Sunteți pe pagina 1din 14

NOT DE FUNDAMENTARE

Seciunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotrre pentru modificarea Anexei la Hotrrea Guvernului nr. 1202/2010 privind actualizarea
cuantumului contribuiilor specifice de gospodrire a resurselor de ap
Seciunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ.
1. Descrierea situaiei actuale

Prin

Hotararea

Guvernului

nr.1202/2010,

publicata

in

Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.826/10 decembrie


2010, Guvernul Romaniei a aprobat actualizarea cuantumului
contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa. In
esenta, prin noul act normativ cuantumul contributiei in cauza a
crescut in mod substantial pentru producatorii de energie
electrica prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalata in
regim de uzinare.
In cazul SC Hidroelectrica SA, cresterea cuantumului tarifului
este de 4,23 ori, respectiv de la 0,26 lei/1000 m3 (tarif stabilit
prin Hotararea Guvernului nr.328/2010) la 1,1 lei/1000 m3, cat
s-a stabilit prin Hotararea Guvernului nr.1202/2010, asadar o
crestere de 323%.
Aplicarea in continuare a prevederilor Hotararii Guvernului
nr.1202/2010 scoate din plaja de rentabilitate un numar foarte
mare de centrale hidroelectrice aflate in exploatare, respectiv
centralele de mica cadere (Portile de Fier II, centralele de pe
raul Olt, Arges aval, Bistrita aval). La aceste centrale, numai
costul cu apa uzinata atinge si chiar depaseste 50% din costul
de productie al unui MWh.
In aceasta situatie, costul de productie total, pentru circa 30%
din productia de energie electrica a SC Hidroelectrica SA
depaseste pretul de referinta din piata de energie electrica,

facandu-le ineficiente.
In plus, in perioada de ape mari, datorita diminuarii caderii,
creste semnificativ consumul specific, mii mc/MWh, costul cu
apa uzinata depasind pentru centralele hidroelectrice de cadere
mica valoarea de 120 lei/MWh.
In aceste conditii, in perioada de ape mari, cresterea costului cu
apa uzinata corelata cu scaderea pretului de vanzare a energiei
pe piata spot piata pentru ziua urmatoare sub 10 lei/MWh
scoate din piata de energie electrica energia hidro regenerabila,
nepoluanta si care are cele mai mici costuri de productie, cu
efecte directe asupra cresterii pretului energiei electrice.
Totodata, cuantumul actual al contributiei specifice de
gospodarire a resurselor de apa influenteaza, pe de o parte, toate
investitiile viitoare in amenajarea cursurilor mici de apa, scade
substantial capacitatea SC Hidroelectrica SA de mentinere
si/sau continuare a finantarii investiilor aflate in derulare din
perioada 1990-2010 si, pe de alta parte, va influenta pretul la
consumatorul final.
In piata reglementata, influenta cresterii pretului apei uzinate,
daca se mentine actualul nivel contributiilor specifice de
gospodarire a apelor, va conduce inevitabil la o crestere a
tarifului la consumatorul final de circa 8-10%. Nerecunoasterea
acestor majorari de tarife de catre Autoritatea Nationala de
Reglementare in domeniul Energiei in tariful la consumatorul
final

afecteaza

direct

capacitatea

de

finantare

SC

Hidroelectrica SA, fiind astfel costuri internalizate.


In

aceste

conditii,

implemetarea

Directivei

europene

60/2000/CE trebuie in mod imperios coroborata cu mentinerea


unui nivel al contributiilor specifice de gospodarire a apelor
care sa asigure atat rentabilitatea producatorilor de energie
electrica cat si mentinerea unui pret suportabil al energiei
electrice la consumatorul final.
In cele ce urmeaza se prezinta evolutia tarifelor pentru serviciile

specifice de gospodarire a apelor, in cele doua situatii


particulare anterior citate. Astfel, prin Legea nr.404/2003
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale Apele
Romane (Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.713 din 13
octombrie 2003), s-au stabilit urmatoarele tarife: 1 leu/m3
pentru agentii economici producatori de energie electrica prin
hidrocentrale, indiferent de puterea instalata, in regim de
uzinare si 1 leu/m3 pentru agentii economici producatori de
energie electrica si termica prin termocentrale si producatori de
energie nuclearo-electrica, in regim de circuit deschis. De
remarcat faptul ca prin acest act normativ nu se stabileau tarife
diferentiate in functie de tipul de producator de energie
electrica, tariful fiind, practic, acelasi pentru toti producatorii de
energie electrica: hidro, termo si nucleara, cu singura exceptie a
agentilor economici producatori de energie electrica si termica
prin termocentrale, in regim de recirculare maxim tehnic
realizabil.
Prin Hotararea Guvernului nr.803/2008 privind reactualizarea
cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor
de apa, a tarifelor si a penalitatilor (Monitorul Oficial al
Romaniei Partea I nr.596 din 11 august 2008), reactualizarea
cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor
de apa s-a facut, potrivit art.1, alin.1 al actului normativ in
discutie, prin majorarea acestuia cu indicele de inflatie aferent
perioadei 1 august 2005-1 ianuarie 2008, stabilit si comunicat
de Institutul National de Statistica.
Prin Hotararea Guvernului nr.522/2009 privind reactualizarea
cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor
de apa, a tarifelor si a penalitatilor (Monitorul Oficial al
Romaniei Partea I nr.440 din 26 iunie 2009), reactualizarea
cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor
de apa s-a facut din nou, potrivit art.1, alin.1 al actului normativ
in discutie, prin majorarea acestuia cu indicele de inflatie

aferent perioadei 1 ianuarie 2008-1 martie 2009, stabilit si


comunicat de Institutul National de Statistica.
Prin Hotararea Guvernului nr.328/2010 privind reactualizarea
cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor
de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatie
(Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.279 din 29 aprilie
2010), reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de
gospodarire a resurselor de apa s-a facut, potrivit art.1, alin.1 al
actului normativ in discutie, prin majorarea acestuia cu indicele
de inflatie aferent perioadei 1 martie-31 decembrie 2009,
stabilit si comunicat de Institutul National de Statistica.
A urmat Hotararea Guvernului nr.1202/2010, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.826 din 10 decembrie
2010, prin care Guvernul Romaniei a aprobat, din nou, in anul
2010, actualizarea cuantumului contributiilor specifice de
gospodarire a resurselor de apa. De aceasta data, insa, spre
deosebire de toate hotararile de guvern precedente, descrise mai
sus, actualizarea cuantumului contributiilor specifice de
gospodarire a resurselor de apa s-a facut fara sa existe vreun
criteriu de calcul, in conditiile in care toate actualizarile
precedente aveau la baza indicele de inflatie stabilit si
comunicat de catre Institutul National de Statistica, cu
incalcarea dispozitiilor imperative cuprinse in Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preturilor si
tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului
Concurentei, aprobata prin Legea nr.205/2002, cu modificarile
si completarile ulterioare.
De mentionat este faptul ca SC Hidroelectrica SA detine o cota
intre 20-30 % din productia totala de energie electrica a
Romaniei. Din aceasta cota, SC Hidroelectrica SA livreaza pe
piata reglementata circa 30% din totalul productiei sale. Fiind
vorba despre piata reglementata, pretul de comercializare a
energiei electrice pe aceasta piata este un pret reglementat,

stabilit de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in


domeniul Energiei (ANRE), tinand cont de toate costurile
operationale care intra in structura MWh-lui produs de fiecare
dintre producatorii anterior mentionati, mai putin componenta
investitionala si cheltuielile financiare aferente, inclusiv
profitul.

Intr-o

astfel

de

situatie,

impactul

majorarii

contributiilor in costul de productie este unul semnificativ si, in


consecinta, ar trebui sa se regaseasca in mod corespunzator si in
pretul reglementat, aprobat de ANRE. In fapt, acest lucru nu s-a
intamplat deoarece Hotararea Guvernului nr.1202/2010 a fost
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 10
decembrie 2010, data la care tarifele de energie electrica pe
sectorul reglementat fusesera deja stabilite de ANRE si,
totodata, pe sectorul concurential SC Hidroelectrica SA isi
contractasera deja cea mai mare parte din restul cantitatii
disponibile pe anul 2011, dupa acoperirea necesarului pe piata
reglementata. Asadar, pretul de vanzare a energiei electrice pe
anii 2011-2012 de catre producatorul SC Hidroelectrica SA nu
avea cum sa ia in calcul influenta unei astfel de majorari
semnificative in costul de productie, cum este cea generata de
aplicarea Hotararii Guvernului nr.1202/2010. In acest context,
singura modalitate de acoperire a acestei majorari o reprezinta,
in mod practic, diminuarea profitului, sau asa cum s-a intamplat
in 2011-2012 cand SC Hidroelectrica SA a terminat pe pierdere
exercitiu bugetar. Alternativ, tinand cont de un nivel constant si
in detaliu prognozat al veniturilor, ar fi necesara o reducere a
altor cheltuieli, situatie care ridica probleme majore legate de
siguranta

in

hidroenergetice

exploatare
si

implicit

capacitatilor
a

de

sigurantei

productie
Sistemului

Electroenergetic National. Poate fi afectata si politica


investitiilor din surse proprii, tot pe aceleasi considerente. Cu
titlu de exemplu precizam faptul ca, la nivel total al cheltuielilor
prognozate in Bugetul de venituri si cheltuieli / 2011 al SA
Hidroelectrica SA, ponderea cheltuielilor cu apa creste de la 3%

la 10%, aspect care, in costul MWh produs, se regaseste sub


forma unei cresteri a ponderii costului apei brute de la
aproximativ 5 lei/MWh la peste 21 lei/MWh. In conditiile in
care pretul reglementat, dupa cum am aratat mai sus, nu se
poate modifica corespunzator, aceasta situatie genereaza mai
mult decat o injumatatire a profitului din vanzarile pe contracte
reglementate, afectandu-se, in final, rentabilitatea productiei
romanesti de energie electrica .
Dupa cum s-a evidentiat in scurtul istoric al evolutiei actelor
normative succesive prin care s-a procedat la reactualizarea
cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor
de apa, descris in detaliu mai sus, criteriul pe baza caruia s-au
operat astfel de reactualizari a fost actualizarea cu indicele de
inflatie, aferent unor perioade diferite, stabilit si comunicat de
Institutul National de Statistica. Desi Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.107/2002 nu instituia acest criteriu ca fiind
regula pe baza careia sa se faca reactualizarea, ulterior aprobarii
prin lege a acestui act normativ, toate hotararile Guvernului
prin care s-au produs astfel de reactualizari s-au bazat pe acest
indicator, in conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen
nr.36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate,
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobata prin
Legea nr.205/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
O astfel de metoda, in ciuda diferitelor discriminari existente
intre producatorii de energie electrica si termica (de exemplu
tariful aplicabil producatorilor de energie electrica si termica in
termocentrale in regim de circuit deschis era substantial mai
mic celui aplicabil producatorilor de energie electrica si termica
in centrale nucleare in regim de circuit deschis, desi din punct
de vedere tehnic o astfel de diferentiere nu se justifica, regimul
de functionare al celor doua categorii de producatori fiind
similar),

avea

avantajul

posibilitatii

de

prognozare

cheltuielilor cu apa bruta in costul MWh produs de producatorii


de energie electrica. In plus, si alte cheltuieli avand ponderi

variate in costurile de producere a MWh sufereau actualizari pe


baza aceluiasi indicator, deci procedura avea si o justificare
economica. In esenta, evolutia in procente a cheltuielilor cu apa
bruta prin aplicarea exclusiv a indicelui de inflatie poate fi
sintetizata, dupa cum urmeaza: prin Legea nr.404/2003 se
stabilea un tarif unic de 0,1 lei/1000 m3 (valoarea stabilita prin
aplicarea procedeului denominarii leului, pentru a se putea
asigura comparabilitatea cu cifrele care vor urma), prin
Hotararea Guvernului nr.803/2008 cresterile au fost de 130%
pentru centralele hidroelectrice. Prin Hotararea Guvernului
nr.522/2009 cresterile au fost de 8,7% pentru centralele
hidroelectrice, prin Hotararea Guvernului nr.328/2010 cresterile
au fost de 4% pentru centralele hidroelectrice (in aceste ultime
doua cazuri s-au aplicat indici de inflatie aferenti unor perioade
mai scurte de timp, de regula 1 an, ceea ce explica cresterile
mai mici) iar prin Hotararea Guvernului nr.1202/2010 cresterile
au fost de 323% pentru centralele hidroelectrice, in conditiile in
care aceasta ultima hotarare a Guvernului a fost publicata la
numai 9 luni de la data precedentei actualizari. Concluzia
acestor calcule este aceea ca majorarile cunatumul contributiilor
specifice de gospodarire a resurselor de apa pentru producatorii
de energie electrica in regim de circuit deschis prin centrale
hidroelectrice, operate prin Hotararea Guvernului nr.1202/2010,
nu au la baza o justificare economica obiectiva, fiind facute in
mod aleatoriu. Chiar daca vorbim despre o actualizare a acestor
tarife, nu este normal din punct de vedere economic ca aceste
contributii sa sufere majorari atat de mari fara sa se tina cont si
de posibilitatea celor obligati la plata lor de a le suporta, in
conditiile in care reiteram ideea ca aceste majorari nu au niciun
fundament economic obiectiv. Un principiu important in
activitatea

oricarei

societati

comerciale

il

reprezinta

predictibilitatea veniturilor si cheltuielilor, principiu fara de


care nicio societate comerciala nu-si poate intocmi bugete de
venituri si cheltuieli realiste si credibile. In situatia descrisa pe

larg mai sus, majorarea cu 300% pana la 450% a unor cheltuieli


fara posibilitatea ajustarii corespunzatoare a veniturilor este o
masura cu efecte economice negative. In acest context, tinand
cont de ponderea insemnata a productiei de energie electrica
livrata de producatorii hidro pe piata reglementata, consideram
ca Hotararea Guvernului nr.1202/2010 ar trebui modificata in
mod corespunzator astfel incat reactualizarea tarifelor de
gospodarire a resurselor de apa in cazul celor doua categorii de
centrale hidroelectrice anterior mentionate sa se faca folosinduse acelasi criteriu care s-a aplicat si pana acum, respectiv
actualizarea cu rata inflatiei (in caz concret, actualizarea cu rata
inflatiei pe anul 2010) si diferentiat functie de caderea bruta.
Prin prezentul proiect de act normativ se intentioneaza
modificarea Anexei la Hotararea Guvernului nr.1202 din 2
decembrie 2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor
specifice de gospodarire a resurselor de apa, anexa intitulata
Cuantumul contributiilor specifice de gospodarire a resurselor
de apa, lit. A.1., punctul 1.3., in sensul modificarii
cuantumului nivelului contributiei cu sume actualizate (fata de
valorile de referinta corespunzatoare, mentionate in tabelul
anexa la Hotararea Guvernului nr. 328/2010) in functie de
indicele de inflatie comunicat de Institutul National de
Statistica, in acord cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr.36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor
reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei,
aprobata

prin

Legea

nr.205/2002,

cu

modificarile

completarile ulterioare, corelat cu prevederile

si

Directivei

europene 60/2000/CE, astfel incat acestea sa fie suportabile


pentru producatorii de energie electrica si sa nu afecteze negativ
evolutia pretului energiei electrice

in piata,

investitiile si

dezvoltarea de noi capacitati energetice.


Modificarea

preconizat

prevede

scutirea

de

la

plata

contribuiei pentru apa turbinat a centralelor de mica putere


(putere instalat 4 MW) ct si stabilirea de contributii

specifice difereniate funcie de cderea brut a centralelor cu


puteri instalate > 4 MW. La baza stabilirii noilor contribuii cu
apa turbinat st propunerea de clasificare a centralelor
hidroelectrice cu puteri instalate peste 4 MW, n centrale de
cdere mare, cu Hbrut > 18 mca, i centrale hidroelectrice de
cdere mic cu Hbrut 18 mca.
Prin aplicarea noilor valori ale contribuiei, difereniate cu
cderea brut a centralelor, costul n lei/MWh produs (inclusiv
costul cu apa uzinat) n condiii de viitur se menine suficient
de sczut permind meninerea n funciune n condiii de
economicitate si a centralelor hidroelectrice care, la actualul
tarif al apei uzinate de 1,1 lei/mia mc, dac ar fi fost meninute
n funciune nu ar fi fost profitabile.
2. Schimbri preconizate

Prin prezentul proiect de act normativ se intentioneaza


modificarea Anexei la Hotararea Guvernului nr.1202 din 2
decembrie 2010, privind actualizarea cuantumului contributiilor
specifice de gospodarire a resurselor de apa, anexa intitulata
Cuantumul contributiilor specifice de gospodarire a resurselor
de apa, lit. A.1., punctul 1.3., in sensul modificarii
cuantumului nivelului contributiei cu sume actualizate (fata de
valorile de referinta corespunzatoare, mentionate in tabelul
anexa la Hotararea Guvernului nr. 328/2010) in functie de
indicele de inflatie comunicat de Institutul National de
Statistica, in acord cu prevederile Ordonantei de urgenta
nr.36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate,
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, aprobata prin
Legea nr.205/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
corelat cu prevederile Directivei europene 60/2000/CE, astfel
incat acestea sa fie suportabile pentru producatorii de energie
electrica si sa nu afecteze investitiile si dezvoltarea de noi
capacitati energetice.

3. Alte informaii

n acest sens, este necesar emiterea unei Hotrri a Guvernului


care s reglementeze cadrul juridic adecvat.

Seciunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

2. Impactul asupra mediului de

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

afaceri
3. Impactul social

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

4. Impactul asupra mediului

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Alte informaii

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

Seciunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, att pe termen scurt, pentru anul curent, ct i pe
termen lung (pe 5 ani)
mii lei
Indicatori

Anul curent

Urmtorii 4 ani

2013

2014 2015 2016 2017

Media pe 5 ani

1. Modificri ale veniturilor bugetare,

SC Hidroelectrica SA estimeaza ca va plati Administratiei

plus/minus, din care:

Nationale Apele Romane, in anul 2013, cu titlu de contributie

a) buget de stat, din acestea:

specifica de gospodarire a apelor, in raport de cantitate de

(i) impozit pe profit

energie electrica prognozata a fi produsa, suma de 278.075.593

(ii) impozit pe venit

lei.

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurrilor sociale de stat:
(i) contribuii de asigurri

In cazul modificarii cuantumului nivelului contributiei specifica


de gospodarire a apelor, in forma propusa, SC Hidroelectrica
SA estimeaza ca va plati Administratiei Nationale Apele
Romane in anul 2013 aproximativ 258.000.000 lei.
Diferenta pana la suma de 278.075.593 lei poate fi acoperita de
Administratia Nationala Apele Romane din alte surse, inclusiv
de la bugetul statului, in conditiile in care SC Hidroelectrica SA
va inregistra in anul 2013 un profit estimat de 433.635.000 lei si
va contribui la bugetul statului cu sume importante din impozite
si taxe.

2. Modificri ale cheltuielilor

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

bugetare, plus/minus, din care:


a) buget de stat, din acestea:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii

10

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
c) bugetul asigurrilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.1202/2010, SC

care:

Hidroelectrica SA estimeaza ca suma totala care va trebuie

(i) buget de stat

platita in anul 2013 catre Administratia Nationala Apele

(ii) bugete locale

Romane, cu titlu de contributie specifica pentru apa uzinata, va


fi de aproximativ 280.000.000 lei.
Urmare modificarii cuantumului contributiei, SC Hidroelectrica
SA estimeaza ca suma totala care va trebuie platita in anul 2013
catre Administratia Nationala Apele Romane, cu titlu de
contributie specifica pentru apa uzinata, va fi de aproximativ
98.700.000 lei.

4. Propuneri pentru acoperirea

Diferenta

neincasata

urmare

reducerii

cuantumului

creterii cheltuielilor bugetare

contributiilor va putea fi eventual asigurata de la bugetul de


stat, urmare alimentarii de catre SC Hidroelectrica SA, prin
plati suplimentare reprezentand impozit pe profit si dividende.

5. Propuneri pentru a compensa

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

reducerea veniturilor bugetare


6. Calcule detailiate privind

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

fundamentarea modificrilor
veniturilor i/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaii

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

Seciunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaiei n vigoare
1. Proiecte de acte normative

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de act

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

normativ cu legislaia comunitar n


materie

11

3. Decizii ale Curii europene de

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

Justiie i alte documente


4. Evaluarea conformitii:

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

Denumire actului sau documentului

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

comunitar, numrul, data adoptrii i


data publicrii
5. Alte acte normative i/sau

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

documente internaionale din care


decurg angajamente
6. Alte informaii

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

Seciunea a 6-a
Consultrile efectuate n vederea elaborrii proiectului de act normativ
1. Informaii privind procesul de

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

consultare cu organizaii
neguvernamentale, institute de
cercetare i alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

organizaiilor cu care a avut loc


consultarea, precum i a modului n
care activitatea este legat de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultrile organizate cu

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

autoritile administraiei publice


locale, n situaia n care proiectul de
act normativ are ca obiect activiti
ale acestor autoriti, n condiiile
Hotrrii Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autoritilor
administraiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative
4. Consultrile desfurate n cadrul

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

consiliilor interministeriale, n

12

conformitate cu prevederile Hotrrii


Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaii privind avizarea de

Consiliul Economic si Social

ctre:

Consiliul Concurentei

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aprare a
rii
c) Consiliul Economic i Social
d) Consiliul Concurenei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaii

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

Seciunea a 7-a
Activiti de informare public privind elaborarea i implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societii civile cu

Proiectul de act normativ va fi afisat pe pagina de web-internet

privire la necesitatea elaborrii

a Ministerului Economiei

proiectului de act normativ


2. Informarea societii civile cu

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

privire la un eventual impact asupra


mediului n urma implementrii
proiectului de act normativ, precum i
efectele asupra sntii i securitii
cetenilor sau diversitii biologice
3. Alte informaii

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

Seciunea a 8-a
Msuri de implementare
1. Msurile de punere n aplicare a
proiectului de act normativ de ctre
autoritile

administraiei

publice

centrale i /sau locale nfiinarea


unor noi organisme sau extinderea
competenelor institutiilor existente.
2. Alte informaii

Prezentul Proiect de act normativ nu se refera la acest subiect

13

Fa de cele prezentate mai sus, n baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 107/2002 privind nfiinarea Administraiei Naionale Apele Romne, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 404/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 81 alin. (1)
din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificrile i completrile ulterioare i n temeiul art. 108 din
Constituia Romniei, republicat, s-a ntocmit alaturatul proiect de Hotrre a Guvernului pentru
modificarea Anexei la Hotrrea Guvernului nr. 1202/2010 privind actualizarea cuantumului
contribuiilor specifice de gospodrire a resurselor de ap, pe care, dac suntei de acord, va rugm
s-l aprobai.

MINISTRUL DELEGAT PENTRU


ENERGIE
Constantin NI

Avizm,
MINISTRUL DELEGAT

MINISTRUL MEDIULUI I

PENTRU APE, PDURI I

SCHIMBRILOR CLIMATICE

PISCICULTUR
Lucia Ana VARGA

Rovana PLUMB

MINISTRUL DELEGAT

VICEPRIM-MINISTRU

PENTRU BUGET

MINISTRUL FINANELOR PUBLICE

Liviu VOINEA

Daniel CHIOIU

MINISTRUL JUSTIIEI
ROBERT - MARIUS CAZANCIUC

14