [1]
________________________________
Vezi [1].
Vezi [2].

-O democratizare ce provoac noi tensiuni


7

In anii 80 si 90, dictaturile Lumii a Treia fac loc


a d e s e o r i d e m o c r a t i i l o r . Dificultatile sociale, care au fost puse pe seama
regimurilor autoritare si hotararea marilor puteri (Statele Unite incepand de la
administratia Carter, URSS-ul lui Gorbaciov) de a numai sustine regimuri care
incalca fara niciun fel de retineri drepturile omului, explica in parte
aceasta schimbare politica.
Dar aceste democratii se confrunta cu numeroase probleme: o urbanizare
prea rapida si accentuarea lipsei de siguranta in orase, pauperizarea unei
parti a populatiei sic r e s t e r e a n u ma r u l u i d e
c o n f l i c t e s o c i a l e , p e r s i s t e n t a mi s c a r i l o r d e g h e r i l a , n a r c o terorismul in America de Sud. Tentatia este foarte mare pentru o parte din
conducatorii acestor tari de a deturna furia popoarelor lor impotriva unui dusman
din afara. Incompetenta sistemelor instaurate de a rezolva problemele sociale
alimenteaza de altfel integrismul religios, musulman in Orientul Mijlociu si in
Maghreb, dar si hindus in India, protestant in mahalalele din America Latina. [3]
-Explozia Lumii a Treia
A n u mi t e t ar i c a r e a p a r t i n L u mi i a Tre i a d i n a n i i 5 0 s - a u
i mb o g a t i t r a pi d . E l e s - a u dezvoltat si s-au detasat de blocul tarilor sarace:
Cei patru dragoni ai Asiei de Sud-Est (Coreea de Sud, Taiwan, Singapore, Hong
Kong) s-au industrializat pe parcursul anilor 70 si 80. In Coreea de Sud
si Taiwan, prospetitatea industriilor manufacturiere de export a permis
imbogatirea statului, crearea unei suprastructuri si a unei industrii de baza,
cresterea nivelului de trai; piata interna a devenit la randul ei un motor
pentru dezvoltare. Multe tari din Asia de Sud-Est urmeaza calea deschisa
de dragoni:Thailanda, Indonezia, Malaysia, Vietnam care raman sarace,
dar cunosc in prezent o ampla crestere economica. In America Latina, multe
tari (Chile, Argentina, Brazilia, Mexic, Venezuela) nu mai sunt considerate tari din
Lumea a Treia. Tarile din Peninsula arabica s-au dezvoltat si ele foarte
rapid din 1973 datorita rentei petroliere. Cu toate acestea, pretul petrolului a
scazut mult din 1982.La celalalt pol se afla grupul tarilor PMA (Pays les moins
avances Tarile cele mai putin a v a n s a t e ) , c a r e i n c l u d e c i r c a t r e i z e c i d e
t ar i d i n Af r i c a s i As i a ; a c e s t e t a r i r a ma n s a u s e a d a n c e s c i n
mi z e r i e . E l e a u u n P N B ( Pr o d u s N a t i o n a l B r u t ) f o a r t e s c a z u t
s i o c r e s t e r e demografica naturala printre cele mai ridicate din lume. [4] [5]
________________________________
3

http://www.lumeamilitara.ro/index.php?
mod=articol&idart=66&numar=1/2011&sectiune=Azimut%2021
4
http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare
5
http://www.crestinortodox.ro/editoriale/globalizarea-implicatiile-69997.html

Srcia-problem actual
Analfabetismul: Aproape jumatate din populatia globului peste trei miliarde de
persoane traiesc cu mai putin de 2,50$ pe zi. Potrivit UNICEF, n fiecare zi din
cauza srciei mor intre 26500-30000 de copii. n jur de 27-28% din toi copiii din
rile n curs de dezvoltare sunt estimati a fi subnutriti. Regiunile unde se afla
acest procent sunt Asia de Sud i Africa sub-saharian. Dac tendinele actuale
continu, tinta Obiectiveleor de Dezvoltare ale Mileniului de reducere la jumtate a
proporiei de copiii subnutriti va fi ratata de 30 de milioane de copii, n mare
msur din cauza progresului lent n Asia de Sud i Africa sub-saharian. Pe baza
datelor de nscriere, n jur de 72 de milioane de copiii ce ar fi trebuit sa fie la
scoala primara, in rile n curs de dezvoltare nu au fost n coal, n 2005; 57% la
suta dintre ei au fost fete. i acestea sunt considerate ca fiind numere optimistice.
Aproximati in secolul 21, un miliard de persoane nu pot citi o carte sau nu stiu sa
isi scrie numele.
Mai puin de unu la suta din ceea ce se cheltuie in fiecare an pentru arme a fost
necesar pentru introducerea fiecarui copil n coal pn n anul 2000 i, totui,
aceasta inca nu s-a ntmplat. [6]
Problema sanatatii: Bolile infecioase continua s le distruga viaa celor sraci din
ntreaga lume. Se estimeaz c 40 de milioane de oameni triesc cu HIV / SIDA,
cu 3 milioane de decese n 2004. n fiecare an sunt 350-500 de milioane de cazuri
de malarie, cu 1 milion de decese:
Africa insumeaza 90 la sut din decesele de malarie, i copiii africani reprezinta
peste 80 % din victimele malariei din ntreaga lume.
Problemele apei afecteaz jumtate din umanitate:
- 1.1 miliarde de persoane din rile n curs de dezvoltare au acces inadecvat la
ap , i 2,6 miliarde duc lipsa unui sistem de canalizare.
- Aproape dou din trei persoane nu au acces la ap potabila, supravieuind cu mai
puin de 2 dolari pe zi, iar unul din trei trieste cu mai puin de 1 dolar pe zi.
- Mai mult de 660 de milioane de persoane fr canalizare triesc cu mai puin de 2
dolari pe zi, iar mai mult de 385 de milioane cu mai puin de 1 dolar pe zi.
- 1.8 miliarde de oameni care au acces la o surs de ap pe distanta de 1 kilometru,
dar nu in casa sau in curte, consum aproximativ 20 de litri pe zi. n Regatul Unit o
persoan folosete in medie pe zi mai mult de 50 de litri de ap ,doar la toaleta (n
cazul n care media zilnic de utilizare a apei este de aproximativ 150 litri pe zi. [7]

________________________________
6

, ., , A. . . , 2003, Traducere 2007


http://biblioteca.regielive.ro/referate/geografie/lumea-a-treia-etiopia-si-brazilia-merceologie125472.html
7

Cea mai mare medie a utilizrii apei n lume este n Statele Unite, de 600 litri zi.)
9

- n fiecare an se pierd 443 de milioane de zi de coal, din cauza bolilor cauzate de


apa.
- Aproape jumtate din oamenii din toate rile n curs de dezvoltare sufer la un
moment dat de la o problem de sntate cauzata de ap i di sistemul dificil de
canalizare
- Milioane de femei isi petrec mai multe ore pe zi pentru a colecta apa.
- Acestor costuri umane li se pot aduga masive deeuri economice asociate cu
deficitul de ap i canalizare. Costurilor asociate cu cheltuielile de sntate, cu
pierderile productivitii i pierderile diversitatii muncii sunt mai mari n unele din
rile cele mai srace. Africa Sub-Saharian pierde n jur de 5% din PIB, sau
aproximativ 28.4 miliarde dolari n fiecare an, o cifr care depete totalul
fluxurilor ajutoarelor i scutirea de datorii a regiunii, n 2003.
Pentru 1.9 miliarde de copii din rile n curs de dezvoltare, sunt:
- 640 milioane fr adpost adecvat (1 din 3)
- 400 de milioane, fara acces la ap potabila (1 la 5)
- 270 de milioane, fr acces la servicii de sntate (1 din 7)
n ntreaga lume,
- 10.6 milioane au murit n 2003, nainte de a fi ajuns la vrsta de 5 ani (aceeai ca
i populaia de copii n Frana, Germania, Grecia i Italia)
- 1.4 milioane mor n fiecare an, din lipsa de accesului la ap potabil i la
conditiile de igiena adecvate
Sanatatea in randul copiilor
n ntreaga lume,
- 2.2 milioane de copii mor n fiecare an, pentru c nu sunt imunizati
- 15 de milioane de copii raman orfani din cauza HIV / SIDA (similare cu cele din
populaia total de copii, n Germania sau Marea Britanie)
In zonele rurale, trei din patru persoane triesc cu mai puin de 1$ pe zi i-o parte
asemanatoare din populaia lumii sufer de subnutriie. Cu toate acestea,
urbanizare nu este sinonim cu progresul uman.
Aproximativ jumatate din populatia lumii trieste acum n orae. n 2005, unul din
trei locuitorii din mediul urban (aproximativ 1 miliard de oameni) traiau in conditii
mizere. [7]

__________________
Vezi [7] .

Intervenionalismul global
10

ntr-o lume ce se dorete a fi tot mai democratizat - cu sau, mai degrab,


fr voia celor vizai - intervenionismul global(izat) i dezvluie noi i noi faete.
Unele nsoite de agresiune, altele de compasiune i suport financiar . Aici ma voi
referi doar la acea politic a solidaritii internaionale intitulat cu o oarecare
preiozitate asistena financiar extern. n cadrul acestui studiu mi propun s ofer
o analiz critic a politicilor de asisten financiar pe care rile dezvoltate i
organismele internaionale continu s le promoveze n combaterea srciei din
rile Lumii a Treia. Prin natura sa, acest proces este unul redistributiv din moment
ce ajutorul extern reprezint un transfer de fonduri bneti de la contribuabilii
rilor dezvoltate ctre guvernele unor ri subdezvoltate, fie direct - prin
intermediul autoritilor naionale, fie indirect - prin mijlocirea organismelor
financiare internaionale. De fapt, schema ajutorului financiar extern reprezint o
aplicaie fidel, la scar global, a mecanismului statului bunstrii. Ori, la fel cum
rile welfarestate-oriented au sfrit printr-o implozie a acestui sistem social ca
urmare a practicilor redistributive, la fel vom asista la prbuirea schemei
redistributive indiferent c avem n vedere o dimensiune spaial mai larg, fie ea
european sau mondial. Aadar, att din perspectiv teoretic ct i aplicat,
politica ajutorului financiar extern reclam o (re)evaluare critic. [8] A pune la
ndoial eficiena asistenei externe sub actualul aranjament instituional, mai ales
dup decenii de eecuri perpetuate, nu trebuie interpretat ca o aciune de
abandonare a celor muli i sraci (aproximativ dou treimi din populaia globului
aparine rilor subdezvoltate). Nu scopul este cel care va face obiectul acestui
demers, ci metodele promovate pn n prezent de rile dezvoltate i de
Organizaia Naiunilor Unite. nc din debutul acestei analize consider c trebuie
evideniate principalele rezultate ale acestei politici. n primul rnd, construirea i
aplicarea politicii foreign aid (ajutor extern) a determinat crearea unei categorii
aparte de ri, rile Lumii a Treia. n lipsa programului internaional de asisten
financiar nu ar fi existat aceast colectivitate de ri care trebuie ajutat i care s-a
dovedit nu de puine ori ostil Occidentului. De altfel, aa cum sublinia i Peter
Bauer, introducerea terminologiei lumea a treia i selectarea rilor membre este
nsoit de numeroase vicii i neclariti, srcia nefiind obligatoriu o caracteristic
comun. n mod cert, grupul de ri subdezvoltate nu era i nu este carcaterizat prin
omogenitate sau unicitate. Aceste societi difer substanial din punct de vedere al
evoluiei, culturii sau venitului, cuprinde att aborigeni sau triburi africane ct i
populaia Orientului Mijlociu, din Asia de Sud-Est sau America Latin. n aceste
ultime ri exist numeroase grupuri de indivizi al cror nivel de trai concureaz
chiar pe cel existent n rile dezvoltate. [9]
__________________________________________________
8

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J., Transformri globale. Politic, economie i
cultur. Iai, Editura Polirom, 2004
9
Dr. Duu, P., Globalizare versus separatism politic. Bucureti, Editura Universitii Naionale
Carol I, 2010

Spre exemplu, n 1979, cteva mari ri exportatoare de petrol printre care Arabia
Saudit sau Kuweit figurau nc pe lista beneficiarilor de fonduri, dei puteau fi
11

considerate chiar bogate n conformitate cu indicatorii specifici de evaluare a


bunstrii. Trebuie totui neles c aceast agregare, cu imperfeciunile sale i cu
utilitate ndoielnic, reprezenta un prim pas de altfel indispensabil pentru
a justifica necesitatea apariiei i consolidrii binecunoscutelor organisme
financiare internaionale. Este nendoielnic c Organizaia Naiunilor Unite i
celelalte organisme afiliate erau interesate s propovduiasc politicile de asisten
internaional pentru un grup ct mai larg de ri. Cu ct mai mare era nevoia de
ajutor extern, cu att devenea mai justificabil activitatea acestora i, nu n ultimul
rnd, cu att era mai urgent colectarea a tot mai multor fonduri internaionale. Iar,
dac este s privim retrospectiv, de la nfiinarea lor imediat dup cel de-al doilea
rzboi mondial, aceste organisme i-au extins permanent atribuiile i sfera de
aciune. i acest proces countinu i n prezent. Spre exemplu, Naiunile Unite n
calitate de principal sponsor al fantezistelor programe de asisten financiar nu
ezit s stabileasc noi inte temporale n eradicarea srciei: Cele opt Obiective
de Dezvoltare ale Mileniului vizeaz printre altele reducerea la jumtate a
srciei extreme, stoparea extinderii epidemiilor i bolilor HIV/SIDA, dar i
furnizarea serviciilor de educaie primar universal n rndul populaiei Lumii a
treia. i toate acestea trebuie realizate pn n 2015! Ceea ce poate prea
surprinztor este faptul c, prin modul n care a fost construit, actuala agend a
ONU are o dubl menire. Pe de o parte de a susine populaia anumitor ri de a
iei din zona srciei (extreme), iar pe de alt parte de a ajuta organizaia nsi.
Discursul secretarului general al ONU, Kofi Annan, la Summitul Mondial din
septembrie 2005, las s se neleag n mod evident acest lucru atunci cnd afirm
c Agenda 2015 trebuie privit de asemenea ca o ans pentru a revitaliza nsi
Organizaia Naiunilor Unite. [8] Devine uor de neles c acest
tripartitism organisme internaionale Lumea a Treia politica foreign aid se
dovedete a fi inextricabil interdependent i autontreinut. Ceea ce transpare n
mod evident din acest status quo este c nu exist niciun stimulent puternic de
reformare extern a rilor beneficiare, deoarece, nu-i aa(!), o reform sntoas
pro-pia conduce la creterea performanei economice i implicit la o reducere a
nevoii de ajutor financiar. n consecin, la inutilitatea existenei i funcionrii
acestor organisme. Acest lucru ne poate face s nelegem cel puin dou aspecte.
Pe de o parte, se manifest o lips de convergen ntre scopurile declarate privind
eradicarea srciei globale i dorina de auto-perpetuare a organismelor care i-au
asumat aceste scopuri. Pe de alt parte, se explic opiunea pentru consecven n
perpetuarea anumitor programe i instrumente de asisten extern care, att
teoretic ct i empiric, mai degrab eueaz. Cea de-a doua consecin major
a foreign aid este politizarea excesiv att n Occident ct mai ales n rile
beneficiare. [10]
___________________________________________________

Vezi [8].
10
Prof. univ. Zaharia, R., prof. univ. Brileanu, T., Suport de curs Uniunea European i
economia global. Iai, Editura Universtitii Al. I. Cuza, 2011

Frecvena i intensitatea conflictelor interne n multe din aceste ri (Indonesia,


Malaysia, Liban, Uganda, Somalia sau Nigeria) sunt adesea efectul unei politizri
12

exacerbate a societii. Nu ntmpltor, btlia pentru puterea politic (i implicit,


cea economic) s-a transformat n prelungite rzboaie civile. Exist numeroase
exemple de ri n care puterea se ctiga i se meninea cu ajutorul armelor. n
acest context, devine explicabil de ce n multe ri au ajuns la putere lideri care
erau mai apropiai, n preferinele lor politice, de regimurile socialiste dect de cele
capitaliste. Prin urmare, liderii politici din rile subdezvoltate solicitau (i
continu s solicite) fonduri financiare de la guvernele occidentale pentru
realizarea a dou scopuri prioritare: pe de o parte, satisfacerea propriilor interese
economice i de putere, iar pe de alt parte promovarea i ntreinerea practicilor
sistemului economic socialist. Aa se face c, la mai bine de 20 de ani de la
cderea Zidului Berlinului i al colapsului cvasi-general al comunismului,
meninerea practicilor socialiste n multe din rile Lumii a Treia pe seama
contribuabilului capitalist reprezint, fr ndoial, sfidarea ultim afiat de
(poate prea devreme) proclamat-defunctul sistem socialist! [10]
Analiza critic a argumentelor convenionale
Odat cu emergena i dezvoltarea ageniilor de asisten financiar, acestea i-au
perfecionat i multiplicat setul de argumente n promovarea ajutorului extern.
Peter Bauer a identificat cele mai ntlnite argumente menite a susine ajutorul
financiar extern:

este indispensabil pentru dezvoltarea economic;

reduce nivelul de srcie;

este un instrument pentru redistribuirea internaional a venitului;

recunoaterea greelilor trecutului i achitarea de daune-interese


compensatorii;

servete interesele rilor dezvoltate;

ajut la controlul creterii fr precedent a populaiei. [9]

Trebuie menionat c recunoaterea greelilor trecutului i achitarea de dauneinterese compensatorii a nceput s figureze printre argumente doar dup anii `50
cnd sentimentul de vin al occidentalului a devenit o dogm larg acceptat.
Mizndu-se pe politica Cte un argument pentru fiecare!, avocaii foreign aid i
schimbau cu abilitate argumentaia n funcie de auditoriu, fcnd astfel imposibil
examinarea i analiza sistematic a unei asemenea politici i a efectelor sale. [11]
_________________________________
Vezi [9].
Vezi [10].
11
http://www.ecol.ro/content/foreign-aid-leacul-lumii-a-treia

n faa unor indivizi cu nclinaii mai conservatoare, se aducea argumentul c


ajutorul financiar nu este dect un instrument pentru susinerea intereselor
13

strategice, politice i militare. n faa social-democrailor, se promova cu prioritate


argumentele eradicrii srciei i al redistribuirii, iar cnd se adresau mediului de
afaceri i sindicalitilor, se susinea c prin creterea ajutorului extern erau
favorizate exporturile i ocuparea forei de munc. Voi dezvolta n cele ce urmeaz
o critic (constructiv) pentru cele mai invocate din aceste justificri. [11]
- promovarea dezvoltrii economice
Imediat dup al doilea rzboi mondial, n sfera economic devine tot mai larg
acceptat ideea c stocul de capital al unei ri este factorul major de cretere
economic. rile subdevoltate par astfel prinse ntr-un cerc vicios deoarece
nivelul redus al venitului este defavorabil economisirii i, deci, n lipsa
economiilor nu se pot face investiii. n consecin, vor rmne n continuare n
srcie, iar singura cale de a iei din aceast capcan a subdezvoltrii este ajutorul
extern. ns argumentul este inconsistent din perspectiv logic, deoarece srcia
nu reprezint o stare care se autoperpetueaz. Dac ar fi fost adevrat, atunci nu ar
fi trebuit s existe o mulime incomensurabil de indivizi, grupuri i societi care
au ieit din srcie. Sau nu ar fi fost nicicum posibil ca ri precum Chile, care dei
iniial fcea parte din Lumea a Treia, s se nscrie pe linia dezvoltrii dup
reformele ample pro-pia ncepute de Pinochet. Prin natura sa, omul urmrete o
via mai bun (indiferent c o privim sub aspect material sau nu). ntr-o societate
modern, el rspunde ansamblului de stimulente i constrngeri ce predomin n
societatea sa, iar dac acestea sunt favorabile dezvoltrii i acumulrii de capital,
lipsa iniial a acestuia din urm nu mai este o problem. Performana economic
depinde de premisele culturale, de aptitudinile indivizilor, de structura
motivaional, respectiv de sistemul politic. n multe ri ale lumii n care se
manifest preferina pentru o via contemplativ, n care cutumele interzic
angajarea salarial a femeilor etc., bunstarea material este precar. ns nivelul
de bunstare in forma sa material este consecina fireasc a dorinei, eforturilor i
reuitelor individuale. Prin urmare nu este vina occidentalilor c preferina
prevalent a unor societi africane sau asiatice este n defavoarea acumulrii de
bogie material. Se nate astfel ntrebarea: vor toate rile subdezvoltate s
ajung la o prosperitate material apropiat de cea a vestului? Dac da, sunt
actualele mecanisme i instrumente de finanare cea mai bun cale n atingerea
acestui deziderat? Prin definiie, conceptul de dezvoltare economic privete
evoluia pozitiv a nivelului de trai i a calitii vieii pe termen lung. Chiar dac ar
putea avea efecte pozitive sau ar facilita asigurarea unui nivel minim de trai pe
termen scurt, ajutorul extern nu poate genera o cretere substanial i de durat a
venitului naional. Un principiu economic fundamental arat c oamenii rspund
stimulentelor prevalente n societate. Iar dac aceste stimulente nu sunt orientate
ctre prinsul petelui ci ctre primirea gratuit a acestuia, la ce evoluii
comportamentale ar trebui s ne atepm n societatea respectiv? [11]
__________________________________________________

Vezi [11].

Prin transformarea rii beneficiare ntr-o economie dependent de finanarea


extern se perpetueaz practic status quo-ul suboptimal i se amn reformarea i
14

restructurarea economic. Mai mult dect att, chiar i acele activiti i iniative
private productive sunt destimulate sau chiar ngrdite. Amplificarea practicilor
corupte ale guvernrii limiteaza sfera aciunii antreprenoriale, ajungndu-se pn la
un control cvasi-generalizat al economiei. i n plan social ncep s apar
modificri comportamentale contraproductive de tipul asistatului-social. Iar aceast
stare domnete nc n ri precum Haiti, Etiopia, Zair, Burundi. n concluzie,
contribuia ajutorului extern n forma sa actual - la dezvoltarea Lumii a Treia nu
poate fi dect extrem de redus, tocmai din cauza efectelor adverse majore pe care
le genereaz. nc un lucru ar mai trebui spus cu privire la acest mit al
dubdezvoltrii! Dac ntradevr toate rile Lumii a Treia ar fi dispus de toate
celelalte premise pe care se fundamenteaz dezvoltarea economic, cu excepia
capitalului, atunci influxul de capital strin ar fi trebuit s conduc la atingerea
acestui deziderat. Prin urmare, astzi nu am mai fi fost n postura de a avea
organisme de asisten extern i, evident, nici de a critica politicile acestora. Toate
cele de mai sus arat c avuia reprezint rezultatul iniiativei i activitii
economice, i nu o precondiie. Aa cum magistral explica Bauer, noiunea de cerc
vicios confund srcia cu cauza sa: venitul redus reprezint de fapt srcia, ns
nu este cauza sa! [11]
- eradicarea srciei
Aceast problematic a reprezentat ntotdeauna o tem central a politicilor de
asisten extern. Peter Bauer (1972, 1981) i, mai recent, William Easterly (2003,
2006a, 2009) sunt printre puinii economiti care au explicat de ce metodele
promovate n combaterea srciei extreme sunt lipsite de eficien. Este suficient
s urmrim traseul prin care fondurile bneti ajung de la contribuabilul occidental
la populaia rilor srace! n primul rnd, guvernul donator are propriile interese
politice, militare i comerciale. Prin urmare, va urmri s susin cu predilecie
acele state care sunt dispuse ca n schimbul prieteniei financiare s importe de la
alimente, tehnic de lupt pn la consultan i know-how. n mod tradiional,
mare parte din acordurile bilaterale de ajutor financiar a fost acompaniat de astfel
de condiionaliti, acest fenomen a nregistrat un oarecare declin. Ori aceste
acorduri au prea puine n comun cu eradicarea srciei i stimularea dezvoltrii
economice n rile Lumii a Treia. [12] Totui, chiar dac se pstreaz dezvoltarea ca
int strategic, putem remarca un mod dac nu incorect, cel puin bizar, n
alocarea banilor. S ne gndim la exemplul Suediei, n care guvernul a decis
sprijinirea politicilor de culoare socialist din Tanzania. Sau la exemplul
guvernului francez de a susine dictatorii din fostele colonii din vestul Africii, dac
ntruneau, ce-i drept, o condiie necesar i suficient: s fie francofili! [9]
_______________________________
Vezi [9].
Vezi [11].
12
www.globalization101.org

n al doilea rnd, trebuie spus c nici ajutorul financiar instrumentat de


organismele Naiunilor Unite nu are ca destinatar final acel individ/familie care se
confrunt n mod real cu problema subzistenei. [9]Acesta ajunge la guvernanii
15

acelei ri i ale cror politici de cheltuiere a banului occidental au ca ax prioritar


satisfacerea intereselor personale i de grup: de la construirea unor proiecte
megalomanice aeroporturi, ample platforme industriale cu o rentabilitate precar,
universiti de tip occidental ai cror absolveni nu au cum s-i gseasc un loc de
munc n ar pn la creterea averilor personale plasate n strintate, prin
achiziionarea de numeroase active imobile n zone de lux, deschiderea de
conturi bancare, cumprarea de maini scumpe. Exemplul, poate printre cele mai
ilustrative, este cel al fostului dictator al Zairului (actualmente, Republica Congo),
Mubutu Sese Seko. Acesta a fost preocupat constant de creterea averii personale,
care n 1984 se ridica la aprox. 5 miliare de dolari. Poate prea surprinztor pentru
unii, dar aceasta era exact cam ct se ridica datoria extern a rii n acel moment.
Mai mult, n timp ce guvernul su se confrunta cu imense probleme n rambursarea
mprumuturilor ctre Belgia (de altfel, fa de care a intrat n incapacitate de plat
n 1989), Mobutu se luda cu o flot de invidiat de limuzine Mercedes cu care se
plimba ntre numeroasele sale palate. Iar cnd banii nu sunt furai de liderul rii,
vor exista cu siguran destule ministere, oficiali publici i ali birocrai care vor
dori i ei o parte din fondurile primite i pe care trebuie s le gestioneze. n
condiiile n care o parte din mreele proiecte, emanate de viziunea politic
autohton, necesita i co-finanare, devine uor de neles cum ajutorul financiar
extern (pentru lideri) devenea implicit o povar fiscal suplimentar (pentru cea
mai mare parte a populaiei). Aa se face c de cele mai multe ori, n loc s le
amelioreze situaia economic, ajutorul Vestului nu fcea dect s adnceasc i
mai mult starea de srcie a populaiei. Sracii, n special cei din zona rural care
formeaz majoritatea, nu sunt de int de interes politic i, prin urmare, nu li se
acord o atenie prea mare din partea liderilor politici aflai la putere. Cei care
beneficiau (i continu s beneficieze) ntr-adevr de fondurile alocate de stat
provin din zona urban, fiind educai, cu acces la informaii i, mai presus de toate,
cu influen politic. Astfel, politicienii, funcionarii publici, cei din sfera
academic sau militar se regsesc printre beneficiarii direci ori indireci ai
fondurilor occidentale. n tot acest timp, grupurile sociale care aveau n mod real
nevoie de ajutor rmn plasate n afara razei de aciune a politicii de asisten
financiar. n al treilea rnd, nici acordurile stand-by promovate de Banca
Mondial i Fondul Monetar Internaional nu sunt lipsite de anomalii i
disfuncionaliti de eficien alocativ. Dei mprumuturile sunt acordate
guvernelor n baza unor programe de stabilizare economic i bugetar, este dificil
ca organismele internaionale s controleze i s impun modul de cheltuire a
banilor. [9] Privind din perspectiv istoric, condiionalitile asociate acestor
acorduri sunt n mod caracteristic un eec. [12]
___________________________________________________

Vezi [9].
Vezi [12].

16

ns, spre deosebire de granturile ONU, mprumuturile externe promovate de BM


i FMI sunt de fapt ajutoare financiare ce trebuie rambursate pe termen scurt sau
mediu.Acestea au ajuns chiar s fie denumite mprumuturi odioase deoarece
banii sunt furai de guvernani i clientela lor politic, iar populaia este obligat s
suporte o povar fiscal suplimentar pentru a fi rambursai. i, dac privim
retrospectiv, nu prea exist ri care s se mndreasc c i-au pavat drumul
dezvoltrii (doar) cu mprumuturi externe de la organismele financiare
internaionale! [12]
- egalitarismul i recunoaterea greelilor trecutului
Redistribuirea venitului i achitarea de daune-interese compensatorii sunt strns
corelate n discursul egalitarist, n special din cauza ideii c diferenele de venituri
sunt n mare msur rezultatul exploatrii. Astfel, promovarea redistribuirii n
vederea eliminrii diferenelor internaionale dintre venituri i achitarea de pli
compensatorii istorice pentru exploatarea Lumii a Treia sunt mixul argumentativ
pentru o parte semnificativ a transferurilor financiare internaionale, dei sunt
logic distinct. Egalitarismul mondial are la baz ideea c nevoile oamenilor sunt
fundamental aceleai, indiferent de cultura sau regiunea n care triete. Mai mult,
capacitile acestora, aptitudinile, motivaiile i valorile la care se raporteaz sunt
relativ uniforme, ceea ce ne-ar conduce la concluzia c eventualele diferene de
bunstare ntre societi i indivizi nu pot fi dect rezultatul exploatrii sau al unui
noroc accidental. n cazul exploatrii, devine legitim i, deci, necesar confiscarea
unei pri din surplus n favoarea celor exploatai. Ct? Cum? Nu conteaz.
Important este finalul: la aceleai nevoi, s revin aceleai venituri! Acest mod de
a gndi, prin aplicarea sa la scar global, nu va face dect s reduc nivelul
venitului n toate rile. Este evident c premisele de la care pleac aceste
raionamente sunt complet eronate i cred c o argumentare in extenso ar fi lipsit
de utilitate. n ceea ce privete vina Occidentului pentru starea de srcie a multor
ri foste colonii, cred c trebuie remarcat o inconsisten logic. n primul rnd,
prin transferarea ideilor i tehnologiilor din Vest, a avut loc o mbuntire a
condiiilor de via, o cretere a speranei medii de via i a nivelului de trai pentru
milioane de oameni din Lumea a Treia. n al doilea rnd, aa cum oarecum ironic
sublinia Peter Baur, toate acele victime ale colonialismului din istorie oameni
omori n rzboaie, fermieri expropriai de colonialiti sunt acum mori i nu
mai pot fi ajutai, nici mcar de organisme de prestigiu, precum Banca Mondial!
n al treilea rnd, chiar dac am accepta ca ipotez faptul c ntreg colonialismul ar
fi fost per total un ru pentru fostele colonii, tot nu s-ar justifica ajutorul
financiar. [11] Pe de o parte, pentru c o bun parte din contributorii actuali ai
organismelor specializate n asisten financiar nu au fost niciodat n istorie
puteri colonialiste.
___________________________________________________

Vezi [11].
Vezi [12].

17

Ba chiar au trebuit de-a lungul istoriei s-i apare graniele de imperiile dornice de
extindere. Prin urmare, acestea nu ar trebui s contribuie, ci chiar s beneficieze de
pli compensatorii. Pe de alt parte, multe din rile beneficiare (aflate n prezent
pe lista ONU) nu au fost vreodat colonii ale rilor din vest, pentru c nu
prezentau fie interes economic, fie unul politico-strategic. Dei, cu siguran,
aciunile puterilor coloniale au fcut numeroase victime, orice teorie a restiturii va
eua, pentru c, cu excepia anumitor perioade scurte de timp, anumite greeli ale
trecutului nu pot fi reparate . Ct de departe ar trebui s mergem napoi n istorie
pentru a ncepe plile compensatorii pentru crimele trecutului? Spre exemplu, noi
romnii n ipoteza nefericit de a fi inclui n rndul rilor Lumii a Treia - ar
trebui s cerem doar Rusiei pli de restituire? Sau ar trebui s ne adresm i
Turciei pentru daunele umane i materiale provocate de imperiul otoman n
ncercarea sa de a arbora Semiluna pe cldirea Vaticanului? Sau ar trebui s ne
nfism i urmailor hunilor sau ttarilor pentru a solicita pli compensatorii? n
al patrulea rnd, aa cum am amintit i n deschiderea acestui subcapitol, este
dificil de pus n seama puterilor colonizatoare lipsa actual de performan
economic a multor ri din Lumea a Treia. [9] Atta timp ct situaia economic era
mai bun dect n era precolonial i, totodat, faptul c aceasta nu s-a mbuntit
substanial dup ctigarea independenei, nu face dect s confirme cele spuse mai
sus. Astfel, n anul 2010, la mai bine de jumtate de secol de practici asisteniale,
nu ne rmne dect s recunoatem c, dei aspru criticat n vremurile sale, Peter
Bauer a avut dreptate: ajutorul financiar extern a euat n atingerea principalului
su obiectiv eradicarea srciei i relansarea economic. Astzi, n locul Zidului
Berlinului, ne confruntm cu Zidul Ajutorului Extern, n spatele cruia popoarele
srace ar trebui s evadeze din srcie cu ajutorul unei planificri internaionale de
tip colectivist. n loc s permitem pieelor i societilor s prospere prin
intermediul libertii economice de altfel, reeta de succes prin care economiile
occidentale s-au dezvoltat sracii lumii trebuie s accepte reetele colectiviste ale
experilor internaionali pentru a scpa de neajunsurile subdezvoltrii. [12]

___________________________________________________

Vezi [9].
Vezi [12].
18

Cazul Africa. Ilustrri ale succesului foreign aid


ntre 1980 i 1988, rile din Africa Sub-Saharian au beneficiat de un ajutor
financiar total de cca. 83 miliare dolari. n loc de cretere economic i dezvoltare,
aceste ri au avut parte de o reducere constant a nivelului de trai cu 1,2 % anual.
Comensurnd fenomenul creterii economice pe o perioad mai larg, ntre 1965
1984, studiile arat c 18 ri africane au nregistrat rate anuale de sub 1%. Cele
mai slab clasate n acest eantion au fost Benin, Burkina, Faso, Chad, Ghana,
Liberia, Somalia, Sudan, Uganda i Zair. Dou trsturi comune ale acestor ri
merit toat atenia. n primul rnd, regimul politic era unul de dictatur militar.
n al doilea rnd, guvernele respective erau susinute financiar de Occident prin
programele de asisten extern. La mijlocul anilor 1980, chiar i Naiunile Unite
manifestau rezerve n privina scoaterii din srcie a continentului african. Amplele
(auto)evaluri ale programelor de asisten financiar au scos la lumin lipsa de
eficien n atingerea setului de indicatori prognozai. n mod plauzibil, ne-am fi
ateptat la o nou abordare n politica foreign aid! [11] Totui, organismele
internaionale s-au dovedit a fi puternic ancorate in path dependence-ul birocratic.
Drept urmare, s-a trecut i atunci ca i n prezent - la o schimbare de faad a
strategiei de ajutor financiar. n 1986, a fost lansat un (nou) Program de Aciune
pentru Relansarea i Dezvoltarea Economic a Africii, cu noi termene, cu bani mai
muli i, bineneles, cu multe promisiuni. Un raport intermediar al Secretarului
General Javier Perez de Cuellar din septembrie 1988 scoate la iveal un nou eec:
Situaia economic general n Africa s-a agravat odat cu lansarea acestui
program. Produsul Intern Brut continental pe locuitor s-a redus cu 2% n 1986 i cu
2.2.% n 1987, fiind n prezent mai mic dect cel din 1980 (Perez, 1988).
Experienele specifice fiecrei ri sunt alarmante. De exemplu, n Tanzania, cea
mai mare parte din ajutorul extern a avut ca destinaie sprijinirea experimentului
socialist ujaama. Analizele fcute de New Yourk Times din acea perioad au scos
la iveal urmtoarele: n primul rnd, multe ajutoare financiare occidentale, n
special cele din Scandinavia, au fost cu entuziasm direcionate ctre susinerea
experimentelor socialiste, ajungndu-se la aproape 10 miliarde de dolari numai
pentru Tanzania ntr-o perioad de 20 de ani. Azi, dup detronarea liderului politic,
Nyerere, ara era ruinat, cu cei 26 milioane de oameni obligai s i duc traiul cu
aproape 200 de dolari anual, unul dintre cele mai reduse din lume. n raportul
Bncii Mondiale din 1990, este evideniat faptul c economia Tanzaniei s-a
contractat n medie cu aprox. 0,5% anual n intervalul 1965 1988. Nivelul mediu
al consumului personal s-a redus drastic cu 43% ntre 1973 1988. [13]

_______________________________
Vezi [11].
[13]
Rusnac, G., Sacovici, V., Globalistica. Chiinu, 2007

19

La rndul su, The Economist observa, n 1990, c n schimbul imensului


ajutor financiar extern, Tanzania oferea drumuri gurite, cldiri n paragin, spitale
i universiti precare i un nivel al venitului pe locuitor n 1988 de doar 160 dolari
(mai mic dect cel existent la ctigarea independenei din 1961) (The Economist).
Referitor la programele de asisten financiar, profesorul Nicholas Eberstadt de la
Harvard University, face un rechizitoriu i mai tranant, ajungnd la concluzia c
Ajutorul occidental din prezent poate s compromit progresul economic n
Africa i, de asemenea, s ntrzie dezvoltarea capitalului uman . Departe de a fi
un caz izolat, situaia din Senegal poate fi ntlnit n multe alte ri africane. Spre
exemplu, SUA a construit 50 de depozite de stocare a cerealelor, ns acestea au
fost locate n zone inaccesibile ranilor. Aceast investiie ce se ridic la 2
milioane de dolari, este acum n paragin. De asemenea, o cincime din ajutorul
extern oferit Coastei de Filde a fost direcionat ctre construirea a dou fabrici de
zahr care au nceput producia n 1981 i care sunt n prezent nchise (Mufson,
1985). ntr-o alt ar african, Sudan, a fost construit o fabric productoare de
past de tomate ntr-o zon n care fermierii cultivau n loc de roii... palmieri. O
alt fabric de procesare a laptelui a fost amplasat ntr-o regiune unde btinaii
nu deineau cirezi de vite. n nordul Kenyei, experii norvegieni n asisten
financiar pentru dezvoltare au construit o fabric de congelare a petelui lng un
lac aflat n apropierea tribului Turkana. ns, prin tradiie, acetia i satisfceau
nevoile de trai crescnd vite, capre i cmile. Mai mult dect att, dup ce fabrica a
fost pus n funciune, s-a descoperit c procesul de congelare a petelui la o
temperatur ce se ridica ziua la aproape 100 Celsius consuma mai mult energie
electric dect tot districtul Turkana . [13]

_______________________________
Vezi

[13]

.
20

Concluzii
Haosul cu care ne confruntm astzi deriv din faptul c, pornind de la
dezvoltarea tehnologic i economic, un numr important al activitilor
umanitii se situeaz pe o scal i un orizont att de mari, nct au depait
graniele naionale, n limitele crora statele suverane i exercit dreptul la
guvernare. Pe masur ce domeniul activitilor umane se extinde dincolo de
reglementrile statului naiune, legalitatea i regulile au devenit prea strmte.
Globalizarea aduce schimbri radicale n comunicaii i economie, n
reconfigurarea pieelor interne, n sistemul instituional, n modul de via, n
relaiile i mentalitile umane, induce o nou moral. Globalizarea este un proces
ce lrgete cadrele determinate ale schimbrii sociale la nivelul lumii ca ntreg. n
aceste condiii, Lumea a 3-a nu poate s rmn n afara acestui proces. Totalitatea
evenimentelor petrecute n lume afecteaz n mod direct rile acestei lumi a 3-a
prin aa-numitele ajutoare strine, implicri din afar, credite, proiecte umanitare,
caritaii i diverse investiii. nsumnd toate aceste ntmplri, nu facem altceva
dect s vorbim de procesul de globalizare n cadrul lumii a 3-a.
Existena i dezvoltarea societilor transnaionale, a monopolurilor
transnaionale, a valurilor de fuziuni i achiziii, determin n mare msur
economia global, nevoile societii globale, cu instituiile i cu mecanismele
corespunztoare. Implicarea statelor ntr-un sistem de relaii la nivel global
genereaz schimbri profunde n configurarea statelor naiune, mai ales n a
statelor slab-dezvoltate, n reducerea rolului acestora din urm fa de organizaiile
internaionale, interstatale i fa de corporaiile transnaionale, dar i n reaezerea
poziiilor de putere n sistemul relaiilor internaionale. Globalizarea ca proces
constitue dincolo de obiectivitatea extinderii comunicaiilor i a revoluiei
informaionale, o problem politic cu implicaii n toate domeniile de activitate,
inclusiv militar. Dimensiunea politic este cea care pn la urm, stabilete
politica globalizrii, direciile istrategiile, treptele de realizare a societii globale.
Ea este cea care face i desface aliane, dezvolt, limiteaz i structureaz piee,
introduce modificri n suveranitatea statelor, tulbur structurileidentitilor
existente. De asta i se face c regimurile de la guvernarea statelor ce fac parte din
Lumea a 3-a sunt nite regimuri cu foarte multe minusuri care sunt determinate, de
fapt, de regimurile de la guvernarea altor state din afar.
Schimbrile implicate de globalizare nu pot fi stopate. Totul depinde de
capacitatea omului de a le gestiona n mod eficient, canalizndu-le spre inte
dezirabile: prosperitate i normalitate, sincronizare i integrare. Astfel omul din
statul Lumii a 3-a devine nsui responsabil de ceea ce i se ntmpl n jur, fie c el
e om de rnd sau politician
21

Bibliografie
1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Lumea_a_treia, accesat la data de 27.09.2014, ora
11.04
2. https://ru.scribd.com/doc/31989459/Lumea-a-Treia, accesat la data de
27.09.2014, ora 12.11
3. http://www.lumeamilitara.ro/index.php?
mod=articol&idart=66&numar=1/2011&sectiune=Azimut%2021, accesat la
data de 02.10.2014, ora 19.12
4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare, accesat la data de 27.09.2014, ora
12.57
5. http://www.crestinortodox.ro/editoriale/globalizarea-implicatiile-69997.html,
accesat la data de 02.10.2014, ora 19.01
6. , ., , A. . . , 2003,
Traducere Chiinu, 2007
7. http://biblioteca.regielive.ro/referate/geografie/lumea-a-treia-etiopia-si-braziliamerceologie-125472.html, accesat la data de 28.09.2014, ora 16.22
8. Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., Perraton, J., Transformri globale.
Politic, economie i cultur. Iai, Editura Polirom, 2004
9. Dr. Duu, P., Globalizare versus separatism politic. Bucureti, Editura
Universitii Naionale Carol I, 2010
10. Prof. univ. Zaharia, R., prof. univ. Brileanu, T., Suport de curs Uniunea
European i economia global. Iai, Editura Universtitii Al. I. Cuza, 2011
11. http://www.ecol.ro/content/foreign-aid-leacul-lumii-a-treia , accesat la data de
28.09.2014, ora 15.48
12. www.globalization101.org, accesat la data de 28.09.2014, ora 16.34
13. Rusnac, G., Sacovici, V., Globalistica. Chiinu, 2007

22