Sunteți pe pagina 1din 28

1.

Capacitatea de exercitiu restransa a unei persoane incepe la vrsta de :


a.
14 ani
b.
16 ani
c. 18 ani
2. Dupa felul subiectelor lor, raporturile civile pot fi grupate in:
1) raporturi numai intre persoane fizice
2) raporturi numai intre persoane juridice
3) raporturi mixte - intre persoane fizice si persoane juridice
Sunt corecte raspunsurile:
a. 1 + 2; b.
1 + 3; c.
1+2+3.
3. Nu au capacitatea de exercitiu:
1) minorii
2) persoanele puse sub interdictie judecatoreasca
3) persoanele internate intr-un spital de boli neuro-psihice
Sunt corecte raspunsurile:
a. 1+2;
b. 1+3;
c. 1+2+3.
4. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt:
a.
principiul actului juridic, principiul egalitatii in fata legii, principiul ocrotirii
drepturilor civile
b.
principiul acordului de vointa, principiul actului juridic, principiul egalitatii in fata
legii
c.
principiul ocrotirii drepturilor civile al garantarii proprietatii private, egalitatii in fata
legii
5. Dintre izvoarele specifice ale dreptului civil amintim:
a.
Decretul nr.31/1954, Legea nr.319/1944, Legea nr.603/1943, Legea 105/1992
b.
Legea nr.16/1994, Legea nr.167/1958, Legea nr.31/1990
c.
Legea 112/1995, Legea nr.16/1994, Legea 319/1944
6. Minori cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani pot sa incheie acte juridice:
a.
cu incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui
b.
reprezentarea lor legala este facuta de parinti

c.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

numai cu incuviintarea prealabila a tutorelui


Capacitatea de folosinta are urmatoarele caractere juridice:
a.
generalitatea, legalitatea, impersonalitatea, egalitatea capacitatii civile
de folosinta, universalitatea
b.
inalienabilitatea, legalitatea, generalitatea
c.
egalitatea capacitatii civile de folosinta , intangibilitatea,
generalitatea, suveranitatea
Capacitatea civila de exercitiu - caracteristici
a.
legalitatea, generalitatea, imprescriptibilitatea, intangibilitatea, obligativitatea
b.
legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, imprescriptibilitatea
c.
egalitatea capacitatii de exercitiu a persoanelor juridice, legalitatea, generalitatea
Structura raportului juridic este alcatuita din urmatoarele elemente:
a.
subiectele raportului juridic, obiectul raportului juridic, partile raportului juridic
b.
subiectele raportului juridic, continutul, obiectul raportului juridic
c.
obiectul raportului juridic, continutul raportului juridic, drepturile si
obligatiile partilor
Caracterele raportului juridic civil sunt:
a.
caracterul social, legal, dublu volitional, egalitatea juridica a partilor
b.
caracterul dublu volitional, egalitatea juridica a partilor, volitional
c.
caracterul dublu volitional, social, egalitatea juridica a partilor
Actul juridic este:
a.
o fapta care se produce independent de vointa omului prin care se nasc
efecte juridice
b.
este o actiune umana prin care nu s-a urmarit producerea unor efecte juridice
dar care totusi genereaza prin consecintele ei, astfel de efecte sau un
eveniment ori
stare de fapt de care legea leaga anumite efecte juridice
c.
este o actiune umana facuta cu scopul de a produce efecte juridice
Capacitatea de folosinta incepe:
a.
la implinirea varstei de 14
ani b. la implinirea varstei de
18 ani c. de la nastere
Regula prin care o persoana de sex feminin dobandeste deplina capacitate de
exercitiu o intalnim la implinirea varstei de :
a.
15 ani
b.
16 ani

c.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

18 ani
Persoana de sex feminin prin casatorie dobandeste in situatii exceptionale deplina
capacitate de exercitiu la implinirea varstei de:
a.
18 ani
b.
16 ani
c.
15 ani
Capacitatea de folosinta a persoanei juridice ia sfarsit :
a.
atunci cand s-a implinit termenul pentru care a fost constituita
b.
indeplinirea scopului sau constatarea imposibilitatii indeplinirii scopului
c.
in momentul incetarii persoanei juridice insasi
In functie de nationalitatea persoanei juridice acestea pot fi:
a.
persoane juridice straine, persoane juridice romane, persoane juridice cu sediul in
strainatate
b.
persoane juridice romane, persoane juridice straine, persoane juridice
multinationale
c.
persoane juridice romane, persoane juridice straine, persoane juridice
multinationale, persoane juridice cu sediul atat in tara cat si in strainatate
Drepturile patrimoniale
a.
sunt acele drepturi care pot fi exprimate baneste si au un continut economic
b.
sunt acele drepturi ce nu au un continut evaluabil in bani si nici natura economica
c.
sunt acele drepturi care pot fi exprimate baneste in functie de continut fiind reale si de
creanta
In functie de criteriul opozabilitatii lor, obligatiile pot fi:
a.
- obligatiile obisnuite
- obligatiile opozabile si tertilor
- obligatiile reale
b.
- obligatii opozabile tertilor
- obligatii reale
- obligatii pozitive si negative
c.
- obligatii obisnuite
- obligatii complexe
- obligatii afectate de modalitati
In functie de structura lor obligatiile sunt:
a.
- obligatii complexe
- obligatii pure si simple
- obligatii afectate de modalitati

b.

20.

21.

22.

23.

24.

- obligatii pure si simple


- obligatii afectate de modalitati
- obligatii de mijloace
c.
- obligatii complexe
- obligatii pure si simple
- obligatii obisnuite
In raport cu natura lor si clasificarea data de lege bunurile imobile sunt:
a.
- imobile prin natura lor
- imobile prin destinatia lor
- imobile prin obiectul la care se aplica
b.
- imobile prin natura lor
- imobile prin destinatia lor
- imobile prin anticipatie
c.
- imobile prin natura lor
- imobile prin destinatia lor
- imobile dobandite prin uzucapiune
Bunurile mobile potrivit clasificarii facute de Codul Civil sunt:
a.
- mobile prin natura lor
- mobile prin determinarea legii
- mobile prin anticipatie
b.
- mobile prin anticipatie
- mobile prin determinarea legii
- mobile prin efectele posesiunii
c.
- mobile prin natura lor
- mobile prin anticipatie
- mobile prin obiectul la care se aplica
Bunurile fungibile sunt acele bunuri:
a.
care in executarea unei obligatii pot fi inlocuite cu altele
b.
nu pot fi inlocuite cu altele
c.
sunt bunuri care produc periodic fructe
Bunurile frugifere sunt:
a.
bunuri ce produc periodic fructe civile
b.
bunuri ce nu produc fructe civile
c.
bunuri care, in executarea unei obligatii nu pot fi inlocuite unele cu altele
Bunurile determinate generic sunt acele bunuri care :
a.
sunt indicate numai anumite insusiri si caracteristici ale speciei sau categoriei din care
fac parte
b.
sunt bunuri in care particularizarea sau individualizarea lor se face prin numarare,
cantarire, masurare
c.
sunt bunuri ce pot fi inlocuite in executarea obligatiilor

25. Titlurile de valoare sunt :


a.
bonuri de tezaur, cambia, CEC-ul
b.
girul, andosamentul, biletul la ordin
c.
biletul la ordin, cambia, CEC-ul, bonuri de tezaur
26. Trasaturile (elementele definitorii) actului juridic civil sunt:
a.
existenta unei manifestari de vointa
b.
intentia manifestarii de vointa de a produce efecte juridice si sa fie in conformitate
cu legea, manifestarea sa se faca in conformitate cu legea, efectele urmarite fiind
de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic concret
c.
ambele variante
27. In functie de efecte - actele juridice se clasifica in:
a.
consensuale, solemne, constitutive
b.
constitutive, translative, declarative
c.
constitutive, consensuale, translative
28. In functie de scopul urmarit, actele juridice se clasifica in:
a.
acte cu titlu oneros, acte cu titlu gratuit
b.
acte solemne, acte cu titlu oneros, acte cu titlu gratuit
c.
acte cu titlu gratuit, cu titlu oneros, solemne, declarative
29. In functie de momentul producerii efectelor avem:
a.
acte juridice incheiate intre vii (inter vivos), acte pentru cauza de moarte (mortis
cauza)
b.
acte intre vii, acte solemne, acte pentru cauza de moarte
c.
acte intre vii, pentru cauza de moarte, afectate de modalitati, pure si simple
30. In functie de modul de executare actele juridice se impart in :
a.
acte cu executare dintr-o data, cu executare succesiva, cu continut predeterminat
b.
acte cu executare dintr-o data, cu executarea succesiva, cu continut predeterminat
si fara un continut predeterminat
c.
cu executare dintr-o data, cu executarea succesiva
31. Conditiile esentiale ale unei conventii prevazute de art.948 C.Civ. sunt urmatoarele:
a.
capacitatea de a contracta, consimtamantul volabil al partilor care se obliga, un
obiect determinat
b.
capacitatea de a contracta, vointa partilor, un obiect determinat, un termen prevazut
de lege
c.
capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partilor care se obliga, un
obiect determinat o cauza licita
32. Conditiile consimtamantului sunt:
a.
sa fie dat de o persoana cu discernamant, sa fie exteriorizat, exprimat cu intentia de a
produce efecte juridice, sa nu fie afectat de vreun viciu de consimtamant ;

b.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

sa fie dat in conformitate cu legea, sa fie exteriorizat, sa produca efecte juridice, sa


nu fie lovit de nulitate
c.
sa fie dat de o persoana cu discernamant, sa fie exteriorizat, exprimat cu intentia de
a produce efecte juridice, sa nu fie afectat de nulitate, eroare, dol
Viciile de consimtamant sunt:
a.
eroarea, dolul, violenta, leziunea
b.
eroarea, dolul, violenta, leziunea, nulitatea
c.
eroarea, dolul, violenta, leziunea, precaritatea, clandestinitatea
Eroarea viciu de consimtamant imbraca cele doua forme enuntate in art.954 cod civil
si anume:
a.
eroarea asupra substantei obiectului si asupra persoanei
b.
eroarea indiferenta si eroarea obstacol
c.
eroarea de fapt, de drept, eroarea inexpresiva
Dolul ca viciu de consimtamant se clasifica astfel:
a.
dol principal, incident, dolus malus
b.
dol principal, incident, dolus bonus, dolus malus
c.
dol principal, dol secundar, dolul malus, dolul bonus, dol sub forma captatiei sau
a sugestiei
Conditiile dolului sunt:
a.
sa fie determinant pentru incheierea actului
b.
sa fie determinant pentru incheierea actului, sa provina de la cealalta parte
c.
sa fie determinant pentru incheierea actului, sa provina de la cealalta parte,
sa produca un prejudiciu
Violenta se clasifica in functie de persoana asupra careia se indreapta amenintarea astfel:
a.
asupra persoanei care urmeaza sa contracteze
b.
asupra persoanei care urmeaza sa contracteze asupra sotului, sotiei
c.
asupra persoanei care urmeaza sa contacteze asupra sotului, sotiei,
descendentilor, ascendentilor
Actele juridice care pot fi anulate pentru leziune trebuie sa intruneasca urmatoarele cerinte:
a.
sa fie acte civile de administrare
b.
sa fie incheiate de minorul intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea
ocrotitorului legal, sa fie lezionare pentru minor
c.
sa fie acte civile de conservare, sa fie incheiate de minorul intre 14-18 ani,
singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal, sa fie lezionare pentru minor
Obiectul actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a.
sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil
b.
a fie licit, sa fie moral, sa fie posibil, sa fie determinat sau determinabil, sa existe,
sa fie in circuitul civil

c.

sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie licit, moral posibil,
sa existe, sa fie un bun mobil
40. Cauza (scopul) actului juridic civil trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
de valabilitate:
a.
cauza sa existe, sa fie reala, sa fie licita si morala
b.
cauza sa existe, sa fie reala, sa nu fie falsa, sa fie licita, o cauza comuna
c.
cauza sa existe, sa fie reala, sa nu fie falsa, cauza sa reprezinte vointa partilor
41. In sens larg cerintele de forma ale actului juridic privesc :
a.
forma ceruta pentru a proba
b.
forma ceruta pentru validitatea actului juridic, pentru a proba, pentru
opozabilitate fata de terti
c.
forma ad validitatem - ceruta pentru validitatea actului, ad probationem - pentru
a putea proba
42. Termenul in functie de beneficiar poate fi :
a.
in favoarea debitorului
b.
in favoarea creditorului
c.
in favoarea atat a debitorului cat si a creditorului
43. Regula in functie de beneficiarul termenului o constituie:
a.
termenul in favoarea debitorului
b.
termenul in favoarea creditorului
c.
termenul atat in favoarea creditorului cat si a debitorului
44. In functie de izvor termenele pot fi (voluntar):
a.
voluntar
b.
judiciar
c.
voluntar, legal, judiciar
45. Conditia este :
a.
un eveniment viitor si nesigur ca realizare de care depinde existenta actului juridic
b.
un eveniment viitor ca realizare de care depinde insasi existenta
drepturilor subiective civile si a obligatiei civile corelative
c.
este evenimentul viitor si sigur ca realizare, pana la care se amana fie inceperea,
fie stingerea posibilitatii de exercitare a dreptului subiectiv si respectiv de a cere
executarea obligatiei civile corelative
46. Termenul suspensiv este:
a.
acela care, pana la implinirea lui, amana inceputul exercitiului dreptului subiectiv
si al indeplinirii obligatiei
b.
amana stingerea exercitiului dreptului subiectiv si indeplinirea obligatiei
civile corelative, pana la implinirea lui
c.
este instituit fie prin conventia partilor, fie de acte normative

47. Conditia cauzala depinde de:


a.
hazard si nu este nici in puterea creditorului si nici a debitorului
b.
este cea care depinde exclusiv de vointa unei parti
c.
este cea care depinde de vointa uneia din parti si de un fapt exterior
48. Conditia rezolutorie este acea conditie a carei realizare depinde de:
a.
de un eveniment viitor si incert
b.
desfiintarea obligatiilor si drepturilor subiective civile
c.
depinde exclusiv de vointa unei parti
49. In functie de beneficiarul obligatiei, sarcina poate fi :
a.
in favoarea dispunatorului, a gratificatului, a creditorului
b.
in favoarea dispunatorului, a gratificatului, a debitorului
c.
in favoarea dispunatorului, gratificatului, a unui tert
50. Efectele actului juridic sunt guvernate de trei principii:
a.
principiul fortei obligatorii, al irevocabilitatii, al relativitatii
b.
principiul fortei obligatorii, principiul pacta sunt servanda, principiul relativitatii
c.
principiul fortei obligatorii, relativitatii, legalitatii
51. Conform principiului fortei obligatorii:
a.
actul juridic incheiat se impune intre parti intocmai ca legea
b.
conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante
c.
conventiile se pot revoca prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate
de lege
52. Conform principiului relativitatii actelor juridice persoanele pot avea una din
urmatoarele pozitii:
a.
parte a actului juridic civil - tert (cel de-al treilea) - debitor
b.
parte a actului juridic civil avand cauza, creditor
c.
parte a actului juridic, tert, avand cauza
53. Tertii (penitus extranei) sunt persoane:
a.
straine actului juridic ce nu au participat in nici un fel la incheierea lui
b.
straine actului juridic care nu au participat la incheierea actului juridic dar pot
profita sau pot avea obligatii ca urmare a legaturii lor juridice cu una dintre
partile actului juridic
c.
ce nu sunt straine actului juridic si care au profitat de pe urma actului juridic civil
54. Avanzii - cauza (habentes causam) sunt:
a.
succesorii universali, succesorii cu titlu particular, creditorii chirografari
b.
succesorii cu titlu universal, creditorii chirografari, debitorii
c.
succesorii universali, succesorii cu titlu universal, creditorii chirografari

55. Succesorul universal este acela care :


a.
dobandeste o fractiune dintr-un patrimoniu
b.
dobandeste un patrimoniu
c.
dobandeste un drept individual
56. Actiunea revocatorie sau pauliana este actiunea civila prin care :
a.
o persoana interesata - parte sau tert, poate sa ceara instantei de judecata sa stabileasca
existenta si intinderea actului real si sa inlature actul simulat prin care este ascunsa
adevarata manifestare de vointa a partilor
b.
creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor in frauda
drepturilor sale
c.
creditorul chirografar exercita in numele debitorului sau, subrogandu-se lui,
drepturile si actiunile patrimoniale, a caror exercitare acesta o neglijeaza sau o
respinge
57. Actiunea in declararea simulatiei este o actiune prin care:
a.
creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor in frauda
drepturilor sale
b.
creditorul chirograf exercita in numele debitorului sau, subrogandu-se lui, drepturile
si actiunile patrimoniale, a caror exercitare acesta o neglijeaza sau o respinge
c.
persoana interesata poate cere instantei de judecata sa stabileasca existenta si
intinderea actului real si sa ceara inlaturarea actului simulat
58. Actiunea oblica este:
a.
actiunea civila prin care creditorul chirografar exercita in numele debitorului sau,
subrogandu-se lui, drepturile si actiunile patrimoniale
b.
creditorul poate sa ceara anularea actelor juridice facute de debitor in frauda
drepturilor sale
c.
persoana interesata poate cere instantei sa stabileasca intinderea actului real si sa
inlature actul simulat
59. Nulitatea actului juridic este:
a.
o sanctiune de drept civil care lipseste actul juridic de efectele contrare legii
b.
o sanctiune de drept civil prin care se descurajeaza incercarile de a infrange vointa legii
c.
o sanctiune de drept civil ce are ca efecte repunerea in situatia anterioara (restitutio
in integrum)
60. Functiile nulitatii sunt:
a.
sanctionatorie, preventiva, executorie
b.
sanctionatorie, preventiva, mijloc de garantare a principiului legalitatii
c.
preventiva, reparatorie, sanctionatorie, compensatorie
61. Nulitatea absoluta este sanctiunea care se aplica:

a.

cand normele legale nerespectate ocrotesc un interes general sau obstesc


atunci cand nu sunt respectate normele juridice care ocrotesc un interes particular
c.
cand nu sunt respectate normele ce privesc atat interesul general, obstesc cat si pe cel
particular
Nulitatea absoluta opereaza in urmatoarele cazuri:
a.
lipsa totala a consimtamantului, lipsa sau nevalabilitatea obiectului juridic civil, lipsa
cauzei, cauza ilicita sau imorala
b.
incalcarea ordinii publice, frauda legii
c.
in ambele situatii
Nulitatea relativa poate fi operanta in urmatoarele cazuri:
a.
atunci cand exista vicii de consimtamant
b.
lipsa discernamantului in momentul incheierii actului
c.
in ambele situatii
Nulitatea relativa
a.
nu poate fi acoperita prin confirmare
b.
este imprescriptibila
c.
este prescriptibila
Nulitatea se clasifica in:
a.
nulitatea totala si partiala, absoluta si relativa, de fond, de forma
b.
expresa, virtuala
c.
ambele variante
Prescriptia extinctiva este:
a.
o sanctiune de drept civil care stinge dreptul la actiune avand un obiect patrimonial,
daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege
b.
un mijloc de a dobandi proprietatea sau de a stinge dreptul subiectiv civil si
obligatia civila corelativa
c.
este o institutie de drept civil prin care se stinge un drept, subiectul de drept
nemaiavand posibilitatea exercitarii drepturilor si obligatiilor sale civile
Prescriptia extinctiva se deosebeste de:
a.
prescriptia achizitiva
b.
decaderea, termenul extinctiv
c.
ambele variante
Prescriptia este reglementata:
a.
de Decretul nr.167/1958
b.
Codul Civil, Codul familiei, Legea societatilor comerciale, s.a.m.d.
c.
ambele variante
b.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69. Actiuni reale prescriptibile sunt:


a.
actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata, actiunea
in revendicare imobiliara pentru cazurile de avulsiune, actiunea posesorie
b.
actiunea confesorie, actiunea de revendicare, imobiliara, actiunea in
revendicare mobiliara, actiunea revocatorie
c.
actiunea oblica, actiunea pauliana, actiunea in declararea simulatiei, actiunea
in revendicare mobiliara, actiunea in revendicare imobiliara, actiunea
posesorie
70. Cererile privitoare la posesiune vor fi admise daca:
a.
nu au trecut 2 ani de la tulburare sau deposedare
b.
nu au trecut 3 ani de la tulburare sau deposedare
c.
nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare
71. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca posesia sunt:
a.
sa fie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar
b.
sa fie continua, neintrerupta, netulburata, sub nume de proprietar
c.
sa fie continua, neintrerupta, neviciata, netulburata, publica si sub nume
de proprietar, sa fie intemeiata pe dreptul de uzufruct
72. Sunt actiuni nepatrimoniale care sunt prescriptibile extinctiv:
a.
actiunea in anulabilitate a unui act juridic
b.
pretentiile patrimoniale ce insotesc actiunile nepatrimoniale
c.
ambele variante
73. Termenul general de prescriptie extinctiva este de:
a.

3
ani
b.

an

c.

5
ani
74. In functie de durata lor termenele se impart in:
a.
termene generale si termene speciale
b.
termen mai mare decat termenul general, termen mai mic decat termenul general
c.
termenul general, termene mai mari decat termenul general, termene mai
mici decat termenul general
75. Termene speciale prevazute in Decretul nr.167/1958: pentru viciile ascunse fara viclenie
ale unui lucru transmis sau unei lucrari executate, termenul este de:
a.
6 luni
b.
1 an
c. 3 ani
76. Dreptul la actiune pentru restituirea pretului biletelor pentru spectacolele care nu au mai
avut loc se prescrie in:
a.
3 luni de la data cand urma sa aiba loc spectacolul
b.
60 de zile

c.

30 de zile
77. Actiunea pentru stabilirea filiatiei fata de mama se prescrie:
a.
intr-un an de la nasterea copilului
b.
in 6 luni de la nasterea copilului
c.
nu se prescrie in timpul vietii copilului
78. Actiunea in tagaduirea paternitatii se prescrie in termen de :
a.
1 an de cand tatal a cunoscut despre nasterea copilului
b.
6 luni
c.
3 ani
79. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita in termen de:
a.
6 luni de la nasterea copilului
b.
1 an
c.
oricand
80. Dreptul de optiune succesorala are termen de prescriptie de:
a.
1 an
b.
6 luni
c.
este imprescriptibil
81. Pentru viciile unor constructii prescriptia curge de la data descoperirii lor, insa cel mai
tarziu
de la implinirea termenului de . ani de la predarea lucrarii:
a.
1 an
b.
6 luni
c.
3 ani
82. Pentru anularea unui act juridic pe motive de violenta prescriptia incepe sa curga:
a.
de la momentul incetarii violentei
b.
de la 6 luni de cand a incetat violenta
c.
in termen de 1 an de cand a incetat violenta
83. Pentru dreptul la repararea pagubei produse prin fapta ilicita prescriptia curge:
a.
de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba cat si
pe cel ce raspunde de ea
b.
la 1 an de cand s-a comis paguba
c.
la 6 luni
84. Cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive sunt:
a.
recunoasterea dreptului a carei actiune se prescrie, facuta de cel in folosul
caruia curge prescriptia
b.
printr-un act incepator de executare, introducerea unei cereri de chemare
in judecata ori de arbitrare, chiar daca cererea a fost introdusa la o
instanta

judecatoreasca ori la un organ de arbitraj necompetent


situatiile prevazute la punctele a si b
Cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive:
a.
cat timp cel impotriva caruia curge termenul de prescriptie este impiedicat de un caz
de forta majora sa faca acte de intrerupere
b.
pe timpul cat creditorul face parte din Fortele Armate ale Romaniei si acestea sunt puse
pe picior de razboi, pana la rezolvarea reclamatiei administrative - in situatia unui
contract de transport, prestari servicii, posta, telecomunicatii - dar cel mai
tarziu pana la expirarea termenului de 3 luni socotit de la inregistrarea reclamatiei
c.
in situatiile prevazute la pct .a si b
Nu pot face obiectul probei :
a.
norma juridica, faptele negative nedefinite, faptele notorii
b.
norma juridica, faptele notorii
c.
faptele notorii, faptele ilicite, norma juridica, faptele negative, nedefinite
Conditii generale ale admisibilitatii probelor:
a.
sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila
b.
sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie concludenta, sa nu fie oprita de lege
c.
sa nu fie oprita de lege, sa fie verosimila, sa fie utila, sa fie pertinenta, sa fie
concludenta
Mijloacele de proba prevazute de Codul Civil sunt:
a.
inscrisurile, marturia, prezumtiile, marturisirea
b.
inscrisurile, marturia, mijloacele tehnice audio-video, inregistrarile, expertiza,
marturisirea, prezumtiile
c.
marturia, prezumtiile, marturisirea
Contractele solemne sunt acele contracte pentru care legea:
a.
prevede conditii de valabilitate, forma autentica
b.
se incheie prin simplu acord de vointa
c.
fiecare parte urmareste obtinerea unui profit
Conditiile esentiale pentru formarea contractelor sunt:
a.
capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii care se obliga
b.
un obiect determinat, o cauza licita
c.
conditiile reunite de la punctele a si b
Sunt cvasicontracte:
a.
gestiunea de afaceri, plata lucrului nedatorat
b.
plata lucrului nedatorat, gestiunea de afaceri, imbogatirea fara just temei
c.
gestiunea de afaceri, raspunderea civila delictuala, imbogatirea fara just temei, plata
lucrului nedatorat
c.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92. Gestiunea de afaceri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a.
cel ce savarseste actele de gestiune sa nu o faca in urma unei intelegeri prealabile
cu geratul, geratul sa nu aiba cunostinta de ceea ce face gerantul
b.
amestecul in treburile geratului sa fie constient, cel ce savarseste actele de gestiune
sa nu o faca in urma unei intelegeri prealabile cu geratul, geratul sa nu
aiba cunostinta de ceea ce face gerantul
c.
amestecul in treburile geratului sa fie facut ca urmare a unei confuzii, cel ce
savarseste actele de gestiune sa o faca in urma unei intelegeri prealabile cu
geratul,
geratul sa aiba cunostinta de ceea ce face gerantul
93. Pentru a putea fi angajata raspunderea civila delictuala se cer indeplinite urmatoarele
conditii:
a.
existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a unui raport de cauzalitate intre
fapta ilicita si prejudiciu, existenta vinovatiei
b.
existenta unei plangeri, existenta unui prejudiciu, existenta unei actiuni
sau inactiuni prin care s-a creat un prejudiciu material sau moral,
existenta unei vinovatii
c.
existenta unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, existenta vinovatiei
94. Conditiile novatiei sunt:
a.
existenta unei obligatii valabile, nasterea unei obligatii valabile, noua obligatie
sa aiba un element nou fie in ce priveste obiectul fie partile - sa existe intentia
partilor de a transforma vechea obligatie intr-una noua
b.
- sa existe intentia de a nova
- existenta unei obligatii valabile
- sa existe un prejudiciu
- sa se nasca o obligatie noua
- noua obligatie sa aiba un element nou, fie in ce priveste obiectul novatia obiectiva, fie in ce priveste partile (debitorul sau creditorul)
c.
existenta unei obligatii valabile - nasterea unei noi obligatii valabile
95. Compensatia poate fi:
a.
egala, conventionala
b.
judecatoreasca
c.
ambele variante
96. Contractul de vanzare-cumparare are urmatoarele caractere juridice:
a.
este bilateral, cu titlu oneros, comutativ, consensual, translativ de proprietate
b.
bilateral, comutativ, consensual
c.
sinalagmatic, comutativ, consensual, translativ de proprietate
97. In cadrul contractului de vanzare-cumparare pretul trebuie sa fie :
a.
stabilit in bani, determinat sau determinabil, cinstit si serios
b.
sa fie determinat, determinabil, cinstit, serios, stabilit in bani sau produse
c.
sa fie stabilit in bani, sa fie cinstit si serios, sa fie real la adevarata valoare
a bunului

98. Mandatul inceteaza:


a.
prin revocarea mandatarului
b.
prin renuntare, prin moartea, interdictia, insolvabilitatea si falimentul ori a
mandatarului ori a mandantului
c.
ambele variante
99. Codul comercial a fost adoptat la:
a.
10 mai 1887
b.
20 aprilie 1882
c.
1 mai 1865
100. Dreptul afacerilor se coreleaza cu alte ramuri de drept cum ar fi :
a.
Dreptul comertului international, Dreptul civil, procesual civil
b.
Dreptul proprietatii comerciale, criminologia si penologia, Dreptul roman
c.
Dreptul Administrativ, financiar public, penal, executional penal, consular si
diplomatic
101. Izvoarele dreptului comercial sunt:
a.
Constitutia, legile comerciale speciale, Codul comercial, uzurile comerciale
b.
Codul comercial, civil, legi civile si comerciale speciale, Constitutia, uzuri
comerciale
c.
Constitutia, legi comerciale si civile speciale, uzurile comerciale, doctrina,
jurisprudenta, Constitutia
102. Sunt fapte de comert:
a.
faptele prin care se comercializeaza bunuri mobile si imobile, intreprinderi de
furnituri, de constructii, agentii si oficii de afaceri
b.
operatiuni de banca si schimb, cambiile si ordinele in producte sau marfuri,
asigurarile, depozitele pentru cauza de comert, intreprinderile de spectacole
publice, furnituri, constructii
c.
cumpararea oricaror producte sau marfuri spre a se revinde, operatiuni de banca si
schimb, intreprinderi de persoane atat pe apa cat si pe uscat, asigurarile, depozitele
pentru cauza de comert
103. Definirea actelor de comert are la baza urmatoarele teorii:
a.
teoria valorii, teoria speculatiei, teoria circulatiei, teoria mixta
b.
teoria speculatiei, circulatiei, intreprinderii, mixta
c.
teoria profilului net, speculatiei, circulatiei, intreprinderii, mixta
104. Constituie monopol de stat urmatoarele domenii si activitati:
a.
fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor,
stupefiantelor, medicamentelor, extractia, producerea si prelucrarea in scopuri
industriale a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase
b.
fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor, explozibililor, producerea si
emisiunea de marci postale si timbre fiscale, producerea si comercializarea stupefiantelor
si a medicamentelor care contin substante stupefiante
c.
ambele variante
105. Pot avea calitatea de comerciant:
a.
persoane fizice, persoane juridice
b.
persoane fizice, persoane juridice, organizatiile cooperatiste
c.
persoane juridice, micii meseriasi, organizatiile cooperatiste, persoane
fizice independente ce desfasoara activitate comerciala

106. Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica - conditii prevazute de


codul comercial:
a.
sa savarseasca acte de comert obiectiv, acestea sa fie savarsite ca profesie obisnuita
b.
pe langa cele de la punctul a - se mai cere ca faptele de comert sa fie savarsite
in nume propriu, existenta autorizatiei administrative
c.
a si b
107. Incetarea calitatii de comerciant persoana juridica poate avea loc prin:
a.
implinirea termenului pentru care a fost constituita
b.
imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, prin Hotararea adunarii generale
c.
ambele variante
108. Auxiliari dependenti sunt:
a.
prepusii
b.
mijlocitorii si agentii comerciali
c.
comisii pentru negot, prepusii
109. Auxiliari independenti sunt:
a.
prepusii
b.
mijlocitorii si comisii pentru negot
c.
mijlocitorii si agentii comerciali
110. Reprezentarea poate fi:
a.
legala
b.
legala, conventionala
c.
legala, conventionala, judiciara
111. Conditiile reprezentarii sunt:
a.
existenta imputernicirii (generala, speciala)
b.
intentia de a reprezenta, vointa valabila a reprezentantului
c.
a si b
112. Incetarea reprezentarii poate avea loc prin:
a.
revocarea imputernicirii
b.
renuntarea la insarcinarea primita, moartea, interdictia, insolvabilitatea sau

lichidarea
a si b
Puterile agentului de comert sunt urmatoarele:
a.
indeplinirea obligatiilor care decurg din imputernicirea ce i-a fost data, personal sau
prin prepusii sai, sa actioneze de buna credinta
b.
sa dovedeasca diligenta unui bun profesionist - sa execute imputernicirea prin
substituirea sa, in tot sau in parte cu subagenti in conditiile prevazute de Codul
Civil
c.
ambele variante
Obligatiile agentului conform Legii nr.509/2002 :
a.
sa procure si sa comunice comitentului informatiile privitoare la zona pentru care a
primit mandatul, sa actioneze cu toata diligenta pentru incheierea afacerilor cu care
este imputernicit in conditii cat mai bune pentru comitent
b.
sa respecte instructiunile rezonabile primite de la comitent imperative, indicative sau
facultative, sa tina registre separate pentru fiecare comitent si la fel si bunurile
si esantioanele acestora
c.
a si b
Fondul de comert este un ansamblu :
a.
de bunuri mobile si imobile pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei
activitati comerciale, in scopul atragerii clientelei si implicit obtinerii de profit
b.
fondul de comert este un ansamblu de bunuri corporale si necorporale, mobile si imobile
pe care un comerciant le afecteaza desfasurarii unei activitati comerciale in scopul
obtinerii de profit
c.
un ansamblu de bunuri necesare unui comerciant in scopul obtinerii de profit din
activitatea comerciala
Fondul de comert este alcatuit din :
a.
bunuri mobile, imobile, corporale si necorporale
b.
patrimoniul
c.
a si b
Elementele necorporale ale fondului de comert:
a.
firma, emblema, clientela si vadul comercial
b.
brevetele de inventii, drepturile de autor, marcile de fabrica si comert
c.
a si b
Emblema - este obligatorie :
a.
Nu
b.
Da
c.
Nu se distinge in lege
Factori prin care se atrage clientela sunt de :
c.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

a.

natura
b.
obiectiva
natura
c.
subiectiva
a si b
120. Gradul de atragere a clientilor este determinat de factorii urmatori :
a.
locul de amplasare, calitatea segmentului de clientela, calitatea personalului
b.
ambient, publicitate, notorietate
c.
a si b
121. Drepturile de proprietate industriala sunt alcatuite din :
a.
drepturi de autor, brevete de inventii, know-how, desene si modele
industriale, marci de fabrica si de comert, denumiri de origine si indicatii de
provenienta
b.
know-how, desene si modele industriale, marci de fabrica si de comert, brevetele
de inventii
c.
a si b
122. In ce priveste marca aceasta
poate fi:
a.
marca anterioara, marca
colectiva
b.
marca notorie, marca de certificare
c.
a si b
123. Potrivit Legii nr.26/1990 (Registrul Comertului) fondul de comert:
a.
poate sa fie vandut, transmis ca aport intr-o societate comerciala, sau sa
faca obiectul unui contract de locatiune
b.
sa fie gajat
c.
a si b
124. In functie de tipul de contract si prevederea lui in lege avem doua tipuri:
a.
contracte sinalagmatice, contracte unilaterale
b.
contracte numite si contracte nenumite
c.
contracte solemne si consensuale
125. Dupa cunoasterea intinderii prestatiilor la momentul incheierii lor - contractele oneroase
se impart in:
a.
contracte comutative si contracte aleatorii
b.
contracte reale - consensuale
c.
solemne - bilaterale
126. In functie de numarul partilor obligate contractele se clasifica:
a.
contracte sinalagmatice si unilaterale
b.
numite si nenumite
c.
solemne si consensuale
127. Dupa scopul urmarit contractele se clasifica:

a.

contracte cu titlu oneros, contracte cu titlu gratuit


comutative si aleatorii
c.
bilaterale si unilaterale
Contractele aleatorii sunt acelea care :
a.
in momentul incheierii nu au certitudinea existentei si intinderii prestatiei
b.
urmaresc intotdeauna obtinerea unui profit
c.
au loc intre doua parti
Contractele comutative sunt acelea in care:
a.
partile cunosc de la inceput intinderea drepturilor si obligatiilor
b.
fiecare parte urmareste obtinerea unui folos in schimbul folosului procurat
celeilalte parti
c.
legea prevede conditii de valabilitate, respectiv forma autentica
Contractele solemne sunt cele pentru care:
a.
legea prevede conditii de valabilitate forma autentica
b.
este obligatoriu sa se incheie intre doua parti
c.
intinderea obligatiilor si a drepturilor - a prestatiilor - este cunoscuta de catre parti inca
de la inceputul tranzactiei
Conditii esentiale pentru formarea contractelor comerciale sunt:
a.
capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil, un obiect determinat
b.
o cauza licita
c.
a si b
Oferta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a.
sa fie ferma, precisa si completa, neechivoca
b.
sa fie ferma, precisa si completa neechivoca, avantajoasa
c.
a si b
Codul comercial prevede ca probe in materie comerciala urmatoarele :
a.
acte autentice, acte sub semnatura privata, facturi acceptate, corespondenta,
telegrame
b.
registrele partilor, proba cu martori, orice alt mijloc de proba admis de legea civila
c.
a si b
Sunt probe specifice dreptului comercial :
a.
factura acceptata, corespondenta comerciala, telegramele
b.
registrele comerciale, factura acceptata, corespondenta comerciala, proba cu
martorii, marturisirea
c.
a si b
Corespondenta comerciala poate sa imbrace variate forme :
b.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

a.

scrisori, adrese, telegrame, faxuri


documente transmise pe suport electronic
c.
a si b
136. Codul Comercial art.22 prevede ca registrele obligatorii ale comerciantilor sunt:
a.
registrul Jurnal, registrul inventar
b.
registrul copier
c.
ambele variante
137. Trasatura care particularizeaza contractul de vanzare comerciala - fata de contractul civil
de cumparare consta in :
a.
cumpararea este facuta cu scop de revanzare sau de inchiriere
b.
vanzarea este precedata de o cumparare facuta cu scop de revanzare
c.
ambele variante
138. Pentru ca un act sa capete valoare comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a.
sa existe in momentul cumpararii, sa fie cunoscut de catre co-contractant
b.
sa priveasca, in principal, bunul cumparat
c.
a si b
139. Trasaturile contractului de vanzare-cumparare comerciala:
a.
bilateral, comutativ, translativ de proprietate, consensual
b.
bilateral, cu titlu gratuit, translativ de proprietate, comutativ, consensual
c.
a si b
140. Incapacitati speciale privind vanzarea:
a.
interdictia vanzarii-cumpararii intre soti, interdictia intre tutore si minorul
aflat sub tutela sa, cumpararea de catre mandatar a bunurilor pe care a fost
imputernicit sa le vanda
b.
interdictii pentru persoanele care indeplinesc anumite functii publice
(judecatori, procurori), interdictia de a cumpara a celor ce administreaza
bunurile statului sau
de catre functionarii publici a bunurilor pe care le administreaza sau pe care
sunt insarcinati sa le vanda
c.
a si b
141. Obiectul contractului priveste:
a.
lucrul vandut si pretul corect
b.
categoria de bunuri ce urmeaza a fi vandute
c.
a si b
142. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut:
a.
sa fie in comert, sa existe in momentul vanzarii-cumpararii, sa poata exista
in viitor, sa fie determinat sau determinabil
b.
sa fie proprietatea vanzatorului
c.
a si b
b.

143. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca pretul:


a.
sa fie cat mai accesibil, sa fie stabilit in bani, sa fie real, sa fie determinat sau
determinabil
b.
sa fie real, determinat sau determinabil stabilit in bani
c.
a si b
144. Obligatiile vanzatorului - principale :
a.
sa predea lucrul - sa raspunda pentru garantie
b.
sa predea lucrul, sa asigure transportul, obligatia de garantie impotriva evictiunii si
pentru viciile lucrului
c.
a si b
145. Obligatiile cumparatorului:
a.
sa plateasca pretul lucrului, sa ia in primire lucrul cumparat
b.
sa suporte cheltuielile vanzarii
c.
a si b
146. Intalnim urmatoarele varietati de vanzare-cumparare comerciala:
a.
vanzarea cu gramada, vanzarea pe gustate
b.
vanzarea pe incercate, vanzarea cu plata pretului in rate
c.
ambele variante
147. Contractul de mandat comercial are urmatoarele trasaturi :
a.
sinalagmatic, cu titlu gratuit, consensual, comutativ
b.
sinalagmatic, oneros, consensual, comutativ
c.
ambele variante
148. Contractul de mandat poate fi:
a.
cu reprezentare, fara reprezentare
b.
cu titlu oneros si cu titlu gratuit
c.
ambele variante a si b
149. Conditii de valabilitate a mandatului comercial:
a.
consimtamantul partilor, capacitatea partilor, obiectul contractului, cauza
contractului
b.
consimtamantul, capacitatea, obiectul, caracterul oneros, cauza contractului
c.
ambele variante
150. Obligatiile mandantului:
a.
sa-i puna la dispozitie mijloacele necesare pentru indeplinirea mandatului
b.
sa-i puna la dispozitie mijloacele necesare inclusiv informatiile si documentatiile de
care dispune si sumele de bani necesare, sa-i restituie cheltuielile facute din banii proprii
pentru realizarea mandatului, inclusiv pagubele

c.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

pe langa toate aceste conditii mai este obligat si la plata cheltuielilor voluptuarii
facute de mandatar
Incetarea mandatului :
a.
la implinirea termenului sau la indeplinirea lui - prin acordul partilor, revocare
b.
moartea sau interdictia uneia din parti; la dizolvarea si lichidarea oricarui caz de
insolvabilitate si faliment
c.
in ambele variante
Deosebirile intre contractul de comision si cel de mandat constau in urmatoarele:
a.
la contractul de mandat, mandatarul incheie afacerile in numele si pe seama
mandantului iar, la contractul de comision, comisionarul incheie afacerile in nume
propriu, dar pe seama comitentului - contractul de mandat este un mandat fara
reprezentare
b.
la contractul de mandat, mandatarul incheie afacerile in numele si pe seama
mandantului, iar la contractul de comision, comisionarul incheie afacerile in nume
propriu, dar pe seama comitentului - contractul de mandat este un mandat cu
reprezentare, iar contractul de comision este un mandat fara reprezentare
c.
in ambele variante
Obligatiile comitentului fata de comisionar sunt:
a.
de a plati comisionarului cheltuielile facute in indeplinirea contractului, de a plati
comisionul cuvenit comisionarului
b.
sa execute mandatul convenit si sa se conformeze instructiunilor
c.
a si b
Obligatiile comisionarului fata de comitent sunt:
a.
sa execute mandatul convenit, daca a vandut la un pret mai mic decat hotarat , trebuie
sa suporte diferenta - cu exceptia in care nu s-a putut efectiv face la pretul stabilit
b.
comitentul poate refuza operatiunea, daca s-a facut la un pret mai mare decat cel
convenit si daca nu se plateste diferenta de pret, comisionarul este raspunzator
daca vinde fara autorizatia comitentului
c.
in ambele situatii a si b
Incetarea contractului de comision:
a.
ajungerea la termen, prin revocarea de catre comitent - renuntarea de catre comisionar,
moartea sau interdictia comitentului sau comisionarului cand una din parti este
persoana fizica
b.
dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea, falimentul partii, persoana juridica
c.
in ambele variante
Caracterele juridice ale contractului de consignatie sunt:
a.
bilateral, consensual, cu titlu gratuit
b.
sinalagmatic, cu titlu oneros, consensual
c.
a si b

157. Obligatiile consignantului sunt:


a.
sa predea consignatarului bunurile mobile care urmeaza a fi vandute, sa plateasca
consignatarului retributia sau beneficiul acestuia sa restituie cheltuielile facute de
consignatar cu indeplinirea insarcinarii primite
b.
sa restituie cheltuielile facute de consignatar cu indeplinirea insarcinarii primite, sa
plateasca consignatarului retributia sau beneficiul acestuia
c.
a si b
158. Obligatiile consignatarului :
a.
sa ia masurile necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre vanzare;
sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului despre
indeplinirea mandatului, sa restituie cheltuielile facute cu indeplinirea insarcinarii
primite
b.
sa ia masuri necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor primite spre
vanzare, sa execute mandatul dat de consignant si sa dea socoteala consignantului
despre indeplinirea mandatului
c.
ambele variante
159. Incetarea contractului de consignatie:
a.
prin ajungerea la termenul convenit de parti, prin acordul partilor sau la initiativa
uneia din parti in speta consignant
b.
moartea, dizolvarea, lichidarea, insolvabilitatea sau falimentul oricareia dintre parti
c.
ambele variante
160. Contractul de report - caractere juridice:
a.
bilateral, oneros, translativ de proprietate, real, comutativ
b.
sinalagmatic, comutativ, oneros, real
c.
ambele variante
161. Incetarea contractului de report are loc:
a.

ca urmare a producerii efectelor sale


prin vointa partilor
c.
in ambele variante
162. Caractere juridice ale contractului de cont curent:
a.
este bilateral, consensual, oneros, este cu executare succesiva
b.
sinalagmatic, este un contract intuitiv personal, caracter consensual, oneros
c.
a si b
163. Incetarea contractului de cont curent:
a.
scadenta termenului convenit, in lipsa conventiei prin retragerea uneia din parti,
falimentul uneia din parti
b.
scadenta termenului convenit, retragerea uneia din parti, insolvabilitatea
c.
in ambele variante
b.

164. Contractul de leasing - obiectul contractului consta in:


a.
bunuri imobile sau mobile
b.
inregistrarile pe banda audio si video a pieselor de teatru, a manuscriselor,
brevetelor si a drepturilor de autor
c.
in ambele variante
165. Elementele contractului de leasing trebuie sa cuprinda:
a.
partile, descrierea bunului ce face obiectul contractului , valoarea totala a
contractului, valoarea ratelor si termenul de plata
b.
perioada de utilizare in leasing, clauza privind obligatia asigurarii bunului, valoarea
initiala a bunului, clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la
cumpararea bunului si conditiile in care acesta poate fi exercitat
c.
ambele variante
166. Caractere juridice ale contractului de leasing:
a.
bilateral, oneros, cu executarea succesiva, consensual
b.
sinalagmatic, cu titlu gratuit, cu executarea succesiva, consensual
c.
ambele variante
167. Caracterele juridice ale contractului de franciza:
a.
cu executarea succesiva, sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros
b.
bilateral, consensual, cu titlu oneros
c.
ambele variante
168. Elementele contractului de franciza sunt:
a.
conditiile financiare, durata, conditii de modificare, prelungire, reziliere
b.
partile, obiectul, drepturile si obligatiile
c.
ambele variante
169. Caracterele juridice ale contractului de gaj comercial :
a.
unilateral, accesoriu, real
b.
sinalagmatic, cu executarea succesiva, accesoriu, real
c.
ambele variante
170. Conditiile de constituire a gajului comercial se refera la :
a.
obiectul gajului, drepturile si obligatiile partilor, persoana debitorului, forma si
publicitatea contractului
b.
persoana debitorului, forma si publicitatea contractului, obiectul gajului
c.
in ambele variante
171. Titlul comercial de valoare are urmatoarele caracteristici :
a.
are un caracter constitutiv, formal
b.
are un caracter literal, confera un drept autonom

c.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

a si b
Clasificarea titlurilor comerciale in functie de continutul lor:
a.
efecte de comert
b.
valori mobiliare, titluri de reprezentare a marfurilor
c.
ambele variante
Clasificarea titlurilor de valoare dupa modul in care circula:
a.
titluri nominative
b.
titluri la ordin, la purtator
c.
ambele variante
Caracterele combiei :
a.
este un titlu de credit, are ca obiect plata unei sume de bani, este un titlu complet
b.
este un titlu la ordin, este un titlu abstract, creeaza obligatii autonome, creeaza
obligatii neconditionale
c.
ambele variante
Conditiile de fond ale combiei sunt:
a.
consimtamantul, capacitatea, obiectul, cauza
b.
consimtamantul, capacitatea, obiectul determinat sau determinabil, cauza ilicita si
posibila
c.
ambele variante
Mentiunile obligatorii ale combiei sunt:
a.
denumirea de combie, ordinul neconditionat de plata a unei sume de bani
determinate, numele trasului
b.
indicarea scadentei, indicarea locului unde trebuie facuta plata, numele la ordinul
caruia se face plata, data si locul emiterii, semnatura tragatorului
c.
ambele variante
Biletul la ordin are urmatoarele caractere juridice:
a.
este un titlu de credit la ordin, formal si complet
b.
consensual, oneros, formal si complet, cu executare succesiva
c.
ambele variante
Mentiuni obligatorii ale biletului la ordin :
a.
denumirea de bilet la ordin, promisiunea neconditionata de plata a unei sume
determinate, indicarea scadentei
b.
locul platii, numele celui caruia trebuie sa i se faca plata sau la ordinul caruia se face
plata - data si locul emiterii, semnatura emitentului
c.
ambele variante
CEC-ul formal trebuie sa cuprinda:

a.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

denumirea de CEC, ordinul neconditionat de a plati o suma de bani - numele


trasului
b.
locul platii, data si locul emiterii, semnatura emitentului
c.
ambele variante
Formele CEC-ului sunt:
a.
cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul
platibil in cont
b.
cecul cu bara generala, cecul circular, cecul certificat, cecul de calatorie, cecul
platibil in cont, cecul la purtator
c.
ambele variante
Mentiunile conosamentului sunt:
a.
persoana incarcatorului , calitatea si cantitatea lucrurilor incarcate, destinatarul
incarcaturii, resedinta sa, numele capitanului sau patronului, numele, nationalitatea si
capacitatea vasului, locul plecarii si destinatia navei (chiria)
b.
chiria, destinatarul incarcaturii, resedinta sa, persoana incarcatorului si resedinta sa,
numele capitanului sau patronului
c.
ambele variante
Felurile conosamentului:
a.
la ordin, la purtator
b.
la ordin, la purtator, la destinatar
c.
ambele variante
Conosamentul se intocmeste in 4 exemplare ce sunt destinate:
a.
capitanului, proprietarului sau armatorului vasului, incarcatorului, destinatarului
b.
capitanului, proprietarului, chiriasului navei, armatorului, unitatii bancare,
incarcatorului, destinatarului
c.
ambele variante
Societatile comerciale in functie de numarul asociatilor se clasifica in:
a.
societati de persoane, societati de capitaluri
b.
unipersonale, pluripersonale
c.
ambele variante
Elementele de identificare ale societatii comerciale sunt:
a.
sediul si nationalitatea, firma
b.
firma si capitalul social
c.
ambele variante
Organele societatii comerciale se impart in:
a.
organe de administrare, organe de conducere
b.
organe de control
c.
ambele variante

187. La societatea in nume colectiv - actul constitutiv trebuie sa contina :


a.
datele de identificare ale asociatilor, forma, denumirea, sediul si daca este cazul
emblema
b.
obiectul de activitate, capitalul social si aportul fiecarui asociat, in numerar si in
natura
c.
ambele variante
188. Adunarea generala ordinara se intruneste :
a.
de 2 ori pe an
b.
trimestrial
c.
cel putin odata pe an
189. Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii :
a.
discutarea, aprobarea, modificarea bilantului contabil, fixarea dividentului,
alegerea administratorilor si cenzorilor - stabilirea bugetului de venituri si
cheltuieli - fixarea remuneratiei administratorilor si cenzorilor
b.
mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, prelungirea duratei, majorarea,
reducerea sau reintregirea capitalului social, fuziunea cu alte societati sau divizarea,
etc.
c.
ambele variante
190. Capitalul social este divizat :
a.
parti de interes, parti sociale
b.
actiuni
c.
ambele variante
191. Organele de control ale societatii sunt:
a.
asociatii, cenzorii
b.
auditorii financiari, interni, persoanele cu atributii de control financiar preventiv
c.
ambele variante
192. Dizolvarea societatii se produce prin:
a.
trecerea timpului, imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate, declararea
nulitatii societatii
b.
falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau actul constitutiv
c.
ambele variante
193. Lichidarea cuprinde urmatoarele operatiuni:
a.
lichidarea activului si pasivului, predarea gestiunii societatii, inlocuirea organelor
de administrare cu lichidatorii
b.
intocmirea si prezentarea bilantului final; intocmirea bilantului contabil atunci cand
durata lichidarii se prelungeste dincolo de exercitiul financiar
c.
ambele variante

194. Care dintre principiile de mai jos, este principiu al dreptului comercial:
a.
raporturile juridice de drept comercial sunt raporturi de putere
b.
in contractele comerciale, in caz de dubiu se aplica regulile care favorizeaza circulatia
c.
in comert actele juridice sunt cu titlu gratuit
195. Primii administratori pot fi numiti prin actul constitutiv, termenul mandatului neputand fi
mai mare de:
a.
3
ani
b.
4 ani
c.
5
ani
196. La adunarea generala extraordinara, la prima convocare este necesara prezenta
detinatorilor:
a.
1 / 2 din capitalul
social
b.
1/3
din
capitalul
social
c.
3 / 4 din capitalul
social
197. La convocarile adunarii generale extraordinare altele decat prima trebuie sa
participe detinatorii :
a.
1/4 din capitalul
social b. 1/3 din
c.
capitalul
social
1/2 din capitalul
social