Sunteți pe pagina 1din 10

Introducere

Capitolul I Analiza dinamicii ofertei si cererii pentru


serviciile culturale
1.1 Analiza ofertei pentru servicii culturale

Tabel nr. 1 Indicatorii absoluti, relativi si medii pentru numarul spectacolelor


cinematografice

i/i-1

Ii/1

Ii/i-1

Ri/1

Ri/i-1

2008

128

100

2009

185

57

57

144,
5

144,5

-44,5

-44,5

2010

240

112

55

187,
5

129,7

-87,5

-29,7

2011

300

172

60

234,
3

125

-134,3

-25

2012

371

243

71

289,
8

123,6

-189,8

-23,6

Surs: Anuarul Statistic al Romniei, Ediia 2013, Indicatorul Spectacole


cinematografice (nr. spectacole)

Grafic: Evoluia numrului de spectacole din Romnia ntre anii


2008 2012

30,47%

i/1

21,7

Valori
(Yi)

130,47%

Ritmul de
cretere

Calculai
din valori
relative(%)
_
_
I
R

121,7

Indicele
dinamicii

60,75

Modificri
absolute

Calculai din
valori
absolute
_
_
Y

1137,75

De nivel

Indicatori medii

244,8

Ani

Indicatori relativi
(%)

6234,2

Indicatori absolui
(mii spectacole)

Chart Title
400

371

350
300

300

250
200
150
100

Series 3

240
185
128

50
0
2008

2009

2010

2011

2012

Interpretare

Analiznd oferta pentru serviciile culturale, folosind indicatorul


Spectacole cinematografice pe parcursul a 5 ani (2008, 2009, 2010,
2011, 2012), se constat n primul rand ca n medie, n Romnia avem un
numar de aproximativ 245 mii spectacole cinematografice. n al doilea
rnd, sporul pentru aceast perioad a fost pozitiv, de 60,75 uniti.
Indicele mediu a nregistrat o valoare supraunitar de 130,47% iar ritmul
mediu a fost n cretere cu 30,47% n perioada analizat. Cea mai mare
cretere s-a nregistrat n perioada 2011 2012, numrul spectacolelor
cinematografice mrindu-se cu 71 mii spectacole.
Situaia analizat este favorabila pentru oferta cultural, acest lucru
nsemnnd c cererea pentru aceste servicii este n cretere.

1.2 Analiza cererii pentru serviciile culturale


Tabel nr. 2 Indicatorii absoluti, relativi si medii pentru nr. de spectatori ai
spectacolelor cinematografice

Indicatori absolui
(mii persoane)

Ani

2008

De nivel

Modificri
absolute

Indicatori relativi
(%)

Indicele
dinamicii

Indicatori medii

Ritmul de
cretere

Valori
(Yi)

i/1

i/i-1

Ii/1

Ii/i-1

Ri/1

Ri/i-1

3798

100

Calculai din
valori
absolute
_
_
Y

Calculai
din valori
relative(%)
_
_
I
R

2010

6509

271
1

1229

171,
3

123,2

-71,3

-23,2

2011

7235

343
7

726

190,
4

111,1

-90,4

-11,1

2012

8349

455
1

1114

219,
8

115,3

-119,8

-15,3

21,76%

-39,02

21,7

-39,02

121,76%

139,02

121,7

139,
02

1137,75

1482

1137,75

148
2

623,2

5280

6234,2

2009

Surs: Anuarul Statistic al Romniei, Ediia 2013, Indicatorul Spectatori (nr. spectatori)

Grafic: Evoluia numrului de spectatori ai spectacolelor


cinematografice din Romnia ntre anii 2008 2012

Chart Title
10000
8349

8000
6000

6509

7235

Series 3

5280

4000 3798
2000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Interpretare

Analiznd cererea pentru serviciile culturale, folosind indicatorul


Spectatori pe parcursul a 5 ani (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), se
constat n primul rnd c n medie, n Romnia avem un numr de
aproximativ 6324 mii spectatori. n al doilea rnd, sporul pentru aceast
perioad a fost pozitiv, de 1137,75%. Indicele mediu a nregistrat o

valoare supraunitar de 121,76%, iar ritmul mediu a fost n cretere cu


21,7% n perioada analizat. Cea mai mare cretere s-a nregistrat n
perioada 2008 2009, numrul spectatorilor mrindu-se cu 1482 mii.
Situaia analizat este favorabil pentru cererea cultural, acest
lucru nsemnnd c oferta pentru aceste servicii este n cretere.

Capitolul II Corelaia ntre gradul de dezvoltare


economico-social i evoluia serviciului cultural prin
calculul coeficienilor Spearman i Kendall

a) Coeficientul Spearman

Tabel nr. 3 Nivelul populaiei ocupate i al numrului de locuri n slile


cinematografice

Nr. Crt

Jude

1
2
3
4

Bihor
Dolj
Iasi
Maramur
es
Alba

5
Total

Sp = 1

6 di
2
n(n 1)

Popula
ia (X)

592046
696774
835045
580773

Locuri n
slile
cinematogr
afelor (Y)
1755
883
2621
1861

370083

336

rx

ry

d2

3
2
1
4

3
4
1
2

0
4
0
4

0
8

6 8
5 (251)

Sp = 1 0,6

48
= 1 - 5 24

=1-

48
120

12048
120

72
120

= 0,6

1 => Legtur slab ntre populaia exprimat prin numrul de

locuitori i numrul locurilor n slile cinematografice

b) Coeficientul Kendall
Tabel nr.4 - Nivelul populaiei ocupate i al numrului de locuri n slile
cinematografice

rx
1
2
3
4
5
=6

K=

Judetul
Iasi
Dolj
Bihor
Maramur
es
Alba

2S
n(n1)

23
5 (51)

X
835045
696774
592046
580773
370083

6
20

Y
2621
883
1755
1861
336
=3

ry
1
4
3
2

Pi
4
1
1
0

Qi
0
2
1
0

= 0,3

S = P i - Qi = 6 3 = 3
Coeficientul de corelare a rangurilor Kendall (0,3), reflect o legtur slab
ntre populaie i numrul locurilor din slile cinematografice.
..

Capitolul III Previziunea evoluiei serviciilor culturale


a Metoda sporului mediu
Tabel nr.5 - Numrul spectacolelor cinematografice

Ani

Yi

ti

~
y

= y1 +

(yi -

~
y )2
i

2008
2009
2010
2011
2012
Total

128
185
240
300
371

0
1
2
3
4

~
y

~
y
~
y

~
y
~
y

= 128 + 0 = 128

= 128 + 60,75 1 = 188,75

= 128 + 60,75 2 = 249,5

= 128 + 60,75 3 = 310,25

= 128 + 60,75 x 4 = 371

v=

( y i~y i )2
n

100=

=
6,47
244,8

128
188,75
249,5
310,25
371

= 60,75 ;

Din datele anterioare se cunosc:

209,37
5

ti
0
14,06
90,25
105,06
0
209,37

y = 244,8

= 41,874 = 6,47

100 = 0,026 100 = 2,64 % <

5% => metoda de previziune ajusteaza bine seria de date


b Metoda indicelui mediu de dinamica
Tabel nr.6 - Numrul spectacolelor cinematografice

Ani

yi

~
y

ti

2008
2009
2010
2011
2012
Total

128
185
240
300
371

0
1
2
3
4

Din datele anterioare se cunoaste:

= y1
I

ti

128
167,0016
217,886
284,277
371
I

= 1,3047

( yi i

~
y

)2

0
323,94
489,02
247,21
0
1060,17

~
y

~
y
~
y

~
y
~
y

= 128 1,30470 = 128

= 128 1,30471 = 167,0016

= 128 1,30472 = 217,886

= 128 1,30473 = 284,277

= 128 1,30474 = 370,99637

v=

( y i~y i )2
n

100=

14,56
244,8

1060,17
5

371

= 212,034 = 14,56

100 = 0,059 100 = 5,9 % >

5% => metoda de previziune nu ajusteaz bine seria de date

c Metoda trendului liniar


Tabel nr.7 - Numrul spectacolelor cinematografice

Ani

Y1

2008
2009
2010
2011
2012
Total
~
y

128
185
240
300
371

b=

y i t i
t 2i

~
y

-2
-1
0
1
2

ti

4
1
0
1
4
10

= a + b ti

a=

~
y

ti

= 244,8
=

601
10

= 60,1

= 244,8 + 60,1 ( -2 ) = 124,6

= 244,8 + 60,1 ( -1 ) = 184,7

Yi ti
-256
-185
0
300
742
601

~
y

124,6
184,7
244,8
304,9
365

(yi ~
y

)2

11,56
0.09
23,04
24,01
36
94,7

~
y
~
y
~
y

= 244,8 + 60,1 0 = 244,8

= 244,8 + 60,1 1 = 304,9

= 244,8 + 60,1 x 2 = 365

v=

( y i~y i )2
n

100=

4,35
244,8

94,7
5

= 18,94 = 4,35

100 = 0,017 100 = 1,7 % < 5%

=> aceast metod ajusteaz cel mai bine seria de date i va fi


utilizat pentru previziune

Tabel nr.8 Previziunea evoluiei numrului spectacolelor


cinematografice n perioada 2013-2015

^y
^y
^y

Ani

ti

2013
2014
2015

3
4
5

^y

ti

=a+b
ti
425,1
485,2
545,3

t2013 = a + b t2013 = 244,8 + 60,1 3 = 425,1


t2014 = a + b t2014 = 244,8 + 60,1 4 = 485,2
t2015 = a + b t2015 = 244,8 + 60,1 5 = 545,3

Grafic: Previziunea evoluiei numrului spectacolelor


cinematografice n perioada 2013-2015

Numarul spectacolelor cinematografice


600
500
400
mii spectacole

300
200
100
0
2013

2014

2015

Interpretare
Previzionnd cu trendul liniar din anul 2013 pana in anul 2015,
observm o cretere a indicatorului, ce va ajunge la aproximativ 545,3 mii
spectacole cinematografice.

Concluzii
.........................

Bibliografie
..........................

S-ar putea să vă placă și