Sunteți pe pagina 1din 5

Cultura, Nr.

13 / 10 aprilie 2014

Arghezi aproape inedit (I)


Ion Simu!

Nu am reu!it deocamdat" s" impresionez pe


nimeni scriind despre arhiva Baru#u T. Arghezi,
donat" Universit"#ii de Vest Vasile Goldi! de
la Arad, n articolul Arghezologie 4. Ineditele
anilor 1948-1955, publicat n Cultura, nr. 30,
22 august 2013, p. 9-10-11. Poate c" perioada
de var" torid" din 2013 a fost neprielnic" unei
bune recept"ri. Sau poate c" e la mijloc un
oarecare scepticism fa#" de Arghezi, profitor, n
ultimii s"i ani, al regimului comunist !i poate
c", din aceast" pricin", poetul nu mai are
credit. E cazul ns" s" ie!im din aceast" fixa#ie.
Sunt manuscrise extrem de importante din perioada
1948-1955, adic! din anii interdic"iei de publicare,
sub care se afla Tudor Arghezi. Am transcris atunci
cteva dintre aceste manuscrise, n speran"a c! voi
convinge de importan"a lor extraordinar!, atta
vreme ct printre ele se afl! cteva capodopere, la
nivelul cel mai de sus al marilor poeme argheziene.
Reiau aceast! opera"iune de istorie literar!,
reamintind c! manuscrisele poetice au fost
transcrise #i publicate ntr-un volum din 2010, Anii
t!cerii, ntr-o edi"ie coordonat! de Doina #i Baru"u T.
Arghezi, volum cu o difuzare extrem de restrns!.
Transcrierile
ap!rute
n
acest
volum
dup!
manuscrisele
facsimilate
prezente
n
pagina
al!turat!, n stnga, sunt foarte adesea alterate de

lec"iuni gre#ite. Pentru c! exist! aceste facsimil!ri,


de o calitate fotografic! destul de bun!, se pot face
verific!ri #i compara"ii de c!tre orice lector avizat, cu
condi"ia s! fie familiarizat cu specificul scrisului, al
versifica"iei #i al lexicului arghezian.
Arhiva Baru"u T. Arghezi de la Arad solicit! o nou!
explorare cu cel pu"in dou! "inte. Prima: realizarea
unei transcrieri ct mai fidele, ntr-o alt! edi"ie. A
doua: integrarea acestor manuscrise #i a acestei
etape argheziene n seria de Opere Tudor Arghezi,
pentru completarea imaginii de ansamblu a crea"iei
argheziene. Sigur c! nu este de neglijat nici a treia
consecin"! scontat!: revizuirea viziunii critice asupra
operei argheziene n monografiile care se vor scrie
de acum ncolo. Opera arghezian! dezv!luie resurse
surprinz!toare de nnoire. Nu e exclus s! asist!m la
o resuscitare spectaculoas! a interesului pentru
opera #i personalitatea lui Tudor Arghezi.
ncepem prezentarea celor mai importante piese din
acest dosar, prin exerci"iul unei noi transcrieri,
completate cu cteva comentarii #i observa"ii despre
prima transcriere, aceea din volumul Anii t!cerii.
Cum arhiva nu prezint! manuscrisele ntr-o anumit!
ordine, voit! de autor, ne vom ng!dui s! select!m
poemele finisate, adic! acelea care prezint! indiciile
unui manuscris ce ni se pare ct mai aproape de
versiunea final! dorit! de autor. Principalul indiciu l
reprezint! acurate"ea manuscrisului, cu sentimentul
de ultim! transcriere, definitivarea (relativ! a)
ortografiei #i prezen"a unui titlu. n aceast! situa"ie
sunt foarte pu"ine poeme argheziene din acest fond
ar!dean. Unul dintre acestea este poemul Acatist, pe
care l transcriem n continuare. E o pagin! foarte
u#or lizibil! #i deloc deterioriat! de condi"iile vitrege
n care a fost p!strat!. Mi-e inima plin! de
copil!rie,/ De-a pururi fecioar!, Marie / $i plodul tot
cre#te n sufletul meu,/ Al dulcelui meu Dumnezeu./
Tresare, m! doare, se mi#c!, zvcne#te./ Un ac lung
de aur, ascuns,/ Uitndu-m!-n stea m-a str!puns./
Luceaf!ru-i st!-n g!m!lie,/ Fecioar! Marie,/ $i nu
#tiu cum s! m! desfac/ Mai iute de plodul cu ac./ Nam staul n toat! pustia de scrum/ S! nasc pe copilul

de-acum,/ N-am iesle #i paie,/ N-am cerg! nici


straie./ Mi-e team! c! pruncul, n cea"!,/ Pl!pnd ca
un mugure-nghia"!,/ C! nimbul de rou! atins/ De
negur! grea s-ar fi stins./ M!garul e slab #i m!
poart!/ Strigoi printr-o vreme de trestie moart!,/
Fl!mnd, nsetat #i bolnav/ $i pruncul din mine l
simt c!-i suav,/ C! nu e al meu,/ Ci-al unuia doar
Dumnezeu,/ $i pn! la cap!t/ N-am voie de sus s!
mi-l leap!d/ Nisip nghe"at #i zare de piatr!,/ Nici
cas!, nici vatr!./ Cetate, ce r!u "i-am f!cut/ C! nam drum b!tut, a#ternut?/ C! morile tale, n loc de
m!lai/ "i macin!-n gol putregai,/ %!rn!, gunoaie #i
cl"i #i rugin!/ $i zgur! n loc de lumin!?// De-a
pururi Fecioar! Marie/ D!-mi harul t!u #i mie/ Cu
care m!-ndemn #i m!-ngn,/ S! nu-mi moar!
pruncul n sn (21 iulie 1949).
Erorile de transcriere din volumul Anii t!cerii sunt
foarte pu"ine, n acest caz, printre rarele texte aflate
aproape de corectitudine. n afara unor omisiuni de
punctua"ie, trei erori sunt mai grave: 1. n versul al
patrulea, edi"ia de la Arad transcrie Al duhului meu
Dumnezeu, n loc de Al dulcelui meu Dumnezeu,
cum apare clar, f!r! dubii, n manuscris; 2. Nu este
deta#at! printr-un rnd alb ultima strof!, concluziv!,
din patru versuri #i 3. Lipse#te, n forma tip!rit!,
datarea, consemnat! n stnga, pe ultimul rnd al
paginii pline de manuscris, care se ncheie cu un
semn grafic de terminare a textului.
Am nlocuit #i eu, #i editorii ar!deni apostroful din
manuscris cu cratima, acolo unde el corespunde
liniu"ei de unire din ortografia de azi.
O na"tere mistic#
Cui cunoa#te ct de ct biografia arghezian! i va
ap!rea de-a dreptul paradoxal primul vers din poem:
Mi-e inima plin! de copil!rie. Lui Arghezi nu i-a
fost niciodat! inima plin! de copil!rie, pentru c! #i-a
detestat aceast! vrst!. ns!, n mod curios, n mai
multe texte din aceast! perioad! de interdic"ie 19481955 revine la perioada copil!riei, cu gndul
elucid!rii unor episoade #i a unor amintiri. Dac!
citim
ntregul
poem
prin
aceast!
prism!

autobiografic!, am putea n"elege, indirect #i prin


rico#eu, dificultatea poetului de a dezv!lui copilul din
sine nsu#i: plodul care tresare, m! doare, se
mi#c!, zvcne#te ar putea fi copilul Ion
Theodorescu, imposibil de scos la lumin! dintr-un
trecut obscur. Scriitorul ar vrea s! se elibereze de
acest trecut, ca de o povar!: nu #tiu cum s! m!
desfac/ Mai iute de plodul cu ac. Dar,
interpretndu-l astfel, ar nsemna s! acord!m
poemului doar un sens profan #i s!-l falsific!m n
acest fel, obturndu-i att de evidentul sens religios.
Nu e vorba de un plod oarecare, ci de plodul cu ac,
Isus revelat prin str!fulgerarea de sus.
Frapeaz! n poemul arghezian, o capodoper!,
identificarea confesorului peregrin cu Fecioara Maria,
care urmeaz! s!-l nasc! pe Isus. Situa"ia simbolic!
proiecteaz! fulgurant episoade din preistoria na#terii
cristice: imaculata concep"iune (Un ac lung de aur,
ascuns,/ Uitndu-m!-n stea m-a str!puns.),
peregrin!rile n c!utarea unui ad!post al na#terii
(N-am staul n toat! pustia de scrum), ostilitatea
unui mediu vitreg (M!garul e slab #i m! poart!/
Strigoi printr-o vreme de trestie moart!), teama de
dezv!luire a tainei #i ocrotirea ei nelini#tit! (Mi-e
team! c! pruncul, n cea"!,/ Pl!pnd ca un mugurenghia"!,/ C! nimbul de rou! atins/ De negur! grea
s-ar fi stins.). Cetatea ostil!, prigonitoare, la care
trimite aluziv poemul e, f!r! ndoial!, regimul politic
indicat indirect prin datarea din final. Confesorul e
un nstr!inat, nu are un loc al s!u, nimeni nu-i
cunoa#te misiunea sacr!.
n"elesul fundamental al acestei na#teri mistice,
simbolizate n identificarea cu Fecioara Maria,
vizeaz! idealul poeziei argheziene de a-l m!rturisi pe
Isus, imposibil de dezv!luit, ca tain! interioar!, ntro lume profan!, care macin!-n gol putregai, "!rn!,
gunoaie. Poezia arghezian!, ca #i Fecioara Maria, l
d!ruie lumii pe Isus, printr-o misiune divin!, dincolo
de purt!toarea sau purt!torul intermediar al sarcinii
sacre: $i pruncul din mine l simt c!-i suav,/ C! nu
e al meu,/ Ci-al unuia doar Dumnezeu,/ $i pn! la
cap!t / N-am voie de sus s! mi-l leap!d.

E important de observat c! aici nu mai exist!


ndoial! (dovad! epitetul din versul al patrulea:
credin"a este insuflat! chiar de dulcele meu
Dumnezeu, care i introduce n suflet sarcina
sacr! a lui Isus), nu mai exist! t!gad!, ca n unii
dintre psalmii arghezieni. Credin"a, confesiunea
religioas! #i caut! o modalitate de exprimare (de
na#tere), fie ea #i clandestin!, ca alt!dat! na#terea
lui Isus. Simbolul e foarte puternic ca expresivitate
#i st!ruitor n desf!#urarea lui narativ! ntr-un
minu"ios paralelism biblic, ca n attea alte poeme
argheziene din sfera poeziei religioase.
Poemul nsu#i, ca acatist, este o rug!ciune nchinat!
Fecioarei Maria de a-l ajuta pe confesor s!-l
m!rturiseasc!, s!-l dezv!luie n sine nsu#i pe
Hristos, ceea ce echivaleaz! n sens figurat cu a-l
na#te pe Isus ntr-o lume profan!, ostil!, printr-un
act de solidaritate pn! la identificare cu ns!#i
n!sc!toarea de Dumnezeu din Biblie.