Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European


POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

Investete n oameni!
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
2013

ATESTAT DE EFECTUARE A PRACTICII

Prin prezentul atestat certificm c studentul/a


a parcurs stagiul de practic cu un numr efectiv de ___ ore
din cele 140 ore prevzute.

Reprezentant legal centru de practic,

Tutore,

Titlul proiectului: Practicieni de succes


domeniul economic
Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900
Beneficiar: Universitatea din Craiova
Partener: AJOFM Dolj

PractEc
Universitatea din
Craiova

S-ar putea să vă placă și