Sunteți pe pagina 1din 3

ALTERNATIVELE PEDAGOGICEA l t e r n a t i v e l e p e d a g o g i c e r e p r e z i n t a c e l e variante de organizare colar

"care ofer diferite soluii de schimbarea preceptelor


oficiale, aplicate ntr-o anumit epoc sau ntr-un anumit
actueldel'education, 1993, pag. 415)
AMBIANA EDUCAIONALAmbiana educaional reprezint climatul

context"

(Dictionnaire

psihosocial n care are loc activitatea/aciunea pedagogic.


BAZA DLDACTICO-MATERIAL
- B a z a d i d a c t i c o - m a t e r i a l a n v m n t u l u i reprezint o categorie
de resurse pedagogice specifice, determinate la nivel de sistem
Educator
= Persoana care educ copiii tineretul(n coli); profesor nvtor. Persoan cu
o pregtire special care se ocup de educaia copiilor precolari(n
c m i n e i n grdinie).(Dex 1998)
Elev
= Persoan care nva ntr-o coal sau care este instruit de cineva;
c o l a r.
Persoan care urmeaz in concepii i n aciuni pe maestrul su; discipol,
nvcel,urma, adept.(DEX 1998)
Epistemologie
= Parte a gnoseologiei care studiaz procesul cunoaterii aa cum se d e s f o a r
n cadrul tiinelor, teoriei a cunoaterii tiinifice.(DEX
1998)
Evaluare = Aciunea de a evalua i rezultatul ei; socoteal, calcul; apreciere,
preuire.(DEX 1998)
Extrapolare
= Metod de determinare aproximativ a unei funcii continue pentru valori
situate n afara unui interval de valori cunoscute; extrapolaie. Extindere ipotetic a uneinoiuni,
legi, teorii de la un domeniu la altul; trecere de la o idee la alta, mai complex, cu
o sfer mai larg.(DEX 1998)
Faptul empiric
= Este informaia direct nemijlocit, obiectiv i impersonal pe baza
cruia se construiete i se verific o teorie.( Manual de pedagogie contemporana, parteaI, Florea
Voiculescu)
Finalitile educaiei

= Desemneaz totalitatea sistematizat a idealurilor scopurilor i


obiectivelor educaionale, de diferite niveluri i strategii, care configureaz proiectul de
personalitate n baza cruia sunt orientate i organizate sistemele de educaie(Manual de
pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu)
Idealul educativ
= Reprezint tipul de personalitate pe care o anumit societate, ntr-o anumit epoc
istoric, l proiecteaz, la care aspir sau pe care l impune, ca pe modelulc e l m a i g e n e r a l d e
referina pentru valorile mprt

orizontul de timp care ii este accesibil.( Manual de pedagogie contemporana, partea


I,Florea Voiculescu)
Metod de cercetare
= Modalitate de abordare cognitiv a fenomenului educaional, ca
demers sistematic de investigare a realitii, ca ansamblu de tehnici,
procedee ii n s t r u m e n t e d e c o l e c t a r e , a n a l i z s i s t e m a t i z a r e i
i n t e r p r e t a r e a d a t e l o r d e s p r e fenomenele, procesele i structurile educaionale.
( Manual de pedagogie contemporana, partea I, Florea Voiculescu
BRAINSTORMING
- metoda de stimulare a creativitaii individuale, utilizata de obiceiin munca de grup
C E N T R U L T E M ATI C
- locul unde expunem materialele legate de tema unui
proiect/tema a saptamanii in asa fel incat copii sa le poata privi,manui.
ASISTENA PSIHOPEDAGOGICA
-Asistena psiho-pedagogic reprezint activitateade orientare complex si permanent a
"actorilor
educaiei"(elevi,
cadre
didactice,
prini,r e p r e z e n t a n i
ai
comunitii
educative
etc),
proiectat
de
s p e c i a l i t i inpedagogie,psihologie, sociologie, cu statut de
p r o f e s o r - c o n s i l i e r s a u d e psihopedagocolar, care realizeaz un ansamblu lde
aciuni specifice (informare,consultare, examinare, indrumare, perfecionare, cercetare etc), in
cadrul unor instituii intercolare, teritoriale i zonale, integrate la nivelul sistemului de
invmant.
BIBLIOTECA COLAR
- B i b l i o t e c a c o l a r r e p r e z i n t o i n s t i t u i e i n t e g r a t i n structura de organizare
a u-nitii de invmant care oferun anumit volum de resurse pedagogice
informaionale (carte, pres, discuri, casete audio, videocasete,dischete,C.D.rom-uri etc.)
necesare elevilor i cadrelor didactice in funcie de programelede instruire i de perfecionare
metodic.
CAMPUL PEDAGOGICCampul pedagogic reprezint contextul psihosocial extern incare are loc activitatea
pedagogic/aciuneaeducaional. El este complementar dar i deosebit in raport cu
ambiana educaponal care marcheazcontextul/climatul psihosocialintern in care are loc

activitatea pedagogic/aciunea educaional


COMUNICAREA PEDAGOGICComunicarea pedagogic reprezint un principiuaxiomatic al activitii de educaie
care presupune un mesajeducaional, elaborat de s u b i e c t ( p r o f e s o r ) ,
capabil
s
provoace
reacia
formativ
a
o b i e c t u l u i educaiei(precolarului, elevului, studentului etc), evaluabil in
termeni de conexiuneinvers extern i intern
.
CONDUCEREA COLII
-Conducerea colii reprezint activitatea angajat la nivelulsistemului i al
procesului de invmant in vederea realizrii funciilor manageriale(planificareorgani-zare; orientare-indrumare metodologic; reglare-autoreglare aleinstituiilor
specializate in formarea-dezvoltarea permanent a personalitii elevului, studentului
etc, prin intermediul unor structuri manageriale corespunztoare, angajate in plan central
(Ministerul invmantului),teritorial (inspectoratele colare) i local(unitile colare de baz:
grdinia, coala, liceul, colegiul,universitatea etc).
CONSILIERUL COLARC o n s i l i e r u l c o l a r e s t e u n p r o f e s o r c u s p e c i a l i t a t e a pedagogie, psihologie,
sociologie, care ii desfoar activitatea in cadrul centrelor i acabinetelor de asisten
psihopedagogic,instituie conform Legii invmantului (Legeanr. 84/1995) in calitate de uniti
conexe ale invmantului preuniversitar
.
CONINUTUL EDUCAIEI
-Coninutul educaiei include dimensiunile activitii deformare-dezvoltare permanent a
personalitii,proiectat i realizat conform unor finaliti macro i microstructurale, la nivel intelectual-moraltehnologic/ aplicativ- estetic-fizic.