Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de leasing imobiliar

ncheiat astzi .........................


la ........................................
I. Prile contractante
1.1. S.C. ......................................... S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social n
(localitatea) ..................................., str. .......................... nr. ....., bloc ......., scar ......, etaj ......,
apartament ......, judeul/sectorul .........................................., avnd codul unic de nregistrare
nr. ........................, atribut fiscal .................................. i numr de ordine n registrul
comerului
.................../................../...................,
contul
nr.
........................
deschis
la ...................., telefon ...................., fax ..................., reprezentat prin ............., cu funcia
de ...................., n calitate de locator/finanator i
sau
1.1. S.C. (denumirea i forma societii)
..........................................., cu sediul n
(localitatea)................................,
str.
.....................................
nr.
.........,
ara ............................................, nregistrat n (entitatea corespunztoare registrului
comerului)
.........................................................................................
sub
nr. ..................................... din ................................, avnd contul nr. ............... deschis la ............,
telefon ...................., fax ..................., reprezentat prin (numele i prenumele)
......................................, cu funcia de ......................, n calitate de locator/finanator i
1.2. S.C. .......................................... S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social n
(localitatea) ...................................., str. .......................... nr. ....., bloc ..........., scar .........,
etaj .........., apartament ................, judeul/sectorul ...................., avnd codul unic de nregistrare
nr. ................., atribut fiscal ............................... i numr de ordine n registrul
comerului .........../............/............, contul nr. .......................... deschis la ...........................,
telefon ......................., fax ......................., reprezentat prin ........................, cu funcia
de .................................., n calitate de utilizator i
sau
1.2.
Asociaia/Fundaia/Uniunea/Federaia
..................................,
cu
sediul
n
(localitatea) ....................................., str. .................................... nr. ........., bloc ........., scar ........,
etaj ........, apartament ........, judeul/sectorul .........................., nscris la ........................, n
registrul .............................. sub nr. ............., pe baza certificatului de nscriere nr. ..........
din ......................., avnd contul nr. ....................... deschis la ..............................., telefon ..........,
fax ...................., reprezentat de ........................., cu funcia de ..................., n calitate de
utilizator
sau
1.2. Asociaia familial .........................., cu sediul n (localitatea)...........................,
str. ..................................... nr. ........, bloc ........, scar ........, apartament .........,
judeul/sectorul ............., posesoarea autorizaiei nr. ...................... din .............................,
eliberat de .........................., avnd contul nr. ................... deschis la ...................,
telefon ................, fax ........................, reprezentat de ............................, cu funcia
de .........................., n calitate de utilizator
sau
1.2. (numele i prenumele).........................................., cu domiciliul n (localitatea)
..................................., str. ................................... nr. ........, bloc ......., scar ........, etaj .........,
apartament ........, judeul/sectorul ........................, posesorul (posesoarea)
autorizaiei nr. ....................... din ............., eliberat de ........................., persoan fizic care
desfoar activitate economic n mod independent, n calitate de utilizator

sau
1.2. (numele i prenumele)................................................, cu domiciliul n (localitatea)
................................., str. .................................... nr. ......., bloc ....., scar ......, etaj ......, apartament
......, judeul/sectorul ............., avnd actul de identitate seria .......... numrul ................., eliberat
de ..................... la data de ................., codul numeric personal ..................................., n calitate
de utilizator
au convenit s ncheie prezentul contract de leasing, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului l constituie transmiterea de ctre locator a dreptului de folosin i a
posesiei imobilului situat n (localitatea) .......................
..........................................,
str. ............................................. nr. ........, judeul/sectorul ......................, mpreun cu terenul
aferent n suprafa de ............. mp, avnd urmtoarele vecinti:
la nord ................................... ;
la sud ..................................... ;
la vest .................................... ;
la est ...................................... .
2.2. Predarea-primirea bunului care constituie obiectul utilizrii, se face la data de ................ pe
baz de proces-verbal care va constitui anex la prezentul contract.
2.3. Bunul care face obiectul prezentului contract va fi folosit pentru
................................................................................................................
.............................................................................................................. .
2.4. Cheltuielile necesare predrii-primirii bunului vor fi suportate de
................................................................................................................
.............................................................................................................. .
2.5. Locatorul are dreptul s verifice la intervale de .............................. starea bunului i modul de
folosire a lui, iar dac utilizatorul nu i-a ndeplinit ori i-a ndeplinit n mod necorespunztor
obligaiile contractuale poate s rezilieze, nainte de termen, contractul.
III. Durata contractului
3.1. Durata contractului este de ......... ani cu ncepere de la data semnrii procesului-verbal de
predare-primire.
IV. Preul i modaliti de plat
4.1. Utilizatorul va plti locatorului, ncepnd de la data semnrii procesului- verbal de predareprimire a bunului, o redeven n valoare de .................... lei, n rate lunare astfel:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
etc.