Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea depresiei in schizofrenie este o problema delicata depresia fiind comuna atat in forma

acuta cat si in cea cronica de schizophrenie si ea coexista alatturi de cele trei dimensiuni
definitorii ale schziphreniei: simptomele positive, negative si de dezorganizare. Depresia din
schizofrenie ar rezulta printr-un mecanism psihologic in conditiile in care subiectul are
experienta subiectiva a deficitului de functionare mentala normala sau printrun mecanism
neuronal, depresia putand avea originea in insasi perturbarile neurobiologice bazale ale
schizophreniei.
Simptomele depressive au fost cel mai bine explorate de Calgary Depression Scale for
Schizophrenia (CDSS) dezvoltata de Addington si colab. (1992). Scala este desemnata sa
reflecte prezenta depresiei si sa o deosebeasca de alte conditii psihopatologice cu care sar
putea confunda precum simptomele negative sau simptomele extrapiramidale. Acest
instrument se bazeaza pe un interviu semi-structurat si observatia intervievatorului. Scala
cuprinde 8 itemi de explorat (depresia, lipsa de speranta, lipsa de valoare, vinovatia, depresia de
dimineata, insomnia de dimineata si suicidal) si un item cotat exclusive de observator (depresia
observata). Fiecare intem este cotat pe o scara Likert cu 4 ancore, cu o plaja de la 0 (absent) la
3 (sever). Cotatorului i se sugereaza pentru fiecare item o serie de intrebari din care doar prima
trebuie frazata ca atare, restul putand fi modificate dupa dorinta si experienta intervievatorului.
Un scor peste 6 ar indica prezenta semnificati clinica a depresiei la subiectul testat. Scale
este prezentata in anexa 12. Analiza factoriala a scorurile realizate cu CDSS a evidentiat trei
factori: depresie generala, factorul cognitive si trezirea de dimineata. Cercetari recente au
confirmat acesti factori si au evidentiat ca cel putin doua dimensiuni sunt caracteristice depresiei
la schizofreni: depresia cu lipsa de speranta si ideile de vinovatie adesea legate de ideile de
referinta. Scala Calgary de depresie s-a dovedit superioara in decelarea si evaluarea severitatii
depresiei al schizofreni atunci cand a fost comparata cu alte scale traditionale. Astfel. Kim si
colab. (2006) compara validitastea diagnostica a scalei Calgary cu a scalelor de depresie Beck,
Hamilton si a subscalei de depresie din PANSS. Studiul a comparat curbele ROC (Receiver
Operating Characteristic) ale celor patru scale si a reesit fara tagada ca suprafata de sub curba
ROC a scalei de depresie Calgary este mai mare decat in cazul celorlalte instrumente, deci
validitatea diagnostica a scalei Calgary este mai mare. Curba ROC integreaza senzitivitatea si
sensibilitatea unei scalei in decelarea cazurilor fals positive si fals negative comparative cu cele
fals negative si fals positive. Aceste rezultate conforma studiul mai vechi a lui Collins si colab
(1996)59 care arata ca doar scale Calgary, comparative cu alte instrumente, era capabila sa
deosebeasca depresia din schizofrenie de simptomele negative. Ca o pretuire a scalei Calgary,
mai multe articole prezinta studii de validitate a versiunilor nationale ale scalei, precum cea
franceza60, germana61, spaniola62 sau greaca63.