Sunteți pe pagina 1din 158

Per impozabila

Care este prima raportare a iz pe profit pt o societate nou infiintata in luna mai a anului curent ?
Care este data depunerii declaratiei de impozit de profit pentru o sosietate care isi inceteaza
activitatea in cursul anului fiscal?
O societate comerciala platitoare de impozit pe profit realiz in perioada ianuarie-martie venituri totale in
suma de 124.000 lei, din care 64.000 lei sunt venituri realiz din activ unui bar de noapte. Chelt totale
efctuate in scopul realizarii veniturilor sunt in suma de 82.000 lei, din care 31.000 lei su rezultat din
activitatea de bar de noapte. Determinati impozitul pe profit de plata.
O organizatie non-profit realiz venituri in cursul anului: * venituri din cotizatiile si taxele de inscriere a
membrilor 14.000 lei, * venituri din donatii si sponsorizari = 20.000 lei, * venituri din fonduri europene
neramb =26.000 lei, * venituri din activ comerciale = 15.000 lei. Chelt aferente acestor venituri sunt in
suma de: * chelt aferente activ nonprofit = 45.00 lei, * chelt aferente activ comerciale =8.000 lei. Cursul
de schimb=4.2 lei/euro. Determinati impozitul pe profit.
Societatea X detine 5.000 actiuni x 10 lei/actiune valoarea nominala reprezentand un procent minoritar
din capitalul social al societatii Y. Capitalul propriu al lui Y este structurat astfel: - capital social 100.000
lei ( 10.000 actiuni x 10 lei/act) * reverze= 120.000 lei Se decide majorarea capitalului prin incorporarea
rev in capitalul social. Societatii X ii revin actiuni noi in valoare de 5.000 lei. Precizati regimul venitului
din incorporarea rezervelor.

Venituri din provizioane pentru litigii In anul N, soc X pierde un proces cu clientul A si este obligata la
plata unor daune in suma de 21.000 lei. La 31.12 N-2 a fost constituit un provizion pentru un litigiu cu
clinetul A in suma de 20.000 lei, ca urmare a estimarii unui grad de pierdere a procesului de 80 % .
Consideram chelt deductibila din punct de vedere fiscal 30 % din provizionul constituit. La 31.12 N-1 s-a
reestimat gradul de pierdere a procesului cu clientul A pe baza aprecierilor avozatului soc la 60 %.
Precizati regimul chelt cu provizionale si al veniturilor din anularea provizionelor
Situatia la 31.12 N la o societate comeciala se prezinta stfel: * venituri totale =50.000 din care din
dividende (contul 761) = 2.000 * chelt totale = 40.000 lei, din care chelt cu impozitul pe profit aferenta
trimestrului anterior = 1.000 lei si cheltuieli de protocol : a) 3.000 lei b) 100 lei Determinati rezultatul
impozabil
Pentru deplasarea unui slariat la una dintre fabricile soc aflate intr-o alta localitate pe o perioada de 4
zile I se caorda acestuia un avans spre decontare si costurile de cazare. Politica soc este sa acorde
diurna de 50 lei/zi. La intoarcere, salariatul aduce urm documente pentru justificarea avansului: bonuri de
banzina de 120 lei, factura de la hotel de 240 lei si restul in numerar. Determ limita legala de
deductibilitate pentru diuna acordata salariatului.
Societatea inreg urm chelt sociale: * ajutor inmormantare = 6.000 lei, * cadourile salariatilor si copiilor
minori ai acestora = 5.000 lei, * bilete de tratament si odihna acordate salariatilor = 8.000 lei. Fond de
salarii : a) 300.000 lei b) 1.000.000 lei Determinati deductibilitatea chelt sociale

O societate care comercializeaza fructe suporta o pierdere pe parcursul transportului de 5.000 lei din
totalul cantitatii aprovizionate, in val de 42.000 lei. Diferenta ramasa a fost vanduta la un pret de 70.000
lei. Care este limita de perisabilitate ?

Din totalul chelt de 260.000 lei realizate de o societate in timpul anului, 30.000 lei reprez asigurari de
pensii facultative suportate pentru cei 15 salariati ai sai, respectiv 2.000 lei pentru fiecare dintre acestia.
De asemenea, soc a inreg si chelt cu primele de asig voluntara de sanatate ale angajatilor sai de 12.000
lei. Cursul de schimb la data platii asigurarlor a fost de 4 lei/euro. Determinati deductibilitatea privind
asigurarea de pensii facultative si primele de asigurare voluntara de sanatate.
La sfarsitul anului dispunem de urm inform: * venituri totale 60.000 lei, din care venituri din dividendele
de la persoane juridice romane 10.000 lei * chelt totale = 25.000 lei, din care amenzi si penalitati
datorate statului 3.000 lei si impozit pe profit aferent trim III = 4.000 lei, * capital social = 10.000 lei, *
rezerva legala din anii prceedenti = 50 lei. Determinati profitul impozabil

O societate cu obict de activitate de constructii a ridicat o cladire de birouri in valoare de 5.000.000 lei.
Contractul incheiat intre constructor si beneficiar perevede retinerea unei garantii de 10% din valoarea
caldirii pe un an. Pe parcursul acestui an nu se constata vicii de constructie iar la sf anului, acesta isi
recupereaza garantia retinuta. Care este nivelul de deductibilitate al garantiei de buna executie?

O societate prezinta urm situatie a creantei fata de clientului A: Creanta nu este incasata pana la sf
anului. Sa se prezinte inregistrarile referitoare la clientului A.
O societate datoreaza dobanzi in valoare de 9.400 lei pentru un imprumut primit de la un asociat. Rata
dobanzii este de 9.25 %, cu 3% mai mare decat nivelul ratei de referinta a BNR (6.25%). Gradul de
indatorare este de 3.2. Determinati deductibilitatea chelt cu dobanda si precizati modalitatea de
reportare pentru a fi recuperate.
Valoare contabila a unui brevet este de 12.000 le, durata normala de functionare este de 5 ani. Din punct
de vedere contabil, brevetul se amortizeaza degresiv, iar din punct de vedere fiscal, utilajul se
amortizeaza liniar. Precizati efectul asupra rezultatului fiscal.

O societate comerciala realizeaza urm venituri si chelt aferente trim I din 2012: * venituri din vanz mf =
50.000 lei, * venituri din prestari de servicii = 20.000 lei, * venituri din dividende primite de la o societate
comerciala roman= 1.000 lei, * ch cu mf vandute = 30.000, * chelt cu serv cu tertii = 10.000 lei, chelt de
protocol = 1.000 lei, * chelt salariale =2.000 lei, chelt cu amenzile datorate autoritatilor romane: 3.000 lei,
* chelt cu tichetele de masa =800 lei, din care 200 peste limita legala. Determinati impozitul pe profit
datorat de societatea comerciala.

La 30 iunie o soc com platitoare de impozit pe profit prezinta urm situatie financiara: Venituri totale
impozabile = 540.000 lei, Chelt totale = 360.000 lei, din care chelt cu impozitul pe profit aferent trimI =
10.000 lei, * chelt reprez majorari de intarziere si penalitati pentru neplata la termen a TVA = 6.000 lei.
Determinati impozitul pe profit datorat in trim II.
Se cnstata un minus de materii prime la inventar in suma de 9.000 lei, care nu poate fi imputat. Materiile
prime nu sunt asigurate. Care sunt incidentele din punct de vedere fiscal?
O societate comer suporta primele de asigurare de viata pentru actionarii sai in valoare de 3.000 lei/an,
respectiv 750 lei/ trim. Care sunt incidentele din punct de cedere fiscal ?
La intoarcerea din delegatie, un salariat nu aduce factura si chitanta de cazare la hotel, desi in decontul
de chelt este trecuta contravaloarea acesteia, de 420 lei. Care este regimul chelt de cazare la hotel?
Un cotribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind
sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in
data de 02.02 N. Cifra de afeceri este de 1.002.000 lei. Determinati impozitul pe profit.
O fabrica producatoare de lactta este inscrisa in Asociatia producatorilor de lapte. Cotizatia aferenta
anului curent, N este de 16.400 lei. Cursul de schimb de inchidere la sf anului este de 4 lei/euro.
Determinati cotizatia deductibila din punct de vedere fiscal.

La sfarsitul aului 2011, o societate com pe actiuni inreg un profit net de 200.000 lei. Actionarii soc sunt o
pers fizica romana care detine 30% din capitalul social si o pers juridica romana care detine din anul
2001, 70% din cap social. In cond in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de
50% det: a) Valoarea totala si pe beneficiari a dividenduluui brut b) Impozitul pe dividende c)
Valoarea dividendului net pe benficiari, d) Pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende

O persona este evaluator imobiliar. Aceasta efectueaza plati aticipate in contul impozitului pe venit in
suma de 1.200 lei (300 lei pe trimestru). La sf anului, constata realiz urm venituri si chelt: Tabel Separat
de chelt de mai sus se inreg o chelt cu amenzile de 2.200 lei pentru nerespectarea unor reglementari
legale. Determinati impozitul pe veniturile nete din activitati independente.

O persoana fizica din municipiul Bucuresti inregistreaza in cursul unui an urmatoarele venituri si chelt: *
venituri de 12.000 lei din activ de apicultura * chelt de 4.000 lei cu materialele folosite in activitatea sa.
Contribuabilul isi desf activ individual, fara a utiliza angajati. Pentru activitatea de apicultura, norma
anuala de venit a fost stabilita la 9.000 lei. Det impozitul pe baza de norme de venit si pe baza de
venit folosind datele din contabilitatea in partida simpla.

O persoana realizeaza intr-un an urm venituri: * in ianuarie = 3.000 lei din valorificarea drepturilor de
autor ale unei opere literare; * in septembrie = 10.000 lei din valorificarea drepturilor de autor aferente
unei opere monunemtale. Determinati impozitul anual.
O persoana fizica primeste de la locul demunca pentru folosinta proprie un autoturism cu o valoare de
intrare de 35.000 lei. Care este valoarea avantajului primit de salariat?
Un salariat primeste sub forma unr venituri in natura 20 kg de cafea, produsa in cadrul unitatii in care
este angajat. Costul de productie al unui kg de cafea este de 50 lei. Determinati suma totala
considerata avantaj in natura.
Cu ocazia zilei de 8 martie, un angajator ofera fiecarei angajate un cadou in valoare de 200 lei reprez
produse cosmetice si un bilet de intrare la un concert in valoare de 70 lei. Determinati partea care va fi
inclusa in venitul impozabil .
O persoana fizica are in intretinere un parinte, iar acesta din urma obtine lunar venituri din pensii de 200
lei si venituri din indemnizatii de 230 lei. Determinati din punct de vedere al deducerii personale daca
parintele poate fi considerat persona in intretiere
O persoana il are in intretinere pe fiul sau, care obtine in luna februarie un castig la jocurile de noroc de
4.000 lei. Determinati din punctul de vedere al deducerii personale daca copilul poate fi
considerat persoana aflata in intretinere.
O persoana fizica are venituri din pensie de 150 lei/luna. In plus obtine venituri in suma de 40 lei lunar
din dobanzi aferente depozitelor. Deterinati din punctul de vedere al deducerii personale daca
persoana fizica poate fi considerata persoana aflata in intretinere
O persona obtine la locul de munca un salariu de baza brut de 2.000 lei, iar ca urmare a schimbarii
domiciliului in cadrul aceleiasi localitati beneficiaza de o indemnizatie de instalare de 75 % din salariul de
baza. Aceasta persona are in intretinere sotia si mama, prima nu obtine venituri, iar a doua obt venituri
de 200 lei din pensii si detine si un teren agricol de 25.000 m2. Determinati contributiile salariale si
impozitul pe veniturile din salarii.

O persoana fizica este salariat al unei companii producatoare de produse alimentare, cu contract
individual de munca. Aceasta obtine urm venituri aferente unei luni: * salariul de incadrare = 1.300 lei *
sporul de vechime 20% din salariul de incadrare * primeste cadouri in valoare bruta de 400 lei pentru cei
doi copii minori pe care ii are in intretinere, * foloseste autoturismul soc in weekend in scop personal,
fiind-i atribuit un avantaj in valoare de 340 lei. Autoturismul nu este folosit si in alte scopuri * primeste 21
tichete de masa in valoare de 9 lei fiecare; * pe data de 28 ianuarie primeste un stimulent sub forma a
10 kg carne de vita evaluata la un pret unitar de vanzare de 15 lei/kg fara TVA. Salariatul este membru
de sindicat si plateste o cotizatie in suma de 50 lei lunar. Determinati contributiile salariale si
impozitul pe veniturile din salarii.
O persoana obtine lunar un salariu de baza brut de 2.400 lei. Pentru completarea veniturilor personale,
persona respectiva desf o activ independenta cu program redus, obt un salariu lunar de baza brut de
900 lei. Contribuabilul nu are persoane inintretinere. Determinati contributiile salariale si impozitul pe
veniturile din salarii.

O persoana fizica obtine din inchirierea unui aparatament un venit lunar de 1.200 lei pentru tot anul
calendaristic, incepand cu luna ianuarie pana in luna decembrie. La sfarsitul anului se constata ca
personele aflate in chirie au efectuat chelt ce cad in sarcina prprietarului sin suma de 2.000. Determinati
impozitul sub forma de plati anticipate si imopzitul final.
O societate comerciala plateste dividende catre un actionar in valoare de 10.000 lei. Determinati
impozitul pe venitul din dividende datorat.
O persona fizica obtine un venit in anul 2011 venituri de 120 din dobanzi aferente unui cont curent si
venituri de 480 din dobanzi aferente unui depozit la termen constituit in acelasi an. Determinati
impozitul pe investitii de plata.

O persoana fizica realizeaza urmatoarele operatiuni: a) Vinde in luna aprilie, actiuni pentru care
incaseaza suma de 4.800 lei, pe care le-a achiz pentru suma de 3.400 lei, comision de tranzactionare de
120 lei; b) Vinde in lun august actiuni pentru care incaseaza suma de 3.200 lei pe care le-a achiz pentru
suma de 4.100 lei, comision de tranzactionare 100 lei. Determinati impozitul pe investitii de plata.
Prezentati modalitatea de det a impozitului de plata pentru: a) o pensie de 1.200 lei (pensie mai
mare de 1.000 lei) b) o pensie de 900 lei ( pensie mai mare de 740 lei, dar mai mica de 1.000 lei) c) o
pensie de 600 lei (pensie mai mica de 740).
O persoana realizeaza intr-o luna urm venituri: a) castiga in aceeasi zi de la doua cazinouri diferite
sumele de 2.000 lei, respectiv 5.000 lei b) Castiga un premiu in suma de 2.000 lei. Determinati
impozitul pe veniturile din jocurile de noroc si premii.
O persoana detine in proprietate mai multe proprietati imobiliare, iar in anul 212 vinde: a) un apartament
achiz in 2004, pentru care incaseaza suma de 67.000, cursul de schimb valutar la data incheierii
tranzactiei este de 4.4 lei/euro. Determinati impozitul din transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal.

Societatea de panificatie Moara SRL este detinuta de asociatul uniic Popescu Ion. In societate sunt
angajate cu contract individual de munca 6 persoane, iar pentru anul fiscal anterior s-a optat pentru
impozaitarea pe veniturile microintreprinderilor, La data la 31 decembrie anul precedent, societatea a
realizat urm indicatori in cadrul contului de profit si pierdere: * cifra de afaceri=440.000 lei, * veituri din
vanz produselor finite =150.000 lei, * venituri din vanzarea mf = 250.000 lei, * venituri din subventii de
exploatare = 40.000 lei, * venituri din provizionae si ajuatri pt deprecieri = 16.000 lei, curs euro 31 dece =
4.2848 lei/euro. Determinati daca soc poate in continuare sa opteze pentru impozitul pe veniturile
microintreprinderilor.

O persoana juridica platitoare de impozir pe veniturile microintreprinderilor realiz urm venituri si chelt
conform balantei de verificare: Trimestrul 1 -(ian-martie) - 704=1.500 lei, 707 = 1.000 lei, - Trimestrul II (aprilie-iunie) - 704 = 1.500 lei, 705 = 3.000 lei, 707 = 2.000 lei, - Trimestrul III - (iulie-septembrie): 704 =
2.000 lei, 705 = 3.000 lei, 707 = 2.800 lei , Trimestrul IV - (oct-dec) 704 = 3.000 lei, 705 = 4.000 lei, 707
= 5.000 lei, 603 = 1.000 lei. Societatea nu realiz venitui nesupuse impozitului asupra veniturilor
microintreprinderilor. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se det pe baza veniturilor realiz
trimestrial pri aplicarea cotei de 3 % la acestea. Det impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

O persoana juridica platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor realiz urm venituri si chelt cf
balantei de verificare: Trimestrul I (ian-martie) 704 = 70.000 lei, 707 = 80.000 lei, 607 = 70.000 lei, 605 =
10.000 lei, 641 = 35.000 lei; Trimestrul II (apr - iunie) 704 = 240.000 lei, 705 = 10.000 lei, 707 = 200.000
lei, 607 = 170.000 lei, 605 = 30.000 lei, 641 = 100. 000 lei. Societatea nu realiz venituri nesupuse
impozitului asupra veniturilor microintrepriderilor. Curs euro la 31 dec = 4.2848 lei/euro. Determinati
impozitul de plata

O persoana juridica platitoate de imjpozit pe veniturilemicrointreprinderilor realiz urm venituri si chelt cf


balantei de verificare: Trimestrul I (ian-mart) - 704 = 70. 000 lei, 707 = 80.000 lei, 607 = 70.000 lei, 605 =
10.000 lei, 641 = 20.000 lei, Trimestrul II ( apr- iun) - 704.1 = 170.000 lei, 704.2 = 20.000 lei, 705 =
10.000 lei, 707 = 120.000 lei, 607 = 90.000, 605 = 20.000 lei, 641 = 40.000 lei. Curs euro la 31 dec =
4.2848 . Determinati impozitul pe profit / veniturile microitreprinderilor de plata.
O cladire (valoare impozabila unitara 806 lei/m) are un parte cu o suprafata construita desf de 100 m2, o
mansarda locuibila cu o supr construita desfasurata de 20 m2 si o pivnita utilizata pentru a stoca diferitele materiale, cu o
suprafata construita desf de 10 m2. Determinati impozitul pe cladiri.

O cladire are o suprafata utila de 100 m2. Care este suprafata desfasurata ?
O casa are o suprafata desfasurata la nivelul parterului de 100 m2, iar la nivelul etajului de 80 m2.
Determinati suprafata impozabila.
O cladire ( valoare impozabila unitara 806lei/m2) are o suprafata construita desf de 100 m2 si se
situeaza in zona B a unei localitati de rang I - coeficient de corectie 2.40. Determinati suprafata
impozabila.
Un apartament aflat intr-un bloc cu 5 etaje si 20 de apartamente se situeaza in zona B a unei localitati de
rang I - coeficient de corectie 2.40. Determinati coeficientul de corectie.
O cladire (valoare impozabila unitara 806lei/m2) are o suprafata construita desfasurata de 100 m2.
Cladirea este construita in anul 1955 si nu a mai fost modernizata ulterior. Determinati valoarea
impozabila.
O cladire ( valoare impozabila unitara 806lei/m2) are o suprafata construita desf de 220 m2 .
Determinati valoarea impozabila.

O persoana ficiza detine in proproetate la inceputul anului 2012 urm: a) Un apartament, locuinta de
domiciliu, cu o suprafata utila de 60 m2, situat intr-un loc construit in anul 1975 (valoare impozabila
unitara 806lei/m2). Blocul are 10 ap si 4 etaje si se afla situat in zona C a unei localitati de rang I
-coeficient de corectie 2.30 b) O cladire (valoarev impozabila unitara 806lei/m2) care are un parte cu o
suprafata construita desfasurata de 100 m2 si o mansarda locuibila cu o suprafta utila de 15m2. Casa a
fost construita in anul 2000 si se afla in zona D a aceeasi localitati - coeficient de corectie 2.20.
Determinati impozitul pe cladiri datorat de persoana fizica.
Prin hotararea consiliului local al unei localitati s-a stabilit o cota de impozit pe cladirile detinute de
persoanele juridice de 1% si respectiv de 10% in cazul imobileleor nereevaluate incepand cu anul 2008,
inclusiv. O societate com detine un imobil nereevaluate incepand cu anul 2008, inclusiv. O societate com
detine un imobil cu valoare de inventar de 120.000 lei, imobilul nefiind reevaluat din anul 2005 si un
imobil cu valoare de inventar de 140.000 lei, reevaluat in anul 2011. Determinati impozitul pe cladiri
datorat.
Un contribuabil datoreaza un impozit pe cladiri annual de 200 lei. Prezentati modalitatea de plata a
impozitului. Cum se det impozitul in cazul in care contribuabilul a achiz imobilul la 20 aprilie ?

1. O persoana fizica detine un teren de 700 m2 pe care este construita casa a carei amprenta la sol este
de 100 m2, terenul fiind amplasat in intravilan, in zona B a unei localitati de rang I, si inregistrat in
registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii (impozitul unitar este de 5.600 lei/ha) 2.
O persoana fizixa detine un teren de 1.200 m2 acesta fiind amplasat in extravilanul unei localitati de rang
I, in zona B, si inreg in registrul agricol la categoria de folosinta pasune (impozitul unitar este 22 lei/ha,
coeficientul de corectie este 5,00) Determinati impozitul pe teren datorat in cele doua cazuri.
O persoana fizica detine un autoturism cu capacitatea cilindrica de 2.400 cm3 (taxa unitara fiind de 72
lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) si un microbuz cu capacitatea cilindrica de 2.500 cm3 (taxa
unitara fiind de 24 lei/200 cm3) sau fractiune din aceasta). Determinati taxa asupra mijloacelor de
transport datorate de persoana fizica.
O persona fizica detine un autocamion cu doua axe ce are o greutate maxima intre 13 si 14 tone si un
sistem de suspensie pneumatica. Determinati taxa asupra mijlocului de transport datorata de
persoana fizica.
Care este teritoriul de aplicare al TVA?
Ce tipuri de operatiuni intra in sfera de aplicare a TVA?
SC X SA inregistrata in scopuri de TVA, incaseaza pe data de 03.05.2012 in avans suma de 20.000 lei
pentru vanzarea unui utilaj. La data de 25.06.2012, societatea livreaza utilajul catre client. Precizati care
este faptul generator si exigibilitatea TVA.
O societate com achiz in luna martie marfuri in valoare de 40.000 lei fara TVA, pe care le achita in
proportie de 60% in martie si de 40% in aprilie. Factura de achizitie este emisa in luna martie. Tot in lina
martie soc factureaza catre clineti marfuri in valoare de 50.000 lei pret fara TVA pentru care va primi
contravaloarea integral in luna aprilie. Determinati TVA de plata sau de recuperat aferenta lunii
aprilie, stiind ca toate operatiunile au loc in Romania, intre persoane inregistrate in scop de TVA
in Romania.
Cand devine exigibila taxa pe valoare adaugata in cazul livrarii intracomunitare de bunuri?
Cand devine exigibila taxa pe valoare adaugata in cazul achizitiilor intracomunitare ?

Selectati dintre operatiunile prezentate mai jos acele operatiuni pentru care este aplicata cota
redusa de TVA de 9% a) prestarile de servicii medicale b) livrarile de produse ortopedice c) livrarile de
organe, de sange, si de lapte de provenienta umana d) livrarea de manuale scolare e) activitatea de
invatamant f) dreptul de intrare la muzee g) cazarea in cadrul sectorului hotelier.
Dati trei exemple de operatiunile pentru care este aplicata cota redusa de TVA 5%
Care sunt cotele de TVA in Romania ?

O societate comerciala realizeaza urm operatiuni: * Achiz materii prime de la intern in valoare de
450.000 lei (operatiune taxabila) * Produce si livreaza produse finite la intern in valoare de 430.000 lei
(operatiune taxabila) * Produce si livreaza produse finite la intern in valoare de 120.000 lei (operatiune
scutita si fara drept de deducere) * Importa marfuri in valoare de 40.000 euro, taxa vamala 10%
(operatiune taxabila) * vinde importul de marfuri aplicand un comision de 9 % (operatiune taxzabila)
Cursul de schimb valutar=4.4 lei/euro Determinati TVA de plata sau de recuperat.

O societate comerciala inreg in scop de TVA realizeaza in luna mai urm operatiuni: * achiz 1.000 kg de
deseuri de metale neferoase la pretul de 1.5 lei/kg, fara TVA * inreg 2.000 kg fructe la pretul de 2 lei/kg
fara TVA * livreaza 1.500 kg fructe la pretul de 2.5 ei/kg fara TVA. Toate achizitiile /livrarile se fac pe plan
intern de la /catre persoane inregistrate in scop de TVA. Det TVA de plata sau de recuperat aferenta
lunii mai.

O persoana juridica inreg in scop de TVA care activeaza in domeniul productiei de mobilier realiz in luna
iunie urm operatiuni: * achiz de masa lemnoasa pe picior utilizata ca materie prima 850.000 lei, pret fara
TVA * achizitii de materiale consumabile 250.000 lei, pret fara TVA * inreg de fcaturi pentru cazarea
personalului trimis in delegatie 25.000 lei pret fara TVA * achiz de produse alcoolice si din tutun
destinate activitatii de protocol 15.000 lei, pret fara TVA * livrarea de produse finite (mobilier) 1.450.000
lei pret fara TVA. Toate operatiunile se desf in Romania, fz si clientii fiind pers inreg in scopuri de TVA in
Romania. a) Det TVA aferenta lunii iunie b) Stiind ca la sf lunii mai societatea raportase TVA de
recuperat in valoare de 2.500 lei, det care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre
bugetul statului la sf lunii iunie.
O societate comerciala platitaore de taxa pe valoare adaugata a achiz mat prime in val de 5.000.000 lei.
Ambalajele in care a fost livrata materia prima sunt in valoare de 20.000 lei, luate la schimb.
Intreprinderea a livrat marfa in valoare de 9.000.000 lei si a prestat servicii in valoare de 1.000.000 lei.
Determinati TVA de plata sau de recuperat
Un furnizor ii acorda clientului sau in momentul facturarii marfurilor reducerii comerciale. Se cunosc urm
informatii: * pret de vanzare =2.000 lei, * rabat 10% siremiza 5% acordate pt marfuri vandute. Sa se
calculeze TVA aferenta marfurilor vandute de catre furnizor.
SC Alfa o societate comercial stabilita in Romania si inreg in scop de TVA in Romania, vinde catre
societatea Beta, stabilita si inreg in scopuri de TVA in Ungaria, fructe, care sunt transportate din Romania
in Ungaria de catre Beta. Ce operatiune realiz SC Alfa SRL si care sunt conditiile pentru ca SC Alfa
sa poata considera operatiunea scutita cu drept de deducere?
SC Alfa o soc com stabilita in Romania si inreg in scop de TVA in Romania, vinde catre soc Beta,
stabilita si inreg in scop de TVA in Ungaria, fructe care sunt transportate din Buzau, de la sediul societatii
Alfa, in Oradea, unde Beta are o sucursala. Explicati ce fel de operatiune realizeaza Alfa si care este
regimul de TVA aplicabil.

SC Alfa o soc com stabilita in Romania si inreg in scop de TVA in Romania, vinde catre soc Beta,
stabilita si inreg in scop de TVA in Ungaria, fructe care sunt transportate din Romania in Franta. Beta ii
comunica soc Alfa un cod de TVA valabil emis de autoritatile din Ungaria, SC Alfa detinand si documente
de transp, care atesta transportul bunurilor din Romania inn Ungaria. SC Alfa SRL factureaza aceasta
operatiune cu TVA 24%, confom cotei din Romania, argumentand ca nu poate aplica scutirea de TVA
pentru livrarile intracomunitare, intrucat Beta nu i-a furnizat un cod valabil de TVA emis de autoritatile din
Franta, locul unde ajung bunurile. Este corect? Argumentati.
Un agent economic produce 20.000 pachete de tigarete a 20 tigarete fiecare. Pretul maxim cu
amanuntul declarat de agentul economic este de 14 lei/pachet. Determinati acciza totala.
Un agent economic importa 500 kg de tutun destinat fumatului si 4000 buc tigari de foi. Determinati
acciza pentru tigari de foi si pentru tutun de fumat.

Un agent economic importa o cantitate de 500 de butoaie de bere a 500 litri fiecare. Concentratia
alcoolica a berii este de 5.6 grade, iar numarul de grade Plato este 3. Determinati acciza de plata.
Un agent economic produce 60.000 sticle de vin linistit si 10.000 sticle de vin spumos, la 0.7 litri fiecare,
pentru comercializare. Concentratia alcoolica a vinului este de 12% Determinati acciza de plata.
Un agent economic produce o cantitate de coniac de 150 hl. Concentratia aclcoolica a coniacului este
35%. Determinati acciza de plata.
Un agent economic produce 500 kg cafea verde si 1 tona de cafea prajita. Determinati acciza de plata.
Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2012 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe
veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea. Identificati subiectul si obiectul
impozitului din salarii in acest caz.
Se dau urm cote progresive simple:
Pe baza cotelor progresive simple de mai sus, construiti
tabelul cotelor progresive compuse.

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil. Ce tip de cota
de impunere este aceasta?
Enumerati si explicati principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.
Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele,
modalitatea si locul de plata trebuie sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de
fiecare platitor. Aceasta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith ?
Grupati impozitele de mai jos in directe si indirecte: a) impozitul pe profit, b) TVA C) accizele d)
taxele vamale e) impozitul pe dividende de la societatile comerciale f) impozitul pe venit g) impozitul pe
veniturile microintreprinderilor
Clasificati impozitele dupa fond si dupa forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.
Clasificati impozitele in functie de neutralitatea fata de contribuabil
Prin ce se caracterizeaza impozitele reale?
Ce semnifica impozitele personale ?
Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii.
Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului ?
Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salariui. Nemultumit de
calitatea sericiilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2009,
considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta
solicitare intemeiata? Argumentati?

Se cunosc urmatoarel informatii referitoare la bugetul de stat al unei tari pentru 2 ani consecutivi: Pe
baza informatiilor de mai sus, det rata fiscalitatii in fiecare dintre cei doi ani.

Dati trei exemple de venituri considerate impozabile daca sunt obtinute din Romania, indiferent
daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate.
Dati trei exemple de venituri scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de
nerezidenti.
Care este cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de un nerezident, care este
rezident al unei tari din Uniunea Europeana?
Ce persoane sau entitati au obligatia de inregistrare fiscala si care este codul de identificare
pentru persoanele fizice care exercita profesii liberale?
Care este termenul de depunere a declaratiei de inregistrare fiscala pentru o societate nouinfiintata?
Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din strainatate ale unui contribuabil
cu domiciliul fiscal in Romania? Si daca da, in ce termen >?
Societatea comerciala X SRL angajeaza primul salariat pe data de 01.01.2012. Care este termenul in
care trebuie depusa declaratia de mentiuni la modificarea vectorului fiscal ?
Care sunt forma si continutul declaratiei fiscale ?
Cum se poate face depunerea declaratiilor fiscale ?
Cand se poate efctua corectarea declaratiilor fiscale?
Care este termenul de prescriere a dreptului organului fiscal de a stabili obligatiile fiscale?
De cand incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili
obligatiile fiscale, in cazul in care aceasta nu rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea
penala?

Societatea comerciala Alfa SA datoreaza urm sume catre bugetul de stat: * impozit pen profit 500 lei *
dobanzi afernte impozitului pe profit 80 lei * sume datorate in contul ratei din luna curenta din graficul de
plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat o esalonare la plata 1.000 lei * dobanzi aferente contului
ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale care s-a aprobat o esalonare la plata de 300
lei. Societatea vivreaza catre bugetul de stat suma de 1.860 lei. Precizati ordinea de stingere a
creantelor, precum si datoriile restante la bugetul de stat.
Care este nivelul dobanzii care se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere la plata obligatiunilor
fiscale ?
Contribuabilul Ionescu Ion, persoana fizica independenta a primit in data de 05.03.2012 decizia de plati
anticipate pentru anul fiscal 2012, in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata: *
26.03.2012 = 1.000 lei * 25.06.2012= 1.000 lei * 25.09.2012 = 1.000 lei * 27.12.2012 = 1.000 lei.
Contribuabilul plateste prima rata in data de 03.05.2012. Care este dobanda pe care aceasta trebuie
sa o achite pentru intarzierea plati?

Contribuabilul Ionescu Ion, persoana fizica independenta a primit in data de 05.03.2012 decizia de plati
anticipate pentru anul fiscal 2012, in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata: *
26.03.2012 = 1.000 lei * 25.06.2012= 1.000 lei * 25.09.2012 = 1.000 lei * 27.12.2012 = 1.000 lei.
Contribuabilul plateste prima rata in data de 28.04.2012. Care este dobanda pe care aceasta trebuie
sa o achite pentru intarzierea plati?
Contribuabilul Ionescu Ion, persoana fizica independenta a primit in data de 05.03.2012 decizia de plati
anticipate pentru anul fiscal 2012, in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata: *
26.03.2012 = 1.000 lei * 25.06.2012= 1.000 lei * 25.09.2012 = 1.000 lei * 27.12.2012 = 1.000 lei.
Contribuabilul plateste prima rata in data de 20.08.2012. Care este dobanda pe care aceasta trebuie
sa o achite pentru intarzierea plati?
Societatea comerciala X SA are de achitat in anul 2012 suma de 5.000 lei pentru impozitul pe cladire,
astfel: 31.03.2012=2.500 lei si 30.09.2012 = 2.500 lei. Societatea plateste prima rata in data de
20.04.2012. Care este suma majorarilor de intarziere pe care aceasta trebuie sa le achite pentru
intarzierea platii?
Societatea comerciala X SA are de achitat in anul 2012 suma de 5.000 lei pentru impozitul pe cladire,
astfel: 31.03.2012=2.500 lei si 30.09.2012 = 2.500 lei. Societatea plateste prima rata in data de
03.05.2012. Care este suma majorarilor de intarziere pe care aceasta trebuie sa le achite pentru
intarzierea platii?
Care este termenul de depunere al contestatiei impotriva actului administrativ fiscal?
Codul de procedura fiscala prevede un termen special pentru depunerea contestatiei. Care este acest
termen si in ce situatii se aplica?
Societatea comerciala Alfa SRL face obiectul unei inspectii fiscale in urma careia au fost stabilite obligatii
suplimentare de plata. Societatea formuleaza si depune o contestatie impotriva deciziei de stabilire a
obligatiilor suplimentare de plata, dar care pe o retrage dupa doua zile. Ulterior, societatea apreciaza ca
exista premise pentru solutionarea favorabila a contestatiei si doreste sa depuna constestatia
reformulata. Mai are societatea dreptul de a mai depune contestatia dupa ce aceasta a fost
retrasa?
Care sunt elementele principale pe care trebuie sa le cuprinda o contestatie formulata impotriva
unui act administrativ fiscal ?
In ce conditii este posibila suspendarea executarii unui act administrativ fiscal ?

1
2

10

11

12

13

14

15

16

17

Client

Data
vanzarii

18
A
19

20

21

22

23

24

25

26

01.02 N

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
49
50
51

52

53
54

55

56

57

58

59

60
61
62
63

64

65
66

67

68
69

70

71

72

73

74

75

76

77

78
79

80

81
82
83

84

85

86
87

88

89
90
91
92
93
94
95

96

97

98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109

110

111

112

113

114

115

116

117
118

119

120
121

Indicator
1. Venituri curente, din care
a) venituri fiscale
b) contributii de asigurari
c) venituri nefiscale
2. Venituri din capital
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor
acordate
PIB

5
4,9
344.535,5 404.708,8

Transe de venit (lei)


Pana la 1.500
1.501 - 2.500
2.501 - 4.000
Peste 4.000

Cota (%)
10
15
25
30

Indicatori
Venituri din prestarea activitatii de evaluator
Venituri din sponsorizari
Cheltuieli:
- chelt cu materiile
- chelt cu chiria
- chelt cu personalul angajat
- chelt cu energia electrica, tef
- chelt cu sponsorizarea
- chelt cu protocolul
- alte chelt deducibile

Anul N Anul N+1


42.761,5 55.496,3
40.486,6 52.185,9
271
352
2.003,9
2.958,4
56,1
74,3

Sume
95 000
10 000
20 000
12 000
10 000
25 000
3 000
2 500
4 000

Data
scadentei

Valoare

Probabilitate
de incasare
31.12. N

01.03 N

20 000

60%

FISCALITATE

1. O persoana fizica detine un teren de 700 m2 pe care este construita casa a carei amprenta la sol este de
100 m2, terenul fiind amplasat in intravilan, in zona B a unei localitati de rang I, si inregistrat in registrul agricol
la categoria de folosinta terenuri cu constructii (impozitul unitar este de 5.600 lei/ha) 2. O persoana fizixa
detine un teren de 1.200 m2 acesta fiind amplasat in extravilanul unei localitati de rang I, in zona B, si inreg in
registrul agricol la categoria de folosinta pasune (impozitul unitar este 22 lei/ha, coeficientul de corectie este
5,00) Determinati impozitul pe teren datorat in cele doua cazuri.

58

C
Cand devine exigibila taxa pe valoare adaugata in cazul achizitiilor intracomunitare ?

66

Cand devine exigibila taxa pe valoare adaugata in cazul livrarii intracomunitare de bunuri?

65

Cand se poate efctua corectarea declaratiilor fiscale?

107

Care este cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de un nerezident, care este rezident
al unei tari din Uniunea Europeana?

100

Care este data depunerii declaratiei de impozit de profit pentru o sosietate care isi inceteaza activitatea
in cursul anului fiscal?

Care este nivelul dobanzii care se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere la plata obligatiunilor fiscale
?

111

Care este prima raportare a iz pe profit pt o societate nou infiintata in luna mai a anului curent ?

Care este teritoriul de aplicare al TVA?

61

Care este termenul de depunere a declaratiei de inregistrare fiscala pentru o societate nou-infiintata?

102

Care este termenul de depunere al contestatiei impotriva actului administrativ fiscal?


Care este termenul de prescriere a dreptului organului fiscal de a stabili obligatiile fiscale?

117
108

Care sunt cotele de TVA in Romania ?

69

Care sunt elementele principale pe care trebuie sa le cuprinda o contestatie formulata impotriva unui
act administrativ fiscal ?

120

Care sunt forma si continutul declaratiei fiscale ?

105

Ce persoane sau entitati au obligatia de inregistrare fiscala si care este codul de identificare pentru
persoanele fizice care exercita profesii liberale?

101

Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului ?

95

Ce semnifica impozitele personale ?

93

Ce tipuri de operatiuni intra in sfera de aplicare a TVA?

62

Clasificati impozitele dupa fond si dupa forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.
Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii.

90
94

Clasificati impozitele in functie de neutralitatea fata de contribuabil

91

Codul de procedura fiscala prevede un termen special pentru depunerea contestatiei. Care este acest termen
si in ce situatii se aplica?

118

Contribuabilul Ionescu Ion, persoana fizica independenta a primit in data de 05.03.2012 decizia de plati
anticipate pentru anul fiscal 2012, in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata: * 26.03.2012 =
1.000 lei * 25.06.2012= 1.000 lei * 25.09.2012 = 1.000 lei * 27.12.2012 = 1.000 lei. Contribuabilul plateste
prima rata in data de 03.05.2012. Care este dobanda pe care aceasta trebuie sa o achite pentru
intarzierea plati?

112

Contribuabilul Ionescu Ion, persoana fizica independenta a primit in data de 05.03.2012 decizia de plati
anticipate pentru anul fiscal 2012, in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata: * 26.03.2012 =
1.000 lei * 25.06.2012= 1.000 lei * 25.09.2012 = 1.000 lei * 27.12.2012 = 1.000 lei. Contribuabilul plateste
prima rata in data de 28.04.2012. Care este dobanda pe care aceasta trebuie sa o achite pentru
intarzierea plati?

113

37

FISCALITATE
Contribuabilul Ionescu Ion, persoana fizica independenta a primit in data de 05.03.2012 decizia de plati
anticipate pentru anul fiscal 2012, in care organul fiscal a stabilit urmatoarele sume de plata: * 26.03.2012 =
1.000 lei * 25.06.2012= 1.000 lei * 25.09.2012 = 1.000 lei * 27.12.2012 = 1.000 lei. Contribuabilul plateste
prima rata in data de 20.08.2012. Care este dobanda pe care aceasta trebuie sa o achite pentru
intarzierea plati?

114

Cu ocazia zilei de 8 martie, un angajator ofera fiecarei angajate un cadou in valoare de 200 lei reprez produse
cosmetice si un bilet de intrare la un concert in valoare de 70 lei. Determinati partea care va fi inclusa in
venitul impozabil .

30

Cum se poate face depunerea declaratiilor fiscale ?

106
D

Dati trei exemple de operatiunile pentru care este aplicata cota redusa de TVA 5%

68

Dati trei exemple de venituri considerate impozabile daca sunt obtinute din Romania, indiferent daca
veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate.

98

Dati trei exemple de venituri scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

99

De cand incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatiile
fiscale, in cazul in care aceasta nu rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala?

109

Din totalul chelt de 260.000 lei realizate de o societate in timpul anului, 30.000 lei reprez asigurari de pensii
facultative suportate pentru cei 15 salariati ai sai, respectiv 2.000 lei pentru fiecare dintre acestia. De
asemenea, soc a inreg si chelt cu primele de asig voluntara de sanatate ale angajatilor sai de 12.000 lei. Cursul
de schimb la data platii asigurarlor a fost de 4 lei/euro. Determinati deductibilitatea privind asigurarea de
pensii facultative si primele de asigurare voluntara de sanatate.

11

E
Enumerati si explicati principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.

87

Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din strainatate ale unui contribuabil cu
domiciliul fiscal in Romania? Si daca da, in ce termen >?

103

G
Grupati impozitele de mai jos in directe si indirecte: a) impozitul pe profit, b) TVA C) accizele d) taxele
vamale e) impozitul pe dividende de la societatile comerciale f) impozitul pe venit g) impozitul pe veniturile
microintreprinderilor

89

I
Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil. Ce tip de cota de
impunere este aceasta?

86

In ce conditii este posibila suspendarea executarii unui act administrativ fiscal ?

121

Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salariui. Nemultumit de calitatea
sericiilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2009, considerand ca suma
platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata?
Argumentati?

96

L
La 30 iunie o soc com platitoare de impozit pe profit prezinta urm situatie financiara: Venituri totale impozabile =
540.000 lei, Chelt totale = 360.000 lei, din care chelt cu impozitul pe profit aferent trimI = 10.000 lei, * chelt
reprez majorari de intarziere si penalitati pentru neplata la termen a TVA = 6.000 lei. Determinati impozitul pe
profit datorat in trim II.

18

La intoarcerea din delegatie, un salariat nu aduce factura si chitanta de cazare la hotel, desi in decontul de
chelt este trecuta contravaloarea acesteia, de 420 lei. Care este regimul chelt de cazare la hotel?

21

38

FISCALITATE
La sfarsitul anului dispunem de urm inform: * venituri totale 60.000 lei, din care venituri din dividendele de la
persoane juridice romane 10.000 lei * chelt totale = 25.000 lei, din care amenzi si penalitati datorate statului
3.000 lei si impozit pe profit aferent trim III = 4.000 lei, * capital social = 10.000 lei, * rezerva legala din anii
prceedenti = 50 lei. Determinati profitul impozabil

12

La sfarsitul aului 2011, o societate com pe actiuni inreg un profit net de 200.000 lei. Actionarii soc sunt o pers
fizica romana care detine 30% din capitalul social si o pers juridica romana care detine din anul 2001, 70% din
cap social. In cond in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% det: a)
Valoarea totala si pe beneficiari a dividenduluui brut b) Impozitul pe dividende c) Valoarea dividendului
net pe benficiari, d) Pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende

24

M
Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele, modalitatea
si locul de plata trebuie sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor.
Aceasta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith ?

88

O
O casa are o suprafata desfasurata la nivelul parterului de 100 m2, iar la nivelul etajului de 80 m2. Determinati
suprafata impozabila.

50

O cladire ( valoare impozabila unitara 806lei/m2) are o suprafata construita desf de 100 m2 si se situeaza in
zona B a unei localitati de rang I - coeficient de corectie 2.40. Determinati suprafata impozabila.

51

O cladire ( valoare impozabila unitara 806lei/m2) are o suprafata construita desf de 220 m2 . Determinati
valoarea impozabila.

54

O cladire (valoare impozabila unitara 806 lei/m) are un parte cu o suprafata construita desf de 100 m2, o
mansarda locuibila cu o supr construita desfasurata de 20 m2 si o pivnita utilizata pentru a stoca diferitele
materiale, cu o suprafata construita desf de 10 m2. Determinati impozitul pe cladiri.

48

O cladire (valoare impozabila unitara 806lei/m2) are o suprafata construita desfasurata de 100 m2. Cladirea
este construita in anul 1955 si nu a mai fost modernizata ulterior. Determinati valoarea impozabila.

53

O cladire are o suprafata utila de 100 m2. Care este suprafata desfasurata ?

49

O fabrica producatoare de lactta este inscrisa in Asociatia producatorilor de lapte. Cotizatia aferenta anului
curent, N este de 16.400 lei. Cursul de schimb de inchidere la sf anului este de 4 lei/euro. Determinati
cotizatia deductibila din punct de vedere fiscal.

23

O organizatie non-profit realiz venituri in cursul anului: * venituri din cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor
14.000 lei, * venituri din donatii si sponsorizari = 20.000 lei, * venituri din fonduri europene neramb =26.000 lei,
* venituri din activ comerciale = 15.000 lei. Chelt aferente acestor venituri sunt in suma de: * chelt aferente
activ nonprofit = 45.00 lei, * chelt aferente activ comerciale =8.000 lei. Cursul de schimb=4.2 lei/euro.
Determinati impozitul pe profit.

O persoana detine in proprietate mai multe proprietati imobiliare, iar in anul 212 vinde: a) un apartament achiz
in 2004, pentru care incaseaza suma de 67.000, cursul de schimb valutar la data incheierii tranzactiei este de
4.4 lei/euro. Determinati impozitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

43

O persoana ficiza detine in proproetate la inceputul anului 2012 urm: a) Un apartament, locuinta de domiciliu,
cu o suprafata utila de 60 m2, situat intr-un loc construit in anul 1975 (valoare impozabila unitara 806lei/m2).
Blocul are 10 ap si 4 etaje si se afla situat in zona C a unei localitati de rang I -coeficient de corectie 2.30 b) O
cladire (valoarev impozabila unitara 806lei/m2) care are un parte cu o suprafata construita desfasurata de 100
m2 si o mansarda locuibila cu o suprafta utila de 15m2. Casa a fost construita in anul 2000 si se afla in zona D
a aceeasi localitati - coeficient de corectie 2.20. Determinati impozitul pe cladiri datorat de persoana fizica.

55

39

FISCALITATE

O persoana fizica are in intretinere un parinte, iar acesta din urma obtine lunar venituri din pensii de 200 lei si
venituri din indemnizatii de 230 lei. Determinati din punct de vedere al deducerii personale daca parintele
poate fi considerat persona in intretiere

31

O persoana fizica are venituri din pensie de 150 lei/luna. In plus obtine venituri in suma de 40 lei lunar din
dobanzi aferente depozitelor. Deterinati din punctul de vedere al deducerii personale daca persoana fizica
poate fi considerata persoana aflata in intretinere

33

O persoana fizica detine un autoturism cu capacitatea cilindrica de 2.400 cm3 (taxa unitara fiind de 72 lei/200
cm3 sau fractiune din aceasta) si un microbuz cu capacitatea cilindrica de 2.500 cm3 (taxa unitara fiind de 24
lei/200 cm3) sau fractiune din aceasta). Determinati taxa asupra mijloacelor de transport datorate de
persoana fizica.

59

O persoana fizica din municipiul Bucuresti inregistreaza in cursul unui an urmatoarele venituri si chelt: * venituri
de 12.000 lei din activ de apicultura * chelt de 4.000 lei cu materialele folosite in activitatea sa. Contribuabilul
isi desf activ individual, fara a utiliza angajati. Pentru activitatea de apicultura, norma anuala de venit a fost
stabilita la 9.000 lei. Det impozitul pe baza de norme de venit si pe baza de venit folosind datele din
contabilitatea in partida simpla.

26

O persoana fizica este salariat al unei companii producatoare de produse alimentare, cu contract individual de
munca. Aceasta obtine urm venituri aferente unei luni: * salariul de incadrare = 1.300 lei * sporul de vechime
20% din salariul de incadrare * primeste cadouri in valoare bruta de 400 lei pentru cei doi copii minori pe care ii
are in intretinere, * foloseste autoturismul soc in weekend in scop personal, fiind-i atribuit un avantaj in valoare
de 340 lei. Autoturismul nu este folosit si in alte scopuri * primeste 21 tichete de masa in valoare de 9 lei
fiecare; * pe data de 28 ianuarie primeste un stimulent sub forma a 10 kg carne de vita evaluata la un pret
unitar de vanzare de 15 lei/kg fara TVA. Salariatul este membru de sindicat si plateste o cotizatie in suma de 50
lei lunar. Determinati contributiile salariale si impozitul pe veniturile din salarii.

35

O persoana fizica obtine din inchirierea unui aparatament un venit lunar de 1.200 lei pentru tot anul
calendaristic, incepand cu luna ianuarie pana in luna decembrie. La sfarsitul anului se constata ca personele
aflate in chirie au efectuat chelt ce cad in sarcina prprietarului sin suma de 2.000. Determinati impozitul sub
forma de plati anticipate si imopzitul final.

37

O persoana fizica primeste de la locul demunca pentru folosinta proprie un autoturism cu o valoare de intrare
de 35.000 lei. Care este valoarea avantajului primit de salariat?

28

O persoana fizica realizeaza urmatoarele operatiuni: a) Vinde in luna aprilie, actiuni pentru care incaseaza
suma de 4.800 lei, pe care le-a achiz pentru suma de 3.400 lei, comision de tranzactionare de 120 lei; b) Vinde
in lun august actiuni pentru care incaseaza suma de 3.200 lei pe care le-a achiz pentru suma de 4.100 lei,
comision de tranzactionare 100 lei. Determinati impozitul pe investitii de plata.

40

O persoana il are in intretinere pe fiul sau, care obtine in luna februarie un castig la jocurile de noroc de 4.000
lei. Determinati din punctul de vedere al deducerii personale daca copilul poate fi considerat persoana
aflata in intretinere.

32

O persoana juridica inreg in scop de TVA care activeaza in domeniul productiei de mobilier realiz in luna iunie
urm operatiuni: * achiz de masa lemnoasa pe picior utilizata ca materie prima 850.000 lei, pret fara TVA *
achizitii de materiale consumabile 250.000 lei, pret fara TVA * inreg de fcaturi pentru cazarea personalului
trimis in delegatie 25.000 lei pret fara TVA * achiz de produse alcoolice si din tutun destinate activitatii de
protocol 15.000 lei, pret fara TVA * livrarea de produse finite (mobilier) 1.450.000 lei pret fara TVA. Toate
operatiunile se desf in Romania, fz si clientii fiind pers inreg in scopuri de TVA in Romania. a) Det TVA aferenta
lunii iunie b) Stiind ca la sf lunii mai societatea raportase TVA de recuperat in valoare de 2.500 lei, det
care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaza catre bugetul statului la sf lunii iunie.

72

40

FISCALITATE
O persoana juridica platitoare de impozir pe veniturile microintreprinderilor realiz urm venituri si chelt conform
balantei de verificare: Trimestrul 1 -(ian-martie) - 704=1.500 lei, 707 = 1.000 lei, - Trimestrul II - (aprilie-iunie) 704 = 1.500 lei, 705 = 3.000 lei, 707 = 2.000 lei, - Trimestrul III - (iulie-septembrie): 704 = 2.000 lei, 705 = 3.000
lei, 707 = 2.800 lei , Trimestrul IV - (oct-dec) 704 = 3.000 lei, 705 = 4.000 lei, 707 = 5.000 lei, 603 = 1.000 lei.
Societatea nu realiz venitui nesupuse impozitului asupra veniturilor microintreprinderilor. Impozitul pe veniturile
microintreprinderilor se det pe baza veniturilor realiz trimestrial pri aplicarea cotei de 3 % la acestea. Det
impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

45

O persoana juridica platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor realiz urm venituri si chelt cf balantei
de verificare: Trimestrul I (ian-martie) 704 = 70.000 lei, 707 = 80.000 lei, 607 = 70.000 lei, 605 = 10.000 lei,
641 = 35.000 lei; Trimestrul II (apr - iunie) 704 = 240.000 lei, 705 = 10.000 lei, 707 = 200.000 lei, 607 = 170.000
lei, 605 = 30.000 lei, 641 = 100. 000 lei. Societatea nu realiz venituri nesupuse impozitului asupra veniturilor
microintrepriderilor. Curs euro la 31 dec = 4.2848 lei/euro. Determinati impozitul de plata

46

O persoana juridica platitoate de imjpozit pe veniturilemicrointreprinderilor realiz urm venituri si chelt cf balantei
de verificare: Trimestrul I (ian-mart) - 704 = 70. 000 lei, 707 = 80.000 lei, 607 = 70.000 lei, 605 = 10.000 lei, 641
= 20.000 lei, Trimestrul II ( apr- iun) - 704.1 = 170.000 lei, 704.2 = 20.000 lei, 705 = 10.000 lei, 707 = 120.000
lei, 607 = 90.000, 605 = 20.000 lei, 641 = 40.000 lei. Curs euro la 31 dec = 4.2848 . Determinati impozitul pe
profit / veniturile microitreprinderilor de plata.

47

O persoana obtine lunar un salariu de baza brut de 2.400 lei. Pentru completarea veniturilor personale,
persona respectiva desf o activ independenta cu program redus, obt un salariu lunar de baza brut de 900 lei.
Contribuabilul nu are persoane inintretinere. Determinati contributiile salariale si impozitul pe veniturile din
salarii.

36

O persoana realizeaza intr-o luna urm venituri: a) castiga in aceeasi zi de la doua cazinouri diferite sumele de
2.000 lei, respectiv 5.000 lei b) Castiga un premiu in suma de 2.000 lei. Determinati impozitul pe veniturile
din jocurile de noroc si premii.

42

O persoana realizeaza intr-un an urm venituri: * in ianuarie = 3.000 lei din valorificarea drepturilor de autor ale
unei opere literare; * in septembrie = 10.000 lei din valorificarea drepturilor de autor aferente unei opere
monunemtale. Determinati impozitul anual.

27

O persona este evaluator imobiliar. Aceasta efectueaza plati aticipate in contul impozitului pe venit in suma de
1.200 lei (300 lei pe trimestru). La sf anului, constata realiz urm venituri si chelt: Tabel Separat de chelt de mai
sus se inreg o chelt cu amenzile de 2.200 lei pentru nerespectarea unor reglementari legale. Determinati
impozitul pe veniturile nete din activitati independente.
25

O persona fizica detine un autocamion cu doua axe ce are o greutate maxima intre 13 si 14 tone si un sistem
de suspensie pneumatica. Determinati taxa asupra mijlocului de transport datorata de persoana fizica.

60

O persona fizica obtine un venit in anul 2011 venituri de 120 din dobanzi aferente unui cont curent si venituri de
480 din dobanzi aferente unui depozit la termen constituit in acelasi an. Determinati impozitul pe investitii de
plata.

39

O persona obtine la locul de munca un salariu de baza brut de 2.000 lei, iar ca urmare a schimbarii domiciliului
in cadrul aceleiasi localitati beneficiaza de o indemnizatie de instalare de 75 % din salariul de baza. Aceasta
persona are in intretinere sotia si mama, prima nu obtine venituri, iar a doua obt venituri de 200 lei din pensii si
detine si un teren agricol de 25.000 m2. Determinati contributiile salariale si impozitul pe veniturile din
salarii.

34

41

FISCALITATE
O societate care comercializeaza fructe suporta o pierdere pe parcursul transportului de 5.000 lei din totalul
cantitatii aprovizionate, in val de 42.000 lei. Diferenta ramasa a fost vanduta la un pret de 70.000 lei. Care este
limita de perisabilitate ?

10

O societate com achiz in luna martie marfuri in valoare de 40.000 lei fara TVA, pe care le achita in proportie de
60% in martie si de 40% in aprilie. Factura de achizitie este emisa in luna martie. Tot in lina martie soc
factureaza catre clineti marfuri in valoare de 50.000 lei pret fara TVA pentru care va primi contravaloarea
integral in luna aprilie. Determinati TVA de plata sau de recuperat aferenta lunii aprilie, stiind ca toate
operatiunile au loc in Romania, intre persoane inregistrate in scop de TVA in Romania.

64

O societate comer suporta primele de asigurare de viata pentru actionarii sai in valoare de 3.000 lei/an,
respectiv 750 lei/ trim. Care sunt incidentele din punct de cedere fiscal ?

20

O societate comerciala inreg in scop de TVA realizeaza in luna mai urm operatiuni: * achiz 1.000 kg de deseuri
de metale neferoase la pretul de 1.5 lei/kg, fara TVA * inreg 2.000 kg fructe la pretul de 2 lei/kg fara TVA *
livreaza 1.500 kg fructe la pretul de 2.5 ei/kg fara TVA. Toate achizitiile /livrarile se fac pe plan intern de la /catre
persoane inregistrate in scop de TVA. Det TVA de plata sau de recuperat aferenta lunii mai.

71

O societate comerciala plateste dividende catre un actionar in valoare de 10.000 lei. Determinati impozitul pe
venitul din dividende datorat.

38

O societate comerciala platitaore de taxa pe valoare adaugata a achiz mat prime in val de 5.000.000 lei.
Ambalajele in care a fost livrata materia prima sunt in valoare de 20.000 lei, luate la schimb. Intreprinderea a
livrat marfa in valoare de 9.000.000 lei si a prestat servicii in valoare de 1.000.000 lei. Determinati TVA de
plata sau de recuperat

73

O societate comerciala platitoare de impozit pe profit realiz in perioada ianuarie-martie venituri totale in suma
de 124.000 lei, din care 64.000 lei sunt venituri realiz din activ unui bar de noapte. Chelt totale efctuate in
scopul realizarii veniturilor sunt in suma de 82.000 lei, din care 31.000 lei su rezultat din activitatea de bar de
noapte. Determinati impozitul pe profit de plata.

O societate comerciala realizeaza urm operatiuni: * Achiz materii prime de la intern in valoare de 450.000 lei
(operatiune taxabila) * Produce si livreaza produse finite la intern in valoare de 430.000 lei (operatiune taxabila)
* Produce si livreaza produse finite la intern in valoare de 120.000 lei (operatiune scutita si fara drept de
deducere) * Importa marfuri in valoare de 40.000 euro, taxa vamala 10% (operatiune taxabila) * vinde importul
de marfuri aplicand un comision de 9 % (operatiune taxzabila) Cursul de schimb valutar=4.4 lei/euro
Determinati TVA de plata sau de recuperat.

70

O societate comerciala realizeaza urm venituri si chelt aferente trim I din 2012: * venituri din vanz mf = 50.000
lei, * venituri din prestari de servicii = 20.000 lei, * venituri din dividende primite de la o societate comerciala
roman= 1.000 lei, * ch cu mf vandute = 30.000, * chelt cu serv cu tertii = 10.000 lei, chelt de protocol = 1.000
lei, * chelt salariale =2.000 lei, chelt cu amenzile datorate autoritatilor romane: 3.000 lei, * chelt cu tichetele de
masa =800 lei, din care 200 peste limita legala. Determinati impozitul pe profit datorat de societatea
comerciala.

17

O societate cu obict de activitate de constructii a ridicat o cladire de birouri in valoare de 5.000.000 lei.
Contractul incheiat intre constructor si beneficiar perevede retinerea unei garantii de 10% din valoarea caldirii
pe un an. Pe parcursul acestui an nu se constata vicii de constructie iar la sf anului, acesta isi recupereaza
garantia retinuta. Care este nivelul de deductibilitate al garantiei de buna executie?

13

O societate datoreaza dobanzi in valoare de 9.400 lei pentru un imprumut primit de la un asociat. Rata dobanzii
este de 9.25 %, cu 3% mai mare decat nivelul ratei de referinta a BNR (6.25%). Gradul de indatorare este de
3.2. Determinati deductibilitatea chelt cu dobanda si precizati modalitatea de reportare pentru a fi
recuperate.

15

42

FISCALITATE
O societate prezinta urm situatie a creantei fata de clientului A: Creanta nu este incasata pana la sf anului. Sa
se prezinte inregistrarile referitoare la clientului A.
14

P
Pentru deplasarea unui slariat la una dintre fabricile soc aflate intr-o alta localitate pe o perioada de 4 zile I se
caorda acestuia un avans spre decontare si costurile de cazare. Politica soc este sa acorde diurna de 50 lei/zi.
La intoarcere, salariatul aduce urm documente pentru justificarea avansului: bonuri de banzina de 120 lei,
factura de la hotel de 240 lei si restul in numerar. Determ limita legala de deductibilitate pentru diuna
acordata salariatului.

Prezentati modalitatea de det a impozitului de plata pentru: a) o pensie de 1.200 lei (pensie mai mare de
1.000 lei) b) o pensie de 900 lei ( pensie mai mare de 740 lei, dar mai mica de 1.000 lei) c) o pensie de 600
lei (pensie mai mica de 740).

41

Prin ce se caracterizeaza impozitele reale?

92

Prin hotararea consiliului local al unei localitati s-a stabilit o cota de impozit pe cladirile detinute de persoanele
juridice de 1% si respectiv de 10% in cazul imobileleor nereevaluate incepand cu anul 2008, inclusiv. O
societate com detine un imobil nereevaluate incepand cu anul 2008, inclusiv. O societate com detine un imobil
cu valoare de inventar de 120.000 lei, imobilul nefiind reevaluat din anul 2005 si un imobil cu valoare de
inventar de 140.000 lei, reevaluat in anul 2011. Determinati impozitul pe cladiri datorat.

56

S
SC Alfa o soc com stabilita in Romania si inreg in scop de TVA in Romania, vinde catre soc Beta, stabilita si
inreg in scop de TVA in Ungaria, fructe care sunt transportate din Buzau, de la sediul societatii Alfa, in Oradea,
unde Beta are o sucursala. Explicati ce fel de operatiune realizeaza Alfa si care este regimul de TVA
aplicabil.

76

SC Alfa o soc com stabilita in Romania si inreg in scop de TVA in Romania, vinde catre soc Beta, stabilita si
inreg in scop de TVA in Ungaria, fructe care sunt transportate din Romania in Franta. Beta ii comunica soc Alfa
un cod de TVA valabil emis de autoritatile din Ungaria, SC Alfa detinand si documente de transp, care atesta
transportul bunurilor din Romania inn Ungaria. SC Alfa SRL factureaza aceasta operatiune cu TVA 24%,
confom cotei din Romania, argumentand ca nu poate aplica scutirea de TVA pentru livrarile intracomunitare,
intrucat Beta nu i-a furnizat un cod valabil de TVA emis de autoritatile din Franta, locul unde ajung bunurile.
Este corect? Argumentati.

77

SC Alfa o societate comercial stabilita in Romania si inreg in scop de TVA in Romania, vinde catre societatea
Beta, stabilita si inreg in scopuri de TVA in Ungaria, fructe, care sunt transportate din Romania in Ungaria de
catre Beta. Ce operatiune realiz SC Alfa SRL si care sunt conditiile pentru ca SC Alfa sa poata considera
operatiunea scutita cu drept de deducere?

75

SC X SA inregistrata in scopuri de TVA, incaseaza pe data de 03.05.2012 in avans suma de 20.000 lei pentru
vanzarea unui utilaj. La data de 25.06.2012, societatea livreaza utilajul catre client. Precizati care este faptul
generator si exigibilitatea TVA.

63

Se cnstata un minus de materii prime la inventar in suma de 9.000 lei, care nu poate fi imputat. Materiile prime
nu sunt asigurate. Care sunt incidentele din punct de vedere fiscal?

19

Se cunosc urmatoarel informatii referitoare la bugetul de stat al unei tari pentru 2 ani consecutivi: Pe baza
informatiilor de mai sus, det rata fiscalitatii in fiecare dintre cei doi ani.
97

Se dau urm cote progresive simple:


cotelor progresive compuse.

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus, construiti tabelul


85

43

FISCALITATE
Selectati dintre operatiunile prezentate mai jos acele operatiuni pentru care este aplicata cota redusa de
TVA de 9% a) prestarile de servicii medicale b) livrarile de produse ortopedice c) livrarile de organe, de
sange, si de lapte de provenienta umana d) livrarea de manuale scolare e) activitatea de invatamant f)
dreptul de intrare la muzee g) cazarea in cadrul sectorului hotelier.

67

Situatia la 31.12 N la o societate comeciala se prezinta stfel: * venituri totale =50.000 din care din dividende
(contul 761) = 2.000 * chelt totale = 40.000 lei, din care chelt cu impozitul pe profit aferenta trimestrului anterior
= 1.000 lei si cheltuieli de protocol : a) 3.000 lei b) 100 lei Determinati rezultatul impozabil

Societatea comerciala Alfa SA datoreaza urm sume catre bugetul de stat: * impozit pen profit 500 lei * dobanzi
afernte impozitului pe profit 80 lei * sume datorate in contul ratei din luna curenta din graficul de plata a
obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat o esalonare la plata 1.000 lei * dobanzi aferente contului ratei din luna
curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale care s-a aprobat o esalonare la plata de 300 lei. Societatea
vivreaza catre bugetul de stat suma de 1.860 lei. Precizati ordinea de stingere a creantelor, precum si
datoriile restante la bugetul de stat.

110

Societatea comerciala Alfa SRL face obiectul unei inspectii fiscale in urma careia au fost stabilite obligatii
suplimentare de plata. Societatea formuleaza si depune o contestatie impotriva deciziei de stabilire a obligatiilor
suplimentare de plata, dar care pe o retrage dupa doua zile. Ulterior, societatea apreciaza ca exista premise
119
pentru solutionarea favorabila a contestatiei si doreste sa depuna constestatia reformulata. Mai are societatea
dreptul de a mai depune contestatia dupa ce aceasta a fost retrasa?
Societatea comerciala X SA are de achitat in anul 2012 suma de 5.000 lei pentru impozitul pe cladire, astfel:
31.03.2012=2.500 lei si 30.09.2012 = 2.500 lei. Societatea plateste prima rata in data de 03.05.2012. Care
este suma majorarilor de intarziere pe care aceasta trebuie sa le achite pentru intarzierea platii?

116

Societatea comerciala X SA are de achitat in anul 2012 suma de 5.000 lei pentru impozitul pe cladire, astfel:
31.03.2012=2.500 lei si 30.09.2012 = 2.500 lei. Societatea plateste prima rata in data de 20.04.2012. Care
este suma majorarilor de intarziere pe care aceasta trebuie sa le achite pentru intarzierea platii?

115

Societatea comerciala X SRL angajeaza primul salariat pe data de 01.01.2012. Care este termenul in care
trebuie depusa declaratia de mentiuni la modificarea vectorului fiscal ?

104

Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2012 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe veniturile
din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea. Identificati subiectul si obiectul impozitului din salarii in
acest caz.

84

Societatea de panificatie Moara SRL este detinuta de asociatul uniic Popescu Ion. In societate sunt angajate cu
contract individual de munca 6 persoane, iar pentru anul fiscal anterior s-a optat pentru impozaitarea pe
veniturile microintreprinderilor, La data la 31 decembrie anul precedent, societatea a realizat urm indicatori in
cadrul contului de profit si pierdere: * cifra de afaceri=440.000 lei, * veituri din vanz produselor finite =150.000
lei, * venituri din vanzarea mf = 250.000 lei, * venituri din subventii de exploatare = 40.000 lei, * venituri din
provizionae si ajuatri pt deprecieri = 16.000 lei, curs euro 31 dece = 4.2848 lei/euro. Determinati daca soc
poate in continuare sa opteze pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

44

Societatea inreg urm chelt sociale: * ajutor inmormantare = 6.000 lei, * cadourile salariatilor si copiilor minori ai
acestora = 5.000 lei, * bilete de tratament si odihna acordate salariatilor = 8.000 lei. Fond de salarii : a)
300.000 lei b) 1.000.000 lei Determinati deductibilitatea chelt sociale

Societatea X detine 5.000 actiuni x 10 lei/actiune valoarea nominala reprezentand un procent minoritar din
capitalul social al societatii Y. Capitalul propriu al lui Y este structurat astfel: - capital social 100.000 lei ( 10.000
actiuni x 10 lei/act) * reverze= 120.000 lei Se decide majorarea capitalului prin incorporarea rev in capitalul
social. Societatii X ii revin actiuni noi in valoare de 5.000 lei. Precizati regimul venitului din incorporarea
rezervelor.

U
Un agent economic importa 500 kg de tutun destinat fumatului si 4000 buc tigari de foi. Determinati acciza
pentru tigari de foi si pentru tutun de fumat.

79

44

FISCALITATE
Un agent economic importa o cantitate de 500 de butoaie de bere a 500 litri fiecare. Concentratia alcoolica a
berii este de 5.6 grade, iar numarul de grade Plato este 3. Determinati acciza de plata.

80

Un agent economic produce 20.000 pachete de tigarete a 20 tigarete fiecare. Pretul maxim cu amanuntul
declarat de agentul economic este de 14 lei/pachet. Determinati acciza totala.

78

Un agent economic produce 500 kg cafea verde si 1 tona de cafea prajita. Determinati acciza de plata.

83

Un agent economic produce 60.000 sticle de vin linistit si 10.000 sticle de vin spumos, la 0.7 litri fiecare, pentru
comercializare. Concentratia alcoolica a vinului este de 12% Determinati acciza de plata.

81

Un agent economic produce o cantitate de coniac de 150 hl. Concentratia aclcoolica a coniacului este 35%.
Determinati acciza de plata.

82

Un apartament aflat intr-un bloc cu 5 etaje si 20 de apartamente se situeaza in zona B a unei localitati de rang I
- coeficient de corectie 2.40. Determinati coeficientul de corectie.

52

Un contribuabil datoreaza un impozit pe cladiri annual de 200 lei. Prezentati modalitatea de plata a impozitului.
Cum se det impozitul in cazul in care contribuabilul a achiz imobilul la 20 aprilie ?

57

Un cotribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legii privind
sponsorizarea, in calitate de sponsor, in valoare de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de
02.02 N. Cifra de afeceri este de 1.002.000 lei. Determinati impozitul pe profit.

22

Un furnizor ii acorda clientului sau in momentul facturarii marfurilor reducerii comerciale. Se cunosc urm
informatii: * pret de vanzare =2.000 lei, * rabat 10% siremiza 5% acordate pt marfuri vandute. Sa se calculeze
TVA aferenta marfurilor vandute de catre furnizor.

74

Un salariat primeste sub forma unr venituri in natura 20 kg de cafea, produsa in cadrul unitatii in care este
angajat. Costul de productie al unui kg de cafea este de 50 lei. Determinati suma totala considerata avantaj
in natura.

29

V
Valoare contabila a unui brevet este de 12.000 le, durata normala de functionare este de 5 ani. Din punct de
vedere contabil, brevetul se amortizeaza degresiv, iar din punct de vedere fiscal, utilajul se amortizeaza liniar.
Precizati efectul asupra rezultatului fiscal.

16

Venituri din provizioane pentru litigii In anul N, soc X pierde un proces cu clientul A si este obligata la plata
unor daune in suma de 21.000 lei. La 31.12 N-2 a fost constituit un provizion pentru un litigiu cu clinetul A in
suma de 20.000 lei, ca urmare a estimarii unui grad de pierdere a procesului de 80 % . Consideram chelt
deductibila din punct de vedere fiscal 30 % din provizionul constituit. La 31.12 N-1 s-a reestimat gradul de
pierdere a procesului cu clientul A pe baza aprecierilor avozatului soc la 60 %. Precizati regimul chelt cu
provizionale si al veniturilor din anularea provizionelor

45

FISCALITATE

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

01.02 N

01.03 N

20 000

60%

58

59

60

61

Client

Data
vanzarii

Data
scadentei

Valoare

Probabilitate de
incasare 31.12.
N

62

63

64

Indicator

Anul N

Anul N+1

1. Venituri curente, din care

42.761,5

55.496,3

a) venituri fiscale

40.486,6

52.185,9

b) contributii de asigurari
c) venituri nefiscale

271

352

2.003,9

2.958,4

65

2. Venituri din capital

56,1

74,3

4,9

344.535,5

404.708,8

3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate


PIB

Transe de venit (lei)

Cota (%)

Pana la 1.500

10

1.501 - 2.500

15

2.501 - 4.000

25

Peste 4.000

30

Indicatori

Sume

Venituri din prestarea activitatii de evaluator

95 000

Venituri din sponsorizari

10 000

Cheltuieli:
- chelt cu materiile

20 000

- chelt cu chiria

12 000

- chelt cu personalul angajat

10 000

- chelt cu energia electrica, tef

25 000

- chelt cu sponsorizarea

3 000

- chelt cu protocolul

2 500

- alte chelt deducibile

4 000

66

Definiti notiunea de patrimoniu de afectatiune.


O persoana fizica autorizata poate incheia contracte de munca individuale cu terte persoane
pentru aducerea la indeplinire a activitatii autorizate? Poate persoana autorizata insasi sa
cumuleze calitatea de PFA cu cea de salariat?

1
2

Sotii Popescu doresc sa infiinteze o intreprindere familiala avand ca obiect de activitate


agroturismul, impreuna cu copii lor, P.A., de 18 ani si P.C de 16 ani, si cu familia fretelui sotului, din
care fac parte si sotia cu cei doi fiimajori ai cuplului. In acest sens, depun o cerere de inregistrare a
intreprinderii familiale la registrul comertului, care este respinsa, aratandu-se pe de o parte ca actul
de constituire nu cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege, iar pe de alta parte, ca nu
poate face parte din aceeasi intreprindere si familia fratelui domnului Popescu. a) Care sunt
mentiunile pe care trebuie sa le contina in mod obligatoriu actul de constituire a intreprinderii
familiale? b) Cine poate detine calitatea de membru al unei intreprinderi familiale?

Ion C. isi organizeaza activitatea economica la data de 10.12.2010, sub forma unei intreprinderi
individuale; o luna mai tarziu ii angajeaza cu contract de cumca pe Ilie M, si pe Oprea G. Prin
inmatricularea in registrul comertului, Ion C dobandeste personalitate juridica sau calitate de
comerciant? In calitatea sa de angajator, ce prerogative are Ion C?

Ionescu V. isis desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata de la data de 20.12.2010. La


10.03.2011 constata ca se afla in imposobilitatea de a plati datoriile contractate. Cum raspunde
Ionescu V in aceasta calitate pentru obligatiile sale?

Ionescu V isis desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata si doreste sa incheie un contract
de colaborare cu Georgescu I, precum si doua contracte de munca cu Ion G si Vasile I. Ionescu V
in calitate de PFA, poate incheia valabil astfel de contracte? Explicati.

Care sunt conditiile impuse de OUG nr44/2008 persoanelor fizice care vor sa desfasoare
activitati economice, individual si independent, ca persoane fizice autorizate, intreprinzatori
titulari ai unei intreprinderi individuale sau membri ai unei intreprinderi individuale familiale?

Ion Vasile si Ion Visa, casatoriti fiind constituie cu cei doi fii ai lor de 17, respectiv 18 ani, o
intreprindere familiala, potrivit OUG nr.44/2008. a) Ce temei juridic sta la baza intreprinderii
familiale constituite de familia Ion? Definiti temeiul juridic si aratati cuprinsul acestuia. b)
Care este statutul juridic al membrilor familiei dintr-o intreprindere familiala?

Ilie Ion si Ilie Gica, casatoriti fiind, au constituit o intreprindere familiala impreuna cu fii lor in varsta
de 18, respectiv 19 ani, la data de 10.02.2010. Ilie Ion este desemnat reprezentant al intreprinderii
familiale. La data de 20.12.2010, intreprinderea familiala in cauza se afla in imposibilitatea de a-si
plati datoriile contractate. a) Cine stabileste calitatea de reprezentant al lui Ilie Ion si ce
competente ii revin acestuia in calitatea respectiva? b) Cum raspund membrii intrprinderii
familiale pentru datoriile contractate?

Ilie Ion si Ilie Gica, casatoriti fiind, au constituit o intreprindere familiala impreuna cu fii lor, de 16,
respectiv 17 ani, in conditiile OUG nr 44/2008. Cei doi fii cer incetarea intrprinderii prin retragerea lor
a) Ce efect are acesta retragere asupra existentei intreprinderii? b) In ce conditii
intreprinderea familiala astefl constituita vinde din bunurile afectate activitatii intreprinderii si
dobandeste bunuri pentru aceeasi activitate?

10

Ilie Ion, reprezentant al unei intreprinderi familiale, nu formuleaza cererea catre oficiul registrului
comertului pentru a solicita inregistrarea si autorizarea functionarii acesteia in temeiul prevazut de
OUG nr. 44/2008, de 7 zile de la data incheierii acordului de constituire. a) Poate fi acoperita
aceasta neregularitate? b) Cum tine contabilitatea reprezentatntul intreprinderii familiale? c)
Care sunt prerogativele membrilor intreprinderii familiale?

11

Enumerati formele de societati comerciale la care , la constituire, legea instituie


obligativitatea existentei aportului in numerar.
Precizati care este diferenta, sub aspectul raspunderii pentru obligatiile sociale, intre
asociatii comandidati si asociatii comanditari.
Ce reprezinta sucursala?

12
13
14

SC ABC SA ( in calitate de reclamanta) , reprezentataa prin administrator, a chemat in judecata SC


TC SRL- Sucursala Ilfov ( In caliatate de parata) si a solicitat ca acesta sa fie obligata la plata sumei
de 130.549 lei, reprezentand contravaloarea marfurilor livrate in primul trimestru al anului 2011, si a
penalitatilor de intarziere, conform contractului. Tribunalul admite cererea de chemare in judecta si
prin sentinta obliga parata la plata sumei de 192.378 lei, retinand in sarcina paratei faptul ca nu si-a
respectat obluigatia de plata a marfurilor potrivit contractului nr.467 din decembrie 2010. Sentinta a
fost atacata de SC TC SRL, aratand in motivare faptul ca parata SC TC SRL - Sucursala Ilfov este
una dintre sucursalele sale, care nu are capacitate de exercitiu, prin urmare nu poate sa fie parte in
cadrul unui proces. Este intemeiata motivarea SC TC SRL?

15

Precizati care sunt formele de societati comerciale pentru care Legea nr. 31/1990 prevede
existenta unui capital social minim la constituire si care este valoarea acestuia.

16

Care sunt situatiile in care Legea nr.31/1990 instituie obligativitatea formei autentice a actului
constitutiv?

17

Precizati care sunt formele de societati comerciale pentru care Legea nr. 31/1990 instituie
obligativitatea varsarii integrale a capitalului social subscris la momentul constituirii.

18

O societate cu raspundere limitata poate avea ca sociat unic o alta societate cu raspundere
limitata cu asociat unic?
Prin ce se diferentiaza aportul in natura de aportul in creante?

19
20

Care este momentul de la care o societate comerciala dobandeste personalitate juridica?

21

Prin actul constitutiv al SC OMC SA actionarii au prevazut un capital social de 10.000 lei, care se
divide in 100 de actiuni, din care: 50 de actiuni niminative in valoare de 150 lei fiecare si 50 de
actiuni preferentiale cu dividend prioritar in valoare de 50 lei fiecare. a) O societate pe actiuni
poate emite mai multe categorii de actiuni? b) Este valabila prevederea din actul constitutiv
privind actiunile emise de societate?

22

A.M., G.H., si L.O. au decis sa constituie o societate comerciala cu raspundere limitata si, in acest
scop, au intocmit actul constitutiv si taote celelalte documente necesare inregistrarii societatii la
registrul comertului, au varsat aporturile subscrise in contul societatii deschis la banca si au incheiat
diverse contracte necsare acestei operatiuni de infiintare. Cei trei asociati l-au imputernicit pe V.I.,
administratorul desemnat, sa faca toate demersurile necesare in vederea inregistrarii societatii la
registrul comertului. Dar dupa o luna de la data intocmirii actului constitutiv au constatat ca V.I. nu sia indeplinit mandatul. Ce masuri vor lua cei trei asociati?

23

Intrucat la o luna de la inregistrarea societatii comerciale in registrul comertului administratorul


desemnat renunta la functia sa din motive personale, asociatii numesc un nou administrator, pe care
il imputernicesc cu inregistrrea actului aditional la registrul comertului. Cu aceasta ocazie , se
constata ca din dosarul societatii lipsesc anumite documente , cum ar fi specimenul de semnatura si
cazierul administratorului initial, contractul de inchiriere privind imobilul in care se afla sediul
societatii, dovada depunerii in contul societatii a aportului in numerar varsat de unul dintre asociati.
Este posibil ca dupa inregistrrea societatii comerciale sa fie depuse in dosarul acesteia
documentele care lipsesc?

24

Ce reprezinta dividendele si care este, potrivit Legii nr.31/1990, modul de distribuire al


acestora?

25

M.T. este titularul a 10 actiuni nominative emise in forma materiala la o societate comerciala pe
actiuni. In scopul instrainarii acestora, M.T. I le inmaneaza personal cumparartorului I.V. la momentul
achitarii pretului lor. Este valabila transmiterea dreptului de proprietate catre cumparator?
Argumentati.
Care sunt cazurile in care hotararile adunarii generale se iau prin vot secret?
In cazul in care adunarea generala a unei SA decide sa initiezen actiunea in raspundere
contra administratorilor, manadatul acestora va inceta de drept sau acestia vor fi suspendati
de drept? Argumentati.

26
27
28

In data de 02.02.2009, Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) SC VOX SA numeste membrii


consiliului de administratie. La aceeasi data, consiliul de administratie decide ca B.T. sa fie
presedintele consiliului. Pe baza acestei hotarari a consiliului, in a doua sesiune, AGA ia act de
numirea lui B.T. in functia de presedinte al consiliului de administratie. Ulterior, la 15.03.2011,
consiliul de administratie ii revoca pe B.T. din functia de presedinte al consiliului, iar la data de
15.04.2011, AGA decide revocarea lui B.T. din calitatea de administrator. In aceasta situatie in data
de 27.11.2011, B.T., cheama in judecata societatea si solicita instantei sa dispuna anularea hotararii
de revocare adoptate de consiliul de administratie. a) Este intemeiata actiunea in anularea
hotararii consiliului de administratie formulata de reclamantul B.T. ? b) In ipoteza in care se
revine asupra revocarii lui B.T., acesta mai poate detine functia de presedinte al consiliului de
administratie?

29

Actionar majoritar C.D.M. a acordat o serie de imprumuturi SC BZR SA, incheind in acest sens un
contract de imprumut cadru cu societatea in anul 2004. La data de 24.05.2007, in cadrul adunarii
generale extraordinare (AGEA), actionarii societatii decid majorarea capitalului social de la 25.688
lei la 522.485 lei, prin emisiunea unui numar de 198.719 actiuni ce ii sunt atribuite actionarului
C.D.M., in vederea compensarii datoriei pe care societatea o are fata de el. In aceasta situatie,
actionarul S.M. formuleaza o cerere de chemare in judecata a societatii prin care solicita instantei sa
dispuna anularea horararii AGEA de majorare a capitalului social, intrucat i-a fost incalcat dreptul de
preferinta privind subscrierea noilor actiuni emise in acest sens. a)In ce consta operatiunea de
majorare prin compensarea creantelor societatii cu actiuni ale acesteia? b) Este intemeiata
actiunea reclamantului s.m.?

30

La data de 20.11.2006, M.V. constituie SC GV SA, fiecare actionar detinand un numar de 50 de


actiuni nominative in valoare de 45.000 lei. La data de 16.03.2008, M.V. cesioneaza catre SC GG
SRL toate actiunile pe care le detine la SC GV SA, primind contravaloarea integrala a acestora. La
data de 15.03.2009, SC GG SRL este somata de SC GV SA sa achite suma de 20.000 lei
reprezentand varsaminte aferente actiunilor dobandite si care nu au fost integral achitate de M.V.
SC GG SRL refuza sa achite contravaloarea varsamintelor neefectuate, aratand ca M.V. avea
acesta obligatie, care de altfel, la data de 20.11.2007 s-a prescris. Este indreptatit actionarul - SC
GG SRL - sa refuze achitarea sumei de 20.000 lei reprezentand varsaminte neefectuate
aferente actiunilor dobandite de la M.V?

31

In anul 2005, intre SC TA SRL, in calitate de chirias, si D.D., in calitate de proprietar, intervine un
contract de inchiriere a unui spatiu situat in Bucuresti. Un an mai tarziu, D.D. inregistreaza la DGFP
o cerere de reziliere a contractului, la care ataseaza un acord al societatii privind rezilierea, semnat
de adiministratorul societatii, A.B., in calitate de reprezentant legal al acesteia. ..................................
a) Precizati care este momentul din care numirea administratorului unei societati comerciale
este opozabila tertilor, b) Este intemeiata cererea de chemare in judecata formulata de
reclamanta SC TA SRL ?

32

SC PL20SA a luat fiinta in anul 2010, avand un capital social de 90.000 lei. In data de 20.09.2011,
consiliul de administratie aproba cumpararea unui imobil, aflat in proprietatea actionarului V.B.,
pentru care urmeaza sa se achite suma de 200.000 lei, cutoate ca de la sedinta lipseste unul dintre
administratori, respectiv B.D.. Intrucat nu este de acord cu hotararea consiliului de administratie,
B.D. cheama in judecata societatea si solicita instantei sa constate nulitatea acestei hotarari, care a
fost adoptata cu incalcarea legii. a) Este posibil ca o hotarare a consiliului de administratie sa
fie atacata in instanta? b) Consiliul de administratie poate decide in mod valabil
achizitionarea de catre societatea comerciala a unui imobil de la unul dintre actionarii sai?

33

Actionarii SC AGER SA, intruniti in AGA la 20.04.2010, au decis numirea lui B.J. ca membru al
consiliului de administratie al societatii, in locul lui M.L. care a fost revocat din functia de
administrator. La data de 17.10.2010, B.J. incheie un contract de imprumut cu SC Bank SA in
vederea cumpararii unei locuinte. Intrucat nu are in proprietate nicu un imobil, B.J. garanteaza
restituirea imprumutului cu locuinta pe care o achizitioneaza si cu un imobil apartinand SC AGER SA
dupa ce a primit acordul societatii. Este posibil potrivit legii, ca o societate comerciala pe
actiuni sa garanteze cu propriile sale bunuri restituite unui imprumut contractat de unul
dintre adminstratorii sai?

34

B.S. in calitate de actionar al SC AG SA a solicitat instantei de judecta sa constate nulitatea absoluta


a hotararii AGA prin care a fost revocat administratorul MC al societatii si numit AE. Instanta a admis
cererea actionarului reclamant. Hotararea a fost atacata de societate, reprezentata de M.C., inclusiv
pentru motivul ca in cadrul litigiului aflat pe rolul instantei de fond societatea parata nu a fost
reprezentata legal, intrucat A.E. nu are inca aceasta caliatte. Care este momentul de la care
incepe mandatul administratorului numit intr-o hotarare AGA atacata cu o actiune in anulare?

35

L.C. a chemat in judectaa SC S SRL si pe L.E., in calitate de asociat, solicitand instantei de judectaa
sa oblige paratii sa ii restituie cota de 50 % din totalitatea bunurilor societatii, din care face parte si
un spatiu comercial si un autoturism Dacia, inclusiv din capitalul social, la care are dreptul ca urmare
a excluderii sale. Instanta a admis in parte actiunea, acordandu-i reclamantului cota de 50% din
capitalul social. Este corecta solutia instantei de judecata?

36

Consiliul de administratie al societatii Coral SA, administrata in sistem unitar, este insarcinat cu
indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu
exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Care sunt componentele
de baza ale consiliului de administratie al societatii Coral SA, care nu pot fi delegate
directorilor?

37

Membrii consiliului de administratie al societatii Primex SA administrata in sistem unitar, potrivit


art.144 din Legea nr.31/1990, trebuie sa isi exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui bun
administrator. Unul dintre administratori ia o decizie de afaceri fiind in mod rezonabil indreptatit sa
considere ca actioneaza in intesul societatii si pe baza unei informatii adecvate. In ce consta o
decizie de afaceri potrivit Legii nr.31/1990

38

Care sunt drepturile actionarilor unei societati europene pe actiuni care au votat in favoarea
hotararii adunarii generale prin care a fost aprobat transferul sediului intr-un alt stat membru
al Uniunii Europene?

39

Care este temeniul juridic al obtinerii remuneratiei directorilor unei societati pe actiuni
administrate in sistem unitar si cu ce este asimilata remuneratia respectiva din punct de
vedere fiscal?

40

O societate comerciala pe actiuni administrata in sistem unitar dobandeste un bun, de la un


actionar, in ternmen de 1 an de la constituire, contra unei sume de bani reprezentand mai putin de o
zecime din valoarea capitalului social subscris. Vanzarea s-a realizat fara nici o formalitate. Registrul
comertului refuza inscrierea vanzarii. Sa se prezinte temeniul juridic.

41

Administratorul A.T. al unei societati comerciale pe actiuni administrate in sistem unitar instraineaza
in nume propriu, bunuri ale societatii avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale
societatii. Instrainarea s-a realizat fara nici o formalitate. Registrul comertului refuza inscrierea
instrainarii. Sa se prezinte temeiul juridic.

42

Care sunt obligatiile cenzorilor din cadrul unei societati comerciale pe actiuni administrate in
sistem unitar?
Alegeti afirmatia corecta, iar pentru cele incorecte enuntati corecpunzator raspunsul corect:
a), b), c), d) e), f)

43
44

Doi fondatori ai societatii comerciale Ficus SA au constata dupa inmatriculare ca actul constitutiv ii
lipseste o mentiune prevazuta de lege. Acestia au sesizat existenta neregularitatii organelor de
conducere ale societatii, pentru a fi inlaturata. Societatea nu a luat masuri in acest sens in termenul
prevazut de lege - cel mult 8 zile de la data constatarii acelei neregularitati. a) Organele societatii
pot fi obligate sa acopere neregularitatile constatate? Cine poate invoca aceste neregularitati
si unde?, b) Ce sanctiuni i se aplica societatii?

45

Cine si cum este raspunzator pentru prejudiciul cauzat unei societati ca urmare a unor
neregularitati constatate in urma inmatricularii societatii si neacoperite de societate in
termnul prevazut de lege?

46

Societatea comerciala Farma SA adminstrata in sistem unitar are trei cenzori si un supleant, alesi de
adunarea generala a actionarilor. Dupa doia ani de la constituire, societatea isi modifica actul
constitutiv in sensul optarii pentru sistemul dualist de administrare, prin hotararea adunarii generale
extraordinare a actionarilor. a) Societatea isi poate modifica sistemul de administratie pe
parcursul existentei societatii? b) In functie de raspunsul ales, aratati consecintele produse
cu privire la controlul de gestiune al societatii si cu privire la cenzori. Explicati.

47

Adunarea generala extraordinara a societatii comerciale Farex SA a hotarat majorarea capitalului


socia. Adunarea generaka a hotarat un termen de exercitare a dreptului de preferinta de catre
actionari de 35 de zile pentru subscrierea actiunilor. In termen de 5 zile de la aceasta data au fost
cumparate A.T. si A.M., actionarii ai societatii, au chemay in judecata societatea motivand ca au
dreptul de preferinta asupra actiubnilor respective. Ce a hotarat instanta? Motivati.

48

Societatea comerciala Farim SA si-a construit pe anul 2010 un fond de rezerva potrivit prevederilor
Legii nr.31/1990 de 10% prin preluari din profitul societatii. In acelasi an s-a obtinut un excedent,
prin vazarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, care nu a fost intrebuintat la
plata cheltuielilor de emisiune si nici destinat amortizarilor. Unde va fi inclus excedentul obtinut de
societatea Farim SA? Motivati.

49

In ce consta obligatia de non-concurenta a administratorilor unei societati cu raspundere


limitata si care este sanctiunea in cazul incalcarii acestei obligatii?

50

Asociatul A.C. dintr-o societate cu raspundere limitata a transmis partile sale sociale unei alte
persoane din afara societatii, transmiterea fiind aprobata de asociatii reprezentand 3/4 din capitalul
social. Unii creditori sociali au formulat cererea de opozitie cu privire la transmiterea efectuata. Este
indreptatita cererea de opozitie a unora dintre creditorii sociali? Explicati.

51

In vederea constituirii prin subcriptie publica, o societtae pe actiuni prevede, in prospectul de


emisiune, un capital social de 25.000 euro. Se constata ca subscrierile publice sunt de 26.000 euro,
cu 1.000 euro mai mult. Ce hotarasc fondatorii in acest caz?

52

Fondatorii unei societati pe actiuni administrate in sistem unitar intocmesc sub forma inscrisului sub
semnatura privata un prospect de emisiune. Prospectul de emisiune cuprinde datele prevazute la
art. 8 din Legea nr.31/1990, cu exceptia celor privindu-i pe administratori si directori, respectiv pe
cenzori. Prospectul de emisiune cuprinde si data inchiderii subscriptiei. Acesta este semnat de
fondatori si depus la oficiul registrului comertului in vederea autorizarii publicarii de catre judecatorul
delegat. Pentru ce motiv oficiul registrului comertului respinge prospectul de emisiune.

53

Societatea comerciala IMPEX SRL are ca obiect de activitate mentionat in actul constitutiv numai
comercializarea de articole de imbracaminte. In urma unei verificari efcetuate la locul desfasurarii
comertului se constata ca SC IMPEX SRL comercializeaza si produse alimentare. Ce sanctiune i
se aplica societatii si cine declara aceasta sanctiune?

54

Prin actul constitutiv al unei societati pe actiuni, consiliul de administratie a fost autorizat ca in
termen de 3 ani de la data inmatricularii sa isi majoreze capitalul social subscris pana la o valoare
nominala determinata (capital autorizat). Capitalul subscris la data constituirii este de 28.000 euro,.
In termenul prevazut prin actul constitutiv, societatea comerciala isi majoreaza capitalul social prin
emiterea de noi actiuni, in schimbul aporturilor, prin modificarea actului constitutiv, cu o valoare de
15.000 euro. Registrul comertului refuza depunerea actului modificator, in forma autentica si
textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile. Pe ce motiv?

55

SC C SRL, prin administrator, a solicitat inregistrarea la registrul comertului a hotararii de fuziune


prin absorbtie a doua societati comericiale: SC A SRL si SC B SRL. Cererea de inscriere de
mentiuni a fuziunii a fost respinsa, cu motivarea ca proiectul de fuziune intocmit in cauza nu
cuprinde toate elementele cereute de lege, intrucat nu se mentioneaza sursa sumei cu care se
majoreaza capitalul social si lipseste fundamentarea fuziunii, potrivit art.241 b) din Legea
nr.31/1990................... Este corecta respingerea cererii de inscrierea de mentiuni cu privire la
fuziunea prin absorbtie in care SC C SRL urmeaza sa inglebeze SC A SRL si SC B SRL? Ce va
intreprinde in continuare SC C SRL?

56

SC B SRL, in contradictoriu cu SC G SRL si SC A SRL, a soclicitat instantei sa fie repusa in


termenul de exercitare a opozitiei impotriva proiectului de fuziune prin absorbtie dintre SC G SRL si
SC A SRL si sa admita opozitia formulata de reclamanta in calitate de creditoare a societatilor
parate, impotriva fuziunii acestora, inregistrata la registrul comertului in data de 15.10.2008. In
sustinerea cererii, reclamanta ( SC B SRL) a aratat ca in termenul de 30 zile prevazut de Legea
societatilor comerciale a depus la registrul comertului doua adrese, in data de 03.08.2008 si in
datade 23.08.2008............................... Este temeinica si legala solutia instantei?

57

SC M SRL si SC V SRL, reprezentate de adminitratori, au incheiat un protocol prin care au stabilit


reorganizarea SC V SRL in sensul transmiterii cu titlu universal a patrimoniului ei catre SC M SRL a)
Ce forma de reorganizare intervine in cauza? B) Protocolul incheiat intre cele doua societati
este suficient pentru realizarea valabila a operatiunii si transmiterea cu titlu universal a
patrimoniului?

58

Prin hotararea AGA din 04.06.2009 s-a decis dizolvarea SC II SRL si a fost numit B.F. in calitate de
lichidator, fiind indeplinite toate formalitatile prevazute de lege cu privire la acesta hotarare. La data
de 18.06.2009, dupa ce procedura de lichidare a inceput, dar inainte de publicarea hotararii de
dizolvare in Monitorul Oficial, societatea comerciala, prin imputernicit cu procura speciala, a incheiat
un contract de vanzare-cumparare a unui autoturism proprietate a societatii cu SC L100 SRL. Afland
despre existenta acestui contract de vanzare-cumparare, SC II SRL, prin lichidator, cheama in
judecata societatea cumparatoare si solicita instantei de judecata sa constate nulitatea absoluta a
contractului de vanzare-cumparare incheiat in 18.06.2009. In motivarea cererii sale, societatea
reclamanta arata ca din momentul in care procedura de dizolvare a inceput nu mai pot fi intreprinse
operatiuni noi in mod valid. Care este sanctiunea prevazuta de lege in cazul in care o societate
comerciala aflata in dizolvare incheie operatiuni noi?

59

In 2009, SC A SRL, prin reprezentantii ei, B.V. si C.E. in calitate de administratori, a incheiat un
contract de distributie exclusiva cu SC G SRL, in calitate de distribuitor. Societatea distribuitoarenu
si-a indeplinit obligatiile , ceea ce a produs un prejudiciu important societatii A. Dupa un an, AGA SC
A SRL ii revoca din functie pe cei doi administratori, fiind numit D.C. ca administrator unic. In
aceeasi sedinta, administrator unic. In aceasi sedinta, administratorul SC G SRL a recunoscut
datoria pe care societatea lui o are fata de SC A SRL si s-a obligat sa predea bunurile care ii
fusesera incredintate in vederea aducerii la indeplinire a contractului de distributie. Intrucat pe de o
parte, SC G SRL nu a achitat datoria, pe de alta parte, s-a dispus divolvarea ei, SC A SRL a formulat
o cerere de chemare in judecata a fostilor administratori B.V. si C.E. , considerandu-i vinovati pentru
prejudiciul cauzat societatii in perioada in care au ocupat aceste functii. Instanta a respins actiunea ,
retinand ca societatea reclananta SC A SRL trebuia sa recupereze creanta de societatea debitoare
SC G SRL. a) Poate fi chemata in judecata o societate comerciala aflata in dizolvare? b) Este
corecta solutia instantei?

60

Reclamantul D.I. in calitate de asociat al SC D srl, il cheama in judecata pe V,V, celalalt asociat,
solicitand instantei sa dispuna dizolvarea societatii comerciale si impartirea patrimoniului societatii,
constituit dintr-un teren agricol in suprafata de 4.900 m extravilan si alte bunuri mobile. Paratul V.V.
la randul sau, solicita instantei partajarea bunurilor dobandite de societate in perioada in care si-a
desfasurat activitatea. Instanta de judecata a admis in parte actiunea si a dispus dizolvarea SC D
SRL, dar a respins cererile privind impartirea patrimoniului ca prematur formulate. Apreciati ca
temeinica si legala solutia instantei de judecata?

61

Asociatii S.V. si U.V. impreuna cu SC JV SRL, reprezentata de administratorul G.I. au chemat in


judecata Camera de Comert Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, solicitand instantei sa
dispuna prelungirea duratei societatii comerciale pe timp nelimitat si inregistrarea hotararii in
registrul comertului. Instanta de judecata, analizand actul constitutiv al societatii, constata ca
societatea a fost infiintata apentru o perioada determinata care s-a implinit cu 6 luni inainte de
formularea acestei cereri de chemare in judecata si, pe acesta baza, respinge ca nefondata
actiunea. Este corecta solutia instantei, in conditiile in care se constata ca societatea a
desfasurat o activitate profitabila si asociatii au motive temeinice sa ceara prelungirea duratei
prevazute in actul constitutiv al societatii?

62

Care sunt obligatiile lichidatorilor, de indata ce au preluat acesta functie, obligatii care se
executa impreuna cu directorii si administratorii, respectiv cu membrii directorului societatii?

63

Care sunt obligatiile lichidatorilor pe care trebuie sa le execute personal dupa preluarea
acestei functii?
Ce societati comerciale pot fi implicate in operatiunea de fuziune transfronteliera si ce
institutii are competenta de a verifica legalitatea fuziunii?
Ce documente trebuie sa fie depuse la inchiderea exercitiului financiar, de catre cine si la ce
autoritate publica?
Definiti notiunea de insolventa
Contractul de inchiriere a unui bun imobil apartinand debitorului poate fi desfiintat in cadrul
procedurii insolventei?

64
65
66
67
68

Care este cuantumul minim al unei creante cerut de Legea nr.85/2006 pentru a se putea initia
procedura de insolventei?

69

In cazul cererii introductive formulate de creditori, depunerea unei cautiuni este obligatorie?

70

Care sunt creantele care se inscriu din oficiu in tabelul preliminar si definitiv al creantelor
debitorului?

71

La data de 10.04.2004, instanta a dispus dizolvarea SC PC SRL si intrarea ei in faliment, numirea


lichidatorului judiciar, si s-a acordat termen pana la 28.01.2006 pentru a se analiza stadiul
falimentului si situatia societatii. In 20.10.2004, societatea SC PC SRL, reprezentata prin
administratorul special P.D., formuleaza o cerere de chemare in judecata a SC AL SRL si solicita
instantei ca prin hotararea sa o oblige pe acesta la plata contravalorii constructiei, edificata de
societatea reclamanta. In apararea sa, SC AL SRL solicita respingerrea actiunii intrucat a fost
introdusa de o persoana care nu are calitatea de reprezentant al societatii reclamante. In opinia
dvs ce solutie va da instanta de judecata?

72

Creditoarea SC N SA a solicitat Tribunalului Dolj deschiderea procedurii insolventei fata de


debitoarea sa, SC E SA, cu sediul in municipiul Craiova. Parata a contestat ca se afla in stare de
insolventa si a sustinut ca sunt in curs de derulare operatiunile de fuziune prin absorbtie cu SC G
SA, cu sediul in Piatra Neamt. Constatand ca debitorul a formulat contestatia cu depasirea
termenului de 10 zile de la primirea cererii de deschidere a procedurii insolventei, judecatorul sindic
a respins ca tardiva contestatia si a dispus deschiderea procedurii. Ulterior, registrul comertului a
acomunicat instantei ca drept urmare a finalizat procedurii de fuziune prin absorbtie, debitoarea s-a
dizolvat, iar SC G SA a preluat integral activul si pasivul societatii parate. Ce va dispune in
continuare Tribunalul Dolj?

73

SC A SA, SC B SA, si SC C SA au decis constituirea unui grup de interes economic, prin intermediul
caruia sa actioneze mai coerent pe pietele internationale. Dupa constituire, grupul decide
contractarea unui imprumut necesar desfasurarii activitatii. La scadenta, creditorii grupului au
demarat procedura de recuperare a creantelor. Intrucat grupul de interes economic nu are
bunuri sau venituri proprii, cum vor proceda creditorii?

74

Patru societati comerciale si o asociatie profesionala au decis constituirea unui grup de interes
economic, intocmind in acest sens un act constitutiv pe care il semneaza reprezentantii legaliai celor
cinci membri. Membrii grupului decid sa nu constituie un capital social al grupului la momentul
infiintarii. Registrul comertului respinge cererea de inregistrare a grupuluide interes economic.
Precizati care este motivul refuzului de inregistrare a grupului in registrul comertului.

75

Patru societati pe actiuni incheie un contract prin care constituie un grup de interes economic.
Contractul este incheiat in forma autentica ; contractul include si elemntele stabilite cu privire la
cuprinsul acestuia de art. 122 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea
si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare. La clauza referitoare la capuitalul
subscris si varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru, se prevede ca drepturile societatilor pe
actiuni - membre ale grupului - sa fie reprezentate prin actiuni nominative, iar la clauza referitoare la
profit, contractul prevdere ca profiturile obtinute din activitatea grupului sa ii revina acestuia. Sunt
valabile clauzele referitoare la drepturile membrilor grupului si la distribuirea profitului catre
grup? Explicati.

76

Inmatricularea grupului de interes economic in registrul comertului prezuma calitatea de


comerciant? Explicati.

77

A.M., G.H., si L.O. au decis sa constituie o societate comerciala cu raspundere limitata si, in acest
scop, au intocmit actul constitutiv si taote celelalte documente necesare inregistrarii societatii la
registrul comertului, au varsat aporturile subscrise in contul societatii deschis la banca si au incheiat
diverse contracte necsare acestei operatiuni de infiintare. Cei trei asociati l-au imputernicit pe V.I.,
administratorul desemnat, sa faca toate demersurile necesare in vederea inregistrarii societatii la
registrul comertului. Dar dupa o luna de la data intocmirii actului constitutiv au constatat ca V.I. nu sia indeplinit mandatul. Ce masuri vor lua cei trei asociati?

23

Actionar majoritar C.D.M. a acordat o serie de imprumuturi SC BZR SA, incheind in acest sens un
contract de imprumut cadru cu societatea in anul 2004. La data de 24.05.2007, in cadrul adunarii
generale extraordinare (AGEA), actionarii societatii decid majorarea capitalului social de la 25.688 lei
la 522.485 lei, prin emisiunea unui numar de 198.719 actiuni ce ii sunt atribuite actionarului C.D.M.,
in vederea compensarii datoriei pe care societatea o are fata de el. In aceasta situatie, actionarul
S.M. formuleaza o cerere de chemare in judecata a societatii prin care solicita instantei sa dispuna
anularea horararii AGEA de majorare a capitalului social, intrucat i-a fost incalcat dreptul de
preferinta privind subscrierea noilor actiuni emise in acest sens. a)In ce consta operatiunea de
majorare prin compensarea creantelor societatii cu actiuni ale acesteia? b) Este intemeiata
actiunea reclamantului s.m.?

30

Actionarii SC AGER SA, intruniti in AGA la 20.04.2010, au decis numirea lui B.J. ca membru al
consiliului de administratie al societatii, in locul lui M.L. care a fost revocat din functia de
administrator. La data de 17.10.2010, B.J. incheie un contract de imprumut cu SC Bank SA in
vederea cumpararii unei locuinte. Intrucat nu are in proprietate nicu un imobil, B.J. garanteaza
restituirea imprumutului cu locuinta pe care o achizitioneaza si cu un imobil apartinand SC AGER SA
dupa ce a primit acordul societatii. Este posibil potrivit legii, ca o societate comerciala pe actiuni
sa garanteze cu propriile sale bunuri restituite unui imprumut contractat de unul dintre
adminstratorii sai?

34

Administratorul A.T. al unei societati comerciale pe actiuni administrate in sistem unitar instraineaza
in nume propriu, bunuri ale societatii avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale
societatii. Instrainarea s-a realizat fara nici o formalitate. Registrul comertului refuza inscrierea
instrainarii. Sa se prezinte temeiul juridic.

42

Adunarea generala extraordinara a societatii comerciale Farex SA a hotarat majorarea capitalului


socia. Adunarea generaka a hotarat un termen de exercitare a dreptului de preferinta de catre
actionari de 35 de zile pentru subscrierea actiunilor. In termen de 5 zile de la aceasta data au fost
cumparate A.T. si A.M., actionarii ai societatii, au chemay in judecata societatea motivand ca au
dreptul de preferinta asupra actiubnilor respective. Ce a hotarat instanta? Motivati.

48

Alegeti afirmatia corecta, iar pentru cele incorecte enuntati corecpunzator raspunsul corect:
a), b), c), d) e), f)

44

Asociatii S.V. si U.V. impreuna cu SC JV SRL, reprezentata de administratorul G.I. au chemat in


judecata Camera de Comert Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, solicitand instantei sa
dispuna prelungirea duratei societatii comerciale pe timp nelimitat si inregistrarea hotararii in registrul
comertului. Instanta de judecata, analizand actul constitutiv al societatii, constata ca societatea a fost
infiintata apentru o perioada determinata care s-a implinit cu 6 luni inainte de formularea acestei
cereri de chemare in judecata si, pe acesta baza, respinge ca nefondata actiunea. Este corecta
solutia instantei, in conditiile in care se constata ca societatea a desfasurat o activitate
profitabila si asociatii au motive temeinice sa ceara prelungirea duratei prevazute in actul
constitutiv al societatii?

62

Asociatul A.C. dintr-o societate cu raspundere limitata a transmis partile sale sociale unei alte
persoane din afara societatii, transmiterea fiind aprobata de asociatii reprezentand 3/4 din capitalul
social. Unii creditori sociali au formulat cererea de opozitie cu privire la transmiterea efectuata. Este
indreptatita cererea de opozitie a unora dintre creditorii sociali? Explicati.

51

B.S. in calitate de actionar al SC AG SA a solicitat instantei de judecta sa constate nulitatea absoluta


a hotararii AGA prin care a fost revocat administratorul MC al societatii si numit AE. Instanta a admis
cererea actionarului reclamant. Hotararea a fost atacata de societate, reprezentata de M.C., inclusiv
pentru motivul ca in cadrul litigiului aflat pe rolul instantei de fond societatea parata nu a fost
reprezentata legal, intrucat A.E. nu are inca aceasta caliatte. Care este momentul de la care
incepe mandatul administratorului numit intr-o hotarare AGA atacata cu o actiune in anulare?
C
Care este cuantumul minim al unei creante cerut de Legea nr.85/2006 pentru a se putea initia
procedura de insolventei?

35

69

Care este momentul de la care o societate comerciala dobandeste personalitate juridica?

21

Care este temeniul juridic al obtinerii remuneratiei directorilor unei societati pe actiuni
administrate in sistem unitar si cu ce este asimilata remuneratia respectiva din punct de
vedere fiscal?

40

Care sunt cazurile in care hotararile adunarii generale se iau prin vot secret?

27

Care sunt conditiile impuse de OUG nr44/2008 persoanelor fizice care vor sa desfasoare
activitati economice, individual si independent, ca persoane fizice autorizate, intreprinzatori
titulari ai unei intreprinderi individuale sau membri ai unei intreprinderi individuale familiale?

Care sunt creantele care se inscriu din oficiu in tabelul preliminar si definitiv al creantelor
debitorului?
Care sunt drepturile actionarilor unei societati europene pe actiuni care au votat in favoarea
hotararii adunarii generale prin care a fost aprobat transferul sediului intr-un alt stat membru
al Uniunii Europene?
Care sunt obligatiile cenzorilor din cadrul unei societati comerciale pe actiuni administrate in
sistem unitar?
Care sunt obligatiile lichidatorilor pe care trebuie sa le execute personal dupa preluarea
acestei functii?
Care sunt obligatiile lichidatorilor, de indata ce au preluat acesta functie, obligatii care se
executa impreuna cu directorii si administratorii, respectiv cu membrii directorului societatii?
Care sunt situatiile in care Legea nr.31/1990 instituie obligativitatea formei autentice a actului
constitutiv?
Ce documente trebuie sa fie depuse la inchiderea exercitiului financiar, de catre cine si la ce
autoritate publica?
Ce reprezinta dividendele si care este, potrivit Legii nr.31/1990, modul de distribuire al
acestora?

71
39
43
64
63
17
66
25

Ce reprezinta sucursala?

14

Ce societati comerciale pot fi implicate in operatiunea de fuziune transfronteliera si ce


institutii are competenta de a verifica legalitatea fuziunii?

65

Cine si cum este raspunzator pentru prejudiciul cauzat unei societati ca urmare a unor
neregularitati constatate in urma inmatricularii societatii si neacoperite de societate in
termnul prevazut de lege?

46

Consiliul de administratie al societatii Coral SA, administrata in sistem unitar, este insarcinat cu
indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu
exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Care sunt componentele
de baza ale consiliului de administratie al societatii Coral SA, care nu pot fi delegate
directorilor?

37

Contractul de inchiriere a unui bun imobil apartinand debitorului poate fi desfiintat in cadrul
procedurii insolventei?

68

Creditoarea SC N SA a solicitat Tribunalului Dolj deschiderea procedurii insolventei fata de


debitoarea sa, SC E SA, cu sediul in municipiul Craiova. Parata a contestat ca se afla in stare de
insolventa si a sustinut ca sunt in curs de derulare operatiunile de fuziune prin absorbtie cu SC G
SA, cu sediul in Piatra Neamt. Constatand ca debitorul a formulat contestatia cu depasirea
termenului de 10 zile de la primirea cererii de deschidere a procedurii insolventei, judecatorul sindic
a respins ca tardiva contestatia si a dispus deschiderea procedurii. Ulterior, registrul comertului a
acomunicat instantei ca drept urmare a finalizat procedurii de fuziune prin absorbtie, debitoarea s-a
dizolvat, iar SC G SA a preluat integral activul si pasivul societatii parate. Ce va dispune in
continuare Tribunalul Dolj?

73

D
Definiti notiunea de insolventa

67

Definiti notiunea de patrimoniu de afectatiune.

Doi fondatori ai societatii comerciale Ficus SA au constata dupa inmatriculare ca actul constitutiv ii
lipseste o mentiune prevazuta de lege. Acestia au sesizat existenta neregularitatii organelor de
conducere ale societatii, pentru a fi inlaturata. Societatea nu a luat masuri in acest sens in termenul
prevazut de lege - cel mult 8 zile de la data constatarii acelei neregularitati. a) Organele societatii
pot fi obligate sa acopere neregularitatile constatate? Cine poate invoca aceste neregularitati
si unde?, b) Ce sanctiuni i se aplica societatii?

45

E
Enumerati formele de societati comerciale la care , la constituire, legea instituie
obligativitatea existentei aportului in numerar.

12

F
Fondatorii unei societati pe actiuni administrate in sistem unitar intocmesc sub forma inscrisului sub
semnatura privata un prospect de emisiune. Prospectul de emisiune cuprinde datele prevazute la
art. 8 din Legea nr.31/1990, cu exceptia celor privindu-i pe administratori si directori, respectiv pe
cenzori. Prospectul de emisiune cuprinde si data inchiderii subscriptiei. Acesta este semnat de
fondatori si depus la oficiul registrului comertului in vederea autorizarii publicarii de catre judecatorul
delegat. Pentru ce motiv oficiul registrului comertului respinge prospectul de emisiune.

53

I
Ilie Ion si Ilie Gica, casatoriti fiind, au constituit o intreprindere familiala impreuna cu fii lor in varsta
de 18, respectiv 19 ani, la data de 10.02.2010. Ilie Ion este desemnat reprezentant al intreprinderii
familiale. La data de 20.12.2010, intreprinderea familiala in cauza se afla in imposibilitatea de a-si
plati datoriile contractate. a) Cine stabileste calitatea de reprezentant al lui Ilie Ion si ce
competente ii revin acestuia in calitatea respectiva? b) Cum raspund membrii intrprinderii
familiale pentru datoriile contractate?

Ilie Ion si Ilie Gica, casatoriti fiind, au constituit o intreprindere familiala impreuna cu fii lor, de 16,
respectiv 17 ani, in conditiile OUG nr 44/2008. Cei doi fii cer incetarea intrprinderii prin retragerea lor
a) Ce efect are acesta retragere asupra existentei intreprinderii? b) In ce conditii
intreprinderea familiala astefl constituita vinde din bunurile afectate activitatii intreprinderii si
dobandeste bunuri pentru aceeasi activitate?

10

Ilie Ion, reprezentant al unei intreprinderi familiale, nu formuleaza cererea catre oficiul registrului
comertului pentru a solicita inregistrarea si autorizarea functionarii acesteia in temeiul prevazut de
OUG nr. 44/2008, de 7 zile de la data incheierii acordului de constituire. a) Poate fi acoperita
aceasta neregularitate? b) Cum tine contabilitatea reprezentatntul intreprinderii familiale? c)
Care sunt prerogativele membrilor intreprinderii familiale?

11

In 2009, SC A SRL, prin reprezentantii ei, B.V. si C.E. in calitate de administratori, a incheiat un
contract de distributie exclusiva cu SC G SRL, in calitate de distribuitor. Societatea distribuitoarenu
si-a indeplinit obligatiile , ceea ce a produs un prejudiciu important societatii A. Dupa un an, AGA SC
A SRL ii revoca din functie pe cei doi administratori, fiind numit D.C. ca administrator unic. In aceeasi
sedinta, administrator unic. In aceasi sedinta, administratorul SC G SRL a recunoscut datoria pe
care societatea lui o are fata de SC A SRL si s-a obligat sa predea bunurile care ii fusesera
incredintate in vederea aducerii la indeplinire a contractului de distributie. Intrucat pe de o parte, SC
G SRL nu a achitat datoria, pe de alta parte, s-a dispus divolvarea ei, SC A SRL a formulat o cerere
de chemare in judecata a fostilor administratori B.V. si C.E. , considerandu-i vinovati pentru
prejudiciul cauzat societatii in perioada in care au ocupat aceste functii. Instanta a respins actiunea ,
retinand ca societatea reclananta SC A SRL trebuia sa recupereze creanta de societatea debitoare
SC G SRL. a) Poate fi chemata in judecata o societate comerciala aflata in dizolvare? b) Este
corecta solutia instantei?

60

In anul 2005, intre SC TA SRL, in calitate de chirias, si D.D., in calitate de proprietar, intervine un
contract de inchiriere a unui spatiu situat in Bucuresti. Un an mai tarziu, D.D. inregistreaza la DGFP o
cerere de reziliere a contractului, la care ataseaza un acord al societatii privind rezilierea, semnat de
adiministratorul societatii, A.B., in calitate de reprezentant legal al acesteia. .................................. a)
Precizati care este momentul din care numirea administratorului unei societati comerciale
este opozabila tertilor, b) Este intemeiata cererea de chemare in judecata formulata de
reclamanta SC TA SRL ?

32

In cazul cererii introductive formulate de creditori, depunerea unei cautiuni este obligatorie?

70

In cazul in care adunarea generala a unei SA decide sa initiezen actiunea in raspundere


contra administratorilor, manadatul acestora va inceta de drept sau acestia vor fi suspendati
de drept? Argumentati.

28

In ce consta obligatia de non-concurenta a administratorilor unei societati cu raspundere


limitata si care este sanctiunea in cazul incalcarii acestei obligatii?

50

In data de 02.02.2009, Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) SC VOX SA numeste membrii


consiliului de administratie. La aceeasi data, consiliul de administratie decide ca B.T. sa fie
presedintele consiliului. Pe baza acestei hotarari a consiliului, in a doua sesiune, AGA ia act de
numirea lui B.T. in functia de presedinte al consiliului de administratie. Ulterior, la 15.03.2011,
consiliul de administratie ii revoca pe B.T. din functia de presedinte al consiliului, iar la data de
15.04.2011, AGA decide revocarea lui B.T. din calitatea de administrator. In aceasta situatie in data
de 27.11.2011, B.T., cheama in judecata societatea si solicita instantei sa dispuna anularea hotararii
de revocare adoptate de consiliul de administratie. a) Este intemeiata actiunea in anularea
hotararii consiliului de administratie formulata de reclamantul B.T. ? b) In ipoteza in care se
revine asupra revocarii lui B.T., acesta mai poate detine functia de presedinte al consiliului de
administratie?

29

In vederea constituirii prin subcriptie publica, o societtae pe actiuni prevede, in prospectul de


emisiune, un capital social de 25.000 euro. Se constata ca subscrierile publice sunt de 26.000 euro,
cu 1.000 euro mai mult. Ce hotarasc fondatorii in acest caz?

52

Inmatricularea grupului de interes economic in registrul comertului prezuma calitatea de


comerciant? Explicati.

77

Intrucat la o luna de la inregistrarea societatii comerciale in registrul comertului administratorul


desemnat renunta la functia sa din motive personale, asociatii numesc un nou administrator, pe care
il imputernicesc cu inregistrrea actului aditional la registrul comertului. Cu aceasta ocazie , se
constata ca din dosarul societatii lipsesc anumite documente , cum ar fi specimenul de semnatura si
cazierul administratorului initial, contractul de inchiriere privind imobilul in care se afla sediul
societatii, dovada depunerii in contul societatii a aportului in numerar varsat de unul dintre asociati.
Este posibil ca dupa inregistrrea societatii comerciale sa fie depuse in dosarul acesteia
documentele care lipsesc?

24

Ion C. isi organizeaza activitatea economica la data de 10.12.2010, sub forma unei intreprinderi
individuale; o luna mai tarziu ii angajeaza cu contract de cumca pe Ilie M, si pe Oprea G. Prin
inmatricularea in registrul comertului, Ion C dobandeste personalitate juridica sau calitate de
comerciant? In calitatea sa de angajator, ce prerogative are Ion C?

Ion Vasile si Ion Visa, casatoriti fiind constituie cu cei doi fii ai lor de 17, respectiv 18 ani, o
intreprindere familiala, potrivit OUG nr.44/2008. a) Ce temei juridic sta la baza intreprinderii
familiale constituite de familia Ion? Definiti temeiul juridic si aratati cuprinsul acestuia. b)
Care este statutul juridic al membrilor familiei dintr-o intreprindere familiala?

Ionescu V isis desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata si doreste sa incheie un contract
de colaborare cu Georgescu I, precum si doua contracte de munca cu Ion G si Vasile I. Ionescu V in
calitate de PFA, poate incheia valabil astfel de contracte? Explicati.

Ionescu V. isis desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata de la data de 20.12.2010. La


10.03.2011 constata ca se afla in imposobilitatea de a plati datoriile contractate. Cum raspunde
Ionescu V in aceasta calitate pentru obligatiile sale?

L
L.C. a chemat in judectaa SC S SRL si pe L.E., in calitate de asociat, solicitand instantei de judectaa
sa oblige paratii sa ii restituie cota de 50 % din totalitatea bunurilor societatii, din care face parte si
un spatiu comercial si un autoturism Dacia, inclusiv din capitalul social, la care are dreptul ca urmare
a excluderii sale. Instanta a admis in parte actiunea, acordandu-i reclamantului cota de 50% din
capitalul social. Este corecta solutia instantei de judecata?

36

La data de 10.04.2004, instanta a dispus dizolvarea SC PC SRL si intrarea ei in faliment, numirea


lichidatorului judiciar, si s-a acordat termen pana la 28.01.2006 pentru a se analiza stadiul
falimentului si situatia societatii. In 20.10.2004, societatea SC PC SRL, reprezentata prin
administratorul special P.D., formuleaza o cerere de chemare in judecata a SC AL SRL si solicita
instantei ca prin hotararea sa o oblige pe acesta la plata contravalorii constructiei, edificata de
societatea reclamanta. In apararea sa, SC AL SRL solicita respingerrea actiunii intrucat a fost
introdusa de o persoana care nu are calitatea de reprezentant al societatii reclamante. In opinia dvs
ce solutie va da instanta de judecata?

72

La data de 20.11.2006, M.V. constituie SC GV SA, fiecare actionar detinand un numar de 50 de


actiuni nominative in valoare de 45.000 lei. La data de 16.03.2008, M.V. cesioneaza catre SC GG
SRL toate actiunile pe care le detine la SC GV SA, primind contravaloarea integrala a acestora. La
data de 15.03.2009, SC GG SRL este somata de SC GV SA sa achite suma de 20.000 lei
reprezentand varsaminte aferente actiunilor dobandite si care nu au fost integral achitate de M.V. SC
GG SRL refuza sa achite contravaloarea varsamintelor neefectuate, aratand ca M.V. avea acesta
obligatie, care de altfel, la data de 20.11.2007 s-a prescris. Este indreptatit actionarul - SC GG
SRL - sa refuze achitarea sumei de 20.000 lei reprezentand varsaminte neefectuate aferente
actiunilor dobandite de la M.V?

31

M
M.T. este titularul a 10 actiuni nominative emise in forma materiala la o societate comerciala pe
actiuni. In scopul instrainarii acestora, M.T. I le inmaneaza personal cumparartorului I.V. la momentul
achitarii pretului lor. Este valabila transmiterea dreptului de proprietate catre cumparator?
Argumentati.
Membrii consiliului de administratie al societatii Primex SA administrata in sistem unitar, potrivit
art.144 din Legea nr.31/1990, trebuie sa isi exercite mandatul cu prudenta si diligenta unui bun
administrator. Unul dintre administratori ia o decizie de afaceri fiind in mod rezonabil indreptatit sa
considere ca actioneaza in intesul societatii si pe baza unei informatii adecvate. In ce consta o
decizie de afaceri potrivit Legii nr.31/1990

26

38

O
O persoana fizica autorizata poate incheia contracte de munca individuale cu terte persoane
pentru aducerea la indeplinire a activitatii autorizate? Poate persoana autorizata insasi sa
cumuleze calitatea de PFA cu cea de salariat?

O societate comerciala pe actiuni administrata in sistem unitar dobandeste un bun, de la un actionar,


in ternmen de 1 an de la constituire, contra unei sume de bani reprezentand mai putin de o zecime
din valoarea capitalului social subscris. Vanzarea s-a realizat fara nici o formalitate. Registrul
comertului refuza inscrierea vanzarii. Sa se prezinte temeniul juridic.

41

O societate cu raspundere limitata poate avea ca sociat unic o alta societate cu raspundere
limitata cu asociat unic?

19

P
Patru societati comerciale si o asociatie profesionala au decis constituirea unui grup de interes
economic, intocmind in acest sens un act constitutiv pe care il semneaza reprezentantii legaliai celor
cinci membri. Membrii grupului decid sa nu constituie un capital social al grupului la momentul
infiintarii. Registrul comertului respinge cererea de inregistrare a grupuluide interes economic.
Precizati care este motivul refuzului de inregistrare a grupului in registrul comertului.

75

Patru societati pe actiuni incheie un contract prin care constituie un grup de interes economic.
Contractul este incheiat in forma autentica ; contractul include si elemntele stabilite cu privire la
cuprinsul acestuia de art. 122 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea
si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare. La clauza referitoare la capuitalul
subscris si varsat, cu mentionarea aportului fiecarui membru, se prevede ca drepturile societatilor pe
actiuni - membre ale grupului - sa fie reprezentate prin actiuni nominative, iar la clauza referitoare la
profit, contractul prevdere ca profiturile obtinute din activitatea grupului sa ii revina acestuia. Sunt
valabile clauzele referitoare la drepturile membrilor grupului si la distribuirea profitului catre
grup? Explicati.

76

Precizati care este diferenta, sub aspectul raspunderii pentru obligatiile sociale, intre asociatii
comandidati si asociatii comanditari.

13

Precizati care sunt formele de societati comerciale pentru care Legea nr. 31/1990 instituie
obligativitatea varsarii integrale a capitalului social subscris la momentul constituirii.

18

Precizati care sunt formele de societati comerciale pentru care Legea nr. 31/1990 prevede
existenta unui capital social minim la constituire si care este valoarea acestuia.

16

Prin actul constitutiv al SC OMC SA actionarii au prevazut un capital social de 10.000 lei, care se
divide in 100 de actiuni, din care: 50 de actiuni niminative in valoare de 150 lei fiecare si 50 de
actiuni preferentiale cu dividend prioritar in valoare de 50 lei fiecare. a) O societate pe actiuni poate
emite mai multe categorii de actiuni? b) Este valabila prevederea din actul constitutiv privind
actiunile emise de societate?

22

Prin actul constitutiv al unei societati pe actiuni, consiliul de administratie a fost autorizat ca in termen
de 3 ani de la data inmatricularii sa isi majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala
determinata (capital autorizat). Capitalul subscris la data constituirii este de 28.000 euro,. In termenul
prevazut prin actul constitutiv, societatea comerciala isi majoreaza capitalul social prin emiterea de
noi actiuni, in schimbul aporturilor, prin modificarea actului constitutiv, cu o valoare de 15.000 euro.
Registrul comertului refuza depunerea actului modificator, in forma autentica si textul
complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile. Pe ce motiv?

55

Prin ce se diferentiaza aportul in natura de aportul in creante?

20

Prin hotararea AGA din 04.06.2009 s-a decis dizolvarea SC II SRL si a fost numit B.F. in calitate de
lichidator, fiind indeplinite toate formalitatile prevazute de lege cu privire la acesta hotarare. La data
de 18.06.2009, dupa ce procedura de lichidare a inceput, dar inainte de publicarea hotararii de
dizolvare in Monitorul Oficial, societatea comerciala, prin imputernicit cu procura speciala, a incheiat
un contract de vanzare-cumparare a unui autoturism proprietate a societatii cu SC L100 SRL. Afland
despre existenta acestui contract de vanzare-cumparare, SC II SRL, prin lichidator, cheama in
judecata societatea cumparatoare si solicita instantei de judecata sa constate nulitatea absoluta a
contractului de vanzare-cumparare incheiat in 18.06.2009. In motivarea cererii sale, societatea
reclamanta arata ca din momentul in care procedura de dizolvare a inceput nu mai pot fi intreprinse
operatiuni noi in mod valid. Care este sanctiunea prevazuta de lege in cazul in care o societate
comerciala aflata in dizolvare incheie operatiuni noi?

59

Reclamantul D.I. in calitate de asociat al SC D srl, il cheama in judecata pe V,V, celalalt asociat,
solicitand instantei sa dispuna dizolvarea societatii comerciale si impartirea patrimoniului societatii,
constituit dintr-un teren agricol in suprafata de 4.900 m extravilan si alte bunuri mobile. Paratul V.V.
la randul sau, solicita instantei partajarea bunurilor dobandite de societate in perioada in care si-a
desfasurat activitatea. Instanta de judecata a admis in parte actiunea si a dispus dizolvarea SC D
SRL, dar a respins cererile privind impartirea patrimoniului ca prematur formulate. Apreciati ca
temeinica si legala solutia instantei de judecata?

61

S
SC A SA, SC B SA, si SC C SA au decis constituirea unui grup de interes economic, prin intermediul
caruia sa actioneze mai coerent pe pietele internationale. Dupa constituire, grupul decide
contractarea unui imprumut necesar desfasurarii activitatii. La scadenta, creditorii grupului au
demarat procedura de recuperare a creantelor. Intrucat grupul de interes economic nu are bunuri
sau venituri proprii, cum vor proceda creditorii?

74

SC ABC SA ( in calitate de reclamanta) , reprezentataa prin administrator, a chemat in judecata SC


TC SRL- Sucursala Ilfov ( In caliatate de parata) si a solicitat ca acesta sa fie obligata la plata sumei
de 130.549 lei, reprezentand contravaloarea marfurilor livrate in primul trimestru al anului 2011, si a
penalitatilor de intarziere, conform contractului. Tribunalul admite cererea de chemare in judecta si
prin sentinta obliga parata la plata sumei de 192.378 lei, retinand in sarcina paratei faptul ca nu si-a
respectat obluigatia de plata a marfurilor potrivit contractului nr.467 din decembrie 2010. Sentinta a
fost atacata de SC TC SRL, aratand in motivare faptul ca parata SC TC SRL - Sucursala Ilfov este
una dintre sucursalele sale, care nu are capacitate de exercitiu, prin urmare nu poate sa fie parte in
cadrul unui proces. Este intemeiata motivarea SC TC SRL?

15

SC B SRL, in contradictoriu cu SC G SRL si SC A SRL, a soclicitat instantei sa fie repusa in termenul


de exercitare a opozitiei impotriva proiectului de fuziune prin absorbtie dintre SC G SRL si SC A SRL
si sa admita opozitia formulata de reclamanta in calitate de creditoare a societatilor parate, impotriva
fuziunii acestora, inregistrata la registrul comertului in data de 15.10.2008. In sustinerea cererii,
reclamanta ( SC B SRL) a aratat ca in termenul de 30 zile prevazut de Legea societatilor comerciale
a depus la registrul comertului doua adrese, in data de 03.08.2008 si in datade
23.08.2008............................... Este temeinica si legala solutia instantei?

57

SC C SRL, prin administrator, a solicitat inregistrarea la registrul comertului a hotararii de fuziune prin
absorbtie a doua societati comericiale: SC A SRL si SC B SRL. Cererea de inscriere de mentiuni a
fuziunii a fost respinsa, cu motivarea ca proiectul de fuziune intocmit in cauza nu cuprinde toate
elementele cereute de lege, intrucat nu se mentioneaza sursa sumei cu care se majoreaza capitalul
social si lipseste fundamentarea fuziunii, potrivit art.241 b) din Legea nr.31/1990................... Este
corecta respingerea cererii de inscrierea de mentiuni cu privire la fuziunea prin absorbtie in
care SC C SRL urmeaza sa inglebeze SC A SRL si SC B SRL? Ce va intreprinde in continuare
SC C SRL?

56

SC M SRL si SC V SRL, reprezentate de adminitratori, au incheiat un protocol prin care au stabilit


reorganizarea SC V SRL in sensul transmiterii cu titlu universal a patrimoniului ei catre SC M SRL a)
Ce forma de reorganizare intervine in cauza? B) Protocolul incheiat intre cele doua societati
este suficient pentru realizarea valabila a operatiunii si transmiterea cu titlu universal a
patrimoniului?

58

SC PL20SA a luat fiinta in anul 2010, avand un capital social de 90.000 lei. In data de 20.09.2011,
consiliul de administratie aproba cumpararea unui imobil, aflat in proprietatea actionarului V.B.,
pentru care urmeaza sa se achite suma de 200.000 lei, cutoate ca de la sedinta lipseste unul dintre
administratori, respectiv B.D.. Intrucat nu este de acord cu hotararea consiliului de administratie,
B.D. cheama in judecata societatea si solicita instantei sa constate nulitatea acestei hotarari, care a
fost adoptata cu incalcarea legii. a) Este posibil ca o hotarare a consiliului de administratie sa
fie atacata in instanta? b) Consiliul de administratie poate decide in mod valabil achizitionarea
de catre societatea comerciala a unui imobil de la unul dintre actionarii sai?

33

Societatea comerciala Farim SA si-a construit pe anul 2010 un fond de rezerva potrivit prevederilor
Legii nr.31/1990 de 10% prin preluari din profitul societatii. In acelasi an s-a obtinut un excedent, prin
vazarea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala, care nu a fost intrebuintat la
plata cheltuielilor de emisiune si nici destinat amortizarilor. Unde va fi inclus excedentul obtinut de
societatea Farim SA? Motivati.

49

Societatea comerciala Farma SA adminstrata in sistem unitar are trei cenzori si un supleant, alesi de
adunarea generala a actionarilor. Dupa doia ani de la constituire, societatea isi modifica actul
constitutiv in sensul optarii pentru sistemul dualist de administrare, prin hotararea adunarii generale
extraordinare a actionarilor. a) Societatea isi poate modifica sistemul de administratie pe
parcursul existentei societatii? b) In functie de raspunsul ales, aratati consecintele produse
cu privire la controlul de gestiune al societatii si cu privire la cenzori. Explicati.

47

Societatea comerciala IMPEX SRL are ca obiect de activitate mentionat in actul constitutiv numai
comercializarea de articole de imbracaminte. In urma unei verificari efcetuate la locul desfasurarii
comertului se constata ca SC IMPEX SRL comercializeaza si produse alimentare. Ce sanctiune i se
aplica societatii si cine declara aceasta sanctiune?

54

Sotii Popescu doresc sa infiinteze o intreprindere familiala avand ca obiect de activitate agroturismul,
impreuna cu copii lor, P.A., de 18 ani si P.C de 16 ani, si cu familia fretelui sotului, din care fac parte
si sotia cu cei doi fiimajori ai cuplului. In acest sens, depun o cerere de inregistrare a intreprinderii
familiale la registrul comertului, care este respinsa, aratandu-se pe de o parte ca actul de constituire
nu cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege, iar pe de alta parte, ca nu poate face
parte din aceeasi intreprindere si familia fratelui domnului Popescu. a) Care sunt mentiunile pe
care trebuie sa le contina in mod obligatoriu actul de constituire a intreprinderii familiale? b)
Cine poate detine calitatea de membru al unei intreprinderi familiale?

CONTABILITATEA SI RAPORTAREA FINANCIARA CONFORME REGLEMNTARILOR NATIONALE


FORMA SI CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

Se dau urmatoarele elemnete (in lei): Materii prime=600.000 lei, furnizori=400.000 lei( din care cu scadenta
intr-o perioada mai mare de 1 an 100.000 lei), ajustari pentru deprecierea materiilor prime 20.000,
clineti=2.000.000 lei, credite primite de la banci=1.000.000 lei( din care cu scadenta mai are 1 an 200.000
lei) TVA de plata 100.000, debitori diversi=50.000 lei, clineti creditori cu scadenta in anul urmator 90.000
lei, ajustari pentru deprecierea creantelor- clienti =200.000, datorii salariale si sociale=400.000, conturi la
banci=2.000.000; veenituri in avans=70.000 ( din care pe termen scurt=50.000) ; subventii aferente
activelor=130.000, cheltuieli in avans=50.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli=90.000; investitii
financiare pe termen scurt=200.000; cifra de afaceri=2.000.000 ( din care obtinuta din productia cu ciclu
lung de fabricatie). Sa se calculeze fondul de rulment prezentat ca indicator la pozitia E in bilantul
conform OMFP (Active circulante nete/Datorii curente nete)

Se dau urmatoarele elemente (in lei): Capital social=2.000.000; terenuri=200.000, rezerve=200.000,


cladiri=700.000, aortizarea cladirilor=200.000, rezultat reportat=400.000, licente=100.000, cheltuieli cu
amortizarea cladirilor si echipamentelor=150.000, titluri de participare=300.000, ajustari pentru deprecierea
terenurilor=50.000, venituri din dobanzi=30.000, echipamente tehnologice=600.000, amortizarea
echipamentelor tehnologice=100.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli=300.000, credite primite de la
banci=800.000 (din care cu scadenta mai mare de 1 an =600.000); subventii aferente activelor primite
pentru achizitia echipamentelor tehnologice=200.000, venituri in avanas =80.000 (din care pe termen
lung=60.000). Sa se calculeze capitalurile permanente prezentate la indicatorul F din bilantul
conform OMFP(sau total active minus datorii curente)

Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): Produse finite=500.000, rezerve=10.000, ajustari pentru
deprecierea produselor finite=50.000, clinti =400.000, titluri de participare- actiuni detinute la entitatile
afiliate pe termen lung 300.000, titluri de plasament=200.000, efecte comerciale de plata=20.000, cheltuieli
in avans=80.000, avansuri platite furnizorilor=30.000, licente=50.000, cheltuieli cu materiile prime=100.000,
venituri in avans=30.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli=500.000 (din care cu scadenta foarte
probabil in anul urmator=300.000); credite primite de la banci pe termen lung=200.000 (din care cu
scadenta in anul urmator=30.000), credite primite pe termen scurt =90.000 ( din care pentru un credit de
30.000 s-a amanat scadenta cu 2 ani); salarii datorate =700.000; clienti creditori=60.000,
furnizori=1.000.000 (din care cu scadenta intr-o perioada mai mare de 1 an=200.000), conturi la
banci=1.200.000. Determinati valoarea activelor circulante si a datoriilor cu scadenta mai mare de 1
an potrivit modelului de bilant cf OMFP

Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): Echipele tehnologice =100.000, titluri de participare-actiuni
detinute la entitatile afiliate pe termen lung=300.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli=300.000,
imprumut din emisiunea de obligatiuni =500.000 ( din care cu scadenta mai mare de 1 an=450.000),
ajustari pentru deprecierea terenuriloe =200.000; cifra de afaceri=1.000.000, amortizarea echipamentelor
tehnologice=20.000, imprumuturi acordate pe termen scurt =350.000 ( din care pentru un imprumut in
valoare de 100.000 s-a amanat scadenta cu 2 ani), subvetii aferente activelor =100.000, fnd comercial
achizitionat=200.000, chelt de dezvoltare=50.000, terenuri=700.000, cheltuieli in avans=200.000,
furnizori=400.000( din care cu scadenta intr-o perioada mai mare de 1 an=180.000) TVA de plata=20.000.
Determinati valoarea activelor imobilizate si a adatoriilor cu scadenta mai mica de 1 an potrivit
modelului de bilant cf OMFP .

Sa se determine valoarea totala a veniturilor din exploatare si a cheltuielilor financiare potrivit


modelului de Cont de profit si pierere cf OMFP, cunoscandu-se urm informatii (in lei): Venituri din
vanzarea marfurilor=600.000, chelt din diferente de curs valutar=50.000, venituri din productia
imobilizata=200.000, subventii pentru investitii (aferente activelor)=200.000, venituri aferente costului
productiei obtinute=300.000, chelt in avans=40.000, venituri din vanzarea de imobilizari
corporale=100.000, venituri din subventii de exploatare aferente materiilor prime=200.000; piederi din
vanzarea imobilizarilor financiare=50.000, venituri din despagubiri=20.000; venituri din subventii pt
investitii=20.000, chelt cu dobanzile=100.000, chelt privind cedarea activelor=30.000

Sa se determine valoarea totala a chelt din exploatare si a veniturilor financiare potrivit modelului
de Cont de profit si pierere cf OMFP, cunoscandu-se urm informatii (in lei): Chlet cu materiile
prime=300.000, venituri din dobanzi=80.000, chelt cu energia=100.000, chlet cu serv primite de la
terti=200.000, cifra de afaceri=500.000, venituri in avnas=60.000, venituri din diferente de curs
valutar=40.000, chelt cu salariile si asimilate =500.000, chlet cu amortizarea imobilizarilor=400.000, chelt in
avans=200.000, venituri din creante reactivate=250.000, chelt cu deprecierea materiilor prime=100.000,
castiguri din cedarea imobilizarilor financiare=60.000, cjhelt cu ajustarea pentru deprecierea
terenurilor=20.000, chelt cu chiriile =50.000, venituri din subventii de exploatare aferete salariilor =200.000,
venituri din ajustarea valorii cladirii=180.000, venituri aferente intereselor de participare=150.000.

In cursul exercitiului N, intreprinderea Alfa a evidentiat in contabilitate urmatoarele incasari si plati (in lei):
Tabel; incasari de la clienti=4.600.000 lei, plati din rambursarea de credite bancare=820.000 lei, incasari de
onorarii si comisioane=100.000, incasari de subventii de exploatare=350.000, plati de
TVA=430.000.................Numerarul si echivalenetele de numerar la inceputul anului au fost de 1.200.000
lei iar la sf anului de 6.370.000 lei. Efectul variatiilor cursurilor monedelor straine a fost de +240.000 lei. Sa
se intocmeasca Situatia fluxurilor de numerar.

La 31.12.N se cunosc urmatoarele informatii despre societatea Beta (in lei): Tabel: Profit brut=5.400.000,
Plati din rambursarea de aporturi la capital in numerar=300.000, Pierderi din vanz de imobilizari
corporale=320.000Numerarul si echivalentul de numerar la inceputul anului au fost de 800.000 lei,
iar la sf anului de 2.420.000 lei. Sa se intocmeasca Situatia fluxurilor de numerar cf OMFP, stiind ca
pentru determinarea fluxului net din exploatare se utilizeaza metoda indirecta.

In cursul exercitiului N, societatea Alfa inregistreaza in contabilitate: 4111 = 707 100.000 lei si 607 = 371
80.000 lei; Sunt inregistratile de mai sus cosecinta aplicarii principiului intangibilitatii bilantului de
deschidere si al necompensarii? Argumentati raspunsul.

Societatea Alfa detine un stoc de marfa achizitionat la un cost de 100.000 lei. La 31.12. N, societatea a
determinat valoarea realizabila eta a stocului la 90.000 lei si a inregistrat o ajustare pentru deprecierea
marfurilor in valoare de 10.000 lei. La data de 15.01 N+1, societatea a avandut stocul de marfuri la 80.000
lei. Cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, ce trebuie sa faca societatea Alfa pentru a
respecta principiul independentei exercitiilor?

10

Societatea Alfa a incasat un avans de la un client in decembrie anul N in suma de 50.000 lei si i-a vandut
acestuia ulterior (in ianuarie N+1) un stoc de marfuri la pretul de 90.000 lei, costul marfurilor vandute fiind
de 70.000 lei. Contabilul societatii efectueaza urmatoarele inregistarri contabile: - incasarea avansului in
decembrie N: 5121=707 50.000 lei; - vanzarea stocului de marfuri in ianuarie N+1: 607=371 70.000 lei.
Inregistratile de mai susu sunt conforme tuturor conceptelor si principiile contabile generale din
OMFP. Argumentati raspunsul.

11

Contabilul societatii Alfa , proaspat angajat, a avut de inregistrat in contabilitate o factura de vanzare a unui
stoc de marfa emisa la 10.02 N, la valoarea de 10.000 lei si incasarea acesteia la data de 17.02N. Costul
marfurilor vandute a fost de 8.000 lei. Solutia adoptata de acesta a fost urmatoarea: - la data de 10.02Nvanzarea stocului: 4111=472 10.000 lei; 607=371 8.000 lei, - la data de 17.02.N - incasarea facturii:
5121=4111 10.000 lei si concomitent: 472=707 10.000 lei. Este solutia de mai sus conforma principiilor
contabile gnerale enuntate de OMFP? Argumentati raspunsul.

12

Societatea Alfa este producatoare de produse cosmetice. Pe 15.10.N , o clineta a deschis actiune in justitie
impotriva societatii ca urmare a unei reactii alergice suferite in urma utilizarii unei crme produse de Alfa.
La 31.12N, in urma dicutiei cu avocatul societatii, managementul a estimat un provizion pentru litigii in
valoare de 50.000 lei. La data de 24.02 N+1, este pronuntata sentita, potrivit careia Alfa trebuie sa
plateasca despagubiri in valoare de 75.000 lei. Cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, ce
trebuie sa faca societatea Alfa pentru a respecta principiul prudentei?

13

Contabilul societatii Alfa inregistreaza in exercitiul N plata unei chirii aferente urmatoarelor doua exercitii in
suma de 2.000 lei, astfel: 612=5121 2.000 lei. Ce principiu contabil a fost incalcat? Argumentati
raspunsul.

14

Sa presupunem ca, la 01.01N, entitatea raportoare Alfa SA achizitioneaza un utilaj la costul de 5.000 lei.
Intrucat activul este destinat unei noi activitati, managerii nu sunt in masura sa aprecieze modul in care
activul isi va consuma beneficiile viitoare si aleg metoda liniara. Durata de utilizare est estimata la 5 ani. Cu
ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, managerii constata ca utilajul s-a consumat de o maniera
degresiva si decis schimbarea metodei de amortizare (coeficient de degresie=1.5). De semenea, ei
aprecieaza ca durata de utilizare care corespunde cel mai bune ritmului de consum este de 4 ani, si nu de
5 ani. Care este incidenta schimbarilor de metoda de amortizare si de durata de utilitate cf OMFP. Ce
presupune aplicarea principiului permanentei metodelor in acest caz?

15

Societatea Alfa detine la 31.12. N un pachet de valori mobiliare pe termen scurt (100 titluri Beta achiz la
1.10 N-1 Cu=20lei) La sf ex N-1 SC Beta este admisa la tranzactionare pe BVB. Cursul bursier la 31.12N
=25 lei/buc. Admiterea la tranzactionare a SC Beta va det trecerea de la evaluarea la cost la cea la
valoarea justa. Este schimbarea bazei de evaluare a titlurilor o schimbare de politica(metodica)
contabila?

16

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE


In vederea constituirii, o societate pe actiuni a efectuat cheltuielile: taxa platita la Registrul
Comertului=1000 lei, onorariul avocatului=1500 lei, chelt privind emisiunea si vanz actiunilor=1400. Potrivit
politicii contabile utiliz de SC, chelt de constituire sunt capitalizate si amortizate in 5 ani. a)
Recunoasterea chelt de constituire , b) Amortizarea lor pe perioada maxima admisa de OMFP

17

La sfarsitul primului an de la infiintare, o entitate prezinta in bilant chelt de constituire neamortizate =900
lei, iar capital propriu este format din: capital social=500 lei, profit net al exercitiului curent (inclusiv cel
destinat rezervei legale)=1680 lei. Rezerva legala de constituit din profitul curent=100 lei. Conform
OMFP, precizati suma maxima care se poate distribui din profitul net al exercitiului.

18

Societatea comerciala Alfa a achiz in 07.08 N de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, dreptul de
exploatare a unui perimetru in zona Brazi, costul fiind de 200.000 lei Anterior acestei date a efectuat studii
topografice=10.000 lei. Durata licentei=4 ani, cu posibilitatea de transformare in licenta de exploatare.
Totodata, fima efectueaza, in 15.08 N, studii geologice =5.800 lei in vederea estimarii cantitatii de petrol din
subsol. Contabilizati: a) Studiile topografice, b) Achizitia dreptului de exploatare, c) Studiile
geologice, d) Amortizarea anuala.

19

O entiatate care activeaza in domeniul piscicol si are ca ob de activ cresterea si val. crapului, primeste in
concesiune un lac care apartine domeniului public. Durata concesiunii = 20 ani, incepand cu 01.01 N. In ctr
valoarea concesiuni = 1.000.000 lei, cu o redeventa lunara = 4.167 lei, platita pe 15 a lunii urmatoare.
Amortizarea se face pe durata ctr. La expirarea ctr lacul se restituie statului. Contabilizati: a) Primirea
concesiunii, b) Amortizarea lunara a concesiunii c) Redeventa lunara datorata d) Plata
redeventei lunare e) Restituirea lacului la expirarea contractului

20

O entitate care activeaza in domeniul piscicol si are ca ob de activ cresterea si val. crapului, primeste in
concesiune un lac care apartine domeniului public. Durata concesiunii = 20 ani, incepand cu 01.01 N.,
Redeventa lunara = 4.167 lei, platita pe 15 a lunii urmatoare. La expirarea ctr lacul se restituie statului.
Contabilizati: a) Primirea concesiunii, b) Redeventa lunara datorata c) Plata redeventei lunare

21

Societatea Alfa ia in concesiune de la Adminsitratia Parcurilor un lac, in vederea organizarii de plimbari cu


vaporasul. Durata ctr de concesiune = 10 ani. Valoarea contr = 18.000 lei. Amortizarea concesiunii se
efectueaza pe durata ctr, prim metoda liniara. Contabilizati a) Pimirea concesiunii, argumentand
variata aleasa b) Amortizarea lunara a concesiunii c) Redeventa anuala datorata d) Plata
redeventei anuale e) Ce inreg contabila se efctueaza la expirararea duratei contr ?

22

Societatea Alfa ia in concesiune de la Administratia Parcurilor un lac situat intr-un parc, in vederea plimbarii
cu vaporasul. Durata contract concesionare = 10 ani, redeventa = 1.800 lei. Contabilizati a) Primirea
concesiunii, argumentand varianta aleasa b) Redeventa anuala datorata c) Plata redeventei
anuale

23

Societatea comerciala X incheie la 01.12 N un contract de franciza pe 3 ani su SC Y. Conform contractului


SC Y acorda SC X dreptul de a-I vinde produsele textile, sub brandul sau. Produsele vor fi comercializate
prin magazinele deschise de SC X, in conformitate cu practica de afaceri a SC Y. Pentru aceste drepturi
primite, SC X se obliga sa achite taxa de franciza, la inceperea activitatii = 50.000 lei, plus TVA si un
procent lunar =10% dijn valoare produselor cumparate si receptionate lunar, acesta reprez redeventa
cuvenita SC Y. In luna dec. N, SC X primeste fact privind taxe de redeventa = 2.000 lei, tva=24%.
Contabilizati la francizat (SC X) conform OMFP: a)Taxa initiala de franciza b) Amortizarea lunara
recunoscuta c) Inregistrarea redeventei datorate

24

O entitate achiz un program de contabilitate in suma de 30.000 lei plus TVA, care urmeaza a fi utilizat
pentru nevoi proprii. Durata de utilizare economica =3 ani. Contabilizati achizitia programului informatic

25

Societatea Alfa acorda un avans pe baza facturii SC Beta in val de 3.720 lei (3000 lei +tva) in vederea
achiz unui program infomratic. Peste o luna, angajatii firmei Beta instaleaza programul, costul facturat al
programului fiind de 5.200 lei, plus TVA din care se retine avansul platit. Contabilizati: a) Factura privind
avansul (plata facturii are loc ulterior) b) Plata avansului conform extrasului de cont c) Achizitia
programului informatic pe baza facturii si retinetrea avansului platit.

26

La 31.12.N Alfa a achiz un program informatic = 10.000 lei, la data de 31.12.N amortizat liniar in 5 ani. La
31.12 N+1, valoarea de inventar stabilita de comisia de inventariere este de 7.500 lei. In anul N+2,
programul informatic este vandut. Contabilizati: a) Ce inreg contabila se efectueaza la sf anului N+1
b) Cu ce valoare figureaza programul informatic in bilantul anului N+1 c) Ce inregistrare contabila
se efctueaza odata cu vanzarea proframului informatic

27

Conform OMFP, contabilizati derecunosterea urm imobilizari necorporale: a) La expirarea unui contract de
concesiune, odata cu restituirea bunuului, se inregistreaza scoaterea dine videnta a concesiunii primite=
50.000 lei b) Se scoate din evidenta un program informatic, depasit moral, din utilizarea caruia nu se mai
asteapta beneficii economice viitoare. c) Se vinde un program informatic la PV=110.000 lei, exclusiv TVA
=24%. Costul programului informatic a fost de 100.000 lei, amortizarea cumulata pana la data vanzarii fiind
de 30.000 lei.

28

In data de 01.05 N, in vederea achizitiei unui mijloc de transport, i se plateste fcatura aferenta acestui
avans. In data de 20.05 N se primeste factura aferenta acestui avans. In data de 20.05 N, se primeste
factura de achizitie a mijlocului de transport, care cuprinde: Pret cump =5.000 lei, chelt de transp = 500 lei,
tva=24%, din care se retine avansul acordat. In data de 21.05 N se achita datoria fata de furnizor.
Contabilizati: a) Plata avansului b) Primirea facturii de avans c) Achizitia mijlocului de transport si
retinerea avansului d) Plata furnizorului

29

Societatea Alfa a achizitionat un utilaj la cost = 4.000 lei, plus TVA, fcatura fiind primita in data de 10.03.N.
Utilajul este pus in functiune in data de 08.04.N, cheltuileile cu punerea in functiune, efectuate de o firma
specializata, fiind de 500 lei plus TVA. Contabilizati: a) Achizitia utilajului in data de 10.03 N b)
Inregistrarea chelt cu punerea in functiune c) Punerea in functiune a utilajului in data de 08.04 N

30

La inceputul lunii mai a anului N, SC Alfa cumpara de la un fz cu sediul in SUA un utilaj in valoare de
50.000 $. Utilajul este transportat pe cale navala, iar cumparatorul intra in posesia lui din momentul in care
activul este incarcat pe nava, in portul vanzatorului. In data de 10.05N, transportatorul efectueaza in
numele cumparatorului atat incarcarea cat si receptia utilajului. Cursul de schimb valutar=3.5 lei/$. Cu
aceasta ocazie, vanzatorul ii transfera cumparatorului atat proprietatea, cat si riscurile si beneficiile.
Receptia utilajului se face de catre transportator in numele cumparatorului. La receptie transportatorul ii
confirma cumparatorului existenta utilajului solicitat si ii transmite o copie a fcaturii primite de la furnizor si o
copie a procesului verbal de receptie. Pe toata perioada transportului pana la predarea utilajului catre
cumparator, acesta se afla in proprietatea cump si in rasp transportatorului. Utilajul ajunge in tara..... a)
Precizati ce inreg contabila se efectueaza in data de 10.05 N, cu ocazia receptiei utilajului. b)
Calculati costul de achizitie a utilajului c) Contab recunoasterea utilajului pentru constul sau de
achizitie

31

La 01.01 N o entitate achiz un echipament tehnologic pentru extragerea petrolului si cf contr prin care I s-a
acordat dreptul de a efectua exploatari, are obligatia ca la finalizarea exploatarii sa mute echipamentul si
sa reconstituie stratul de sol afectat. La data instalarii echipamentului, entitatea a estimat ca la terminarea
extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea si mutarea activului in valoare de 300.000 lei. Costul de achiz
al echipamentului este de 1.650.000 lei. Echipamentul are o durata de viata estimata initial de 10 ani. In
anul N+14, chelt efective cu demontarea, mutarea activului si restaurarea amplasamentului se ridica la
370.000 lei, din care 150.000 materiale, restul salariale. Contab : a) Achizitia activului b)
Recunoasterea costurilor estimate cu demontarea si mutarea activului c) Recunoasterea in anul
N+14 a costurilor efective cu demontarea si mutarea activului.

32

Alfa construieste in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01N si o finalizeaza la data de
31.11N. Cheltuielile inregistrate in legatura cu constructia au fost: materii prime=160.000 lei, salarii
=120.000 lei, amortizari=150.000 lei, chelt indirecte repartiate=110.000 lei, chelt generale de
administratie=50.000 lei. Contabilizati: a) Costul de productie b) Conta receptia si punerea in
functiune a cladirii.

33

Alfa construieste in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01N si o finalizeaza la data de
31.11 N+1. In anul N, chelt inreg in legatura cu constructia au fost: materii prime=160.000, salarii=120.000,
amortizari= 150.000, chelt indirecte repartizate=110.000, chelt generale de administratie=50.000 lei. In anul
N+1, cheltuielile inregistrate in legatura cu constructia ayu fost: mat prime=140.000, salarii=125.000,
amortizari=155.000, chelt indirecte repartizate=130.000, chelt generate de administratie 60.000 lei.
Contabilizati: a) Recunoasterea costului de productie aferent anului N, b) Recunoasterea costului
de productie aferent anului N+1, c) Receptia lucrarii

34

Alfa detine o cladire veche despre care se cunosc informatiile: Ca=1.200.000 lei, amortizare cumulata
=400.000lei. La data de 01.01N, Alfa a decis demolarea cladirii si construirea unui sediu modern. Pe
parcursul anului N s-au inreg urm chelt: chelt cu serv primite de la o firma specializata in demolari 390.000
lei, chelt cu mat prime=660.000, servicii primite de la terti privind constructia 30.000 lei, salariile
muncitorilor de pe santier=250.000, salariile personalului administr = 80.000, salariile
managerilor=120.000, amortizarea utilajelor utilizate in constructie=12.000 lei. La sfarsitul anului N, cladirea
nu este finalizata. In anul urmator a continuat constructia, inregistrandu-se: chelt cu mate prime=95.000,
salariile muncitorilor de pe santier =250.000 lei, amortizarea utilajelor folosite la constructie =5.000. La
sfarsitul anului N+1 cladirea a fost data in folosinta. Contabilizati: a) Recunoasterea costului de
productie aferent anului N, b) Recunoasterea costului de productie aferent anului N+1 c) Receptia
cladirii

35

Alfa incepe in luna august anul N constructia unui utilaj. Pentru testarea functionarii corecte a utilajului s-au
inregistrat cheltuieli materiale de 300 lei si cheltuieli salariale de 400 lei. In urma testarii au rezultat
esantioane vandute la pretul de 400 lei plus TVA 24%. Contabilizati: a) Cheltuieli afectuate pentru
testarea functionarii corecte b) Obtinerea produselor finite c) Vanzarea produselor finite, d) Care
este tratamentul contabil al costurilor de testare?

36

Societatea Alfa aduce ca aport la capitalul societatii Beta un mijloc de transport evaluat la valoarea
=33.000 lei, in schimbul caruia primeste actiuni, VE=11 lei/act VN=10 lei. Contabilizati majorarea
capitalului social la SC Beta si realizarea aportului.

37

Conform OMFP, contabilizati operatiile de mai jos:a) Se primeste sub forma de donatie un utilaj a carui
valoare justa este =3.000 lei b) La inventarul anului N s-a constatat un plus in sensul ca un calculator cu
valoarea 5.000 lei nu era inregistrat in contabilitate.

38

Alfa schimba utilajul X cu utilajul Y primit de la Beta. La data schimbului, situatia celor 2 utilaje este: utilajul
X are PV=3.000, Ca=2.500, Amortizare cumulata=500 - utilajul Y are PV=4.000, Ca=2.900, Amortiz
cumulata=800 lei. Contabilizati tranzactia de schimb in contabilitatea societatii Alfa. Cota TVA=24%

39

O entiatate a construit in anul N un ansamblu de locuinte destinate vanzarii, Cost productie=20.000. In anul
N+1 s-a decis ca un bloc din acest ansamblu sa nu mai fie vandut, in vederea utilizarii ca sediu central
administrativ, fiind mai spatios si mai modern decat actualul sediu. Costul blocului este de 5.000 lei. a)
Contabilizati obt. ansamblului de locuinte b) Care este tratamentul contabil al blocului care va fi
utilzat ca sediu central adminstrativ?

40

O entitate a achiz 2 utilaje: Utilajul X a fost achiz in data de 07.05 Ca=20.000 si a fost pus in functiune in
data de 08.08N, durat de viata=10 ani, estimeaza ca dupa 5 ani il vinde. Utilajul Y a fost achiz la 31.12N la
un cost de 25.000 lei, durata de utliz economica=10 ani. a) Precizati care este valoarea amortizabila
pentru cele doua utilaje b) Precizati durata de utilizare economica a celor 2 utilaje c) Precizati de la
ce data va calcula SC amortizarea celor doua active.

41

Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03 N, Ca=30.000. Utilajul se amortizeaza liniar pe
durata de 5 ani a) Intocmiti tabloul de amortizare b) Contabilizati amortizarea aferenta primului an

42

Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03 N, Ca=30.000. Utilajul se amortizeaza
degresiv fara influenta uzurii moarale pe durata de 5 ani a) Intocmiti tabloul de amortizare b)
Contabilizati amortizarea aferenta primului an
Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03 N, Ca=30.000. Utilajul se amortizeaza
accelerat pe durata de 5 ani Intocmiti tabloul de amortizare

43
44

O entiate a achiz in urma cu 2 ani un utilaj Ca=100.000. Durata utila de viata estimata la achizitie a fost de
5 ani. La inceputul anului curent, entitatea decide majorarea duratei de viata utila, motivand ca utlilajul nu a
fost folosit la capacitatea preconizata, astfel incat durata de viata utila ramasa este de 4 ani. Calculati
amortizarea anului curent.

45

Alfa a achiz in anul N un utilaj la costul de 20.000. In anul N+1 utilajul s-a stricat. In vederea reparatiei, Alfa
face apel la serviciile unei firme de specialitate, Beta, care ii recomanda inlocuirea unei piese de schimb.
Beta nu se ocupa cu achizitia pieselor, ci doar cu reparatia. Alfa cumpara piesa de schimb la costul de
1.000 lei. Costul reparatiei =2.500 lei. Cu acesta ocazie Beta recomanda si inlocuirea motorului, cost
=5.000 lei. Precizati cf OMFP care este tratamentul contabil al cheltuielilor ulterioare efectuate cu
acest utilaj si formulele contabile coresp.

46

Societatea Alfa detin 2 cladiri despre care se cunosc info.Cladirea 1 : Ci=1.600.000, durata de viata utila
=20 ani, metoda de amortiz folosita liniara, amortiz cumulata pana la sf ex N= 160.000, durata de viata utila
ramasa la 31.12 N=18 ani Cladirea 2: Ci= 2.000.000, durata utila de viata=20 ani, met. amortiz liniara,
amortiz cumulata pana la sf anului 31.12N 18 ani. La sf ex N cele 2 cladiri sunt reevaluate la valoare justa.
Valoarea justa stabilita de un evaluator independent a fost de 1.728.000 lei pentru cladirea 1 si de
1.440.000 lei pt cladirea 2. Potrivit politicii soc, reverva din reevaluare este virata la rezerve pe masura
amortizarii imobilizarilor corporale. In anul N+1, managerul soc Alfa doreste sa distribuie rezerva din
reevaluare existenta. a) Conform OMFP contab amortizarea cladirilor, efectele reevaluarii celor 2
cladiri la 31.12 N, folosind cele doua procedee de reevaluare, amortizarea cladirilor in anul N+1 b)
Este permisa distribuirea rezervei din reevaluare inainre de realizarea acesteia ?

47

Societatea Alfa detine un teren calsificat ca imobilizare corporala. Terenul a afost achiz la costul de
500.000 lei ai este reevaluat astfel: la 31.12. N valoarea justa=600.000 lei, la 31.12.N+1 valoarea justa
=450.000 lei, la 31.12.N+2 valoarea justa=520.000 lei. In ex N+3, terenul este vandut la pv=530.000 lei.
Operatia este scutita de TVA Se cere: a) Contabilizati efectele reevaluarii la sf ex N, N+1, N+2, con
OMFP, b) Contab vanz terenului si realiz rezervei din reevaluare

48

Intreprinderea Alfa achiz o cladire Ca=100.000 lei, cu terenul aferent, al carui cost este de 20.000 lei,
tva=24%. Durata de utilizare a cladirii este de 50 ani, amortiz liniara. La 31.12 N, valoarea justa a terenului
este estimata la 25.000 lei. Ce inregistrari contabile trebuie facute cf OMFP?

49

Intreprinderea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de 50.000 lei, rezerva din reevaluare
disponibila fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construit o cladire. Costurile constructiei se ridica la 200.000
lei a) Sa se precizeze care sunt regulile din OMFP aplicabile rezolvarii acestui caz. b) Sa se
prezinte inregistrarile contabile

50

O entitate caseaza un utilaj depasit moral al carui Ca=200.000, amortizare cumulata pana la casare fiind
de 37.000 lei. Cheltuilile ocazionate de casare se ridica la 15.000 din care materiale 7.000 lei, restul fiind
salariale. Din casare rezulta piese de schimb recuperate in suma de 18.000lei. Contabilizati: a)
Scoaterea din evidenta a utilajului casat b) Cheltuielile legale de casare c) Inregistrarea pieselor
de schimb recuperate

51

Conform OMFP, contabilizati urm operatii privind iesirea imobilizarilor corporale efectuate de Alfa:
a) se vinde un utilaj la pv=110.000, exclusiv tva. Costul utilajului = 100.000 lei, amorizarea cumulata pana
la data vanzarii=30.000lei b) scoaterea din evidenta a unui depozit distrus in totalitate i urma unui incendiu.
Costul depozitului a fost de 100.000 lei, amortizarea cumulata fiind de 75.000. c) Alfa contribuie cu aport in
atura la capitalul soc Beta. Aportul consta intr-un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 25.000 lei,
amortizre cumulata 10.000 lei. In scgimbul aportului, Alfa primeste actiuni ca titluri de participare:1000
actiuni , pret emisiuen=20 lei/act.

52

Alfa a cumparat in anul N un teren la costul de 100.000 lei. In anul N+1 terenul a fost reevaluat la valoarea
justa de 150.000. In anul N+2 entitatea a decis sa foloseasca terenul pentru a construi un ansamblu de
locuinte destinat vanzarii a) Contabilizati achizitia si reevaluarea terenului b) Ce inregistrari
contabile se efectueaza in anul N+2

53

O intreprindere achizitioneaza la 31.12 N-2 o cladire la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani. La
sf anului N, cladirea este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de 84.000 lei. In
data de 1.03 N+1, se decide ca aceasta cladire sa fie imbunatatita in vederea vanzarii ei ulterioare. a)
Contabilizati achizitia si reevaluarea cladirii b) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul
N+1. ?

54

Un utilaj in valoare de 12.307 lei este achiz in baza unui contract de leasing financiar cu urm caracteristici:
data intrarii 01.01N, durata ctr. 5 ani, ratele 1.500 lei, se platesc la sf anului. Avansul de 6.000 lei este platit
imediat, transferul dr de proprietate se face la valoarea reziduala de 1.000 lei. Cota de TVA este 24%.
Activul este amortizat liniar pe o perioada de 5 ani. Contabilizati la locatar: a) Plata avansului pe baza
facturii b) Inreg intrarii activului, c) Inreg facturii pt prima rata si plata ei, d) Amortiz activului, e)
Transferul dr de proprietate la valoarea reziduala.

55

La data de 01.05 N , Alfa a inchiriat pentru un an, o cladire de la societatea Beta. Chiria lunara este de
50.000 lei, valoarea neta a cladirii este de 800.000 lei; durata de viata utila ramasa este de 40 de ani,
metoda de amortizare liniara. Contabilizati la locatar: a) Valoarea de inventar a cladirii luate cu chirie.
b) Chiria lunara si plata acesteia.

56

La data de 01.05 N , Alfa a inchiriat pentru un an, o cladire de la societatea Beta. Chiria lunara este de
50.000 lei, valoarea neta a cladirii este de 800.000 lei; durata de viata utila ramasa este de 40 de ani,
metoda de amortizare liniara. Contabilizati la locator: a) Chiria lunara si plata acesteia b)
Amortizarea lunara a cladirii.

57

Alfa achiz titluri imobilizate ale SC Beta, in valoare totala de 100.000 lei ( actiuni la entitatile afiliate), din
care 5.000 lei achitate pe loc din contul curent, 60.000 lei eliberate, dar neachitate, iar restul neeliberate.
Ca urmare a detinerii acestor titluri, Alfa are de incasat dividende in suma de 1.000 lei, din care incaseaza
800 lei. Contabilizati: a) Achizitia titlurilor b) Plata ulterioara a varsamintelor efcetuate pentru
emitent c) Dividendele

58

O entitate, Alfa vinde titluri imobilizate ale SC Beta la un PV=105.000 lei (actiuni la entitatile afiliate) si
plateste un comision de 10.000 leI. Titlurile au fost achizitionate cu 80.000 lei. Contabilizati vanzarea
titlurilor, incasarea contravalorii lor si plata comisionului.

59

Alfa participa la capitalul social al entitatii Beta SA, nou infiintata, cu un utilaj al carui valoare de aport
determinata de un expert evaluator a fost stabilita la 500.000 lei. Aceasta participatie ii asigura un procet
de control de 30 %. Caracteristicile echipamentului sunt: -valoarea de inreg contabila=550.000 lei, durata
de utilizare economica =5 ani. Ulterior entitatea vinde jumatate din titlurile obtinute in urma partciciparii la
capitalul social la o valoare negociata de 280.000 lei. Conform OMFP contabilizati: a) scoaterea din
evidenta a utilajului in urma participarii la cosntituirea la capitalul social al soc Beta si priirea
titlurilor b) inregistrarea titlurilor de particpare primite care excede valoarea neamortizata a imob
corporale; c) vanzarea titlurilor
In data de 21.05.N entitatea Alfa a achiz de pe piata reglementata un numar de 3.000 actiuni ale entitatii
Beta, reprez 55 % din actiunile din capitalul social al acestei societati, la un pret uitar de 200 lei/act, din
care 10% platite pe loc, iar restul pastrate pe termen lung mai mult de 1 an. In functie de procentul de
control corespunzator titlurilor Alfa clasifica aceste imobilziari financiare concretizate in tilturi cotate ca fiind
detinute la entitatile afiliate. - pe 30.11 N se platesc varsamintele emitentului, - la 31.12.N......., la
31.12.N+1......., La 31.12.N+1, .......-La 31.12. N+2............, La 21.09. N+3......La 31.12. N+3, .....La 21.06.
N+3 entitatea Alfa se hot sa vanda tilturile detinute la entitatea Beta, la pretul de 310 lei/act. Conform
OMFP, contabilizati in ordine cronoligica tranzactiile de mai sus.
In data de 21.05 N Alfa a achizitionat 2.000 actiu8ni la institutia de credit Casa Credit, societate nelistata,
reprez 25% din capitalul acesteia, la un pret unitar negociat de 5.000 lei/act. In functie de procentul de
control corespunzator tilturilor, Alfa clasifica imobilz financiare necotate drept interese de participare. La
31.12. N institutia de credit Casa Credit a intrat in incapacitate de plata.......La 31.12.N+1 ....La 21.06 N+2
entitatea Alfa primeste o comunicare din partea lichidatorului institutiei de credit Casa Credit, potrivit careia,
in urma procesului de lichidare, s-a virat suma de 3.000.000 lei, aferenta actiunilor detinute de antitate Alfa.
Conform OMFP contabilizati in ordine cronoligica tranzactiile de mai sus.
O entitate acorda la 01.01.N doua imprumuturi pe termen de 5 ani, unul in valoare de 100.000 leu unei
filiale si altul in valoare de 200.000 leu unei alte societati. Dobanda anuala de incasat se calculeaza la o
rata de 20%, iar rambursarea se va face la sfarsitul celor 5 ani. Contabilizati: a) Acordarea
imprumuturilor pe termen lung b) Dobanda anuala de incasat aferenta imprumuturilor pe termen
lung acordate. c) Incasarea dobanzii anuale d) Incasarea imprumuturilor acordate la sfarsitul celor
5 ani.
Alfa acorda entitatii Beta un imprumut de 100.000 lei pe termen de 2 ani, cu o dabanda anuala de 20%,
care trebuie platita la sfarsitul fiecarui an. Dobanda din primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul
celui de-al doilea an. Contabilizati: a) Acordarea imprumutului b) Inregistrarea dobanzii cuvenite in
primul an c) Incasarea dobanzii restante in cursul anului 2 d) Rambursarea imprumutului

60

61

62

63

64

O societate - mama acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 100.000 lei pe o durata de 2 ani,
cu o danda preferentiala de 20% pe an. Imprumutul se restituie in doua transe egale pana la sfarsitul
fiecarui an, cand se incaseaza si dobanzile anuale. Ulterior, filiale a intrat in stare de faliment, motiv pentru
care nu s-au mai incasat rata din anul al doilea si dobanda aferenta, care se includ in pierderi.
Contabilizati: a) Acordarea imprumutului, b) Incasarea dobanzii in primul an c) Rambursarea
primei rate d) Dobanda cuvenita in anul al doilea e) Dobanda nerecuperata si rata neachitata

65

CONTABILIZAREA ACTIVELOR CIRCULANTE


Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de materii prime = 5.000 lei si un stoc initial de
marfuri in suma de 6.000 lei. In cursul lunii au loc urmatoarele operatii: - Achizitia de materii prime =3.000
lei , tva=24%, Achizitia de marfuri in suma de 2.000 lei, tva24%, Consumul de materii prime la costul de
1.500 lei, Vanzarea de marfuri la PV=8.000 lei, Ca=4.500 lei. La inventarierea de la sfarsitul lunii, stocurile
finale faptice au fost materii prime 6.600lei si marfuri 3.300 lei. Contabilizati operatiile de mai sus in
conditiile utilizarii metodei inventarului permanent.

66

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de materii prime = 5.000 lei si un stoc initial de
marfuri in suma de 6.000 lei. In cursul lunii au loc urmatoarele operatii: - Achizitia de materii prime =3.000
lei , tva=24%, Achizitia de marfuri in suma de 2.000 lei, tva24%, Consumul de materii prime la costul de
1.500 lei, Vanzarea de marfuri la PV=8.000 lei, Ca=4.500 lei. La inventarierea de la sfarsitul lunii, stocurile
finale faptice au fost materii prime 6.600lei si marfuri 3.300 lei. Contabilizati operatiile de mai sus in
conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent

67

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de produse finite in suma de 5.000 lei si un stoc
initial de produse in curs de executie in suma de 6.000 lei. In cursul lunii au loc operatiile: a) Obtinerea de
produse finite in valoare de 3.000 lei b) Vanzarea de produse finite PV=8.000 lei, Cp=4.500 lei. La
inventarierea de la sfarsitul lunii, stocurile finale faptice au fost: produse finite 3.600 lei si produse in curs
de executie 5.800 lei. Contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii metodei inventarului
permanent.

68

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de produse finite in suma de 5.000 lei si un stoc
initial de produse in curs de executie in suma de 6.000 lei. In cursul lunii au loc operatiile: a) Obtinerea de
produse finite in valoare de 3.000 lei b) Vanzarea de produse finite PV=8.000 lei, Cp=4.500 lei. La
inventarierea de la sfarsitul lunii, stocurile finale faptice au fost: produse finite 3.600 lei si produse in curs
de executie 5.800 lei. Contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii metodei inventarului
intermitent.

69

Alfa se aprovizioneaza cu materii prime: 2 buc x 200 lei/ buc, pret de cumparare si chelt de transport =
1.000 lei. Cota de TVA =24% Contabilizati: a) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA poate fi
recuperata de la autoritatea fiscala b) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA nu poate fi
recuperata de la autoritatea fiscala

70

Alfa achizitioaneaza combustibil = 3.000 lei, TVA=24%, destinat unui vehicul pentru care TVA este dedusa
in proportie de 50 %. Contabilizati achizitia in conditiile in care combustibilul nu este stocat.
Alfa imprta marfuri de la un frnizor ectern, Beta, cu sediul in SUA, in urmatoare conditii> PC=15.00 $
( include transportul si asigurarea pe parcurs extern ) taxa vamala 10%, comison vamal 0.5 %, tva 24%.
Cursul de schimb valutar pentru calculul valorii in vama este de 3.6 lei/dolar. Cursul de schimb pentru
calculul valorii in vama este de 3.5 lei/$. Pentru a aduce marfa in unitate, Alfa apeleaza la serviciile unei
firme de transport intern, Delta, de la care primeste o factura in valoare totala de 992 lei (inclusiv TVA). a)
Calculati costul de achizitie b) Contabilizati receptia bunurilor importate, c) Contabilizati plata TVA
in vama d) Contabilizati factura primita de la furnizorul de transport intern.
Alfa achizitioneaza 2.000 de pungi, cu scop de revanzare, la pretul de 2 lei/punga, ecotaxa 0.1 lei/punga,
TVA=24%. Contabilizati achizitia pungilor

71

72

73

Alfa obtine din productie proprie 2.000 pungi la cost de productie de 1.5 lei/punga. Ulterior, vinde unui clinet
1.800 de pungi la pret de vanzare de 2 lei/punga, plus ecotaxa de 0.1 lei/punga, TVA 24%. Contabilizat: a)
Obtinerea pungilor din productia proprie b) Vanzarea pungilor

74

Alfa receptioneaza marfuri in data de 20.07.N in val de 5.000euro, primite fara factura de la un fz cu sediul
in Franta. Cursul de schimb al BNR aplicabil da data receptiei a fost de 4.1820 lei/euro. La date de 30.07 N
ultima zi bancara a lunii, cursul de schimb a fost de 4.1630 lei/euro. In data de 28.08 Nse primeste factura
externa emisa in data de 10.08. N. Cursul la data facturii este de 4.1819 lei/euro. Data exigibilitatii TVA este
de 10.08 N. Achizitia intracomunitara se evidentiaza in declaratia recapitulativa si decontul de TVA a lunii
august. Conform OMFP: a) Contabilizati receoptia marfurilor b) Contabilizati actualizarea datoriei in
valuta la sf lunii iulie N c) Contabilizati TVA pe baza facturii, d) Precizati ce inreg contabile se
efectueaza la primirea facturii.

75

Alfa vinde produse finite in valoare de 3.000 lei, TVA=24%, cost productie 2.600 lei. Ulterior, clientul ii
retuneaza SC Alfa produse finite evaluate la 1.000 lei, cost productie=900 lei, iar SC Alfa emite o factura in
rosu in acest sens. Contabilzati: a) Vanzarea produselor finite b) Returul produselor finite
Alfa achizitioneaza materii prime = 3.000 lei, TVA=24%. Ulterior, ii returneaza furnizorului materii prime =
1.000 lei, primind o factura in rosu in acest sens. Contabilizati returul materiilor prime.
Alfa achizitioneaza 3.000 buc de materie prima = 5lei/buc. La receptie se constata o lipsa de 200 buc, care
I se imputa la pretul de 5 lei/buc, delegatului unitatii. Cota TVA=24%. Contabilizati: Achizitia de materii
prime si constatarea lipsei b) Imputarea lipsei
Pentru fabricarea a 600 buc din produsul A, in cursul anului N s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: ch
directe 5.000 lei, chelt indirecte de productie 3.000 lei, din care variabile 1.800 lei. Gradul de utilizare a
capacitatii de productie a fost de 60 %. Cheltuileile administrative au fost de 4.000 lei, iar cele de
desfacere, de 3.200 lei. a) Calculati costul de productie b) Contabilizati obtinerea produselor finite
Coform OMFP contabilizati urm operatii efectuate de societatea Alfa: a) Se primesc prin donatie
materii prime evaluate la valoarea justa de 3.000 lei b) In urma dezmembrarii unui utilaj se recupereaza
materiale auxiliate in val de 3.000 lei si piese de schimb in val de 1500 lei. ......c)Se acorda salariatilor
produse finite ca plata in natura, la cost de productie de 600 lei, tva=24% suportata de societate d)Se
doneaza unei alte soc produse finite la cost de productie de 1.000 lei. operatia este impozabila din punct
de vedere TVA e) Se transfera produse finite la magazinul propriu de desfacere cu amnuntul, costul de
productie=3.000 lei, cota de adaos comercial este de 30%, tva=24% f) O parte din produsele finite
facbricate de entitate se utiliz pt actiunile de protocol, costul de productie al produselor finite a fost de
1.200 lei. Suma se incadreaza in limita de dedcutibilitate a chelt de protocol, iar operatia nu este
impozabila dvp TVA.

76

77
78

79

80

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 bucx 1
leu/buc; 05.08 - intrari 20 buc x 2 lei/buc; 10.08 - intrari 30 buc x 3 lei/buc; intrari 40 buc x 4lei/buc; 30.08 intrari 5 buc x 4.5lei/buc; 18.08 - iesiri 55 bucl 25.08 - iesiri 43 buc. La iesirea din gestiune se utilizeaza
metoda FIFO (primul intrat primul iesit) a) Stabiliti valoarea iesirilor din 18.08 b) Stabiliti valoarea
iesirilor din 25.08 c) Stabiliti valoarea stocului final

81

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 bucx 1
leu/buc; 05.08 - intrari 20 buc x 2 lei/buc; 10.08 - intrari 30 buc x 3 lei/buc; intrari 40 buc x 4lei/buc; 30.08 intrari 5 buc x 4.5lei/buc; 18.08 - iesiri 55 bucl 25.08 - iesiri 43 buc. La iesirea din gestiune se utilizeaza
metoda LIFO (ultimul intrat - primul iesit) a) Stabiliti valoarea iesirilor din 18.08 b) Stabiliti valoarea
iesirilor din 25.08 c) Stabiliti valoarea stocului final

82

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 bucx 5.000
leu/buc; 08.08 - intrari 20 buc x 2.000 lei/buc; 16.08 - intrari 30 buc x 3.000 lei/buc; 19.08- intrari 80 buc x
4.800lei/buc; 30.08 - intrari 15 buc x 2.000lei/buc; 17.08 - iesiri 40 buc 21.08 - iesiri 70 buc. La iesirea din
gestiune se utilizeaza metoda CMP calcult dupa fiecare receptie a) Stabiliti valoarea iesirilor din 17.08
b) Stabiliti valoarea iesirilor din 21.08 c) Stabiliti valoarea stocului final

83

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 bucx 5.000
leu/buc; 08.08 - intrari 20 buc x 2.000 lei/buc; 16.08 - intrari 30 buc x 3.000 lei/buc; 19.08- intrari 80 buc x
4.800lei/buc; 30.08 - intrari 15 buc x 2.000lei/buc; 17.08 - iesiri 40 buc 21.08 - iesiri 70 buc. La iesirea din
gestiune se utilizeaza metoda CMP periodic (lunar) a) Stabiliti valoarea iesirilor din 17.08 b) Stabiliti
valoarea iesirilor din 21.08 c) Stabiliti valoarea stocului final
Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii, pret cumparare = 2.000 lei, rabat inscris in factura =
10%, TVA=24%. Contabilizati inreg fcaturii primite si plata datoriei.
In data de 10.04 N Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta, in baza facturii; pret de cumparare=2.000 lei,
TVA=24%, In data de 20.04 N, Alfa primeste de la Beta o factura reprez o reducere comerciala de 10 %,
aplicata la suma initiala. Ulterior Alfa achita datoria fata de furnizor. Conform OMFP, contabilizati: a)
Inregistrarea facturii primite, b) Inreg reducerii comerciale primite printr-o factura ulterioara, c)
Plata datoriei.
In data de 10.04 N, Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii: pret de cumparare 2.000 lei,
tva=24%. Termenul de decontare cf contractului este de 2 luni. In data de 20.04N, Alfa primeste de la Beta
o factura reprezantand un scont de 10% pentru plata inainte de scadenta. Conform OMFP contabiluizati:
a) Inregistrarile facturii primite, b) Inregistrarea reducerii financiare primite
Alfa ii vinde marfuri SC Beta in baza facturii: PV= 2.000 lei, rabat inscris in factura 10 %, TVA=24%.
Contabilizati inregistrarea facturii emise si incasarea creantei.

84

85

86

87

88

In data de 10.04 N, Alfa ii vinde marfuri SC Beta in baza facturii: PV = 2.000 lei, TVA=24%. In data de
20.04 N, Alfa ii emite SC Beta o fcatura reprezentand o reducere comerciala de 10% aplicata la suma
initiala. Ulterior, Alfa incaseza contravaloarea marfurilor vandute. Contabilizati: a) Inregistrarea facturii
emise b) Inregistrarea reducerii comerciale acordate printr-o factura ulterioara c) Incasarea
creantei

89

In data de 10.04 N, Alfa ii vinde marfuri SC Beta in baza facturii: PV = 2.000 lei, TVA=24%. Termenul de
decontare cf contractului este de 2 luni. In data de 20.04, Alfa ii emite SC Beta o factura reprez un scont de
10 % pentru plata inainte de scadenta. Contabilizati: a) Inregistrea facturii emise b) Inregistrarea
reducerii financiare acordate.

90

Alfa achiz in luna aprilie N marfuri in val de 5.000 E de la un furnizor, acesta fiind fz german. Alfa primeste
factura de la fz, acesta fiind datata inaine de 15.05 N. Cursul BNR aplicabil la data emiterii facturii a fost de
4.2856. Cursul la data receptiei marfurilor a fost de 4.2836lei/euro, la sf lunii aprilie=4.2753 lei/euro. In luna
mai N, furnizorul acorda o reducere comerciala de 800 euro, pentru care emite o nota de credit.
Contabilizati: a) Achizitia intracomunitara si TVA corespunzatoare b) Evaluarea datoriei la
sfarsitul lunii c) Reducerea comerciala primita

91

Alfa obtine produse finite, utilizand metoda costului standard. La inceputul lunii decembrie, situatia
stocurilor era: pantaloni=300buc, evaluate la cost standard de 100 lei/buc, fuste = 500 buc, evaluate la cost
standard de 70 lei/buc. Diferenta de pret aferenta celor doua stocuri este de 12.000 lei (nefavorabila) In
cursul lunii au loc operatiile: * se fabrica 100 buc pantaloni si 300 buc fuste, * se vand unui client 150 buc
pantaloni, pv=120lei si 600 buc fuste la pv=76lei/buc, * la sf lunii se calc costul efectiv al produselor finite,
respectiv pantaloni=110lei/buc si fuste=65lei/buc. a) Contabilizati obtinerea produselor finite b)
Contabilizati vanzarea produselor finite c) Precizati cu ce valoare vor figura in bilant produsele
finite

92

Alfa prezinta la inceputul lunii decembrie urm situatie a stocului de marfa: Si 371=200 buc x 155 lei/buc
=31.000lei, Si 378=5.000 lei, Si 4428 = 6.000 lei. In cursul lunii au loc operatiile: * Achiz de mf: 500 buc x
110 lei, tva 24% * Vanz de mf la Pa=, inclusiv TVA, de 54.250 lei. Adaos comercial =25%. a) Contab
achiz marfurilor b) Contab. vanz marf c) Precizati cu ce valoare vor figura marfurile in bilant

93

In cursul anului N, Alfa a achiz un stoc de marfuri = 10.000 lei. La af anului N, se estimeaza ca stocuril ar
putea fi vandut la pretul de 9.000 lei, chelt ocazionate de vanzare fiind 2.000 lei. La sf anului N+1 marfurile
se afla inca in stoc so se estimeaza ca stocul ar putea fi vandut la pretul de 8.000 lei, chelt ocazionate de
vanzare=5.000 lei. La sf anului N+2 marfurie se afla inca in stioc si se estimeaza ca stocul ar putea fi
vandut la pretul de 11.000, chelt ocazionate de vazns fiind 2.000 lei. La sf anului N+3, valoarea realizabila
neta a fost estimata la 12.000 lei. Conform OMFP, prezentati inreg contabile care se efectueaza la
inchiderea exerciiilor financiare N, N+1, N+2, N+3.

94

Alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8.000 actiuni Beta, care reprez 70 % din capitalul societatii
Beta, la pretul de 8 lei/act. Comisionele suportate legate de acesta achizitie sunt de 900 lei. Plata se face
prin contul bancar. Societatea Beta nu este cotata pe o piata reglementata, iar Alfa intentioneaza sa detina
actiuni in vedrea realiz profitului. Dupa o luna Alfa vinde 1.000 actiuni Beta unui alt actionar, la pretul de 9
lei/act. Dupa doua luni Alfa vinde 500 actiuni Beta unui alt actionar la pv=7 lei/act. Contabilizati: a)
Achizitia actiunilor b) Vanzarea actiunilor

95

Alfa achiz prin intermediul unie banci 8.000 actiuni Beta care reprez 70 % din capitalul societatii Beta, la
pretul de 8 lei/act. Comisioanele suportate legate de acesta achizitie sunt de 900 lei. Plata achizitiei
actiunilor se va realiza ulterior, comisionul fiin dplatit pe loc din contul curent. Societatea Beta este cotata
pe o piata reglementata, iar Alfa intentioneaza sa detina actiuni pt realiz de profit. Conform OMFP
contabilizati: a) Achizitia actiunilor si plata comisionului, b) Plata ulterioara a actiunilor achizitionate
Alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8.000 actiuni Beta, care reprez 70 % din capitalul societatii
Beta, la pretul de 8 lei/act. Comisionele suportate legate de acesta achizitie sunt de 900 lei. Plata se face
prin contul bancar.La sf anului N, valoarea titlurilor stabilita cu ocazia inventarierii este de 8 lei/act.
Conform OMFP contabilizati achizitia actiunilor si inreg deprecierii la sf anului.
Alfa constituie un depozit in data de 01.02 N in suma de 3.000 euro, cu scadenta la 30.04 N. La data
constituirii depozitului, cursul de schimb valutar este de 4.1220 lei/euro. Pe perioada evaluarii
pressupunem urm cursuri de schimb valutar, cu mentiunea ca datele de 29.01.N respectiv 26.02 N reprez
ultiele zile bancare din lunile respective> Tabel.....Conform OMFP contabilizati : a) Constituirea
depozitului, b) Evaluarea lunara a depozitului c) Lichidarea depozitului
La inceputul lunii mai, o entitate are in contul curent un discponibil de 6.000 euro, evidentiati la un curs
valutar de 4.0531 lei/euro. Presupunem ca in cursul lunii entitatea ef urm operatiuni: 1) In data de 5 mai:
plata unei fz =4.500 euro, datoria fiin dinreg in contab la un curs de 4.150 lei/euro, 2) In data de 15 mai:
incasarea unui client =2.300 euro, creanta fiind inreg in contab la un curs de 4.0015 lei/eurio 3) In data de
25 mai: rambursarea unui credit bancar pe termen scurt=1.200 euro.Creditul este inreg in contabilitate la
un curs de 4.0039 lei/euro. Cursul de schimb comuninat BNR -Tabel Conform omfp A) Contabilizati
operatiile de mai sus b) Ce inreg contabila se efectueaza la sf lunii ?

96

97

98

99

O entitate are de platit o factura externa in valoare de 1.039 euro, data scadenta fiind de 30.04. N.
Neavand disponibil suficient in contul deschis in euro, entitatea participa cu lei la o licitatie valutara pt a
cumpara suma de1.039 euro. La sf operatiunilor de vanzare, respectiv cumparare de valuta, extrasele de
cont prezinta urm date: suma cu care participa la licitatie = 4.385,52 lei, comision=30 lei, curs de schimb
licitatie=4.2209 lei/euro. Conform OMFP contab: a) Plata in lei efctuata in vederea achizitiei de euro b)
Achizitia de euro

100

Alfa achizitioneaza 50 bilete de tratament la pretul de 1.500 lei/bilet, comision perceput de agentia de
turism 500 lei, tva la comision. Bileteke sunt distribuite integral salariatilor care suporta 80 % din valoarea
acestora, restul fiind suportat de Alfa. Conform OMFP contabilizati: a) Achizitia biletelor de tratament
b) Distribuirea biletelor de tratament, c) Inreg TVA corespunzatoare 80 % suportata de entitate si
20% de salariati.

101

Alfa achizitioneaza tichete de calatorie in valoare de 3.000 lei, TVA=24%. Ulterior se utilizeaza tichete de
calatorie in valoare de 1.800 lei, pentru deplasari in interes de serviciu. Contabilizati: a) Achizitia
tichetelor de calatorie b) Utilizarea tichetelor de calatorie

102

Alba achiz 50 carnete a cate 20 tichete de masa la valoare nominala de 9 lei /tichet. Costul imprimatelor
este de 500 lei, TVA 24%. Alfa a acordat efectiv 40 carnete, restul de 10 fiind returnate la emitent.
Contabilizati: a) Achizitia tichetelor de masa b) Acordarea tichetelor de masa c) Returnarea
tichetelor de masa Impozitul pe salariu corespunzator este suprtat de salarati

103

Alfa vinde marfuri la pv =5.000 lei, TVA 24%. Contravaloarea marfurilor este incasata partial cu tichete de
masa ( 150 tichete x 9 lei/tichet) si partial in numerar. Tichetele sunt spre decontare la unitatea emitenta,
fiind ulterior incasate in contul curent. Comisionul facturat de firma emitenta este de 100 lei, TVA 24%.
Contabilizati: a) Vanzarea marfurilor b) Incasarea contravalorii marfurilor c) Trimiterea tichetelor
spre decontare la unitatea emitenta d) Inregistrarea comisionului retinut de firma emitenta e)
Incasarea contravalorii tichetelor

104

Conform OMFP contabilizati urm operatii efectuate de Alfa: a) Acordarea in cadrul unei campanii
publicitare a 150 tichete cadou in valoare de 10 lei fiecare. Impozitul pe venit este suportat de unitate b)
Acordarea de Craciun a 300 tichete cadou salariatilor a cate 50 lei fiecare. Impozitul pe veitul din salarii
este retinut din salarii c) Acordarea salariatilor a 100 tichete de vacanta a cate 50 lei fiecare. Impozitul pe
venitul din salarii este retinut din salarii.

105

Alfa deschide un acreditiv pentru plata datoriei fata de un furnizor extern, in suma de 3.000 E. Cursul de
schimb este de 4.2431 lei/E. Datoria a fost inregistrata initial la cursul de 4.1462 lei/E. Cursul la data
decontarii este de 4.2125 lei/E. Contabilizati: a) Deschiderea acreditivului, b) Plata furnizorului din
acreditiv c) Recunoasterea diferentei de curs aferenre acreditivului

106

In data de 01.05 N in vederea achizitiei de materiale consumabile I se plateste fz un avans, pe baza facturii
primite anterior, de 4.000 lei, plus Tva. Pe data de 20.05N se primeste factura privind stornarea avansului
si factura privind achizitia de materiale consumabile, care cuprind: pc=5.000 lei, chlet consumabile=500 lei,
tva. IN data de 21.05 N i se achita fz diferenta din contul curent. Conform OMFP contabilzati : a)
Primirea facturii de avabs si plata avansului b) Achizitia de materiale consumabile c) Factura de
stornare a avansului, d) Plata diferentei.

110

In data de 01.05 N in vederea vanzarii de produse finite se incaseaza de la un clinet un avas pe baza
fcaturii emise anterior, de 4.000 lei plus tva. In datade 20.05 N se emite factura privind vanzarea
produselor finite, care cuprinde pretul de vanzare de 5.500 lei si factura privind stornarea avansului. In data
de 21.05N se incaseaza in contul curent diferenta. Conform OMFP contabilizati:a) factura de avans si
incasrea avansului, b) vanzarea produselor finite, c) factura de stornare a avansului d) incasarea
diferentei

111

Alfa exporta marfuri unui client din afara UE pe cont propriu, in conditii de livrare CIF: valoarea externa CIF
1.500 euro, transportul pe parcurs extern=200 euro, asigurarea pe parcurs extern=70 euro. Cursurile de
schimb au fost: la livrarea mf=4.2lei/euro, la incasarea creantelor = 4.32 lei/euro, la plata transportului pe
parcurs extern=4.18 lei/euro. Conform OMFP contabilizati: a) Livrarea arfurilor la extern in conditiile
de livrare CIF, b) Cheltuielile de asigurare si plata lor, c) Incasarea contravalorii marfurilor vandute,
d) Cheltuielile de trasnport pe parcusr extern si plata lor.

112

Alfa exporta marfuri pe cont propriu unui client din afara UE in conditii de livrare CIF: valoarea
externa=1.500 euro, transportul pe parcurs extern =200 euro, asigurarea pe parcurs extern=70 euro.
Valoarea cheltuielilor de transport din factura prestatorului de servicii a fost de 150 euro. Cursurile de
schimb au fost: la livrarea marfurilor =4.2 lei/euro, la incasarea creantelor=4.35 lei/euro, la primirea facturii
privind transportul pe parcurs extern=4.32 lei/euro la plata transportului pe parcurs expern=4.18 lei/euro.
Conform OMFP contabilizati: a) Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CIF, b) Cheltuielile
de asigurare si plata lor, c) Incasarea contravalorii marfurilor vandute, d) Cheltuielile de transport
pe parcurs extern si plata lor, e) Regularizarea veniturilor

113

Alfa exporta marfuri pe cont propriu unui client din afara UE in conditii de livrare CIF: valoarea
externa=1.500 euro, transportul pe parcurs extern =200 euro, asigurarea pe parcurs extern=70 euro.
Valoarea cheltuielilor de transport din factura prestatorului de servicii a fost de 250 euro. Cursurile de
schimb valutar au fost: la livrarea marfurilor=4.2 lei/euro, la incasarea creantelor=4.35 lei/euro, la primirea
facturii privind transportul pe parurs extern=4.32 lei/euro; la plata transportului pe parcurs extern=4.18
lei/euro.Conform OMFP contabilizati: a) Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CIF, b)
Cheltuielile de asigurare si plata lor, c) Incasarea contravalorii marfurilor vandute, d) Cheltuielile de
transport pe parcus extern si plata lor, e) Regularizarea veniturilor.

114

Alfa a vandut marfuri unui cliet din afara UE pe cont propriu in conditiile livrarii FOB: valoarea externa FOB
este de 1.230 euro. Cursul de schimb au fost: la livrarea marfurilor=4.2 lei/euro, la incasarea
creantelor=4.35 lei/euro. Conform OMFP : a) Contabiliza livrarea mf la extern in conditiile de livrare
FOB b) contabilizati incasarea clientilor c) precizati ce inreg contabile s-a efectuat la incasarea
clientilor i conditiile in care cursul de schimb valutar la incasarea ar fi fost de 4.1 lei/euro.

115

In luna mai se livreaza in baza avizului de insotire a marfii, pretul de vanzare exclusiv TVA 3.000lei, tva
24%. In luna iunie se intocmeste factura, pv=4.000 lei, exclusiv tva. Conform OMFP contabilizati: a)
livrarea marfurilor in baza avizului de insotire a marfii b) factura emisa in luna iunie.

116

In luna mai se livreaza in baza avizului de insotire a marfii, pretul de vanzare exclusiv TVA 3.000lei, tva
24%. In luna iunie se intocmeste factura, pv=4.000 lei, exclusiv tva. Conform OMFP contabilizati: a)
livrarea marfurilor in baza avizului de insotire a marfii b) factura emisa in luna iunie.

117

Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, rabat inscris in fcatura 10%, tva=24%.
Contabilizati : a) inreg facturii primite si plata datoriei, la Alfa, b) Inreg facturii emise si incasarea
creantei, la Beta.

118

In data de 10.04. N, Alfa achiz marfuri de la Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, tva=24%. Pe data de
20.04N, Alfa primeste de la Beta o fcatura reprez o reducere comerciala de 10 % aplicata la suma initiala.
Ulterior Alfa achita datoria fata de fz. Contabilizati: a) inreg facturii primite , la Alfa, b) inreg reducerii
comerciale primite, la Alfa, c) Plata datoriei, la Alfa, d) inreg facturii emise, la Beta, e) inreg reducerii
comerciale acortdate , la Beta, f) incasarea creantei , la Beta.

119

In data de 10.04 N Alfa achiz marfuri de la Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, tva. In calitatea sa de platitor,
Alfa emite un efect de comert. Ulterior, efectul este platit in mod direct, in numerar. Contabilizati: a)
achzitia marfurilor, b) emiterea efcetului de comert, c) plata efectului de comert

120

In data de 10.04 N Alfa achiz marfuri de la Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, tva. In calitatea sa de platitor,
Alfa in contul datoriei pe care o are fata de Beta, emite un efcet de comert Contabilizati: a) achzitia
marfurilor, b) emiterea efectului de comert, c) plata efectului de comert

121

In data de 10.04.N Alfa ii vinde marfuri clientului Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, tva=24%. In calitatea sa
de beneficiar, Alfa in contul creantei pe care o are fata de Beta, primeste un efcet de comert. Ulterior ,
122
efcetul este incasat in mod direct, in numerar. Conform OMFP contabilizati: a) vanzarea marfurilor, b)
primirea efcetului de comert c) incasarea efectului de comert
In data de 10.04.N Alfa vinde marfuri clientului Beta in baza facturii: pc=2.000 leim tva. In calitatea sa de
beneficiar, Alfa in contul createi pe care o are fata de Beta, primeste un efect de comert. Ulterior, efcetul
este incasat prin intermediul unei banci, care percepe un comision de 2 %. Conform OMFP contabilizati:
a) vanzarea marfurilor, b) Primirea efcetului de comert c) incasarea efectului de comert.

123

Alfa primeste de la un cliet un efct de comert in valoare de 2.000 lei. Ulterior Alfa depune la banca pentru
scontare efectul de comert, taxa scontului perceputa de banca fiind de 10 %, numarul de zile pana la
scadenta efcetului este de 20, comision 100 lei.Conform OMFP contabilizati: a) primirea efectului, b)
incasarea efectului scontat.

124

Alfa primeste de la un cliet un efct de comert in valoare de 2.000 lei. Ulterior Alfa remite bancii spre
incasare efectul comercial. Ulterior se incaseaza efectul, comisionul platit pentru serviciul bancar fiind de
100 lei. Contabilizati: a) primirea efectului, b) remiterea efectului spre incasare, c) incasarea
efectului

125

Alfa primeste de la un client un efect de comert in valoare de 2.000 lei. Ulterior Alfa remite bancii spre
scontare efectul de comert, taxa de scont fiind de 200 lei. Comisionul perceput pentru operatiunea bancara
este de 100 lei.Contabilizati: a) primirea efectului, b) Remiterea efcetului pentru a fi scontat c)
Scontarea efectului

126

Conform OMFP, contabilizati: a) plata avansurilor catre salariati din contul curent de 2.000 lei, b) chelt cu
salariile inregistrate pe baza statului de salarii, de 10.000 lei, c) retineri din salarii: avans contrib pers
cas=10.5 %, cass=5.5 %, somaj=05%, chirii=30 lei , impozit pe venituri=16% d) plata salariilor nete

127

Conform OMFP contabilizati: a) obt de produse finite la cost de productie de 3.000 lei b) Acordarea
produselor finite propriilor slariati, tva este suportata de entitate, c) retinerile din salarii: iz =16%,
somaj=0.5%, cass=5.5%

128

Alfa achizitioneaza echipament de protectie in baza facturii: pc=3.000 lei, tva 24%. Echipamentul de
protectie este distribuit salariatilor, suportat in proportie de 50 % de catre Alfa si 50% de catre salariati.
Conform OMFP contabilizati: a) achizitia echipamentului, b) distribuirea catre salariati a
echipamentului

129

Conform OMFP contabilizati: a) ajutoarele materiale cuvenite salariatilor in suma de 4.000 lei suportate
din asigurarile sociale b) inregistrarea drepturilor de persoal neridicate in suma de 3.000 lei, c) plata de
drepturi de personal neridicate in valoare de 1.800 lei, restul se prescrie.

130

Alfa are un angajat cu un venit brut de 3.000 lei si doua persoane in intretinere. Alfa are obligatia sa
continuie si sa vireze la bugetul statului urmatoarele sume: contributia la CAS=20.8, CASS=5.2%,
FS=0.5%, Concedii=0.85%, F accidente=0.214%, F garantare=0.25% Conform OMFP contabilizati: a)
Venitul brut, b) Contributiile angajatorului, c) Plata contributiilor catre stat

131

La 31.03. N o entitate prezinta urm date: venituri din exploatare 400.000 lei, chelt din exploatare= 150.000
lei, venituri financiare=25.000 lei, chelt financiare=12.000 lei, venituri extraordinare=4.000 lei, chelt
extraordinare = 1.000 lei, dividede primite de o persoana juridica romana=3.000 lei, amenzi si penalitai
datorate statului roman =2.000 lei, chelt de protocol care depasesc limitele legale = 800 lei. Conform
OMFP contabilizati impozitul pe profit datorat si plata acestuia.

132

Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si inregistrat la 30.11. N
: impozit pe profit calculat si inregistrat la 30.11 N=800 lei ( din care s-au platit 500 lei), venituri aferente
exercitiului N =18.000 lei ( din care dividende cuvenite 2.000 lei) chelt aferente ex N=5.000 lei ( din care
chelt de protocol nedeductibile=400 lei si amenzi datorate autoritatilor romane =1.100 lei), cota de impozit
pe profit 16%. Conform OMFP calculati care este suma impozitului pe profit datorat si de platit
pentru exercitiul N.

133

Alfa are un angajat cu un venit brut de 3.000 lei si doua persoane in intretinere. Retinerile din salarii sunt;
contributia personalului la asig sociale 10.5%, contributia angajatilor pentru asig sociale de sanatate 5.5%,
contributia personalului la fondul de somaj 0.5%, impozit pe venituri 16%, deducere personala 450 lei.
Conform OMFP contabilizati impozitul pe salariu datorat si plata acestuia.

134

O entitate efectueaza urmatoarele operatii: a) Achizitia unui utilaj, cf fcaturii, in suma de 30.000 lei,
TVA=24%, b) Livrarea unor mf in baza avizului de insotire a mf, pv=3.000, exclusiv tva, tva=24%, urmand
ca factura sa fie intocmita ulterior. La intocmirea fcaturii, pretul de vanzare exclusiv TVA este de 4.000 lei,
tva=24%, c) Vanzarea unor marfuri pe baza de factura fiscala la pretul de vanzare de 35.000 lei, tva=24%,
d) Achizitia unui utilaj cu plata in rate, Ca= 3.000 lei, dobanda totala 1.000 lei, tva 24%, e) Achitarea primei
rate la sf lunii, in suma de 4.000 lei, tva 24%, f) Incasarea in numerar a contravalorii marfurilor vandute prin
magaziul propriu la nivelul sumei de 12.000 lei, TVA inclus. Conform OMFP contabilziati operatiile de
mai sus si regularizati TVA la sf lunii, apoi contabilizati decontarea acesteia.

135

La data intocmirii lunare a decontului de TVA, Alfa prezinta urmatoarele solduri: 4426 = 6.000 lei, 4427 =
4.200 lei, 4428 = 2.200 lei. Conform OMFP contabilizati: a) Regularizarea TVA la sf lunii, B)
Compensarea pentru luna urmatoare a TVA de recuperat cu TVA de plata

136

Alfa a constatat la inventarierea marfurilor o lipsa in getiune in suma de 2.000 lei, pe care o imputa
salariatului X la pretul de vanzare de 2.500 lei, tva=24%. Conform OMFP contabilizati: a) Minusul
constatat la inventar, b) Imputarea lipsei salariatului

137

O ferma a recoltat 20.000 kg de rosii pe care le-a depozitat in ladite. In momentul scoaterii rosiilor din
depoit in vederea vanzarii se constata ca ele cantaresc 19.920 kg ca urmare a degradarii lor naturale.
Pretul de inregistrare este de 10 lei/kg. Limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege la depozitarea
legumelor proaspete este de 0.7% Conform OMFP, contabilizati minusul constatat si precizati
tratamentul TVA aferente

138

Conform OMFP contabilizati operatiile de mai jos : a) Se vinde un program informatic la pv=110.000 lei,
tva=24%, costul programului informatic =100.000 lei, amortizarea cumulata pana la data vanzarii=30.000
lei, b) Se achizitioneaza obligatiuni ca investitii financiare pe termen scurt, Ca=1.300 lei c) Se vand
139
obligatiunile de mai sus la PV=1.400 lei, d) Pe data de 01.05 N se exporta un utilaj: pv= 20.000 euro, curs
de schimb valutar la data vanzaruii=4.3 lei/euro. La sfarsitul lunii mai, cursul de schimb este de 4.4 lei/euro,
la sfarsitul lunii iunie, cursul este 4.2 lei/euro, iar la data incasarii cursul este 4.5 lei/euro, e) Se decide
scoaterea din evidenta a unui debitor, pentru valoarea de 65.000 lei, f) Ulterior, debitorul devine solvabil si
este reactivat, g) Se inregistreaza o amenda datorata autoritatilor romana in suma de 1.500lei.
Pe data de 31.12.N, Alfa achizitioneaza un utilaj la cost de 50.000 lei, tva=24%. Utilajul este subventionat
pentru suma de 7.000 lei, Acesta este anortizat prin metoda liniara in 5 ani. La sf celui de-al treilea an,
societatea va rambursa 705 din valoarea subvetiei primite. Conform OMFP contabilizati: a) Achizitia
dreptului de a primi subventia, b) Recunoasterea dreptului de a primi subventia, c) Incasarea
subventiei, d) Amortizarea anuala, e) Trecerea anuala a subventiei la venituri, f) Rambursarea
subventiei

140

Alfa primeste prin donatie un utilaj cu o valoare de piata de 60.000 lei. Durata de viata utila a fost fixata la 5 141
ani, iar metoda de amortizare este cea liniara. Conform OMFP 3055, contabilizati: a) Primirea prin
donatie a utilajului, b) Amortizarea anuala, c) Trecerea anuala a subventiei la venituri
La sfarsitul anului N, cu ocazia inventarierii, s-a constatat ca un utilaj cu o valoare stabilita la 12.000 lei, nu
era inregistrata in contabilitate. Duarata de viata utila a fost fixata la 5 ani, iar metoda de amortizare este
cea liniara. Conform OMFP contabilizati: a) Inregistrarea utilajului constatat plus la inventariere, b)
Amortizarea anuala, c) Trecerea anuala a subventiei la venituri

142

La inceputul anului N, Alfa ii vinde marfuri clientului Beta, in valoare de 10.000 lei, TVA=24%. La sfarsitul
anului N, Beta are dificultati financiare, iar Alfa estimeaza probabilitatea de incasare a creantei la 80%. In
cursul anului N+1, se incaseaza de

143

La inceputul anului N, Alfa ii vinde marfuri clientului Beta, in valoare de 10.000 lei, TVA=24%. La sfarsitul
anului N, Beta are dificultati financiare, iar Alfa estimeaza probabilitatea de incasare a creantei la 80%. In
cursul anului N+1, creanta nu este incasata, iar probabilitatea de incasare a creantei este reestimata la 90
%. La sfarsitul anului N+2, creanta nu este incasata, iar probabilitatea de incasare a creanti este restimata
la 70%. In anul N+3, Beta sa faliment, iar Alfa are certitudinea ca nu va mai recupera creanta. Conform
OMFP, contabilizati operatiile efectuate la inventarul fiecarui an in parte si inregistrarea pirderii din
creante.

144

Alfa plateste pe 15.12 N suma de 2.000 lei reprezentand prima anuala de asigurare CASCO , din care
valoarea de 800 lei este aferenta anului N. Conform OMFP: a) Contabilizati plata primei de asigurare
pe 15.12 N, b) Precizati inregistrarea contabila care se efectueaza la deschiderea ex N+1
incaseaza pe 15.12 N suma de 6.000 lei reprezentand chiria anuala, din care valoarea de 1.000 lei este
aferenta anului N. Conform OMFP: a) Contabilizati incasarea chiriilor pe 15.12. N, b) Precizati
inregistrarea contabila care se efcetueaza la deschiderea exercitiului N+1
CONTABILIZAREA CAPITALURILOR

145

146

Se cunosc urmatoarele informatii: Cap social subscris nevarsat=500.000 lei, cap social subscris
varsat=10.000, prime de emisiune=2.000, prime de conversie a oblig in actiuni = 1.000lei, rezerve din reev
=9.000, rev legale=6.000, rezultatul reportat (sold debitor) =8.000, rezultatul exercitiului( sold
creditor)=5.000, repartizarea profitului =5.000, subventii pt investitii =3.000, actiuni proprii =2.000, pierderi
legate de emiterea , rascumpararea, vanzarea sau cedrea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii=6.000 Conform OMFP, calculati marimea capitalurilor proprii.
Se constituie o societate comerciala pe actiuni prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de
catre semnatarii actului constitutiv, in urmatoarele conditii: capital subscris =90.000, numar de actiuni,
VN=1.000lei/titlu, chelt de const =platite in baza unui cec bancar=500 lei. Potrivit politicii societatii, chelt de
constituire se capitalizeaza si se amortizeaza in 5 ani. Eliberrarea a 50% din cap social subscris se realiz
prin depunerea in numerar direct in contul de la banca. Unul din actionari care a subscris 5 actiuni aduce
aport un mijloc de transport evaluat la 10.000 lei. Conform OMFP contabilizati: a) Subscrierea
actiunilor, b) Plata cheltuielilor de constituire, c) Eliberarea a 50% din capitalul social subscris prin
depunere in numerar d) Aducerea mijlocului de transport ca aport la capital.

147

148

Se aduce ca aport la capitalul social un mijloc de transport, evaluat la valoarea de 33.000, valoarea de
emisiune retinuta la subscriere =11 lei. VN=10 lei. Conform OMFP contabilizati majorarea capitalului
social.

149

Se cunosc urmatoarele informatii( in lei): Beneficiu reportat din exercitiile anterioare 1.000, beneficiu curent
din ultimul exercitiu incheiat =2.000, prime de emisiune=3.000. Conform OMFP, contabilizati: a)
Incorporarea in cap social al beneficiului reportat din exercitiile anterioare b) Incorporarea in
capitalul social al beneficiului din ultimul exercitiu incheiat c) Incorporarea in capitalul social a
primelor de emisiune existente

150

Se transforma 2.000 obligatiuni in 1.000 actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei obligatiuni
este de 100 lei, iar VN=190 lei. Conform OMFP contabilizati: a) Calculati prima de conversie a
oblagiunilor in actiuni b) Precizati formula contabila privind majorarea capitalului

151

Se dau urmatoarele cazuri: a) Se majoreaza capitalul social cu 1.000 lei prin conversia unei datorii fata de
furnizori in participatie la capital; b) Se constituie o soc com pe actiuni in urm conditii: nr de actiuni
subscrise=1.000 titluri, VN=100euro, curs de schimb valutar la data subscrierii=4.3 lei/euro. Eliberarea
capitalului social subscris se realizeaza prin depunerea in numerar direct in contul de la banca, curs de
schimb la data eliberarii 4.4 lei/euro, c) Se constituie o soc com pe actiuni in urm conditii: nr de actiuni
subscrise=1.000 titluri, VN=100 euro, curs de schimb valutar la data subscrierii 4.3 lei/euro. Eliberarea cap
soc subscris se realiz prin depunerae in umerar direct in contul de la banca; curs de schimb la data
eliberarii 4.2 lei/euro. Conform OMFP, contabilizati majorarea capitalului social pentru cazurile
prezentate mai sus.

152

Se dau urmatoarele cazuri: a) In anul N se reporteaza o pierdere curenta de 1.000 lei, in luna ianuarie N+1
se acopera pierederea din rezultatul pozitiv dupa impozitare, b) In anul N se acumuleaza o pierdere
contabila de 2.000lei, in N+1 se acopera pirdeerea din rezerve c) Se acopera o pierdere de 4.000 lei prin
contributia actionarilor, contributie depusa in contul curent. Conform OMFP contabilizati diminuarea
capitalului social pentru cazurile prezentate mai sus.

153

Situatia capitalurilor unei entitati se prezinta astfel: capital social=900.000 lei, rezerve=4.000lei, numar de
actiuni=1.000 titluri. Se decide diminuarea capitalului cu 10% prin rambursarea capitalului catre asociati.
Se iau in vedere urm cazuri:a) Modalitatea reducerii VN cu 10% b) Modalitatea reducerii numarului de act
cu 10% Conform OMFP contabilizati diminuarea capitalului social pentru cele doua cazuri.
Se dau urmatoarele cazuri: a) O intreprindere cumpara 1.000 titluri din propriile actiuni, VN=10 lei, PR= 15
lei, actiunile sunt vandute la un pret de 13 lei; b) O intreprindere cumpara 1.000 tuitluri din propriile actiuni ,
VN=10 lei, PR=15 lei,, actiunile sunt vandute la un pret de 16 lei; c) O intreprindere cumpara 1.000 titluri
din propriile actiuni, VN=10 lei, PR= 15 lei, actiunile sunt anulate, d) O intreprindere cumpara 1.000 titluri
din propriile actiuni, VN=16 lei, iar PR=15 lei, actiunile sunt anulate. Conform OMFP, contabilizati
tranzactiile descrise mai sus.

154

155

Cu ocazia subscrierii aporturilor, valoarea la pret de emisiune este de 105.000lei, iar VN=100.000 lei.
Primele de emisiune constituite au urmatoarea destinatie: 3.400 lei pentru constituirea de reverve si 1.600
lei pentru cresterea capitalului social. Conform OMFP contabilizati: a) Majorarea capitalului social si
constituirea primelor de emisiune, b) Incorporarea primelor de emisiune in capital si reverve.

156

Se cunosc urmatoarele informatii: a) Se constituie rezerve legale la sf anului din profitul brut, in suma de
1.000 leui, b) Se utilizeaza rezerve legale constituite mai sus pentru acoperirea unor pierderi din anii
precedenti, c) Se constituie rezerve statutare, in suma de 3.000 lei si alte rezerve in suma de 4.000 lei din
157
profitul net, d) Se utilizeaza sumele inregistrate mai sus in contul 1068 "Alte rezerve" pentru finantarea unor
inventitii si se incorporeaza in capital; e) Se acorda dividende din rezervele disponibile, in suma de 2.000
lei. Conform OMFP, contabilizati operatiile descrise mai sus.
O intreprindere achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in
10 ani. La sf anului N+1 are loc reevaluarea activului,. Valoare justa fiind de 84.000 lei, Se considera ca
sursplusul din reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura ce activul este folosit in
intreprindere. Conform OMFP efectuati inreg contabile aferente anului N+2

158

Se cunosc urmatoarele informatii: a) La 01.01 N+1 se inreg profitul nerepartizat la inchiderea exercitiului
financiar trecut, in suma de 3.000 lei, b) Se distribuie profitul nerepartizat, astfel: dividende de plata=1.200
lei, alte rezerve 1.800 lei, c) Se acopera din rezerve pierderi ale exercitiilor precedente, in suma de 4.900
lei, d) Se acopera din capital pierderi ale exercitiilor precedente, in suma de 1.100 lei Conform OMFP
contabilizati operatiunile descrise mai sus

159

La SC Alfa SA, in urma unui control intern desfasurat in anul N+1, se constata ca entitatea a incasat
contravaloarea unei facturi reprezentans o prestare de servicii, in suma de 2.000 lei, fara ca factura
respectiva sa fie inregistrata in contabilitate la momentul emiterii ei (anul N). Presupunem ca eroarea este
considerata semnificativa potrivit politicilor societatii Alfa S.A. Cota de impozit pe profit este de 16%, iar
cota de TVA de 24%. Majorarile de intarziere percepute se ridica la 100 lei pentru anul precedent si la 50
lei pentru anul curent. Conform OMFP contabilizati: a) Corectarea erorii, inclusiv diferenta de impozit,
b) Cheltuielile cu majorarile de intarziere

160

In luna februarie N+1 se constata ca o entitate a omis sa inregistreze in anul N cheltuieli facturate in baza
unui contract de prestari servicii, in suma de 5.000 lei. Presupunem ca eroarea este considerata
semnificativa potrivit politicilor societatii. Cota de impozit pe profit este de 16%, iar cota de TVA de 24%.
Conform OMFP contabilizati: a) Corectarea erorii, inclusiv diferenta de impozit, b) Repartizarea la
inchiderea exercitiului financiar curent a profitului pentru acoperirea cu prioritate a pierderii
rezultate din corectarea erorilor contabile, dupa aprobarea de catre AGA a situatiilor financiare
anuale.

161

O entitate emite la 01.01 N 1000 obligatiuni, cu dobanda 12%, PR= VN =PE 1000 lei, duarat de
rambursare 10 ani. Dobanda se plateste annual. Imprumutul este rambursat la scadenta finala.Conform
OMFP contabilziati: a) Subscrierea imprumutului si incasarea lui, b) Plata anuala a dobanzii, c)
Rambursarea imprumutului la scadenta finala

162

O entitate emite la 01.01 N 1.000 de obligatiuni, cu dobanda de 12%, VN=1.000 lei/oblig, pret de
emisiune=900 lei, durata de rambursare=10 ani. Dobanda se plateste annual. Primele privind rambursarea
imprumutului se amortizeaza liniar pe durata imprumutului. Imprumutul este rambursat la scadenta finala.
Conform OMFP : a) Contabilizati subscrierea imprumutului si incasarea lui, b) Contabilizati dobanda 163
datorata la sf anului N, c) Contabilizati amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor in
anul N, d) Precizati cu ce valoare figureaza imprumutul din emisiuni de obligatiuni in bilant la sf
anului N, e) Precizati plata anuala a dobanzii in anul N+1, f) Contabilizati ranbursarea imprumutului
la scadenta finala.
O entitate emite la 01.01.N 1.000 obligatiuni, cu dobanda de 12%, VN=1.000lei/oblig, PE=900 lei, durata
de rambursare 10 ani. Dobanda se plateste annual. Primele privind rambursarea imprumutului se
amortizeaza liniar pe durata imprumutului. Imprumutul este rambursat anual in 10 rate constante la sf
anului. Conform OMFP contabilizati: a) Subscrierea imprumutui si incasarea lui, b) Plata anuala a
dobanzii la sf anului N, c) Amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor in anul N, d)
Rambursarea primei trase la sf anului N, e) Plata anuala a dobanzii la sf anului N+1

164

O entitate emite la 01.01 N 1000 obligatiuni, cu dobanda 12%, VN=1.000lei/obligatiune,; durata de


rambursare 5 ani. Imprumutul este rambursat prin anuitati constante la sfarsitul anului. A) Calculati
anuitatea, b) Intocmiti planul de rambursare a imprumutului, b) Intocmiti planul de rambursare a
imprumutului, c) Contabilizati plata anuitatii in primul an.

165

O entitate are emis un imprumut obligatar cu urm caracteristici: numar de obligatiuni=1.000 titluri, pret
rascumparare=1.200 lei, VN=1.000 lei, PE==900 LEI, durata imprumutului 10 ani, dobanda anuala 10%.
Se au in vedere urm cazuri: a)Se rascumpara si se anuleaza 300 de obligatiuni, pret de rascumparare
1.300 lei; b) Se rascumpara si se anuleaza 300 de obligatiuni, pret de rascumparare 1.100 lei. Conform
OMFP contabilizati: a) Rascumpararea si anularea obligatiunilor in cele 2 cazuri, b) Trecerea
primelor asupra cheltuililor cu ocazia rascumpararii obligatiunilor

166

O societate primeste in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in suma de 50.000 lei.
Dobanda anuala este de 30% si se plateste lunar. Creditul este rambursat integral la scadenta. Conform
OMFP contabilizati: a) Primirea creditului, b) Plata dobanzii lunare, c) Rambursarea creditului la
scadenta

167

La data de 01.01. N, o societate primeste in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in
suma de 50.000 lei. Rambursarea imprumutului se face in 10 transe egale la sfarsitul fiecarui an, cand se
plateste si dobanda anuala. Rata anuala a dobanzii este de 30% Conform OMFP, contabilizati: a)
Primirea creditului,. b) Plata dobanzii in anul N, c) Plata primei transe in anul N, d) Plata dobanzii in
anul N+1

168

La data de 01.05.N , o societate primeste in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in
suma de 50.000 lei. Rata anuala a dobanzii este de 30%. Dobanda se plateste annual. Rambursarea
imprumutului se face la scadenta finala. Conform OMFP contabilizati: a) Primirea creditului, b)
Dobanda datorata in anul N, c) Plata anuala a dobanzii in anul N+1, d) Rambursarea creditului la
scadenta

169

La data de 01.01. N, o societate primeste in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in
suma de 50.000 lei. Rambursarea imprumutului se face in 10 transe egale la sfarsitul fiecarui an, cand se
plateste si dobanda anuala. Rata anuala a dob este de 30%. In anul N+1, entitatea nu are suficiente
resurse financiare si nu poate achita rata scadenta. Aceasta este platita in anul N+2. Conform OMFP
contabilizati: a) Primirea xcreditului, b) Plata dobanzii, c) Rambursaerea primei transe in anul N, d)
Plata ratei restante in anul N+2

170

Cunoasteti urmatoarele date: contravaloarea lucrarilor executate conform situatiei de lucrari 200.000;
garantie de buna executie 4%, conform contractului, fiind retinuta din contravaloarea lucrarilor, cota de TVA 171
24%. Conform OMFP inregistrati la beneficiar: a) Primirea facturii de la constructor, b) Constituirea
garantiei de buna executie, c) Achitarea garantiei de buna executie
O entitate si-a calculat si contabilizat un impozit pe profit de 3.000 lei. Organele de control fiscal au decis
ca iz datorat este de 5.000 lei. Pentru solutionare, entitatea a deschis in anul N un proces judecatoresc
pentru suma de 2.000 lei, care nu s-a finalizat pana la sf anului N. In anul N+1, procesul este solutionat si
instanta a stabilit, in urma unei expertize contabile, ca impozitul datorat este de 3.700 lei. Conform OMFP
precizati: a) Ce inreg contabile se efectueaza in anul N b) Ce inreg contabile se efectueaza in anul
N+1
Conform prevederilor contractului colectiv de munca, o entitate are obligatia de a plati prime reprezentand
participarea salariatilor la profit in vaoare de pana la 5% din profitul distribuibil, de achitat in 45 zile de la
aprobarea situatiilor financiare de catre AGA. Ca atare, in anul N se decide acordarea de prime in valoare
de 500.000 lei. Primele sunt acordate in anul N+1. Conform OMFP precizati: a) Ce inreg contabile se
efectueaza in anul N, b) Ce inreg contabile se efectueaza in anul N+1
CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

172

173

In luna ianuarie N, entitatea Alfa primeste in regim de consignatie marfuri in valoare de 80.000 lei de la
entitatea Beta. La entitatea Beta, valoarea contabila a mf este de 72.000 lei, aceasta prcaticand un
comision de 30 %. Comisionul perceput de Alfa este de 10% din pretul deponentului. Contractul este
valabil in perioada inauarie-iunie anul N si prevede ca stocul nevadut la 30.06 N se va returna
174
deponentului. Deponentul percepe o penalizare de 0.6% din valoarea marfurilor ramase nevandute. In
cursul anului N, entitatea Alfa vinde marfurile primite astfel: ianuarie-vanzari in valoare de 20.000 lei,
martie-vanzari in valoare de 12.000 lei, aprilie- vanzari in valoare de 20.000 lei, iunie-vanzari in valoare de
18.000 lei; la sf lunii iunie se returneaza marfuri in valoare de 10.000 lei. Este neglijat efectul TVA Conform
OMFP, contabilziati: a) Vanzarea marfurilor primite in regim de consignatie la consignatar pentru
luna ianuarie, b) Primirea facturii de la deponent la consignatar pentru luna ianuarie, c) Returul
marfurilor nevadute la deponent si penalizarile facturate consignatarului

In luna ianuarie N, entitatea Alfa primeste in regim de consignatie marfuri in valoare de 80.000 lei de la
entitatea Beta. La entitatea Beta, valoarea contabila a mf este de 72.000 lei, aceasta prcaticand un
comision de 30 %. Comisionul perceput de Alfa este de 10% din pretul deponentului. Contractul este
valabil in perioada inauarie-iunie anul N si prevede ca stocul nevadut la 30.06 N se va returna
deponentului. Deponentul percepe o penalizare de 0.6% din valoarea marfurilor ramase nevandute. In
175
cursul anului N, entitatea Alfa vinde marfurile primite astfel: ianuarie-vanzari in valoare de 20.000 lei,
martie-vanzari in valoare de 12.000 lei, aprilie- vanzari in valoare de 20.000 lei, iunie-vanzari in valoare de
18.000 lei; la sf lunii iunie se returneaza marfuri in valoare de 10.000 lei. Este neglijat efectul TVA Conform
OMFP, contabilziati: a) Primirea marfurilor in consignatie la consignatar , b) Returul de marfuri, la
consignatar, c) Penalizarea facturata de deponent pentru marfurile nevandute, la consignatar; d) La
deponent, emiterea facturii pentru marfurile vandute, ca urmare a situatiei vanzarilor facute de
consignatar, pentru luna ianuarie; e) La deponent, descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute
de consignatar si facturate acestuia, pentru luna ianuarie.
O agentie de voiaj a vandut bilete de cazare catre clientii sai, in valoare de 2.000 lei (suma incasata in
numerar), comision 15%. Conform OMFP contabilizati: a) Vanzarea si incasarea biletelor in numerar
b) Plata furnizorului de servicii hoteliere

176

Alfa construieste o cladire, perioada contractului fiind de 01.08.N-30.09 N+2. La sf ex N, costurile au fost
de 30.000 lei, valoarea lucrarilor in curs de executie la sf anului N+1 este de 150.000 lei, iar la 30.09.N+2,
costul efcetiv este de 200.000 lei. Facturarea se realizeaza pentru suma de 250.000 lei. Conform OMFP
177
contabilizati: a) Recunoasterea costurilot pe naturi de cheltuieli in cei 3 ani, b) Contravaloarea
lucrarilor nereceptionate de beneficiar pana la sf perioadei pentru anii N si N+1 c) Inreg lucrarilor ob
in anul N+2, d) Facturarea
Alfa primeste sub forma de subventii suma de 30.000, din care 3.000 lei se incaseaza la data acordarii, iar
restul, in aceeasi perioada. Suma de 7.000 lei este aferenta cifrei de afaceri (2.500 pentru perioada
curenta, iar restul pentru perioadele urmatoare), suma de 5.000 lei este pt plata unor materii prime
achizitionate si este aferenta perioadei in curs, iar restul este pentru plata personalului si este aferent
perioadei in curs. Conform OMFP contabilizati primirea si incasarea subventiei.
Conform OMFP contabilizati urm operatii efectuate de Alfa: a) Se inreg un debit de 5.000 lei, datorati
de salariatul X, b) S-au achiz marfuri de la un fz, transportul fiind efcetuat de o firma specializata. La
primirea bunurilor s-a constatat lipsa unor mf in suma de 3.000 lei, care se imputa soferului angajat al
firmei de transport; c) In urma unui proces judecatoresc cu un clinet, se inreg o despagubire datorata de
acesta in suma de 7.000 lei; d) Se primesc prin donatie materii prime in val de 1.500 lei
Conform OMFP, contabilizati urm operatii efcetuate de Alfa si precizati ce inreg se efectueaza in
luna iulie: a) In luna aprilie se inreg dob cuvenita, in suma de 3.000 lei, aferenta unui imprimut acordat pe
termen lung unei entitati. Dobanda va fi incasata in luna mai; b) In luna mai se incaseaza dobanda c) In
luna iunie se incaseaza suma de 6.000 lei, reprez: 2.000 lei dobanda lunii trecute, 2.000 lei dobanda lunii
curente si 2.000 lei dobanda lunii viiotare, pentru un imprumut acordat pe termen lung unei alte entitati.

178

179

180

Conform OMFP, contabilizati urmatoarele situatii: a) Pe data de 20.05 N se incaseaza o creanta


comeciala in valuta in suma de 500 euro, creanta rezultata din vanzarea unor marfuri pe data de 05.05 N.
Cursul de schimb valutar la data vanzarii marfurilor a fost de 4.4 lei/euro, iar la data incasarii, de 4.5
lei/euro; b) Pe data de 25.05. N se plateste o datorie comerciala in valuta in suma de 400 euro, datorie
rezultata in urma achizitiei unor marfuri pe data de 05.05 .N. Cursul de schimb valutar la data achiz mf a
fost de 4.5 lei/eur, iar la data platii de 4.4 lei/euro; c) Pe data de 28.12 N s-au vandut marfuri in valoare de
200 euro, curs la data vanzarii 4,4 lei/euro; Cursul valutar comuicat de BNR la inchiderea exercitiului
financiar N a fst de 4.5 lei/euro; d) Pe data de 27.12 N s-au achizitionat mf in valoare de 300 euro, curs la
data achizitiei 4.5 lei/euro; cursul valutar comunicat de BNR la inchiderea ex N a fost de 4.4lei/euro, e) Se
primeste de la un furnizor un scont de 2% dupa data achizitiei bunurilor. Valoarea bunurilor este de 1.000
lei. f) Se incaseaza o subventie pentru a acoperi o pierdere din calamitati in valoare de 1.000 lei.

181

INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE

Conform OMFP contabilizati operatiile de mai jos efectuate de societatea Alfa privind regularizarea
inventarului: a) S-a constatat ca un utilaj cu o valoare stabilita la 12.000 lei nu era inregistrat in
contabilitate, b) S-a constatat un plus de materii prime in suma de 4.000 lei, c) S-a constatat un plus de
produse finite in suma de 2.000 lei, d) S-a constatat un plus de obligatiuni, achizitionate ca inventitii
financiare pe termen scurt, in suma de 8.000 lei, e) La inventarierea casieriei s-a inreg un plus de numerar
de 1.500lei, f) S-a constatat lipsa unui utilaj, valoare contabila 12.000 lei, amortizare cumulata=4.000 lei; g)
S-a constatat un minus de materii prime, in suma de 1.000 lei; h) S-a constatat un minus de produse finite,
in suma de 7.000 lei. i) I se imputa unui slariat utilajul constat lipsa la inventar, la valoarea de inlocuire de
13.000lei, cota tva=24%; j) I se imputa unui salariat materiile prime constatate lipsa la inventar, la valoarea
de inlocuire de 2.000 lei, cota tva=24%; k) Se constata un minus de materii prime ca urmare a deprecierii
calitative, peste normele legale, neimputabil, in suma de 3.000 lei, cota 24%
Conform OMFP, intocmiti Registrul -jurnal privind operatiile de inchidere a exercitiului financiar N,
pe baza urmatoarelor date: a) Diferenre de inventar- Tabel, b) Amortizarea imobilizarilor: cladiri=21.500
lei, echipamente tehnologice si mijloace de transp=12.500 lei, mobilier si aparatura birotica=7.000 lei; c)
Provizioane si ajustari constituite la inchiderea exercitiului riscul de litigiu cu un clinet=5.000 lei, ajustarea
investitiilor financiare pe termen lung=1.200 lei, ajustarea stocurilor de mf =2.000 lei, ajustarea
creantelor=3.600 lei; d) Regularizarea si delimitarea in timp a chelt si veniturilor ; diferente de curs valutar
nefavorabile din conversia creantelor in valuta =1.300 lei, cheltuieli cu asigurarile in avans =1.100 lei

In contabilitatea societatii Alfa figureaza urm info: vanzari de mf=20.000 lei, costul de cumparare al mf
vandute=5.000 lei, venituri din productia imobilizata aferente unei constructii realizate in regie proprie si
neterminata pana la inchiderea exercitiului=28.000 lei; cheltuieli cu materiile prime =5.000 lei, venituri din
subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri care urmeaza a fi incasate=6.000 lei; subventii aferente
activelor constatate plus de inventar virate la venituri=8.000 lei, chelt cu personalul=8.500 lei, amortizarea
constructiilor=15.000 lei, venituri din cedarea activelor=12.000 lei, amenzi datorate autoritatilor
romane=870 lei, din care s-au platit 600 lei, dividende de primit ca urmare a detinerii de titluri
imobilizate=1.200 lei, cota de profit=16%. Se exclude influenta TVA. Conform OMFP contabilizati: a)
Operatiile descrise mai sus, b) Inchiderea conturilor de cheltuieli, c) Inchiderea conturilor de
venituri, d) Determinarea impozitului pe profit datorat, e) Determinarea rezultatului net.
Dispuneti de urmatoarele info pt situatiile financiare intocmite: impozitul pe profit datorat este de 5.300 lei,
iar cel platit este de 4.200 lei. Conform OMFP: a) Contabilizati impozitul pe profit datorat si platit in
cursul anului b) Precizati ce inreg contabila se efectueaza la regularizare

182

183

184

185

Dispuneti de urmatoarele info pt situatiile financiare intocmite: impozitul pe profit datorat este de 5.300 lei,
iar cel platit cumulat de la inceputul anului este de 4.200 lei. Conform OMFP: a) Contabilizati impozitul
pe profit datorat si platit in cursul anului b) Precizati ce inreg contabila se efectueaza la regularizare
Profitul bilantier destinat repartizarii la inchiderea exercitiului financiar N este 18.480 lei, iar profitul brut de
22.000 lei. El se distribuie astfel: rezerve legale, pierdere din ex N-1=0 lei, dividende de plata =2.800
lei,restul - l;a alte rezerve ca sursa proprie de finantare. Conform OMFP contabilizati: a) Inreg contabila
privind distribuirea profitului efectuata inainte de redactarea si aprobarea bilantului contabil, b)
Inreg contabile efcetuate in ex N+1, la deschiderea bilantului contabil, c) Impozitarea dividendelor

186

187

Societatea comerciala Gama avalizeaza un bilet la ordin emis de Alfa in favoarea societatii Beta, in valoare
nominla de 35.000 lei, cu scadenta la 90zile. La data scadentei, emitentul, soc Alfa , efectueaza plata catre
Beta, iar Gama scoate din evidenta angajamentul acordat soc Alfa (avalul). Conform OMFP precizati: a)
Inreg contabil efectuate de Alfa, b) Inreg contabile efectuate de Beta, c) Inreg contabil efectuate de
Gama

188

Societatea Alfa emite un bilet la ordin in favoarea societatii Beta, in valoare nominala de 24.000 lei, cu
scadenta la 60 zile. Efectul comercial este avalizat de catre soc Gama. La scadenta Alfa ii plateste
contravaloarea biletului la ordin societatii Beta. Conform OMFP contabilizatu: a) Emiterea biletului la
ordin de catre Alfa in favoarea soc Beta, b) Primirea angajamentului - avalului - din partea societatii
Gama, c) Plata la scadenta a afectului comercial , d) Scoaterea din evidenta a angajamentului primit
de Alfa din partea societatii Gama

189

Alfa a luat cu chirie de la societatea Beta o cladire in valoare de 500.000 lei, in scopul folosirii ei ca sediu
administrativ, pe o durata de 20 ani. Chiria lunara platita soc Beta este de 15.000 lei. La expirarea duratei
contractului de inchiriere, Alfa ii restituie cladirea soc Beta. Conform OMFP contabilizati: a) Primirea
cladirii, b) Plata lunara a chiriei, c) Restituirea cladirii

190

Alfa are in stoc furnituri de croitorie si doc evidentiate in contabilitate in contul 302 " Materiale
consumabile". Alfa ii trimite societatii Beta pentru prelucrare doc in valoare de 4.000 lei si furnituri in
valoare de 1.000 lei. Beta prelucereaza aceste materiale si obtine halate de lucru, manopera facturata fiind
de 2.000 lei, tva=24%. Alfa primeste halate de la Beta, si le distribuie salariatilor, care suporta 50 % din
valoarea lor, restul fiind suportat de catre intreprindere. Conform OMFP precizati: a)Inreg contabile
efectuate de Alfa, b) Inreg contabile efectuate de Beta

191

Alfa achizitioneaza de la Beta, pe baza de factura, materii prime in valoare de 40.000 si materiale auxiliare
in valoare de 30.000 lei, tva=24%, pe care le lasa in custodia societatii Beta, pe o durata de 30 zile, din
cauza lipsei spatiilor de depozitare. La expirarea perioadei, bunurile sunt aduse in gestiunea sco Alfa,
intocmindu-se nota de primire, rceeptie si constatare de diferente. Pentru soc Beta, acest bunuri reprez
produse finite, al caror cost efectiv de productie este de 55.000 lei, iar pretul de inregistrare este de 60.000
lei. Conform OMFP, precizati: a) Inreg contabile efectuate de Alfa, b) Inreg contabile efectuate de
Beta.

192

Alfa primeste bunuri de la o persoana fizica spre vanzare, in regim de consignatie, in valoare de 20.000 lei,
comision 12%, tva=24% din valoarea comisionului. Dupa vanzarea marfurilor catre populatie, Alfa face
plata catre deponent. Contabilitatea este org sub forma unor servicii de vanzare contra unui comision.
Conform OMFP, contabilizati: a) Primirea marfurilor spre vanzare in consignatie, b) Vanzarea cu
numerar a mf, c) Plata deponentului, d) Scoaterea din evidenta a mf vandute
Alda decide scoaterea din evidenta a unui debitor , pentru valoarea de 65.000 lei. Conform OMFP,
contabilizati: a) Scoaterea din evidenta a debitorului, b) Reactivarea debitorului cand acesta devine
solvabil
Alfa decide scoaterea din evidenta a unui debitor, pentru valoarea de 12.000 lei. La o data ulterioara,
termenul de prescriptie expira si debitorul nu devine solvabil. Conform OMFP : a) Contabilizati scoaterea
din evidenta a debitorului, b) Precizati ce inreg se efectueaza la expirarea termenului de prescriptie.

193

194

195

Alfa inchiriaza de la Beta o cladire, evaluata la 200.000 lei. Chiria este in suma de 1.000 lei, plata facanduse la sf anului din contul curent. Durata contractului de inchiriere este de 3 ani. La expirarea contractului de
inchiriere se restituie cladirea. Conform OMFP contabilizati: a) Prelucrarea cladirii luate cu chirie, b)
Inreg chiriei totale datorate, c) Plata anuala a chiriei, d) Restituirea cladirii
Alfa primeste de la un clinet o cambie in suma de 50.000 lei, cu scadenta la 60 zile, reprez contravaloarea
produselor finite vandute acestuia. Alfa sconteaza efectul comercial la banca inainte de scadenta cu 15
zile. Taxa scontului de banca este de 25% pe an. Conform OMFP: a) Contabilizati primirea efectului
comercial, b) Contabilizati depunerea efectului comercial la banca, in vederea scontarii sale. , c)
Contabilizati scontarea efcetiva a cambiei, d) Precizati ce inreg contabila se efectueaza la scadenta

196

197

Alfa achizitioneaza de la Beta marfuri care s-au dovedit a fi de proasta calitate. Ca atare, in anul N, Alfa a
intentat un proces entitatii Beta. Pana la sf anului, sentinta nu este cunoscuta, dar in cazul in care Alfa
castiga, Beta va rambursa societatii Alfa contravaloarea marfurilor de proasta calitate, in valoare de
100.000 lei. In anul N+1, procesul este incheiat si Beta ii plateste despagubiri soc Alfa in suma de 150.000
lei. Conform OMFP contabilizati: a) Ce inreg contabile efectueaza Alfa in anul N, b) Ce inreg
contabile efectueaza Alfa in anul N+1

198

Dispuneti de urmatoarele informatii la sf anului N ( soldurile conturilor): marfuri =5.000 lei, ajustari privind
deprecierea marfurilor,=100, avansuri pentru cumparari de stocuri=1.000 lei, clineti -facturi de
intocmit=2.500, casa si conturi la banci=4.000, chelt in avans=1.500,venituri in avans =800 lei, din care
sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni=700, rambursabili
pe 01.06. N+1, clienti-creditori =600, furnizori-facturi nesosite 250; instalatii tehnice si masini=10.000,
amortizarea instalatiilor tehnice=2.000, avansuri pentru imobilizari corporale=1.800, actiuni detinute la
entitatile afiliate =400. Conform OMFP, care sunt sumele ce se vor inscrie la active circulante nete si
total active minus datorii curente nete?

199

Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sf anului N: vanzari de produse finite=60.000,
vanzari de marfuri=18.000, costul marfurilor vandute=12.000, venituri aferente costurilor stocurilor de
produse (sold debitor) =8.000, venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete =7.000;
venituri din productia de imobilizari corporale=50.000 Conform OMFP care este suma ce se va inscrie in
contul de profit si pierdere la productia vanduta, cifra de afaceri neta si total venituri din
exploatare?

200

CONTABILITATEA DE GESTIUNE
CLASIFICAREA COSTURILOR
O societate fabrica si comercializeaza un singur produs, costuri totale ale perioadei =31500 din care
mp=11500, salarii=14000, amortizarea activelor imobilizate=6000 Idetificati costurile de productie pt
stocurile produse si costurile care nu trebuie incluse in costurile de productie: -

201

O societate produce doua produse A si B. Se cunosc urm info: Pentru A s-au consumat 200kg mp iar pt B
300kg -1kg mp=5. Salariile ang din prod=20000, Amortiz utilaje=10000 Identificati costurile de productie
pt produsele A si B, Care dintre acestea sunt directe si care sunt indirecte? -

202

Societatea Alfa a inreg urm costuri in luna martie: mp=5000, amortiz util=4000, chirie spatiu
productie=2000 Identificati valoarea Regiei Fixe de Productie Se cunosc urm costuri dintr-un atelelier: a) Costul cu amortizarea unei masini folosite pentru doua produse
- Cost amortizare masini=17500, Cost mp=30000 luna trecita si 36000 luna curenta Clasificati costurile
in directe/indirecte si variabile/fixe
Pentru o firma de productie se cunosc urm costuri: costuri variabile 10 lei/buc, costuri fixe 22.000 lei,
pentru fiecare 3.000 buc. PV=20 lei Previzionati Costul total si Rezultatul pentru niveluri de activ
(2000 buc, 3000, 4000, 6000, 7000)
PIERDERILE

203
204

205

Intr-un atelier de mobila se prelucreaza lemn, iar in urma procesului de taiere rezulta
pierderi.Prelucrati=200m3 lemn achiz, cost=200000. Pierderi =15% Calculati Costul Lemnului care
afecateaza Costul prod finite (mobilei) in cele 2 luni si discutati tratamentul aferent pierderilor -

206

PERIOADA IN CURS DE EXECUTIE


Societatea Moblux se ocupa de productia de mobila la comanda. Martie 2 comenzi X45 si X46. Comanda
X45 finalizata cost productie=12400, Comanda X46 nefinalizata cost=4500 Analizati cum afecteaza cele
2 comenzi valoarea stocurilor societatii Moblux -

207

Intr-un atelier se produc fete de masa brodate. Lansare fabricare=10000. Cost taiere=10lei, dif costuri pt
brodare. Finalizate=8000, Curs de prod=2000. Costuri prod=108000 Calculati costul de productie in
curs de executie si costul produselor finite

208

REPARTIZAREA COSTURILOR INDIRECTE


O firma produce si vinde 2 produse P1 P2. P1= cant produsa=1000buc, cost unitar mp=8lei, P2=cant
prod=500buc, cost unitarmp=10lei; Salariatii si utilajele lucreaza pt amblele produse. Costurile cu salariile
si amortiz=30000 Indicati costurile directe si indirecte si calculati costul de productie pentru P1 si P2
daca se repartizeaza costurile indirecte in functie de cantitatea produsa. -

209

Societatea Ferexport se ocupa cu productia unor piese din fier. In Iunie a produs P1=500 buc,
P2=1000buc. Fierul achiz 1800 buc pret=1lei/buc - prelucrare fier. Evaluare stoc = Metoda LIFO. Calculati
costul de productie total si unitar pentru cele doua tipuri de piese.

210

O societate fabrica 2 produse P1 si P2, fiind impartita in 3 departamente: productie, distributie si


administratie. Informatii: mp consumata=1000lei, costul ambalajelor=200lei, costul salariilor=1900,
amortizarea=1500lei. Salariile, masinile sunt comune pentru ambele produse. Costul lor se repartiz in
functie de catitatile produse.a) Identificati care sunt costurile care afecteaza costul de productie b)
Calculati costul de productie pentru P1 si P2.

211

Pentru un cabinet de audit si expertiza contabila info: serv prestate-auditarea sit financiare(A), exertiza
contabila(E), consultanta(C) . S-a lucrat 200 ore pt A, 50 ore pt E si 100 ore pt C. Costul mediu al orei de
lucru=150lei. Costurile firmei=35000, se rep in funtie de nr ore lucrate. Calculati costul celor 3 comenzi

212

IMPUTAREA RATIONALA
In atelierul de productie al unei entitati s-au inregistrat urm costuri: mp=20000, costuri variabile cu
salariile=5000, costuri cu amortizarile=10000, Capacitatea de productie=1000buc/luna. In martie au fost
produse 800 buc. Det valoarea Costurilor de productie

213

SISTEMUL CONTURILOR DE GESTIUNE


O societate are in contabilitatea financiara chelt cu salariile de 19.500 lei, dintre care: 3000=sal directe pt
prod A, 4000=sal directe pt prod B, 8000=sal indirecte aferente departamentului de productie a) Care sunt
prevederile OMFP 1826/2003 si OMFP 3055/2009 privind utilizarea conturilor de gestiune b) Care ar
fi conturile cu ajutorul carora entitatea ar urmari salariile in conta de gestiune?

214

Societatea Alfa obt intr-o luna prod finite evaluate la cost standard=18000. La sf luna se det Cost
real=19000 Aratati cum se reflecta aceste operatii in conta financiara si in conta de gestiune (in
cazul util sistemului conturilor de gestiune)-

215

Pentru o societate, cost suportat in cursul lunii pt ptod P=15000. La sf luni se det prin inventariere valoarea
productiei in curs de excutie=2500 a) Identificati conturile care ar putea fi utilz in conta de gest pt
costurile prod finite si ale prod in curs de executie b) Inreg in conta financiara si in conta de gest
obt prod in curs de executie.

216

RAPORTAREA INTERNA A INFORMATIEI DIN CONTABILITATEA DE GESTIUNE


Pentru unii dintre produsele societatii Alfa () se cunosc urm venituri: vanz=10000, cost productie=6000,
cost distributie=2000, cost de administrare=1000 a) Explicati masura in care se poate dezv in cadrul
sistemului de conta de gest un mod de raportare a informatiei privind produsul b) Aratati, pe baza
datelor disponibile, ce informtii ce ar putea fi incluse in rapoartele interne. c) Dati exemple de 2
tipuri de decizii pentru care informatiile ar putea fi utile, furniz in rapoartele interne.

217

CERINTE EXP CONTABILI


CONTABILITATEA SI RAPORTAREA FINANCIARA A ENTITATILOR ECONOMICE
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
Societatea comerciala Alfa achiz 70% din SC Beta, platind 400.000. Bilant SC Beta este astfel: BILANT a) Calculati marirea fondului comercial, b) Contabilizati fondul comercial c) Contabilizati
amortizarea fondului comercial pe perioada maxima specificata de OMFP

218

O intreprindere realizeaza software pt care a mobilizat echipe de informaticieni. Chelt ocazionate: tabel
perioada, specificare, costuri 8 rd - a) Stabiliti ce activitatile se includ in fazele de cercetare si
dezvoltare b) Calc chelt aferente fazei de cercetare si dezoltare

219

Pentru finantarea constructiei unei cladiri societatea Alfa a contractat la 01.09. N un credit bancar pe
termen lung 4.000.000, rata dob=9%, ramb in 3 ani. Cladire finalizata si recep la 3.500.000, exclusiv ch cu
dob. Contabilizati: a) Capitalizarea costurilor indatorarii, b) Receptia constructiei la costul total

220

Alfa a semnat cu societatea Beta un contract de de leaseback pt utilaj>vinde utilajul pv=67.200, tva si il
inchiriaza in sistem leasing financ pt 8 ani, rata chirie=700, dob=10%. Durata viata=10 ani, cost=50.000,
amortiz cumul pana la vanz=15000 Contabilizati: a) Recunosterea tranzactiei de leaseback, b) Rata
de leasing, dob si plata acestora, c) Amortizarea lunaraa utilajului

221

Alfa a semnat un ctr de leaseback pt utilaj> vinde utilaj pv=500.000, tva, (cost=410.000, amoriz
cumul=280.000), l-a inchiriat in leasing operational pt 4 ani, rata chiriei=12000, tva. Contabilizati: a)
Tranzactia de leasing la locatar, b) Tranzactia de leasing la locator

222

Contravaloarea lucrarilor executate cf situatiei de lucrari=20.000, garantia de buna executie=6%, retinuta


din ctv lucrarilor si evidentiata in fact, tva 24% - Contab la contructor- a) Emiterea facturii fiscale, b)
Inreg garantiei de buna executie retinute de beneficiar, c) Incasarea garantiei

223

Societatea Alfa tranzactioneaza actiuni prin intermediul SSIF. Alfa transfera 100000 in contul SSIF, care va
efectua toate op. SSIF executa ordinul soc Alfa de a achiz 100 act la 30lei/act. Act sunt ach pt realiz de
profit pe termen scurt, comisioane=100. Din 100 act se vand 30 la 35lei/act. Comision de vanz=45.Cotatia
act la sf anului=40lei/act. -a) Contab. transferul banilor in contul SSIF, b) Contab achiz actiunilor, c)
Contab vanz act si inreg comis legate de vanz, d) Precizati ce inreg conta se efectuieaza la sf anului

224

Societatea Alfa achiz la data de 01.05. N obligatiuni municipale cu scad peste 2 ani=60000. Decontarea se
face prin cont SSIF. Comisioane=5000, dob=15%. Oblig sunt cotate la 31.12.N la 96.3%. - a) Contab
achiz obligatiunilor, b) Contab dob cuvenita la sf anului, c) Precizati ce inreg conta se ef la sf anului

225

Alfa a vandut marfuri unui client din afara UE in comision =6%, valoare externa CFR=1500 euro,
transportul extern antecalcul =200 euro; fact transp=250 euro. Curs de sch la livr.4.2, incasare=4.35 Contabilizati: a) Livrarea bunurilor la extern in conditii de livrare CFR, b) Incasarea ctrv mf vandute,
c) Regularizarea operatiei privind transp extern, d) Plata datoriei fara de prest transport, e) Factura
de comision si retinerea comisionului.

226

Conform OMFP, contabilizati operatiile de ai jos, efectuate de Alfa cu o entitate din cadrul grupului:
a) Se vireaza suma de 3000 lei catre o intreprindere din cadrul grupului reprez credit acordat pe termen
scurt b) Inreg dobanda de incasat af imprumutului avansat intreprinderii in cadrul grupului=500 lei c) Inreg
dividende de incasat pt participatiile detinute la intr din cadrul grupului=1000 d) vanzare imobilizari
financiare din cadrul grupului pv=1300, e) incasare =2000 de la o intr din cadrul grupului, repr credit
acordat pe termen scurt f) Inregistrare dobanda aferenta imprumutului =300.

227

Conform OMFP , contabilizati operatiile de mai jos, efectuate de Alfa cu asociatii sai: a) Asociatul X
depune temporar la dispozitia SC Alfa =1000 b) Inreg dobanda datorata Alfa asociatului X pt suma
depusa=500 c) Inreg dividende de plata datorate asociatilor=1800, d) Alfa vireaza din casierie =1200
asociatului Y in contul unei datorii fata de acesta. e) Inreg dob de incasat de la asociatul Y pt suma
virata=300 lei - Contababilizati operatiile

228

O asociere in participatie P, este creata intre coparticipantii A si B cu parte egale (50%-50%) a) Fiecare
asociat a contribuit cu o participatie in numerar de 10000 b) P a cumparat mf =3000, tva c) P a vandut mf
la pv=5000, ca=1500, tva d) Venituri si chelt asociatiei sunt repartizate intre cei doi asociati.a)- Precizati
ce operatii se inreg in contabilitatea soc P, dar A

229

La nivelul punctului de lucru L, situatia TVA pentru luna mai este 4426=12000, 4427=10000. Contabilizati:
a) Regularizare TVA, b) Transfer TVA la unitate
Alfa a achizitionat un utilaj in valoare de 25000 si mf=3000 pe care le transfera integral punctului de lucru
L. Contabilizati la Alfa a) transferul utilajului si b) transferul marfurilor
Alfa a achizitionat un in valoare de 20000 si mf=2000 pe care le transfera integral la punctul de lucru L.
Contabilizati la punctul de lucru L a) transferul utilajului si b) a marfurilor

230
231
232

La nivelul punctului de lucru L au loc operatiile: a) se primesc prin transfer de la punctul A=2000, b) se
primesc prin transfer de la punctul B materii prime=4000, c) se cumpara de la punctul C un tilaj=50000,
tva. Plata fz se face in unitatea M, L neavand disponibilitati. Contab operatiile la punctul L

233

Conform OMFP, contabilizati urmatoarele situatii: a) se acorda o donatie in marfuri =1000 b) la 20.05
N incasare creanta comerciala in valuta=500 euro, din vanz de mf, curs euro la vanz=4.5, la incasare=4.4
c) 25.05 N plata datorie comerciala in valuta=400 euro, din achiz mf, curs cump=4.4,la plata=4.5 d) 28.12
N s-au vandut mf=200 euro curs=4.5, BNR=4.4 e) 27.05N achiz mf =300 euro curs achiz=4.4, BNR=4.5
f) acordare clinet scont 2% dupa data vanzarii bunurilor=1000 g) stoc mf=12000 a ars complet Contabilizati operatiile

234

In cursul exercitiului N, entitatea raportoare Alfa, care aplica OMFP nr. 3055, a inreg in contabilitate urm
tranzactii si evenimente: de la 1) la ..17) . A) Sa se prezite solutiile contabile in conformitate
cu prevederile OMFP B) Sa se prezinte contul de profit si pierdere avand in vedere elementele de
235
venituti si chelt recunoscute, precum si particularitatile de prezentare ale modelului prevazut de
OMFP.
Intreprinderea Alfa avea in stoc la 01.11 N 100buc marfa X evaluate la Cu=10lei/buc. In cursul lunii au loc
urm: a) achiz 200buc Cu=12, rabat=10%, tva b) achiz 300 buc Cu=15, tva c) vanz mf 350 buc la Pu=20,
remiza=5%, scont de decontare=2%, tva, d) primire rabat 20% pt achiz de 300 buc e) aqchiz 150 buc
Cu=20, scont decontare=5%, tva f) vanz mf 300 buc Pu=25, tva, g) acordare un risturn pt vanzare
=750lei, tva. A) Sa se contabilizeze operatiuni pt desc gest metoda LIFO, b) Sa se intocmeasca fisa
stocului, c) Sa se prezinte informatia in contul de profit si pierdere.

236

Societatea Alfa achizitioneaza: a) 100 titluri de plasament emise de Beta (cotata la bursa)la cursul de
10lei/buc, comision=10% b) 500 titluri participare emise de Gama(cotata la bursa), cost=20lei/buc,
comision=10% c) 200 titluri de participare emise de Omega (necotata) pret=5lei/buc, comision=5%. Alfa
vinde d) 80 titluri de plasament Beta la 15lei/buc, e) 100 titluri participare Gama la 21 lei f) 150 titluri
participare Omega la 7 lei. Curs bursier Beta=12, Gama=23, valoare inventar titluri Omega=3 lei. - a) Sa
se contabilizeze operatiile, b) Sa se prezinte informatia in bilant si in contul de profit si pierdere

237

Pe 01.07 N o entitate cumpara obligatiuni PC=100.000, cupon dobanda de incasat intre 1 aprilie si 1 iulie
rata dob=16%. Dobanda pana la 1 aprilie a fost incasata la sursa de cumparare. La 31.12 Valoarea
bursiera a obligatiunilor=98.000. Fractiunea de dobanda de incasat de la 1 aprilie-31 dec
=100000*16%*9luni/12luni=12000. In oct SC cesioneaza obligatiunile, pret cesiune=107.000, din care
cuponul dobanzii=8000. a) Prezentati inreg cntabile aferente anului N b) inreg conta anului N+1

238

La 01.01. N o intreprindere emite 1000 obligatiuni ale caror caract sunt: VN=100, PE=99,271360, PR=105,
rata dob nominale=10%, rata dob efective=11%, durata 5 ani. Ce reguli din OMFP se aplica pt rezolvare. 239
Prezentati inreg aferente ex anilor N, N+1, N+4
INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE
GRUPUL DE SOCIETATI SI PERIMETRUL DE CONSOLIDARE
Se prezinta urmatoarea srtuctura de grup: : schema Precizam ca o actiune confera 1 drept de vot si nu
exista actiuni preferentiale. Sa se det procentajul de control, procentajul de interes, tipul de
dependenta (control sau influenta semnificativa) si metoda de consolidare

240

AJUSTAREA SITUATIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE


Pe data de 20.12.N-1, societatea F (filiala) a achiz utilaj=100.000. La filiala se amortiz liniar 5 ani, in timp
ce pt intocmirea situatiilor financiare consolidate se amortiz 4 ani. Sa se realiz ajustarea situatiilor
financiare individuale ale flialei.

241

Societatea-filiala F a capitalizat la incep N, chelt de constituire=30.000, amortizate liniar 3 ani. In situatiile


financiar consolidate ch de const sunt recunoscute sub forma de ch ale exercitiului in care au fost
efectuate. Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei.

242

Pe data de 01.01. N, societatea F (filiala) a inceput realiz constructiei in regie proprie. Managerii au hot ca
dobanda generata de creditul bancar sa fie incluse in costul constructiei. Dobanzile aferente
creditului=10.000 ex N, 15.000ec N+1. Sa se realizeze ajustarea situatiilro financiare individuale ale
filialei

243

Pe data de 15.12 N-1, societatea X achiz o imobiliara corporala=100.000. In conturile individuale se


amortiz 4 ani, in sit financiar consolidate=5 ani. La sf ex N+1, imobilizarea este vanduta=65.000. Sa se
realizeaza ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei.

244

Filiala F are un teren achizitionat in exercitiul N-2 la costul de 100.000, N-2. La sf ex N, terenul este
prezentat in bilantul filialei la Ca. Valoarea justa a terenului=125000. In N+1 terenul este vanzdut=120.000
Sa se realizeze ajustarrea situatiilor financiare individuale ale filialei

245

Societatea F ( filiala) evalueaza stocurile prin metoda FIFO, in timp ce la nivelul grupului se utileiz metoda
CMP. La 31.12N, se cunosc urm informatii despre stocurile finale ale societatii F - tabel. Sa se realizeze
ajustarea financiare individuale ale filialei.
Situatiile financiare ale societatii X, filiala a societatii M, se preinta astfel: ------Bilantul + Situatia chelt si a
veniturilor Sa se realiz ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei.

246
247

Pe 30.12.N, societatea F a achizitionat o imobilizare corporala in urm conditii: pc=90.000, chlet cu transp si
instalarea facturate de fz =4.000 lei. Politica grupului din care face parte F este de a include in costul imob
coprorale chelt estimate a se angaja cu demonatrea imob = 25.000. Sa se realizeze ajustarea situatiilor
financiare individuale ale filialei.

248

Societatea F detine constructii achizitionate la un cost de 600.000 lei si amortizate pentru suma de
150.000lei. Politica grupului din care face parte Feste de a evalua cladirile la o valoare reevaluata.
Valoarea justa a constr = 675.000. Sa se reazizezze ajustarea situatiilor financiare individuale ale
filialei.

249

Societatea F, cu sediul in Uniunea Europeana, este o filiala a societatii SM din Romania. Societatea SM
detine 90 % din actiunile societatuile F, pe care le-a dobandit in momentul constituirii acesteia la 01.01 N-1
Bilant +Cont de profit si pierdere al scietatii F ........Sa se efectueze conversia situatiilor financiare ale
societatii F, in vederea consolidarii de catre societatea -mama.

250

ELIMINAREA CONTURILOR INTRAGRUP


Se prezinta urm structura de grup: DESEN operatii de inreg de la a).la g) Sa se elimine conturile
reciproce

251

Societatea M detine 80 % din actiunile societatii Alfa si a realizat urm tranzactii cu aceasta: a) M a cordat
societatii Alfa la sf ex un imprumut in suma de 5.000 lei, b) M a vandut mf societatii Alfa = 2.000 lei, suma
nedecontata pana la inch ex financ = 500 lei c) Alfa a vanzut mf soc M la pv= 1.200 lei , realiz un profit de
200 lei d) Alfa a distribuit dividende catre M in suma de 300lei. Ce retratari trebuie efectuate in vederea
consolidarii ?

252

ELIMINAREA TITLURILOR SI DIVIDENDELOR


Societatea SM detine 70 % din titlurile societatii F, titluri pe care le-a achizitionat la data constituirii
acesteia, la 01.01N-a. Costul de achizitie al titlurilor este de 2.100 lei. La 31.12. N, capitalurile proprii ale
societatii F sunt urm: capital=3.000 lei, rev=2.000, rez ex =1.000lei. Sa se prezinte partajul capitalurilor
proprii ale societatii F si inreg contabile generate de eliminarea titlurilor si partajul rezultatului.

253

La 31.12.N se cunosc urm info: i) Pe data de 01.01N-2, societatea SM a achiz 90% din actiunile soc F. Ca=
250.000 lei. Ii) La acesta data, capitalurile proprii ale societatii F au avut urm valori: tabele iii) iv), v) a) Sa
254
se det fondul comercial b) Sa se efectueze partajul capitalurilor proprii ale societatii F la 31.12 N b)
Sa se prezinte inreg contabile generate de consolidarea societatii F la 31.12 N
Societatea SM detine 30 % din titlurile soc X, societate pe care o controleaza in comun impreuna cu u alt
asociat Y. Tilturile au fost achiz de soc SM in momentul infiintarii soc X, costul a= 300.000 lei. La 31.12 N
societatea SM intocmeste situatii financiare consolidate, iar soc X este inclusa in perimetrul de cnsolidare.
Capitalurile proprii ale societatii X, la 31.12 N au urm valori: cap subs si varsat=1.000.000 lei
rezerve=400.000 lei, rezultat net =100.000 lei. Sa se prezinte inreg contabila de eliminare a titlurilor
societatii X.

255

Societatea SM detine 30 % din capitalul societatii Y, pe care o controleaza in comun impreuna cu alti doi
asociati. Titlurile au fost achiz de societatea SM la 01.01 N-1, data la care capitalurile proprii ale soc Y au
avut urm valori: cap subsr si varsat =400.000 lei, rez= 150.000 lei, rezultat reportat (pierdere) =50.000 lei.
Valoarea justa a cladirii = 20.000 lei, durata ramasa de armor =10 ani. Ca a titlurilor =170.000 lei. Fondul
comercial pozitiv se amortz pe o durat de 5 ani. La 31 12. N cap proprii ale soc Y au urm valori: cap soc
subcsris si varsat =400.000 lei, rezerve =150.000, rezultat reportat (pierdere) =70.000, rezu7ltatul ex
(profit) =10.000 lei. Sa se det fondul comercial si sa prezinte inreg contabil generate de elimiarea
titlurilor soc Y la 31.12.N

256

METODE DE CONSOLIDARE
Societatea M detine 40% din actiunile A de la data constituirii acesteia.Bilanturile celor doua societati se
prezinta astfel: Bilant soc M si Bilant soc A. Cum se prezinta bilantul consolidat in cele trei cazuri

257

Societatea SM detine 40 % din titlurile soc X, titluri ce au fost achiz in momentul infiintarii soc X, costul de
achiz =40.000 lei. Soc SM exercita o inlfuenta semnificativa asupra soc X. Soc SM intocmeste conturi
consolidate iar soc X este retinuta in perimetrul de consolidare. CS=100.000, rez=60.000, rez ex=15.000
Sa se prezinte inreg contabile generate de punerea in echivalenta a societatii X.

258

Pe data de 01.01N societatea SM achiz 30 % actiunile soc Y pentru 45.000 lei. La acesta data , valorile
contabile si valoarile juste ale activelor identificabile si datoriile sc Y sunt egale, iar capitalurle proprii ale
soc Y au urm valori: tabel+a) Sa se det fondul comercial b) Sa se det cota-parte ce ii revine soc
SM din activul net al soc Y existent la 31.12.N c) Sa se inreg punerea in echivalenta a soc Y d) Sa se
inreg cota-parte din rez soc Y ce ii revine soc SM e) Sa se inreg amortizarea fondului comercial

259

La 31.12.N bilanturile si conturile de profit si pierdere ale societatilor SM si F se prezinta astfel: Bilantule
soc SM si F..Sa se elaboreze bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat prin
metoda integrarii globale.

260

Societatea SM detine 40% sin capitalul societatii in nume colectiv P pe care o controleaza in comun
impreuna cu alti doi asociati. La 31.12.N societatea SM intocmeste situatii financiare consolidate, iar
societatea este retinuta in perimetrul de consolidare. La acesta data, bilanturile si conturile de profit si
pierdere ale soc SM si P se prezinta astfel: bilant.... a) b) c) Sa se elaboreze bilantul consolidat si
contul de profit si pierdere consolidat prin metoda integrarii proportionale.

260

Societatea SM detine 40 % din capitalul societatii in nume colectiv P, societate ce este controlata de un alt
asociat Y.La 31.12 N, societatea SM intocmeste siatuatii financiare consolidate iar societatea P este
retinuta I perimetrul de consolidare. La acesta adata, bilanturile si conturile de profit si pierdere de prezinta
stfel:......a) b) c) d) Sa se realizeze consolidarea societatii P prin metoda punerii in echivalenta .

261

CONTABILITATEA DE GESTIUNE
Un magazin de mobila cumpara birouri de la un producator cu 750 lei/buc si le revinde la un pret mediu de
1.250 lei/buc. In ultima luna au fost vandute 40 de birouri si au fost inreg urm costuri: Salarii=2.500 , salarii
managerale=950, salarii plus 8%, din vanzari, 1000 pt dep de contabilitata, Amortizari=800 lei, amortiza
masinilor folosite pt livrare =300 lei Costuri livrare client = 30 lei/birou vandut, Publicutate = 500 lei. a)
Intocmiti contul de profit si pierdere cu prezentare dupa functii b) Intocmiti contul de profit si
pierdere cu prezentare dupa comportamentul costurilor.

262

Pentru un atelier de mobila se cunosc urm info: La inceputul perioadei se afla in curs de executie 20 de
dulapuri la Cu=200 lei, In cursul perioadei s-au terminat cele 20 dulapuri si s-au mai inceput inca 150
dulapuri, insa 10 au rams neterminate. Costurile de productie aferente perioadei = 79.000 lei, costuri adm
si de distributie = 5.000 lei, Au fost vandute 130 dulapuri la pretul de 600 lei a) Det cantitativ si valoric
productia finita b) Det costul dulapurilor vandute c) Calculati rezultatul perioadei

263

O entitate a imprumutat la 01.01.N suma de 20.000 pt finantarea constructiei unei cladiri si suma de 5.000
lei pentru finantarea activ de productie a unui produs cu ciclul de favricatie de 2 luni. Constructia a inceput
anul trecut si va continua si anul viitor. Rata anuala a dobanzii pentru imprumuturile primite este de 8&|%.
Analizati daca dobanzile afecteaza costul de productie al cladirii si costul de productie al stocurilor.

264

ASPECTE PRIVIND APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA


CADRUL GENERAL CONCEPTUAL PT RAPORTAREA FINANCIARA ELABORAT DE IASB
O entitate detine o investitie in obligatiuni necotate pentru care nu exista pret de piata. Cu toate acesteea,
entitatea poate estima valoarea investitiilor prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare. Considerati ca
265
aceasta valoare estimata poate fi consiederata o reprezentare fidela a valorii investitiei? In ce
conditii?
Societatea Alfa a primit un autoturism in baza unui contract de leasig financiar. Poate recunoaste Alfa
acest activ in bilantul sau? Argumetati prin prisma definitiei activului
Analizati urm costuri angajate de o entitate si analizati in fiecare caz criteriile de recunoastere a unui activ:
a) Costuri de formare a angajatilor b) Un program informatic achizitionat c) O marca dezvoltata
intern. Exista valoare de poata pentru aceasta marca.
Analizati in fiecare caz criteriile de recunoastere a unui activ: a) O societate di industria
farmaceutica dezvolta un vaccin pt un virus. b) c) d)

266
267
268

Societatea Alfa vinde in exercitiul N un program informatic la pretul devanzare de 20.000 plus 2.000 lei
pentru intretinerea si actualizarea softului in urm 2 ani. Det daca la sf ex Alfa trebuie sa prezinte in
bilant o datorie, avand in vedere definitia datoriei din Cadrul conceptual international

269

Un magazin acorda 10 puncte-cadou pentru orice achizitie de 100 lei. Pentru fiecare 1.000 de puncte, un
clinet poate cumpara bunuri in valoare de 60 lei (pv) Magazinul a acordat in anul N 10.000 puncte pentru
vanzari de 100.000 lei si se asteapta ca 80% din punctele-cadou sa fie utilizate. Clinetii pot utiliza punctele
cadou timp de 1 an. Stabiliti daca magazinul are o datorie la sf exercitiului N.

270

O societate de telefonie factureaza la inceputul lunii ianuarie N+1 costul convorbirilor efectuate in
decembrie anul N, in suma e 500.000 lei. Factura este platita in 15 zile. Cand va recunoaste societatea
venitul din serviciile prestate ?

271

Societatea Alfa achiz un stoc de marfa de 100 buc la pretul de 20 lei/buc. La sf lunii, ultima factura primita
pentru stocul de marfa are un pret unitar de 23 lei/buc. Calculati costul istoric si costul curent al
stocului de marfa la sfarsitul lunii.

272

O societate detine un stoc de mf achiz la costul de 30.000 lei. La sf anului, marfa ar putea fi vanduta la
pv=28.000 lei, fiind estimate costuri de vanzare de 300 lei. Calculati valoarea neta a stocului de marfa.

273

La 01.01. N, societatea Beta emite 10.000 obligatiuni sacdente la 31.12 N+4, in um conditii:
VN=25lei/oblig, dob platita semestriala = 8.750 lei. Rata semestriala a dob pe piata pentru oblig este de
4%. Calculati valoarea actualizata a datoriei.

274

O societate detine u CS= 100 lei si disponibilitati de 100 lei. La inceputul anului, societatea acghiza un stoc
de mf de 100 lei. Stocul este vandut la sf anului pentru 150 lei, iar costul sau de inlocuire este de 120 lei.
Indicele genral al preturilor este de 10% Calculati rezultatul in cazul in care se asigura: a) Mentinerea
capitalului financiar in termeni normali b) Mentinerea capitalului financiar in termeni reali c)
Mentinerea capitalului fizic in termeni reali.

275

IAS 1 - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE


Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): TABEL ( Terenuri evaluate la cost =630.000 ) Sa se
contabilizeze Situatia pozitiei financiare conform IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" (revizuit)

276

Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12. N despre entitatea Alfa SA (in lei): TABEL ( Terenuri
detinute in vedrea utilizarii (evaluate la cost) =100.000...) Sa se det totalul activelor necurente si al
datoriilor curente conform modelului Situatiei pozitiei financiare din IAS 1 "Prezentarea situatiilor
financiare".

277

Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12. N despre entitatea Alfa SA (in lei): TABEL ( Clineti =
1.000.000 ...) Sa se det total active curente si total datorii necurente conform modelului Situatiei
pozitiei financiare din IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare".

278

Intreprinderea Alfa a obtinut in cursul anului N 100buc de produse finite la costul de 100.000 lei. Structura
costului de productie este urmatoarea: - chelt materiale=50.0000, chelt de personal=30.000, chelt cu
amotizarea imob productive=20.000lei ..Sa se intocmeasca Situatia rezultatului global daca
intreprinderea detaliaza profitul sau pierderea prin clasificarea chelt dupa natura si respectiv dupa
functii.

279

Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12.N despre entitatea Alfa SA (in lei): TABEL (Venituri din
vanzarea marfurilor =200.000 .) Sa se prezinte Profitul sau pierderea exercitiului stiind ca
entitratea delimiteaza chelt dinexploatare dupa natura conform regulilor prevazute de norma IAS 1

280

Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12.N despre entitatea Alfa SA (in lei): TABEL ( Venituri din
dobanzi = 200.000 .) Sa se prezinte Profitul sau pierderea exerccitiului stiind ca entitatea
delimiteaza chelt din exploatarea dupa functii conform regulilor prevazute de norma IAS 1

281

IAS 7 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


Se cunosc urmatoarel informatii ( in lei) ( TABEL - Rezultat inainte de impozit =1.000.000 ) Sa se
elaboreze Situatia fluxurilor de trezorerie stiind ca pentru determinarea fluxului net din exploatare
se utilizeaza metoda indirecta.

282

IAS 16 - IMOBILIZARI CORPORALE


Societatea Alfa prezinta la data bilantului urm active: i) O instalatie construita de societate pentru un clinet
al sau care nu i-a fost vanduta acestuia pana la la data bilantului, ii) O casa achizitionata intr-o alta
localitate, in care salariatii sunt cazati cand sunt trimisi in delegatie, iii) Camere de luat vederi cumparate de
283
la un furnizor, prin care se controleaza accesul in sediul soc si sistemul informatic, societatea avand ca
profil conceperea si vanzarea de programe informatice. Analizati in ce masura activele de mai sus pot fi
recunoscute in bilant ca imobilizari corporale.
La data de 01.01. N, o societate comerciala nou-infiintata, specializata in productia ciocolatei, a importat un
echipament in valoare de 500.000 lei, taxe vamale, 5.000 lei, comison vamal 500 lei, TVA platita in vama
284
1.200 lei, rabat priit de la furnizor 2.000 lei. .............. a) Determinati, conform IAS 16, costul activului, b)
Prezentati formula contabila privind recunoasterea initiala
In anul N, o societate achizitioneaza un utilaj la pretul de cumparare de 51.000. Durata de utilitate este
estimata la 10 ani. Managerii aleg politica de evaluare la cost mai putin amortizarea cumulata si eventualel
deprecieri constatate. Costurile cu dezasamblarea sunt estimate la valoarea de 5.000 lei. Utilajul nu este
utilizat in procedura de stocuri. Pentru o finantare cu rambursare la o scadenta de 10 ani, in conditii
similare, rata dobanzii pe piata bancara este de 10%. La ce valoare este recunoscut echipamentul
conform IAS 16?

285

O intreprindere achizitioneaza un utilaj a carui pret este de 200.000 lei. Contractul incheiat cu furnizorul
preveder efectuarea unei plati la livrare in suma de 90.000 lei, urmata de o plata ulterioara, peste 1 an , in
suma de 158.000 lei. a) Determinati costul si dobanda, b) Efectuati inregistrarile contabile aferente
tranzactiilor.

286

In contractul prezentat anterior, conditiile de decontare prevad o plata initiala de 90.000 lei, urmata de o
plata de peste un an de 104.000 lei si una de peste 2 ani de 101.400 lei. Se stie ca intreprinderea ar fi
putut obtine un credit echivalent la o rata anuala a dobanzii de 10%. a) Determinati costul si dobanda, b)
Efectuati inreg contabile aferente tranzactiilor

287

O societate ce are ca obiect de activitate productia de fonta a elaborat un plan de modernizare a fabricii
sale, fiind ocazionate urm cheltuieli: a) Achizitia unor piese de schimbb), c), d), e), f), g), a) Precizati si
argumentati care este tratamentul contabil al chelt ocazionate de modernizarea fabricii; b) Efectuati
inregistrarile contabile

288

O entitate detine un autobuz caruia in anul N I s-a facut o inspectie majora in vesderea depistarii
defectiunilor,inlocuindu-se blocul motor cu unul nou, costul inlocuirii fiind de 40.000 lei. Care
este incidenta aplicarii IAS 16 in acest caz?

289

O intreprindere achizitioneaza la 31.12 N-2 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani.
La sfarsitul anului N, instalatia este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de
84.000 lei. Sa se recunoasca tranzactia de reevaluare in conditiile in care amortizatrea este
recalculata proportional cu schimbarea in valoarea contabila bruta a activului.

290

O intreprindere achizitioneaza la 31.12.N-2 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani.
La sf anului N, instalatia este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de 84.000
lei. Sa se recunoasca tranzactia de reevaluare in conditiile in care amortizarea este eliminata din
valoarea contabila bruta a activului.

291

O intreprindere achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in
10 ani. A) La sf anului N+1 are loc o prima reevaluata a activului, valoarea justa 84.000 lei, b), c), d)
Prezentati tratamentul contabil al reevaluarilor in conditiile in care amortizarea este eliminata din
valoarea contabila bruta a activului.

292

O intreprindere achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in
10 ani. La sf anului N+1 are loc reevaluarea activului, valoarea justa 84.000 lei. Se considera ca
surplusul din reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura ce activul este folosit in
intreprindere. Prezentati inregistrarile contabile pentru anul N+2

293

Societatea Alfa organizeaza execursii cu miniaeronave intre doua statiuni turistice a) Contabilizati
recunosterea achizitiei, b) Contabilziati recunoasterea amortizarii in conditii utilizate metodei liniare

294

O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de
viata utila a cladirii la 25 ani. De asemenea, el estimeaza ca pretul actual de vanzare pentru o cladire
similara cu o vechime de 25 de ani este de 290.000, cheltuieli cu cedarea 100.0000 lei. Calculati
amortizarea anuala in conditiile folosirii metodei liniare.

295

O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de
viata utila a cladirii la 25 ani. De asemenea, el estimeaza ca pretul actual de vanzare pentru o cladire
similara cu o vechime de 25 de ani, iar firma anticipeaza vanzarea cladirii dupa 5 ani. Pretul de actual de
vanzare pentru o cladire similara cu o vechime de 5 ani este de 290.000. Calculati amortizarea anuala in
conditiile folosirii metodei liniare.

296

O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de
viata utila a cladirii la 25 ani. De asemenea, el estimeaza ca pretul actual de vanzare pentru o cladire
similara cu o vechime de 25 de ani, iar firma anticipeaza vanzarea cladirii dupa 5 ani.Valoarea de piata a
cladirii peste 5 ani este de 90.000 lei, iar rata anuala de crestere a preturilor este de 1%. Calculati
amortizarea anuala in conditiile folosirii metodei liniare.

297

O societate achiz un sistem de aerisire la costul de 500.000 lei. Conform cartii terhnice, acesta este
garantat pentru 200.000 de rotatii. Numarul de rotatii in primele luni de functionare este : 1 -1.200 rotatii,
luna 2=1.500 rotatii, luna 3 =2.100 rotatii, luna 4=2.500 rotatii, luna 5=3.000 rotatii. Calculati amortizarea
anuala in functie de numarul de unitati de productie.

298

Un utilaj a fost achizitionat la valoarea de 200.000 lei la data de 31.12.N-1, durata de viata utilia 5 ani,
valoarea reziduala nula. Durata de viata utila ramasa a fost revizuita la 7 ani la data de 31.12. N+2.
Calculati amortizarea in fiecare dintre cei 3 ani. Argumentati.

299

O societatea comerciala achizitionata o cladire si terenul pe care este situata aceasta la pretul unic de
170.000 lei, durata de viata utila estimata 50 ani. Pretul estimat al activelor, daca ar fi fost achizitionate
separat, este de 20.000 lei pentru teren si 180.000 lei pentru cladire. La data achizitiei terenul este evaluat
la valoarea justa de 25.000 lei. a) Contabilizati achizitia terenului si a cladirii, b) Contabilizati
reevaluarea terenului, c) Precizati care dintre cele doua imobilizari se amortizeaza si calculati
amortizarea aferenta

300

O societate vinde un utilaj achizitioneaza la costul de 100.000 lei, amortizeaza cumulata pana la data
vanzarii fiind de 30.000 lei. Pretul de vanzare din contractul de vanzare este de 125.000 lei, iar cheltuielile
legate de vanzare sunt de 10.000 lei. Calculati si contabilizati castigul sau piederea care rezulta din
derecunoasterea utilajului.

301

O societate isi reevalueaza cladirile si decide sa incorporeze reevaluarile in situatiile sale financiare.
Urmatoarele informatii sunt reevaluate: a), b) c) Prezentati un extras din situatiile financiare la data da
31.12. N+1

302

IAS 36 DEPRECIEREA ACTIVELOR


Pentru un activ cu durata de viata utila de 10 ani se cunosc urmatoarele informatii: TABEL : (An ,
Amortizare cumulata, Valoarea recuperata) Stabiliti la sfarsitul fiecarui an daca activul este sau nu
depreciat.
Se cunisc urmatoarele informatii despre activele unei entitati: TABEL: Denumire activ, Valoare justa,
Costuri generate de vanzare, Valoare de utilizare. Calculati valoarea recuperabila (VR)
O entitate specializata in transportul de persoane are ca politica vanzarea microbuzelor detine dupa 4 ani
de folosire. Cazul 1.. Cazul 2 Calculati in cele doua cazuri valoare ajusta minus costurile
generate de vanzare. Argumentati.

303
304
305

O societate detine un brevet pentru producerea unui medicament. Brevetul expira peste 4 ani. Societatea
estimeaza ca , in fiecare dintre urmatorii 4 ani, cererea pentru medicamentul respectiv va creste cu 20%.
Experienta arata ca societatile.. Calculati valoarea de utilizare.

306

O societate comerciala detine o linie tehnologica pentru care se cunosc urmatoarel informatii: - Linia
tehnologica este specializata in productia de materiale textile, - La sfarsitul anului N-1, societatea a decis
reducerea volumului de productie cu 50% din cauza scaderii cererii pe piata. Acesta constituie un indiciu ca
307
linia tehnologica ar fi putut pierde in valoare - Capacitatea de productie este 1.800 buc .......... Determinati
valoarea fluxului de trezorerie pe care le genereaza linia tehnologica din utilzarea continua si din
cedarea la sfarsitul duratei de viata utila.
O societate are un iaht pentru care estimeaza cresterea fluxurilor de numerar cu o rata de 5%. Fluxul
mediu annual, calculat pe baza rezultatelor din ultimii 5 ani, este de 100.000 lei. Cheltuileile medii anuale,
calculate pe baza rezultatelor din ultimii 5 ani, sunt: TABEL: Calculati valoarea de utilizare (valoarea
recuperabila) si stabiliti daca activul este sau nu depreciat.

308

O intreprindere achizitioneza la 31.12.N-2 o instalatie la costul de 100.000 eli, amortizata liniar in 10 ani. La
sf anului N exista indicii ca instalatia este depreciata si se srabileste valoarea recuperabila, cunoascand :
valoarea justa=90.000 lei, costurile cedarii=15.000, valoarea de utilizare=70.000 lei. Calculati si
contabilizati pierderea din depreciere.

309

O intreprindere achizitioneaza la 31.12.N-2 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani.
La sfarsitul anului N instalatia este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de
84.000 lei. Cazul 1 Cazul 2 ...... a) Contabilizati conform IAS 16 reevaluarea activului, b) Calculati
si contabilizati in cele doua cazuri pierderea din deprecirea.

310

In baza datelor de la examenul anterior (prob 310), sa se calculeze amortizrea aferente anului N+2.

311

O intreprindere detine un utilaj specializat pentru productia de ambalaje din sticla, cu valoare contabila de
intrare de 800.000 lei si durata de viata utila de 10 ani. Nu se poate estima valoarea reziduala a activului.
Utilajul a fost achizitionat si pus in funtiune la data de 31.12. N-1. a) Calculati si contabilizati pierderea
din deprecierea la sf anului N+1, b) Calculati si contabilizati reluarea pierderii din deprecierea la sf
anului N+3

312

Pe baza datelor de la exemplul precedent (prob 313), calculati amortizarea aferenta anului N+4.

313

O intreprindere detine un mijloc de transport cu valoarea contabila de intrare de 200.000 lei si durata dee
viata utila de 10 ni, care a fost achizitionat la data la 31.12.N-1. La 31.12.N+1 activul este reevaluat la
valoarea de 190.000 lei. La 31.12. N+3 din cauza schimbarilor in conditiile de exploatare si de piata,
valoarea recuperabila a activului este estimata la 120.000 lei. a) Contabilizati conform IAS 16 reevaluata
activului la sf anului N+1, B) Calculati si contabilizati pierderea din deprecierea la sf anului N+3, c)
Stabiliti marimea pierderii din deprecierea care trebuie reluata la sf anului N+5 si formula contabila
corespunzatoare.

314

O societate are un activ imobilizat (utilaj) cu valoare contabila de 1.000.000 lei. Durata de viata utila este
de 10 ani. Politica societatii in ceea ce priveste activele imobilizate este sa le reevalueze conform IAS 16 .
a) Contabilizati conform IAS 16 reevaluarea activului la sf primilor 2 ani de viata. b)
Calculati si contabilizati piederea din deprecierea la sf anului 4, c) Stabiliti marimea pierderii din
deprecierea care trebuie reluata la sf anului 6 si formula contabila corespunzatoare.

315

IAS 2 - STOCURI

O societate comericla a achizitionat din import in cursul anului N 1.000 kg portcoale cu scopul de a le
revinde pe piata interna. Costurile legate de achizitie au fost: valoare in vama 25.000 lei; taxe vamale 2.500
lei, TVA platita in vama=1.000 lei, chelt de transp pe parcurs intern facturate de firma specializata =3.000
lei, chelt de manipulare=100 lei, prime de asigurare mf=900 lei, reducere comerciala primta de la fz=600
316
lei, diferente de curs valutar rez din plata fz extern 100.000 lei, costuri de depozitare =800 lei, costuri de
vanzare =1.900 lei. a) Determinati valoarea costului de achizitie, b) Contabilizati recunoasterea
initiala a achzitiei stocurilor.
O societate comerciala fabrica produse finite in urmatoarel conditii: costuri cu materiile prime directe
=500.000 lei, costuri cu intrerinerea sectiilor in care se fabrica produsele =70.000 lei, costuri inditrecte cu
materiile prime si materialele =80.000 lei, costuri indirecte cu forta de munca =160.000 lei, pierderi de
317
materiale inregistarte la valori neobisnuite =10.000 lei; costuri de vanzare =25.000 lei,. a) Calculati costul
de conversie al produselor finite, b) Contabilizati recunosterea initiala a stocurilor de produse finite.
O societate comerciala fabrica produse finite in urm conditii: costuri direct aferenrte unitatilor produse
800.000 lei, regis fixa =120.000, .. A) Calculati costul de conversie alproduselor finite, b)
Contabilizati recunosterea initiala a stocurilor de produse finite, c) Stabiliti valoarea chelt de regie
nealocate si recunoasterea lor.
O societate comerciala ce are activitate de productie a inreg in cursul unei luni chelt totale de productie de
462.100 lei. Calculati costul produsului principal
O entitate foloseste drept tehica de evaluare a stocurilor metoda costului standard. In leg cu entitatea in
cauza dispuneti de urm info: TABEL ( 1. Situatia initiala a stocurilor de materii prime sortiment A, B) a)
Contabilizati achizitia, b) Contabilizati consumul

318

319
320

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este : 01.08. -SI =10 buc *1.000 lei, 05.08. - intrari
=20buc x 2.000 lei Calculati valoarea iesilor din data de 25.08. si valoarea stocului final in
321
conditiile utilizarii metodei FIFO.
Situatia stocurilor in luna august este : 01.08. - stoc initial 10 buc x 5.000 lei, 08.08. - intrari 20 buc x 2.000
lei, .Calculati valoarea stocului final evaluat prin formula costului mediu ponderat, in conditiile
in care media se calculeaza dupa receptia fiecarei livrari.

322

O societate comerciala a achizi din import in cursul anului N, 1.000 de paltoane , cu scopul de a le revinde
pe piata interna a) Estimati valoarea realizabila neta (VRN) . Argumentati; b) Precizati valoarea la
acre trebuie evaluat stocul de marfuri.

323

O societate achiz la inceputul anului N un stoc de stofa de 10 lei. La sf anului N, ea estimeaza pt acest
stoc Precizati la ce valoare va fi evaluat stocul de stofa la sfarsitul anului N. Argumentati.

324

O societate achiz la inceputul anului N un stoc de stofa de 10 lei. Pretul general de vanzare prcaticat pe
piata pentru stofa este de 9 lei Precizati la ce valoare va fi evaluat stocul de stofa la sfarsitul
anului N. Argumentati.

325

Situatia stocurilor de marfuri pentru un magazin mixt se prezinta dupa cum urmeaza: TABEL (Specificare,
Cantitate, Cost, VRN) Calculati valoarea la care va fi evaluat in bilant stocul de marfuri pentru
magazinul mixt. Argumentati.

326

Situatia stocurilor de marfuri Rochii dama pentru un magazin specializat in vanzarea acestora se prezinta
dupa cum urmeaza: TABEL ( Specificare, Cantitatem Cost,, VRN ) Calculati valoarea la care va fi
evaluat in bilant stocul de marfuri pentru magazinul specializat . Argumentati.

327

La inceputul anului N, o societate comerciala a achiz un stoc de marfuri la costul de 10 lei. Pretul general
de vanzare practicat pe piata este de 12 lei, iar chelt legate de vanz sunt estimate la 4 lei. Cazul 1 Cazul
328
2. .. A) Efectuati recunoasterea deprecierii in anul N, b) Efectuati recunoasterea reluarii deprecierii
in anul N+1
In anul N se vinde un stoc de marfuri la pretul de vanzare de 15 lei, costul marfurilor vandute a fost 10 lei.
Incasarea constravalorii stocurilor vandute se face in anul N+1. Contabilizati vanzarea.
IFRS 5 - ACTIVE IMOBILIZATE DETINUTE IN VEDEREA VANZARII SI ACTIVITATII INTRERUPTE

329

O entitate are in plan vanarea uneia dintre cladirilwe sale si a inceput sa caute cumparatori. . Cazul 1
Cazul 2. Cazul 3 .. Aplicand IFRS 5, stabiliti daca entitatea poate sa clasifice activul drept
detinut in vederea vanzarii. Argumentati.

330

O entitate este angajata intr-un plan de vanzare a unei hale de productie, in care favrica mingi de baschet
si a inceput sa caute cumparatori.. Cazul 1. Cazul 2., Cazul 3., Cazul 4., Aplicand IFRS 5,
stabiliti daca entitatea poate sa clasifice activul drept detinut in vederea vanzarii. Argumentati.

331

O entitate care activeaza in domeniul contructiilor angajeaza un plan de vanzare care presupune obtinerea
unor autorizatii de constructii ce ar putea [prelungi perioada de vanzare la mai mult de 1 an. Cazul 1..
332
Cazul 2. Aplicand IFRS 5, stabiliti daca sunt indeplinite criteriile privind exceptia de la cerinta
finalizarii vanzarii pe o perioada de 1 an.
O entitate ce activeaza in domeniul petrolier este angajata intr-un plan de vanzare a unor utilaje pe care le
clasifica drept detinute pt vanzare.. Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 Aplicand IFRS 5, stabiliti daca sunt
indeplinite criteriile privind exceptia de la cerinta finalizarii vanzarii pe o perioada de 1 an.

333

O entitate are in plan vanzarea unei instalatii pentru fabricarea ciocolatei, importata cu 5 ani in urma
Cazul 1, .Cazul 2 Aplicamd IFRS 5, stabiliti daca sunt indeplinite criteriile privind exceptia de la
cerinta finalizarii vanzarii pe o perioada de 1 an.

334

O entitate a achizitionat in trecut o cladire. La dat de 01.01.N cladirea indeplineste conditiile pentru a fi
clasificata drept detinuta in vederea vanzarii. La acesta data se cunosc: costul de achizitie =100.000 lei,
amortizarea cumulata la acesta data =20.000...... a) Aplicand IFRS 5, calculati valoarea la care entitatea 335
trebuie sa evalueze cladirea in momentul clasificarii ei ca fiind detinuta in vederea vanzarii, b)
Precizati care este tratamentul contabil al amortizarii anului N.
Alfa detine un echipament care la 31.12. N este clasificat ca disponibil pentru vanzare si este evaluat la
valoarea justa mai putin chelt de cesiune .. Calculati costul finantarii conform IFRS 5.

336

Alfa achizitioneaza la 31.12. N-1 un echipament la un pret de 500.000 lei. Se estimeaza o durata de
utilitate de 10 ani si o valoare reziduala de 30.000 lei. . Conform IFRS 5, prezentati: a) Inregistrarile
contabile efectuate de entitate la data de 01.07.N+1 , b) Inregistrarile contabile efectuate de entitate
la data de 31.12. N+1.

337

Pe baza datelor din problema precedenta (prob 337) , prezentati conform IFRS 5, inregistrarile
contabile efectuate de entitate la data de 31.12. N+1, in masura in care valoarea justa diminuata cu
chelt generate de vanza este: a) 428.000, b) 431.000 lei.

338

O entitate decide sa cedeze un grup de active prin vanzarea acestora. Activele formeaza un grup destinat
cedarii si sunt evaluate astfel: TABEL (Specificare, Valoare contabila. Valoare justa, Costurile cedarii )
Calculati valoarea la careentitatea recunoste grupul destinat cedarii, conform IFRS 5 si alocati
pierderea din depreciere activelor care intra sub incidenta acestui IFRS.

339

La data de 31.12.N-1, o entitate a clasificat un utilaj drept detinut in vederea vanzarii. La data clasificarii,
utilajul avea o valoare bruta de 100.000 lei, amortizare cumulata = 15.000 lei, durata de viata utila ramasa
=10 ani.. Conform IFRS 5 prezentati: a) Inregistrarile contabile efectuate de entitate la data de
31.12.N-1, b) Inregistrarile contabile efcetuate de entitate la data de 01.04.N

340

IAS 40 - INVESTITII IMOBILIARE


Se dau urmatoarele cazuri: a) Se achizitioneaza o cladire la un cost 200.000 lei cu scopul de a fi vanduta
in cursul normal al activitatii, b) , c), d), e),f), g), h) ( se achiz numai caldiri). Precizati care este
tratamentul contabil aplicat categoriilor de imobilizari corporale de mai sus.

341

O entitate intentioneaza sa cumpere o cladire cu scopul de a fi inchiriata tertilor in baza unui contract de
leasing operational. In vederea cautariii unui vanzator.. Conform IAS 40: a) Calculati costul investitiei
imobiliare, b) Contabilizati recunoasterea initiala

342

O entitate achizitioneaza o cladire cu scopul de fi inchiriata tertilor in baza unui contract de leasing
operational, costul de achizitie fiind de 800.000 lei, din care ascensorul a avut un cost de 20.000 lei.. Se
cere: a) Recunoasterea initiala a investitiei imobiliare, b) Recunoasterea chelt de intretinere a
ascensorului, c) Recunoasterea chelt cu amortizarea in primul an de functionare, d) Recunoasterea
chelt aferente curateniei, e) Recunoasterea costului de inlocuire a ascensorului

343

O entitate a achiz la data de 31.12. N-1 o cladire la costul de 500.000 lei, cu scopul de fi inchiriata tertilor in
baza unui contract de leasing operational. . Se cere: a) Recunoasterea initiala a investitiei
imobiliare; b) Recunoasterea amortizarii perioadei anterioare alegerii modelului bazat pe valoarea
justa; c) Recuznoaterea investitiei imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 01.05.N, d)
Recunoasterea investitiei imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 31.12.N e) Recunoasterea
investiei imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 31.12.N+1.

344

O entitate achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o cladire la costul de 500.000 lei, cu scopul de a fi folosita ca
sediu central administratriv. Se cere: a) Recunosterea tranzactiilor pana la data la acre
proprietatea imobiliara utilizata d posesor devine o investitie imobiliara evaluata la valoarea justa ,
345
b) Transferul cladirii la investitii imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 31.12 N+1, c)
Recunoasterea ulterioara a modificarii valorii juste.
O societate are ca obiect de activitate achizitia si vanzarea de cladiri. Pe data de 07.04.N, aceasta a
achizitionat o cladire la costul de 1.000.000 lei. . Se cere: a) Recunosterea tranzactiilor pana la data
la care proprietatea imobiliara destinata vanzarii devine o investitie imobiliara evaluata la valoarea
justa , b) Transferul cladirii la investitii imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 05.08 N+1, c)
Recunoasterea ulterioara a modificarii valorii juste.

346

O societate utilizeaza , ca sediu central administrativ, incepand cu data de 01.05.N+1, o cladire pe care
anterior o inchiriase tertilor in baza unui contract de leasing operational . Se cere: a) Recunoasterea
modificarii valorii juste pentru investitia imobiliara, b) Recunoasterea transferului investitiei
imobiliare la imobilizari corporale. c) Amortizarea cladirii

347

O societate vinde o investitie imobiliara, a carei valoare justa a fost la 31.12N de 10.000 lei. Pretul de
vanzare din contractul de vanzare este de 15.000 lei, iar chelt legate de vanz =1.000 lei. Calculati si
contabilizati castigul sau pierderea care rezulta din cedarea investitiei imobiliare.

348

IAS 37 - PROVIZIOANE, DATORII CONTINGENTE SI ACTIVE CONTINGENTE


Un producator ofera garantie la produsele vandute. Prin contractul de vanzare el se angajeaza sa
remedieze, prin reparare sau inlocuit, produsele .. Cazul 1, . Cazul 2, Cazul 3., Aplicand IAS 37,
stabiliti daca entitatea poate sa constituie un provizion sau o datorie contingenta. Argumentati.

349

O intreprindere care activeaza in domeniul petrolier intr-o tara care nu dispune de legislatie pentru
protejarea mediului inconjurator genereaza contaminarea terenului. Cazul 1.., Cazul 2, Cazul; 3, Cazul
4, Aplicand IAS 37, stabiliti daca entitatea poate sa constituie un provizion sau o datorie
contingenta. Argumentati.

350

O intreprindere este actionata in justitie de un angajat pentru despagubiri legate de un accident de munca.
Cazul 1., Cazul 2., Aplicamd IAS 37, stabiliti daca entitatea poate sa constituie un provizion sau
o datorie contingenta. Argumentati.

351

Pentru anul care urmeaza, estimarile furmizeaza urm date : 60% din produse vandute nu vor fi inreg
defecte. Se cere: a) Aplicand metota statistica " valoare preconizata" din IAS 37, estimati valoarea
recunoscuta ca provizion, b) Recunoasterea initiala a provizionului.

352

L ainceputul anului N, o societate achiz o instalatie pentru exetractia petrolului Conform IAS 37,
calculati: a) Valoarea estimata a provizionului, b) Costul indatorarii, c) Recunoasterea initiala a
provizionului, d) Recunoasterea ulterioara a costului indatorarii.

353

Alfa are ca obiect de activitate livrarea de marfuri. Clentul constat ca o parte din marfuri prezinta defecte si
intenteaza firmei un proces judecatoresc. Aplicand IAS 37, precizati care sunt inregistrarile
contabile aferente celor 2 ani, N, si N+1. Argumentati.

354

Intreprinderea Alfa achizitioneaza componente electronice de la intreprinderea Beta. In procesul de


productie. Alfa asambleaza componentele si obtine calculatoare pe care le vinde ca marfuri, principalul
client fiind societatea Gama. ...... Aplicand IAS 37, contabilizati: a) Constituirea provizionului, b)
Rambursarea primita

355

Intreprinderea Alfa achizitioneaza componente electronice de la intreprinderea Beta. In procesul de


productie. Alfa asambleaza componentele si obtine calculatoare pe care le vinde ca marfuri, principalul
client fiind societatea Gama. ....... Aplicand IAS 37, contabilizati constituirea provizionului

356

O societate livreaza unui client marfuri in valoare de 6.188 lei. Clentul constata ca o parte din marfuri
prezinta defecte si intenteaza firmei un proces judecatoresc. .. Aplicand IAS 37, contabilizati la
fiecare sf de an modificarea provizionelor.

357

Fabrica Alfa, specializata in electrocasnice, produce masini de spalat pe care le vinde magazinului Beta
.. Se cere: a) Aplicand IAS 37, prezentati inregistrarile contabile pe care le face Alfa in fiecare
din cei 2 ani, b) Argumentati cum ati stabilit valoarea provizionului reluat.

358

Societatea Alfa are ca obiect de activitate achizitia marfurilor in scopul revanzarii. Alfa a incheiat un
contract ferm de vanzare a) Analizati, conform IAS 37, in ce masura contractul este oneros, b)
Contabilizati recunoasterea provizionului

359

Societatea Alfa achizitioneaza o instalatie la costul de 500.000 lei, in luna octombrie anul N. Constractul
prevede ca in caz de reziliere Contabilizati: a) Pierderea din depreciere , conform IAS 36, b)
Recunoasterea provizionului, conform IAS 37

360

In procesul de restructurare a activitatii, Consiliul de administratie al intreprinderii Alfa decide sa inchida


una dintre fabricile sale care produce iaurt. In conditiile aplicarii IAS 37: a) Analizati daca sunt
indeplinite cond pt recunoasterea unui provizion pentru restructurare, b) Evacuati marimea
provizionului si contabilizati recunoasterea initiala in anul N, c) Care este marimea provizionului
care se va realua in anul N+1?

361

IAS 18 - VENITURI
O entitate vinde marfuri unui client la un pret de vanzare, iclusiv TVA, de 124.000 lei. Presupunem o cota
de TVA de 24%. Conform IAS 18, care este marimea venitului din vanzarea marfurilor? Care este
formula contabila de recunoastere a acestui venit?

362

Alfa este mandatata sa desfasoare o tranzactie comerciala ca intermediar intre Beta, avand calitatea de
cumparartor si Gama avand calitatea de vanzator. Alfa ii factureaza cumparatorului toata valoarea
tranzactiei, de 12.000 lei si ii trasfera vanzatorului pretul proprietatii, mai putin valoarea comisionului de 5%
Conform IAS 18, care este marimea venitului? Care este formula contabila de recunoastere a
acestui venit?

363

O entitate vinde unui client, la data de 01.01.N, marfuri in valoare de 100.000 lei, conditiile de plata fiind de
: 50% din pret se incaseaza in momentul vanzarii; 30% din pret se incaseza la 31.12.N si 20% din pret se
incaseaza la 31.12. N+1. Se estimeaza ca rata predominanta pentru un instrument similar al uni emitent cu
un rating de credit similar este de 10%. Conform IAS 18 a) Evaluati marimea venitului din vanzarea
marfurilo, b) Calculati venitul din dobanzi pentru fiecare din cei 3 ani, c) Prezentati inregistrarile
contabile aferente tranzactiilor de mai sus.

364

O entitate vinde in anul N un produs finit la pretul de 36.000 lei, pe baza unui contract care nu stipuleaza
nici o rata de dobanda. Ratele anula de incasat sunt de 9.000 lei, timp de 4 ani. In masura in care
cumparatorul ar fi achizitionat produsul cu plata imediata, ar fi platit suma de 30.485 lei. Conform IAS 18:
a) Precizati ecuatia pe baza careia se calculeaza rata implicita a dobanzii. b) Presupunand ca din
ecuatie rezulta o rata de 7%, calculati venitul din vanzare si venitul din dobanzi.

365

Alfa schimba materii prime(a) a carot valoare justa este de 12.000 lei, iar costul de 8.000 lei cu materii
prime (b) , detinute de Y, valoarea justa a bunurilor primite fiind de 15.000 lei, ajustata cu un transfer de
numerar in favoarea lui Y de 3.000 lei. Materiile prime schimbate sunt similare ca natura si valoare.
Conform IAS 18, calculati marimea venitului generat de aceasta tranzactie. Ce inregistrare contabila
efectueaza Alfa?

366

Alfa schimba materia prima(a) al carei cost este de 8.000 lei cu materia prima (b) cu o valoare justa de
15.000 lei, pentru care plateste numerar 3.000 lei. Bunurile schimbate nu sunt similare ca natura. Conform
367
IAS 18, calculati marimea venitului generat de acesta tranzactie. Ce inregistrare contabila
efectueaza Alfa?
Alfa vinde in anul N un calculator la pretul de 1.000 lei si include in factura si taxa de asistenta tehnica, ce
reprezinta 10% din pretul de vanzare. Service-ul se desfasoara timp de 2 ani, incepand cu anul N+1.
Conform IAS 18, recunoasteti tranzactia de vanzare si de service.

368

Alfa SA incheie un contract pentru executarea unor prestatii in valoare totala de 1.000 lei, durata de
realizare fiind de 3 ani. Costurile aferente serviciilor prestate sunt in total de 850 lei. Costurile aferente
serviciilor prestate pentru fiecare an, in corelatie cu stadiul de executie, sunt: anul N = 200 lei,anul N+1
=300 lei, si anul N+2 = 350 lei. a) Verificati daca rezultatul tranzactiei poate fi evaluat in mod fiabil,
conform cerintelor IAS 18? b) Determinati in fiecare an, conform IAS 18, marimea venitului si
recunoasteti tranzactiile din punct de vedere contabil. Calculati rezultatul

369

Alfa incheie un contract pentru executarea unuor prestatii, durata de realizare fiind de 3 ani. Din cauza
fluctuatiilot mari de pret, venitul contractului nu poate fi determinat in mod fiabil. Costurile aferente serv
prestate pentru fiecare an, in corelatie cu stadiul de executie, sunt: anul N-200 lei, anul N+1 - 300 lei, si
anul N+2 - 350 lei. In anul N+2 se emite o factura catre clinet, pret de vanzare 1.000 lei. Determinati in
fiecare an, conform IAS 18, marimea venitului si recunoasteti tranzactiile din punct de vedere
contabil. Calculati rezultatul.

370

La 01.06.N societatea X a achizitionat 200 de obligatiuni la un pret unitar de 2.000 lei/obligatiune. Pe


01.08.N, societatea incaseaza, in numele obligatiunilor, dobanda aferenta perioadei 01.08.N-30.05.N.
Dobanda anuala pentru fiecare obligatiune 60 lei/obligatiune. Contabilizati, conform IAS 18, tranzactiile
referitoare la achizitia obligatiunilor si incasarea dobanzii anuale.

371

La 01.10.N s-au achizitionat 20 de actiuni X la un pret unitar de 5.000 lei/actiune. Pe 01.05.N+1, la


societatea X s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exercitiului N: 50lei/actiune.
Contabilizati conform IAS 18 tranzactiile referitoare la achizitia actiunilor si incasarea dividendelor
anuale.

372

IAS 17 - CONTRACTE DE LEASING


Se considera ca societatea Alfa SA a achizitionat la data de 01.01.N o masina agricola ce are o durata de
viata economica de 8 ani. Costul masinii a fost e 1.200 lei Optiunea A., Optiunea B .., Conform
IAS 17, clasificati, pentru cele doua optiuni, contractul de leasing

373

In cazul unui leasing financiar care are ca obiect un mijloc de trasnport, dispuneti de datele: valoarea justa
a bunului =80.000, - valorea ctualizata a platilor minime de leasing ( VAMPL) =63.000 lei, - costurile intiale
directe ale locatarului aferente negocierii si incheierii contractului de leasing sunt in valoare de 200 lei.
Conform IAS 17: a) Precizati cu ce valoare recunoaste locatarul bunul primit, b) Formula contabila
privind recunoasterea initiala.

374

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici: data semnarii contractului: 01.01.N.. Dupa 5 ani , returneaza mijlocul de transport.
Conform IAS 17, precizati care sunt platile minime de leasing pe care locatarul este obligat sa le
efectueze.

375

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici: data semnarii contractului: 01.01.N.. Conform IAS 17, precizati care sunt platile
minime de leasing pe care locatarul este obligat sa le efectueze.

376

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici: data semnarii contractului: 01.01.N.. Conform IAS 17, precizati ecuatia in baza careia
locatarul calculeaza rata dobanzii implicite in contractul de leasing

377

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici: data semnarii contractului: 01.01.N.. Conform IAS 17, in cazul locatarului: a) Calculati
378
valoarea actualizata a pltilor minime de leasing, b) Care este formula contabila de recunoastere
initiala a leasingului, c) Contabilizati plata avansului.
Pe baza datelor din problema anterioara (378) , conform IAS 17, pentru locatar se cere: a) In cazul
evaluarii ulterioare a leasingului financiar, precizati in fiecare din cei 5 ani cum trebuie impartite
platile minime de leasing si inregistrarile contabile care se efectueaza, b) Calculati chelt cu
379
amortizarea , conform precizarilor din IAS 17, c) Contabilizati exercitarea optiunii de cumparare la sf
contractului de leasing.
In societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici...... Conform IAS 17, contabilizati la locatar: a) Recunoasterea initiala a contractului de
leasing , b) Plata redeventei afernta exercitiului N, c) Recunoasterea amortizarii, d) Recunoasterea
inapoierii mijlocului de transport.

380

O societate este proprietatea unei cladiri, pe care o inchiriaza pe o durata de 5 ani altei societati.
Contractul de leasing operational a fost semnat pe data de 01.04N. Chiriile sunt in valoare de 48.000
lei/luna. Locatorul suporta chelt de cautare a locatarului in valoare de 1.800 lei. Societatea decide sa
inscrie in activ aceste chelt si sa le repartizeze pe intreaga durata a contractului. Costul de achizitie al
cladirii a fost de 90.000 lei, iar durata sa de utilizare, 50 de ani. Precizati conform IAS 17, ce inregistrari
contabile efcetueaza locatarul.

381

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu
urmatoarele caracteristici: - data semnarii contractului: 01.01N, - durata contractului: 5ani; - obliectul
contractului: un mijloc de transport, cu valoare justa de 10.114 lei, - sunt prevazute 5 redevente anuale de
1.500 lei fiecare achitate la fiecare 31 decembrie ale anului; - valoarea reziduala negarantat:1.000 lei, valoarea reziduala estimata a mij de transp :2.000 lei, - mijlocul de transp este returnat la sf contractului 382
rata implicita a dobanzii din contractul de leasing: 10% Conform IAS 17, in cazul locatorului: a) Calculati
investitia bruta a leasingului, b) Calculati investitia neta in leasing, c) Care este marimea venitului
financiar neincasat? d) Care este valoarea cu care acesta recunoaste activul detinut in leasing
financiar?
Pe baza datelor anterioare (problema 382 ), conform IAS 17, pentru locator se cer urmatoare: a)
Recunosterea initiala a constractului de leasing,. B) Precizati cum sunt tratate platile de leasing de
incasat, calculand in fiecare an rambursarea principalului si venitul financiar aferent, c)
Inregistrarile contabile aferente primului an, d) Primirea mijlocului de transpoart returnat la sf
contractului.

383

O societate este proprietara unei cladiri, pe care o inchiriaza pe o durata de 5 ani altei societati. Contractul
a fost semnat pe data de 01.04.N. Chiriile sunt in valoare de 48.000 lei pe luna. Locatorul suporta
cheltuielile de cautare a locatarului, in valoare de 1.800 lei. Societatea decide sa inscrie in activ aceste
cheltuieli si sa le repartizeze pe intreaga durata a contractului. Costul de achizitie a cladirii a fost de 90.000
lei, iar durata de utilizare, 50 ani. Conform IAS 17, precizati ce inregistrari contabile efectueaza
locatorul pentru acest leasing operational.

384

O societate a inchiriat un contract de leaseback pentru o utilaj in urmatoarele conditiile: cost 100 lei,
amortizare cumulata pana la data incheierii tranzactiei 30 lei, durata contractului de inchiriere 4 ani, pret de
vanzare 150 lei. La sfarsitul perioadei de locatie, societatea va deveni proprietara bunului. Conform IAS
17, contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.

385

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea justa egala cu valoarea contabila 70 lei, pretul de
vanzare de 70 lei. Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17, contabilizati tranzactia de
leaseback la locatarul vanzator.

386

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea contabila de 70 lei est mai mica decat valoarea justa
387
egala cu 80 lei, egala cu pretul de vanzare de 80 lei. Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS
17, contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.
O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea contabila de 70 lei est mai mare decat valoarea justa
egala cu 60 lei, egala cu pretul de vanzare de 60 lei Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS
17, contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.

388

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea contabila de 70 lei est mai mica decat valoarea justa
egala cu 80 lei, iar pretul de vanzare de 75 lei este mai mic decat valoarea justa de 80 lei. Contractul de
leasing a fost operational. Conform IAS 17, contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.

389

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea contabila de 70 lei est egala cu valoarea justa , iar
pretul de vanzare de 60 lei este mai mic decat valoarea justa de 70 lei. Pierderea nu este compensata prin
plati viitoare de leasing la un nivel sub cel al pretului pieteti. Contractul de leasing a fost operational.
Conform IAS 17, contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.

390

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiiile : cost =100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii=30lei, valoare contabila =70 lei este egala cu valoarea justa, iar pretul
de vanzare de 86 lei este mai mic decat valoarea justa de 70 lei. Pierederea este compensata prin plati
viitoare de leasing la un nivel sub cel al pretului pietei. Durata contractului este de 6 ani, iar durata estimata
de utilizare a bunului , de 5 ani. Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17, contabilizati
tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.

391

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiiile : cost =100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii=30lei, valoare contabila =70 lei este egala cu valoarea justa, iar pretul
de vanzare de 80 lei este mai mare decat valoarea justa de 70 lei. Durata contractului este de 6 ani, iar
durata estimata de utilizare a bunului, de 5 ani. Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17,
contabilizati tranzctia de leaseback la locatarul vanzator.

392

IAS 8 - POLITICI CONTABILE, MODIFICARI ALE ESTIMARILOR CONTABILE SI ERORI


Dispuneti de urm info: a) Pentru o instalatie se trece de la amortizarea liniara la cea degresiva b) Pentru
evaluarea stocurilor la iesire se trece de la metoda FIFO la metoda costului ponderat; c) Pentru
imobilizarile necorporale se trece de la modelul cost la modelul reevaluarii; d) Se diminueaza durata de
viata utila ramasa a unuui utilaj cu 3 ani; e) Se constata ca anumite bunuri care fusesera vandute in
decursul anului precedent au fost inregistrate incorect in stocuri. Conform IAS 8, precizati pentru fiecare
din cazurile de mai sus modif intervenite reprez o schimbare de politici contabile, o modificare de
estimari contabile, o corectare de erori.

393

Alfa construieste o cladire pentru nevoi proprii. Dobanzile imprumuturilor contractate pentru aceasta
constructie au fost pana in prezent capitalizate. In cursul anului N, managementul a decis sa schimbe
politica contabila si sa contabilizeze dobanzile la cheltuieli ale perioadei, considerand ca noua politica
conduce la informatii mai fiabile................... Excluzand incidenta fiscala, confrom IAS 8: a) Prezentati
un extras din situatia rezultatului global pentru anii N-1 si N, b) Prezentati situatia modificarilor
capitalurilor proprii, c) Prezentati un extras din note.

394

In cursul anului N, Alfa si-a modificat politica contabila privind amortizarea imobilizarilor corporale, pentru a
alpica o abordare pe componente, adoptand in acelasi timp modelul reevaluarii. Excluzand
incidenta fiscala, conform IAS 8: a) Calculati chelt cu amortizarea pentru anul N, b)Prezentati un
extras din note.

395

Alfa achizitioneaza un utilaj in valoare de 200.000 mii lei. Durata de viata este de 8 ani, iar entitatea il
amortizeaza prin metoda liniara. La sf anului 2 de functionare se hotaraste ca amortizarea utililajului se va
face pe o durata de 6 ani, acesta fiind durata de viata utila (durata ramasa de 4 ani). Conform IAS 8,
contabilizati: a) Amortizarea anului 1, b) Amortizarea anului 2 , c) Amortizarea anilor de la 3 la 6.

396

In anul N+1, Alfa a descoperit ca anumite bunuri care fusesera vandute in decursul anului N au fost
inregistrate incorect in stocuri cu valoarea de 7.000 lei in inventarul facut la data de 31.12.N Registrele
contabile al companiei Beta.Excluzand incidenta fiscala, conform IAS 8: a) Contabilizati
corectarea erorii, b) Prezentati un extras din situatia rezultatului global pentru anii N si N+1, c)
Prezentati situatia modificarilor capitalurilor proprii, d) Prezentati un extras din note.

397

Alfa achiz 50 carnete a cate 20 tichete de masa la valoare nominala de 9 lei /tichet. Costul imprimatelor este
de 500 lei, TVA 24%. Alfa a acordat efectiv 40 carnete, restul de 10 fiind returnate la emitent. Contabilizati: a) 103
Achizitia tichetelor de masa b) Acordarea tichetelor de masa c) Returnarea tichetelor de masa Impozitul
pe salariu corespunzator este suprtat de salarati
Alfa decide scoaterea din evidenta a unui debitor , pentru valoarea de 65.000 lei. Conform OMFP,
contabilizati: a) Scoaterea din evidenta a debitorului, b) Reactivarea debitorului cand acesta devine
solvabil

194

Alfa a semnat un ctr de leaseback pt utilaj> vinde utilaj pv=500.000, tva, (cost=410.000, amoriz
cumul=280.000), l-a inchiriat in leasing operational pt 4 ani, rata chiriei=12000, tva. Contabilizati: a)
Tranzactia de leasing la locatar, b) Tranzactia de leasing la locator

222

Alfa a achiz in anul N un utilaj la costul de 20.000. In anul N+1 utilajul s-a stricat. In vederea reparatiei, Alfa
face apel la serviciile unei firme de specialitate, Beta, care ii recomanda inlocuirea unei piese de schimb. Beta
nu se ocupa cu achizitia pieselor, ci doar cu reparatia. Alfa cumpara piesa de schimb la costul de 1.000 lei.
Costul reparatiei =2.500 lei. Cu acesta ocazie Beta recomanda si inlocuirea motorului, cost =5.000 lei.
Precizati cf OMFP care este tratamentul contabil al cheltuielilor ulterioare efectuate cu acest utilaj si
formulele contabile coresp.

46

Alfa a achizitionat un in valoare de 20000 si mf=2000 pe care le transfera integral la punctul de lucru L.
Contabilizati la punctul de lucru L a) transferul utilajului si b) a marfurilor
Alfa a achizitionat un utilaj in valoare de 25000 si mf=3000 pe care le transfera integral punctului de lucru L.
Contabilizati la Alfa a) transferul utilajului si b) transferul marfurilor
Alfa a constatat la inventarierea marfurilor o lipsa in getiune in suma de 2.000 lei, pe care o imputa salariatului
X la pretul de vanzare de 2.500 lei, tva=24%. Conform OMFP contabilizati: a) Minusul constatat la
inventar, b) Imputarea lipsei salariatului

232
231
137

Alfa a cumparat in anul N un teren la costul de 100.000 lei. In anul N+1 terenul a fost reevaluat la valoarea
justa de 150.000. In anul N+2 entitatea a decis sa foloseasca terenul pentru a construi un ansamblu de
locuinte destinat vanzarii a) Contabilizati achizitia si reevaluarea terenului b) Ce inregistrari contabile
se efectueaza in anul N+2

53

Alfa a luat cu chirie de la societatea Beta o cladire in valoare de 500.000 lei, in scopul folosirii ei ca sediu
administrativ, pe o durata de 20 ani. Chiria lunara platita soc Beta este de 15.000 lei. La expirarea duratei
contractului de inchiriere, Alfa ii restituie cladirea soc Beta. Conform OMFP contabilizati: a) Primirea cladirii,
b) Plata lunara a chiriei, c) Restituirea cladirii

190

Alfa a semnat cu societatea Beta un contract de de leaseback pt utilaj>vinde utilajul pv=67.200, tva si il
inchiriaza in sistem leasing financ pt 8 ani, rata chirie=700, dob=10%. Durata viata=10 ani, cost=50.000,
amortiz cumul pana la vanz=15000 Contabilizati: a) Recunosterea tranzactiei de leaseback, b) Rata de
leasing, dob si plata acestora, c) Amortizarea lunaraa utilajului

221

Alfa a vandut marfuri unui client din afara UE in comision =6%, valoare externa CFR=1500 euro, transportul
extern antecalcul =200 euro; fact transp=250 euro. Curs de sch la livr.4.2, incasare=4.35 - Contabilizati: a)
Livrarea bunurilor la extern in conditii de livrare CFR, b) Incasarea ctrv mf vandute, c) Regularizarea
operatiei privind transp extern, d) Plata datoriei fara de prest transport, e) Factura de comision si
retinerea comisionului.

226

Alfa a vandut marfuri unui cliet din afara UE pe cont propriu in conditiile livrarii FOB: valoarea externa FOB este
de 1.230 euro. Cursul de schimb au fost: la livrarea marfurilor=4.2 lei/euro, la incasarea creantelor=4.35
lei/euro. Conform OMFP : a) Contabiliza livrarea mf la extern in conditiile de livrare FOB b) contabilizati 115
incasarea clientilor c) precizati ce inreg contabile s-a efectuat la incasarea clientilor i conditiile in care
cursul de schimb valutar la incasarea ar fi fost de 4.1 lei/euro.
Alfa achiz in luna aprilie N marfuri in val de 5.000 E de la un furnizor, acesta fiind fz german. Alfa primeste
factura de la fz, acesta fiind datata inaine de 15.05 N. Cursul BNR aplicabil la data emiterii facturii a fost de
4.2856. Cursul la data receptiei marfurilor a fost de 4.2836lei/euro, la sf lunii aprilie=4.2753 lei/euro. In luna mai
N, furnizorul acorda o reducere comerciala de 800 euro, pentru care emite o nota de credit. Contabilizati: a)
Achizitia intracomunitara si TVA corespunzatoare b) Evaluarea datoriei la sfarsitul lunii c) Reducerea
comerciala primita
Alfa achiz prin intermediul unie banci 8.000 actiuni Beta care reprez 70 % din capitalul societatii Beta, la pretul
de 8 lei/act. Comisioanele suportate legate de acesta achizitie sunt de 900 lei. Plata achizitiei actiunilor se va
realiza ulterior, comisionul fiin dplatit pe loc din contul curent. Societatea Beta este cotata pe o piata
reglementata, iar Alfa intentioneaza sa detina actiuni pt realiz de profit. Conform OMFP contabilizati: a)
Achizitia actiunilor si plata comisionului, b) Plata ulterioara a actiunilor achizitionate

126

91

96

Alfa achiz titluri imobilizate ale SC Beta, in valoare totala de 100.000 lei ( actiuni la entitatile afiliate), din care
5.000 lei achitate pe loc din contul curent, 60.000 lei eliberate, dar neachitate, iar restul neeliberate. Ca urmare
a detinerii acestor titluri, Alfa are de incasat dividende in suma de 1.000 lei, din care incaseaza 800 lei.
Contabilizati: a) Achizitia titlurilor b) Plata ulterioara a varsamintelor efcetuate pentru emitent c)
Dividendele
Alfa achizitioaneaza combustibil = 3.000 lei, TVA=24%, destinat unui vehicul pentru care TVA este dedusa in
proportie de 50 %. Contabilizati achizitia in conditiile in care combustibilul nu este stocat.
Alfa achizitioneaza 2.000 de pungi, cu scop de revanzare, la pretul de 2 lei/punga, ecotaxa 0.1 lei/punga,
TVA=24%. Contabilizati achizitia pungilor
Alfa achizitioneaza 3.000 buc de materie prima = 5lei/buc. La receptie se constata o lipsa de 200 buc, care I se
imputa la pretul de 5 lei/buc, delegatului unitatii. Cota TVA=24%. Contabilizati: Achizitia de materii prime si
constatarea lipsei b) Imputarea lipsei
Alfa achizitioneaza 50 bilete de tratament la pretul de 1.500 lei/bilet, comision perceput de agentia de turism
500 lei, tva la comision. Bileteke sunt distribuite integral salariatilor care suporta 80 % din valoarea acestora,
restul fiind suportat de Alfa. Conform OMFP contabilizati: a) Achizitia biletelor de tratament b) Distribuirea
biletelor de tratament, c) Inreg TVA corespunzatoare 80 % suportata de entitate si 20% de salariati.
Alfa achizitioneaza de la Beta marfuri care s-au dovedit a fi de proasta calitate. Ca atare, in anul N, Alfa a
intentat un proces entitatii Beta. Pana la sf anului, sentinta nu este cunoscuta, dar in cazul in care Alfa castiga,
Beta va rambursa societatii Alfa contravaloarea marfurilor de proasta calitate, in valoare de 100.000 lei. In anul
N+1, procesul este incheiat si Beta ii plateste despagubiri soc Alfa in suma de 150.000 lei. Conform OMFP
contabilizati: a) Ce inreg contabile efectueaza Alfa in anul N, b) Ce inreg contabile efectueaza Alfa in
anul N+1
Alfa achizitioneaza de la Beta, pe baza de factura, materii prime in valoare de 40.000 si materiale auxiliare in
valoare de 30.000 lei, tva=24%, pe care le lasa in custodia societatii Beta, pe o durata de 30 zile, din cauza
lipsei spatiilor de depozitare. La expirarea perioadei, bunurile sunt aduse in gestiunea sco Alfa, intocmindu-se
nota de primire, rceeptie si constatare de diferente. Pentru soc Beta, acest bunuri reprez produse finite, al
caror cost efectiv de productie este de 55.000 lei, iar pretul de inregistrare este de 60.000 lei. Conform OMFP,
precizati: a) Inreg contabile efectuate de Alfa, b) Inreg contabile efectuate de Beta.

58

71
73
78

101

198

192

Alfa achizitioneaza echipament de protectie in baza facturii: pc=3.000 lei, tva 24%. Echipamentul de protectie
este distribuit salariatilor, suportat in proportie de 50 % de catre Alfa si 50% de catre salariati. Conform OMFP
contabilizati: a) achizitia echipamentului, b) distribuirea catre salariati a echipamentului

129

Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii, pret cumparare = 2.000 lei, rabat inscris in factura =
10%, TVA=24%. Contabilizati inreg fcaturii primite si plata datoriei.

85

Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, rabat inscris in fcatura 10%, tva=24%.
Contabilizati : a) inreg facturii primite si plata datoriei, la Alfa, b) Inreg facturii emise si incasarea
creantei, la Beta.

118

Alfa achizitioneaza materii prime = 3.000 lei, TVA=24%. Ulterior, ii returneaza furnizorului materii prime = 1.000
lei, primind o factura in rosu in acest sens. Contabilizati returul materiilor prime.

77

Alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8.000 actiuni Beta, care reprez 70 % din capitalul societatii Beta,
la pretul de 8 lei/act. Comisionele suportate legate de acesta achizitie sunt de 900 lei. Plata se face prin contul
bancar. Societatea Beta nu este cotata pe o piata reglementata, iar Alfa intentioneaza sa detina actiuni in
vedrea realiz profitului. Dupa o luna Alfa vinde 1.000 actiuni Beta unui alt actionar, la pretul de 9 lei/act. Dupa
doua luni Alfa vinde 500 actiuni Beta unui alt actionar la pv=7 lei/act. Contabilizati: a) Achizitia actiunilor b)
Vanzarea actiunilor

95

Alfa achizitioneaza prin intermediul unei banci 8.000 actiuni Beta, care reprez 70 % din capitalul societatii Beta,
la pretul de 8 lei/act. Comisionele suportate legate de acesta achizitie sunt de 900 lei. Plata se face prin contul
bancar.La sf anului N, valoarea titlurilor stabilita cu ocazia inventarierii este de 8 lei/act. Conform OMFP
contabilizati achizitia actiunilor si inreg deprecierii la sf anului.

97

Alfa achizitioneaza tichete de calatorie in valoare de 3.000 lei, TVA=24%. Ulterior se utilizeaza tichete de
calatorie in valoare de 1.800 lei, pentru deplasari in interes de serviciu. Contabilizati: a) Achizitia tichetelor
de calatorie b) Utilizarea tichetelor de calatorie

102

Alfa acorda entitatii Beta un imprumut de 100.000 lei pe termen de 2 ani, cu o dabanda anuala de 20%, care
trebuie platita la sfarsitul fiecarui an. Dobanda din primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul celui deal doilea an. Contabilizati: a) Acordarea imprumutului b) Inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an c)
Incasarea dobanzii restante in cursul anului 2 d) Rambursarea imprumutului

127

64

Alfa are in stoc furnituri de croitorie si doc evidentiate in contabilitate in contul 302 " Materiale consumabile".
Alfa ii trimite societatii Beta pentru prelucrare doc in valoare de 4.000 lei si furnituri in valoare de 1.000 lei. Beta
prelucereaza aceste materiale si obtine halate de lucru, manopera facturata fiind de 2.000 lei, tva=24%. Alfa
191
primeste halate de la Beta, si le distribuie salariatilor, care suporta 50 % din valoarea lor, restul fiind suportat de
catre intreprindere. Conform OMFP precizati: a)Inreg contabile efectuate de Alfa, b) Inreg contabile
efectuate de Beta
Alfa are un angajat cu un venit brut de 3.000 lei si doua persoane in intretinere. Alfa are obligatia sa continuie
si sa vireze la bugetul statului urmatoarele sume: contributia la CAS=20.8, CASS=5.2%, FS=0.5%,
Concedii=0.85%, F accidente=0.214%, F garantare=0.25% Conform OMFP contabilizati: a) Venitul brut, b)
Contributiile angajatorului, c) Plata contributiilor catre stat

131

Alfa are un angajat cu un venit brut de 3.000 lei si doua persoane in intretinere. Retinerile din salarii sunt;
contributia personalului la asig sociale 10.5%, contributia angajatilor pentru asig sociale de sanatate 5.5%,
contributia personalului la fondul de somaj 0.5%, impozit pe venituri 16%, deducere personala 450 lei.
Conform OMFP contabilizati impozitul pe salariu datorat si plata acestuia.

134

Alfa constituie un depozit in data de 01.02 N in suma de 3.000 euro, cu scadenta la 30.04 N. La data
constituirii depozitului, cursul de schimb valutar este de 4.1220 lei/euro. Pe perioada evaluarii pressupunem
urm cursuri de schimb valutar, cu mentiunea ca datele de 29.01.N respectiv 26.02 N reprez ultiele zile bancare
din lunile respective> Tabel.....Conform OMFP contabilizati : a) Constituirea depozitului, b) Evaluarea
lunara a depozitului c) Lichidarea depozitului

98

Alfa construieste in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01N si o finalizeaza la data de 31.11
N+1. In anul N, chelt inreg in legatura cu constructia au fost: materii prime=160.000, salarii=120.000,
amortizari= 150.000, chelt indirecte repartizate=110.000, chelt generale de administratie=50.000 lei. In anul
N+1, cheltuielile inregistrate in legatura cu constructia ayu fost: mat prime=140.000, salarii=125.000,
amortizari=155.000, chelt indirecte repartizate=130.000, chelt generate de administratie 60.000 lei.
Contabilizati: a) Recunoasterea costului de productie aferent anului N, b) Recunoasterea costului de
productie aferent anului N+1, c) Receptia lucrarii

34

Alfa construieste in regie proprie o cladire pe care o incepe la data de 01.01N si o finalizeaza la data de
31.11N. Cheltuielile inregistrate in legatura cu constructia au fost: materii prime=160.000 lei, salarii =120.000
lei, amortizari=150.000 lei, chelt indirecte repartiate=110.000 lei, chelt generale de administratie=50.000 lei.
Contabilizati: a) Costul de productie b) Conta receptia si punerea in functiune a cladirii.

33

Alfa construieste o cladire, perioada contractului fiind de 01.08.N-30.09 N+2. La sf ex N, costurile au fost de
30.000 lei, valoarea lucrarilor in curs de executie la sf anului N+1 este de 150.000 lei, iar la 30.09.N+2, costul
efcetiv este de 200.000 lei. Facturarea se realizeaza pentru suma de 250.000 lei. Conform OMFP
177
contabilizati: a) Recunoasterea costurilot pe naturi de cheltuieli in cei 3 ani, b) Contravaloarea lucrarilor
nereceptionate de beneficiar pana la sf perioadei pentru anii N si N+1 c) Inreg lucrarilor ob in anul N+2,
d) Facturarea
Alfa decide scoaterea din evidenta a unui debitor, pentru valoarea de 12.000 lei. La o data ulterioara, termenul 195
de prescriptie expira si debitorul nu devine solvabil. Conform OMFP : a) Contabilizati scoaterea din evidenta
a debitorului, b) Precizati ce inreg se efectueaza la expirarea termenului de prescriptie.
Alfa deschide un acreditiv pentru plata datoriei fata de un furnizor extern, in suma de 3.000 E. Cursul de
schimb este de 4.2431 lei/E. Datoria a fost inregistrata initial la cursul de 4.1462 lei/E. Cursul la data decontarii
este de 4.2125 lei/E. Contabilizati: a) Deschiderea acreditivului, b) Plata furnizorului din acreditiv c)
Recunoasterea diferentei de curs aferenre acreditivului

106

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de materii prime = 5.000 lei si un stoc initial de marfuri
in suma de 6.000 lei. In cursul lunii au loc urmatoarele operatii: - Achizitia de materii prime =3.000 lei ,
tva=24%, Achizitia de marfuri in suma de 2.000 lei, tva24%, Consumul de materii prime la costul de 1.500 lei,
Vanzarea de marfuri la PV=8.000 lei, Ca=4.500 lei. La inventarierea de la sfarsitul lunii, stocurile finale faptice
au fost materii prime 6.600lei si marfuri 3.300 lei. Contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii
metodei inventarului intermitent

67

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de materii prime = 5.000 lei si un stoc initial de marfuri
in suma de 6.000 lei. In cursul lunii au loc urmatoarele operatii: - Achizitia de materii prime =3.000 lei ,
tva=24%, Achizitia de marfuri in suma de 2.000 lei, tva24%, Consumul de materii prime la costul de 1.500 lei,
Vanzarea de marfuri la PV=8.000 lei, Ca=4.500 lei. La inventarierea de la sfarsitul lunii, stocurile finale faptice
au fost materii prime 6.600lei si marfuri 3.300 lei. Contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii
metodei inventarului permanent.
128

66

Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de produse finite in suma de 5.000 lei si un stoc initial
de produse in curs de executie in suma de 6.000 lei. In cursul lunii au loc operatiile: a) Obtinerea de produse
finite in valoare de 3.000 lei b) Vanzarea de produse finite PV=8.000 lei, Cp=4.500 lei. La inventarierea de la
sfarsitul lunii, stocurile finale faptice au fost: produse finite 3.600 lei si produse in curs de executie 5.800 lei.
Contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent.
Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de produse finite in suma de 5.000 lei si un stoc initial
de produse in curs de executie in suma de 6.000 lei. In cursul lunii au loc operatiile: a) Obtinerea de produse
finite in valoare de 3.000 lei b) Vanzarea de produse finite PV=8.000 lei, Cp=4.500 lei. La inventarierea de la
sfarsitul lunii, stocurile finale faptice au fost: produse finite 3.600 lei si produse in curs de executie 5.800 lei.
Contabilizati operatiile de mai sus in conditiile utilizarii metodei inventarului permanent.

69

68

Alfa detine o cladire veche despre care se cunosc informatiile: Ca=1.200.000 lei, amortizare cumulata
=400.000lei. La data de 01.01N, Alfa a decis demolarea cladirii si construirea unui sediu modern. Pe parcursul
anului N s-au inreg urm chelt: chelt cu serv primite de la o firma specializata in demolari 390.000 lei, chelt cu
mat prime=660.000, servicii primite de la terti privind constructia 30.000 lei, salariile muncitorilor de pe
santier=250.000, salariile personalului administr = 80.000, salariile managerilor=120.000, amortizarea utilajelor
utilizate in constructie=12.000 lei. La sfarsitul anului N, cladirea nu este finalizata. In anul urmator a continuat
constructia, inregistrandu-se: chelt cu mate prime=95.000, salariile muncitorilor de pe santier =250.000 lei,
amortizarea utilajelor folosite la constructie =5.000. La sfarsitul anului N+1 cladirea a fost data in folosinta.
Contabilizati: a) Recunoasterea costului de productie aferent anului N, b) Recunoasterea costului de
productie aferent anului N+1 c) Receptia cladirii

35

Alfa exporta marfuri pe cont propriu unui client din afara UE in conditii de livrare CIF: valoarea externa=1.500
euro, transportul pe parcurs extern =200 euro, asigurarea pe parcurs extern=70 euro. Valoarea cheltuielilor de
transport din factura prestatorului de servicii a fost de 150 euro. Cursurile de schimb au fost: la livrarea
marfurilor =4.2 lei/euro, la incasarea creantelor=4.35 lei/euro, la primirea facturii privind transportul pe parcurs
extern=4.32 lei/euro la plata transportului pe parcurs expern=4.18 lei/euro. Conform OMFP contabilizati: a)
Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CIF, b) Cheltuielile de asigurare si plata lor, c)
Incasarea contravalorii marfurilor vandute, d) Cheltuielile de transport pe parcurs extern si plata lor, e)
Regularizarea veniturilor

113

Alfa exporta marfuri pe cont propriu unui client din afara UE in conditii de livrare CIF: valoarea externa=1.500
euro, transportul pe parcurs extern =200 euro, asigurarea pe parcurs extern=70 euro. Valoarea cheltuielilor de
transport din factura prestatorului de servicii a fost de 250 euro. Cursurile de schimb valutar au fost: la livrarea
marfurilor=4.2 lei/euro, la incasarea creantelor=4.35 lei/euro, la primirea facturii privind transportul pe parurs
extern=4.32 lei/euro; la plata transportului pe parcurs extern=4.18 lei/euro.Conform OMFP contabilizati: a)
Livrarea marfurilor la extern in conditii de livrare CIF, b) Cheltuielile de asigurare si plata lor, c)
Incasarea contravalorii marfurilor vandute, d) Cheltuielile de transport pe parcus extern si plata lor, e)
Regularizarea veniturilor.

114

Alfa exporta marfuri unui client din afara UE pe cont propriu, in conditii de livrare CIF: valoarea externa CIF
1.500 euro, transportul pe parcurs extern=200 euro, asigurarea pe parcurs extern=70 euro. Cursurile de
schimb au fost: la livrarea mf=4.2lei/euro, la incasarea creantelor = 4.32 lei/euro, la plata transportului pe
parcurs extern=4.18 lei/euro. Conform OMFP contabilizati: a) Livrarea arfurilor la extern in conditiile de
livrare CIF, b) Cheltuielile de asigurare si plata lor, c) Incasarea contravalorii marfurilor vandute, d)
Cheltuielile de trasnport pe parcusr extern si plata lor.

112

Alfa ii vinde marfuri SC Beta in baza facturii: PV= 2.000 lei, rabat inscris in factura 10 %, TVA=24%.
Contabilizati inregistrarea facturii emise si incasarea creantei.

88

Alfa imprta marfuri de la un frnizor ectern, Beta, cu sediul in SUA, in urmatoare conditii> PC=15.00 $ ( include
transportul si asigurarea pe parcurs extern ) taxa vamala 10%, comison vamal 0.5 %, tva 24%. Cursul de
schimb valutar pentru calculul valorii in vama este de 3.6 lei/dolar. Cursul de schimb pentru calculul valorii in
vama este de 3.5 lei/$. Pentru a aduce marfa in unitate, Alfa apeleaza la serviciile unei firme de transport
intern, Delta, de la care primeste o factura in valoare totala de 992 lei (inclusiv TVA). a) Calculati costul de
achizitie b) Contabilizati receptia bunurilor importate, c) Contabilizati plata TVA in vama d)
Contabilizati factura primita de la furnizorul de transport intern.

72

Alfa incepe in luna august anul N constructia unui utilaj. Pentru testarea functionarii corecte a utilajului s-au
inregistrat cheltuieli materiale de 300 lei si cheltuieli salariale de 400 lei. In urma testarii au rezultat esantioane
vandute la pretul de 400 lei plus TVA 24%. Contabilizati: a) Cheltuieli afectuate pentru testarea functionarii
corecte b) Obtinerea produselor finite c) Vanzarea produselor finite, d) Care este tratamentul contabil
al costurilor de testare?

36

129

Alfa inchiriaza de la Beta o cladire, evaluata la 200.000 lei. Chiria este in suma de 1.000 lei, plata facandu-se
la sf anului din contul curent. Durata contractului de inchiriere este de 3 ani. La expirarea contractului de
inchiriere se restituie cladirea. Conform OMFP contabilizati: a) Prelucrarea cladirii luate cu chirie, b) Inreg
chiriei totale datorate, c) Plata anuala a chiriei, d) Restituirea cladirii

196

Alfa obtine din productie proprie 2.000 pungi la cost de productie de 1.5 lei/punga. Ulterior, vinde unui clinet
1.800 de pungi la pret de vanzare de 2 lei/punga, plus ecotaxa de 0.1 lei/punga, TVA 24%. Contabilizat: a)
Obtinerea pungilor din productia proprie b) Vanzarea pungilor

74

Alfa obtine produse finite, utilizand metoda costului standard. La inceputul lunii decembrie, situatia stocurilor
era: pantaloni=300buc, evaluate la cost standard de 100 lei/buc, fuste = 500 buc, evaluate la cost standard de
70 lei/buc. Diferenta de pret aferenta celor doua stocuri este de 12.000 lei (nefavorabila) In cursul lunii au loc
operatiile: * se fabrica 100 buc pantaloni si 300 buc fuste, * se vand unui client 150 buc pantaloni, pv=120lei si
600 buc fuste la pv=76lei/buc, * la sf lunii se calc costul efectiv al produselor finite, respectiv
pantaloni=110lei/buc si fuste=65lei/buc. a) Contabilizati obtinerea produselor finite b) Contabilizati
vanzarea produselor finite c) Precizati cu ce valoare vor figura in bilant produsele finite
Alfa participa la capitalul social al entitatii Beta SA, nou infiintata, cu un utilaj al carui valoare de aport
determinata de un expert evaluator a fost stabilita la 500.000 lei. Aceasta participatie ii asigura un procet de
control de 30 %. Caracteristicile echipamentului sunt: -valoarea de inreg contabila=550.000 lei, durata de
utilizare economica =5 ani. Ulterior entitatea vinde jumatate din titlurile obtinute in urma partciciparii la capitalul
social la o valoare negociata de 280.000 lei. Conform OMFP contabilizati: a) scoaterea din evidenta a
utilajului in urma participarii la cosntituirea la capitalul social al soc Beta si priirea titlurilor b)
inregistrarea titlurilor de particpare primite care excede valoarea neamortizata a imob corporale; c)
vanzarea titlurilor
Alfa plateste pe 15.12 N suma de 2.000 lei reprezentand prima anuala de asigurare CASCO , din care
valoarea de 800 lei este aferenta anului N. Conform OMFP: a) Contabilizati plata primei de asigurare pe
15.12 N, b) Precizati inregistrarea contabila care se efectueaza la deschiderea ex N+1
Alfa prezinta la inceputul lunii decembrie urm situatie a stocului de marfa: Si 371=200 buc x 155 lei/buc
=31.000lei, Si 378=5.000 lei, Si 4428 = 6.000 lei. In cursul lunii au loc operatiile: * Achiz de mf: 500 buc x 110
lei, tva 24% * Vanz de mf la Pa=, inclusiv TVA, de 54.250 lei. Adaos comercial =25%. a) Contab achiz
marfurilor b) Contab. vanz marf c) Precizati cu ce valoare vor figura marfurile in bilant

92

60

145

93

Alfa primeste bunuri de la o persoana fizica spre vanzare, in regim de consignatie, in valoare de 20.000 lei,
comision 12%, tva=24% din valoarea comisionului. Dupa vanzarea marfurilor catre populatie, Alfa face plata
catre deponent. Contabilitatea este org sub forma unor servicii de vanzare contra unui comision. Conform
OMFP, contabilizati: a) Primirea marfurilor spre vanzare in consignatie, b) Vanzarea cu numerar a mf, c)
Plata deponentului, d) Scoaterea din evidenta a mf vandute

193

Alfa primeste de la un client un efect de comert in valoare de 2.000 lei. Ulterior Alfa remite bancii spre scontare
efectul de comert, taxa de scont fiind de 200 lei. Comisionul perceput pentru operatiunea bancara este de 100
lei.Contabilizati: a) primirea efectului, b) Remiterea efcetului pentru a fi scontat c) Scontarea efectului

126

Alfa primeste de la un cliet un efct de comert in valoare de 2.000 lei. Ulterior Alfa depune la banca pentru
scontare efectul de comert, taxa scontului perceputa de banca fiind de 10 %, numarul de zile pana la scadenta
efcetului este de 20, comision 100 lei.Conform OMFP contabilizati: a) primirea efectului, b) incasarea
efectului scontat.

124

Alfa primeste de la un cliet un efct de comert in valoare de 2.000 lei. Ulterior Alfa remite bancii spre incasare
efectul comercial. Ulterior se incaseaza efectul, comisionul platit pentru serviciul bancar fiind de 100 lei.
Contabilizati: a) primirea efectului, b) remiterea efectului spre incasare, c) incasarea efectului

125

Alfa primeste de la un clinet o cambie in suma de 50.000 lei, cu scadenta la 60 zile, reprez contravaloarea
produselor finite vandute acestuia. Alfa sconteaza efectul comercial la banca inainte de scadenta cu 15 zile.
Taxa scontului de banca este de 25% pe an. Conform OMFP: a) Contabilizati primirea efectului comercial,
b) Contabilizati depunerea efectului comercial la banca, in vederea scontarii sale. , c) Contabilizati
scontarea efcetiva a cambiei, d) Precizati ce inreg contabila se efectueaza la scadenta
Alfa primeste prin donatie un utilaj cu o valoare de piata de 60.000 lei. Durata de viata utila a fost fixata la 5
ani, iar metoda de amortizare este cea liniara. Conform OMFP 3055, contabilizati: a) Primirea prin donatie
a utilajului, b) Amortizarea anuala, c) Trecerea anuala a subventiei la venituri
130

197

141

Alfa primeste sub forma de subventii suma de 30.000, din care 3.000 lei se incaseaza la data acordarii, iar
restul, in aceeasi perioada. Suma de 7.000 lei este aferenta cifrei de afaceri (2.500 pentru perioada curenta,
iar restul pentru perioadele urmatoare), suma de 5.000 lei este pt plata unor materii prime achizitionate si este
aferenta perioadei in curs, iar restul este pentru plata personalului si este aferent perioadei in curs. Conform
OMFP contabilizati primirea si incasarea subventiei.

178

Alfa receptioneaza marfuri in data de 20.07.N in val de 5.000euro, primite fara factura de la un fz cu sediul in
Franta. Cursul de schimb al BNR aplicabil da data receptiei a fost de 4.1820 lei/euro. La date de 30.07 N
ultima zi bancara a lunii, cursul de schimb a fost de 4.1630 lei/euro. In data de 28.08 Nse primeste factura
externa emisa in data de 10.08. N. Cursul la data facturii este de 4.1819 lei/euro. Data exigibilitatii TVA este de
10.08 N. Achizitia intracomunitara se evidentiaza in declaratia recapitulativa si decontul de TVA a lunii august.
Conform OMFP: a) Contabilizati receoptia marfurilor b) Contabilizati actualizarea datoriei in valuta la sf
lunii iulie N c) Contabilizati TVA pe baza facturii, d) Precizati ce inreg contabile se efectueaza la primirea
facturii.

75

Alfa schimba utilajul X cu utilajul Y primit de la Beta. La data schimbului, situatia celor 2 utilaje este: utilajul X
are PV=3.000, Ca=2.500, Amortizare cumulata=500 - utilajul Y are PV=4.000, Ca=2.900, Amortiz
cumulata=800 lei. Contabilizati tranzactia de schimb in contabilitatea societatii Alfa. Cota TVA=24%

39

Alfa se aprovizioneaza cu materii prime: 2 buc x 200 lei/ buc, pret de cumparare si chelt de transport = 1.000
lei. Cota de TVA =24% Contabilizati: a) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA poate fi recuperata
de la autoritatea fiscala b) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA nu poate fi recuperata de la
autoritatea fiscala

70

Alfa vinde marfuri la pv =5.000 lei, TVA 24%. Contravaloarea marfurilor este incasata partial cu tichete de masa
( 150 tichete x 9 lei/tichet) si partial in numerar. Tichetele sunt spre decontare la unitatea emitenta, fiind ulterior
incasate in contul curent. Comisionul facturat de firma emitenta este de 100 lei, TVA 24%. Contabilizati: a)
104
Vanzarea marfurilor b) Incasarea contravalorii marfurilor c) Trimiterea tichetelor spre decontare la
unitatea emitenta d) Inregistrarea comisionului retinut de firma emitenta e) Incasarea contravalorii
tichetelor
Alfa vinde produse finite in valoare de 3.000 lei, TVA=24%, cost productie 2.600 lei. Ulterior, clientul ii
retuneaza SC Alfa produse finite evaluate la 1.000 lei, cost productie=900 lei, iar SC Alfa emite o factura in
rosu in acest sens. Contabilzati: a) Vanzarea produselor finite b) Returul produselor finite
Analizati in fiecare caz criteriile de recunoastere a unui activ: a) O societate di industria farmaceutica
dezvolta un vaccin pt un virus. b) c) d)
Analizati urm costuri angajate de o entitate si analizati in fiecare caz criteriile de recunoastere a unui activ: a)
Costuri de formare a angajatilor b) Un program informatic achizitionat c) O marca dezvoltata intern.
Exista valoare de poata pentru aceasta marca.

76
268
267

C
Coform OMFP contabilizati urm operatii efectuate de societatea Alfa: a) Se primesc prin donatie materii
prime evaluate la valoarea justa de 3.000 lei b) In urma dezmembrarii unui utilaj se recupereaza materiale
auxiliate in val de 3.000 lei si piese de schimb in val de 1500 lei. ......c)Se acorda salariatilor produse finite ca
plata in natura, la cost de productie de 600 lei, tva=24% suportata de societate d)Se doneaza unei alte soc
produse finite la cost de productie de 1.000 lei. operatia este impozabila din punct de vedere TVA e) Se
transfera produse finite la magazinul propriu de desfacere cu amnuntul, costul de productie=3.000 lei, cota de
adaos comercial este de 30%, tva=24% f) O parte din produsele finite facbricate de entitate se utiliz pt actiunile
de protocol, costul de productie al produselor finite a fost de 1.200 lei. Suma se incadreaza in limita de
dedcutibilitate a chelt de protocol, iar operatia nu este impozabila dvp TVA.
Conform OMFP , contabilizati operatiile de mai jos, efectuate de Alfa cu asociatii sai: a) Asociatul X
depune temporar la dispozitia SC Alfa =1000 b) Inreg dobanda datorata Alfa asociatului X pt suma
depusa=500 c) Inreg dividende de plata datorate asociatilor=1800, d) Alfa vireaza din casierie =1200
asociatului Y in contul unei datorii fata de acesta. e) Inreg dob de incasat de la asociatul Y pt suma virata=300
lei - Contababilizati operatiile

Conform OMFP contabilizati operatiile de mai jos : a) Se vinde un program informatic la pv=110.000 lei,
tva=24%, costul programului informatic =100.000 lei, amortizarea cumulata pana la data vanzarii=30.000 lei, b)
Se achizitioneaza obligatiuni ca investitii financiare pe termen scurt, Ca=1.300 lei c) Se vand obligatiunile de
mai sus la PV=1.400 lei, d) Pe data de 01.05 N se exporta un utilaj: pv= 20.000 euro, curs de schimb valutar la
data vanzaruii=4.3 lei/euro. La sfarsitul lunii mai, cursul de schimb este de 4.4 lei/euro, la sfarsitul lunii iunie,
cursul este 4.2 lei/euro, iar la data incasarii cursul este 4.5 lei/euro, e) Se decide scoaterea din evidenta a unui
debitor, pentru valoarea de 65.000 lei, f) Ulterior, debitorul devine solvabil si este reactivat, g) Se inregistreaza
o amenda datorata autoritatilor romana in suma de 1.500lei.
131

80

228

139

Conform OMFP contabilizati operatiile de mai jos efectuate de societatea Alfa privind regularizarea
inventarului: a) S-a constatat ca un utilaj cu o valoare stabilita la 12.000 lei nu era inregistrat in contabilitate,
b) S-a constatat un plus de materii prime in suma de 4.000 lei, c) S-a constatat un plus de produse finite in
suma de 2.000 lei, d) S-a constatat un plus de obligatiuni, achizitionate ca inventitii financiare pe termen scurt,
in suma de 8.000 lei, e) La inventarierea casieriei s-a inreg un plus de numerar de 1.500lei, f) S-a constatat
lipsa unui utilaj, valoare contabila 12.000 lei, amortizare cumulata=4.000 lei; g) S-a constatat un minus de
materii prime, in suma de 1.000 lei; h) S-a constatat un minus de produse finite, in suma de 7.000 lei. i) I se
imputa unui slariat utilajul constat lipsa la inventar, la valoarea de inlocuire de 13.000lei, cota tva=24%; j) I se
imputa unui salariat materiile prime constatate lipsa la inventar, la valoarea de inlocuire de 2.000 lei, cota
tva=24%; k) Se constata un minus de materii prime ca urmare a deprecierii calitative, peste normele legale,
neimputabil, in suma de 3.000 lei, cota 24%
Conform OMFP contabilizati urm operatii efectuate de Alfa: a) Acordarea in cadrul unei campanii
publicitare a 150 tichete cadou in valoare de 10 lei fiecare. Impozitul pe venit este suportat de unitate b)
Acordarea de Craciun a 300 tichete cadou salariatilor a cate 50 lei fiecare. Impozitul pe veitul din salarii este
retinut din salarii c) Acordarea salariatilor a 100 tichete de vacanta a cate 50 lei fiecare. Impozitul pe venitul din
salarii este retinut din salarii.
Conform OMFP contabilizati urm operatii efectuate de Alfa: a) Se inreg un debit de 5.000 lei, datorati de
salariatul X, b) S-au achiz marfuri de la un fz, transportul fiind efcetuat de o firma specializata. La primirea
bunurilor s-a constatat lipsa unor mf in suma de 3.000 lei, care se imputa soferului angajat al firmei de
transport; c) In urma unui proces judecatoresc cu un clinet, se inreg o despagubire datorata de acesta in suma
de 7.000 lei; d) Se primesc prin donatie materii prime in val de 1.500 lei

182

105

179

Conform OMFP contabilizati: a) ajutoarele materiale cuvenite salariatilor in suma de 4.000 lei suportate din
asigurarile sociale b) inregistrarea drepturilor de persoal neridicate in suma de 3.000 lei, c) plata de drepturi de
personal neridicate in valoare de 1.800 lei, restul se prescrie.

130

Conform OMFP contabilizati: a) obt de produse finite la cost de productie de 3.000 lei b) Acordarea
produselor finite propriilor slariati, tva este suportata de entitate, c) retinerile din salarii: iz =16%, somaj=0.5%,
cass=5.5%

128

Conform OMFP, contabilizati derecunosterea urm imobilizari necorporale: a) La expirarea unui contract
de concesiune, odata cu restituirea bunuului, se inregistreaza scoaterea dine videnta a concesiunii primite=
50.000 lei b) Se scoate din evidenta un program informatic, depasit moral, din utilizarea caruia nu se mai
asteapta beneficii economice viitoare. c) Se vinde un program informatic la PV=110.000 lei, exclusiv TVA
=24%. Costul programului informatic a fost de 100.000 lei, amortizarea cumulata pana la data vanzarii fiind de
30.000 lei.

28

Conform OMFP, contabilizati operatiile de ai jos, efectuate de Alfa cu o entitate din cadrul grupului: a)
Se vireaza suma de 3000 lei catre o intreprindere din cadrul grupului reprez credit acordat pe termen scurt b)
Inreg dobanda de incasat af imprumutului avansat intreprinderii in cadrul grupului=500 lei c) Inreg dividende de
incasat pt participatiile detinute la intr din cadrul grupului=1000 d) vanzare imobilizari financiare din cadrul
grupului pv=1300, e) incasare =2000 de la o intr din cadrul grupului, repr credit acordat pe termen scurt f)
Inregistrare dobanda aferenta imprumutului =300.

227

Conform OMFP, contabilizati operatiile de mai jos:a) Se primeste sub forma de donatie un utilaj a carui
valoare justa este =3.000 lei b) La inventarul anului N s-a constatat un plus in sensul ca un calculator cu
valoarea 5.000 lei nu era inregistrat in contabilitate.

38

Conform OMFP, contabilizati urm operatii efcetuate de Alfa si precizati ce inreg se efectueaza in luna
iulie: a) In luna aprilie se inreg dob cuvenita, in suma de 3.000 lei, aferenta unui imprimut acordat pe termen
lung unei entitati. Dobanda va fi incasata in luna mai; b) In luna mai se incaseaza dobanda c) In luna iunie se
incaseaza suma de 6.000 lei, reprez: 2.000 lei dobanda lunii trecute, 2.000 lei dobanda lunii curente si 2.000
lei dobanda lunii viiotare, pentru un imprumut acordat pe termen lung unei alte entitati.
Conform OMFP, contabilizati urm operatii privind iesirea imobilizarilor corporale efectuate de Alfa: a) se
vinde un utilaj la pv=110.000, exclusiv tva. Costul utilajului = 100.000 lei, amorizarea cumulata pana la data
vanzarii=30.000lei b) scoaterea din evidenta a unui depozit distrus in totalitate i urma unui incendiu. Costul
depozitului a fost de 100.000 lei, amortizarea cumulata fiind de 75.000. c) Alfa contribuie cu aport in atura la
capitalul soc Beta. Aportul consta intr-un utilaj cu valoarea contabila de intrare de 25.000 lei, amortizre
cumulata 10.000 lei. In scgimbul aportului, Alfa primeste actiuni ca titluri de participare:1000 actiuni , pret
emisiuen=20 lei/act.

132

180

52

Conform OMFP, contabilizati urmatoarele situatii: a) Pe data de 20.05 N se incaseaza o creanta comeciala
in valuta in suma de 500 euro, creanta rezultata din vanzarea unor marfuri pe data de 05.05 N. Cursul de
schimb valutar la data vanzarii marfurilor a fost de 4.4 lei/euro, iar la data incasarii, de 4.5 lei/euro; b) Pe data
de 25.05. N se plateste o datorie comerciala in valuta in suma de 400 euro, datorie rezultata in urma achizitiei
unor marfuri pe data de 05.05 .N. Cursul de schimb valutar la data achiz mf a fost de 4.5 lei/eur, iar la data
platii de 4.4 lei/euro; c) Pe data de 28.12 N s-au vandut marfuri in valoare de 200 euro, curs la data vanzarii
4,4 lei/euro; Cursul valutar comuicat de BNR la inchiderea exercitiului financiar N a fst de 4.5 lei/euro; d) Pe
data de 27.12 N s-au achizitionat mf in valoare de 300 euro, curs la data achizitiei 4.5 lei/euro; cursul valutar
comunicat de BNR la inchiderea ex N a fost de 4.4lei/euro, e) Se primeste de la un furnizor un scont de 2%
dupa data achizitiei bunurilor. Valoarea bunurilor este de 1.000 lei. f) Se incaseaza o subventie pentru a
acoperi o pierdere din calamitati in valoare de 1.000 lei.

181

Conform OMFP, contabilizati urmatoarele situatii: a) se acorda o donatie in marfuri =1000 b) la 20.05 N
incasare creanta comerciala in valuta=500 euro, din vanz de mf, curs euro la vanz=4.5, la incasare=4.4 c)
25.05 N plata datorie comerciala in valuta=400 euro, din achiz mf, curs cump=4.4,la plata=4.5 d) 28.12 N s-au
234
vandut mf=200 euro curs=4.5, BNR=4.4 e) 27.05N achiz mf =300 euro curs achiz=4.4, BNR=4.5 f)
acordare clinet scont 2% dupa data vanzarii bunurilor=1000 g) stoc mf=12000 a ars complet - Contabilizati
operatiile
Conform OMFP, contabilizati: a) plata avansurilor catre salariati din contul curent de 2.000 lei, b) chelt cu
salariile inregistrate pe baza statului de salarii, de 10.000 lei, c) retineri din salarii: avans contrib pers cas=10.5
%, cass=5.5 %, somaj=05%, chirii=30 lei , impozit pe venituri=16% d) plata salariilor nete
Conform OMFP, intocmiti Registrul -jurnal privind operatiile de inchidere a exercitiului financiar N, pe
baza urmatoarelor date: a) Diferenre de inventar- Tabel, b) Amortizarea imobilizarilor: cladiri=21.500 lei,
echipamente tehnologice si mijloace de transp=12.500 lei, mobilier si aparatura birotica=7.000 lei; c)
Provizioane si ajustari constituite la inchiderea exercitiului riscul de litigiu cu un clinet=5.000 lei, ajustarea
investitiilor financiare pe termen lung=1.200 lei, ajustarea stocurilor de mf =2.000 lei, ajustarea
creantelor=3.600 lei; d) Regularizarea si delimitarea in timp a chelt si veniturilor ; diferente de curs valutar
nefavorabile din conversia creantelor in valuta =1.300 lei, cheltuieli cu asigurarile in avans =1.100 lei

127

183

Conform prevederilor contractului colectiv de munca, o entitate are obligatia de a plati prime reprezentand
participarea salariatilor la profit in vaoare de pana la 5% din profitul distribuibil, de achitat in 45 zile de la
aprobarea situatiilor financiare de catre AGA. Ca atare, in anul N se decide acordarea de prime in valoare de
500.000 lei. Primele sunt acordate in anul N+1. Conform OMFP precizati: a) Ce inreg contabile se
efectueaza in anul N, b) Ce inreg contabile se efectueaza in anul N+1

173

Contabilul societatii Alfa , proaspat angajat, a avut de inregistrat in contabilitate o factura de vanzare a unui
stoc de marfa emisa la 10.02 N, la valoarea de 10.000 lei si incasarea acesteia la data de 17.02N. Costul
marfurilor vandute a fost de 8.000 lei. Solutia adoptata de acesta a fost urmatoarea: - la data de 10.02Nvanzarea stocului: 4111=472 10.000 lei; 607=371 8.000 lei, - la data de 17.02.N - incasarea facturii: 5121=4111
10.000 lei si concomitent: 472=707 10.000 lei. Este solutia de mai sus conforma principiilor contabile
gnerale enuntate de OMFP? Argumentati raspunsul.

12

Contabilul societatii Alfa inregistreaza in exercitiul N plata unei chirii aferente urmatoarelor doua exercitii in
suma de 2.000 lei, astfel: 612=5121 2.000 lei. Ce principiu contabil a fost incalcat? Argumentati
raspunsul.

14

Contravaloarea lucrarilor executate cf situatiei de lucrari=20.000, garantia de buna executie=6%, retinuta din
ctv lucrarilor si evidentiata in fact, tva 24% - Contab la contructor- a) Emiterea facturii fiscale, b) Inreg
garantiei de buna executie retinute de beneficiar, c) Incasarea garantiei

223

Cu ocazia subscrierii aporturilor, valoarea la pret de emisiune este de 105.000lei, iar VN=100.000 lei. Primele
de emisiune constituite au urmatoarea destinatie: 3.400 lei pentru constituirea de reverve si 1.600 lei pentru
cresterea capitalului social. Conform OMFP contabilizati: a) Majorarea capitalului social si constituirea
primelor de emisiune, b) Incorporarea primelor de emisiune in capital si reverve.
Cunoasteti urmatoarele date: contravaloarea lucrarilor executate conform situatiei de lucrari 200.000; garantie
de buna executie 4%, conform contractului, fiind retinuta din contravaloarea lucrarilor, cota de TVA 24%.
Conform OMFP inregistrati la beneficiar: a) Primirea facturii de la constructor, b) Constituirea garantiei
de buna executie, c) Achitarea garantiei de buna executie

133

156

171

Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si inregistrat la 30.11. N :
impozit pe profit calculat si inregistrat la 30.11 N=800 lei ( din care s-au platit 500 lei), venituri aferente
exercitiului N =18.000 lei ( din care dividende cuvenite 2.000 lei) chelt aferente ex N=5.000 lei ( din care chelt
de protocol nedeductibile=400 lei si amenzi datorate autoritatilor romane =1.100 lei), cota de impozit pe profit
16%. Conform OMFP calculati care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pentru exercitiul
N.
Dispuneti de urmatoarele info pt situatiile financiare intocmite: impozitul pe profit datorat este de 5.300 lei, iar
cel platit cumulat de la inceputul anului este de 4.200 lei. Conform OMFP: a) Contabilizati impozitul pe
profit datorat si platit in cursul anului b) Precizati ce inreg contabila se efectueaza la regularizare

133

186

Dispuneti de urmatoarele info pt situatiile financiare intocmite: impozitul pe profit datorat este de 5.300 lei, iar
cel platit este de 4.200 lei. Conform OMFP: a) Contabilizati impozitul pe profit datorat si platit in cursul
anului b) Precizati ce inreg contabila se efectueaza la regularizare

185

Dispuneti de urmatoarele informatii la sf anului N ( soldurile conturilor): marfuri =5.000 lei, ajustari privind
deprecierea marfurilor,=100, avansuri pentru cumparari de stocuri=1.000 lei, clineti -facturi de intocmit=2.500,
casa si conturi la banci=4.000, chelt in avans=1.500,venituri in avans =800 lei, din care sume de reluat intr-o
perioada de pana la 1 an; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni=700, rambursabili pe 01.06. N+1, clienticreditori =600, furnizori-facturi nesosite 250; instalatii tehnice si masini=10.000, amortizarea instalatiilor
tehnice=2.000, avansuri pentru imobilizari corporale=1.800, actiuni detinute la entitatile afiliate =400. Conform
OMFP, care sunt sumele ce se vor inscrie la active circulante nete si total active minus datorii curente
nete?

199

F
Filiala F are un teren achizitionat in exercitiul N-2 la costul de 100.000, N-2. La sf ex N, terenul este prezentat
in bilantul filialei la Ca. Valoarea justa a terenului=125000. In N+1 terenul este vanzdut=120.000 Sa se
realizeze ajustarrea situatiilor financiare individuale ale filialei

245

I
In atelierul de productie al unei entitati s-au inregistrat urm costuri: mp=20000, costuri variabile cu
salariile=5000, costuri cu amortizarile=10000, Capacitatea de productie=1000buc/luna. In martie au fost
produse 800 buc. Det valoarea Costurilor de productie

213

In contabilitatea societatii Alfa figureaza urm info: vanzari de mf=20.000 lei, costul de cumparare al mf
vandute=5.000 lei, venituri din productia imobilizata aferente unei constructii realizate in regie proprie si
neterminata pana la inchiderea exercitiului=28.000 lei; cheltuieli cu materiile prime =5.000 lei, venituri din
subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri care urmeaza a fi incasate=6.000 lei; subventii aferente
184
activelor constatate plus de inventar virate la venituri=8.000 lei, chelt cu personalul=8.500 lei, amortizarea
constructiilor=15.000 lei, venituri din cedarea activelor=12.000 lei, amenzi datorate autoritatilor romane=870 lei,
din care s-au platit 600 lei, dividende de primit ca urmare a detinerii de titluri imobilizate=1.200 lei, cota de
profit=16%. Se exclude influenta TVA. Conform OMFP contabilizati: a) Operatiile descrise mai sus, b)
Inchiderea conturilor de cheltuieli, c) Inchiderea conturilor de venituri, d) Determinarea impozitului pe
profit datorat, e) Determinarea rezultatului net.
In cursul anului N, Alfa a achiz un stoc de marfuri = 10.000 lei. La af anului N, se estimeaza ca stocuril ar putea
fi vandut la pretul de 9.000 lei, chelt ocazionate de vanzare fiind 2.000 lei. La sf anului N+1 marfurile se afla
inca in stoc so se estimeaza ca stocul ar putea fi vandut la pretul de 8.000 lei, chelt ocazionate de
vanzare=5.000 lei. La sf anului N+2 marfurie se afla inca in stioc si se estimeaza ca stocul ar putea fi vandut la
pretul de 11.000, chelt ocazionate de vazns fiind 2.000 lei. La sf anului N+3, valoarea realizabila neta a fost
estimata la 12.000 lei. Conform OMFP, prezentati inreg contabile care se efectueaza la inchiderea
exerciiilor financiare N, N+1, N+2, N+3.

94

In cursul exercitiului N, entitatea raportoare Alfa, care aplica OMFP nr. 3055, a inreg in contabilitate urm
tranzactii si evenimente: de la 1) la ..17) . A) Sa se prezite solutiile contabile in conformitate cu
prevederile OMFP B) Sa se prezinte contul de profit si pierdere avand in vedere elementele de venituti
si chelt recunoscute, precum si particularitatile de prezentare ale modelului prevazut de OMFP.

235

In cursul exercitiului N, intreprinderea Alfa a evidentiat in contabilitate urmatoarele incasari si plati (in lei): Tabel;
incasari de la clienti=4.600.000 lei, plati din rambursarea de credite bancare=820.000 lei, incasari de onorarii si
comisioane=100.000, incasari de subventii de exploatare=350.000, plati de TVA=430.000.................Numerarul
si echivalenetele de numerar la inceputul anului au fost de 1.200.000 lei iar la sf anului de 6.370.000 lei.
Efectul variatiilor cursurilor monedelor straine a fost de +240.000 lei. Sa se intocmeasca Situatia fluxurilor
de numerar.

134

In cursul exercitiului N, societatea Alfa inregistreaza in contabilitate: 4111 = 707 100.000 lei si 607 = 371
80.000 lei; Sunt inregistratile de mai sus cosecinta aplicarii principiului intangibilitatii bilantului de
deschidere si al necompensarii? Argumentati raspunsul.

In data de 01.05 N in vederea achizitiei de materiale consumabile I se plateste fz un avans, pe baza facturii
primite anterior, de 4.000 lei, plus Tva. Pe data de 20.05N se primeste factura privind stornarea avansului si
factura privind achizitia de materiale consumabile, care cuprind: pc=5.000 lei, chlet consumabile=500 lei, tva.
IN data de 21.05 N i se achita fz diferenta din contul curent. Conform OMFP contabilzati : a) Primirea
facturii de avabs si plata avansului b) Achizitia de materiale consumabile c) Factura de stornare a
avansului, d) Plata diferentei.

110

In data de 01.05 N in vederea vanzarii de produse finite se incaseaza de la un clinet un avas pe baza fcaturii
emise anterior, de 4.000 lei plus tva. In datade 20.05 N se emite factura privind vanzarea produselor finite, care
cuprinde pretul de vanzare de 5.500 lei si factura privind stornarea avansului. In data de 21.05N se incaseaza
in contul curent diferenta. Conform OMFP contabilizati:a) factura de avans si incasrea avansului, b)
vanzarea produselor finite, c) factura de stornare a avansului d) incasarea diferentei

111

In data de 01.05 N, in vederea achizitiei unui mijloc de transport, i se plateste fcatura aferenta acestui avans. In
data de 20.05 N se primeste factura aferenta acestui avans. In data de 20.05 N, se primeste factura de
achizitie a mijlocului de transport, care cuprinde: Pret cump =5.000 lei, chelt de transp = 500 lei, tva=24%, din
care se retine avansul acordat. In data de 21.05 N se achita datoria fata de furnizor. Contabilizati: a) Plata
avansului b) Primirea facturii de avans c) Achizitia mijlocului de transport si retinerea avansului d)
Plata furnizorului

29

In data de 10.04 N Alfa achiz marfuri de la Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, tva. In calitatea sa de platitor, Alfa
emite un efect de comert. Ulterior, efectul este platit in mod direct, in numerar. Contabilizati: a) achzitia
120
marfurilor, b) emiterea efcetului de comert, c) plata efectului de comert
In data de 10.04 N Alfa achiz marfuri de la Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, tva. In calitatea sa de platitor, Alfa
in contul datoriei pe care o are fata de Beta, emite un efcet de comert Contabilizati: a) achzitia marfurilor, b) 121
emiterea efectului de comert, c) plata efectului de comert
In data de 10.04 N Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta, in baza facturii; pret de cumparare=2.000 lei,
TVA=24%, In data de 20.04 N, Alfa primeste de la Beta o factura reprez o reducere comerciala de 10 %,
aplicata la suma initiala. Ulterior Alfa achita datoria fata de furnizor. Conform OMFP, contabilizati: a)
Inregistrarea facturii primite, b) Inreg reducerii comerciale primite printr-o factura ulterioara, c) Plata
datoriei.

86

In data de 10.04 N, Alfa achizitioneaza marfuri de la Beta in baza facturii: pret de cumparare 2.000 lei,
tva=24%. Termenul de decontare cf contractului este de 2 luni. In data de 20.04N, Alfa primeste de la Beta o
factura reprezantand un scont de 10% pentru plata inainte de scadenta. Conform OMFP contabiluizati: a)
Inregistrarile facturii primite, b) Inregistrarea reducerii financiare primite

87

In data de 10.04 N, Alfa ii vinde marfuri SC Beta in baza facturii: PV = 2.000 lei, TVA=24%. In data de 20.04 N,
Alfa ii emite SC Beta o fcatura reprezentand o reducere comerciala de 10% aplicata la suma initiala. Ulterior,
Alfa incaseza contravaloarea marfurilor vandute. Contabilizati: a) Inregistrarea facturii emise b)
Inregistrarea reducerii comerciale acordate printr-o factura ulterioara c) Incasarea creantei

89

In data de 10.04 N, Alfa ii vinde marfuri SC Beta in baza facturii: PV = 2.000 lei, TVA=24%. Termenul de
decontare cf contractului este de 2 luni. In data de 20.04, Alfa ii emite SC Beta o factura reprez un scont de 10
% pentru plata inainte de scadenta. Contabilizati: a) Inregistrea facturii emise b) Inregistrarea reducerii
financiare acordate.

90

In data de 10.04. N, Alfa achiz marfuri de la Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, tva=24%. Pe data de 20.04N,
Alfa primeste de la Beta o fcatura reprez o reducere comerciala de 10 % aplicata la suma initiala. Ulterior Alfa
achita datoria fata de fz. Contabilizati: a) inreg facturii primite , la Alfa, b) inreg reducerii comerciale
primite, la Alfa, c) Plata datoriei, la Alfa, d) inreg facturii emise, la Beta, e) inreg reducerii comerciale
acortdate , la Beta, f) incasarea creantei , la Beta.

119

In data de 10.04.N Alfa ii vinde marfuri clientului Beta in baza facturii: pc=2.000 lei, tva=24%. In calitatea sa de
beneficiar, Alfa in contul creantei pe care o are fata de Beta, primeste un efcet de comert. Ulterior , efcetul este
incasat in mod direct, in numerar. Conform OMFP contabilizati: a) vanzarea marfurilor, b) primirea
efcetului de comert c) incasarea efectului de comert

122

In data de 10.04.N Alfa vinde marfuri clientului Beta in baza facturii: pc=2.000 leim tva. In calitatea sa de
beneficiar, Alfa in contul createi pe care o are fata de Beta, primeste un efect de comert. Ulterior, efcetul este
incasat prin intermediul unei banci, care percepe un comision de 2 %. Conform OMFP contabilizati: a)
vanzarea marfurilor, b) Primirea efcetului de comert c) incasarea efectului de comert.

123

135

In data de 21.05 N Alfa a achizitionat 2.000 actiu8ni la institutia de credit Casa Credit, societate nelistata,
reprez 25% din capitalul acesteia, la un pret unitar negociat de 5.000 lei/act. In functie de procentul de control
corespunzator tilturilor, Alfa clasifica imobilz financiare necotate drept interese de participare. La 31.12. N
institutia de credit Casa Credit a intrat in incapacitate de plata.......La 31.12.N+1 ....La 21.06 N+2 entitatea Alfa
primeste o comunicare din partea lichidatorului institutiei de credit Casa Credit, potrivit careia, in urma
procesului de lichidare, s-a virat suma de 3.000.000 lei, aferenta actiunilor detinute de antitate Alfa. Conform
OMFP contabilizati in ordine cronoligica tranzactiile de mai sus.
In data de 21.05.N entitatea Alfa a achiz de pe piata reglementata un numar de 3.000 actiuni ale entitatii Beta,
reprez 55 % din actiunile din capitalul social al acestei societati, la un pret uitar de 200 lei/act, din care 10%
platite pe loc, iar restul pastrate pe termen lung mai mult de 1 an. In functie de procentul de control
corespunzator titlurilor Alfa clasifica aceste imobilziari financiare concretizate in tilturi cotate ca fiind detinute la
entitatile afiliate. - pe 30.11 N se platesc varsamintele emitentului, - la 31.12.N......., la 31.12.N+1......., La
31.12.N+1, .......-La 31.12. N+2............, La 21.09. N+3......La 31.12. N+3, .....La 21.06. N+3 entitatea Alfa se
hot sa vanda tilturile detinute la entitatea Beta, la pretul de 310 lei/act. Conform OMFP, contabilizati in ordine
cronoligica tranzactiile de mai sus.
In luna februarie N+1 se constata ca o entitate a omis sa inregistreze in anul N cheltuieli facturate in baza unui
contract de prestari servicii, in suma de 5.000 lei. Presupunem ca eroarea este considerata semnificativa
potrivit politicilor societatii. Cota de impozit pe profit este de 16%, iar cota de TVA de 24%. Conform OMFP
contabilizati: a) Corectarea erorii, inclusiv diferenta de impozit, b) Repartizarea la inchiderea
exercitiului financiar curent a profitului pentru acoperirea cu prioritate a pierderii rezultate din
corectarea erorilor contabile, dupa aprobarea de catre AGA a situatiilor financiare anuale.

62

61

161

In luna ianuarie N, entitatea Alfa primeste in regim de consignatie marfuri in valoare de 80.000 lei de la
entitatea Beta. La entitatea Beta, valoarea contabila a mf este de 72.000 lei, aceasta prcaticand un comision
de 30 %. Comisionul perceput de Alfa este de 10% din pretul deponentului. Contractul este valabil in perioada
inauarie-iunie anul N si prevede ca stocul nevadut la 30.06 N se va returna deponentului. Deponentul percepe
o penalizare de 0.6% din valoarea marfurilor ramase nevandute. In cursul anului N, entitatea Alfa vinde
marfurile primite astfel: ianuarie-vanzari in valoare de 20.000 lei, martie-vanzari in valoare de 12.000 lei, aprilie- 175
vanzari in valoare de 20.000 lei, iunie-vanzari in valoare de 18.000 lei; la sf lunii iunie se returneaza marfuri in
valoare de 10.000 lei. Este neglijat efectul TVA Conform OMFP, contabilziati: a) Primirea marfurilor in
consignatie la consignatar , b) Returul de marfuri, la consignatar, c) Penalizarea facturata de deponent
pentru marfurile nevandute, la consignatar; d) La deponent, emiterea facturii pentru marfurile vandute,
ca urmare a situatiei vanzarilor facute de consignatar, pentru luna ianuarie; e) La deponent,
descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute de consignatar si facturate acestuia, pentru luna
ianuarie.

In luna ianuarie N, entitatea Alfa primeste in regim de consignatie marfuri in valoare de 80.000 lei de la
entitatea Beta. La entitatea Beta, valoarea contabila a mf este de 72.000 lei, aceasta prcaticand un comision
de 30 %. Comisionul perceput de Alfa este de 10% din pretul deponentului. Contractul este valabil in perioada
inauarie-iunie anul N si prevede ca stocul nevadut la 30.06 N se va returna deponentului. Deponentul percepe
174
o penalizare de 0.6% din valoarea marfurilor ramase nevandute. In cursul anului N, entitatea Alfa vinde
marfurile primite astfel: ianuarie-vanzari in valoare de 20.000 lei, martie-vanzari in valoare de 12.000 lei, aprilievanzari in valoare de 20.000 lei, iunie-vanzari in valoare de 18.000 lei; la sf lunii iunie se returneaza marfuri in
valoare de 10.000 lei. Este neglijat efectul TVA Conform OMFP, contabilziati: a) Vanzarea marfurilor primite
in regim de consignatie la consignatar pentru luna ianuarie, b) Primirea facturii de la deponent la
consignatar pentru luna ianuarie, c) Returul marfurilor nevadute la deponent si penalizarile facturate
consignatarului
In luna mai se livreaza in baza avizului de insotire a marfii, pretul de vanzare exclusiv TVA 3.000lei, tva 24%. In
luna iunie se intocmeste factura, pv=4.000 lei, exclusiv tva. Conform OMFP contabilizati: a) livrarea
marfurilor in baza avizului de insotire a marfii b) factura emisa in luna iunie.

116

In luna mai se livreaza in baza avizului de insotire a marfii, pretul de vanzare exclusiv TVA 3.000lei, tva 24%. In
luna iunie se intocmeste factura, pv=4.000 lei, exclusiv tva. Conform OMFP contabilizati: a) livrarea
marfurilor in baza avizului de insotire a marfii b) factura emisa in luna iunie.

117

In vederea constituirii, o societate pe actiuni a efectuat cheltuielile: taxa platita la Registrul Comertului=1000
lei, onorariul avocatului=1500 lei, chelt privind emisiunea si vanz actiunilor=1400. Potrivit politicii contabile utiliz
de SC, chelt de constituire sunt capitalizate si amortizate in 5 ani. a) Recunoasterea chelt de constituire ,
b) Amortizarea lor pe perioada maxima admisa de OMFP

17

136

incaseaza pe 15.12 N suma de 6.000 lei reprezentand chiria anuala, din care valoarea de 1.000 lei este
aferenta anului N. Conform OMFP: a) Contabilizati incasarea chiriilor pe 15.12. N, b) Precizati
inregistrarea contabila care se efcetueaza la deschiderea exercitiului N+1

146

Intreprinderea Alfa achiz o cladire Ca=100.000 lei, cu terenul aferent, al carui cost este de 20.000 lei, tva=24%.
Durata de utilizare a cladirii este de 50 ani, amortiz liniara. La 31.12 N, valoarea justa a terenului este estimata
la 25.000 lei. Ce inregistrari contabile trebuie facute cf OMFP?

49

Intreprinderea Alfa avea in stoc la 01.11 N 100buc marfa X evaluate la Cu=10lei/buc. In cursul lunii au loc urm:
a) achiz 200buc Cu=12, rabat=10%, tva b) achiz 300 buc Cu=15, tva c) vanz mf 350 buc la Pu=20,
remiza=5%, scont de decontare=2%, tva, d) primire rabat 20% pt achiz de 300 buc e) aqchiz 150 buc Cu=20,
scont decontare=5%, tva f) vanz mf 300 buc Pu=25, tva, g) acordare un risturn pt vanzare =750lei, tva. A) Sa
se contabilizeze operatiuni pt desc gest metoda LIFO, b) Sa se intocmeasca fisa stocului, c) Sa se
prezinte informatia in contul de profit si pierdere.

236

Intreprinderea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de 50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibila
fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construit o cladire. Costurile constructiei se ridica la 200.000 lei a) Sa se
precizeze care sunt regulile din OMFP aplicabile rezolvarii acestui caz. b) Sa se prezinte inregistrarile
contabile

50

Intr-un atelier de mobila se prelucreaza lemn, iar in urma procesului de taiere rezulta
pierderi.Prelucrati=200m3 lemn achiz, cost=200000. Pierderi =15% Calculati Costul Lemnului care
afecateaza Costul prod finite (mobilei) in cele 2 luni si discutati tratamentul aferent pierderilor -

206

Intr-un atelier se produc fete de masa brodate. Lansare fabricare=10000. Cost taiere=10lei, dif costuri pt
brodare. Finalizate=8000, Curs de prod=2000. Costuri prod=108000 Calculati costul de productie in curs de 208
executie si costul produselor finite

L
La 01.01 N o entitate achiz un echipament tehnologic pentru extragerea petrolului si cf contr prin care I s-a
acordat dreptul de a efectua exploatari, are obligatia ca la finalizarea exploatarii sa mute echipamentul si sa
reconstituie stratul de sol afectat. La data instalarii echipamentului, entitatea a estimat ca la terminarea
extractiei va efectua cheltuieli cu demontarea si mutarea activului in valoare de 300.000 lei. Costul de achiz al
echipamentului este de 1.650.000 lei. Echipamentul are o durata de viata estimata initial de 10 ani. In anul
N+14, chelt efective cu demontarea, mutarea activului si restaurarea amplasamentului se ridica la 370.000 lei,
din care 150.000 materiale, restul salariale. Contab : a) Achizitia activului b) Recunoasterea costurilor
estimate cu demontarea si mutarea activului c) Recunoasterea in anul N+14 a costurilor efective cu
demontarea si mutarea activului.

32

La 01.01. N o intreprindere emite 1000 obligatiuni ale caror caract sunt: VN=100, PE=99,271360, PR=105,
rata dob nominale=10%, rata dob efective=11%, durata 5 ani. Ce reguli din OMFP se aplica pt rezolvare.
Prezentati inreg aferente ex anilor N, N+1, N+4

239

La 01.01. N, societatea Beta emite 10.000 obligatiuni sacdente la 31.12 N+4, in um conditii: VN=25lei/oblig,
dob platita semestriala = 8.750 lei. Rata semestriala a dob pe piata pentru oblig este de 4%. Calculati
valoarea actualizata a datoriei.

274

La 31.03. N o entitate prezinta urm date: venituri din exploatare 400.000 lei, chelt din exploatare= 150.000 lei,
venituri financiare=25.000 lei, chelt financiare=12.000 lei, venituri extraordinare=4.000 lei, chelt extraordinare =
1.000 lei, dividede primite de o persoana juridica romana=3.000 lei, amenzi si penalitai datorate statului roman
=2.000 lei, chelt de protocol care depasesc limitele legale = 800 lei. Conform OMFP contabilizati impozitul
pe profit datorat si plata acestuia.

132

La 31.12.N Alfa a achiz un program informatic = 10.000 lei, la data de 31.12.N amortizat liniar in 5 ani. La
31.12 N+1, valoarea de inventar stabilita de comisia de inventariere este de 7.500 lei. In anul N+2, programul
informatic este vandut. Contabilizati: a) Ce inreg contabila se efectueaza la sf anului N+1 b) Cu ce
valoare figureaza programul informatic in bilantul anului N+1 c) Ce inregistrare contabila se efctueaza
odata cu vanzarea proframului informatic

27

La 31.12.N bilanturile si conturile de profit si pierdere ale societatilor SM si F se prezinta astfel: Bilantule soc
SM si F..Sa se elaboreze bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat prin metoda
integrarii globale.

260

La 31.12.N se cunosc urm info: i) Pe data de 01.01N-2, societatea SM a achiz 90% din actiunile soc F. Ca=
250.000 lei. Ii) La acesta data, capitalurile proprii ale societatii F au avut urm valori: tabele iii) iv), v) a) Sa se
det fondul comercial b) Sa se efectueze partajul capitalurilor proprii ale societatii F la 31.12 N b) Sa se
prezinte inreg contabile generate de consolidarea societatii F la 31.12 N

254

137

La 31.12.N se cunosc urmatoarele informatii despre societatea Beta (in lei): Tabel: Profit brut=5.400.000, Plati
din rambursarea de aporturi la capital in numerar=300.000, Pierderi din vanz de imobilizari
corporale=320.000Numerarul si echivalentul de numerar la inceputul anului au fost de 800.000 lei, iar la
sf anului de 2.420.000 lei. Sa se intocmeasca Situatia fluxurilor de numerar cf OMFP, stiind ca pentru
determinarea fluxului net din exploatare se utilizeaza metoda indirecta.

La data de 01.01. N, o societate primeste in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in suma de
50.000 lei. Rambursarea imprumutului se face in 10 transe egale la sfarsitul fiecarui an, cand se plateste si
dobanda anuala. Rata anuala a dob este de 30%. In anul N+1, entitatea nu are suficiente resurse financiare si
nu poate achita rata scadenta. Aceasta este platita in anul N+2. Conform OMFP contabilizati: a) Primirea
xcreditului, b) Plata dobanzii, c) Rambursaerea primei transe in anul N, d) Plata ratei restante in anul
N+2

170

La data de 01.01. N, o societate primeste in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in suma de
50.000 lei. Rambursarea imprumutului se face in 10 transe egale la sfarsitul fiecarui an, cand se plateste si
dobanda anuala. Rata anuala a dobanzii este de 30% Conform OMFP, contabilizati: a) Primirea creditului,.
b) Plata dobanzii in anul N, c) Plata primei transe in anul N, d) Plata dobanzii in anul N+1

168

La data de 01.05 N , Alfa a inchiriat pentru un an, o cladire de la societatea Beta. Chiria lunara este de 50.000
lei, valoarea neta a cladirii este de 800.000 lei; durata de viata utila ramasa este de 40 de ani, metoda de
amortizare liniara. Contabilizati la locatar: a) Valoarea de inventar a cladirii luate cu chirie. b) Chiria
lunara si plata acesteia.

56

La data de 01.05 N , Alfa a inchiriat pentru un an, o cladire de la societatea Beta. Chiria lunara este de 50.000
lei, valoarea neta a cladirii este de 800.000 lei; durata de viata utila ramasa este de 40 de ani, metoda de
amortizare liniara. Contabilizati la locator: a) Chiria lunara si plata acesteia b) Amortizarea lunara a
cladirii.

57

La data de 01.05.N , o societate primeste in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in suma de
50.000 lei. Rata anuala a dobanzii este de 30%. Dobanda se plateste annual. Rambursarea imprumutului se
face la scadenta finala. Conform OMFP contabilizati: a) Primirea creditului, b) Dobanda datorata in anul
N, c) Plata anuala a dobanzii in anul N+1, d) Rambursarea creditului la scadenta
La data intocmirii lunare a decontului de TVA, Alfa prezinta urmatoarele solduri: 4426 = 6.000 lei, 4427 = 4.200
lei, 4428 = 2.200 lei. Conform OMFP contabilizati: a) Regularizarea TVA la sf lunii, B) Compensarea
pentru luna urmatoare a TVA de recuperat cu TVA de plata
La inceputul anului N, Alfa ii vinde marfuri clientului Beta, in valoare de 10.000 lei, TVA=24%. La sfarsitul anului
N, Beta are dificultati financiare, iar Alfa estimeaza probabilitatea de incasare a creantei la 80%. In cursul
anului N+1, creanta nu este incasata, iar probabilitatea de incasare a creantei este reestimata la 90 %. La
sfarsitul anului N+2, creanta nu este incasata, iar probabilitatea de incasare a creanti este restimata la 70%. In
anul N+3, Beta sa faliment, iar Alfa are certitudinea ca nu va mai recupera creanta. Conform OMFP,
contabilizati operatiile efectuate la inventarul fiecarui an in parte si inregistrarea pirderii din creante.
La inceputul anului N, Alfa ii vinde marfuri clientului Beta, in valoare de 10.000 lei, TVA=24%. La sfarsitul anului
N, Beta are dificultati financiare, iar Alfa estimeaza probabilitatea de incasare a creantei la 80%. In cursul
anului N+1, creanta nu este incasata, iar probabilitatea de incasare a creantei este reestimata la 90%. La sf
anului N+2, creante nu este incasata, iar probabilitatea de incasare a creantei este reestimata la 70%. In anul
N+3, Beta da faliment, iar Alfa are certitudinea ca nu va mai recupera creanta. Confom OMFP contabilizati
operatiile efcetuate la inventarul fiecarui an in parte si inregistrarea pierderii din creante.
La inceputul lunii mai a anului N, SC Alfa cumpara de la un fz cu sediul in SUA un utilaj in valoare de 50.000 $.
Utilajul este transportat pe cale navala, iar cumparatorul intra in posesia lui din momentul in care activul este
incarcat pe nava, in portul vanzatorului. In data de 10.05N, transportatorul efectueaza in numele
cumparatorului atat incarcarea cat si receptia utilajului. Cursul de schimb valutar=3.5 lei/$. Cu aceasta ocazie,
vanzatorul ii transfera cumparatorului atat proprietatea, cat si riscurile si beneficiile. Receptia utilajului se face
de catre transportator in numele cumparatorului. La receptie transportatorul ii confirma cumparatorului
existenta utilajului solicitat si ii transmite o copie a fcaturii primite de la furnizor si o copie a procesului verbal de
receptie. Pe toata perioada transportului pana la predarea utilajului catre cumparator, acesta se afla in
proprietatea cump si in rasp transportatorului. Utilajul ajunge in tara..... a) Precizati ce inreg contabila se
efectueaza in data de 10.05 N, cu ocazia receptiei utilajului. b) Calculati costul de achizitie a utilajului
c) Contab recunoasterea utilajului pentru constul sau de achizitie

138

169

136

144

143

31

La inceputul lunii mai, o entitate are in contul curent un discponibil de 6.000 euro, evidentiati la un curs valutar
de 4.0531 lei/euro. Presupunem ca in cursul lunii entitatea ef urm operatiuni: 1) In data de 5 mai: plata unei fz
=4.500 euro, datoria fiin dinreg in contab la un curs de 4.150 lei/euro, 2) In data de 15 mai: incasarea unui
client =2.300 euro, creanta fiind inreg in contab la un curs de 4.0015 lei/eurio 3) In data de 25 mai:
rambursarea unui credit bancar pe termen scurt=1.200 euro.Creditul este inreg in contabilitate la un curs de
4.0039 lei/euro. Cursul de schimb comuninat BNR -Tabel Conform omfp A) Contabilizati operatiile de mai
sus b) Ce inreg contabila se efectueaza la sf lunii ?
La nivelul punctului de lucru L au loc operatiile: a) se primesc prin transfer de la punctul A=2000, b) se
primesc prin transfer de la punctul B materii prime=4000, c) se cumpara de la punctul C un tilaj=50000, tva.
Plata fz se face in unitatea M, L neavand disponibilitati. Contab operatiile la punctul L
La nivelul punctului de lucru L, situatia TVA pentru luna mai este 4426=12000, 4427=10000. Contabilizati: a)
Regularizare TVA, b) Transfer TVA la unitate

99

233
230

La SC Alfa SA, in urma unui control intern desfasurat in anul N+1, se constata ca entitatea a incasat
contravaloarea unei facturi reprezentans o prestare de servicii, in suma de 2.000 lei, fara ca factura respectiva
sa fie inregistrata in contabilitate la momentul emiterii ei (anul N). Presupunem ca eroarea este considerata
semnificativa potrivit politicilor societatii Alfa S.A. Cota de impozit pe profit este de 16%, iar cota de TVA de
24%. Majorarile de intarziere percepute se ridica la 100 lei pentru anul precedent si la 50 lei pentru anul curent.
Conform OMFP contabilizati: a) Corectarea erorii, inclusiv diferenta de impozit, b) Cheltuielile cu
majorarile de intarziere

160

La sfarsitul anului N, cu ocazia inventarierii, s-a constatat ca un utilaj cu o valoare stabilita la 12.000 lei, nu era
inregistrata in contabilitate. Duarata de viata utila a fost fixata la 5 ani, iar metoda de amortizare este cea
liniara. Conform OMFP contabilizati: a) Inregistrarea utilajului constatat plus la inventariere, b)
Amortizarea anuala, c) Trecerea anuala a subventiei la venituri

142

La sfarsitul primului an de la infiintare, o entitate prezinta in bilant chelt de constituire neamortizate =900 lei, iar
capital propriu este format din: capital social=500 lei, profit net al exercitiului curent (inclusiv cel destinat
rezervei legale)=1680 lei. Rezerva legala de constituit din profitul curent=100 lei. Conform OMFP, precizati
suma maxima care se poate distribui din profitul net al exercitiului.

18

O
O agentie de voiaj a vandut bilete de cazare catre clientii sai, in valoare de 2.000 lei (suma incasata in
numerar), comision 15%. Conform OMFP contabilizati: a) Vanzarea si incasarea biletelor in numerar b)
Plata furnizorului de servicii hoteliere

176

O asociere in participatie P, este creata intre coparticipantii A si B cu parte egale (50%-50%) a) Fiecare asociat
a contribuit cu o participatie in numerar de 10000 b) P a cumparat mf =3000, tva c) P a vandut mf la
pv=5000, ca=1500, tva d) Venituri si chelt asociatiei sunt repartizate intre cei doi asociati.a)- Precizati ce
operatii se inreg in contabilitatea soc P, dar A

229

O entiatate a construit in anul N un ansamblu de locuinte destinate vanzarii, Cost productie=20.000. In anul
N+1 s-a decis ca un bloc din acest ansamblu sa nu mai fie vandut, in vederea utilizarii ca sediu central
administrativ, fiind mai spatios si mai modern decat actualul sediu. Costul blocului este de 5.000 lei. a)
Contabilizati obt. ansamblului de locuinte b) Care este tratamentul contabil al blocului care va fi utilzat
ca sediu central adminstrativ?

40

O entiatate care activeaza in domeniul piscicol si are ca ob de activ cresterea si val. crapului, primeste in
concesiune un lac care apartine domeniului public. Durata concesiunii = 20 ani, incepand cu 01.01 N. In ctr
valoarea concesiuni = 1.000.000 lei, cu o redeventa lunara = 4.167 lei, platita pe 15 a lunii urmatoare.
Amortizarea se face pe durata ctr. La expirarea ctr lacul se restituie statului. Contabilizati: a) Primirea
concesiunii, b) Amortizarea lunara a concesiunii c) Redeventa lunara datorata d) Plata redeventei
lunare e) Restituirea lacului la expirarea contractului

20

O entiate a achiz in urma cu 2 ani un utilaj Ca=100.000. Durata utila de viata estimata la achizitie a fost de 5
ani. La inceputul anului curent, entitatea decide majorarea duratei de viata utila, motivand ca utlilajul nu a fost
folosit la capacitatea preconizata, astfel incat durata de viata utila ramasa este de 4 ani. Calculati amortizarea
anului curent.

45

O entitate achiz un program de contabilitate in suma de 30.000 lei plus TVA, care urmeaza a fi utilizat pentru
nevoi proprii. Durata de utilizare economica =3 ani. Contabilizati achizitia programului informatic

25

O entitate a achiz 2 utilaje: Utilajul X a fost achiz in data de 07.05 Ca=20.000 si a fost pus in functiune in data
de 08.08N, durat de viata=10 ani, estimeaza ca dupa 5 ani il vinde. Utilajul Y a fost achiz la 31.12N la un cost
de 25.000 lei, durata de utliz economica=10 ani. a) Precizati care este valoarea amortizabila pentru cele
doua utilaje b) Precizati durata de utilizare economica a celor 2 utilaje c) Precizati de la ce data va
calcula SC amortizarea celor doua active.

41

139

O entitate a imprumutat la 01.01.N suma de 20.000 pt finantarea constructiei unei cladiri si suma de 5.000 lei
pentru finantarea activ de productie a unui produs cu ciclul de favricatie de 2 luni. Constructia a inceput anul
trecut si va continua si anul viitor. Rata anuala a dobanzii pentru imprumuturile primite este de 8&|%. Analizati
daca dobanzile afecteaza costul de productie al cladirii si costul de productie al stocurilor.

264

O entitate acorda la 01.01.N doua imprumuturi pe termen de 5 ani, unul in valoare de 100.000 leu unei filiale si
altul in valoare de 200.000 leu unei alte societati. Dobanda anuala de incasat se calculeaza la o rata de 20%,
iar rambursarea se va face la sfarsitul celor 5 ani. Contabilizati: a) Acordarea imprumuturilor pe termen
lung b) Dobanda anuala de incasat aferenta imprumuturilor pe termen lung acordate. c) Incasarea
dobanzii anuale d) Incasarea imprumuturilor acordate la sfarsitul celor 5 ani.

63

O entitate are de platit o factura externa in valoare de 1.039 euro, data scadenta fiind de 30.04. N. Neavand
disponibil suficient in contul deschis in euro, entitatea participa cu lei la o licitatie valutara pt a cumpara suma
de1.039 euro. La sf operatiunilor de vanzare, respectiv cumparare de valuta, extrasele de cont prezinta urm
date: suma cu care participa la licitatie = 4.385,52 lei, comision=30 lei, curs de schimb licitatie=4.2209 lei/euro.
Conform OMFP contab: a) Plata in lei efctuata in vederea achizitiei de euro b) Achizitia de euro

100

O entitate are emis un imprumut obligatar cu urm caracteristici: numar de obligatiuni=1.000 titluri, pret
rascumparare=1.200 lei, VN=1.000 lei, PE==900 LEI, durata imprumutului 10 ani, dobanda anuala 10%. Se au
in vedere urm cazuri: a)Se rascumpara si se anuleaza 300 de obligatiuni, pret de rascumparare 1.300 lei; b) Se 166
rascumpara si se anuleaza 300 de obligatiuni, pret de rascumparare 1.100 lei. Conform OMFP contabilizati:
a) Rascumpararea si anularea obligatiunilor in cele 2 cazuri, b) Trecerea primelor asupra cheltuililor cu
ocazia rascumpararii obligatiunilor
O entitate care activeaza in domeniul piscicol si are ca ob de activ cresterea si val. crapului, primeste in
concesiune un lac care apartine domeniului public. Durata concesiunii = 20 ani, incepand cu 01.01 N.,
Redeventa lunara = 4.167 lei, platita pe 15 a lunii urmatoare. La expirarea ctr lacul se restituie statului.
Contabilizati: a) Primirea concesiunii, b) Redeventa lunara datorata c) Plata redeventei lunare

21

O entitate caseaza un utilaj depasit moral al carui Ca=200.000, amortizare cumulata pana la casare fiind de
37.000 lei. Cheltuilile ocazionate de casare se ridica la 15.000 din care materiale 7.000 lei, restul fiind salariale.
Din casare rezulta piese de schimb recuperate in suma de 18.000lei. Contabilizati: a) Scoaterea din
evidenta a utilajului casat b) Cheltuielile legale de casare c) Inregistrarea pieselor de schimb
recuperate

51

O entitate detine o investitie in obligatiuni necotate pentru care nu exista pret de piata. Cu toate acesteea,
entitatea poate estima valoarea investitiilor prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare. Considerati ca
aceasta valoare estimata poate fi consiederata o reprezentare fidela a valorii investitiei? In ce conditii?

265

O entitate efectueaza urmatoarele operatii: a) Achizitia unui utilaj, cf fcaturii, in suma de 30.000 lei, TVA=24%,
b) Livrarea unor mf in baza avizului de insotire a mf, pv=3.000, exclusiv tva, tva=24%, urmand ca factura sa fie
intocmita ulterior. La intocmirea fcaturii, pretul de vanzare exclusiv TVA este de 4.000 lei, tva=24%, c) Vanzarea
unor marfuri pe baza de factura fiscala la pretul de vanzare de 35.000 lei, tva=24%, d) Achizitia unui utilaj cu
135
plata in rate, Ca= 3.000 lei, dobanda totala 1.000 lei, tva 24%, e) Achitarea primei rate la sf lunii, in suma de
4.000 lei, tva 24%, f) Incasarea in numerar a contravalorii marfurilor vandute prin magaziul propriu la nivelul
sumei de 12.000 lei, TVA inclus. Conform OMFP contabilziati operatiile de mai sus si regularizati TVA la
sf lunii, apoi contabilizati decontarea acesteia.
O entitate emite la 01.01 N 1.000 de obligatiuni, cu dobanda de 12%, VN=1.000 lei/oblig, pret de
emisiune=900 lei, durata de rambursare=10 ani. Dobanda se plateste annual. Primele privind rambursarea
imprumutului se amortizeaza liniar pe durata imprumutului. Imprumutul este rambursat la scadenta finala.
Conform OMFP : a) Contabilizati subscrierea imprumutului si incasarea lui, b) Contabilizati dobanda
datorata la sf anului N, c) Contabilizati amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor in anul
N, d) Precizati cu ce valoare figureaza imprumutul din emisiuni de obligatiuni in bilant la sf anului N, e)
Precizati plata anuala a dobanzii in anul N+1, f) Contabilizati ranbursarea imprumutului la scadenta
finala.

163

O entitate emite la 01.01 N 1000 obligatiuni, cu dobanda 12%, PR= VN =PE 1000 lei, duarat de rambursare 10
ani. Dobanda se plateste annual. Imprumutul este rambursat la scadenta finala.Conform OMFP contabilziati:
a) Subscrierea imprumutului si incasarea lui, b) Plata anuala a dobanzii, c) Rambursarea imprumutului
la scadenta finala

162

140

O entitate emite la 01.01 N 1000 obligatiuni, cu dobanda 12%, VN=1.000lei/obligatiune,; durata de rambursare
5 ani. Imprumutul este rambursat prin anuitati constante la sfarsitul anului. A) Calculati anuitatea, b) Intocmiti 165
planul de rambursare a imprumutului, b) Intocmiti planul de rambursare a imprumutului, c) Contabilizati
plata anuitatii in primul an.
O entitate emite la 01.01.N 1.000 obligatiuni, cu dobanda de 12%, VN=1.000lei/oblig, PE=900 lei, durata de
rambursare 10 ani. Dobanda se plateste annual. Primele privind rambursarea imprumutului se amortizeaza
liniar pe durata imprumutului. Imprumutul este rambursat anual in 10 rate constante la sf anului. Conform
164
OMFP contabilizati: a) Subscrierea imprumutui si incasarea lui, b) Plata anuala a dobanzii la sf anului N,
c) Amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor in anul N, d) Rambursarea primei trase la sf
anului N, e) Plata anuala a dobanzii la sf anului N+1
O entitate si-a calculat si contabilizat un impozit pe profit de 3.000 lei. Organele de control fiscal au decis ca iz
datorat este de 5.000 lei. Pentru solutionare, entitatea a deschis in anul N un proces judecatoresc pentru suma
de 2.000 lei, care nu s-a finalizat pana la sf anului N. In anul N+1, procesul este solutionat si instanta a stabilit,
in urma unei expertize contabile, ca impozitul datorat este de 3.700 lei. Conform OMFP precizati: a) Ce inreg
contabile se efectueaza in anul N b) Ce inreg contabile se efectueaza in anul N+1

172

O entitate, Alfa vinde titluri imobilizate ale SC Beta la un PV=105.000 lei (actiuni la entitatile afiliate) si plateste
un comision de 10.000 leI. Titlurile au fost achizitionate cu 80.000 lei. Contabilizati vanzarea titlurilor,
incasarea contravalorii lor si plata comisionului.

59

O ferma a recoltat 20.000 kg de rosii pe care le-a depozitat in ladite. In momentul scoaterii rosiilor din depoit in
vederea vanzarii se constata ca ele cantaresc 19.920 kg ca urmare a degradarii lor naturale. Pretul de
inregistrare este de 10 lei/kg. Limita maxima a perisabilitatilor admisa de lege la depozitarea legumelor
proaspete este de 0.7% Conform OMFP, contabilizati minusul constatat si precizati tratamentul TVA
aferente

138

O firma produce si vinde 2 produse P1 P2. P1= cant produsa=1000buc, cost unitar mp=8lei, P2=cant
prod=500buc, cost unitarmp=10lei; Salariatii si utilajele lucreaza pt amblele produse. Costurile cu salariile si
amortiz=30000 Indicati costurile directe si indirecte si calculati costul de productie pentru P1 si P2 daca
se repartizeaza costurile indirecte in functie de cantitatea produsa. -

209

O intreprindere achizitioneaza la 31.12 N-2 o cladire la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani. La sf
anului N, cladirea este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de 84.000 lei. In data
de 1.03 N+1, se decide ca aceasta cladire sa fie imbunatatita in vederea vanzarii ei ulterioare. a) Contabilizati
achizitia si reevaluarea cladirii b) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul N+1. ?

54

O intreprindere achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10
ani. La sf anului N+1 are loc reevaluarea activului,. Valoare justa fiind de 84.000 lei, Se considera ca sursplusul
din reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura ce activul este folosit in intreprindere. Conform
OMFP efectuati inreg contabile aferente anului N+2

158

O intreprindere realizeaza software pt care a mobilizat echipe de informaticieni. Chelt ocazionate: tabel
perioada, specificare, costuri 8 rd - a) Stabiliti ce activitatile se includ in fazele de cercetare si dezvoltare
b) Calc chelt aferente fazei de cercetare si dezoltare

219

O societate - mama acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 100.000 lei pe o durata de 2 ani, cu
o danda preferentiala de 20% pe an. Imprumutul se restituie in doua transe egale pana la sfarsitul fiecarui an,
cand se incaseaza si dobanzile anuale. Ulterior, filiale a intrat in stare de faliment, motiv pentru care nu s-au
mai incasat rata din anul al doilea si dobanda aferenta, care se includ in pierderi. Contabilizati: a) Acordarea
imprumutului, b) Incasarea dobanzii in primul an c) Rambursarea primei rate d) Dobanda cuvenita in
anul al doilea e) Dobanda nerecuperata si rata neachitata

65

O societate are in contabilitatea financiara chelt cu salariile de 19.500 lei, dintre care: 3000=sal directe pt prod
A, 4000=sal directe pt prod B, 8000=sal indirecte aferente departamentului de productie a) Care sunt
prevederile OMFP 1826/2003 si OMFP 3055/2009 privind utilizarea conturilor de gestiune b) Care ar fi
conturile cu ajutorul carora entitatea ar urmari salariile in conta de gestiune?

214

O societate de telefonie factureaza la inceputul lunii ianuarie N+1 costul convorbirilor efectuate in decembrie
anul N, in suma e 500.000 lei. Factura este platita in 15 zile. Cand va recunoaste societatea venitul din
serviciile prestate ?

271

O societate detine u CS= 100 lei si disponibilitati de 100 lei. La inceputul anului, societatea acghiza un stoc de
mf de 100 lei. Stocul este vandut la sf anului pentru 150 lei, iar costul sau de inlocuire este de 120 lei. Indicele
genral al preturilor este de 10% Calculati rezultatul in cazul in care se asigura: a) Mentinerea capitalului
275
financiar in termeni normali b) Mentinerea capitalului financiar in termeni reali c) Mentinerea capitalului
fizic in termeni reali.

141

O societate detine un stoc de mf achiz la costul de 30.000 lei. La sf anului, marfa ar putea fi vanduta la
pv=28.000 lei, fiind estimate costuri de vanzare de 300 lei. Calculati valoarea neta a stocului de marfa.

273

O societate fabrica 2 produse P1 si P2, fiind impartita in 3 departamente: productie, distributie si administratie.
Informatii: mp consumata=1000lei, costul ambalajelor=200lei, costul salariilor=1900, amortizarea=1500lei.
Salariile, masinile sunt comune pentru ambele produse. Costul lor se repartiz in functie de catitatile produse.a)
Identificati care sunt costurile care afecteaza costul de productie b) Calculati costul de productie
pentru P1 si P2.

211

O societate fabrica si comercializeaza un singur produs, costuri totale ale perioadei =31500 din care
mp=11500, salarii=14000, amortizarea activelor imobilizate=6000 Idetificati costurile de productie pt
stocurile produse si costurile care nu trebuie incluse in costurile de productie: -

201

O societate primeste in contul curent un credit bancar pe o perioada de 10 ani, in suma de 50.000 lei.
Dobanda anuala este de 30% si se plateste lunar. Creditul este rambursat integral la scadenta. Conform
OMFP contabilizati: a) Primirea creditului, b) Plata dobanzii lunare, c) Rambursarea creditului la
scadenta

167

O societate produce doua produse A si B. Se cunosc urm info: Pentru A s-au consumat 200kg mp iar pt B
300kg -1kg mp=5. Salariile ang din prod=20000, Amortiz utilaje=10000 Identificati costurile de productie pt
produsele A si B, Care dintre acestea sunt directe si care sunt indirecte? -

202

P
Pe 01.07 N o entitate cumpara obligatiuni PC=100.000, cupon dobanda de incasat intre 1 aprilie si 1 iulie rata
dob=16%. Dobanda pana la 1 aprilie a fost incasata la sursa de cumparare. La 31.12 Valoarea bursiera a
obligatiunilor=98.000. Fractiunea de dobanda de incasat de la 1 aprilie-31 dec
=100000*16%*9luni/12luni=12000. In oct SC cesioneaza obligatiunile, pret cesiune=107.000, din care cuponul
dobanzii=8000. a) Prezentati inreg cntabile aferente anului N b) inreg conta anului N+1

238

Pe 30.12.N, societatea F a achizitionat o imobilizare corporala in urm conditii: pc=90.000, chlet cu transp si
instalarea facturate de fz =4.000 lei. Politica grupului din care face parte F este de a include in costul imob
coprorale chelt estimate a se angaja cu demonatrea imob = 25.000. Sa se realizeze ajustarea situatiilor
financiare individuale ale filialei.

248

Pe data de 01.01. N, societatea F (filiala) a inceput realiz constructiei in regie proprie. Managerii au hot ca
dobanda generata de creditul bancar sa fie incluse in costul constructiei. Dobanzile aferente creditului=10.000
ex N, 15.000ec N+1. Sa se realizeze ajustarea situatiilro financiare individuale ale filialei

243

Pe data de 01.01N societatea SM achiz 30 % actiunile soc Y pentru 45.000 lei. La acesta data , valorile
contabile si valoarile juste ale activelor identificabile si datoriile sc Y sunt egale, iar capitalurle proprii ale soc Y
au urm valori: tabel+a) Sa se det fondul comercial b) Sa se det cota-parte ce ii revine soc SM din
activul net al soc Y existent la 31.12.N c) Sa se inreg punerea in echivalenta a soc Y d) Sa se inreg cotaparte din rez soc Y ce ii revine soc SM e) Sa se inreg amortizarea fondului comercial

259

Pe data de 15.12 N-1, societatea X achiz o imobiliara corporala=100.000. In conturile individuale se amortiz 4
ani, in sit financiar consolidate=5 ani. La sf ex N+1, imobilizarea este vanduta=65.000. Sa se realizeaza
ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei.

244

Pe data de 20.12.N-1, societatea F (filiala) a achiz utilaj=100.000. La filiala se amortiz liniar 5 ani, in timp ce pt
intocmirea situatiilor financiare consolidate se amortiz 4 ani. Sa se realiz ajustarea situatiilor financiare
individuale ale flialei.

241

Pe data de 31.12.N, Alfa achizitioneaza un utilaj la cost de 50.000 lei, tva=24%. Utilajul este subventionat
pentru suma de 7.000 lei, Acesta este anortizat prin metoda liniara in 5 ani. La sf celui de-al treilea an,
societatea va rambursa 705 din valoarea subvetiei primite. Conform OMFP contabilizati: a) Achizitia
dreptului de a primi subventia, b) Recunoasterea dreptului de a primi subventia, c) Incasarea
subventiei, d) Amortizarea anuala, e) Trecerea anuala a subventiei la venituri, f) Rambursarea
subventiei

140

Pentru fabricarea a 600 buc din produsul A, in cursul anului N s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: ch directe
5.000 lei, chelt indirecte de productie 3.000 lei, din care variabile 1.800 lei. Gradul de utilizare a capacitatii de
productie a fost de 60 %. Cheltuileile administrative au fost de 4.000 lei, iar cele de desfacere, de 3.200 lei. a)
Calculati costul de productie b) Contabilizati obtinerea produselor finite

79

142

Pentru finantarea constructiei unei cladiri societatea Alfa a contractat la 01.09. N un credit bancar pe termen
lung 4.000.000, rata dob=9%, ramb in 3 ani. Cladire finalizata si recep la 3.500.000, exclusiv ch cu dob.
Contabilizati: a) Capitalizarea costurilor indatorarii, b) Receptia constructiei la costul total

220

Pentru o firma de productie se cunosc urm costuri: costuri variabile 10 lei/buc, costuri fixe 22.000 lei, pentru
fiecare 3.000 buc. PV=20 lei Previzionati Costul total si Rezultatul pentru niveluri de activ (2000 buc,
3000, 4000, 6000, 7000)

205

Pentru o societate, cost suportat in cursul lunii pt ptod P=15000. La sf luni se det prin inventariere valoarea
productiei in curs de excutie=2500 a) Identificati conturile care ar putea fi utilz in conta de gest pt
costurile prod finite si ale prod in curs de executie b) Inreg in conta financiara si in conta de gest obt
prod in curs de executie.

216

Pentru un atelier de mobila se cunosc urm info: La inceputul perioadei se afla in curs de executie 20 de
dulapuri la Cu=200 lei, In cursul perioadei s-au terminat cele 20 dulapuri si s-au mai inceput inca 150 dulapuri,
insa 10 au rams neterminate. Costurile de productie aferente perioadei = 79.000 lei, costuri adm si de
distributie = 5.000 lei, Au fost vandute 130 dulapuri la pretul de 600 lei a) Det cantitativ si valoric productia
finita b) Det costul dulapurilor vandute c) Calculati rezultatul perioadei

263

Pentru un cabinet de audit si expertiza contabila info: serv prestate-auditarea sit financiare(A), exertiza
contabila(E), consultanta(C) . S-a lucrat 200 ore pt A, 50 ore pt E si 100 ore pt C. Costul mediu al orei de
lucru=150lei. Costurile firmei=35000, se rep in funtie de nr ore lucrate. Calculati costul celor 3 comenzi

212

Pentru unii dintre produsele societatii Alfa () se cunosc urm venituri: vanz=10000, cost productie=6000, cost
distributie=2000, cost de administrare=1000 a) Explicati masura in care se poate dezv in cadrul sistemului
de conta de gest un mod de raportare a informatiei privind produsul b) Aratati, pe baza datelor
disponibile, ce informtii ce ar putea fi incluse in rapoartele interne. c) Dati exemple de 2 tipuri de decizii
pentru care informatiile ar putea fi utile, furniz in rapoartele interne.

217

Profitul bilantier destinat repartizarii la inchiderea exercitiului financiar N este 18.480 lei, iar profitul brut de
22.000 lei. El se distribuie astfel: rezerve legale, pierdere din ex N-1=0 lei, dividende de plata =2.800 lei,restul l;a alte rezerve ca sursa proprie de finantare. Conform OMFP contabilizati: a) Inreg contabila privind
distribuirea profitului efectuata inainte de redactarea si aprobarea bilantului contabil, b) Inreg contabile
efcetuate in ex N+1, la deschiderea bilantului contabil, c) Impozitarea dividendelor

187

S
Sa presupunem ca, la 01.01N, entitatea raportoare Alfa SA achizitioneaza un utilaj la costul de 5.000 lei.
Intrucat activul este destinat unei noi activitati, managerii nu sunt in masura sa aprecieze modul in care activul
isi va consuma beneficiile viitoare si aleg metoda liniara. Durata de utilizare est estimata la 5 ani. Cu ocazia
lucrarilor de inchidere a exercitiului N, managerii constata ca utilajul s-a consumat de o maniera degresiva si
decis schimbarea metodei de amortizare (coeficient de degresie=1.5). De semenea, ei aprecieaza ca durata
de utilizare care corespunde cel mai bune ritmului de consum este de 4 ani, si nu de 5 ani. Care este
incidenta schimbarilor de metoda de amortizare si de durata de utilitate cf OMFP. Ce presupune
aplicarea principiului permanentei metodelor in acest caz?

15

Sa se determine valoarea totala a chelt din exploatare si a veniturilor financiare potrivit modelului de
Cont de profit si pierere cf OMFP, cunoscandu-se urm informatii (in lei): Chlet cu materiile prime=300.000,
venituri din dobanzi=80.000, chelt cu energia=100.000, chlet cu serv primite de la terti=200.000, cifra de
afaceri=500.000, venituri in avnas=60.000, venituri din diferente de curs valutar=40.000, chelt cu salariile si
asimilate =500.000, chlet cu amortizarea imobilizarilor=400.000, chelt in avans=200.000, venituri din creante
reactivate=250.000, chelt cu deprecierea materiilor prime=100.000, castiguri din cedarea imobilizarilor
financiare=60.000, cjhelt cu ajustarea pentru deprecierea terenurilor=20.000, chelt cu chiriile =50.000, venituri
din subventii de exploatare aferete salariilor =200.000, venituri din ajustarea valorii cladirii=180.000, venituri
aferente intereselor de participare=150.000.

Sa se determine valoarea totala a veniturilor din exploatare si a cheltuielilor financiare potrivit


modelului de Cont de profit si pierere cf OMFP, cunoscandu-se urm informatii (in lei): Venituri din
vanzarea marfurilor=600.000, chelt din diferente de curs valutar=50.000, venituri din productia
imobilizata=200.000, subventii pentru investitii (aferente activelor)=200.000, venituri aferente costului productiei
obtinute=300.000, chelt in avans=40.000, venituri din vanzarea de imobilizari corporale=100.000, venituri din
subventii de exploatare aferente materiilor prime=200.000; piederi din vanzarea imobilizarilor
financiare=50.000, venituri din despagubiri=20.000; venituri din subventii pt investitii=20.000, chelt cu
dobanzile=100.000, chelt privind cedarea activelor=30.000

143

149
Se aduce ca aport la capitalul social un mijloc de transport, evaluat la valoarea de 33.000, valoarea de
emisiune retinuta la subscriere =11 lei. VN=10 lei. Conform OMFP contabilizati majorarea capitalului social.
Se constituie o societate comerciala pe actiuni prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de
catre semnatarii actului constitutiv, in urmatoarele conditii: capital subscris =90.000, numar de actiuni,
VN=1.000lei/titlu, chelt de const =platite in baza unui cec bancar=500 lei. Potrivit politicii societatii, chelt de
constituire se capitalizeaza si se amortizeaza in 5 ani. Eliberrarea a 50% din cap social subscris se realiz prin
depunerea in numerar direct in contul de la banca. Unul din actionari care a subscris 5 actiuni aduce aport un
mijloc de transport evaluat la 10.000 lei. Conform OMFP contabilizati: a) Subscrierea actiunilor, b) Plata
cheltuielilor de constituire, c) Eliberarea a 50% din capitalul social subscris prin depunere in numerar
d) Aducerea mijlocului de transport ca aport la capital.
Se cunosc urm costuri dintr-un atelelier: a) Costul cu amortizarea unei masini folosite pentru doua produse Cost amortizare masini=17500, Cost mp=30000 luna trecita si 36000 luna curenta Clasificati costurile in
directe/indirecte si variabile/fixe

148

204

Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): Echipele tehnologice =100.000, titluri de participare-actiuni detinute la
entitatile afiliate pe termen lung=300.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli=300.000, imprumut din
emisiunea de obligatiuni =500.000 ( din care cu scadenta mai mare de 1 an=450.000), ajustari pentru
deprecierea terenuriloe =200.000; cifra de afaceri=1.000.000, amortizarea echipamentelor
tehnologice=20.000, imprumuturi acordate pe termen scurt =350.000 ( din care pentru un imprumut in valoare
de 100.000 s-a amanat scadenta cu 2 ani), subvetii aferente activelor =100.000, fnd comercial
achizitionat=200.000, chelt de dezvoltare=50.000, terenuri=700.000, cheltuieli in avans=200.000,
furnizori=400.000( din care cu scadenta intr-o perioada mai mare de 1 an=180.000) TVA de plata=20.000.
Determinati valoarea activelor imobilizate si a adatoriilor cu scadenta mai mica de 1 an potrivit
modelului de bilant cf OMFP .

Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): Produse finite=500.000, rezerve=10.000, ajustari pentru deprecierea
produselor finite=50.000, clinti =400.000, titluri de participare- actiuni detinute la entitatile afiliate pe termen
lung 300.000, titluri de plasament=200.000, efecte comerciale de plata=20.000, cheltuieli in avans=80.000,
avansuri platite furnizorilor=30.000, licente=50.000, cheltuieli cu materiile prime=100.000, venituri in
avans=30.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli=500.000 (din care cu scadenta foarte probabil in anul
urmator=300.000); credite primite de la banci pe termen lung=200.000 (din care cu scadenta in anul
urmator=30.000), credite primite pe termen scurt =90.000 ( din care pentru un credit de 30.000 s-a amanat
scadenta cu 2 ani); salarii datorate =700.000; clienti creditori=60.000, furnizori=1.000.000 (din care cu
scadenta intr-o perioada mai mare de 1 an=200.000), conturi la banci=1.200.000. Determinati valoarea
activelor circulante si a datoriilor cu scadenta mai mare de 1 an potrivit modelului de bilant cf OMFP

Se cunosc urmatoarele informatii( in lei): Beneficiu reportat din exercitiile anterioare 1.000, beneficiu curent din
ultimul exercitiu incheiat =2.000, prime de emisiune=3.000. Conform OMFP, contabilizati: a) Incorporarea in
cap social al beneficiului reportat din exercitiile anterioare b) Incorporarea in capitalul social al
beneficiului din ultimul exercitiu incheiat c) Incorporarea in capitalul social a primelor de emisiune
existente

150

Se cunosc urmatoarele informatii: a) La 01.01 N+1 se inreg profitul nerepartizat la inchiderea exercitiului
financiar trecut, in suma de 3.000 lei, b) Se distribuie profitul nerepartizat, astfel: dividende de plata=1.200 lei,
alte rezerve 1.800 lei, c) Se acopera din rezerve pierderi ale exercitiilor precedente, in suma de 4.900 lei, d) Se
acopera din capital pierderi ale exercitiilor precedente, in suma de 1.100 lei Conform OMFP contabilizati
operatiunile descrise mai sus

159

Se cunosc urmatoarele informatii: a) Se constituie rezerve legale la sf anului din profitul brut, in suma de 1.000
leui, b) Se utilizeaza rezerve legale constituite mai sus pentru acoperirea unor pierderi din anii precedenti, c)
Se constituie rezerve statutare, in suma de 3.000 lei si alte rezerve in suma de 4.000 lei din profitul net, d) Se
utilizeaza sumele inregistrate mai sus in contul 1068 "Alte rezerve" pentru finantarea unor inventitii si se
incorporeaza in capital; e) Se acorda dividende din rezervele disponibile, in suma de 2.000 lei. Conform
OMFP, contabilizati operatiile descrise mai sus.

157

Se cunosc urmatoarele informatii: Cap social subscris nevarsat=500.000 lei, cap social subscris
varsat=10.000, prime de emisiune=2.000, prime de conversie a oblig in actiuni = 1.000lei, rezerve din reev
=9.000, rev legale=6.000, rezultatul reportat (sold debitor) =8.000, rezultatul exercitiului( sold creditor)=5.000,
repartizarea profitului =5.000, subventii pt investitii =3.000, actiuni proprii =2.000, pierderi legate de emiterea ,
rascumpararea, vanzarea sau cedrea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii=6.000
Conform OMFP, calculati marimea capitalurilor proprii.

147

144

Se dau urmatoarele cazuri: a) In anul N se reporteaza o pierdere curenta de 1.000 lei, in luna ianuarie N+1 se
acopera pierederea din rezultatul pozitiv dupa impozitare, b) In anul N se acumuleaza o pierdere contabila de
2.000lei, in N+1 se acopera pirdeerea din rezerve c) Se acopera o pierdere de 4.000 lei prin contributia
actionarilor, contributie depusa in contul curent. Conform OMFP contabilizati diminuarea capitalului social
pentru cazurile prezentate mai sus.

153

Se dau urmatoarele cazuri: a) O intreprindere cumpara 1.000 titluri din propriile actiuni, VN=10 lei, PR= 15 lei,
actiunile sunt vandute la un pret de 13 lei; b) O intreprindere cumpara 1.000 tuitluri din propriile actiuni , VN=10
lei, PR=15 lei,, actiunile sunt vandute la un pret de 16 lei; c) O intreprindere cumpara 1.000 titluri din propriile
actiuni, VN=10 lei, PR= 15 lei, actiunile sunt anulate, d) O intreprindere cumpara 1.000 titluri din propriile
actiuni, VN=16 lei, iar PR=15 lei, actiunile sunt anulate. Conform OMFP, contabilizati tranzactiile descrise
mai sus.

155

Se dau urmatoarele cazuri: a) Se majoreaza capitalul social cu 1.000 lei prin conversia unei datorii fata de
furnizori in participatie la capital; b) Se constituie o soc com pe actiuni in urm conditii: nr de actiuni
subscrise=1.000 titluri, VN=100euro, curs de schimb valutar la data subscrierii=4.3 lei/euro. Eliberarea
capitalului social subscris se realizeaza prin depunerea in numerar direct in contul de la banca, curs de schimb 152
la data eliberarii 4.4 lei/euro, c) Se constituie o soc com pe actiuni in urm conditii: nr de actiuni subscrise=1.000
titluri, VN=100 euro, curs de schimb valutar la data subscrierii 4.3 lei/euro. Eliberarea cap soc subscris se realiz
prin depunerae in umerar direct in contul de la banca; curs de schimb la data eliberarii 4.2 lei/euro. Conform
OMFP, contabilizati majorarea capitalului social pentru cazurile prezentate mai sus.
Se dau urmatoarele elemente (in lei): Capital social=2.000.000; terenuri=200.000, rezerve=200.000,
cladiri=700.000, aortizarea cladirilor=200.000, rezultat reportat=400.000, licente=100.000, cheltuieli cu
amortizarea cladirilor si echipamentelor=150.000, titluri de participare=300.000, ajustari pentru deprecierea
terenurilor=50.000, venituri din dobanzi=30.000, echipamente tehnologice=600.000, amortizarea
echipamentelor tehnologice=100.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli=300.000, credite primite de la
banci=800.000 (din care cu scadenta mai mare de 1 an =600.000); subventii aferente activelor primite pentru
achizitia echipamentelor tehnologice=200.000, venituri in avanas =80.000 (din care pe termen lung=60.000).
Sa se calculeze capitalurile permanente prezentate la indicatorul F din bilantul conform OMFP(sau total
active minus datorii curente)

Se dau urmatoarele elemnete (in lei): Materii prime=600.000 lei, furnizori=400.000 lei( din care cu scadenta
intr-o perioada mai mare de 1 an 100.000 lei), ajustari pentru deprecierea materiilor prime 20.000,
clineti=2.000.000 lei, credite primite de la banci=1.000.000 lei( din care cu scadenta mai are 1 an 200.000 lei)
TVA de plata 100.000, debitori diversi=50.000 lei, clineti creditori cu scadenta in anul urmator 90.000 lei,
ajustari pentru deprecierea creantelor- clienti =200.000, datorii salariale si sociale=400.000, conturi la
banci=2.000.000; veenituri in avans=70.000 ( din care pe termen scurt=50.000) ; subventii aferente
activelor=130.000, cheltuieli in avans=50.000, provizioane pentru riscuri si cheltuieli=90.000; investitii
financiare pe termen scurt=200.000; cifra de afaceri=2.000.000 ( din care obtinuta din productia cu ciclu lung
de fabricatie). Sa se calculeze fondul de rulment prezentat ca indicator la pozitia E in bilantul conform
OMFP (Active circulante nete/Datorii curente nete)

Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sf anului N: vanzari de produse finite=60.000, vanzari
de marfuri=18.000, costul marfurilor vandute=12.000, venituri aferente costurilor stocurilor de produse (sold
debitor) =8.000, venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete =7.000; venituri din productia
de imobilizari corporale=50.000 Conform OMFP care este suma ce se va inscrie in contul de profit si
pierdere la productia vanduta, cifra de afaceri neta si total venituri din exploatare?
Se prezinta urm structura de grup: DESEN operatii de inreg de la a).la g) Sa se elimine conturile
reciproce
Se prezinta urmatoarea srtuctura de grup: : schema Precizam ca o actiune confera 1 drept de vot si nu exista
actiuni preferentiale. Sa se det procentajul de control, procentajul de interes, tipul de dependenta
(control sau influenta semnificativa) si metoda de consolidare
Se transforma 2.000 obligatiuni in 1.000 actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei obligatiuni este
de 100 lei, iar VN=190 lei. Conform OMFP contabilizati: a) Calculati prima de conversie a oblagiunilor in
actiuni b) Precizati formula contabila privind majorarea capitalului

200

251
240

151

Situatia capitalurilor unei entitati se prezinta astfel: capital social=900.000 lei, rezerve=4.000lei, numar de
actiuni=1.000 titluri. Se decide diminuarea capitalului cu 10% prin rambursarea capitalului catre asociati. Se iau 154
in vedere urm cazuri:a) Modalitatea reducerii VN cu 10% b) Modalitatea reducerii numarului de act cu 10%
Conform OMFP contabilizati diminuarea capitalului social pentru cele doua cazuri.

145

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 bucx 1 leu/buc;
05.08 - intrari 20 buc x 2 lei/buc; 10.08 - intrari 30 buc x 3 lei/buc; intrari 40 buc x 4lei/buc; 30.08 - intrari 5 buc
x 4.5lei/buc; 18.08 - iesiri 55 bucl 25.08 - iesiri 43 buc. La iesirea din gestiune se utilizeaza metoda FIFO
(primul intrat primul iesit) a) Stabiliti valoarea iesirilor din 18.08 b) Stabiliti valoarea iesirilor din 25.08
c) Stabiliti valoarea stocului final

81

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 bucx 1 leu/buc;
05.08 - intrari 20 buc x 2 lei/buc; 10.08 - intrari 30 buc x 3 lei/buc; intrari 40 buc x 4lei/buc; 30.08 - intrari 5 buc
x 4.5lei/buc; 18.08 - iesiri 55 bucl 25.08 - iesiri 43 buc. La iesirea din gestiune se utilizeaza metoda LIFO
(ultimul intrat - primul iesit) a) Stabiliti valoarea iesirilor din 18.08 b) Stabiliti valoarea iesirilor din 25.08
c) Stabiliti valoarea stocului final

82

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 bucx 5.000
leu/buc; 08.08 - intrari 20 buc x 2.000 lei/buc; 16.08 - intrari 30 buc x 3.000 lei/buc; 19.08- intrari 80 buc x
4.800lei/buc; 30.08 - intrari 15 buc x 2.000lei/buc; 17.08 - iesiri 40 buc 21.08 - iesiri 70 buc. La iesirea din
gestiune se utilizeaza metoda CMP calcult dupa fiecare receptie a) Stabiliti valoarea iesirilor din 17.08 b)
Stabiliti valoarea iesirilor din 21.08 c) Stabiliti valoarea stocului final

83

Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 bucx 5.000
leu/buc; 08.08 - intrari 20 buc x 2.000 lei/buc; 16.08 - intrari 30 buc x 3.000 lei/buc; 19.08- intrari 80 buc x
4.800lei/buc; 30.08 - intrari 15 buc x 2.000lei/buc; 17.08 - iesiri 40 buc 21.08 - iesiri 70 buc. La iesirea din
gestiune se utilizeaza metoda CMP periodic (lunar) a) Stabiliti valoarea iesirilor din 17.08 b) Stabiliti
valoarea iesirilor din 21.08 c) Stabiliti valoarea stocului final
Situatiile financiare ale societatii X, filiala a societatii M, se preinta astfel: ------Bilantul + Situatia chelt si a
veniturilor Sa se realiz ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei.

84

247

Societatea Alfa acorda un avans pe baza facturii SC Beta in val de 3.720 lei (3000 lei +tva) in vederea achiz
unui program infomratic. Peste o luna, angajatii firmei Beta instaleaza programul, costul facturat al programului
fiind de 5.200 lei, plus TVA din care se retine avansul platit. Contabilizati: a) Factura privind avansul (plata
facturii are loc ulterior) b) Plata avansului conform extrasului de cont c) Achizitia programului
informatic pe baza facturii si retinetrea avansului platit.

26

Societatea Alfa tranzactioneaza actiuni prin intermediul SSIF. Alfa transfera 100000 in contul SSIF, care va
efectua toate op. SSIF executa ordinul soc Alfa de a achiz 100 act la 30lei/act. Act sunt ach pt realiz de profit
pe termen scurt, comisioane=100. Din 100 act se vand 30 la 35lei/act. Comision de vanz=45.Cotatia act la sf
anului=40lei/act. -a) Contab. transferul banilor in contul SSIF, b) Contab achiz actiunilor, c) Contab vanz
act si inreg comis legate de vanz, d) Precizati ce inreg conta se efectuieaza la sf anului

224

Societatea Alfa a achizitionat un utilaj la cost = 4.000 lei, plus TVA, fcatura fiind primita in data de 10.03.N.
Utilajul este pus in functiune in data de 08.04.N, cheltuileile cu punerea in functiune, efectuate de o firma
specializata, fiind de 500 lei plus TVA. Contabilizati: a) Achizitia utilajului in data de 10.03 N b)
Inregistrarea chelt cu punerea in functiune c) Punerea in functiune a utilajului in data de 08.04 N

30

Societatea Alfa a incasat un avans de la un client in decembrie anul N in suma de 50.000 lei si i-a vandut
acestuia ulterior (in ianuarie N+1) un stoc de marfuri la pretul de 90.000 lei, costul marfurilor vandute fiind de
70.000 lei. Contabilul societatii efectueaza urmatoarele inregistarri contabile: - incasarea avansului in
decembrie N: 5121=707 50.000 lei; - vanzarea stocului de marfuri in ianuarie N+1: 607=371 70.000 lei.
Inregistratile de mai susu sunt conforme tuturor conceptelor si principiile contabile generale din OMFP.
Argumentati raspunsul.

11

Societatea Alfa a inreg urm costuri in luna martie: mp=5000, amortiz util=4000, chirie spatiu productie=2000
Identificati valoarea Regiei Fixe de Productie Societatea Alfa a primit un autoturism in baza unui contract de leasig financiar. Poate recunoaste Alfa acest
activ in bilantul sau? Argumetati prin prisma definitiei activului

203
266

Societatea Alfa achiz la data de 01.05. N obligatiuni municipale cu scad peste 2 ani=60000. Decontarea se
face prin cont SSIF. Comisioane=5000, dob=15%. Oblig sunt cotate la 31.12.N la 96.3%. - a) Contab achiz
obligatiunilor, b) Contab dob cuvenita la sf anului, c) Precizati ce inreg conta se ef la sf anului

225

Societatea Alfa achiz un stoc de marfa de 100 buc la pretul de 20 lei/buc. La sf lunii, ultima factura primita
pentru stocul de marfa are un pret unitar de 23 lei/buc. Calculati costul istoric si costul curent al stocului
de marfa la sfarsitul lunii.

272

146

Societatea Alfa achizitioneaza: a) 100 titluri de plasament emise de Beta (cotata la bursa)la cursul de
10lei/buc, comision=10% b) 500 titluri participare emise de Gama(cotata la bursa), cost=20lei/buc,
comision=10% c) 200 titluri de participare emise de Omega (necotata) pret=5lei/buc, comision=5%. Alfa vinde
237
d) 80 titluri de plasament Beta la 15lei/buc, e) 100 titluri participare Gama la 21 lei f) 150 titluri participare
Omega la 7 lei. Curs bursier Beta=12, Gama=23, valoare inventar titluri Omega=3 lei. - a) Sa se contabilizeze
operatiile, b) Sa se prezinte informatia in bilant si in contul de profit si pierdere
Societatea Alfa aduce ca aport la capitalul societatii Beta un mijloc de transport evaluat la valoarea =33.000 lei,
in schimbul caruia primeste actiuni, VE=11 lei/act VN=10 lei. Contabilizati majorarea capitalului social la SC
Beta si realizarea aportului.

37

Societatea Alfa detin 2 cladiri despre care se cunosc info.Cladirea 1 : Ci=1.600.000, durata de viata utila =20
ani, metoda de amortiz folosita liniara, amortiz cumulata pana la sf ex N= 160.000, durata de viata utila ramasa
la 31.12 N=18 ani Cladirea 2: Ci= 2.000.000, durata utila de viata=20 ani, met. amortiz liniara, amortiz
cumulata pana la sf anului 31.12N 18 ani. La sf ex N cele 2 cladiri sunt reevaluate la valoare justa. Valoarea
justa stabilita de un evaluator independent a fost de 1.728.000 lei pentru cladirea 1 si de 1.440.000 lei pt
cladirea 2. Potrivit politicii soc, reverva din reevaluare este virata la rezerve pe masura amortizarii imobilizarilor
corporale. In anul N+1, managerul soc Alfa doreste sa distribuie rezerva din reevaluare existenta. a) Conform
OMFP contab amortizarea cladirilor, efectele reevaluarii celor 2 cladiri la 31.12 N, folosind cele doua
procedee de reevaluare, amortizarea cladirilor in anul N+1 b) Este permisa distribuirea rezervei din
reevaluare inainre de realizarea acesteia ?

47

Societatea Alfa detine la 31.12. N un pachet de valori mobiliare pe termen scurt (100 titluri Beta achiz la 1.10
N-1 Cu=20lei) La sf ex N-1 SC Beta este admisa la tranzactionare pe BVB. Cursul bursier la 31.12N =25
lei/buc. Admiterea la tranzactionare a SC Beta va det trecerea de la evaluarea la cost la cea la valoarea justa.
Este schimbarea bazei de evaluare a titlurilor o schimbare de politica(metodica) contabila?

16

Societatea Alfa detine un stoc de marfa achizitionat la un cost de 100.000 lei. La 31.12. N, societatea a
determinat valoarea realizabila eta a stocului la 90.000 lei si a inregistrat o ajustare pentru deprecierea
marfurilor in valoare de 10.000 lei. La data de 15.01 N+1, societatea a avandut stocul de marfuri la 80.000 lei.
Cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, ce trebuie sa faca societatea Alfa pentru a respecta
principiul independentei exercitiilor?

10

Societatea Alfa detine un teren calsificat ca imobilizare corporala. Terenul a afost achiz la costul de 500.000 lei
ai este reevaluat astfel: la 31.12. N valoarea justa=600.000 lei, la 31.12.N+1 valoarea justa =450.000 lei, la
31.12.N+2 valoarea justa=520.000 lei. In ex N+3, terenul este vandut la pv=530.000 lei. Operatia este scutita
de TVA Se cere: a) Contabilizati efectele reevaluarii la sf ex N, N+1, N+2, con OMFP, b) Contab vanz
terenului si realiz rezervei din reevaluare

48

Societatea Alfa emite un bilet la ordin in favoarea societatii Beta, in valoare nominala de 24.000 lei, cu
scadenta la 60 zile. Efectul comercial este avalizat de catre soc Gama. La scadenta Alfa ii plateste
contravaloarea biletului la ordin societatii Beta. Conform OMFP contabilizatu: a) Emiterea biletului la ordin
de catre Alfa in favoarea soc Beta, b) Primirea angajamentului - avalului - din partea societatii Gama, c)
Plata la scadenta a afectului comercial , d) Scoaterea din evidenta a angajamentului primit de Alfa din
partea societatii Gama

189

Societatea Alfa este producatoare de produse cosmetice. Pe 15.10.N , o clineta a deschis actiune in justitie
impotriva societatii ca urmare a unei reactii alergice suferite in urma utilizarii unei crme produse de Alfa. La
31.12N, in urma dicutiei cu avocatul societatii, managementul a estimat un provizion pentru litigii in valoare de
50.000 lei. La data de 24.02 N+1, este pronuntata sentita, potrivit careia Alfa trebuie sa plateasca despagubiri
in valoare de 75.000 lei. Cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, ce trebuie sa faca societatea
Alfa pentru a respecta principiul prudentei?

13

Societatea Alfa ia in concesiune de la Administratia Parcurilor un lac situat intr-un parc, in vederea plimbarii cu
vaporasul. Durata contract concesionare = 10 ani, redeventa = 1.800 lei. Contabilizati a) Primirea
concesiunii, argumentand varianta aleasa b) Redeventa anuala datorata c) Plata redeventei anuale

23

Societatea Alfa ia in concesiune de la Adminsitratia Parcurilor un lac, in vederea organizarii de plimbari cu


vaporasul. Durata ctr de concesiune = 10 ani. Valoarea contr = 18.000 lei. Amortizarea concesiunii se
efectueaza pe durata ctr, prim metoda liniara. Contabilizati a) Pimirea concesiunii, argumentand variata
aleasa b) Amortizarea lunara a concesiunii c) Redeventa anuala datorata d) Plata redeventei anuale
e) Ce inreg contabila se efctueaza la expirararea duratei contr ?

22

Societatea Alfa obt intr-o luna prod finite evaluate la cost standard=18000. La sf luna se det Cost real=19000
Aratati cum se reflecta aceste operatii in conta financiara si in conta de gestiune (in cazul util
sistemului conturilor de gestiune)-

215

147

Societatea Alfa vinde in exercitiul N un program informatic la pretul devanzare de 20.000 plus 2.000 lei pentru
intretinerea si actualizarea softului in urm 2 ani. Det daca la sf ex Alfa trebuie sa prezinte in bilant o
datorie, avand in vedere definitia datoriei din Cadrul conceptual international

269

Societatea comerciala X incheie la 01.12 N un contract de franciza pe 3 ani su SC Y. Conform contractului SC


Y acorda SC X dreptul de a-I vinde produsele textile, sub brandul sau. Produsele vor fi comercializate prin
magazinele deschise de SC X, in conformitate cu practica de afaceri a SC Y. Pentru aceste drepturi primite, SC
X se obliga sa achite taxa de franciza, la inceperea activitatii = 50.000 lei, plus TVA si un procent lunar =10%
dijn valoare produselor cumparate si receptionate lunar, acesta reprez redeventa cuvenita SC Y. In luna dec. N,
SC X primeste fact privind taxe de redeventa = 2.000 lei, tva=24%. Contabilizati la francizat (SC X) conform
OMFP: a)Taxa initiala de franciza b) Amortizarea lunara recunoscuta c) Inregistrarea redeventei
datorate

24

Societatea comerciala Alfa a achiz in 07.08 N de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, dreptul de
exploatare a unui perimetru in zona Brazi, costul fiind de 200.000 lei Anterior acestei date a efectuat studii
topografice=10.000 lei. Durata licentei=4 ani, cu posibilitatea de transformare in licenta de exploatare.
Totodata, fima efectueaza, in 15.08 N, studii geologice =5.800 lei in vederea estimarii cantitatii de petrol din
subsol. Contabilizati: a) Studiile topografice, b) Achizitia dreptului de exploatare, c) Studiile geologice,
d) Amortizarea anuala.

19

Societatea comerciala Alfa achiz 70% din SC Beta, platind 400.000. Bilant SC Beta este astfel: BILANT - a)
Calculati marirea fondului comercial, b) Contabilizati fondul comercial c) Contabilizati amortizarea
fondului comercial pe perioada maxima specificata de OMFP

218

Societatea comerciala Gama avalizeaza un bilet la ordin emis de Alfa in favoarea societatii Beta, in valoare
nominla de 35.000 lei, cu scadenta la 90zile. La data scadentei, emitentul, soc Alfa , efectueaza plata catre
Beta, iar Gama scoate din evidenta angajamentul acordat soc Alfa (avalul). Conform OMFP precizati: a)
Inreg contabil efectuate de Alfa, b) Inreg contabile efectuate de Beta, c) Inreg contabil efectuate de
Gama

188

Societatea F ( filiala) evalueaza stocurile prin metoda FIFO, in timp ce la nivelul grupului se utileiz metoda
CMP. La 31.12N, se cunosc urm informatii despre stocurile finale ale societatii F - tabel. Sa se realizeze
ajustarea financiare individuale ale filialei.

246

Societatea F detine constructii achizitionate la un cost de 600.000 lei si amortizate pentru suma de 150.000lei.
Politica grupului din care face parte Feste de a evalua cladirile la o valoare reevaluata. Valoarea justa a constr
= 675.000. Sa se reazizezze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei.

249

Societatea F, cu sediul in Uniunea Europeana, este o filiala a societatii SM din Romania. Societatea SM detine
90 % din actiunile societatuile F, pe care le-a dobandit in momentul constituirii acesteia la 01.01 N-1 Bilant
+Cont de profit si pierdere al scietatii F ........Sa se efectueze conversia situatiilor financiare ale societatii
F, in vederea consolidarii de catre societatea -mama.

250

Societatea Ferexport se ocupa cu productia unor piese din fier. In Iunie a produs P1=500 buc, P2=1000buc.
Fierul achiz 1800 buc pret=1lei/buc - prelucrare fier. Evaluare stoc = Metoda LIFO. Calculati costul de
productie total si unitar pentru cele doua tipuri de piese.

210

Societatea M detine 40% din actiunile A de la data constituirii acesteia.Bilanturile celor doua societati se
prezinta astfel: Bilant soc M si Bilant soc A. Cum se prezinta bilantul consolidat in cele trei cazuri

257

Societatea M detine 80 % din actiunile societatii Alfa si a realizat urm tranzactii cu aceasta: a) M a cordat
societatii Alfa la sf ex un imprumut in suma de 5.000 lei, b) M a vandut mf societatii Alfa = 2.000 lei, suma
nedecontata pana la inch ex financ = 500 lei c) Alfa a vanzut mf soc M la pv= 1.200 lei , realiz un profit de 200
lei d) Alfa a distribuit dividende catre M in suma de 300lei. Ce retratari trebuie efectuate in vederea
consolidarii ?

252

Societatea Moblux se ocupa de productia de mobila la comanda. Martie 2 comenzi X45 si X46. Comanda X45
finalizata cost productie=12400, Comanda X46 nefinalizata cost=4500 Analizati cum afecteaza cele 2
comenzi valoarea stocurilor societatii Moblux -

207

Societatea SM detine 30 % din capitalul societatii Y, pe care o controleaza in comun impreuna cu alti doi
asociati. Titlurile au fost achiz de societatea SM la 01.01 N-1, data la care capitalurile proprii ale soc Y au avut
urm valori: cap subsr si varsat =400.000 lei, rez= 150.000 lei, rezultat reportat (pierdere) =50.000 lei. Valoarea
justa a cladirii = 20.000 lei, durata ramasa de armor =10 ani. Ca a titlurilor =170.000 lei. Fondul comercial
256
pozitiv se amortz pe o durat de 5 ani. La 31 12. N cap proprii ale soc Y au urm valori: cap soc subcsris si varsat
=400.000 lei, rezerve =150.000, rezultat reportat (pierdere) =70.000, rezu7ltatul ex (profit) =10.000 lei. Sa se
det fondul comercial si sa prezinte inreg contabil generate de elimiarea titlurilor soc Y la 31.12.N

148

Societatea SM detine 30 % din titlurile soc X, societate pe care o controleaza in comun impreuna cu u alt
asociat Y. Tilturile au fost achiz de soc SM in momentul infiintarii soc X, costul a= 300.000 lei. La 31.12 N
societatea SM intocmeste situatii financiare consolidate, iar soc X este inclusa in perimetrul de cnsolidare.
Capitalurile proprii ale societatii X, la 31.12 N au urm valori: cap subs si varsat=1.000.000 lei rezerve=400.000
lei, rezultat net =100.000 lei. Sa se prezinte inreg contabila de eliminare a titlurilor societatii X.

255

Societatea SM detine 40 % din capitalul societatii in nume colectiv P, societate ce este controlata de un alt
asociat Y.La 31.12 N, societatea SM intocmeste siatuatii financiare consolidate iar societatea P este retinuta I
perimetrul de consolidare. La acesta adata, bilanturile si conturile de profit si pierdere de prezinta stfel:......a) b)
c) d) Sa se realizeze consolidarea societatii P prin metoda punerii in echivalenta .

261

Societatea SM detine 40 % din titlurile soc X, titluri ce au fost achiz in momentul infiintarii soc X, costul de achiz
=40.000 lei. Soc SM exercita o inlfuenta semnificativa asupra soc X. Soc SM intocmeste conturi consolidate iar
258
soc X este retinuta in perimetrul de consolidare. CS=100.000, rez=60.000, rez ex=15.000 Sa se prezinte inreg
contabile generate de punerea in echivalenta a societatii X.
Societatea SM detine 40% sin capitalul societatii in nume colectiv P pe care o controleaza in comun impreuna
cu alti doi asociati. La 31.12.N societatea SM intocmeste situatii financiare consolidate, iar societatea este
retinuta in perimetrul de consolidare. La acesta data, bilanturile si conturile de profit si pierdere ale soc SM si P
se prezinta astfel: bilant.... a) b) c) Sa se elaboreze bilantul consolidat si contul de profit si pierdere
consolidat prin metoda integrarii proportionale.

260

Societatea SM detine 70 % din titlurile societatii F, titluri pe care le-a achizitionat la data constituirii acesteia, la
01.01N-a. Costul de achizitie al titlurilor este de 2.100 lei. La 31.12. N, capitalurile proprii ale societatii F sunt
urm: capital=3.000 lei, rev=2.000, rez ex =1.000lei. Sa se prezinte partajul capitalurilor proprii ale societatii
F si inreg contabile generate de eliminarea titlurilor si partajul rezultatului.

253

Societatea-filiala F a capitalizat la incep N, chelt de constituire=30.000, amortizate liniar 3 ani. In situatiile


financiar consolidate ch de const sunt recunoscute sub forma de ch ale exercitiului in care au fost efectuate.
Sa se realizeze ajustarea situatiilor financiare individuale ale filialei.

242

U
Un magazin acorda 10 puncte-cadou pentru orice achizitie de 100 lei. Pentru fiecare 1.000 de puncte, un clinet
poate cumpara bunuri in valoare de 60 lei (pv) Magazinul a acordat in anul N 10.000 puncte pentru vanzari de
100.000 lei si se asteapta ca 80% din punctele-cadou sa fie utilizate. Clinetii pot utiliza punctele cadou timp de
1 an. Stabiliti daca magazinul are o datorie la sf exercitiului N.

270

Un magazin de mobila cumpara birouri de la un producator cu 750 lei/buc si le revinde la un pret mediu de
1.250 lei/buc. In ultima luna au fost vandute 40 de birouri si au fost inreg urm costuri: Salarii=2.500 , salarii
managerale=950, salarii plus 8%, din vanzari, 1000 pt dep de contabilitata, Amortizari=800 lei, amortiza
masinilor folosite pt livrare =300 lei Costuri livrare client = 30 lei/birou vandut, Publicutate = 500 lei. a)
Intocmiti contul de profit si pierdere cu prezentare dupa functii b) Intocmiti contul de profit si pierdere
cu prezentare dupa comportamentul costurilor.

262

Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03 N, Ca=30.000. Utilajul se amortizeaza accelerat
pe durata de 5 ani Intocmiti tabloul de amortizare
Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03 N, Ca=30.000. Utilajul se amortizeaza degresiv
fara influenta uzurii moarale pe durata de 5 ani a) Intocmiti tabloul de amortizare b) Contabilizati
amortizarea aferenta primului an
Un utilaj a fost cumparat si pus in functiune in data de 04.03 N, Ca=30.000. Utilajul se amortizeaza liniar pe
durata de 5 ani a) Intocmiti tabloul de amortizare b) Contabilizati amortizarea aferenta primului an
Un utilaj in valoare de 12.307 lei este achiz in baza unui contract de leasing financiar cu urm caracteristici: data
intrarii 01.01N, durata ctr. 5 ani, ratele 1.500 lei, se platesc la sf anului. Avansul de 6.000 lei este platit imediat,
transferul dr de proprietate se face la valoarea reziduala de 1.000 lei. Cota de TVA este 24%. Activul este
amortizat liniar pe o perioada de 5 ani. Contabilizati la locatar: a) Plata avansului pe baza facturii b) Inreg
intrarii activului, c) Inreg facturii pt prima rata si plata ei, d) Amortiz activului, e) Transferul dr de
proprietate la valoarea reziduala.

44
43

42

55

IAS
A
Alfa achizitioneaza la 31.12. N-1 un echipament la un pret de 500.000 lei. Se estimeaza o durata de utilitate de
10 ani si o valoare reziduala de 30.000 lei. . Conform IFRS 5, prezentati: a) Inregistrarile contabile
efectuate de entitate la data de 01.07.N+1 , b) Inregistrarile contabile efectuate de entitate la data de
31.12. N+1.
149

337

Alfa achizitioneaza un utilaj in valoare de 200.000 mii lei. Durata de viata este de 8 ani, iar entitatea il
amortizeaza prin metoda liniara. La sf anului 2 de functionare se hotaraste ca amortizarea utililajului se va face
pe o durata de 6 ani, acesta fiind durata de viata utila (durata ramasa de 4 ani). Conform IAS 8, contabilizati:
a) Amortizarea anului 1, b) Amortizarea anului 2 , c) Amortizarea anilor de la 3 la 6.

396

Alfa are ca obiect de activitate livrarea de marfuri. Clentul constat ca o parte din marfuri prezinta defecte si
intenteaza firmei un proces judecatoresc. Aplicand IAS 37, precizati care sunt inregistrarile contabile
aferente celor 2 ani, N, si N+1. Argumentati.

354

Alfa construieste o cladire pentru nevoi proprii. Dobanzile imprumuturilor contractate pentru aceasta constructie
au fost pana in prezent capitalizate. In cursul anului N, managementul a decis sa schimbe politica contabila si
sa contabilizeze dobanzile la cheltuieli ale perioadei, considerand ca noua politica conduce la informatii mai
394
fiabile................... Excluzand incidenta fiscala, confrom IAS 8: a) Prezentati un extras din situatia
rezultatului global pentru anii N-1 si N, b) Prezentati situatia modificarilor capitalurilor proprii, c)
Prezentati un extras din note.
Alfa detine un echipament care la 31.12. N este clasificat ca disponibil pentru vanzare si este evaluat la
valoarea justa mai putin chelt de cesiune .. Calculati costul finantarii conform IFRS 5.

336

Alfa este mandatata sa desfasoare o tranzactie comerciala ca intermediar intre Beta, avand calitatea de
cumparartor si Gama avand calitatea de vanzator. Alfa ii factureaza cumparatorului toata valoarea tranzactiei,
de 12.000 lei si ii trasfera vanzatorului pretul proprietatii, mai putin valoarea comisionului de 5% Conform IAS
18, care este marimea venitului? Care este formula contabila de recunoastere a acestui venit?

363

Alfa incheie un contract pentru executarea unuor prestatii, durata de realizare fiind de 3 ani. Din cauza
fluctuatiilot mari de pret, venitul contractului nu poate fi determinat in mod fiabil. Costurile aferente serv
prestate pentru fiecare an, in corelatie cu stadiul de executie, sunt: anul N-200 lei, anul N+1 - 300 lei, si anul
N+2 - 350 lei. In anul N+2 se emite o factura catre clinet, pret de vanzare 1.000 lei. Determinati in fiecare an,
conform IAS 18, marimea venitului si recunoasteti tranzactiile din punct de vedere contabil. Calculati
rezultatul.

370

Alfa SA incheie un contract pentru executarea unor prestatii in valoare totala de 1.000 lei, durata de realizare
fiind de 3 ani. Costurile aferente serviciilor prestate sunt in total de 850 lei. Costurile aferente serviciilor
prestate pentru fiecare an, in corelatie cu stadiul de executie, sunt: anul N = 200 lei,anul N+1 =300 lei, si anul
N+2 = 350 lei. a) Verificati daca rezultatul tranzactiei poate fi evaluat in mod fiabil, conform cerintelor
IAS 18? b) Determinati in fiecare an, conform IAS 18, marimea venitului si recunoasteti tranzactiile din
punct de vedere contabil. Calculati rezultatul

369

Alfa schimba materia prima(a) al carei cost este de 8.000 lei cu materia prima (b) cu o valoare justa de 15.000
lei, pentru care plateste numerar 3.000 lei. Bunurile schimbate nu sunt similare ca natura. Conform IAS 18,
calculati marimea venitului generat de acesta tranzactie. Ce inregistrare contabila efectueaza Alfa?

367

Alfa schimba materii prime(a) a carot valoare justa este de 12.000 lei, iar costul de 8.000 lei cu materii prime
(b) , detinute de Y, valoarea justa a bunurilor primite fiind de 15.000 lei, ajustata cu un transfer de numerar in
favoarea lui Y de 3.000 lei. Materiile prime schimbate sunt similare ca natura si valoare. Conform IAS 18,
calculati marimea venitului generat de aceasta tranzactie. Ce inregistrare contabila efectueaza Alfa?

366

Alfa vinde in anul N un calculator la pretul de 1.000 lei si include in factura si taxa de asistenta tehnica, ce
reprezinta 10% din pretul de vanzare. Service-ul se desfasoara timp de 2 ani, incepand cu anul N+1. Conform
IAS 18, recunoasteti tranzactia de vanzare si de service.

368

D
Dispuneti de urm info: a) Pentru o instalatie se trece de la amortizarea liniara la cea degresiva b) Pentru
evaluarea stocurilor la iesire se trece de la metoda FIFO la metoda costului ponderat; c) Pentru imobilizarile
necorporale se trece de la modelul cost la modelul reevaluarii; d) Se diminueaza durata de viata utila ramasa a
unuui utilaj cu 3 ani; e) Se constata ca anumite bunuri care fusesera vandute in decursul anului precedent au
fost inregistrate incorect in stocuri. Conform IAS 8, precizati pentru fiecare din cazurile de mai sus modif
intervenite reprez o schimbare de politici contabile, o modificare de estimari contabile, o corectare de
erori.

393

F
Fabrica Alfa, specializata in electrocasnice, produce masini de spalat pe care le vinde magazinului Beta ..
Se cere: a) Aplicand IAS 37, prezentati inregistrarile contabile pe care le face Alfa in fiecare din cei 2
ani, b) Argumentati cum ati stabilit valoarea provizionului reluat.

358

I
In anul N se vinde un stoc de marfuri la pretul de vanzare de 15 lei, costul marfurilor vandute a fost 10 lei.
Incasarea constravalorii stocurilor vandute se face in anul N+1. Contabilizati vanzarea.
150

329

In anul N, o societate achizitioneaza un utilaj la pretul de cumparare de 51.000. Durata de utilitate este
estimata la 10 ani. Managerii aleg politica de evaluare la cost mai putin amortizarea cumulata si eventualel
deprecieri constatate. Costurile cu dezasamblarea sunt estimate la valoarea de 5.000 lei. Utilajul nu este
utilizat in procedura de stocuri. Pentru o finantare cu rambursare la o scadenta de 10 ani, in conditii similare,
rata dobanzii pe piata bancara este de 10%. La ce valoare este recunoscut echipamentul conform IAS 16?

285

In anul N+1, Alfa a descoperit ca anumite bunuri care fusesera vandute in decursul anului N au fost inregistrate
incorect in stocuri cu valoarea de 7.000 lei in inventarul facut la data de 31.12.N Registrele contabile al
companiei Beta.Excluzand incidenta fiscala, conform IAS 8: a) Contabilizati corectarea erorii, b)
Prezentati un extras din situatia rezultatului global pentru anii N si N+1, c) Prezentati situatia
modificarilor capitalurilor proprii, d) Prezentati un extras din note.

397

In baza datelor de la examenul anterior (prob 310), sa se calculeze amortizrea aferente anului N+2.

311

In cazul unui leasing financiar care are ca obiect un mijloc de trasnport, dispuneti de datele: valoarea justa a
bunului =80.000, - valorea ctualizata a platilor minime de leasing ( VAMPL) =63.000 lei, - costurile intiale
directe ale locatarului aferente negocierii si incheierii contractului de leasing sunt in valoare de 200 lei.
Conform IAS 17: a) Precizati cu ce valoare recunoaste locatarul bunul primit, b) Formula contabila
privind recunoasterea initiala.

374

In contractul prezentat anterior, conditiile de decontare prevad o plata initiala de 90.000 lei, urmata de o plata
de peste un an de 104.000 lei si una de peste 2 ani de 101.400 lei. Se stie ca intreprinderea ar fi putut obtine
un credit echivalent la o rata anuala a dobanzii de 10%. a) Determinati costul si dobanda, b) Efectuati inreg
contabile aferente tranzactiilor

287

In cursul anului N, Alfa si-a modificat politica contabila privind amortizarea imobilizarilor corporale, pentru a
alpica o abordare pe componente, adoptand in acelasi timp modelul reevaluarii. Excluzand incidenta
fiscala, conform IAS 8: a) Calculati chelt cu amortizarea pentru anul N, b)Prezentati un extras din note.

395

In procesul de restructurare a activitatii, Consiliul de administratie al intreprinderii Alfa decide sa inchida una
dintre fabricile sale care produce iaurt. In conditiile aplicarii IAS 37: a) Analizati daca sunt indeplinite cond
pt recunoasterea unui provizion pentru restructurare, b) Evacuati marimea provizionului si contabilizati
recunoasterea initiala in anul N, c) Care este marimea provizionului care se va realua in anul N+1?

361

In societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici...... Conform IAS 17, contabilizati la locatar: a) Recunoasterea initiala a contractului de
leasing , b) Plata redeventei afernta exercitiului N, c) Recunoasterea amortizarii, d) Recunoasterea
inapoierii mijlocului de transport.

380

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici: data semnarii contractului: 01.01.N.. Dupa 5 ani , returneaza mijlocul de transport. Conform 375
IAS 17, precizati care sunt platile minime de leasing pe care locatarul este obligat sa le efectueze.
Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici: data semnarii contractului: 01.01.N.. Conform IAS 17, in cazul locatarului: a) Calculati
valoarea actualizata a pltilor minime de leasing, b) Care este formula contabila de recunoastere initiala
a leasingului, c) Contabilizati plata avansului.

378

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici: data semnarii contractului: 01.01.N.. Conform IAS 17, precizati care sunt platile minime
de leasing pe care locatarul este obligat sa le efectueze.

376

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu urm
caracteristici: data semnarii contractului: 01.01.N.. Conform IAS 17, precizati ecuatia in baza careia
locatarul calculeaza rata dobanzii implicite in contractul de leasing

377

Intre societatea Alfa (locatar) si societatea Beta (locator) se incheie un contract de leasing financiar cu
urmatoarele caracteristici: - data semnarii contractului: 01.01N, - durata contractului: 5ani; - obliectul
contractului: un mijloc de transport, cu valoare justa de 10.114 lei, - sunt prevazute 5 redevente anuale de
1.500 lei fiecare achitate la fiecare 31 decembrie ale anului; - valoarea reziduala negarantat:1.000 lei, valoarea reziduala estimata a mij de transp :2.000 lei, - mijlocul de transp este returnat la sf contractului - rata
implicita a dobanzii din contractul de leasing: 10% Conform IAS 17, in cazul locatorului: a) Calculati
investitia bruta a leasingului, b) Calculati investitia neta in leasing, c) Care este marimea venitului
financiar neincasat? d) Care este valoarea cu care acesta recunoaste activul detinut in leasing
financiar?

382

151

Intreprinderea Alfa a obtinut in cursul anului N 100buc de produse finite la costul de 100.000 lei. Structura
costului de productie este urmatoarea: - chelt materiale=50.0000, chelt de personal=30.000, chelt cu
amotizarea imob productive=20.000lei ..Sa se intocmeasca Situatia rezultatului global daca
intreprinderea detaliaza profitul sau pierderea prin clasificarea chelt dupa natura si respectiv dupa
functii.

279

Intreprinderea Alfa achizitioneaza componente electronice de la intreprinderea Beta. In procesul de productie.


Alfa asambleaza componentele si obtine calculatoare pe care le vinde ca marfuri, principalul client fiind
societatea Gama. ...... Aplicand IAS 37, contabilizati: a) Constituirea provizionului, b) Rambursarea
primita

355

Intreprinderea Alfa achizitioneaza componente electronice de la intreprinderea Beta. In procesul de productie.


Alfa asambleaza componentele si obtine calculatoare pe care le vinde ca marfuri, principalul client fiind
societatea Gama. ....... Aplicand IAS 37, contabilizati constituirea provizionului

356

L
La inceputul anului N, o societate achiz o instalatie pentru exetractia petrolului Conform IAS 37, calculati:
a) Valoarea estimata a provizionului, b) Costul indatorarii, c) Recunoasterea initiala a provizionului, d)
353
Recunoasterea ulterioara a costului indatorarii.
La 01.06.N societatea X a achizitionat 200 de obligatiuni la un pret unitar de 2.000 lei/obligatiune. Pe 01.08.N,
societatea incaseaza, in numele obligatiunilor, dobanda aferenta perioadei 01.08.N-30.05.N. Dobanda anuala
pentru fiecare obligatiune 60 lei/obligatiune. Contabilizati, conform IAS 18, tranzactiile referitoare la
achizitia obligatiunilor si incasarea dobanzii anuale.

371

La 01.10.N s-au achizitionat 20 de actiuni X la un pret unitar de 5.000 lei/actiune. Pe 01.05.N+1, la societatea
X s-a luat decizia de distribuire a dividendelor aferente exercitiului N: 50lei/actiune. Contabilizati conform IAS
18 tranzactiile referitoare la achizitia actiunilor si incasarea dividendelor anuale.

372

La data de 01.01. N, o societate comerciala nou-infiintata, specializata in productia ciocolatei, a importat un


echipament in valoare de 500.000 lei, taxe vamale, 5.000 lei, comison vamal 500 lei, TVA platita in vama 1.200
lei, rabat priit de la furnizor 2.000 lei. .............. a) Determinati, conform IAS 16, costul activului, b)
Prezentati formula contabila privind recunoasterea initiala

284

La data de 31.12.N-1, o entitate a clasificat un utilaj drept detinut in vederea vanzarii. La data clasificarii, utilajul
avea o valoare bruta de 100.000 lei, amortizare cumulata = 15.000 lei, durata de viata utila ramasa =10
340
ani.. Conform IFRS 5 prezentati: a) Inregistrarile contabile efectuate de entitate la data de 31.12.N-1,
b) Inregistrarile contabile efcetuate de entitate la data de 01.04.N
La inceputul anului N, o societate comerciala a achiz un stoc de marfuri la costul de 10 lei. Pretul general de
vanzare practicat pe piata este de 12 lei, iar chelt legate de vanz sunt estimate la 4 lei. Cazul 1 Cazul 2. ..
A) Efectuati recunoasterea deprecierii in anul N, b) Efectuati recunoasterea reluarii deprecierii in anul
N+1

328

O
O entitate a achiz la data de 31.12. N-1 o cladire la costul de 500.000 lei, cu scopul de fi inchiriata tertilor in
baza unui contract de leasing operational. . Se cere: a) Recunoasterea initiala a investitiei imobiliare;
b) Recunoasterea amortizarii perioadei anterioare alegerii modelului bazat pe valoarea justa; c)
Recuznoaterea investitiei imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 01.05.N, d) Recunoasterea
investitiei imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 31.12.N e) Recunoasterea investiei imobiliare
evaluate la valoarea justa la data de 31.12.N+1.

344

O entitate a achizitionat in trecut o cladire. La dat de 01.01.N cladirea indeplineste conditiile pentru a fi
clasificata drept detinuta in vederea vanzarii. La acesta data se cunosc: costul de achizitie =100.000 lei,
amortizarea cumulata la acesta data =20.000...... a) Aplicand IFRS 5, calculati valoarea la care entitatea
trebuie sa evalueze cladirea in momentul clasificarii ei ca fiind detinuta in vederea vanzarii, b) Precizati
care este tratamentul contabil al amortizarii anului N.

335

O entitate achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o cladire la costul de 500.000 lei, cu scopul de a fi folosita ca
sediu central administratriv. Se cere: a) Recunosterea tranzactiilor pana la data la acre proprietatea
imobiliara utilizata d posesor devine o investitie imobiliara evaluata la valoarea justa , b) Transferul
cladirii la investitii imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 31.12 N+1, c) Recunoasterea
ulterioara a modificarii valorii juste.

345

152

O entitate achizitioneaza o cladire cu scopul de fi inchiriata tertilor in baza unui contract de leasing operational,
costul de achizitie fiind de 800.000 lei, din care ascensorul a avut un cost de 20.000 lei.. Se cere: a)
Recunoasterea initiala a investitiei imobiliare, b) Recunoasterea chelt de intretinere a ascensorului, c)
Recunoasterea chelt cu amortizarea in primul an de functionare, d) Recunoasterea chelt aferente
curateniei, e) Recunoasterea costului de inlocuire a ascensorului

343

O entitate are in plan vanarea uneia dintre cladirilwe sale si a inceput sa caute cumparatori. . Cazul 1
Cazul 2. Cazul 3 .. Aplicand IFRS 5, stabiliti daca entitatea poate sa clasifice activul drept detinut in
vederea vanzarii. Argumentati.

330

O entitate are in plan vanzarea unei instalatii pentru fabricarea ciocolatei, importata cu 5 ani in urmaCazul
1, .Cazul 2 Aplicamd IFRS 5, stabiliti daca sunt indeplinite criteriile privind exceptia de la cerinta
finalizarii vanzarii pe o perioada de 1 an.

334

O entitate care activeaza in domeniul contructiilor angajeaza un plan de vanzare care presupune obtinerea
unor autorizatii de constructii ce ar putea [prelungi perioada de vanzare la mai mult de 1 an. Cazul 1.. Cazul
2. Aplicand IFRS 5, stabiliti daca sunt indeplinite criteriile privind exceptia de la cerinta finalizarii
vanzarii pe o perioada de 1 an.

332

O entitate ce activeaza in domeniul petrolier este angajata intr-un plan de vanzare a unor utilaje pe care le
clasifica drept detinute pt vanzare.. Cazul 1 Cazul 2 Cazul 3 Aplicand IFRS 5, stabiliti daca sunt
indeplinite criteriile privind exceptia de la cerinta finalizarii vanzarii pe o perioada de 1 an.

333

O entitate decide sa cedeze un grup de active prin vanzarea acestora. Activele formeaza un grup destinat
cedarii si sunt evaluate astfel: TABEL (Specificare, Valoare contabila. Valoare justa, Costurile cedarii )
Calculati valoarea la careentitatea recunoste grupul destinat cedarii, conform IFRS 5 si alocati
pierderea din depreciere activelor care intra sub incidenta acestui IFRS.

339

O entitate detine un autobuz caruia in anul N I s-a facut o inspectie majora in vesderea depistarii
defectiunilor,inlocuindu-se blocul motor cu unul nou, costul inlocuirii fiind de 40.000 lei. Care este
incidenta aplicarii IAS 16 in acest caz?

289

O entitate este angajata intr-un plan de vanzare a unei hale de productie, in care favrica mingi de baschet si a
inceput sa caute cumparatori.. Cazul 1. Cazul 2., Cazul 3., Cazul 4., Aplicand IFRS 5, stabiliti
daca entitatea poate sa clasifice activul drept detinut in vederea vanzarii. Argumentati.

331

O entitate foloseste drept tehica de evaluare a stocurilor metoda costului standard. In leg cu entitatea in cauza
dispuneti de urm info: TABEL ( 1. Situatia initiala a stocurilor de materii prime sortiment A, B) a) Contabilizati 320
achizitia, b) Contabilizati consumul
O entitate intentioneaza sa cumpere o cladire cu scopul de a fi inchiriata tertilor in baza unui contract de
leasing operational. In vederea cautariii unui vanzator.. Conform IAS 40: a) Calculati costul investitiei
imobiliare, b) Contabilizati recunoasterea initiala

342

O entitate specializata in transportul de persoane are ca politica vanzarea microbuzelor detine dupa 4 ani de
folosire. Cazul 1.. Cazul 2 Calculati in cele doua cazuri valoare ajusta minus costurile generate de
vanzare. Argumentati.

305

O entitate vinde in anul N un produs finit la pretul de 36.000 lei, pe baza unui contract care nu stipuleaza nici o
rata de dobanda. Ratele anula de incasat sunt de 9.000 lei, timp de 4 ani. In masura in care cumparatorul ar fi
achizitionat produsul cu plata imediata, ar fi platit suma de 30.485 lei. Conform IAS 18: a) Precizati ecuatia
pe baza careia se calculeaza rata implicita a dobanzii. b) Presupunand ca din ecuatie rezulta o rata de
7%, calculati venitul din vanzare si venitul din dobanzi.

365

O entitate vinde marfuri unui client la un pret de vanzare, iclusiv TVA, de 124.000 lei. Presupunem o cota de
TVA de 24%. Conform IAS 18, care este marimea venitului din vanzarea marfurilor? Care este formula
contabila de recunoastere a acestui venit?

362

O entitate vinde unui client, la data de 01.01.N, marfuri in valoare de 100.000 lei, conditiile de plata fiind de :
50% din pret se incaseaza in momentul vanzarii; 30% din pret se incaseza la 31.12.N si 20% din pret se
incaseaza la 31.12. N+1. Se estimeaza ca rata predominanta pentru un instrument similar al uni emitent cu un
rating de credit similar este de 10%. Conform IAS 18 a) Evaluati marimea venitului din vanzarea marfurilo,
b) Calculati venitul din dobanzi pentru fiecare din cei 3 ani, c) Prezentati inregistrarile contabile
aferente tranzactiilor de mai sus.

364

O intreprindere achizitioneaza la 31.12 N-2 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani. La
sfarsitul anului N, instalatia este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de 84.000 lei.
290
Sa se recunoasca tranzactia de reevaluare in conditiile in care amortizatrea este recalculata
proportional cu schimbarea in valoarea contabila bruta a activului.
153

O intreprindere achizitioneaza la 31.12.N-2 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani. La sf
anului N, instalatia este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de 84.000 lei. Sa se
recunoasca tranzactia de reevaluare in conditiile in care amortizarea este eliminata din valoarea
contabila bruta a activului.

291

O intreprindere achizitioneaza la 31.12.N-2 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10 ani. La
sfarsitul anului N instalatia este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat fiind de 84.000 lei.
Cazul 1 Cazul 2 ...... a) Contabilizati conform IAS 16 reevaluarea activului, b) Calculati si
contabilizati in cele doua cazuri pierderea din deprecirea.

310

O intreprindere achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10
ani. La sf anului N+1 are loc reevaluarea activului, valoarea justa 84.000 lei. Se considera ca surplusul din
reevaluare este transferat la rezultatul reportat pe masura ce activul este folosit in intreprindere. Prezentati
inregistrarile contabile pentru anul N+2

293

O intreprindere achizitioneaza la data de 31.12.N-1 o instalatie la costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 10
ani. A) La sf anului N+1 are loc o prima reevaluata a activului, valoarea justa 84.000 lei, b), c), d) Prezentati
tratamentul contabil al reevaluarilor in conditiile in care amortizarea este eliminata din valoarea
contabila bruta a activului.

292

O intreprindere achizitioneaza un utilaj a carui pret este de 200.000 lei. Contractul incheiat cu furnizorul
preveder efectuarea unei plati la livrare in suma de 90.000 lei, urmata de o plata ulterioara, peste 1 an , in
suma de 158.000 lei. a) Determinati costul si dobanda, b) Efectuati inregistrarile contabile aferente
tranzactiilor.

286

O intreprindere achizitioneza la 31.12.N-2 o instalatie la costul de 100.000 eli, amortizata liniar in 10 ani. La sf
anului N exista indicii ca instalatia este depreciata si se srabileste valoarea recuperabila, cunoascand :
valoarea justa=90.000 lei, costurile cedarii=15.000, valoarea de utilizare=70.000 lei. Calculati si contabilizati
pierderea din depreciere.

309

O intreprindere care activeaza in domeniul petrolier intr-o tara care nu dispune de legislatie pentru protejarea
mediului inconjurator genereaza contaminarea terenului. Cazul 1.., Cazul 2, Cazul; 3, Cazul 4, Aplicand
IAS 37, stabiliti daca entitatea poate sa constituie un provizion sau o datorie contingenta. Argumentati.

350

O intreprindere detine un mijloc de transport cu valoarea contabila de intrare de 200.000 lei si durata dee viata
utila de 10 ni, care a fost achizitionat la data la 31.12.N-1. La 31.12.N+1 activul este reevaluat la valoarea de
190.000 lei. La 31.12. N+3 din cauza schimbarilor in conditiile de exploatare si de piata, valoarea recuperabila
a activului este estimata la 120.000 lei. a) Contabilizati conform IAS 16 reevaluata activului la sf anului
N+1, B) Calculati si contabilizati pierderea din deprecierea la sf anului N+3, c) Stabiliti marimea pierderii
din
depreciereadetine
care un
trebuie
la sf
anului
N+5 si formula
contabila
corespunzatoare.
O intreprindere
utilaj reluata
specializat
pentru
productia
de ambalaje
din sticla,
cu valoare contabila de

314

intrare de 800.000 lei si durata de viata utila de 10 ani. Nu se poate estima valoarea reziduala a activului.
Utilajul a fost achizitionat si pus in funtiune la data de 31.12. N-1. a) Calculati si contabilizati pierderea din
deprecierea la sf anului N+1, b) Calculati si contabilizati reluarea pierderii din deprecierea la sf anului
N+3

312

O intreprindere este actionata in justitie de un angajat pentru despagubiri legate de un accident de munca.
Cazul 1., Cazul 2., Aplicamd IAS 37, stabiliti daca entitatea poate sa constituie un provizion sau o
datorie contingenta. Argumentati.

351

O societate a inchiriat un contract de leaseback pentru o utilaj in urmatoarele conditiile: cost 100 lei, amortizare
cumulata pana la data incheierii tranzactiei 30 lei, durata contractului de inchiriere 4 ani, pret de vanzare 150
lei. La sfarsitul perioadei de locatie, societatea va deveni proprietara bunului. Conform IAS 17, contabilizati
tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.

385

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiiile : cost =100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii=30lei, valoare contabila =70 lei este egala cu valoarea justa, iar pretul de
vanzare de 80 lei este mai mare decat valoarea justa de 70 lei. Durata contractului este de 6 ani, iar durata
estimata de utilizare a bunului, de 5 ani. Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17,
contabilizati tranzctia de leaseback la locatarul vanzator.

392

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiiile : cost =100 lei, amortizare
cumulata pana in momentul vanzarii=30lei, valoare contabila =70 lei este egala cu valoarea justa, iar pretul de
vanzare de 86 lei este mai mic decat valoarea justa de 70 lei. Pierederea este compensata prin plati viitoare de
leasing la un nivel sub cel al pretului pietei. Durata contractului este de 6 ani, iar durata estimata de utilizare a
bunului , de 5 ani. Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17, contabilizati tranzactia de
leaseback la locatarul vanzator.

391

154

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare cumulata
pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea justa egala cu valoarea contabila 70 lei, pretul de vanzare de 70 lei.
386
Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17, contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul
vanzator.
O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare cumulata
pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea contabila de 70 lei est egala cu valoarea justa , iar pretul de vanzare
de 60 lei este mai mic decat valoarea justa de 70 lei. Pierderea nu este compensata prin plati viitoare de
390
leasing la un nivel sub cel al pretului pieteti. Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17,
contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.
O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare cumulata
pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea contabila de 70 lei est mai mare decat valoarea justa egala cu 60
lei, egala cu pretul de vanzare de 60 lei Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17,
contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.

388

O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare cumulata
pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea contabila de 70 lei est mai mica decat valoarea justa egala cu 80 lei,
387
egala cu pretul de vanzare de 80 lei. Contractul de leasing a fost operational. Conform IAS 17, contabilizati
tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.
O societate a semnat un contract de leaseback pentru o cladire in conditiile: cost 100 lei, amortizare cumulata
pana in momentul vanzarii 30 lei, valoarea contabila de 70 lei est mai mica decat valoarea justa egala cu 80 lei,
389
iar pretul de vanzare de 75 lei este mai mic decat valoarea justa de 80 lei. Contractul de leasing a fost
operational. Conform IAS 17, contabilizati tranzactia de leaseback la locatarul vanzator.
O societate achiz la inceputul anului N un stoc de stofa de 10 lei. La sf anului N, ea estimeaza pt acest
stoc Precizati la ce valoare va fi evaluat stocul de stofa la sfarsitul anului N. Argumentati.

324

O societate achiz la inceputul anului N un stoc de stofa de 10 lei. Pretul general de vanzare prcaticat pe piata
pentru stofa este de 9 lei Precizati la ce valoare va fi evaluat stocul de stofa la sfarsitul anului N.
Argumentati.

325

O societate achiz un sistem de aerisire la costul de 500.000 lei. Conform cartii terhnice, acesta este garantat
pentru 200.000 de rotatii. Numarul de rotatii in primele luni de functionare este : 1 -1.200 rotatii, luna 2=1.500
rotatii, luna 3 =2.100 rotatii, luna 4=2.500 rotatii, luna 5=3.000 rotatii. Calculati amortizarea anuala in functie
de numarul de unitati de productie.

298

O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata
utila a cladirii la 25 ani. De asemenea, el estimeaza ca pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o
vechime de 25 de ani este de 290.000, cheltuieli cu cedarea 100.0000 lei. Calculati amortizarea anuala in
conditiile folosirii metodei liniare.

295

O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata
utila a cladirii la 25 ani. De asemenea, el estimeaza ca pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o
vechime de 25 de ani, iar firma anticipeaza vanzarea cladirii dupa 5 ani. Pretul de actual de vanzare pentru o
cladire similara cu o vechime de 5 ani este de 290.000. Calculati amortizarea anuala in conditiile folosirii
metodei liniare.

296

O societate achizitioneaza o cladire la costul de 800.000 lei. Consultantul imobiliar estimeaza durata de viata
utila a cladirii la 25 ani. De asemenea, el estimeaza ca pretul actual de vanzare pentru o cladire similara cu o
vechime de 25 de ani, iar firma anticipeaza vanzarea cladirii dupa 5 ani.Valoarea de piata a cladirii peste 5 ani
este de 90.000 lei, iar rata anuala de crestere a preturilor este de 1%. Calculati amortizarea anuala in
conditiile folosirii metodei liniare.

297

O societate are ca obiect de activitate achizitia si vanzarea de cladiri. Pe data de 07.04.N, aceasta a
achizitionat o cladire la costul de 1.000.000 lei. . Se cere: a) Recunosterea tranzactiilor pana la data la
care proprietatea imobiliara destinata vanzarii devine o investitie imobiliara evaluata la valoarea justa ,
b) Transferul cladirii la investitii imobiliare evaluate la valoarea justa la data de 05.08 N+1, c)
Recunoasterea ulterioara a modificarii valorii juste.

346

155

O societate are un activ imobilizat (utilaj) cu valoare contabila de 1.000.000 lei. Durata de viata utila este de 10
ani. Politica societatii in ceea ce priveste activele imobilizate este sa le reevalueze conform IAS 16 .
a) Contabilizati conform IAS 16 reevaluarea activului la sf primilor 2 ani de viata. b) Calculati si
contabilizati piederea din deprecierea la sf anului 4, c) Stabiliti marimea pierderii din deprecierea care
trebuie reluata la sf anului 6 si formula contabila corespunzatoare.

315

O societate are un iaht pentru care estimeaza cresterea fluxurilor de numerar cu o rata de 5%. Fluxul mediu
annual, calculat pe baza rezultatelor din ultimii 5 ani, este de 100.000 lei. Cheltuileile medii anuale, calculate
pe baza rezultatelor din ultimii 5 ani, sunt: TABEL: Calculati valoarea de utilizare (valoarea recuperabila) si
stabiliti daca activul este sau nu depreciat.

308

O societate ce are ca obiect de activitate productia de fonta a elaborat un plan de modernizare a fabricii sale,
fiind ocazionate urm cheltuieli: a) Achizitia unor piese de schimbb), c), d), e), f), g), a) Precizati si
argumentati care este tratamentul contabil al chelt ocazionate de modernizarea fabricii; b) Efectuati
inregistrarile contabile

288

O societate comerciala a achizi din import in cursul anului N, 1.000 de paltoane , cu scopul de a le revinde pe
piata interna a) Estimati valoarea realizabila neta (VRN) . Argumentati; b) Precizati valoarea la acre
trebuie evaluat stocul de marfuri.
O societate comerciala ce are activitate de productie a inreg in cursul unei luni chelt totale de productie de
462.100 lei. Calculati costul produsului principal

323
319

O societate comerciala detine o linie tehnologica pentru care se cunosc urmatoarel informatii: - Linia
tehnologica este specializata in productia de materiale textile, - La sfarsitul anului N-1, societatea a decis
reducerea volumului de productie cu 50% din cauza scaderii cererii pe piata. Acesta constituie un indiciu ca
linia tehnologica ar fi putut pierde in valoare - Capacitatea de productie este 1.800 buc .......... Determinati
valoarea fluxului de trezorerie pe care le genereaza linia tehnologica din utilzarea continua si din
cedarea la sfarsitul duratei de viata utila.

307

O societate comerciala fabrica produse finite in urm conditii: costuri direct aferenrte unitatilor produse 800.000
lei, regis fixa =120.000, .. A) Calculati costul de conversie alproduselor finite, b) Contabilizati
recunosterea initiala a stocurilor de produse finite, c) Stabiliti valoarea chelt de regie nealocate si
recunoasterea lor.

318

O societate comerciala fabrica produse finite in urmatoarel conditii: costuri cu materiile prime directe =500.000
lei, costuri cu intrerinerea sectiilor in care se fabrica produsele =70.000 lei, costuri inditrecte cu materiile prime
si materialele =80.000 lei, costuri indirecte cu forta de munca =160.000 lei, pierderi de materiale inregistarte la
valori neobisnuite =10.000 lei; costuri de vanzare =25.000 lei,. a) Calculati costul de conversie al
produselor finite, b) Contabilizati recunosterea initiala a stocurilor de produse finite.

317

O societate comericla a achizitionat din import in cursul anului N 1.000 kg portcoale cu scopul de a le revinde
pe piata interna. Costurile legate de achizitie au fost: valoare in vama 25.000 lei; taxe vamale 2.500 lei, TVA
platita in vama=1.000 lei, chelt de transp pe parcurs intern facturate de firma specializata =3.000 lei, chelt de
manipulare=100 lei, prime de asigurare mf=900 lei, reducere comerciala primta de la fz=600 lei, diferente de
curs valutar rez din plata fz extern 100.000 lei, costuri de depozitare =800 lei, costuri de vanzare =1.900 lei. a)
Determinati valoarea costului de achizitie, b) Contabilizati recunoasterea initiala a achzitiei stocurilor.

316

O societate detine un brevet pentru producerea unui medicament. Brevetul expira peste 4 ani. Societatea
estimeaza ca , in fiecare dintre urmatorii 4 ani, cererea pentru medicamentul respectiv va creste cu 20%.
Experienta arata ca societatile.. Calculati valoarea de utilizare.

306

O societate este proprietara unei cladiri, pe care o inchiriaza pe o durata de 5 ani altei societati. Contractul a
fost semnat pe data de 01.04.N. Chiriile sunt in valoare de 48.000 lei pe luna. Locatorul suporta cheltuielile de
cautare a locatarului, in valoare de 1.800 lei. Societatea decide sa inscrie in activ aceste cheltuieli si sa le
repartizeze pe intreaga durata a contractului. Costul de achizitie a cladirii a fost de 90.000 lei, iar durata de
utilizare, 50 ani. Conform IAS 17, precizati ce inregistrari contabile efectueaza locatorul pentru acest
leasing operational.

384

O societate este proprietatea unei cladiri, pe care o inchiriaza pe o durata de 5 ani altei societati. Contractul de
leasing operational a fost semnat pe data de 01.04N. Chiriile sunt in valoare de 48.000 lei/luna. Locatorul
suporta chelt de cautare a locatarului in valoare de 1.800 lei. Societatea decide sa inscrie in activ aceste chelt
si sa le repartizeze pe intreaga durata a contractului. Costul de achizitie al cladirii a fost de 90.000 lei, iar
durata sa de utilizare, 50 de ani. Precizati conform IAS 17, ce inregistrari contabile efcetueaza locatarul.

381

156

O societate isi reevalueaza cladirile si decide sa incorporeze reevaluarile in situatiile sale financiare.
Urmatoarele informatii sunt reevaluate: a), b) c) Prezentati un extras din situatiile financiare la data da
31.12. N+1

302

O societate livreaza unui client marfuri in valoare de 6.188 lei. Clentul constata ca o parte din marfuri prezinta
defecte si intenteaza firmei un proces judecatoresc. .. Aplicand IAS 37, contabilizati la fiecare sf de an
modificarea provizionelor.

357

O societate utilizeaza , ca sediu central administrativ, incepand cu data de 01.05.N+1, o cladire pe care
anterior o inchiriase tertilor in baza unui contract de leasing operational . Se cere: a) Recunoasterea
modificarii valorii juste pentru investitia imobiliara, b) Recunoasterea transferului investitiei imobiliare
la imobilizari corporale. c) Amortizarea cladirii

347

O societate vinde o investitie imobiliara, a carei valoare justa a fost la 31.12N de 10.000 lei. Pretul de vanzare
din contractul de vanzare este de 15.000 lei, iar chelt legate de vanz =1.000 lei. Calculati si contabilizati
castigul sau pierderea care rezulta din cedarea investitiei imobiliare.

348

O societate vinde un utilaj achizitioneaza la costul de 100.000 lei, amortizeaza cumulata pana la data vanzarii
fiind de 30.000 lei. Pretul de vanzare din contractul de vanzare este de 125.000 lei, iar cheltuielile legate de
vanzare sunt de 10.000 lei. Calculati si contabilizati castigul sau piederea care rezulta din
derecunoasterea utilajului.

301

O societatea comerciala achizitionata o cladire si terenul pe care este situata aceasta la pretul unic de 170.000
lei, durata de viata utila estimata 50 ani. Pretul estimat al activelor, daca ar fi fost achizitionate separat, este de
20.000 lei pentru teren si 180.000 lei pentru cladire. La data achizitiei terenul este evaluat la valoarea justa de
25.000 lei. a) Contabilizati achizitia terenului si a cladirii, b) Contabilizati reevaluarea terenului, c)
Precizati care dintre cele doua imobilizari se amortizeaza si calculati amortizarea aferenta

300

P
Pe baza datelor anterioare (problema 382 ), conform IAS 17, pentru locator se cer urmatoare: a)
Recunosterea initiala a constractului de leasing,. B) Precizati cum sunt tratate platile de leasing de
incasat, calculand in fiecare an rambursarea principalului si venitul financiar aferent, c) Inregistrarile
contabile aferente primului an, d) Primirea mijlocului de transpoart returnat la sf contractului.

383

Pe baza datelor de la exemplul precedent (prob 313), calculati amortizarea aferenta anului N+4.

313

Pe baza datelor din problema anterioara (378) , conform IAS 17, pentru locatar se cere: a) In cazul
evaluarii ulterioare a leasingului financiar, precizati in fiecare din cei 5 ani cum trebuie impartite platile
minime de leasing si inregistrarile contabile care se efectueaza, b) Calculati chelt cu amortizarea ,
conform precizarilor din IAS 17, c) Contabilizati exercitarea optiunii de cumparare la sf contractului de
leasing.

379

Pe baza datelor din problema precedenta (prob 337) , prezentati conform IFRS 5, inregistrarile contabile
efectuate de entitate la data de 31.12. N+1, in masura in care valoarea justa diminuata cu chelt generate
de vanza este: a) 428.000, b) 431.000 lei.

338

Pentru anul care urmeaza, estimarile furmizeaza urm date : 60% din produse vandute nu vor fi inreg defecte.
Se cere: a) Aplicand metota statistica " valoare preconizata" din IAS 37, estimati valoarea recunoscuta
ca provizion, b) Recunoasterea initiala a provizionului.

352

Pentru un activ cu durata de viata utila de 10 ani se cunosc urmatoarele informatii: TABEL : (An , Amortizare
cumulata, Valoarea recuperata) Stabiliti la sfarsitul fiecarui an daca activul este sau nu depreciat.

303

S
Se considera ca societatea Alfa SA a achizitionat la data de 01.01.N o masina agricola ce are o durata de viata
economica de 8 ani. Costul masinii a fost e 1.200 lei Optiunea A., Optiunea B .., Conform IAS 17,
clasificati, pentru cele doua optiuni, contractul de leasing
Se cunisc urmatoarele informatii despre activele unei entitati: TABEL: Denumire activ, Valoare justa, Costuri
generate de vanzare, Valoare de utilizare. Calculati valoarea recuperabila (VR)
Se cunosc urmatoarel informatii ( in lei) ( TABEL - Rezultat inainte de impozit =1.000.000 ) Sa se
elaboreze Situatia fluxurilor de trezorerie stiind ca pentru determinarea fluxului net din exploatare se
utilizeaza metoda indirecta.
Se cunosc urmatoarele informatii (in lei): TABEL ( Terenuri evaluate la cost =630.000 ) Sa se contabilizeze
Situatia pozitiei financiare conform IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" (revizuit)

157

373
304
282

276

Se dau urmatoarele cazuri: a) Se achizitioneaza o cladire la un cost 200.000 lei cu scopul de a fi vanduta in
cursul normal al activitatii, b) , c), d), e),f), g), h) ( se achiz numai caldiri). Precizati care este tratamentul
contabil aplicat categoriilor de imobilizari corporale de mai sus.

341

Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12. N despre entitatea Alfa SA (in lei): TABEL ( Clineti =
1.000.000 ...) Sa se det total active curente si total datorii necurente conform modelului Situatiei
pozitiei financiare din IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare".

278

Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12. N despre entitatea Alfa SA (in lei): TABEL ( Terenuri detinute
in vedrea utilizarii (evaluate la cost) =100.000...) Sa se det totalul activelor necurente si al datoriilor
277
curente conform modelului Situatiei pozitiei financiare din IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare".
Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12.N despre entitatea Alfa SA (in lei): TABEL ( Venituri din
dobanzi = 200.000 .) Sa se prezinte Profitul sau pierderea exerccitiului stiind ca entitatea
delimiteaza chelt din exploatarea dupa functii conform regulilor prevazute de norma IAS 1

281

Se dau urmatoarele informatii disponibile la 31.12.N despre entitatea Alfa SA (in lei): TABEL (Venituri din
vanzarea marfurilor =200.000 .) Sa se prezinte Profitul sau pierderea exercitiului stiind ca
entitratea delimiteaza chelt dinexploatare dupa natura conform regulilor prevazute de norma IAS 1

280

Situatia stocurilor de marfuri pentru un magazin mixt se prezinta dupa cum urmeaza: TABEL (Specificare,
Cantitate, Cost, VRN) Calculati valoarea la care va fi evaluat in bilant stocul de marfuri pentru magazinul
mixt. Argumentati.

326

Situatia stocurilor de marfuri Rochii dama pentru un magazin specializat in vanzarea acestora se prezinta dupa
cum urmeaza: TABEL ( Specificare, Cantitatem Cost,, VRN ) Calculati valoarea la care va fi evaluat in bilant 327
stocul de marfuri pentru magazinul specializat . Argumentati.
Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este : 01.08. -SI =10 buc *1.000 lei, 05.08. - intrari
=20buc x 2.000 lei Calculati valoarea iesilor din data de 25.08. si valoarea stocului final in conditiile
utilizarii metodei FIFO.

321

Situatia stocurilor in luna august este : 01.08. - stoc initial 10 buc x 5.000 lei, 08.08. - intrari 20 buc x 2.000 lei,
.Calculati valoarea stocului final evaluat prin formula costului mediu ponderat, in conditiile in care
media se calculeaza dupa receptia fiecarei livrari.

322

Societatea Alfa achizitioneaza o instalatie la costul de 500.000 lei, in luna octombrie anul N. Constractul
prevede ca in caz de reziliere Contabilizati: a) Pierderea din depreciere , conform IAS 36, b)
Recunoasterea provizionului, conform IAS 37

360

Societatea Alfa are ca obiect de activitate achizitia marfurilor in scopul revanzarii. Alfa a incheiat un contract
ferm de vanzare a) Analizati, conform IAS 37, in ce masura contractul este oneros, b) Contabilizati
recunoasterea provizionului

359

Societatea Alfa organizeaza execursii cu miniaeronave intre doua statiuni turistice a) Contabilizati
recunosterea achizitiei, b) Contabilziati recunoasterea amortizarii in conditii utilizate metodei liniare

294

Societatea Alfa prezinta la data bilantului urm active: i) O instalatie construita de societate pentru un clinet al
sau care nu i-a fost vanduta acestuia pana la la data bilantului, ii) O casa achizitionata intr-o alta localitate, in
care salariatii sunt cazati cand sunt trimisi in delegatie, iii) Camere de luat vederi cumparate de la un furnizor,
prin care se controleaza accesul in sediul soc si sistemul informatic, societatea avand ca profil conceperea si
vanzarea de programe informatice. Analizati in ce masura activele de mai sus pot fi recunoscute in bilant
ca imobilizari corporale.

283

U
Un producator ofera garantie la produsele vandute. Prin contractul de vanzare el se angajeaza sa remedieze,
prin reparare sau inlocuit, produsele .. Cazul 1, . Cazul 2, Cazul 3., Aplicand IAS 37, stabiliti daca
entitatea poate sa constituie un provizion sau o datorie contingenta. Argumentati.

349

Un utilaj a fost achizitionat la valoarea de 200.000 lei la data de 31.12.N-1, durata de viata utilia 5 ani, valoarea
reziduala nula. Durata de viata utila ramasa a fost revizuita la 7 ani la data de 31.12. N+2. Calculati
amortizarea in fiecare dintre cei 3 ani. Argumentati.

299

158