Sunteți pe pagina 1din 2

1) APARATE ELECTRONICE PENTRU MASURAREA SI CONTROLUL CALITATII

AERULUI (AEMC) : SUNT destinate masurarii marimilor neelectrice (mecanice, termice,


optice, chimice) cu ajutorul dispozitivelor si circuitelor electronice. Acestea preiau variatiile unei
marimi neelectrice, le transforma in variatii ale unei marimi electrice cu ajutorul unor traductoare
, le amplifica si le prelucreaza cu mijloace electronice furnizandu-le observatorului printr-un
afisaj indicator detectabil de simturile umane. AEMC-urile sunt aparate care preiau, transforma
si transmit informatia din mediul de masurare in sfera cunostiintelor umane.
Spatial marimilor de masurat -Traductor Circuit electronic de preluare Afisaj indicator
Spatiul marimilor sesizabile de om (Structura unui AEMC)
Pentru masurarea marimilor specifice poluarii atmosferice ,obiectul masurarii cuprinde
concentratii de agenti poluanti ai atmosferei (gaze, praf,aerosol) iar spatiul marimilor sesizabile
poate fi optic sau acustic, indicatorul putand fi un afisaj analogic sau numeric, un inregistrator ,
un difuzor etc.

2) Urmatoarea etapa a evolutiei aparatelor electronice de masurat este aceea numerica in care
marimea masurata este prelucrata si afisata sub forma numerica.Marimea electrica in general ,
o tensiune sau un curent furnizata de un traducator ca masura a marimii masurate este
amplificata cu ajutorul unui amplificator de precizie, apoi semnalul este prelucrat ,esantionat si
memorat si aplicat la intrarea unui convertor analog numeric A/D pentru a obtine valoarea
numerica a marimii masurate care este afisata sub forma usor sesizabil ochiului.
Marimea de masurat Traductor Conditionare semnal Esantionare memorare A/D
Afisaj numeric ( Structura unui AEMC numeric)
AEMC-urile numerice sunt usor integrabile intr-un sistem de achizitii date, care permit atat
masurarea , memorarea,prelucrarea si afisarea mai multor marimi masurate in acelasi timp cat
si controlul procesului de masurare.

3. Metode de organizare a procesului de monitorizare


Monitorul mediului poate fi organizat pe mai multe nivele intr-un sistem piramidal.La baza se
regasesc datele primare iar la varf sunt situati indicatorii foarte corelati.
In figura de mai jos este ilustrata o piramida cu 4 straturi diferite in functie de nivelul de
corelare.Aceste zone ale piramidei corespund necesitatilor informationale la nivel local,
regional, national si international.
Datele primare de la baza piramidei sunt foarte multe si detaliate.Acestea pot contine datele
primare referitoare la apa (masuratori zilnice ale concentratiei de poluanti luate de la o statie de
colectare a probelor de pe un anumit rau).
Aceste date se pot corela cu alte date primare ce pot contine debitul, temperatura, oxigenul
dizolvat, particulele in suspensie.Al doilea nivel al piramidei este construit din date analitice
care sunt obtinute prin combinarea datelor primare.Datele analitice referitoare la apa pot include
mediile anuale, masuratori ale variatiei si totalul pentru fiecare parametru al apei. (faci
piramida)

La cel de al 3 lea si al 4 lea nivel indicatorii simpli si sintetici de mediu sunt construiti pe baza
datelor primare si analitice. Datele primare si analitice de pe primele doua nivele ale piramidei
trebue utilizate si aggregate astfel incat sa poata folosi nevoilor decizionale ale autoritatilor
nationale.

4. Abordarea monitorizarii mediului tip presiune-stare-raspuns


In figura de mai jos este data o repezentare care sa permita formularea indicatorilor care sa
evidentieze sis a masoare dimensiunea fluxurilor impuse de circuitul economiei mediului.In
prima etapa se descriu cu impact de activare de productie si consum care conduc la o anumita
presiune (evacuare de poluanti). In aceasta etapa se identifica presiunile care decurg din active
economice si care au generat cateva schimbari nedorite sau benefice pentru mediu. Cele doua
aspect au fie un impact negative fie un impact pozitiv asupra mediului.Tot in acest stadiu se
stabilesc legaturi dintre presiuni si procesele care sunt influentate direct prin politicile
economice. Pentru a putea evidentia ca presiunele au efect asupra mediului (schimbarea
calitatii aerului) se abordeaza a doua etapa STAREA.
O schimbare in starea mediului poatte produce consecinte pentru bunastarea oamenilor sau
pentru economie.
Prin ultima etapa, raspunsul, se acopera o descriere a actiunilor intreprinse pentru prevenirea
sau remedierea efectelor de mediu ( activitate de protectia mediului,) ca un raspuns la o
anumita forma de impact.
Indicatorii care descriu aceste actiuni trebuie sa permita controlarea eficacitatii raspunsurilor
societatii la aceste probleme. ( desen)