Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins

Capitolul I
Pompajul electrocentrifugal submersibil..
3
Capitolul II
Pompajul hidraulic ...
..........6
Capitolul III
Pompajul hidraulic cu jet ......9

[Type the document title]

Capitolul I
Pompajul electrocentrifugal submersibil
Datele sondei sunt urmatoarele:
Parametri

Intervalul perforat

U.M.

Varianta
A

1800+20n

1900+20n

Dcol

In

Ql

m3/zi

350-6n

350-7n

Presiunea dinamica de fund

pd

bar

90

90

Densitate titei

kg/ m3

850

860

Densitate apa

kg/ m3

1020

1030

pseparator

bar

30

-20

dt

in

2 7/8

2 7/8

90-2n

80-2n

Diametrul coloanei de
exploatare
Debitul estimat a fi extras

Presiunea in separator
Diferenta de nivel
Diametrul tevilor de
extractie
Impuritati

[Type the document title]


La o sonda se cunosc urmatoarele date:

Intervalul perforat: H = 1900+201=1920m

Diametrul coloanei de exploatare

Debitul estimate a fi extras;

Qi=350-7 1n = 350-71 = 343 m3/zi

Presiunea dinamica de fund

Densitate titei

t 860kg / m3 ;

Densitate apa

a 1030kg / m3 ;

Presiunea in separator

Diferenta de nivel z 20m ;

Diametrul tevilor de extractive

Impuritati i= 80-20n = 80-21 = 78 %

Dcol 7in ;

pd 90bar ;

pseparator 7bar

dt 2 7 in
8 ;

Adancimea de scufundare h 60m


Exploatarea se face prin pompaj electrocentrifugal submersibil. Se cere sa se aleaga instalatia
corespunzatoare.
1. Se calculeaza inaltimea la care se ridica lichidul in sonda corespunzator presiuni dinamice:

Pd=lghd
l= (1-i) t+ i a =(1-0.78) 860 + 0.781030= 992.6 kg/m3
5

hd=

pd
90 10
=
=910 m
i g 992.6 9.81

2. Distanta de la suprafata pana la nivelul de lichid:


Hd= H - hd = 1920 910 = 1010 m
3. Adancimea de fixare a pompei:
H fixare pompa =Hd +hscufundare =1010 + 60 = 1070 m
4. Inaltimea de ridicare a lichidului:

Hridicare = Hd + Hfr +z+Hs =1010 + 32 + 20 + 71.9 =1133 m


3

[Type the document title]


Hs=

p separator
7 105
=
=71.9 m
i g
992.6 9.81

5. Corespunzator lui Qi=343 m3/zi si a lui Hridicare=1133


se alege pompa D51 cu urmatoarele caracteristici:

Inaltimea de ridicare

din catalogul firmei Reda

hridicare 440m /100etaje ;

Puterea P 35CP / 100etaje ;


Randamentul 64% ;

6. Inaltimea de ridicare pe un etaj:

hridicare1etaj

hridicare 440

4.4m
100
100

7. Puterea pe un etaj:

P1etaj

P
35

0.35CP
100 100
;

8. Numarul de etaje:

Nr etaje=

H ridicare 1133
=
=257.5 etaje
hridicare/ etaj 4 . 4

Se alege o pompa compusa din 2 sectiuni de 120 cu 149 de etaje.


9. Puterea motorului:

P motor = Nr etaje P1etaj = 257.5 0.35 = 90.13 CP


10. Se alege un motor seria 456 cu puterea de 91.5 CP cu tensiunea de 900 V si intensitatea de
65 A.

[Type the document title]

Capitolul II
Pompajul hidraulic
Pentru aceleasi date ale sondei sa se aleaga instalatia necesara exploatarii prin pompaj
hidraulic.
Parametri
Intervalul perforat

U.M.

Varianta
A

1800+20n

1900+20n

Dcol

In

Ql

m3/zi

350-6n

350-7n

pd

bar

90

90

kg/ m3

850

860

kg/ m3

1020

1030

pseparator

bar

30

-20

Diametrul tevilor de
extractie
Impuritati

dt

in

2 7/8

2 7/8

90-2n

80-2n

Presiunea in capul de
pompare
Vascozitatea titeiului

pcp

bar

cP

Vascozitatea apei

cP

Diametrul coloanei de
exploatare
Debitul estimat a fi
extras
Presiunea dinamica de
fund
Densitate titei
Densitate apa
Presiunea in separator
Diferenta de nivel

[Type the document title]


1. Se alege pompa KOBE tip A2 3 x 1 - 1 x 1 cu urmatoarele caracteristici
debitul de fluid motor ql=2,253

m3 / zi
, debitul aspirat de piston q4=4,452
cursa /min

m3 / zi
, viteza maxima nmax=87curs/min
cursa /min
R

si raportul suprafetelor pistoanelor

Ap
Am =2

2. Numarul de curse/min ale agregatului:


n=

Q4
434
=
=90,64
p q 4 0.85 4,452

3. Debitul de fluid motor:

Q=

n q1 90,64 2,253
=
=226,9m3 / zi

0,85

4. Debitul total de lichid:


3

Qtot =Q1 +Q4 =226,9+343=570 m / zi


5. Densitatea amestecului:

Q1 t +Q t t + Qa a 226,9 860+ 75,46 860+267,54 1030


=
=939,64 m3 / zi
Qtot
570
3
Qa=Q 4 i=343 0,78=267,54 m / zi
am=

Qt =Q 4Q a=343267,54=75,46 m 3 / zi
6. Vascozitatea amestecului:

am=

Q1 t +Qt t +Q a a 226,9 5+75,46 5+ 267,54 1


=
=3,12 cP
Q tot
570

7. Viteza fluidului in spatial inelar

0,178820,073 2 86400


4 Qtot
4 570
V am=
=
2
2

( Di d )
6

[Type the document title]


8. Numarul Reynolds

am V am (D i d e ) 939,64 0,32(0,17880,073)
=
=9074,5
3
am
3,12 10

9. Calculul caderilor de presiune prin frecare

1
E 21.25
21.25
=1,142 lg + 0,9 =1,142 lg 103 +
=0,034
0.9

d
9074,5
E
3
=10
d

10. Caderea de presiune prin spatial inelar

H fix V 2
1070 0.322
p fr =
am=0.034
=1,064
2 ( Dd )
2 ( 0,17880,073 )
11. Presiunile p2 si p3

p2= p3= am H fix g+ p + p cp=939,64 9,81 1070 105 +1,064+ 9=109,3

fr

12. Se calculeaza valoarea presiuni p4

p4 =fl g h=992,6 9.81 60=5,84


13. Caderea de presiune in tevi.
Din diagram pentru tevile de 2 7/8 => o cadere de presiuneprin frecari h fr=18 m/1000m caderea
de presiune totala exprimata in metri va fi

H fr =

H fix hfr 1070 18


=
=19,26 m
1000
1000

Caderea de presiune totala exprimata in bar pentru tevile de extractive va fi :

pftex =t g H fr =860 9.81 19,26=1.62


14. Caderea de presiune in pompa

p p=44,27

15. Presiunea la suprafata:

t g H fix 105=109,3+ ( 109,35,84 ) 1,454+ 44,27+1,62( 860 9,81 1290 105 )=215,35
A
p s= p2 + ( p3 p 4 ) p + p p + p fr
Am
ps=215,35

[Type the document title]

Capitolul III
Pompajul hidraulic cu jet
Datele sondei sunt urmatoarele:
Parametri

Intervalul perforat

U.M.

2000-2480

Dcol

in

q3

m3/zi

128

pd=p3

bar

120

Densitate titei

kg/ m3

820

Diametrul tevilor de
extractie
Impuritati

dt

in

2 7/8

50

Presiunea in capul de
pompare
Vascozitatea titeiului

pcp

bar

8.5

cP

1.64

RGT

m3N/m3

54

Diametrul coloanei de
exploatare
Debitul estimat a fi extras
Presiunea dinamica de fund

Ratia gaze titei


Temperatura la suprafata

ts

43

Temperature la fund

tf

77

[Type the document title]


Presiunea de saturatie

psat

bar

135

Adancimea de fixare

Hfix

2440

Exploatarea se face cu pompe hidraulice cu jet folosindu-se ca fluid motor titeiul. Sa se determine:
diametrul duzei, diametru tub amestec, debitul de fluid motor, presiunea la suprafata si puterea instalatiei la
suprafata.
1. Deoarece calculul este iterative se admite pentru parametrul M valoarea de 0.5 si pentru
presiunea la suprafata de

ps 280bar , rezulta

q1

q3 128
m3

256
M 0.5
zi .

2. Presiunea exercitata de coloana de fluid motor la nivelul pompei va fie gala cu:

p1 ps t g H fix
p fr .te 280 10
5 820
9.81
2440
3.3 10 5 473bar
viteza titeiului in tevi va fi:

vt

4 q1
4 256
m

0.935
2
2
d
86400
0.0635

s ;

Valoarea cifrei Reynolds va fi:

Re

t vt d 820 0.935 0.0635

29686
t
1.64 103
;

Valoarea factorului de frecare:

0.3164
0.024
Re
;

Pierderile de presiune prin frecaro in tevile de extractie va fi egale cu:

H v 2
2440 0.9352
p fr .te fix
t 0.024
820
3.3
bar
2 d
2 0.0635
;
3. Debitul de fluid refulat:

q2 q1 q3 256 128 384


Qa i q3 0.5 128

64

m3
zi

m3
zi

Qt q1 (1 0.5) q3 256 (1 0.5) 128

320
4. Procentul de apa din fluidul refulat va fi egal cu:

Qa
64

100 16.7%
q2 384
;

5. Ratia de apa din fluidul refulat va fi

m3
zi ;

[Type the document title]

Ra

3
mapa
Qa
64

100 0.2 3
Qt 320
mtitei ;

6. Ratia gaze lichid din linia de refulare va fi:

RGL

RGT (1 i ) q3 54 (1 0.5) 128

m3 N

9 3
q2
384
m ;

7. Ratia gaze titei din linia de refulare va fi:

RGT

RGT (1 i ) q3 54 (1 0.5) 128

m3 N

10.8 3
Qt
320
m ;

8. Presiunea din spatial inelar la nivelul pompei.


Avand in vedere ca in spatiul inelar avem o curgere bifazica pentru calcularea presiuni la nivelul
pompei se utilizeaza teoria de ascensiune aplicand HB rezulta la nivelul pompei o presiune
p2=192bar.
9. Valoarea parametrului H va fie gala cu

p2 p3 192 120

0.256
p1 p2 473 192
;

Corespunzator lui H=0.256 se determina din figura 3.1 valoarea lui M pentru un raport

Aj

At ,caruia sa ii corespunda randamentul maxim se observa din figura 3.2 ca se obtine un


randament de ; 25% pentru valorile R=0.262 respectiv R=0.210, curbele C si D ceea ce
corespunde lui M=1.
Se repeta calculele pentru valoarea M=1.

Figura 3.1. Curbele Hf(M) i f(M) pentru diferite valori ale lui R
10

[Type the document title]


10. Debitul de fluid motor

q1

q3 128
m3

128
M
1
zi .

11. Presiunea exercitata de coloana de fluid motor la nivelul pompei va fie gala cu:

p1 ps t g H fix
p fr .te 475bar

12. Debitul de fluid refulat.

m3
q2 q1 q3 128 128 256
zi
3
m
Qa i q3 0.5 128

64
zi
Qt q1 (1 0.5) q3 128 (1 0.5) 128

192

m3
zi ;

13. Ratia de apa din fluidul refulat va fi


3
mapa
Qa 64
Ra

100 0.333 3
Qt 192
mtitei ;

14. Ratia gaze lichid din linia de refulare va fi:

RGT (1 i ) q3 54 (1 0.5) 128

m3 N
RGL

13.5 3
q2
256
m ;
15. Ratia gaze titei din linia de refulare va fi:

RGT

RGT (1 i ) q3 54 (1 0.5) 128

m3 N

18 3
Qt
192
m ;

16. Aplicand din nou HB pentru noile conditii rezulta pentru presiune la niveului pompei
p2=187bar.
17. Valoarea parametrului H va fie gala cu

p2 p3 187 120

0.232
p1 p2 475 187
;

18. Corespunzator lui H=0.232 se determina din figura 3.2 ca se obtin un randament maxim
pentru valorile de R=0.262 curba D si corespunzator lui M=1.1
Se repeta calculele pentru M=1.1
19. Debitul de fluid motor

q1

q3 128
m3

116.4
M 1.1
zi .

20. Presiunea exercitata de coloana de fluid motor la nivelul pompei va fie gala cu:

p1 ps t g H fix
p fr .te 475bar

11

[Type the document title]


Se observa ca schimbarea valorii de la M=1 la M=1.1 nu va conduce la schimbari majore in
calculul lui p2 ne vom opri cu calculele la aceste valori.

Nr.c
rt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aria Aj
in2
0,00371
0,0046
0,00579
0,00724
0,00905
0,01131
0,01414
0,01767
0,02209
0,02761
0,03451
0,04314
0,05393
0,06741
0,08426
0,10533
0,13166
0,16458
0,20572
0,25715

Parametrii constructivi ai pompelor cu jet


Diametrul
Nr.
Aria Aj
in
crt.
in2
0,06869
1
0,00905
0,07680
2
0,01131
0,08587
3
0,01414
0,09600
4
0,01767
0,10733
5
0,02209
0,12000
6
0,02761
0,13416
7
0,03451
0,15000
8
0,04314
0,16771
9
0,05393
0,18750
10
0,06741
0,20963
11
0,08426
0,23438
12
0,10533
0,26204
13
0,13166
0,29297
14
0,16458
0,32755
15
0,20572
0,36621
16
0,25715
0,40944
17
0,32144
0,45776
18
0,40180
0,51180
19
0,50225
0,5720
20
0,62782
21
0,78477
22
0,98096
23
1,22620
24
1,53275
12

Diametrul
in
0,10733
0,12000
0,13416
0,15000
0,16771
0,18750
0,20963
0,23438
0,26204
0,29297
0,32755
0,36621
0,40944
0,45776
0,51180
0,57220
0,64974
0,71526
0,79968
0,89407
0,99960
0,11759
1,24950
1,39698

[Type the document title]

21. Aria duzei conform relatiei:

Aj

q1

2 p1 p3
t (1 K j )

116.4
2 475 120 10

820 (1 0.15)

4.9 106 m2 0.00761in2

Se observa din tabelul 3.1 ca aceasta valoare este cuprinsa intre valorile lui Aj
pentru duzele 4 si 5, pastrand presiunile si alegand duza mai mare nr 5.
Aj=0.00905in2 debitul de fluid motor va fi:

2 p1 p3 0.00905 2 475 120


10
5
m3

86400

138

t (1 K j )
1550
820 (1 0.15)
zi

q1 A j

22. Puterea la suprafata va fie gala cu :

q1 ps
138.4 280 10
5

59.8CP 44.01kW
86400 75
86400 75
;

23. Verificarea la cavitatie:

Mc

p3
1 R
1 K j
R
I c ( p1 p3 ) p3

1 0.210
120 105
1 0.15
1.8
0.210
[1.35 (475 120) 120] 10
5

Deoarece valoarea lui M c>M nu apare fenomenul de cavitatie si se poate folosi duza nr 5 cu
tubul de amestec nr 8
Daca se utilizeaza duza nr 4:

A j 0.0724in 2
m3
zi
P 47.84CP 35.2kW
M c 1.8
;

q1 110.7

Deoarece Mc > M nu are loc fenomenul de cavitatie poate fi folosita si duza nr 4


Daca s-ar alege duza nr 5 cu Aj=0.00905in2 conform relatie

q3

R
Aj

2 p2 p3

1 K j

Corespunzator lui

2.12
;

R 2.12 => H=0.265 si M=0.48


13

[Type the document title]

Din relatia

p1

1
p2 1 H p3 439.8 440bar
H
=> pentru presiune de la suprafata

ps p1 p fr .te t g H fix 244.5bar

14