Sunteți pe pagina 1din 10

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate

Nu sa cheltuiesti, nici sa te zgarcesti la toate peste masura, ci o cumpana buna si


dreapta sa pazesti, ca sa nu te caiesti in umbra.
Proverb roman
Analiza performantelor firmei prin rentabilitate
Lumea contemporana devine tot mai mult o realitate de neconceput fara
preocuparea pentru performanta, reusita si succes. Aceaste elemente au devenit motivatia
oricarei firme care incearca sa se inscrie in exigentele economiei de piata si in competitia
mondiala. Analiza performantelor economico-financiare ale firmei se concentreaza si
asupra evidentierii formarii rezultatului, respectiv pe evidentierea structurii lui, tinind
seama de interdependentele dintre elementele constitutive si factorii care au influenta
asupra nivelului acestor performante.
Rentabilitatea poate fi definita ca fiind capacitatea unei firme de a obtine profit prin
utilizarea factorilor de productie si a capitalurilor, indiferent de provenienta acestora.
Putem vorbi despre profit atunci cind are loc devansarea cheltuielilor de catre venituri;
profitul este doar o componenta a rentabilitatii. Iar pentru a caracteriza o firma din punct
de vedere al rentabilitatii, pentru a vedea daca o firma este sau nu rentabila, consideram
ca trebuie studiate trei puncte cheie:
evolutia activitatii cresterea, descresterea activitatii economice;
evolutia cifrei de afaceri, evolutia valorii adaugate;
evolutia rentabilitatii propriu-zise (profit, rata de rentabilitate, ca indicatori).
Rentabilitatea se afla in strinsa corelatie cu profesionalismul intreprinzatorilor, cu
timpul, mijloacele materiale si financiare investite pentru o activitate economica. Orice
intreprindere trebuie sa asigure remunerarea si reinnoirea capitalului investit, iar acest
fapt se realizeaza numai in conditiile unei suficiente rentabilitati a activitatii sale.
Capital investit
(capital propriu
si imprumuturi)

Noi imprumuturi

Dividende

Profit net

Active

Cifra de
afaceri

Schema 1.1 Rentabilitatea sursa de finantare a activitatii firmei


Notiunea de rentabilitate este inseparabila de cea de risc; rentabilitatea presupune
totdeauna o doza de risc: nimic nu este sigur in activitatea unei firme. Si cel mai bun
exemplu in aceasta conexiune este riscul economic. Indiscutabila este variatia
rentabilitatii la diferite evenimente (ca de exemplu o crestere a salariilor sau a costului
materiilor prime), la cota parte a cheltuielilor fixe (de aici interesul pentru analiza

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate


punctului mort), la variatia nevoii de fond de rulment in functie de fluctuatia volumului
vanzarilor (trezoreria putand fi perturbata).
Inainte de a analiza rentabilitatea activitatii firmei ar trebui sa ne amintim de afirmatia
lui Alvin Toffler*: pentru a caracteriza robustetea si profitabilitatea unei intreprinderi,
nu trebuie studiata numai linia de fund, ci si a ceea ce se ascunde indaratul ei asa
numita calitate a cistigurilor.
1. Analiza profitului
2. Analiza ratelor de rentabilitate
1. Analiza profitului
1.1 Analiza structurala a profitului
1.2.Analiza factoriala a profitului
1.1 Analiza structurala a profitului
Pentru firmele care aplica reglementarile contabile privind situatiile financiare
individuale conform Ordinului 1802/2014, sursa informationala de baza a rentabilitatii,
contul de profit si pierderi, prezinta cheltuielile si veniturile pornind de la departajarea
activitatii in doua categorii: de exploatare si financiara.
Activitatea de exploatare incorporeaza operatiunile efectuate conform obiectului
de activitate al firmei, fie cu titlu principal, fie cu titlu secundar. Prin indicatorii
caracteristici activitatii de exploatare se exprima volumul activitatii desfasurate de firma.
Activitatea financiara prezinta efectele participatiilor in capitalurile altor firme,
ale relatiei cu societatile bancare precum si alte operatiuni financiare impuse de derularea
activitatii firmei.
Pornind de la premisa ca desfasurarea activitatii de exploatare implica si
presupune activitatea financiara, cele doua activitati formeaza activitatea curenta a
firmei(echivalentul activitatii ordinare din sistemul american, respectiv anglosaxon).
Rezultatul exploatarii, generat de decalajul dintre veniturile din exploatare si
cheltuielile aferente activitatii de exploatare, exprima de fapt rentabilitatea firmei
independent de politica financiara si fiscala. Aceasta forma de exprimare a rentabilitatii
pune in evidenta efectul activitatii de exploatare, luind in considerare cheltuielile de
productie, de comercializare si administrative, precum si riscurile corespunzatoare.
Pentru firmele ce desfasoara activitate productiva, de prestari de servicii sau comerciala,
de regula dimensiunea si sensul pozitiv sau negativ al rezultatului net este dat de
dimensiunea si sensul rezultatului din exploatare. Incorporarea in veniturile si cheltuielile
de exploatare a fostelor categorii de venituri si cheltuieli considerate extraordinare a
impus scindarea rezultatului din exploatare in rezultat aferent cifrei de afaceri si rezultat
aferent altor activitati de exploatare, cu scopul de a evidentia contributia fiecarei forme
de rezultat enuntate la constituirea rezultatului din exploatare.
Rexp l = RCA + R AA
*

Toffler A. - Puterea in miscare, Editura Antet, Bucuresti, 1995

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate


Unde:
RCA = CAN CH CAN
R AA = AVex ACex

CAN = cifra de afaceri neta; CH CA N = cheltuieli aferente cifrei de afaceri nete

AVex =alte venituri din exploatare; ACex =alte cheltuieli de exploatare


RCA = rezultat aferent cifrei de afaceri ; R AA = rezultat din alte activitati de exploatare
Practic, reducerea rezultatului din exploatare la cele doua componente (rezultat
aferent cifrei de afaceri si rezultat din alte activitati de exploatare) este efectul
inregistrarii atit a veniturilor cit si a cheltuielilor aferente productiei stocate respectiv
productiei realizate de entitate pentru scopurile sale proprii la nivelul pretului de
productie, rezultatul acestor ultime activitati fiind nul.

Cifra de afaceri neta


Total venituri
din
exploatare

Venituri aferente productiei in curs de executie

Venituri aferente productiei realizate de entitate pentru


scopurile sale proprii si capitalizata

Rezultat
aferent
cifrei de
afaceri

Alte venituri din exploatare


Cheltuieli aferente cifrei de afaceri
Cheltuieli aferente productiei in curs de executie
Total
cheltuieli de
exploatare

Cheltuieli aferente productiei realizate de entitate


pentru scopurile sale proprii si capitalizata

Rezultat
din alte
activitati
de
exploatare

Alte cheltuieli din exploatare


Cifra de afaceri este componenta de baza a veniturilor din exploatare. O situatie
considerata normala pentru firma presupune inregistrarea de profit corespunzator cifrei de
afaceri. Rezultatul exploatarii este pozitiv sau negativ in functie de evolutia rezultatului
aferent cifrei de afaceri. Daca o firma inregistreaza pierdere corespunzatoare cifrei de
afaceri, se impune o analiza riguroasa a cauzelor care au condus la aceasta situatie; este
incalcata regula de baza a existentei sale, ratiunea de a vinde in scopul realizarii de profit.
Continuitatea activitatii unei astfel de firme este pusa sub semnul intrebarii.
Rezultatul financiar este dat de diferenta dintre veniturile financiare si
cheltuielile financiare. Daca rezultatul exploatarii este efectul combinarii sau
transformarii factorilor de productie in bunuri, rezultatul financiar este efectul modificarii

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate


valorii instrumentelor financiare detinute de intreprindere, al gradului de indatorare al
intreprinderii, al politicii de gestionare a excedentului de resurse financiare ale
intreprinderii. Cum efortul financiar pe care il face o firma are ca scop stimularea
activitatii de exploatare, in cazul in care din activitatea financiara se degaja pierdere, o
situatie normala ar caracteriza firma daca rezultatul exploatarii ar asigura acoperirea
acesteia.
Atit rezultatul exploatarii cit si rezultatul financiar sunt componente ale
rezultatului corespunzator activitatii curente desfasurate de firma, rezultat prezentat sub
denumirea de rezultatul curent sau rezultat brut. Ca si la celelalte doua forme de rezultat
prezentate, marimea rezultatului curent nu se afla sub incidenta politicii fiscale.
Calculul rezultatului brut la nivel de firma se poate realiza si prin scaderea din
veniturile totale a cheltuielilor totale (exclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit).

Venituri totale

(-)

Cheltuieli totale

Rezultat brut

Schema 1.2 Mod de formare a rezultatului brut in viziunea normelor romanesti


Rezultatul brut al exercitiului masoara rentabilitatea globala a activitatii firmei,
este sinteza capacitatii firmei de a-si folosi eficient resursele.
Daca se ia in calcul impactul fiscalitatii asupra rezultatului brut, se determina
rezultatul net al exercitiului. Rezultatul net al exercitiului exprima excedentul sau
deficitul de resurse asigurat prin capacitatea firmei de gestionare a capitalurilor in cadrul
activitatii desfasurate.
Rnet = Rbrut Ip
Unde:
Ip= impozit pe profit si Ip = Rim*Ci
Rim = rezultat impozabil (fiscal) si Rim = Rbrut-Vni+Chned-Pfiscal
Vni=venituri neimpozabile fiscal; Chned= cheltuieli nedeductibile fiscal
Pfiscal= pierdere fiscala reportata
Sesizam in formulele de calcul mai sus prezentate dubla influenta, in sensuri
diferite, a modificarii rezultatului brut asupra rezultatului net. Cresterea/scaderea
profitului brut atrage cresterea/scaderea rezultatului net ca expresie a rentabilitatii si in
acelasi timp scaderea/cresterea rezultatului net prin prisma fiscalitatii. De aici se naste
marea dilema a intreprinzatorului: accept un profit brut ca rezultat al activitatii in conditii
de fiscalitate excesiva sau recurg la cosmetizarea profitului brut pentru a nu afecta
lichiditatea prin suportarea unui impozit pe profit suficient de mare? Decizia nu se lasa
asteptata, este marcata de interesele startegice pe termen lung.
Gradul de remunerare al investitorilor, marimea resurselor lasate la dispozitia
firmei in scopul dezvoltarii, sunt influentate in mod direct de dimensiunea rezultatului net
al exercitiului. Interesul asupra unei forme sau alta a rezultatului activitatii firmei difera
in functie de specificul utilizatorului informatiei. O societate bancara va fi interesata de
dimensiunea rezultatului curent al activitatii ajustat cu cheltuielile cu dobinzile, statul are
interes pentru rezultatul brut iar investitorii urmaresc evolutia rezultatului net.

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate

Utilizatori ai
informatiei

Interes manifestat pentru:

Sistem bancar

Rezultat brut, exclusiv cheltuielile cu


dobinzile

Stat

Rezultat brut
Rezultat fiscal

Investitor

Rezultat net
Schema 1.3 Forme ale rezultatului activitatii intreprinderii si utilizatorii informatiilor
privind dimensiunea inregistrata de rezultat
Sinoptic, formarea rentabilitatii absolute pe categorii de activitati se prezinta astfel:
Venituri din
exploatare
Activitatea
de
exploatare

( - )

Cheltuieli din
exploatare

Rezultat din
exploatare

(+)

Rezultat
curent (brut)

Venituri
financiare
Activitatea
financiara

( - )

Rezultat
financiar

Cheltuieli
financiare

(-)

Rezultat
net

Impozit pe
profit

Schema 1.4 Forme ale rentabilitatii absolute in functie de natura activitatii


Sensul si dimensiunea rezultatului net sunt date de gradul de acoperire a
rezultatului financiar de catre rezultatul exploatarii, de dimensiunea si sensul rezultatului
curent*. Situatia ideala, ce caracterizeaza sanatatea financiara a firmei, presupune un
rezultat al exploatarii pozitiv si, in acelasi timp un rezultat financiar pozitiv. Iar daca in
*

Andronic B.C Performanta firmei, Ed Polirom, Bucuresti, 2000

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate


acest caz exista si o durata medie de incasare a creantelor inferioara duratei medii de
plata a obligatiilor, atunci cu siguranta se poate discuta despre starea de performanta a
firmei.
RE>0
RC>0
R F>0

Schema 1.5 Starea de sanatate financiara a firmei


Situatia frecvent intilnita, considerata normala pentru firme, presupune un rezultat
al exploatarii pozitiv, suficient pentru a acoperi pierderea din activitatea financiara.
RE>0
RC>0
R F<0

Schema 1.6 Starea normala a firmei


Daca nu se asigura o continuitate a desfasurarii activitatii in conditiile mentionate
sau daca se forteaza politica de investitii, atunci situatia firmei poate deveni
vulnerabila.
Exista posibilitatea ca firma sa asigure din activitatea de exploatare profit dar nu
suficient pentru a acoperi pierderea financiara (sa o numim situatie strategica).
RE>0
RC<0
RF<0

Schema 1.7 Starea strategica a firmei


Se pot confrunta cu un rezultat al exploatarii pozitiv dar nu suficient pentru
acoperirea pierderii financiare firmele aflate in faza de lansare a activitatii sau cele
care in scopul extinderii activitatii, au avut o politica de investitii agresiva (finantata prin
credite) cu efecte in timp.
Daca desfasurarea activitatii de exploatare implica pierdere iar activitatea
financiara mareste pierderea din exploatare, firma se afla intr-o stare critica. Se
impune analiza cauzelor care au condus la aceasta situatie si totodata a capacitatii
acesteia de a asigura continuitatea activitatii sale.

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate

RE<0
R C<0
RF<0

Schema 1.8 Starea critica a firmei


Realizarea unui rezultat curent pozitiv pe baza profitului financiar, in conditiile
unei pierderi din activitatea de exploatare, este caracteristic pentru societatile financiare.
Este o situatie considerata exceptie, intilnita si la firmele ce fac parte dintr-un grup,
care isi abandoneaza activitatea de baza si devin surse de finantare pentru celelalte.
RE<0
R C>0
RF>0

Schema 1.9 Starea exceptie a firmei


Cazul in care se inregistreaza pierdere din activitatea de exploatare, profit
financiar dar pierdere curenta, este specific firmelor care isi desfasoara activitatea intr-un
mediu concurential puternic, cu mari cheltuieli de exploatare dar fara dificultati in
recuperarea creantelor, cu termene de plata a obligatiilor mai mari.
RE<0
R C<0
RF>0

Schema 1.10 Starea de dificultate a firmei


Prin analiza dinamica si structurala a veniturilor si cheltuielilor firmei, se
confirma cele doua posibilitati de asigurare a rentabilitatii: cresterea veniturilor si
reducerea cheltuielilor. Iata ca in contextul rentabilizarii activitatii firmei, un rol esential
este detinut de coordonarea consumului de resurse. Grupind cheltuielile unei firme cu
activitate de productie in cheltuieli cu materii prime si materiale, cheltuieli de stocare,
cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli de productie si cheltuieli financiare, rentabilizarea
activitatii firmei este intretinuta prin urmatoarele masuri (in ceea ce priveste coordonarea
elementelor de natura cheltuielilor)1:

Niculescu M. Diagnostic economic, Editura Economica, Bucuresti, 2003

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate

E lem en te p rin cip ale d e ch eltu ieli

C h eltu ieli cu m aterii p rim e, m ateriale

C h eltu ieli d e stocare, d ep ozitare

C h eltu ieli cu p erson alu l

A lte ch eltu ieli d e p rod u ctie

C h eltu ieli fin an ciare

M axim izarea ren tab ilitatii p rin :


S urse de aprovizionare la cel m ai bun pret
C ontracte de aprovizionare cu preturi prestabilite
C resterea puterii de negociere cu furnizorii
R educerea consum ului factorilor de productie
S ecuritatea si ritm icitatea aprovizionarilor
O ptim izarea stocurilor active si de siguranta
A ccelerarea vitezei de rotatie a stocurilor
P olitica judicioasa de recrutare a personalului
S istem de rem unerare si stim ulare m ateriala si m orala
C resterea nivelului de pregatire profesionala
S tandardizarea diferitelor com ponente
A utonom izarea ciclului de productie
S ubstituirea si com binarea factorilor de productie
G estionarea eficienta a lichiditatilor
A ccelerarea duratei m edii de incasare a creantelor
P olitica de indatorare bazata pe cresterea eficientei activitatii

Schema 1.11 Structura cheltuielilor si orientarea strategica a firmei in vederea


maximizarii rentabilitatii
Standardele Internationale de Raportare Financiara prezinta in componenta situatiilor
financiare anuale, alaturi de situatia pozitiei financiare, a modificarilor capitalurilor
proprii, a fluxurilor de trezorerie si a notelor explicative si <situatia rezultatului global
aferent perioadei>. Astfel, conform IAS 1, situatia rezultatului global trebuie sa includa
cel putin2:
a) Veniturile;
b) Costurile de finantare;
c) Partea din profit sau pierdere aferent(a) entitatilor asociate si asocierilor in
participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta;
d) Cheltuielile cu impozitul;
e) O suma unica cuprinzind totalul:
- profitului si pierderii postimpozitare din activitatile intrerupte; si
- cistigului sau pierderii postimpozitare recunoscut(a) la evaluare la valoarea justa
minus costurile generate de vinzare sau de cedarea activelor sau grupului
(grupurilor) destinate cedarii care constituie activitatea intrerupta;
f) profitul sau pierderea;
g) fiecare componenta a altor elemente ale rezultatului global clasificate in functie
de natura (cu exceptia celor de la litera h)
h) partea celorlalte elemente ale rezultatului global al entitatilor asociate si al
asocierilor in participatie contabilizata folosind metoda punerii in echivalenta; si
i) rezultatul global.
Prezentarea rezultatului global conform IAS 1 poate avea in vedere gruparea
veniturilor si a cheltuielilor fie dupa natura lor fie dupa functii. Insa firmele care aleg
2

Ghid de tinere a contabilitatii si de elaborare a situatiilor financiare individuale in conformitate cu IFRSurile la societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata
reglementata, Editura CECCAR, Bucuresti, pag 303

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate


abordarea dupa functii, sunt obligate sa prezinte informatii suplimentare despre natura
cheltuielilor, inclusiv cheltuieli de amortizare, depreciere si cheltuieli cu beneficiile
angajatiilor. Criteriul diferit folosit in gruparea veniturilor si a cheltuielilor genereaza
particularitati in analiza structurala pina la nivelul rezultatului brut. Din rezultatul brut se
elimina sarcina fiscala si se adauga categoria de <alte elemente ale rezultatului global>
pentru a se obtine rezultatul global al exercitiului:
Formarea rezultatului global conform IAS 1
Venturi si cheltuieli dupa natura lor
Venituri si cheltuieli dupa functii
Venituri
Venituri
Alte venituri
Costul vinzarilor
Variatia stocurilor
Profit brut din vinzare
Productia imobilizata
Alte venituri
Consumuri de materii prime si materiale
Costuri de distributie
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor
Cheltuieli administrative
Cheltuieli privind amortizarea si deprecierea
Alte cheltuieli
Alte cheltuieli
Profit inaintea impozitarii
Impozit pe profit
Profit net
Alte elemente ale rezultatului global
modificari in rezervele din reevaluarea activelor
cistiguri si pierderi din masurarea activelor financiare evaluate la valoarea justa
cistiguri si pierderi din instrumente de acoperire a riscului de cash-flow
cistiguri si pierderi din conversia situatiilor financiare ale unei operatiuni in
strainatate
cistiguri si pierderi actuariale aferente beneficiilor planurilor de pensii
Efectele altor elemente ale rezultatului global asupra impozitului pe profit
Alte elemente ale rezultatului global la valoarea neta de impozit
Rezultatul global al exercitiului
Profit atribuibil:
actionarilor/asociatilor
intereselor fara control
Rezultat global atribuibil:
actionarilor/asociatilor
intereselor fara control
Rezultat pe actiune:
de baza
diluat
Schema 1.12 Structura rezultatului global al exercitiului
Datorita dificultatilor ce apar in separarea sarcinii fiscale pentru rezultatul inainte de
impozitare si pentru alte elemente ale rezultatului global, in practica se recurge la calculul

Analiza performantelor firmei prin rentabilitate


impozitului pe profit pe total activitate desfasurata de firma si atribuirea acestuia
rezultatului inainte de impozitare. In consecinta, putem structura rezultatul global al
exercitiului astel:
RGE = RN + AERG
Unde:
RGE =rezultatul global al exercitiului

RN =rezultatul net
AERG =alte elemente de natura rezultatului global

10