Sunteți pe pagina 1din 2

III/ 70 carte.

Butadiena,monomer important in industria cauciucului sintetic,se obtine prin


dshidratarea si dhidrogenarea simultana a acoolului etilic in prezenta ZnO la 400 grade C(metoda
lebedev) conform ecuatiei reactiei chimice:2CH3-CH2-OH -> CH2=CH-CH=CH2+2H2O+H2.
Se cere:
a)calculteaza masa de butadiena obtinuta cu un randament de 80% din 1 L de solutie de acool
etilic 94% cu densitate de 0.76g/mL;
b)scrie ecuatia reactiei de polimerizare a 1,3-butadienei si calculeaza masa de polibutadiena
obtinuta,daca 90% din butadiena rezultata la punctul a) polimerizeaza!
Aici trebuie sa calculezi prima data cantitatea de substanta care sufera transformarea si ulterior sa
calculezi raportul dintre masele substantelor obtinute fata de masa substantei ce intra initial in
reactie.
a.
Avem
1L de solutie de alcool etilic 94% cu densitatea de 0,76 g/mL
Se determina masa solutiei
=m/V
m=V = 0.76 g/mL 1L = 0.76g/mL 1000 mL= 760 g
Se determina masa de alcool etilic
100 g solutie................. 94g alcool etilic
760 g solutie......................x
x=76094/100=714,4 g
Se determina masa de alcool etilic transformata
= masa transformata100/masa introdusa
masa transformata = masa introdusa/100 = masa introdusa/100
Se determina masa de butadiena
1 mol CH3-CH2-OH = 46 g
1 mol C4H6 = 54g
246 g..................................54 g
2CH3-CH2-OH CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O +H2
571,52 g.................................x
x=335,45 g butadiena
b) Ecuatia reactiei de polimerizare:
nCH2=CH-CH=CH2 -(CH2-CH=CH-CH2)nSe determina masa de butadiena care polimerizeaza
100 g butadiena introdusa......................90 g butadiena polimerizeaza
335,45 g butadiena introdusa....................x
x=301,91 g butadiena polimerizeaza
La polimerizare masa polimerului este egala cu masa de monomer care polimerizeaza
Rezulta ca se obtine 301,9 g polibutadiena