Sunteți pe pagina 1din 32

ETAPE, ACTE NECESARE

Terenul

Certificat de urbanism

Indicatori urbanistici

Avize

Expertize, studiul geo

Proiect arhitectura

Proiect amenajare

Urbanism, PUD / PUZ

Autorizatie

Executia constructiei

Receptie / Cartea tehnica


TERENUL
ATUNCI CAND ACHIZIIONAI TERENUL TREBUIE SA LUAI N CALCUL
URMTOARELE ELEMENTE:
1) Situatia juridica a terenului: mostenire, retrocedare, vanzarecumparare, donatie, etc;
2) Valabilitatea si corectitudinea actelor originale (consultati un
avocat sau un notar). Cereti sa vi se arate dosarul cadastral al
terenului si a eventualelor constructii ce se afla pe acest teren.
3) Existenta unor litigii in familia vanzatorului (partaj, succesiuni),
etc;
4) Terenurile mai mici de 150 mp sunt declarate neconstruibile, prin
urmare pentru aceast suprafa nu se poate obine Autorizaie de
Construire, dect pentru consolidarea casei deja existente i numai
dac aceasta este realizat din zidrie.
5) Forma terenului si vecinatatile:
Recomandat este ca latimea terenului sa fie minim 12m, dac aceasta
este mai mic de 12m, atunci trebuie elaborat un PUD. Acest plan se
cere i n cazul n care nu se pot respecta din diferite motive,
reglementrile existente n PUG pentru zona respectiv. n
general, procentul de ocupare la sol al terenului (POT) este de 30
60%, iar coeficientul de utilizare al terenului (CUT) este de 0,9 1,3.

6) Accesul la teren: latime, suprafata de contact, drum de acces,


deschiderea la acesta, mijloace de transport
7) Existenta utilitatilor si distanta fata de acestea: gaze, curent, apa,
canalizare.
8 ) Situatia urbanistica a terenului: existenta unui plan de urbanism
zonal (P.U.Z) sau a unui plan de urbanism general (P.U.G.); Sunt multe
cazuri in care nu puteti construi pe teren deoarece planul de urbanism
prevede constructia in viitor a unui drum exact pe terenul
dumneavoastra. Ca sa evitati aceasta situatie, mergeti la
departamentul de urbanism al primariei de care tine terenul si
intrebati de astfel de limitari.
9) Cereti vanzatorului dovada ca terenul se afla in intravilan (este
posibil sa fie in intravilan si sa fie momentan in circuitul agricol- in
acest caz se plateste o taxa suplimentara pentru a se putea construi
acolo), solicitati certificatul de urbanism in vederea vanzarii.
CADASTRU SI INTABULAREA
Sunt formalitati care trebuiesc indeplinite atat la cumpararea unui
teren, cat si a unei case. CADASTRUL certifica inscrierea in Registrul
de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui
bun imobiliar, fie acesta casa, apartament sau teren si indiferent daca
este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau
precontract de vanzare-cumparare.
Inscrisul in Cartea Funciara (INTABULAREA) are aceeasi functie ca si
cartea de identitate pentru o persoana; deci, dupa realizarea acestei
etape esti efectiv proprietar pe un imobil.
TRECEREA IN INTRAVILAN
Potrivit dispozitiilor Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, intravilanul localitatilor se
stabileste prin Planul de Urbanism General (PUG). Asadar, inainte de a
achizitiona un teren extravilan, este indicat sa verificati PUG-ul (cu
cat distanta fata de intravilan este mai mare, cu atat mai dificile
vor fi trecerea acestuia in intravilan si aducerea utilitatilor). Trecerea
unui teren din extravilan in intravilan se face numai in baza unui Plan
Urbanistic Zonal (PUZ), terenul fiind ulterior inclus in PUG. In vederea
intocmirii unui PUZ, trebuie sa luati legatura cu un arhitect, pretul
realizarii unui PUZ, precum si durata intocmirii acestuia variind in
functie de complexitatea proiectului. Dupa intocmirea acestuia, PUZul trebuie aprobat de autoritatea locala administrativa competenta
(Consiliul local, judetean etc). Durata medie de obtinere: trei luni
Daca terenul se afla in circuitul agricol (intravilan agricol sau
extravilan) este necesara obtinerea unui aviz de la Oficiul de Cadastru
si Administratia Nationala a mbunatatirilor Funciare (A.N.I.F)
pentru scoaterea terenului din circuitul agricol si trecerea acestuia in
intravilan.
NATURA TERENULUI (GEO-TEHNIC)

Structura solului influenteaza in special adancimea de fundare. Un


teren mai "moale", sau pe care a fost aruncat moloz (cazul multor
terenuri din jurul Bucurestiului) implica un cost semnificativ mai mare
al fundatiei casei.
CERTIFICAT DE URBANISM
Documentele necesare pentru emiterea Certificatului de urbanism
sunt:
- cerere (formular completat) download
- actul de proprietate asupra terenului (in copie)
- memoriu tehnic privind constructia ce se doreste a fi realizata
- planuri cadastrale scara 1/500 si 1/2000 cu figurarea
amplasamentului constructiei
- dovada achitarii taxei de emitere a certificatului de urbanism (in
functie de suprafata terenului)
- in cazul oricaror operatiuni notariale extras de carte funciara nu
mai vechi de 30 zile
- copie B.I./C.I.
- numar telefon
- dosar sina
Termenul de emitere cel mult 30 de zile de la data inregistrarii
cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate se stabileste de catre emitent intre 6 si 24
de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de
urbanism (C.U.) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel
putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni si
doar o singura data.
INTOCMIREA DOCUMENTATIEI PENTRU C.U.
Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de
constructii. Este un act de informare prin care autoritatile (consiliul
local aferent), in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice
si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de
amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic,
economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data
solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie
indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista
cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea
autorizarii.
Scopul emiterii C.U. pentru autorizarea executiei lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente precum si pentru autorizarea
desfiintarii constructiilor.
Solicitantul poate fi orice persoana fizica sau juridica interesata sa
cunoasca informatii cu privire la imobil teren sau constructii. Pentru
emiterea certificatului de urbanism nu este necesar ca solicitantul sa
detina un titlu asupra imobilului, actul fiind cu caracter de informare.

Acesta se va adresa autoritatilor cu o cerere prin care se solicita


emiterea C.U. cu precizarea scopului solicitarii.
CE INFORMATII CONTINE C.U.
datele de indentificare a imobilului pentru care este emis certificatul
si a solicitantului
REGIMUL JURIDIC
- situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia
- servitutiile care greveaza asupra imobilului
- restrictii de construire impuse asupra imobilului in conformitate cu
documentatii de urbanism legal aprobate in conformitate cu Legea
50/1991
- includerea imobilului in lista monumentelor istorice si ale naturii sau
in zona de protectie a acestora (daca este cazul).
REGIMUL ECONOMIC
- folosinta actuala a imobilului
- destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a
teritoriului aprobate (extras din regulamentul local de urbanism
aferent PUG sau PUZ) aprobat privind utilizari admise, utilizari admise,
utilizari admise cu conditii, utilizari interzise.
REGIMUL TEHNIC
- informatii extrase din documentatiile de urbanism si regulamentele
aferente sau din planurile de amenajare a teritoriului (pentru
imobilele situate in extravilan) privind:
- regimul de aliniere a terenului si constructiilor fata de drumurile
publice adiacente.
- retragerile minime obligatorii la amplasarea constructiilor fata de
proprietatile alaturate
- inaltimea maxima a constructiilor exprimata in metri in raport cu
terenul amenajat si in numar de niveluri
- inaltimea la cornise
- inaltimea la coama
- echiparea cu utilitati existente si necesare
- circulatia pietonilor si a autovehiculelor, asigurarea accesului
- asigurarea stationarii vehiculelor
- elemente privind conformarea volumetrica si aspectului general al
cladirilor in raport cu imobilele din zona
- materiale de finisaj exterior (invelitoare, pereti, ferestre)
- dimensiuni goluri
- culori
- procentul maxim de ocupare a terenului P.O.T.
- coeficientul maxim de utilizare a terenului C.U.T.
- modul de acoperire (cu sarpanta sau in terasa)
Prin certifacatul de urbanism se poate solicita elaborarea unui plan
urbanistic zonal (PUZ) sau de detaliu (PUD), cu obligatia mentionarii ca
proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

(D.T.A.C.) se va intocmi si cu obligativitatea respectarii intocmai a


prevederilor acesteia. Aceasta solicitare se poate face in urmatoare
situatii:
- nu exista documentatii de urbanism aprobate
- prevederile documentatiilor de urbanism aprobate nu furnizeaza
suficiente elemente necesare autorizarii
- se solicita o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism
sau de amenajarea teritoriului aprobate (atunci cand primarul sau
comisia de urbanism a Consiliului Local nu sunt de acord cu derogarea
solicitata nu se va solicita elaborarea unui PUZ sau PUD)
AVIZELE si acordurile legale necesare autorizarii executarii lucrarilor
de constructii
a FURNIZORI DE UTILITATI:
- utilitatile urbane
- alimentare cu apa
- canalizare
- alimentare cu energie electrica
- alimentare cu gaze naturale
- alimentare cu energie termica
- telecomunicatii
- transport public
- salubritate
- drumuri judetene
- prevenirea si stingerea incendiilor
- protectia mediului
- aparare civila
- sanatatea populatiei
b avize si acorduri care vor fi obtinute prin grija solicitantului
autorizatiei de construire (sunt avize pentru situatii deosebite ca
urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a tipurilor de
investitie), emise de:
- Ministerul Transporturilor, Locuintei si Turismului (pentru investitii
situate in zonele de protectie a monumentelor; pentru investitii
situate la o distanta mai mica de 100m de Caile ferate; pentru
investitii cu acces din autostrazi si drumuri nationale, sau situate in
zona de protectie a acestora;
- Ministerul Culturii si Cultelor (sau Comisiile Zonale ale MCC
Protectia monumentelor) pentru investitii asupra cladirilor cu
statutul de monument; pentru investitii situate in zona de protectie a
monumentelor; pentru cladiri de cult.
- Ministerul Apararii Nationale Statul Major General; Ministerul
Administratiei si Internelor; Serviciul Romn de Informatii (pentru
investitii situate in vecinatatea sau alaturat unor obiective cu
destinatie speciala situate in intravilan sau la o distanta mai mica de
2500m de obiective cu asemanea destinatie situate in extravilan)

- Compania Nationala Apele Romane pentru investitii care necesita


alimentare cu apa din rauri, lacuri sau din panza freatica, care
deverseaza ape menajere uzate sau meteorice in cursuri de apa;
pentru orice investitie situata in zona de protectie a lacurilor,
cursurilor de apa sau in zone inundabile.
- Autoritatea Aeronautica Civila Romana pentru orice investie situata in
zona de protectie a aeroporturilor sau pentru orice investitie cu
naltime mai mare de 45m
- avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af (rezistenta si
stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor), altul decat
verificatorul de proiect pentru cerinta Af (pentru partea din proiect
referitoare la lucrarile de sustinere a sapaturilor si a fundatilor la
constructiile care necesita executarea de sapaturi cu o adancime mai
mare de 6m)
- acordul Inspectoratului de Stat in Constructii (pentru lucrari care
necesita interventii asupra unor constructii existente)
- avizul proiectantului initial al cladirii sau expertiza tehnica elaborata
de un expert tehnic atestat (pentru lucrari care necesita interventii
asupra unor constructii existente)
- acordul (autentificat de un notar public) vecinilor (pentru constructii
situate alaturat sau la mica distanta de constructii ale acestora si care
impun luarea unor masuri de interventie pentru protejare: subzidiri,
consolidari, etc.; in cazul amplasarii de constructii noi cu alte
functiuni decat ale vecinilor si daca prin natura acestora se produce
poluare de orice fel: noxe, zgomote, vibratii, etc.;

NDICATORI URBANISTICI
Conform Legii 242/2009 indicatorii urbanistici sunt instrumente
specifice de lucru pentru controlul proiectrii si dezvoltrii durabile a
zonelor urbane, care se definesc i se calculeaza prin Procentul de
Ocupare a Terenului (P.O.T) i Coeficientul de Utilizare a Terenului
(C.U.T).
Procentul de Ocupare al Terenului (P.O.T) exprim raportul dintre
suprafaa construit la sol (amprenta la sol a cldirii sau proiecia pe
sol a perimetrului etajelor
superioare) i suprafaa terenului considerat, nmulit cu 100. De
exemplu, n cazul n care prin Certificatul de Urbanism se specific un
P.O.T de 50%, atunci vom putea construi pe jumtate din suprafaa
lotului.
P.O.T-ul genereaz suprafaa construit la sol maxim posibil raportat la
suprafaa terenului, cu excepia teraselor descoperite, a platformelor
sau scrilor de acces.
P.O.T -ul se stabilete n funcie de destinaia zonei n care urmeaz a
fi amplasat construcia i n funcie de condiiile de amplasare n
teren. Acesta se completeaz cu Coeficientul de Utilizare al Terenului,
cu Regimul de Aliniere la Strad i cu Regimul de nlime, care
formeaz un ansamblu de valori obligatorii n autorizarea executrii

construciilor, de care orice proprietar i arhitect trebuie s in cont.


Coeficientul de Utilizare a Terenului (C.U.T) reprezinta raportul dintre
suprafaa construit desfurat (suprafaa desfurat a tuturor
etajelor supraterane adunate) a cldirii i suprafaa terenului pe care
este amplasat cldirea. Acest indice rezult n general prin nmulirea
P.O.T.-ului cu numarul de etaje admise.
Nu se iau n calculul:
- suprafaa subsolurilor i nlimea liber de pn la 1,80 m;
- suprafaa subsolurilor cu destinaie strict pentru parcarea
autovehiculelor;
- spaiile tehnice;
- spaiile destinate proteciei civile;
- suprafaa balcoanelor, logiilor i teraselor deschise i neacoperite,
teraselor i compartimentelor necirculabile, precum i a podurilor
neamenajabile;
- aleile de acces pietonal i/sau carosabil din incint, scrile
interioare i trotuarele de protectie.
Excepii de calcul al indicatorilor urbanistici
- dac o construcie nou este edificat pe un teren care cuprinde o
cldire ce nu este destinat demolrii, indicatorii urbanistici (P.O.T i
C.U.T) se calculeaz adugndu-se suprafaa planeelor existente la
cele ale construciilor noi;
- dac o construcie este edificat pe o parte de teren dezmembrat
dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculeaz n
raport cu ansamblul terenului iniial, adugndu-se suprafaa
planeelor deja existente la cele ale noii construcii.

AVIZE
Avizele se obin de la avizatori care sunt instituii/organizaii private sau de
stat care au obligaia legal de a acorda avizul lor (favorabil sau nu) pentru
execuia construciilor pe un anume amplasament, aflat n raza sa de
competen.
Acetia sunt:
- furnizori de utilitai urbane (energia electric, ap, canalizare, energie
termic, gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban etc.);
- aprare civil;
- mediu;
- P.S.I.;
- I.S.C.;
i nu se opresc neaprat aici !
n prezent exist un sistem simplificat de obinere a avizelor Acordul
unic
COSTURI:

pentru Certificatul de urbanism: 5 100 lei

pentru avize: 50 110 lei /aviz

pentru autorizare:

persoane fizice : 0,5% din valoarea de investiie / persoane


juridice: 1% din valoarea de investiie / tax 1% spaii comerciale,
mprejmuiri, birouri, spaii de producie, anexe gospodreti la locuine,
hale, depozite;
timbru de arhitectura: 0,05% din valoarea de investiie

taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se


calculeaz la 30 % din valoarea iniial a taxei de autorizare

taxa ISC 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate i 0,7% din


cheltuielile pentru executarea constructiilor
Valoarea de investitie minima acceptata este de 806 lei/mp arie desfasurata
construita (ADC).

XPERTIZA, STUDIUL GEO


EXPERTIZA TEHNICA
Expertiza tehnica evalueaza prin metode specifice nivelul de protectie si
starea tehnica a constructiei existente comparand starea structurii de
rezistenta cu cea rezultata din prevederile reglementarilor tehnice in
vigoare. Prin expertiza se stabileste gradul de asigurare al unei constructii la
actiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) si se recomanda
solutii tehnice care sa asigure stabilitatea si fiabilitatea constructiei.
Expertiza tehnica se efectueaza pentru constructii existente, la cererea
proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a
administratiei publice locale (primarie) prin Certificatul de urbanism pentru
situatii de tipul:
- pericol de prabusire a constructiei;
- interventii la cladiri;
- extinderea pe orizontala sau verticala;
- construirea in vecinatatea unei cladiri existente;
- demolarea unei cladiri etc.
Proiectul va trebui s aiba acceptul expertului (insusirea) privind solutia
tehnica dezvoltata de proiectant.
COSTURI PENTRU EXPERTIZE TEHNICE

Expertizarea tehnica de calitate permite cunoasterea starii tehnice a unei


constructii existente sau a modului in care un proiect respecta cerintele
prevazute de lege, in vederea fundamentarii masurilor de interventie.
Aceasta activitate se desfasoara de catre experti tehnici de calitate,
atestati, atunci cand o reglementare legala ori un organism cu atributii de
control al statului in domeniul calitatii constructiilor prevede acest lucru sau
cand o situatie deosebita o impune.
Costul unei expertize tehnice este, de regula, intre 250 si 400 euro dar poate
avea si alte valori in functie de gradul de complexitate si dificultatea
constructiei expertizate, incercarile si analizele de laborator
necesare, tehnica si tehnologia de expertizare adoptata sau necesara si alte
elemente pe care le poate defini expertul tehnic.
STUDIUL GEO
Studiul geotehnic reprezint documentaia tehnic ce analizeaz stratificaia
terenului, adncimea nivelului freatic, adncimea optim de fundare a
construciei, capacitatea portant a solului, furniznd inginerului proiectant
al structurii de rezisten informaiile necesare pentru a dimensiona corect
fundaia cldirii. Studiul geotehnic este prima etap din procesul de
construcie sau de consolidare al unui obiectiv. n aceasta etapa sunt
cuprinse informaii despre consistena i structura solului, nivelul pnzei de
ap freatic i recomandri pentru proiectul tehnic. nainte de a cumpra un
teren este esenial s cerei efectuarea unui studiu geotehnic pentru a putea
ti ce putei construi pe acel teren. Totodat exist i impuneri la nivel
legislativ, prin care orice proiect de reabilitare, consolidare, modernizare,
recondiionare a unui imobil vechi sau de construcie a unei noi cldiri
trebuie s aiba la baz studii geotehnice pentru a se acorda autorizaia de
construire.
Studiul geotehnic ofer soluii i pentru alte categorii de lucrri, cum ar fi
stabilizarea unei alunecri de teren ce pune n pericol un anumit obiectiv (o
cas, un drum) sau ofer tehnologii de mbuntire a terenurilor de
fundare.
Studiul geotehnic necesar pentru construcia unui imobil cu destinaie
rezidenial presupune:
- executarea unuia sau mai multe foraje pe terenul pe care va fi amplasat
construcia;
- prelevarea probelor de pmnt i de ap (dac este cazul);
- analiza n laborator a probelor de pmnt i ap ;
- ntocmirea referatului geotehnic i verificarea documentaiei de ctre un
expert autorizat. Informaii ce trebuie precizate n cazul realizrii unui
studiu geotehnic:
- amprenta la sol a construciei;
- suprafaa terenului pe care va fi amplasat casa;

nclinaia terenului;
apropierea terenului de ap (lac, pru, ru);
perei comuni cu cldiri existente ;
regimul de nlime al cladirii (subsol, demisol, parter i numr de etaje);
locaia geografic exact unde va fi construit casa.

COSTURI CU STUDIUL GEOTEHNIC


Un studiu geotehnic costa intre 250 1600 euro, in functie de tehnica si
tehnologia folosita in procesul forarii (determinate de caracteristicile
terenului sau dotarea proprie), amplasament, intinderea suprafetei studiate,
analizele de laborator necesare sau solicitate de beneficiar si alte criterii pe
care le precizeaza inginerul geolog, specialist in domeniul geotehnic.

PROIECT ARHITECTURA
La intocmirea unui proiect sunt stabilite mai multe faze de elaborare a
acestuia:
- studiu de (pre)fezabilitate
- Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.)
- Proiect Tehnic (P.TH.)
- Detalii de Executie (D.E.)
Proiectul Tehnic (P.TH.) si Detaliile de Executie (D.E.) reprezinta faze ale
procesului de proiectare a constructiei prin care se asigura furnizarea
de informatii complete asupra constructiei ce se va ridica. Prin ele se pun la
dispozitia constructorului toate datele tehnice necesare executiei
constructiei.
Aceste proiecte stau la baza evaluarii investitiei prin antemasuratori si
devizul lucrarilor.
CONTINUT PROIECT D.T.A.C.
- ARHITECTURA
Piese scrise
- Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele si calitatea proiectantilor, precum si cu partea
din proiect pentru care raspund.
- Memoriu general
Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea
lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
- clima si fenomenele naturale specifice;
- geologia si seismicitatea;
- categoria de importanta
Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la
cererea pentru autorizare:

suprafetele construita desfasurata, construita la sol si utila;


inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
volumul constructiilor;
procentul de ocupare a terenului P.O.T.;
coeficientul de utilizare a terenului C.U.T.

Piese Desenate
Planuri generale
Plan de incadrare in teritoriu
- plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru,
geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau
1:1.000, dupa caz
Plan de situatie
- privind amplasarea obiectivelor investitiei plansa pe suport topografic
vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la
scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se
precizeaza:
Piesele desenate privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50
sau 1:100, dupa cum urmeaza:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu
indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;
- planurile acoperisurilor terasa sau sarpanta - cu indicarea pantelor de
scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv
indicarea materialelor din care se executa invelitorile;
- sectiuni caracteristice in special pe linia de cea mai mare panta, acolo
unde este cazul care sa cuprinda cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor,
inaltimile determinante ale acoperisului cotele la coama si la cornise fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;
- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile,
cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
- in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si
desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in
tesutul urban existent.
- STRUCTURA
Piese scrise
- Lista si semnaturile proiectantilor
- Memoriu general
Piese Desenate
Planul fundatiilor
Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura
constructiile proiectate.
Detalii de fundatii

- INSTALATII
Piese scrise
- Lista si semnaturile proiectantilor
- Memoriu general
Piese Desenate
Schemele instalatiilor se prezinta parametrii principali si schemele
functionale ale instalatiilor proiectate
Dotari si instalatii tehnologice (daca este cazul)
In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si
instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a
constructiilor, se vor prezenta:
- Desene de ansamblu
- Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii PIESE DESENATE va avea in
partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul
autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si
al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si
ale sefului de proiect.
CONTINUT PROIECT P.TH.
Elaborarea proiectului faza PT / DDE (caiet de sarcini, liste de cantitati)
In aceasta etapa se completeaza documentatia tehnica si, eventual,
economica pentru constructia noua, aceasta elaborandu-se la faza Proiect
Tehnic sau, dupa caz, Detalii de Executie.
Parti scrise
- descrierea amplasamentului, topografia, clima si fenomenele naturale
specifice zonei, geologia, seismicitatea
- prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole
- organizarea de santier, descriere sumara, demolari, devieri de retele etc.
- caile de acces provizorii
- sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de
santier si definitive
- caile de acces, caile de comunicatii etc.
- programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de
receptie
- trasarea lucrarilor
- protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier
- masurarea lucrarilor
- laboratoarele contractantului (ofertantului) si testele care cad in sarcina sa
- curatenia in santier
- serviciile sanitare
- relatiile dintre contractant (ofertant), consultant si persoana juridica

achizitoare (investitor)
- memoriile tehnice, pe specialitati
Caiete de sarcini pe specialitati
Aceasta documentatie se refera la standardele materialelor folosite,
tehnologia de executie a lucrarilor, probele, verificarile si testele necesare,
modul de masurare cantitativa si calitativa, documentele pentru lucrarile
ascunse care trebuie intocmite, conditiile de receptie si in fine sa poata
defini cat mai exact calitatea finala a lucrarilor.
Caietele de sarcini reprezinta o parte a proiectului, prezentandu-se in
brosuri distincte pe specialitati, si isi bazeaza informatia pe:
- breviarele de calcul pentru dimensionari ale unor elemente
- plansele desenate, a caror informatie o descrie si o dezvolta cu precizari si
prescritii
- Caietele de sarcini reprezinta descrierea lucrarilor, solutiilor tehnice si
tehnologice folosite pe categorii de lucrari. Ele contin nivelul de
performanta al lucrarilor solutiilor tehnice si tehnologice folosite,
caracteristicile si calitatile materialelor folosite, descriu lucrarile care se
executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificarile, si probele
acestor lucrari, ordinea de executie si de montaj si aspectul final cu
trimitere la standardele, normativele si prescriptiile tehnice in vigoare.
- Stabilesc responsabilitatile pentru calitatile materialelor si ale lucrarilor si
reponsabilitatile pentru teste, verificari si probe
- stabilesc modul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii
- descriu modul de desfiintare a constructiei
Impreuna cu plansele, caietele de sarcini constituie baza pentru
determinarea cantitatilor de lucrari, costurilor lucrarilor si utilajelor, fortei
de munca si dotarii necesare. Orice neclaritate in executia lucrarilor trebuie
sa isi gaseasca precizari in caietele de sarcini.
Continutul caietelor de sarcini
- breviarele de calcul pentru dimensiunarea elementelor de constructii si de
instalatii
- nominalizarea planselor care guverneaza lucrarea
- proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste
etc. Pentru materialele componente ale lucrarii, cu indicarea standardelor
- dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrarii
- ordinea de executie, probe, teste si verificari ale lucrarii
- standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la
materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste si verificari
- conditiile de receptie, masuratori, aspect, culori tolerante etc.
Listele cantitatilor de lucrari
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare in vederea cuantificarii
valorice si a duratei de executie a lucrarilor, si anume:
- centralizatorul obiectelor, pe obiectiv

- centralizatorul categoriilor de lucrari, pe obiecte


- listele cuprinzand cantitatile de lucrari pe capitole de lucrari, aferente
categoriilor de lucrari, cu descrierea in detaliu a acestora
- listele cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotarile (dupa caz)
- specificatiile tehnice
Partea desenata a fazei P.TH. este compusa din:
- planuri generale
-planurile de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice
-planurile topografice principale
-planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu
inscrierea in acestea a conditiilor si a recomandarilor privind lucrarile de
pamant si de fundare
-planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel,
distante de amplasare, orientari coordonate, axe, repere de nivelment si
planimetrice, cotele +/-0.00, cotele trotuarelor, cotele si dstantele
principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale,
platformelor etc.
-Planurile principale privind sistematizarea pe verticala a terenului, inclusiv
inscrierea in acestea a volumelor de terasamente, sapaturi-umpluturi,
depozite de pamant, volumul pamantului transportat (excedent si deficit),
lucrarile privind stratul vegetal, precum si precizari privind utilajele si
echipamentele de lucru, completari si alte date si elemente tehnice si
tehnologice
-Planurile principale privind constructiile subterane amplasarea lor,
sectiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare,
ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii
hidrofuge, protectii impotriva agresivitatii solului, a coroziunii etc.
-Planurile de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare
- plansele principale ale obiectelor
Arhitectura va cuprinde planse principale privind arhitectura fiecarui obiect,
inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, dintre care:
-planul individual de amplasare
-planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane si spuraterane, ale
teraselor, acoperisurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafete, functiuni
tehnologice, cu precizari privind materialele, confectiile etc.
-Sectiuni, fatade, detalii importante, cotate etc
-Tablouri de prefabricate, confectii
-Tablouri de tamplarii si tablouri de finisaje interioare si exterioare.
Plansele vor contine cote, dimensiuni, distante, functiuni arii, precizari
privind finisajele si calitatea acestora etc.

Structura va cuprinde plansele principale privind alcatuirea si executia


structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, si anume:
-Planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate
-Planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate
-Descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie
si montaj, reconmandari privind trasportul, manipularea, depozitarea si
montajul, care se vor inscrie pe plansele principale.
Instalatiile vor cuprinde plansele principale privind executia instalatiilor
fiecarui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante etc...., si anume:
-Planurile principale de amplasare a utilajelor
-Scheme principale ale instalatiilor
-Sectiuni, vederi detalii principale
Plansele vor contine cote, dimensiuni, calitatile materialelor, verificarile si
probele necesare, izolatii termice, acustice, protectii aticorosive, parametrii
principali ai instalatiilor.
-Dotari si instalatii tehnologice vor cuprinde planuri principale de tehnologie
si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante,
detalii montaj etc., si anume:
-Desene de ansamblu
-Schemele tehnologice ale fluxului tehnologic
-Schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri
-Schemele instalatiilor hidraulice, pneumatice, electirice, de automatizare,
comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalatiilor
tehnologice
-Planuri de montaj, geometrii, dimensiuni de am amplasare, prestatii,
sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;
-Diagramele, nomogramele, calculele ingineresti, tehnologice si de montaj,
inclusiv materialul grafic necesar punerii in functiune si exploatarii
-Listele cu utilajele si echipamentele din componenta planurilor tehnologice,
inclusiv parametrii, performantele si caractaristicile
-Dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia
muncii etc.,
-Planurile principale de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni,
sectiuni, vederi, tablouri de dotari etc.,
-Listele cu dotari, inclusiv parametrii, performantele si caracteristicele
acestora
COSTURI PENTRU VERIFICARE PROIECT
Se supune verificarii documentatia tehnica elaborata de catre proiectanti,
pe specialitati, in conditiile prevazute de lege.
Verificarea consta in a controla daca proiectul corespunde reglementarilor
urbanistice si de arhitectura, standardelor de rezistenta si stabilitate,
protectie impotriva focului, siguranta in exploatare, igiena, protectia

mediului, hidroizolatie, economie de energie.


Verificarea se efectueaz de catre specialisti cu multa experienta in
domeniu, atestati de catre ministerul de resort numiti verificatori.
In urma verificarii se intocmeste un referat de verificare ce insoteste
proiectul in procesul de autorizare.
Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor
constructii care sa corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime de
performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
cu modificarile ulterioare:
A rezistenta si stabilitate;
B siguranta in exploatare;
C siguranta la foc;
D igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
E izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
F protectia impotriva zgomotului.
Costul verificarii poate avea valori fixe pe proiect sau se raporteaza la aria
desfasurata a constructiei (0,1 0,2 euro mp ADC) ori la valoarea de
proiectare.

PROIECT AMENAJARE
Foarte multe persoane au preri preconcepute referitor la profesia de
designer de interior i i nchipuie, n mod fals bineneles, c pot s-i
amenajeze singuri locuinele. De aceea, o cas decorat de un designer sau
arhitect este mult mai atrgtoare dect una amenajat de proprietari,
chiar i atunci cnd este vorba de acelai buget. Acest lucru nu nseamn
totdeauna c proprietarii nu au gusturi, ci pur i simplu nu au pregtirea
tehnic pentru a ti cum s dozeze culorile ntr-o amenajare.
Spre deosebire de proiectul de arhitectur, cel de amenajare nu necesita
autorizaie de construire. Excepie este cazul cnd se dorete demolarea
unor perei interiori la o construicie existent.
Preul pentru un astfel de proiect este n funcie de complexitatea
proiectului, tipul de funciune, gradul de intervenie asupra spaiului, nivelul
de investiie, stilul care se dorete.
IN CE CONST PROIECTUL ?
- releveul spaiului (msurarea i prezentarea unui plan cu cote)
- consultarea unor reviste de specialitate i purtarea unor discu ii
preliminare pentru determinarea stilului i a ateptrilor clientului pentru
amenajarea respectiva
- prezentarea a trei variante de amenajare cu vizualizare n plan
(amplasarea mobilierului, fluxuri de circulaie, puncte de interes, elemente
decorative)
- consiliere pentru alegerea unei variante optime

- prezentarea unei variante finale de amenajare (plan mobilat, vederi, 3D


schita), bazat pe alegerea clientului
CE CONINE VARIANTA FINAL A PROIECTULUI ?
n funcie de dorinele clientului, varianta final a proiectului poate conine:
- prezentare a amenajrii n plan
- prezentare n perspectiv 3D realist, pentru fiecare camer
- cote pentru piesele de mobilier care vor fi executate la comand
- amenajarea slii de baie (amplasarea plcilor ceramice i a obiectelor
sanitare) stereotomie
- amplasarea designul plcilor ceramice n buctrie / baie
- propunerea unei game coloristice
- propunerea unei combinaii de materiale (gresie, faian, parchet, sticl,
metal etc.)
- propunerea unei variante de amplasament instalaie electrica (locuri
pentru prize, ntreruptoare, comutatoare, accesorii)
- antemsurtoare cantiti de materiale pentru execuia amenajrii
- dirigenie de antier (urmrirea la intervale de 2-3 zile a lucrrilor n
execuie pe baza proiectului).
Proiectarea este facut de o echipa de specialiti n domeniul amenajrilor,
arhiteci i designeri de interior

URBANISM, PUD / PUZ


Elaboram studiile preliminare, planurile urbanism (P.U.Z. , P.U.D.) si
regulamentele specifice in vederea obtinerii aprobarilor pentru
reglementarea urbanistica ale diferitelor terenuri apartinand localitatilor
rurale si urbane.
ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI P.U.D. / P.U.Z.
Efectuarea masuratorilor topografice ale terenului analizat (planuri
cadastrale)
Obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati, mediu, circulatie,
precoordonare retele edilitare si altele, dupa caz.
Elaborarea planurilor pentru :
- incadrarea in zona
- functiuni (situatia existenta)
- retele (situatia existenta)
- circulatii/accese (situatia existenta)
- regim de inaltime (situatia existenta)
- functiuni (propunere)
- retele (propunere) si a Regulamentului Urbanistic (pentru P.U.Z.)
Obtinerea avizului de la comisia de urbanism a primariei
Discutarea si obtinerea aprobarii in cadrul Consiliului Local

Obtinerea avizului prefecturii privind legalitatea hotararii de aprobare luata


de Consiliul Local.
Planul Urbanistic Zonal P.U.Z.
Conform cu Legea 350/2001, modificata i completat prin Legea 289/2006,
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) este un proiect care are caracter de
reglementare specific detaliat a dezvoltrii urbanistice a unei zone din
localitate (acoperind toate funciunile: locuire, servicii, produc ie,
circulaie, spaii verzi, instituii publice .a.m.d.) i asigur corelarea
dezvoltrii urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic
General (PUG) al localitii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc
obiectivele, aciunile, prioritile, reglementrile de urbanism (permisiuni i
resticii) ce vor fi aplicate n utilizarea terenurilor i conformarea
construciilor din zona studiat. Cu alte cuvinte PUZ-ul reprezint o faz
premergtoare realizrii investiiilor, prevederile acestuia realizndu-se
etapizat n timp i n funcie de fondurile disponibile. Elaborarea unui PUZ
poate fi fcut numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de
urbanism, conform condiionrilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca
urmare a solicitrii unor derogri de la Regulamentul Local de Urbanism
(RLU) aprobat. Stabilirea zonelor pentru care trebuie s se ntocmesc
Planuri Urbanistice Zonale se face de regul prin PUG.
Elaborarea i aprobarea unui PUZ este obligatorie n cazul:
- zonelor centrale ale localitilor;
- zonelor protejate i de protecie a monumentelor, a complexelor de odihn
i agrement, a parcurilor industriale, a parcelrilor;
- altor zone stabilite de autoritile publice locale, potrivit legii;
- modificarea funciunilor zonei;
- modificarea regimului de construire;
- modificarea regimului de nlime, a nlimii maxime admise i a
Coeficientului de Utilizare a Terenului (CUT);
- stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fa de aliniament
(limita de proprietate dinspre domeniul public) i celelalte limite ale
parcelelor; extinderea perimetrului intravilan;
- organizarea reelei stradale;
- organizarea arhitectural-urbanistic n funcie de caracteristicile structurii
urbane;
- modul de utilizare a terenurilor;
- dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- statutul juridic i circulaia terenurilor;
- protejarea monumentelor istorice i servituii n zonele de protecie ale
acestora;
- tipul de parcele sau/i de situaii pentru care reglementrile urbanistice
trebuie amnunite printr-un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), n vederea
emiterii autorizaiei de construire.

Planul Urbanistic de Detaliu P.U.D.


Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezint documentaia aferent
Planului Urbanistic General (PUG-ul) i Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul),
care explic i detaliaz coninutul acestor planuri, sub forma de prescripii
i recomandri, corelate cu condiionrile din Certificatul de Urbanism, n
vederea urmririi i aplicrii lor. Conform Legii 350/2001, modificat i
completat prin Legea 289/2006 Planul Urbanistic de Detaliu are caracter de
reglementare specific , prin care se asigur condiiile de amplasare,
dimensionare, conformare i echipare edilitar a unuia sau mai multor
obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, n corelare cu func iunea
predominant i cu vecinatile imediate.
Totodata PUD-ul constituie documentaia prin care se asigur condi iile de
amplasare, dimensionare, conformare i servire edilitar, a unuia sau mai
multor obiective, pe o parcel, n corelare cu funciunea predominant i
vecintile imediate (se studiaz mai multe amplasamente, opiunea pentru
realizarea unei construcii compatibil cu funciile urbane). PUD-ul este de
fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cnd este cerut un
Certificat de Urbanism sau o Autorizaie de Construire. Daca nu exist PUD
pentru terenul respectiv, autoritile locale vor cere mai nti ntocmirea lui,
pe baza PUG-ului i PUZ-ului. Elaborarea unui PUD poate fi fcut numai ca
urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform
condiionrilor din PUG/PUZ sau care s-a emis ca urmare a solicitrii unor
derogri de la Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aprobat.
Astfel, Planul Urbanistic de Detaliu poate reglementa:
- modificarea Procentului de Ocupare a Terenului (POT);
- modificarea distanelor dintre perimetrul edificabil i limitele laterale,
posterioare ale parcelei;
- asigurarea accesibilitii pe parcel i racordarea la reelele edilitare;
- permisivitile i constrngerile urbanistice privind volumele construite i
amenajrile aferente;
- relaiile funcionale i estetice cu vecintatea;
- compatibilitatea funciunilor i conformarea construciilor, amenajrilor i
plantaiilor;
- regimul juridic i circulaia terenurilor i construciilor (inclusiv
propunerea de concesionare a terenurilor);
Elaborarea PUD-ului i a documentaiilor pentru avizele/acordurile aferente
sunt misiuni suplimentare ale arhitectului cu drept de semntur, neincluse
n onorariul de proiectare de baz i fac obiectul unor tarifri separate.
AUTORIZATIE
Documentele necesare emiterii Autorizatiei de construire
a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire; download
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere

solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie


legalizata);
c) certificatul de urbanism (in copie);
d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire D.T.A.C.,
intocmit in baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare si, dupa
caz, referatul de expertiza tehnica semnate si stampilate in original (doua
exemplare);
e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de
urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz,
documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in
competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de
urbanism (in copie);
g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra
imobilului;
h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in
copie);
i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile
necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor
necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).
j) dovada achitarii taxei de timbru de arhitectura
k) certifac de rol fiscal - de impunere fiscala pentru imobilul care face
obiectul solicitarii;
Termenul de depunere la autoritatea competenta (primarie) a dosarului
n vederea obtinerii aprobarii autorizatiei de construire este termenul de
valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism.
Termenul legal de obtinere a autorizatiei de construire este de 30 zile de
la depunerea dosarului complet.
De obicei acest termen nu se respecta asa ca este bine sa luati n calcul
acest termen ca un termen minim.
Se aplica prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2004 privind
autorizarea prin aprobare tacita.
Punerea n aplicare se face n urma unei hotarri judecatoresti (deci ca
urmare a unui proces intentat primariei).
Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizatia de construire este de 12
luni de la eliberare, cu drept de prelungire 12 luni si este specificat n
autorizatie. n interiorul acestui interval solicitantul este obligat sa nceapa
lucrarile autorizate.
Valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor
prevazuta prin autorizatie.
Durata executarii lucrarilor se stabileste de catre emitentul autorizatiei de
construire, pe baza datelor nscrise n cerere respectiv n anexa la aceasta
conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire P.A.C.

Lucrrile care se autorizeaz sunt:


- lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere,
schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum
i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 8;
- lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare,
protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de
valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd
monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite
potrivit legii;
- lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare,
modernizare i reabilitare privind ci de comunicaie, inclusiv lucrri de
art, reele i dotri tehnico-edilitare, lucrri hidrotehnice, amenajri de
albii, lucrri de mbuntiri funciare, lucrri de instalaii de infrastructur,
noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau
termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;
- mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i
alte lucrri de amenajare a spaiilor publice;
- lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor
geotehnice, prospeciunilor geologice, exploatrilor de cariere, balastiere,
sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri de suprafa sau
subterane;
- lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea
organizrii execuiei lucrrilor de baz, dac nu au fost autorizate o dat cu
acestea;
- organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote;
- lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine,
spaii de expunere situate pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de
afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploata iilor
agricole situate n extravilan;
- cimitire i extinderi.
Lucrarile care nu necesita autorizaia de construire
- reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu
se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
- reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se
pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
- reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
- zugraveli si vopsitorii interioare;
- zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada
si culorile cladirilor;
- reparatii si inlocuiri la pardoseli;
- reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare tencuieli, placaje,
altele asemenea, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara
modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive, lucrari de
intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;- lucrari de

investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a


componentelor artistice ale constructiilor, lucrari de forajre si sondaje
geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in
afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere.
Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C.),
precum si proiectele tehnice, pe baza carora se intocmesc acestea, se
elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza
de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii,
constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel: de arhitect cu
diploma recunoscuta de Statul Romn (membru OAR cu drept de semnatura),
pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii
cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a
celor subterane; de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma
recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile
specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de
importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile
aferente acestora; de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de
constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de
importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform
legii.
n cazul schimbarii investitorului pe parcursul executarii lucrarilor,
valabilitatea autorizatiei de construire se mentine, cu conditia respectarii n
continuare a prevederilor acesteia, precum si a transcrierii actelor care
confera dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului
investitor. Celelalte acte, autorizatia de construire, avizele, acordurile,
precum si documentatiile care au stat la baza eliberarii autorizatiei apartin
de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra
imobilului.Autorizaia de Demolare
Desfiinarea, demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea par ial sau total
a construciilor i instalaiilor aferente construciilor, precum i a oricror
amenajari se poate face numai pe baza unei autorizaii de desfiinare, emis
n aceleai condiii cu autorizaia de construire, n conformitate cu
prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora,
potrivit legii. Astfel aceasta are termen de emitere de cel mult 30 de zile de
la data nregistrrii cererii, iar perioada de valabilitate este de cel mult 12
luni de la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat s nceap
lucrrile. n aceast situaie valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat
durata de execuie a lucrrilor. Prin excepie n cazul justificat n care
lucrrile de construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la
termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea
valabilitii autorizaiei cu cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia.
Prelungirea valabilitii autorizaiei se poate acorda o singur dat i pentru o
perioad nu mai mare de 12 luni. Solicitantul Autorizaiei de Demolare poate
fi orice persoan fizic sau juridic deinatoare a unui titlu asupra imobilului,

care atest dreptul de proprietate (contract de vnzare-cumprare, de


schimb, de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire,
hotrre judectoreasc etc.), sau a unui contract de concesiune, contract de
cesiune, contract de comodat, ori a unui contract de nchiriere (numai
pentru construcii cu caracter provizoriu, cu acordul expres al proprietarului
de drept).
Documentele necesare emiterii Autorizaiei de Demolare:
- cerere pentru emiterea Autorizaiei de Desfiintare, completat cu
elementele de identificare i datele tehnice conform Documenta iei Tehnice
de obinere a Autorizaei de Demolare (D.T.A.D.);
- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care s i confere solicitantului
dreptul de execuie a lucrrilor de construcii (n copie legalizat );
- certificatul de urbanism (n copie);
- proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare D.T.A.D.,
ntocmit n baza prevederilor legale, inclusiv referatele de verificare i, dup
caz, referatul de expertiz tehnic semnate i tampilate n original (doua
exemplare);
- fiele tehnice pentru obinerea avizelor cerute prin certificatul de
urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum i, dup caz,
documentaiile tehnice necesare emiterii avizelor i acordurilor care sunt n
competena de obinere a emitentului (dou exemplare);
- avizele i acordurile obinute de solicitant, altele dect cele din
competena de obinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism
(n copie);
- declaraie pe propria rspundere privind inexistena unor litigii asupra
imobilului;
- certificat de atestare fiscal privind valoarea de impozitare a imobilului (n
copie);
- documentul de plat a taxei de emitere a autoriza iei de desfiinare (n
copie);
- documentele de plat a taxelor legale pentru avizele i acordurile necesare
emiterii acordului unic, conform listei avizelor i acordurilor necesare,
comunicate o dat cu certificatul de urbanism (n copie).

EXECUTIA CONSTRUCTIEI
INCEPEREA LUCRARILOR
Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia
de construire (A.C.) si au fost anuntate Primaria locala si Inspectoratul de
stat in constructii . Anuntul se face cu minimum 5 zile inainte de inceperea
lucrarilor.
La depunerea anuntului catre I.S.C. trebuie sa fi fost achitata taxa initiala
catre acesta, in valoare de 0,1% din valoarea investitiei (taxa totala fiind de
0,8%).
La inceperea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un

panou (exemplu) de identificare a santierului de constructii pe care sunt


inscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar,
proiectant, constructor, nr. autorizatie de construire, termen de executie,
data inceperii si finalizarii constructiei).
Formularele necesare, inclusiv formularul model panou, se elibereaza de
catre Primaria locala, o data cu eliberarea autorizatiei de construire.
EXECUTIA LUCRARII
Pentru inceperea lucrarilor de executie constructorul trebuie sa aiba (de la
primarie) Autorizatia pentru organizarea de santier POE. Constructia poate fi
realizata in regie proprie sau cu o firma specializata.
In perioada executiei constructiei proiectantului ii revine obligatia de a
urmari realizarea pe santier a fazelor determinante specificate in
documentatia de autorizare.
Realizarea constructiei in regie proprie conduce la obtinerea unor costuri
mai scazute. Aici exista insa riscul aparitiei unor erori grave in executare
lucrarilor de construire, generate de necunoastere, folosirea de personal
slab sau deloc calificat, aprecieri eronate ale cantitatilor de materiale si
achizitionarea acestora la preturi mari sau necorespunzatoare calitativ. In
aceasta situatie s-ar impune angajarea unui diriginte de santier. Codul
constructiilor, deocamdata doar in forma de propunere, limiteaza drastic
utilizarea regiei proprii la executia structurii de rezistenta a constructiilor.
Realizarea constructiei cu o firma specializata poate asigura calitatea
lucrarilor de constructie si garantii din partea constructorului privind
constructia, calitatea lucrarilor executate si incadrarea in termenele de
executie planificate.
In conditiile supravegherii de catre un diriginte de santier independent a
tuturor lucrarilor realizate pe santier si stabilirea unui pret ferm la
inceperea constructiei, se asigura evitarea unor cheltuieli suplimentare dupa
inceperea lucrarilor, fara rabat asupra cantitatii si calitatii materialelor
introduse in opera precum si a calitatii reale a lucrarilor executate de catre
constructor.
Lucrarile de construire trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile
proiectului aprobat.
Orice neconcordanta se considera nerespectare a autorizatiei de construire
si se sanctioneaza ca atare.
Derogari de la prevederile proiectului se pot face prin dispozitii de santier
emise de catre proiectant, la cererea beneficiarului, cu suportarea de catre
cel din urma a costurilor suplimentare de proiectare.
Derogarile care afecteaza structura de rezistenta a constructiei nu sunt
admise.

Proiect de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)


Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) este necesar in toate
cazurile in care se realizeaza o investitie. In situatia in care acesta nu se
prezinta impreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru
investitia propriu-zisa.
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea
tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii
tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat
si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe
domeniul public, dupa cum urmeaza:
I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu
partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:

descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de


amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;
asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;
asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona
amplasamentului;

precizari cu privire la accese si imprejmuiri;

precizari privind protectia muncii.


Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile
urbane din zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor
prezenta in cadrul fiselor tehnice intocmite in Proiectul pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.
II. Piese desenate
Plan general
a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata
conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei,
cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile
provizorii necesare realizarii acesteia;
b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei

lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea


obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor
de constructii.
Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II Piese desenate va avea in
partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al
proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul
autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si
al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si
ale sefului de proiect.
COSTURI PENTRU DIRIGENTIE DE SANTIER
Dirigintele de santier este persoana fizica imputernicita de catre investitor
cu atributii si competente privind verificarea calitatii materialelor si
produselor de constructii puse in lucrare si/sau cu verificarea executiei
corecte a lucrarilor de constructii. El este, din punct de vedere tehnic,
reprezentantul beneficiarului in raporturile sale atat cu executantul cat si cu
proiectantul. In exercitarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, dirigintii de santier au urmatoarele
obligatii:

Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a


indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de
valabilitate;

Verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale


proiectului;

preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea


acestora executantului, libere de orice sarcina;

Participarea, impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea


generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;

Predarea catre executant a terenului rezervat pentru organizarea de


santier;

Studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si


procedurilor prevazute pentru executarea constructiilor;

Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea


acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de
catre verificator atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo
unde este cazul;

Verificarea existentei programului de control al calitatii, cu precizarea


fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii;

Verificarea existentei si valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor,


precum si a modului de preluare al conditiilor impuse de acestea in proiect;

Verificarea existentei si respectarea Planului calitatii si a


procedurilor instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;

Verificarea respectarii legislatiei cu privire la produsele pentru


constructii, respectiv, existenta documentelor de atestare a calitatii,
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de
calitate, proiecte, contracte;

Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzatoare


sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara
agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);

Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile


proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale
contractului;

Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a


acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia
tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;

Interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate


conform reglementarilor legale in vigoare;

Participarea la verificarea in faze determinante;


Efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si
semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (proceseverbale
in faze determinante, proceseverbale de lucrari ce devin ascunse etc.)

Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;

Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot


parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor
corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;

Transmiterea catre proiectant (prin intermediul investitorului) a


sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind
neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

Dispunerea opririi executiei, demolarii sau dupa caz, a refacerii


lucrarilor executate necorespunzator de catre executant, in baza solutiilor
elaborate de proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;

Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele


stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei
sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;

Urmarirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a


masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

Preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea


cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglemetarile legale;

Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea


terenului detinatorului acestuia;

Asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;

Urmarirea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesulverbal de receptie la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor
comisiei de receptie;

Predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii


tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.
Dirigintii de santier poarta raspunderea in cazul neindeplinirii obligatiilor
prevazute mai sus, precum si in cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini, in
reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.
Tariful perceput de un diriginte de santier poate varia intre 150 si 500
euro/luna, pe durata executiei, functie de frecventa vizitelor pe santier,
valoarea si importanta obiectivului si categoria obligatiilor asumate de catre
dirigintele de santier in fata beneficiarului.

RECEPTIE / CARTE TEHNICA


RECEPTIA LUCRARII

Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este actul


prin care investitorul certifica realizarea lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si cu
cerintele documentelor oficiale si declara ca accepta sa preia lucrarile
executate si ca acestea pot fi date in folosinta.
Receptia constructiilor se face prin proces verbal de receptie, pe baza
proiectului tehnic avand documentatia D.T.A.C. avizata, intocmit de catre o
comisie formata din:
- reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii ;
- reprezentantul autorizatorului (primariei) printr-un membru al
compartimentului Disciplina in Constructii;
- reprezentantul proiectantului, prin arhitect si inginerul proiectant al
structurii de rezistenta ;
- reprezentantul beneficiarului prin dirigintele de santier. Cu aceasta ocazie
proiectantul da o declaratie de conformitate prin care se atesta ca imobilul
supus receptiei este conform proiectului. Receptia constructiei se poate face
numai daca imobilul este realizat cel putin la faza rosu avand inchiderile
exterioare (ferestre, usi) si acoperisul executate.
Comisia de receptie examineaza:
a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele
si conditiile de executie impuse de autoritatile competente.
Examinarea se va face prin:
- cercetarea vizuala a constructiei;
- analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei;
b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea
exigentelor esentiale, conform legii;
c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care
a fost executata lucrarea.
Investitorul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de
proiectare;
d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre
investitor si executant si in documentatia anexa la contract.
In cazurile in care exista dubii asupra inscrisurilor din documentele cartii
tehnice a constructiei, comisia poate cere expertize, alte documente,
incercari suplimentare, probe si alte teste.
INTOCMIREA CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI SI RECEPTIA
LUCRARILOR EXECUTATE
Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice
referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea
comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si

trebuie sa cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru


identificarea si evaluarea starii tehnice a evolutiei ei in timp.
CUPRINSUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI
Conform Anexei nr. 6 la HGR 273/1994 care aproba Regulamentul de
receptie a lucrarilor de cosnstructii si instalatii aferente acestora, este
urmatorul:
Centralizatorul cartii tehnice (fisa cu date sintetice privind constructia,
borderoul general al dosarelor cu documentatia de baza si copiile
borderourilor fiecarui dosar in parte).
Capitolul A Documentatia privind proiectarea :
- acte referitoare la tema de proiectare si amplasarea constructiei;
avize
care
au
fundamentat
elaborarea
proiectului;
- documentatia tehnica a constructiei efectiv realizate (arhitectura, detalii
de executie pentru structura de rezistenta, schemelede instalatii), cu
toatemodificarile aduse pe parcursul excutiei de catre proiectant,
constructor sau beneficiar (investitor) prin dispozitii de santier sau proiecte
modificatoare;
breviarele
de
calcul
pe
specialitati;
- indicarea distincta a diferentelor fata de proiectele tehnice si detaliile de
executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;
- caietele de sarcini privind executia lucrarilor.
Capitolul B Documentatia privind executia:
- autorizatia de construire (inclusive planurile-anexa vizate spre
neschimbare );
- procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor, a
structurii de rezistenta si a lucrarilor ascunse, procesele verbale de admitere
a fazelor determinante ale executiei;
in situatia cand executia lucrarilor de construire n a fost urmarita de un
diriginte de santier atesta si nu s-au incheiat procesele verbale pentru
fazele determinante si lucrarile ascunse, comisia pentru receptia lucrarilor
va solicita elaborare unei expertize tehnice care sa ateste calitatea
executiei; dupa caz expertiza tehnica va preciza solutiile de remediere care
se impun si va cuprinde procesele verbale care sa certifice executare
intocmai a acestora;
- certificatele de calitate, condica de betoane, rezultatul incercarilor de
rezistenta, ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse
in opera, registrul proceselor verbalede lucrari ascunse, notele de
constatare,a le autoritatilor de control, registrul de dispoziti si note de
santier, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, seisme, temperature
excesive, etc.), caietele de atasament s.a.

- procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin


proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei, inclusive citirile
initiale de la care incep masuratorile (daca este cazul).
- expertiza tehnica, verificari de teren sau cercetari suplimentare, necesare
ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice (daca este
cazul);
Capitolul C Documentatia privind receptia lucrarilor executate:
-procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final;
-alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind
verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor acestora si a
modului de rezolvare.
Capitolul D Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei in
exploatare si interventiile in timp:
-prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii
constructiei, instructiunile de exploatare si intretinere, lista prescriptiilor
tehnice de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei;
-proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala (cand este
cazul);
-acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si
masurile de interventie luate;
-procese verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea
proprietarului;
Fazele determinante se stabilesc de proiectanti pe specializari: arhitectura,
rezistenta, instalatii. Acestea se realizeaza la acele etape ale lucrarilor care
afecteaza iremediabil executia in continuare a lucrarilor. Fazele
determinante fac parte in mod obligatoriu din proiectul tehnic.
Fazele determinante intalnite de obicei sunt urmatoarele:
- Trasare constructiei;
- Verificarea naturii terenului de fundare si stabilirea corespondentei cu
studiul geotehnic realizat si utilizat la faza de proiect;
- Realizarea fundatiilor armate si nearmate;
- Realizarea stalpilor si peretilor (lucrari care dupa turnare raman ascunse si
nu mai pot fi verificate);
- Realizarea placilor din beton armat (lucrari care dupa turnare raman
ascunse si nu mai pot fi verificate);
- Realizarea sarpantei;
- Verificarea si realizarea probelor de presiune la instalatiile sanitare ,
termice si incendiu;
- Realizarea probelor la instalatiile electrice;
- Verificarea trasarii peretilor de compartimentare.

La fazele determinante participa de obicei:


-

inspectorul din partea inspectoratului de stat pentru constructii;


Proiectantul lucrarii;
Beneficiarului investitiei;
Executantul;
Dirigintele de santier (sau dirigintii de santier);
Responsabilul tehnic cu executia.

Fazele determinante se incheie cu realizarea unui proces verbal. In cazul in


care executia nu este realizata corespunzator faza determinanta se respinge
si se sanctioneaza persoana responsabila sau persoanele responsabile.
Inspectoratul de stat pentru constructii
Inspectoratul de stat pentru constructii este o instituie publica care are rolul
de a verifica si certifica calitatea in constructii.
Este obligatorie anuntarea inceperii executiei unui imobil la inspectoratul de
stat pentru constructii cu minim 10 zile inainte de inceperea executiei
lucrarilor. Tot atunci se depune si programul de control al calitatii intocmit
de catre proiectant.
Inspectorii de stat pentru constructii participa la fazele determinante date
de catre proiectanti. Acestea vin pe teren impreuna cu dirigintele si
proiectantul si verifica calitatea lucrarilor executate. In cazul in care ele nu
sunt conforme se respinge faza determinanta si se pot da si amenzi in cazul
in care exista persoane responsabile de esecul fazei determinante.
Inspectoratul de stat pentru constructii este institutia care atesta: dirigintii
de santier, responsabilii tehnici cu executie, expertii tehnici, verificatorii de
proiecte, etc
Site-ul official al inspectoratului este: www.isc-web.ro