Sunteți pe pagina 1din 1

Se aprob,

Cam. _____________________________
P r o r e c t or
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR

Cerere de rezervare (individual) la


Centrul de Perfecionare Profesional COVASNA
Subsemnatul/a ________________________________________________,
care se legitimeaz cu C.I. seria _____ nr. _____________, salariat/ la Academia
de
Studii
Economice
din
Bucureti,
n
cadrul
facultii/catedrei/departamentului/serviciului _____________________________,
v rog s-mi aprobai rezervarea unei garsoniere cu intrare n data de
____________ i ieire n data de ____________ (____nopi) i un numr de ____
garsonier/e, pentru urmtoarele persoane din afara Academiei de Studii
Economice din Bucureti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data_______________
Semna
tura