Sunteți pe pagina 1din 2

Judetul (*) CONSTANTA

Registrul de evidenta
Nr.20 din 15.04.2015

Unitatea administrativ-teritoriala (*)


PRIMARIA COMUNEI ADAMCLISI

LISTA
preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra
ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinta
Ca urmare a inregistrarii ofertei de vanzare depusa de doamna Toma
Pauna in calitate de vanzator, pe baza informatiilor cuprinse in oferta
de vanzare au fost identificati urmatorii preemptori:
1. Coproprietari ai terenului a carui oferta de vanzare a fost
inregistrata
Nume si prenume persoana fizica/Denumire
persoana/persoane juridica/juridice, asociatii
Nr.
si alte entitati fara personalitate juridica, Adresa domiciliu/resedinta/sediu
crt.
precum si persoane juridice care nu se
inregistreaza in registrul comertului
1.

2.

2. Arendas al terenului a carui oferta de vanzare a fost inregistrata


Nume si prenume arendas

II OPREA MARIAN

Domiciliul/sediul

Localitatea
Constanta

ADAMCLISI, comuna Adamclisi, judetul

3. Proprietari vecini ai terenului a carui oferta de vanzarecumparare a fost inregistrata

N- PETRUT GHEORGHE, PETRUT


Nume si prenume/denumire
vecin

ION;
S- NICOLAE C. ION;
V- MACREANU FLOAREA.

4. Statul roman, reprezentat prin Agentia Domeniilor Statului


Primar,
BURCEA ANTON TUDOREL L.S.
(numele si prenumele/semnatura)
Secretar primarie,
SERIF SIBEL
(numele si prenumele/semnatura)