Sunteți pe pagina 1din 110

EY România

Conferinţa anuală de fiscalitate 11 februarie 2015

Modificările legislaţiei fiscale aplicabile din anul 2015

Conferin ţa anuală de fiscalitate 11 februarie 2015 Modificările legislaţiei fiscale aplicabile din anul 2015
Conferin ţa anuală de fiscalitate 11 februarie 2015 Modificările legislaţiei fiscale aplicabile din anul 2015
Conferin ţa anuală de fiscalitate 11 februarie 2015 Modificările legislaţiei fiscale aplicabile din anul 2015

Agenda zilei

Modificări ale reglementărilor fiscale 1. Sesiunea I ► Impozitarea persoanelor juridice ► Fiscalitate
Modificări ale reglementărilor fiscale
1. Sesiunea I
► Impozitarea persoanelor juridice
► Fiscalitate Internaţională şi Preţuri de Transfer
► Impozitul pe venit şi contribuţiile la asigurările sociale
► Sesiune de întrebări şi răspunsuri
2. Sesiunea II
► Modificări din domeniul legislaţiei de TVA aplicabile în 2015
► Noile reglementări contabile aprobate prin Ordinul 1802/2014
► Sesiune de întrebări şi răspunsuri

Impozitarea persoanelor juridice

► Impozitul pe construcţii ► Scutirea de impozit a profitului reinvestit ► Restituirea creanţelor fiscale
► Impozitul pe construcţii
► Scutirea de impozit a profitului reinvestit
► Restituirea creanţelor fiscale colectate prin reţinere
la sursă
► Soluţia fiscală individuală anticipată
► Certificarea declaraţiilor fiscale
► Inspecţiile fiscale – tendinţe şi probleme
► Rescrierea legislaţiei fiscale

Pagina 3

declaraţiilor fiscale ► Inspecţiile fiscale – tendinţe şi probleme ► Rescrierea legislaţiei fiscale Pagina 3

1. Impozitul pe construcţii

Cota de impozit: 1% (începând cu 1 ianuarie 2015)

Baza impozabilă: valoarea contabilă a construcțiilor din grupa 1 din Catalogul

privind clasificarea și duratele de amortizare a mijloacelor fixe

Cine plătește: orice persoană juridică în al cărei patrimoniu se găsesc astfel de active (inclusiv cele ce fac obiectul unui contract de leasing)

Noi scutiri:

Valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri

Valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la

construcţii închiriate, luate în administrare sau folosinţă

Valoarea construcțiilor situate în afara frontierei de stat a României, inclusiv cele din zona contiguă şi zona economică exclusivă a României

1. Impozitul pe construcţii

Obligații administrative

depunerea declarației 010 pentru luarea în evidență ca și plătitor de impozit pe construcții (30 ianuarie)

depunerea declarației privind impozitul pe construcții (25 mai)

plata impozitului în două tranșe egale (25 mai, 25 septembrie)

contribuabilii nou înființați plătesc doar începând cu anul fiscal următor

modificările de valoare a bazei impozabile în cursul anului afectează impozitul

doar pe anul următor

Posibilităţi de optimizare

2. Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Facilitatea este valabilă până la 31.12.2016

Recomandăm să fie utilizată de contribuabili, deoarece poate genera un avantaj în ce priveşte fluxul de numerar

Aspecte practice în ce priveşte aplicarea scutirii:

Contribuabilii cu an fiscal modificat

Fostele microîntreprinderi

Contribuabilii cu sistem anual de plată a impozitului pe profit

Case de marcat electronice

3. Restituirea creanţelor fiscale colectate prin

reţinere la sursă

Plătitorul de venit (persoana juridică romană) va restitui contribuabilului (nerezident) impozitul reţinut în plus, la solicitarea acestuia din urmă

Plătitorul de venit (persoana juridică română)

Va regulariza sumele restituite contribuabilului cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în

perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea (Declaraţia 100)

Va corecta declaraţiile informative corespunzătoare regularizărilor efectuate

În cazul în care plătitorul de venit nu mai există, restituirea impozitului se va efectua de către organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului

3. Restituirea creanţelor fiscale colectate prin

reţinere la sursă

Modificări semnificative:

Plătitorii de venit nu mai au obligaţia de a depune o declaraţie rectificativă cu scopul restituirii impozitului reţinut

Plătitorii de venit pot regulariza sumele restituite cu obligaţii fiscale curente de acelaşi tip

S-a dorit adoptarea de reguli generale şi unitare privind restituirea impozitului pe venit, având în vedere că anterior Codul Fiscal prevedea reguli de restituire numai cu privire la unele impozite cu reţinere la sursă (de ex. impozitul pe veniturile nerezidenţilor)

Problema de ordin practic!

Programul de asistenţă pentru completarea Declaraţiei 100 nu e actualizat (nu se pot introduce sume deduse privind impozitul pe veniturile nerezidenţilor)

Instrucţiunile pentru completarea Declaraţiei 100 nu includ clarificări în acest sens

4. Solutia fiscală individuală anticipată (SFIA)

SFIA = actul administrativ emis de ANAF în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare

Tariful perceput de ANAF pentru emiterea unei soluţii fiscale este de 1.000 euro

SFIA se emite teoretic în cel mult 3 luni de la obţinerea tuturor informaţiilor solicitate de ANAF

Anual se emit câteva zeci de soluţii fiscale anticipate

4. Solutia fiscală individuală anticipată (SFIA)

Aspecte practice:

E vorba de o situaţie viitoare?

Importanţa discuţiei preliminare

O singură SFIA sau mai multe?

Cât durează obţinerea SFIA în practică

Recomandăm accesarea SFIA, deoarece:

Garantează contribuabilului că tratamentul fiscal aplicat nu va fi contestat de către un inspector fiscal în cadrul unei inspecţii

Transformarea acestei instituţii într-o practică ar face ca riscurile fiscale la care se expun contribuabilii să fie îndepărtate sau măcar limitate cât de mult posibil

5. Certificarea declaraţiilor fiscale

Certificarea declarațiilor fiscale este opțională

Constituie un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de autorităţile fiscale

Acoperă o paletă larga de impozite, deoarece se aplică pentru certificarea tuturor declaraţiilor fiscale ale contribuabililor (inclusiv rectificative)

Se poate realiza cu / fără rezerve

Beneficii:

Oferă contribuabilului posibilitatea unui control mai bun asupra funcţiei fiscale

Are un ascendent în privinţa conformării interne viitoare

Reduce efortul compartimentului fiscal în contextul auditului financiar

5. Certificarea declaraţiilor fiscale

Aspecte practice

Dosarul de lucru

Pragul de semnificaţie

Certificarea altor impozite (impozitul pe veniturile nerezidenţilor, impozitul pe construcţii, fondul de mediu)

Raportul de certificare

Nota de certificare

Recomandarea noastră: nu poate avea decât beneficii!

6. Inspecţiile fiscale tendinţe şi probleme

Tranzacţii intra-grup (servicii, dobânzi, redevenţe)

Deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile

PFA şi drepturi de proprietate intelectuală - recalificare

La ce ne aşteptăm în continuare?

Impozitul pe construcţii

Tranzacţii cu contribuabili inactivi

Accent pe analiza substanţei economice

7. Rescrierea Codului Fiscal

Codul Fiscal este în curs de rescriere (rescrierea până pe 15 februarie, urmând ca până pe 15 martie să fie trimis în Parlament spre dezbatere)

Conform declaratiilor Guvernului, nu se vor opera majorări ale taxelor principale şi nu se va elimina cota unică de impozitare

Se doreşte o re-corelare între Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală

Necesitatea unei mai bune structurări a legislaţiei, în vederea creşterii predictibilităţii sistemului fiscal

Proiecte în discuţie în acest moment:

Modificări referitoare la deducerea pentru cheltuieli de cercetare-dezvoltare

Loteria fiscală

Fiscalitate Internaţională şi Preţuri de Transfer

► Controale mai riguroase din partea autorităţilor fiscale ► Managementul proactiv al controverselor ► Preţuri
► Controale mai riguroase din partea autorităţilor fiscale
► Managementul proactiv al controverselor
► Preţuri de Transfer – Principalele tendinţe la nivel
global vs. România

Pagina 15

proactiv al controverselor ► Preţuri de Transfer – Principalele tendinţe la nivel global vs. România Pagina

Ultimele dezvoltări în fiscalitatea internaţională

Pregătire pentru controale mai riguroase

Calitatea documentaţiei (contemporane) - recent actualizată? Au fost schimbări în modelul de afaceri cu reduceri
Calitatea documentaţiei
(contemporane) - recent
actualizată?
Au fost schimbări în modelul de
afaceri cu reduceri ale profiturilor
impozabile?
Îndatorare excesivă
şi/sau cheltuieli cu
dobânzi
Tranzacţii privind
servicii intra-grup
Venituri substanţiale sau
Cheltuieli cu redevenţe,
management
disproporţionate în state
cu impozitare redusă
Pierderi sau profituri
reduse persistente sau
persistenţa unor
rezultate slabe
Tranzacţii cu persoane
afiliate din jurisdicţii cu
impozitare redusă?
Profit mai mic decât cel al industriei
sau al societăţilor din grup
• Transferul sau folosinţa intangibilelor?
• Aranjamente de contribuţie a costurilor

Ce se întâmplă în fiscalitatea internaţională

Tendinţe actuale globale privind controversele fiscale

Creşterea activităţilor de verificare a preţurilor de transfer inclusiv analize a substanţei activităţilor (solicitări de documentaţie suport şi interviuri) şi analize de profit la nivelul întregului lanţ creator de valoare

O intensificare a analizelor privind sediile permanente

O creştere a schimbului de informaţii şi a unor bune practici/experienţe între autorităţile fiscale

Acţiuni potentiale ce pot fi luate în calcul:

Acorduri de Preţ în Avans (APAs)

Soluţii fiscale anticipate (SFIA)

Pregătirea pentru potenţiale controverse (actualizarea analizelor funcţionale, pregătirea

unui pachet de răspuns la controalele fiscale)

Realinierea sau restructurarea activităţilor

Tendinţe la nivel global în ceea ce priveşte Preţurile de Transfer

Ultimele dezvoltări în fiscalitatea internaţională

Preţuri de Transfer - Principalele tendinţe la nivel global vs România

Principalele tendinţe în domeniul Preţurilor de Transfer

Creşterea resurselor autorităţilor

Creştere în numărul de solicitări şi controale

fiscale în domeniul preţurilor de transfer

Creşterea numărului de Acorduri de Preţ în Avans (APAs) soluţionate

Măsurile privind restructurarea afacerilor din Recomandările OCDE privind Preţurile de Transfer

Atenţie sporită pentru restructurările de afaceri în cadrul controalelor privind preţurile de transfer

 

Farmaceutică (la nivel global)

Automotive (la nivel global)

Industrii care atrag o atenţie deosebită includ sectoarele

tradiţionale

Servicii financiare (în Europa)

Resurse naturale (anumite state)

 

O creştere a cerinţelor de transparenţă (CbC Acţiunea 13)

OCDE BEPS nu este încă un

şi mai multe informaţii disponibile autorităţilor

aspect cheie de control creştere a influenţei şi reflecta abordările autorităţilor fiscale

Evaluarea performanţei activităţilor cheie care generează profituri (o analiză a lanţului creator de valoare)

Evaluări ale profiturilor din mai multe state şi ale riscurilor aferente

Pagina 18

ului creator de valoare) ► Evalu ă ri ale profiturilor din mai multe state ş i

Ultimele dezvoltări în fiscalitatea internaţională

Preţuri de Transfer - Principalele tendinţe la nivel global vs România

Principalele tendinţe în domeniul Preţurilor de Transfer

Acordurile de Preţ în Avans (APAs) sunt disponibile într-un

Cea mai bună stategie preventivă pentru a obţine o siguranţă/certitudine privind preţurile de transfer

Creştere în asamblu a utilizării APAs

număr crescut de state

Timpul pentru încheierea unei APA rămane lung în anumite state

Rezolvarea situaţiilor de ajustări transfrontaliere ale preţurilor de transfer

Procedura Amiabilă (Mutual Agreement Procedure (MAP)) este folosită la scară largă în Europa şi în jurisdicţiile mai mature din punct de vedere fiscal

Impozit pe venit şi asigurări sociale

Impozit pe venit şi asigurări sociale Pagina 20

Pagina 20

Impozit pe venit şi asigurări sociale Pagina 20

Schimbări importante aduse în cursul anului 2014

Mai 2014: Au fost abrogate prevederile privind restituirea către persoanele nerezidente a impozitelor rinute ce depăşesc prevederile din convenția de evitare a dublei impuneri sau din legislația Uniunii Europene, procedura de restituire a acestora fiind reglementată de Codul de Procedură Fiscală

Iulie 2014: Actele administrative fiscale pot fi emise și comunicate către contribuabili și prin mijloace electronice de transmitere la distanță “Spațiul privat

virtual”. Serviciul a devenit activ pentru contribuabilii din București și Ilfov

începând cu luna septembrie, iar din luna decembrie serviciul este activ pe tot teritoriul țării

Schimbări importante aduse în cursul anului 2014

Septembrie 2014: Începând cu veniturile aferente lunii octombrie, cotele de contribuții de asigurări sociale datorate de angajator în sistemul public de pensii se reduc cu 5%

Noiembrie 2014: Armonizarea prevederilor legislative naționale vizând imigrarea cu directivele europene prin modificări aduse OUG 56/2007 privind încadrarea străinilor și OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România

Decembrie 2014: Începând cu 1 ianuarie 2015, va fi obligatorie completarea

Registrului de evidență fiscală pentru contribuabilii care obțin venituri din activități

independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor și închirierea în scop turistic în anumite condiții, activități de agricultură, silvicultură și piscicultură și pentru care determinarea venitului anual se face în sistem real. Anumite excepții sunt aplicabile: contribuabilii care au venitul determinat pe baza

normei anuale de venit

Procedura de raportare și plată în 2015

Începând cu luna ianuarie 2015, informaţiile privind impozitul reținut la

sursă și câștigurile / pierderile realizate, pe beneficiari de venit, vor fi

raportate în cadrul declarației 112 modificate. Se dorește astfel anularea obligației declarării acestor informații în declarația informativă 205 începând cu veniturile obținute în anul 2015. Însă, deocamdată nu s-a

publicat noul formular 112

Nu intervin modificări în modelul și conținutul formularelor:

200

– Declaraţie privind veniturile realizate din România

201

– Declaraţie privind veniturile obţinute din străinătate

204

– Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse transparenţei fiscale

Contribuţii sociale

Cote

Contribuţii sociale

2014

2015

Angajat

Angajator

Angajat

Angajator

   

20.8%**

 

15.8%

Asigurări sociale CAS (condiţii de muncă normale / deosebite / speciale)*

10.5%

25.8%

10.5%

20.8%

30.8%

25.8%

Asigurări sociale de sănătate CASS

5.5%

5.2%

5.5%

5.2%

Fondul asigurărilor de şomaj

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

N/A

0.85%

N/A

0.85%

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

N/A

0.25%

N/A

0.25%

   

0.15% -

 

0.15% -

Accidente de muncă şi boli profesionale

N/A

0.85%

N/A

0.85%

*) Baza impozabilă a contribuţiilor de asigurări sociale este plafonată la 5 câştiguri salariale medii brute. Pe parcursul anului 2015, cota de contribuţie pentru fondurile private de pensii va fi de 5%. În 2014, cota de contribuţie a fost de 4.5%. Acest procent este inclus în cota individuală de contribuţie. **) Reducerea cu 5% a cotei de asigurări sociale se aplică începand cu luna octombrie 2014.

Contribuţii sociale

Indicatori

Salariul de bază minim brut pe ţară pentru 2015

975 RON începând cu 1 ianuarie 2015 şi 1.050 RON începând cu 1 iulie 2015

Salariul mediu brut pe ţară pentru 2015

2.415 RON

Valoarea punctului de pensie

830,2 RON

Indicele de corecție aplicat persoanelor care se pensionează începând cu 1 ianuarie 2015

1,07

Valoarea Indicelui Statistic de Referinţă (ISR)

500 RON

Contribuţii sociale

Alte aspecte

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt subiect al contribuţiilor sociale de sănătate, indiferent dacă există şi alte surse de venit

Autorităţile fiscale vor fi responsabile atât de calculul contribuţiilor sociale de sănătate datorate, cât şi de reconcilierea impozitului anual datorat în

urma deducerii acestora

Contribuţii sociale

Aspecte internaţionale

Începând cu luna iulie 2013 persoanele fizice rezidente în UE sau SEE

care obţin venituri impozabile din România beneficiază de deducerile fiscale aplicabile contribuabililor rezidenţi în funcţie de regulile aplicabile fiecărei categorii de venit

Deducerile se acordă în limitele prevăzute de legislaţia din România, pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu sunt deduse în statul de rezidenţă

Probleme practice

Angajatorii români nu mai au obligaţia de a stabili, reţine şi plăti impozitul

pe veniturile din salarii acordate angajaţilor detaşaţi într-un alt stat, în cazul

în care aceştia sunt prezenţi în statul respectiv pentru o perioadă care depăşeşte perioada prevăzută de tratat (ţara gazdă având dreptul de a impozita veniturile din salarii)

Angajaţii străini detaşaţi în România analiza şi determinarea nivelului contribuţiilor sociale plătite în ţările UE/SEE care pot fi deduse în România

Persoanele cu venituri mari în atenția autorităților

fiscale

Persoanele cu venituri mari sunt cele mai expuse controalelor ce vizează modalitatea de aplicare a reglementărilor fiscale, de aceea este foarte important să fie la curent cu toate schimbările din domeniu

Proiectul “Wealth under the spotlight 2015” a fost lansat de EY pentru clienții persoane fizice (administrați de obicei printr-un Manager de cont dedicat) și este

de mare interes pentru clienții noștri cu venituri nete ridicate

Acest proiect cercetează direcția urmată de politica fiscală actuală la nivel

internaţional, precum și creșterea spectaculoasă a nivelului de comunicare între

administrațiile fiscale, privind informațiile legate de contribuabilii persoane fizice

Sesiune de întrebări şi răspunsuri

Sesiune de întrebări şi răspunsuri Pagina 30

Pagina 30

Sesiune de întrebări şi răspunsuri Pagina 30

Modificări din domeniul legislaţiei de TVA aplicabile

în 2015

► Pachetul TVA 2015 ► Rambursarea TVA ► Alte modificări din domeniul TVA şi Intrastat
► Pachetul TVA 2015
► Rambursarea TVA
► Alte modificări din domeniul TVA şi Intrastat
► Cazuri judecate la CJUE în 2014

Pagina 31

► Rambursarea TVA ► Alte modificări din domeniul TVA şi Intrastat ► Cazuri judecate la CJUE

Pachetul TVA 2015

Ce se modifică?

Începând cu 1 ianuarie 2015, serviciile digitale prestate către consumatori finali (persoane neimpozabile) din UE vor fi subiect de TVA în Statul Membru în care consumatorul final este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită. Această regulă se va aplica indiferent dacă prestatorul este nestabilit sau stabilit în UE

Nu vizează comerţul cu bunuri sau tranzacţiile cu persoane impozabile (B2B)

sau stabilit în UE ► Nu vizeaz ă comer ţ ul cu bunuri sau tranzac ţ

Pagina 32

sau stabilit în UE ► Nu vizeaz ă comer ţ ul cu bunuri sau tranzac ţ

Pachetul TVA 2015

Teorie versus practică

Serviciile digitale cuprind:

Servicii prestate pe cale electronică – servicii furnizate pe internet sau printr-o rețea electronică a căror natură determină prestarea lor automată, care implică intervenție umană minimă, și imposibil

de realizat în absența tehnologiei informației

Servicii de televiziune / radiodifuziune servicii având conţinut audio şi audio-vizual, precum programele radio sau de televiziune oferite publicului larg prin reţele de comunicare prin şi sub responsabilitatea editorială a furnizorului de servicii media, pentru ascultare şi vizionare simultană, în baza unui program

Servicii de telecomunicaţii servicii privind transmisia, emisia şi recepţia unor semnale, cuvinte,

imagini şi sunete sau informaţii de orice fel prin cablu, sisteme radio, optice sau electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisie, emisie şi recepţie, inclusiv furnizarea accesului la reţelele mondiale de informaţii

Aspecte practice

Identificarea prestatorului (modalităţi diverse de achiziţionare a serviciilor, direct de la deţinătorul conţinutului sau prin intermediari, platforme de achiziţionare, portaluri) şi identificarea clientului (persoană impozabilă sau neimpozabilă)

Identificarea locaţiei clientului

Pachetul TVA 2015

Consecinţe

TVA datorată în Statul Membru al consumatorului final

28 cote de TVA din 28 de State Membre, reglementări fiscale şi administrative din fiecare Stat Membru, cerinţe de facturare şi arhivare, penalităţi pentru neconformare (nedeclarare / declarare cu întârziere, neplată / plată cu întârziere a TVA), scutiri / cote reduse de TVA specifice fiecarui Stat Membru

Impact de proporţii asupra prestatorilor stabiliţi în UE (extindere a regulilor deja existente

pentru prestatorii stabiliţi în UE)

Înregistrare şi plată TVA în mai multe State Membre sau recurgerea la regimurile speciale pentru prestatorii de servicii digitale către persoane neimpozabile din UE

Regimurile speciale, fie cel aplicat de prestatori UE (regimul UE) sau cel aplicat de prestatori non-UE (regimul non-UE) vor permite:

Înregistrarea într-un singur Stat Membru

Depunerea unui singur decont de TVA consolidat, cuprinzând tranzacţiile şi TVA datorată în fiecare dintre Statele Membre de consum

Plata TVA în mod centralizat (Statul Membru de înregistrare va repartiza fondurile către Statele membre de consum)

Rambursarea TVA prin mecanismul Directivei a 9-a sau a 13-a (chiar şi în lipsa de reciprocitate)

Pachetul TVA 2015

Regimurile speciale - avantaje

Declararea tuturor prestărilor de servicii digitale / plată TVA aferentă către un

singur Stat Membru

Evitarea a până la 28 de înregistrări în scopuri de TVA (27 suplimentare)

Simplificarea procesului de colectare şi virare a TVA din 28 de State Membre

Uniformizarea regulilor prestatori UE / prestatori non-UE

Opţional (un singur punct de înregistrare în UE)

Prestatori UE Statul Membru de stabilire (inclusiv în cazul prestatorilor non-UE

care au un sediu fix în UE)

Prestatori non-UE opţiune pentru un anumit Stat Membru de înregistrare

au un sediu fix în UE) ► Prestatori non-UE – op ţ iune pentru un anumit

Pagina 35

au un sediu fix în UE) ► Prestatori non-UE – op ţ iune pentru un anumit

Pachetul TVA 2015

Decontul de TVA consolidat

Decont de TVA consolidat (trimestrial) pentru toate prestările de servicii digitale către consumatori finali din UE

Termen de depunere - 20 zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic

Modelul decontului este reglementat prin legislaţia comunitară

Depunere chiar dacă nu au fost prestate servicii digitale în perioada de raportare

Declararea sumelor în EUR (curs valutar în vigoare în ultima zi a trimestrului, publicat de Banca Centrală Europeană)

Conţinut minim obligatoriu, incluzând în principal:

Codul de înregistrare în scopuri de TVA

Valoarea operaţiunilor pe fiecare cotă de TVA aplicabilă şi valoarea TVA aferentă – separat pentru fiecare Stat Membru de consum

Valoarea totală a TVA datorată Statelor Membre de consum

Modificări cu privire la rambursarea TVA

Rambursarea TVA către persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România

Deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 RON, se soluţionează prin emiterea deciziei de rambursare în termen de maxim 5 zile de la data depunerii decontului

Rambursarea TVA către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

România

S-a renunţat la condiţia ca TVA solicitată la rambursare de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România (stabilite în UE sau în afara UE) să fie achitată către furnizorul român

Remarcă: Deducerea TVA aferentă importului este în continuare condiţionată de plata acesteia în vamă, pentru persoane impozabile stabilite/înregistrate în scopuri de TVA în România

Alte modificări din domeniul TVA

TVA la încasare se elimină prevederile cu privire la înregistrarea din oficiu în registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul de TVA la încasare (sistemul devenind

opţional de la 1 ianuarie 2014)

Inregistrărea în scopuri de TVA la începutul anului 2015 au fost introduse condiții mai stricte de înregistrare în scopuri de TVA pentru societățile comerciale supuse înmatriculării la registrul comerțului (este necesar sa se dovedească intenția şi capacitatea de a desfăşura activități economice lipsa de transparență în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor de evaluare)

Livrări de bunuri / prestări de servicii taxabile se aduc clarificări cu privire la determinarea TVA

colectată (în cazul în care preţul este stabilit fără a face vreo menţiune la TVA, iar furnizorul este

persoana obligată la plata taxei). Atunci când prețul unui bun/serviciu a fost stabilit de părți fără nicio

mențiune cu privire la TVA, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata TVA datorate pentru operațiunea supusă taxei, prețul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor TVA solicitată de administrația fiscală, ca incluzând TVA.

Măsuri de simplificare

prevederi şi clarificări privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere de către cumpărătorii de energie electrică (comercianţi persoane impozabile) condiţie pentru aplicarea taxării inverse

s-a abrogat prevederea conform căreia dacă o tranzacţie trebuia supusă măsurilor de simplificare însă a fost aplicat regimul normal de taxare, regimul de taxare rămâne valabil aplicat

Alte modificări din domeniul Intrastat

Se menţin pragurile valorice valabile pentru 2014 şi în 2015 (i.e. 900.000 RON pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 RON pentru introduceri intracomunitare de bunuri)

Începând cu perioada de raportare ianuarie 2015, furnizorii de informaţii Intrastat trebuie să includă în declaraţia Intrastat pentru expedierea de bunuri şi codul de identificare fiscală emis partenerului comercial din UE către care sunt expediate bunurile, precum şi ţara de origine a bunurilor

Cazuri judecate în 2014 la CJUE

► Welmory sp. z o.o. ► Skandia America Corp. (USA), filiala Sverige ► Banco Mais
► Welmory sp. z o.o.
► Skandia America Corp. (USA), filiala
Sverige
► Banco Mais SA
► BCR Leasing IFN SA
► Idexx Laboratoires Italia SRL
► Schoenimport ‘Italmoda’ Mariano
Previti vof şi alţii

Pagina 40

IFN SA ► Idexx Laboratoires Italia SRL ► Schoenimport ‘Italmoda’ Mariano Previti vof şi alţii Pagina

Cazul C-605/12 Welmory sp. z o.o.

Decizie privind conceptul de sediu fix pentru achiziţii de servicii (prin resursele umane şi tehnice ale

prestatorului)

Cazul vizează o prestare intra-comunitară de servicii şi problematica tratării clientului (stabilit în Statul Membru 1) ca având un sediu fix din perspectiva TVA pentru achiziţii de servicii în Statul Membru al furnizorului (Statul Membru 2) - cu consecinţa aplicării TVA în Statul Membru 2 în loc de taxare inversă în Statul Membru 1 - în situaţia în care clientul nu deţine o infrastructură proprie în Statul Membru 2 şi o foloseşte pe cea a furnizorului său

CJUE a apreciat că o companie poate crea un sediu fix pentru achiziţii de servicii B2B într-un alt Stat Membru daca are un grad suficient de permanenţă şi o structură adecvată din punct de vedere al resurselor tehnice şi umane care să folosească respectivele servicii pentru activitatea sa

Deşi nu este menţionat explicit, decizia indică faptul că nu este necesar ca respectiva companie să fie

proprietara resurselor pentru a crea un sediu fix pentru achiziţii

Decizia ar putea avea impact asupra persoanelor care îşi desfăşoară activitatea la nivelul UE prin intermediul reprezentanţelor şi sucursalelor, acestea având structuri adecvate din punct de vedere al resurselor umane şi tehnice pentru a primi servicii cu consecinţa aplicării TVA în Statul Membru al reprezentanţei / sucursalei în loc de taxare inversă în Statul Membru unde persoana beneficiară are

sediul activităţii economice

Cazul C-7/13 Skandia America Corp. (USA), filiala

Sverige

Cazul analizează dacă prestările de servicii de la o societate stabilită într-o ţară terţă către sucursala sa dintr-un stat membru UE, parte a unui grup local de TVA, ar trebui considerate operaţiuni taxabile. În baza Directivei de TVA, conceptul de grup de TVA presupune ca membrii grupului

să fie trataţi ca o singură persoană impozabilă din perspectiva TVA

Conform CJUE, sediul central din USA şi sucursala sa din UE nu pot fi considerate persoane impozabile separate. Pe de altă parte, sucursala şi ceilalţi membri ai grupului de TVA formează o singură persoană impozabilă şi, astfel, serviciile prestate unui membru al grupului trebuie considerate prestate însuşi grupului de TVA

Serviciile prestate de sediul central către sucursala sa sunt considerate prestate grupului de TVA, iar persoana obligată la plata TVA pentru alocările de costuri pentru serviciile efectuate de sediul central este grupul de TVA (persoană impozabilă distinctă)

Decizia în acest caz are impact asupra tratamentului de TVA aplicabil alocărilor de costuri efectuate de sediul central către sucursale (în special dacă părţile nu au drept integral de deducere a TVA), în

cazul în care sucursala este parte a unui grup de TVA

Deşi conceptul de grup de TVA nu este implementat în legislaţia românească de TVA ca atare, ar trebui analizată măsura în care decizia ar putea avea implicaţii în cazul alocării de costuri pentru servicii de la un sediu central (parte a unui grup de TVA în alt Stat Membru) către sucursala sa din România

De asemenea, este importantă situaţia în care o sucursală din România desfăşoară activităţi pentru sediul central (parte a unui grup de TVA în alt Stat Membru)

Cazul C-183/13 Banco Mais SA

Cazul dezbate dacă autorităţile fiscale naţionale pot impune persoanelor impozabile să determine pro- rata de deducere a TVA în funcţie de utilizarea efectivă a bunurilor şi serviciilor de folosinţă mixtă, în locul pro-ratei generale determinate pe baza cifrei de afaceri

În cazul specific al unei bănci care prestează şi servicii de leasing (efectuând atât operaţiuni scutite de

TVA fără drept de deducere, cât şi operaţiuni supuse TVA), se pune întrebarea dacă numai dobânda inclusă în rata de leasing ar trebui avută in vedere pentru calcul pro-ratei, mai degrabă decat intreaga rată de leasing

CJUE a decis că, în cazul în care legislaţia unui stat membru prevede această posibilitate, autorităţile

fiscale pot impune o pro-rată bazată pe utilizarea efectivă, atât timp cât aceasta determină o acurateţe

mai mare în determinarea TVA deductibilă în legătură cu activităţile care dau drept de deducere a TVA

Conform CJUE, dobânda reprezintă remuneraţia pentru costurile locatorului cu finanţarea şi gestionarea contractelor de leasing, acestea fiind activităţile principale pentru care sunt utilizate achiziţiile mixte de bunuri şi servicii. În aceste condiţii, metoda utilizării efective permite stabilirea cu mai multă

acurateţe (faţă de metoda de stabilire a pro-ratei bazată pe cifra de afaceri) a măsurii în care TVA

poate fi dedusă

Decizia este relevantă pentru persoanele impozabile mixte care deduc TVA pe bază de pro-rată deoarece indică faptul că pro-rata stabilită pe baza cifrei de afaceri ar putea să nu asigure de o manieră suficient de precisă măsura în care persoana este îndreptăţită să beneficieze de deducerea TVA

Cazul C-438/13 BCR Leasing IFN SA

Cazul analizează dacă bunurile acordate în leasing, care nu au fost recuperate de locator de la locatari ca urmare a rezilierii contractelor de leasing financiar, dar pentru care s-au făcut demersuri de recuperare, pot determina operaţiuni asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată

CJUE a concluzionat că în situaţia în care bunurile acordate în leasing nu sunt recuperate de la

foştii locatari, în pofida demersurilor efectuate, şi pentru care nu exisnicio remuneraţie primide către locator în urma rezilierii contractelor de leasing, nu poate fi asimilată unei livrări de bunuri efectuată cu plată

Decizia CJUE va avea impact direct asupra industriei româneşti de leasing, dar şi asupra companiilor care au înregistrat bunuri lipsă din gestiune şi care au fost asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată

Prin urmare, societăţile afectate ar trebui să investigheze posibilitatea de a utiliza hotărârea în litigii aflate pe rolul instanţelor / în cazul controalelor fiscale în desfăşurare cu privire la

bunurile acordate în leasing nerecuperate / bunurile lipsă din gestiune asimilate livrărilor de bunuri

efectuate cu plată

În plus, se pot analiza potenţialele modalităţi de recuperare a TVA autocolectată cu privire la bunurile nerecuperate / bunurile lipsă din gestiune asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată în baza prevederilor legislative anterioare

Cazul C-590/13 Idexx Laboratoires Italia SRL

Cazul aduce în discuţie posibilitatea exercitării dreptului de deducere a TVA în condiţiile nerespectării anumitor cerinţe de formă impuse de legislaţia naţională de TVA, şi anume obligaţia de a raporta achiziţiile intracomunitare de bunuri efectuate în jurnalele de TVA

CJUE a apreciat ca neîndeplinirea cerinţelor formale impuse de legislaţia naţională nu poate

conduce în sine la refuzul dreptului de deducere a TVA atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile de fond relevante pentru operaţiunile efectuate

Din contră, CJUE menționează că deducerea TVA poate fi refuzată dacă nerespectarea condițiilor de formă face imposibilă prezentarea de dovezi concludente din care să rezulte că au fost îndeplinite condițiile de fond

CJUE precizează condițiile de fond ale dreptului de deducere în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri: achizițiile să fie efectuate de o persoană impozabilă, persoana respectivă să fie obligată la plata TVA datorată pentru respectivele achiziții, bunurile achiziționate

să fie utilizate în scopul activităților taxabile

Concluziile CJUE în acest caz pot reprezenta argumente utile care să fie folosite de către societăţile cărora li s-a refuzat/restricţionat dreptul de deducere a TVA de către autorităţile fiscale ca urmare a neîndeplinirii unor condiţii de formă prevăzute de legislaţia de TVA

Cazurile reunite C-131/13, C-163/13 şi C-164/13

Schoenimport ItalmodaMariano Previti vof şi alţii

Cazul analizează dacă dreptul de deducere a TVA, dreptul la acordarea scutirii de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri sau dreptul la rambursarea TVA ar trebui refuzate în situaţia unei persoane impozabile care a participat, a avut cunoştinţă sau ar fi trebuit să cunoască faptul

că participă la o tranzacţie frauduloasă, în condiţiile în care legislaţia naţională nu conţine

prevederi specifice privind acest refuz

Conform interpretării CJUE, refuzul acordării drepturilor prevăzute de Directiva de TVA în cazul unei fraude de TVA este consecința neîndeplinirii condițiilor obiective necesare pentru dobândirea avantajelor aferente și nu reprezintă o obligație (suplimentară) impusă în sarcina

persoanei impozabile

În opinia CJUE, o persoană impozabilă nu se poate prevala de principiile protecției așteptărilor legitime și al certitudinii impunerii în apărarea drepturilor sale, dacă aceste drepturi au rezultat în urma participării persoanei impozabile la tranzacții frauduloase

CJUE a concluzionat că drepturile menţionate pot fi refuzate unei persoane impozabile care ştia sau ar fi trebuit să ştie că participă la fraudă, chiar şi în absenţa unei prevederi exprese ale legislaţiei naţionale în această privinţă şi indiferent dacă frauda a avut loc în alt Stat Membru, iar persoana impozabilă a îndeplinit toate cerinţele de formă în Statul Membru respectiv

Noile reglementări contabile aprobate prin Ordinul 1802/2014

► Categorii de entităţi raportoare şi obligațiile acestora ► Politici şi tratamente contabile ► Situații
► Categorii de entităţi raportoare şi
obligațiile acestora
► Politici şi tratamente contabile
► Situații financiare consolidate

Pagina 47

şi obligațiile acestora ► Politici şi tratamente contabile ► Situații financiare consolidate Pagina 47

Aplicarea noilor reglementări contabile

Începând cu data de 1 ianuarie 2015 (entitățile al căror exercițiu

financiar corespunde anului calendaristic)

Începutul primului exerciţiu financiar care începe ulterior datei de 1

ianuarie 2015 (entitățile al căror exercițiu financiar diferă de anul

calendaristic)

!!! În cazul în care aplicarea noilor reglementărilor contabile impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină corecţii ale operaţiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrării în vigoare a noilor reglementări.

Categorii de entităţi raportoare

OMF 1802 introduce următoarele categorii de entităţi raportoare:

Criterii mărime

Criterii mărime

a) Total active

b) Cifra de afaceri netă

c) Număr mediu de salariaţi

Microentităţi

Microentităţi

< 350.000 EUR

< 700.000 EUR

< 10 salariaţi

Entităţi mici

Entităţi mici

< 4.000.000 EUR

< 8.000.000 EUR

< 50 salariaţi

Entităţi mijlocii şi

mari

> 4.000.000 EUR

> 8.000.000 EUR

> 50 salariați

Cursul de schimb utilizat: cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013 (1 EUR = 4,4338

RON)

Entităţile nou-înfiinţate (cu excepția entităților de interes public): în primul exercițiu financiar acestea pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale prevăzute pentru oricare dintre cele 3 categorii

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească

criteriile de mărime

Categorii de entităţi raportoare

Microentităţile:

întocmesc bilanţ prescurtat

întocmesc cont de profit şi pierdere prescurtat

nu au obligaţia elaborării notelor explicative

Totuşi, microentităţile au obligația de a prezenta informații referitoare la:

politicile contabile adoptate

angajamentele financiare, garanţiile sau activele şi datoriile contingente

neincluse în bilanţ

avansurile şi creditele acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere

achiziţiile propriilor acţiuni

Categorii de entităţi raportoare

Microentităţilor nu li se aplică derogarea referitoare la posibilitatea de a nu aplica o prevedere a reglementărilor contabile care este incompatibilă cu conceptul de imagine fidelă a activelor, a datoriilor, a poziţiei

financiare şi a profitului sau a pierderii entităţii

Entitățile mici:

întocmesc situaţii financiare anuale cu 3 componente

întocmesc bilanț prescurtat (în formatul aplicabil microentităţilor);

opțional pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie

obligații de auditare a situațiilor financiare : conform vechilor criterii

prevăzute de OMF 3055

cerinţe reduse în ceea ce privește prezentarea de informații în notele explicative

Categorii de entităţi raportoare

Entitățile mijlocii şi mari:

întocmesc situaţii financiare anuale cu 5 componente

prezintă informații suplimentare în notele explicative

obligația de auditare a situațiilor financiare

întocmesc şi publică anual un raport asupra plăţilor către guverne

(industria extractivă / exploatarea padurilor primare)

Entitățile de interes public: societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome

!!! O entitate de interes public este inclusă în categoria entităţilor mijlocii şi mari, indiferent de cifra de afaceri netă, totalul activelor sau numărul său

mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar

Pagina 52

de afaceri netă, totalul activelor sau numărul său mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar Pagina

Auditul situațiilor financiare

Sunt supuse auditului situațiile financiare anuale individuale ale:

entităţilor mijlocii şi mari

societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat şi regiilor autonome

entităților mici care depășesc limitele a cel puţin două dintre cele trei

criterii în două exerciţii financiare consecutive:

totalul activelor:

cifra de afaceri netă:

numărul mediu de salariaţi :

3.650.000 EUR 7.300.000 EUR

50 salariaţi

Auditul situațiilor financiare

În ceea ce priveşte raportul administratorilor, auditorii statutari sau firmele de audit

exprimă o opinie privind:

consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar

întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale

aplicabile

declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la entitate şi la mediul acesteia, au identificat

informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor,

indicând natura acestor informaţii eronate.

Raportarea plăților către guverne

Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare care sunt obligate să raporteze plăţile efectuate către guverne sunt:

entităţile mijlocii şi mari, indiferent de natura acţionarilor societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome

entităţile parte a unei asocieri în participaţie care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare

Reglementările prevăd şi anumite derogări de la obligaţia de raportare a plăţilor către guverne

Principii generale de raportare financiară

Principiul continuităţii activităţii

entităţile aflate în lichidare prezintă acest fapt în declaraţia care însoţeşte

situaţiile financiare anuale

reclasificarea creanţelor pe termen lung în creanţe pe termen scurt

reclasificarea datoriilor pe termen lung în datorii pe termen scurt

Reclasificarea activelor imobilizate:

poate fi efectuată dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării imobilizării, evidenţiată de începerea modernizării, în vederea vânzării

dacă entitatea decide (intenționează) să cedeze o imobilizare corporală

fără a fi modernizată, ea continuă să o trateze ca imobilizare corporală

până la scoaterea sa din evidenţă, şi nu ca element de stoc

Principii generale de raportare financiară

Principiul intangibilității

Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente, precum şi a modificării politicilor contabile nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii”

Principiul necompensării

valoarea brută a creanţelor şi datoriilor care au făcut obiectul compensării se prezintă în notele explicative

Principii generale de raportare financiară

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

la întocmirea documentelor justificative (!) şi la contabilizarea operaţiunilor economico-financiare trebuie se ţină seama de toate informaţiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situaţiile în care natura economică a operaţiunii să fie diferită de forma juridică a

documentelor care stau la baza acestora

Modificarea politicilor contabile

!!! Modificarea politicilor contabile se poate face pe parcursul exercițiului financiar curent şi pentru exercițiile financiare anterioare

efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiilor financiare

precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat (contul 1173 nou introdus) dacă efectele modificării pot fi cuantificate;

în situația modificării politicilor contabile aferente perioadelor precedente se vor avea în considerare efectele fiscale (!)

efectele modificării politicilor contabile aferente exerciţiului financiar curent se contabilizează pe seama conturilor de cheltuieli şi venituri ale

perioadei

dacă efectul modificării politicii contabile este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor contabile se efectuează pentru perioadele viitoare, începând cu exerciţiul financiar curent

Reguli generale de evaluare

Tratamentul reducerilor comerciale aferente unei achiziții de bunuri în contabilitatea cumpărătorului ajustează costul de achiziţie al bunurilor (în sensul reducerii acestuia) în următoarele situaţii:

sunt acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie;

sunt primite ulterior facturării, însă achiziţia de produse şi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună, iar stocurile la care se referă

mai sunt în gestiune;

Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, reducerile comerciale se înregistrează în contul 609 Reduceri comerciale primite

Reguli generale de evaluare

Tratamentul reducerilor comerciale aferente unei vânzări de bunuri în contabilitatea vânzătorului ajustează veniturile din vânzare (în sensul reducerii) în următoarele situaţii:

sunt acordate şi înscrise pe factura de vânzare;

sunt acordate ulterior, însă vânzarea de produse şi acordarea reducerii comerciale sunt tratate împreună.

Dacă reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale (!), acestea se înregistrează la data bilanţului în contul 408 Furnizori - facturi nesosite, respectiv contul 418 „Clienţi - facturi de întocmit”, pe baza documentelor justificative; aceste reduceri comerciale corectează costul stocurilor la care se referă, dacă respective stocuri mai sunt în gestiune

Reguli generale de evaluare

Costul îndatorării Costul îndatorării cuprinde dobânda aferentă capitalului împrumutat pentru finanțarea achiziției / construcției / producției unui activ cu ciclu lung de fabricaţie

(!) Nu se mai includ şi comisioanele bancare aferente (!) Capitalizarea costului îndatorării în costul activului cu ciclu lung de fabricație nu mai este opțională

Dispoziţii tranzitorii

prevederile referitoare la costurile îndatorării se aplică acelor active cu ciclu lung de fabricaţie pentru care data de începere a capitalizării este ulterioară datei de 1 ianuarie 2015

Imobilizări necorporale

Recunoașterea imobilizărilor necorporale

imobilizarea necorporală să fie identificabilă pentru a fi diferenţiată de fondul comercial

controlul asupra beneficiilor economice viitoare (de exemplu, existenţa unor

drepturi legale)

restricţionarea accesului altora la beneficiile respective

Dacă un element nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere a unei imobilizări necorporale, costul acestuia este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat. Dacă este dobândit prin achiziţia unei

afaceri, elementul respectiv va face parte din fondul comercial

recunoscut la data achiziţiei.

Imobilizări necorporale

Cheltuielile cu mărcile, titlurile de publicaţii, listele de clienţi şi alte elemente similare în fond generate intern nu sunt recunoscute ca imobilizări necorporale

nu pot fi diferenţiate de costul dezvoltării entităţii ca întreg

Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale se vor prezenta separat în contul 206 „Active necorporale de explorare şi

evaluare a resurselor minerale” (cont nou introdus)

Contractele de clienți se recunosc în categoria Altor imobilizări necorporalela costul de achiziţie al acestora, dacă:

clienţii respectivi vor continua relaţiile cu entitatea

contractele pot fi identificate prin număr contract, denumire client, durată contract

entitatea dispune de mijloace prin care să controleze relaţiile cu clienţii

Imobilizări necorporale

Imobilizări necorporale în curs de execuţie (!)

Soldul contului 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuţie”:

1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

203 Cheltuieli de dezvoltare

208 „Alte imobilizări necorporale”

Soldul contului 2933 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie”:

1176 „Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor

contabile conforme cu directivele europene”

2903 „Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare”

2908 „Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale”

Imobilizări necorporale

Cheltuieli ulterioare sunt recunoscute drept cheltuială atunci când sunt suportate în următoarele cazuri:

costurile ulterioare menţin beneficiile economice viitoare preconizate

nu se pot departaja costurile ulterioare direct atribuibile unei anumite

imobilizări necorporale de costurile activităţii ca întreg (costul menținerii /

majorării fondului comercial, costul de funcționare de zi cu zi)

costurile ulterioare aferente mărcilor, titlurilor de publicaţii şi elementelor

similare în fond se vor recunoaște întotdeauna ca o cheltuială a perioadei

(nu pot fi diferenţiate de costurile cu dezvoltarea entităţii ca întreg)

Imobilizări necorporale

Cheltuieli ulterioare sunt recunoscute în valoarea contabilă a unui activ necorporal când:

îndeplinesc definiția şi criteriile de recunoaștere

evaluarea probabilităţii producerii de beneficii economice viitoare

preconizate – pe baza unor calcule raţionale şi uşor de susţinut

evaluarea gradului de siguranţă asociat obţinerii de beneficii economice viitoare pe baza dovezilor disponibile în momentul recunoaşterii iniţiale

(cu accent pe dovezile externe)

Imobilizări necorporale

Fondul comercial În vederea recunoașterii în situaţiile financiare anuale individuale, valoarea justă a activelelor nete achiziţionate este stabilită de către evaluatori autorizaţi (!)

Ajustările pentru deprecierea fondului comercial corectează valoarea acestuia fără a fi reluate ulterior la venituri

contul 6817 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea

fondului comercial

contul 2071 Fond comercial pozitiv

Deprecierea fondul comercial cumulată până la data aplicării noilor reglementări contabile se impută valorii acestuia:

contul 2907 "Ajustări pentru deprecierea fondului comercial„

contul 2071 "Fond comercial pozitiv"

Imobilizări necorporale

Amortizarea imobilizărilor necorporale Durata de viaţă utilă a unei imobilizări necorporale:

nu trebuie să depăşească perioada drepturilor contractuale / drepturilor legale, dar poate fi mai scurtă, în funcţie de perioada pentru care entitatea preconizează că va folosi activul.

durata de viaţă utilă a imobilizării necorporale trebuie să includă perioada sau perioadele de reînnoire doar dacă există dovezi în sprijinul reînnoirii fără un cost semnificativ

durata de viaţă utilă a unui drept redobândit recunoscut drept imobilizare necorporală într-o combinare de întreprinderi – perioada contractuală rămasă din contractul prin care a fost acordat dreptul şi nu va include

perioadele de reînnoire.

Activul imobilizat reprezentând costul de achiziţie al contractelor de clienţi se amortizează pe durata contractelor respective

Imobilizări necorporale

Amortizarea imobilizărilor necorporale

Perioada de amortizare

OMFP 3055

OMFP 1802

 

perioada contractului sau durata de utilizare;

perioada contractului sau durata de utilizare;

Cheltuieli de dezvoltare

se prezintă in notele explicative situația în care

în cazul în care durata contractului / durata de utilizare depăşeşte 5

perioada contractului / durata

ani, durata de amortizare nu poate

de utilizare depășește 5 ani

depăşi 10 ani.

   

de regulă, în cadrul unei perioade de max. 5 ani;

Fond comercial pozitiv

de regulă, pe o perioadă de max. 5 ani;

pe perioada de peste 5 ani,

cu conditia de a nu se depaşi

durata de utilizare economică a activului

în cazul în care durata de utilizare

a fondului comercial nu poate fi

estimată în mod credibil, perioada de amortizare poate depasi 5 ani, cu condiţia de a nu depăşi 10 ani

Transferul unei afaceri

În contabilitatea cumpărătorului:

onorariile de intermediere, de consiliere, juridice, contabile, de evaluare şi alte onorarii profesionale sau de consultanţă, precum şi alte cheltuieli legate

de dobândirea unei afaceri reprezintă cheltuieli ale perioadei în care sunt

ocazionate

în cadrul achiziției unei afaceri, se poate recunoaşte drept activ un grup de

imobilizări necorporale complementare, cu condiţia ca activele individuale să

aibă durate de viaţă utilă similare

În contabilitatea vânzătorului:

activele şi datoriile cesionate, sunt scoase din evidenţă la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate, pe seama conturilor de cheltuieli, respectiv de venituri

Imobilizări corporale

Cheltuielile cu întreținerea şi reparațiile

Costurile cu inspecţiile sau reviziile generale regulate pot fi recunoscute în valoarea contabilă a elementului de imobilizări corporale dacă sunt respectate criteriile de recunoaştere

Costurile recunoscute în valoarea activului se amortizează pe perioada

dintre două inspecţii planificate

(!) Recunoaşterea costurilor cu revizii şi inspecţii drept componente ale imobilizărilor corporale se aplică în cazul imobilizărilor corporale ale căror costuri de inspecţie şi revizie sunt semnificative (conform politicilor contabile aprobate)

Imobilizări corporale

Provizioanele pentru dezafectare imobilizări corporale

(!) Modificările în evaluarea datoriilor existente din dezafectare, restaurare şi de natură similară se contabilizează diferit după cum activul aferent este evaluat la cost sau la valoare reevaluată

Modelul bazat pe cost

diminuarea datoriilor : diminuarea provizioanelor şi a costului activului, însă doar până la nivelul valorii sale contabile

dacă o scădere a datoriei depăşeşte valoarea contabilă a activului,

excedentul trebuie recunoscut imediat în profit sau pierdere

creșterea datoriilor : suplimentarea provizioanelor respectiv creşterea costului activului

Imobilizări corporale

Provizioanele pentru dezafectare imobilizări corporale

Modelul bazat pe cost Dacă ajustarea respectivă generează o mărire a costului unui activ, entitatea trebuie să analizeze dacă activul este supraevaluat (recunoaşterea unor eventuale pierderi din depreciere)

(!) Ulterior ajustării provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi respectiv a valorii activului aferent cheltuiala cu amortizarea activului trebuie ajustată pentru a aloca valoarea contabilă astfel rezultată, pe o bază sistematică pe parcursul duratei rămase din perioada de amortizare stabilită pentru acel activ

Imobilizări corporale

Provizioanele pentru dezafectare imobilizări corporale

Modelul reevaluării

diminuarea datoriilor:

majorează rezerva din reevaluare din capitalurile proprii

este recunoscută în contul de profit şi pierdere în măsura în care reia o

reducere din reevaluarea aceluiaşi activ, care a fost recunoscut anterior drept cheltuială

dacă o scădere a datoriei depăşeşte valoarea contabilă care ar fi fost

recunoscută dacă activul ar fi fost contabilizat conform modelului bazat pe

cost, excedentul trebuie recunoscut imediat în contul de profit şi pierdere

Imobilizări corporale

Provizioanele pentru dezafectare imobilizări corporale

Modelul reevaluării

creșterea datoriilor:

este recunoscută în contul de profit şi pierdere

reduce rezerva din reevaluare din capitalurile proprii, în limita oricărui

sold creditor existent pentru acel activ

Modificare datoriei din dezafectare / restaurare este un indiciu că activul ar

putea să necesite o reevaluare ; dacă este necesară o reevaluare, toate

activele din acea categorie trebuie reevaluate

Imobilizări corporale

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită, entitatea poate proceda la reevaluarea acesteia

„Grupă de imobilizări”

la reevaluarea acesteia ► „Grupă de imobilizări” „Categorie de imobilizări” ► Dacă un activ

„Categorie de imobilizări”

Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate

Se elimină derogarea prevazută de OMF 3055, potrivit căreia: dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat […], activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate de valoare”

Imobilizări corporale

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Se modifică tratamentul contabil aferent rezervelor din reevaluare:

atunci când surplusul din reevaluare reprezintă un câştig realizat, acesta este transferat direct în rezultatul reportat

In acest sens, se va utiliza contul 1175 Rezultatul reportat reprezentând

surplusul realizat din rezerve din reevaluare” (cont nou introdus)

Dispoziții tranzitorii:

la aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, soldul contului

1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” se transferă asupra contului 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Imobilizări corporale

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Se introduc conturi distincte pentru recunoașterea cheltuielilor şi a veniturilor rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale:

contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale”

contul 655 „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale”

Deprecierile aferente imobilizărilor corporale (a căror evidenţă este efectuată la cost şi nu la valoare reevaluată):

contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”

contul 7813 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

Investiții imobiliare

(!) Investiţia imobiliară este proprietatea (teren / clădire) deţinută (în proprietate / contract de leasing financiar) pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului

Nu se includ în definiția investițiilor imobiliare, proprietăţile:

utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri

administrative

deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii

Recunoașterea investițiilor imobiliare (contul 215 „Investiţii imobiliare”) se

va face conform unor criterii proprii, elaborate de entitate în conformitate

cu definiţia investiţiei imobiliare

Contabilizarea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie (contul 235 „Investiţii imobiliare în curs de execuţie”)

Investiții imobiliare

Situaţii specifice

Proprietăţi care includ o parte care este deţinută pentru a fi închiriată / cu scopul creşterii valorii capitalului şi o altă parte care este deţinută pentru a fi

utilizată:

dacă aceste părţi pot fi vândute separat – sunt contabilizate separat

dacă nu pot fi vândute separat – este investiție imobiliară doar dacă partea deținută spre utilizare este nesemnificativă

Furnizarea de servicii auxiliare ocupanţilor unei proprietăţi imobiliare:

Investiție imobiliară – dacă serviciile furnizate sunt o componentă nesemnificativă a contractului

Proprietate imobiliară – în cazul opus (un hotel administrat de proprietar)

În cazul grupurilor, o proprietate poate avea tratamente diferite în situațiile financiare anuale individuale şi cele consolidate dacă este închiriată către

societăţi din grup

Pagina 81

financiare anuale individuale şi cele consolidate dacă este închiriată către societăţi din grup Pagina 81

Investiții imobiliare

Transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare

Transferurile trebuie făcute dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării:

începerea / încheierea utilizării de către posesor (investiţii imobiliare vs.

proprietăţi imobiliare)

începerea procesului de amenajare în perspectiva vânzării (din investiţii imobiliare în categoria stocurilor)

începerea unui leasing operaţional (din categoria stocurilor în categoria investiţiilor imobiliare)

Investiții imobiliare

Transferurile în sau din categoria investiţiilor imobiliare (continuare)

Dacă se decide cedarea unei investiţii imobiliare fără amenajări suplimentare, entitatea continuă să trateze proprietatea imobiliară ca investiţie imobiliară până în momentul în care aceasta este scoasă din evidenţă

Dacă se începe procesul de reamenajare a unei investiţii imobiliare existente, în scopul utilizării viitoare continue ca investiţie imobiliară, atunci proprietatea imobiliară rămâne investiţie imobiliară şi nu este

reclasificată drept proprietate imobiliară utilizată de posesor în cursul

reamenajării

Active biologice productive

Activele biologice productive evidențiate în contul 217 „ Active biologice productive” sunt orice active, altele decât activele biologice de natura stocurilor (de exemplu, animalele de lapte, viţa-de-vie, pomii fructiferi şi

copacii din care se obţine lemn de foc, dar care nu sunt tăiaţi)

Activele biologice productive se diferențiază de produsele agricole prin

faptul că sunt active auto-regeneratoare

Activelor biologice productive li se aplică regulile generale de evaluare, aplicabile imobilizărilor corporale.

Activele biologice de natura stocurilor / Produse agricole

Activele biologice de natura stocurilor (ct.361) sunt acelea care urmează a fi recoltate ca produse agricole sau vândute ca active biologice

animalele destinate producţiei de carne în vederea vânzării

peştii din fermele piscicole

culturile, cum ar fi cele de porumb şi grâu

Produsele agricole (ct.347) sunt produsele rezultate la momentul

recoltării de la activele biologice ale entităţii

lână, copaci tăiaţi, bumbac, lapte, struguri, fructe culese etc.

Recolta reprezintă separarea produselor agricole de un activ biologic sau

încetarea proceselor vitale ale unui activ biologic

Active de explorare şi evaluare a resurselor minerale

Societățile trebuie să stabilească o politică contabilă specificând ce cheltuieli sunt recunoscute drept active de explorare şi evaluare şi trebuie să aplice acea politică în mod consecvent.

La recunoaşterea acestor active se va ţine cont de gradul în care cheltuiala poate fi asociată cu descoperirea unor resurse minerale

specifice.

Active de explorare şi evaluare

OMFP 3055

OMFP 1802

Drepturile de forare

Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"

Contul 206 „Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale”

 

Contul 2131 "Echipamente

Contul 216 „ Active corporale de

Instalaţiile de forare

tehnologice (maşini, utilaje şi

explorare şi evaluare a resurselor

instalaţii de lucru)"

minerale”

Costuri de descopertă

Descoperta reprezintă activitatea de îndepărtare a sterilului pentru a obţine accesul la zăcăminte de minereu

Tratamentul contabil al costurilor de descopertă suportate în etapa de producție diferă în funcție de natura beneficiilor obținute:

Beneficiul obţinut în urma activităţii de descopertă

Recunoaşterea costurilor de descopertă

- minereu care poate fi folosit pentru a

Stocuri

produce stocuri

- acces mai bun la cantităţi suplimentare

Activ imobilizat, dacă se îndeplinesc

de minereu care vor fi exploatate în viitor

condiţiile de recunoaştere

Costuri de descopertă

Activul imobilizat aferent activităţii de descopertă trebuie să fie contabilizat ca parte a unui activ existent (un element suplimentar sau o îmbunătăţire), şi nu ca un activ de sine stătător

Clasificarea activului aferent activităţii de descopertă se efectuează în funcţie de natura activului de bază aferent existent:

imobilizare necorporală

imobilizare corporală

Imobilizări financiare

Interesele de participare (procentul de deținere depășește 20%) se vor contabiliza ca:

acţiuni deţinute la entităţi asociate (contul 262)

acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun (contul 263)

(!) Se aduc modificări în ceea ce privește tratamentul contabil al

acțiunilor si al altor imobilizări financiare primite cu titlu gratuit:

 

OMFP 3055

OMFP 1802

Acţiunile şi alte imobilizări financiare primite cu titlu gratuit

contul 1068 "Alte rezerve"

contul 768 "Alte venituri financiare"

Acţiunile pe termen scurt primite cu titlu gratuit

contul 768 "Alte venituri financiare"

contul 768 "Alte venituri financiare"

Imobilizări financiare

(!) Se aduc modificări în ceea ce privește tratamentul contabil al participării în natură la capitalul altor entităţi:

Obiectul participării în natură

 

OMFP 3055

 

OMFP 1802

 

Diferenţa dintre valoarea titlurilor primite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor aportate:

Active imobilizate

 

contul 768 "Alte venituri

contul 106 "Rezerve"

 
 

financiare"

 

Diferenţa dintre valoarea titlurilor primite şi valoarea creanţelor

aportate:

 

Creanţe

nu existau prevederi

contul 768 "Alte venituri financiare"

specifice

contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"

 

Diferenţa dintre valoarea titlurilor primite şi valoarea mărfurilor

Mărfuri

aportate:

 

contul 758 "Alte venituri din

contul 758 "Alte venituri din

 

exploatare"

exploatare"

Imobilizări financiare

Dispoziţii tranzitorii

Sumele care au fost înregistrate în contul 106 "Rezerve", reprezentând diferenţa dintre valoarea acţiunilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul entităţilor la care se deţin respectivele titluri se reiau la venituri (contul

768 "Alte venituri financiare") la