Sunteți pe pagina 1din 2

Cele 5 personalităţi care au marcat evoluţia Relaţiilor Publice1

Personalitatea Repere importante


- membru al Parlamentului din Massachusetts;
- reprezentant de marcă al Revoluţiei Americane;
Samuel Adams
1 - a iniţiat o serie de acţiuni care au înclinat balanţa opiniei publice în favoarea declanşării Războiului
(1772 - 1802)
de Independenţă: The Boston Tea Party, The Boston Massacre, The Sons of Liberty etc.;
- exponent al modelului impresariat/publicitate.
- jurnalist la una dintre publicaţiile locale din Kentucky,
Amos Kendall
2 - participă la campania electorală a preşedintelui Andrew Jackson (1828);
(1789 - 1869)
- pe durata celor două mandate ale acestuia îndeplineşte neoficial funcţia de consilier de presă.

Phineas Taylor - maestru al staged-event-urilor;


3 Barnum - utilizează publicitatea masivă ca instrument de comunicare publică;
(1810 - 1891) - dezvoltă modelul impresariat/publi-citate, adaptîndu-l timpurilor sale.

- în 1906 lansează Declaration of Principles, o piatră de temelie în constituirea Relaţiilor Publice


Ivy Ledbetter Lee moderne;
4
(1877 - 1934) - adept al adevărului în comunicarea publică şi a cuvintelor dublate de fapte;
- consiliază mai multe corporaţii, agenţii guvernamentale, organizaţii non-profit americane etc.

- impune în spaţiul american termenul consilier în Relaţii Publice (1919);


- predă primul curs de Relaţii Publice la New York University (1921);
- este autorul primei cărţi de Relaţii Publice, Crystallizing Public Opinion (1923), şi al altor lucrări de
Edward Louis referinţă în domeniu;
5 Bernays - practică Relaţiile Publice mai bine de 75 de ani pentru peste 450 de organizaţii din Statele Unite ale
(1891 - 1995) Americii;
- este considerat părintele Relaţiilor Publice, deşi există autori care îi atribuie lui Ivy L. Lee acest
titlu;
- exponent al modelelor de Relaţii Publice bidirecţional asimetric şi bidirecţional simetric.

Evoluţia Relaţiilor Publice după Newsom, Turk şi Krukeberg2

Etapa Perioada Exemple


1 – Perioada preliminară: zona de dezvoltare a – Colonizarea Americii;
canalelor de comunicare şi de exersare a tacticilor de – Revoluţia Americană.
1600 – 1799
Relaţii Publice: informarea publică, promovarea şi
activităţile agentului de presă
2 – Comunicare / Iniţiere: perioadă de început a – Războiul Civil;
publicisticii, impresariatului, promovării şi 1800-1899 – Cucerirea Vestului Sălbatic;
propagandei – Revoluţia Industrială.
– Creşterea economică;
3 – Reacţie / Răspuns: perioada în care tot mai mulţi
– Primul Război Mondial;
jurnalişti sînt angajaţi în momente de tensiuni sociale,
1900 – 1939 – Scandalurile
economice sau politice pentru a fi purtători de cuvînt
anilor ’20;
ai organizaţiilor
– Criza economică.
– Al doilea Război Mondial;
4 – Planificare / Prevenire: maturizarea Relaţiilor
– Războiul Rece
Publice şi încorporarea acestora în funcţia 1940 - 1979
al Anilor ’50;
managerială
– Dezvoltarea societăţii de consum.
5 – Profesionalism: preluarea de către profesionişti a – Comunicarea globală.
controlului dezvoltării şi practicii Relaţiilor Publice 1980 – prezent
la nivel internaţional

1
Remus Pricopie, Relaţiile publice: evoluţie şi perspective, Edituta Tritonic, Bucureşti, 2005, pp. 86-87.
2
Remus Pricopie, op. cit., pp. 83-84 apud, Doug Newsom, Judy VanSlyke Turk, Dean Kruckeberg, [2000] Totul despre
relaţiile publice, trad. rom., Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 61.
Cele patru modele de Relaţii Publice după Grunig şi Hunt3

MODELUL
TRĂSĂTURI Impresariat/
Informării Publicului Bidirecţional asimetric Bidirecţional simetric
Publicitate
Scopul Diseminarea
Propaganda Persuadarea ştiinţifică Înţelegerea reciprocă
comunicării informaţiilor
Natura
Adevărul neimportant Adevărul important Efect dual neechilibrat Efect dual echilibrat
comunicării
Modelul Emiţător → Receptor
Emiţător → Receptor Emiţător → Receptor Interpret ↔ Interpret
comunicării (feed-back)
Importantă, evaluarea Importantă, evaluarea
Cercetare Puţină Puţină
atitudinilor înţelegerii
Anul apariţiei 1850 1900 1920 1960
Promotori ai
Phineas Taylor Barnum Ivy Ledbetter Lee Edward Louis Bernays Edward Louis Bernays
modelului
Domenii
Agenţii guverna-
în care modelele Sport, acţiuni de Business, anumite tipuri Business, anumite tipuri
mentale, organizaţii
se întîlnesc cu promovare, publicitate de agenţii de agenţii
non-profit, business
precădere
Procent 15% 50% 20% 15%

Modelul integrat al relaţiilor publice (Remus Pricopie)


profesionale

profesională
Licenţierea/
Acreditarea

de conduită
Asociaţiile
Educaţie

Codurile

Presiuni exercitate de cele patru instanţe

Organizaţie Zona cîştig-cîştig Public

1 2

3 4

Model asimetric 100% Model bidirecţional Model cooperare 100%


echilibrat

Presiuni exercitate de cele patru instanţe


profesionale
profesională

Licenţierea/
Acreditarea
de conduită

Asociaţiile
Codurile

Educaţie

3
Managing Public Relations, New York: Holt Rinehart and Winston, 1984, p. 22, apud Remus Pricopie, op. cit., p. 41.