Sunteți pe pagina 1din 3
ANEXA | SINTEZA PRIVIND INDEMNIZATIILE PARLAMENTARILOR , VARST DE PENSIONARE/CUANTUMUL PENSIEL DIN UNELE TART ALL UNIONMEUROPENE TARA | INDEMNIZATIE | WARSTA PENSTONARE ‘ons TUNAK ERO Teiepermenters 35 Ga rn ea a Spl Partum 2107 séemi——_[ecatueavandoui ase pts py 7% Faron aon aa ay —— a a — : = | | Se Ta 7% inva aa ala 79-aml SSaviconstons) | "huntn somes a 20 ean de vie ue “ ae ‘Spex —| as ——| vara | rat nC > eta TT cn nar ar ea de ekine inns ui ft amin |eiminieres tne | 6hdea pea coe cael Franca: Facto de felipe pose 6 Sams | - : a5 Sara} aap a par va ‘alt nan 13 en ponte une a6 a - Slat sna esi =) eae — apt eras LAT een al a TSE vee evden | crbdhepaa hxc inn mand Gn rence else a pnd Apia dip de mec pron tO | Gresia [S780 caro far, 75% in dean ~ pens minim = 1500 euro nar sunt Find importa {persia maxima 0% din indemnizai, adi cou 4500 _____| bana se abtine dupa 17 an de activate in Pararent 1 ~ ini 92672 pe at sama forfelard de pense rerezntt de maxim "3 oF “maxim 98424 pean 65 deani ‘aloareaporsiet enue simu poate dopast ma mult de 1.3 —e _| _ ‘slr a . ren vagerd. ne 20-57 6% din remuncraia Bru, 1) tat S468 60 deni Cuneti de numiral de ain Parken 20% penta § ani de mandat, 0% pentn 15 ani de mand) ita 2008 ‘25 ani baat, 6 de ani] -poivt epi penerae,neeisend preveer spoils ene! Ta | Marea Brians 75086 anual 5 dean hart Tee de conti a istomul public de pons ‘lide fame - 1s | Polonia 2514 5 de abba Tunefe de conta la stemul public de pens {60de ani fore 6 | Partugatia S074 anual ‘Sdeant ‘neni preveder speciale pa petsionare, parlameniart prmese doar 4% din 17. | Stovacia | 2000 catariu matin pe remuneraie pani activilstea lor pulamenar, cea ce sconomie 3) chivaleaa cu cca 80 euro lunar = diferent. funeje de Tungimca madiuul.Penitw cel 2813 6Sdeani Pin 9 ani 80% din indermizai, tie 9 gH ani de Ws ndat 90% din indemnizati, ae pete I] a de mandat "100s din indemnizatie 1) Ungaria bss SSeeanh parsia se oiyine dupa eel pajin Sani de mandat, ta L “implies viride $8 dean Rominia 1575 Beem Tuneye de combs l istemul public de pens ANEXAZ Sitwatie statistica privind benefiiari de lei speciale (pens serviciw) cent in plata la finele luni agus 2010 {moment cdnd au fost eliminate) rare ea same eas ssn Namie pose | apt ws ta sates] Tem | Mera | ae mies ay aE ey | ee —— : : 7 ere sas a ‘avigant Ee din aviatia civila (2074euroy | (401 euro) (1672 curod Deen | Sane mae “| chim) Stn — tga wou WE ae Sete paiaty mee poser | gitar | gig So eer ne 5 Pattamentari ef. Legit nr. 962006 516. 3.42 Te TSI3 : sf [am | ote Seta sane es deals pane go arama oe oe ee ele eee aie | acm i

S-ar putea să vă placă și