Sunteți pe pagina 1din 68

Organe de mas, ini I

Tiberiu Laurian
2014

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Capitolul 1
Not, iuni introductive
1.1

Elemente definitorii

Pentru o mai bun nt, elegere a contextului n care se face studiul organelor
de mas, ini, este necesar definirea entitt, ilor pentru care organele de mas, ini
reprezint elemente constitutive. Mas, ina este un sistem tehnic cu elemente
mobile, avnd mis, cri determinate cu scopul, fie s produc lucru mecanic
util, fie s transforme o energie mecanic n alta. Conform acestei definit, ii se
disting:
mas, inile motoare care transform energia n lucru mecanic sau invers
(exemple: motorul cu ardere intern, turbinele cu abur, turbinele hidraulice, motoarele s, i generatoarele electrice etc.);
mas, inile de lucru sau tehnologice:
de transport (exemple: mas, ini de ridicat, benzi transportoare,
vehicule de transport etc.),
de prelucrare (exemple: mas, ini unelte, mas, ini agricole, mas, ini de
prelucrare a lemnului etc.).
Mecanismul este tot un sistem mecanic cu elemente mobile cu mis, care
determinat, dar care are scopul doar de a transmite sau de a transforma
o mis, care.
Agregatul este un complex de mas, ini motoare sau de lucru s, i mecanisme
(exemplu: turbin cu abur + reductor + generator electric).
O mas, in poate fi descompus n mai multe grupe mari de mecanisme
s, i de piese, cu rol funct, ional bine determinat, acestea numindu-se ansamble
(exemple: transmisia unui autovehicul, masa de lucru a unei freze).
3

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Subansamblele sunt diviziuni ale ansamblelor, compuse fiecare dintr-un


mecanism sau o grup de piese cu rol funct, ional mai restrns (exemplu:
un arbore cu rulment, ii si).
Organele de mas, ini sunt prt, i constructive mai simple care intr n compunerea agregatelor, mas, inilor s, i mecanismelor s, i care, de regul, nu
se pot desface n alte prt, i mai simple (exemple: s, urubul, pana, roata
dint, at). Totus, i, exist s, i organe de mas, ini compuse din mai multe
piese (exemple: rulment, ii, bielele, cuplajele etc).

1.2

Obiectul disciplinei Organe de mas, ini

Aceast disciplin are ca obiect stabilirea bazelor teoretice s, i aplicative pentru


calculul s, i construct, ia organelor de mas, ini, t, innd seama de condit, iile lor
funct, ionale. Studiul organelor de mas, ini are ca scop evident, ierea factorilor
caracteristici s, i elaborarea principiilor de calcul. La baza disciplinei Organe
de mas, ini stau cunos, tint, ele de: mecanic teoretic, rezistent, a materialelor,
tribologie, tehnologia materialelor, termotehnic, teoria mecanismelor s, i altele.
Disciplina Organe de mas, ini cuprinde s, i calculul s, i proiectarea organelor
de mas, ini, t, innd seama de fort, ele s, i condit, iile de exploatare. Se impune
cunoas, terea condit, iilor de lucru pentru a se stabili corespunztor ipotezele
simplificatoare de calcul ct mai realiste.

1.3

Clasificarea organelor de mas, ini

Des, i unele organe de mas, ini pot avea utilizri diferite din punct de vedere al
funct, iilor ndeplinite, ele pot fi clasificate n funct, ie de scopul utilizrii astfel:
elemente de legtur (nituri, s, uruburi, arcuri, bolt, uri, precum s, i asamblri prin sudur, lipire s, i ncleiere);
elemente de lgruire s, i transmisie (lagre cu alunecare s, i rostogolire,
osii s, i arbori, angrenaje, transmisii prin curele s, i prin lant, uri);
elemente de etans, are;
elemente pentru transportul lichidelor s, i gazelor (t, evi, robinet, i, supape
etc.).
4

Tiberiu Laurian

1.4

Organe de mas, ini I

Condit, ii generale cerute organelor de mas, ini

n calculul organelor de mas, ini trebuie avute n vedere urmtoarele condit, ii:
s ndeplineasc scopul t, innd seama de felul mas, inii s, i de scopul
construct, iei;
s prezinte sigurant, n exploatare;
s asigure durabilitatea prescris;
s conduc la o tehnologie us, oar de fabricat, ie;
s satisfac cerint, ele economice sub aspectul costului de fabricat, ie;
s respecte normele interne s, i internat, ionale.

1.5

Fundamentele normrii

Normarea este o unificare planificat de obiecte n folosul colectivitt, ii. Cu ct


colectivitt, ile sunt mai mari, cu att sunt mai importante regulile ce ordoneaz
colaborarea dintre parteneri. Normele tehnice promoveaz rat, ionalizarea
(exemplu: reducerea numrului de tipodimensiuni), asigurarea calitt, ii, umanizarea mediului de lucru. Nu exist obligativitatea general a utilizrii
normelor, dar aceasta poate rezulta ca urmare a unor prescript, ii legislative
sau administrative. Pe plan internat, ional sistemul de normare este constituit din International Organization for Standardization (ISO), cu sediul la
Geneva. Normele internat, ionale sunt preluate, n reglementrile normative
romnes, ti, sub denumirea de SR-ISO, iar normele europene sunt preluate n
Romnia sub titulatura SR-EN.

1.6

Numere normate (numere s, i msuri preferate)

Numerele normate reprezint un sistem de numere convenit internat, ional,


stabilit prin normele internat, ionale (ISO 3, ISO 17, ISO 497), cu scopul
ordonrii s, i simplificrii creat, iei n domeniul tehnic s, i economic. Numerele
normate (NN) sunt numere preferate pentru alegerea, respectiv subdivizarea
valorilor unor mrimi (exemple: lungimi, suprafet, e, volume, fort, e, presiuni,
momente, tensiuni, turat, ii, puteri), cu scopul reducerii la minim a mult, imii de
numere necesare n practic. Este de preferat s se aleag valori ale mrimilor
5

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

NN, dac nu exist motive speciale care s impun alegerea altor numere.
NN sunt termeni rotunjit, i ai unor s, iruri zecimale geometrice care cont, in, ca
termeni, puterile lui zece, adic: 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 1000 ... Aceste s, iruri
sunt notate cu Rv, n care v este numrul de trepte dintr-un domeniu zecimal.
Fiecare s, ir ncepe cu 1 sau cu o alt putere
a lui 10, iar numrul urmtor

v
rezult prin nmult, ire cu factorul qv = 10.
Exemplu:

s, irul de baz R5 cu q5 = 5 10 cu numrul de nceput 10: 10; 16; 25; 40;


63; 100.

s, irul de baz R10 cu q1 0 = 10 10: 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80;
100.
ISO defines, te patru serii de numere normate: R5, R10, R20 s, i R40.
Exist s, i s, iruri de numere normate rotunjite, acestea fiind notate cu semnul
prim dup litera R (exemplu: R10, R20 etc). O rotunjire mrit conduce la
s, irurile R5, R10, R20 etc.

1.7

Fundamente generale ale proiectrii

Fiecare produs tehnic parcurge un anumit ciclu de viat, . Principalele faze


ale acestui proces sunt:
cercetare dezvoltare
introducerea pe piat,
prezent, a pe piat,
ncetarea product, iei
retragerea de pe piat,
Deoarece durata de viat, a unui produs este limitat n timp trebuie ca
produsul care l va nlocui s fie planificat s, i realizat n timp util.
Spre deosebire de proiectarea tradit, ional, n care proiectantul desfs, ura
o activitate de creat, ie mental s, i obt, inea o solut, ie dependent de ntmplare,
n proiectarea modern se tinde ca printr-un demers metodic s se obt, in o
solut, ie optim pentru funct, iile impuse.
Un algoritm procedural pentru crearea de produse noi a fost elaborat de
directiva german VDI 2222; acesta cupinde urmtoarele sect, iuni:
Planificare
Concept, ie
6

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Proiectare: elaborarea unui proiect la scar


Proiectare de detaliu: alegerea formei constructive s, i optimizarea componentelor.
n activitatea de proiectare exist cteva principii esent, iale cu aplicabilitatea general. Acestea sunt:
1. Proiectare adecvat din punct de vedere funct, ional:
ndeplinirea funct, iei pe toat durata de viat, ;
evitarea pericolelor pentru om s, i mas, in.
2. Proiectare adecvat din punct de vedere al sarcinii s, i rezistent, ei:
fort, ele s, i momentele trebuie aplicate pe ci ct posibil de scurte s, i
prin intermediul unui numr minim de componente;
pe ct posibil, tensiunile trebuie s fie egale n toate sect, iunile;
efectul de concentrare a tensiunilor va fi limitat prin msuri de
proiectare a formei;
pentru ansambluri se vor alege forme constructive care s conduc
la o egalizare a deformat, iilor;
evitarea dispunerii asimetrice a componentelor.
3. Proiectarea adecvat din punct de vedere al materialului:
evitarea costurilor inutile prin folosirea materialelor cu rezistent,
ridicat doar acolo unde se impune acest lucru.
4. Proiectarea adecvat din punct de vedere al product, iei:
folosirea de semifabricate s, i procedee de fabricat, ie simple pentru
product, ia de unicate s, i serie mic;
utilizarea procedeelor de fabricat, ie fr as, chiere (turnare, forjare,
extrudere) la product, ia de mas.
5. Proiectare adecvat din punct de vedere al montajului:
toate componentele s, i subansamblele se vor proiecta astfel nct
montajul final al produsului s fie facil s, i cu costuri reduse.
6. Proiectare adecvat din punct de vedere al ntret, inerii:
7

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

puncte de control us, or accesibile;


mijloace de msuri integrate;
asamblri demontabile rapide.
7. Proiectare adecvat din punct de vedere al reciclabilitt, ii:
dezasamblare facil;
evitarea materialelor compuse;
posibilitatea recezinrii unor subansamble.
8. Proiectare adecvat din punct de vedere al formei:
design exterior cu funct, ie estetic;
corespondent, a formei cu funct, ia produsului;
scoaterea n evident, a elementelor de comand, a pieselor n
mis, care s, i a zonelor periculoase prin form s, i culoare.

Capitolul 2
Asamblri filetate
2.1

Considerat, ii generale

S, urubul este organul de mas, in cu cea mai larg utilizare, fiind produs
s, i standardizat n cea mai mare varietate de forme. Asamblarea filetat
reprezint mperecherea dintre un s, urub sau alt element cu filet exterior s, i o
component cu filet interior, cum ar fi o piulit, sau o pies ce cont, ine o gaur
filetat. n funct, ie de destinat, ie, se deosebesc urmtoarele tipuri de s, uruburi:
s, uruburi de fixare pentru realizarea de asamblri cu prestrngere;
s, uruburi de mis, care pentru transformarea mis, crii de rotat, ie n mis, care
de translat, ie sau pentru producerea unor fort, e mari;
s, uruburi de etans, are pentru nchiderea etans, a unor orificii de umplere
sau evacuare (exemplu: dopuri de golire);
s, uruburi de reglare pentru stabilirea pozit, iei unor mas, ini sau subansamble;
s, uruburi de msurare (exemplu: s, ubler, micrometru);
s, uruburi de tensionare (exemplu: tirant, i).

2.1.1

Tipuri de filete

Filetul este urma lsat de un profil generator de-a lungul unei linii de
ns, urubare, nfs, urat n jurul unui cilindru, linie numit elice directoare.
Tipul filetului este determinat de forma profilului generator, pas, numrul
de nceputuri s, i sensul de nfs, urare al elicei directoare.
9

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

n prezent exist dou standarde importante de filete destinate asamblrilor: standardul metric s, i standardul unified inch. Ambele standarde
sunt utilizate pe scar larg dar exist tendint, a de migrare ctre sistemul
metric. Standardizarea filetului metric s-a fcut sub egida ISO (International
Standardization Organization) n 1969, iar standardul unified inch a rezultat
n urma unui acord ntre comitetele de standardizare din Canada, Marea
Britanie s, i Statele Unite n 1984. Simbolurile pentru cele dou standarde de
filete sunt M pentru metric, respectiv UN pentru unified inch. Formele
profilelor M s, i UN sunt la fel, dar filetele M sunt executate la dimensiuni
metrice (n mm) n timp ce filetele UN sunt executate la dimensiuni imperiale
(n inch sau t, oli).
Pentru s, uruburile destinate transmiterii sau transformrii mis, crii exist o
serie de filete de mis, care. Astfel de filete sunt: filetul ptrat, filetul trapezoidal
(cel mai utilizat) s, i filetul fierstru (variant a filetului trapezoidal capabil
s preia fort, e mari ntr-un singur sens).
Pentru destinat, ii speciale, se poate ment, iona filetul rotund folosit n
scopuri multiple precum: cuplele vagoanelor, armturi hidraulice, socluri s, i
dulii (filet Edison) etc.
Cele mai uzuale forme de filete sunt:
1. Filetul metric ISO, al crui profil generator este un triunghi cu vrful
rotunjit, avnd unghiul de 60o . n funct, ie de pasul filetului se deosebesc:
filetul metric normal s, i filetul metric cu pas fin. Filetul metric cu
pas fin se recomand pentru s, uruburi cu dimensiuni mari (pn la
1000 mm diametru), supuse la solicitri mari (exemplu: asamblarea
componentelor cu peret, i subt, iri, capetele filetate ale arborilor etc).
2. Filete pentru t, evi fr etans, are pe filet. Aceste filete au profilul
generator triunghi cu vrful de 55o s, i se simbolizeaz prin litera G s, i
diametrul nominal n inci (exemplu: G3/8, G1/2, . . . ). Etans, area unor
asemenea asamblri se face prin presarea reciproc a dou suprafet, e de
etans, are exterioare filetului. Pentru asamblri cu etans, are pe filet se
mperecheaz un filet exterior conic (conicitate 1:16) cu un filet cilindric
interior s, i se foloses, te un material de etans, are nfs, urat pe filet (cnep
sau PTFE).
3. Filetul trapezoidal ISO metric este caracterizat de un profil generator trapez isoscel, avnd unghiul dintre ipotenuze de 30o (unghiul
flancului). Acesta se foloses, te cu precdere ca filet de mis, care (exemple:
pentru prese, menghine, mas, ini-unelte etc) el suportnd sarcini mari
comparativ cu alte filete.
10

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

4. Filetul ferstru metric este generat de un profil generator trapez


neisoscel. Unghiul flancului portant este de 3o , iar al flancului cu joc
de 30o . Acest filet are o portant, mai mare dect filetul trapezoidal
datorit razei de racordare mai mari la baza filetului s, i unei lungimi de
contact mai mari ntre spire. Acest tip de filet se foloses, te la s, uruburi
de mis, care n cazul unor sarcini care act, ioneaz ntr-un singur sens.
5. Filetul rotund este folosit ca s, urub de mis, care n condit, ii dure de
exploatare (exemplu: tije de cuplare la vagoane de cale ferat). Acest
filet are un unghi de flanc de 30o . Filetul rotund este folosit s, i ca filet
de fixare la crlige s, i piulit, e de ridicare.

2.2

Elemente de tehnologie s, i materiale

Procedeele de fabricat, ie frecvent utilizate sunt deformarea plastic (la rece


sau la cald) s, i as, chierea. Obt, inerea filetelor s, uruburilor prin deformare la
rece (rulare) prezint avantaje importante fat, de as, chiere: rezistent, mai
mare la oboseal, suprafet, e mai netede, fabricat, ie mai economic.
Clasele de rezistent, pentru s, uruburi s, i piulit, e din ot, el cu diametre pn
la 39 mm sunt definite la s, uruburi din dou numere separate printr-un punct,
iar la piulit, e printr-o cifr sau printr-o combinat, ie de litere s, i cifre.
La s, uruburi, primul numr reprezint 1/100 din rezistent, a la rupere r
n MPa, iar al doilea numr reprezint raportul dintre limita la curgere s, i
rezistent, a de rupere c /r nmult, it cu 10.
Piulit, ele se mpart n trei grupe n funct, ie de capacitatea de preluare a
sarcinii:
1. piulit, e cu capacitate integral de preluare a sarcinii. Aceste piulit, e au
nlt, imi nominale m 0, 85d s, i sunt caracterizate printr-o cifr care
este a 1/100-a parte din rezistent, a minim la tract, iune a unui dorn de
ncercare clit;
2. piulit, e cu capacitate limitat de preluare a sarcinii. nlt, imile acestor
piulit, e sunt cuprinse n intervalul: m = (0, 5 . . . 0, 8) d. Cifra lor
caracteristic este tot o tensiune de ncercare raportat la rezistent, a unui
dorn clit. Aceast cifr este precedat de cifra zero care indic faptul
c filetul se poate smulge nainte de atingerea tensiunii de ncercare.
Sunt normate clasele de rezistent, 04 s, i 05;
3. piulit, e fr capacitate de preluare a sarcinii. Sunt caracterizate printr-o
combinat, ie de cifre urmate de litera H. Cifrele reprezint 1/100 din
11

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

duritatea Vickers, iar litera H simbolizeaz duritatea. Sunt normate


clasele de rezistent, 11H, 14H, 17H s, i 22H.
Prin mperecherea dintre s, uruburi s, i piulit, e din aceeas, i clas de rezistent,
rezult asamblri filetate la care piulit, ele sunt acordate din punct de vedere
al durabilitt, ii cu s, uruburile. Se pot utiliza n general piulit, e din clase de
rezistent, mai ridicat cu s, uruburi din clase de rezistent, mai sczute.
Cele mai utilizate materiale pentru fabricarea s, uruburilor s, i piulit, elor
sunt: ot, elurile carbon obis, nuite (OL37, OL42, OL50), font, ot, eluri carbon
de calitate (OLC30, OLC35, OLC40). Pentru s, uruburi expuse la solicitri
mari se utilizeaz ot, eluri aliate (41Cr10, 35CrNi15, 35MoCr11, etc).

2.3

Caracteristici dimensionale ale filetelor

Din punct de vedere dimensional, filetele sunt definite prin urmtorii parametri:
d, diametrul nominal, care delimiteaz vrfurile filetului s, urubului;
d2 , diametrul mediu;
d3 , diametrul interior, care delimiteaz fundul filetului s, urubului;
p, pasul filetului;
D1 , diametrul care delimiteaz vrfurile filetului piulit, ei;
D2 , diametrul mediu al piulit, ei;
D, diametrul care delimiteaz fundul filetului piulit, ei;
H, nlt, imea profilului generator;
H1 , nlt, imea spirei s, urubului;
, unghiul la vrf al profilului;
2 , unghiul de nclinare a spirei.

12

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

PIULITA

H1

h3

H/4

SURUB
d3 d2

D D2 D1

H/6

Diametre piulita

Diametre surub
Pentru filetul metric:
d2 = D2 = 0, 64952p

H1 = 0, 54127p

d3 = d 1, 22687p

h3 = 0, 61343p

H = 0, 86603p

= 60o

Figura 2.1: Elemente dimensionale ale filetelor

N0

F
2

d2

Figura 2.2: Sistemul de fort, e ce act, ioneaz asupra filetului

13

Tiberiu Laurian

2.4

Organe de mas, ini I

Sistemul de fort, e s, i randamentul s, urubului

Strngerea unei asamblri filetate poate fi echivalat cu deplasarea unui corp


cu greutatea F pe un plan nclinat cu unghiul egal cu nclinarea spirelor 2 .
La deplasarea fr frecare, fort, a necesar deplasrii corpului pe planul
nclinat este:
H0 = F tan 2
La deplasarea cu frecare, datorit fort, ei suplimentare de frecare, ia nas, tere
rezultanta N 0 rotit cu unghiul de frecare fat, de N . Unghiul de frecare
are valoarea:
= arctan .
n acest caz fort, a H ia valoarea:
H = F tan(2 + ).
La desfacerea asamblrii, fort, a de frecare s, i schimb sensul, rezultnd
relat, ia:
H 0 = F tan(2 ).
Pentru strngere sau desfacerea asamblrii trebuie nvins un moment de
ns, urubare, respectiv de des, urubare:
Mt1 = H

d2
d2
= F tan(2 0 ),
2
2

unde 0 este unghiul de frecare redus:


0 = arctan

,
cos /2

iar este unghiul la vrf al profilului filetului1 .


Condit, ia de autofrnare Dac se pune condit, ia ca piulit, a s nu se deplaseze de la sine (autodesfacere) sub act, iunea sarcinii axiale F rezult:
Mt1 = H

d2
d2
= F tan(2 0 ) < 0,
2
2

adic 2 < 0

(2.1)

Formula este valabil doar pentru filete cu profil simetric. Pentru filete cu profil
nesimetric (ex. filetul ferstru) se nlocuies, te /2 cu unghiul flancului activ al filetului, .

14

Tiberiu Laurian
100

Organe de mas, ini I

CF=0,01 CF=0,02

CF=0,05
CF=0,10

Randament [%]

80

CF=0,20
60

40

20

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Unghi de infasurare [grade]

Figura 2.3: Randamentul s, urubului cu filet cu profil metric, n funct, ie de


unghiul de nfs, urare 2 s, i de coeficientul de frecare dintre spire (CF)
Randamentul s, urubului La o rotire relativ complet a piulit, ei fat, de
s, urub, aceasta se deplaseaz axial cu lungimea unui pas, p. Rezult c lucrul
mecanic util este:
d2
Lu = F p = 2 F tan 2 .
2
Pe de alt parte, lucrul mecanic consumat este:
Lc = H2

d2
d2
= 2 F tan(2 + 0 ).
2
2

Rezult randamentul:
=

2.5

Lu
tan 2
=
.
Lc
tan(2 + 0 )

(2.2)

Calculul asamblrilor filetate

Metodologia de calcul a asamblrilor filetate pornes, te de la analiza cauzelor


principale de scoatere din uz a s, uruburilor, acestea fiind:
ruperea tijei n zona primei spire n contact cu piulit, a;
ruperea tijei n zona trecerii de la partea filetat la partea nefiletat;
15

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

ruperea tijei n zona de racordare cu capul s, urubului;


deteriorarea spirelor s, urubului s, i piulit, ei.
n funct, ie de modul de act, ionare a sarcinii exterioare fat, de axa s, urubului,
se deosebesc urmtoarele situat, ii:
asamblri nepretensionate, n cazul crora nici s, uruburile, nici
piulit, ele, nu sunt solicitate n lipsa unei fort, e exterioare. Acest tip
de asamblare este rar ntlnit n practic.
asamblri pretensionate unde s, uruburile sunt pretensionate de o
fort, rezultat n urma aplicrii unui moment de strngere la cheie,
nainte de act, iunea unei fort, e exterioare (fort, de exploatare). Aceste
asamblri sunt cele mai frecvente (ex.: asamblrile flans, elor sau capacelor
de cilindri).
asamblri cu s, uruburi solicitate de fort, e axiale excentrice
asamblri cu s, uruburi solicitate de sarcini transversale
Pentru o dimensionare s, i o proiectare sigur a asamblrilor filetate care
transmit fort, e mari este necesar a se examina fort, ele s, i deformat, iile din
componentele tensionate.

2.5.1

Asamblri filetate fr strngere init, ial (nepretensionate)

Dimensionarea s, uruburilor, n aceast situat, ie, este foarte simpl s, i se foloses, te


o relat, ie de calcul care rezult din condit, ia de rezistent, a tijei s, urubului la
solicitarea de ntindere:
s

4F
.
at
Tensiunea de ntindere din tija s, urubului este:
d3 =

z =

4F
at
d23

(2.3)

(2.4)

S, urubul predimensionat se va alege din standard cu diametrul interior d3


cel mai apropiat, imediat superior.
Dac piulit, a este din material apropiat de cel al s, urubului, nu mai este
necesar nicio alt verificare. Dac piulit, a este dintr-un material diferit, este
necesar verificarea spirelor, n primul rnd la ncovoiere.
16

Tiberiu Laurian

2.5.2

Organe de mas, ini I

S, uruburi montate cu prestrngere, solicitate axial

Acesta este cazul majoritt, ii asamblrilor cu s, urub. n aceast situat, ie,


solicitrile din tija s, urubului sunt ntinderea s, i torsiunea, aceasta din urm
cauzat de momentele de frecare dintre spire, respectiv dintre suprafet, ele de
contact ale piulit, ei sau s, urubului s, i ale pieselor strnse.
Fort, ele din asamblarea prestrns
Acest tip de asamblare este caracterizat prin existent, a unei fort, e init, iale F0
n s, urub s, i n piesele strnse, generat la montare prin strngerea piulit, ei sau
a s, urubului, prin aplicarea unui moment de ns, urubare. n exploatare poate
aprea o fort, Fe (fort, de exploatare) care solicit suplimentar asamblarea.
Fort, a de prestrngere F0 solicit s, urubul la tract, iune, alungindu-l cu ls
s, i comprim piesele strnse cu lp . Prin intervent, ia fort, ei de exploatare Fe ,
s, urubul se alunges, te suplimentar cu 0 ls , iar piesele se destind cu aceeas, i
valoare 0 lp = 0 ls .
Datorit elasticitt, ii s, urubului s, i a pieselor strnse, fort, a maxim ce revine
n exploatare s, urubului este mai mic dect suma fort, elor de prestrngere s, i
de exploatare, F0 + Fe .
Fort, a de exploatare ncarc s, urubul s, i descarc piesele strnse n funct, ie
de rigiditt, ile acestora:
kp
Fs = F0 +
Fe
(2.5)
ks + kp
Fp = F0

ks
Fe
ks + kp

(2.6)

unde: Fs fort, a total din s, urub; Fp fort, a total din piesele asamblate;
Fe fort, a de exploatare; F0 fort, a de prestrngere; ks s, i kp rigiditt, ile
s, urubului s, i pieselor asamblate.
Relat, iile 2.5 s, i 2.6 sunt foarte importante, ele artnd c pentru a avea o
fort, suplimentar n s, urub ct mai mic, este necesar ca acesta s fie ct
mai elastic, iar piesele strnse s fie ct mai rigide. Reprezentarea grafic
a fort, elor s, i deformat, iilor s, urubului s, i pieselor strnse se face pe diagrama
fort, deformat, ie (v. fig. 2.5).
Rigiditt, ile elementelor asamblrii
Pentru a calcula alungirea n domeniul elastic a unui s, urub ntins cu fort, a F ,
se poate aplica legea lui Hooke ( = /E), rezultnd:
l = l =

l
Fl
=
.
E
EA
17

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Raportul dintre fort, a F s, i alungirea l reprezint rigiditatea, k:


EA
,
l
iar inversul acesteia reprezint elasticitatea.
Pentru a calcula corect rigiditatea s, urubului trebuie s se t, in seama
c s, uruburile sunt alctuite dintr-o sum de segmente diferite, de lungimi
li s, i sect, iuni Ai , astfel nct rigiditatea s, urubului se obt, ine prin nsumarea
elasticitt, ilor elementelor individuale s, i inversarea sumei:
1
1
1
1
1
(2.7)
=
+
+ +
sau ks = 1
1
1
ks
k1 k2
kn
+
+

+
k1
k2
kn
k=

Determinarea rigiditt, ii kp a pieselor strnse de s, urub este mai dificil,


deoarece mai nti trebuie stabilit ce zon din piesele strnse se deformeaz
prin strngerea s, urubului.
Prin strngerea asamblrii, zona comprimat, care contribuie la rigiditatea
asamblrii, kp , va fi delimitat de dou suprafet, e tronconice, ce pornesc de la
suprafet, ele de as, ezare s, i se mresc ctre zona median a asamblrii, as, a cum
este ilustrat n figura ??. n aceast ipotez, aria zonei deformate este:

Dd dw
Ap =
4
2

!2

Dg2 ,

(2.8)

unde: Dg diametrul gurii de s, urub; dw diametrul suprafet, ei de as, ezare


a piulit, ei (dw = 1, 5d pentru piulit, e hexagonale standard); Dd diametrul
maxim al zonei comprimate (Dd = dw + g tan 30o ).
Pentru o s, i mai mare simplificare, aceast zon se poate aproxima cu un
cilindru gurit, care se comport aproximativ similar din punct de vedere al
deformrii cu volumul dublu trunchi de con ilustrat n figura 2.4.
Totus, i, trebuie ment, ionat c aceste simplificri pot da rezultate foarte
imprecise, drept pentru care, n cazul unor asamblri prestrnse foarte importante, se adopt metode mai precise de calcul sau chiar de msurare a
rigiditt, ii pieselor strnse, cum ar fi: modelarea cu metoda elementului finit;
sau msurarea apropierii suprafet, elor pieselor strnse cu micrometrul sau alt
aparat de precizie.
n ceea ce prives, te fort, a de prestrngere, aceasta se poate controla prin
mai multe metode, unele mai precise, altele mai put, in. Astfel, se poate apela
la:
1. Aplicarea momentului de ns, urubare cu cheie dinamometric. Aceasta
este o metod facil dar cu o eroare de pn la 30% din cauza dificultt, ii
de a determina cu exactitate coeficient, ii de frecare dintre spire, respectiv
dintre capul s, urubului s, i suprafat, a de as, ezare.
18

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I


Dd
zona comprimata

30o

Dg

dw

Figura 2.4: Sect, iune printr-o asamblare cu s, urub prestrns, cu evident, ierea
zonei comprimate din piesele strnse s, i cu ilustrarea liniilor de fort, ce
traverseaz asamblarea
2. Folosirea unor s, aibe elastice cu rigiditate cunoscut. Este metoda cea
mai ieftin s, i cea mai simpl.
3. Folosirea unei piulit, e hidraulice cu care se ntinde s, urubul, nainte de
strngerea piulit, ei.
4. Instrumentarea s, urubului cu mrci tensometrice n vederea msurrii
tensiunii de ntindere din acesta. O metod mai precis de determinare
a fort, ei de prestrngere, dar costisitoare s, i care nu se poate aplica dect
pentru a verifica o metod de strngere clasic.
5. O alt metod se bazeaz pe ultrasunete. Se determin tensiunea de
ntindere din s, urub, pe principiul transmiterii cu viteze diferite a undelor
sonore printr-o bar tensionat comparativ cu bara netensionat.

2.5.3

S, uruburi solicitate transversal

Astfel de asamblri se pot realiza n dou variante: s, uruburi montate fr joc


(ajustate) s, i s, uruburi montate cu joc.
19

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

F
F0
surub

piese stranse

ls

lp

lp

piese stranse
prin oglindire si translatare
F0
0 ls

Fes

F0
Fep Fe

Fp
ls

lp

Figura 2.5: Reprezentarea grafic fort, deformat, ie pentru asamblarea cu


s, uruburi prestrnse

20

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Figura 2.6: S, urub montat fr joc, solicitat transversal

S, uruburi montate fr joc


Sarcina transversal este preluat de tija s, urubului, dnd nas, tere unei tensiuni
de forfecare (v. fig. 2.6):
f =

F
d20
i
4

af ,

(2.9)

unde i este numrul sect, iunilor de forfecare.


n plus, din cauza contactului cu peret, ii gurilor de montaj, tija s, urubului
mai este solicitat la strivire:
s =

F
as
S2 d

s, i s =

F/2
as
S1 d

(2.10)

21

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Figura 2.7: S, urub montat cu joc, solicitat transversal


S, uruburi montate cu joc
n aceast situat, ie, sarcina transversal este preluat de fort, ele de frecare ce
apar ntre piesele strnse cu fort, a F0 de prestrngere (v. fig. 2.7):
F0 =

F
,
i

(2.11)

unde = 1, 5 . . . 2 este coeficientul de sigurant, la alunecare a pieselor,


coeficientul de frecare dintre piese, i numrul sect, iunilor de alunecare.
Tensiunea din s, urub este:
t =

kF0
d23
4

at ,

(2.12)

unde k = 1, 3 este un coeficient care t, ine seama de solicitarea suplimentar


de rsucire generat la montaj prin prestrngerea asamblrii.

2.5.4

Calculul spirelor filetului

Spirele filetului trebuie calculate la uzarestrivire, forfecare s, i ncovoiere.


22

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Fn

F1 =

F
z

i
f

d3
d2
d

Figura 2.8: Ipoteza de ncrcare a spirelor


n cazul filetelor de asamblare, prin alegerea unor piulit, e standardizate,
se asigur egala rezistent, dintre spirele filetului s, i tija s, urubului, rezultnd
c se poate renunt, a la calculul spirelor filetului.
La filetele de mis, care, unde piulit, ele nu sunt standardizate s, i sunt confect, ionate
din materiale cu rezistent, a mai sczut dect cele ale materialului s, urubului,
se calculeaz s, i spirele filetului piulit, ei.
Se admite ipoteza c sarcina axial F se distribuie uniform pe cele z spire
active, iar la nivelul fiecrei spire act, ioneaz concentrat pe diametrul mediu
al filetului d2 .
Calculul la uzarestrivire Se consider ipoteza c intensitatea de uzare
a flancului activ este proport, ional cu tensiunea de contact s care apare pe
suprafat, a acestuia sub act, iunea fort, ei normale pe flanc Fn1 :
Fn1 =

F1
cos 2

Rezult c tensiunea de contact este:


s =

Fn1
,
Ac

unde Ac este aria suprafet, ei de contact a flancurilor active (suprafat, a lateral


a unui trunchi de con).
(d2 D12 )
Ac =
4 cos 2
23

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

nlocuind n relat, ia tensiunii de contact, rezult:


s =

4F
as .
z(d2 D12 )

(2.13)

as este tensiunea admisibil de contact s, i se alege n funct, ie de cuplul de


materiale s, i condit, iile de funct, ionare.
Pentru dimensionare se calculeaz numrul necesar de spire:
znec =

4F
.
as (d2 D12 )

(2.14)

Calculul la forfecare Sect, iunea periculoas pentru solicitarea de forfecare


este situat la baza spirei filetului piulit, ei. Tensiunea maxim de forfecare
este:
3 F1
3 F
f max =
=
af .
(2.15)
2A
2 zDh
Pentru dimensionare se determin numrul necesar de spire:
znec =

3F
.
2af Dh

(2.16)

Calculul la ncovoiere Spira este solicitat la ncovoiere numai dac exist


joc axial ntre flancuri. n caz contrar, efectuarea acestui calcul nu se justific
deoarece ncovoierea este mpiedicat.
Se consider spira ca fiind o grind ncastrat, rezultnd tensiunea maxim
de ncovoiere:
Fa
F (D d2 )
M
i =
=
=
.
Wz
zWz
2zWz
Sect, iunea periculoas este un dreptunghi cu laturile h s, i D, rezultnd:
Wz =

Dh2
.
6

Astfel, tensiunea maxim de ncovoiere este:


i =

3F (D d2 )
ai .
zDh2

(2.17)

unde ai este tensiunea admisibil la ncovoiere pentru materialul piulit, ei.


Pentru dimensionare se determin numrul necesar de spire:
znec =

3F (D d2 )
.
ai Dh2

(2.18)
24

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Valoarea final a numrului de spire active se adopt ca fiind valoarea


maxim obt, inut din cele trei calcule (la strivire, forfecare s, i ncovoiere).
Cunoscnd numrul de spire z s, i pasul filetului p, se calculeaz nlt, imea
piulit, ei:
m = zp.

25

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

26

Capitolul 3
Asamblri arborebutuc
3.1

Generalitt, i

Asamblrile arborebutuc realizeaz transmiterea momentului de torsiune de


la arbore la elementele montate pe acesta (rot, i dint, ate, rot, i de curea, rot, i de
lant, , cuplaje, etc).
Alegeerea unui anumit tip de asamblare arborebutuc se face n funct, ie
de cerint, ele de funct, ionare. Principalele criterii de select, ie sunt urmtoarele:
mrimea momentului de torsiune raportat la capacitatea de transmitere
a arborelui;
variat, ia momentului de torsiune (static, alternant, cu s, ocuri, etc);
existent, a unor fort, e axiale mari;
posibilitatea deplasrii axiale a butucului pe arbore;
necesitatea repozit, ionrii butucului pe direct, ia de rotat, ie;
montaredemontare frecvente;
centrarea precis a elementelor pe arbore;
dezechilibru redus;
efect de concentrare redus pe arbore.
n funct, ie de modul de transmitere a sarcinii (momentului de torsiune)
asamblrile arborebutuc se mpart n:
1. Asamblri prin form
27

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

pene longitudinale
caneluri
s, tifturi
arbori profilat, i
2. Asamblri prin frecare
strngere pe con
strngere cu inele tronconice
strngere elastic proprie

3.2

Asamblri prin pene paralele

Asamblrile prin pene paralele sunt printre cele mai uzuale asamblri arbore
butuc, ele fiind utilizate n cazul transmiterii momentelor de torsiune preponderent ntr-un singur sens.
Penele se monteaz longitudinal, n canale executate n arbore s, i butuc.
Arborele se prelucreaz cu freza deget sau freza disc, pentru a se obt, ine un
canal longitudinal de lt, ime b s, i adncime t1 , iar n butuc se realizeaz un
canal similar (de lt, ime b s, i adncime t2 ) dar prelucrat prin mortezare sau
bros, are. Suma nlt, imilor celor dou canale este mai mare dect nlt, imea
penei, rezultnd un joc radial ntre pan s, i butuc (v. fig. 3.1).
Penele paralele sunt standardizate prin STAS 1004-81 n trei forme constructive (v. fig. 3.2): forma A, avnd capetele rotunjite; forma B, cu capete
b

t2
t1

Figura 3.1: Asamblarea cu pan paralel


28

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I


lc
b

Forma A
l
Forma B

b
l = lc
lc
b

Forma C
l

Figura 3.2: Pene paralele. Forme constructive


drepte; forma C, avnd un capt drept s, i unul rotunjit, pentru capete de
arbori. Standardele internat, ionale corespunztoare sunt ISO/R 773:1969,
DIN 6885A, BS 4235-1:1972.
Canalele din arbore pentru penele paralele avnd forma A s, i C se execut
cu frez deget, iar cele pentru forma B se execut cu frez disc (v. fig. 3.3).
Pentru butuci cu deplasare axial, pana paralel, prin tolerant, e adecvate,
devine pan de alunecare. n acest caz, pana este prevzut cu s, uruburi de
fixare pentru a prentmpina alunecarea acesteia fat, de arbore.
Canalul executat cu freza disc s, i pana prevzut cu s, uruburi de fixare
confer arborelui o rezistent, mai mare la oboseal n comparat, ie cu canalul
executat cu freza deget s, i pana simpl.
Asigurarea butucului la deplasarea axial se poate face cu un s, tift filetat (n
cazul unor fort, e axiale mici), prin inele de sigurant, sau prin bucs, e distant, iere.
Penele paralele se execut din ot, el tras la rece, avnd rezistent, a la rupere
r = 500 . . . 600 MPa (OL50; OL60; OLC35; OLC45).
Momentul de torsiune se transmite ntre arbore s, i butuc prin contactul
dintre arbore s, i pan, respectiv dintre pan s, i butuc (v. fig. 3.4). Astfel pana
este solicitat la presiune de contact s, i forfecare, iar butucul doar la presiune
de contact.
Etape de calcul pentru asamblrile cu pene paralele
1. Stabilirea datelor de proiectare: Mt , d, L
2. Alegerea materialului
29

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

d
l

Figura 3.3: Pene paralele. Canale de pan

f
s
s

Mt

ARBORE

BUTUC

Figura 3.4: Pene paralele. Transmiterea momentului de torsiune

30

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

as = 100 . . . 120 MPa pentru sarcini constante


as = 65 . . . 100 MPa pentru sarcini pulsatorii
as = 35 . . . 50 MPa pentru sarcini alternante
pa = 10 . . . 30 MPa pentru asamblri mobile
af 100 MPa
3. Calculul diametrului arborelui (dac nu este dat)
s

d=

16Mt
,
at

unde: at = 15 . . . 45MPa

4. Alegerea mrimii penei n funct, ie de diametrul d (STAS 1004-81): b h,


t1 i t2
5. Lungimea de calcul a penei:
lc =

4Mt
dhas

pentru asamblri fixe;

4Mt
pentru asamblri mobile;
dhpa
Lungimea penei se va alege din s, irul de valori specificat n standard.
lc =

6. Lungimea penei sau verificarea la strivire:


Lungimea penei:
l = lc + b pentru forma A;
l = lc

pentru forma B;

l = lc + 0, 5b pentru forma C.
Verificarea la strivire:
s =

4Mt
as
dhlc

7. Verificarea la forfecare:
f =

2Mt
af ;
dblc

b
pentru forma A;
4
lc = lc pentru forma B;
b
lc = lc +
pentru forma C.
8

lc = lc +

31

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I


b

lD
D

t1

Figura 3.5: Pene disc. Dimensiuni caracteristice


Dac pana nu rezist la una din cele dou solicitri, se poate adopta
solut, ia cu dou pene dispuse la 120o sau trei pene dispuse echidistant.
Verificarea la presiunea de contact se face pentru materialul cel mai put, in
rezistent din asamblare (n majoritatea cazurilor, materialul butucului).

3.3

Asamblri cu pene disc

Penele disc se folosesc n cazul momentelor de torsiune mai mici, n special la


aparatele de mecanic fin, pentru asigurarea pozit, iei la asamblrile pe con,
precum s, i n construct, ia de automobile.
Penele disc se obt, in prin sect, ionarea unui disc de metal cu diametrul D,
pe o nlt, ime h. Acestea se introduc ntr-un locas, corespondent, obt, inut
prin frezare cu freza disc, n arbore (v. fig. 3.5). Datorit adncimii mari a
canalului, arborele are o rezistent, redus la oboseal.
La fel ca n cazul asamblrii cu pan paralel, s, i n cazul asamblrii cu
pan disc, momentul de torsiune se transmite prin contactul dintre arbore
s, i pan, respectiv dintre pan s, i butuc, pana fiind solicitat la forfecare s, i
strivire.
Etape de calcul
1. Se aleg dimensiunile penei din STAS 1012-77, n funct, ie de diametrul
arborelui, d.
2. Se verific pana la strivire prin raportare la tensiunea admisibil la
32

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

d1
l

Figura 3.6: Asamblarea cu pan cilindric


contact, pentru materialul cel mai put, in rezistent din asamblare:
s =

2Mt
as ,
dDc

unde c = h t1 .
3. Se verific pana la forfecare:
f =

3.4

2Mt
af
dDb

Asamblri cu pene cilindrice

Penele cilindrice sunt nis, te s, tifturi montate longitudinal ntr-un locas, executat
jumtate n arbore, jumtate n butuc (v. fig. 3.6). Acest tip de asamblare
se foloses, te n cazul momentelor de torsiune mici. Principalul avantaj l
constituie us, urint, a execut, iei canalelor s, i s, tiftului.
Momentul de torsiune se transmite prin contactul dintre arbore s, i pana
cilindric, respectiv dintre pan s, i butuc, pana fiind solicitat la forfecare s, i
presiune de contact.
Etape de calcul
1. Se aleg d1 s, i l astfel: d1 = (0, 2 . . . 0, 3)d s, i l din STAS 1599-80 n funct, ie
de lungimea butucului.
33

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

2. Se verific pana cilindric la presiune de contact s, i forfecare:


4Mt
2Mt
as s, i f =
af
dd1 lz
dd1 lz
unde z = 1 . . . 3, numrul de pene cilindrice.
s =

3.5

Asamblri prin caneluri

Asamblarea cu caneluri poate fi considerat o asamblare cu pene paralele


multiple, solidare cu arborele. Totus, i, n comparat, ie cu asamblrile cu pene
paralele, asamblrile cu caneluri au capacitatea portant mai mare la acelas, i
gabarit, datorit suprafet, ei de contact mult mai mari, au o rezistent, la
oboseal mai mare s, i ofer o centrare s, i ghidare precis.
Dezavantajul acestui tip de asamblare l constituie costul mare de execut, ie
s, i tehnologia mai pretent, ioas.
Din punct de vedere constructiv, sunt standardizate trei tipuri de caneluri:
cu profil dreptunghiular, cu profil triunghiular s, i cu profil n evolvent.
Canelurile cu profil dreptunghiular sunt mai des utilizate datorit
fabricat, iei mai simple. Sunt standardizate trei serii de caneluri dreptunghiulare: seria us, oar, medie s, i grea. Seria us, oar este standardizat n STAS
1768-86 s, i se foloses, te doar pentru asamblrile fixe (piesele montate nu se
deplaseaz axial pe arbore); seria medie, STAS 1769-86, se foloses, te pentru
asamblri mobile n gol (pisele montate se pot deplasa axial pe arbore dar
nu sub sarcin); iar seria grea, STAS 1770-86, se foloses, te pentru asamblri
mobile cu mis, care sub sarcin.
Canelurile cu profil triunghiular, prevzute n STAS 7346-83, sunt
recomandate pentru asamblri fixe s, i sarcini cu s, oc.
Canelurile cu profil n evolvent au o foarte bun rezistent, la oboseal s, i se folosesc cu precdere n industria auto. Tehnologia de fabricat, ie
este aceeas, i folosit pentru danturarea rot, ilor dint, ate.
n funct, ie de modul de centrare a butucului pe arbore, asamblrile cu
caneluri pot fi dup cum urmeaz:
1. cu centrare pe diametrul interior se poate aplica la canelurile dreptunghiulare, putndu-se asigura o calitate bun a centrrii prin rectificarea ambelor suprafet, e de centrare. Exist ns, dezavantajul aparit, iei
s, ocurilor la pornire-oprire, sau la funct, ionarea cu momente de torsiune
alternante.
2. cu centrare pe flancuri se poate aplica la toate tipurile de caneluri. Se
preteaz pentru momente de torsiune alternante. Se pot rectifica doar
suprafet, ele de centrare de pe arbore.
34

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

3. cu centrare pe diametrul exterior se aplic la canelurile cu profil


evolventic.
n ceea ce prives, te tehnologia de fabricat, ie, arborele se frezeaz cu freza
disc sau cu freze profilate. Canelurile cu profil evolventic se obt, in pe mas, ini de
danturat (frezare prin metoda rostogolirii). Canelurile din interiorul butucului
se execut prin mortezare sau bros, are, cea de-a doua metod fiind mai precis,
mai productiv, dar s, i mai scump.
Reprezentarea pe desen a canelurilor se face conform ISO 6413, n varianta
detaliat sau simplificat (v. fig.3.7).

3.5.1

Metoda de calcul

Prin transmiterea momentului de la arbore la butuc, sau invers, pe suprafet, ele


flancurilor apare o presiune de contact s , aceasta fiind solicitarea principal
din asamblare. Celelalte solicitri, forfecare s, i ncovoiere, pot fi n general
neglijate n calculul de rezistent, al asamblrii.
Calculul asamblrilor prin caneluri dreptunghiulare este standardizat n
STAS 1767-67, dar el poate fi utilizat s, i pentru calculul celorlalte tipuri de
asamblri cu caneluri.
Dac nu se cunoas, te diametrul arborelui d, se face un calcul de predimensionare din condit, ia de rezistent, la solicitarea de torsiune:
s

16Mt
.
at

Iar acest diametru se adopt la o valoare imediat superioar din s, irul de valori
standardizate.
n funct, ie de diametrul d se aleg din standard celelalte dimensiuni ale
asamblrii: D, c s, i nmrul de caneluri z.
Se calculeaz raza medie s, i fort, a tangent, ial:
rm =

(D + d)
;
4

Ft =

Mt
.
rm

Se calculeaz apoi suprafat, a portant relativ a flancurilor (suprafat, a


portant pe unitatea de lungime):
!

Dd
s = 0, 75z
2c ,
2
0

unde, coeficientul 0,75 t, ine cont de neuniformitatea repartit, iei sarcinii pe cele
z caneluri s, i pe lungimea asamblrii.
35

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

6, 25+0,025
0,05

2 45o

25, 32 0, 03

Reprezentare
detaliat
a

21, 47 0, 07

AA

min 26, 4
43, 2 0, 5
A

Reprezentare
simplificat
a

A
CANELURI CU FLANCURI PARALELE

CANELURI EVOLVENTICE

Figura 3.7: Reprezentarea grafic a arborilor canelat, i. Exemplu de cotare

36

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Se calculeaz suprafat, a total portant n funct, ie de lungimea canelurii:


S 0 = Ls0 .
Cunoscnd fort, a tangent, ial s, i suprafat, a portant total, se calculeaza
tensiunea efectiv de contact:
s =

Ft
as ,
S0

unde as este tensiunea admisibil de contact, care se alege n funct, ie de


materiale s, i condit, iile de lucru.
n cazul dimensionrii asamblrii se calculeaz mai nti suprafat, a portant
0
total necesar Snec
s, i apoi lungimea de contact necesar Lnec :
0
Snec
=

3.6

Ft
as

s, i Lnec =

0
Snec
.
s0

Asamblri prin s, tifturi

S, tifturile sunt utilizate pentru asamblrile arborebutuc n cazul transmiterii


momentelor de torsiune mici fr s, ocuri.
Din punct de vedere constructiv, s, tifturile pot fi: cilindrice pline cu
suprafat, a neted, cilindrice crestate, conice cu suprafat, a neted, conice crestate s, i conico-cilindrice. La montaj, s, tiftul se introduce fort, at n alezajul
pieselor asamblate (v. fig.3.8).
Dimensiunile s, tifturilor se aleg din standarde (STAS 1599-80 sau DIN
7, pentru s, tifturi cilindrice; STAS 3436-80 sau DIN 1 pentru s, tifturi conice)
urmnd s se verifice rezistent, a la principalele solicitri.
Solicitrile care apar datorit transmiterii momentului de torsiune sunt
forfecarea s, i strivirea. Calculele se efectueaz n ipoteza montrii s, tiftului cu
strngere n butuc s, i cu joc n arbore.

3.6.1

Elemente de calcul

Tensiunea de forfecare:
f =

4Mt
af ,
dd21

(3.1)

unde: d1 = (0, 2 . . . 0, 3)d diametrul s, tiftului; af = (0, 2 . . . 0, 3)c .


Strivirea dintre s, tift s, i mans, on (butuc):
s =

4Mt
as .
d1 (D2 d2 )

(3.2)
37

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I


d1

D+d
4

D
2d
32

Figura 3.8: Sect, iune printr-o asamblare cu s, tift transversal


Strivirea dintre s, tift s, i arbore:
s =

6Mt
as .
d1 d2

(3.3)

Se recomand: as < 0, 8c .

3.7

Asamblri prin strngere proprie

Asamblrile prin strngere proprie se obt, in prin montarea unei perechi arbore
butuc cu ajustaj cu strngere (v. fig.3.9). Datorit acestui ajustaj, pe
suprafet, ele n contact apare o presiune de contact uniform s, i, n consecint, ,
o fort, de frecare ce permite transmiterea unor momente de torsiune mari,
precum s, i a unor fort, e longitudinale.
Sigurant, a funct, ionrii acestor asamblri este determinat de coeficientul
de frecare, a crui valoare depinde de o multitudine de parametri s, i care
variaz ntre limite destul de largi. De aceea se adopt un moment de calcul
superior celui nominal:
Mc = Mf = Mt ,
unde este un coeficient de sigurant, mpotriva patinrii ( = 1, 3 . . . 1, 5 la
asamblri solicitate static s, i = 1, 8 . . . 2 la asamblri solicitate dinamic).
Avantajele acestor asamblri sunt:
capacitatea de a transmite momente mari:
comportare bun la sarcini variabile;
centrare bun a pieselor montate pe arbore;
38

Tiberiu Laurian

s/2

Organe de mas, ini I

a
2

0
0
ra
= rb
= s

d1

+
b
2

t
l

Figura 3.9: Asamblarea arborebutuc presat


execut, ie simpl;
gabarit redus.
Dezavantaje:
deteriorarea suprafet, elor la demontri repetate;
necesitatea sortrii pieselor pentru obt, inerea unor strngeri cu valori
ct mai apropiate.
n funct, ie de modul n care se face montajul, se disting dou tipuri de
asamblri cu strngere proprie:
asamblri presate la care montajul se face prin introducerea axial
fort, at la rece a arborelui n butuc;
asamblri fretate la care montajul se realizeaz prin nclzirea butucului sau rcirea arborelui.

3.7.1

Elemente de calcul

Calculul asamblrilor cu strngere proprie urmres, te alegerea unui ajustaj


care s asigure transmiterea momentului de torsiune, precum s, i determinarea
fort, ei axiale necesare montajului sau a temperaturii de nclzire a butucului
n cazul asamblrilor fretate.
Tensiunea de strivire minim necesar:
smin =

2Mt
d2 l

(3.4)
39

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Tensiunea de strivire maxim admisibil:


samax =

d2 d21 a
a
2d2

pentru arbore

(3.5)

sbmax =

d22 d2 b
a
2d22

pentru butuc

(3.6)

unde: aa s, i ab sunt tensiunile admisibile ale arborelui, respectiv butucului;


d1 diametrul interior al arborelui (pentru arbori tubulari); d2 diametrul
exterior al butucului.
Strngerile teoretice:
Ka Kb
+
St = s d
,
Ea
Eb


(3.7)

unde:

d22 + d2
d2 + d21

s
i
K
=
+ b ;
,
a
b
d2 d21
d22 d2
Ea s, i Eb modulele de elasticitate pentru arbore s, i butuc; a s, i b coeficient, ii
lui Poisson pentru arbore s, i butuc.
Rezult o strngere teoretic minim, calculat cu smin s, i o strngere
teoretic maxim, calculat cu smax = min(samax , sbmax ).
Ka =

3.8

Asamblri prin strngere pe con

Aceast asamblare se obt, ine prin mpingerea butucului alezat conic, pe


port, iunea cu conicitate corespunztoare de pe arbore (v. fig.3.10). Acelas, i
efect de strngere se poate obt, ine s, i prin montarea unei bucs, e intermediare
tronconice elastice, care permite ment, inerea formei cilindrice a arborelui.
Asemenea asamblri se utilizeaz pentru fixarea pe capetele arborilor a
unor rot, i, discuri sau scule (freze, burghie, etc). Strngerea elastic radial
dintre butuc s, i arbore se obt, ine prin efectul apsrii axiale pe care o d o
asamblare filetat.
Prin strngerea pe con, n asamblare ia nas, tere o tensiune de contact (s )
care asigur transmiterea unor momente de torsiune prin fort, e de frecare.
Uneori, cnd nu este dorit patinarea la suprasarcin, se poate prevedea s, i o
pan disc.
Centrarea obt, inut la asamblarea pe con este deosebit de bun, iar montarea s, i demontarea sunt facile. nclinarea conului este, de regul = 2o . . . 15o ,
n funct, ie de utilizare, fiind asigurat sau nu condit, ia de autofrnare.
Alezarea conului butucului s, i rectificarea conului arborelui trebuie s fie
extrem de riguros fcute, astfel nct tensiunea de strivire s fie uniform
40

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

distribuit pe suprafat, a de contact; n caz contrar, tensiunile pot fi distribuite


puternic neuniform.

3.8.1

Elemente de calcul

Considernd fort, ele care act, ioneaz pe suprafet, ele de contact, ca fiind concentrate, se poate us, or stabili relat, ia de legtur dintre fort, a axial de montaj Fa ,
fort, ele normale pe generatoarea conului Fn , unghiul de nclinare a suprafet, ei
conului s, i coeficientul de frecare dintre suprafet, e = arctan .
Fa = Fn (sin + cos )

(3.8)

Fort, a normal la suprafat, (din condit, ia ca piesele s nu alunece relativ


sub act, iunea momentului de torsiune):
Fn =

2Mt
Ff
=

dm

(3.9)

Fort, a axial minim (punnd aceeas, i condit, ie):


Famin =

2Mt sin + cos


dm

(3.10)

Lungimea necesar de contact:


lnec =

2Mt
d2m as

Fa

1
2R

(3.11)

dm

1
2 Fn

1
2 Fn

Figura 3.10: Asamblarea prin strngere pe con


41

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

unde: dm este diametrul mediu al suprafet, ei conice s, i as este presiunea


admisibil de contact.

3.9

Asamblri cu inele tronconice

La aceste asamblri, solidarizarea butucului cu arborele se face prin interpunerea unor perechi de inele cu suprafet, e cilindrice n zonele de contact cu
arborele, respectiv butucul s, i conice n zonele de contact reciproc (v. fig.3.11).
Inelele sunt strnse cu o piulit, special, astfel nct, prin alunecarea
axial s, i deformat, ia elastic, rezult presiuni mari de contact pe suprafat, a
arborelui s, i alezajului din butuc. Pentru a fi posibil montajul, inelele sunt
introduse cu joc.
Avantajele asamblrilor cu inele tronconice:
posibilitatea de montare s, i demontare repetat fr deteriorarea suprafet, elor
asigurarea unei centrri foarte bune
tolerant, e mai put, in severe
posibilitatea executrii n serii mari
lipsa canalelor n arbore s, i butuc
rezistent, bun la oboseal
posibilitatea patinrii la suprasarcin
Dezavantajele acestor asamblri sunt urmtoarele:
dimensiuni mai mari ale butucului
necesitatea strngerii axiale
nclzire sever la suprasarcin datorit alunecrii

3.9.1

Elemente de calcul

Pentru stabilirea relat, iilor de calcul se pune condit, ia ca asamblarea s nu


alunece sub efectul ncrcrii date de momentul de torsiune necesar a fi
transmis:
d
Mt Mf = F1 .
(3.12)
2
42

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I


F1
F1

Fa1

Fa0
F1
F1
db

l0

d
l

Figura 3.11: Asamblare cu inele tronconice


Fort, a necesar de contact este:
F1 =

2Mt
.
d

(3.13)

2Mt
[tan( + ) + tan ]
d

(3.14)

Fort, a axial (de montaj):


Fa1 = F1 [tan( + ) + tan ] =
Fort, a de strngere (radial):
F1 =

Fa1
tan( + ) + tan

(3.15)

Solicitarea la strivire a suprafet, elor de contact:


s =

F1
as
dl0

(3.16)

Fort, a axial total care trebuie s asigure strngerea inelelor este:


Fa tot = Fa0 + Fa1 .

(3.17)

unde Fa0 este fort, a axial necesar deformrii inelelor pn la anularea jocului
radial init, ial.

43

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

44

Capitolul 4
Asamblri elastice Arcuri
4.1

Generalitt, i

Arcurile sunt organe de mas, ini elastice care, sub act, iunea fort, elor exterioare,
ajung la deformat, ii relativ mari, revenind la forma init, ial dup ndeprtarea
acelor fort, e. Ele, prin forma constructiv s, i prin caracteristicile mecanice ale
materialelor din care sunt fabricate, transform lucrul mecanic al sarcinilor
exterioare n energie potent, ial nmagazinat elastic, cu posibilitatea de a o
ceda (total sau part, ial) la disparit, ia sarcinii.
Exemple de utilizare a arcurilor:
preluarea s, i amortizarea s, ocurilor s, i vibrat, iilor (suspensii de vehicule,
fundat, ii);
acumularea unei energii n vederea redrii treptate sau brus, te (ceasuri,
arme, instrumente, supape);
readucerea unor componente n pozit, ia init, ial (supape, mecanisme cu
revenire);
exercitarea unor fort, e elastice permanente (ambreiaje, asamblri prestrnse cu arcuri);
reglarea s, i limitarea fort, elor de strngere (prese, robinete);
msurarea fort, elor s, i momentelor prin intermediul deformat, iilor (dinamometre, chei dinamometrice);
elasticizarea asamblrilor n vederea modificrii pulsat, iei proprii a unui
sistem mecanic.
Clasificarea arcurilor
45

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Dup forma constructiv:


arcuri cu foi
bare de torsiune
arcuri elicoidale
arcuri spirale plane
arcuri inelare
arcuri disc
arcuri bloc
Dup modul de act, iune a sarcinii:
arcuri de tract, iune (elicoidale)
arcuri de compresiune (elicoidale, inelare, disc)
arcuri de ncovoiere (arcuri cu foi)
arcuri de rsucire (bare de torsiune, spirale plane)
Dup solicitarea principal din arc:
ncovoiere (arcuri cu foi, arcuri disc, arcuri spirale plane)
rsucire (bare de torsiune, arcuri elicoidale)
tract, iunecompresiune (arcuri inelare)
Dup rigiditate:
arcuri cu rigiditate constant
arcuri cu rigiditate variabil
Pentru alegerea unui arc este necesar s se cunoasc toate informat, iile
legate de scop s, i de condit, iile de funct, ionare: comportare elastic, spat, iu de
montaj, greutate, temperatur, etc.
Cerint, e generale pentru arcuri:
rezistent, nalt la rupere;
rezistent, nalt la oboseal;
limit ridicat de elasticitate;
calitt, i speciale: rezistent, la temperaturi ridicate, rezistent, la coroziune, amagnetism, dilatat, ie termic redus.
46

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Materiale pentru arcuri Ot, elurile speciale pentru arcuri satisfac majoritatea cerint, elor impuse arcurilor n standarde (STAS 795-92, STAS 3583-86,
STAS 8371-80 s, i STAS 11514-80). Aceste materiale necesit tratamente
termice pretent, ioase. Adeseori se efectueaz prelucrri mecanice deosebite
(rectificare de precizie, sablare, ecruisare) sau tratamente electro-chimice
(curt, are electrochimic, emailare).
Aliaje neferoase mai folosite sunt: alama, alama cu nichel, bronzurile
pentru arcuri (Cu-Zn) s, i bronzul de Sn (Cu-Sn) care se caracterizeaz prin
buna conductibilitate electric, bronz de siliciu (Cu-Si), bronz de beriliu
(Cu-Be) folosit n industria electrotehnic.
Aliajele nichelului sunt: monel K (Ni, Cu, Al) s, i inconel (Ni, Cr, Fe) adic
materiale amagnetice, rezistente la coroziune; inconel X are bun rezistent,
termic, pna la 480o C. Aliajele cobaltului se folosesc la arcurile aparatelor
de msura datorit propriett, ilor superioare amagnetice.
Elastomerii sunt frecvent folosit, i datorit propriett, ilor elastice. Un
dezavantaj important al acestor materiale este comportamentul vsco-elastic
care genereaza o caracteristic neliniar nsot, it de histerezis. Propriett, ile lor
mecanice variaz foarte mult n funct, ie de compozit, ia chimic s, i de tehnologia
de fabricare.

4.2

Parametrii principali ai arcurilor

Caracteristica arcurilor este curba care reprezint dependent, a dintre ncrcarea unui arc s, i deformat, ia elastic a lui, msurat pe direct, ia sarcinii. Exemple
de curbe caracteristice sunt prezentate n figura 4.1.
Caracteristica liniar este tipic arcurilor metalice elicoidale s, i lamelare
simple (proport, ionalitate dup legea lui Hooke). n cazul montrii n pachet a
mai multor arcuri de nlt, imi diferite, caracteristica pachetului devine liniar
discontinu. Caracteristica neliniar progresiv se manifest n aczul arcurilor
spirale, iar cea regresiv n cazul arcurilor disc. Arcurile cu foi multiple
prezint caracteristic liniar cu histerezis, n timp ce arcurile bloc de cauciuc
manifest caracteristic neliniar cu histerezis.
Rigiditatea arcurilor este raportul sarcin/deformat, ie s, i reprezint panta
caracteristicii arcurilor:
k=
sau

dF
df

pentru arcuri de tract, iunecompresiune sau de ncovoiere, (4.1)

dMt
pentru arcuri de torsiune.
(4.2)
d
Elasticitatea arcurilor sau compliant, a reprezint inversul rigiditt, ii.
k=

47

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

F
(Mt )
rigiditate
regresiva

caracteristic
a
liniar
a

rigiditate
progregresiva

arcuri cu
histerezis

f ()

arcuri din
cauciuc

arcuri cu elemente
suprapuse

arcuri din cauciuc


la ncarcari multiple

Figura 4.1: Curbe caracteristice pentru arcuri


Lucrul mecanic acumulat de arc prin deformat, ie elastic este aria delimitat de curba caracteristic s, i abscis:
L=

F df

sau L =

M d,

(4.3)

iar lucrul mecanic elementar este:


dL = F df

sau dL = M d,

unde f s, i reprezint sgeata arcului de tract, iunecompresiune, respectiv


deformat, ia unghiular a arcului de torsiune.
Pentru arcuri cu caracteristic liniar, lucrul mecanic devine:
1
1
1
1
L = F f = kf 2 sau M = Mt n = kn2 ,
(4.4)
2
2
2
2
iar pentru arcuri cu rigiditate variabil, unde k 6= const., lucrul mecanic
nmagazinat devine:
L=

Z fn

F df

sau M =

Z n
0

Mt d.

(4.5)

Coeficientul de utilizare volumetric a materialului este definit de relat, ia:


kv =

L
,
V

(4.6)
48

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

unde V este volumul de material.


Coeficientul de utilizare specific a materialului este dat de relat, ia:
ku =

ku =

L/V
2
max
/E

L/V
2 /G
max

kv
,
2
max /E

kv
,
2
max /G

pentru torsiune;

(4.7)

pentru tract, iunecompresiune s, i ncovoiere.

(4.8)
Lucrul mecanic pierdut prin histerezis este: Lh = L L , unde L este
lucrul mecanic cedat la descrcare.
Randamentul arcului este raportul dintre lucrul mecanic cedat s, i lucrul
mecanic nmagazinat:
Lh
L0
=1
.
(4.9)
=
L
L
0

Factorul de amortizare reprezint raportul dintre lucrul mecanic pierdut


prin frecare n arc (frecare intern s, i extern) s, i lucrul mecanic total (suma
lucrului mecanic de ncrcare s, i descrcare):
=

4.3

L L0
1
=
.
0
L+L
1+

(4.10)

Arcuri cu foi

Arcurile cu foi sunt arcuri flexionale construite din una sau mai multe foi
metalice strnse ntr-un pachet pentru a lucra mpreun (arcuri lamelare s, i
arcuri cu foi multiple).
n ambele variante, arcuri lamelare s, i cu foi multiple, acestea se execut
din ot, el lat pentru arcuri, laminat la cald.

4.3.1

Arcul lamelar dreptunghiular

Acesta este unul dintre cele mai simple tipuri de arcuri s, i se foloses, te cu
precdere ca arc de apsare n aparate s, i mecanisme (ex. mecanisme cu
clichet, comutatoare electrice, mecanisme de indexare sau zvorre, etc).
Tensiunea de ncovoiere a lamelei de arc ntr-o sect, iune oarecare aflat la
distant, a x fat, de captul ncastrat, este (fig.4.2):
i x =

Mi
6F l(1 x/l)
=
.
W
bh2

(4.11)
49

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Tensiunea maxim de ncovoiere apare n sect, iunea de la captul ncastrat


(x = 0), as, adar:
6F l
i 0 = 2 = i max .
(4.12)
bh
Deformat, ia de la captul liber al lamelei, unde se aplic fort, a F , reprezint
sgeata arcului:
F l3
f=
,
(4.13)
3EI
unde E este modulul de elasticitate al materialului s, i I momentul de
inert, ie al sect, iunii lamelei.
3
Introducnd momentul de inert, ie pentru sect, iune dreptunghiular, I = bh
,
12
rezult:
4F l3
f=
.
(4.14)
Ebh3
Rigiditatea arcului lamelar se obt, ine din raportul fort, /sgeat, rezultnd
din relat, ia 4.14:
Ebh3
k=
.
(4.15)
4l3
Lucrul mecanic de deformat, ie se obt, ine din relat, ia 4.4, nlocuind sgeata
f cu relat, ia 4.14.
1 F 2 l3
L=
.
(4.16)
6 EI
O variant particular o reprezint arcul lamelar dublu articulat ilustrat
n figura 4.3 caz n care, tensiunea maxim apare n sect, iunea central (n
planul de simetrie) s, i se calculeaz cu relat, ia:
3F L
.
2bh2

(4.17)

F L3
.
4Ebh3

(4.18)

imax =
Sgeata maxim n acest caz este:
fmax =

4.3.2

Arcuri cu foi multiple

Arcurile cu foi multiple sunt alctuite din mai multe arcuri lamelare suprapuse,
strnse ntr-un pachet. Asamblarea lor se face de obicei cu o brt, ar de
strngere denumit legtur de arc.
50

Tiberiu Laurian
x

Organe de mas, ini I


F
h
L
l
f
F

Figura 4.3: Arcul lamelar dublu


Figura 4.2: Arcul lamelar
Arcul cu un brat,
Tensiunea maxim de ncovoiere pentru arcul cu un brat, este:
6F l
.
nbh2

(4.19)

4 F l3
c0
,
n Ebh3

(4.20)

i max =
Sgeata maxim este:
fmax =
unde
c0 =

3
0 ,
2 + nn

n0 numrul de foi egale ca lungime cu foaia principal s, i n numrul total


de foi.
Lucrul mecanic:
Ff
L=
.
(4.21)
2
Arcul cu dou brat, e
Tensiunea maxim de ncovoiere:
3F l
.
nbh2

(4.22)

2 F l3
.
c0
n Ebh3

(4.23)

i max =
Sgeata maxim:
fmax =
Lucrul mecanic:
L=

Ff
.
2

(4.24)
51

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I


d
h
b

Ra

d
F

Figura 4.4: Arcul elicoidal cilindric flexional

4.4

Arcul elicoidal cilindric flexional

Spirele acestui arc sunt solicitate la ncovoiere s, i au tendint, a de a-s, i mics, ora
diametrul de nfs, urare.
Tensiunea maxim:
Pentru sect, iunea rotund
i max =

32 F Ra
Mt
=
.
W
d3

(4.25)

Pentru sect, iunea dreptunghiular


i max =

Mt
bh2
6

6F Ra
.
bh2

(4.26)

Deplasarea unghiular a captului liber:


=

Mt l
,
EI

(4.27)

unde l = Dn, I = d4 /64 sau I = bh3 /12.


Lucrul mecanic de deformat, ie:
1
L = Mt .
2

4.5

(4.28)

Arcul disc

Arcurile-disc sunt alctuite din unul sau mai multe discuri elastice de form
tronconic (v.fig.4.5), care se pot as, eza n diferite moduri pentru a se obt, ine
52

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I


s
h
d
D

Figura 4.5: Arcul-disc parametrii geometrici


caracteristici elastice diferite. Sunt arcuri foarte compacte, capabile de
rigiditt, i mari. Aceste arcuri se regsesc s, i cu denumirea de arcuri Belleville (n engl. Bellville spring washers) dup numele inventatorului francez
J.F. Belleville care le-a patentat n anul 1867.
Discurile sunt caracterizate prin patru parametri geometrici: diametrele
interior s, i exterior, d s, i D, grosimea s s, i nlt, imea h. Prin variat, ia raportului
h/s se pot obt, ine, de asemenea, diferite caracteristici elastice (v.fig. 4.6).
Datorit complexitt, ii fenomenului de deformare elastic a arcului-disc,
calculul analitic al acestora este foarte dificil. Pentru un calcul rapid se pot
folosi metode aproximative, iar pentru rezultate mai precise se poate folosi
metoda elementului finit.
Dup metoda elaborat de Almen s, i Laszlo, fort, a din arc se obt, ine cu
relat, ia:
"
!
!
#
4E
s4
f
h f
h
f
F =

+1 ,
(4.29)
1 2 k1 D2 s
s
s
s 2s
unde: E modulul de elasticitate al materialului, coeficientul lui Poisson,
k1 coeficient adimensional dependent de raportul D/d, f sgeata arcului.
Tensiunea maxim din arcul-disc, corespunztoare sget, ii f este:
max

4E
=
(1 2 )k1

s
D

2

"

f
h
f
k2

+ k3 ,
s
s 2s

(4.30)

unde k1 , k2 , k3 sunt coeficient, i adimensionali dependent, i de raportul D/d:


6
k1 =
ln Dd
6
k2 =
ln Dd
k3 =

1
1
D/d

!2

;
!

D/d 1
1 ;
ln D/d
3(D/d 1)
.
ln Dd
53

Tiberiu Laurian
1.4

Organe de mas, ini I

h/s=0.1
h/s=1.0
h/s=1.5
h/s=2.0

1.2

Raportul F/F0

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Raportul f/h

Figura 4.6: Curbe caracteristice pentru arcuri-disc cu diferite rapoarte h/s.


ncrcarea arcului F este raportat la sarcina F0 sub care discul devine plan,
iar sgeata f la nlt, imea arcului h.
Combinarea discurilor se poate face prin as, ezarea lor n pachete de discuri
suprapuse n acelas, i sens, n coloan prin alternarea pozit, iei discurilor, sau n
coloan de pachete, combinnd primele dou variante. Prin as, ezarea discurilor
n pachete se obt, in arcuri mai rigide. Pentru a obt, ine aceeas, i sgeat f este
necesar o fort, mai mare de n ori dect pentru un singur disc, unde n este
numrul de discuri din pachet. n cazul coloanelor, se obt, in arcuri mai elastice,
deoarece la aceeas, i fort, F , sgeata cres, te de n ori.

4.6

Arcul bar de torsiune

Aceste arcuri sunt formate din bare drepte solicitate la torsiune prin aplicarea
unor momente la capete. Barele de torsiune sunt folosite n numeroase aplicat, ii
cum ar fi: suspensia automobilelor (bara stabilizatoare), la cuplajele elastice
cu jocuri torsionale, la aparate de msur, etc.
Pentru a se putea aplica momentele de torsiune la capete, barele posed
deseori la captul liber sau la ambele capete, o prghie de act, ionare.
Tensiunea maxim ce apare n arcul bar de torsiune este:
t max =

Mt
d3
16

(4.31)
54

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

unde Mt este momentul de torsiune s, i d diametrul sect, iunii barei (v.fig. 4.7).
Deformat, ia unghiular se calculeaz cu relat, ia:
=

Mt l
,
GIp

(4.32)
4

unde l este lungimea barei, G modulul de elasticitate transversal s, i Ip = d


32
momentul de inert, ie polar al sect, iunii barei.
Caracteristica arcului bar de torsiune este liniar, iar lucrul mecanic
nmagazinat este:
Mt
L=
.
(4.33)
2
Mt

Figura 4.7: Arcul bar de torsiune

4.7

Arcul elicoidal cilindric de compresiune

Arcul elicoidal cilindric este format din srme sau bare cu sect, iune rotund
sau dreptunghiular, nfs, urate n elice pe o suprafat, directoare cilindric.
Contrar aparent, elor, arcul elicoidal cilindric de compresiune este solicitat
n principal la torsiune s, i nu la compresiune. Acest fenomen se poate intui
dac ne imaginm legtura dintre o spir, de diametru Dm , s, i axa arcului,
unde act, ioneaz fort, a F , ce produce momentul de torsiune Mt = F D2m .
n aceste condit, ii, tensiunea maxim de rsucire din arc este:
t max =

Mt
F Dm /2
8 Dm
=
=
F
,
Wp
d3 /16
d3

(4.34)

iar tensiunea de forfecare este:


f =

F
4F
= 2.
2
d /4
d

(4.35)

Sgeata f este distant, a cu care se deplaseaz fort, a F de-a lungul axei


arcului, ca urmare a rsucirii ntregii bare de lungime l = Dm n ce formeaz
arcul, unde n este numrul spirelor active.
f=

Dm
Dm Mt l
=
.
2
2 GIp

(4.36)
55

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I


Dm

Figura 4.8: Arcul elicoidal cilindric de compresiune


Fcnd nlocuirile Mt = F Dm /2 s, i l = Dm n, rezult:
f = 8F

3
n
Dm
.
Gd4

(4.37)

Din relat, ia anterioar se poate determina foarte simplu rigiditatea arcului:


k=

G d4
F
=
.
3 n
f
8 Dm

(4.38)

56

Capitolul 5
Osii s, i arbori
5.1

Introducere

Osiile s, i arborii sunt organe ale mis, crii de rotat, ie. Arborii sunt organe de
mas, ini cu mis, care de rotat, ie, destinate s transmit un moment de torsiune
n lungul axei lor s, i s sust, in piesele ntre care se transmite acest moment.
Arborii sunt prezent, i n aproape toate sistemele mecanice cu componente
n mis, care. n situat, iile cele mai simple, singurul rol al arborilor este de a
transmite momentul de torsiune de la mas, ina motoare la mas, ina de lucru.
Deseori arborii sust, in alte organe de rotat, ie cum ar fi: rot, i dint, ate, rot, i de
curea sau de lant, .
Arborii pot fi prt, i integrante ale mas, inii motoare (arborele motorului
electric sau arborele cotit al motorului cu ardere intern) sau pot fi de sine
stttori, fiind legat, i de alt, i arbori prin cuplaje.
Rezemarea arborilor pe lagre se poate face n diverse configurat, ii posibile,
cum ar fi: simplu rezemat, i ntre lagre sau montat, i n consol.
Osiile sunt organe similare arborilor cu except, ia faptului c nu transmit
momente de torsiune, ele fiind destinate numai s sust, in piese aflate n
mis, care de rotat, ie. Osiile pot fi rotitoare sau fixe s, i sunt folosite n general ca
organe de rulare pentru vehicule (vagoane, remorci auto, etc).

5.2

Materiale s, i tehnologie

Alegerea materialului din care se execut arborii este determinat de factori


precum: tipul arborelui, condit, iile de rezistent, s, i rigiditate impuse, modul
de rezemare, natura organelor montate pe arbore (rot, i fixe, rot, i baladoare,
etc). n general arborii sunt fabricat, i din ot, el-carbon laminat la rece sau
la cald, iar pentru cazurile unde este necesar rezistent, sporit, se folosesc
57

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Figura 5.1: Cteva tipuri constructive de arbori

58

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

ot, eluri-carbon de calitate sau ot, eluri aliate. Ot, elul-carbon laminat la rece
se foloses, te pentru arborii de diametre reduse (<100 mm) n timp ce, ot, elul
laminat la cald se foloses, te pentru arborii cu diametre mai mari. Ot, elul
laminat la rece este mai rezistent dar prezint tensiuni reziduale de suprafat, ,
ceea ce este un dezavantaj, ntruct la prelucrarea prin as, chiere pentru canale
de pan, salturi de diamteru s, .a.m.d., tensiunile reziduale locale sunt eliberate,
cauznd deformat, ii ale arborelui.
Dup operat, iunea de laminare la cald, arborii trebuiesc strunjit, i pentru
ndeprtarea stratului exterior de carbur. n cazul laminrii la rece, arborii
se strunjesc numai pe tronsoanele de interes unde sunt prevzute tolerant, e
sau rugozitate controlate, cum ar fi de exemplu zonele de montaj pentru
rulment, i.
Ca semifabricate, pentru arborii de dimensiuni mici s, i medii, se folosesc
laminate rotunde, iar la product, ia de serie semifabricate matrit, ate. Pentru
arborii de dimensiuni mari se folosesc semifabricate forjate sau turnate.
Arborii se prelucreaz prin strunjire, suprafet, ele fusurilor s, i ale canelurilor,
urmnd s se rectifice.
Arborii cotit, i s, i arborii grei se execut prin turnare sau forjare din font cu
grafit nodular sau din font modificat, care confer arborilor sensibilitate mai
redus la concentratorii de tensiuni, propriett, i antifrict, iune s, i de amortizare
a s, ocurilor s, i vibrat, iilor, concomitent cu avantajul unor importante economii
de material s, i de manoper. Se poate folosi s, i fonta maleabil perlitic, fonta
aliat sau ot, elul turnat.

5.3
5.3.1

Elemente privind calculul arborilor


Solicitrile arborilor

Arborii sunt n principal solicitat, i la torsiune datorit momentului de transmis


s, i la ncovoiere dac exist fort, e perpendiculare pe axa arborilor, produse de
organele de rotat, ie montate pe aces, tia (rot, i dint, ate, de curea, etc). n plus,
arborii mai pot fi solicitat, i la ntindere-compresiune s, i forfecare.
Caracterul solicitrilor poate fi static sau variabil, dar n general arborii
supus, i la ncovoiere, sunt solicitat, i alternant-simetric, astfel nct orice punct
de pe arbore va trece de la compresiune la ntindere s, i invers, la fiecare rotat, ie
a arborelui. De aceea, chiar s, i pentru arborii ncovoiat, i de fort, e statice,
trebuiesc efectuate calcule de verificare la oboseal.
n general, se consider c tensiunea de ncovoiere variaz du un ciclu
alternant-simetric (m = 0 s, i R = 1); tensiunea de rsucire dup un ciclu
pulsator (min = 0 s, i R = 0) sau constant, n funct, ie de rgimul de funct, ionare.
59

Tiberiu Laurian

5.3.2

Organe de mas, ini I

Puterea transmis

Puterea transmis de arbore se determin cu ajutorul principiilor de baz


ale mecanicii Newtoniene: puterea este egal cu produsul dintre moment s, i
viteza unghiular.
P = Mt
(5.1)
Dac se cunosc puterea s, i turat, ia, momentul de torsiune se poate calcula
cu relat, ia:
P
30
Mt =
106
[MPa],
(5.2)

n
unde P este n kW s, i n n rot/min.

5.3.3

Criterii de calcul

Pentru a prentmpina funct, ionarea defectuoas a arborelui n cadrul transmisiei mecanice din care face parte, sau chiar a scoaterii din uz a acestuia, este
necesar ca arborele s fie suficient de rezistent, pentru a putea prelua tensiunile de interior s, i de suprafat, , s aib forme constructive care s mpiedice
oboseala materialului, s fie suficient de rigid, pentru a limita deformat, iile de
ncovoiere s, i torsionale s, i s nu funct, ioneze n regim de rezonant, .
n consecint, , calculul arborilor const din:
calculul de rezistent, (calculul de predimensionare s, i calculul la solicitri
compuse);
calculul la solicitri variabile(la oboseal);
calculul la deformat, ii (calculul sget, ilor s, i a unghiurilor de nclinare din
lagre, calculul unghiului de rsucire);
calculul la vibrat, ii (calculul turat, iei critice).

5.3.4

Fort, e care ncarc arborii s, i punctele lor de aplicat, ie

n calcule, arborele este nlocuit cu o grind pe dou sau pe mai multe reazeme,
asupra creia act, ioneaz fort, e exterioare, provenite de la rot, ile de transmisie
montate pe acesta, s, i fort, e de react, iune din lagre.
Fort, ele exterioare se consider ca fort, e concentrate ce act, ioneaz n plane
normale pe axa arborelui sau sunt paralele cu axa arborelui. Acestea se
transmit arborelui fie direct, prin contactul dintre butuc s, i arbore, fie indirect,
prin intermediul unui element suplimentar (pan pentru fort, ele tangent, iale
sau inel de sprijin pentru fort, ele axiale).
60

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Figura 5.2: Fort, ele exterioare considerate ca fort, e concentrate n calculul


arborilor
Pentru simplificarea calculelor, act, iunea organului sust, inut asupra arborelui se nlocuies, te, n schema de calcul a acestuia, prin sarcini concentrate,
obt, inute prin reducerea la axa arborelui a fort, elor exterioare provenite de
la rot, ile de transmisie. Reducerea se face n punctul de intersect, ie al planului normal la ax planul n care act, ioneazfort, ele exterioare radiale s, i
tangent, iale cu axa arborelui (v. fig. 5.2).
Pentru calcule mai precise, fort, ele exterioare normale pe axa arborelui
se pot modela prin dou sarcini concentrate, ca n figura 5.2 a, la distant, a
(0, 2 . . . 0, 3)lb fat, de marginea butucului; la aceast schematizare, fort, ele
concentrate se vor considera mai aproape de margine n cazul butucilor rigizi
s, i montat, i cu strngere s, i mai departe pentru butucii elastici s, i montat, i cu
joc.
Fort, ele exterioare care act, ioneaz asupra arborilor sunt dispuse dup
direct, ii diferite, fapt care duce la solicitarea arborelui la ncovoiere n plane
diferite. Pentru simplificarea stabilirii diagramelor de momente ncovoietoare,
se recomand descompunerea tuturor fort, elor n componente care produc
61

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

solicitarea arborelui la ncovoiere n dou plane perpendiculare.


Fort, ele de react, iune din lagre rezult din interact, iunea arborelui cu
organele pe care se reazem. Acestea se consider, de asemenea, n schemele
de calcul, sub forma unor sarcini concentrate, aplicate n punctele de rezemare
ale arborelui.
n cazul lagrelor cu rulment, i, reazemele se consider amplasate astfel:
la mijlocul lt, imii rulmentului, pentru lagre cu rulment radial cu bile
sau role cilindrice (fig.5.3 b), cu rulment radial oscilant cu bile sau
cu role butoi pe dou rnduri sau cu rulment radial-axial cu bile pe
dournduri;
la intersect, ia normalei la suprafat, a de contact dintre corpurile de rostogoliree s, i inelul exterior al rulmentului cu axa arborelui, pentru lagrele
cu un rulment radial-axial cu bile sau cu role conice (fig.5.3 c); distant, a
a este dat n catalogul de rulment, i;
la mijlocul lt, imii rulmentului radial cu role cilindrice, pentru lagrele cu
doi rulment, i (radial cu bile s, i radial cu role cilindrice), la care rulmentul
radial cu bile preia numai sarcina axial, iar rulmentul radial cu role
cilindrice preia sarcina radial (fig.5.3 d);
ntr-un punct situat la cota a fat, de mijlocul distant, ei dintre rulment, i,
spre rulmentul din interiorul lagrului, pentru lagrele cu doi rulment, i
radial-axiali cu bile sau cu role conice, montat, i n O (fig.5.3 e); distant, a
a este funct, ie de fort, ele din lagr;
la mijlocul distant, ei dintre rulment, i, pentru lagrele cu doi rulment, i
radial-axiali cu bile sau cu role conice, montat, i n X (fig.5.3 f).
n funct, ie de diametrul obt, inut la predimensionare, de numrul s, i dispunerea rot, ilor de transmisie, de tipul lagrelor s, i de modul de fixare axial a rot, ilor,
se stabilesc diametrele diferitelor trepte s, i lungimile acestora, distant, ele dintre
reazemele arborelui s, i dintre punctele de aplicat, ie ale fort, elor exterioare s, i
de react, iune, ntocmindu-se schit, a arborelui, precum s, i schema de calcul a
acestuia. Un exemplu n acest sens, pentru arborele intermediar al unui
reductor cilindric cu dou trepte, este prezentat n figura 5.4.

5.3.5

Calculul de predimensionare

Predimensionarea arborilor se realizeaz din condit, ia de rezistent, la torsiune,


folosind o rezistent, admisibil convent, ional, pentru a se t, ine seama, n acest
fel, s, i de existent, a altor solicitri (ncovoiere, tract, iune sau compresiune).
62

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Figura 5.3: Punctele de aplicat, ie a fort, elor de react, iune din reazemele cu
rulment, i

63

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Figura 5.4: Exemplu de considerare a fort, elor de ncrcare s, i de react, iune


pentru arborele intermediar al unui reductor cilindric

64

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

Din relat, ia care defines, te condit, ia de rezistent, la torsiune, se obt, ine


diametrul arborelui:
s
16Mt
,
(5.3)
d= 3
at
unde: Mt este momentul de torsiune; at rezistent, a admisibil la torsiune;
d diametrul arborelui.
Pentru ot, elurile obis, nuite, ntrebuint, ate frecvent n construct, ia arborilor,
se recomand at = 15 . . . 45 MPa, valorile superioare alegndu-se pentru
arbori scurt, i (la care solicitarea de ncovoiere are pondere mai mic), iar
valorile inferioare pentru arborii mai lungi.
La ntocmirea schit, ei arborelui, diametrul rezultat din calculul de predimensionare se consider n dreptul port, iunii de calare a rot, ii pe arbore (sau
lng pinion, dac acesta este corp comun cu arborele).
Dac deformat, ia unghiular este limitat funct, ional, calculul de predimensionare const n determinarea diametrului minim al arborelui pentru o
anumit deformat, ie unghiular admisibil:
=
s

d=

Mt l
GIp

(5.4)

32Mt l
Ga

(5.5)

Dac nu exist restrict, ii speciale, deformat, ia unghiular admisibil se


poate considera astfel:
1
1
a =
...
4
2


/m pentru arbori obis, nuit, i

a = 5 0 /m pentru arbori de mas, ini unelte.

5.3.6

Calculul la solicitri compuse

Calculul la solicitri compuse reprezint calculul de rezistent, de baz al


arborilor s, i const n verificarea (sau dimensionarea) acestora, n sect, iunile
cu solicitri maxime (sect, iunile periculoase), n scopul evitrii ruperii statice.
Pentru calculul la solicitri compuse, n cazul n care asupra arborelui
act, ioneaz fort, e care l solicit la ncovoiere n plane diferite, se ntocmesc
scheme de calcul separate pentru cele dou plane de solicitare. De regul, cele
dou plane de solicitare perpendiculare sunt planul orizontal s, i cel vertical.
Pe baza schemelor de calcul, se determin react, iunile din reazeme, se
traseaz diagramele de variat, ie ale momentelor ncovoietoare, de torsiune
65

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

s, i a fort, elor axiale s, i se stabilesc sect, iunile cu solicitri maxime, n care


se calculeaz momentul ncovoietor rezultant prin nsumarea vectorial a
momentelor ncovoietoare din cele dou plane de solicitare.
Solicitrile principale care se iau n considerare sunt solicitrile de torsiune
s, i ncovoiere, iar atunci cnd fort, ele axiale au valori nsemnate (n cazul
angrenajelor cilindrice cu dantur nclinat, a angrenajelor conice sau melcate),
se consider s, i solicitarea de tract, iune-compresiune.
Tensiunile care apar datorit acestor solicitri i pentru ncovoiere, t,c
pentru tract, iune-compresiune s, i t pentru torsiune se compun dup una
din teoriile de rupere (de regul, teoria a III-a), tensiunea echivalent e fiind
dat de relat, ia:
e =

(i + t,c )2 + 4(t )2 ,

(5.6)

unde este un coeficient care t, ine seama de modul de variat, ie, dup cicluri
diferite, a tensiunilor de ncovoiere s, i torsiune, transformnd solicitarea de
torsiune, constant sau pulsatorie, ntr-o solicitare alternant simetric. Valorile acestui coeficient se determin n funct, ie de natura ciclurilor de variat, ie a
tensiunilor de ncovoiere s, i torsiune s, i de rezistent, ele admisibile la ncovoiere
ale materialului arborelui, corespunztoare ciclurilor respective de solicitare.
Astfel:
ai III
ai I
ai III
=
ai II

pentru moment de torsiune constant;

(5.7)

pentru moment de torsiune pulsator;

(5.8)

ai III
= 1 pentru moment de torsiune alternant-simetric.
ai III

(5.9)

Indicii rezistent, elor admisibile (I, II s, i III) reprezint modul de variat, ie a


solicitrilor: sarcin constant (I), sarcin pulsatorie (II), respectiv sarcin
alternant-simetric (III).
Pentru verificarea arborelui la solicitri compuse, se calculeaz, n sect, iunile
periculoase, cu relat, iile cunoscute, tensiunile efective de ncovoiere, tract, iunecompresiune s, i, respectiv, torsiune, iar apoi se calculeaz tensiunea echivalent
s, i se compar cu rezistent, a admisibil la ncovoiere, pentru ciclul alternant
simetric:
e ai III .
Dac n urma calculelor reiese c arborele nu rezist la solicitri, se mresc
diametrele acestuia s, i se reia calculul sau se execut arborele dintr-un material
cu propriett, i mecanice superioare.
66

Tiberiu Laurian

5.3.7

Organe de mas, ini I

Calculul la oboseal

Calculul la solicitri variabile (oboseal) este un calcul de verificare, care


const n determinarea unui coeficient de sigurant, , n sect, iunile n care exsit
concentratori de tensiuni (canale de pan, caneluri, salturi de diametre, guri
transversale, filet, ajustaje presate etc), s, i compararea acestuia cu valorile
admisibile, determinate experimental; scopul acestui calcul const n evitarea
ruperii arborelui prin oboseala materialului.
Pentru arborii supus, i la solicitri compuse (torsiune s, i ncovoiere), coeficientul global de sigurant, la solicitri variabile se calculeaz n funct, ie
de coeficient, ii de sigurant, part, iali, c la solicitarea de ncovoiere s, i c la
solicitarea de torsiune, cu relat, ia:
c= q

c c
c2 + c2

(5.10)

Coeficient, ii de sigurant, part, iali se calculeaz cu una dintre metodele


date de Rezistent, a materialelor(metoda Serensen, metoda Soderberg, metoda
Buzdugan, etc).
Dup metoda Serensen, aces, ti coeficient, i sunt dat, i de relat, iile:
c =

c =

1
k

v
1
,
+ m

unde
=

(5.11)

(5.12)

21 0
.
0

Notat, iile din relat, iile de mai sus reprezint:


1 s, i 1 rezistent, ele la oboseal pentru solicitarea de ncovoiere,
respectiv torsiune, pentru ciclul alternant simetric;
0 rezistent, a la oboseal pentru solicitarea de torsiune, pentru ciclul
pulsator;
m tensiunea medie a ciclului de solicitare la torsiune;
v s, i v amplitudinile ciclurilor de solicitare la ncovoiere, respectiv la
torsiune;
factor dependent de natura materialului;
67

Tiberiu Laurian

Organe de mas, ini I

k s, i k coeficient, i efectivi de concentrare a tensiunilor n sect, iunea


considerat, corespunztori solicitrii de ncovoiere, respectiv de torsiune;
s, i coeficient, i dimensionali, corespunztori solicitrii de ncovoiere,
respectiv de torsiune;
s, i coeficienti de calitate a suprafetei, corespunzatori solicitarii
de ncovoiere, respectiv de torsiune.
Coeficient, ii , , sunt coeficient, i de corect, ie, care t, in seama de faptul
c ncercrile la oboseal se fac pe epruvete standard, ale cror dimensiuni
s, i prelucrri difer de cele ale arborilor proiectat, i s, i care se execut fr
concentratori de tensiuni.
Coeficientul efectiv de sigurant, la solicitri variabile se compar cu un
coeficient de sigurant, admisibil ca , punndu-se condit, ia: c ca .
Pentru coeficientul de sigurant, admisibil, se recomand valorile: ca =
1, 3 . . . 1, 5 pentru arbori executat, i din material omogen, cu tehnologie de
execut, ie corect s, i la care solicitrile sunt precis stabilite.

68