Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. "ANTIERUL NAVAL OROVA" S.A.

Nr. RC J25/150/1991 cod fiscal R1614734


Capital social: 21.643.150 RON
Str. Tufri, nr. 4, Orova, 225200, Mehedini
Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648
E-mail: office@snorsova.ro
marketing@snorsova.ro
Cod IBAN: RO25RNCB3530000000020001 - B.C.R. Orova
Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600 - B.R.D. Orova

CAIET DE SARCINI
INTOCMIT IN VEDEREA VANZARII
DOCULUI PLUTITOR SN 7189

CAP. I. OBIECTUL VANZARII.- Doc plutitor avand destinatia de a andoca nave cu un


deplasament de pana la 800 Tone inclusiv, si pescaj maxim D=4m.
Nava a intrat in proprietatea SNO la data de 01.12.1986 ca mijloc fix in vederea satisfacerii
cerintelor pentru activitati de reparatii nave profil preponderent al santierului in perioada
respectiva.
Docul a fost construit la Santierul Naval Drobeta Turnu Severin si a fost receptionat la data
mentionata ca fiind nava noua, cu utilaje si echipamente noi.
Docul lucreaza in conditii de stationare la cheu sau in larg in apa dulce sau sarata si dispune
de urmatoarele situatii de incarcare:

doc gol, emersiune maxima;

doc gol cu balast, imersiune maxima;

doc cu nava andocata cu deplasament de pana la 800 Tone inclusiv, pozitie de lucru.
1.1Caracteristici principale
Docul este o constructie metalica tip naval cu borduri si dublu borduri, cu pereti frontali si
cu fund si dublu fund.
Are o punte de siguranta la inaltimea H=6m de la LB si o punte principala la H=9m de
asemenea de la LB, precum si o platforma frontala inclinata pentru acces la puntile de siguranta si
principala in pupa si prova, simetrice fata de planul diametral.
1.2.Dimensiuni constructive.
Lungime ponton
Lungimea totala, inclusiv platformele
Latimea docului
Latimea puntii pontonului
Latimea flotorilor laterali
Inaltimea puntii pontonului
Inaltimea puntii de siguranta
Inaltimea puntii principale
Lungimea platformei pupa prova
1.3.Caracteristici
A.Deplasament doc cu balast remanent
Pescajul docului gol cu balast remanent
Bordul liber corespunzator

- 57,2 m;
- 77,2 m;
- 18,2 m;
- 13 m;
- 2,6 m;
- 2 m;
- 6 m;
- 9 m;
- 5 m.
- aprox. 1000 To;
- 0,975 m;
- 8,025 m.

B.Deplasamentul docului gol cu balast remanent si nava andocata


Pescajul docului gol cu balast remanent si nava andocata
Bordul liber corespunzator
C.Pescajul docului cu imersiune maxima pentru andocare
Bordul liber corespunzator

- 1.800 To;
- 1,682 m;
- 7, 318 m.
- 7,5 m;
- 1,5 m.

Mentiuni:
Platformele nu contribuie la cresterea flotabilitatii docului cu cresterea pescajelor;
Marca de bord liber este amplasata la plutirea corespunzatoare pescajului de 7,5 m si a
bordului liber de 1,5 m (pana la puntea principala).
CAP. II.INSTALATII AFERENTE DOCULUI SI DOTARI.
2.1.Sisteme care opereaza la andocare.
Instalatie de balastare si golire;
instalatie de masurare nivel balast in tancuri si masurare pescaje pupa prova
(pneumercator);
inclinometru cu mercur;
inclinometru cu pendul;
flexiometru scos din functiune;
instalatie de andocare;
instalatie de aerisire tancuri.
2.2.Sisteme pentru servicii.
Instalatia de stins incendii si de spalare;
instalatii pentru producerea si distribuirea energiei electrice; forta (380V si 220V), iluminat
normal si de avarie; semnalizari.Alimentarea poate fi de la mal sau de la generatorul
propriu;
instalatia de incalzire;
instalatia de aer comprimat;
instalatia de suflare vane cu abur si aer comprimat;
instalatia de manevra si legare;
instalatia de portavoce;
instalatia de ventilatie incaperi;
instalatia de comunicare interioara prin telefon;
instalatia de alarma.
2.3.Dotari.
D.G. 265 KVA o bucata, cu sistemele aferente: alimentare cu combustibil, racire, ungere;
generator de abur caldarina cu combustibil lichid debit 250 kg/h; p = 5 atm (Va = 800 l),
cu instalatiile aferente: alimentare cu apa si combustibil si instalatia de distributie abur
incalzire, suflare vane, preincalzire D.G., boilere;
compresor de aer debit 15 mc/h, p = 8 atm;
macarale 2To X 3,5/8 m doua bucati, cate una pe fiecare flotor;
acumulatori avarie;
tacheti andocare;
inventar pentru stins incendii;
inventar salvare;
scari, maini curente, balustrazi;
pasarela rabatabila, la nivelul puntii principale;
incaperi de locuit si de serviciu pentru echipaj (6 persoane): cabina sef doc, cabina ajutor sef
doc, doua cabine pentru marinari, cambuza, bucatarie, sala de mese, grupuri sanitare.

CAP. III.CONDITII DE MEDIU.


Functionarea sistemelor care asigura operativitatea docului, precum si activitatile auxiliare
ori existenta la bord a personalului echipajului nu produc efecte asupra mediului.
In aer sunt emanate numai gazele de ardere de la D.G. 265 si caldarina cu combustibil
lichid.Avand in vedere ca ambele utilizeaza drept combustibil motorina, compusii poluanti ai
gazelor sunt in cantitate mica (CO si CO2), dioxidul de sulf (SO2) lipseste.
In luciul de apa in care docul opereaza sunt deversate numai apele care rezulta de la
sistemele de racire (D.G., compresoare), condensare abur, apele uzate de la lavoare si bai, pentru ca
apele fecaloide si cele de la spalator bucatarie sunt colectate in tancuri la bordul docului.
Este de inteles ca:

pe locul de reamplasare ales de cumparator, docul si sistemele sale vor trebui sa functioneze
in aceleasi conditii privind securitatea mediului;

navele care vor fi andocate nu trebuie sa aibe personal la bord sau resturile menajere si apele
uzate trebuie sa fie colectate;

lucrarile de reparatii care se executa pe doc trebuie in prealabil asigurate privind evacuarea
tancurilor (eventual degazare) si resturilor de fabricatie.
CAP. IV.MOTIVATIA VANZARII.
Cu mai mult de 10 ani in urma, consecinta a faptului ca traficul fluvial de marfuri pe Dunare
a scazut, implicit si numarul de nave cu necesar de reparatii s-a redus, prin urmare SNO a procedat
la schimbarea profilului de baza al activitatii, concentrandu-se aproape in exclusivitate pe
constructia de nave noi pentru export, favorizanta fiind si abundenta de comenzi pe piata navelor
constructie noua.
Lucratorii de diferite profesii, specializati in reparatii, au disparut treptat in mod natural ori
s-au reprofilat, astfel ca prestatia pentru lucrarile de reparatii a devenit ocazionala si rezolvabila cu
ajutorul calei de ridicare lansare in curs de modernizare.
In aceste conditii Consiliul de Administratie al SNO a stabilit ca obiectivele de lucru ale
docului au iesit din activitatea santierului, devenind disponibil pentru vanzare.
CAP. V.PRET
Pretul total de vanzare a docului identificat la CAP. I este de 1.050.000 Euro plus T.V.A.
Pretul este Ex Works Santierul Naval Orsova.

CAP. VI.OBLIGATIILE PARTILOR.


6.1.Vanzatorul (SNO) are urmatoarele obligatii:
sa predea docul in stare de functionare pe baza unui proces verbal de predare primire;
garanteaza cumparatorul contra evictiunii, ca docul nu este sechestrat, scos din circuitul
civil, ipotecat sau gajat;
sa nu impieteze in nici un fel exercitiul drepturilor dobandite de cumparator prin actul de
vanzare cumparare.
Sa puna docul la dispozitia cumparatorului, dupa incheierea actului de vanzare cumparare
si indeplinirea de catre cumparator a obligatiilor de plata a pretului mentionat in capitolul
precedent.
6.2.Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
sa achite vanzatorului integral si la termenele contractuale pretul mentionat in capitolul
precedent;
sa plateasca cheltuielile ocazionate de vanzare, inclusiv taxele si impozitele aferente;

sa preia intreaga responsabilitate asupra docului dupa semnarea procesului verbal de


receptie, inclusiv in aspectele de securitate, PSI, functionarea docului, protectia mediului;
sa reglementeze in calitate de proprietar raporturile cu Autoritatea Navala Romana,
Capitania teritoriala careia ii este arondat acvatoriul ocupat de doc, precum si cu furnizorii
de servicii necesare docului de la uscat.

CAP. VII.PREVEDERI FINALE.


7.1.Toate drepturile si indatoririle partilor vor fi inserate in continutul contractului de
vanzare cumparare.
7.2.Obtinerea tuturor avizelor pentru functionarea docului il priveste pe cumparator.
7.3.Transmiterea dreptului de proprietate asupra docului se va face in momentul incheierii
actului de vanzare cumparare a docului.

DIRECTOR GENERAL
Dr.ing. Constantin Badoiu