Sunteți pe pagina 1din 18

SC Adex Cad Proiect S.R.L.

Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115


Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

BORDEROU
1. Parte scrisa
Borderou
Memoriu tehnic:
Instalatii sanitare
Caiet de sarcini
2. Parte desenata
Instalatii sanitare Plan canalizare subsol

IS01

Instalatii sanitare Plan canalizare parter

IS02

Instalatii sanitare Plan canalizare etaj 1

IS03

Instalatii sanitare Plan canalizare etaj 2

IS04

Instalatii sanitare Plan canalizare etaj 3

IS05

Instalatii sanitare Plan canalizare etaj 4

IS06

Instalatii sanitare Plan canalizare etaj 5

IS07

Instalatii sanitare Plan canalizare terasa

IS08

Instalatii sanitare Plan alimentare subsol

IS09

Instalatii sanitare Plan alimentare parter

IS10

Instalatii sanitare Plan alimentare etaj 1

IS11

Instalatii sanitare Plan alimentare etaj 2

IS12

Instalatii sanitare Plan alimentare etaj 3

IS13

Instalatii sanitare Plan alimentare etaj 4

IS14

Instalatii sanitare Plan alimentare etaj 5

IS15

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Instalatii sanitare
1. DESCRIEREA SOLUTIILOR
Prezenta documentaie trateaz la faza PT urmtoarele categorii de instalatii sanitare aferente imobilului cu
destinatia Imobil locuinte categoria de importanta C, amplasat pe Str. Ernest Brosteanu,nr. 31, sector
1, Bucuresti :
- Instalaia de alimentare cu ap potabila.
- Instalatia de canalizare a apelor uzate.

-Instalatia de canalizare a apelor pluviale


1.1. INSTALATII SANITARE
1.1.1. Necesarul si sursa de apa
Principalii consumatori de apa sunt:
Locatarii in scopuri menajere
Centralele termice de apartament umplerea instalatiilor de incalzire.
Curatenie / igienizare, etc.
In incinta proprietatii nu se spala masini.
Bransamentele de apa potabil, canalizarea menajer si pluviala sunt racordate la reelele publice
APA NOVA existente pe strada Ernest Brosteanu.
Gospodaria de apa
Asigurarea debitelor si presiunilor necesare se va face de catre o statie de hidrofor pentru consum potabil.
Statia de ridicare a presiunii se echipeaza cu :
-pompa de ridicare a presiunii : WILO HMC 604 DM
-deb it Q = 3,73 m3/h;
-presiune H= 5 bar;
-maxim 15 porniri pe ora.
- recipiente de hidrofor cu membrana,Pn 10, capacitate 200 l: ELBI AFV 200 l

1.1.2. Instalatii sanitare


Instalatiile sanitare au rolul de a asigura conditiile igienice in spatiile de locuit, precum si in spatiile
comune. Acestea se realizeaza prin intermediul grupurilor sanitare prevazute in proiectul de arhitectura.

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Dotarea cu obiecte sanitare a cladirii este urmatoarea :

ETAJ 1-5

9 Wc-uri
9 lavoare
9 spalatore
9 cazi de baie
7 bideuri

Debitul de calcul se determina conform STAS 1478 90 folosind relatia:


q cm b( ac E 0,004 E )

[l/s]

in care:
a = coeficient adimensional care tine seama de regimul de furnizare al apei in retea (a=0,15 pentru regim de
functionare 24 h/zi);
b = coeficient care tine seama de temperatura apei (b=1 pentru apa rece);
c = coeficient care tine seama de destinatia cladirii (c=1 pentru grupuri sanitare cladiri de locuit);
Pentru numarul de obiecte sanitare utilizate in cadrul ansamblului de cladiri (9 lavoare, 9 WC uri,9 cazi de
baie, 9 spalatoare,7 bideuri) rezulta: E = 8.59 si respectiv qcn = 0.47 l/s.

Obiectele sanitare vor fi prevazute dupa caz, cu armaturi de manevra (baterii monocomanda),
armaturi de izolare (robinete sublavoar, robinete cu sfera), ventil si sifon. Lavoarele sunt prevazute cu
oglinda semicristal, etajera si portprosop. Vasele de Wc sunt prevazute cu porthartie. Cazile de baie sunt
prevazute cu furtun flexibil, portsapun si portprosop.
Alimentarea cu apa rece a instalatiilor sanitare se va face de la reteaua publica,prin intermediul
grupului de pompare amplasat la subsolul imobilului.
Alimentarea cu apa calda menajera a instalatiilor din apartamente se va realiza de la centrala
comuna amplasata la subsolul imobilului sau de la centralele de apartament.
Instalatiile de apa rece si apa calda menajera se executa cu teava si fitinguri din PPR
electrosudabile.
Canalizarea cladirii este proiectata in sistem divizor (ape uzate menajere si ape pluviale) colectate
separat intr-un camin de vizitare situat in exterior.
Canalizarea apelor menajere rezultate din functionarea grupurilor sanitare se realizeaza prin
intermediul unor coloane de canalizare prevazute pe traseele coloanelor de apa rece si calda menajera. In
fiecare grup sanitar au fost prevazute sifoane de pardoseala din polipropilena. Conductele de canalizare
prevazute sunt din polipropilena pentru canalizari interioare (PP). Pentru asigurarea posibilitatilor de
curatare a instalatiei, in punctele nevralgice au fost prevazute piese de curatire. La partea superioara a
coloanelor de canalizare au fost prevazute piese de capat cu membrana pentru aerisirea instalatiei.

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Racordul la canalizarea publica se face prin intermediul unui camin de vizitare nou amplasat pe
terenul proprietatii.
Canalizarea apelor pluviale de pe cladire se realizeaza prin intermediul unei instalatii de colectare
formate din receptoare de terasa si coloane pluviale colectate la subsol. Conductele de canalizare
prevazute sunt din polipropilena pentru canalizari interioare (PP). Racordul la canalizarea publica se face
prin intermediul unui camin de vizitare nou.
.Canalizarea apelor pluviale de la subsol se va face cu ajutorul unei base care va colecta apele pluviale si
le va pompa la separatorul de hidrocarburi.
PRINCIPALELE ETAPE SI ORDINEA DE EXECUIE A LUCRRILOR
1. Primirea proiectului tehnic, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea eventualelor
obieciuni in forma scrisa , beneficiarului si proiectantului de specialitate. In conformitate cu Legea nr. 101995 art. 13, constructorul va verifica daca proiectul de baza este verificat de ctre verificatorul atestat
MLPAT.
2. Dup acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvrii eventualelor obieciuni) si ncheierea
contractului de execuie a lucrrilor, se va ntocmi:
- extrasul principalelor materiale si echipamente ,conform listelor de cantitati de lucrari, a listelor de
materiale, echipamente si dotri precum si a fiselor tehnice.
- extrasul principalelor anexe de inventar : schele demontabile, platforme de lucru, balustrade de protecie,
scri mobile, rulete, nivele etc.
3. Stabilirea graficului de execuie a principalelor lucrri de instalaii - montaj care rezulta din
proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrrilor de construcii si alte instalaii si cu
termenul din contractul ncheiat cu beneficiarul.
4. Stabilirea structurii, calificrii, numrului si ealonrii forei de munca, pe baza termenului
contractual si a graficului de execuie a principalelor lucrri
5. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in sigurana a materialelor necesare in prima urgenta ,
apoi a celorlalte materiale, funcie de ealonarea lucrrilor.
6. Selecionarea si angajarea forei de munca necesara, a responsabililor tehnici cu execuia,
instruirea asupra lucrrilor de instalaii montaj, instruirea asupra proteciei si igienei muncii,- inclusiv
semnarea fiselor individuale de instructaj- dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice,echipamentului
individual de protecie etc., precum si organizarea muncii conform graficului de ealonare a lucrrilor.
7. Proiectantul propune ca lucrrile de baza ale instalaiei sa fie executate in urmtoarea ordine;
- montarea conductelor, suporilor si accesoriilor instalaiei, conform prevederilor Normativului I 9-94 si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini;

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

- efectuarea probelor hidraulice de etaneitate a instalaiilor , conform prevederilor Normativului I 9-94 , a


Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- montarea obiectelor sanitare;
- efectuarea probelor de funcionare conform prevederilor Normativului I 9-94 , a Normativului C 56 si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor conform HG 273/1994.
MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe perioada de execuie a lucrrilor se vor lua masuri de protecie a muncii specificate in NGPM2002, Regulamentul privind protecia si igiena muncii in construcii MLPAT 1993 si a Normelor specifice
de securitate a muncii pentru lucrrile de instalaii tehnico-sanitare si de nclzire -1996.
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Pentru perioada de execuie a lucrrilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul lucrrii conform
Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executrii lucrrilor de construcii si instalaii aferente
acestora C 300-94.
NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINA
1. Legea nr. 10 / 1995, privind calitatea in construcii;
2. HGR nr 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii;
3. HGR nr 766 / 1997 - Hotrrea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
construcii;
4. Ordin M.I. nr 775 / 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor;
5. Ordonanta G.R. privind aprarea mpotriva incendiilor nr. 60 / 1997;
6. H.G.R. nr.51 / 1992 privind unele masuri pentru activiti de prevenire si stingere a incendiilor;
7. P118 / 1999 Normativ de sigurana la foc a construciilor;
8. I 9 / 1994. Normativ pentru proiectarea si executarea instalaiilor sanitare;
9. I9 / 1 1997. Normativ pentru exploatarea instalaiilor sanitare;
10. C 56. Normativ pentru verificarea calitii si recepia lucrrilor de construcii si instalaii
aferente acestora;
11. Norme generale de protecie a muncii, ediia 2002;

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrri de instalaii tehnico -sanitare si de
nclzire ediia 1996.
13. STAS 1478 / 90. Instalaii sanitare. Alimentarea cu apa la construcii civile si industriale.
Prescripii generale;
14. STAS 1795 -90. Instalaii sanitare. Canalizri interioare. Prescripii fundamentale;
15. STAS 1504-85. Instalaii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si
accesoriilor.

II. CAIET DE SARCINI INSTALAII SANITARE

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

1. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALAII DE ALIMENTARE CU


APA POTABILA REALIZATE CU EVI TIP POLIPROPILENA RETICULATA
DATE PRIVIND EXECUIA LUCRRILOR
Instalaiile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea si
executarea instalaiilor sanitare I9-94 si a instruciunilor de montaj ale furnizorului de materiale.
Materiale
Pentru instalaiile de alimentare cu apa potabila se vor utiliza:
- eava din polipropilena reticulata sau similar;
- robinete de nchidere cu obturator sfera;
- baterii amestectoare, cu monocomanda;
- robinet cu dublu servici, cu obturator sfera.
Materialele vor fi nsoite de certificate de calitate eliberate de productor sau dup caz vor fi
agrementate tehnic conform legislaiei in vigoare.

Verificarea materialelor
nainte de punerea in opera, conductele i fitingurile vor fi verificate in vederea depistrii unor
deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau condiiile de exploatare ale instalaiilor.
Verificarea se va face prin:
- control vizual,
- controlul dimensiunilor,
i dup caz se vor lua msuri de remediere a eventualelor deficiente.
Controlul vizual va urmri ca:
- evile sa fie drepte;
- suprafaa exterioara sa fie neteda, fr fisuri;
- suprafaa filetului sa nu aibe deformri, zgrieturi care sa pericliteze etanarea mbinrilor.
Controlul dimensiunilor va urmri ca abaterile dimensionale la diametrul exterior
8

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

mediu al evilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor sa se ncadreze in cele admise in standardele
de produs.
Materialele gsite necorespunztoare nu vor fi puse in opera.
Manipularea, transportul, depozitarea si conservarea materialelor
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitii muncii n aa
fel nct acestea sa nu se deterioreze si sa nu se nregistreze accidente din rndul personalului
manipulator.
Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta prevederile cap. 2.8. din
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrri de instalaii tehnico-sanitare i de nclzire ed.1996.
Transportul materialelor se va face astfel nct s nu se deterioreze materialele, iar personalul sa
nu fie pus in pericol. Pentru aceasta se vor respecta prevederile cap. 2.8. din Norme specifice de
securitate a muncii pentru lucrri de instalaii tehnico-sanitare si de nclzire ed.1996.
Pstrarea i depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop, n
condiii care sa asigure buna lor conservare respectnd prevederile pct. 2.4.4. din Norme generale de
protecie a muncii ed.1996
Se vor respecta instruciunile furnizorului privind manipularea, transportul, depozitarea si conservarea
materialelor.
Tehnologia de mbinare , fasonare si montare
Tierea tuburilor se va utiliza un dispozitiv de taiere cu rola.
nainte de introducerea garniturii de cauciuc n tub, acesta se calibreaz i se anfreneaza. Se
introduce axul calibrator n tub, dup care se rotete cu atenie pn la obinerea unei circumferine perfect
rotunde.
Dup ce s-a calibrat tubul, cu acelai dispozitiv se efectueaz anfrenarea prin intermediul frezei
deja montata la captul axului calibrator.
nainte de efectuarea calibrrii se va asigura ca axul calibrator sa nu prezinte crestturi. In cazul folosirii
unui calibrator cu crestturi, acesta va deteriora iremediabil tubul si va compromite etanarea.
Montarea racordurilor:
- se introduce pe tub piulia si ogiva tiata, avnd grija ca partea conica a ogivei sa fie ndreptata spre
piulia;
- se unge cu o pasta siliconica marginea interna a tubului si O-ringurile montate pe garnitura de cauciuc;

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

- se introduce garnitura de cauciuc cu dublu O-ring in interiorul tubului, exercitnd o presiune care sa
permit contactul tubului cu garnitura izolatoare din teflon, care este deja montata pa garnitura de cauciuc;
- se introduce garnitura de cauciuc in lcaul sau pe corpul racordului si se nurubeaz piulia cu mana
att cat este posibil;
- n final se strnge piulia cu nu mai mult de doua rotiri de cheie, ntrerupnd strngerea
atunci cnd tubul tinde sa se roteasc cu piulia.
Atenie: Strngerea trebuie fcuta cu ajutorul unui cuplu format din doua chei.
Orice proces folosit pentru execuie, prefabricare sau instalarea sistemului de conducte cum ar fi:
ndoirea, strunjirea, filetarea nu va reduce grosimea de perete sub valoarea minima permisa.
Debitarea conductelor sa va face la lungimea din proiectul de execuie care sa cuprind si
lungimea suplimentara suficienta pentru a asigura cuplarea corecta a evilor drepte sau a subansamblelor
(elementelor prefabricate).
Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 1% 0 pentru asigurarea aerisirii sau
golirii.
Conductele ngropate in perei, respectiv izolaiile acestora, vor fi retrase de la suprafaa zidriei cu
cel puin 1 cm.
La trecerea prin perei si planee conductele de apa se vor monta in golurile prevzute n proiect
sau in tuburi de protecie. Partea superioara a manoanelor de protecie din ncperile dotate cu instalaii
sanitare, va depii nivelul pardoselii finite cu 2-3cm.
La trecerea conductelor sau ghenelor prin elementele de construcie care au rol de protecie la foc
(perei, planee) se vor lua masuri de etanare a golurilor din jurul acestora cu materiale rezistente la foc
asigurndu-se limita de rezistenta la foc normata.
Conductele orizontale de apa calda vor fi montate deasupra celor de apa rece cu 10-15cm.
Confecionare si montare dispozitive de preluare a dilatrilor si eforturilor din conducte
Dilatrile conductelor de apa calda de consum sunt preluate natural, prin schimbri de direcie ale
traseului.
Preluarea eforturilor transmise de conductele de apa calda se va face prin suporti fici, rigidizai de
elementele de construcie adiacente. Suportii fici se vor amplasa la distantele prevzute in Tabel 2
pct.4.10 din normativ I9-94, cu recomandarea ca acetia sa fie plasate lng ramificaii si in vecintatea
armaturilor de separare sau nchidere.

10

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Susinerea conductelor montate pe perei se face prin brri tip MUPRO , HILTI sau alte tipuri de
supori similari pentru diametrul pn la 11/4". La pozarea conductelor pe tavan se vor folosi reazeme
glisante in cazul montrii in grup sau reazeme suspendate pentru montarea unei singure conducte.
Distantele recomandate intre suporturile mobile ale conductelor de apa vor fi conform Tabel 3.
Pct.4.11 din I9-94. Pe antier suporii se vor monta innd seama de sensul de dilatare al conductei. re.
Sudurile intre elementele de suspendare se vor executa, asigurnd libertatea de micare in articulaii.
Probarea instalaiilor
In conformitate cu prevederile normativului I9-94, cap.13 conductele de alimentare cu apa rece si
calda de consum vor fi supuse la urmtoarele ncercri:
- ncercarea de etaneitate la presiune la rece;
- ncercarea de funcionare la apa rece si calda;
- ncercarea de etaneitate si rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa
calda.
ncercarea de etaneitate la presiune la rece - se efectueaz nainte de nchiderea golurilor ,
ncperilor si de montarea armaturilor si a aparatelor de la punctele de consum, locurile lor fiind obturate cu
flane sau dopuri, la o presiune egala cu 1.5 x presiunea de regim ( dar nu mai mica de 6 bari ), timp de cel
puin 20 minute.
Dup remedierea eventualelor defecte ncercarea se reia.
ncercarea de funcionare la apa rece si calda se efectueaz dup ce s-au montat armaturile si
aparatele de la punctele de consum, precum si toate echipamentele (staiei de pompe, staiei de preparare
apa calda, etc.) si instalaia este adusa la presiunea de regim. Prin deschiderea succesiva a armaturilor de
alimentare se verifica daca apa ajunge la presiunea de utilizare la fiecare punct de consum. Prin
deschiderea numrului de robinete de consum corespunztor se verifica simultaneitatea si debitul de
calcul.
ncercarea de etaneitate si rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa se efectueaz
0
prin punerea in funciune a instalaiilor de apa calda la presiunea de regim si la temperatura de 55-60 C
care trebuiesc meninute cel puin 6 ore. Dup racirea completa se repeta ncercarea la presiune la rece.
PRINCIPALELE ETAPE SI ORDINEA DE EXECUIE A LUCRRILOR
1 Primirea proiectului de baza, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea eventualelor
obieciuni in forma scrisa, beneficiarului si proiectantului de specialitate.

11

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

2 Dup acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvrii eventualelor obieciuni) si ncheierea


contractului de execuie a lucrrilor, se va ntocmi:
- extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de cantiti de lucrri, a listelor de
materiale, echipamente si dotri precum si a fiselor tehnice.
- extrasul principalelor anexe de inventar: scri mobile, rulete, nivele etc.
3. Stabilirea graficului de execuie a principalelor lucrri de instalaii- montaj care rezulta din
proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrrilor de construcii si alte instalaii si cu
termenul din contractul ncheiat cu beneficiarul.
4. Stabilirea structurii, calificrii, numrului si ealonrii forei de munca, pe baza termenului
contractual si a graficului de execuie a principalelor lucrri
5. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in sigurana a materialelor necesare in prima urgenta,
apoi a celorlalte materiale, funcie de ealonarea lucrrilor.
6. Selecionarea si angajarea forei de munca necesara, a responsabililor tehnici
cu execuia, instruirea asupra lucrrilor de instalaii montaj, instruirea asupra proteciei si igienei
muncii, inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj- dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice,
echipamentului individual de protecie etc., precum si organizarea muncii conform graficului de ealonare a
lucrrilor.
7. Proiectantul propune ca lucrrile de baza ale instalaiei sa fie executate in urmtoarea ordine;
- montarea conductelor, armaturilor, aparatelor, suportilor si accesoriilor instalaiei, conform prevederilor
Normativului I 9-94 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etaneitate si rezistenta a instalaiilor, conform prevederilor Normativului
I 9-94 , a Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor de funcionare conform prevederilor Normativului I 9-94, a Normativului C 56 si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor conform HG 273/1994.
MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe perioada de execuie a lucrrilor se vor lua masuri de protecie a muncii specificate in NGPM1996, Regulamentul privind protecia si igiena muncii in construcii MLPAT 1993 si a Normelor specifice
de securitate a muncii pentru lucrrile de instalaii tehnico-sanitare si de nclzire -1996.
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

12

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Pentru perioada de execuie a lucrrilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul lucrrii conform
Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executrii lucrrilor de construcii si instalaii aferente
acestora C 300-94.
NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERIN
1. Legea nr. 10/1995, privind calitatea in construcii;
2. HGR nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii;
3. HGR nr 766/1997 - Hotrre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcii;
4. Ordin MI nr 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor;
5. Ordonana GR privind aprarea mpotriva incendiilor nr.60/1997;
6. HG nr.51/1992 privind unele masuri pentru activiti de prevenire si stingere a incendiilor;
7. P118/99 Normai de sigurana la foc a construciilor;
8. I9 - 94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaiilor sanitare;
9. I9/1-97 Normativ pentru exploatarea instalaiilor sanitare;
10. Normativului pentru proiectarea si executarea instalaiilor tehnico - sanitare cu evi din PP ind.
N.P. 0003 - 96;
11. C-56 Normativ pentru verificarea calitii si recepia lucrrilor de construcii si instalaii
aferente acestora;
12. Norme generale de protecie a muncii - 2002;
13. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrri de instalaii tehnico-sanitare si de
nclzire ed.1996.
14. STAS 1478 - 90. Instalaii sanitare. Alimentarea cu apa la construcii civile si industriale.
Prescripii generale;
15. STAS 1795-90. Instalaii sanitare. Canalizri interioare. Prescripii fundamentale;
16. STAS 1504-85. Instalaii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armturilor si
accesoriilor.

2. CAIET DE SARCINI PENTRU INSTALAII INTERIOARE DE CANALIZARE

13

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

MENAJER REALIZATE DIN TUBURI DIN POLIPROPILENA


PREVEDERI GENERALE
Instalaiile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea si
executarea instalaiilor sanitare I9-94 si a Normativului pentru proiectarea si executarea instalaiilor tehnico
- sanitare cu evi din PP ind. N.P. 003 - 96" .
Materiale
Pentru instalaiile de canalizare menajera vor utiliza:
- evi din polipropilena pentru presiuni nominale 2,5 - 4;
- piese speciale pentru instalaii de canalizare din polipropilena, pentru etanare cu garnituri de cauciuc,
ambele cu caracteristici si dimensiuni conform anexa 3A1 din "Normativ pentru proiectarea executarea si
exploatarea instalaiilor tehnico-sanitare si tehnologice cu evi din polipropilena" ind. N.P. 003-96;
- obiecte sanitare din porelan sanitar (lavoare, vase WC);
- obiecte sanitare din material plastic si fibra de sticl (sifoane de pardoseala );
pentru vas WC, din polietilena, complet echipat;

- rezervor

- accesorii si stelaje de montaj.


Obiectele sanitare vor fi nsoite de certificate eliberate de productor sau dup caz vor fi
agrementate tehnic conform legislaiei in vigoare.
Verificarea materialelor
nainte de punerea in opera materialele vor fi verificate vizual si dimensional. Prin examinare
vizuala se va urmri ca:
- evile sa fie drepte, culoarea lor sa fie uniforma si de aceiai nuana;
- suprafaa interioara si exterioara sa fie neteda, fr fisuri, arsuri sau cojeli;
- sa nu fie bule de aer, incluziuni si arsuri in seciunea transversala a evii;
- suprafaa interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda, fara denivelari, incluziuni,
cojeli etc;
Prin verificarea cu ublerul se urmrete ca:
- abaterile la diametrul exterior, la diametrul interior al evilor si al mufelor fitingurilor se vor nscrie in limitele
valorilor nscrise in prospect.

14

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Materialele gsite necorespunztoare nu vor fi puse in lucru.


Manipularea, transportul si depozitarea materialelor
Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securitii muncii si in aa
fel incit acestea sa nu se deterioreze si sa nu se nregistreze accidente din rndul personalului manipulator.
Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta prevederile cap. 2.8. din Norme
specifice de securitate a muncii pentru lucrri de instalaii tehnico-sanitare si de nclzire ed.1996.
Transportul materialelor se va face astfel incit sa nu se deterioreze materialele iar personalul sa nu
fie pus in pericol. Pentru aceasta se vor respecta prevederile cap. 2.8. din Norme specifice de securitate a
muncii pentru lucrri de instalaii tehnico-sanitare si de nclzire ed.1996.
Pstrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop, in
condiii care sa asigure buna lor conservare respectnd prevederile pct. 2.4.4. din Norme generale de
protecie a muncii ed. 1996.
Manipularea materialelor din polipropilena se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau de
zgrieturi, nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.
evile se vor aranja pentru transport numai orizontal, pe suprafee drepte si netede, sprijinite
continuu pe toata lungimea lor, n stive care sa nu depeasc 1,50 m nlime.
La transportul cu autocamioanele al evilor din polipropilena cu lungimi mai mari de 4 m,
autocamionul respectiv trebuie si fie prevzut, n mod obligatoriu cu remorca monoaxa.
Pe durata transportului materialele vor fi bine sprijinite lateral pentru a nu se rsturna unele peste
altele.
Nu se vor efectua transporturi cu alte materiale aezate deasupra materialelor din polipropilena.
De asemeni, transportul materialelor din polipropilena trebuie efectuat la adpost de aciunea directa a
radiaiilor solare, iar pe timp friguros trebuie luate masuri suplimentare de asigurare contra loviturilor sau
de zgrieturilor. .
Materialele din polipropilena vor fi depozitate n magazii nchise, bine aerisite sau n locuri ferite de
soare. Temperatura de depozitare recomandata va fi cuprinsa ntre 0 si +45 0 C.
evile se vor aranja n rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni, stivuindu-se pe nlimi de maximum
1,50 m. Ele se vor sprijini continuu pe toata lungimea, pe suprafee drepte si netede.
Fitingurile se vor aranja n rafturi, de asemenea, pe sortimente si dimensiuni.

Tehnologii de mbinare si fasonare

15

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Temperaturile optime de prelucrare a materialelor din polipropilena n atelier ct si la montarea pe


antier sunt de +50C pn la +300C.
Nu se recomanda prelucrarea mecanica a evilor la temperaturi sub 5 0C, nsa deformarea la cald
se poate efectua.
Prelucrarea materialelor din polipropilena se va efectua numai de ctre personal tehnic de
specialitate instruit n domeniul prelucrrii materialelor plastice.
La efectuarea operaiilor de prelucrare a materialelor din polipropilena se va tine seama de
plasticitatea materialului la temperaturi relativ sczute si de coeficientul redus de transmisie a cldurii, ceea
ce poate provoca nclzirea sculelor prelucrtoare si mpiedica lucrul prin nmuierea materialului.
Nu este permisa rcirea sculelor cu apa n timpul prelucrrii.
Suprafaa prelucrata nu trebuie sa prezinte fisuri care se pot amplifica ulterior pn la apariia de crpturi.
Pentru operaiile de taiere, lipire, polizare, gurire si deformri la cald se vor respecta prevederile
din normativul cu ind. N.P - 003 - 96, anexa 5.
mbinarea conductelor de canalizare din PP intre ele sau cu piese fasonate se realizeaz cu inele
de cauciuc pentru etanare. Tehnologia de execuie a acestor mbinri va respecta prevederile din anexa 5
a normativului cu ind. N.P.- 003- 96.
Condiii de montare
Conductele se vor monta paralel cu elementele de construcii adiacente respectnd pantele
indicate in planuri. Nu se realizeaz mbinri in zonele de trecere ale acestora prin planee, perei,
plafoane sau rosturi de tasare.
evile din PP se pot monta aparent, mascat (in liuri, in elemente de construcii), ngropate in
pmnt si in canale vizitabile si nevizitabile.
La trecerea prin perei si planee se va proteja conducta cu tub de diametru mai mare, tot din PP
sau alt material (PVC, metal).
Diametrul interior al tubului de protecie va fi cu 10-20mm mai mare dect diametrul exterior al
tevii.
Spaiul liber intre eava PP si tubul de protecie se va completa cu psla minerala, carton, etc.
La trecerile prin perei, tubul de protecie va avea lungimea egala cu grosimea finita a pereilor, iar
la trecerile prin planee tubul de protecie va depi partea superioara finita a planeului cu 20mm si va fi la
nivelul prii finite inferioare a planeului.
Nu se admit mbinri ale conductelor in manoanele de protecie.

16

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Distanta minima intre marginea tubului de protecie si cea mai apropiata mbinare sau derivaie va
fi de 3cm.
In cazul reelelor aparente evile se vor monta numai dup ce s-au executat tencuielile. Distanta
libera de la conducta la perete va fi maximum 3cm.
Montarea obiectelor sanitare se va face pe stelaje specifice fiecrui obiect.
Acestea, precum si rezervoarele de splare ale WC-urilor, se vor prinde in structura de rezistenta
a pereilor , pe poziiile si la distantele din proiectul de instalaii sanitare, si nlimile normate in STAS
1504-85.
Pe stelaje se vor lega si racordurile specifice obiectului la conductele corespunztoare montate in
perei. Montarea propriu-zisa a obiectelor si a armaturilor caracteristice acestora, se face numai dup
executarea si finisarea pereilor.
Obiectele se fixeaz prin uruburi de stelajele metalice, apoi se fac legturile la armaturile
obiectului.
Confecionare si montare dispozitive de preluare a dilatrilor si eforturilor din conducte
In cazul tuburilor din PP mbinate cu piese de legtura cu garnituri de cauciuc, preluarea dilatrilor
se va realiza prin meninerea unei distante de 10 mm intre tubul de PP si captul fiecrei mufe.
Conductele orizontale de canalizare (colectoarele aparente) din PP, se vor susine de elementele
de rezistenta cu coliere si brri amplasate la o distanta de
10 D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub dup mufa acestuia.
Coloanele se vor susine astfel:
- pentru coloanele care sunt ncastrate la nivelul planeului, se vor monta cate doua brri de ghidaj la
distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;
- pentru coloanele care traverseaz planeele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevedea cate un punct
si o brar de ghidaj la fiecare nivel
La baza si vrful coloanei se vor monta puncte fixe.
Prinderea si susinerea conductelor orizontale se face cu:
- console de susinere din resturi de teav din PP (uor turtita, fasonata la cald) fixate in perete;
- brri de perete tip MUPRO, HILTI sau similar.
Punctele fixe se vor realiza prin lipirea a doua inele de ambele pri ale unei brri ncastrate in
perete.

17

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

Distantele intre dispozitivele de susinere pe orizontala ale conductelor din PP sunt conform tabel 1
pct.3.26 din normativ ind. N.P.- 003 - 96.
In cazul montajului aparent al conductelor distanta intre conducta si peretele finisat (tencuit nainte de
montaj) va fi de maximum 3cm.
Probarea instalaiilor
In conformitate cu prevederile normativului I9-94, cap.13 conductele interioare de canalizare a
apelor vor fi supuse la urmtoarele ncercri:
- ncercarea de etaneitate;
- ncercarea de funcionare.
ncercarea de etaneitate la presiune la rece - se efectueaz prin verificarea etaneitii pe tot
traseul conductelor si la punctele de mbinare prin umplerea cu apa a conductelor pn la nivelul de
refulare prin sifoanele de pardoseala si obiectele sanitare.
ncercarea de funcionare - se efectueaz prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de
scurgere la debitul nominal de funcionare.

PRINCIPALELE ETAPE SI ORDINEA DE EXECUIE A LUCRRILOR


1. Primirea proiectului de baza, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea eventualelor
obieciuni in forma scrisa , beneficiarului si proiectantului de specialitate. In conformitate cu Legea nr. 101995 art. 13, constructorul va verifica daca proiectul de baza este verificat de ctre verificatorul atestat
MLPAT.
2. Dup acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvrii eventualelor obieciuni) si ncheierea
contractului de execuie a lucrrilor, se va ntocmi:
- extrasul principalelor materiale si echipamente ,conform listelor de cantitati de lucrari, a listelor de
materiale, echipamente si dotri precum si a fiselor tehnice.
- extrasul principalelor anexe de inventar : schele demontabile, platforme de lucru, balustrade de protecie,
scri mobile, rulete, nivele etc.
3. Stabilirea graficului de execuie a principalelor lucrri de instalaii - montaj care rezulta din
proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrrilor de construcii si alte instalaii si cu
termenul din contractul ncheiat cu beneficiarul.
4. Stabilirea structurii, calificrii, numrului si ealonrii forei de munca, pe baza termenului
contractual si a graficului de execuie a principalelor lucrri

18

SC Adex Cad Proiect S.R.L.


Adresa: Bucuresti,Bd Constantin Brancoveanu nr. 18,bl B7,ap 115
Tel: 0724.061.889 / 0724098333, Fax: 0318171184,Web:
www.adexcad.ro,Email:office@adexcad.ro/adexcad@gmail.com

5. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in sigurana a materialelor necesare in prima urgenta ,


apoi a celorlalte materiale, funcie de ealonarea lucrrilor.
6. Selecionarea si angajarea forei de munca necesara, a responsabililor tehnici cu execuia,
instruirea asupra lucrrilor de instalaii montaj, instruirea asupra proteciei si igienei muncii,- inclusiv
semnarea fiselor individuale de instructaj- dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice,echipamentului
individual de protecie etc., precum si organizarea muncii conform graficului de ealonare a lucrrilor.
7. Proiectantul propune ca lucrrile de baza ale instalaiei sa fie executate in urmtoarea ordine;
- montarea conductelor, suporilor si accesoriilor instalaiei, conform prevederilor Normativului I 9-94 si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea probelor hidraulice de etaneitate a instalaiilor , conform prevederilor Normativului I 9-94 , a
Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- montarea obiectelor sanitare;
- efectuarea probelor de funcionare conform prevederilor Normativului I 9-94 , a Normativului C 56 si a
prevederilor prezentului caiet de sarcini;
- efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor conform HG 273/1994.
MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe perioada de execuie a lucrrilor se vor lua masuri de protecie a muncii specificate in NGPM2002, Regulamentul privind protecia si igiena muncii in construcii MLPAT 1993 si a Normelor specifice
de securitate a muncii pentru lucrrile de instalaii tehnico-sanitare si de nclzire -1996.
MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Pentru perioada de execuie a lucrrilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul lucrrii conform
Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executrii lucrrilor de construcii si instalaii aferente
acestora C 300-94.

Intocmit
Ing. Ionel OPREA

19