Sunteți pe pagina 1din 50

BENEFICIAR:

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

CRESTEREA ACCESIBILITATII CATRE PARTEA DE NORD A POLULUI DE CRESTERE, IN SPECIAL CATRE SPITALUL JUDETEAN DIN MUNICIP1UL PLOIEST1, PRIN REALIZAREA PASAJULUI PESTE DN 18, IN CONTINUARE DJ 102

VOL. X. LUCRARI PASAJ SI DRUMURI X.c.2. Liste cantitati lucrari pasaj

Contract nr. 130431434512010 Faza de proiectare: P.Th.+C.S.+D.E. Anui 2011

CJPH VOLUMUL 45

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritard 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor — poli urbani de crestere"

Domeniul de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana"

Sub-domeniul: Poli de crestere

Solicitant: Judetul Prahova

Proiectul: „Cresterea accesibilitatii catre partea de nord a polului de crestere, in special catre Spitalul Judetean Prahova, prin realizarea pasajului rutier in continuarea DJ 102 peste DN1B"

irl irA,N

Jr)J

A\

larlfta

A

JJ- 11

INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU TRANSPORTURI AUTO, NAVALE SI AERIENE

&dill Mice GiESCU Pit 38, 010867 Bucuresti, Selo 1; CU: 1583816; J40/1747/1991 Telefai: +40-21- 318 2000; Fax: +4421- 312 14 16; CeftraIa: +40-21- 318 19 77 Errol arice@iptana.ro

; littp://wwooptana.m

FORMULAR Fl

OBIECTIV Lista de Devize

-

01

-

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

PROIECTANT

Nr. INr.cap./subcap. Denumirea capitolelor de cheltuieli Crt.Ideviz general

Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA

Din care C+M

 

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

01

 

1

2

3

 • 4 5

6

1

I

1.2

Amenajarea terenului

2

I

1.3

lAmenajari pentru protectia mediului si aducerea Ila starea initiala

 

31

2

IRealizarea utilitatilor necesare obiectivului

 

1

4

I

3.1

laudii de teren

 

5

 

I

3.3

IRroiectare

61

4

1Investitia de baza

 

1

6.01 Lista de Devize

7

 

I

5.1

lOrganizare de santier

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL VALOARE ( inclusiv TVA) :

:ursul de referinta = 4.2536 lei/euro din data de 09.02.2011

Executant

- 01 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PASAJ PESTE DN1B IN CONT DJ102

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte OBIECT: PASAJ

iNr.

Nr.cap./subcap.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoarea, exclusiv TVA

JCrt.

deviz pe obiect

 

Mii lei

Mii euro

 

0

1

2

3

4

 

I

Lucrari de constructii

 

2

 • 1 Constructii

 
 

AX3288 SUPRASTRUCTURA

 

AX3338 ZIDURI DE SPRIJIN

AX3348 SCARI ACCES SI PASARELA PIETONALA

'

 

3

 • 2 Alte categorii de constructii AX3278 LUCRARI INFRASTRUCTURA

4

II

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

 

TOTAL II

 

5

III

Procurare

6

 • 3 Utilaje si echipamente tehnologice

 

7

 • 4 Utilaje si echipamente de transport

8

 • 5 Dotari

 
 

TOTAL III

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL

( inclusiv TVA )

:

Cursul de referinta = 4.2536 lei/euro din data de 09.02.2011

Executant

Pro).

Obiectivul: 0399 45000000

Obiectul:

0005 45000000

Formularul F3

PASAJ PESTE DN1B IN CONT DJ102 PASAJ

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta AX3278 LUCRARI INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 1120 Preturile sunt exprimate in RON Obs: RON = Leu greu

Nr. Capitol

crt.

de lucr. UM sau

CANTITATEA PU a)Material

MATERIAL

(co1.3x

MANOPERA

(co1.3x

UTILAJ

(co1.3x

TRANSPORT

(co1.3x

TOTAL

(co1.5+

Subcapitol(norma comasata) b)Manopera

co1.4a)

co1.4b)

co1.4c)

co1.4d)

6+7+8)

 

Denumire

c)Utilaj

   

d)Transport ( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Sectiunea financiara

( RON )

 

Sectiunea tehnica

 

0

1 2

3

4

5

6

7

8

9

001

COMASAT

M.C.

16600.000

A. LUCRARI INFRASTRUCTURA - 1. SAPATURA PAMANT PENTRU FUNDATII PILE SI CULEI IN

 

PASAJ SI BRETELE

 

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

001

TSCO4G1

100 MC.

43.510

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU

 

UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

>>> componenta 002

 

001

TSAO7C1

M.C.

544.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU

 

SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.0,0-2M,T.TARE

 

>>> componenta 003

001

TSAO7F1

M.C.

544.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU

 

SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.

ADINC.2,01-4M,T.TARE

 
 

componenta 004

001

TRI1AAO2C3

TONA

1559.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN BULGARI,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-

 

AUTO CATEG.3

 

>>> componenta 005

001

TRAO1A02

TONA

9789.000

TRANSPORTUL RUTTER AL MATERIALELOR,

 

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 2 KM.

>>> componenta 006

 

001

TSDO3D1

100 MC.

54.380

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.3 SAU 4

 

002

COMASAT

MP.

3434.000

2. SPRIJINIREA MALURILOR CU DULAPI

 

METALICI

 

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

002

TSFO7A1

MP.

3434.000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET,ASEZ.ORIZ.LAT. INTRE MAL.>2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,0-0,2M

INTRE DULAPI

AX3278 pag

2

- =

>>> componenta 002

 

002

TRAO2A10

TONA

13.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

 

003

COMASAT

MP.

3434.000

 • 3. COFRAJE LA INFRASTRUCTURI - CULEI SI

PILE

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

003

PC01A1

MP.

3434.000

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 002

003

TRAO2A10

TONA

6.900

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

004

COMASAT

M.C.

160.000

 • 4. BETON DE EGALIZARE C8/10

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

004

CZ0105F1

N.C.

160.000

PREPARARE BETON B150 CU AGREGATE GRELE,

GRANULATIA<31MM,CIMENT M30 PT.BLOCURI FUNDATILINST.CENTR

>>> componenta 002

160.000

 • 004 TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI

PBO1A1

M.C.

NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.

>>> componenta 003

004

TRAO6A10

TONA

400.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

005

COMASAT

N.C.

3333.000

 • 5. BETON ARMAT IN FUNDATII PILE SI CULEI

C20/25

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

005

CZ0108G1

M.C.

3333.000

PREPARARE BETON 8300 AGREG.GRELE <31MM

CIMENT PA35 IN STRUCTURI,IN INSTALATII CENTRALIZATE

>>> componenta 002

 • 005 TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI

PBO9B1

M.C.

3333.000

RADIERE POMPA

>>> componenta 003

005

TRA06A10

TONA

8333.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

006

COMASAT

100 MC.

20.000

AX3278 pag

3

-DESCRIER El >» componenta 001

006

TSDO3C1

100

MC.

20.000

IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM TER.CAT.1 SAU 2

>>> componenta 002

006

TSDO5B1

100 MC.

20.000

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE

STRAT DIN PAM.COEZI

007

COMASAT

KG

120170.000

7. ARMATURI PC 52 IN FUNDATII

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

007

CZ0301K1

KG

53306.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC

52

D=10- 16 MM

>>> componenta 002

007

CZ0301L1

KG

66864.000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC

52

D> 16MM

>>> componenta 003

007

PDO1A1

KG

120170.000

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.

RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 004

007

PDO6B1

BUC.

500.000

INADIREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON CAP LA CAP CU D PESTE 20MM PINA LA 30MM

INCLUS.

>» componenta 005

007

PD1OA1

TONA

36.000

SPOR PT. INDOIREA LA CALD A ARMATUR. CU

D>24MM

>> componenta 006 . 007 TRAO2A10

TONA

128.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

008

COMASAT

MP.

3193.000

8. COFRAJE LA ELEVATII INFRASTRUCTURI

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

008

PCO2A1

MP.

3193.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU

SUPRAFETE PLANE

>>> componenta 002

008

TRAO2A10

TONA

12.900

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

009

COMASAT

MP.

4000.000

9. SCHELE

AX327B pag

4

-

DESCRIER EL

>>> componenta 001

009

CB47A1

MP.

4000.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M

>> componenta 002

009

AUT1300

MII

ORE.

1600.000

ORA PR.SCH.MET.TUB.EXIST.S=640 MP

>>> componenta 003

009

MDTC5506200

BUC.

6.250

TRANSPORT UTILAJ 200 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP

G=11-13,5T

010

COMASAT

M.C.

1715.000

 • 10. BETON IN ELEVATII PILE SI CULEI C25/

30

 • - DESCRIER E:

>>> componenta 001

010

CZ0109E1

M.C.

1715.000

PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <16MM CIMENT P45 IN STRUCTURI,IN INST. CENTRALIZATE

>>> componenta 002

1715.000

 • 010 TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN

PB10B1

M.C.

ETC CU POMPA

>> componenta 003

010 TRAO6A10

TONA

4288.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

011

COMASAT

KG

277361.000

 • 11. ARMATURI PC52 IN ELEVATII CULEI SI

PILE

 • - DESCRIER E:

>>> componenta 001

 • 011 CZ0302E1 KG 104253.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-

>>> componenta 002

 • 011 CZ0302F1 KG 173108.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONSTR OBIS IN ATEL CENTR PC

 • 52 D>16MM

>>> componenta 003

 • 011 MONT.ARMATURI PT,BETON ARMAT IN FUND.

KG

PDO1A1

277361.000

RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 004

 • 011 INADIREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON CAP LA CAP CU D PINA LA 20MM INCLUSIV

BUC.

PDO6A1

40.000

>>> componenta 005

011

PDO6B1

BUC.

70.000

INADIREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON CAP LA CAP CU D PESTE 20MM PINA LA 30MM INCLUS.

AX3278 pag

5

>>> componenta 006

 

011

PD10A1

TONA

200.000

SPOR PT. INDOIREA LA CALD A ARMATUR. CU

D>24MM

>> componenta 007

 

011

TRAO2A10

TONA

306.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

012

COMASAT

MP.

483.000

 • 12. HIDROIZOLATIE PE SPATELE CULEELOR

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

012

PF05A1

MP.

483.000

HIDROIZOLATII LA LUCRARI DE ARTA DIN BITUM FILERIZAT APLICATA LA RECE IN DOUA STRATURI

>>> componenta 002

012

PF04A1

MP.

483.000

STRAT AMORSAJ APLICAT CU FERIA DIN BITUM TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

>>> componenta 003

012

TRAO2A10

TONA

1.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

013

COMASAT

M.C.

211.000

13.

DREN DIN PIATRA BRUTA

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

013

PEO1C1

M.C.

211.000

ZIDARIE USCATA IN DRENURI LA CULEI SI

ZID. SPIJ. DIN PIATRA BRUTA ROCA SEDIMENTARA

 

>>> componenta 002

013

ACA11D2

M

16.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 125

>>> componenta 003

013

TRAO2A10

TONA

0.030

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

014

COMASAT

BUC.

128.000

14.

APARATE DE REAZEM

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

014

7375348

BUC.

88.000

APARAT DE REAZEM TIP LRB; H=280MM

>>> componenta 002

014

7375349

BUC.

40.000

APARAT DE REAZEM TIP HDH;H=154MM

AX3276 pag

6

015

COMASAT

TONA

6.300

OPRITORI ANTISEISMICI

 

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

015

PHO1C1

TONA

6.300

PIESE METAL. CONF. UZINA ASAMB. IZOLATE

PT. TABL,SUD. OL44-4K I.P.C.S.D.A. DESCHID. 11-22M

 

>>> componenta 002

 

015

PK50E1

M

32.000

SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET ASEZARE CAP LA CAP AVIND GROSIMEA DE 10-

25 MM

>>> componenta 003

 

015

TRAO2A10

TONA

6.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

 

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALS MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care:

Valoare aferenta utilaje termice Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

-Transport auto

-Transport CF

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CAS:

-SOMAJ:

-CONTRIBUTIE C.M.

-F.A.S

-F.A.M.B.P

-F.G.P.C.S

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

/

 

FORMULAR C6

 

Lista consumurilor de resurse materiale

 

Lucrarea: PASAJ PESTE DN1B IN CONT DJ102

Deviz: AX3278 LUCRARI INFRASTRUCTURA

 

Nr.

Denumirea resursei materiale

U.M.

Consumuri

Pret unitar

Valoare

Furnizor

Greutate

Crt.

cuprinse

(exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

(tone)

in oferta

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6

7

1

 • 2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM

KG

159401.12

159.401

2

 • 2000597 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=18MM

KG

242706.04

242.706

3

 • 2100036 CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 38B

KG

723730.00

723.730

4

 • 2100397 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M

KG

40960.00

40.960

30

VRAC S 1500

5

 • 2100414 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 KG

*********

1239.876

VRAC S 1500

 

6

 • 2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-

M.C.

1657.23

2651.568

15

MM

7

 • 2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15- M.C.

1332.09

2131.338

30

MM

8

 • 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM

M. C.

2368.41

3197.359

9

 • 2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI

M.C.

1324.62

1788.233

LACURI 3,0-7,0 MM

 
 • 10 2201361 PIATRA BRUTA SORTATA ROCI

KG

416092.00

416.092

 

SEDIMENTATE <50 KG/BUC.

 • 11 2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI KG

149.73

0.165

 

DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75

 

S7064

 • 12 2600361 SUSPENSIE BITUM FILERIZAT SUBIF S KG

483.00

0.531

 

558

 • 13 2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE

M.C.

11.50

9.196

 

COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342

 
 • 14 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE M.C.

7.81

4.685

 

S.1040

 • 15 2903969 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA M.C.

3.34

1.669

 

CLASA D GR=18MM L=6,00M S 942

 
 • 16 2908737 GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

M.C.

4.15

2.075

 • 17 2914229 SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1,8-4M LT=6

M.C.

0.05

0.044

 

ST8689

 • 18 2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,50M S 8689

M.C.

5.24

4.194

 • 19 2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI

M.C.

3.20

2.560

 

LUNGIME=1,8- 5M CLASA A

 
 • 20 2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII M.C.

0.48

0.480

 

1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986

 • 21 2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM

MP.

191.58

4.406

 

PENTRU PERETI

 
 • 22 2928347 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM MP. PEMTRU PERETI

206.04

5.151

 • 23 3803116 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S KG

3975.31

3.975

 

889

 • 24 3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S KG

226.70

0.227

 

889

 • 25 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 70

KG

12.00

0.014

 

OL34 S 2111

 
 • 26 5886954 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 3 X 80 OL34 S 2111

KG

48.93

0.057

 • 27 5887001 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 4 X100 OL34 S 2111

KG

78.30

0.091

 • 28 5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS

KG

45.44

0.055

 • 29 5901259 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 2X350 INVELIS SUPERTIT

KG

799.48

0.959

 • 30 6001678 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI BUC. 23X30 GR 40 S1581

4.00

0.000

 • 31 6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76

KG

0.14

0.000

 • 32 6200303 HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931

KG

36580.00

36.580

DEVIZ: AX3278 LUCRARI INFRASTRUCTURA

pag.

2

Nr.

Denumirea resursei materiale

 

U.M. Consumuri

Pret unitar

Valoare

Furnizor

Greutate

Crt.

cuprinse

(exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

(tone)

in oferta

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6

7

 • 33 6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R

L

0.36

0.000

 

75

NORMAIA S 176

 • 34 6200690 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP B STAS

L

342.93

0.343

 

44

 • 35 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR

 

KWH.

174.72

0.002

 

PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ

 • 36 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C.

 

1062.16

1062.159

 

BETOANE DELA RETEA

 • 37 6310055 ECLISE DIN OTEL LAMINAT PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII

 

KG

1140.10

1.140

 • 38 6310108 DULAP METALIC PENTRU SPRIJINIREA SAPATURII 5OX200X3000MM

BUC.

19.92

0.940

 • 39 6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM

KG

440.10

0.511

 • 40 6502464 TABLIER INIMA PLINA CALE SUS DREPT ALIN L= 11-22 OL44-4K

KG

6300.00

6.300

 • 41 6700470 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 125X 6 M STAS 6675/2

 

16.80

0.056

 • 42 6712617 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 125 TIP G

 

BUC.

D.32

0.000

 

S7175

 • 43 6713506 MUFA PVC TIP G DN 125 NII 2167

 

BUC.

1.78

0.001

 • 44 6713843 FITING PVC IMBINARE LIPIRE SORTIMENT REDUCTII TIP M D=125- 110 MM

BUC.

0.32

0.000

 • 45 6714914 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 125 STAS 7174

BUC.

0.32

0.001

 • 46 7315789 DECOFROL

 

KG

994.05

1.093

 • 47 7317232 DICLORETAN CS. 17/73

 

KG

0.36

0.000

 • 48 7375348 APARAT DE REAZEM TIP LAB; H=280MM

BUC.

88.00

3.080

 • 49 7375349 APARAT DE REAZEM TIP HDH;H=154MM

BUC.

40.00

1.000

 • 50 Diferenta pret materiale (cota aprovizionare si spor material la deviz)

 
 

TOTAL

RON

+4**** **

 

EURO

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

   
 

Ofertant

oi

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru

Lucrarea: PASAJ PESTE DN1B IN CONT DJ102

Deviz: AX3278 LUCRARI INFRASTRUCTURA

Nr.

Denumirea meseriei

Tarif mediu

Crt.

Consumuri (om-ore) cu manopera directa

RON/ora

Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)

0

1

2

3

4

 • 1 10111 ASFALTATOR CAT.1

18.349

 • 2 10211 BETONIST CAT.1

811.173

 • 3 10221 BETONIST CAT.2

524.558

 • 4 10231 BETONIST CAT.3

620.893

 • 5 10241 BETONIST CAT.4

252.350

 • 6 10251 BETONIST CAT.5

368.493

 • 7 10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1

4225.838

 • 8 10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2

5356.747

 • 9 10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3

2198.350

 • 10 10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4

527.163

 • 11 11111 FIERAR BETON CAT.1

9398.512

 • 12 11121 FIERAR BETON CAT.2

5020.710

 • 13 11131 FIERAR BETON CAT.3

4348.989

 • 14 12011 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.1

1.920

 • 15 12021 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.2

0.800

 • 16 12031 INSTALATOR ALIMENTARE APA CAT.3

1.600

 • 17 12041 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.4

0.800

 • 18 12211 IZOLATOR HIDROFUG CAT.1

18.827

 • 19 12221 IZOLATOR HIDROFUG CAT.2

9.655

 • 20 12611 MOZAICAR CAT.1

151.998

 • 21 12621 MOZAICAR CAT.2

151.998

 • 22 12911 PIETRAR CAT.1

527.500

 • 23 19621 SAPATOR CAT.2

3416.320

 • 24 19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ CAT.2

730.631

 • 25

19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3

11.678

 • 26 22731 SUDOR ELECTRIC CAT.3

367.370

 • 27 22741 SUDOR ELECTRIC CAT.4

317.258

 • 28 22751 SUDOR ELECTRIC CAT.5

6.566

 • 29 22761 SUDOR ELECTRIC CAT.6

19.200

 • 30 319731 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.3

701.550

 • 31 319731 Manopera manipulare

1061.979

 

TOTAL

41169.778

RON

 

EURO

Procent

100%

5

Ofertant

FORMULAR C8 Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii

Lucrarea: PASAJ PESTE DN1B IN CONT DJ102

Deviz: AX3278 LUCRARI INFRASTRUCTURA

Nr.

Denumirea utilajului de constructii

Consumuri

Tarif orar

Valoare (exclusiv TVA)

(2

3)

Crt.

ore de functionare

RON/

ora functionare

RON x

0

1

 • 2 3

 

4

 • 1 ORA PR.SCH.MET.TUB.EXIST.S=640 MP

1300

1600.000

 • 2 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 mC/H

3336

348.700

 • 3 EXCAVATOR PE SENILE CU 0 CUPA CU MOTOR TERMIC 0,71-1,25MC

3502

66.570

 • 4 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP

3553

72.912

 • 5 BULDOZER PE SENILE 81-180CP

3554

41.140

 • 6 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA

3710

223.944

 

21-40MC/ORA

 • 7 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC

3720

2546.132

 

2,9-4CP

 • 8 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP

4021

188.600

 

150-200KGF

 • 9 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10

4201

416.041

4203

 • 10 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM

471.514

 • 11 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW

4205

1442.277

 • 12 MOTOPOMPA 6- 8CP

4701

 

0.016

 • 13 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF

6609

221.889

7905

 • 14 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE- MII LEI

 • 15 Utilaj manipulare

 

TOTAL

7639.736

RON

 

EURO

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile

Lucrarea: PASAJ PESTE DN1B IN CONT DJ102

Deviz: AX3278 LUCRARI INFRASTRUCTURA

FORMULAR C9

Nr.

Tip de transport

Elemente rezultate din analiza lucrarilorl Tarif unitar

Valoare(exclusiv TVA)

Crt.

ce urmeaza a fi executate

I

RON/

RON

 

tona

 

tone

km.

ore de

transportate

parcursi

functionare

0

1

2

3

4

5

6

 • 1. Transport auto (total) din care,pe categorii

25783.385

 
 • 1.001 TRAO1A02 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 2 KM.

9789.000

 • 1.002 TRAO2A10 TRANSPORTUL RUTIER AL

475.130

MATERIALELOR,SEMIFABR1CATELOR

CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

 • 1.003 TRAO6A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.

13021.000

=10KM

 • 1.004 Cheltuieli de transport auto

2498.255

 • 2. Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii

2498.255

 

2.1 Transport CF (fraht)

2498.255

 • 3. Alte transporturi (total)

 

TOTAL

28281.640

RON

 

EURO

 

Ofertant

 
 

AX3288 pag

1

 

Formularul F3

 

Obiectivul: 0399 45000000

PASAJ PESTE DN1B IN CONT DJ102

Obiectul:

0005 45000000

PASAJ

 

Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta AX3288 SUPRASTRUCTURA

 

Categoria de lucrari: 1120 Preturile sunt exprimate in RON Obs: RON = Leu greu

 

Nr. Capitol de lucr.

sau

UM

CANTITATEA PU MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TRANSPORT

TOTAL

crt.

 

a)Material

(co1.3x

(co1.3x

(co1.3x

(co1.3x

(co1.5+

 

Subcapitol(norma comasata) b)Manopera

 

co1.4a)

co1.4b)

co1.4c)

co1.4d)

6+7+8)

Denumire

c)Utilaj

 
   

d)Transport ( RON /UM)

( RON )

( RON )

( RON )

( RON )

Sectiunea financiara

( RON )

 

Sectiunea tehnica

 

0

1 2

3

4

5

6

7

8

9

001

COMASAT

MP.

31400.000

B. SUPRASTRUCTURA - 1. COFRAJE LA

 

SUPRASTRUCTURA

 

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

001

CB24A1

MP.

14000.000

COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI ANEXELOR CU PAN SI ELEM MET DE INVENTAR

 
 

OVOIDE

>>> componenta 002

 

001

AUT1308

ORA

950000.000

ORA PR.COFR.MET.USOR CUP PT.PERETI 14- 30CM LEI/MP 3SCHIMB

 

>>> componenta 003

 

001

AUT1308

ORA

950000.000

ORA PR.COFR.MET.USOR CUP PT.PERETI 14-

 

30CM LEI/MP 3SCHIMB

 

>>> componenta 004

001

AUT1308

ORA

900000.000

ORA PR.COFR.MET.USOR CUP PT.PERETI 14- 30CM LEI/MP 3SCHIMB

 

>>> componenta 005

 

001

PCO5A1

MP.

17400.000

COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MONOLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA

 

PODURI DIN ELEM.PR

 

>>> componenta 006

001

AUT1324

ORA

950000.000

ORA PR ESAFODAJ E75 TIP B 1,5X1,5M PT

 

CONS SI INS 3SCH LEIMP

 

>>> componenta 007

001

AUT1324

ORA

950000.000

ORA PR ESAFODAJ E75 TIP B 1,5X1,5M PT CONS SI INS 3SCH LEIMP

 

>>> componenta 008

 

001

AUT1324

ORA

900000.000

ORA PR ESAFODAJ E75 TIP B 1,5X1,5M PT

CONS SI INS 3SCH LEIMP

AX3288 peg

2

>>> componenta 009 .

 

001

CB47A1

MP.

14000.000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,014

>>> componenta 010

 

001

AUT1300

MII ORE.

2800.000

ORA PR.SCH.MET.TUB.EXIST.S=640 MP

>>> componenta 011

 

001

MDTC5506200

BUC.

10.000

TRANSPORT UTILAJ 200 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP

G=11-13,5T

 

>>> componenta 012

001

TRAO2A10

TONA

45.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

 

002

COMASAT

M.C.

6383.000

 • 2. BETON C35/45 IN SUPRASTRUCTURA

-DESCRIER E:

 

>>> componenta 001

002

CZ0110K1

M.C.

6383.000

PREPARARE BETON B500,AGREG.GRELE<31MM, CIMENT P50 PT.ELEMENTE SPECIALE,IN INST.

CENTRALIZATE

 

>>> componenta 002

002

PB13B1

M.C.

6383.000

TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE, CUZINETI PENDULI SI REAZEME SPECIALE ETC CU POMPA

>>> componenta 003

 

002

TRAO6A10

TONA

15958.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

 

003

COMASAT

KG

**********

 • 3. ARMATURA PC52 IN SUPORT

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

 • 003 CZ0302K1 KG 417000.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-16

>>> componenta 002

 • 003 CZ0302L1 KG 999999.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D> 16MM

>>> componenta 003

003

CZ0302L1

KG

71001.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE SANTIER PC 52 D> 16MM

>>> componenta 004

999999.000

 • 003 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC SI PARAPET

PDO2A1

KG

>>> componenta 005

003

PDO2A1

KG

488001.000

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN SUPRASTRUCTURA PODURILOR BOLTITE IN ARC

SI PARAPET

>> componenta 006

003

PDO6A1

BUC.

600.000

INADIREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON CAP LA CAP CU D PINA LA 20MM INCLUSIV

>>> componenta 007

003

PD1OA1

TONA

200.000

SPOR PT. INDOIREA LA CALD A ARMATUR. CU

D>24MM

>>> componenta 008

003

TRAO2A10

TONA

1534.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

004

COMASAT

MP.

9123.000

4.

HIDROIZOLATIE

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

004

PF04A1

MP.

9123.000

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM

TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

>>> componenta 002

004

7330000

MP.

9123.000

HIDROIZOLATIE

>>> componenta 003

004

PF09A1

M

3270.000

UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN.

SAPEI HIDR

>>> componenta 004

004

PF07A1

MP.

9123.000

SAPA DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIILOR LA LUCRARILE DE ARTA DIN 1 STR.ASFALT DE 2CM GROS.

>>> componenta 005

004

TRAO1A10

TONA

457.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

>» componenta 006

004

TRAO6A10

TONA

183.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

>>> componenta 007

004

TRAO2A10

TONA

252.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

005

COMASAT

MP.

8494.000

 • 5. CALE

AX3288 pag

3

49_9 ,c2ceep-

AX3288 pag

4

-DESCRIER E:

 

>>> componenta 001

005

DB17A1

MP.

8494.000

IMBRAC RUGOASA BET ASF CU BIT SI CRIBL EXEC LA CALD CU ASTERN MEC IN GROS DE 3,

0 CM

>>> componenta 002

005

DZ20A1

TONA

612.000

PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE

CRIBLURA CU NISIP BITUMINOS

 

>>> componenta 003

005

DB19A1

MP.

8494.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 4 CM CO ASTERN MANUALA

>>> componenta 004

005

DZ22A1

TONA

816.000

PREPARAREA LA CALD A MIXTURII ASFALTICE

CU NISIP BITUMINOS PENTRU STRATURI DE BAZA

>>> componenta 005

005

PF04A1

MP.

8494.000

STRAT AMORSAJ APLICAT CU PERIA DIN BITUM

TAIAT CU WHITE SPIRIT RAFINAT

>>> componenta 006

005

TRAO1A10

TONA

1428.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

>>> componenta 007

005

TRAO5A15

TONA

22.300

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON. ETC)PE DIST.DE 15

>>> componenta 008

005

XA02

(18) LEI.

1676.960

DIFERENTA PRET MANOPERA LEI

>>> componenta 009

005

XA10FRON LEI.

 

DIFERENTA PRET TRANSPORT CF - RON

>>> componenta 010

005

TRAO2A10

TONA

31.500

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

>>> componenta 011

005

PF09A1

M

3270.000

UMPLUTURA CELOCHIT DE 6-8MM LA MARGIN.

SAPEI HIDR

006

COMASAT

TONA

212.600

6. PARAPET DIRECTIONAL

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

006

6306377

KG

212550.000

PARAPET METALIC DIRECTIONAL

AX3288 pag 5

>>> componenta

002

006

PK31A1

TONA

212.600

PARAPET DIN TEAVA SUB FORMA DE PANOURI

INCL.STILPI CONF.IN INDUSTRIE MONTAT PE POD DIN BETON ARM

>>> componenta 003

006

PK48C1

TONA

212.600

VOPSIREA PIESELOR MET CU UN STRAT DE VOPSEA MINIU SUP V351-3 CU PENSULA DE MINA LA PARAPETE

>>> componenta 004

006

PK49C1

TONA

212.600

VOPSIREA PIESELOR MET CU DOUA STRAT.DE VOPSEA MINIU SUP V102-2A CU PENSULA DE

MINA LA PARAPETE

>>> componenta 005

006

TRAO2A10

TONA

246.700

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

007

COMASAT

M

3270.000

7. BORDURI BETON

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

007

DE10A1

M

3270.000

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM

>>> componenta 002

007

CZ0107G1 M.C. 82.000

PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM

CIMENT P40 ELEM.PREFABR.CU TRAT.TERMIC, IN INST.CENTRALIZA

>>> componenta 003

007

PBO1A1

M.C.

82.000

TURNARE BETON SIMPLU B50 IN COMPLETARI

NIVELARI UMPLUTURI SI BET.PANTA EXEC.IN STRAT DE 5-20CM.

>>> componenta 004

007

TRAO6A10

TONA

205.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

>> componenta

005

007

TRAO2A10

TONA

370.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

008

COMASAT

M

135.500

8. DISPOZITIVE DE ACOPERIRE A ROSTURILOR

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

008

7330001

M

135.500

DISPOZ.SPECIAL PT.ACOPERIRE ROST DILAT.

>>> componenta 002

008

TRAO2A10

TONA

0.140

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

AX3288 pag

6

009

COMASAT

KG

1800.000

9. GURI DE SCURGERE

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

009

PK12A1

KG

1800.000

GURI DE SCURGERE DIN FONTA PENTRU PODURI

>> componenta 002

 

009

CE14A1

M

240.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=

 

15,4CM

>>> componenta 003

 

009

3642287

KG

-513.600

TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650)(1000 OL32-

 

IN CAL.1

>>> componenta 004

 

009

5904770

KG

-16.800

ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30

>>> componenta 005

009

ACA11D1

M

240.000

MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN

EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110

 

>>> componenta 006

009

TRAO2A10

TONA

2.600

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

010

COMASAT

BUC.

48.000

C. LUCRARI RACORDARE - 1. PLACI RACORDARE SI GRINZI REZEMARE

-DESCRIER E:

>>> componenta 001

010

PIOBA1

BUC.

48.000

ELEMENTE PREFABRICATE CONFECT.IN UZINA

DIN BETON ARMAT

 

>>> componenta 002

010

6424181

BUC.

48.336

PLACI DE RACORDARE CU TERASAMENT L=4M PR TIP NB C 5106/78

)» componenta 003

 

010

TRAO4A10

TONA

144.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.10 KM.*

 

>>> componenta 004

010

PIO6B1

BUC.

48.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU MACARAUA PE PNEURI DE 10-14,9 TF

>>> componenta 005

 

010

PEO2C1

M.O.

41.000

UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE SPARG.DIN PIATRA SPARTA DIN ROCI

ERUPTIVE SAU METAMORFIC

>>> componenta 006

010

TSE01C1

100 MP.

1.310

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE

>» componenta 007

010

TSEO3D1

100 MP.

0.770

FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.F.

TARE

>>> componenta 008

010

CZ0109E1

M.C.

8.700

PREPARARE BETON 3400 AGREG.GRELE <16MM CIMENT P45 IN STRUCTURI,IN INST. CENTRALIZATE

>>> componenta 009

 • 010 TURN.BET.ARMAT 8150 IN FUND.TALPI

PBO9A1

M.C.

RADIERE MANUAL

8.700

>>> componenta 010

010

PC01A1

MP.

46.000

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

>>> componenta 011

010

CZ0302A1

KG

232.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-

>>> componenta 012

010

CZ0302E1

KG

418.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-

>>> componenta 013

 • 010 MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.

PDO1A1

KG

650.000

RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

>>> componenta 014

010 TRAO6A10

TONA

22.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

>>> componenta 015

010

TRAO2A10

TONA

0.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 10 KM.

011 COMASAT

MP.

25639.000

D. PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR SI

SUPRASTRUCTURII

- DESCRIER E:

>>> componenta 001

25639.000

 • 011 VOPSITORII PERCLORVINILICE EXECUT MANUAL -MECANIC DIN GRUND AMORSAJ SI 2 STR

CNOBD1

MP.

VOPSEA

>>> componenta 002

011

6104846

KG

-12178.525

VOPSEA ALBA PERCLORVINII.CONSTRUCTII FATADA V.104-400 NTR1702

AX3288 pag

.2.g .4 0246-

AX3288 pag

8

>>> componenta 003

 

011

7373093

KG

12178.525

VOPSEA SPECIALA PT.PROTECTIE BETON

>>> componenta 004

 

011

TRAO2A10

TONA

37.800

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL Din care:

Valoare aferenta utilaje termice Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA -Transport auto -Transport CF -Diferenta transport CF (RON)

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare

-MANIPULARE MANUALA:

-MANIPULARE MECANICA:

-CAS:

-SOMAJ:

-CONTRIBUTIE C.M.

-F.A.S

-F.A.M.B.P

-F.G.P.C.S

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIE\NT CONTRACTANT (OFERTANT)

pag.

1

 

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale

 

Lucrarea: PASAJ PESTE DN1B IN CONT DJ102

Deviz: AX3288 SUPRASTRUCTURA

Nr.

Denumirea resursei materiale

U.M.

Consumuri

Pret unitar

Valoare

Furnizor

Crt.

cuprinse

(exclusiv TVA)

(exclusiv TVA)

in oferta

RON

RON

0

1

2

3

4

5

6