Sunteți pe pagina 1din 27

Proiectarea unei linii

de transport
urban de cltori

Argument

Cuprins

Argument..........................................
Capitolul I:

Transportul de persoane. Clasificare

I.1. Generaliti
I.2. Particularitaile si caracteristicile transportului de persoane
I.3. Caracteristicile transportului urban de persoane
I.4. Organizarea procesului de transport
I.5. Drepturile agentului transportator
I.6. Obligaiile agentului transportator
I.7. Drepturile cltorului
I.8. Obligaiile cltorului
I.9.Modul de tarifare a transporturilor urbane
Capitolul II Transportul de persoane
II.1. Clasificare
II.2. Contractul de transport rutier de calatori
II.3. Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic naional
Capitolul III Documente necesare pentru proiectarea unei linii de transport urban de
calatori
III.1. Licena de execuie
III.2. Licena de transport
III.3. Prevederi specifice tipurilor de transport rutier
Studiu de caz
Proiectarea unei linii de transport urban de cltori n Municipiul Suceava
Anexe
Bibliografie

CAPITOLUL I
TRANSPORTUL DE PERSOANE. CLASIFICARE
I.1. Generaliti
Transportul auto de cltori reprezint deplasarea persoanelor cu mijloace de transport
auto (autobuze, autoturisme) n interiorul localitilor i ntre localiti.
Transporturile urbane i suburbane se efectueaz n localiti i n mprejurimile acestora, pe
trasee stabilite i dup un program regulat.
Acestea prezint urmtoarele particulariti:
a) se efectueaz pe distane scurte;
b) au frecven mare a cltoriilor;
c) au staii dese pentru urcarea i coborrea cltorilor;
d) prezint variaii mari ale numrului de cltori pe diferite poriuni ale unui traseu;
e) exist fluctuaii importante ale curenilor de trafic de cltori n timpul unei zile de
lucru, nregistrndu-se vrfuri de trafic n special dimineaa, la nceperea programului
ntreprinderilor i instituiilor i la terminarea programului.
n transporturile urbane se utilizeaz autobuze de mare capacitate, avnd caroserii de tip
vagon prevzute de obicei cu trei ui largi: n fa, la mijloc i n spate.
Autobuzele urbane au scaunele dispuse lateral, n numr redus i un spatiu mare la mijloc,
pentru pasagerii care cltoresc n picioare.
n transporturile urbane se utilizeaz autobuze de mare capacitate, avnd caroserii de tip
vagon prevzute de obicei cu trei ui largi: n fa, la mijloc i n spate.
Autobuzele urbane au scaunele dispuse lateral, n numr redus i un spatiu mare la mijloc,
pentru pasagerii care cltoresc n picioare.
Interiorul acestora este amenajat simplu, urmrindu-se n mai mic msur confortul,
ntruct durata cltoriei este scurt.

I.2. Particularitile i caracteristicile transporturilor de persoane


Autobuzele efectueaz transpoturi urbane, interurbane i turistice n paralel cu alte
mijloace de transport (tranvaie, troleibuze, metrou, taximetre).
Autobuzele prezint unele avantaje fa de alte mijloace de transport:
a) au vitez tehnic mare;
b) pot circula pe orice strad;
c) necesit investiii mici.
Prezint dezavantajul c au un consum relativ mare de combustibil i contribuie la
poluarea mediului datorit gazelor de eapament.
Pentru urcarea i coborrea cltorilor se stabilesc staii de oprire, care pot fi opriri
permanente n punctele cu afluen mare de cltori i opriri facultative, la cererea cltorilor.
Staiile de oprire ale autobuzelor sunt marcate prin stlpi special confectionai, prevzui
cu emblema regulamentar i o tabli pe care scrie numele staiei i dup caz, numrul
traseului i orele de trecere a autobuzelor prin staia respectiva
Transporturile urbane regulate se desfoar n marea majoritate a localitilor cu
autobuze troleibuze, tramvaie i maxi taxi (microbuze), care sunt destul de bine dezvoltate
att n ceea ce privete condiiile de cltorie ct i tarifele practicate i intervalul de
succedare.
Transporturile reprezinta ,,sistemul circul ator" al intregii planete, si, in acelasi timp, al fi ecarei tari in part e, constituind o importanta ramura a productiei materiale fara de care existenta unei societ ati moderne ar fi de neconceput.

Avand in vedere necesitatea realizarii legaturii intre productie si consum, transporturile sunt acel ea care deplaseaza produsele obtinute in celelalte ramuri ale productiei materiale, din locul in care au fost obtinute in cel in care urmeaza a fi consumate in cadrul pietei interne si al celei internationale.

O indelungat a perioada transporturile rutiere detineau pe uscat un adevarat monopol, in timp ce pe apa intampinau concurenta navigatiei maritime sau fluviale.

Parte esentiala a activitatii economice, activitatea de transport consta in acel e actiuni prin care se organizeaza si se realizeaza deplasarea calatorilor si marfurilor in spatiu si timp.

Prin sistemul national de transport se realizeaza legatura intre productie si consum si in general satis facerea necesitatilor materiale si spirituale ale societatii. Prin urmare, obiectul activitatii de transport consta in deplasarea in spatiu de marfuri, bunuri si persoane.

Se considera ca transporturile constituie o prelungire a procesului de productie, pe care il continua si il des avars este, iar prin aceasta activitate de transport se adauga la valoarea marfurilor. Prin activitatea de transport nu se creeaza bunuri materiale; acel easi marfuri deplasat e in alt loc capata o valoare superioara.

Activitat ea de transport este strans legata de dreptul constitutional al cet atenilor la libera circulatie in tara si strainatate.

Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene, componentele retelei de transport de interes national si european, precum si atributiile si raspunderile autoritatilor competent e de reglementare, coordonare, control, inspectie si supraveghere cu privire la activitatile de transport si la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobat a prin Legea nr. 197/1998, republicata in M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 in baza legii de aprobare, modifi cata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2000 si Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acest ei din urma ordonante. In acelasi timp, dupa cum vom arata in cele ce urmeaza, regl ementari speci fice fi ecarui tip de activitate de transport pot fi regasite in diferite acte normative speciale.

Principalele obiective ale sistemului national de transport sunt:

a) realizarea conectarii tuturor localitatilor la reteaua nationala de transport;

b) asigurarea dreptului la libera circulatie a cetat enilor;

c) asigurarea liberei circulatii a bunurilor;

d) asigurarea efectuarii transporturilor care prives c siguranta nationala;

e) asigurarea racordarii lui la sistemele internationale de transport;

f) participarea la dezvoltarea economica si sociala a tarii.

Dezvoltarea sistemului national de transport se realizeaza tinandu-se seama de urmatoarele cerinte: promovarea programelor nationale de realizare a unei dezvoltari durabile a economiei national e; nevoile de aparare a tarii; asigurarea unui nivel ridicat de siguranta a trafi cului; eficient a economica; asigurarea conditiilor de cons ervare si de protejare a mediului; utilizarea rationala a energiei; respectarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte. In toat e raporturile generate de activitatea de transport protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

Sistemul national de transport constituie parte integrant a a sistemului economic si social si are urmatoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport si ai activitatilor conexe transporturilor; sistemel e de management al trafi cului si sistemele de pozitionare si navigatie.

1.2 Clasi ficarea transporturilor

Tipurile de transport sunt:

a) transportul rutier;

b) transportul feroviar;

c) transportul naval;

d) transportul aerian;

e) transportul multimodal si combinat.

Fiecare mod de transport are in compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport si ai activitatilor conexe transportului, precum si sistemele de management al trafi cului si sistemele de pozitionare si navigatie, dupa caz.

Infrastructurile destinate des fasurarii activitatilor de transport sunt caile de comunicatie rutiere, ferovi are, navale si aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinat e desfasurarii activitatilor de transport, activitatilor conexe transporturilor si activitatilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes national si de interes european si impreuna cu sistemele de managem ent al traficului si cu sistemel e de pozitionare si navigatie constituie ret elele de transport care pot fi de interes national sau de interes european.

Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fara propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate sa se deplas eze pe o cal e de comunicatie rutiera, feroviara, navala sau aeriana.

Operatorii de transport sunt transportatori, romani sau straini, care au acces egal si nediscriminatoriu la infrastructura deschisa accesului public. Prin transportatori se intelege persoanele fi zice sau juridice, autorizate sa efectueze transporturi, interne sau internationale, de persoane ori de bunuri, in interes public sau in interes propriu, cu mijloace de transport detinute in proprietat e sau cu contract de inchiriere ori leasing.

Operatorii activitatilor conexe transporturilor sunt persoane fi zice sau juridice care efectueaza activitatile ce se des fasoara in legatura cu/sau in timpul transportului.

Utilizatorii de transporturi au acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot al ege liber modul de transport prin care isi exercita dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei insisi transportul ori de a apel a la servi ciile unui transportator liber ales.

I.3. Caracteristicile transportului urban de persoane


Prin circulaia cltorilor se nelege traficul de cltori executat n ambele sensuri,
ntre dou puncte ale unui traseu, raportat la o anumit perioada de timp (ora, zi, lun, an).
Curenii de cltori reprezint traficul de cltori executat ntr-un singur sens, ntre
dou puncte ale unui anumit traseu, ntr-o anumita perioad de timp.
Frecvena cltorilor pentru un punct de oprire de pe traseu reprezint numrul de
cltori care n interval de o or se prezint la punctul considerat pentru a fi transportai cu
autobuzul.
Parcursul cltorilor reprezint volumul transporturilor de cltori determinat att de
numrul cltorilor transportai ct i de distana pe care s-a efectuat transportul.
Parcursul cltorilor se exprim n cltori kilometru, unitate care exprim
deplasarea unui cltor pe distana de 1 km.
Parcursul cltorilor se determin n funcie de ncasrile realizate din transportul
cltorilor i coeficientul de transformare al veniturilor,
Coeficientul de utilizare a locurilor la transportul auto de cltori CUL, este raportul
dintre numrul de cltori efectiv transportai i numrul de cltori posibili a fi transportai
dac s-ar utiliza toate locurile
Coeficientul de utilizare a capacitii de transport reprezint raportul dintre parcursul
cltorilor (cltori kilometru ) realizat i parcursul cltorilor posibil de realizat n aceleai
condiii de exploatare.

I.4. Organizarea procesului de transportare


Procesul de transportare a cltorilor (bagajelor) include organizarea:
1. circulaiei autobuzelor i deservirii cltorilor;
2. vnzrii biletelor;
3. pstrrii bagajelor i bagajelor de mn ale cltorilor;
4. serviciului de dispecerat.

I.5. Drepturile agentului transportator


1) s stabileasca regimul i graficul de transport conform legislaiei;
2) s stabileasc rute i parcursuri suplimentare n limitele competenei sale;
3) s cear cltorilor ndeplinirea prevederilor Legii cu privire la transporturi, i ale
altor acte normative care reglementeaz activitatea transporturilor auto.

I.6. Obligaiile agentului transportator


a) s asigure satisfacerea necesitilor persoanelor fizice i juridice n ceea ce privete
transporturile;
b) s execute calitativ i la timp transportul cltorilor, bagajelor i mrfurilor,
asigurnd prioritate transporturilor aferente lichidrii consecinelor calamitilor
naturale, catastrofelor, avariilor i ale altor situaii excepionale;
c) s asigure efectuarea transporturilor n condiii de siguran i integritate a mrfurilor
i bagajelor transportate, s prentimpine avariile i alte accidente;

I.7. Drepturile cltorului


a) s procure, n modul stabilit, bilet pentru orice curs regulat;
b) s transporte

gratuit

bagaje

de mn n

volumul

stabilit

n Regulamentul

transporturilor auto de cltori i bagaje;


c) pn la plecarea autobuzului (microbuzului) n calatorie, s restituie biletul la casa
de bilete i s primeasc n ntregime costul cltoriei (inclusiv taxele) n cazul cnd
autobuzul (microbuzul) a plecat cu o ntrziere mai mare de o or

I.8. Obligaiile cltorului


a) s achite la timp i n ntregime costul cltoriei,
b) s pastreze biletul pn la punctul su de destinaie i s-l prezinte la cererea
reprezentanilor organelor de control;
c) s respecte ordinea de urcare n i de coborre din autobus (microbuz);
d) aflndu-se n autobuz (microbuz), s respecte Regulamentul transporturilor auto
de cltori i bagaje.

I.9. Modul de tarifare a transporturilor urbane


Tarifele transporturilor publice se formeaz liber i concurenial pe baza cererii i a
ofertei.
Plata de ctre cltori a transporturilor urbane se poate face prin cumprarea de bilete,
abonamente sau cartele electronice.
Pentru cltorie i transportul de bagaje cu autobuzele (microbuzele), tramvaiele i
troleibuzele, efectuate prin curse regulate cltorii sint obligai s procure bilete i s le
prezinte, dup caz. Biletul este un document care dovedete achitarea taxei de transport i
acord cltorului dreptul de a se deplasa pn n punctul de destinaie indicat

CAPITOLUL II
TRANSPORTUL DE PERSOANE

II.1. Clasificare
Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de ctre operatorii de
transport rutier cu autovehicule la bordul crora se afl, pe toat durata transportului, o copie
conform a licenei de transport, acordat de autoritatea competent.
Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin:
a) servicii regulate;
b) servicii regulate speciale;
c) servicii ocazionale.

II.2. Contractul de transport rutier de calatori


Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele
autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie
pentru o anumita destinatie, in schimbul platii taxei de transport. n momentul cumprrii
biletului sau legitimaiei de ctre cltor, se consider ncheiat contractul de transport auto,
dar majoritatea obligaiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet,
legitimaie etc.), adic n momentul utilizrii mijlocului de transport.

II.3. Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n

trafic naional
Cuprinde:
a) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic judeean;
b) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic interjudeean,
ntre dou judee limitrofe (inclusiv ntre municipiul Bucureti i judeul Ilfov);
c) programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic interjudeean.
Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic naional se
ntocmete pe o perioad de 3 ani de ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R., n baza
analizrii solicitrilor consiliilor judeene si Consiliului General al Municipiului Bucureti,
care vor comunica punctele de mbarcare/debarcare, altele dect autogrile, ale operatorilor de
transport rutier sau ale asociaiilor de operatori de transport rutier, i pe baza programului de
transport rutier de persoane prin servicii regulate deja existent, cu obligativitatea consultrii
organizaiilor patronale cu reprezentativitate, i se aprob:
1) pentru traseele judeene, de catre consiliul judeean respectiv;
2) pentru traseele interjudeene ntre dou judee limitrofe, de ctre consiliile judeene
respective;

3) pentru traseele interjudeene, de ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R.

CAPITOLUL III
DOCUMENTE NECESARE PENTRU PROIECTAREA UNEI LINII DE
TRANSPORT URBAN DE PERSOANE

III.1. Licena de execuie


III.1.1. Licena de execuie pentru traseu
Fiecare licen de execuie pentru traseu se atribuie solicitantului care poate fi un
operator de transport rutier public sau o asociaie de operatori de transport rutier public,
n cazurile n care licena de execuie pentru traseu pentru o anumit curs ori pentru
un anumit traseu se solicit de mai muli operatori de transport rutier public sau, n cazul
transportului rutier de persoane prin servicii regulate sau de asociaii de operatori de transport
rutier public, care ndeplinesc condiiile cerute, acetia sunt departajai pe baz de punctaj,
solicitantului care ntrunete cel mai mare punctaj atribuindu-i-se licena de execuie pentru
traseu.
Licena de execuie pentru traseu se elibereaz n cazul transportului de persoane prin
servicii regulate, de ctre agenia teritorial a Autoritii Rutiere Romne - A.R.R. n a crei
raz se afl traseul respectiv.

III.1.2. Licena de execuie pentru vehicul


Licena de execuie pentru vehicul se elibereaz sub form de cartel magnetic,
personalizat, de culoare diferit pentru transportul rutier public fa de transportul rutier n
interes propriu.
La eliberarea cartelei magnetice operatorul de transport rutier primete un documenttip care atest termenul de valabilitate a cartelei magnetice, categoria i tipul de transport
rutier pentru care a fost eliberat, duplicatul documentului pstrndu-se la emitent.

III.2. Licena de transport


Obligaii generale:
1) Operatorul de transport rutier mpreun cu persoana desemnat s conduc permanent
i efectiv activitatea de transport rutier rspund de asigurarea unei stri tehnice a
vehiculelor corespunztoare cerinelor categoriei de transport pentru care s-a obinut
licena de transport rutier public.
2) Persoana desemnat s conduc permanent i efectiv activitatea de transport rutier
rspunde de instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere, n
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, i de respectarea locului de parcare
comunicat ageniei teritoriale a Autoritii Rutiere Romne
3) Operatorul de transport rutier are obligaia s pstreze licena de transport rutier public
la sediu i s transmit un exemplar de serviciu al acesteia pentru fiecare punct de
lucru, filial sau sucursal care va intiina pentru luare n eviden agenia teritorial a
Autoritii Rutiere Romne n a crei raz i desfoar activitatea.

III.3. Prevederi specifice tipurilor de transport rutier


La executarea transporturilor rutiere de persoane operatorii de transport rutier au obligaia:
1. s utilizeze pe timpul executrii transportului placa de traseu cu indicarea
executantului i a caracterului cursei;
2. s supravegheze urcarea i coborrea pasagerilor;
3. s nu circule cu uile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului;
4. s asigure respectarea locurilor atunci cnd s-au emis legitimaii de cltorie cu loc;
5. s asigure urcarea i coborrea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
6. s nu suprancarce autovehiculul peste capacitatea util de transport de pasageri
nscris n certificatul de nmatriculare;
7. s se asigure spaii libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor i s nu se
preia la transport n acestea mrfuri sau colete dect n limita spaiilor disponibile;
8. s nu opreasc pentru urcarea sau coborrea pasagerilor n alte locuri dect cele
prevazute n graficul de circulaie
9. s nu permit cltoria dect n baza legitimaiilor de cltorie valabile, precum i a
legitimaiilor speciale;
10. s asigure cltorii i bagajele acestora pentru riscurile care cad n sarcina
transportatorilor;

BIBLIOGRAFIE
Sorin Viorel, Raluca Dinu, Rade Dinescu - PROMOTRANS, Uniunea Transportatorilor
rutieri din Romnia
1. Manualul operatorului de transport auto - Editura: Institutul de formare profesional n
transporturile rutiere, IFPTR, Miercurea Ciuc
2. Manualul oferului - Editura: Institutul de formare profesional n transporturile
rutiere, IFPTR, Miercurea Ciuc
3. Reglementri naionale n domeniul - Editura: Institutul de formare profesional n
transporturilor rutiere transporturile rutiere, IFPTR, Miercurea Ciuc
4. Marian Pavelescu, Simona Pavelescu - Sisteme de transport, manual pentru clasa a
XII-a ruta progresiv, Editura CD PRES
5. Auxiliar curricular M10 Sisteme de transport

trafic naional
Cuprinde:
a. programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic judeean;
b. programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic interjudeean,
ntre dou judee limitrofe (inclusiv ntre municipiul Bucureti i judeul Ilfov);
c. programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic interjudeean.
Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate n trafic naional se
ntocmete pe o perioad de 3 ani de ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R., n baza
analizrii solicitrilor consiliilor judeene si Consiliului General al Municipiului Bucureti,
care vor comunica punctele de mbarcare/debarcare, altele dect autogrile, ale operatorilor de
transport rutier sau ale asociaiilor de operatori de transport rutier, i pe baza programului de
transport rutier de persoane prin servicii regulate deja existent, cu obligativitatea consultrii
organizaiilor patronale cu reprezentativitate, i se aprob:
a. pentru traseele judeene, de catre consiliul judeean respectiv;
b. pentru traseele interjudeene ntre dou judee limitrofe, de ctre consiliile judeene
respective;
c. pentru traseele interjudeene, de ctre Autoritatea Rutier Romn - A.R.R.