Sunteți pe pagina 1din 19

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

3. Activitatile componente ale profesiei contabile.


Profesia contabila = totalitatea activitatilor care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii,
a specialistilor care le efectueaza, precum si organismele lor profesionale.
In toate statele membre UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural,
poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de
elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscale. Lista principalelor
activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Audit statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Mamagement financiar contabil
Servicii fiscale
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri
Alte servicii contabile si paracontabile.

Profesia contabila ofera o diversitate complexa, insa sunt economisti care se axeaza pe una
sau pe foarte putine dintre activitati.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul
public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari,
insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in
investitii etc.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita
aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente
proprii sau prin externalizare.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita:
Prin compartimente proprii
Prin externalizare
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic in:

Depedendenti, cu statut de angajati

Independenti sau liber-profesionisti contabili


Servicii furnizate exclusiv de profesionistii contabili sau partajate cu alte profesii sunt:

Resurse umane si administrative

Misiuni de consultanta si consiliere contabila si fiscala

Servicii financiare

Servicii juridice
6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.
De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte;

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc


cerintele de mai sus.
Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru
membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua
conformitatea membrilor cu cele mai bune practici
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
Proportionala
Transparenta
Sa nu fie impotriva competitiei
Nediscriminatorie
Precisa
segmentata in functie de tinta sa
implementata consecvent si just
supusa unei examinari periodice.
16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
1. La nivelul de contract
2. La nivelul firmei
3. La nivelul organismului profesional
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
Resurse interne folosirea de inspector angajati de organismul professional
Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;
- sistem de control de catre terti
- contractarea lucrarilor in afara societatilor organismul professional externalizeaza controalele
unei terte parti;
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru
asigurarea independentei auditorilor de calitate.
4. Categorii de profesionisti contabili.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
dependenti, cu statut de angajati;
independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei
contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili,
acestia pot sa-si desfasoare activitatea:

individual;
in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca
furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o
buna guvernare a intreprinderilor.
2

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

12. Criterii de recunoastere a unui organism profesional.


Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism
national al profesiei contabile trebuie:

Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;


Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai;
Membrii sa fie profesionisti contabili;
Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului;
Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile
(etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii);
Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile
traditionale efectuate de profesionistii contabili;
Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si
obiectivele sale.

28 - Confidentialitatea in profesia contabila


Confidentialitatea ca si concept cere profesionistului contabil sa nu divulge si nici sa nu
foloseasca in interes personal informatiile pe care le obtine cu ocazia indeplinirii misiunilor sale
profesionale.
Principiul confidentialitatii impune ca obligatie profesionistilor contabili de a se abtine de la:
Dezvaluirea de info confidentiale in afar firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare
a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu ocazia in care au fost autorizati sa faca
publica o anumita informatie.
Folosirea info confidentiale dobandite in timpul executarii sarcinilor de serviciu in
avantajul personal sau in avantajul unei terte parti
Un profesionist contabil trebuie sa respecte intotdeauna confidentialitatea, chiar si intr-un
mediu social.
Un profesionist contabil trebuie sa faca tot posibilul pentru a asigura ca personalul aflat sub
controlul sau si persoanele care ii furnizeaza consultanta sau asistenta respecta principiul
confidentialitatii.
Obligatia de confidentialitate continua si dupa incheierea relatiei dintre profesionistul contabil
si client sau angajator.
Expertul contabil trebuie s respecte secretul i caracterul confidenial al informaiilor la care a
avut acces i de care a luat la cunotin cu ocazia efecturii expertizelor contabile, trebuind s se
abin de la divulgarea lor ctre teri, cu excepia cazurilor n care a fost autorizat expres n acest
scop sau dac are obligaia legal sau profesional s fac o astfel de divulgare.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara
autorizatie scris, in afar de cazurile cnd obIigatia divulgarii este prevazuta prin lege sau
norme reglementare.
Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a
unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost autorizat n mod special
s fac public o anumit informatie sau dac exist o obligatie legal sau profesional de a face
publice acele informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n
avantajul personal sau n avantajul unei terte prti.
In urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s divulge informatii
confidentiale:
atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator;
3

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau
alte probe n cursul unor proceduri judiciare; si
pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale legii.
atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este
interzis prin lege:
pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional;
pentru a rspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui
organism normalizator.
pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor
judiciare;
pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi divulgat,
trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte:
dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi
afectate, ar fi prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul
contabil s divulge informatii;
dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu dovezi, n
msura n care acest lucru este posibil; cnd situatia implic fapte sau opinii nefondate,
trebuie s se recurg la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare
care trebuie fcut, dac este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; mai exact, profesionistul
contabil trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii
adecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare.
29 - Competenta in profesia contabila
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil detine competentele necesare,
specifice misiunii pe care o are de indeplinit si satisface concomitent cele 2 cerinte ale conceptului:
obtinerea competentei si mentinerea competentei.
Principiul competentei profesionale si al prudentei impune urmatoarele obligatii pentru
profesionistii contabili:
mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel incat clinetii sau
angajatorii lor sa fie siguri ca primesc servicii profesionale competente
sa actioneze cu prudenta in conformitate cu standardele tehnice si profesionale atunci cand
presteaza servicii
Competente profesionala poate fi impartita in doua faze:
obtinerea unui nivel de competenta profesionala
mentinerea unui nivel de competenta profesionala
Un profesionist contabil are o datorie permanent de a-i menine cunotinele i aptitudinile
profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primete servicii
profesionale competente, bazate pe ultimele evoluii din practic, legislaie i tehnic. Un profesionist
contabil ar trebui s acioneze cu pruden i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale
aplicabile n furnizarea de servicii profesionale.
Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in
sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are
formatia sau sau experiena necesar. In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare
angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui
specialist.
32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.
4

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Standardele profesionale aplicabile:


Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea
situaiilor financiare.
Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i prezentarea
situaiilor financiare.
Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale.
Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri.
Standardul profesional nr.34 Servicii fiscale
Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
Standardul profesional nr.36 Misiunea de audit intern realiz de expertii contabili
Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.
Standardul profesional nr.39 Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor.
Standardul profesional nr.40 Controlul calitatii si managementul relatiilor cu clinetii unei firme
membre Ceccar
Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a
splrii banilor.
33 Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili?
Conferinta nationala are urmtoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de
contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor
Autorizati, modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul
Justitiei, precum si Codul privind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor
autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si
Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la
propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina
nationala poate fi facut la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile
de la data instiintrii oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului supenor si consiliilor filialelor Corpului
Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
34 - Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere
la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere
sunt:
* La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
* La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei
Sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor CECCAR sunt:
mustrare
avertismest scris
5

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o


perioada de timp de la 3 luni la 1 an
interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

35 - Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil, precizati nivelul de pregatire
teoretica si practica necesare?
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se
obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si
sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite
conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare in specialitatea contabi1itate-finante, cu diploma recunoscuta de
Ministerul Educatiei si practic in specialitate de ce1puin 3 ani, sau studii economice superioare si
practica in specialitate de cel puin 5 ani.
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si
de administrare a societtilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
36 - Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmtoarele atributii:
a) organizeaz examenul de admitere,
organizeaza efectuarea stagiului,
organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil
si de contabil autorizat,
elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind
stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu
prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeaz evidenta experti1or contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de
profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigur buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreaz si public normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a
contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor
comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f ) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati,
prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa
maiba acces toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in raporturile cu autorittile publice,
organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din straintate.
i) Editeaz publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
Corpul avand statut de persoana juridica de utilitate publica autonoma, isi continuie veniturile
din activitatile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-si cheltuielile in intregime din aceste
venituri.
Veniturile Corpului se formeaza din:
Taxe de inscriere la examenul de EC si CA
Taxa de inscriere in tabloul Corpului
6

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita
profesia individual sau de catre soceitatile comerciale recunoscute de Corp (cotizatia variabila)
Donatii, incasari din vanzarile publicatiilor proprii (ex Editura CECCAR)
Alte venituri
38 - Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a
Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
Sa aiba unul sau majoritatea din Codurile CAEN in care pot fi incadrate activitatile ce pot fi
desfasurate de profesionistii contabili in functie de competentele conferite de OG 65/1994:
Actionarul sau actionarii care detin majoritatea actiunilor trebuie sa aiba calitatea de membru
al Corpului, EC/CA
Asociatii care sunt experti contabili pot opta pentru inscrierea societatii in Tabloul CECCAR la
sectiunea societati comercile de expertiza contabila., iar cei care sunt contabili autorizati pot
opta pentru inscrierea soc. In sectiunea societati comerciale de contabilitate.
Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii
experti contabili
Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea
generala.
Societatea sa fie inregistrata la Registrul Comertului, sa faca dovada deschidere contului in
banca
Depunerea cererii de inscriere in Tabloul CECCAR, precum si a fisei societatii
Achitarea taxei de inscriere precum si a cotizatiei fixe pe anul in curs
Sa faca dovada ca are Standardele profesionale emise de Corp
Dosarul va fi verificat de compartimentul de specialitate si apoi va fi inaintata sedintei de Consiliu al
filialei spre aprobare
40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
Lucrarile care se pot executa, fara a fi limitative, de catre expertii contabili sunt:
a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor
informatice;
elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat
unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului
prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale.
b. b. Efectuarea de analize economico-financiare:
analiza structurilor financiare;
analiza gestiunii fimanciare si a rentabilitatii capitalului investit;
tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
sistem de credit leasing, factoring etc.;
determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
diagnostic-financiar;
cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
7

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

d.

e.

f.

g.

h.
i.
j.

studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;


audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
evaluari de bunuri si active patrimoniale;
evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau
la cererea celor interesati;
evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
amiabile (la cerere);
contabil-judiciare;
arbitraje n cauze civile;
expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca:
ntocmirea de situaii periodice;
consolidarea conturilor i bilanului;
ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g.Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;
participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;
asisten n probleme de T.V.A. i impozite;
fiscalitate imobiliar;
asisten n aplicarea tarifului vamal;
Indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale
Indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment,
cum ar fi: fuziuni, divizari, dizolvari, retragerea sau excluderea unor asociati
asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.
Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;
organigrame, structuri, definiri de funcii;
legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor;
analiza i organizarea fluxului informaional;
formarea profesional continu;
contribuii la protecia patrimoniului unitii;
mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor;
alegerea softurilor necesare.

41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?
Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate
juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi
poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament al Consiliului Superior
o Presedintele Corpului
Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente
La nivel de filiala:
Organe de decizie:
o Adunarea generala
8

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

o Consiliul filialei
o Biroul Permament al filialei
o Presedintele filialei
Organe de executie:
o Directorul executiv
o Birouri
2. Definiti conceptul de profesie contabila.
Profesia contabila reprezinta totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in
domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele
lor profesionale.
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Audit statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Mamagement financiar- contabil
Servicii fiscale
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri
Alte servicii contabile si paracontabile.

Profesia contabila ofera o diversitate complexa, insa sunt economisti care se axeaza pe una
sau pe foarte putine dintre activitati.
13. Despre IFAC -- Federatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile
perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe,
furnizarea unei directii si unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe
calea dreapta si etica.
In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism membre si asociate
din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in
industrie si comert, educatie, institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si
specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei,
insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea
economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul profesional solicitant trebuie:

Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national
profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie;

Sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.

Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii;

Sa fie solvabile financiar si operational;

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru


membrii sai.
Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si
CAFR membru asociat din 2005.

25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila


Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza
publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.
Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gndire):
Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far s fie
afectat judecata profesionala; presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent:
reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independentei de spirit au fost
limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea
profesionistului contabil;este componenta fundamentala a independentei.
Independenta este un concept care cunoaste trei moduri de abordare:

Independenta absoluta

Independesta relativa

Independenta restrictiva in functie de natura si conditiile specifice serviciului prestat


Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este
incompatibil cu orice alta activitate curent.
Principiul independentein poate fi afcetat intr-o gama larga de cazuri:
De interes propriu
De autoexaminare
De favorizare
De familiarizare
De intimidare
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberal, cu
deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur de a influenta lucrrile
profesionistului contabil.
Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea
deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si
regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona
n interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a
satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un
profesionist contabil ar trebui s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod.
Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, guvernanti,
angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane
care se bazeaz pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine
functionarea corespunztoare a economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii contabile o
rspundere publica. Interesul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si a
institutiilor deservite de profesionistul contabil.
10

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

26 - Integritatea in profesia contabila


Conform principiului integritatii, un contabil profesionist trebuie s fie DREPT, SINCER si
CORECT in relatiile profesionale si de afaceri si sa nu asocieze la declaratii false sau care ar putea
induce in eroare consumatorii.
Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau
alte informatii cnd apreciaz c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.
Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport
modificat pentru a respecta cerintele paragrafului.
39. n ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre
contabilul autorizat si contabilul salariat?
Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr.
65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de
conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea
societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i
pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare.
Economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su.
De asemenea, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing,
management, planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile, independent
fa de societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un
onorariu prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.
A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr.
65/1994 i are capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii
situatiilor financiare.
Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o
entitate economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia
individual. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De
regul, este specializat pe un sector al contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate,
putnd fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil,
contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De
asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri
anevoioase.

7. Modaliati de implementare a reglementarii.

11

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii:


1. Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este
recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia;
2. Reglementarea externa: profesia este reglememntata de guvern, fie prin intermediul
unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia
guvernul i-a delegate sarcini de reglementare;
3. Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea
externa.
Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie
complementare si sa nu concureze.
Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa:
1.
Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie
independenta; in acest caz supravegherea este complementara reglementarii si o
intareste;
2.
O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite
aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independent, pentru alte aspecte.
1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.
Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a conferi lucrrilor
membrilor si autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt:
- tiin, competenta i contiina;
- independenta de spirit i dezinteres material;
- moralitate, probitate i demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor caliti i
ndeosebi:
a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura
generala, singurele capabile sa-i ntreasc discernmntul;
b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i timpul necesar pentru a-i
fundamenta o opinie personala, nainte de a face propuneri;
c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, a celui ce l consulta
i sa se pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare
asupra valorii ipotezelor i concluziilor formulate;
d) sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de
gndire sau de a fi supus ngrdirii ndatoririlor sale;
e) sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n
exercitarea profesiei i n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor
stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilitii de a aciona n
interes public. Aadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a
satisface nevoile unui client sau unui angajator individual.
5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului
public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se
regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
12

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;


Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.

Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa


promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor
lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si
societatii;
b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica
faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica:
- adoptarea de standard profesionale, tehnice;
- adoptarea de reguli etice;
- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile, precum
investitorii, creditorii etc.
12.

Necesitatea unor organisme profesionale puternice.

Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din


responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din
punctul de vedere a trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale unui organism
profesional: educatia, etica si control de calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o
eventuala incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protective este asigurata atunci cand
organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor
contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri
eficiente de etica si deontologie profesionala.
23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.
Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de
etica ce reglementeaza exercitiul profesional al unor activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de
comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de
exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod
deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii serviciilor
furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta
anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene
negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terorism, fraude, coruptii.
Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite
prin codul etic IFAC:

Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili;

Fie prin adoptarea codului etic IFAC la specificul jurisdictiei locale;

Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile
stabilite prin codul etic IFAC.
13

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

27 - Obiectivitatea in profesia contabila


Un profesionist contabil trebuie s fie imparial fara idei preconcepute, sa nu se afle in situatii
de incompatibilitate sau de conflict de interese.
Obligatia profesionistul contabil :
De a nu compromite profesia din cauza unor erori, a unor conflicte de interese
Evitarea relatiilor care influenteaza in mod negativ rationamentul profesional
Absenta relatiilor de afaceri, financiare, familiale sau personale cu functii de conducere
sau angajati ai clientului
Neaaceptarea de cadouri care pot avea influenta daunatoare asupra rationamentului
profesional
Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si
compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a
unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este
imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele
profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si
demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite.
Liber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte
servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati ntocmesc situatii
financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite functii
financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii
profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de
pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor
profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional.
n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor
etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le
pot diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste
posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa
afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa
ncalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile
profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese,
spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra
rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz.
24 - Principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila.
Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia fundamentale:
(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale
si de afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit
prejudectilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n
rationamentele profesionale sau de afaceri.
(c) Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanent
14

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c


un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii
din practic, legislatie si tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n
conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile n furnizarea de servicii
profesionale.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor
dobndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de
informatii unei terte prti fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un drept
sau o obligatie legal sau profesional de a dezvlui aceste informatii. Informatiile confidentiale
obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal
al profesionistului contabil sau al unor terte prti.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si
normelor relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast profesie.
(f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si
ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante.
Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau
patronului n msura n care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul
liberprofesionistilor contabili, cu independenta.
n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB,
C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.
g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si
gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea
integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.
Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva
2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai
inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si
care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile
incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti au studii universitare,
un stagiu practice de cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de audit
statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a
Directiva, inlocuita cu Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. Principalele
prevederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit
statutar. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel
echivalent; sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat
un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi promovat un examen de competenta
profesionala.
Conditiile speciale privind independent auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si
standardele aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a
auditorilor statutari.
9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.

15

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul


profesionist.
Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public:
auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare
prezentate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si actionarilor pentru a
obtine capital;
responsabilii financiari (directori economici) cu atributii in diverse domenii de management
financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei;
auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care
sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului;
expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a
sistemului de impozitare;
consilierii de gestiune si consultantii manageriali au o responsabilitate fata de interesul public
in sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte.
Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, publicul conteaza pe
profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecta, pentru un management
financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si
impozite.
Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea
responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de
intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este
platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a
situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care
formeaza publicul .
10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita
a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si
mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul
capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica
de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile
vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali,
in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul
public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea structuri ei asista guvernele in
atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.
11. Rolul social al profesionistilor contabili.
Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in
legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a
intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor
membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si
alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba
inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si
informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra
unui numar mare de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.
31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
16

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu


normele tehnice i profesionale relevante. Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija
i abilitate instruciunile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele
de integritate, obiectivitate i, n cazul liber-profesionitilor contabili, cu independenta (dup cum
se va vedea n Seciunea 290 de mai jos). n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor
profesionale i tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta.
17. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale .
Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele
esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea
sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea diversitate de
culturi, limbi, sisteme educationale, juridicie si sociale din tarile din care fac parte organismele
membre IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale
educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele
esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
1. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;
2. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
3. Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.
Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:
o Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru
profesionistii contabili;
o Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si
dezvoltarea continua a profesionistilor contabili;
o Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul
scontat pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;
o Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna
practica in general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele
international de educatie sunt:
o Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale
continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde;
o Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de
educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele;
Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC.
18. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:

La nivelul misiunii
La nivelul firmei
La nivelul organismului professional

Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa
faca referiri la:
Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
17

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a


cerintelor etice relevante: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala,
confidentialiatea, profesionalismul si independenta;
Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei,
capacitatile, competenta, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc;
Monitorizarea asigurarea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al
calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii;
Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa
implementeze prevederile standardelor internationale de calitate.

19. Standaredele internationale de etica si rolul organismelor profesionale.


Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al
profesionistilor contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte
prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile
fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creeaza un cadru conceptual
si indrumari pentru aplicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
1. Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate
in codul etic IFAC;
2. Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele
membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-i convinga
pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.
20. Standardele internationale de contabilitate si rolul organismelor profesionale.
IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite
standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde
internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:

Incorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in


cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea
elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea
acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;

Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public


sau altor standard care incorporeaza aceste standarde;

Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca


responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor
terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarde.
21. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde:
Standarde internationale de audit;
18

DOCTRINA SI DEONTOLOGIE VAR 1

Standarde internationale pentru misiunile de examinare;


Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul
pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca
responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti,
convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si documente;
Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste
standarde si documente.
Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si
complete a standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru
standarde internationale de audit si asigurari.

22. Unitatea si unicitatea profesiei contabile.


Recent, prevederile Codului de etic IFAC au fost actualizate. Regulile au devenit mai aspre.
Este necesar cunoasterea acestor noi prevederi de fiecare profesionist si controlul riguros
al respectrii acestora.
Dar important mi se pare a fi ntelegerea sensului lor profund, respectarea lor, nu de teama
controlului, ci din respectul fa de profesie, pe care l propag fiecare enunt.
Am n vedere, n special, modul de definire a independentei, precum si a unicittii profesiei.
Independenta nu este o povar, ci o stare de spirit, plin, ns, de responsabilitti.
La rndul lor, unitatea, solidaritatea si competenta sunt nu numai garantii ale seriozittii si
succesului profesional, ci, mai ales, expresia identittii marilor ndatoriri pe care legea ni le
ncredinteaz.
Negarea sau nerecunoasterea acestor cerinte etc. are, n prezent, semnificatia negatiei legii.

19