Sunteți pe pagina 1din 95

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


CATEDRA HIDRAULIC,TERMOTEHNIC I INGINERIE DE ZCMNT

PROIECT
LA
TRANSPORTUL I DEPOZITAREA
HIDROCARBURILOR

Coordonator ef. lucr. dr. ing: RDULESCU RENATA

Student: Panait Alexandru Cristian


Specializarea: Inginerie de Petrol i Gaze
Grupa: Transport
Anul: III

PLOIETI 2009

TRANSPORTUL I DISTRIBUTIA HIDROCARBURILOR


PRIN CONDUCTE
III FORAJ, 2007

PROIECT
INTRODUCERE
I. TEMA
PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT FLUIDE DE
LA SOND LA RAFINARIE.
II. CONINUT:
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu ap; alegerea
pompelor;
Capitolul 2. Calculul hidraulic al conductei de amestec (sond parc);
Copitolul 3. Determinarea programului optim de evacuare a ieiului de la
parcurile de separare (pe considerente energetice);
Capitolul 4. Bilanul termic al depozitului central;
Capitolul 5. Proiectarea conductei de transport de la depozitul central la
rafinrie;
5.1 Calculul hidraulic;
5.2 Calculul termic;
5.3 calculul mecanic;
Concluzii i propuneri.
Bibliografie.

INTRODUCERE
Colectarea, tranportul i depozitarea petrolului brut, a produselor petroliere
i a gazelor, constituie o activitate de mare importan prin care se asigura
alimentarea cu materie prim a rafinriilor sau a combinatelor petrochimice
precum i distribuirea produselor finite ale acestora catre beneficiari.
Activitatea de colectare are drept scop economic acumularea produselor de
iei brut a mai multor sonde. Din punct de vedere tehnic, acesta se realizeaz prin
intermediul conductelorde legtur dintre sondele productive i parcul de
separatoare i rezervoare.
Activitatea de depozitare rspude cerinelor tehnico economice de
acumulare i pstrare a produselor petrolieren spaii special amenajate n vederea
transportului sau distzribuirii catre beneficiar. Din punct de vedere tehnic aceasta
se realizeaz prin intermediul rezervoarelor de acumulare de diferite capaciti.
Transportul produselor petroliere reprezint activitatea economica cu
ponderea cea mai mare in cadrul general amintit, avnd drept scop economic
deplasarea produselor petroliere i a gazelor asigurnd legtura dintre producatori
i consumatori. Alegerea modalitilor de efectuare a transportului se face pe baza
unui studiu tehnico economic care are n vedere n primul rnd costul total al
transportului precum i volumul total de transport.
Transportul prin conducta reprezint o serie de avantaje: continuitate i
regularitate n transport, capacitate mare de transport, posibilitate mare de
automatizare, fiabilitate n exploatare, cost redus la capaciti mari de transport m
raport cu alte mijloace. Totui, transportul prin conducte necesit un efort financiar
mare din punct de vedere al investiiilor care trebuiesc justificate economic.
Obiectul disciplinei const n studiul legilor care guverneazprodusele de
transport i depozitare a hidrocarburilor fluide sau n drumul lor ntre producator i
consumator,n vederea cunoaterii metodologiei de proiectare i exploatare n
condiii optime a instalaiilor de transport.

Datorit necesarului tot mai ridicat de conbustibil n viaa economic i


industrial a ntregii omeniri, transportul hidrocarburilor are pentru viaa
economic aceeai importan pe care o are sistemul circulator pentru organismul
uman.

1.TEMA PROIECTULUI
n cadrul unei brigzi de producie petrolier pe un cmp petrolier se extind
x sonde care se racordeaz la un parc de separatoare nou. Producia acestui parc
este transportat la depozitul central (DC) mpreun cu producia a nc patru
parcuri conform schemei:

unde notaiile au urmtoarea semnificaie:


P1,......,P5

-parcuri de sonde;

La

-lungimea conductei de ap;

qa

-debitul sursei de ap;


4

za

-cota topografic a sursei de ap;

Lij

-lungimea conductei pe poriunea ij;

Lt

-lungimea conductei de transport iei ntre depozitul central i

rafinrie;
DC

-depozit central;

-rafinrie;

zi

-cote topografice ale parcurilor i, i=1...5;

SA

-sursa de ap;

Qt

debitul de iei de la parcurile Pi.

1. DATE CUNOSCUTE:
2.1 Cote topografice:
zS
zSA
z1
z2
z3
z4
z5
zA
zB
zC
zD
zE

2.2 Lungimea conductelor:

= 295 m
= 290 m
= 300 m
= 170 m
= 180 m
= 190 m
= 210 m
= 160 m
= 175 m
= 160 m
= 180 m
= 160 m

La = (10+0.1*n) Km = (10+0.1*17) = 11.5Km


Lam= (1.5+0.1*n) Km = (1.5+0.1*n)= 3 Km
L1A= (4.4+0.1*n) Km = (4.4+0.1*n) = 5.9 Km
LAB= (2.8+0.1*n) Km = (2.8+0.1*n) = 4.3 Km
LBC= (3.2+0.1*n) Km = (3.2+0.1*n) = 4.7 Km
LCD= (5.5+0.1*n) Km = (5.5+0.1*n) = 7 Km
LDR= (3.85+0.1*n)Km = (3.85+0.1*n) =5.35Km
L2= (1.1+0.1*n) Km = (1.1+0.1*n) = 2.6 Km
L3= (1.8+0.1*n) Km = (1.8+0.1*n) = 3.3 Km
L4= (0.7+0.1*n) Km = (0.7+0.1*n) = 2.2 Km
L5= (3.4+0.1*n) Km = (3.4+0.1*n) = 4.9 Km
Lt= (62+0.1*n) Km = (62+0.1*n) =63.5 Km

2.3 Numrul sondelor racordate la parcul 1:


x=4+n*0,5=4+(17*0,5)=11.5

2.4 Producia parcurilor:


Q1=x*qam=11.5* 8 = 92
qam=8 m3lichid / zi
Q2=(210+5*n) m3/ zi = (210+5*17) m3/ zi = 285 m3/ zi
Q3=(180+5*n) m3/ zi = (180+5*17) m3/ zi = 255 m3/ zi
Q4=(190+5*n) m3/ zi = (190+5*17) m3/ zi = 265 m3/ zi
Q5=(90+5*n) m3/ zi = ( 90+5*17) m3/ zi = 165 m3/ zi
5

2.5 Densitatea reletiva a gazelor n raport cu aerul:


=0,67.

2.6 Temperatura de congelare a ieiului:


TC=+5C

2.7 Temperatura de siguran pentru transport


TS=TC+(2...7)=5+4=9C

2.8 Unele proprieti ale ieiurilor funcie de temperatur(, p,v),


Se transport ieiul (TIP Parcul numarul 8,Sat Chinez) de la depozit la rafinrie cu
urmtoarele proprieti:
Temperatur
a
[C]

Densitatea
[g/cm]

Vascozitatea
cinematica
[cSt]

Vascozitatea
dinamica
[cP]

Punctul
de
congelar
e
Titei
[C]

Punctul
de
congelar
e reziduu
[C]

Continu
t de
parafina
% gr

+5

+34

5.2

2.688
20

0.798

3.368

30

0.790

2.786

2.199

40

0.785

2.356

1.843

50

0.778

2.008

1.556

60

0.770

1.739

1.334

2.9 Se va trasa grafic


a) densitatea ieiului funcie de temperatur (Anexa1);
b) vscozitatea cinematic a ieiului funcie de temperatur (Anexa 1);

c) vscozitatea dinamic a ieiului funcie de temperatur (Anexa 1).

2.10 Raia de soluie


r=250+(-1)n*n=250+(-1)16*17 =235 [m3st/m3]

2.11Impuriti
i=(0,2+0,01*n)=(0.2+0.01*17)=0.35 %

2.12 Densitatea lichidului


Densitatea ieiului luat din grafic n punctul corespunztor temperaturii de 0 grade=273,15 K
273,15=0.812 kg/m
=1.1825-0.001315* 273.15 =1,1825-0,001315*812=0,1147
=0,1147
6

Densitatea ieiului la 20 grade (din tabel):

293.15=798.15
Densitatea ieiului t:
t = 293.15-*(Tm 273.15)=798.15 - 0,1147*( 299,15- 273,15 )=795.16 kg/m

Densitatea lichidului:
l =(1- i ) t+i a*=(1-0.35)*795.16+0,35*1015 = 872.104 kg/m3
a*=1015 kg/m3;

2.13 Temperatura medie


Tm

T sond 2T parc 315.15 2 * 291.15

299.15 K
3
3

Tsond=42C=315,15K
Tparc=18C=291,15K
Tm 299.15 K

2.14 Vscozitatea lichidului


vl=(1 i )vtTm*10-6+iva*
vl=(1 0,35)* 29.65*10-6+0.35* 10.137*10-7=19.62*10-6 m3/s
2.15 Vscozitatea ieiului la temperatura medie, vtTm
log[log(106 vtTm+0.8)]=A+Blog Tm=> vtTm=29.65*10-6
log(106 vtTm+0.8)=10(A+Blog(Tm))
constantele A i B se determin din sistemul de ecuaii:

log[log(10 6 vt1C 0.8)] A B log T 1

log[log(10 6 vt 2C 0.8)] A B log T 2


2.16 Vscozitatea cinematic a apei de zcmnt
2
a * 1.029 *10 3
7 m
va *
10.137 *10
a * 1015
s

2.17 Vscozitatea dinamic a apei srate


- s este salinitatea s=20(kg NaCl/vagon), deci s=2 grame NaCl/l

a reprezint vscozitatea apei a=1(cP), deci a=10-3


a*= a(1+1,34*10-3s+6,62*10-6s2)

a*=10-3(1+1,34*10-32+6,62*10-622)=1,009*10-3 N*s/m2
7

Capitolul 1:
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE
CU AP

Determinarea diametrului orientativ:


d0

4q a
,
va

unde:
- va=1...1.5 (m/s), se alege va=1.1 (m/s)
-

debitul de ap necesar pentru alimentare qa=72 m3/or=

72
m3/s=0.02 m3/s
3600

4 * 0.02
0.152 m
* 1.1
d 0 0.152 m=152mm

d0

Alegerea diametrului real (STAS 715/2 88 )


D=168.3 mm, D= 8

5
inch
8

d= 152.5mm
e = 7.9 mm

Determinarea vitezei reale de curgere:


v
v

4q a
d 2

m
s

4 * 0.02
1.09m / s
* (152.5 * 10 3 ) 2

Determinarea cderii de presiune:


Dp

L a v2
a a g ( z p 1 z SA)
d
2

11.5 * 10 3
1.09 2
p 0.01601608
*
998
.
2
2
152.5 * 10 3

p 97884.31

998.2 * 9.806 * 300 290

Pa

p 0.97884 * 10 5 Pa

Determinarea numrului Reynolds,:


8

Re

vd
a

1.09 * 152.5 *10 3


Re
152500
1.1 *10 6

Determinarea coeficientului de rezisten hidraulic:


-

Regim laminar

64
Re

Regim turbulent

0.3164
Re 0.25

pentru regim laminar (Re<2300)


pentru regim turbulent (Re>2300)

Re=152500 Re >2300 (regim turbulent)


Deci:

0.3165
0.01601608
(1.52500) 0.25

Determinarea presiunii de pompare a apei:


-unde se cunoate phidrant=6 bar presiunea la hidrant
pSA=pH+ p
pSA =6+0.97884 bar

pSA=6.97884 bar

nlimea de pompare:
H SA
H SA

p SA
m
a g

6.97884 * 10 5
m
998.2 * 9.806

H SA 71.29 m

Determinarea numrului de pompe:


Pentru q a 72

m3
se alege pompa Lotru 100 80 200 cu nlimea de pompare
h

H=54 m.
Determinarea numarului de pompe:
np
np

H SA
H

71.29
=1.3
54

Alegem 3 pompe Lotru 100 80 200.


Determinarea puterii pompei
- Se cunoate 0.7

p SA * q a

6.97884 * 10 5 * 0.02
19939 w
0.7

N 19.939 kw

Determinarea valorii energiei consumate:


-Se cunoate t=6 ore / zi ; W=N*t, kwh / zi ;

10

W 19.939 * 6 =119.634kw/zi

Capitolul 2
DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A
IEIULUI DIN PARCURILE DE SEPARARE LA DEPOZITUL
CENTRAL
Parcurile sunt echipate cu pompe PI 160 (Anexa 5). n vederea
dimensionrii colectorului i a stabilirii unui program optim de pompare
se vor alege mai multe variante.
Avnd ca date cunoscute datele nscrise pe schema de mai jos i
proprietile fizice ale fluidului de transport, alegerea variaiei optime de
pompare se va face innd seama de urmtoarele ipoteze:
- ieiul recoltat de la cele cinci parcuri are aceiai calitate;
- Toate parcurile sunt echipate cu acelai tip de pompe PI 160;
- Toate parcurile trebuie s-i evacueze producia n 24 ore.
Q2, z2

Q4, z4

P2

P4

zDC
L2
P1

Q1, z1

L1A

L4
LAB

LBC
C

A
L3

LCD D

LDE E

L5

P3

P5

Q3, z3

Q5, z5

11

DC

DIMENSIONAREA COLECTORULUI PRINCIPAL

Se alege o variant de pompare. Pentru varianta de pompare aleas, numrul de


pompe necesar este:
np ci

Qi
, unde: Qi este producia zilnic a parcului [m3];
qp *tz

tz timpul de pompare zilnic [ore].


24
tz
, unde:
ng

ng este numrul de grupuri de pompare.

npci se rotungete la un numr ntreg prin adaos.


t evi

Qi
q p * np ci

Se calculeaz timpul real de pompare cu relaia:

Se calculeaz debitul de evacuare de la fiecare parc cu relaia: q evi

Se estimeaz diametrul tronsoanelor colectorului n conformitate cu varianta aleas


cu cantitile volumice care vor fi transportate i funcie de o valoare economic de
transport. Relaia de calcul este:
d0

unde:

Qi
t evi

4 * Q0

* v ec

4 * max(Q)
* v ec

vec viteza economic;


Q debitele de evacuare ce pot fi transportate pe un interval de timp pe un anumit
tronson.
Se standardizeaz astfel debitul obinut.
Se calculeaz presiunea de pompare pe fiecare interval de timp n conformitate cu
graficul de pompare, pornind de la expresia cderii de presiune:
p i * L am * g z1 z E

unde:

p p1 p E
i panta hidraulic;
p1 presiunea de pompare la intrarea n conduct. (la parc);
pE presiunea de ieire din conduct (depozitul central);
ram densitatea amestecului;
z1, zE cotele topografice ale depozitului central, respectiv al parcului.

Se vor exprima presiunile n termeni de nlime folosind ecuaia fundamental de


micare a fluidului prin conduct:
p1
p
E (i * L)1 n (i * L) n E ( z C z E )
g g

Numrul Reynolds se determin cu relaia:


12

Re

unde:

v* d
v am

vam vscozitatea amestecului;


d diametrul de conduct ales;

4*Q
*d 2
Se calculeaz energia consumat la fiecare parc, pe fiecare interval de timp:
v

v viteza amestecului.

Wi

pi * q evi
* t evi

Se compar energiile consumate n fiecare din variante i se alege acea variant cu

cel mai mic consum de energie:

(WI Wi ) _ _(WI Wi ) _ _(WI I Wi )

Se alege W optim.

Varianta I
Q2, z2

Q4, z4

P2

P4

zDC
L2
P1

L1A

L4
LAB

LBC
C

Q1, z1

LCD D

L3

L5

P3

P5

Q3, z3

Q5, z5

- grupa 1.
- grupa 2.

Pompeaz pe rnd parcurile:


(1 4 5); ( 2 3).

LDE E

Timpul zilnic de pompare (cu restricii de W):

13

DC

tz

20
10ore
2

2 grupuri de pompe.
Grupa 1: Q1+Q4+Q5=92+265+165= 522 m3/zi
Grupa 2: Q2+Q3=285+255= 540 m3/zi

Numrul de pompe necesare n fiecare parc:


nci

Qi
;
qp *tz

unde:
-

qp = 0.092*10-3*3600*50*0.7 = 11.592 m3/h


np c1

Q1
92

0.79
q p * t z 11.592 * 10

np r1 1 pomp

np c 2

Q2
285

2.45
q p * t z 11.592 *10

np r 2 3 pompe

np c 3

Q3
255

2.19
q p * t z 11.592 *10

np r 3 3 pompe

np c 4

Q4
265

2.28
q p * t z 11.592 * 10

np r 4 3 pompe

np c 5

Q5
165

1.42
q p * t z 11.592 * 10

np r 5 2 pompe

Timpul de evacuare a produsului de la fiecare parc:


t evi

Qi
q p * npi

t ev1

Q1
92

7.93ore
q p * np1 11.592 * 1

t ev1 8ore

t ev 2

Q2
285

8.19ore
q p * np 2 11.592 * 3

t ev 2 9ore

t ev 3

Q3
255

7.33ore
q p * np3 11.592 * 3

t ev 3 8ore

t ev 4

Q4
265

7.62ore
q p * np 4 11.592 * 3

t ev 4 8ore

t ev 5

Q5
165

7.11ore
q p * np5 11 .592 * 2

t ev 5 8ore

14

Debitul de evacuare
q evi

q ev1

Qi
t evi

Q1 92

11.5m 3 / h
t evi
8

q ev 2

Q2 285

31.66m 3 / h
t evi
9

q ev 3

Q3 255

31.87m 3 / h
t evi
8

q ev 4

Q4 265

33.12m 3 / h
t evi
8

q ev 5

Q5 165

20.62m 3 / h
t evi
8

Dimenionarea tronsonului 1-A:


Se alege viteza economic: vec=1 m/s

Determinarea diametrului orientativ


4 * q ev1
4 * 11.5
d 01 A

0.063m
* v ec * 3600
*1 * 3600

Alegerea diametrului real


d

1-A=63.4 mm

D1-A=73.0mm

e1-A=4.8mm

15

Dimensionarea tronsonului 2-A:

Determinarea diametrului orientativ:


4 * q ev 2
4 * 31.66
d 02 A

0.1058m
* v ec * 3600
*1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d2-A= 106.3mm
D2-A=114.3 mm
e2-A= 4.0mm:

Dimensionarea tronsonului 3-B:


Determinarea diametrului orientativ:
4 * q ev 3
4 * 31.87
d 03 B

0.106m
* v ec * 3600
3.14 * 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d3-B= 106.3mm
D3-B=114.3 mm
e3-B= 4.0mm:
Dimensionarea tronsonului 4-C:
Determinarea diametrului orientativ:
4 * qev 4
4 * 32.12
d 04 C

0.108m
* v ec * 3600
3.14 *1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d4-C =109.5 mm
D4-C=141.3 mm
e4-C= 15.9mm

Dimensionarea tronsonului 5-D:


Determinarea diametrului orientativ:
16

d 05 D

4 * q ev 5

* v ec * 3600

4 * 20.62.
0.085m
3.14 *1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d5-D =85.4 mm
D5-D=101.6 mm
e5-D= 8.1mm
ora
nr
parc

2 3

4 5

7 8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324

1
2
3
4
5
Dimensionarea tronsonului A-B:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0 AB

4 * max(q ev1 q ev 2 )
4 * 31.66

0.1058m
* v ec * 3600
*1 * 3600

Alegerea diametrului real:

dA-B =106.3 mm
DA-B=114.3 mm
eA-B= 8.1mm
Dimensionarea tronsonului B-C:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0 BC

4 * max[(q ev1 q ev 2 ), q ev 3 ]
4 * 62.92

0.1491m
* v ec * 3600
* 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

17

dB-C =149.3 mm
DB-C=168.3 mm
eB-C = 9.5mm
Dimensionarea tronsonului C-D:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0CD

4 * max[(q ev1 qev 2 ), ( qev 3 q ev 4 )]

* v ec * 3600

4 * 63.53
0.1498m
* 1.3600

Alegerea diametrului real:

dC-D =150.9mm
DC-D=168.3mm
eC-D = 8.7mm
Dimensionarea tronsonului D-E:

Determinarea diametrului orientativ:

d 0 DE

4 * max[(q ev1 q ev 2 q ev 5 ), (q ev 3 q ev 4 )]
4 * 65.24

0.1519m
* v ec * 3600
*1 * 3600

Alegerea diametrului real:

dD-E =152.5mm
DD-E=168.3 mm
ED-E = 7.9mm

Diametrele conductelor de legtur de la parcuri la conducta colectoare i


diametrele diverselor poriuni ale conductei colectoare sunt trecute n schema
urmtoare:
18

P2

P4
106.3mm

P1

109.5mm

B
63.4mm

106.3mm

149.3 mm

C 150.9mm

106.3mm

DC

152.5mm
85.4 mm

P5

P3

Presiunile de pompare si energia consumata la fiecare parc in intervalele


orare stabilite in diagrama de mai sus
Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la conducta
colectoare:

v1 A

4 * q ev1
4 *11.5
m

1.011
2
2
s
* (d1 A )
* (0.0634) * 3600

v 2 A

4 * q ev 2
4 * 31.66
m

0.990
2
2
s
* (d 2 A )
* (0.1063) * 3600

v 3 B

4 * q ev 3
4 * 31.87
m

0.976
2
2
s
* ( d 3 B )
* (0.1063) * 3600

4 * q ev 4
4 * 33.12
m

0.976
2
2
s
* ( d 4 C )
* (0.1095) * 3600
4 * q ev5
4 * 20.62
m

0.999
2
2
s
* ( d 5 D )
* (0.0854) * 3600

v 4C
v 5 D

Calculul numrului Reynolds pe conductele de legtur de la parcuri la conducta


colectoare.
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2.965*10-5 m2/s

Re1 A

v1 A * d 1 A 1.011 * 0.0634

2161.8 2300 regim _ la min ar


am
2.965 * 10 5

19

Re 2 A

v 2 A * d 2 A 0.990 * 0.1063

3549.3 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5

Re 3 B

v 3 B * d 3 B 0.997 * 0.1063

3574.4 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5

v 4 C * d 4C 0.976 * 0.1095

3604 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5
v *d
0.999 * 0.0854
5 D 5 D
2877.3 2300 regim _ turbulent
am
2.965 * 10 5

Re 4 C
Re 5 D

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe conductele de legtur de la


parcuri la conducta colectoare:
1 A

64
64

0.0296
Re1 A
2161.8

2 A

0.3164
0.3164

0.04099
0.25
(Re 2 A )
3549.3 0.25

3 B

0.3164
0.3164

0.04092
0.25
(Re 3 B )
3574.04 0.25

4 C

0.3164
0.3164

0.04083
0.25
(Re 4C )
3604.4 0.25

5 D

0.3164
0.3164

0.0432
(Re 5 D ) 2877.30.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe conducte de legtur de la


parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

8 * 1 A q ev2 1 * L1 A
*
2 *g
d15 A

(iL)1 A

8 * 0.0296
11.5 2 * 5900
*
143.80m
2 * 9.806 0.0634 5 * 3600 2

(iL) 2 A

8 * 2 A q ev2 2 * L2 A
2
*
*g
d 25 A

(iL ) 2 A

8 * 0.04099 31.66 2 * 2600


2
*
50.19m
* 9.806 0.10635 * 3600 2

20

(iL) 3 B

8 * 3 B q ev2 3 * L3 B
*
2 *g
d 35 B

(iL) 3 B

8 * 0.0483
31.87 2 * 3300
*
64.45m
2 * 9.806 0.10635 * 3600 2

(iL) 4C

8 * 4C q ev2 4 * L4C
*
2 *g
d 45C

(iL ) 4C

8 * 0.0483
33.12 2 * 2200
*
47.22m
2 * 9.806 0.1095 5 * 3600 2

(iL) 5 D
(iL) 5 D

8 * 5 _ D

2 *g

qev2 5 * L5
d 55 D

8 * 0.0432
20.62 2 * 4900
*
126.37 m
2 * 9.806 0.0854 5 * 3600 2

Presiunea la depozitul central:


p E am * g * H

unde:
H nlimea (H=10 m).

am=795.16 Kg/m3
p E 795.16 * 9.806 * 10 77973.38Pa 0.77bar

Intervalul de ore 00 -06

Pompeaz parcurile 1 ,4si 5 si timpul de pompare este tp=6ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 * qev1
4 *11.5
m

0.359
2
2
* (d A B ) * (0.1063) * 3600
s

v B C

4 * q ev1
4 * 11.5
m

0.182
2
2
s
* ( d B C )
* (0.1493) * 3600

v C D

4 * (qev1 qev 4 )
4 * (11.5 33.12)
m

0.693
2
2
* (d C D )
* (0.1509) * 3600
s
21

v DE

4 * (qev1 qev 4 qev 5 ) 4 * (11.5 33.12 20.62)


m

0.992
2
2
s
* (d D E )
* (0.1525) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
Re A B

v A B * d A B 0.359 * 0.1063

1287 2300 regim _ la min ar.


v am
2.965 * 10 5

Re B C

v B C * d B C 0.182 * 0.1493

916.44 2300 regim _ la min ar.


v am
2.965 * 10 5

Re C D

v C D * d C D 0.693 * 0.1509

3526 2300 regim _ turbulent..


v am
2.965 * 10 5

Re D E

v D E * d D E 0.992 * 0.1525

5102 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei colectoare


nbbn:
64
64

0.0497
Re A B 1287
64
64

0.0698
Re B C
916.44

A B

B C

0.3164
0.3164

0.0410
0.25
(Re C D )
(3526) 0.25
0.3164
0.3164

0.0374
0.25
(Re D E )
(5102) 0.25

C D

DE

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) A B

q *L
8*
2 A B * ev1 5 A B
*g
d A B

(iL ) A B

8 * 0.0497
11.5 2 * 4300
*
13.28m
2 * 9.806 0.10635 * 3600 2

22

(iL) BC

8*
q *L
2 BC * ev1 5 BC
*g
d BC

(iL) B C

8 * 0.0698
11.5 2 * 4700
*
3.73m
2 * 9.806 0.14935 * 3600 2

(iL) C D

8 * C D (qev1 q ev 4 ) 2 * LC D
*
2 *g
d C5 D

(iL) C D

8 * 0.0410 (11.5 33.12) 2 * 7000


2
*
46.5m
* 9.806
0.1509 5 * 3600 2

(iL) D E
(iL) D E

8 * D E (q ev1 qev 4 q ev 5 ) 2 * LD E
*
2 *g
d D5 E

8 * 0.0374 (11.5 33.12 20.6) 2 * 5350


2
*
65.81m
* 9.806
0.1525 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P1:


p1 p E am * g * [iL1 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z1 )]

p1 77973.16 795.16 * 9.806 * (143.8 13.28 3.73 46.5 65.81 (160 300)]
p1 115954 .922 Pa 11.15bar

Presiunea la parcul P4:

p4 pE am * g * [iL4 C iLC D iLD E ( z E z4 )]

p 4 77973.16 795.16 * 9.806 * (42.22 46.5 65.81 (160 190))


p 4 1048975.78 Pa 10.48bar

Presiunea la parcul P5:


p5 p E am * g * [iL5 D iL D E ( z E z 5 )]
p 5 77973.16 795.16 * 9.806 * [126.37 65.81 (160 210)]
p 5 1186598 Pa 11.86bar

Energia consumata la fiecare parc

W100 o 6

p1 * q ev1
1115954 .922 * 11.5
tp
* 6 30555.685wh 30.555kwh
* 3600
0.7 * 3600

23

W4 00 o 6

p 4 * q ev 4
1048975.78 * 33.12
tp
* 6 82719.23wh 82.719kwh
* 3600
0.7 * 3600

W5 00 o 6

p5 * q ev 5
1186598 * 20.62
tp
* 6 58256.31wh 58.256kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 08-10

Pompeaz parcurile 1 ,4 si 5 si timpul de pompare este tp=2 ore

Calculul vitezelor amestecului pe diversele tronsoane ale conductei colectoare.

v A B

4 * q ev1
4 * 11.5
m

0.359
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1063) * 3600

v B C

4 * q ev1
4 * 11.5
m

0.182
2
2
s
* ( d B C )
* (0.1493) * 3600

vCD

4 * (q ev1 q ev 4 )
4 * (11.5 33.12)
m

0.693
2
2
s
* (d C D )
* (0.1509) * 3600

v DE

4 * (qev1 q ev 4 q ev 5 ) 4 * (11.5 33.12 20.62)


m

0.992
2
2
s
* (d D E )
* (0.1525) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: vam=2.965*10-5
Re A B

v A B * d A B 0.359 * 0.1063

1287.07 2300 regim _ la min ar.


v am
2.965 * 10 5

Re B C

v B C * d B C 0.182 * 0.1493

916.44 2300 regim _ la min ar


v am
2.965 * 10 5

Re C D

v C D * d C D 0.693 * 0.1509

3526.93 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 *10 5

Re D E

v D E * d D E 0.992 * 0.1525

5102.19 2300 regim _ turbulent .


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare:
24

A B

64
64

0.0497
Re A B 1287.07

B C

64
64

0.0698
Re B C
916.44

0.3164
0.3164

0.0410
0.25
(Re C D )
(3526.93) 0.25
0.3164
0.3164

0.0374
0.25
(Re D E )
(5102.19) 0.25

C D
DE

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:

(iL) A B
(iL) A B

8 * A B q ev1 * L A B
*
2 *g
d A5 B

8 * 0.0497
11.5 2 * 4300
*
13.28m
2 * 9.806 0.10635 * 3600 2
2

(iL) B C
(iL) B C

8 * 0.0698
11.5 2 * 4700
*
3.73m
2 * 9.806 0.14935 * 3600 2

(iL) C D
(iL) C D

8 * C D (qev1 q ev 4 ) 2 * LC D
*
2 *g
d C5 D

8 * 0.0410 (11.5 33.12) 2 * 7000


*
46.57m
2 * 9.806
0.1509 5 * 3600 2

(iL) D E
(iL) D E

8*
q *L
2 B C * ev1 5 B C
*g
d B C

8 * D E (q ev1 qev 4 q ev 5 ) 2 * LD E
*
2 *g
d D5 E

8 * 0.0374 (11.5 33.12 20.6) 2 * 5350


*
65.81m
2 * 9.806
0.1525 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P1:


p1 p E am * g * [iL1 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z1 )]

p1 77973.16 795.16 * 9.806 * (143.8 13.28 3.73 46.5 65.81 (160 300)]
p1 1115954 .922 Pa 11 .15bar

Presiunea la parcul P4:


p 4 p E am * g * [iL4C iLC D iLD E ( z E z 4 )]
25

p 4 77973.16 795.16 * 9.806(42.22 46.5 65.81 (160 190)]


p 4 1048975.78Pa 10.48bar

Presiunea la parcul P5:


p5 p E am * g * [iL5 D iL D E ( z E z 5 )]
p 5 77973.16 795.16 * 9.806 * [126.37 65.81 (160 210)]
p 5 1186598 Pa 11.86bar

Energia consumata la fiecare parc

W10810

p1 * q ev1
1115954 .922 * 11.5
tp
* 2 10185.30 wh 10.185kwh
* 3600
0.7 * 3600

W40810

p 4 * q ev 4
1048975.78 * 33.12
tp
* 2 27573.07 wh 82.719kwh
* 3600
0.7 * 3600

W5 0810

p 5 * q ev 5
1186598 * 20.62
tp
* 2 9706.3wh 9.706kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 10-14

Pompeaz parcurile 2 si 3 si timpul de pompare este tp=4 ore

Calculul vitezelor pe diverse poriuni ale conductei colectoare.

v A B

4 * q ev 2
4 * 31.66
m

0.990
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1063) * 3600

v B C

4 * (q ev 2 q ev 3 )
4 * (31.66 31.87)
m

1.008
2
2
s
* ( d B C )
* (0.1493) * 3600

v C D

4 * (q ev 2 q ev 3 )
4 * (31.66 31.87)
m

0.986
2
2
s
* (d C D )
* (0.1509) * 3600

v DE

4 * (q ev 2 q ev 3 )
4 * (31.66 31.87)
m

0.966
2
2
s
* (d D E )
* (0.1969) * 3600
26

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: vam=2.965*10-5

Re A B

v A B * d A B 0.990 * 0.1063

3549.3 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Re B C

v B C * d B C 1.008 * 0.1493

5075.69 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 * 10 5

Re C D

v C D * d C D 0.986 * 0.1509

5018.12 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Re D E

v D E * d D E 0.966 * 0.1525

4968.46 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare:

A B

0.3164
0.3164

0.0409
0.25
(Re A B )
(3549.3) 0.25

B C

0.3164
0.3164

0..0374
0.25
(Re B C )
(5075.69) 0.25

C D

0.3164
0.3164

0.0375
0.25
(Re C D )
(5018.12) 0.25

D E

0.3164
0.3164

0.0376
0.25
(Re D E )
(4968.46) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:

(iL) A B
(iL) A B

8 * A B (qev 2 ) 2 * L A B
2
*
*g
d A5 B

8 * 0.0409
31.66 2 * 4300
*
82.84m
2 * 9.806 0.1063 5 * 3600 2

(iL) B C

8 * B C (q ev 2 q ev 3 ) 2 * LB C
*
2 *g
d B5 C

27

(iL) B C

8 * 0.0374 (31.66 31.87) 2 * 4700


*
60.99m
2 * 9.806
0.14935 * 3600 2

(iL ) C D

8 * C D (qev 2 qev 3 ) 2 * LC D
2
*
*g
d C5 D

8 * 0.0375 (31.66 31.87) 2 * 7000


*
86.35m
2 * 9.806
0.1509 5 * 3600 2

(iL) C D

(iL) D E
(iL) D E

8 * D E (qev 2 qev 3 ) 2 * LD E
2
*
*g
d D5 E

8 * 0376 (31.66 31.87) 2 * 5350


*
62.7 m
2 * 9.806
0.1525 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P2:


p 2 p E am * g * [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

p 2 77973.16 795.16 * 9.806 * [50.19 82.84 60.99 86.38 62.77 (160 170)]

; p 2 2324152.59 Pa 23.24bar
Presiunea la parcul P3:
p3 p E am * g * [iL3 B iLB C iLC D iLD E ( z E z 3 )]
p3 779730.16 795.16 * 9.806 * (64.45 60.99 86.35 62.7 (160 180)]
p3 2062317.952 Pa 20.62bar

Energia consumata la fiecare parc

W2 10 14

p 2 * q ev 2
2324152.59 * 31.66
tp
* 4 29199.47 wh 29.19kwh
* 3600
0.7 * 3600

W31014

p3 * q ev 3
2062317.952 * 31.87
tp
* 4 26081.77 wh 26.08kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 16-20

Pompeaz parcurile 2 i 3 si timpul de pompare este tp=4 ore

Calculul vitezelor pe diverse poriuni ale conductei colectoare.

v A B

4 * q ev 2
4 * 31.66
m

0.990
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1063) * 3600
28

v B C

4 * (q ev 2 q ev 3 )
4 * (31.66 31.87)
m

1.008
2
2
s
* ( d B C )
* (0.1493) * 3600

v C D

4 * (q ev 2 q ev 3 )
4 * (31.66 31.87)
m

0.986
2
2
s
* (d C D )
* (0.1509) * 3600

v DE

4 * (q ev 2 q ev 3 )
4 * (31.66 31.87)
m

0.966
2
2
s
* (d D E )
* (0.1969) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2.965*10-5

Re A B

v A B * d A B 0.990 * 0.1063

3549.3 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Re B C

v B C * d B C 1.008 * 0.1493

5075.69 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 * 10 5

Re C D

v C D * d C D 0.986 * 0.1509

5018.12 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Re D E

v D E * d D E 0.966 * 0.1525

4968.46 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare:

A B

0.3164
0.3164

0.0409
0.25
(Re A B )
(3549.3) 0.25

B C

0.3164
0.3164

0..0374
0.25
(Re B C )
(5075.69) 0.25

C D

0.3164
0.3164

0.0375
0.25
(Re C D )
(5018.12) 0.25

D E

0.3164
0.3164

0.0376
0.25
(Re D E )
(4968.46) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
29

(iL) A B
(iL) A B

8 * A B (q ev 2 ) 2 * L A B
2
*
*g
d A5 B

8 * 0.0409
31.66 2 * 4300
2
*
82.84m
* 9.806 0.10635 * 3600 2

(iL) B C
(iL) B C

8 * B C (q ev 2 q ev3 ) 2 * LB C
*
2 *g
d B5 C

8 * 0.0374 (31.66 31.87) 2 * 4700


*
60.99m
2 * 9.806
0.14935 * 3600 2

(iL ) C D
(iL) C D

8 * 0.0375 (31.66 31.87) 2 * 7000


*
86.35m
2 * 9.806
0.1509 5 * 3600 2

(iL) D E
(iL) D E

8 * C D (qev 2 qev 3 ) 2 * LC D
*
2 *g
d C5 D

8 * D E (qev 2 qev 3 ) 2 * LD E
*
2 *g
d D5 E

8 * 0.376 (31.66 31.87) 2 * 5350


*
62.7 m
2 * 9.806
0.1525 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P2:


p 2 p E am * g * [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

p 2 77973.16 795.16 * 9.806 * [50.19 82.84 60.99 86.38 62.77 (160 170)]

; p 2 2324152.59 Pa 23.24bar
Presiunea la parcul P3:
p3 p E am * g * [iL3 B iLB C iLC D iLD E ( z E z 3 )]
p3 779730.16 795.16 * 9.806 * (64.45 60.99 86.35 62.7 (160 180)]
p3 2062317.952 Pa 20.62bar

Energia consumata la fiecare parc

W216 20

p 2 * q ev 2
2324152.59 * 31.66
tp
* 4 29199.47 wh 29.19kwh
* 3600
0.7 * 3600

W316 20

p 3 * q ev 3
2062317.952 * 31.87
tp
* 4 26081.77 wh 26.08kwh
* 3600
0.7 * 3600
30

Intervalul de ore 20-21

Pompeaz parcul 2 si timpul de pompare este tp=1 ora

Calculul vitezelor pe diverse poriuni ale conductei colectoare.

v A B

4 * q ev 2
4 * 31.66
m

0.990
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1063) * 3600

v B C

4 * q ev 2
4 * 31.66
m

0.502
2
2
s
* ( d B C )
* (0.1493) * 3600

vCD

4 * q ev 2
4 * 31.66
m

0.491
2
2
s
* (d C D )
* (0.1509) * 3600

v DE

4 * q ev 2
4 * 31.66
m

0.481
2
2
s
* (d D E )
* (0.1969) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:


Se cunoate vscozitatea amestecului: vam=2.965*10-5
Re A B

v A B * d A B 0.990 * 0.1063

3549.3 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Re B C

v B C * d B C 0.502 * 0.1493

2527.77 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 * 10 5

Re C D

v C D * d C D 0.491 * 0.1509

2498.88 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 *10 5

Re D E

v D E * d D E 0.481 * 0.1525

2473.9 2300 regim _ turbulent .


v am
2.965 * 10 5

31

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare:
A B

0.3164
0.3164

0.0409
0.25
(Re A B )
(3549.3) 0.25

B C

0.3164
0.3164

0.0446
0.25
(Re B C )
(2527.77) 0.25

C D

0.3164
0.3164

0.0447
0.25
(Re C D )
( 2498.88) 0.25

0.3164
0.3164

0.0448
0.25
(Re D E )
( 2473.9) 0.25

DE

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:

8 * A B (q ev 2 ) 2 * L A B
2
*
*g
d A5 B

(iL) A B
(iL) A B

8 * 0.0409
31.66 2 * 4300
*
82.84m
2 * 9.806 0.1063 5 * 3600 2

(iL) B C
(iL) B C

8*
q *L
2 B C * ev 2 5 B C
*g
d B C

8 * 0.0446
31.66 2 * 4700
*
18.06m
2 * 9.806 0.14935 * 3600 2
2

(iL) C D
(iL) C D

8*
q
*L
2 C D * ev 2 5 C D
*g
d CD

8 * 0.0447
31.66 2 * 7000
*
25.56m
2 * 9.806 0.1509 5 * 3600 2
2

(iL) D E
(iL) D E

q
*L
8*
2 D E * ev 2 5 D E
*g
d DE

8 * 0.0448
31.66 2 * 5350
*
18.57 m
2 * 9.806 0.15255 * 3600 2

32

Presiunea la parcul P2:


p 2 p E am * g * [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

p 2 77973.16 795.16 * 9.806 * [50.19 82.84 18.08 25.56 18.57 (160 170)]

; p 2 1522196.28Pa 15.22bar
Energia consumata la parc

W216 20

p 2 * q ev 2
1522196.28 * 31.66
tp
* 1 19124.10 wh 19.12kwh
* 3600
0.7 * 3600

Energia consumata la parcuri in 24 de ore:


W 1= W1-00-06+ W1-8-10 =30.55+10.185=40.735kwh
W 2= W2-10-14+ W2-16-20+ W2-20-21 =29.19+29.19+19.12=77.5kw=40.735kwh
W3= W3-10-14+ W3-10-14 =26.08+26.08=52.16kwh
W 4= W4-00-06+ W4-8-10 =82.71+27.57=110.285kwh
W 5= W5-00-06+ W5-8-10 =58.25+9.70=67.95=110.285kwh

Energia total consumat pentru aceast variant de pompare:


Wt W1 W2 W3 W4 W5
Wt 40.735 77.5 52.16 110 .28 67.95 348.6kW * h

Varianta II
Q2, z2

Q4, z4

P2

P4

zDC
L2
P1

Q1, z1

L1A

L4
LAB

LBC
C

A
L3

LCD D

LDE E

L5

P3

P5
33

DC

Q3, z3

Q5, z5

- grupa 1.
- grupa 2.
-grupa 3..

Pompeaz pe rnd parcurile in grupe de pompare astfef:


(1 4) , 2 , ( 3 5 ).

Timpul zilnic de pompare (cu restricii de W):


tz

20
6.667ore
3

t z 7ore

3 grupuri de pompe.
Grupa 1: Q1+Q4=92+265= 357 m3/zi
Grupa 2: Q2= 285 m3/zi
Grupa 1: Q3+Q5=255+165= 420 m3/zi

Numrul de pompe necesare n fiecare parc:


nci

Qi
;
qp *tz

unde:
-

qp = 0.092*10-3*3600*50*0.7 = 11.592 m3/h


np c1

Q1
92

1.13
q p * t z 11.592 * 7

np r1 2 pompe

np c 2

Q2
285

3.51
q p * t z 11.592 * 7

np r 2 4 pompe

npc 3

Q3
255

3.14
q p * t z 11.592 * 7

np r 3 4 pompe

np c 4

Q4
265

3.26
q p * t z 11.592 * 7

np r 4 4pompe

34

np c 5

Q5
165

2.03
q p * t z 11.592 * 7

Timpul de evacuare a produsului de la fiecare parc:


t evi

np r 5 3 pompe

Qi
q p * npi

t ev1

Q1
92

3.96ore
q p * np1 11.592 * 2

t ev1 4ore

t ev 2

Q2
285

6.14ore
q p * np 2 11.592 * 4

t ev 2 7ore

t ev 3

Q3
255

5.49ore
q p * np3 11.592 * 4

t ev 3 6ore

t ev 4

Q4
265

5.71ore
q p * np 4 11.592 * 4

t ev 4 6ore

t ev 5

Q5
165

4.74ore
q p * np 5 11.592 * 3

t ev 5 5ore

Debitul de evacuare
q evi

Qi
t evi

q ev1

Q1 92

23m 3 / h
t evi
4

q ev 2

Q2 285

40.7 m 3 / h
t evi
7

qev 3

Q3 255

42.5m 3 / h
t evi
6

q ev 4

Q4 265

44.16m 3 / h
t evi
6

q ev 5

Q5 165

33m 3 / h
t evi
5

35

Dimenionarea tronsonului 1-A:


Se alege viteza economic: vec=1 m/s

Determinarea diametrului orientativ


4 * q ev1
4 * 23
d 01 A

0.0901m
* v ec * 3600
*1 * 3600

Alegerea diametrului real


d

1-A=90.2 mm

D1-A=101.6mm

e1-A=5.7mm

Dimensionarea tronsonului 2-A:

Determinarea diametrului orientativ:


4 * qev 2
4 * 40.7
d 02 A

0.1199 m
* v ec * 3600
*1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d2-A= 122.3mm
D2-A=141.3 mm
e2-A= 9.5mm:

Dimensionarea tronsonului 3-B:


Determinarea diametrului orientativ:
4 * q ev 3
4 * 42.5
d 03 B

0.1226m
* v ec * 3600
3.14 * 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d3-B= 123.9mm
D3-B=141.3 mm
e3-B= 8.7mm:
Dimensionarea tronsonului 4-C:
Determinarea diametrului orientativ:
4 * qev 4
4 * 44.16
d 04C

0.1249m
* v ec * 3600
3.14 *1 * 3600
36

Alegerea diametrului real:

d4-C =125.5 mm
D4-C=141.3 mm
e4-C= 7.9mm

Dimensionarea tronsonului 5-D:


Determinarea diametrului orientativ:
4 * q ev 5
4 * 33.
d 05 D

0.1080m
* v ec * 3600
3.14 * 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d5-D =109.5 mm
D5-D=141.3mm
e5-D= 15.5mm

Diagrama de pompare

ora
nr
parc
1
2
3
4
5

1 2

10

11 12 13

Dimensionarea tronsonului A-B:


37

14

15 16 17 18 19

20

24

21 22 23

Determinarea diametrului orientativ:


d 0 AB

4 * max(q ev1 , q ev 2 )

* v ec * 3600

4 * 40.7
0.1199 m
*1 * 3600

Alegerea diametrului real:

dA-B =122.3 mm
DA-B=141.3 mm
eA-B= 9.5mm
Dimensionarea tronsonului B-C:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0 BC

4 * max(q ev1 , q ev 2 , q ev 3 )

* v ec * 3600

4 * 42.5
0.1226m
* 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

dB-C =123.9 mm
DB-C=141.3 mm
eB-C = 8.7mm

Dimensionarea tronsonului C-D:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0CD

4 * max[(q ev1 q ev 4 , q ev 2 , q ev 3 )]

* v ec * 3600

Alegerea diametrului real:

38

4 * 67.16
0.1541m
* 1.3600

dC-D =154.1mm
DC-D=168.3mm
eC-D = 7.1mm
Dimensionarea tronsonului D-E:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0 DE

4 * max[(q ev1 q ev 4, q ev 2 , q ev 3 q ev 5 )]

* v ec * 3600

4 * 75.5
0.1634m
* 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

dD-E =174.7mm
DD-E=219.1 mm
eD-E = 22.2mm

Diametrele conductelor de legtur de la parcuri la conducta colectoare i


diametrele diverselor poriuni ale conductei colectoare sunt trecute n schema
urmtoare:

P2

P4
122.3mm

P1

123.5mm

B
90.2mm

122.3mm

123.9 mm

C 154.1mm

123.9mm

39

174.7mm
109.5 mm

P5

P3

DC

Presiunile de pompare si energia consumata la fiecare parc in intervalele


orare stabilite in diagrama de mai sus
Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la conducta
colectoare:

v1 A

4 * q ev1
4 * 23
m

0.999
2
2
s
* (d1 A )
* (0.0902) * 3600

v 2 A

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.962
2
2
s
* ( d 2 A )
* (0.1223) * 3600

v 3 B

4 * q ev 3
4 * 42.5
m

0.979
2
2
s
* ( d 3 B )
* (0.1239) * 3600

4 * q ev 4
4 * 44.16
m

0.991
2
2
s
* ( d 4 C )
* (0.1255) * 3600
4 * q ev 5
4 * 33
m

0.973
2
2
s
* ( d 5 D )
* (0.1095) * 3600

v 4 C
v 5 D

Calculul numrului Reynolds pe conductele de legtur de la parcuri la conducta


colectoare.
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2.965*10-5 m2/s

Re1 A

v1 A * d1 A 0.999 * 0.0902

3039.11 2300 regim _ turbulent


am
2.965 *10 5

Re 2 A

v 2 A * d 2 A 0.962 * 0.1223

3968.04 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5

Re 3 B

v 3 B * d 3 B 0.979 * 0.1239

4090.99 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5

v 4C * d 4C 0.991 * 0.1255

3851.77 2300 regim _ turbulent


am
2.965 *10 5
v *d
0.973 * 0.1095
5 D 5 D
3593.37 2300 regim _ turbulent
am
2.965 * 10 5

Re 4C
Re 5 D

40

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe conductele de legtur de la


parcuri la conducta colectoare:
0.3164
0.3164
1 A

0.0426
0.25
(Re1 A )
3039.110.25
2 A

0.3164
0.3164

0.0405
0.25
(Re 2 A )
3968.04 0.25

3 B

0.3164
0.3164

0.0395
0.25
(Re 3 B )
4090.99 0.25

4C

0.3164
0.3164

0.0401
0.25
(Re 4C )
3851.77 0.25

5 D

0.3164
0.3164

0.0408
(Re 5 D ) 3593.37 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe conducte de legtur de la


parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

8 * 1 A q ev2 1 * L1 A
*
2 *g
d15 A

(iL )1 A

8 * 0.0426
23 2 * 5900
*
142.02m
2 * 9.806 0.0902 5 * 3600 2

(iL) 2 A

8 * 2 A q ev2 2 * L2 A
2
*
*g
d 25 A

(iL ) 2 A

8 * 0.0405
40.7 2 * 2600
2
*
40.66m
* 9.806 0.12235 * 3600 2

(iL) 3 B

8 * 3 B q ev2 3 * L3 B
*
2 *g
d 35 B

(iL ) 3 B

8 * 0.0395
42.5 2 * 3300
*
51.43m
2 * 9.806 0.1239 5 * 3600 2

(iL) 4C

8 * 4C q ev2 4 * L4C
*
2 *g
d 45C

(iL) 4 C

8 * 0.0401
44.16 2 * 2200
*
36.03m
2 * 9.806 0.1255 5 * 3600 2

41

(iL) 5 D
(iL ) 5 D

8 * 5 _ D

2 *g

qev2 5 * L5
d 55 D

8 * 0.0408
33 2 * 4900
*
88.20m
2 * 9.806 0.1095 5 * 3600 2

Presiunea la depozitul central:


p E am * g * H

unde:
H nlimea (H=10 m).

am=795.16 Kg/m3
p E 795.16 * 9.806 * 10 77973.38 Pa 0.77bar

Intervalul de ore 00 -04

Pompeaz parcurile 1 si 4 si timpul de pompare este p=4ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 * q ev1
4 * 23
m

0.543
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1223) * 3600

v B C

4 * q ev1
4 * 23
m

0.529
2
2
s
* (d B C )
* (0.1239) * 3600

v C D

4 * (qev1 q ev 4 )
4 * (23 44.16)
m

0.154
2
2
s
* (d C D )
* (0.1541) * 3600

v DE

4 * ( q ev1 q ev 4 )
4 * (23 44.16)
m

0.427
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
Re A B

v A B * d A B 0.543 * 0.1223

2239.76 2300 regim _ la min ar.


v am
2.965 * 10 5

42

Re B C

v B C * d B C 0.529 * 0.1239

2210.55 2300 regim _ la min ar.


v am
2.965 * 10 5

Re C D

v C D * d C D 0.154 * 0.1541

800.38 2300 regim _ la min ar..


v am
2.965 *10 5

Re D E

v D E * d D E 0.427 * 0.1747

2515.91 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 *10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei colectoare


nbbn:
64
64

0.0285
Re A B
2239.76
64
64

0.0289
Re B C
2210.55

A B
B C

C D

64
64

0.0799
Re C D
800.38

DE

0.3164
0.3164

0.0446
0.25
(Re D E )
(2515.91) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) A B
(iL ) A B

q *L
8*
2 A B * ev1 5 A B
*g
d A B

8 * 0.0285
23 2 * 4300
*
15.11m
2 * 9.806 0.12235 * 3600 2
2

(iL) BC
(iL) B C

8 * 0.0289
23 2 * 4700
*
15.69m
2 * 9.806 0.1239 5 * 3600 2

(iL) C D
(iL) C D

8*
q *L
2 BC * ev1 5 BC
*g
d BC

8 * C D (qev1 q ev 4 ) 2 * LC D
*
2 *g
d C5 D

8 * 0.0799 (23 44.16) 2 * 7000


2
*
98.87 m
* 9.806
0.15415 * 3600 2

(iL) D E

8 * D E (q ev1 q ev 4 ) 2 * LD E
*
2 *g
d D5 E
43

(iL ) D E

8 * 0.0446 (23 44.16) 2 * 5350


*
42.18m
2 * 9.806
0.1747 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P1:


p1 p E am * g * [iL1 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z1 )]

p1 77973.38 795.16 * 9.806 * (142.02 15.11 15.69 98.87 42.18 (160 300)]
p1 1433696.70 Pa 14.33bar

Presiunea la parcul P4:

p4 pE am * g * [iL4 C iLC D iLD E ( z E z4 )]

p 4 77973.38 795.16 * 9.806 * (36.03 98.87 42.18 (160 190))


p 4 1224805.99 Pa 12.24bar

Energia consumata la fiecare parc


W1 00 o 4

W400o 4

p1 * q ev1
143369.70 * 23
tp
* 4 52341.3wh 52.34kwh
* 3600
0.7 * 3600

p 4 * q ev 4
1224805.99 * 44.16
tp
* 4 85853.06 wh 85.85kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 04 -06

Pompeaz parcul 4 si timpul de pompare este p=2ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectotoare:

vCD

4 * q ev 4
4 * 44.16
m

0.657
2
2
s
* (d C D )
* (0.1541) * 3600

v DE

4 * q ev 4
4 * 44.16
m

0.511
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
44

Re C D

v C D * d C D 0.657 * 0.1541

3414.2 2300 regim _ turbulent..


v am
2.965 *10 5

Re D E

v D E * d D E 0.511 * 0.1747

3010.84 2300 regim _ turbulent .


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare nbbn:

C D

0.3164
0.3164

0.0413
0.25
(ReC D )
3414.620.25

D E

0.3164
0.3164

0.0427
0.25
(Re D E )
(3010.84) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) C D

8*
q
*L
2 C D * ev 4 5 C D
*g
d C D

(iL) C D

8 * 0.0413
44.16 2 * 7000
*
41.37 m
2 * 9.806 0.15415 * 3600 2

(iL) D E

8 * D E q ev 4 * LD E
*
2 *g
d D5 E

(iL ) D E

8 * 0.0427
41.16 2 * 5350
*
22.84m
2 * 9.806 0.1747 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P4:

p4 pE am * g * [iL4 C iLC D iLD E ( z E z4 )]

p 4 77973.38 795.16 * 9.806 * (36.03 41.37 22.84 (160 190))


p 4 625658.46 Pa 6.25bar

Energia consumata la fiecare parc

45

W4 04 o 6

p 4 * q ev 4
625658.46 * 44.16
tp
* 2 21927.83wh 21.927 kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 08 -14

Pompeaz parcul 2 si timpul de pompare este p=6ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.962
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1223) * 3600

v B C

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.937
2
2
s
* (d B C )
* (0.1239) * 3600

vCD

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.606
2
2
s
* (d C D )
* (0.1541) * 3600

v DE

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.471
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
Re A B

v A B * d A B 0.962 * 0.1223

3968.04 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

Re B C

v B C * d B C 0..937 * 0.1239

3915.49 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

Re C D

v C D * d C D 0.606 * 0.1541

3149.56 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 * 10 5

Re D E

v D E * d D E 0.471 * 0.1747

2775.16 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 *10 5

46

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare nbbn:

A B

0.3164
0.3164

0.0398
0.25
(Re A B )
(3968.04) 0.25

B C

0.3164
0.3164

0.0399
0.25
(Re B C )
(3915.49) 0.25

C D

0.3164
0.3164

0.0422
(Re C D ) (3149.56) 0.25

DE

0.3164
0.3164

0.0435
0.25
(Re D E )
(2775.16) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) A B

q
*L
8*
2 A B * ev 2 5 A B
*g
d A B

(iL) A B

8 * 0.0398
40.7 2 * 4300
*
66.08m
2 * 9.806 0.12235 * 3600 2
2

(iL) B C

8*
q
*L
2 B C * ev 2 5 B C
*g
d B C

(iL ) B C

8 * 0.0399
40.7 2 * 4700
2
*
67.85m
* 9.806 0.1239 5 * 3600 2

(iL) C D

8*
q
*L
2 C D * ev 2 5 C D
*g
d CD

(iL) C D

8 * 0.0422
40.7 2 * 7000
*
35.91m
2 * 9.806 0.15415 * 3600 2
2

(iL ) D E

q
*L
8*
2 D E * ev 2 5 D E
*g
d DE

(iL) D E

8 * 0.0435
40.7 2 * 5350
*
15.01m
2 * 9.806 0.1747 5 * 3600 2

47

Presiunea la parcul P2:


p 2 p E am * g * [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

p 2 77973.38 795.16 * 9.806 * [(40.66 66.08 67.85 35.91 15.01 (160 170)]
p 2 1758377.679 Pa 17.58bar

Energia consumata la fiecare parc

W2 0814

p 2 * q ev 2
1758377.679 * 40.7
tp
* 6 170395.17 wh 170.395kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 16 -17

Pompeaz parcul 2 si timpul de pompare este p=1ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.962
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1223) * 3600

v B C

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.937
2
2
s
* (d B C )
* (0.1239) * 3600

vCD

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.606
2
2
s
* (d C D )
* (0.1541) * 3600

v DE

4 * q ev 2
4 * 40.7
m

0.471
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
Re A B

v A B * d A B 0.962 * 0.1223

3968.04 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

Re B C

v B C * d B C 0..937 * 0.1239

3915.49 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

48

Re C D

v C D * d C D 0.606 * 0.1541

3149.56 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 * 10 5

Re D E

v D E * d D E 0.471 * 0.1747

2775.16 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 *10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare nbbn:

A B

0.3164
0.3164

0.0398
0.25
(Re A B )
(3968.04) 0.25

B C

0.3164
0.3164

0.0399
0.25
(Re B C )
(3915.49) 0.25

C D

0.3164
0.3164

0.0422
(Re C D ) (3149.56) 0.25

DE

0.3164
0.3164

0.0435
0.25
(Re D E )
(2775.16) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) A B

q
*L
8*
2 A B * ev 2 5 A B
*g
d A B

(iL) A B

8 * 0.0398
40.7 2 * 4300
*
66.08m
2 * 9.806 0.12235 * 3600 2
2

(iL) B C

8*
q
*L
2 B C * ev 2 5 B C
*g
d B C

(iL ) B C

8 * 0.0399
40.7 2 * 4700
2
*
67.85m
* 9.806 0.1239 5 * 3600 2

(iL) C D

8*
q
*L
2 C D * ev 2 5 C D
*g
d CD

(iL) C D

8 * 0.0422
40.7 2 * 7000
*
35.91m
2 * 9.806 0.15415 * 3600 2
2

(iL ) D E

q
*L
8*
2 D E * ev 2 5 D E
*g
d DE

8 * 0.0435
40.7 2 * 5350
*
15.01m
2 * 9.806 0.1747 5 * 3600 2
Presiunea la parcul P2:
(iL) D E

49

p 2 p E am * g * [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

p 2 77973.38 795.16 * 9.806 * [(40.66 66.08 67.85 35.91 15.01 (160 170)]
p 2 1758377.679 Pa 17.58bar

Energia consumata la fiecare parc


W2 1617

p 2 * q ev 2
1758377.679 * 40.7
tp
* 1 28399.19 wh 28.399kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 17-22

Pompeaz parcurile 3 si 5 si timpul de pompare este p=5ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v B C

vCD

4 * q ev 3
4 * 42.5
m

0.632
2
2
s
* (d C D )
* (0.1541) * 3600

v DE

4 * q ev3
4 * 42.5
m

0.976
2
2
s
* (d B C )
* (0.1239) * 3600

4 * (q ev 3 q ev 5 )
4 * (42.5 33)
m

0.874
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
Re B C

v B C * d B C 0.976 * 0.1239

4078.46 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

Re C D

Re D E

v C D * d C D 0.632 * 0.1541

3284 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

v D E * d D E 0.874 * 0.1747

5149.67 2300 regim _ turbulent .


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare:

50

B C

0.3164
0.3164

0.0395
0.25
(Re B C )
4078.46 0.25

C D

0.3164
0.3164

0.0417
0.25
(Re C D )
3284.69 0.25

DE

0.3164
0.3164

0.0373
0.25
(Re D E )
(5149.67) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) B C

8*
q
*L
2 B C * ev 3 5 B C
*g
d B C

(iL ) B C

8 * 0.0395
42.5 2 * 4700
*
73.25m
2 * 9.806 0.1239 5 * 3600 2

(iL) C D

8 * C D q ev 3 * LC D
*
2 *g
d C5 D

(iL) C D

8 * 0.0417
42.5 2 * 7000
*
38.69m
2 * 9.806 0.15415 * 3600 2

(iL) D E

8 * D E (q ev 2 q ev 3 ) 2 * LD E
*
2 *g
d D5 E

(iL) D E

8 * 0.0373 (42.5 33) 2 * 5350


*
44.58m
2 * 9.806 0.1747 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P3:


p3 p E am * g * [iL3 B iLB C iLC D iLD E ( z E z 3 )]
p3 77973.38 795.16 * 9.806 * (51.43 73.25 38.69 44.58 (160 180)]
p3 1543483.018 Pa 15.43bar

Presiunea la parcul P5:


p5 p E am * g * [iL5 D iLD E ( z E z 5 )]
p5 77973.38 795.16 * 9.806 * (88.20 44.58 (160 210))
p 5 723437.09 Pa 7.23bar

Energia consumata la fiecare parc

51

W317 22

p3 * q ev 3
1543483.018 * 42.5
tp
* 5 130154.817 wh 130.154kwh
* 3600
0.7 * 3600

W517 22

p5 * q ev5
723437.09 * 33
tp
* 5 47367.90wh 47.36kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 22-23

Pompeaz parcul 3 si timpul de pompare este p=1ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v B C

vCD

4 * q ev 3
4 * 42.5
m

0.976
2
2
s
* (d B C )
* (0.1239) * 3600

4 * q ev 3
4 * 42.5
m

0.632
2
2
s
* (d C D )
* (0.1541) * 3600

v DE

4 * q ev 3
4 * 42.5
m

0.492
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
Re B C

v B C * d B C 0.976 * 0.1239

4078.46 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

Re C D

Re D E

v C D * d C D 0.632 * 0.1541

3284 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

v D E * d D E 0.492 * 0.1747

2898.90 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare:

B C

0.3164
0.3164

0.0395
0.25
(Re B C )
4078.46 0.25

C D

0.3164
0.3164

0.0417
0.25
(Re C D )
3284.69 0.25
52

DE

0.3164
0.3164

0.0431
0.25
(Re D E )
( 2898.90) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) B C

8*
q
*L
2 B C * ev 3 5 B C
*g
d B C

(iL ) B C

8 * 0.0395
42.5 2 * 4700
*
73.25m
2 * 9.806 0.1239 5 * 3600 2
2

(iL) C D

8*
q *L
2 C D * ev 3 5 C D
*g
d C D

(iL) C D

8 * 0.0417
42.5 2 * 7000
*
38.69m
2 * 9.806 0.15415 * 3600 2

(iL) D E

8 * D E (q ev 2 q ev 3 ) 2 * LD E
*
2 *g
d D5 E

(iL) D E

8 * 0.0431
42.5 2 * 5350
*
16.32m
2 * 9.806 0.1747 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P3:


p3 p E am * g * [iL3 B iLB C iLC D iLD E ( z E z 3 )]
p3 77973.38 795.16 * 9.806 * (51.43 73.25 38.69 44.58 (160 180)]
p3 1543483.018 Pa 15.43bar

Energia consumata la fiecare parc

W3 22 23

p 3 * q ev 3
1571397.71* 42.5
tp
* 5 26501.74 wh 26.501kwh
* 3600
0.7 * 3600

Energia consumata la parcuri in 24 de ore:


W 1= W1-00-04=52.34kwh
W 2= W2-08-14+ W2-16-17=170.395+28.339=198.734kwh

53

W3= W3-17-22+ W3-22-23 =130.154+26.501=156.655kwh


W 4= W4-00-04+ W4-04-06 ==85.85+21.927=107.77kwh
W 5= W5-17-22=47.36kwh

Energia total consumat pentru aceast variant de pompare:


Wt W1 W2 W3 W4 W5

Wt 52.34 198.734 156.655 107.77 47.36 562.859kW * h

Varianta III

Pentru aceasta varianta se vor echipa parcurile cu pompe PI-160 cu


urmatoarele caracteristici:

Debitul pentru o cursa dubla:

Vcd=0.092 l/s=0.092*10-3 m/s

Numarul de curse duble pe minut:

ncd=70 curse duble/minut

Randamentul pompei:

t=0.7

Debitul pompei:

qp=vcd+ncd+cd=0.092*10- *3600*70*0.7=16.228 m/h


3

Q2, z2

Q4, z4

P2

P4

zDC
54

L2
P1

L1A

L4
LAB

LBC
C

Q1, z1

LCD D

L3

LDE E

DC

L5

P3

P5

Q3, z3

Q5, z5

- grupa 1.
- grupa 2.
- grupa 3.

Pompeaz pe rnd parcurile:


(1-3); ( 2-5 ) si 4.

Timpul zilnic de pompare (fr restricii de W):


tz

20
6.67ore
3

t z 7ore

3 grupuri de pompe.
Grupa 1:

Q1+ Q3= 92+255=347 m3/zi

Grupa 2: Q2+ Q5= 285+165m3/zi


Grupa 3: Q4=265 m3/zi

Numrul de pompe necesare n fiecare parc:


nci

Qi
;
qp *tz

unde:
-

qp= 16.228 m3/h


np c1

Q1
92

0.809
q p * t z 16.228 * 7

np r1 1 pompa

np c 2

Q2
285

2.508
q p * t z 16.228 * 7

np r 2 3 pompe

55

Q3
255

2.224
q p * t z 16.228 * 7

np c 3

np c 4

Q4
265

2.332
q p * t z 16.228 * 7

np r 4 3 pompe

np c 5

Q5
165

1.452
q p * t z 16.228

np r 5 2 pompe

Timpul de evacuare a produsului de la fiecare parc:


tevi

Qi
q p * npi

t ev1

Q1
92

5.66ore
q p * np i 16.228 * 1

t ev1 6ore

t ev 2

Q2
285

5.85ore
q p * npi 16.228 * 3

t ev 2 6ore

t ev 3

Q3
255

5.23ore
q p * np i 16.228 * 3

t ev 3 6ore

t ev 4

Q4
265

5.44ore
q p * np i 16.228

t ev 5

np r 3 3 pompe

Q5
165

5.08ore
q p * npi 16.2287

Debitul de evacuare
q evi

Qi
t evi

q ev1

Q1 92

15.33m 3 / h
t evi
6

q ev 2

Q2 285

47.5m 3 / h
t evi
6

qev 3

Q3 255

42.5m 3 / h
t evi
6

56

t ev 4 6ore

t ev 5 6ore

q ev 4

q ev 5

Q4 265

44.16m 3 / h
t evi
6
Q5 165

27.5m 3 / h
t evi
6

Dimenionarea tronsonului 1-A:


Se alege viteza economic: vec=1 m/s

Determinarea diametrului orientativ


4 * q ev1
4 *15.33
d 01 A

0.0736m
* v ec * 3600
*1 * 3600

Alegerea diametrului real


d

1-A=73.7 mm

D1-A=88.9mm

e1-A=7.6mm
Dimensionarea tronsonului 2-A:

Determinarea diametrului orientativ:


4 * q ev 2
4 * 47.5
d 02 A

0.1296m
* v ec * 3600
* 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d2-A= 130.1mm
D2-A=141.3 mm
e2-A= 5.8mm:
Dimensionarea tronsonului 3-B:
Determinarea diametrului orientativ:
4 * q ev 3
4 * 42.5
d 03 B

0.1226m
* v ec * 3600
* 1 * 3600
57

Alegerea diametrului real:

d3-B= 123.9mm
D3-B=141.3 mm
e3-B= 9.5mm:
Dimensionarea tronsonului 4-C:
Determinarea diametrului orientativ:
4 * qev 4
4 * 44.16
d 04C

0.1249m
* v ec * 3600
* 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d4-C =125.5 mm
D4-C=141.3 mm
e4-C= 7.9mm

Dimensionarea tronsonului 5-D:


Determinarea diametrului orientativ:
4 * qev 5
4 * 27.5.
d 05 D

0.0986m
* v ec * 3600
3.14 * 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

d5-D =100.1 mm
D5-D=114.3mm
e5-D= 6.4mm

Diagrama de pompare

ora
nr
parc
1
2
3
4

1 2

10

11 12 13

58

14

15 16 17 18 19

20

24

21 22 23

Dimensionarea tronsonului A-B:


Determinarea diametrului orientativ:
d 0 AB

4 * max(q ev1 , q ev 2 )

* v ec * 3600

4 * 47.5
0.1296m
*1 * 3600

Alegerea diametrului real:

dA-B =130.1 mm
DA-B=141.3 mm
eA-B= 5.8mm
Dimensionarea tronsonului B-C:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0 BC

4 * max(q ev1 q ev 3 , q ev 2 )
4 * 57.83

0.1430m
* v ec * 3600
* 1 * 3600

Alegerea diametrului real:

dB-C =146.3 mm
DB-C=168.3 mm
eB-C = 9.5mm

Dimensionarea tronsonului C-D:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0 CD

4 * max[(q ev1 q ev 3 , q ev 2 , q ev 4 )]

* v ec * 3600

Alegerea diametrului real:

dC-D =146.3mm

59

4 * 57.83
0.1430m
* 1.3600

DC-D=168.3mm
eC-D = 11mm
Dimensionarea tronsonului D-E:

Determinarea diametrului orientativ:


d 0 DE

4 * max[(q ev1 q ev 3, q ev 2 q ev 5 , q ev 4 )]

* v ec * 3600

4 * 75
0.1628m
*1 * 3600

Alegerea diametrului real:

dD-E =174.7mm
DD-E=219.1 mm
eD-E = 22.2mm

Diametrele conductelor de legtur de la parcuri la conducta colectoare i


diametrele diverselor poriuni ale conductei colectoare sunt trecute n schema
urmtoare:

P2

P4
130.1mm

P1

124.9mm

B
73.7mm

130.1mm

146.3mm

C 146.3mm

123.9mm

DC

100.1 mm

P5

P3

174.7mm

Presiunile de pompare si energia consumata la fiecare parc in intervalele


orare stabilite in diagrama de mai sus
Calculul vitezelor amestecului pe conductele de legatura de la parcuri la conducta
colectoare:

v1 A

4 * qev1
4 *15.33
m

0.998
2
2
s
* (d1 A )
* (0.0737) * 3600

60

v 2 A

4 * q ev 2
4 * 47.5
m

0.992
2
2
s
* (d 2 A )
* (0.1301) * 3600

v 3 B

4 * q ev 3
4 * 42.5
m

0.979
2
2
s
* ( d 3 B )
* (0.1239) * 3600

4 * q ev 4
4 * 44.16
m

1.001
2
2
s
* ( d 4 C )
* (0.1249) * 3600
4 * qev 5
4 * 27.5
m

0.970
2
2
s
* (d 5 D )
* (0.1001) * 3600

v 4C
v 5 D

Calculul numrului Reynolds pe conductele de legtur de la parcuri la conducta


colectoare.
Se cunoate vscozitatea amestecului: am=2.965*10-5 m2/s

Re1 A

v1 A * d 1 A 0.992 * 0.0737

2465.78 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5

Re 2 A

v 2 A * d 2 A 0.992 * 0.1301

4352.75 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5

Re 3 B

v 3 B * d 3 B 0.979 * 0.1239

4090.99 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5

Re 4C

v 4C * d 4C 1.001 * 0.1239

4254.60 2300 regim _ turbulent


am
2.965 *10 5

Re 5 D

v 5 D * d 5 D 0..970 * 0.1001

3274.77 2300 regim _ turbulent


am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe conductele de legtur de la


parcuri la conducta colectoare:
0.3164
0.3164
1 A

0.0449
0.25
(Re 1 A )
2465.78 0.25
2 A

0.3164
0.3164

0.0389
0.25
(Re 2 A )
4352.75 0.25

3 B

0.3164
0.3164

0.0395
0.25
(Re 3 B )
4090.99 0.25

61

4 C

0.3164
0.3164

0.0391
0.25
(Re 4C )
425460 0.25

5 D

0.3164
0.3164

0.0418
(Re 5 D ) 3274.77 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe conducte de legtur de la


parcuri la conducta colectoare:

(iL)1 A

8 * 1 A q ev2 1 * L1 A
*
2 *g
d15 A

(iL )1 A

8 * 0.0449
15.33 2 * 5900
*
182.61m
2 * 9.806 0.0737 5 * 3600 2

(iL) 2 A

8 * 2 A q ev2 2 * L2 A
2
*
*g
d 25 A

(iL) 2 A

8 * 0.0389
47.5 2 * 2600
*
39.04m
2 * 9.806 0.13015 * 3600 2

(iL) 3 B

8 * 3 B q ev2 3 * L3 B
*
2 *g
d 35 B

(iL ) 3 B

8 * 0.0395
42.5 2 * 3300
2
*
51.43m
* 9.806 0.1239 5 * 3600 2

(iL) 4C

(iL) 4C

8 * 0.0391
44.16 2 * 2200
2
*
35.19m
* 9.806 0.1249 5 * 3600 2

(iL) 5 D

(iL) 5 D

8 * 4C q ev2 4 * L4C
*
2 *g
d 45C

8 * 5 _ D

2 *g

qev2 5 * L5
d 55 D

8 * 0.0418
27.5 2 * 4900
2
*
98.30m
* 9.806 0.10015 * 3600 2

Presiunea la depozitul central:


p E am * g * H

unde:
H nlimea (H=10 m).
62

am=795.16 Kg/m3
p E 795.16 * 9.806 * 10 77973.38 Pa 0.77bar

Intervalul de ore 00 -06

Pompeaz parcurile 1 si 3 si timpul de pompare este p=6ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

v B C

4 * q ev1
4 * 15.33
m

0.320
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1301) * 3600

4 * (q ev1 q ev 3 )
4 * (15.33 42.5)
m

0.955
2
2
s
* (d B C )
* (0.1463) * 3600

v CD

4 * ( qev1 q3)
4 * (15.33 42.5)
m

0.955
2
2
s
* (d C D )
* (0.1463) * 3600

v DE

4 * (q ev1 q ev3 )
4 * (15.33 42.5)
m

0.670
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
Re A B

v A B * d A B 0.320 * 0.1301

1404.11 2300 regim _ la min ar.


v am
2.965 * 10 5

Re B C

v B C * d B C 0.955 * 0.1463

4712.12 2300 regim _ turbulent .


v am
2.965 * 10 5

Re C D

v C D * d C D 0..955 * 0.1463

4712.12 2300 regim _ turbulent .


v am
2.965 * 10 5

Re D E

v D E * d D E 0.670 * 0.1747

3947.68 2300 regim _ turbulent .


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei colectoare


nbbn:
63

64
64

0.0455
Re A B 1404.11
64
64

0.0381
(Re B C ) (4712.19) 0.25

A B

B C

C D

64
64

0.0381
(Re C D ) (4712.19) 0.25

DE

0.3164
0.3164

0.0399
0.25
(Re D E )
(3947.68) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) A B

q *L
8*
2 A B * ev1 5 A B
*g
d A B

(iL) A B

(iL) B C

8 * 0.0455 15.33 2 * 4300


*
78.68m
2 * 9.806 0.13015 * 3600 2

8 * B C (q ev1 q ev 3 ) 2 * LB C
2
*
*g
d B5 C

(iL) B C

(iL) C D

8 * C D ( qev1 q ev 3 ) 2 * LC D
2
*
*g
d C5 D

(iL ) C D

(iL) D E

8 * 0.0381 (15.33 42.5) 2 * 4700


*
56.99m
2 * 9.806
0.14635 * 3600 2

8 * 0.0381 (15.33 42.5) 2 * 7000


*
84.87 m
2 * 9.806
0.14635 * 3600 2

8 * D E (q ev1 q ev 3 ) 2 * LD E
2
*
*g
d D5 E

(iL) D E

8 * 0.0399 (15.33 42.5) 2 * 5350


*
27.98m
2 * 9.806
0.1747 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P1:


p1 p E am * g * [iL1 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z1 )]

p1 77973.38 795.16 * 9.806 * (51.43 56.99 84.87 27.98 (160 300)]


p1 2348012.67 Pa 23.48bar
64

Presiunea la parcul P3:


p3 p E am * g * [iL3 B iLB C iLC D iLD E ( z E z 3 )]
p3 77973.38 795.16 * 9.806 * (51.43 56.99 84.87 27.98 (160 180))
p3 1647343.79 Pa 16.47bar

Energia consumata la fiecare parc

W100 o 6

p1 * q ev1
2348012.67 * 15.33
tp
* 6 85702.46 wh 52.34kwh
* 3600
0.7 * 3600
W300o 6

p 3 * q ev 3
1647343.79 * 42.5
tp
* 6 1666695.5wh 166.69kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 08 -14

Pompeaz parcurile 2 si 5 timpul de pompare este p=6ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectoare:

v A B

4 * q ev 2
4 * 47.5
m

0.992
2
2
s
* ( d A B )
* (0.1301) * 3600

v B C

4 * q ev 2
4 * 47.5
m

0.784
2
2
s
* (d B C )
* (0.1463) * 3600

vCD

4 * q ev 2
4 * 47.5
m

0.784
2
2
s
* (d C D )
* (0.1463) * 3600

v DE

4 * (q ev 2 q ev 5 )
4 * (47.5 27.5)
m

0.869
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
Re A B

v A B * d A B 0.992 * 0.1301

4352.75 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 * 10 5

65

Re B C

v B C * d B C 0..784 * 0.1463

3868.43 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 * 10 5

Re C D

v C D * d C D 0.784 * 0.1463

3868.43 2300 regim _ turbulent


v am
2.965 *10 5

Re D E

v D E * d D E 0.869 * 0.1747

5120.21 2300 regim _ turbulent.


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare nbbn:

A B

0.3164
0.3164

0.0389
0.25
(Re A B )
( 4352.75) 0.25

B C

0.3164
0.3164

0.0401
0.25
(Re B C )
(3868.43) 0.25

C D

0.3164
0.3164

0.0401
(Re C D ) (3868.43) 0.25

DE

0.3164
0.3164

0.0374
0.25
(Re D E )
(5120.21) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) A B

q
*L
8*
2 A B * ev 2 5 A B
*g
d A B

(iL) A B

8 * 0.0389
47.52 * 4300
*
64.58m
2 * 9.806 0.13015 * 3600 2
2

(iL) B C

8*
q
*L
2 B C * ev 2 5 B C
*g
d B C

(iL) B C

8 * 0.0401
47.5 2 * 4700
*
40.46m
2 * 9.806 0.14635 * 3600 2
2

(iL) C D

8*
q
*L
2 C D * ev 2 5 C D
*g
d CD

(iL) C D

8 * 0.0401
47.5 2 * 7000
*
60.27 m
2 * 9.806 0.14635 * 3600 2

66

(iL) D E

8 * D E (q ev 2 q ev 5 ) 2 * LD E
*
2 *g
d D5 E

(iL) D E

8 * 0.0374 (47.5 27.5) 2 * 5350


*
44.11m
2 * 9.806
0.1747 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P2:


p 2 p E am * g * [iL2 A iL A B iL B C iLC D iLD E ( z E z 2 )]

p 2 77973.38 795.16 * 9.806 * [(39.04 64.58 40.46 60.27 44.16 (160 170)]
p 2 1937716.69 Pa 19.37bar

Presiunea la parcul P5:


p5 p E am * g * [iL5 D iLD E ( z E z 5 )]
p 5 77973.16 795.16 * 9.806 * (88.20 44.5 (160 210))
p5 799071.287 Pa 7.99bar

Energia consumata la fiecare parc:


W20814

p 2 * q ev 2
1937716.69 * 47.5
tp
* 6 219146.53wh 219.146kwh
* 3600
0.7 * 3600

W50814

p5 * q ev 5
799071.287 * 27.5
tp
* 6 52320.14 wh 52.32kwh
* 3600
0.7 * 3600

Intervalul de ore 16 -22

Pompeaz parcul 4 si timpul de pompare este p=6ore

Calculul vitezelor amestecului pe diverse tronsoane ale conductei colectotoare:

vCD

4 * q ev 4
4 * 44.16
m

0.729
2
2
s
* (d C D )
* (0.1463) * 3600

v DE

4 * q ev 4
4 * 44.16
m

0.511
2
2
s
* (d D E )
* (0.1747) * 3600

Calculul numrului Reynolds pe diverse poriuni ale conductei colectoare:

am=2.965*10-5 m2/s
67

Re C D

v C D * d C D 0.729 * 0.1463

3597.05 2300 regim _ turbulent..


v am
2.965 *10 5

Re D E

v D E * d D E 0.511 * 0.1747

3010.84 2300 regim _ turbulent .


v am
2.965 * 10 5

Calculul coeficientului de rezisten hidraulic pe diverse poriuni ale conductei


colectoare nbbn:

C D

0.3164
0.3164

0.0408
0.25
(Re C D )
3597.05 0.25

D E

0.3164
0.3164

0.0427
0.25
(Re D E )
(3010.84) 0.25

Calculm presiunile sub form de termeni de nlime pe diversele poriuni ale


conductei colectoare:
2

(iL) C D

8*
q
*L
2 C D * ev 4 5 C D
*g
d C D

(iL) C D

8 * 0.0408
44.16 2 * 7000
*
53m
2 * 9.806 0.14635 * 3600 2

(iL) D E

8 * D E q ev 4 * LD E
*
2 *g
d D5 E

(iL) D E

8 * 0.0427
44.16 2 * 5350
2
*
17.46m
* 9.806 0.1747 5 * 3600 2

Presiunea la parcul P4:

p4 pE am * g * [iL4 C iLC D iLD E ( z E z4 )]

p 4 77973.38 795.16 * 9.806 * (35.19 53 17.46 (160 190))


p 4 667842.072 Pa 6.67bar

Energia consumata la fiecare parc


W416 22

p 4 * q ev 4
667842.072 * 44.16
tp
* 6 70218.82 wh 70.218kwh
* 3600
0.7 * 3600

68

Energia consumata la parcuri in 24 de ore:


W 1= W1-00-06=85.70kwh
W 2= W2-08-14=219.146kwh
W3= W3-00-06+ =166.69kwh
W 4= W4-16-22 =70.218kwh
W 5= W5-08-14=52.32kwh

Bilantul energiei consumate in cazul fiecarei variante in parte este


prezentat in tabelul de mai jos:

Varianta
La parcul 1
La parcul 2
Consumata La parcul 3
[kw*h]
La parcul 4
La parcul 5
In total
Energia

1
40.735
77.5
52.16
110.28
67.95
348.625

2
52.5
198.734
156.655
107.77
47.36
562.859

3
85.70
219.14
166.69
70.21
52.32
594.06

Varianta de pomopare optima este prima ,deoarece in acest caz energia

consumata la parcuri pentru pomparea titeiului este minima

69

Capitolul 3

BILANUL TERMIC AL DEPOZITULUI CENTRAL


n cadrul depozitului central, ieiul curat este depozitat n rezervoare
metalice cilindrice verticale cu capaciti corespunztoare conform STAS 6579
71. Pentru depirea temperaturii de congelare i asigurarea transportului ieiului
spre rafinrie aceasta se nclzete la o temperatur ti=60 C. Aburul de nclzire va
fi de tip saturat produs n agregate de tip ABA (presiunea de lucru este de 8 atm, iar
temperatura aburului de 175 C).

Rezervoarele au urmtoarele caracteristici


Capacitatea nominal: V=315 m3.
Capacitatea efectiv: V=375 m3.
Diametrul interior al primei virole: D=7580 mm=7.58 m.
nlimea prii cilindrice: H=7470 mm=7,47m.
Numrul virorelor: n=5.
Grosimea tablelor: -capac: 5mm;
-fund: 5mm;
-manta 5mm
- nclinarea capacului 1/20.
-

Cantitatea de iei curat la depozitul central va fi:


Qiei _ brut Qi ,

deci:

Q iei _ brut Q1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5

Qiei _ brut 92 285 255 265 165

Qiei _ brut 1062

Qiei _ net (1 i) Qiei _ brut


Q iei _ net (1 0.35) 1062

m3
zi

Qiei _ net 690.3

Determinarea numrului de rezervoare:

70

m3
zi

nr

Qiei _ net

V
Se aleg: nr 3

690.3
315
rezervoare

nr 2.19

nr

Ceea ce inseamna doua rezervoare si unul cu nivelul de 1.42m

3.1 Calculul cantitii totale de cldur.


Cldura necesar ridicrii temperaturii ieiului la temperatura de siguran:
Qnec QI QII QIII

Unde:
-

QI reprezint cldura necesar ridicrii temperaturii ieiului la temperatura de


siguran TS la temperatura de nclzire T;
QII reprezint cantitatea total de cldur necesar topirii parafinei cristalizate;
QIII reprezint cantitatea de caldur necesar compensrii pierderilor de cldur.

Temperatura de siguran:
TS TC 2...7 C
TS 9 273.15 K
0

TS 282.15 K

Temperatura de nclzire:
T 60 0 C

T 60 273,15 K

T 333,15

Temperatura medie:
Tm

T 2 TS
3

Tm

333.15 2 282.15
3

Tm 299.15 K .

Cldura necesar ridicrii temperaturii ieiului la temperatura de siguran:


QI t ct V T TS

n care:
ct cldura specific a ieiului;
V volumul ieiului din rezervor.
ct 0.4825 0.00077 Tm 100

ct 0.4825 0.00077 299.15 100


Kcal
ct 0.6358
kg 0 C
71

QI 795.16 0.6358 315 333.15 282.15

QI 8121865.225 kcal /h

Cantitatea total de cldur necesar topirii parafinei:


QII t V

40

cldura latent de vaporizare;


reprezint coninutul de parafin.
deci:

Kcal
kg

4...8 0 0 se alege

Q II 795.16 * 315 * 0.052 * 40

5.2 %

Q II 520988.832 kcal / h

Cantitatea de cldur necesar compensrii pierderilor de cldur:


QIII k S Tm Text

unde:
k este coeficientul global de schimb de cldur;
S suprafaa rezervorului;
Text temperatura mediului exterior.
k S k g S f k0g S0g kl Sl

unde:
kg coeficientul global de schimb de cldur pentru fundul rezervorului;
kog coeficient de oglind;
kl coeficientul lateral.
kcal
kcal
kcal
kg 1 2
k 0 g 1.5 2
kl 5 2
0
0
m h C
m h C
m h 0 C
Cantitatea de cldur necesar compensrii pierderilor de cldur se determin n dou
cazuri:
a) Pe timp de var: Text=25C;
b) Pe timp de iarn: Text= - 15C .
Rezervorul avnd o form cilindric suprafeele de fund i de oglind sunt egale:
* D 2 * 7.58 2

45.13
4
4
D 2 * 7.58 2
S0g

45.13
4
4
S l * D * h * 7.58 * 7.47 177.88m 2

Sf

k S 1 * 45.13 1.5 * 45.13 5.8 * 177.88 1144 .53hcal / hC

Pe timp de var:

Q III 1144 .53 26 25

QIII 1145 .253 kcal / h

Qnec Q I Q II Q III

72

Qnec 8121865.225 520988.832 1144 .53

Pe timp de iarn:

Qnec

QIII 1444.53 26 15

Qnec 8643997.587 kcal

QIII 46925.73 kcal / h

Qnec QI QII QIII


6163573.406 520988.832 46925.68

Qnec 6731487.918 kcal / h

3.2 Numrul de agregate necesare nclzirii ieiului


Debitul aburului necesar (kg abur/ap): p=8 at, t=175C.
Qabur

iabur=560 kcal/kg

Q
i abur

(entalpia aburului).

Pe timp de var:
8643997.587
560

Qabur

Qabur 15435.70998 kg / h

Pe timp de iarn:
Qabur

6731487.918
560

Qabur 12020.514 kg / h

Cantitatea de ap necesar producerii aburului, pentru raport de conversie 1/1:


Qap

Qabur
1000

Pe timp de var:
Qap

15435.70998
1000

Qapa 15.43570998 kg / h

Pe timp de iarn:
Qapa

12020.514
1000

Qapa 12.020 m 3 / h

Debitul gazelor necesare producerii aburului:


Qg

Q
p cal

unde: pcal este puterea caloric a gazelor;


p cal 8760

kcal
m 3 st

73

Pe timp de var:
Qg

8121865.225
8760

Q g 927.153 m 3 / h

Qg

6731487.918
8760

Q g 768.43 m 3 / h

Pe timp de iarn:

3.3 Lungimea serpentinelor de nclzire:


Lungimea serpentinelor de nclzire: L

S sp

Unde:
Ssp aria suprafeei serpentinei;
d diametrul serpentinei (d=106.3 mm)
Tiab

Q
T fc

S sp
K ab _ t

Tiab TS
2

n care:
temperatura de nclzire a aburului (K) Tiab=448.15k
temperatura final a condensului,

Tfc= 375,15 K;

-temperatura de siguranta pentru transport Ts=282.15k


-temperatura de incalzire a titeiului

K ab _ K abur _ iei

1 kW=860

Ti=333.15 k

W
1376 2
m K

kcal
; 1 kcal 1.163 W h
h

Pe timp de var:
S sp

8121865.225
S sp 126.73 m 2
448.15 375.15 448.15 282.15
1376

2
2

S sp
126.73
L 379.486 m
L
L
0.1063
d

Pe timp de iarn:
S sp

6731487.918
448.15 375.15 448.15 282.15
1376

2
2

74

S sp 47.03 m 2

S sp

47.03
0.1063

L 140.82 m

3.4 Timpul de rcire al ieiului din rezervor


Timpul de rcire al ieiului din rezervor se calculeaz astfel:
T Text
c V

t t
ln

kS

TS Text

Pe timp de vara:

795.16 0.6358 315


60 25
ln

1144.53
9 25

108.9 ore

795.15 0.6358 315


60 15
ln

1144 .53
9 15

87.46 ore

Pe timp de iarn:

75

Capitolul 4
PROIECTAREA CONDUCTEI DE TRANSPORT DE
LA
DEPOZITUL CENTRAL LA RAFINRIE.
Transportul ieiului curat de la depozitul central la rafinrie se face cu pompele 2PN-400
(Anexa 6), echipate cu cma de 7 1 4 , care au volumul pe curs dubl V=30,6 l/c.d. i n=50
c.d./minut.
l
cd
cd
50
min ut

0. 7

Vcd 30.6
ncd

Pmax 70 bar

Determinarea debitului real:


q r Vcd ncd

q r 30.6 50 0.7

q r 1.071 10 3

l
min

4.1 Calculul hidraulic:


pD pR
Q2
8
2 t5 Lt t g z R z D
t g
g d

unde:
pD presiunea la depozitul central;
pR - este presiunea la rafinrie.
Determinarea debitului de iei curat:
- impuriti:

i=0.35;
Qt 1 i Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ;

Qt 1 0.35 92 285 255 265 165 ;

Qt 690.3

m3
zi
76

q r 64.26

m3
h

Calcularea numarului de pompe:

np c

Qt
690.3

0.59
q p * t z 64.26 *18

np r1 1 pompa

Timpul zilnic de pompare


t ev 18ore

Determinarea diametrului orientativ al conductei de iei curat:


v ec 1

m
s

d0

4 Qt
v ec

d0

4 690.3
1 86400

d 0 0.1008 m

d 0 100.8 mm

Se alege conform STAS 715/8 88 diametrul efectiv al conductei de iei curat:


d 109.5 mm
D 114 .3 mm

= 4 1 / 2 in ;

e 15.9 mm

Viteza reala:

4 * Qt
4 * 28.76
m

1.001
2
* d * (0.1008) * 3600
s

Determinarea temperaturii medii ntre temperatura de la depozitul


central i temperatura de la rafinrie:
TD 60 0 C

TD 60 273.15 K

Pe timp de var
TR 18 273.15

TD 333.15 K

TR 291.15 K

Pe timp de iarn
77

TR 2 273.15

Pe timp de var
Tmv

TR 275.15 K

TD 2 TR
3

Tmv

333.15 2 291.15
3

Tmv 305.15 K 32C

Pe timp de iarn
Tmi

TD 2 TR
3

Tmi

333.15 2 275.15
3

Tmi 294.483 K 21.33C

Determinarea vscozitii cinematice i a densitii ieiului, la temperatura medie:


-Vara:
40-20..0.785-0.790
32-30..x-0.790

x==0.7895
40-20..23.56-27.83
32-30x-27.83

x==19.186
tm 785.9

vtm 19.186 cSt

kg
m3

-Iarna:
30-20...0.790-0.798
21.33-20..x-0.798

x==0.79693
30-20..27.8333.68
21.33-20x-33.68

x==32.90195
tm 796.93

vtm 32.090195 cSt

kg
m3

Determinarea presiunii de pompare de la depozitul central:


Calculul numrului Reynolds:
-

Pe timp de var
Re

v d
v tm

Re

1.001. * 0.1095
5712.99 2300regim _ turbulent
19.186 *10 6

78

Pe timp de iarn

Re

v d
v tm

Re

1.001. * 0.1095
3415.66 2300regim _ turbulent
32.090195 * 10 6

Calculul coeficientului hidraulic:


-

Pe timp de var

0.3164
Re 0.25

0.3164
Re 0.25

0.3164

5712.99 0.25

0.0363

Pe timp de iarn

0.3164

3415.66 0.25

0.0413

Calculul pantei hidraulice:


-

Pe timp de var
i
i

Qt2
8

2 g
d 5 3600 2

8
28.76 2

0
.
0355

0.01189
2 9.806
0.1095 5 3600 2

Pe timp de iarn
Qt2
8
i 2 5
g
d 3600 2
i

8
28.76 2

0
.
0403

0.01352
2 9.806
0.1095 5 3600 2

Calculul presiunii la rafinrie ( echivalentul a 10 m coloan de iei):


-Pe timp de var
PR tm g h

PR 789.5 * 9.806 * 10

PR 77418.37 Pa

- Pe timp de iarn
PR tm g h

PR 796.93 * 9.806 * 10

Calculul presiunii la depozitul central:


-Pe timp de var
79

PR 78146.95 Pa

PD PR tm g i Lt z R z E

PD 77418.37 789.5 9.806 0.01189 * 63500 180 160


PD 6077458.173 Pa
PD 60.77 bar

-Pe timp de iarna

PD PR tm g i Lt z R z E

PD 78146.95 796.93 9.806 0.01352 * 63500 180 160


PD 6943513.311 Pa
PD 69.43 bar

Determinarea numrului de staii de pompare:


-Pe timp de var
ns

PD
pp

ns

60.77
70

n s 0.86

ns

69.43
70

n s 0.99

Se aleg ns=1 staie de pompare


-Pe timp de iarna

ns

PD
pp

Se aleg ns=1 staie de pompare


Determinarea puterii necesare pompelor:
m - este randamentul motorului
t - este randamentul transmisiei

m 0.96
t 0.75

k - coeficientul de supra sarcin

k=1.1

-Pe timp de var

p p Qt

m t

k ns

70 * 10 5 690.3
* 1 * 1.1
0.96 0.75 86400

N 85444.15 W 85.444kW

-Pe timp de iarna


80

p p Qt

m t

k ns

70 * 10 5 690.3
* 1 * 1.1
0.96 0.75 86400

N 85444.15 W 85.444kW

Calculul energiei consumate:


W N t z 320

W 85.444 18 320

W 492157.44kWh / zi

4.2 Calculul mecanic al conductei:


Grosimea de perete:
e

PD D
a1 a 2
2 a

unde:
coeficientul de calitate al mbinrii sudate =(0,7...0,9)
Se alege: =0,85;
a1 este un coeficient ce ine de abaterile conductei de la linearitatea traseului
a1=(0,125...0,15) mm
Se alege: a1=0,130 mm;
a2 este un adaos pentru coroziune a2=(0.5...1) mm
Se alege: a2=0.6 mm;
c este un coeficient ce ine seama de traseu c=(1,67...2)
Se alege:
c=1.6;
c este rezistena de curgere a oelului:
N
c 2.07 10 8
;
mm 2

c N
;
c mm 2

2.07 10 8
N
a
;
1 .6
mm 2

a 1.293 10 8

N
;
mm 2

-Pe timp de var


e

PD D
a1 a 2 ;
2 a

6077458.173 * 114 .3
0.130 0.6;
2 0.85 1.293 10 8

e 3.89 mm

e=3.160 mm < 6 mm, deci conducta a fost bine aleas i dimensionat.


-Pe timp de var
e

PD D
a1 a 2 ;
2 a

6943513.311 * 114 .3
0.130 0.6;
2 0.85 1.293 10 8

e=4.34 mm < 6 mm, deci conducta a fost bine aleas i dimensionat.


81

e 4.34 mm

4.3 Calculul hidraulic al conductei de transport:


Trasarea variaiei temperaturii de-a lungul conductei de transport (CD R):
T XV Text v TD Text v e aL ;
a

K d
;
tm c m Qt

Text v 18 O C vara

Text i 2 O C iarna

K coeficientul global de schimb de cldur: K 2


-

W
;
m2 K

Vara:
Tm 32 O C 305.15 K

c m 0.4825 0.0077 * (Tm 100) 0.4825 0.0077 * (305.15 100)0.6404 Kcal / kghC
0.7448W / Kg C

K d
2 * * 0.109 * 24 * 3600

0.1457
tm c m Qt
789.5 * 0.7448 * 690.3

tm 789.5

kg
m3

- Iarna:
Tm 21.33C 294.48 K

c m 0.4825 0.0077 * (Tm 100) 0.4825 0.0077 * (294.48 100)0.6404 Kcal / kghC
0.7373W / Kg C

K d
2 * * 0.109 * 24 * 3600

0.1458
tm c m Qt
796.93 * 0.7373 * 690.3

tm 796.93

kg
m3

82

Vara:
Text 18 273.15 291.15

TD 60 273.15 333.15 K

T XV Text v TD Text v e aL ;
Tx 291.15 (333.15 291.15) * e 122.1*5000 18 42 * e 122.2*5000

Iarna:
Text i 2 273.15 275.15 K

TD 60 273.15 333.15 K

T XI 275.15 333.15 275.15 6 122.2*5000 18 42 * e 122.2*5000

Calculul hidraulic al conductelor considernd proprietile fluidelor ca fiind constante


(DL=5 km):
Lt 63.5 Km

63.5
12.7 13tronsoane
5

Cazul I:Vara
Calculul temperaturii medii pe tronsoane:
Tmi

Ti 2 Ti 1
;
3

Viteza medie pe fiecare tronson:

4 Qt
4 * 690.3

1.001m / s
2
d
* 0.1008 2 * 86400

Calculul numrului Reynolds:

83

Re

v d
;
vtm

Calculul coeficientului hidraulic:

0.3164
;
Re 0.25

Calculul pantei hidraulice:


ii

Qt2
8

;
5
2 g
d 10 3 3600 2

Pierderea de sarcin:
hLi ii L;

Pierderea total de sarcin:


n
hL

Lt
;
L

Li

1.0255m

Calculul presiunii la rafinrie:


PR tm g h

Presiunea de pompare:
-Vara

PD PR tm g hL z R z E

PD 6077458.173 789.5 9.806 1.0255 180 160


PD 6240234.167 Pa
PD 62.40 bar

-Iarna

PD PR tm g hL z R z E

PD 6943513.311 796.93 9.806 1.0255 180 160


PD 7107821.193Pa
84

PD 71.07 bar

Nr
tronso
ane
1

Lung
tronso
n
[km]
5

Tmi

ti

Kg/m

cSt

38.66

790.5

11.72

30

790

27.83

25.66

795.7

24.5

22

798.2

28.4

19

801.2

30.32

18.33

801.5

35.67

15.22

801.6

39.53

13.66

801.82

42.13

12

801.85

47.36

10

11.66

801.88

50.22

11

11

801.92

51.38

12

10.66

801.95

53.61

13

3.5

9.33

801.98

57.83

V
m/s

1.00
1

Rej

Regim

ij

8015.05
2
6023.63

Turbulent

0.014

0.0705

Turbulent

0.016
0
0.017
2
0.017
9
0.018
4
0.018
8
0.012
2
0.013
5
0.014
3
0.014
6
0.015
3
0.016
1
0.016
7

0.0800

4231.11
4
3578.73
3
3221.89
4
3838.00
7
2431.66
6
2158.38
2
2233.33
3
2105.03
8
1943.49
1
1900.37
2
1789.34
7

0.035
7
0.040
5
0.041
2
0.043
1
0.043
8
0.044
9
0.031
0
0.033
7
0.038
1
0.040
3
0.042
2
0.045
4
0.046
8

Turbulent

Turbulent
Turbulent
Turbulent
Turbulent
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar

Numrului de staii de pompare:


n SD

PD
pp

n SD

71.07
70

Se aleg nSD=1 staie de pompare

85

n s 1.015

hLj

0.0860
0.0895
0.0920
0.0940
0.0610
0.0675
0.0715
0.0730
0.0765
0.0805
0.0835

Determinarea puterii necesare pompelor:


m - este randamentul motorului
t - este randamentul transmisiei

m 0.96
t 0.75

k - coeficientul de supra sarcin

k=1.1

-Pe timp de var

p p Qt

m t

k ns

70 * 10 5 690.3
* 1 * 1.1
0.96 0.75 86400

N 85444.15 W 85.444kW

Calculul energiei consumate:


W N t z 320

W 85.444 18 320

W 492157.44kWh / zi

Lungimea de congelare:
LC

T T
1
ln D ext i
a
Ts Text i

LC

60 18
1
;
ln
3

0.1221 * 10
8 18

LC 11753 .354

Numrul staiilor de nclzire:


n s

Lt
;
Lc

n s

63.5 * 10 3
;
11753 .354

n 5 staii de nclzire;

Cazul II:Iarna

Calculul temperaturii medii pe tronsoane:


Tmi

Ti 2 Ti 1
;
3

86

n s 5.40

Viteza medie pe fiecare tronson:

4 Qt
4 * 690.3

1.001m / s
2
d
* 0.1008 2 * 86400

Calculul numrului Reynolds:


Re

v d
;
vtm

Calculul coeficientului hidraulic:

0.3164
;
Re 0.25

Calculul pantei hidraulice:


ii

Qt2
8

;
2 g
d 10 3 5 3600 2

Pierderea de sarcin:
hLi ii L;

Pierderea total de sarcin:


n
hL

Lt
;
L

Li

1438.1m

Calculul presiunii la rafinrie:


PR tm g h

-Vara

PD PR tm g hL z R z E

PD 6077458.173 789.5 9.806 1.4381 180 160


PD 6243428.449 Pa
PD 62.403bar

-Iarna
87

PD PR tm g hL z R z E

PD 6943513.311 796.93 9.806 1.14381 180 160


PD 7108745.75Pa
PD 71.08 bar

Nr
tronso
ane
1

Lung
tronso
n
[km]
5

Tmi

ti

Kg/m

cSt

38.66

790.5

11.72

30

790

27.83

25.66

795.7

24.5

22

798.2

28.4

19

801.2

30.32

18.33

801.5

35.67

15.22

801.6

39.53

13.66

801.82

42.13

12

801.85

47.36

10

11.66

801.88

50.22

11

11

801.92

51.38

12

10.66

801.95

53.61

13

3.5

9.33

801.98

57.83

V
m/s

1.00
1

Rej

Regim

ij

8015.05
2
6023.63

Turbulent

0.014

0.0705

Turbulent

0.016
0
0.017
2
0.017
9
0.018
4
0.018
8
0.012
2
0.013
5
0.014
3
0.014
6
0.015
3
0.016
1
0.016
7

0.0800

4231.11
4
3578.73
3
3221.89
4
3838.00
7
2431.66
6
2158.38
2
2233.33
3
2105.03
8
1943.49
1
1900.37
2
1789.34
7

0.035
7
0.040
5
0.041
2
0.043
1
0.043
8
0.044
9
0.031
0
0.033
7
0.038
1
0.040
3
0.042
2
0.045
4
0.046
8

Turbulent

Turbulent
Turbulent
Turbulent
Turbulent
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar
Laminar

Numrului de staii de pompare:


n SD

PD
pp

n SD

71.08
70
88

n s 1.015

hLj

0.0860
0.0895
0.0920
0.0940
0.0610
0.0675
0.0715
0.0730
0.0765
0.0805
0.0835

Se aleg nSD=1 staie de pompare


Determinarea puterii necesare pompelor:
m - este randamentul motorului
t - este randamentul transmisiei

m 0.96
t 0.75

k - coeficientul de supra sarcin

k=1.1

-Pe timp de var

p p Qt

m t

k ns

70 * 10 5 690.3
* 1 * 1.1
0.96 0.75 86400

N 85444.15 W 85.444kW

Calculul energiei consumate:


W N t z 320

W 85.444 18 320

W 492157.44kWh / zi

Lungimea de congelare:
LC

T T
1
ln D ext i
a
Ts Text i

LC

60 18
1
;
ln
3

0.1221 * 10
8 18

LC 11753 .354

Numrul staiilor de nclzire:


n s

Lt
;
Lc

n s

63.5 * 10 3
;
11753 .354

n s 5.40

n 5 staii de nclzire

4.4 Calculul mecanic al conductei (verificare):


Vara
Grosimea de perete:
e

PD D
a1 a 2
2 a

unde:
coeficientul de calitate al mbinrii sudate =(0,7...0,9)
Se alege:
=0,85;
a1 este un coeficient ce ine de abaterile conductei de la linearitatea traseului
a1=(0,125...0,15) mm
Se alege:
a1=0,130 mm;
89

a2 este un adaos pentru coroziune a2=(0.5...1) mm


Se alege:
a2=0.75 mm;
c este un coeficient ce ine seama de traseu c=(1,67...2)
Se alege:
c=1.7;
c este rezistena de curgere a oelului:
N
c 2.07 10 8
;
mm 2

a
e

c N
;
c mm 2

PD D
a1 a 2 ;
2 a

e 3.97 mm

2.07 108 N
;
1.6
mm 2

a 1.239 10 8

62.403 * 10 5 114 .3
0.130 0.6
2 0.85 1.293 10 8

N
;
mm 2

e 3.97 mm

< 6 mm, deci conducta a fost bine aleas i dimensionat

Iarna
Grosimea de perete:
e

PD D
a1 a 2
2 a

unde:
coeficientul de calitate al mbinrii sudate =(0,7...0,9)
Se alege:
=0,85;
a1 este un coeficient ce ine de abaterile conductei de la linearitatea traseului
a1=(0,125...0,15) mm
Se alege:
a1=0,130 mm;
a2 este un adaos pentru coroziune a2=(0.5...1) mm
Se alege:
a2=0.75 mm;
c este un coeficient ce ine seama de traseu c=(1,67...2)
Se alege:
c=1.7;
c este rezistena de curgere a oelului:
N
c 2.07 10 8
;
mm 2

a
e

c N
;
c mm 2

PD D
a1 a 2 ;
2 a

e 3.69 mm

2.07 108 N
;
1.6
mm 2

a 1.239 10 8

71.08 * 10 5 114 .3
0.130 0.6
2 0.85 1.293 10 8

< 6 mm, deci conducta a fost bine aleas i dimensionat

90

N
;
mm 2

e 3.69 mm

91

Concluzii:

Proiectarea sistemului de transport i de depozitare este un calcul


complex care are n vedere reaizarea unei scheme tehnice de transport i
depozitare, astfel nct cheltuielile efectuate pentru aceasta, s fie ct
mai reduse, dar cu un randament maxim.
Unii dintre parametrii care intervin n calcul depind de proprietile
fluidului transportat, deci de respectivele proprieti (densitatea,
vscozitatea, raia gaze soluie, presiune, temperatura, etc) i este
valabil numai pentru fluidul de transport pentru care s-a fcut calculul.
Calculul variantelor de pompare a necesitat o atenie deosebit din
partea proiectantului deoarece trebuie s se ajung la o variant ct mai
eficient, din punct de vedere economic, ct i din punct de vedere al
timpului de pompare i evacuare a produselor petroliere.
Aceast operaiune se face printr un sistem de parcuri, conducte
de legtur, depozit i n cele din urm, rafinrie acest sistem putnd fi
adoptat la procesele automatizate, uurnd n acest fel responsabilitatea
personalului angajat.
innd cont de faptul c transportul produselor petroliere prin
conducte are cel mai redus, acesta are prioritate fa de alte metode de
transport. ntreinerea sistemului etse uoar, el necesit revizii tehnice
peroidice de cteva ori pe an de ctre persoane autorizate.

92

Bibliografie:
1. Oroveanu T., Stan Al., Talle V.: Transportul petrolului Editura
tehnic Bucureti, 1985.
2. Bulu L.:Colectarea, transportul i depozitarea ieiului I.P.G.
Ploieti, 1978.
3. Oroveanu T., Stan Al., Trifan G.:Colectarea transportul i
depozitarea produselor petroliere i gazului Editura
E.T.P.Bucureti 1985

93

CUPRINS
INTRODUCERE

TEMA PROIECTULUI

1.Schema conductelor de transport a ieiului de la parcuri la rafinrie

2.Date cunoscute

1.CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE AP

2.DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A


IEIULUI DIN PARCURILE DE SEPARATOARE

15

2.1.Prima variant de pompare

17

2.2.A doua variant de pompare

38

2.3.A treia variant de pompare

59

3.BILANUL TERMIC AL DEPOZITULUI CENTRAL

75

3.1.Calculul cantitii totale de cldur

76

3.2.Numrul de agregate necesare nclzirii ieiului

78

3.3.Lungimea serpentinelor de nclzire

79

3.4.Timpul de rcire al ieiului din rezervor

80

4.PROIECTAREA CONDUCTEI DE TRANSPORT DE LA DEPOZITUL


CENTRAL LA RAFINRIE
4.1. Dimensionarea conductei

81

4.2. Calculul mecanic al conductei

86

4.2.Calculul hidraulic al conductei

87

4.3. Calculul mecanic (verificare)

95

5.CONCLUZII

97

6.BIBLIOGRAFIE

98

94

95