Sunteți pe pagina 1din 2

7.

raportu juridic administrativ


a) notiunea de raport jur admin si trasaturile lui caracteristice
Definitia raporturilor juridice de drept administrativ.
Reprezinta relatiile sociale care au fost reglementate n mod direct sau indirect prin interventia unor
fapte juridice de catre normele de drept administrativ.
Raportul juridic administratib reprezinta o varietate a raporturilor juridice si difera
de alte raporturi juridice reesind din caracterul sau continutul juridic subiecvtele
participante etc.
Asadar raportul juridic administrativb poate fi definit ca o relatie sociala de
administrare reglementata de normele dreptului administrativ in cadrul careia
partile apar ca purtatori de drepturi si obligatii tabilite si garantate de normele de
drept administrative.
Raporturile juridice administrative se deosebesc de alte juridice reesind din alte
trasaturi juridice :
1. cel putin unul din subiectele raportului juridic administrative este o autoritate
a administratiei publice sau o alta autoritate publica.
2. obiectul raportului juridic administrative este determinat de domeniul de
activitate al autoritatilor administrative, adica realizarea sarcinilor puterii
executive in stat. sfera obiectlui raportului juridic administrative e destul de
larga si variata.
3. de regula raporturile juridice administrative apar se modifica sau inceteaza
pe baza unei manifestari unilaterale de vointa cu precizarea ca aceasta
vointa se manifesta din oficiul sau la cerere. Apar din oficiu acele raporturi
juridice administrative care stabilesc in temeiul unui act normative anumite
drepturi sau obligatii insa de regula obligatii pentru particulari(achitarea
amenzi ,taxe..)

b)structura si clasificarea raporturilor jurid administrat


Raportul administrativ juridic si structura lui.
Raporturile de drept administrativ sunt relatii sociale reglementate de normele dreptului administrativ
care se formeaza n legatura cuorganizarea si functionarea administratiei publice. Ca orice raport juridic,
raportul de drept administrativ are trei elemente componente:subiecte,obiect, continut. Fiecare din cele
trei elemente componente are trasaturi specifice care l deosebesc de alte raporturi juridice. nceea ce
priveste subiectele raporturilor de drept administrative se cuvine a mentiona ca unul dintre ele este fie o
autoritate a administratiei publice, fie un functionar public.Celalalt subiect de drept administrativ poate fi
o autoritate a administratiei publice sau un functionar public,o autoritate publica din sfera altei puteri
sau un particular, persoana fizica sau juridica.Obiectul raporturilor de drept administrativ l constituie
acele actiuni sau fapte materiale care se realizeaza n cadrul administratiei publice sicare, prin natura lor
sunt extrem denumeroase si variate.Astfel, pot constitui obiect al raportului juridic administrativanumite
activitati, precum: executarea actelor juridice, executarea unor lucrari publice, prestarea unor servicii
publice, controluladministrativ etc. Continutul raporturilor de drept administrativ este format
din drepturile si obligatiile partilor. O caracteristica a acestor raporturi, din punct de vedere al continutului
o constituie faptul ca exercitarea drepturilor autoritatilor administratiei publice este o obligatielegala a
acestora si nu o facultate.
Raporturile juridice administrative pot fi clasificate dupa statutul juridic al
participantilor astfel pot fi deosebite urmatoarele categorii ale raporturilor juridice
administrativeL:

1. raporturi in care ambele subiecte sun autoritati administrative


2. raporturi juridice in care un subiect este autoritate publica iar cel de-al doilea
un particular adica o persoana fizica sau juridical.
La prima categorie de raporturi pot I evidentiate 2 situatii:
1. cele doua subiecte autoritati administrative sunt plasate pe locuri diferite in
ierarhia autoritatilo administrative (raportul dintre govern si minister) in
asemenia caz este vorba de raporturi de subordonare
2. cele 2 subiecte autoritati administrative sunt plasate pe acelasi loc in
sistemult autoritatilo administrative (raporturile dintre 2 ministere) in
asemenia caz de regula este vorba de raporturi de colaborare, adica aceste 2
subiecte conclucreaza la indeplinirea unor activitati ce tin de competenta
ambelor subiecte insa pot exista situatii cind unul dintre subiecte este
indreptatit conform legii sa ceara de la celalalt subiect savirsirea anumitor
actiuni sau activitati. In asemenia caz vom fi in prezenta unor raporturi de
subordonare.

c)decideti asupra specificului raporturilor jur admin


..