Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Documente in vederea obtinerii licentei comunitare se depun la ARR agentia


teritoriala ..
Documente:
- Formularul tipizat cerere,
- Document doveditor privind detinerea sediului,
- Contratul cu un service autorizat privind asigurarea intretinerii tehnice,
- Cazierul judiciar al managerului de transport si declaratia pe propria
raspundere a acestuia din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru
incalcarile de la normele comunitare si nationale prevazute la art. 6, din
reg. 1071/2009,
- Cazierul judiciar al intreprinderii si declaratia pe propria raspundere a
acesteia din care sa reiasa ca nu a fost sanctionata pentru incalcarile de
la normele comunitare si nationale prevazute la art. 6, din reg.
1071/2009,
- Documentul prvind indeplinirea conditiei de capacitate financiara,
- Certificatul de competent profesionala al managerului de transport,
- Documente doveditoare din care sa rezulte ca intreprinderea detine cel
putin un autovehicul licentiabil.
2. Marfuri periculoase
a. Dovada angajare + decizia de numire si certificatul de atestare profesionala >
consilier de siguranta
b. Certificate de atestare ADR sofer
c. Certificate de agreare RAR pentru vehiculele pt care este necesara elibrarea
unui astfel de doc
d. Autorizatie CNCAN pentru marfurile periculoase cl7
e. Certificat de inspectie tehnica pt suprastructurile specializate destinate
transportulurilor de recipient cu gaze lichefiate
3. Cerinta de buna reputatie este indeplinita daca:
a. Atat firma cat si managementul de transport nu au fost condamnati sau
sanctionati pentru incalcarea normelor comunitare sau nationale conform
prevederilor art 6 din reg. 1071/2009
b. Daca managerul de transport si-a pierdut buna reputatie pentru abateri
prevazute de anexa 4 din acelasi regulament, si a fost declarat inapt, ulterior
a intervenit reabilitarea.
4. Cerinta de competenta profesionala este indeplinita atunci cand firma:
a. Desemneaza o persoana fizica manager de transport
b. Aceasta persoana este titularul unui certificate de calificare profesionala
c. Aceasta persoana indeplineste cerinta de buna reputatie si

5.

6.

7.

8.

9.

i. Conduce permanent si efectiv activitatea de transport


ii. Are o legatura reala cu firma
iii. Este resident UE
Cerinta de sediu
a. Intreprinderea are un sediu real si stabil pe teritoriul Romaniei in incinta
caruia isi pastraza principalele documente de lucru
b. Dispune de unul sau mai multe autovehicule care sunt inmatriculate in
Romania
c. Asigura existenta unui contract de service in vederea asigurarii intretinerii
tehnice a autovehiculelor
Cerinta de capacitate financiara este indeplinita daca intreprinderea demonstreaza
prin instrumente financiare ca dispune in fiecare an de capital si reserve in valoare
totala de cel putin 9000 de euro pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 euro
pentru fiecare vehicul suplimentar.
Cele mai grave incalcari
a. Depasirea cu 25% sau mai mut a perioadei saptamanale de conducere
b. Depasirea cu 50% sau mai mult a perioadei zilnice de conducere sau a
perioadei de conducere neintrerupte
c. Lipsa tahografului/limitatorului de viteza
d. Utilizarea unui disp. Fraudulos capabil sa modifice inregistrarile tahografului
sau sa denaturize buna functionare a limitatorului
e. Falsificarea diagramelor sau a datelor descarcate
f. Condurea unui autovehicul de un sofer ce utilizeaza un card tahograf fals sau
care nu ii apartine
Alte incalcari
a. Conducerea fara ITP valabil
b. Conducerea unui automobile cu defectiuni grave ale sistemului de franare
sau a mecanismului de directive
c. Transp de marfuri periculoase pentru care trans. Rutier este interzis
d. Conducerea unui auto. De catre un sofer care nu detine un permis de
conducere coresp. (cat/expirat)
e. Efectuarea transp de catre o intreprindere care nu detine licenta
f. Transp de marfuri cu depasirea a cel putin 20% mtma>12t, si cel putin 25%
mtma<12t
CEMT nevalabila
a. Cand pe autorizatie nu figureaza:
i. Denumirea si adresa transportatorului
ii. Semnatura si stampila organului emitent

10.

11.

12.

13.

14.

15.

iii. Date despre inceputul si finalul valabilitatii


b. Cand nu este insotita de carnetul de drum completat corespunzator
c. Cand nu este insotita de certificarea pentru camion verde, c mai verde si
sigur sau camion eur3 sigur
d. Cand CEMT prezinta deteriorari
e. Cand autorizatia se utilizeaza intre statele member si nemembre
f. Cand CEMT se utilizeaza in regim de cabotaj
Alte inscrisuri CMR
a. Interzicerea transbordarii
b. Sumele ramburs percepute la eliberarea marfii
c. Cheltuieli pe care expeditorul le ia asupra lui
d. Intructiunile expeditorului cu privire la asigurarea marfurilor
e. Lista documentelor remise transportatorului
f. Termenul in care transportul sa fie efectuat
Obligatii transp bunuri divizibile
a. Sa nu transporte bunuri divizibile fara tichet de cantar
b. Sa nu transporte bunuri fara prelate
c. Sa nu transporte bunuri divizibile cu auto. La care nu este asigurata
etanseitatea inchiderii obloanelor
d. Pastrarea tichetelor de cantar
Bilantul este un document financiar de sinteza care prezinta activele, datoriile si
capitalurile proprii ale unei intreprinderi la un moment dat, acesta fiind un raport
sintetic.
Contul de profit si pierdere reprezinta un flux de venituri si cheltuielile aferente
acestori venituri raportate la o anumita perioada. Este un raport dynamic si indica
profit daca ch<venituri sau pierdere da c ach> venituri.
Conditii utilizare TIR
a. Dovada experientei sau capacitate de a efectua cu regularitate transp
international
b. Bonitate financiara
c. Sa faca dovada cunoasterii conventiei TIR
d. Sa nu aiba abateri de la legislatia vamala sau fiscal
Documente la bord
a. Copia conforma a licentei
b. Documentul de transport
c. Contractual de leasing
d. Certificatul de competenta profesionala
e. Atestat de conducator auto pentru cei neresortisanti

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Legitimatia de serviciu valabila


Permisul de conducere
Certificate de competenta profesionala ADR
Certificate agreere RAR
Certificate de inspectie RAR pt suprastructurile specializate
Autorizatie Comisiei nationale pentru controlul act nucleare pt marfuri cl 7
Asigurare RCA
ITP