Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Pentru efectuarea analizei economico-financiare s-au calculat indicatori si indici de structura,


evolutie si eficienta pe perioada 2011-2013.
Aspectele urmarite in analiza se refera cu precadere la obiectivele stabilite pentru ansamblul
raportului de evaluare:
-structura financiara;
-estimarea riscurilor implicate de specificul activitatii societatii;
-separarea si evaluarea acelor tendinte care au caracter permanent si, deci, au probabilitate de
prelungire in viitor;
-selectarea elementelor exceptionale, de conjunctura, pentru care exista o probabilitate redusa
de a afecta evolutia viitoare a societatii.
Analiza financiara a fost astfel structurata incat sa acopere aspectele mentionate, rezultand
urmatoarele subcapitole:
1. Analiza financiar-patrimoniala;
2. Analiza rentabilitatii.
1. Analiza financiar-patrimoniala
1.1 Analiza bilantului
Tabelul nr. 1.1 (lei)
Anul/Eleme Active
Datorii
Patrimoniul
nte
totale
totale
net
2011
360.188
296.905
63.283
2012
407.335
322.291
85.044
2013
454.778
346.043
108.735

Patrimoniul net al intreprinderii, in perioada analizata, a avut urmatoarea


evolutie: 63.283 lei in anul 2011; 85.044 lei in anul 2012 si 108.735 in anul
2013. Din punct de vedere al structurii avem:
a) Structura activelor
Ponderea imobilizarilor totale la finele anului 2013 este de 4,6 % din total
active, pondere formata numai din imobilizari corporale.
Ponderea stocurilor in total active este mare, cu o tendinta de crestere, de la
o perioada la alta. Astfel, in 2011, stocurile reprezentau 69,22 % din total
active, pentru ca in 2012 sa aiba o crestere semnificativa la 80,34 %, iar in
2013 mai usor pana la 80,51 %. Avand in vedere activitatea societatii,
stocurile sunt formate din marfuri detinute spre vanzare.
De asemenea, si creantele au o pondere semnificativa in total active, astfel
ca de la 12,16 % in 2011 au scazut la 9,69 % in 2012, crescand in anul
2013 la 12,06 %. Creantele la sfarsitul anului 2013 nu reprezinta un risc de
neincasare pentru societate.
Tabelul nr. 1.2 (lei)
Indicatori
ACTIVE
IMOBILIZATE
Imobilizari
necorporale
Imobilizari

2011

2012

2013

40.659

11,29%

28.840

7,08%

20.910

4,60%

0
40.659

0,00%
11,29%

0
28.840

0,00%
7,08%

0
20.910

0,00%
4,60%

corporale
Imobilizari
financiare
ACTIVE
CIRCULANTE
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Alte active
TOTAL ACTIV
CAPITAL
PROPRIU
Capital social
Prime legate de
capital
Diferente din
reevaluare
Rezerve
Profit net al
exercitiului
Repartizarea
profitului
Alte fonduri
DATORII TOTALE
Creditori
Furnizori
Alte datorii
TOTAL PASIV

0
319.52
9
249.33
9
43.789
26.401
0
360.18
8
63.283
1.000

0,00%

69,22%
12,16%
7,33%
0,00%
100,00
%

0
378.49
5
327.27
0
39.485
11.740
0
407.3
35

80,34%
9,69%
2,88%
0,00%
100,00
%

17,57%
0,28%

85.044
1.000

20,88%
0,25%

88,71%

0,00%
92,92%

0
433.86
8
366.13
2
54.850
12.886
0
454.7
78
108.73
5
1.000

0,00%
95,40%
80,51%
12,06%
2,83%
0,00%
100,00
%
23,91%
0,22%

0,00%

0,00%

0,00%

0
1.337

0,00%
0,37%

0
1.337

0,00%
0,33%

0
1.337

0,00%
0,29%

47.148

13,09%

21.762

5,34%

23.691

5,21%

0
13.798
296.90
5
208.34
1
4.441

0,00%
3,83%

0,00%
14,96%

57,84%
1,23%

84.123
360.18
8

23,36%
100,00
%

69.358
407.3
35

17,03%
100,00
%

0
82.707
346.04
3
203.37
6
12.102
130.56
5
454.7
78

0,00%
18,19%

82,43%

0
60.945
322.29
1
212.58
5
40.348

79,12%
52,19%
9,91%

76,09%
44,72%
2,66%
28,71%
100,00
%

b) Structura capitalului utilizat


Majoritatea capitalului utilizat este de natura resurselor atrase, mai ales
creditori, datoriile curente reprezentand in anul 2011,82,43 %, in 2012
79,12 %, iar in 2013 76,09 %.
Referitor la structura surselor de finantare a patrimoniului net, se observa
faptul ca ponderea capitalului social scade, iar fondurile au crestere de
aproape 1,5 ori in 2013 fata de 2012, ceea ce arata o evolutie normala a
activitatii societatii.
Societatea nu are contracte credite pe termen scurt sau lung.
1.2 Analiza indicatorilor de gestiune
Tabelul nr. 1.3 (zile)
DURATA DE ROTATIE a

2011

2012

Activelor totale

294,59

419,22

2013
338,1
1

Activelor circulante
Creantelor

261,34
35,81

389,54
40,64

Stocurilor
Furnizorilor

371,80
3,63

846,56
41,53

Datoriilor
Numar rotatii activ

242,83
1,24

331,70
0,87

322,5
6
40,78
680,6
2
9,00
257,2
7
1,08

Analiza vitezelor de rotatie a structurilor patrimoniale a societatii comerciale


pe orizontul de timp analizat evidentiaza atat schimbari in politica financiara a
societatii, cat si influente date de factori externi, inclusiv cei legati de
conjunctura macroeconomica, de raportul cu partenerii (furnizori, clienti) etc.
Scaderea cifrei de afaceri cu aproximativ aceleasi procente comparativ cu
cresterea stocurilor a determinat o scadere a vitezei de rotatie a acestora in
perioada 2011-2012 de la 371 zile la 846 zille, iar in perioada 2012-2013,
datorita cresterii intr-un ritm superior a cifrei de afaceri fata de cresterea
stocurilor a determinat o crestere a vitezei de rotatie a acestora de la 846 la 680
zile.
Viteza de rotatie a creantelor inregistreaza o tendinta descendenta: de la 35 zile
in 2011 la 40 zile in 2012 si scazand mai usor, apropiindu-se de 41 zile in
2013.
Comparand nivelul duratei de achitare a datoriilor cu cel de incasare a
creantelor se constata o durata mult mai ridicata a primei categorii de
decontari, tendinta fiind ca ciclul comercial net (bani-marfa-bani) sa se situeze
la niveluri destul de favorabile firmei.
Achitarea datoriilor se face la termene foarte mari, perioada de achitare a
datoriilor in anul 2011 fiind de 242 zile (din care furnizori 3 zile) in 2012 de
331 zile (furnizori 41 zile) , reducandu-se in 2013 la 257 zile (furnizori 9 zile).