Sunteți pe pagina 1din 50

ROMNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCTIILOR
I TURISMULUI
ADMINISTRATIA NATIONAL A DRUMURILOR

CAIETE DE SARCINI GENERALE COMUNE


LUCRRILOR DE DRUMURI

STRATURI RUTIERE DIN MACADAM


ORDINAR,
MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM,
MACADAM PENETRAT CU BITUM,
MACADAM PENETRAT CU MORTAR
CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

SC IPTANA-SA

IUNIE 2004

CAIET DE SARCINI GENERALE

STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR,


MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM,
MACADAM PENETRAT CU BITUM,
MACADAM PENETRAT CU MORTAR CU
SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

CUPRINS
pag.
GENERALITTI
ART. 1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
ART. 2. PREVEDERI GENERALE
CAP.I. NATURA I CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE
ART. 3.
ART. 4.
ART. 5.
ART. 6.

MATERIALE GRANULARE
AP
LIANTI BITUMINOI
9
CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE
DE EXECUTIA MACADAMULUI

CAP.II. COMPOZITIA MACADAMURILOR


ART. 7. MACADAM ORDINAR
ART. 8. MACADAM SEMIPENETRAT
ART. 9. MACADAM PENETRAT
CAP.III. CONDITII TEHNICE

4
4
5
6
6
9
11
13
13
13
14
16

ART.10. ELEMENTE GEOMETRICE


16
ART.11. ABATERILE LIMIT I DENIVELRILE ADMISIBILE 16

pag.
CAP.IV. EXECUTIA STRATURILOR DE MACADAM

17

ART.12. PREVEDERI GENERALE


17
ART.13. EXECUTIA MACADAMULUI ORDINAR
18
ART.14. EXECUTIA MACADAMULUI SEMIPENETRAT SAU
PENETRAT CU BITUM SAU EMULSIE BITUMINOAS
CATIONIC
19
ART.15. TRATAMENT DE NCHIDERE A MACADAMULUI
BITUMINOS
21
ART.16. EXECUTAREA MACADAMULUI PENETRAT CU
MORTAR DE SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
22
ART.17. PERIOADA DE LUCRU I DAREA N CIRCULATIE
22
ART.18. VERIFICAREA LUCRRILOR EXECUTATE
24
CAP.V. RECEPTIA LUCRRILOR
ART.19. RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE
ART.20. RECEPTIA PRELIMINAR, LA TERMINAREA
LUCRRILOR
26
ART.21. RECEPTIA FINAL
ANEX - REFERINTE NORMATIVE

25
25

27
28

GENERALITTI
ART.1. OBIECT I DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prezentul caiet de sarcini se refer la executia si receptia
macadamului ordinar, macadamului semipenetrat si a macadamului
penetrat, folosite ca straturi de baz sau mbrcminti la drumuri
publice si strzi.
El cuprinde conditiile tehnice prevzute n SR 667:2001 si SR
662:2002 care trebuie s fie ndeplinite de materialele folosite si n
straturile rutiere realizate.
1.2. Prevederile prezentului caiet de sarcini se pot aplica si pe
drumurile

industriale,

agricole

sau

forestiere

cu

acordul

beneficiarului acestor drumuri.


1.3. Macadamul ordinar se execut conform SR 179:1995 si
este alctuit dintr-un strat de piatr spart monogranular, cilindrat
la uscat pn la fixare, mpnat cu split sau criblur, udat si apoi din
nou cilindrat pn se asigur nclestarea pietrei, dup care urmeaz
umplerea golurilor rmase cu savur sau nisip si cilindrarea n
continuare pn la fixarea definitiv.
1.4. Macadamurile semipenetrate, respectiv penetrate, se
execut n conformitate cu SR 1120:1995 si sunt straturi rutiere
(straturi de baz si/sau mbrcminti bituminoase) executate dup
principiul macadamului la care se face penetrarea cu lianti
bituminosi si asternerea cu cribluri sau split, ntr-una, respectiv n
dou reprize succesive, dup care se compacteaz prin cilindrare, n
final realizndu-se o nchidere prin tratamente bituminoase conform
STAS 599-87.
1.5. Tipurile de macadamuri - ordinare, semipenetrate si
penetrate - se aplic pe drumuri si strzi, cu straturi de baz sau

mbrcminti, tinnd seama de clasa tehnic si categoria acestora,


conform tabelului 1.

Tabel 1
Tipul
macadamu
lui
Macadam
ordinar

Macadam
semipenet
rat

Macadam
penetrat

*)
**)

Modul de
penetrare

Tipul de liant
bituminos

Rolul
stratului

mbrcmin
te
provizorie

V pentru drumuri

strat de
baz*)

III pentru drumuri


III pentru strzi

- bitum
- emulsie
bituminoas

mbrcmin
te

V pentru drumuri
IV pentru strzi

cationic

strat de
baz**)

III pentru drumuri


IV pentru strzi

- bitum
- suspensie de
bitum filerizat

mbrcmin
te

III sau IV pentru


drumuri
III sau IV pentru strzi

- emulsie
bituminoas
cationic

strat de
baz**)

II sau III pentru


drumuri
I sau II pentru strzi

penetrat
ntr-o repriz

penetrat n
dou reprize

Clasa tehnic a
drumului
si categoria tehnic
a strzii

Se utilizeaz sub mbrcminti bituminoase si pavaje de piatr cioplit.


Se foloseste n special acolo unde se aplic principiul mbunttirii
succesive sau cnd mbrcmintea nu poate fi executat dect ulterior
(zone cu terenuri n curs de stabilizare, ramblee nalte, etc.).

ART.2. PREVEDERI GENERALE


2.1. Macadamul ordinar folosit ca mbrcminte provizorie la
drumurile publice se va proteja prin tratamente duble bituminoase,
conform STAS 599-87.
2.2. Macadamul folosit ca mbrcminte provizorie nu se
prevede cu ncadrri.
2.3. Operatia de penetrare const n stropirea agregatului
mineral cu lianti bituminosi (bitum, emulsii bituminoase cationice)
prin procedeul la cald sau la rece.

2.4. n cazul macadamurilor penetrate sau semipenetrate, n


caietul de prescriptii speciale, se va preciza pentru fiecare lucrare n
parte, tipul de liant bituminos care se va utiliza pentru penetrare.
2.5.

Antreprenorul

este

obligat

asigure

msurile

organizatorice si tehnologia corespunztoare pentru respectarea


strict a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin


colaborare cu un laborator autorizat efectuarea tuturor ncercrilor
si determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.7. n cazul n care se vor constata abateri de la prezentul
caiet de sarcini, beneficiarul va dispune ntreruperea executiei
lucrrilor si luarea msurilor care se impun.
CAPITOLUL

NATURA I CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE


ART.3. MATERIALE GRANULARE
3.1. Materialele granulare folosite la executia straturilor de
macadam sunt urmtoarele:
Macadam ordinar

- piatr spart mare, sort 40-63, conform

SR 667
- piatr spart (split), sort 8-16 sau 16-25,
conform SR 667
- savur, sort 0-8, conform SR 667
- nisip natural, sort 0-4, conform SR 662
Macadam penetrat

- piatr spart mare, sort 40-63, conform

SR 667
sau semipenetrat

- piatr spart (split), sort 8-16 sau 16-25,

conform SR 667
- criblur, sort 4-8, sort 8-16 sau 16-25,
conform SR 667
- nisip natural, sort 0-4, conform SR 662.
3.2. Agregatele trebuie s provin din roci stabile, adic
nealterabile

la

aer, ap

sau

nghet,

fr

urme vizibile

de

dezagregare fizic, chimic sau mecanic, omogen n ce priveste

10

culoarea si compozitia mineralogic, cu structur omogen si


compact.
3.3. Caracteristicile mecanice ale agregatelor, precum si
continutul lor de impuritti trebuie s respecte prevederile din
tabelele 2 si 3.

11

NISIP - conditii de admisibilitate

Tabel

2
Domenii de utilizare
Macadam ordinar
Umplerea
golurilor
dup mpnare

Protectie

0-4

0-4

5...15
15...30

max.5
-

nu se admit
-

nu se admit
-

AGREGATE CONCASATE - Conditii de admisibilitate

Tabel

Sortul
Granulozitate
- continut de fractiuni sub 0,02 mm %
pentru strat de baz
pentru mbrcminte
Continut de impuritti
- corpuri strine
- humus (culoarea solutiei de hidroxid
de sodiu)
- mica liber

3
Caracteristici

Conditii de admisibilitate
Savur

Criblur

Piatr
spart
si split

nu se
admit

nu se
admit

nu se
admit

max.
0,5%

conf.
tabel 4

conf.
tabel 4

conf. tabel
4

Aspect si forma granulelor

conf.
tabel 4

conf. tabel
4

Rezistenta la compresiune a rocii pe


epruvete n stare uscat N/mm2 min.
- pentru strat de baz
- pentru mbrcminti

140

120
140

1
Corpuri strine

Fractiuni fine (prti levigabile)


Granulozitate

12
Rezistenta la sfrmare prin
compresiune pe piatr spart n stare
saturat la presiune normal, % min.
- pentru strat de baz
- pentru mbrcminti
Uzura cu masina tip Los Angeles max.
- pentru strat de baz
- pentru mbrcminte

67

65
67

18

22
18

Tabel 3
(continuare)
1

Rezistenta la nghet-dezghet
- coeficient de gelivitate, % max.

Sensibilitate la nghet, % max.

25

25

3.5. Din punct de vedere al dimensiunilor si formelor,


diverselor sorturi de agregate, trebuiesc ndeplinite prevederile
tabelului 4.
GRANULOZITATEA AGREGATELOR - Conditii de admisibilitate Tabel
4
Denumire

Sortul

curent

Savur
Split

Piatr
spart
Criblur

Dimensiu
ni

Cantitatea de
granule ce trece
prin ciur

Piatr
necorespu
nz.

Form

mm

Superio
r
%

Inferio
r
%

dimen.
% max.

0-8

0...8

95...100

8-16
16-25

8...16
16...25

95...100
95...100

0...10
0...10

15
15

40-63

40...63

90...100

0...10

15

c/a 0,25

4-8
8-16
16-25

4...8
8...16
16...25

95...100
95...100
95...100

0...10
0...10
0...10

15
15
5

Poliedrica:
raportul l:
b:a

Poliedric:
raportul l:
b:a
min.1:0,5:0,
25
b/a 0,50

13
min.1:0,66:0
,33
b/a 0,66
c/a 0,33

3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp n depozite pentru


a se asigura omogenitatea si constanta calittii acestor materiale.
Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe
sorturi si pstrate n conditii care s le fereasc de mprstiere,
impurificare sau amestecare cu alte sorturi.
3.6. Aprovizionarea agregatelor de la furnizor se va face numai
dup ce se constat c acestea corespund conditiilor impuse de
prezentul caiet de sarcini si se vor lua toate msurile necesare
pentru a le feri de impurificare n timpul transportului.

14

3.7. Controlul calittii agregatelor de ctre Antreprenor se va


face n conformitate cu prevederile tabelului 7.
3.8.

Laboratorul

santierului

va

tine

evidenta

calittii

agregatelor astfel:
-

ntr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de


furnizor;

ntr-un registru (registru pentru ncercri agregate) rezultatele


determinrilor efectuate de laborator.
ART.4. AP
4.1. Apa utilizat la executia straturilor de macadam ordinar

sau penetrat poate s provin din reteaua public sau din alt
surs, dar n acest din urm caz trebuie s ndeplineasc conditiile
tehnice prevzute n STAS 790-84.
Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi STAS
790-84.
4.2. Verificarea se face la nceperea lucrrilor si se repet ori
de cte ori se observ c se schimb caracteristicile acesteia.
4.3. n timpul utilizrii pe santier se va urmri ca apa s nu se
polueze cu detergenti, materiale organice, uleiuri, argile, etc.
ART.5. LIANTI BITUMINOI
a. Lianti pentru penetrare
- bitum neparafinoos, pentru drumuri, tip D 80/100, conform
SR 754:1999
- emulsie bituminoas cationic, cu rupere rapid, conform
STAS 8877-72
- suspensie de bitum filerizat cu var hidratat (subif), conform
STAS 558-79
b. Lianti pentru tratamente

15

- bitum neparafinios, pentru drumuri, tip D 80/100, conform SR


754:1999
- emulsie bituminoas cationic cu rupere rapida, conform
STAS 8877-72.

16

A. BITUM
5.1. Bitumul neparafinos, pentru drumuri, tip D 80/100, care se
foloseste att pentru penetrare ct si pentru tratamente trebuie s
ndeplineasc conditiile tehnice de calitate prevzute n tabelul 5.
Tabel 5
Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Penetratie la 25oC, zecimi de mm

80...100

Punct de nmuiere, oC

44...49

Ductilitate, cm, min.


- la 5oC
- la 25oC

5
100

Punct de rupere Fraas, oC, max.

-15

Punct de inflamabilitate M, oC, min.

250

Stabilitate prin nclzire n film subtire a


bitumului, la 163oC:
- pierdere de mas, %, max.
- penetratie rezidual la 25oC, max.
- cresterea punctului de nmuiere, oC, max.
- ductilitate rezidual la 25oC, cm, max.

0,8
47
9
75

Continut de parafin, %, max.

Densitate la 15oC, g/cm3, min.

0,992

Adezivitate pe agregat etalon, % min.

80

5.2. Fiecare lot de livrare trebuie s fie nsotit de documentul


de certificare a calittii ntocmit conform dispozitiilor legale n
vigoare.
B.

EMULSIE

BITUMINOAS

CATIONIC

CU

RUPERE

RAPID
5.3. Emulsia bituminoas cationic folosit pentru tratamente
si penetrri trebuie s fie o emulsie cu rupere rapid, conform STAS
8877-72.

17

Caracteristicile fizico-mecanice ale acesteia trebuie s se


ncadreze n prevederile din tabbelul 6.

18

Tabel 6
Caracteristici

Conditii de admisibilitate

Vscozitate, n EoC la 20oC

7...15

Continut de bitum rezidual, % min.

58

Omogenitate (rest pe sita 0,63mm), % max.

0,5

Stabilitate la stocare (rest pe sita 0,63 dup 7


zile), % max.

0,5

Adezivitate pe agregat etalon, %, min.

80

5.4. Depozitarea emulsiei se face n rezervoare, de preferint


verticale, prevzute cu pompe de reciclare si serpentine de abur.
nainte de livrare si utilizare, emulsia va fi reciclat pentru
omogenizare.
Emulsia poate fi pstrat n depozit la temperaturi mai mari de
+5oC.
5.5. Fiecare transport de emulsie bituminoas va fi nsotit de
un certificat de calitate eliberat de productor.
ART.6. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE
DE
EXECUTIA MACADAMULUI
Controlul calittii se face de ctre Antreprenor prin laboratorul
su, n conformitate cu prevederile cuprinse n tabelul 7.
Tabel 7
Materialu
l

1
Nisip
natural

Actiunea, procedeul de
verificare sau
caracteristicile
care se verific

Frecventa minim
La aprovizionare

La locul de
punere n oper

conf.
STAS

O ncercare la 5000
mc

4606-80

Examinarea datelor
nscrise n certificatul de
calitate

La fiecare lot
aprovizionat

Natura mineralogic

Cte o ncercare
pentru fiecare sort
si fractiune

Metode
determ.

19
Granulozitatea

O ncercare pentru
fiecare fractiune si
surs

O ncercare la 500
mc

4606-80

Echivalent de nisip (EN)

O ncercare pentru
fiecare fractiune si
surs

O ncercare la 200
mc

730-89

Continut de impuritti

n cazul n care se
observ prezenta lor

Ori de cte ori apar


factori de
impurificare

4606-80

Tabel 7 (continuare)
1
Agregate
concasat
e

Bitum

Examinarea datelor
nscrise n certificatul de
calitate

La fiecare lot
aprovizionat

Corpuri strine

n cazul cnd se
observ

Ori de cte ori


apar factori de
impurificare

Fractiunea fin 0...0,1 mm

O ncercare pentru
fiecare fractiune si
surs

O ncercare la 500
mc

730-89

Granulozitatea

O ncercare pentru
fiecare fractiune si
surs

O ncercare la 500
mc

4606-80

Aspectul si forma
granulelor

O ncercare pentru
fiecare fractiune si
surs

O ncercare la 500
mc

4606-80

Rezistenta la compresiune
pe piatr spart uscat

O ncercare pentru
fiecare fractiune si
surs

O ncercare la
5000 mc

730-89

Uzura cu masina tip Los


Angeles

O ncercare pentru
fiecare fractiune si
surs

O ncercare la
5000 mc

730-89

Rezistenta la sfrmare
prin compresiune pe
piatr spart n stare
saturat la presiune
normal

O ncercare pentru
fiecare fractiune si
surs

O ncercare la
5000 mc

730-89

Natura mineralogic

Cte o ncercare
pentru fiecare sort

O ncercare la
5000 mc

4606-80

Adezivitatea bitumului la
agregatele utilizate

O ncercare pentru
fiecare surs

O ncercare la 100
t agregate

10.969/193
10.969/288
10.969/383

Examinarea datelor
nscrise n certificatul de
calitate

La fiecare lot
aprovizionat

20
Penetratii la 25oC

O ncercare pentru
fiecare surs

La fiecare
transport nainte
de descrcare n
batal, la 10 t
bitum

SR
754:1999

Punct de nmuiere

O ncercare pentru
fiecare surs

La fiecare
transport nainte
de descrcare n
batal, la 10 t
bitum

SR
754:1999

Emulsie
bitumino
as

Examinarea datelor
nscrise n cerificatul de
calitate

La fiecare lot
aprovizionat

cationic

Vscozitate n Eo

Suspensi
e de
bitum
filerizat

O ncercare pentru
fiecare surs

O ncercare la 15 t
emulsie

8877-72

Stabilitate

O ncercare pentru
fiecare surs

O ncercare la 15 t
emulsie

8877-72

Continutul de reziduu
bituminos

O ncercare pentru
fiecare surs

O ncercare la 15 t
emulsie

8877-72
558-79

Continutul de reziduu
bituminos

O ncercare pentru
fiecare surs

O ncercare la 15 t
suspensie

8877-72
558-79

21

CAPITOLUL

II

COMPOZITIA MACADAMURILOR
ART.7. MACADAMUL ORDINAR
Granulozitatea sorturilor de materiale granulare si cantittile
orientative de materiale necesare executrii macadamului odinar ca
strat de baz sau ca mbrcminte sunt artate n tabelul 8.
Tabel 8
Materiale

Macadam folosit
la mbrcminte

Macadam folosit ca
strat de baz

175...180

140...145

Split, kg/mp

20...24*

16...20*

Savur sau nisip, kg/mp

35...40**

30...35**

Nisip sau savur, kg/mp

15...18

15...18

Ap, l/mp

30...35

25...30

Piatr spart, kg/mp

Not *)

**)

Cnd piatra spart provine din roci cu densitate mijlocie (calcar,


gresii, etc.) consumul de split se poate reduce la 18...22 kg si
respectiv la 14...18 kg/mp micsorndu-se corespunztor piatra
spart.
Numai savur sau numai nisip, ori dintr-un amestec n pri egale
din aceste dou materiale.

ART.8. MACADAM SEMIPENETRAT


n conformitate cu prevederile SR 1120, pct. 2.4. si tabelul 2,
granulozitatea sorturilor de materiale granulare, tipurile de lianti si
limitele dozelor de lianti pentru macadamul semipenetrat n
grosime de 10 cm dup cilindrare, sunt cele artate n tabelul 9.

22

Tabel 9
Cantittile de materiale
necesare
Materialul

Agregat
e
minerale
concasa
te

Lianti

NOTE

Folosit pentru

UM

Macadam
semipenetr
at
cu bitum

Macadam
semipenet
rat
cu emulsie
cationic

Piatr
spart
40-63 mm

schelet mineral

kg/m
p

180200

180200

Split

mpnare

1115

1115

16-25 mm

acoperire dup
penetrare

kg/m
p
kg/m
p

2025

2025

Criblur
4-8 mm

tratament de
nchidere

kg/m
p

1620

1620

Bitum

penetrare

kg/m
p

3,64,4

tip D
80/100

tratament de
nchidere

kg/m
p

1,21,6

Emulsie
bituminoas

cationic

penetrare

kg/m
p

6,07,3

tratament de
nchidere

kg/m
p

2,02,7

1. Cantitatea de ap necesar pentru splare este de cca. 10% din


cantitatea de agregate, respectiv cca. 20 l/mp.
2.La drumurile europene mpnarea se va realiza cu criblur si
nu cu split.
3. Criblura pentru tratamentul de nchidere va fi bitumat cu 1,5%
bitum, nainte de efectuarea acestuia.

ART.9. MACADAM PENETRAT


Granulozitatea sorturilor de materiale granulare, tipurile de
lianti si limitele dozajelor de lianti pentru macadamul penetrat, n
grosime de 10 cm dup cilindrare, sunt cele artate n tabelul 10.

23

Tabel 10
Cantittile de materiale necesare
Materialul

UM

Macada
m
penetra
t cu
bitum

Macada
m
penetra
t cu
emulsie
cationic

Macadam
penetrat
cu mortar
din
suspensie
de bitum
filerizat

schelet
mineral

kg/m
p

180
200

180
200

180200

mpnare

kg/m
p

1115

1115

acoperire
dup
penetrarea
I

kg/m
p

2025

2025

acoperire
dup
penetrarea
II

kg/m
p

1520

Criblur
16-25 mm

acoperire
dup
penetrarea
II

kg/m
p

1520

Criblur
4-8 mm

tratamentul
de
nchidere

kg/m
p

1015

1015

penetrarea
I

kg/m
p

33,5

Bitum

penetrarea
II

kg/m
p

22,5

tip D
80/100

tratamentul
de
nchidere

kg/m
p

1,01,2

penetrarea
I

kg/m
p

56

Emulsie

penetrarea
II

kg/m
p

3,44,2

bituminoas
cationic

tratamentul
de
nchidere

kg/m
p

1,72,0

Piatr
spart 4063 mm

Agregat
e
minerale

Split
16-25 mm

concasa
te

Lianti

Folosit
pentru

24
Mortar cu
suspensie
de
bitum
filerizat
NOTE

penetrarea
I

kg/m
p

3035

penetrarea
II

kg/m
p

3540

1. Cantitatea de ap necesar pentru splare este de circa:


15% din cantitatea de agregate, respectiv 10 l/mp la
macadamul penetrat cu bitum;
15% din cantitatea de agregate, respectiv 30 l/mp la
macadamul penetrat cu mortar din suspensie de bitum
filerizat.
2.La drumurile europene mpnarea se va realiza cu criblur si
nu cu split.
3. Criblura pentru tratamentul de nchidere va fi bitumat cu 1,5%
bitum, nainte de efectuarea acestuia.

25

CAPITOLUL

II

CONDITII TEHNICE
ART.10. ELEMENTE GEOMETRICE
10.1. Elemente geometrice pentru straturile de macadam
ordinar, macadam semipenetrat sau macadam penetrat, trebuie s
respecte prevederile din tabelul 11.
Tabel 11
Elementele
geometrice

Grosimea n cm:
- nainte de
cilindrare
- dup cilindrare

Macadam ordinar
(conform SR 179:1995,
pct. 2.1)

Macadam penetrat sau


semipenetrat
(conform SR 1120:1995,
pct. 2.1)

strat de
baz

mbrc.

strat de
baz

mbrc.

10
8

12
10

12
10

12
10

Ltimea

Conform prevederilor din proiect

Pantele
transversale si
forma

Conform prevederilor din proiect

Declivittile n profil
longitudinal

Conform prevederilor din proiect

10.2. Grosimile din tabelul 11 si consumurile din tabelele 8, 9 si


10 sunt orientative, la executie se va realiza grosimea prevzut n
proiect.
ART.11. ABATERILE LIMIT I DENIVELRILE ADMISIBILE
Abaterile limit locale admise la grosime, ltime si cotele
profilului n lung precum si denivelrile admise n profil transversal
si longitudinal sunt artate n tabelul 12.

26

Tabel 12
Valoare limit admis
Abaterea la:

Macadam
ordinar

Macadam penetrat sau


semipenetrat

Grosime, max.

10%

10%

Ltime

5 cm

5 cm

Profil transversal, la
macadamul folosit ca
mbrcminte, max.

2 mm/m

6 mm

Cote n profil longitudinal

5 cm

max. 2,5 cm sau 3,5


cm*

Denivelri n lungul drumului


sub dreptar de 3 m lungime,
la macadamul folosit ca
mbrcminte, max.

20 mm

20 mm

Not

Valoarea de 2,5 cm este limita admisibil cnd macadamul


penetrat este folosit ca mbrcminte si este ncadrat ntre
borduri.

Valorile inscrise n acest tabel sunt valabile att pentru


straturile de macadam folosite ca strat de baz, ct si pentru cele
folosite ca mbrcminti.
CAPITOLUL

IV

EXECUTIA STRATURILOR DE MACADAM


ART.12. PREVEDERI COMUNE
12.1. Macadamurile ordinare si cele bituminoase prevzute n
prezentul caiet de sarcini se aplic pe straturi de fundatie si de baz
care trebuie pregtite si compactate conform caietelor de sarcini
respective.
n cazul macadamurilor bituminoase, straturile de fundatie sau
cele de la baz vor fi lsate n circulatie minimum o lun de zile
nainte de a se trece la executia acestora.

27

Executia straturilor de macadam va ncepe numai dup ce a


fost efectuat receptia straturilor de fundatie sau a straturilor de
baz de sub acestea.

28

12.2. Pentru o ct mai bun realizare a macadamurilor se vor


executa, la nceperea lucrrilor, sectoare de ncercare pe care
urmeaz s se stabileasc componenta atelierului de compactare,
numrul optim de treceri si viteza rulourilor compactoare folosite la
cilindrare si s se definitiveze cantittile de materiale necesare, cele
din tabelele 8, 9 si 10 fiind informative.
Cilindrarea trebuie astfel efectuat ca s se evite stabilirea
mpnrii prin rupere a muchiilor si rotunjirii pietrelor cauzate de un
numr prea mare de treceri.
12.3. Nu este permis schimbarea de directie a compactorului
n cuprinsul sectorului care se cilindreaz. Deplasarea utilajelor va fi
liniar si fr serpuiri.
12.4. Viteza rulourilor compresoare trebuie s fie constant si
mai redus la cilindrarea la uscat.
12.5. n profilele cu dou pante, cilindrarea se ncepe de la
acostamente si se continu spre axul drumului, pe fsii paralele si
succesive. Fiecare fsie se suprapune pe fsia anterioar pe
minimum 20 cm. Pe axul drumului, cilindrul compactor va clca
ambele benzi de circulatie n mod egal.
n profilele cu o singur pant sau n curbe supranltate,
cilindrarea se ncepe de la piciorul pantei si se continu spre partea
opus.
ART.13. EXECUTIA MACADAMULUI ORDINAR
13.1. Pe suprafata fundatiei se asterne piatr spart 40-63 n
grosime ct mai uniform, folosindu-se n acest scop, ca reperi,
benzi din agregate asternute la cot si apoi se trece la cilindrarea la
uscat a acesteia.

29

Cilindrarea pietrei sparte se va face cu compactori cu rulouri


netede usoare (6...8 t) si apoi cu compactori cu rulouri netede
mijlocii (10-12 t) pn la fixare.
Asternerea si cilindrarea pietrei sparte se face prin verificarea
continu la sablon.
13.2.

Urmtoarea

operatie,

obligatorie,

este

mpnarea

macadamului prin asternerea uniform a splitului n mimimum dou


reprize.

30

Dupa asternerea fiecrei reprize se trece de 2-3 ori cu


compactorul cu rulouri netede, se ud cu ap si se continu
cilindrarea pn la completa nclestare a stratului de macadam.
La cilindrarea din aceast faz se vor folosi compactori cu
rulouri netede mijlocii sau grele (peste 14 t).
13.3. Dup nclestare se face umplerea golurilor rmase cu
savur sau nisip asternut uniform n dou reprize stropite cu ap si
cilindrate concomitent pn la fixarea definitiv.
Fixarea definitiv a macadamului se consider terminat cnd
tamburii unui compactor greu, cu rulouri netede nu mai las nici un
fel de urme pe suprafata macadamului, iar mai multe pietre de
aceeasi mrime si natur cu piatra concasat folosit nu mai
ptrund n macadam si sunt sfrmate de rulouri (tamburi).
13.4. Dup fixarea definitiv se asterne un strat de nisip
gruntos sau savur n grosime de 1 cm pentru protectie.
13.5.

Dac

macadamul

este

folosit

ca

mbrcminte,

concomitent cu acesta se va executa si acostamentul pentru ca s


se realizeze o bun compactare a macadamului la margine.
ART.14.

EXECUTAREA

MACADAMULUI

SEMIPENETRAT

SAU
PENETRAT CU BITUM SAU EMULSIE BITUMINOAS
CATIONIC
14.1. Pe suprafata fundatiei sau a stratului de baz, dup cum
este cazul, se asterne piatr spart 40-63 mm n grosime ct mai
uniform, tinnd seama de cantittile artate n tabelele 9 si 10 si
eventual corectate n urma rezultatelor obtinute pe sectorul de
ncercare si se trece apoi la o cilindrare uscat pn la fixare.
14.2.

Dup

cilindrarea

la

uscat

se

execut

mpnarea

scheletului mineral cu split 16-25 mm sau criblur 16-25 mm prin

31

asternere ct mai uniform a cantittilor de materiale indicate n


tabelele 9 si 10 si eventual corectate cu datele obtinute pe sectorul
experimental.

32

Dup asternerea materialului de mpnare, se stropeste cu ap


si se cilindreaz, la nceput cu rulouri usoare de 6...8 tone si apoi cu
rulouri compresoare mijlocii de 10...12 tone, efectund numrul de
treceri rezultat pe sectorul experimental. Suprafata stratului trebuie
s aib un aspect de mozaic.
14.3. naintea operatiei de penetrare n mod obligatoriu
macadamul se va stropi cu ap prin trecerea de dou sau trei ori a
autocisternei pentru a se ndeprta praful.
n cazul cnd se folosesc materiale granulare acide se va face
o amorsare a agregatelor din strat prin stropire cu ap de var sau cu
suspensie de bitum filerizat.
14.4. Urmtoarea operatie este penetrarea I care ns nu se va
executa dect dup ce s-a evaporat apa sau dup uscarea
amorsrii. Penetrarea I se realizeaz prin stropire cu bitum cald la
temperatura de 140-150oC sau cu emulsie bituminoas cationic.
Stropirea se face cu utilaje care asigur o repartizare uniform a
cantittilor prescrise n tabelele 9 si 10.
Se mentioneaz c n cazul folosirii ca liant a emulsiei
bituminoase cationice, operatia de stropire se impune a fi fcut pe
suprafete umede pentru a mpiedica ruperea prematur a emulsiei
la contactul cu material granular.
14.5. Imediat dup stropirea liantilor bituminosi, pentru
penetrarea I-a se asterne uniform cu autorspnditorul criblura sau
splitul pentru acoperire n cantittile prevzute n tabelele 9 si 10 si
se cilindreaz prin dou sau trei treceri pe aceeasi urm dup care:
n cazul macadamului semipenetrat (o singur penetrare)
cilindrarea se continu, pn la fixarea definitiv a macadamului.
n cazul macadamului penetrat (dou penetrri) se va realiza
penetrarea II prin stropire cu bitum cald la temperatura de
140...150oC sau emulsie cationic n cantitatea prescris n tabelul

33

10 urmat de acoperirea cu criblur sau split n cantitatea prescris


n acelasi tabel 10 dup care se face cilindrarea pn la fixarea
definitiv a macadamului.

34

14.6.

Dup

executarea

ultimei

penetrri

(I

cazul

macadamului semipenetrat si II n cazul macadamului penetrat) si


curtarea suprafetei macadamului bituminos de criblur sau split n
exces, care nu au fost nglobate, se execut tratamentul de
nchidere folosind cantittile de materiale prescrise n tabelul 9 si
10, conform art.15.
ART.15. TRATAMENTUL DE NCHIDERE A MACADAMULUI
BITUMINOS
15.1. Tratamentul de nchidere se face numai la macadamurile
bituminoase realizate cu bitum cald sau cu emulsie bituminoas
cationic si care servesc ca strat de mbrcminte.
15.2. Macadamul bituminos care serveste ca strat de baz nu
necesit tratament de nchidere dect dac nu se prevede
acoperirea, nainte de venirea sezonului rece.
15.3.

nainte

de

executia

tratamentului

suprafata

macadamului bituminos trebuie bine curtit si uscat.


15.4. Suprafata macadamului va fi stropit cu bitum cald la o
temperatur de 170-190o sau cu emulsie cationic n cantittile
prevzute n tabelele 9 si 10.
Stropirea liantului trebuie s se fac sub presiune, cu ajutorul
unor utilaje corespunztoare.
15.5. Imediat dup stropire urmeaz rspndirea criblurii de 38 mm n cantittile prevzute n tabelele 9 si 10. Rspndirea se va
face de preferint cu ajutorul utilajelor mecanice si trebuie s fie ct
mai uniform.
15.6. Dup rspndirea si eventuale completri, agregatele se
vor cilindra cu cilindri compresori de 6-10 tone, cilindrarea fcnduse de la margine spre axa drumului.

35

15.7. Agregatele nefixate se vor mtura si se vor folosi pentru


saturarea portiunilor cu exces de liant.

36

ART.16. EXECUTAREA MACADAMULUI PENETRAT CU


MORTAR DE SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
16.1. Stratul pregtit si finisat conform pct. 14.1. se curt
temeinic de praf, iar atunci cnd suprafata este murdar se face
splarea acesteia prin stropire sub presiune cu ap.
16.2. Pe suprafata pregtit astfel, se asterne cu ajutorul
periilor un strat de mortar bituminos preparat cu suspensie de
bitum filerizat, de circa 2 cm grosime. Mortarul trebuie s contin
circa 30% ap, ca s poat ptrunde n golurile scheletului mineral
si s fie n cantitatea suficient (circa 3035 kg/m 2) ca s poat
acoperi capetele pietrelor din scheletul mineral.
16.3.

Dup

uscarea

mortarului

asternut,

se

execut

compactare cu rulouri compresoare mijlocii (1012 t) pn se


asigur ptrunderea complet a mortarului n scheletul mineral al
macadamului.
16.4. Imediat dup compactare se execut penetrarea a doua
prin asternerea cantittii de mortar bituminos prescris n tabelul
10, dup care stratul de mortar bituminos asternut este compactat
n conditii similare cu cele mentionate la punctul 16.3. Cilindrarea se
continu pn cnd mai multe granule de piatr separat aruncate
n fata tamburului nu mai ptrund n macadam si sunt sfrmate.
ART.17. PERIOADA DE LUCRU I DAREA N CIRCULATIE
17.1. Este interzis executia macadamului ordinar pe o
fundatie acoperit cu un strat de zpad sau cu o pojghit de
gheat precum si cu agregate nghetate.
17.2.

Macadamurile

bituminoase

se

pot

executa

cnd

temperatura aerului este de minimum +5 oC, chiar pe suprafetele


umede n cazul folosirii emulsiei bituminoase, dar nu pe ploaie.

37

17.3. Se recomand ca, dup executie, macadamul ordinar


care serveste ca strat de baz si n special ca strat de baz sub
mbrcminte bituminoas, s fie lsat n circulatie minimum o lun
de zile nainte de asternerea mbrcmintei.

38

17.4. Pe timpul drii n circulatie a macadamului ordinar care


serveste ca strat de baz circulatia trebuie dirijat pe ntreaga
ltime a cii, asa fel nct s se asigure o compactare uniform pe
toat suprafata.
17.5. Macadamurile bituminoase, dup terminarea lucrrilor,
se dau imediat n circulatie. n primele 10 zile viteza fiind limitat la
30 km/or.
17.6. Circulatia se dirijeaz pe ntreaga ltime a macadamului
bituminos n asa fel nct s se realizeze o nchidere complet a
porilor din suprafat, nainte de efectuarea receptiei.
17.7. Antreprenorul lucrrii va lua msuri ca macadamul
ordinar neprotejat, pe tot timpul ct este supus circulatiei si pn la
receptia lucrrii, s fie ntretinut prin luarea urmtoarelor msuri:
- ndeprtarea imediat a noroiului, frunzelor, paielor, etc., de
pe suprafata mbrcmintei;
- readucerea pe partea carosabil a savurii sau nisipului de
protectie, aruncate de circulatia pe acostamente;
- repararea imediat cu split si savur a denivelrilor sau
degradrilor aprute, evitndu-se n special stagnarea apei pe
suprafata mbrcmintei.
Materialul de ntretinere si reparatii se asterne n grosimile
necesare si se va bate cu maiul mentinndu-se n aceste conditii
pn la fixare, folosindu-se de preferint split, sortul 8-16 si 16-25
sau amestec 8-25.
17.8. n cazul macadamului ordinar folosit ca strat de baz, dat
n circulatie pe o perioad mai mare de trei luni, se va prevede o
ntretinere cu split, n cantitate de cca. 5060 t pe km/an.
17.9. Straturile bituminoase din macadam semipenetrat sau
penetrat, se ntretin de ctre Antreprenor, n mod special,
efectundu-se:

39

- ndeprtarea impurittilor de pe suprafat (noroi, frunze, etc.)

40

- repararea imediat a denivelrilor sau degradrilor ivite


(etansarea

portiunilor

srace

bitum

prin

completarea

tratamentului de suprafat sau saturarea liantului pe portiuni cu


bitum n exces, prin rspndire de criblur).
ART.18. VERIFICAREA LUCRRILOR EXECUTATE
18.1. nainte de asternerea macadamului se verific conditiile
de suprafatare ale fundatiei si cele de pregtire a acesteia.
18.2. n cursul executrii lucrrilor se controleaz, la nceput si
apoi la fiecare 0,5 km executati cantittile de materiale si dozajele
prevzute n tabelele 8, 9 si 10, eventual corectate pe baza
rezultatelor obtinute pe sectorul experimental.
18.3. La asternerea si cilindrarea materialelor granulare n
diferite reprize si la sfrsitul fixrii definitive - se verific dac se
ndeplinesc conditiile prevzute n tabelul 12 privind abaterile limit
si denivelrile admisibile la elementele geometrice, dup cum
urmeaz:
- n profil longitudinal se verific denivelrile pe axul drumului
si pe dou generatoare situate de o parte si de alta, la minimum un
metru de la marginea mbrcmintii.
Msurarea se face folosind un dreptar de 3 m lungime si o
pan de 20 cm lungime si maximum 3 cm ltime, cu nclinatie 1:10.
- Verificarea profilelor transversale se face la distant de 25 m
sau 50 m. Msurarea se face prin constatarea denivelrilor sub
sablon avnd forma profilului transversal tip.
Msurarea diferentelor dintre sablon si stratul de macadam se
face n axa drumului si la distante de 1 m si 2 m de la margine.
Pentru msurare serveste o pan de 30 cm lungime si maximum 30
mm ltime, cu o grosime la capete de 15 mm si respectiv 90 mm.

41

Pana are o nclinatie de 1:4 si fata superioar gradat corespunztor


fiecrei diferente de 1 mm.

42

Verificarea profilelor transverssale curbe se face fat de panta


medie si fat de sgeata maxim iar verificarea celor cu pant
unic se face cu dreptarul, n locul sablonului de profil transversal tip.
- Cotele profilului longitudinal se verific prin nivelment
geometric n axa drumului sau a strzii.
18.4. Rezultatele verificrilor lucrrilor executate ca si a
materialelor folosite se nscriu n evidentele de santier.
18.5. Beneficiarul prin delegatii si, are obligatia de a verifica
periodic datele nscrise n evidentele artate la punctele 18.1-18.3
participnd si la verificarea principalelor date (grosimi, cantitti,
etc.).
18.6. Macadamurile ordinare sau bituminoase, care servesc ca
strat de baz, vor fi verificate de ctre beneficiar nainte de
asternerea mbrcmintei (atunci cnd aceast asternere se face
imediat dup terminarea executrii macadamului respectiv) si se va
ncheia un proces verbal special pentru aceast verificare.
CAPITOLUL

RECEPTIA LUCRRILOR
ART.19. RECEPTIA DE FAZE DETERMINANTE
19.1. Receptia pe faza determinant, stabilit n proiect, se
efectueaz conform Regulamentului privind controlul de stat al
calittii n constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii
privind controlul statului n fazele de executie determinante,
elaborat de MLPAT si publicat n Buletinul Constructiilor volum
4/1996, atunci cnd toate lucrrile prevzute n documentatie sunt
complet

terminate

si

toate

verificrile

conformitate cu prevederile Art. 6, 11 si 18.

sunt

efectuate

43

19.2. Comisia de receptie examineaz lucrrile si verific


ndeplinirea conditiilor

de

executie

proiecte si de caietul de sarcini,

si calitative

impuse

de

44

precum si constatrile consemnate pe parcursul executiei de ctre


organele de control.
n urma acestei receptii se ncheie Proces verbal de receptie
pe faz n registrul de lucrri ascunse.
ART.20. RECEPTIA PRELIMINAR LA TERMINAREA
LUCRRILOR
20.1. Receptia

preliminar

macadamului

ordinar

care

serveste ca mbrcminte se va face la 2 luni dup terminarea


lucrrilor si darea n circulatie n conformitate cu reglementrile
legale n vigoare.
Receptia preliminar a macadamului ordinar folosit ca strat de
baz se face n conditiile stabilite prin STAS 6400-84.
20.2. Pentru macadamurile bituminoase care servesc ca
mbrcminti, receptia se face dup executia tratamentului de
nchidere si mentinerea sub circulatie minimum 30 zile.
20.3. Receptia preliminar pentru macadamurile bituminoase
care servesc ca strat de baz se va face cu maximum 7 zile nainte
de nceperea executiei mbrcmintilor, iar dac sunt supuse
circulatiei n timp mai ndelungat, receptia se face nainte de
aplicarea mbrcmintilor definitive.
20.4. Comisia de receptie va examina lucrrile fat de
documentatia tehnic aprobat si fat de evidentele de santier,
care constituie documentatia de control a executiei.
20.5. La receptie se va examina dac s-au respectat:
- conditiile prevzute pentru materiale
- cantittile de materiale folosite
- dac s-au ridicat la timp si n numr suficient probele de
materiale, nct s asigure verificarea calittii lor

45

- dac lucrrile s-au executat conform documentatiei tehnice


aprobate si documentatiei de control ntocmit n timpul executiei.
20.6. La receptie se vor verifica:
- denivelrile n profil n lung
- denivelrile n profil transversal si respectarea pantei
prescrise
- respectarea cotelor n profil longitudinal
- respectarea grosimilor prevzute pentru macadamuri.
20.7. Receptia se face numai pentru sectoare complet
terminate.
ART.21. RECEPTIA FINAL
Receptia final va avea loc dup expirarea perioadei de
verificare n exploatare a comportrii lucrrilor si se va face n
conditiile respectrii prevederilor legale n vigoare.

46

ANEX
CAIET DE SARCINI GENERALE
STRATURI RUTIERE DIN MACADAM ORDINAR,
MACADAM SEMIPENETRAT CU BITUM,
MACADAM PENETRAT CU BITUM,
MACADAM PENETRAT CU MORTAR
CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind
conditiile de
publicat n MO 397/24.08.2000
nchidere a circulatiei si de
instruire a restrictiilor de circulatie n
vederea executrii de lucrri n zona
drumului
public
si/sau
pentru
protejarea drumului.
NGPM/1996

- Norme generale de protectia


muncii.

NSPM nr. 79/1998

- Norme privind exploatarea si


ntretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998

- Norme de prevenire si stingere


a incendiilor si dotarea cu mijloace
tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999

- Instructiuni
proprii
de
securitatea muncii pentru lucrri de
ntretinere, reparare si exploatare a
drumurilor si podurilor.

II. STANDARDE
STAS 42-68

- Bitumuri.
penetratiei.

Determinarea

47

STAS 60-69

- Bitumuri.
Determinarea
punctului de nmuiere. Metoda cu
inel si bil.

48

SR 174-1:2002

- Lucrri
de
drumuri.
mbrcminti bituminoase cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice
generale de calitate.

SR 179:1995

- Lucrri de drumuri. Macadam.


Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 558-79

- Suspensie de bitum filerizat cu


var hidratat (subif).

STAS 559-87

- Lucrri de drumuri. Tratamente


bituminoase.
Conditii
tehnice
generale de calitate.

SR 662:2002

- Lucrri de drumuri. Agregate


naturale de balastier. Conditii
tehnice de calitate.

SR 667:2001

- Agregate naturale si piatr


prelucrat pentru lucrri de drumuri.
Conditii tehnice de calitate.

STAS 730-89

- Agregate naturale pentru lucrri


de ci ferate si drumuri. Metode de
ncercare.

SR 754:1999

- Bitum
drumuri.

SR 1120:1995

- Lucrri de drumuri. Straturi de


baz si mbrcminti bituminoase de
macadam semipenetrat si penetrat.
Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 4606-80

- Agregate naturale grele pentru


mortare si betoane cu lianti minerali.
Metode de ncercare.

STAS 6400-84

- Lucrri de drumuri. Straturi de


baz si de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate.

neparafinos

pentru

49

STAS 8877-72

- Emulsii bituminoase cationice


cu rupere rapid pentru lucrri de
drumuri.

50

STAS 10969/1-83

- Lucrri de drumuri. Adezivitatea


bitumurilor
pentru
drumuri
cu
agregate
naturale.
Metode
de
determinare calitativ.

STAS 10969/2-88

- Lucrri de drumuri. Adezivitatea


emulsiilor
bituminoase
fat
de
agregatele minerale. Metode de
determinare.

STAS 10969/3-83

- Lucrri de drumuri. Adezivitatea


bitumurilor pentru agregate naturale.
Metode de determinare cantitativ.

S-ar putea să vă placă și