Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa 5.3.

Modele fizice, modele experimentale, modele funcionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementri
i planuri tehnice noi sau perfecionate, realizate n cadrul programelor naionale sau comandate de beneficiar

2002
Nr.
crt.

Contr.

Beneficiar

Val.
lei

6034

HIDROELECTRICA

12320

604

19300

1452

22

6245

RELANSIN
Hidroelectrica
RELANSIN
Hidroelectrica
ICI - INFOSOC
Hidroelectrica
HIDROELECTRICA

6224

HIDROELECTRICA

7000

6223

HIDROELECTRICA

5500

7140

SE Deva

12500

2
3

7022
6256

7209

5
6

7078
7099

ROMAG TERMO
SAEM
ENERGOMONTAJ
Inst.Pneumoftiziologie
Prof.dr.Marius Nasta
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA

7
8

7109
7110

SMART Bucuresti
SMART Bucuresti

15000
13000

6200

HIDROELECTRICA

46000

5000
25000
3000

35000
20296.8
4000
40000
10000

Denumire
Modele
Model experimental de echipament de transmitere, fara contacte, a param.the.-functionali intre rotorul
hidroagregatelor si inst.auxiliare
Pilot experimental la CHE Clopotiva Conducerea in regim automat, de la distanta, a unei hidrocentale
Model experimental elementar de automatizare inteligent pt.conducerea pe procese tehnologice specifice
hidrocentralelor.
Pilot experimental la CHE Mihailesti CHE Lesu (1 x 3,4MW)Solutie moderna de conducere, in conceptie
centralizata, a unei hidrocentrale cu amplasament izolat.
Pilot experimental la CHE Lesu (1 x 3,4MW)Solutie moderna de conducere, in conceptie centralizata, a
unei hidrocentrale cu amplasament izolat.
Pilot experimental lCHE Retezat si Ostrovul Mic Solutie, folosind tehnica digitala de realizare a
automatizarii anclasarea automata a rezervei, in statiile de 0,4kV, cu trei si doua surse de alimentare din
centralele hidroelectrice. .
Model experimental elementar de automatizare inteligent pt.conducerea pe procese tehnologice specifice
hidrocentralelor. Aplicatie la CHE Mihailesti
Proceduri
Proceduri de lucru privind gestionarea materialelor din azbest. Studiu de solutie privind inlocuirea
materialelor de izolatie termica pe baza de azbest cu materiale non-azbest
Procedura pentru elaborare si implementare sistem de management de mediu la ROMAG TERMO
Procedura pentru elaborare documentatie, obtinere autorizatii si asistenta tehnica la spalarea cazanelor
Back-uip Boiler 1+2
Procedura pentru intocmire documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de mediu
Procedura de verificare a indeplinirii conditiilor de racordare la RET
Revizuire instructiune 3RE - I2 - 83. Incercare mijl.de protectia muncii (ptr.lucrari cu si fara scoatere de
sub tensiune, inclusiv cond.tehnice ptr.prajini si unelte ptr.LST)
Fisa tehnologica ptr.revizia tehnica a intrerupt.de SF 6 fabricate la IEP Craiova
Revizuire instructiune 3.2.RE - I 140/84.Instructiuni privind controlul si revizia tehnica a elementelor si
armat.din LEA si statiile 110-400 kV
Proceduri operationale de verificare a protectiilor electrice aferente echipamentelor din CHE
1

10

7135

SMART Bucuresti

15000

11

7136

SMART Bucuresti

13000

12

7114

SMART Bucuresti

19000

13

7104

TRANSELECTRICA

10000

14
15
16
17
18
19
20
21

7153
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161

TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA

19000
8000
8000
7500
7000
7500
8000
7500

1
2
3

7111
7113
7116

SMART Bucuresti
SMART Bucuresti
SMART Bucuresti

17000
12000
15000

7100

CN Transelectrica

20000

5
6

7111
7116

SC SMART
SC SMART

17000
20000

7050

HIDROELECTRICA

14000

561/A004

MEC-ORIZONT 2000

25000

Procedura de inlocuire sub tensiune a lanturilor de izolatoare de intindere, construite din izolatoare capatija cu elem.defecte. Metodologie de evaluare a izolatoarelor defecte
Procedura tehnologie de reconditionare a coloanelor autotransf.Io 110 - 400 kV in vederea aplicarii in
atelierele proprii ale sucurs.SMART
Proceduri operationale ptr.incercarile profilactice ale echipamentelor si certificarea formatiilor de incercari
Normativ revizuit PE 116-2. Normativ de incercari si masuratori la instal.de automatizare a partii electrice
din centrale si statii
Procedura revizuita 3.2. FT 57-90 Revizia tehnica a intreruptoarelor de i.t. de 110-400 KV.
Caiet de sarcini si specificatie tehnica ptr.achizitia AT 200 MVA
Caiet de sarcini si specificatie tehnica ptr.achizitia AT 400 MVA cu reglaj inclus
Caiet de sarcini si specificatie tehnica pentru repararea AT 200 MVA
Caiet de sarcini si specificatie tehnica pentru repararea AT - UP 400 MVA
Caiet de sarcini si specificatie tehnica pentru repararea AT - UR 400 MVA
Caiet de sarcini si specificatie tehnica pentru repararea T 250 MVA
Caiet de sarcini privind sist.de tratare si recuperare a izolatiei trafo si autotrafo cu acestea in functiune
Metodologii
Metodologia de diagnosticare a starii tehnice a mecanismelor de actionare oleopneumatice
Metodologie de verificare subtensiune a lanturilor de izolatoare compozite din reteaua de transport
Metodologie de calificare seismica a echipament.de inalta tensiune, inclusiv a suportilor de fixare, pe baza
IEC - 1166
Metodologie de calificare seismic a echipamentului de nalt tensiune, inclusiv a suporilor de fixare, pe
baza IEC 1166
Metodologie de diagnosticare a strii tehnice a mecanismelor de acionare oleopneumatice;
Metodologie de calificare seismic pentru ntreruptoare, separatoare, descrctoare i izolatoare suport;
Metodologie de calcul a corectiilor in cazul in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de
decontare
Metodologie multicriteriala de analiza a proiectelor de eficienta energetica

2003
Nr.
crt.

Contr.

Beneficiar

Denumire

Val.
lei

Modele
1

3223

ASE - CALIST

14000

Instalatie pilot. Sistem mobil de etalonare in situ a instalatiilor de masurare a debitelor turbinate la
hidrocentralele de joasa cadere.
2

4238

PN-03-16 03 MECT
04
PN-03-16 03 MECT
06

25000

1127

25000

ASE - CALIST

RELANSIN

10000

35000

Instalatie pilot.Sistem complex de masurare, supraveghere si inregistrare a parametrilor calitativi si


cantitativi ai energiei electrice.
Instalatie pilot la un hidrogenerator la SH Cluj. Echipament computerizat pentru contorizarea serviciilor
de sistem (tehnologic) la marile hidrogeneratoare.
Instalatie pilot la CHE LugasU 2 x 9 MW. Optimizarea functionarii hidrocentralelor de joasa cadere, cu lac
de acumulare, prin cresterea semnificativa a gradului de inteligenta a procesului tehnologic de conversie a
energiei.
Instalatie pilot de transmitere, fara contacte, a param.the.-functionali intre rotorul hidroagregatelor si
inst.auxiliare.

Proceduri
1
2

8144
8012

TRANSELECTRICA
OMEPA

13500
19800

3
4
5
6

125
131
6200
8055

SMART Bucuresti
SMART Bucuresti
HIDROELECTRICA
HIDROELECTRICA

14000
7000
32000
49000

7
8
9
10
11
12
13
14
15

7109/2002
7153
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161

SC SMART
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA

15000
12000
7000
7000
7500
8000
7500
7000
8000

37N / 3.2.

MECT

30000

2
3
4

37N / 4.1.
37N / 8.1.
PN 03-16 02
05
PN 03-16 02
07
7100/2002

MECT
MECT
MECT

15000
15000
20000

MECT

20000

5
6

CN Transelectrica

20000

Procedura: specificatii tehnice minimale pt.echipamente primare


Proceduri operationale necesare activitatii OMEPA ca operator de masurare pt.puncte de mas.de cat.A
Procedura pt.revizia tehnica a noilor tipuri de protectii numerice montate in instalatiile electrice
Procedura operationala pr.verificarea la punerea in exploatare a releelor de frecventa minima
Proceduril operationale de verificare a protectiilor electrice aferente echipamentelor din CHE
Proceduri de verificare a releelor de protectie numerice pentru generat., transformat.si LEA din dotarea
centralelor retehnologizate
Fi Tehnologic pentru Revizia Tehnic a ntreruptoarelor cu SF6 Fabricate de IEP Craiova;
Procedura revizuita 3.2. FT 57-90. Revizia tehnica a intreruptoarelor de i.t. de 110-400 KV.
Caiet de sarcini si specificatie tehnica ptr.achizitia AT 200 MVA
Caiet de sarcini si specificatie tehnica ptr.achizitia AT 400 MVA cu reglaj inclus
Caiet de sarcini si specificatie tehnica pentru repararea AT 200 MVA
Caiet de sarcini si specificatie tehnica pentru repararea AT - UP 400 MVA
Caiet de sarcini si specificatie tehnica pentru repararea AT - UR 400 MVA
caiet de sarcini si specificatie tehnica pentru repararea T 250 MVA
Caiet de sarcini privind sist.de tratare si recuperare a izolatiei trafo si autotrafo cu acestea in functiune
Metodologii
Metodologie si program de calcul pentru cresterea eficientei amenajarilor hidroenergetice prin utilizarea
optima a resurselor de apa.
Metodologie de reconstructie a zonelor afectate de activitatile specifice din siderurgie
Metodologie de cuantificare a externalitatilor in vederea introducerii acestora in costurile energiei
Metodologie si instalatii moderne pentru determinarea regimurilor de functionare a energiei electrice in
conditiile functionarii interconectate la UCTE
Metodologie si sistem informatic pentru diagnoza echipamentelor energetice interconectate la UCTE,
utilizind sisteme virtuale (tehnologia virtuala)
Metodologie de calificare seismic a echipamentului de nalt tensiune, inclusiv a suporilor de fixare, pe
baza IEC 1166
3

7111/2002

SC SMART

17000

Metodologie de diagnosticare a strii tehnice a mecanismelor de acionare oleopneumatice;

7116/2002

SC SMART

15000

Metodologie de calificare seismic pentru ntreruptoare, separatoare, descrctoare i izolatoare suport;

7163/2002

CN Transelectrica

20000

Procedura revizuita 3.2. FT 57-90.Revizia tehnic a ntreruptoarelor de nalt tensiune de 110-400 kV din
instalaiile Transelectrica.

Val
lei

Denumire

2004
Nr.
crt.

Contr.

Beneficiar

1451

RELANSIN
Hidroelectrica

12208

1452

10355

2162

3223

AMCSIT
RELANSIN
AMCSIT
RELANSIN
ASE
CALIST

5
6

8103
1

SH Cluj
ICPE SA - MENER

8000
5000

9041

19840

III.30.-242

TERMOELECTRICA
SA
TRANSELECTRICA

III.31.-242

TRANSELECTRICA

30000

4
5

8144
I.2

TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA

13500
40000

II.1

TRANSELECTRICA

85000

13000
66490

30000

Modele
Instalatie Pilot la CHE Retezat.Studiu si solutie, folosind tehnica digitala, de realizare a automatizarii
anclasare automata a rezervei in statiile de 0,4 KV cu trei si doua surse
de alimentare din centrale hidroelectrice.
Instalatie Pilot la CHE Mihailesti :Modul elementar de automatizare,inteligent,pentru conducerea de
procese tehnologice specifice hidrocent.
Instalatie Pilot la CHE Calugarita Retehnologizarea cu modernizarea microcentralelor pina la nivelul
functionarii fara personal.
Instalatie Pilot :Sistem mobil de etalonare "in situ" a instalatiilor de masurare a debitelor
turbinate la hidrocentralele de joasa cadere
Instalatie Pilot : Sistem de avertizare - alarmare sonora la barajele din bazinul Somesul Mic
Unitate pilot pt.valorificarea energiei eoliene in zona litoralului Marii Negre destinata unor consumatori
specifici
Proceduri
Regulament de exploatare tehnica privind regimul chimic al apei si aburului in centralele electrice si
termice
Procedura de monitorizare si terstare a parametrilor tehnici pentru
utilizatorii consumatori de energie electrica racordati la RET
Procedura de monitorizare si terstare a grupurilor generatoare
conectate la RET si RED in conf.cu Capitolul 9 cod RET
Procedura cu specificatii tehnice minimale pt.echipamente primare
Procedura specifica privind regimurile admisibile de functionare a transformatoarelor si
autotransformatoarelor de putere
Metodologie de determinare a starii tehnice a descarcatoarelor cu rezistenta variabila si eclatoare si a
descarcatoarelor cu ZnO prin incercari la locul de montaj si in laborator

II.3

TRANSELECTRICA

235000

Procedura de evaluare a starii tehnice a transformatoarelor, autotransformatoarelor de mare putere, a


bobinelor de reactanta de medie si inalta tensiune si accesorii aferente, cu parametrii de izolatie
depreciati, din statiile de 220-400 kV. Aplicarea pro

II.4

TRANSELECTRICA

55000

Procedura de evaluare a starii tehnice a intreruptoarelor de inalta tensiune in corelare cu cerintele actuale
ale Programului de Asigurare a Mentenantei si pentru luarea deciziei de inlocuire a acestora in cadrul
lucrarilor de retehnologizare

II.5

TRANSELECTRICA

55000

Procedura de evaluare a starii tehnice a separatoarelor de inalta tensiune in corelare cu cerintele actuale
ale Programului de Asigurare a Mentenantei si pentru luarea deciziei de inlocuire a acestora in cadrul
lucrarilor de retehnologizare

10

II.6

TRANSELECTRICA

35000

10

III.1

TRANSELECTRICA

25000

11
12

567
8055

A.S.R.O.
HIDROELECTRICA

998.77
55500

13

9058

HIDROELECTRICA

24000

1
2

II.7
II.8

TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA

50000
40000

II.9

TRANSELECTRICA

40000

II.10

TRANSELECTRICA

20000

Procedura de evaluare a starii tehnice a transformatoarelor de masura de 220 - 400 kV, in corelare cu
cerintele actuale ale Programului de Asigurare a Mentenantei pentru luarea deciziei de inlocuire a
acestora in cadrul lucrarilor de retehnologizare
Procedura pentru evaluarea duratei restante de viata a unitatilor de transformare cu durata de viata
normala de functionare depasita
Standard revizuit STAS 629080 "Incrucisari intre linii de energ.electrica si linii de telecomunicatii
Proceduri de verificare a releelor de protectie numerice pentru generat., transformat.si LEA din dotarea
centralelor retehnologizate
Proceduri pentru verificarea echipamentelor numerice de protectie existente sau in curs de punere in
functiune ca nu au fost cuprinse in programele anterioare e
Metodologii
Metodologie de expertizare a prizelor de pamant prin metode de evaluare directa
Metodologie de optimizare a programelor pentru executarea lucrarilor de retehnologizare in vederea
reducerii duratelor de intrerupere
Metodologie (procedura) pentru stabilirea volumului si conditiilor incercarilor
transformatoarelor/autotransformatoarelor in cursul reparatiilor
Metodologie (procedura) pentru evaluarea rezultatelor masuratorilor parametrilor importanti din statiile de
transformare la care se aplica mentenanta majora (sau retehnologizare)

III.2

TRANSELECTRICA

28000

III.8

TRANSELECTRICA

50000

III.15

TRANSELECTRICA

3000

III.17

TRANSELECTRICA

5000

9
10

I.3
I.1

TRANSELECTRICA
TRANSELECTRICA

40000
40000

Metodologie de calcul pentru estimarea lucrarilor de reparatii la unitatile de transformare de mare putere
Metodologie ptr.aprecierea starii tehnice a liniilor de inalta tensiune de 200 - 400 kV in vederea luarii
deciziei pt.modernizarea sau repararea capitala
Metodologie si sistem de diagnoza a starii tehnice a comutatoarelor de reglaj sub sarcina, bazat pe
tehnica vibratiilor si a determinarii cuplului motor
Metodologie privind masurile de prevenire a producerii unor deteriorari ale izolatoarelor compozite in
timpul transportului, depozitarii, manipularii si montarii acestora in instalatiile electrice
Metodologie de stabilire a duratelor de functionare a liniilor si T (AT) in conditii de suprasarcina
Metodologie de fundamentare a structurii de inspectie, incercari, masuratori aferente echipamentelor din
statii
5

2005
Nr.
crt.

Contr.

Beneficiar

Val.
lei

Denumire
Modele
Unitate pilot pt.valorificarea energiei eoliene in zona litoralului Marii Negre destinata unor consumatori
specifici

1/448

MENER/PP - ICPE

20000

322

MENER - UPB Fac.


Energetica

37015

Sistem experimental automatizat de supraveghere si protectie pt. benzile transportoare de carbune

147

Termoficare 2000 Pitesti

39000

5047

SE Constanta

26000

Proceduri
Procedura pentru emiterea Autorizatiei integrate de mediu la instalatiile noi de ardere de la CET Pitesti
Gavana apatinind SC Termoficare Pitesti
Procedura pentru obtinerii autorizatiei integrate de mediu

III.41.

TRANSELECTRICA

20000

Procedura privind etansarea scaparilor de ulei de la echipamentele din cadrul statiilor de inalta tensiune

5042

ISCE

3000

5049

ISCE

1500

5103

ISCE

4000

I.2.

TRANSELECTRICA

70000

II.3.

TRANSELECTRICA

185000

Cartea conductei: verificare si asigurare ISCIR documentatii


Procedura pentru verificare si asigurare ISCIR a documentatiei pentru executie si Cartea conductei apa
fierbinte in limitele "vana de sectionare-aspiratie pompa de termoficare treapta I si refulare pompa de
termoficare trapta I - clapeta de retinere" pentru pompele de ter
Procedura pentru verificare si avizare ISCIR documentatii
Procedura specifica privind regimurile admisibile de funcionare a transformatoarelor si
autotransformatoarelor de putere.
Procedura de evaluare a starii tehnice a transformatoarelor, autotransformatoarelor de putere, a bobinelor
de reactanta de medie si inalta tensiune si a accesoriilor aferente, cu parametrii de izolatie depreciati, din
statiile de 220-400 kV. Alicarea proc

II.4.

TRANSELECTRICA

50000

10

II.5.

TRANSELECTRICA

65000

11

II.18.

TRANSELECTRICA

20500

12

III.1.

TRANSELECTRICA

57500

13

III.8.

TRANSELECTRICA

20000

Procedura de evaluare a starii tehnice a intreruptoarelor de inalta tensiune in corelare cu cerintele actuale
ale programului de asigurare a mentenantei si pentru luarea deciziei de inlocuiere a acestora in cadrul
lucrarilor de retehnologizare.
Procedura de evaluare a starii tehnice a separatoarelor de inalta tensiune in corelare cu cerintele actuale
ale programului de asigurare a mentenantei si pentru luarea deciziei de inlocuiere a acestora in cadrul
lucrarilor de retehnologizare.
Procedura operationala pentru verificarea profilactica in exploatare a trecerilor izolate de 52-750 kV,
prevazute cu priza de masura, aferente unitatilor de transformare (T/AT/BC) de mare putere din RET
Procedura pentru evaluarea duratei restante de viata a unitatilor de transformare cu durata de viata
normala de functionare depasita
Inventarierea, evaluarea si propunerea de revizuire a prescriptiilor energetice specifice pentru CN.
TRANSELECTRICA SA. (regulamente, fise tehnologice, indreptare de proiectare)
6

14

5101

SH Hateg

11200

II.7.

TRANSELECTRICA

30000

II.8.

TRANSELECTRICA

60000

II.9.

TRANSELECTRICA

50000

II.10.

TRANSELECTRICA

60000

C242 - I.1.

TRANSEL.

70000

I.3.

TRANSEL

15000

II.6.

TRANSELECTRICA

25000

III.39.

TRANSELECTRICA

15000

III.40.

TRANSELECTRICA

20000

III.41.

TRANSELECTRICA

20000

III.42.
9173

TRANSELECTRICA
SH C.de Ag.

20000
14000

III.15.

TRANSELECTRICA

15000

II.1.

TRANSELECTRICA

105000

C242 - I.1.

TRANSELECTRICA

58000

16

III.18 - 242

TRANSELECTRICA

35000

C242-III.35

TRANSELECTRICA

20000

C242-III.36

TRANSELECTRICA

115000

8
9
10
11
12
13
14
15

Procedura pentru achizitia publica de servicii in vederea revitalizarii la locul de montaj a izolatiei
complexe hirtie-ului a trafo 2 - 190 MVA CHE Retezat
Metodologii
Metodologie de expertizare a prizelor de pamnt prin metode de evaluare directa.
Metodologie de optimizare a programelor pentru executarea lucrarilor de retehnologizare sau RK in
vederea reducerii duratelor de intrerupere.
Metodologie (procedura ) pentru stabilirea volumului si conditiilor incercarilor transformatoarelor
/autotransformatoarelor in cursul reparatiilor
Metodologie (procedura ) pentru evaluarea rezultatelor masuratorilor parametrilor importanti din statiile de
transformare la care se aplica mentenanta majora (sau retehnologizare)
Metodologie de fundamentare a structurii planurilor de inspecie, ncercri, msurtori aferente
echipamentelor din staii.
Metodologie de stabilire a duratelor de functionare a liniilor si T(AT) in conditii de suprasarcina
Metodologie privind fundamentarea modului de acordare a derogrilor pentru funcionarea instalaiilor din
gestiunea Transelectrica cu abateri de la parametrii funcionali i/sau de izolaie.
Metodologie pentru etansarea flexibila si hidrofoba a trecerilor de cabluri aferente echipamentelor din
cadrul statiilor si liniilor de inalta tensiune
Metodologie pentru etansarea interstitiilor de la izolatorii aferenti echipamentelor din cadrul statiilor si
liniilor de inalta tensiune
Metoda pentru etansarea scaparilor de ulei de la echipamentele din cadrul statiilor de inalta tensiune
Metodologie privind etansarea cu chedere durabile la MOP-uri
Reactualizarea caietului de sarcini pentru realizarea lucrarii de reparare cu medernizare a sistemului de
protectii electrice din CHE Vidraru
Metodologie si sistem de diagnoza a starii tehnice a comutatoarelor de reglaj sub sarcina, bazat pe
tehnica vibratiilor si a determinarii cuplului motor
Metodologie de determinare a strii tehnice a descrctoarelor cu rezisten variabil i eclatoare i a
descrctoarelor cu ZnO prin ncercri la locul de montaj i n laborator.
Metodologie de fundamentare a structurii planurilor de inspecie, ncercri, msurtori aferente
echipamentelor din staii.
Metodologie si programe pentru determinarea tarifului de racordare la reteaua de transport
Planuri
Pan regional a Programului privind cooperarea in probleme energetice in Europa de sud-est
Program pe termen mediu si lung de restructurare a personalului , de mentinere si dezvoltare a
competentelor profesionale ale personalului ca suport al dezvoltarii si modernizarii Companiei
TRANSELECTRICA

2006
Nr.
crt.

Contr.

Beneficiar

Val.

Denumire

lei

Modele
Unitate pilot pentru valorificarea energiei eoliene in zona litoralului Marii Negre destinata unor consumatori
specifici
Proceduri
Procedura tehnica pentru obtinereai Autorizatiei de mediu
Procedura tehnica ipentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru functionarea instalatiilor aflate sub
incidenta Deciziei 96/61 CE si Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii acordului de mediu
pentru capacitati noi
Procedura pentru intocmirea documentatiei si depunerea dosarului de solicitare a autorizatiei integrate de
mediu si obtinerea autorizatiei integrate de mediu
Procedura specifica privind regimurile admisibile de funcionare a transformatoarelor si
autotransformatoarelor de putere.
Procedura privind acceptarea uleiurilor minerale electroizolante utilizate in echipamentele electrice
apartinand CN Transelectrica. Specificatie tehnica de achizitie
Procedura tehnica pentru clemele si armaturile din statiile si LEA de 220-400 kV care sa permita lucrul
sub tensiune
Procedura de stabilire a momentului RT la intrerupatoarele 20-400 kV in functie de deconectarile reale pe
scurtcircuit
Procedura de analiza nedistructiva a starii contactelor principale ale echipamentelor primare din statii,
fara scoatere de sub tensiune.

1/448-2004

ICPE - MENER

17500

5047/2005

S.E. Constanta

5000

6002/2006

SC TERMICA SA
Tirgoviste

30000

02/339/2004

SC COLTERM
Timisoara

20000

I.2.

TRANSELECTRICA

30000

I.5.

TRANSELECTRICA

35000

I.6.

TRANSELECTRICA

44000

I.7.

TRANSELECTRICA

62000

I.10.

TRANSELECTRICA

60000

I.11.

TRANSELECTRICA

8000

Procedura privind conditiile de conservare si localizare a unitatilor de transformare scoase din functiune si
a accesoriilor acestora, care au rolul de rezerva de sistem, in contextul general al stocurilor

I.12.

TRANSELECTRICA

40000

Instructiune de aplicare a standardului SR CEI 60422 pentru activitatea de mentenanta a uleiurilor


minerale electroizolante. Norma tehnica pentru Transelectrica SA.

I.13.

TRANSELECTRICA

65000

Fise de inspectii si revizii tehnice aferente aparatajului de inalta tensiune si LEA, continut si periodicitate

10

II.2.

TRANSELECTRICA

60000

11

II.3.

TRANSELECTRICA

147000

12

II.4.

TRANSELECTRICA

84000

13

II.5.

TRANSELECTRICA

89000

Procedura privind alegerea optima a locului de montare a descarcatoarelor cu rezistenta variabila


Procedura de evaluare a starii tehnice a transformatoarelor, autotransformatoarelor de putere, a bobinelor
de reactanta de medie si inalta tensiune si a accesoriilor aferente, cu parametrii de izolatie depreciati, din
statiile de 220-400 kV. Alicarea proc
Procedura pentru masurarea erorilor de raport si de unghi la transformatoarele de masura de curent si de
tensiune (de inalta tensiune).
Procedura pentru specificatie tehnica pentru echipamentele de comutatie aferente nodurilor de
interconexiune a centralelor hidroelectrice de mica putere.
8

14

II.9.

TRANSELECTRICA

50000

15

II.10.

TRANSELECTRICA

48000

16

II.17.

TRANSELECTRICA

36000

17

III.3.

TRANSELECTRICA

18

III.7.

TRANSELECTRICA

45500

19

III.15.

TRANSELECTRICA

38000

20

5324

ST Pitesti

25000

21

HE96/6070

Hidroel

36000

22

HE 94 =
6067/2006

SC Hidroelectrica SA

22600

23

HE 95 =
6066/2007

SC Hidroelectrica SA

22600

24

I.2.

TRANSELECTRICA

30000

25

III.1.

TRANSELECTRICA

118000

9173

SH C.d.Arges

6000

27

6023

Hidroserv Bistrita

5800

C242 - I.1.

TRANSELECTRICA

58000

II.8.

TRANSELECTRICA

66000

26

Procedura de evaluare si interpretare a caracteristicilor masurate la unitatile de trandformare de mare


putere din RET, pe toata durata ciclului de viata (receptie la furnizor, PIF, mentenanta in exploatare,
scoatere din exploatare) cu asigurarea trasabil
Procedura de evaluare si interpretare a caracteristicilor masurate la la intreruptoarele de 110-400 kV din
RET, pe toata durata ciclului de viata (receptie la furnizor, PIF, mentenanta in exploarate, scoatere din
exploatare) cu asigurarea trasabilitatii.
Procedura operationala pentru verificarea profilactica in exploatare a trecerilor izolate de 52-750 kV,
prevazute cu priza de masura, aferente unitatilor de transformare (T/AT/BC) de mare putere din RET
Procedura operationala de verificare a compatibilitatii diferitelor tipuri de ulei electroiyolant si de actionare
Procedura pentru specificatia tehnice pentru celule mobile necesare pentru interventii in statiile de 110220-400 kV
Procedura pentru specificatie tehnica pentru sisteme de monitorizare la comutatoarele de reglaj sub
sarcina
Instructiuni tehnice interne de exploatare pentru AT-uri statia 400/220 kV Slatina retehnologizata
Proceduri pentru verificarea echipamentelor numerice existente de protectie existente sau in curs de PIF
care nu au fost cuprinse in programele anterioare
Prescriptie energetica noua.Conditii tehnice generale si specifice pentru elaborarea caietelor de sarcini
pentru achizitia lucrarilor pentru echipamente de excitatie aferente hidrogeneratoarelor de mica si mare
putere noi sau care se modernizeaza/retehnologizeaza in cadrul HIDROELECTRICA.
Prescriptie energetica de interes general, revizuita: Regulament de exploatare tehnica a generatoarelor
electrice PE 130
Procedura specifica privind regimurile admisibile de funcionare a transformatoarelor si
autotransformatoarelor de putere.
Procedura pentru evaluarea duratei restante de viata a unitatilor de transformare cu durata de viata
normala de functionare depasita
Caietul de sarcini reactualizarea pentru realizarea lucrarilor de reparatii cu modernizare sistemului de
protectii electrice din CHE Vidraru
Jurnal de parametrizare a ubui echipament de protectie tip 7UM6R de la HE Vanatori
Metodologii
Metodologie de fundamentare a structurii planurilor de inspecie, ncercri, msurtori aferente
echipamentelor din staii.
Metodologie de optimizare a programelor pentru executarea lucrarilor de retehnologizare sau RK in
vederea reducerii duratelor de intrerupere pentru lucrari la faza de proiectare.

2007
Nr.cr
t

Nr.
Contract

Beneficiar

Valoare
lei

Denumire contract
9

Proceduri
Procedura pentru specificaie tehnic pentru material de protectie a contactelor cupru-aluminiu aferente
echipamentelor din cadrul statiilor si liniilor RET.
Procedura de analiza nedistructiva a starii contactelor principale ale echipamentelor primare din statii,
fara scoatere de sub tensiune.

C83.2-III.9.

TRANSELECTRICA

60000

C83.1-I.10.

TRANSELECTRICA

60000

C83.1-I.11.

TRANSELECTRICA

60000

Procedura privind conditiile de conservare si localizare a unitatilor de transformare scoase din functiune si
a accesoriilor acestora, care au rolul de rezerva de sistem, in contextul general al stocurilor.

C83.1-I.13.

TRANSELECTRICA

30000

Fise de inspectii si revizii tehnice aferente aparatajului de inalta tensiune si LEA, continut si periodicitate

C83.1-II.3.

TRANSELECTRICA

160000

Procedura de evaluare a starii tehnice a transformatoarelor, autotransformatoarelor de putere, a bobinelor


de reactanta de medie si inalta tensiune si a accesoriilor aferente, cu parametrii de izolatie depreciati, din
statiile de 220-400 kV. Alicarea procedurii la unitatile solicitate de CN TRANSELECTRICA-DMA

C83.1-II.4.

TRANSELECTRICA

25000

C83.1-II.9.

TRANSELECTRICA

45000

C83.1-II.10.

TRANSELECTRICA

45000

C83.1-III.7.

TRANSELECTRICA

50000

10

80000

12

C83.2-II.3.
TRANSELECTRICA
HE96(6070)/
HIDROELECTRICA
2006
69/2007
Hidroelectrica

13

7091/2007

11

SE Bucuresti

Procedura pentru masurarea erorilor de raport si de unghi la transformatoarele de masura de curent si de


tensiune (de inalta tensiune).
Procedura de evaluare si interpretare a caracteristicilor masurate la unitatile de transformare de mare
putere din RET, pe toata durata ciclului de viata (receptie la furnizor, PIF, mentenanta in exploatare,
scoatere din exploatare) cu asigurarea trasabilitatii.

29500

Procedura de evaluare si interpretare a caracteristicilor masurate la la intreruptoarele de 110-400 kV din


RET, pe toata durata ciclului de viata (receptie la furnizor, PIF, mentenanta in exploarate, scoatere din
exploatare) cu asigurarea trasabilitatii.
Procedura pentru specificatie Tehnica pentru celule mobile necesare pentru interventii in statiile de 110220-400 kV
Cril Tehnice ale unitilor de transformare din staiile Transelectrica.
Proceduri pentru verificarea echipamentelor numerice existente de protectie existente sau in curs de PIF
care nu au fost cuprinse in programele anterioare
Normativ revizuit PE 030/2 -1999 si pentru situatiile cind nu exista prescriptii ale furnizorului

11000

Procedura pentru documentatie tehnica pentru CET Grozavesti, in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu

104000

C83.1-I.1.

TRANSELECTRICA

50000

C83.2-I.2.

TRANSELECTRICA

45000

Metodologii
Metodologie de fundamentare a structurii planurilor de inspecie, ncercri, msurtori aferente
echipamentelor din staii.
Metodologie privind controlul si revizia tehnica a clemelor si armaturilor din LEA si statiile de 220-400 kV,
inclusiv cele destinate LST. (Inlocuieste 3.2 RE-I 140-84)

10