Sunteți pe pagina 1din 2

OMFP 1802/2014, publicat in M. Of. nr. 963/30.12.

2014, include precizari


suplimentare privind categoriile de provizioane pentru riscuri sicheltuieli.
Provizioanele pentru terminarea contractului de munca se constituie pentru
obligatiile asumate de entitate in relatie cu angajatii, pentru terminarea contractului
de munca, de exemplu, obligatii rezultate din contractul colectiv de munca, de a plati
o suma in corelare cu numarul de ani lucrati in entitate. Aceste provizioane se
recunosc atunci cand exista certitudinea achitarii lor intr-o perioada previzibila de
timp.
Provizioane in legatura cu acorduri de concesiune
In cazul in care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o obligatie
contractuala de a intretine infrastructura la un anumit nivel de utilizare sau de a
aduce infrastructura intr-o anumita stare inainte de a fi predata concedentului la
sfarsitul acordului de serviciu, drept obligatii de indeplinit ca o conditie a licentei
primite, aceste obligatii contractuale de a intretine sau de a reabilita infrastructura se
recunosc drept provizion si se evalueaza la cea mai buna estimare a cheltuielii care
ar fi necesara pentru a deconta obligatia actuala la data bilantului.
Provizioane pentru contracte cu titlu oneros
Daca o entitate are un contract cu titlu oneros, obligatia contractuala actuala
prevazuta in contract trebuie recunoscuta si evaluata ca provizion.
Alte provizioane
In categoria altor provizioane se includ provizioane constituite pentru:
alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor
dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare, pensii,impozite sau
terminarea contractului de munca;
cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator, pentru: protejarea aerului;
gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, protejarea solului, a apelor subterane si
a apelor de suprafata; protejarea biodiversitatii si a peisajului; alte activitati de
protejare a mediului inconjurator;obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.
Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de
personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de la acesta,
aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu
personalul.
Concediile de odihna se inregistreaza pe seama datoriilor atunci cand suma lor este
comensurata in baza statelor de salarii sau a altor documente care sa justifice suma
respectiva. in lipsa acestora, sumele reprezentand concedii de odihna se recunosc
pe seama provizioanelor. Aceste prevederi se aplica si in cazul bonusurilor acordate
personalului.

Nota: OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile


financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate se va aplica de
la 1 anuarie 2015, data la care se abroga OMFP nr 3055/2009 si OMFP 2239/2011.