Sunteți pe pagina 1din 10

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A

ENERGIEI TERMICE

CONSTANTA, str Badea Cran nr 14 A


Tel/Fax: +40241 616937. +40341 461234

ISO 9001

Reabilitarea retelelor termice secundare prin


inlocuire cu conducte preizolate si instalarea sistemului de supraveghere a avarilor la conducte si preluare date
In scopul dezvoltarii durabile in domeniul alimentarii cu energie termica a localitatii
sunt necesare solutii tehnice performante capabile sa asigure comunitatii locale , pe de o
parte, conditii normale de viata si de munca si satisfacerea nevoilor sociale ale acesteia
in conditii de rentabilitate economica si eficienta energetica si pe de alta parte,care sa
asigure pastrarea calitatii aerului pentru protectia sanatatii, protectia solului si a subsolului, fara a afecta echilibrul ecosferei precum si accesul generatiilor urmatoare la resursele energetice primare.
Avand in vedere H.G.R. 882 / 03.06.2004 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distributie centralizate si in acord cu politica Uniunii Europene in materie de energie,
s-au stabilit masuri prioritare aplicabile imediat si pe termen mediu si lung, astfel incat
sa se respecte Indicatorii de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie
termica .
Eficienta energetica se realizeaza, printre altele, prin reducerea pierderilor de energie termica pe retelele de distributie de agent termic secundar pentru incalzire si apa calda de consum prin transmisie catre mediul ambiant, datorita imbunatatirii izolatiei conductelor si reducerea pierderilor de agent termic prin sparturile din conductele de distributie, depistarea si localizarea avariilor din reteaua de distributie precum si transmisia
datelor la dispeceratul central.
Conductele din otel, preizolate ,asigura o solutie tehnica moderna , viabila, economica
si nepoluanta pentru transportul economic si in siguranta a energiei termice ; sistemul de
supraveghere centralizata Brandes al conductelor preizolate asigura detectarea defectelor in faza incipienta, oferind posibilitatea programarii optimale a masurilor necesare
de remediere , ceea ce conduce la diminuarea pierderilor de energie termica.
Odata cu inlocuirea acestor conducte se realizeaza si optimizarea retelelor termice de
distributie ca diametre, lungimi si trasee ca urmare a modificarii debitelor de agent termic fata de situatia avuta in vedere in momentul realizarii sistemului initial.
Conductele din otel preizolate sunt conducte din otel ( negre sau zincate) izolate cu o
spuma poliuretanica rigida protejate la exterior cu manta din polietilena de inalta densitate,tratata la interior cu efectCorona, in sistem legat, pentru montaj ingropat direct in
pamint (standard SR EN 253/2004) ; izolatia termica are inglobate firele sistemului de
semnalizare si urmarire a avariilor.Fitingurile pentru imbinarea conductelor ,de aseme1

nea,sunt preizolate, prevazute cu fire de semnalizare .Capetele conductelor si fitingurilor


sunt libere, neizolate pentru a fi posibila sudarea acestora .
Reabilitarea reelelor termice secundare const n:
nlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate prevzute cu fir de
semnalizare ( sistem Brandes )
Conductele i reperele preizolate se monteaza n subteran, n canalul termic existent
sau direct n pamnt, pe pat de nisip.
Circuitul secundar de furnizare energie termic este format din: conductele tur / retur
agent termic secundar pentru ncalzire, conductele de ap cald de consum i recirculare;
instalarea echipamentelor necesare pentru supravegherea si monitorizarea
avariilor din reteaua de distributie, depistarea si localizarea avariilor, precum si
transmisia datelor la dispeceratul central.
Sistemul se compune din sistemul centralizat de supraveghere si monitorizare avarii
bazat pe senzorul original din NiCr8020 inglobat in izolatia termica a conductelor,
unitati centrale, unitati locale de supraveghere individuala cu canale de masura cu
interfata FSK , computer PC, printer/plotter, program de operare, cablu multifilar
ecranat;
inlocuirea echipamentelor de masura a energiei termice pentru incalzire si apa
calda de consum la bransamentele consumatorilor cu contoare noi.
transferul datelor de la contoarele de energie termica ale consumatorilor cu
interfata M-BUS spre echipamentele de achizitie date EAD / si transferul datelor
de la unitatile locale la unitatile centrale prin cablu TM2YEAbY 11*2*0,8 mmp;
echilibrare hidraulica la nivel de scar de bloc, cu robineti de echilibrare si
regulatoare de presiune diferentiala .
Limitele retelei de distributie supusa reabilitarii sunt:
- distribuitoare/colectoare existente in punctele termice inclusiv armaturile de
inchidere /izolare inclusiv iesirile din incinta PT
- intrari la consumatori pana la cofretele de contorizare.
Pentru supravegherea tevilor sunt cuprinse in spuma mantalei din masa plastica a tevii
cate o artera senzoriala din materialul NiCr 8020, izolata PTFE si perforata si o artera de
intoarcere (cupru izolat etans la apa). De la ambele artere, pe santier, este fabricata o bucla senzoriala (bucla de masura) la care la fiecare mufa de legatura ,sunt legate artera
senzoriala cu artera senzoriala si artera de intoarcere cu artera de intoarcere .La capatul
tevii , ambele artere sunt legate una cu cealalta .Conductele ramificatii sunt cuprinse cu
buclele senzorilor si astfel sunt si ele supravegheate central. Sistemul Brandes reuneste
trei functiuni distincte:
- supravegherea retelei de conducte
- localizarea defectului
- evaluarea defectului de umiditate
Indata ce apare umiditatea intre artera senzitiva si teava , acolo se micsoreaza rezistenta izolatiei . Precizarea starii de umiditate a materialului izolatiei termice are loc prin
masurarea rezistentei izolatiei.
2

Marimea acestei rezistente este o masura a intensitatii umiditatii.Daca rezistenta izolatiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii termice uscate rezistenta Rf este foarte ridicata si deci tensiunea pe R1este foarte scazuta.Daca patrunde umiditatea in izolatia termica , se reduce rezistenta R f iar tensiunea pe
rezistenta R1 creste .Imediat ce tensiunea prestabilita ( definita de marimea tensiunii R 1)
este depasita , se produce semnalarea .Pentru masurarea continuitatii se aplica o tensiune
asupra unei rezistente intre inceputul si sfirsitul circuitului sensibil.
Sursa de tensiune permite trecerea prin circuitul sensibil a unui curent, care provoaca pe
rezistenta Rf o cadere de tensiune. Tensiunea poate fi masurata cu aparatul de masura.
Daca circuitul este intrerupt atunci nu trece nici un curent deci peste rezistenta R 1 nu va
fi masurata nici o cadere de tensiune.

Marimea tensiunii masurate este direct proportionala cu lungimea conductorului sensibil intre inceputul circuitului si locul defectului:
U1
R
x%
l
1

U ges Rges 100% L

Unde :
U1 = tensiunea partiala intre capatul arterei senzitive si defectiune
Uges = tensiunea totala de localizare
R1= rezistenta partiala a arterei senzitive pana la defectiune
Rges = rezistenta arterei senzitive
x % = rezultatul localizarii in procente
l = departarea defectiunii (masurata la artera senzitiva)
L = lungimea totala a tevii .
Indicarea diferentiata a rezistentei de izolatie face posibila o sesizare timpurie a unui
defect si mai ales o urmarire simpla a evolutiei acestuia.
3

Pentru controlul calitatii izolatiei termice , in ceea ce priveste umiditatea , se utilizeaza , inca din faza de montaj, aparatul de testare BS-MH3 care indica pe display, in 15
trepte ,asa numitele trepte MH in functie de rezistenta izolatiei si intensitatea umiditatii.

Astfel,inca de la montaj, se verifica si se controleaza calitatea izolatiei termice,precum


si legarea corecta a circuitului sensibil, continuitatea circuitelor,lipsa contactului circuitului cu conducta,lungimea aproximativa a circuitului sensibil si se pot remedia inca din
faza de montaj,deficientele de executie constatate.
Pentru functionare normala se aprinde LED-ul verde; daca suplimentar se aprinde si
LED-ul rosu inseamna ca semnalarile anterioare au incetat dar cauzele care le-au generat
nu au fost inca inlaturate. Imediat ce Unitatea Centrala detecteaza un nou defect pe unul
din circuitele de supraveghere se initiaza un semnal si se aprinde cu intermitenta lampa
rosie.
Sistemul central de siguranta si supraveghere a retelelor de conducte BS-1serveste
pentru supravegherea automata si evaluarea defectelor,stabilirea momentelor optime de
efectuare a interventiei,obtinerea prin intermediul buclelor de masurare , cu ajutorul tehnicilor SDT(Transfer Date de la Senzori) a oricaror date, din orice punct al retelei,prin
supravegherea permanenta a patrunderii umezelii in izolatia termica localizarea complet automata a defectelor , chiar in faze incipiente semnalarea modificarilor de stare in
punctele de adincime ( camine), sau ale unor contacte.
Unitatile Centrale si Unitatile de Linie prevazute sa transfere date sunt amplasate in
puncte termice, in spatii protejate de umiditate si vandalism.Transferul de date se va realiza prin cablu de insotire multifilar protejat si ecranat cu minim 11 perechi (
11x2x0,8mm2 ) tip TM2YEAbY.
Unitatea centrala dispecer are rol de concentrare a datelor si evenimentelor (avarii de
umiditate, accidente cauzate de factori externi, efractie, vandalism) pe suport de memorie non - volatila (cu 3000 de adrese de memorie si functionare autarhica, independenta
de existenta unui computer PC). Permite optional analiza si interpretarea centralizata a
4

datelor pe un PC Pentium echipat cu un software performant, special dezvoltat si dedicat acestui scop.
Unitatea Centrala dispecer, impreuna cu PC Pentium echipat cu software - ul aferent
dotat cu imprimanta constitue viitorul Dispecer capabil sa supravegheze pana la 200 Km
retele de conducte si pana la 30.000 contori de caldura cu interfata de tip M Bus si regulatoare montate in punctele termice.
Mai jos este prezentata structura generala a Sistemului de Supraveghere/Monitorizare .

Transferul datelor intre Unitatile Centrale din PT-uri si Unitatea Centrala (Dispecerul
Central) se realizeaza prin intermediul unui sistem de comunicatie la distanta (FSK, fibre optice, GSM, radio, cablu telefonic etc) prevazandu-se cu interfete de comunicatie
pentru conectarea cu Unitatile Centrale specifice pentru suportul de transmisie existent.
Programul de vizualizare grafica este un program CAD dezvoltat special pentru
proiectare, exploatare si intretinere planurilor buclelor de supraveghere avand la baza
principiul european.
Orice defect de umiditate care depaseste pragul de alarmare de 5 MOhm/Km va fi automat memorat, consemnat si urmarit printr-un protocol de avarie editat la fiecare 24 de
ore.
Avantajele sistemului sunt :
- depistarea si localizarea avariilor in timpul cel mai scurt;
- reducerea la maxim a pierderilor de energie termica si apa;
- reducerea consumului de energie electrica;
- scaderea cheltuielilor de exploatare.

10