Sunteți pe pagina 1din 3

Nume tip Explicatie Dimensiune Limita minima Limita maxima

bigint Intreg 8 Bytes -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807)

int Intreg 4 Bytes -2^31 (-2,147,483,648) ^31-1 (2,147,483,647)

smallint Intreg 2 Bytes -2^15 (-32,768) 2^15-1 (32,767)

tinyint Intreg 1 Byte 0 255

binary [ ( n ) ] Stocheaza datele direct in n Bytes 1 byte 8000 bytes


format binar (lungime fixata)

varbinary [ ( n | max) ] Stocheaza datele direct in n Bytes 1 byte 8000 bytes


format binar (lungime
variabila)

bit Intreg 0, 1 sau Null


char [ ( n ) ]
Sir de caractere (lungime n Bytes 1 byte 8000 bytes
fixata) non-UNICODE (nu
suporta caractere specifice
anumitor limbi, cum sunt
diacriticile din limba
romana)
varchar [ ( n | max ) ]
Sir de caractere (lungime n Bytes 1 byte 8000 bytes
variabila) non-UNICODE
(nu suporta caractere
specifice anumitor limbi,
cum sunt diacriticile din
limba romana)
Date
Doar data calendaristica 1/1/0001 31/12/9999
(precizie o zi)
Nume tip Explicatie Dimensiune Limita minima Limita maxima
Datetime
Data calendaristica si ora 1/1/1753 31/12/9999
(precizie 0,00333 secunde)
Datetime2
Data calendaristica si ora 1/1/0001 31/12/9999
(precizie 100 nanosecunde)
Time
Ora (precizie 100 00:00:00.0000000 23:59:59.9999999
nanosecunde)
Decimal[ (p[ , s] )] Numar cu zecimale
p reprezinta precizia, adica - 10^38 +1 10^38 - 1
numarul total de cifre,
inclusiv zecimale
s reprezinta numarul maxim
de zecimale
Numeric[ (p[ , s] )]
Identic cu Decimal
Float
Numar cu zecimale - 1.79E+308 to -2.23E-308 0 and 2.23E-308 to 1.79E+308
Real
Numar cu zecimale - 3.40E + 38 to -1.18E - 38 0 and 1.18E - 38 to 3.40E + 38
Money
Numar cu zecimale (max 4 8 Bytes -922,337,203,685,477.5808 922,337,203,685,477.5807
zecimale)
Smallmoney
Numar cu zecimale (max 4 4 Bytes - 214,748.3648 214,748.3647
zecimale)
nchar [ ( n ) ]
Sir de caractere (lungime 1 4000
fixata) UNICODE (suporta
caractere specifice anumitor
limbi, cum sunt diacriticile
din limba romana)
nvarchar [ ( n | max ) ]
Sir de caractere (lungime 1 4000
Nume tip Explicatie Dimensiune Limita minima Limita maxima

variabila) UNICODE
(suporta caractere specifice
anumitor limbi, cum sunt
diacriticile din limba
romana)
Ntext Tipuri de date care nu vor
mai exista in urmatoarele
Text versiuni SQL Server. Se
recomada utilizarea
Image celorlalte tipuri.

Uniqueidentifier
Tip de date de forma
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
unde fiecare caracter se specifica in hexazecimal. Exemplu de valoare:
6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF
Utilizabil pentru chei primare.
Xml
Stocheaza date in format XML

S-ar putea să vă placă și