Sunteți pe pagina 1din 1

Gestiunea intereselor altei persoane

Gestiunea de afaceri
Gestiunea de afaceri este faptul juridic licit care consta in acea ca o persoana numita
gerant, fara a fi primit o imputernicire, incheie din proprie initiative, actele juridice sau
savarseste actele materiale necesare sau utile, iar in favoarea sau interesul altei persoane,
numita gerat.
Conditiile gestiunii de afaceri:
- sa existe o gerare a intereselor altuia.
In principiu, actelenu pot depasi sfera actelor de conservare si administrare. Se pot
incheia acte de dispozitie assimilate actelor de administrare, de exemplu, in cazul
marfurilor perisabile.
- Actele si faptele gerantului sa fie utile geratului.
Trebuie sa aiba caracter patrimonial. Utilitatea gestiunii se apreciaza la momentul
realizarii sale.
- Actele de gestiune sa fie savarsite din initiative gerantului, in absenta unui
mandate si fara stirea geratului.
Daca exista opozitia geratului, continuarea interventiei gerantului in afacerile
patrimoniale ale geratului echivaleaza cu o imixtiune ilegala.
- Actele si faptele de gestiune sa fie facute cu intentia de a gera interesele altuia.
Nu este necesar ca actele si faptele sa fie facute in mod exclusive in favoarea
geratului. Trebuie sa existe intentia de a-l oblige pe great la restituirea cheltuielilor
facute.
- Gerantul sa aiba capacitatea de a contracta, avand in vedere ca este pus in situatia
incheierii unor acte juridice, pe de-o parte, si prin faptele materiale savarsite si-ar
putea agrava starea patrimoniala. Nu intereseaza capacitatea geratului.