Sunteți pe pagina 1din 26

1.1. Sectorul ONG are forma de proprietate privata, dar scopurile urmarite sunt publice.

2. Organizatiile publice au aceeasi autonomie ca si cele private.


3. Familia nucleara presupune existenta altor rude din diverse generatii.
4. Definitia religiei, acceptata de catre sociologie, se refera la practici si credinte legate de profan.
5. Birocratiile sunt organizatii de mari dimensiuni, avnd o structura ierarhica si o buna definire a
sarcinilor asociate fiecarui rol.
6. Controlul social negativ se bazeaza pe temerile individului ca va fi sanctionat n cazul
nerespectarii sau ncalcarii normelor si regulilor sociale.
7. Prelucrarea informatiilor nseamna testarea instrumentelor.
2.1. Caracteristica principala a unei organizatii o reprezinta coordonarea eforturilor individuale n
vederea realizarii unui scop comun.
2. Familia conjugala este constituita prin alegerea partenerului si are ca fundament casatoria.
3. Recoltarea informatiilor nseamna studierea literaturii de specialitate pentru a identifica toate
concluziile la care s-a ajuns n respectiva problema de investigat.
4. Operationalizarea conceptelor se refera la operatia de stabilire a dimensiunilor, variabilelor si
indicatorilor empirici.
5. Ordinea sociala este o conditie necesara, dar nu si suficienta, pentru stabilitatea si
functionabilitatea societatii.
6. Orice sanctiune implica o pedeapsa, scopul fiind doar unul coercitiv.
7. Sistemul social cuprinde normele si valorile politice.
3.1. Organizatiile pot avea ca membri nu numai indivizi, ci si alte organizatii.
2. Familia este unicul grup social caracterizat prin determinari naturale si biologice, n care
legaturile de dragoste si consagvinitate capata o importanta primordiala.
3. Variabilele sociale masoara fenomenele sociale care nu au o expresie cantitativa explicita.
4. Volumul esantionului nu influenteaza n mod direct reprezentativitatea acestuia.
5. Legile sociale nu se confunda cu legile juridice, legi scrise, care reglementeaza niste raporturi
sociale.
6. Normele sociale se refera la idei, aspiratii ale societatii care se manifesta diferit n cultura
popoarelor.
7. Cautarea formala a unui loc de munca este spontana, lipsita de regularitate si de un cadru
oficial de manifestare.
4.1. Religia formeaza baza coeziunii si solidaritatii sociale ntr-un grup.
2. Organizatia este un sistem de actiune colectiva n care individul si aduce propria contributie.
3. Etalonul trebuie sa ndeplineasca doua conditii: sa corespunda naturii domeniului cercetat si sa
fie n acord cu obiectivul urmarit la un moment dat n cadrul cercetarii.
4. Ipoteza de cercetare presupune un enunt stiintific cu valoare probabila, care urmeaza sa devina
adevarata sau falsa n urma cercetarii.
5. n functie de institutiile care realizeaza controlul social, acesta poate fi organizat sau
neorganizat.
6. Devianta exclude conformitatea fata de normele unui anumit grup sau subcultur.
7. Sistemul de nvatamnt, ca proces social, nu este influentat de evolutia sistemului economic.
5.1Cel mai cunoscut principiu de organizare democratic a unui stat este cel al separrii puterilor
n stat.
2. Aparitia organizatiilor poate fi pusa pe seama necesitatii omului de a-si atinge obiectivele mai
usor, mai repede si mai bine, scop ce nu poate fi atins dect n comun.
1

3. Analiza cantitativa si calitativa nseamna prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de la


teorie la cercetarea concreta.
4. Cele doua mari probleme ale esantionarii sunt volumul si reprezentativitatea esantionului.
5. Raportndu-se la ordinea sociala, indivizii au ntotdeauna garantia ca actiunile sau faptele lor
vor fi acceptate si recunoscute de catre ceilalti.
6. Conformitatea se deosebeste de conformism.
7. Organizatiile nonguvernamentale si propun ss le elimine pe cele publice n scopul asigurarii
bunastarii sociale.
6. 1. Casatoria ca aranjament familial este bazata pe alegerea sotului/sotiei de catre partener.
2. Functiile esentiale ale sistemului de nvatamnt, ca proces social, sunt de natura Interna si
externa.
3. Formularea problemei de cercetare trebuie sa conduca la identificarea unor solutii sub forma
unor ipoteze.
4. Construirea ipotezelor se poate baza pe principii si pe banuieli.
5. Moravurile se asociaza componentei etice a comportamentului.
6. Organizatiile nu vizeaza n mod necesar atingerea unor scopuri.
7. Comportamentul excentric, definit prin gesturi insolite, vestimentatie aparte si dezordine
comportamentala, nu este un comportament deviant.
7, 1. Sistemul economic se dezvolta prin rezultatele procesului de nvatamnt.
2. Definitia religiei, din perspectiva sociologiei, vizeaza functia pe care aceasta o ndeplineste n
plan social.
3. Esantionarea se realizeaza dupa alegerea metodelor si tehnicilor de cercetare.
4. Etapele unei cercetari sociologice trebuie sa respecte logica desfasurarii demersului cunoasterii
stiintifice.
5. Controlul social neorganizat este realizat de cstre societate n ansamblul ei, prin intermediul
unor institutii si organizatii specializate.
6. Dimensiunea externa a controlului social se refera la conformarea deliberata, constienta si
voluntara a indivizilor fata de norme datorita interiorizarii si nvatarii sociale.
7. Principiul guvernarii reprezentative constituie modalitatea de afirmare a unitatii puterilor
statului
8. 1. Institutiile vietii private se ocupa cu producerea de bunuri si servicii.
2. Uniunea consensuals sau noua alianta este o alternativa la familia clasica, acceptata n
societatea contemporana, care poate sa conduca la nlocuirea cu institutia familiei.
3. n stabilirea esantionului o problema fundamentala este reprezentativitatea.
4. Alegerea metodei de cercetare si elaborarea tehnicilor de cercetare este anterioara stabilirii
grupului de studiu (esantionarii).
5. Una dintre functiile partidelor politice este medierea ntre societatea civila si stat.
6. Legile juridice genereaza un anumit tip de ordine sociala.
7. Extinderea democratiei a fost nsotita doar de afirmarea partidelor politice si de o diminuarea a
interesului maselor pentru viata politica.
9. 1. Institutiile care monopolizeaza viata membrilor sai sunt numite instiututii totale.
2. Multe dintre relatiile ce se stabilesc ntre oameni n afara familiei sunt impersonale.
3. Formularea ipotezelor, n cercetarea sociologica, poate fi considerata corecta si fara ca aceasta
sa fie testata.
4. Esantionarea nseamna confirmarea sau infirmarea unor ipoteze (a legturilor dintre variabile).
2

5. Orice ordine sociala este dublata de ordinea juridica, normativa sau de drept, care include un
sistem de norme, reguli si prescriptii.
6. Devianta poate fi nteleasa doar ca atribut al individului si explicata doar din perspectiva
trasaturilor individuale.
7. Organizatiile private nonprofit urmaresc obiectivele de interes ale unui grup restrns de
indivizi care au libera initiativa.
10. 1. Statul social si asuma rolul de arbitru al intereselor economice, sociale si de garant al
drepturilor si libertatilor.
2. n societatile traditionale este preponderenta familia nucleara.
3. Stabilirea temei, precizarea scopului si a obiectivelor urmarite este o etapa
ulterioaraesantionarii.
4. Alegerea metodei de cercetare presupune calcularea gradului de ncredere pe care sociologul l
poate avea n rezultatele investigatiei.
5. Normele sociale deriva din valorile societatii.
6. Coruptia se manifesta ca fenomen doar n sfera politicului, n virtutea faptului ca unii membri
de partid detin o anumita autoritate.
7. Constituirea, modul de stucturare si functionare a organizatiilor nu depinde de existenta
deosebirilor dintre organizatiile publice si cele private.
11. 1. Familia monoparentala se refera la copiii cu un singur parinte.
2. Religiile sunt activitati individuale care nu necesita asocierea.
3. Studierea literaturii de specialitate pentru a afla ce s-a ntreprins si concluziile la care
s-a ajuns n problema investigata reprezints etapa de recoltare a informatiilor.
4. Definirea riguroasa a conceptelor si stabilirea dimensiunilor acestora, n cercetarea sociologica,
reprezinta prima etapa a operationalizarii conceptelor.
5. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
6. Clasificarea grupurilor sociale n grupuri formale si grupuri informale are la baza tipul de
relatii care se instituie ntre membrii grupului.
7. Regimul politic este organizatia prin intermediul csreia functioneaza un sistem politic.
12. 1. Regulile formale si informale sunt o consecinta a necesitatii de coordonare a eforturilor
individuale n vederea realizarii unui scop comun.
2. Dupa criteriul apartenetei, organizatiile pot fi: guvernamentale si nonguvernamentale.
3. Analiza cantitativa si calitativa a informatiilor este o etapa ulterioara verificarii ipotezelor.
4. Atribuirea valorilor necesita analiza comparativa a etalonului cu obiectul de masurat.
5. n scopul obtinerii unor profituri maximale, organizatiile criminale deruleaza actiuni si afaceri
la nivel national si international.
6. La nivelul familiilor monoparentale, ndeplinirea functiilor se realizeaza la un nivel optim.
7. Dezvoltarea si evolutia statelor a fost generata de dorinta de expansiune si de nevoia de
coordonare a eforturilor pentru asigurarea ordinii n interior.
13. 1. Cel mai cunoscut principiu de organizare democratica a unui stat este cel al separarii
puterilor n stat.
2. Organizatia birocratica poate avea o atitudine defentilor, prin invocarea suprematiei
regulamentelor.
3. Un enunt stiintific cu valoare probabila nu poate deveni adevarat sau fals de vreme ce enuntul
este relativ.
3

4. Prelucrarea informatiilor se realizeaza prin stabilirea legaturilor ntre variabile de tipul


daca...atunci sau cu ct.....cu att.
5. Orice sanctiune implica fie o pedeapsa, fie o recompensa.
6. n functie de institutiile care realizeaza controlul social, acesta poate fi organizat sau
neorganizat.
7. Organizatiile presupun prezenta unor indivizi egoisti si rationali care vor sa atinga un scop.
14. 1. Partidele pot fi sanctionate pozitiv la finele mandatului, de catre alegatori, n logica
peridiocitatii, prin realegere.
2. Moravurile se asociaza componentei etice a comportamentului
3. Elaborarea unei ipoteze de cercetare nu presupune o relatie de tip cauzal ntre faptele,
fenomenele s procesele sociale.
4. Trecerea de la teorie la nivelul empiric, cercetarea concreta, se realizeaza n momentul
etalonarii.
5. Trecerea de la intentionalitatea intrinseca a actiunii umane la cea simbolica a actelor ce sunt
dependente de valori poarta numele de actiune sociala.
6. Moravurile pot fi ntelese ca acte preluate de la o generatie anterioara si transmise prin
repetare.
7. ntre stat si societatea civila se instituie o relatie de protectie care se difuzeaza la diferite nivele
ale acesteia din urma.
15. 1. Prin functia de socializare a copilului, familia asigura conditii pentru nsusirea si
transmiterea valorilor sociale.
2. Principiul suveranitatii nationale prevede ca activitatile statului sa fie subordonate valorii
juridice.
3. Un esantion prea mic suporta influentele si deformarile induse de catre particularitatile
unitatilor cuprinse n selectie.
4. Ipoteza, fiind o judecata de posibilitate, admite n sine doar o ntrebare.
5. Autocontrolul devine prioritar atunci cnd ordinea sociala este interpretata ca produs al actiunii
sociale.
6. Controlul social formal nu poate standardiza conduitele.
7. Religiile mpart lumea n sacru si profan, ceea ce presupune o societate care sa ignore aceste
categorii.
16. 1. Esantionarea este tehnica prin care devine posibila elaborarea de concluzii despre o
populatie, investignd doar o parte a acesteia.
2. Evitarea, izolarea si marginalizarea sunt forme de sanctiune specifice comunitatilor.
3. Din punct de vedere logic, ipotezele sunt implicatii materiale.
4. Coruptia se manifesta ca fenomen doar n sfera politicului, n virtutea faptului ca unii membri
de partid detin o anumita autoritate.
5. Laicizarea se refera la faptul ca la nivelul organizatiilor religioase au loc modificari n materie
de credinta, morala sau ritualuri.
6. Determinarea variabilelor unui concept nseamna stabilirea indicatorilor empirici.
7. Controlul social negativ se bazeaza pe cunoasterea si interiorizarea de catre individ a normelor
si valorilor sociale
17. 1. Ipoteza de cercetare ia forma implicatiei sociale si se refera la reguli de comportament.
3. Elaborarea instrumentelor necesare recoltarii informatiilor face parte din etapa de
documentare.
4

4. Ordinea sociala se refera la existenta unor relatii de reciprocitate si cooperare ntre indivizi si
grupuri sociale.
5. Raporturile parentale si filiale sunt dominante n cazul familiei de origine, aceasta asigurnd
protectia si socializarea descendentilor.
6. ntocmirea raportului de cercetare nu presupune prezentarea acestuia beneficiarului.
7. Legile juridice genereaza un anumit tip de ordine sociala.
18. 1. Specificul puterii politice ntr-un regim democratic este faptul ca nu poate subordona
celelalte puteri.
2. Moravurile se asociaza componentei etice a comportamentului.
3. Masurarea n sociologie presupune obiectul de masurat, etalonul si reguli de atribuire a
valorilor.
4. Dimensiunea interna a controlului social, l face pe individ sa respecte normele din cauza fricii
impuse de existenta unei pedepse.
5. Sistemul economic si largeste autonomia n raport cu sistemul de nvatamnt.
6. Operationalizarea conceptelor se refera la prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de
la teorie la cercetarea concreta.
7. Controlul social organizat este exercitat de catre anumite grupuri sociale, prin intermediul
obiceiurilor, traditiilor, practicilor morale si culturale.
19. 1. Principiul consacrarii drepturilor fundamentale ale omului este specific totalitarismului.
2. Notiunea de control social se refera doar la ansamblul proceselor de socializare.
3. Operationalizarea conceptelor se realizeaza n acelasi timp cu stabilirea temei si a obiectivelor
urmarite.
4. Sanctiunile parentale, decaderea din drepturi, excluderea sunt sanctiuni specifice controlului
social n cazul comunitatii.
5. Principiul suveranitatii nationale confera statului dreptul de a-si fixa propriile reguli, fara nici
un amestec din afara.
6. Ipoteza n sociologie se deosebeste de principiu si de banuiala.
7. Ordinea de drept sau juridica nu poate fi definita ca ordine sociala.
20. 1. Scopul unui partid politic este cucerirea sau influentarea puterii.
2. Relatiile de compatibilitate ntre drepturile si ndatoririle indivizilor contribuie la semnificarea
sensului de ordine sociala.
3. Valoarea de adevar a ipotezelor poate fi verificata n etapa de esantionare.
4. Normele juridice sunt acceptate ca acte preluate de la o generatie anterioara.
5. Familia conjugala este constituita prin alegerea partenerului si are ca fundament casatoria.
6. Operationalizarea conceptelor este obligatorie n momentul stabilirii metodologiei cercetarii.
7. n functie de caracterul permisiv sau represiv al mijloacelor utilizate, controlul social poate fi
institutionalizat sau neinstitutionalizat.
21. 1. Sistemul economic depinde de sistemul de nvatamnt datorita faptului ca acesta formeaza
resursele umane.
2. Orice sanctiune are scopul de a crea comportamente concordante cu normele dezirabile si
implica doar pedeapsa.
3. Recoltarea informatiilor se realizeaza doar pentru a putea stabili procedeele de aplicare a
instrumentelor de lucru.
4. Acceptarea si supunerea sunt atitudini care exprima adeziunea la actiunea comuna de elaborare
a legilor juridice.
5

5. Datinile sunt repetari ale vointei sociale particulare.


6. Esantionarea este tehnica metodologica prin care putem elabora concluzii despre o populatie
prin investigarea doar a unei parti din aceasta.
7. Normele juridice se asociazacomponentei etice comportamentale, definind reguli care nu
trebuie ncalcate si identificndu-se cu sentimentele de dreptate sau de nedreptate.
22
1. Familia poate fi analizata ca institutie sociala, dar si ca grup mic.
2. Orice sanctiune implica fie o pedeapsa, fie o rasplata, scopul fiind acela de a crea
comportamente concordante cu normele legitime.
3. Stabilirea temei de cercetare nseamna studierea literaturii de specialitate pentru a afla ce s-a
ntreprins n problema de investigat.
4. Devianta exclude conformitatea fata de anumite norme si valori ale unei subculturi
5. Componentele sistemului politic se schimba, interactioneaza, transformarile din societate
genernd si schimbari ale regimului politic.
6. Verificarea ipotezelor nseamna confirmarea sau infirmarea lor n cercetare.
7. Principiul suprematiei constitutionale prevede ca activitatile statului sa fie supuse valorilor
morale
23
1. Institutiile politice sunt o problema de analiza sociologica.
2. Ocuparea unor functii publice, prin relatii preferentiale, nu poate fi considerata o fapta de
coruptie.
3. Ipoteza se deosebeste de principiu si de bsnuials pentru ca desemneaza un enunt stiintific cu
valoare probabila.
4. Controlul social si procesul de socializare determina predispozitia unora dintre membrii
societatii cstre comportamente deviante.
5. n orice tip de relatii sociale se manifesta un tip sau altul de putere.
6. Orice sanctiune implica fie o pedeapsa, fie o recompensa.
7. Pentru ca ntre indivizi, grupuri, institutii si organizatii se instituie un sistem de drepturi si
obligatii, normele juridice nu au posibilitatea de a proteja valorile sociale.
24
1. Organizatiile nonguvernamentale au aparut ca alternativa la cele publice favoriznd
dezvoltarea societatii civile.
2. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.
3. Verificarea ipotezelor presupune doar confirmare n demersul sociologic.
4. Pentru ca ordinea sociala presupune existenta unui sistem de norme, reguli, practici si
ndatoriri, nu este necesara completarea acesteia cu ordinea normativa sau de drept.
5. Familia poate contribui la perpetuarea sau chiar la depasirea unor standarde, atunci cnd
aceasta si ndeplineste functia de socializare.
6. Stabilirea procedeelor de aplicare a instrumentelor de lucru se realizeaza n etapa de
documentare.
7. Legile juridice genereaza un anumit tip de ordine sociala.
25
1. Educatia se realizeaza prin intermediul sistemului de nvatamnt.
2. Notiunea de control social vizeaza att procesul de socializare ct si ansamblul presiunilor pe
care le suporta un individ din partea societatii.
6

3. Alegerea metodelor si tehnicilor n cadrul metodologiei de cercetare se realizeaza concomitent


cu documentarea.
4. Sanctiunea poate fi interpretata si ca o reactie din partea societatii la anumite tipuri de
comportament.
5. Orice organizatie se identifica att prin mediul exterior ct si prin mediul interior.
6. Stabilirea variabilelor face parte din procesul de operationalizare a conceptelor.
7. Devianta negativa se refera la revolta individului fata de anumite reguli si conventii sociale si
tendinta de a le schimba cu altele noi, mbunatatite.
26
1. n societatile traditionale structura familiei era una nucleara.
2. Dimensiunea interna a controlului social se refera, cu precadere, la conformarea indivizilor fata
de norme datorita presiunilor exercitate asupra lor de catre societate.
3. Ipoteza, n sociologie, este un enunt stiintific cu valoare probabila si care va fi confirmata sau
infirmata n cercetarea de teren.
4. Institutiile vietii private se ocupa cu producerea de bunuri si servicii.
5. Esantionarea reprezinta o etapa obligatorie n cercetarea sociologica
6. Societatile moderne se bazeaza pe tendinta de egalizare a relatiei dintre barbat si femeie, n
ceea ce priveste relatia de putere din cadrul familiei.
7. Ordinea sociala ca produs al actiunii sociale se refera la inexistenta legii si puterii suveranului.
27
1. Bunastarea ntregii colectivitati depinde ntr-o masura hotartoare de eficienta organizatiilor
care functioneazt n acea societate.
2. Lipsa de claritate sau consistenta a anumitor norme faciliteaza aparitia deviantei.
3. Ipoteza de cercetare nu reprezinta o relatie de determinare sau cauzalitate ntre fapte, fenomene
si procese sociale.
4. Cooperarea ntre indivizi si relatia de reciprocitate furnizeaza sensul ordinii sociale.
5. Sociologia concepe religia ca activitate sociala a comunitatii omenesti.
6. Etalonarea este o componenta esentiala a procesului de masurare n sociologie.
7. Crimele comise prin frauda reprezinta, n prezent, o preocupare a statelor moderne, deoarece
fenomenul ameninta siguranta transfrontaliera.
28
1. Familia este unicul grup social caracterizat prin determinari naturale si biologice, n care
legaturile de dragoste si consangvinitate capata o importanta primordiala.
2. Controlul social are, n egala masura, att caracter permisiv ct si caracter represiv.
3. Eantionarea rationata sau pe cote este o tehnica de selectie aleatorie.
4. Majoritatea oamenilor se conformeaza normelor societatii doar pentru ca este exercitat
controlul social asupra individului.
5. Procesul de desacralizare este un fenomen specific n societatile moderne.
6. Stabilirea metodologiei cercetarii este o etapa care respecta logica desfasurarii demersului
cognitiv stiintific.
7. Ordinea juridica este prin definitie si o ordine sociala, sfera ei de actiune fiind mai extinsa.
29
1. Ocuparea si integrarea socio-profesionala se concretizeaza prin ocuparea unui loc de munca n
urma finalizarii procesului de cautare.
2. Unul dintre avantajele esantionarii este rapiditatea obtinerii informatiilor.
7

3. Stabilirea temei, precizarea scopului si a obiectivelor urmarite este o etapa ulterioara


operationalizarii conceptelor.
4. Conformismul nu se deosebeste de conformitate de vreme ce se refera la tendinte ale
comportamentului social.
5. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
6. ntocmirea raportului de cercetare si prezentarea acestuia beneficiarului ncheie demersul
stiintific al unei cercetari sociologice.
7. Dupa intensitatea reactiei sociale fata de anumite tipuri de comportament, sanctiunile pot fi
formale sau neformale.
30
1. Educatia se realizeaza prin intermediul sistemului de nvatamnt.
2. Scopul sanctiunilor este acela de a crea comportamente concordante cu normele considerate
legitime.
3. Ipoteza, ca judecatt de posibilitate, aplicabilt n cercetarea sociologict, cuprinde n sine doar o
ntrebare.
4. Legile sociale se manifestt ntotdeauna prin intermediul actiunii subiective a oamenilor.
5. Schimbtrile religioase exprimt modifictrile care se petrec la nivelul organizatiilor religioase n
materie de credinta, ritualuri, moralt.
6. Esantionarea este o etapa de cercetare sociologica anterioara etapei de recoltare a informatiilor.
7. Extinderea democratiei a fost nsotita doar de afirmarea partidelor politice si de o diminuarea a
interesului maselor pentru viata politics.
31
. Testarea instrumentelor(preancheta) este o etapa anterioara documentarii.
2. Caracteristica principala a oricarei organizatii este reprezentata de coordonarea eforturilor
individuale n vederea realizarii unui scop comun.
3. Variabilele sociale alcatuiesc o categorie de fenomene carora le este specifica o expresie
cantitativa.
4. Comportamentul excentric, definit prin gesturi insolite nu poate fi considerat un comportament
deviant.
5. Statul social si asuma rolul de arbitru al intereselor economice, sociale si de garant al
drepturilor si libertatilor.
6. Sensul notiunii de control social vizeaza exclusiv temerile individului ca va fi sanctionat pentru
faptele sale.
7. Sistemul politic este o organizatie al carei obiectiv final este cucerirea sau influentarea puterii
guvernamentale.
32
1. Alegerea tehnicilor de cercetare este o etapa ulterioara esantionarii.
2. ntr-o uniune consensuala functiile familiei nu mai pot fi realizate n mod optim.
3. Analiza cantitativs si calitativa a informatiilor nseamna studierea literaturii de specialitate
pentru a identifica solutiile si concluziile la care s-a ajuns n problema studiata.
4. Ordinea de drept sau juridica are o sfera de actiune mai redusa pentru ca urmareste prioritar, pe
de o parte protejarea drepturilor indivizilor, iar pe de alta parte sanctionarea si pedepsirea celor ce
ncalca normele.
5. Familia extinsa cuprinde nucelul familial si alte rude.
8

6. Controlul social negativ se bazeaza pe cunoasterea si interiorizarea normelor si valorilor


sociale, precum si pe motivatia acestora de a le respecta.
7. Sistemul de nvatamnt, ca proces social, nu este influentat de evolutia sistemului economic.
33
1. Stabilirea temei, precizarea scopului si a obiectivelor urmarite este o etapa identica cu aceea a
stabilirii metodologiei cercetarii.
2. Conditiile juridice sau normele practice au doar rolul de a consolida legaturile de ntelegere,
unitatea de aspiratii si de scopuri, atunci cnd interpretam familia ca grup social.
3. Operationalizare a conceptelor nseamna stabilirea dimensiunilor, variabilelor si indicatorilor
unui fapt social.
4. Controlul social neorganizat este realizat de catre societate prin intermediul unor factori
specializati.
5. Familia se distinge de alte forme de asociere umana prin caracteristicile specifice pe care le
manifesta.
6. Sensul notiunii de control social vizeaza doar ansamblul presiunilor pe care le suporta un
individ din partea societatii.
7. Religiile mpart lumea n sacru si profan, ceea ce presupune o societate care sa ignore aceste
categorii.
34
Trecerea de la teorie la cercetarea concreta se realizeaza n etapa de operationalizare a
conceptelor.
2. Specificul puterii politice ntr-un regim democratic este faptul ca nu poate subordona celelalte
puteri.
3. Legaturile dintre variabile, n cazul cercetarii sociologice, sunt subsumate etapei de
documentare.
4. Relatiile de compatibilitate dintre drepturile si obligatiile indivizilor constituie unul dintre
sensurile ordinii sociale.
5. Dimensiunile secularizarii/desacralizarii se refera la trei componente: laicizarea, scaderea
implicsrii religioase si schimbarea religioasa.
6. Normele juridice includ actele preluate de la o generatie anterioara si transmise prin repetare.
7. Conceptul de stat social se refera la dreptul pe care l are un stat de a-si fixa propriile reguli,
fara nici un amestec din afara.
35
1. A doua etapa a operationalizarii conceptelor este determniarea variabilelor.
2. Sociologii considera ca avantajele birocratiei sunt ritualismul si orientarea defensiva.
3. Ipoteza de cercetare n sociologie ia forma implicatiei logice.
4. Evaluarea si masurarea fenomenului de criminalitate se refera la trei dimensiuni: criminalitatea
reala, criminalitatea descoperita si criminalitatea judecata.
5. Functiile familiei nu au de suferit n cazul familiei monoparentale.
6. Ordinea sociala este o conditie necesara dar nu si suficienta pentru stabilitatea si
functionabilitatea unei societati.
7. ntre stat si societatea civila nu poate fi instituita relatia de putere.
36
1. Etalonul este unul dintre elementele componente ale operatiei de masurare.
2. Prin intermediul nvatamntului se identifica mecanismele de reproducere sociala.
9

3. Stabilirea metodologiei de cercetare se realizeaza anterior etapei de documentare.


4. Valorile morale, politice, economice, estetice, religioase, juridice, ntruchipnd traditiile unei
societati, se manifesta diferit n cultura popoarelor.
5. Partidele politice exprima si promoveaza interese politice, economice, ideologice, culturale ale
unor grupuri sau comunitati locale, etnice sau religioase.
6. Legile juridice genereaza un anumit tip de ordine sociala.
7. Principiul separarii si echilibrului dintre puteri constituie modalitatea de afirmare a
suveranitatii nationale.
37
1. Etapele cercetarii sociologice respecta logica demersului cunoasterii stiintifice.
2. Integrarea, ca proces social, presupune existenta mediului integrator, pe de o parte, si a
integratului, pe de alta parte.
3. Esantionarea rationatta sau pe cote este o tehnict de selectie aleatorie.
4. Scopul sanctiunilor este acela de a promova doar atitudini de constrngere.
5. Statul social, desi utilizeaza tehnici de asigurare sociala, se deosebeste de asistenta sociala.
6. Legile juridice orienteaza comportamentul uman si se refera la probleme de interes public sau
personal.
7. Sistemele familiale nu comporta diferente de la o societate la alta.
38
1. Elaborarea instrumentelor necesare recoltarii informatiilor reprezinta o etapa simultana cu
analiza cantitativa si calitativa a informatiilor.
2. Principiul suveranitatii nationale se refera la modalitatea de delegare a puterii n statul
democratic.
3. Studierea literaturii de specialitate, referitoare la problema cercetata, este o etapa
premergatoare stabilirii metodelor si tehnicilor de cercetare.
4. Controlul social negativ se fundamenteaza pe motivatia individului de a respecta valorile si
normele sociale din convingere.
5. Esantionarea aleatorie se bazeaza pe alegerea la ntmplare a unitatilor care vor alcatui
esantionul.
6. Familia monoparentala se refera la copilul/copiii cu un singur parinte.
7. Organizatiile nonguvernamentale si propun sa le elimine pe cele publice n scopul asigurarii
bunastarii sociale.
39
1. Documentarea este o etapa distincta a investigatiei sociologice si este anterioara construirii
ipotezelor.
2. Functia de socializare a copiilor este mai bine realizata n cazul familiilor monoparentale.
3. Confirmarea sau infirmarea ipotezelor se realizeaza n demersul de investigare sociologica.
4. n functie de caracterul represiv sau permisiv al mijloacelor utilizate, controlul social poate fi
organizat sau neorganizat.
5. Coordonarea eforturilor individuale n vederea realizarii unui scop comun se obtine prin
intermediul regulilor formale si informale.
6. Tendinta spre concordanta a unui comportament cu regulile sociale ale grupului sau societatii
poarta numele de conformitate.
7. n casatoria ca aranjament familial alegerea sotului/sotiei este ftcutt de parteneri.
40
10

1. Determinarea populatiei supuse investigatiei se realizeaza ulterior stabilirii temei si a precizarii


scopului si obiectivelor urmarite.
2. Regulile formale si informale determina stabilitatea si functionalitatea unei organizatii.
3. Familia extinsa cuprinde doar parintii si copilul/copiii.
4. Pentru ca include reguli si norme, ordinea sociala nu trebuie completata sau dublata de ordinea
juridica, normativa sau de drept.
5. Asigurarea accesului tuturor cetatenilor la standarde mai bune de viata deriva din principiul
guvernarii reprezentative.
6. Legile sociale se manifesta ntotdeauna prin intermediul actiunii subiective a oamenilor.
7. Regimul politic are ca obiectiv prioritar cucerirea sau influentarea puterii politice.
41
1. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila care urmeaza sa devina
adevarata sau falsa n urma verificarilor de teren.
2. Elementul definitoriu al climatului psiho-social n cadrul familiei este conflictul.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor.
4. ntre stat si societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescriptii, constrngeri, obligatii si ndatoriri.
6. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la sacru, ce se reunesc n oricare
comunitate morala, numita biserica.
7. Ordinea sociala desemneaza ansamblul institutiilor si al relatiilor stabile dintre acestea,
existente n orice societate
42
1. Socializarea limiteaza posibilitatea cunoasterii obiective a societatii n mod spontan, la nivelul
simtului comun.
2. Organizatiile publice au aceeasi autonomie ca si cele private.
3. Legea exprima o relatie necesara, stabila, repetabila, esentiala si generala care se stabileste
ntre laturile aceluiasi fenomen social, ntre fenomene diferite sau ntre stari succesive ale unui
social.
4. Definitia religiei, din perspectiva sociologiei, vizeaza functia pe care aceasta o ndeplineste n
plan social.
5. Coordonarea activitatii indivizilor ntr-o organizatie se realizeaza cu ajutorul regulilor formale
si a celor informale.
6. Controlul social negativ se bazeaza pe temerile individului ca va fi sanctionat n cazul
nerespectarii sau ncalcarii normelor si regulilor sociale.
7. Prima etapa a operationalizarii conceptului este determinarea variabilelor si consta n definirea
riguroasa a conceptului.
43
1. Prin metod se ntelege modul de cercetare, sistemul de reguli sau principii de cunoastere si de
transformare a realitatii obiective.
2. Datina este repetarea neregulata a unei vointe sociale particulare.
3. Etalonul este unul dintre elementele componente ale operatiei de masurare.
4. ntre stat si societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
5. Esantionarea nseamna determinarea populatiei supuse investigatiei sociologice.
11

6. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la lucrurile sacre ce se reunesc n
oricare comunitate morala, numita biserica.
7. Caracteristica principala a unei organizatii este data de faptul ca nu are la baza coordonarea
eforturilor individuale n vederea realizarii unui scop comun
44
1. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila care urmeaza sadevina
adevarata sau falsa n urma verificarilor de teren.
2. Sistemul politic este un ansamblu coerent de elemente aflate n relatii de interdependenta,
integrat n viata sociala si aflat n raporturi de interconditionare cu societatea n ansamblul ei.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor.
4. ntre stat si societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, ndatoriri, prescriptii, constrngeri, obligatii si
ndatoriri.
6. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc
n oricare comunitate morala, numita biserica.
7. Obiceiul este repetarea regulata a unei vointe sociale particulare
45
1. Etalonul constituie unitatea de baza a sistemului de masurare.
2. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila care urmeaza sa devina
adevarata sau falsa n urma verificarilor de teren.
3. Partidul politic este o organizatie al carei principal obiectiv este cucerirea si/sau influentarea
puterii guvernamentale.
4. ntre stat si societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescriptii, constrngeri, obligatii si ndatoriri.
6. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc
n oricare comunitate morala, numita biserica.
7. Sistemul politic este un ansamblu nestructurat de elemente aflate n relarii de interdependenta,
integrat n viata sociala si aflat n raporturi de interconditionare cu societatea n ansamblul ei.
46
1. Cutuma sau obiceiul tradirional este un act preluat de la o generatie anterioara si transmis prin
repetare.
2. O funcrie a partidului aflat n opozitie este propunerea unor politici alternative la iniriativele
guvernului.
3. Sistemul economic si restrnge autonomia prin dependenra de sistemul de nvatamnt care
pregateste potentialul de munca.
4. Esantionarea se realizeaza dupa alegerea metodelor si tehnicilor de cercetare.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescriptii, constrngeri, obligatii si ndatoriri.
6. Legea exprima o relatie care nu este necesara, instabila, neesentiala si particulara care se
stabileste ntre laturile aceluiasi fenomen social, ntre fenomene diferite sau ntre stari succesive
ale unui social.
7. Ordinea sociala desemneaza ansamblul institutiilor si al relatiilor stabile dintre acestea,
existente n orice societate.
47
12

1. Obisnuinta reprezinta un mod curent de actiune sau comportare, relativ constant si necesar
individului, pe care l traieste ca pe o nevoie interioara.
2. Etalonul este o componenta de baza n cadrul operatiei de masurare.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor.
4. Sistemul de nvatamnt ndeplineste urmatoarele functii: interna, respectiv de instructie si
educatie si externa, respectiv de selectie si reproducere sociala a culturii.
5. Orice sanctiune implica o pedeapsa, scopul fiind doar unul coercitiv.
6. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc
n oricare comunitate morala, numita biserica.
7. Constituirea, modul de stucturare si functionare a organizatiilor nu depinde de existenta
deosebirilor dintre organizatiile publice si cele private.
48
1. Una din principalele functii ale partidului politic este medierea ntre societatea civila ti stat.
2. Principiul suveranitatii nationale se refert la modalitatea de delegare a puterii n statul
democratic.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor.
4. Operationalizarea conceptelor este obligatorie n momentul stabilirii metodologiei cercetarii.
5. Familia extinsa este specifica societatilor moderne.
6. Religia este un sistem unitar de credinre si practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc
n oricare comunitate morala, numita biserica.
7. Cautarea formala a unui loc de munca este spontana, lipsita de regularitate si de un cadru
oficial de manifestare.
49
1. Procedeul este maniera de actiune, de operare cu instrumentul de investigarie.
2. Esantionarea este tehnica metodologica prin care devine posibila elaborarea de concluzii
despre un univers prin investigarea unei parti din cadrul sau aleasa prin procedee statistice.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor.
4. ntre stat si societatea civila se instituie relaria de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
5. Uniunea consensuala sau noua alianta este o alternativa la familia clasica, acceptata n
societatea contemporana, care poate sa conduca la nlocuirea cu institutia familiei.
6. Componentele sistemului politic nu se schimba si nu interactioneaza ntre ele.
7. Organizatiile nonguvernamentale si propun sa le elimine pe cele publice n scopul asigurarii
bunastarii sociale.
50
1. Formularea problemei de cercetare trebuie realizata la finalul investigatiei sociologice.
2. Esantionarea probabilista sau aleatorie presupune selectarea la ntmplare a unitatilor n
esantion.
3. Scopul unui partid politic este cucerirea sau influentarea puterii.
4. Casatoria ca strategie patrimoniala este bazata pe o strategie de gestiune a averii.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescriptii, constrngeri, obligatii si ndatoriri.
6. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la lucrurile sacre ce se reunesc n
aceeasi comunitate morala, numita biserica.
7. Obisnuinta reprezinta un mod curent de actiune sau comportare, neconstant ti care este necesar
individului, trait ca o nevoie interioara.
13

51
1. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila care urmeaza sa devina
adevarata sau falsa n urma verificarilor de teren.
2. n demersul de operationalizare a conceptelor, indicatorul este un semn observabil, cu referire
la anumite aspecte ale realitatii sociale.
3. Obiceiurile sunt repetari ale vointei sociale particulare.
4. ntre statsi societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
5. Normele sociale deriva din valorile societatii si reprezinta reguli de comportare, prescriptii
adresate indivizilor.
6. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc
n oricare comunitate morala, numita biserica.
7. Ordinea sociala desemneaza ansamblul institutiilor si al relatiilor stabile dintre acestea
existente n orice societate.
52
1. Sanctiunea pozitiva este modul de aprobare a comportamentelor care nu respecta normele
sociale.
2. Obiectul de masurat nu este o componenta necesara operatiei de masurare.
3. n alegerea liderilor politici o importanta marita o au: educatia, pregatirea profesionala, mediul
familial n care se formeaza si ocupatia avuta.
4. ntre stat si societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescriptii, constrngeri, obligatii si ndatoriri.
6. Ordinea sociala desemneaza ansamblul institutiilor si al relatiilor stabile dintre acestea
existente ntr-o societate data.
7. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la lucrurile sacre ce se regasesc la
nivel individual.
53
1. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila care urmeaza sa devina
adevarata sau falsa n urma verificarilor de teren.
2. Sanctiunea negativa este concretizata n relatii de dezaprobare a celor care ncalca normele si
legile.
3. Esantionarea rationata sau pe cote presupune gndirea structurii esantionului n functie de tema
cercetata.
4. Fenomenele sociale carora le este proprie n mod explicit o expresie cantitativa se numesc
atribute sociale.
5. Moravurile se asociaza componentei etice a comportamentului.
6. Religia nu are relevanta din punct de vedere sociologic.
7. Ordinea sociala desemneaza ansamblul institutiilor si al relatiilor stabile dintre acestea
existente n orice societate
54
1. O functie a partidului politic este propulsarea sociala a indivizilor carora le sunt refuzate o
serie de cariere sociale rvnite.
2. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila care urmeaza sa devina
adevarata sau falsa n urma verificarilor de teren.
14

3. Organizatia este un sistem de actiune colectiva, individul fiind liber sa actioneze si sa aiba
initiativa, orict de bine ar fi controlat sistemul.
4. ntre stat si societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescriptii, constrngeri, obligatii si ndatoriri.
6. Coruptia se manifesta ca fenomen doar n sfera politicului, n virtutea faptului ca unii membri
de partid detin o anumita autoritate.
7. Constituirea, modul de stucturare si functionare a organizatiilor nu depinde de existenta
deosebirilor dintre organizatiile publice si cele private.
55
1. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor.
2. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila care urmeaza sa devina
adevarata sau falsa n urma verificarilor de teren.
3. ntre stat ai societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaz la diferite nivele
ale societatii civile.
4. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescriptii, constrngeri, obligatii si ndatoriri.
5. Familia extinsa presupune existenta nucleului familial si a altor rude din mai multe generatii.
6. O functie a partidului aflat n opozitie este propunerea unor politici alternative la initiativele
guvernului.
7. Controlul social organizat este exercitat de catre anumite grupuri sociale, prin intermediul
obiceiurilor, traditiilor, practicilor morale si culturale.
56
1. n stabilirea esantionului o problema fundamentala este reprezentativitatea.
2. Fenomenele sociale carora le este proprie n mod explicit o expresie cantitativa se numesc
variabile sociale.
3. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor.
4. ntre stat si societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la
diferite nivele ale societatii civile.
5. Comportamentul excentric, definit prin gesturi insolite, vestimentatie aparte si dezordine
comportamentala, nu este un comportament deviant.
6. Religia este un sistem unitar de credinte si practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc
n oricare comunitate morala, numit biserica.
7. Extinderea democratiei a fost nsotita doar de afirmarea partidelor politice si de o diminuarea a
interesului maselor pentru viata politica.
57
1. Caracteristica fundamentala a organizatiilor sociale este data de neconcordanta dintre scopurile
membrilor acestora.
2. Ca etapa specifica demersului investigativ, esantionarea este precedata de analiza datelor
cercetarii.
3. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru populatia din care a fost extras.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care au mplinit
vrsta majoratului.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinta comportamentului
de a fi n concordanta cu regulile sociale ale grupului sau ale societatii.
15

6. Succesiunea etapelor demersului investigativ de tip sociologic este urmatoarea: stabilirea


temei, documentarea, construirea ipotezelor, esantionarea, stabilirea metodologiei cercetarii, etc.
7. Din punct de vedere etimologic, termenul metoda nseamna prognoza
58
1. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru scopul cercetarii.
2. Din punct de vedere etimologic, termenul metod nseamna transformare a realitatii.
3. n functie de institutiile care realizeaza controlul social, acesta poate fi organizat sau
neorganizat.
4. Ca etapa specifica demersului investigativ, esantionarea este precedata de interpretarea
rezultatelor.
5. Caracteristica fundamentala a organizatiilor sociale este datade existenta unui lider informal al
organizatiei.
6. Succesiunea etapelor demersului investigativ de tip sociologic este urmatoarea: recoltarea
informatiilor, verificarea ipotezelor, esantionare, stabilirea temei, etc.
7. Stabilirea metodologiei cercetarii sociologice nseamna verificarea ipotezelor.
59
1. Din punct de vedere etimologic, termenul metod nseamna drum, cale de urmat.
2. Stabilirea metodologiei cercetarii sociologice nseamna nregistrarea informatiilor.
3. Familia monoparentala se refera la copiii cu un singur parinte.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
5. Esantionarea nseamna risipa de resurse umane si financiare.
6. Caracteristica fundamentala a organizatiilor sociale este data de coordonarea eforturilor
individuale n vederea atingerii unui scop comun.
7. Ca etapa specifica demersului investigativ, structurarea esantionului este precedata de
desfasurarea cercetarilor efective de teren.
60
1. Prezenta unor indivizi care au scopuri comune si interactioneaza este o caracteristica a
organizatiei.
2. Stabilirea metodologiei cercetarii sociologice nseamna alegerea metodelor/tehnicilor si
procedeelor de lucru.
3. Ca etapa specifica demersului investigativ, formularea ipotezelor este precedata de prelucrarea
datelor.
4. Familia extinsa presupune existenta nucleului familialsi a altor rude din mai multe generatii.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinta comportamentului
de a fi n concordanta cu regulile sociale ale grupului sau ale societatii.
6. Elementul definitoriu al climatului psiho-social n cadrul tuturor grupurilor sociale este
prietenia.
7. Esantionul trebuie ss fie reprezentativ pentru ipotezele de lucru.
61
1. Din punct de vedere etimologic, termenul tehnic nseamna procedeu, viclesug.
2. Elementul definitoriu al climatului psiho-social n cadrul tuturor grupurilor sociale este
competitia.
3. Uniunea consensuala sau noua alian este o alternativa la familia clasica, acceptata
n societatea contemporana, care poate sa conduca la nlocuirea cu institutia familiei.
16

4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
5. Stabilirea metodologiei cercetarii sociologice nseamna analiza calitatii informatiilor.
6. Dimensiunile secularizarii/desacralizarii se refera la trei componente: laicizarea, scaderea
implicarii religioase si schimbarea religioasa.
7. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizata.
62
1. Prin metoda se ntelege o organizatie al carei obiectiv fundamental este cucerirea sau
influentarea puterii.
2. Controlul social asigura realizarea sistemului de recompense i pedepse.
3. Organizatia este un sistem de actiune colectiva n care individul actioneaza n functie de
valorile si normele sociale.
4. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizata.
5. Dorinta de obtinere a puterii politice este o caracteristica a oricarei organizatii.
6. Clasificarea sanctiunilor n formale si informale are la baza tipul de autoritate care
sanctioneaza.
7. Extinderea democratiei a fost nsotita doar de afirmarea partidelor politice si de o diminuarea a
interesului maselor pentru viata politica.
63
1. Esantionul trebuie ss fie reprezentativ pentru ipotezele de lucru.
2. Religia si biserica au generat mentalitati si comportamente care au influentat viata sociala a
comunitatii respective.
3. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale membrilor unui grup de
studenti.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
6. Prin metod se ntelege modul de cercetare, sistemul de reguli sau de principii de cunoastere si
de transformare a realitatii obiective.
7. Procedeul este un ansamblu de prescriptii metodologice pentru o actiune eficienta.
64
1. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale persoanelor
tinere si mature.
2. Operationalizarea conceptelor se refera la prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de
la teorie la cercetarea concreta.
3. Prin metod se ntelege un sistem structurat de interactiune umana realizat n vederea realizarii
unor scopuri.
4. Dupa criteriul apartenetei, organizatiile pot fi: guvernamentale si nonguvernamentale.
5. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru populatia din care a fost extras.
6. Clasificarea sanctiunilor n formale si informale are la baza tipul de autoritate care
sanctioneaza.
7. Principiul guvernarii reprezentative constituie modalitatea de afirmare a suveranitatii celui care
conduce statul.
65
1. Procedeul este maniera de actiune, de operare cu instrumentul de investigatie.
2. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup si o institutie.
17

3. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.


4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale celor care au vrsta ntre 16
si 18 ani.
5. Dupa intensitatea reactiei sociale fata de anumite tipuri de comportament, sanctiunile pot fi
doar negative.
6. Principiul guvernarii reprezentative constituie modalitatea de afirmare a suveranitatii nationale.
7. Dezvoltarea sistemului de nvatamnt nu este influentata de evolutia sistemului Social
66
1. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
2. Specificul puterii politice ntr-o societate democratica consta n faptul ca nu poate subordona
celelalte puteri.
3. Prezenta unor indivizi care au scopuri comune si interactioneaza este o caracteristica a
organizatiei.
4. Pentru ca functioneaza ca sistem, societatea umana este o organizatie dinamica.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este insitutia cu rol decisiv n procesul de
socializare.
6. Un element component al operatiei de masurare este formularea ipotezelor.
7. Stabilirea temei unei investigatii sociologice nseamna studierea literaturii de specialitate
pentru a afla ce s-a ntreprins si concluziile la care s-a ajuns n respectiva problema.
67
1. Caracteristica fundamentala a organizatiilor sociale este existenta unui lider informal al
organizatiei.
2. Prin esantionare este posibila studierea doar a unor unitati sociale, concluziile fiind extinse
asupra ntregului univers al anchetei.
3. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.
4. Scopul oricarui partid politic este dobndirea sau influentarea puterii guvernamentale.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
6. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru populatia din care a fost ales.
7. Constituirea, modul de stucturare si functionare a organizatiilor nu depinde de existenta
deosebirilor dintre organizatiile publice si cele private.
68
1. Absenta regulilor si a normelor genereaza stare de dezordine sociala.
2. Ca etapa specifica demersului investigativ, structurarea esantionului este precedata de
interpretarea rezultatelor.
3. Principul consacrarii drepturilor fundamentale ale omului este o reformulare a principiului
separarii puterilor n stat.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
5. Prin esantionare este posibila studierea ntregii societati, concluziile fiind extinse asupra
ntregului univers al anchetei.
6. Caracteristica fundamentala a organizatiilor sociale este coordonarea eforturilor individuale n
vederea atingerii unui scop comun.
7. Stabilirea metodologiei cercetarii sociologice nseamna analiza calitatii informaiilor.
18

691. n aria specifica cercetarii sociologice nu este posibila aplicarea esantionarii pe cote.
2. Ca etapa specifica demersului investigativ, structurarea esantionului este precedata de stabilirea
ipotezelor.
3. Lipsa de cooperare a cetatenilor cu politia este fireasca ntr-o societate democratica.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
5. Stabilirea metodologiei cercetarii sociologice nseamna nregistrarea informatiilor.
6. Clasificarea sanctiunilor n formale si informale are la baza tipul de autoritate care
sanctioneaza.
7. Principiul suprematiei constitutionale prevede ca activitatile statului sa fie supuse valorilor
morale.
70
1. Ocuparea si integrarea socio-profesionala se concretizeaza prin ocuparea unui loc de munca n
urma finalizarii procesului de cautare.
2. Ca etapa specifica demersului investigativ, structurarea esantionului este precedata de
desfasurarea explorarilor efective de teren.
3. Ordinea sociala, ca produs al actiunii sociale, conduce la devianta.
4. Cutumele sunt acte preluate de la o generatie anterioara si transmise prin repetare.
5. Normele sociale nu cuprind si moravurile, deoarece acestea sunt sanctionate puternic de catre
societate.
6. Refuzul cetatenilor de a respecta decizia autoritatilor pericliteaza ordinea sociala.
7. Documentarea nseamna verificarea ipotezelor
71
1. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru scopul cercetarii.
2. Stabilirea metodologiei cercetarii sociologice nseamna alegerea metodelor, tehnicilor si
procedeelor de lucru.
3. Partidele politice au ca scop dobndirea sau influentarea puterii guvernamentale.
4. Caracteristica fundamentala a organizatiilor sociale este existenta relatiilor mutuale ntre
membrii organizatiei.
5. Valorile sociale pot fi protejate prin instituirea unui sistem de drepturi si obligatii ntre indivizi,
grupuri, institutii si organizatii.
6. Clasificarea sanctiunilor n formale si informale are la baza tipul de autoritate care
sanctioneaza.
7. Ca etapa specifica demersului investigativ, structurarea esantionului este precedata de analiza
datelor cercetarii.
72
1. Rezultatele unei investigaii sociologice sunt prezentate de cercetator populatiei.
2. Familia extinsa este specifica societatii contemporane.
3. O functie a sistemului de nvatamnt este selectia si reproducerea socials a culturii.
4. Guvernarea reprezentativa este un principiu de functionare a grupurilor etnice.
5. Legea sociala presupune existenta unei relatii necesare, stabile, repetabile, esentiale, generale.
6. Esantionarea este procedura prin care se determina numarul de chestionare aplicate.
7. Ordinea sociala ca produs al actiunii sociale se refera la inexistenta legii si puterii suveranului.
73
1. Guvernarea reprezentativa este un principiu de functionare a statului.
19

2. Rezultatele unei investigatii sociologice sunt prezentate de cercetator autoritatilor.


3. Violenta de orice fel este un act antisocial pe care societatea o sanctioneaza prin normele
juridice ca forma de protejare a valorilor.
4. scoala este o institutie sociala informala.
5. Sectorul ONG are forma de proprietate privata, dar scopurile urmarite sunt publice.
6. Regimul politic reprezinta modul concret n care functioneaza un sistem politic.
7. O functie a sistemului de nvatamnt este asigurarea dezvoltarii psihice.
74
1. O functie a sistemului de nvatamnt este asigurarea dezvoltarii psihice.
2. Legea sociala presupune existenta unei relatii dependente cu actiunea sociala.
3. Valorile sociale pot fi protejate prin instituirea unui sistem de drepturi si obligatii ntre indivizi,
grupuri, institutii si organizatii.
4. Esantionarea nseamna determinarea populatiei supuse investigatiei sociologice.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un grup constituit din tendinta comportamentului
de a fi n concordanta cu regulile sociale ale grupului sau ale societatii.
6. Guvernarea reprezentativa este un principiu de functionare a societatii.
7. Ordinea sociala, ca produs al actiunii sociale, se refera la un proces de impunere a normelor si
valorilor din afara.
75
1. scolile sunt institutii sociale totale.
2. Legea sociala presupune existenta unei relatii uniforme, constante, inaccesibile.
3. Rezultatele unei investigatii sociologice sunt prezentate de cercetator mass-mediei.
4. Functia externa a sistemului de nvatamnt consta n selectia si reproducerea sociala a culturii.
5. Legile sunt importante si din perspectiva utilitatii acestora, ele fiind si un instrument de
previziune.
6. Din punct de vedere logic, ipotezele sunt implicatii materiale.
7. Partidele politice aflate la guvernare au rolul de a demonstra politici alternative la initiativele
guvernului.
76
1. Ipoteza de cercetare nu reprezinta o relatie de determinare sau cauzalitate ntre
fapte, fenomene si procese sociale.
2. n sociologie, termenul variabil exprima fenomene, procese sau relatii proprii realitatii
desemnate de dimensiunile conceptului operationalizat.
3. Rezultatele unei investigatii sociologice sunt prezentate de cercetator beneficiarului.
4. Legea sociala presupune existenta unei relatii fundamentale, constante, uniforme.
5. O functie a sistemului de nvatamnt este diminuarea riscurilor sociale.
6. Principiul suprematiei constitutionale prevede ca activitatile statului sa fie supuse valorii
juridice, respectiv Constitutiei.
7. Organizatia este un sistem de actiune colectiva, n care individul nu are libertate de actiune si
de initiativa.
77
1. Relatiile umane de la locul de munca desemneaza climatul uman al muncii.
2. Operationalizarea conceptelor se refera la prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de
la teorie la cercetarea concreta.
20

3. Controlul social organizat este exercitat de societate prin intermediul unor institutii si
organizatii specializate.
4. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru scopul cercetarii.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
6. Prin sistemul de reguli si principii de cunoastere si de transformare a realitatii obiective, se
defineste metoda.
7. O organizatie se caracterizeaza prin coordonarea eforturilor individuale n vederea atingerii
unor scopuri personale
78
1. Stilul de conducere democrat din cadrul unei organizatii ofera posibilitatea maximizarii
performantelor si a satisfactiei n munca.
2. Tehnica se defineste ca mod de cercetare si sistem de reguli si principii de cunoastere a
realitatii obiective.
3. Controlul social creeaza devianta n mediile defavorizate.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor cu vrsta ntre 16
si 18 ani.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup.
6. Esantionul trebuie sa fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizata
7. Un comportament deviant este un comportament care respecta normele si valorile Sociale
79
1. Controlul social neorganizat este exercitat de societate prin intermediul unor institutii si
organizatii specializate.
2. Relatiile politice sunt constituite din ansamblul raporturilor ntre institutiile politice, institutii si
cetateni si dintre cetateni.
3. Prin sistemul de reguli si principii de cunoastere a realitatii sociale, se defineste instrumentul
de investigatie.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
5. Conformismul reprezinta tendinta comportamentului de a fi n concordanta cu regulile sociale
ale grupului sau societatii.
6. Stilul de conducere democrat din cadrul unei organizati nu ofera posibilitatea maximizarii
performantelor si a satisfactiei n munca.
7. O organizatie nu poate include mai multe organizatii.
80
1. Functia de socializare a copiilor este mai bine realizata n cazul familiilor monoparentale.
2. O organizatie are att un mediu exterior, ct si un mediu interior.
3. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.
4. Stilul de conducere autoritar din cadrul unei organizatii ofera posibilitatea maximizarii
performantelor si a satisfactiei n munca.
5. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila, care urmeaza sadevina
adevarata sau falsa n urma cercetarilor de teren.
6. Normele si valorile politice exprima reguli de activitate impuse prin traditii sau prin autoritate
n manifestarea politica a indivizilor, a organizatiilor si a grupurilor politice.
7. Conformismul reprezinta tendinta comportamentului de a ncalca regulile sociale ale grupului
sau societatii.
21

81
1. O organizatie se caracterizeaza prin coordonarea eforturilor individuale n vederea realizarii
unui scop comun.
2. Sistemul de nvatamnt trebuie sa acorde egaliate de sanse tuturor indivizilor.
3. Un comportament deviant este un comportament care ncalca normele si valorile sociale.
4. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific fara valoare, care urmeaza sa devina adevarata sau
falsa n urma cercetarilor de teren.
5. Legaturile dintre variabile, n cazul cercetarii sociologice, se stabilesc n etapa de documentare.
6. Clasificarea sanctiunilor n formale si informale are la baza tipul de autoritate care
sanctioneaza.
7. Relatiile sociale sunt constituite din ansamblul raporturilor ntre institutii politice, institutii si
cetateni si cetatenii ntre ei.
82
1. Institutiile care monopolizeaza viata membrilor lor se numesc institutii democratice.
2. Organizatiile nonguvernamentale au aparut ca alternativa la cele publice.
3. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.
4. Documentarea este o etapa ulterioara stabilirii temei de cercetare.
5. Politician de ocazie este orice cetatean care si exprima votul sau vointa politica prin
participarea la o adunare politica.
6. Esantionarea este tehnica metodologica prin care devine posibila elaborarea de inferente despre
o populatie investignd doar o parte a ei, alesa prin procedee statistice.
7. Acceptarea si supunerea sunt atitudini care exprima respingerea actiunii comune de elaborare a
legilor juridice.
83
1. Institutiile care monopolizeaza viata membrilor lor sunt numite organizatii nonprofit.
2. Religia este n societatea contemporana una dintre institutiile sociale, alaturi de educatie,
cultura, sanatate, etc.
3. Esantionarea este tehnica metodologica prin care devine posibila elaborarea de studii de caz.
4. Verificarea ipotezelor presupune doar confirmare n demersul sociologic.
5. Organizatia este un sistem de actiune colectiva, n care individul are o oarecare libertate de
actiune si de initiativa.
6. Controlul social poate fi att pozitiv, ct si negativ.
7. Organizatiile totale sunt cele care ofera libertate membrilor lor.
84
1. Institutiile care monopolizeaza viata membrilor lor sunt numite institutii publice.
2. Nota comuna a religiilor este mpartirea lumii n reala si imaginara, n sacru si profan.
3. Valoarea de adevar a ipotezelor poate fi verificata n etapa de documentare.
4. Esantionarea este o etapa ulterioara construirii ipotezelor.
5. Acceptarea si supunerea sunt atitudini care exprima adeziunea la actiunea comuna de elaborare
a legilor juridice.
6. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup.
7. Organizatiile totale sunt organizatii caracterizate prin libertatea deplina a membrilor lor.
85
1. Institutiile care monopolizeaza viata membrilor lor sunt numite institutii corupte.
2. Nota comuna a religiilor este mpartirea lumii n reala si imaginara, n sacru si profan.
22

3. Prin caracterul normativ si axiologic individul respinge legile, normele si valorile sociale.
4. ntocmirea raportului de cercetare finalizeaza etapele de cercetare sociologica.
5. Religia este n societatea contemporana una dintre institutiile sociale, alaturi de educatie,
cultura, sanatate, etc.
6. O functie a sistemului de nvatamnt este diminuarea riscurilor sociale.
7. Organizatia este un sistem de actiune colectiva, n care individul nu are libertate de actiune si
de initiativa.
86
1. Institutiile care monopolizeaza viata membrilor lor sunt numite institutii totale.
2. Operationalizarea conceptelor se refera la prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de
la teorie la cercetarea concreta.
3. Ipoteza n sociologie este un enunt stiintific cu valoare probabila, care urmeaza sa devina
adevarata sau falsa n urma cercetarilor de teren.
4. Organizatiile publice au aceeasi autonomie ca si cele private.
5. Legile sociale nu se confunda cu legile juridice.
6. Familia monoparentala se refera la copilul/copiii cu un singur parinte.
7. Extinderea democratiei a fost nsotita doar de afirmarea partidelor politice si de o diminuarea a
interesului maselor pentru viata politica.
87
1. Modalitatile publice formulate de catre institutii n scopul prevenirii si corectarii
comportamentelor deviante alcatuiesc controlul social formal.
2. Ipoteza de cercetare este un enunt probabil ce urmeaza a fi doar infirmat.
3. Stabilirea temei de cercetare este o etapa ulterioara esantionarii.
4. Caracteristica principala a organizatiilor este coordonarea eforturilor individuale n vederea
atingerii unui scop comun.
5. Controlul social poate fi pozitiv sau negativ.
6. Teoria birocratiei este o teorie privitoare la organizatii.
7. Principiul suprematiei constitutionale se refera la mpartirea puterilor n: legislativa, executiva
si judecatoreasca
88
1. Functia de socializare a copiilor este mai bine realizata n cazul familiilor monoparentale.
2. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor.
3. Credinta conform careia orice lucru si orice fiinta sunt nsufletite poarta denumirea de
animism.
4. Rolul controlului social este acela de a asigura ordinea si stabilitatea sociala.
5. O organizatie poate avea n componenta nu doar indivizi, ci si alte oraganizatii.
6. Clasificarea sanctiunilor n formale si informale are la baza tipul de autoritate care
sanctioneaza.
7. Modalitatile publice formulate de catre institutii pentru prevenirea si corectarea
comportamentelor deviante alcttuiesc controlul social informal.
891. Caracteristica principala a organizatiilor este existenta relatiilor reciproce ntre
membrii organizatiei.
2. Stabilirea indicatorului empiric este o etapa a operationalizarii conceptelor.
3. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.
4. Rolul controlului social este acela de a asigura ordinea si stabilitatea sociala.
23

5. Suportul dreptului si al sistemul juridic al unei societati l reprezinta normele juridice.


6. Esantionarea nseamna determinarea populatiei supuse investigatiei sociologice.
7. Ca proces social, laicizarea se caracterizeaza prin trecerea persoanelor de la o
religie la alta.
901. Controlul social reprezints un sistem de constrngeri si recompense sociale.
2. Stabilirea temei de cercetare este o etapa ulterioara documentarii.
3. O organizatie nonguvernamentala poate sa ia forma unei asociatii sau fundatii.
4. Ca proces social, laicizarea nseamna desacralizare.
5. Din punct de vedere sociologic, termenul sanctiune semnifica o reactie din partea societatii fata
de un anumit tip de comportament.
6. Asigurarea accesului tuturor cetatenilor la standarde mai bune de viata deriva din principiul
guvernarii reprezentative.
7. Modalitatile publice formulate de catre institutii pentru prevenirea si corectarea
comportamentelor deviante alcatuiesc comunicarea sociala.
911. Rolul controlului social este acela de a asigura supunerea indivizilor.
2. n societatile traditionale structura familiei era una nucleara.
3. Caracteristica principala a organizatiilor este armonizarea scopurilor colective.
4. Familia extinsa poate fi nteleasa ca uniune consensuala.
5. n scopul obtinerii unor profituri maximale, organizatiile criminale deruleaza actiuni si afaceri
la nivel national, international si transfrontalier.
6. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
7. Controlul social reprezinta un ansamblu de legi juridice care reglementeaza viata sociala.
921. Din punct de vedere sociologic, termenul Sanctiune semnifica o reacrie din partea societarii
fara de un anumit tip de comportament.
2. Educaria informala se desfasoara prin intermediul instituriilor scolare organizate.
3. Tehnica este un ansamblu de prescripaii metodologice necesare desfasurarii unei cercetari
eficiente.
4. n alegerea liderilor politici o importanra marita o au: educaria si pregatirea profesionala,
mediul familial n care se formeaza si ocuparia avuta.
5. Documentarea este o etapa anterioara formularii ipotezelor de cercetare.
6. Stabilirea indicatorilor reprezinta o etapa a operarionalizarii conceptelor.
7. Ordinea de drept sau juridica nu poate fi definita ca ordine sociala.
931. Operationalizarea conceptelor este o operarie anterioara documentarii.
2. Metoda este un ansamblu de prescriptii necesare desfasurarii unei cercetari eficiente.
3. Educatia nonformala reprezinta influentele pedagogice exercitate spontan, neorganizat.
4. Din punct de vedere sociologic, termenul sanctiune semnifica o pedeapsa.
5. Comportamentul deviant este acel comportament care ncalca normele si valorile sociale.
6. Din punct de vedere sociologic, familia este un microgrup si o institutie
7. Acceptarea si supunerea sunt atitudini care exprima respingerea actiunii comune de elaborare a
legilor juridice
94
1. Suportul dreptului si al sistemul juridic al unei societati l reprezinta moravurile.
2. Familia estinsa este un fenomen frecvent n societatile traditionale.
3. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.
4. Organizatiile complexe sunt cele care includ alte organizatii.
24

5. Legea sociala presupune existenta unei relatii necesare, stabile, repetabile, esentiale, generale.
6. Din punct de vedere sociologic, termenul sanciune semnifica privarea de libertate.
7. Educatia formala reprezinta influentele pedagogice exercitate asupra personalitatii de la nivelul
ntregii societati
951. ntre stat si societatea civila se instituie relatia de egalitate care se difuzeaza la diferite nivele
ale societatii civile.
2. Una dintre functiile familiei este cea de socializare.
3. Religia ia forma institutionala n Biserica.
4. Instrumentul este un ansamblu de prescriptii, reguli si procedee necesare desfasurarii unei
cercetari eficiente.
5. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
6. Atributele sociale sunt fenomenele sociale care au o expresie cantitativa explicita.
7. Suportul dreptului si al sistemul juridic al unei societati l reprezinta sanctiunile sociale.
961. Suportul dreptului si al sistemul juridic al unei societati l reprezinta normele juridice.
2. Controlul social determina ordine sociala.
3. Variabilele sociale sunt fenomenele sociale carora le este proprie n mod explicit o expresie
cantitativa.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor cu vrste ntre 16
si 18 ani.
5. Ipoteza de crecetare se verifica nainte de analiza cantitativa si calitativa a datelor.
6. Educatia informala reprezinta influentele pedagogice exercitate spontan.
7. Principiul suprematiei constitutionale prevede ca activitatile statului sa fie supuse valorilor
morale.
971. Controlul social organizat este exercitat de societate n ansamblul ei, prin intermediul unor
institutii si organizatii specializate.
2. Religia si biserica au generat mentalitati si comportamente influentnd viata sociala a
comunitatilor omenesti.
3. Violenta de orice fel este un act antisocial pe care societatea o sanctioneaza prin normele
juridice ca forma de protejare a valorilor.
4. Etalonul este o etapa a cercetarii sociologice.
5. Teoriile despre ordinea sociala difera ntre ele prin sursa si modul de instituire a ordinii sociale.
6. Statul se naste din nevoia de asigurare a ordinii din interior si de aparare mpotriva atacurilor
externe.
7. Tehnica de cercetare este maniera de actiune, de operare cu instrumentul de investigatie.
981. Controlul social reprezinta o interventie n sfera vietii private a individului.
2. Functia biologica este una dintre functiile familiei.
3. Casatoria ca strategie patrimoniala este bazata pe o strategie de gestiune a averii.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
5. Volumul esantionului nu influenteaza n mod direct reprezentativitatea acestuia.
6. n cazul familiilor monoparentale, ndeplinirea functiilor se realizeaza la un nivel optim.
7. Modalitatile publice formulate de catre institutii pentru prevenirea si corectarea
comportamentelor deviante alcatuiesc comunicarea sociala.
25

991. Ideile politice se regasesc n teorii, conceptii, doctrine, programe si strategii politice,
convingeri, experiente, cunostinte dobndite n cursul implicarii si participarii la activitatea
politica.
2. Operationalizarea conceptelor se refera la prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de
la teorie la cercetarea concreta.
3. Elementul definitoriu al climatului psiho-social n cadrul grupurilor sociale este conflictul.
4. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup
5. Metoda n sociologie nseamna tehnica de cercetare.
6. Principiul guvernarii reprezentative este identic cu principiul consacrarii drepturilor
fundamentale ale omunlui.
7. Controlul social neorganizat este exercitat de societate n ansamblul ei, prin intermediul unor
institutii si organizatii specializate
1001. Institutiile care monopolizeaza viata membrilor sai sunt numite instiututii totale.
2. Operationalizarea conceptelor se refera la prescrierea operatiilor empirice necesare trecerii de
la teorie la cercetarea concreta.
3. Scopul pe care l are o sanctiune se raporteaza doar la aspectul de constrngere.
4. Delincventa juvenila desemneaza conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au mplinit
vrsta majoratului.
5. Din punct de vedere sociologic, familia este un macrogrup.
6. Clasificarea sanctiunilor n formale si informale are la baza tipul de autoritate care
sanctioneaza.
7. Extinderea democratiei a fost nsotita doar de afirmarea partidelor politice si de o diminuarea a
interesului maselor pentru viata politica.

26