Sunteți pe pagina 1din 90

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

PROIECT

I TEMA:

PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT FLUIDE DE LA SONDA LA


RAFINARIE

II CONTINUT:
Introducere
3
Capitolul 1. Calculul hidraulic al conductei de alimentare cu apa;
alegerea pompelor10
Capitolul 2. Calculul hydraulic al conductelor de evacuare
a gazelor.............................12
Capitolul 3. Calculul hidraulic al conductei de amestec
(sonda parc)..........................15
Capitolul 4. Determinarea programului optim de evacuare a titeiului de
la parcurile
de separare (pe considerente energetice)........................17
Capitolul

5.

Bilantul

termic

al

depozitului

central...........................................................56
Capitolul 6. Proiectarea conductei de transport de la depozitul
central la rafinarie........61
6.1. Calculul hidraulic
6.2. Calculul termic
6.3. Calulul mecanic
Concluzii................................................................................................................
.......69
1

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Bibliografie............................................................................................................
.......71

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

INTRODUCERE
Colectarea, transportul

i depozitarea petrolului brut, a produselor

petroliere i a gazelor, constituie o activitate de mare importanta prin care se


asigura alimentarea cu materie prima a rafinariilor sau a combinatelor
petrochimice precum i distribuirea produselor finite ale acestora catre
beneficiari.
Activitatea de colectare are drept scop economic acumularea produselor
de titei brut a mai multor sonde. Din punct de vedere tehnic, acesta se realizeaza
prin intermediul conductelor de legatura dintre sondele productive i parcul de
separatoare i rezervoare.
Activitatea de depozitare raspude cerintelor tehnico economice

de

acumulare i pastrare a produselor petroliere n spatii special amenajate n


vederea transportului sau distribuirii catre beneficiar. Din punct de vedere tehnic
aceasta se realizeaza prin intermediul rezervoarelor de acumulare de diferite
capacitati.
Transportul produselor petroliere reprezinta activitatea economica cu
ponderea cea mai mare in cadrul general amintit, avnd drept scop economic
deplasarea produselor petroliere i a gazelor asigurnd legatura dintre
producatori i consumatori. Alegerea modalitatilor de efectuare a transportului se
face pe baza unui studiu tehnico economic care are n vedere n primul rnd
costul total al transportului precum i volumul total de transport.
Transportul prin conducta reprezinta o serie de avantaje: continuitate i
regularitate n transport, capacitate mare de transport, posibilitate mare de
automatizare, fiabilitate n exploatare, cost redus la capacitati mari de transport
n raport cu alte mijloace. Totui, transportul prin conducte necesita un efort
financiar mare din punct de vedere al investitiilor care trebuiesc justificate
economic.
Obiectul disciplinei consta n studiul legilor care guverneaza produsele de
transport i depozitare a hidrocarburilor fluide sau n drumul lor ntre
3

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

producator i consumator, n vederea cunoaterii metodologiei de proiectare i


exploatare n conditii optime a instalatiilor de transport.
Datorita necesarului tot mai ridicat de combustibil n viata economica i
industriala a ntregii omeniri, transportul hidrocarburilor are pentru viata
economica aceeai importanta pe care o are sistemul circulator pentru organismul
uman.

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

1. TEMA PROIECTULUI
n cadrul unei brigazi de productie petroliera pe un cmp petrolier se
extind x sonde care se racordeaza la un parc de separatoare nou. Productia
acestui parc este transportata la depozitul central (DC) mpreuna cu productia a
nca patru parcuri conform schemei:
Q2, z2
x2

Q4, z4

x1

DC

xn
L2
La

L4

L1A
LAB

P4

A
Q 1, z 1

zDC

LCD
B

za,qa

P5

SA

P1

LDE
D

LBC

L3

L5

P3

Lt
Lg

P2

Q5, z5
pi

Q 3, z 3

pm

pj

unde notatiile au urmatoarea semnificatie:


P1,......,P5

-parcuri de sonde;

La

-lungimea conductei de apa;

qa

-debitul sursei de apa;

za

-cota topografica a sursei de apa;

Lij

-lungimea conductei pe portiunea ij;

Lt

-lungimea conductei de transport titei ntre depozitul central i rafinarie;

DC

-depozit central;

-rafinarie;
5

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

zi

-cote topografice ale parcurilor i, i=1...5;

SA

-sursa de apa;

Qi

-debitul de titei de la parcurile Pi

VASILE CRISTIAN

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

p
9.806
3.142
1015
6
a
h 0.7

n 39

Date prin tema de proiect :

pQ
tk21v
42691 2
a
*

Cotele nodurilor parcurilor:

zs 295

zR 180

31.014 10
m 20

zSA 290

z1 300

zA 160

z2 170

zB 175

z3 180

zC 160

z4 190

zD 180

z5 210

zE 160

Lungimile conductelor sunt:


La ( 10 0.1 n)

km

La 13.9

km

Lam ( 1.5 0.1 n)

km

Lam 5.4

km

L1A ( 4.4 0.1 n)

km

L1A 8.3

km

LAB ( 2.8 0.1 n)

km

LAB 6.7

km

LBC ( 3.2 0.1 n)

km

LBC 7.1

km

LCD ( 5.5 0.1 n)

km

LCD 9.4

km

LDE ( 3.85 0.1 n)

km

LDE 7.75

km

L2 ( 1.1 0.1 n)

km

L2 5

km

L3 ( 1.8 0.1 n)

km

L3 5.7

km

L4 ( 0.7 0.1 n)

km

L4 4.6

km

L5 ( 3.4 0.1 n)

km

L5 7.3

km

Lt ( 62 0.1 n) km

Lt 65.9

km

Lg ( 1.2 0.1 n)

Lg 5.1

km

km

Numrul de sonde racordate la parcul 1:


x 4 n 0.5 7

x 24

sonde

6
30 18.421 10

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Producia parcurilor:
3

m
zi

qamestec 8

Debitul unei sonde:

Q1 qamestec x

m
zi

Q2 ( 210 5 n)

m
zi

Q3 ( 180 5 n)

m
zi

Q1 192

Q2 405

m
zi

Q3 375

m
zi

Q4 385

m
zi

Q5 285

m
zi

Q4 ( 190 5 n)

m
zi

Q5 ( 90 5 n)

m
zi

m
zi

Densitatea relativ a gazelor in raport cu aerul:

0.67

Se transport ieiul TIP ZEME de la depozit la rafinrie cu urmtoarele proprieti:

Temperatura
C

Densitatea
g/cm3

Vscozitatea
cinematic,
[cSt]

Vscozitatea
dinamic,
[cP]

Punctul de
congelare
iei, [C]

Punctul de
congelare
reziduu,
[C]

20
30
40
50
60

0.8720
0.8653
0.8585
0.8518
0.8451

31.014
18.421
11.113
8.184
6.461

27.044
15.939
9.541
6.971
5.460

+4

+25

Temperatura de congelare a titeiului :

tc 4
Temperatura de siguranta pentru transport
8
ts tc 4 C

ts 8 C

Coninut de
parafin, t%g 10
c

9.52

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

Ratia de solutie

Impuritati

rs 250 ( 1) n

i 0.2 0.01 n

Densitatea lichidului:

Densitatea apei

VASILE CRISTIAN

rs 211

mst3
3
m

i 0.59

i
t
a

i
100

872.555

100

m
kg

273.15 885.46

1.1825 0.001315 273.15

Densitatea petrolului la 20

kg
m

kg

a 1.015 10

t 871.71

0.018

C
293.15 872

kg
3

Temperatura de la sonda (42C ):

Ts 273.15 42

Ts 315.15 K

Temperatura de la parc ( 18C):

Tp 273.15 18

Tp 291.15
K

Temperatura medie:

Tm

Ts 2 Tp

Tm 299.15

Densitatea titeiului

t 293.15 Tm 273.15

kg
t 871.529

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Vascozitatea titeiului la temperatura medie


-avem sistemul cu necunoscutele A si B :

lg(lg(vT1106+0.8))=A+Blg(T1)
lg(lg(vT2106+0.8))=A+Blg(T2)
2

m
5
20 3.101 10
s

Se cunosc:

- vscozitatea ieiului la t 1= 20 C:
- vscozitatea ieiului la t 2= 60 C:

5
30 1.842 10

m
s

Deci

lg(lg(v20106+0.8))=A+Blg(20+273.15)
lg(lg(v30106+0.8))=A+Blg(30+273.15)

6 0.17685
6
log log 30 10 0.8 0.108
log log 20 10 0.8

log ( 293.15) 2.467


log ( 303.15) 2.482

a1 ln ln 20 106 0.8

A+2.467B:= 0.17685
A+2.482B:= 0.108

a2 ln ln 30 106 0.8

A 11.50038
B 4.59

b1 ln ( 20)
Tm 299.15
tm

e( A B log( Tm) )
0.8

6
tm 2.345 10

10

mb2 ln ( 30)
s

( a1 a2)
A a1 b1 B
B
( b1 b2)

10

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Determinare vascozitatii dinamice a apei de zacamant


s 20 g NaCl/l

-s este salinitatea s=20kg NaCl/vagon, deci


-

3
reprezint vscozitatea apei a 1cP deci a 10

Inlocuind in relatia urmatoare se obtine:

3
6 2
a 1 1.34 10 s 6.62 10 s

N s

3
1.029 10

Determinarea Vascozitati cinematice a apei sarate


apa_sarata

6
apa_sarata 1.014 10

m
s

Viscozitatea lichidului:
am

i
tm
apa_sarata

i
100

6
am 2.337 10

11

100

m
s

Pa s

Temperatura

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

70
60
50
40
30
20
10
0
0,86

0,87

0,88

VASILE CRISTIAN

0,89

0,9

Temperatura

Densitatea

70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

15

Temperatura

Vscozitatea cinematic

70
60
50
40
30
20
10
0
0

Vscozitatea12dinamic

10

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Capitolul I
CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU AP
Determinarea diametrului orintativ
3

qa 72

d0

d0

m
h

72

qa

qa
v a

unde

qa

3600

m
va
=1..3 s

d0 0.113

qa 0.02

Se alege :

m
s

m
s

v a 2

m
s

v a 2

Alegerea diametrului real din STAS 715/2-88

D 141.3 mm
d 115.9 mm

D 5

9
16

in

e 12.7 mm
Determinarea vitezei reale de curgere

4 qa

3
d 10

m
s

v 1.895

Determinarea numrului Reynolds

Se cunoate : - vscozitatea cinematic a apei


Re

v d 10 3
6
10

13
Re 2.1968 105

cSt

m
s

m
s

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Determinarea coeficientului hidraulic

0.3164

pentru regim turbulent (Re>2300)

0.25

Re

Re 2.1968 105

Re 2300
0.0146

deci

a 999.05

Determinarea cderii de presiune


p

La 103
d 10 3
6

p 3.244 10
p 32.436

g z z
1 SA
a

Pa
bar

Determinarea presiuni de pompare a apei :

psa ph p
unde: presiunea la hidrant

psa 38.436

ph 6 bar

bar

Inaltimea de pompare

Hsa

psa 105
a g

Hsa 392.337 m

m
q
Pentru a=72 h se alege pompa Lotru 14
100-80-200 cu inaltimea de pompare H=54m
H 54

p
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Numrul de pompe:

np

Hsa
H

Alegem 6 pompe Lotru 100-80-200.


np 7.266

Determinarea puterii pompelor:

qa 0.02
N

psa 105 qa

N 1.098 105
N 109.817

N N 10 3

W
kW

t 6

Determinarea energiei consumate:

W N t
-unde t este timpul de functionare al pompei:

W 658.904

kWh
zi

Date

n 39
Ql 192

m
zi

r 250 ( 1) n
Lg 3600

r 211

mst 3
3

m
15

t 6

ore
zi

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

2.Calculul hidraulic al conductelor de gaze


2.1. Conducta de presiune inalta
5

ppi ppi 10

ppi 40 bar
6

ppi 4 10

Pa

pi pi 105

pi 6 ata
5
pi 6 10 Pa

Debitul pe fiecare treapta

Ql r

Qg

m
zi

Qg 1.35 10

Qg

m
s

Qg 0.156

Modulul de debit

2
Ki Qg

Lg

0.5

ppi 2 pi 2

Ki 2.371 10 6

Evaluare coeficientului de abatere de la lege gazelor perfecte

T0 273.15

Tp 18 273.15
5

P 0 1.01325 10
R 8314

Pa

J
Kg K

Maer 0.21 32 0.79 28


16Maer 28.84

0.67

pc 48.278 105
Tc 296.4

Pa

Kg
Kmol

Qg
86400

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

pr

Tr

ppi

pr 0.829

pc
Tp

Tr 0.982

Tc

Zp 1 1

R aer

VASILE CRISTIAN

9 pr

Tr

Zp 0.691

128 Tr

R aer 288.28

Maer

Determinarea diametrului orientativ do


3

4 Ki P 0 Zp Tp 0.5

d0
10 T R 0.5
0 aer

d0 0.029

d0 28.607

mm

d0 d0 10

Se alege diametrul real din STAS 715/2-88


-diametrul interior d=26.6
-diametrul exterior D=33.4
-grosimea peretelui e=3.4

2.2.Conducta de presiune medie

ppm 16

ata
6

ppm 1.6 10
pm 2
pm 2

ppm ppm 105


Pa

ata

Pa

17

pm pm 105

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Modulul de debit

2
Km Qg

ppm

Lg
2

pm

0.5

Km 5.861 10

Determinarea diametrului orientativ


3

4 Km P 0 Zp Tp 0.5

d0
10 T R 0.5
0 aer

d0 40.165

d0 40.165

mm

d0 d0 103

Se alege diametrul real din STAS 715/2-88


-diametrul interior d=38.1
-diametrul exterior D=48.3
-grosimea peretelui e=5.1

2.3.Conducta de joasa presiune


ppj 8

ata

ppj 8
pj 1.05

ppj ppj 10

Pa
ata

pj 1.05 105

pj pj 10
Pa

18

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Modulul de debit

Kj Qg
2

ppj

Lg
2

pj

0.5

Kj 1.182 10

Determinarea diametrului orientativ


3

4 Kj P 0 Zp Tp 0.5

d0
0.5
10 T R

0 aer

d0 0.052

d0 52.257

mm

d0 d0 103

Se alege diametrul real din STAS 715/2-88


-diametrul interior d=50.7
-diametrul exterior D=60.3
-grosimea peretelui e=4.8

19

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Q1 176

3.Calculul hidraulic al conductei de amestec


0.67
sonda-parc de separare

l 872.312

6
l 21.8658 10

Calculul fractiei de lichide din amestec


Nm

RGT 254

3
g 0.012 10

Lam 3000

m
0.67

g 9.806

g 1.2

g 0.804

zs 295

1
1

z1 300

Kg

l 872.312

Kg

x 0.81

g RGT
l

Densitatea amestecului
am ( 1 x) g x l

am 706.988

Kg
3

Vascozitatea cinematica
2

5
l 2.187 10

m
s

5
g 1.2 10

Pa s

5
g 1.493 10

am

g l

m
s

5
am 2.009 10

x g ( 1 x) l

20

m
s

m
zi

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Diametrul orientativ
3

m
zi

Q1 0.917 192

m
s

Q1 192
Q1 RGT

Qg

Q1
3

3600 24

m
s

Qg 0.172

176

Qam Q1 Qg

m
s

Qam 0.175

v ec 20

s
1

d0

4 Qam

v ec

d0 0.105 m

d0 d0 10
d0 105.394

mm

Viteza medie a amestecului


v l

v g

4 Q1

m
s

v l 0.233

d0

4 Qg
2

v g 19.767

d0

v am

d0 d0 10

s
l

v g v l
g
x l ( 1 x)

m
v am 0.311 s

Diametrul real se alege din STAS 715/2-88


D 101.6
d d 10 3

d 90.2 mm
d 0.09

e 5.7
21

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Viteza reala a amestecului


v l

v g

4 Q1
d

4 Qg
d

v amreal

v l 0.319

s
m
s

v g 26.987

v g v l
g
x l ( 1 x)

v amreal 0.424

m
s

Numarul Reynolds
Ream

v amreal d

Ream 1.903 103

am

Coeficientul de rezistenta hidraulica


aml

amt

64

aml 0.034

Ream
0.3164

Ream

amt 0.048

0.25

Caderea de presiune de-a lungul conductei de amestec

p am am z1 zs am v amreal aml
p am 0.746

Lam
2d

p am 7.46 10
Pa
5
p am p am 10

ata
max ( a b)

a if a b
b if b a

22

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

n 39

max ( a b c)

c) if max ( a c) b
x 4 n 0.5 max
x ( a24

Cotele parcurilor nodurilor

max ( b c) if max ( b c) a

zs 295 m

zR 180

zA 160

z1 300 m

zB 175

z2 170 m

zC 160

z3 180 m

zD 180

z4 190 m

zE 160

z5 210 m

m
qamestec 8
max ( a b c d) max ( a bzi
c) if max ( a b c) d
max ( a b d) if max ( a 3b d) c
m
max (xb c d) Q1if max
Q1 qamestec
192( b c d) a
zi
Q2 ( 210 5 n)

zSA 290 m

Q3 ( 180 5 n)

Q4 385

Q5 ( 90 5 n)

Q5 285

m
zi

Lam ( 1.5 0.1 n)

Lam 5.4

L1A ( 4.4 0.1 n)

L1A 8.3

LAB ( 2.8 0.1 n)

LAB 6.7

LBC ( 3.2 0.1 n)

LBC 7.1

km

LCD ( 5.5 0.1 n)

LCD 9.4

km

H 10

LDE ( 3.85 0.1 n)

LDE 7.75

km

am 706.988

L2 ( 1.1 0.1 n)

L2 5

L3 ( 1.8 0.1 n)

L3 5.7 km

L4 ( 0.7 0.1 n)

L4 4.6 km

L5 ( 3.4 0.1 n)

L5 7.3

Lt ( 62 0.1 n)

Lt 65.9 km

km
km
km

km

km

Lg 5.1 km

23

Q4 ( 190 5 n)

La 13.9

km

Q2 405 m
zi
Q3 375

m
zi

La ( 10 0.1 n)

Lg ( 1.2 0.1 n)

max ( a b) if max ( a b) c

g 9.81
t 0.7

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

CAPITOLUL IV
DETERMINAREA PROGRAMULUI OPTIM DE EVACUARE A TITEIULUI DIN
PARCURILE DE SEPARARE

4.1. Prima variant de pompare


Vor pompa parcurile n grupe de pompare alese astfel:
Grupa 1: Parcul 2
Grupa 2: Parcul 1+Parcul 5
Grupa 3: Parcul 3+Parcul 4
Debitul pentru grupa 1:
Debitul pentru grupa 2:
Debitul pentru gerupa 3:
Numrul de grupe de pompare:

Q2 405
Q1 Q5 477

m /zi
3

m /zi

Q3 Q4 760 m3
/zi
ng 3
24

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Timpul de pompare zilnic:

tpz

20

ng

tpz 6.667

ore

ore

Numrul de pompe necesar la fiecare parc:


Am ales: 2PN 400

unde : - volumul pe cursa dubl:


- numrul de curse duble:

-randamentul pompei:

V cd 0.092 10 3
ncd 3600
qr V cd ncd

m
curs

curse
h
qr 0.331

m
h

Numrul de pompe necesar pentru fiecare parc:


NPc1

NPc2

NPc3
NPc4

NPc5

25

Q1
qr tpz
Q2
qr tpz
Q3
qr tpz
Q4
qr tpz
Q5
qr tpz

NPc1 86.957
NPa1 1 pomp
NPc2 183.424
NPa2 1 pomp
NPc3 169.837
NPa3 1 pomp
NPc4 174.366
NPa4 1 pomp
NPc5 129.076
NPa5 1 pomp

litri
V cd 0.092 curs_dubl
ncd 70
t 0.7

curse_duble
min

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Timpi de evacuare pentru fiecare parc:


tev1
tev2

tev3

tev4
tev5

Q1
qr NPa1

tev1 579.71

Q2
qr NPa2
Q3
qr NPa3
Q4
qr NPa4

tev1 2 h
3

tev2 4 h

tev3 1.132 10

tev3 3 h

tev4 1.162 103

tev4 4 h

tev5 860.507

tev5 3 h

tev2 1.223 10

Q5
qr NPa5

Debitele evacuate pentru fiecare parc:


qev1

qev2

qev3

qev4

qev5

Q1

qev1 96

tev1

m
h

Q2

qev2 101.25

tev2

m
h

Q3

m
h

qev3 125

tev3

Q4
tev4

qev4 96.3

m
h

qev5 95

m
h

Q5
tev5

26

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Nr.

qevi
Q

npc

npa

t evi [h]
[m3/h]

ordine
1

192

86.9

96

405

183.4

101.2

375

168.8

125

385

174.3

96.3

129

129

95

Schema de pompare pentru prima variant va fi urmtoarea :

27

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Dimensionarea conductelor de legatur:


Se alege viteza economic:
4 qev1

d01A

v ec 3600

Din STAS 715/8-88 :

m
s

v ec 1

D1 168.3

d01A 0.184

d01A 0.184

mm

d1 150.9

mm

d01A d01A 10

e1
mm8.7

mm

d02

4 qev2
v ec 3600

Din STAS 715/8-88 :

d03

4 qev3
v ec 3600

Din STAS 715/8-88 :

d04

Din STAS 715/8-88 :

d05

Din STAS 715/8-88 :

D2 219.1

D3 219.1
4 qev4

v ec 3600

D4 219.1
4 qev5
v ec 3600

D5 219.1

d02 0.189

d02 0.189

mm

mm ( 8

in ) d2 174.7 mm

d03 0.21

mm

in ) d3 174.7 mm

d04 0.184

mm

e3 22.2 mm
3

mm

d04 d04 10

d04 0.184

mm ( 8

e2 22.2

d03 d03 103

d03 0.21

mm ( 8

d02 d02 10

in )

d4 190.5 mm

e4 14.3

mm
3

d05 0.1833

d05 0.183

mm

mm ( 6

28

5
8

in )

d5 174.7 mm

d05 d05 10

e5 22.2 mm

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

max ( a b)

b if b a

Dimensionarea tronsoanelor colectorului principal

d0AB

4 max qev1 qev2

d0CD

mm ( 8

4 max qev1 qev2 qev3

Din STAS 715/8-88 :

dAB 174.7

in )

v ec 3600

D 219.1 mm

mm

max ( b c) if max ( b c) a
eAB 22.2 mm

d0BC 0.2102

d0BC 0.2102

d0BC d0BC 10
mm

e 14.3

mm

mm

d0CD 0.280 m
d0CD d0CD 103
d0CD 279.716
mm

v ec 3600

D 273.1

mm

dBC 190.5

( 8 8 in)

4 max qev1 qev2 qev3 qev4

Din STAS 715/8-88 :

d0DE

d0AB 0.1892

max ( a b c) max ( a b) if max ( a b) c


d0AB 0.189
mm
max ( a c) if max ( a c) b

DAB 219.1

d0BC

d0AB d0AB 103

v ec 3600

Din STAS 715/8-88:

a if a b

( 10 4 in)

4 max qev1 qev5 qev2 qev3 qev4

dCD 250.9

e 11.1 mm

mm

d0DE 0.28

v ec 3600

d0DE d0DE 103


d0DE 279.716
mm
Din STAS715/8-88 :

D 273.1

mm

( 10 4 in)

dDE 250.9

mm

e 11.1 mm

Intervalul de ore : 8 - 12
Pompeaz parcul 2:
Calculul vitezei pe conducta de legatur de la parc la conducta colectoare:
v 2A

29
4 qev2

3
d1 10
3600

v 2A 1.572

m
s

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul vitezelor pe diversele portiuni ale conductei colectoare:


v AB

4 qev2

3
dAB 10
3600

v BC

v CD

v DE

4 qev2

3
dBC 10
3600

v AB 1.173

m
s

v BC 0.987

m
s

4 qev2

3
dCD 10
3600
4 qev2

3
dDE 10
3600

v CD 0.569

v DE 0.569

m
s
m
s

Calculul numrului Reynolds pe conductele de legatur de la parcuri la conducta colectoare:

Se cunoaste viscozitatea amestecului

Re2A

v 2A d1 10 3
am

5
am 2.088 10

m
s

Re2A 1.136 104

>2300

Calculul numarului Reynolds pe diverse portiuni ale conductei colectoare

ReAB

ReBC

v AB dAB 10 3
am

v BC dBC 10 3
am

30

ReAB 9.816 10

ReBC 9.002 10

>2300

>2300

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

ReCD

ReDE

VASILE CRISTIAN

v CD dCD 10 3

v DE dDE 10

>2300

>2300

ReCD 6.835 10

am
3

ReDE 6.835 10

am

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta de legatura de la parc la


conducta colectoare

2A

0.3164

2A 0.03064

0.25

Re2A

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe diverse portiuni ale conductei


colectoare
AB

0.3164

AB 0.03179

0.25

ReAB

BC

0.3164

ReBC

CD

0.3164

ReCD
DE

BC 0.03248

0.25

CD 0.03480

0.25

0.3164
DE 0.03480

0.25

ReDE

Calculul presiuni sub forma de termen de inaltime pe conducta de legatura


de la parc la conducta colectoare
iL2A

2 31
8 qev2 2A

2
2
3
3600 g d1 10

L2 10

iL2A 127.959

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul presiunilor sub forma de termeni de inaltime pe portiuni ale conductei


colectoare
2

iLAB

8 qev2 AB

3
3600 g dAB 10
2

LAB 10

iLAB 85.518

LBC 103

iLBC 60.067

LCD 103

iLCD 21.497 m

LDE 103

iLDE 17.724

iLBC

8 qev2 BC

3
3600 g dBC 10
2

iLCD

8 qev2 CD

3
3600 g dCD 10
2

iLDE

8 qev2 DE

3
3600 g dDE 10
2

P 0 1

Presiunea la depozitul central :


pE am g H
pE 6.936 104

Pa

kg
3

am

=872.312 m
H=10 m

Presiunea la parcul P2:


p2 pE am g iL2A iLAB iLBC iLCD iLDE zE z2
6

p2 2.169 10

Pa

p2 21.692

bar

p2
32

p2
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Intervalul de ore : 22 - 01
-Pompeaza parcurile 1 si 5
Calculul vitezei pe conducta de legatura de la parc la conducta colectoare

v 1A

v 5D

4 qev1

3
d3 10
3600

v 1A 1.112

m
s

v 5D 1.101

4 qev5

3
d5 10
3600

Calculul vitezelor pe diversele portiuni ale conductei colectoare:

v AB

v BC

v CD

v DE

4 qev1

v AB 1.112

v BC 0.935

v CD 0.539

3
dAB 10
3600
4 qev1

3
dBC 10
3600
4 qev1

3
dDE 10
3600

4 qev1 qev5

3
dDE 10
3600

33

v DE 1.073

m
s

m
s

m
s

m
s

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul numrului Reynolds pe conducta de legatur de la parc la


conducta colectoare:
v 1A d1 10 3

Re1A

am

Re5D

v 5D d5 10 3
am

Re1A 8.039 10

>2300

Re5D 9.21 103

>2300

Calculul numarului Reynolds pe diverse portiuni ale conductei


colectoare
v AB dAB 10 3

ReAB

am

ReBC

ReCD

ReDE

v BC dBC 10 3
am

v CD dCD 10 3
am

v DE dDE 10
am

ReAB 9.307 10

>2300

ReBC 8.535 103

>2300

ReCD 6.48 10

>2300

ReDE 1.289 104

>2300

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta de legatura de


la parc la conducta colectoare
1A

0.3164
1A 0.03064

0.25

Re2A

5D

0.3164

Re5D

5D 0.0323

0.25

34

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe diverse conducte de legatura


de la parc la conducta colectoare
AB

0.3163

AB 0.03220

0.25

ReAB
BC

0.3164

ReBC

0.3164

CD

ReCD
DE

BC 0.03292

0.25

CD 0.03526

0.25

0.3164

DE 0.02969

0.25

ReDE

Calculul presiunii sub forma de termen de inaltime pe conducta de legatura


de la parc la conducta colectoare
2

iL1A

8 qev1 1A

3
3600 g d1 10
2

L1A 103

iL1A 190.956

iL5D

8 qev5 5D

3
3600 g d5 10

L5 10

iL5D 83.346

Calculul presiunilor de sub forma de termeni de inaltime pe portiuni ale conductei


colectoare
2

iLAB

8 qev1 AB

2
2
3
3600 g dAB 10

LAB 103

iLAB 77.885 m

8 qev1 BC
3
iLBC
LBC 10
35
5
2
2
3
3600 g dBC 10

iLBC 54.723 m

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

iLCD

iLDE

8 qev1 CD

2
2
3
3600 g dCD 10

8 qev1 qev5 DE

2
2
3
3600 g dDE 10

LCD 103

LDE 103

iLCD 19.584 m

iLDE 53.817 m

Presiunea la parcul P1:


p1 pE am g iL1A iLAB iLBC iLCD iLDE zE z1
p1 1.852 106 Pa
p1 1.852 106 bar

p1

p1
100000

Presiunea la parcul P5:


p5 pE am g iL5D iLDE zE z5
5

p5 6.739 10

Pa

p5 6.739 105

bar

p5

Intervalul de ore : 16 - 20
Pompeaza parcurile 3 si 4
Calculul vitezelor pe conductele de legatur de la parcuri la
conducta colectoare:
v 3B

v 4C

4 qev3

3
d3 10
3600
4 qev4
36
2
3
d2 10
3600

m
s

v 3B 1.448

v 4C 1.115

m
s

p5
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul vitezelor pe diverse portiuni ale conductei de colectare


v BC

4 qev3

3
dBC 10
3600

4 qev3 qev4

v CD

v DE

3
dCD 10
3600

4 qev3 qev4

3
dDE 10
3600

v BC 1.218

m
s

v CD 1.243

m
s

v DE 1.243

m
s

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la conducta


colectoare
Re3B

Re4C

v 3B d3 10 3
am

v 4C d4 10 3
am

Re3B 1.212 104

>2300

>2300

ReBC 1.111 104

>2300

ReCD 1.493 104

>2300

ReDE 1.493 104

>2300

Re4C 1.017 10

Calculul numarului Reynolds pe diversele portiuni ale conductei


colectoare
ReBC

ReCD

ReDE

v BC dBC 10 3
am

v CD dCD 10 3
am

v DE dDE 10
am

37

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul coeficientilor de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura


de la parcuri la conducta colectoare
3B

0.3164

3B 0.03016

0.25

Re3B
4C

0.3164

Re4C

4C 0.0315

0.25

Calculul coeficientilor de rezistenta hidraulica pentru diverse tronsoane ale conductei de


colectare
BC

0.3164

ReBC
CD

0.3164

ReCD
DE

BC 0.03082

0.25

CD 0.02862

0.25

DE 0.02969

0.3164
0.25
ReDE

Calculul presiunilor sub forma de termen de inaltime pe conducta de legatura


de la parc la conducta colectoare
2

iL3B

8 qev3 3B

2
2
3
3600 g d3 10

L3 103

iL3B 105.199 m

iL4C

8 qev4 4C

3
3600 g d4 10

38

L4 10

iL4C 34.107

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul presiunilor sub forma de termen de inaltime pe diferite portiuni ale conductei
colectoare
2

8 qev3 BC

iLBC

3
3600 g dBC 10
2

8 qev3 qev4 CD

iLCD

3
3600 g dCD 10
2

8 qev3 qev4 DE

iLDE

3
3600 g dDE 10
2

LBC 10

iLBC 86.853

LCD 103

iLCD 84.427

LDE 10

iLDE 69.607
m
pE 6.936 104

Presiunea la parcul P3:


p3 pE am g iL3B iLBC iLCD iLDE zE z3
p3 2.331 106 Pa
p3 23.309

p3

bar

p3
100000

Presiunea la parcul P4:


p4 pE am g iL4C iLCD iLDE zE z4
6

p4 1.166 10
p4 11.661

p4

Pa

0.7

bar

Se calculeaz puterea necesar la fiecare parc, pe fiecare interval de


timp:
Pe intervalul 8 - 11
La parcul 2:

39

N2

p2 qev2 102
3600

N2 87.2

kW

p4
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Pe intervalul 22-0

La parcul 1:

La parcul 5:

N1

N5

p1 qev1 102
3600

p5 qev5 102
3600

N1 70.5

kW

N5 25.4

kW

N3 115.6

kW

N4 44.5

kW

Pe intervalul 16 - 19
La parcul 3:

La parcul 4:

N3

N4

p3 qev3 102
3600

p4 qev4 102
3600

Se calculeaz energia consumat la fiecare parc, pe fiecare interval de


timp:
Pe intervalul 8 - 11

W2 N2 tev2

W2 348.6

k Wh

Pentru parcul 1:

W1 N1 tev1

W1 141.1

k Wh

Pentru parcul 5:

W5 N5 tev5

W5 76.2

k Wh

Pentru parcul 3:

W3 N3 tev5

W3 346.9

kW h

Pentru parcul 4:

W4 N4 tev4

W4 178.2

kW h

Pentru parcul 2:

Pe intervalul 22 - 0

Pe intervalul 16 - 19

Energia total consumat pentru aceast variant de pompare:

Wt W1 W2 W3 W4 W5
40
Wt 1090.931 kW h

max ( a b)

a if a b
b if b a

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

max ( a b c)

n 39

max ( a b) if max ( a b) c
max ( a c) if max ( a c) b
max ( b c) if max ( b c) a

Cotele parcurilor nodurilor

zs 295 m
m
zA 160

zR 180

zB 175 m

z2 170

zC 160 m

z3 180 m

zD 180 m

z4 190 m

zE 180 m

z5 210 m

z1 300

m
m

x 4 n 0.5 x 24
max ( a b c d) max ( a b c) if max ( a b c) d
3

max ( a bmd) if max ( a b d) c


qamestec 8
max ( b czi
d) if max ( b c d) a
3
m
Q1 qamestec x
Q1 192
zi

zSA 290 m
La ( 10 0.1 n)

La 13.9

Lam ( 1.5 0.1 n)

Lam 5.4

L1A ( 4.4 0.1 n)


LAB ( 2.8 0.1 n)
LBC ( 3.2 0.1 n)

km
km

L1A 8.3

km

LAB 6.7

km

LCD ( 5.5 0.1 n)

LCD 9.4 km

LDE ( 3.85 0.1 n)

LDE 7.75 km

L2 ( 1.1 0.1 n)

L2 5

L3 ( 1.8 0.1 n)

L3 5.7

L4 ( 0.7 0.1 n)

L4 4.6 km

L5 ( 3.4 0.1 n)

L5 7.3

km

Lt ( 62 0.1 n)

Lt 65.9

km

Lg ( 1.2 0.1 n)

Lg 5.1 km

Q3 ( 180 5 n)

Q3 375

Q4 ( 190 5 n)

m
Q4 385 zi

g 9.81

km

km

H 10
am 706.988

Q2 405

Q5 ( 90 5 n)

LBC 7.1 km

41

m
zi

Q2 ( 210 5 n)

Q5 285 m
zi
0.7

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

4.2. A doua variant de pompare


Vor pompa parcurile n grupe de pompare alese astfel:
Grupa 1: Parcul 1 + Parcul 3+ Parcul 5
Grupa 2: Parcul 2+ Parcul 4
Q1 Q3 Q5 852

Debitul pentru grupa 1:

Q2 Q4 790

Debitul pentru grupa 2:

m /zi
3

m /zi

ng 2

Numarul de grupe de pompare:


Timpul de pompare zilnic:

tpz

20

tpz 10

ng

Numrul de pompe necesar la fiecare parc:


Am ales: 2PN 400

unde : - volumul pe cursa dubl


- numarul de curse duble
-randamentul pompei:
3

m
V cd 0.092 10 3
curs
curse
ncd 3600
h
qr V cd ncd
3

qr 0.331

m
h

42

litri
V cd 0.092 curs_dubl
ncd 70
t 0.7

curse_duble
min

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Numrul de pompe necesar pentru fiecare parc:


NPc1

NPc2
NPc3
NPc4
NPc5

Q1

NPc1 57.971

qr tpz

NPa1 1 pomp

Q2

NPc2 122.283

qr tpz

NPa2 1 pomp

Q3

NPc3 113.225

qr tpz

NPa3 1 pomp

Q4

NPc4 116.244

qr tpz

NPa4 1 pomp

Q5

NPc5 86.051

qr tpz

NPa5 1 pomp

Timpi de evacuare pentru fiecare parc:

tev1
tev2

tev3

tev4
tev5

Q1
qr NPa1

tev1 579.71

Q2
qr NPa2
Q3
qr NPa3
Q4
qr NPa4

tev1 2 h
3

tev2 4 h

tev3 1.132 10

tev3 3 h

tev4 1.162 103

tev4 3 h

tev5 860.507

tev5 2 h

tev2 1.223 10

Q5
qr NPa5

43

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Debitele evacuate pentru fiecare parc:

qev1

qev2

qev3

qev4

qev5

Q1
tev1

qev1 96

m
h

qev2 101.25

m
h

qev3 125

m
h

qev4 128.333

m
h

qev5 142.5

m
h

Q2
tev2

Q3
tev3

Q4
tev4

Q5
tev5

Nr.

qevi
Q

npc

npa

t evi [h]
[m3/h]

ordine
1

192

59.7

96

405

122.2

101.2

375

113.2

125

385

116.2

128.3

285

86

142.3

44

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Schema de pompare pentru a doua variant va fi urmtoarea :

Dimensionarea conductelor de legatur:


Se alege viteza economic:
d01A

v ec 1

4 qev1

d01A 0.184

v ec 3600

d01A 184.252
Din STAS 715/8-88 :

D1 168.3

d02

:
Din STAS 715/8-88
:

Din STAS 715/8-88 :

in ) d1 150.9

4 qev2
v ec 3600

D2 219.1

d03

mm ( 8

mm ( 8

mm

mm

d02 0.1892

d02 189.223

mm

in ) d2 174.7 mm

d01A d01A 103

e1
mm8.7

d02 d02 103

e2 22.2
mm

4 qev3
v ec 3600

D3 219.1

mm

45

(8

5
8

d03 0.21

d03 210.247

mm

d03 d03 103

in ) d3 190.5 mm e3 14.3
mm

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

d04

VASILE CRISTIAN

4 qev4
v ec 3600

D4 219.1 mm ( 8

Din STAS 715/8-88 :

d05

Din STAS 715/8-88 :

4 qev5
v ec 3600

d04 213.032

mm

in ) d4 190.5 mm

D5 219.1 mm ( 6

d05 224.483

mm

4 max qev1 qev2

d05 d05 103

d5 193.7 mm

e5 14.3
mm

max ( a b)

Dimensionarea tronsoanelor colectorului principal

d0AB

e4 14.3
mm

d05 0.2245

in )

d04 d04 103

d04 0.213

b if b a

d0AB 0.1892d0AB
m d0AB 10

v ec 3600

d0AB 189.223
D 219.1 mm ( 8

Din STAS 715/8-88:

d0BC

a if a b

4 max qev1 qev3 qev2

in )

dAB 174.7 mm

mm
e 22.2
mm

v ec 3600

d0BC 0.2796

d0BC mm
d0BC 103
d0BC 0.2796
D 273.1

Din STAS 715/8-88 :

mm

( 10 8 in)

dBC 241.3

d0CD

4 max qev1 qev3 qev2 qev4

Din STAS 715/8-88 :

e 15.9 mm

d0CD 0.285

v ec 3600

46
D 273.1 mm

mm

d0CD 103
d0CD 0.285d0CD mm
5

( 10 8 in)

dCD 255.7

mm

e 8.7
mm

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

4 max qev1 qev3 qev5 qev2 qev4

d0DE

v ec 3600

D 323.9

Din STAS715/8-88 :

mm

d0DE 0.359

d0DE 10
d0DE 0.359d0DEmm
5

(12 8 in)

max ( a b c)

max ( a b) if max ( a b) c

max ( a c) b
dDE 308.1 max
mm( a ce) if 7.9
mm
max ( b c) if max ( b c) a

Intervalul de ore : 1 - 4
Pompeaza parcurile 1, 3 si 5
v 1A

v 3B

v 5D

4 qev1

3
d1 10
3600
4 qev3

3
d3 10
3600

v 1A 1.491

m
s

v 3B 1.218

m
s

4 qev5

v 5D 1.343

3
d5 10
3600

m
s

Calculul vitezelor pe diversele portiuni ale conductei colectoare:


v AB

v BC

v CD

v DE

4 qev1

3
dAB 10
3600

4 qev1 qev3

3
dBC 10
3600

4 qev1 qev3

3
dCD 10
3600

47
4 qev1 qev3 qev5

3
dDE 10
3600

v AB 1.112

m
s

v BC 1.342

m
s

v CD 1.195

m
s

v DE 1.354

m
s

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul numrului Reynolds pe conductele de legatur de la parcuri la conducta colectoare

m
s

5
Se cunoaste viscozitatea amestecului am 2.009 10
v 1A d01A 10 3
4
Re1A
Re1A 1.367 10 >2300
am

Re3B

Re5D

v 3B d3 10 3

Re3B 1.155 104 >2300

am

v 5D d5 10 3
am

>2300

>2300

Re5D 1.295 10

Calculul numarului Reynolds pe diversele portiuni ale conductei


colectoare
ReAB

ReBC

ReCD

ReDE

v AB dAB 10 3
am

v BC dBC 10 3
am

v CD dCD 10 3
am

v DE dDE 10

am

48

ReAB 9.673 10

4
ReBC 1.612 10 >2300

4
ReCD 1.521 10 >2300

4
ReDE 2.077 10 >2300

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta de legatura de la parc la


conducta colectoare
1A

0.3164

1A 0.02926

0.25

Re1A
3B

0.3164

3B 0.03052

0.25

Re3B
5D

0.3164

Re5D

5D 0.02966

0.25

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe diverse portiuni ale conductei


colectoare
AB
BC

0.3164

0.3164

ReBC
CD

BC 0.02808

0.25

0.3164

ReCD
DE

AB 0.03190

0.25
ReAB

CD 0.02849

0.25

0.3164

DE 0.02636

0.25

ReDE

Calculul presiunii sub forma de termen de inaltime pe conducta de legatura de


la parc la conducta colectoare
2

iL1A

8 qev1 1A

3
3600 g d01A 10
2

L1A 103

iL1A 67.179

iL3B

8 qev3 49
3B

3
3600 g d3 10
2

L3 103

iL3B 69.058

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

8 qev5 5D

iL5D

3
3600 g d5 10
2

L5 10

iL5D 102.773 m

Calculul presiunilor sub forma de termeni de inaltime pe portiuni ale conductei colectore
2

8 qev1 AB

iLAB

3
3600 g dAB 10
2

iLBC

iLCD

iLDE

LAB 103

iLAB 77.162

LBC 103

iLBC 75.866

iLCD 76.268

8 qev1 qev3 BC

3
3600 g dBC 10
2

8 qev1 qev3 CD

3
3600 g dCD 10
2

LCD 10

8 qev1 qev3 qev5 DE

2
2
3
3600 g dDE 10

LDE 103

iLDE 61.965

P 0 1
m

Presiunea la depozitul central :


pE am g H
4

pE 6.936 10

Pa

Presiunea la parcul P1:


p1 pE am g iL1A iLAB iLBC iLCD iLDE zE z1
50
6

p1 1.723 10

Pa

p1 17.231

bar

p1

p1
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Presiunea la parcul P3:

p31

p31 pE am g iL3B iLBC iLCD iLDE zE z3


6

Pa

bar

p31 2.033 10
p31 2.033 10

p31
100000

Presiunea la parcul P5:


p5 pE am g iL5D iLDE zE z5
6

Pa

bar

p5 1.004 10
p5 1.004 10

p5

Intervalul de ore : 8 - 11
Pompeaza parcurile 2 si 4
Calculul vitezei pe conducta de legatur de la parc la conducta
colectoare:
v 2A

v 4C

4 qev2

3
d2 10
3600

v 2A 1.173

m
s

v 4C 1.251

m
s

4 qev4

3
d4 10
3600

51

p5
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul vitezelor pe conducta colectoare:

v AB

4 qev2

3
dAB 10
3600

v BC

4 qev2

4 qev2 qev4

v CD

v DE

3
dBC 10
3600

3
dCD 10
3600

4 qev2 qev4

3
dDE 10
3600

m
s

v AB 1.173

v BC 0.615

m
s

v CD 1.242

m
s

v DE 0.855

m
s

Calculul numerelor Reynolds pe conducta de legatur de la parc


la conducta colectoare:
Re2A

Re4C

v 2A d2 10 3
am

v 4C d4 10 3
am

Re2A 1.02 10

>2300

Re4C 1.186 10

>2300

>2300

Calculul numrului Reynolds pe conducta colectoare

ReAB

ReBC

v AB dAB 10 3
am
3
v BC dBC 1052

am

ReAB 1.02 10

3
ReBC 7.386 10 >2300

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

ReCD

ReDE

v CD dCD 10 3
am

v DE dDE 10

am

VASILE CRISTIAN

ReCD 1.58 10

ReDE 1.312 104 >2300

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta de legatura de


la parc la conducta colectoare
2A

0.3164

2A 0.03148

0.25

Re2A
4C

0.3164

Re4C

4C 0.03032

0.25

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta colectoare


AB

0.3164

AB 0.03148

0.25

ReAB
BC

0.3164

ReBC
CD

0.3164

ReCD

DE

BC 0.03413

0.25

CD 0.02822

0.25

0.3164

DE 0.02957

0.25
ReDE

53

>2300

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul presiunii sub forma de termen de inaltime pe conducta de legatura de la parc la


conducta colectoare
2

iL2A

8 qev2 2A

L2 10

2
2
3
3600 g d2 10

iL2A 63.207

iL4C 58.358

iL4C

8 qev4 4C

2
2
3
3600 g d4 10

L4 10

Calculul presiuni sub forma de termen de inaltime pe conducta colectoare


2

iLAB

8 qev2 AB

3
3600 g dAB 10
2

LAB 103

iLAB 84.698

iLBC

iLCD

iLDE

8 qev2 BC

3
3600 g dBC 10
2

8 qev2 qev4 CD

3
3600 g dCD 10
2

8 qev2 qev4 DE

3
3600 g dDE 10
2

Presiunea la parcul P2:

LBC 10

iLBC 19.355

LCD 103

iLCD 81.527

LDE 103

iLDE 27.727

54

p2 pE am g iL2A iLAB iLBC iLCD iLDE zE z2


p2 2.056 106

Pa

p2 20.565

bar

p2

p2
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Presiunea la parcul P4:


p4 pE am g iL4C iLCD iLDE zE z4
6

Pa

bar

p4 1.162 10
p4 1.162 10

Se calculeaz puterea necesar la fiecare parc, pe fiecare interval de timp:


Pe intervalul 1 - 4:
La parcul 1:

La parcul 3:

La parcul 5:

N1

N31

N5

p1 qev1 102
3600

p31 qev3 102


3600

p5 qev5 102
3600

N1 65.6

kW

N31 1.0 10kW

N5 56.8 kW

Pe intervalul 8 - 11
La parcul 2:

N2

La parcul 4:

N4

p2 qev2 102
3600

p4 qev4 102
3600

N2 82.6

kW

N4 59.2

kW

Se calculeaz energia consumat la fiecare parc, pe fiecare interval de timp:


Pe intervalul 1 - 4
Pentru parcul 1:

W1 N1 tev1

W1 131.3

kW h

Pentru parcul 3:

W31 N31 tev1

W31 2.0 10 kW h

Pentru parcul 5:

W555 N5 tev1

W5 113.5

kW h

p4

p4
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Pe intervalul 8 - 11
Pentru parcul 2:

W2 N2 tev4

W2 247.9

kW h

Pentru parcul 4:

W4 N4 tev4

W4 177.6

kW h

Energia totala consumata pentru aceasta varianta de pompare:

max ( a b)

Wt W1 W31 W5 W2 W4

a if a b
b if b a

Wt 20171303.9 kW h
max ( a b c)

max ( a b) if max ( a b) c
max ( a c) if max ( a c) b
max ( b c) if max ( b c) a

56

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

n 18
max ( a b c d)

Cotele parcurilor nodurilor

max ( a b c) if max ( a b c) d
max ( a b d) if max ( a b d) c

zs 295 m

zR 180

zA 160

z1 300

zB 175

z2 170

zC 160

z3 180

zD 180

z4 190

Q1 qamestec x

Q1 104

zE 180

z5 210

Q2 ( 210 5 n)

Q2 300

Q3 ( 180 5 n)

Q3 270

Q4 ( 190 5 n)

Q4 280

Q5 ( 90 5 n)

Q5 180

( b c xd
) 13
if max ( b c d) a
x 4 max
n 0.5
3

qamestec 8

zSA 290
La ( 10 0.1 n)

La 11.8

Lam ( 1.5 0.1 n)

Lam 3.3 km

L1A ( 4.4 0.1 n)

L1A 6.2 km

LAB ( 2.8 0.1 n)


LBC ( 3.2 0.1 n)

km

LAB 4.6

km

LBC 5

km

LCD ( 5.5 0.1 n)

LCD 7.3 km

LDE ( 3.85 0.1 n)

LDE 5.65

L2 ( 1.1 0.1 n)

L2 2.9

km

L3 ( 1.8 0.1 n)

L3 3.6

km

L4 ( 0.7 0.1 n)

L4 2.5 km

L5 ( 3.4 0.1 n)

L5 5.2

Lt ( 62 0.1 n)

Lt 63.8

Lg ( 1.2 0.1 n)

Lg 3

H 10
am 706.988

km

km
km
km
57

m
zi

m
zi

m
zi

g 9.81

0.7

m
zi

m
zi

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

4.3. A treia variant de pompare


Vor pompa parcurile n grupe de pompare alese astfel:
Grupa 1: Parcul 1 +Parcul 5
Grupa 2: Parcul 2
Grupa 3: Parcul 3
Grupa 4: Parcul 4
3

Debitul pentru grupa 1: Q1 Q5 284


Debitul pentru grupa 2: Q2 300

m /zi
3

m /zi

Debitul pentru grupa 3: Q3 270

m /zi

Debitul pentru grupa 4: Q4 280

m /z
ng 4

Numrul de grupe de pompare:

Timpul de pompare zilnic:


tpz

20

ng

ore

tpz 5

ore

Numrul de pompe necesar la fiecare parc:


Am ales: 2PN 400

unde : - volumul pe cursa dubl


- numrul de curse duble
-randamentul pompei:

V cd 0.092 10 3
ncd 3600

m
curs
curse
h

qr V cd ncd
3

qr 0.331

m
h

58

V cd 0.092
ncd 70
t 0.7

litri
curs_dubl
curse_duble
min

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Numrul de pompe necesar pentru fiecare parc:


NPc1
NPc2

NPc3
NPc4
NPc5

Q1
qr tpz
Q2
qr tpz

Q3
qr tpz
Q4
qr tpz
Q5
qr tpz

NPc1 62.802
NPa1 1 pomp
NPc2 181.159
NPa2 1 pomp

NPc3 163.043
NPa3 1 pomp
NPc4 169.082
NPa4 1 pomp
NPc5 108.696
NPa5 1 pomp

Timpi de evacuare pentru fiecare parc:


tev1
tev2
tev3
tev4
tev5

Q1
qr NPa1

tev1 314.01

tev1 2 h

tev2 905.797

tev2 4 h

tev3 815.217

tev3 3 h

tev4 845.411

tev4 4 h

tev5 543.478

tev5 3 h

Q2
qr NPa2
Q3
qr NPa3
Q4
qr NPa4
Q5
qr NPa5

59

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Debitele evacuate pentru fiecare parc:


qev1
qev2

qev3

qev4
qev5

Q1
tev1

qev1 52

m
h

qev2 75

m
h

qev3 90

m
h

qev4 70.0

m
h

qev5 60

m
h

Q2
tev2

Q3
tev3

Q4
tev4

Q5
tev5

Nr.

qevi
Q

npc

npa

t evi [h]
[m3/h]

ordine
1

192

62.8

52

405

181.1

75

375

163

90

385

169

70

285

108

60

60

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Schema de pompare pentru a treia variant va fi urmtoarea :

Dimensionarea conductelor de legatur:


Se alege viteza economic:
d01A

4 qev1

D1 168.3

mm ( 8

v ec 3600

D2 219.1

mm ( 8

4 qev3
v ec 3600

61
Din STAS 715/8-88 :

m
s
m

d01A d01A 103

d01A 135.606 mm

4 qev2

Din STAS 715/8-88 :


:

d03

d01A 0.136

v ec 3600

Din STAS 715/8-88 :

d02

v ec 1

D3 219.1 mm ( 8

5
8

in ) d1 150.9

d02 0.1629

d02 162.857

mm

5
8

in ) d2 174.7 mm

d03 0.178

d03 178.401

mm

5
8

mm

in ) d3 187.3 mm

e1 8.7 mm
d02 d02 103

e2 22.2 mm

d03 d03 10

e3 15.9 mm

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

d04

4 qev4
v ec 3600

D4 219.1 mm ( 8

Din STAS 715/8-88 :

d05

VASILE CRISTIAN

d04

d04 0.157

mm

in )

d4 174.7 mm

e4 22.2 mm

4 qev5
v ec 3600

D5 219.1 mm ( 8

Din STAS 715/8-88 :

d05 0.1457

d05 0.146

mm

5
8

in )

4 max qev1 qev2

d05 d05 10

d5 174.7 mm

Dimensionarea tronsoanelor colectorului principal

d0AB

d04 d04 103

max ( a b)
d0AB 0.1629

v ec 3600

d0AB 0.163
Din STAS 715/8-88:

d0BC

D 219.1 mm ( 8

4 max qev1 qev2 qev3

in )

e5 22.2 mm

a if a b
b if b a

m
3
d0AB
mm d0AB 10

max (daAB
b
c)174.7
mm
max ( a be) if22.2
mm
max ( a b) c
max ( a c) if max ( a c) b
d0BC 279.5579 m
max ( b c) if max ( b c) a

v ec 3600

d0BC 0.1784

mm

d0BC d0BC 10
Din STAS 715/8-88 :
D 219.1 mm
max ( a bdBC
c
d) 190.5
max
mm
( a be
c) 14.3
if max
mm( a b c) d
( 8 8 in)
max ( a b d) if max ( a b d) c
4 max qev1 qev2 qev3 qev4
max ( b c d) m
if max ( b c d) a
d0CD
d0CD 0.178
v ec 3600
d0CD 0.178
mm
d0CD d0CD 103
5

Din STAS 715/8-88 :

D 219.1

mm
62

( 8 8 in)

dCD 190.5

mm

e 14.3 mm

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

d0DE

VASILE CRISTIAN

4 max qev1 qev5 qev2 qev3 qev4

d0DE 0.199

v ec 3600

d0DE 0.199
D 273.1

Din STAS715/8-88 :

mm

dDE 228.7

mm

m
mm
3
d0DE d0DE 10

e 22.2

Intervalul de ore : 0 - 4
Pompeaz parcul 2:
Calculul vitezei pe conducta de legatur de la parc la conducta colectoare:
v 2A

4 qev2

m
s

v 2A 1.165

3
d1 10
3600

Calculul vitezelor pe diversele portiuni ale conductei colectoare:


v AB

v BC

v CD

v DE

4 qev2

3
dAB 10
3600
4 qev2

4 qev2

v CD 0.731

3
dCD 10
3600

4 qev2

v BC 0.731

3
dBC 10
3600

v AB 0.869

v DE 0.507

3
dDE 10
3600

63

m
s

m
s

mm

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul numrului Reynolds pe conductele de legatur de la parcuri la conducta colectoare

5
s
Se cunoaste viscozitatea amestecului am 2.088 10
3
v 2A d1 10
Re2A
Re2A 8.418 103
am

>2300

Calculul numarului Reynolds pe diversele portiuni ale conductei colectoare


v AB dAB 10 3

ReAB

am

ReBC

ReCD

ReDE

v BC dBC 10 3

ReAB 7.271 103

>2300

>2300

>2300

>2300

ReBC 6.668 10

am

v CD dCD 10 3

ReCD 6.668 10

am

v DE dDE 10

ReDE 5.554 10

am

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta de legatura de la parc la conducta


colectoare
2A

0.3164

2A 0.03303

0.25

Re2A

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe diversele tronsoane ale conductei colectoare

AB

0.3164

AB 0.03426

0.25

ReAB
BC

0.3164

ReBC

0.25

BC 0.03501

64

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

CD

0.3164

ReCD
DE

VASILE CRISTIAN

CD 0.03501

0.25

0.3164
DE 0.03665

0.25

ReDE

Calculul presiunii sub forma de termen de inaltime pe conducta de legatura de la parc la


conducta colectoare
2

iL2A

8 qev2 2A

2
2
3
3600 g d1 10

L2 10

iL2A 43.895

Calculul presiunilor sub forma de termeni de inaltime pe diversele portiuni ale conductei
colectoare
2

iLAB

8 qev2 AB

3
3600 g dAB 10
2

LAB 10

iLAB 34.726

iLBC 25.018

iLCD 36.527

iLDE 11.867

iLBC

8 qev2 BC

3
3600 g dBC 10
2

LBC 10

iLCD

8 qev2 CD

2
2
3
3600 g dCD 10

LCD 103

iLDE

8 qev2 DE

3
3600 g dDE 10
2

LDE 103

65

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Presiunea la depozitul central :


pE am g H
pE 920.299 9.81 10
4

pE 9.028 10
am

unde :

Pa

- densitatea amestecului

am 706.988

- naltimea H=10 m

kg
3

P 0 1

Presiunea la parcul P2:


p2 pE am g iL2A iLAB iLBC iLCD iLDE zE z2
6

p2 1.214 10
p2 12.141

Pa
p2

bar

Intervalul de ore : 8 - 10
Pompeaza parcurile 1 si 5
Calculul vitezei pe conducta de legatur de la parc la conducta colectoare:
v 1A

v 5D

4 qev1

3
d01A 10
3600

v 1A 1

m
s

v 5D 0.695

m
s

4 qev5

3
d5 10
3600

Calculul vitezelor pe diversele portiuni ale conductei colectoare:

v AB

v BC

4 qev1

v AB 0.603

3
dAB 10
3600
4 qev1

3
dBC 10
3600

66

v BC 0.507

m
s

m
s

p2
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

4 qev1

v CD

v DE

v CD 0.352

3
dDE 10
3600

4 qev1 qev5

VASILE CRISTIAN

v DE 0.757

3
dDE 10
3600

m
s
m
s

Calculul numrului Reynolds pe conducta de legatur de la parc la conducta colectoare:

Re1A

Re5D

v 1A d1 10 3
am

v 5D d5 10 3
am

Re1A 7.227 10

>2300

Re5D 5.817 103

>2300

Calculul numarului Reynolds pe diversele portiuni ale conductei colectoare


ReAB

ReBC

ReCD

ReDE

v AB dAB 10 3

v BC dBC 10 3
am

v CD dCD 10 3
am

v DE dDE 10

>2300

ReBC 4.623 10

>2300

ReCD 3.208 103

>2300

ReDE 8.294 103

>2300

ReAB 5.041 10

am

am

67

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta de legatura de


la parc la conducta colectoare
1A

0.3164
1A 0.03432

0.25

Re1A
5D

0.3164

Re5D

5D 0.03623

0.25

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe diversele portiuni ale conductei de


colectare
AB

BC

0.3163

0.3164

ReBC
CD

BC 0.03837

0.25

0.3164

ReCD
DE

AB 0.03754

0.25
ReAB

CD 0.04204

0.25

0.3164

DE 0.03315

0.25

ReDE

Calculul presiunii sub forma de termen de inaltime pe conductele de


legatura de parcuri la conducta colectoare
2

iL1A

8 qev1 1A

3
3600 g d1 10
2

L1A 103

iL1A 46.865

L3 103

iL5D 18.391

iL5D

8 qev5 5D

3
3600 g d5 10
2

68

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul presiunilor sub forma de termeni de inaltime pe diversele portiuni ale conductei
colectoare
2

8 qev1 AB

iLAB

2
2
3
3600 g dAB 10

LAB 103

iLAB 18.288

iLBC 13.18

iLBC

8 qev1 BC

2
2
3
3600 g dBC 10

LBC 10

iLCD

8 qev1 CD

2
2
3
3600 g dCD 10

LCD 10

iLCD 21.084

pE 9.028 104
iLDE

8 qev1 qev5 DE

3
3600 g dDE 10
2

LDE 103

iLDE 23.939 m

Presiunea la parcul P1:


p1 pE am g iL1A iLAB iLBC iLCD iLDE zE z1
p1 1.136 105 Pa
p1 1.136

p1

bar

69

p1
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Presiunea la parcul 5:
p5 pE am g iL5D iLDE zE z5
5

p5 1.758 10
5

p5 1.758 10

Pa
p5

bar

p5
100000

Intervalul de ore : 10 - 14
Pompeaz parcul 3:
Calculul vitezei pe conducta de legatur de la parc la conducta colectoare:
v 3B

4 qev3

v 3B 0.907

3
d3 10
3600

m
s

Calculul vitezei pe conducta colectoare:


v BC

v CD

v DE

4 qev3

3
dBC 10
3600

v BC 0.877

m
s

v CD 0.877

m
s

4 qev3

3
dCD 10
3600
4 qev3

v DE 0.609

3
dDE 10
3600

m
s

Calculul numrului Reynolds pe conducta de legatur de la parc la conducta colectoare:

Re3B

v 3B d3 10 3
am

70

Re3B 8.138 103

>2300

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul numarului Reynolds pe conductele colectoare


v BC dBC 10 3

ReBC

ReCD

ReDE

>2300

>2300

>2300

ReBC 8.001 10

am

v CD dCD 10 3

ReCD 8.001 10

am

v DE dDE 10

ReDE 8.294 10

am

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta de legatura de


la parc la conducta colectoare
3B

0.3164

3B 0.03331

0.25
Re3B

Calculul coeficientului de rezistenta hidraulica pe conducta colectoare


BC

0.3164

ReBC
CD

0.3164

ReCD
DE

BC 0.03345

0.25

CD 0.03345

0.25

0.3164
DE 0.03502

0.25

ReDE

Calculul presiunii sub forma de termen de inaltime pe conducta de legatura de la parc la


conducta colectoare
2

iL3B

8 qev3 3B
2

L3 103
5
3 71

3600 g d3 10

iL3B 26.86

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul presiunii sub forma de termen de inaltime pe diversele tronsoane ale conductei
colectoare
2

iLBC

8 qev3 BC

2
3
3600 g dBC 10
2

LBC 103

iLBC 34.421

LCD 103

iLCD 50.255 m

iLCD

8 qev3 CD

3
3600 g dCD 10
2

iLDE

8 qev5 DE

3
3600 g dDE 10
2

LDE 10

iLDE 7.256

Presiunea la parcul P3:


p3 pE am g iL3B iLBC iLCD iLDE zE z3
Pa
p3 9.142 105
p3
p3 9.142

bar

Intervalul de ore : 16 - 20
Pompeaza parcul 4
Calculul vitezelor pe conductele de legatur de la parcuri la
conducta colectoare:
v 4C

4 qev4

v 4C 0.811

3
d2 10
3600

72

m
s

p3
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul vitezelor pe diversele portiuni ale conductei colectoare


4 qev4

v CD

v DE

3
dCD 10
3600

4 qev4

3
dDE 10
3600

v CD 0.682

m
s

v DE 0.473

m
s

Calculul numarului Reynolds pe conductele de legatura de la parcuri la conducta


colectoare
Re4C

v 4C d4 10 3

Re4C 6.786 103

am

>2300

Calculul numarului Reynolds pe diversele portiuni ale conductri


colectoare
ReCD

ReDE

v CD dCD 10 3
am

v DE dDE 10

ReCD 6.223 103

>2300

>2300

ReDE 5.184 10

am

Calculul coeficientilor de rezistenta hidraulica pe conductele de legatura de


la parc la conducta colectoare
4C

0.3164

Re4C

4C 0.03486

0.25

73

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul coeficientilor de rezistenta hidraulica pentru diversele conducte de legatura de la


parc la conducta colectoare
CD

0.3164

ReCD
DE

CD 0.03562

0.25

DE 0.03502

0.3164
0.25
ReDE

Calculul presiunii sub forma de termen de inaltime pe conducta de legatura de la parc la


conducta colectore
2

iL4C

8 qev4 4C

3
3600 g d4 10
2

L4 10

iL4C 16.727

Calculul presiunilor sub forma de termeni de inaltime pe diversele portiuni


ale conductei colectoare
2

iLCD

8 qev4 CD

2
2
3
3600 g dCD 10

LCD 103

iLCD 32.373

iLDE

8 qev4 DE

3
3600 g dDE 10
2

LDE 10

iLDE 10.517

pE 9.028 10

p4

Presiunea la parcul P4:


p4 pE am g iL4C iLCD iLDE zE z4
5

p4 4.344 10

Pa

p4 4.344 105 bar


74

0.7

p4
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Se calculeaz puterea necesar la fiecare parc, pe fiecare interval de timp:


Pe intervalul 0 - 3:
La parcul 2:

N2

Pe intervalul 8 -9
La parcul 1:

La parcul 5:

N1

N5

Pe intervalul 10 - 13
La parcul 3:

N3

Pe intervalul 16 - 19
La parcul 4:

N4

p2 qev2 102
3600

p1 qev1 102
3600

p5 qev5 102
3600

p3 qev3 102
3600

p4 qev4 102
3600

N2 36.1

kW

N1 2.3

kW

N5 4.2

kW

N3 32.6

kW

N4 1.2 10 kW

Se calculeaz energia consumat la fiecare parc, pe fiecare interval de timp:


Pe intervalul 0 - 3
W2 N2 tev1

W2 72.3

kW h

Pentru parcul 1:

W1 N1 tev2

W1 9.4

kW h

Pentru parcul 5:

W5 N5 tev3

W5 12.6

kW h

Pentru parcul 2:

Pe intervalul 8 - 9

75

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Pe intervalul 10 - 13
Pentru parcul 3:

W3 N3 tev4

W3 130.6

kW h

W4 N4 tev4

W4 4.8 106 kW h

Pe intervalul 16 - 19
Pentru parcul 4:

Energia total consumat pentru aceast variant de pompare:


Wt W1 W2 W3 W4 W5

Wt 4826852.790kW h

Varianta de pompare cu consum energetic minim: Varianta 2, Wt=342.4 kWh

76

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

CAPITOLUL V
Bilantul termic al depozitului central

In depozitul central, titeiul curat este depozitat in rezervoare metalice cilindrice


verticale cu capacitati corespunzatoare conform STAS 6579-77.
Pentru depasirea temperaturii de congelare si asigurarea transportului titeiului
spre rafinarie acesta se incalzeste cu ajutorul serpentinelor la o temperatura ti =60
grade C. Aburul de incalzire va fi de tip saturat produs in agregate tip ABA
conform STAS.
Debitul de titei curat:
Qt ( 1 i) Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Qt 464.94

m
zi

Volumul unui rezervor:


V 1000

Numarul de rezervoare:
N

Qt
V

N 0.465

Alegem 1 rezervor montat tabla cu tabla cu urmatoarele caracteristici conform


STAS 6579-77:
Capacitatea nominala: 1000 m3
Capacitatea efectiva: 1062 m3
Diametrul interior al primei virole(nominal) : 12370 mm
Inaltimea partii cilindrice(nominal) :8840 mm
Numarul virolelor: 6
Grosimea tablelor:
-capac: 5 mm
-fund: 5 mm
-manta: 5 mm
Inclinarea capacului : 1/20.
77

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

5.1.Calculul cantitatii totale de caldura


Q1 -cantitatea de caldura necesara ridicarii temperaturii titeiului de la temperatura de

siguranta la temperatura de incalzire.


Tc 4 grade C
Ts Tc 3
Ti 60
Tm

Ts 7

grade C

Ti 3 Ts

Tm 27

Tm 27 273.15

ct 0.4825 0.00077 Tm 100

kg C

QI t ct Qt Ti Ts QI 1.321 10

QII

kcal

ct 0.637

kg

t 842

Tm 300.15

kcal

-cantitatea totala de caldura necesara topirii parafinei cristalizate


continutul in parafina =(4...8)%
kcal
caldura latenta de vaporizare
kg

0.06
40
10

ore

QII t Qt

QII 9.396 106

kcal

QIII -cantitatea de caldura necesara anihilarii pierderilor de caldura


Kf 1 Kt 5 Kag 1.5
d 12.37 m
Sf

H 8.84

Sf 120.195

kcal

m h C
m
2

Sag Sf
78

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

d
St 2 H St 343.58
2

KS Kt St Kag Sag Kf Sf
Textv 25 273.15

VASILE CRISTIAN

KS 2.018 103

Textv 298.15

Texti 2 273.15

Texti 271.15

QIIIv KS Tm Textv

QIIIv 4.037 10

kcal

QIIIi KS Tm Texti

QIIIi 5.853 10

kcal

Caldura totala:
Qv QI QII QIIIv
Qi QI QII QIIIi

Qv 2.261 107
7

Qi 2.266 10

5.2.Numarul de agregate necesare incalzirii titeiului


Debitul de abur necesar(kg abur/ora)
iabur 560
Qaburv
Qaburi

Qv
iabur
Qi
iabur

kcal
kg

P 8 at

t 175 C

entalpia aburului

Qaburv 4.037 104

kg
ora

abur

Qaburi 4.047 10

Cantitatea de apa necesara producerii aburului, pentru raport de conversie de 1/1


Qapav

Qapai

Qaburv
1000

Qaburi
1000

Qapav 40.372

Qapai 40.469

m
ora
79 3

m
ora

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Debitul de gaze necesar producerii aburului:


pcal 8760

m st

Qv

Qgv
Qgi

kcal

Qgv 258.086

pcal 10
Qi

m st
ora

Qgi 258.708

pcal 10

5.3.Lungimea serpentinelor de incalzire


Ts Ts 273.15
W
Kab_t 1300
2
m K
Tiab 448.15 K

temperatura de incalzire a aburului

Tfc 375.15

temperatura finala a condensului

d 335.6 mm

Qi

Ssp

Tiab Tfc

Kab_t

d 0.3356

Ssp
d

L 348.056

Textv 298.15
Ssp 367.009

Tiab Ts

Texti 271.15

Ti Ti 273.15
Ts 280.15

80

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

5.4.Timpul de racire al titeiului din rezervor


t ct Qt

KS

Ti Texti

ln

Ts Texti

238.297

Qt ( 1 i) Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

p linterp V x V y 24

p 13.544

ore

16.909
20

0.8477
20
8.496
0.8406
30
30

V y
V x 4.645
40

Ty
Tx 0.8335
40
3.839
50
0.8263
50
3.115
0.8192
60
60

Qt 464.94

p linterp Tx Ty 8

3
Q1 Q2 Q
3p Q0.856
4 Q5 1.134 10

81

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Capitolul VI
6.Calculul conductei de la depozitul central la rafinrie
6.1. Dimensionarea conductei
Transporul titeiului curat de la depozitul central la rafinarie se face
folosind pompe 2PN-400 echipate cu camasa de 7 1/4'' care au un volum pe
cursa dubla de 30.6 l/cd un numar decurse duble pe minut egal cu 70 cd/min si
Pmax=10 bar.

V cd 0.092 10
ncd 70

0.7

qr

cd/h
3

m
i 0.59
qr 4.508 10 3
h

qr V cd ncd

Debitul de titei curat :


Qt ( 1 i) Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
3

Qt 464.94

m
zi

Determinarea diametrului orientativ al conductei de titei curat:


m

v ec 2

s
4 Qt

d0

v ec 86400

d0 0.059

d0 0.059

Se alege conform STAS 715/2-88 diametrul efectiv al conductei de titei


curat :
D 2

7
8

in
D 88.9
82

mm

d 73.7

mm

e 7.6

mm

mm
d0 d0 1000

qr
3600

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Determinarea temperaturii medii intre temperatura de la depozitul central si


temperatura de la rafinarie :
TE 60

Tc 4 C
TS Tc 2 C
TR TS

Tm

=>

TS 6
TR 6

TE 2 T R

Tm

60 2 6

Tm 24

Determinarea vascozitatii cinematice a titeiului la temperatura medie :


p 13.544 cSt

d 73.7

Determinarea presiunii de pompare de la depozitul central :


Calculul vitezei reale de curgere:

4 Qt
d

4 715.68

3
73.7 10
24 3600

v 1.941

m
s

Calculul numarului Reynolds:


Re

v d

Re 1.056 104

3
p 10

p 0.856

0.3164
0.031

0.25

Re

g 9.81
H 20

Calculul pantei hidraulice:


2

83

8 Qt Lt 1000
2

g ( d 0.001) 86400

P 0 10
Lt 63.8

Calculul coeficientului hidrauluic:


Lt 63.8

>2300

z 160
i 2.1904 103 E
P max 70
zR 180
m

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul presiunii la rafinarie :


p 0.856

g
4

24 60 60 8.64 10

cm

P R p g H

P R 856 9.81 10 P R 8.397 10

Pa

Calculul presiunii de pompare :


P E P R p g i zR zE
5

P E 1.025 10

Pa

P E 1.025

bar

P E
qr 3600 16.229

Numarul de pompe :
npc

Qt

npc 1.031 10

qr

nsD 11

pompe

Numarul de statii de pompare :


ns

PE
Pmax

ns 0.015

nsD 1 statie

Determinarea puterii necesare pompelor:


1 0.96

randamentul motorului

2 0.75

randamentul transmisiei

k 1.1

coeficientul de suprasarcina

P max Qt
1 2

N 49.723
N 49.723

P max 70

k nsD
N N 10 3

w
Kw

84

C
c 1 1

PE
5

10

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul energiei consumate


tz 17

ore
zi
W 2.705 105

W N tz 320

85

Wh

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

6.2 Calculul mecanic al conductei

Grosimea de perete:

e1 =e* +a1 +a 2
p d

E
e* = 2

i

unde i - coeficient ce tine seama de imbinari i =0.7 .... 0.9


c
a unde

a - pentru otel

c -tensiunea de curgere
C - coeficient de siguranta

c 2.07 10

N
2

C 1.67

D 88.9

2.07 10

es

1.67

P E 1.025

a 1.24 10

5
3
93.874 10 88.9 10
8

2 0.85 1.24 10

mm

es 3.959 10 3
es 3.959

m
mm

a1 - adaos pentru neuniformitatea grosimii peretelui


a1 0.14

a1 =(0.125...0.15) mm

mm

a2 - adaos pentru coroziune


a2 0.65

es es 103

a2 =(0.5...1) mm
e 7.6

mm

e1 es a1 a2

Comparam e1cu eSTAS =>

e1 4.749

mm

=> bine dimensionata.


4.749 Conducta
6
mma fost

86

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

6.3.Caculul hidraulic al conductei de transport ( DC-R)


Trasarea variatiei temperaturii de-a lungul conductei.
K 2

Ti 60

m K

TextvTextv
18 298.15
273.15

Textv 18 C
Texti 2

x 13

Texti
Texti
2 271.15
273.15

C
3

p p 10

e 7.6 mm

Qt 464.94

d d 10 3
TD TiTD 273.15

d 0.0737

L 5000 m

kg

p 856.22

e 2.718

K d 86400

a 0.037

p e Qt
a L

Txv Textv TD Textv e

Txv Txv 273.15

Txv 255.15 K
Txv 255.15

C
a L

Txi Texti TD Texti e


Txi 2

Txi Txi 273.15

Txi 271.15

Calculul hidraulic al conductelor considerand proprietatile fluidelor ca fiind zonal constante.


L 5000

m
87

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Calculul temperaturii medii pe tronsoane.


Ti 60

Ti1 18

Tmi

Ti 2 Ti1

Tm

60 2 18

Tm 32

Valorile proprietatilor titeiului:


kg

p 856

c 2000

d 0.0737

kg K

Qt 464.94

Viteza medie pe fiecare tronson:

v i

p 13.544

4 Qt

v i 1.261

d 86400

L 5 10

Numarul Reynolds:
v i d

Rei

m
s

Re 1.056 104

Rezistenta hidraulica:
i

0.3164

i 0.031

0.25

Re

Panta hidraulica:
ii

8
2

Qt
5

ii 0.034

d 86400

Lt Lt 10

Pierderea de sarcina:
hLi ii L

Lt 63800
hLi 171.665

88

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

Pierderea totala de sarcina:


n

Lt

P R 8.397 104

n 12.76

hL n hLi

hL 2.19 103

h.L 12.88 70

856.22
Ts p18 273.15

Presiunea de pompare:
pD P R p g hL zR zE
pD 8.397 104 856 9.81 [ 901.6 ( 180 160) ]
pD 7.823 106

Pa

TD 333.15

pD 78.23

bar

Texti 2

pD

Ts 291.15

Lungimea de congelare:

TD Texti

Lc a ln

Ts Texti

Lc 5.016 10

km

Numarul statiilor de incalzire:


nsi

Lt
Lc

nsi 3.65

89

nsi 4

statii de incalzire

pD
100000

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA HIDROCARBURILOR

VASILE CRISTIAN

6.4. Calculul mecanic (verificare)


Grosimea de perete:
e1 =e* +a1 +a 2
p d

E
e* = 2

i

unde i - coeficient ce tine seama de imbinari i =0.7 .... 0.9


pD 78.23
a - pentru otel

c 2.07 10

N
2

C 1.6 (traseu de gradul 1)

2.07 10
1.6

es

unde c -tensiunea de curgere


D 88.9
C - coeficient de siguranta

a 1.294 10

mm

5
3
78.23 10 88.9 10

es 3.359 10 3 m

2 0.80 1.294 10

es 3.359

mm

a1 - adaos pentru neuniformitatea grosimii peretelui


a1 0.145

es es 10
a1 =(0.125...0.15) mm

mm

a2 - adaos pentru coroziune

a2 =(0.5...1) mm

a2 0.55 mm
e1 es a1 a2

Comparam e1cu eSTAS =>

e1 4.054 mm
4.054 6

mm => Conducta a fost bine dimensionata.

90