Sunteți pe pagina 1din 17

" EXECUTAREA BRANSAMENTELOR DE APA SI A

RACORDURILOR DE CANALIZARE IN REGIUNEA


CONSTANTA-IALOMITA''

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
Capitolul 5

Investi ia:

Informatii care fac parte din Contract

ALIMENTARE CU AP A LOCALIT

- IUNIE 2014 -

II DOROLEA;

EXECUTAREA BRANSAMENTELOR DE APA SI A RACORDURILOR DE CANALIZARE IN REGIUNEA


CONSTANTA-IALOMITA

Cuprins
1

Introducere .............................................................................................................. 3

1.1

Informatii Generale .............................................................................................................................. 3

Informatii .................................................................................................................. 4

2.1

Aspecte Generale ................................................................................................................................ 4

2.2

Studii de teren ...................................................................................................................................... 4

2.3

Informatii privind utilitatile.................................................................................................................. 5

2.4

Studii si expertize ................................................................................................................................ 5

2
Capitolul 5 Caiet de sarcini. Informatii care fac parte din contract

EXECUTAREA BRANSAMENTELOR DE APA SI A RACORDURILOR DE CANALIZARE IN REGIUNEA


CONSTANTA-IALOMITA

INTRODUCERE

1.1

Informatii Generale
Informatiile cuprinse in acest Capitol sunt parte din contract. Contractorul va utiliza aceste
informatii impreuna cu informatiile prevazute si in alte documente ale contractului in vederea
ofertarii, proiectarii si/sau executiei Lucrarilor.

3
Capitolul 5 Caiet de sarcini. Informatii care fac parte din contract

EXECUTAREA BRANSAMENTELOR DE APA SI A RACORDURILOR DE CANALIZARE IN REGIUNEA


CONSTANTA-IALOMITA

INFORMATII

2.1

Aspecte Generale

Avize si acorduri

Judetul Ialomita:

Pentru lucrarile prevazute prin prezentul Proiect, au fost obtinute urmatoarele avize si acorduri:
o Certificatul de urbanism nr. 7/07.05.2014
o Enel Distributie: Aviz de amplasament favorabil nr. 133728570/20.05.2014
o Decizia etapei de evaluare initiala nr. 146/16.05.2014
o Acord prealabil nr. 3947/21.05.2014 al CJ Ialomita Directia de Investitii si Servicii Publice.
Urmatoarele Avize solicitate prin Certificatul de Urbanism sunt n curs de ob inere si vor fi puse la dispozitie de
catre Beneficiar:
o

Documenta ia pentru ob inerea Acordului de Mediu: s-a emis Decizia etapei de evaluare initiala nr.
146/16.05.2014, in urma careia s-a depus Memoriu de prezentare conf. ord. 135/2010;

o Documenta ia pentru ob inerea avizului Administra iei Na ionale Apele Romne Administratia
Bazinala Buzau Ialomita;
o Documenta ia pentru ob inerea avizului Romtelecom;
o Documenta ia pentru ob inerea avizului CJ Ialomita Directia de Investitii si Servicii Publice.

Judetul Constanta:

Avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism obtinute vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar
dupa obtinerea acestora.
2.2

Studii de teren

Studii topografice
Pentru intocmirea proiectului tehnic au fost utilizate atat studiile topografice ale amplasamentelor din baza de
date a Proiectantului cat si cele din documentatiile proiectelor S.C. R.A.J.A S.A. Constanta.
Masuratorile topografice care au stat la baza realizarii profilelor longitudinale din Proiectul Tehnic, vor fi puse
la dispozitie de catre Beneficiar la solicitarea Antreprenorului.
Studii geotehnice
Nu sunt necesare studii geotehnice deoarece proiectul nu cuprinde structuri care sa necesite fundare.

4
Capitolul 5 Caiet de sarcini. Informatii care fac parte din contract

EXECUTAREA BRANSAMENTELOR DE APA SI A RACORDURILOR DE CANALIZARE IN REGIUNEA


CONSTANTA-IALOMITA

2.3

Informatii privind utilitatile

Accesul la amplasament:

Accesul la amplasamentele sistemului de alimentare cu apa si canalizare se face prin reteaua stradala a
localitatilor.

Servicii sanitare
Pentru funtionarea sistemelor de alimentare cu apa se va asigura legatura cu sistemele existente
sau aflate in implementare. De asemenea, pentru evacuarea apelor uzare preluate prin racordurile
propuse prin proiecte se va asigura legatura la retelele de canalizare existente sau aflate in
implementare.

Sursele de apa, energie electrica, telefon


Nu este cazul.

2.4

Studii si expertize
Nu sunt necesare.

5
Capitolul 5 Caiet de sarcini. Informatii care fac parte din contract