Sunteți pe pagina 1din 12

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E

Capitolul 3.
CAIET DE SARCINI
PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DIN BETON ARMAT
3.1. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
- ST 009-2005: Specificaie tehnic privind produse din oel utilizate ca armturi: cerine si
criterii de performan
- ORDINUL 275/2009: Ordinul nr. 275/2009 pentru modificarea Reglementrii tehnice
Specificaie tehnic privind produse din oel utilizate ca armturi: cerine si criterii de
performan", indicativ ST 009-05, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor si turismului nr. 1.944/2005
- NE 012-1999: Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat
- NE 012/1-2007: Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului
3.2. MATERIALE FOLOSITE LA PREPARAREA BETOANELOR
3.2.1. Cimenturi utilizate la prepararea betoanelor
Se stabilesc in functie de conditiile de executie sau caracteristicile elementelor.
Sunt recomandate urmatoarele tipuri de ciment:
Pentru beton C8/10 - II/A 32.5
Pentru beton C20/25 - I/A 32.5
Cimentul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

priza determinata pe pasta de ciment de consistenta normala trebuie sa inceapa mai devreme
de 1 ora si sa nu se termine mai tarziu de 8 ore;

constanta de volum determinata pe turta cat si cu inelul cu ace Le Chatelier trebuie sa


indeplineasca urmatoarele conditii:
a) turtele sa nu prezinte incovoiere sau crapaturi de la margine catre centru-caracteristicile
fenomenului de umflare
b) marimea de volum masurata prin distanta la varful acelor Le Chatelier sa nu fie mai mare de
10mm.
Termenul de garantie al cimentului Portland este de 45 de zile de la data livrarii cu
respectarea conditiilor de livrare, depozitare si transport. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie
insotit de documentul de certificare a calitatii.
Clasa de expunere a constructiei in functie de conditiile de mediu este XC1-mediu uscat
moderat.
Dozajul minim de ciment va fi de minim 150kg/mc in cazul elementelor din beton simplu
si de 250 kg/mc pentru elemente de beton armat. Dozajul minim indicat este valabil pentru
agregate 0-31mm.
Dozajul minim se va reduce cu:

cca. 10% in cazul utilizarii agregatelor 0-70mm;

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


cca. 25kg/mc in cazul introducerii a 100kg/mc cenusa de termocentrala ca adaos la
prepararea betonului.
Dozajul minim se va mari cu cca. 10% in cazul folosirii agregatelor 0-16mm.
Se interzice folosirea clorurii de calciu pentru accelerarea intaririi betonului.
Dozajul de ciment se va reduce cu minim 25kg/mc in cazul folosirii aditivului
superplastifiant Flubet.
Valori maxime ale raportului apa-ciment sunt urmatoarele:
Pentru beton armat clasa C20/25:0,55
In cazul betoanelor simple nu exista nici o restrictie privind limitarea raportului A/C.

3.2.2. Agregate naturale grele pentru betoane


Au densitatea in gramada in stare afanata si uscata de minim 1200kg/mc.
Pentru prepararea betoanelor cu greutatea cuprinsa intre 2200-2500kg/mc se folosesc
agregate grele provenind din sfaramarea naturala sau din concasarea rocilor.
Este interzisa folosirea agregatelor din roci felspatice sau sistoase. Agregatele trebuie sa fie
inerte si sa nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la prepararea betonului sau
mortarului.
Nisipul natural trebuie sa fie aspru la pipait.
Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate printr-o granulozitate continua.
3.3. ARMTURI PENTRU BETON ARMAT

3.3.1.Operaiunipregatitoare
Laridicareaarmaturilordindepozitsevaverificadiametrulbarelor,certificatelesidatele
necesarestabiliriicalitatiiotelurilorbeton.
Inaintedemontareaarmaturilorsevorexecutaurmatoareleoperatiunipregatitoare:
- Indreptareasitaiereaarmaturilor;
- Fasonarea(indoirea)armaturilor;
- Confectionareacarcaselorsiplaselorsudate;
- Innadirea,sudareaarmaturilor.
Dupaoperatiuneadeindreptare,otelulbetonsecurataderugina,petedeulei,praf,etc.prin
frecarecuperiadesarmasauprinalteprocedeededecapare.Subnicioformanusevautiliza
flacarapentruindreptareasaucuratareaarmaturii.
Inaintedeincepereaoperatiunilordemontareaarmaturilorsecuratacofrajele.
Curatareacofrajelorsefaceprinspalareacufurtunul,maturaresisuflarecuaercomprimat.

3.3.2.Fasonareaarmturilor
ArmturilevorfisaunuprevazutelacapetecucarligeconformprevederilorSREN19921.
Formeledecarligeutilizatesunt:
- cuindoirela180pentrubareledinOB37;
- cuindoirela90pentrubareledinPC52siBST500S.
Pentruetrierisiagrafe,ancorareaserealizeazaprincarligeindoitela135sau180incazul
etrierilordinOB37sinumaila135incazulcelordinPC52siBST500S.

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


Indoireabarelorinclinatesilungimeaportiuniiidreptealeacestortipuridebaretrebuiesase
conformezeprevederilorproiectuluisiSREN19921.
Fasonareaciocurilorsiindoireaarmaturilorseexecutacumiscarilente,farasocuri.La
masiniledeindoirecudouavieze,nuseadmitecurbareabarelordinotelcuprofilperiodicla
vitezamareamasinii.
Fasonareabarelor,confectionareasimontareacarcaselordearmaturasevafaceinstricta
conformitatecuprevederileproiectului.
Inaintedeasetrecelafasonareaarmaturilor,executantulvaanalizaprevederileproiectului,
tinand seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspecte
tehnologicedebetonaresicompactare.Dacaseconsideranecesar,sevasolicitareexaminareade
catreproiectantadispozitiilordearmareprevazutedeproiect.
Armaturatrebuietaiata,indoita,manipulata,astfelincatsaseevitedeteriorareamecanica(de
exemplu crestaturi, lovituri), ruperi ale sudurilor in carcasele si plasele sudate, contactul cu
substantecarepotafectaproprietatiledeaderentasaupotproduceprocesedecoroziune.
Armaturilecaresefasoneazatrebuiesafiecuratatesidrepte;inacestscop,sevorindeparta:
- eventualeleimpuritatidepesuprafatabarelor
- indepartarearuginii,inspecialinzonelecareurmeazaafiinnaditeprinsudura.
Dupaindepartarearuginii,reducereasectiuniibarelornutrebuiesadepaseascaabaterile
prevazuteinstandardeledeprodus.
Otelulbetonlivratincolacisaubareleindoitetrebuiesafieindreptateinaintedease
procedalataiaresifasonarefaraasedeterioraprofilul(laintindereacutroliulalungireamaxima
nuvadepasi1mm/m).
Bareletaiatesifasonatevorfidepozitateinpacheteetichetate,inasafelincatsaseevite
confundarealorsisaseasigurepastrareaformeisicuratenieilorpanalamomentulmontarii.
Seinterzicefasonareaarmaturilorlatemperaturisub10C.Barelecuprofilperiodiccu
diametrulmaimarede25mm,sevorfasonalacald.
3.3.3.Montareaarmturilor
Montareaarmaturilorsepoateincepenumaidupa:
- Receptionareacalitativaacofrajelor(verificarepozitieicofrajelor,dacaacesteaseinchid
dupamontareaarmaturii,sauincheiereaPVdereceptieacofrajelor);
- Acceptareadecatreproiectantaproceduriidebetonareincazulelementelorsaupartilor
destructuraalcarorvolumdepaseste100mcsiestenecesarsafieprevazuterosturide
betonare.
Lamontareaarmaturilorsevoradoptamasuripentruasigurareabuneidesfasurariaturnariisi
compactariiprin:
- Crearea la intervale de max. 3 m a unor spatii libere intre armaturile de la partea
superioaracaresapermitapatrunderealiberaabetonuluisauafurtunelorprincarese
descarcabetonul;
- Creareaspatiilornecesarepatrunderiivibratoarelor(min2,5x vibrator)laintervalde
max5origrosimeaelementuluiuzual,diametrelevibratoarelorfiindde38sau58mm.
Inacestscop,dupacaz:

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


Sevamontasauincheiapartialarmaturasuperioara,urmandasecompletainaintede
ultimaetapadebetonare;
- Sevasolicita,dacaestecazul,reexaminareadispozitiilordearmareprevazuteinproiect.
Armaturilevorfimontateinpozitiaprevazutainproiect,luandusemasuricaresaasigure
mentinereaacesteiaintimpulturnariibetonului(distantieri,agrafe,capre).
Sevorprevedea:
- Celputin4distantierilafiecarempdeplacasauperete;
- Celputin1distantierlafiecaremetruliniardegrindasaustalp,pentru >12mm,sicel
putin2distantierilafiecaremetrupentru=10mm;
- Celputin1distantierintreranduriledearmaturilafiecare2metriliniaridegrindain
zonadearmaturapedouasaumaimulteranduri.
Distantieriipotficonfectionatidinmortardecimentinformadeprismeprevazuteafilegate
dearmaturisauconfectionatidinmasaplastica.
Esteinterzisafolosireacadistantieriacupoanelordinotelbetoncuexceptiacazuluiincare
suntasezatiintreranduriledearmaturi.
Pentrumentinereainpozitieaarmaturilordelaparteasuperioaraaplaciisevorfolosicapre
dinotelbetonsprijinitepearmaturainferioarasaupedistantierisidispuseladistantedemax.1
mintreele(1buc/mp),incamp,respectiv50cm(4buc/mp)inzoneledeconsola.
Praznurilesipieselemetaliceinglobate,vorfideregulafixateprinsuduradearmaturasau
legatedecofrajpentrucorectalorpozitionare.
Nuseadmitelaturnareabetonuluiingramadireaarmaturilor,deformareaacestorasau
schimbareadimensiunilorelementuluiprinlipsaderigiditateacofrajului.
Serecomandacaatuncicandsedispuneprinmijloacederidicaresimontajarmaturasase
montezesubformadecarcasepreasamblate.
Legareaarmaturiloresteobligatorielatoateincrucisarilearmaturilorpentruopozitionare
corectasiasigurareaefectuluispatial.Legareanodurilorsefacecudouafiredesarmaneagracu
11,5mm(SREN102442:2002)saucuclemesiagrafecuochiuri.
Plaseledinplacisipereti,dupaindreptareasaucompletareasudurilordesfacuteseleagain
modobligatoriupeintregconturulpecelputintreiranduridenoduri.
Pentrurestulintersectiilorseadmitlegaturidindouaindouaranduriinsah,dacaacestlucru
estespacificatinproiect.
Lagrinzi,agrafelesietrieriiseleagacusarmadeciocuri,iaretrieriisipuncteledeintersectie
cubarelelongitudinaleobligatoriulacolturi.Restularmaturilorseleagadeetrieri,dindouain
douaintersectii,insah.

3.3.4.Legareaarmturilor
La incrucisari, barele de armare trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sarma neagra
(SR EN 10244-2:2002) sau prin sudura electrica prin puncte (in cazul otelurilor sudabile, fara
alterarea caracteristicilor initiale ale armaturilor). Cand legarea se face cu sarma se vor utiliza
doua fire de sarma de 1...1,5 mm diametru.
La grinzi vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii in colturile etrierilor sau cu
carligele agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare cu portiunile drepte ale etrierilor pot fi
legate in sah (cel putin din 2 in 2).
-

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


Etrierii si agrafele montate inclicat fata de armaturile longitudinale se vor lega de toate
barele longitudinale cu care se incruciseaza. La legarea etrierilor de colturi se va tine seama si de
precizarile suplimentare fomulate in regementarile specifice de proiectare.
3.3.5. nndirea si sudarea armturilor
Se va face numai conform proiectului de executie, respectanduse toate notele si
comentariiledinplanuri,referitoarelatipulsipozitiainnadirilor.
AlegereasistemuluideinnadiresefaceconformprevederilorproiectuluisiprevederilorSR
EN199211:2004.Deregula,innadireaarmaturilorserealizeazaprinsuprapunerefarasudura
sauprinsudura,infunctiedediametrul/tipulbarelor,felulsolicitarii;zoneleelementului(de
exemplu,zoneplasticepotentialealeelementelorparticipantelastructuriantiseismice).
Procedeeledeinnadirepotfirealizateprin:suprapunere,sudura,mansoanemetalotermice,
mansoaneprinpresare.
Innadireaarmaturilorprinsudurasefaceprinprocedeedesudareobisnuita(sudareelectrica
prinpuncte,sudareelectricacaplacapprintopireintermediara,sudaremanualacuarcelectric
sudareincochilie, sudareinsemimanson decuprusudareinmediu debioxiddecarbon)
conformreglementarilortehnicespecificareferitoarelasudareaarmaturilordeotelbeton(C28
1983siC1501984),incaresuntindicatesilungimileminimenecesarecordonuluidesudurasi
conditiiledeexecutie.
Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din oteluri ale caror calitati au fost
imbunatatite pe cale mecanica (sarma trasa). Aceasta interdictie nu se refera si la sudurile prin
puncte lde la nodurile plaselor sudate, executate industrial.
La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale trebuie sa se tina seama de
spatiile suplimentare ocupate de eclise, cochilii, etc. in functie de sistemul de innadire utilizat.
Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo-termice, prin
presare sau alte procedee) este admisa numai pe baza reglementarilor tehnice specifice sau
agrementelor tehnice.
3.3.6. Recepia lucrrilor
Invedereareceptionariilucrarilordearmareseverificainaintedeturnareabetonului:
- Numarul,diametrulsipozitiaarmaturilorindiferitesectiunitransversalealeelementelor
structurii;
- Distantadintreetrieri,diametrulacestorasimoduldefixare;
- Lungimeaportiunilordebarecaredepasescreazemelesaucareurmeazaafiinglobatein
elementelecesetoarnaulterior;
- Pozitiainnadirilorsilungimiledepetrecereabarelor;
- Calitateasudurilor;
- Numarulsicalitatealegaturilorintrebare;
- Dispozitiveledementinereapozitieiarmaturilorincursulbetonarii;
- Moduldeasigurareagrosimiistratuluideacoperirecubetonsidimensiunileacestuia;
- Pozitia,moduldefixaresidimensiunilepieseloringlobate;
- Respectareatolerantelorsiabaterilorpermiseconformspecificatiilortehniceinvigoare.

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E

3.4.TURNAREABETONULUI
3.4.1.Transport,manipulare,depozitare
Transportulbetoanelorlapuncteledelucrusefacecumujloacedetransportmecanizate
cuajutorulcaroraseprevineprocesuldesegregarealbetoanelorsiscurgerealapteluideciment.
Transportulbetonuluicutasaremaimarede5cmsefacecuautoagitatoare,iara
betonuluicutasareamaximade5cmsepoatefacecuautobasculantecubene,pompe,vegoneti,
benzitransportoare,jgheaburisautomberoane.
Petimpdearsitasauploaie,incazultransportuluicuautobasculantepedistantamaimare
de3km,suprafataliberadebetontrebuiesafieprotejata,astfelincatsaseevitemodificarea
caracteristicilorbetonuluicaurmareamodificariicontinutuluideapa.
Duratamaximadetrsnportabetoanelorcuautoagitatoarelefarautilizareaintarzietorilorde
priza(inminute):
Temperaturaamestecului
debeton(C)
10<t
T<10

Duratamaximadetransport
Cimentdeclasa32,5
Cimentdeclasa42,5
50min
35min
70min
50min

Ingeneral,serecomandacatemperaturabetonuluiproaspat,inaintedeturnare,safie
cuprinsaintre(530)C.
Pentrubetoanelecutemperaturimaimaride30Ctrebuieavuteinvedereunelemasuri
suplimentare,precum:stabilireauneitehnologiiadevatedepreparare,transport,punereinopera
sitratareabetonului(decatreuninstitutdespecialitatesauunlaboratorautorizat)sifolosirea
unoraditiviintarzietoriaficienti,etc.
Pentruautobasculanteacesteduratesereduccu15minfatadelimiteleprezentateintabel.
Dacaintervaluldetimpdintredescarcareasireincarcareacubetonamijloacelorde
transportdepasesteoora,acesteavorficurataecujetdeapaiarincazulautoagitatoarelor,
acesteatrebuieumplutecucca.1mcdeapasisevorroticuvitezamaximatimpde5minute
dupacaresevorgolicompletdeapa.
3.4.2.Execuie
3.4.2.1.Operaiunipregatitoareturnriibetonului
Inaintedeincepereaturnariibetoanelorsevaverificainmodobligatoriu:
- Integritatea,stabilitateasistareadecuratireacofrajelor;
- Graduldecuratirealarmaturilorpentruasigurareaaderenteicumasadebeton;
- Respectareatolerantelorprescrisepentrucofrajesiarmaturiinvederea:
?asigurariistratuluidebetonprescrispentruprotejareaarmaturilor;
?asigurariiposibilitatilordeturnaresivibrareabetoanelor;
?realizariitolerantelorfinaleprescrisepentruelementelecareurmeazaaseturna.

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E

3.4.2.2.Turnareabetoanelor
Turnareabetoanelorsevafaceconformnotelorsicomentariilordinplanurilededetalii
precumsiconformmemoriuluitehnicalproiectuluideexecutie.
Turnareabetonuluiserealizeazacumijloacemecanicecutransportintermitent(macaracu
bena,roaba,tomberon,buncar,etc.)saucutransportcontinuu(jgheab,pompadebetonstabila,
autopompa,pompadenivelcubratpliabil,transportorcubanda,etc.)infunctiedemijloacele
din dotarea executantului, volumul lucrarilor care urmaeza a fi executate si tehnologia de
executieaelementelordinbetonsibetonarmat,prevazutainproiect.
Pentrupunereainoperaabetoanelorlaconstructiidezvoltatelaorizontalasisubcota0,se
vorutilizaautobetonierecujgheab,autopompecubratpliabil,pompedebetonstationaresau
transportoarecubanda.
Incazulconstructiilordezvoltatepeveticala,sepotutilizaautopompedebeton(Hmax=30
m),pompedebeton(Hmax=70m)saumacaraleturnechipatecubene(Hmax=150m).
Inaltimeadecadereliberaabetonului,inscopulevitariisegregarii,nutrebuiesafiemaimarede
3,incazulelementelorculatimedemaximum1m,respectivmaimarede1,5mincelelalte
cazuri,inclusivlaelementedesuprafata(placisifundatii).
Betonareaelementelorcofratepeinaltimimaimaride3msevafaceprinferestrelaterale
sauprin intermediul unuifurtunsautub (alcatuit dintronsoane deformatronconica) avand
capatulinferiorsituatlamaximum1,5mdezonacaresebetoneaza.
Betonultrebuieraspandituniforminlungulelementului,urmarinduserealizareadestraturi
orizontale de maximum 50 cm latime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei
betonuluidinstatulturnatanterior..
Grinzilesiplacilesevorturnaderegulainacelasitimp.
TurnareabetonuluiprinpompareseexecutainmodcurentcubetoaneledinclasaBc10
Bc25.Pompareabetoanelordinoricealtaclasasevafacenumaidupaefectuareaunorincercari
preliminare.
Tasareabetonuluiproaspatnuvadepasi12cmpentrubetoanelecuaditiviplastifiantisi18cm
pentru betonul preparat cu aditivi superplastifianti. Continutul partii fine din beton
(ciment+agregate<0.20mm)trebuiesafieminimum350kg/mc.
Inaintedeincepereapomparii betonului,conducteledepomparevorfiamorsateculaptede
ciment.
Pentrupompesiautopompedebeton,cimentultrebuiesafieintroproportieminimade150
kg/mc,iargranulatiamaximaaagregatelorsanudepaseasca1/3dindiametrulconductei.
Inscopulimbunatatiriiplasticitatiiseadaugaplastifianti.Pentrustabilireatipuluide
plastifiantsevacereaprobareaproiectantului.
Procesuldepomparetrebuiesasedesfasoarecontinuu,faraintrerupericarefavorizeaza
blocareabetonuluiinconducte.
Inaltimealiberadecadereabetonuluivafidemaximum150cm,iargrosimeamaximape
orizontalaastratuluidebeton50cm.
Inmasuraincareesteposibilsevorevitarosturiledelucruprinexecutialucrarilorde
betonarefaraintreruperepenivelulrespectivsauintredouarosturidedilatare.

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita cu acordul
proiectantului.
- Lastalpisevorprevedeanumailabaza;
- Lagrinzibetonateseparatsepotlasarosturila35cmsubnivelulinferioralplacii;
- Laplaci,rostuldelucruvafisituatintre1/51/3dindeschidereaplacii;
- Laplanseecunervuri,rostulsevaputeafacela1/31/5dindeschidereanervurilor
(betonare pe directia nervurilor) sau grinzii principale (betonare perpendiculara pe
directianervurilor);
- Laboltisiarceseadmituneorirosturidelucruperpendicularepedirectoare;
- Lastalpisigrinzisuprafatarosturilorvafiperpendicularapeaxaacestora,iarlaplacisi
peretiperpendicularepesuprafata.
Inaintedeturnareabetonuluiinrosturi,suprafatrostuluivaficuratatasispalatacujetde
apa.
3.4.2.3.Reguligeneraledebetonare
Betonareauneiconstructiivaficondusanemijlocitdeconducatorultehnicalpunctuluide
lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a
prevederilorprezentuluicodsiaproceduriideexecutie.
Betonulvafipusinlucrarelaunintervalcatmaiscurtdelaaducerealuilaloculdeturnare.
Nuseadmitedepasireadurateimaximedetransportsimodificareaconsistenteibetonului.
Laturnareabetonuluitrebuierespectateurmatoarelereguligenerale:
- Cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile care vor veni in contact cu betonul
proaspatvorfiudatecuapacu23oreinaintesiimediatdupaturnareabetonuluidar
aparamasaindenivelarivafiinlaturata;
- Din mijlocul de transport descarcarea betonului se va face in: bene, pompe, benzi
transportoare,jgheaburisaudirectinlucrare;
- Dacabetonuladuslaloculdepunereinlucrarenuseincadreazainlimiteledeconsistenta
admise sauprezinta segregari, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare; se
admiteimbunatatireaconsistenteinumailafolosireaunuisuperplastifiant;
- Inaltimeadecadereliberaabetonuluinutrebuiesafiemaimarede3,00mincazul
elementelorculatimemaxima1,00msi1,50mincelelaltecazuri,inclusivelementele
desuporafata(placi,fundatii,etc.);
- Betonareaelementelorcofratepeinaltimimaimaride3,00msevafaceprinferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de forma
tronconica),avandcapatulinferiorsituatlamaximum1,50mdezonacaresebetoneaza;
- Betonultrebuiesafieraspandituniforminlungulelementului,urmarinduserealizareade
straturi orizontale de maximum 50 cminaltime si turnarea noului strat inainte de
incepereaprizeibetonuluiturnatanterior;
- Sevorluamasuripentruaseevitadeformareasaudeplasareaarmaturilorfatadepozitia
prevazuta,indeosebipentruarmatuiledispusalaparteasuperioaraplacilorinconsola;
dacatotusisevorproduceasemeneadefecte,elevorficorectateintimpulturnarii;
- Se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturii, respectanduse
grosimeastratuluideacoperire,inconformitatecuprevederileproiectului;

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


-

Nuestepermisaciocnireasauscuturareaarmaturiiintimpulbetonariisiniciasezareape
armaturiavibratorului;
Inzonelecuarmaturidesesevaurmaricutoataatentiaumplereacompletaasectiunii,
prinindesarealateralaabetonuluicusipcisauvergeledeotel,concomitentcivibrarea
lui;incazulincareacestemasurinusunteficiente,sevorcreaposibilitatideacceslateral
albetonului,prinspatiicaresapermitapatrundeareavibratorului;
Se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora,luandusemasurioperativederemediereincazulunordeplasarisaucedari;
Circulatiamuncitorilorsiutilajelordetransportintimpulbetonariisevafacepepodini
astfelrezemateincatsanumodifcepozitiaarmaturii;esteinterzisacirculatiadirectape
armaturisaupezonelecubetonproaspat;
Betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru prevazute in proiect sau
proceduradeexecutie;
Duratamaximaadmisaaintreruperilordebetonare,pentrucarenuestenecesaraluarea
unormasurispecialelareluareaturnarii,nutrebuiesadepaseascatimpuldeinceperea
prizeibetonului;inlipsaunordeterminaridelaborator,aceastasevaconsiderade2ore
delapreparareabetonuluiincazulcimenturilorcuadaosurisirespectiv1,5ore,in
cazulcimenturilorfaraadaos;
Incazulincaresaprodusointreruperedebetonaremaimare,reluareaturnariieste
permisanumaidupapregatireasuprafetelorrosturilor;
Instalarea podinilor pentru circulatia lucratorilor si mijloacelor de transport local al
betonuluipeplanseelebetonate,precumsidepozitareapeeleaunorschele,cofrajesau
armaturiestepermisanumaidupa2448ore,infunctiedetemperaturamediuluisitipul
decimentutilizat(deexemplu,24oredacatemperaturaestedepeste20Csisefoloseste
cimentdetipIdeclasamaimarede32,5).

3.4.2.4.Compactareabetonului
Compactareamecanicsefaceprinvibrare.
Compactareamanual(cumaiul,vergelesauipci,nparalelcuciocnireacofrajelor)se
facenurmtoarelecazuri:
introducerea nbetonavibratorului nuesteposibildincauzadimensiuniloeseciuniisau
desimiiarmaturilorsinusepoateaplicaeficientvibrareaexterna;
intrerupereafunctionariivibratoruluidindiferitemotive,cazincarebetonareatrebuiesase
continuepanalapozitiacorespunzatoareaunuirost
seprevedeprinreglementarispeciale.
Betonulvafiastfelcompactatincatsacontinaacantitateminimadeaeroclus.
Pentrucabetonulsaumplecompletformaincareesteturnatsisanuramanagolurisaupungi
deaer,seutilizeazacompactareamecanicaabetonuluiprinvibrare.
Sevorfolosivibratoaredeinterior(pervibratoare),deexteriorsaudecofrajsidesuprafata
(placi,riglevibrante).
Domeniulfrecventelorutilizatepentruvibrareestecuprinsintre300012000vibratii/minut.
Vibratiile de frecventa joasa actioneaza asupra ranulelor de dimensiuni mari, iar cele de
frecventainaltaactioneazaasupragranulelordedimensiunimici.

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


Vibrareanusepoateaplicadecatbetoanelorvartoasesaubetoanelorsemiplastice(cutasarea
conuluidemaximum5cm),celecuconsistentamairedusasegregandsubactiuneavibrarii.
Duratadevibrareabetonuluiesteintre530secunde.
Distantaintedouapozitiisuccesivedelucrualeplacilorvibrantetrebuiesefieastfelstabilita
incatsafieasiguratasuprapunereademinimum50cminraportcupozitiaprecedenta.
Distantaintredouapozitiisuccesivealepervibratoruluivaficuprinsaintre2550cmla
betoanelevartoasesi50100cmlabetoanelesemiplastice.
Betonulseintroduceinstraturide3050cminaltime,iarbuteliavibratoruluisecufunda
cca15cminbetonulvibratanterior.
Intimpulcompactariibetonuluiproaspatsevaaveagrijaseseevitedeplasareasidegradarea
armaturilorsi/saucofrajelor.
Betonultrebuiecompactatnumaiatattimpcatesteprelucrabil.
Compactareamecanicaprinvibrarepoatefirealizataprinurmatoareleprocedee:
- Vibrareinternduratadevibrareestede530sec.Vibrareasetermincndbetonulnuse
maitaseaz,suprafaabetonuluidevineorizontal.Distanadintre2punctesuccesivede
introducereavibratoruluiestede1,0m.Grosimeastratuluidebetonsupusvibrriisnu
depeascdinlungimeacapuluivibrator.
- Vibratoareexternesteindicatlaelementeleprefabricate,dedimensiunireduse.
Se iau msuri pentru mrirea rigiditii cofrajelor, a elementelor de susinere sau
rezemare.LucrabilitateabetoanelorserecomandsfieminimL3(tasareminim5cm).
- Vibratoaredesuprafaseutilizeazlacompactareaplcilorcugrosimedemax.20cm.
Durata vibrrii s fie 30....60 sec. Grosimea stratului de beton turnat (nainte de
compactare)trebuiesfie1,1.........1,35orimaimaredectgrosimeafinalastratului
compactat.Poziiilesuccesivedelucrualeplcilorvibrantetrebuiessesuprapunpe
minimum5cmnraportcupoziiaprecedent.
Vibrareainternaesteprincipalulprocedeudecompactareabetonului.
Alegereatipuluidevibrator(marimeacapuluivibrator,forta perturbatoaresifrecventa
corespunzatoareaacestuia)sevafaceinfunctiededimensiunileelementuluisideposibilitatile
deintroducereacapuluivibrator(butelia)printrebareledearmatura.
Consistentabetoanelorcompactateprinvibrareinternadepindedeformaelementuluisi
desimeaarmaturilor.
Duratadevibrareoptimasesitueazaintreminim5secundesi30secundeinfunctiede
tasareabetonuluisitipuldevibratorutilizat.
Semneledupacareserecunoastecavibrareasaterminatsunturmatoarele:
- betonulnusemaitaseaza
- suprafatabetonuluidevineorizontalasiusorlucioasa
- inceteazaaparitiabulelordeaerlasuprafatabetonului
Distantaintredouapunctesuccesivedeintroducereavibratoruluideinteriorestede
maximum1.00m,reintroducanduseinfunctiedecaracteristicilesectiuniisigrosimeaarmaturii.
Grosimeastratuluidebetonsupusvibrariiserecomandasanudepaseascadinlungimea
capuluivibrator(buteliei).Lacompactareaunuinoustrat,buteliatrebuiesapatrunda50...150
mminstratulcompactatanterior.

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


3.4.2.5.Tratareabetonuluidupturnare
Pentruasigurareacondiiilorfavorabiledentrireiareducedeformaiiledecontracie,se
vaasigurameninereaumiditiibetonuluiminim7ziledupturnare(penturecipienipentru
lichide,meninereaumiditiivafiasigurat14........28zilenfunciedeanotimp)protejnd
suprafeeleprin:
acoperireacumaterialedeprotecie;
stropireaperiodiccuap;
aplicareadepeliculedeprotecie;
Tratareasiprotejareabetonuluitrebuiesainceapacatmaicurandposibildupaturnare.
Acoperireacumaterialesevarealizadeindatacebetonulacapatatosuficientarezistenta
pentrucamaterialulsanuaderelasuprafataacoperita.
Petimpuscatsicalduros,suprafeteleliberealebetonuluivorfistropitedecelputin2oripe
zi,dupaceinprealabilseacoperacurogojinisaucuunstratderumegus(nisip)de34cmpentru
amentineumiditatea.
Udareasevafaceprinpulverizareaapei,astfelcabetonulsanufiespalatinaintedease
intarisuficient.
Stropireabetonuluisevafacecelputintimpde714zile.
Incazulincaretemperaturaaeruluiestesituataintre+5Csi3C,temperaturabetonuluinu
trebuiesafiemaimicade+5C.Incazulincaredozajuldecimentestemaimicde240kg/mc
sau daca se foloseste ciment cu caldura de hidratare redusa (de exemplu de clasa 32.5 N)
temperatura betonului trebuia sa fie mai mare de +10C la locul de punere in opera. La
temperaturialeaeruluimaimicide3C,temperaturabetonuluitrebuiesafiemaimarede
+10C. Trebuie luate masuri corespunzatoare de turnare pe timp friguros care constau in
protejareabetonuluiimpotrivainghetului.Esterecomandatautilizareacimenturilorcudegajare
maredecaldurasi/sauaditiviacceleratorideintariresiantiinghet.Nuserecomandapunereain
operaabetonuluilatemperaturialeaeruluisituatesub10C.
Lucrariledebetonarenusevorincepedacatemperaturaexterioaraestesub5C,iarincazul
lucrarilorincursdeexecutie,betonarilesevorintrerupedacatemperaturacoboarala10C,cu
tendintadescadereincontinuare.
Incazulexecutariilucrarilorinperioadadetimpfriguros(intervalul15noimbrie15martie)se
vorluamasuricabetonulsaseintareascasisaatingarezistentelenecesare,farasasuferedin
cauzainghetului.
Protejareabetonuluipetimpfrigurossevarealizaprin:
- Conservarea caldurii acumulate prin incalzirea materialelor componente si pastrarea
calduriiexotermice,prinacoperireabetonuluiprinmaterialetermoizolatoare;
- Incalzireabetonuluicuaercald,abursauaparateelectrice;
- Turnareabetonuluiinspatiimariincalzite,realizateinconstructiiprininchideripartiale
sifolosindpentrurestconstructiadefinitivagataexecutata.
- Utilizareaacceleratorilordepriza.
Curatireasiprelucrareasuprafetelordebetonturnatseexecutadeobiceiinaintedeintarirea
completaabetonului,utilizandusemasinidefinisat,striatsitaiatrosturidecontractieinbeton.
3.4.3.Recepialucrrilor

Eficien economic i detalii de execuie privind construirea unei pensiuni P+2E


Seadmiturmatoareledefecteinceeaceprivesteaspectulsiintegritateaelementelordinbeton
sibetonarmat:
- Defectedesuprafata(pori,segregarisuperficiale,denivelarilocale)aandadancimeade
maximum1cm,cusuprafatademaximum400cm/defect,totalitateadefectelordeacest
tipfiindlimitatalacelmult10%dinnsuprafatafeteielementuluipecaresuntsituate.
- Defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbituri locale, segregari), avand
adancimeapanalaarmaturaculungimeademaxim5cm,totalitateadefectelordeacest
tiplimitatalamaximum5%dinlungimeamuchieirespective.
- Defecteleadmisibilenuseinscriuinprocesulverbalcareseintocmestelaexaminarea
elementelor dupa decofrare. Daca elementele respective nu se tencuiesc, ele vor fi
remediate.
3.4.4.Remedieri
Sevoradoptainfunctiedeamploareasinaturadefectiunilor,pebazadecizieiproiectantului
urmatoareletipuridesolutiipentruremedieri:
- Rebetonarecumentinereaarmaturilor
- Amorsaresicompletare
- Injectare
- Injectaresiplacare(consolidare)
Delacazlacazproiectantulpoateprescriesialtesolutiidecatcelementionate