Sunteți pe pagina 1din 2

SC TOP R&G AUTOCONCEPT SRL

Nr.R.C/Aut : J23/231/08.02.2012
C.I.F : 29629646
Sediu : Stefanestii de Jos , Intr. Campina
Nr.12 , Camera 1 , Jud. Ilfov

DOVADA DE RADIERE

Subsemnatul . legitimat cu .
seria .. ,
CNP:
..
,
domiciliat
in
,
Proprietar al autoturismului marca , tipul
. ,
culoare
.........
,
numar
de
identificare
:
..,
serie motor
.. . Ofer spre casare autoturismul mai sus
mentionat .
Masina indeplineste conditiile de casare drept pentru care
a fost eliberata prezenta dovada in vederea radierii din
circulatie .

Comisia de casare
Deponent

S.C. TOP R&G AUTOCONCEPT S.R.L