Sunteți pe pagina 1din 3

INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC,,A.

MATEEVICI,SANATAUCA,FLORESTI

PROIECT DIDACTIC
DATA:
CLASA a III-a
DISCIPLINA:
SUBIECTUL LECTIEI:

INVATATOR:SCALETCHI SVETLANA

TIPUL LECTIEI: mixta;dobindirea;intelegerea;aplicarea;analiza/sinteza;evaluarea cunostintelor


SUBCOMPETENTE:

OBIECTIVE OPERATIONALE--elevul va fi capabil:


cognitiv-informative
psiho-motorii
afective

STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE:CONVERSATIA,LECTURA,ASALTUL DE IDEI,JOC
,DIDACTIC,PROBLEMATIZAREA,TABELUL,ANALIZA,SINTEZA,POMUL DE IDEI,EXERCITIUL,EXPLOZIA STELARA

MIJLOACE DE INVATAMANT:MANUAL,IMAGINI,FOI,CARIOCA,MASCOTE,POSTERE,
ORGANIZAREA ACTIVITATII: FRONTALA/ GRUPALA/ INDIVIDUALA/ PERECHI
RESURSE TEMPORARE:45`
BIBLIOGRAFIE:

DEMERS DIDACTIC:
ETAPELE
LECTIEI

ACTIVITATEA INATATOR-ELEV

EVALUARE
Observare
curenta

Evocare
interapreciere

NOTE

Realizarea
sensului

Apreciere
verbal a a
modului de
lucru

Aprecieri
verbale

reciproca

Reflectie

Aprecieri
individuale
Incadrarea in
ritmul impus

autoapreciere

Extensie

Evaluare cu
calificative si
note