Sunteți pe pagina 1din 3

speriat lumea, a murdarit, a distrus, a pngarit, a furat, a violat si a ucis.

Ti
ganii trebuiestopati, iar statul are obligatia sa ma apere, pe mine, platitorul
de impozite din care se platesteinclusiv ajutoarele sociale pentru aceasa rasa p
arazita si potrivnica civilizatiei. Eu, ca cetatean romn (deci nu ca etnic romn, c
a cetatean romn!) ma simt jignit pentru ca suntasociat cu niste salbatici. Cititi
scrisoarea de mai jos, care contine si o scurta istorie a tiganilor, si veti af
la multe lucruriinteresante. Si multe raspunsuri la ntrebarea pe care ne-o punem:
de ce? ! (http://rahoveanu.files.wordpress.com/2009/02/tigani.jpg) Catre Parlament
ul Romaniei, Domnilor Senatori si Deputati :In ultimul timp tema principala a st
irilor a fost legata de reactia ostila mpotriva cetatenilor romanidin Italia si m
ai nou si din alte tari europene.Aceasta reactie fara precedent indreptata impot
riva tuturor romanilorstabiliti in aceste state a pornit mai ales de la comporta
mentul anormal si infractional al unei etniiminoritare de cetateni romani, si an
ume tiganii sau etnia romilor. Aceasta etnie nu este specificaRomaniei, ea intal
nindu-se in majoritatea tarilor europene in diverse proportii, dar noua sa denum
irede romi (roma/romani/romanies in engleza) este asimilata mai ales cu numele t
arii noastre:Romania, raspandindu-se astfel o confuzie care s-ar putea dovedi fa
tala pentru viitorul european alpoporului roman.Cand cetateanul italian, de pild
a, citeste un articol in care se intrepatrund termenii romeno si rom , este normal sa s
e afunde intr-o confuzie care, incetul cu incetul, duce la o suprapunerementala
a celor doua denumiri.Odata aceasta suprapunere instalandu-se, ea functioneaza s
i in sensinvers; astfel auzim cum pe stadioane suporterii unor echipe adversesca
ndeaza: tiganii, tiganii , referindu-se la romani. Rezultatul pe
termen mediu si lung pentru populatia Romaniei in raport cu popoareleeuropene po
ate fi devastator, instalandu-ne in coada Europei. De aceea, inainte de a vedea
ce este defacut, merita studiat cum s-a ajuns in aceasta situatie.Tiganii sunt u
n popor migrator. Migrarea tiganilor din India in Europa s-a facut intre secolel
e al IX-lea si al XIV-lea, in mai multe valuri. Odata cu intrarea lor in Imperiu
l Bizantin, la mijlocul secoluluial XI-lea, au capatat si numele etnic pe care i
l poarta astazi , Tigani. Aflandu-se pe teritoriul Grecieisi-au atribuit denumir
ea unei secte religioase grecesti cu numele Athinganis sau Atsinganos careinsemn
a de neatins . Prima atestare a tiganilor in Imperiul Bizantin este continuta intrun texthagiografic georgian, care dateaza din jurul anului 1088; aici se face re
ferire la asa-numitiiAdsincani, renumiti pentru vrajile si faptele rele pe care
le fac. Istoria europeana a tiganilor incepe lainceputul secolului al XIV-lea, c
and acestia au patruns in Turcia, venind din Asia Mica. Prin anii1415
1419 iiint
alnim in toata Europa Centrala, din Ungaria pana in Germania. Pe la 1422, o band
a numeroasade tigani coboara in Italia, pana la Roma (precum se vede, istoria lo
r pe acele meleaguri a inceputmult inainte de valul de tigani veniti din Romania
). In deceniul urmator au ajuns pana in Franta,Spania, Anglia si Scandinavia. Ai
ci ei preiau denumirea de egipteni (Gypsies), foarte curand li s-afixat numele pe
care il poarta si astazi. Foarte interesant este ca tiganii si-au atribuit into
tdeauna numele altor etnii sau popoare care le-au ingaduit sa-si ascunda etnia: S
atra vine de la casta Kshatria (razboinica) careia nu i-auapartinut niciodata. Tiga
n/Zigeneur/Zingaro etc vine de la Athinganoi , secta religioasagrecesca recunoscuta
pentru activitatea de prezicere, tiganii n-au auapartinut niciodata acestei sect
e.Gypsy vine de la Egyptian cum si-au spus acum vreo 600 de ani pentru a primi bani
, locuinte simancare pe gratis, pretinzand ajutor ca fiind crestini egipteni afl
ati in pelerinaj. Yansser cum sunt cunoscuti la New York, vine de la ienicer turc,
cum s-au prezentat tiganiiemigrati in America pe la 1900. In Germania numele cel
e mai folosite sunt Zigeuner si Sinti. Inlimba franceza s-a impus numele Gitanes
. In limbile engleza si spaniola, Gipsy, respectiv Gitano. InDanemarca, Suedia s
i Finlanda s-au prezentat sub numele de Tattan (tatari). Precum se vede, tiganii
s-au raspandit in toata Europa, venind din India prin Asia Mica si nuconstituie
sub nici o forma o problema legata de poporul roman, mai mult decat de cel magh
iar,francez sau spaniol, de exemplu. Cea mai timpurie informatie scrisa despre p
rezenta tiganilor peteritoriul Romaniei dateaza din 1385. De la primele atestari
ale prezentei lor in Tara Romaneasca siMoldova, tiganii au fost robi si vor ram
ane timp de mai multe secole, pana la legile de abolire arobiei de la mijlocul s

ecolului al XIX-lea. In mod paradoxal, perioada cea mai buna a tiganilor a fosti
n perioada regimului comunist. In anii 70 PCR-ul in primii ani ai comunismului a
manifestat in ce-ipriveste pe tigani, un fenomen de neconceput inainte: in apara
tul de partid, in militie, armata siorganele desecuritate au fost angajati un nu
mar relativ mare de tigani care au lansat o politica de formare aunui nationalis
m tiganesc de colonizare a satelor satesti si svabesti cu tigani adusi nu numai
dintoata Romania, dar adusi si din exteriorul Romaniei (Cum va explicati ca in s
atele din sasime sausvabime in care nu vezi tipenie de alta etnie decat de tigan
i ce vorbesc limbi precum bulgara, rusa,slovaca etc?).
crestini egipteni a?ati in pelerinaj.
Yansser cum sunt cunoscuti la New York, vine de la ienicer turc, cum s-au prezenta
t tiganii emigrati in America pela1900. In Germania numele cele mai folosite sun
t Zigeuner si Sinti. In limba franceza s-a impus numele Gitanes. Inlimbile engle
za si spaniola, Gipsy, respectiv Gitano. In Danemarca, Suedia si Finlanda s-au p
rezentat sub numele deTa
?
an (tatari).
Precum se vede, tiganii s-au raspandit in toata Europa, venind din India prin As
ia
Mica si nu constituie sub nici o
forma o problema legata de poporul roman, mai mult decat de cel maghiar, francez
sau
spaniol, de exemplu. Cea mai
timpurie informatie scrisa despre prezen?a tiganilor pe teritoriul Romaniei date
aza d
in 1385. De la primele atestari ale
prezen?ei lor in Tara Romaneasca si Moldova, tiganii au fost robi si vor ramane
timp
de mai multe secole, pana la legilede abolire a robiei de la mijlocul secolului
al XIX-lea. In mod paradoxal, perioada cea mai buna a tiganilor a fost inperioad
a regimului comunist. In anii 70 PCR-ul in primii ani ai comunismului a manif
estat in ce-i prive?te pe tigani, un
fenomen de neconceput inainte: in aparatul de partid, in militie, armata si orga
nele desecuritate au fost angajati un numar relativ mare de tigani care au lansa
t o politica de formare a unui nationalismtiganesc de colonizare a satelor sates
ti si svabesti cu tigani adusi nu numai din toata Romania, dar adusi si dinexter
iorul Romaniei (Cum va explicati ca in satele din sasime sau svabime in care nu
vezi tipenie de alta etnie decat detigani ce vorbesc limbi precum bulgara, rusa,
slovaca etc?).Imediat dupa 90 Nicolae Gheorghe apare ca membru GDS, publica laRe
vista 22, este trimis la tot felul de simpozioane internationale, devine membru
Soros, lanseaza tot felul de programe
pentru tigani, precum si in?intarea de catedre universitare tiganesti. Aceasta a
scens
iune a unor tigani s-a petrecut maiales in conditiile politicii sociale a regimu
lui comunist, care urmarea incurajarea categoriilor sarace si distrugerea vechii
structuri sociale, refractara noilor randuieli. Asa se explica de ce, nu in puti
ne co
mune, in func?ia de primar a fost pusun tigan. Datorita originii sociale sanatoas
e tiganii au fost promova?i mai departe
, facand cariera politica, ajungandin aparatul superior de partid. Ascensiunea
lor s-a datorat nu originii lor etnice, p
e care de altfel cei mai mul?i o
declinau, cipentru ca proveneau din categoriile sarace. Acesti tigani adevarati,
oameni ajunsi in anumite functii, vor avea un rolimportant in promovarea etnica
si in regimul ce a urmat regimului comunist. Si sub aspect locativ tiganii au f
acut unimportant progres in anii socialismului. Cocioabele care reprezentau habi
tatul natural al tiganilor pana in anii 50 aufost schimbate cu apartamente in blo
curile nou construite, iar din anii 70, 80, cu locuinte in case nationalizate. Asa
s-a ajuns in situatia de astazi, cand centrul multor orase mai este ocupat de ti
gani.

Sunt cateva elemente importante care nu pot ? ignorate:


1) Generalul (seful) securitatii din jud. Sibiu in 71 era un tigan care fusese de
portat cu familia in Transnistria de undea fugit. 2) Nicolae Gheorghe devine sec
retarul personal al lui Cioaba in 71- 72
3) Cioaba e var primar cu Ion Iliescu (se poate veri?ca)
4) Cioaba participa la primul congres tiganesc de la Londra din 71 unde apare pri
ma oara etnonimul de Rom5) Anii 70 inseamna plecarea masiva a sasilor

S-ar putea să vă placă și